FF FNMEDpH Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-MED_ Mediteránní studia

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I K. Petrovićováz 0/2/010 3P
FF:MEDMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II K. Petrovićováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 4P
FF:MEDMgrDiplMagisterská diplomová práce K. Petrovićováz 0/0/0- --
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury P. Mutlovázk 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí K. Petrovićovázk 1/1/04 1P
FF:MEDMgr11Dějiny arabské literatury I D. Čižmíkováz 1/1/04 3P
FF:MEDMgr12Dějiny arabské literatury II D. Čižmíkovázk 1/1/04 4P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovák 2/0/04 2P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Literatura a jazyk

Student hlavního studia si zvolí jeden modul, v jehož rámci absolvuje vždy čtyři semestry jazykových seminářů (s výstupní úrovni B2) a dva semestry příslušné literatury.

NOVOŘECKÝ MODUL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr05Jazykový seminář z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr06Jazykový seminář z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:MEDMgr07Seminario neas ellinikis glossas III N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr08Seminario neas ellinikis glossas IV N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc21Logotechniko seminario I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
24 kreditů
ROMÁNSKÝ MODUL

Student románského modulu musí z vybraného jazyka absolvovat blok čtyř semestrů jazykové výuky a dvou semestrů příslušné literatury.

Italský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr21Jazykový seminář III V. De Tommasoz 0/2/04 1P
FF:MEDMgr22Jazykový seminář IV V. De Tommasozk 0/2/05 2P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 3P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 4P
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 3P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 4P
24 kreditů
Francouzský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr19Jazykový seminář I P. Vurmz 0/3/04 -P
FF:MEDMgr20Jazykový seminář II P. Vurmk 0/4/05 -P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Vurmz 1/2/02 -P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 -P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
24 kreditů
Španělský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Maláz 2/6/24 -P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Maláz 2/6/25 -P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 -P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 -P
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
24 kreditů
ARABSKÝ MODUL

Student arabského modulu absolvuje čtyři semestry jazykové výuky a jeden literární kurz z bloku "Literatura pro studenty arabského modulu".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr25Moderní spisovná arabština pro pokročilé I D. Čižmíkovázk 1/2/04 -P
FF:MEDMgr26Moderní spisovná arabština pro pokročilé II D. Čižmíkovázk 1/2/04 -P
FF:MEDMgr27Moderní spisovná arabština pro pokročilé III D. Čižmíkovázk 1/2/04 -P
FF:MEDMgr28Moderní spisovná arabština pro pokročilé IV D. Čižmíkovázk 1/2/04 -P
16 kreditů
Literatura pro studenty arabského modulu

Student arabského modulu absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 -P
13 kreditů
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 -P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovák 1/1/04 -P
12 kreditů
Italská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 kreditů
Francouzská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 kreditů
Novořecká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc21Logotechniko seminario I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
8 kreditů
Španělská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 kreditů

Tematické bloky povinně-volitelných předmětů

Student musí z každého tematického bloku získat alespoň 4 kredity, dohromady pak z obou bloků alespoň 12 kreditů. Povinně volitelné předměty student volí dle svého zaměření a s ohledem na téma své diplomové práce.

Literární teorie, dějiny literatury, jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýk 0/2/05 --
FF:FJ1A026Francouzská literatura VI P. Vurmzk 1/1/05 --
FF:FJ2B0212Přehled frankofonních literatur P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B022Francouzský román a modernita P. Dytrtzk 1/1/04 --
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/04 --
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 --
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:KJ1A021Katalánská literatura 1 M. Brabeczk 2/0/55 --
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LJ305Antické drama a jeho recepce I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ306Antické drama a jeho recepce II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LMKA_a10Literární dílo: pozorování, analýza, interpretace, kontextualizace P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 --
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 --
FF:NARX02Dějiny literárněvědného strukturalismu B. Fořtk 2/0/04 --
FF:NARX04Úvod do teorie fikčních světů B. Fořtk 0/2/04 --
FF:NARX11Classical and Post-Classical Narratologies B. Fořtk 0/2/04 --
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 --
FF:REMgr02Řecká literatura 15.-18. století M. Kulhánkovázk 2/0/05 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 --
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2-
FF:SJ1B011Cultura y sociedad en América Latina. Caribe y Centroamérica A. Alchaziduzk 1/1/35 --
FF:SJ1B015Literatura del Siglo de Oro J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
111 kreditů
Kultura a historie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Vurmzk 2/0/05 --
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB201Srovnávací morfologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/03 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3-
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 M. Brabeczk 2/0/55 --
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 M. Brabeczk 2/0/55 --
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:RLMgB081Jerusalem in Religious Confrontation D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB247Křesťané a jinověrci ve středověku J. Valtrovák 1/1/05 --
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 --
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 --
112 kreditů

Volitelné předměty