FF FNMEDpH Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-MED_ Mediteránní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I K. Petrovićováz 0/2/010 3P
FF:MEDMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II K. Petrovićováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 4P
FF:MEDMgrDiplMagisterská diplomová práce K. Petrovićováz 0/0/0- --
20 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty společného základu jsou povinné pro všechny studenty hlavního typu studia. Studenti musí zároveň číst během studia odbornou literaturu zadanou v jednotlivých předmětech a vybraná díla krásné literatury v originálu. Znalost literárních textů a schopnost jejich interpretace se ověřuje v rámci povinných předmětů a u státní magisterské zkoušky. Před státní zkouškou předkládají studenti zkušební komisi seznam přečtené literatury (min. 30 děl, dle výběru studenta).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury P. Mutlovázk 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. Čižmíkovázk 1/1/04 1P
FF:MEDMgr11Dějiny arabské literatury I D. Čižmíkováz 1/1/04 3P
FF:MEDMgr12Dějiny arabské literatury II D. Čižmíkovázk 1/1/04 4P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovák 2/0/04 2P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Literatura a jazyk

Student hlavního studia si zvolí jeden modul, v jehož rámci absolvuje vždy čtyři semestry jazykových seminářů (s výstupní úrovni B2) a dva semestry příslušné literatury.

NOVOŘECKÝ MODUL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr05Jazykový seminář z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr06Jazykový seminář z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:MEDMgr07Seminario neas ellinikis glossas III N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr08Seminario neas ellinikis glossas IV N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc21Logotechniko seminario I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
24 kreditů
ROMÁNSKÝ MODUL

Student románského modulu musí z vybraného jazyka absolvovat blok čtyř semestrů jazykové výuky a dvou semestrů příslušné literatury.

Italský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr21Jazykový seminář III V. De Tommasoz 0/2/04 1P
FF:MEDMgr22Jazykový seminář IV V. De Tommasozk 0/2/05 2P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 3P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 4P
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 3P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 4P
24 kreditů
Francouzský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr19Jazykový seminář I P. Vurmz 0/3/04 -P
FF:MEDMgr20Jazykový seminář II P. Vurmk 0/4/05 -P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Dytrtz 0/4/02 -P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 -P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
24 kreditů
Španělský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Maláz 2/6/24 -P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Maláz 2/6/25 -P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 -P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 -P
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
24 kreditů
ARABSKÝ MODUL

Student arabského modulu absolvuje čtyři semestry jazykové výuky a jeden literární kurz z bloku "Literatura pro studenty arabského modulu".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr25Moderní spisovná arabština pro pokročilé I D. Čižmíkovázk 1/2/04 -P
FF:MEDMgr26Moderní spisovná arabština pro pokročilé II D. Čižmíkovázk 1/2/04 -P
FF:MEDMgr27Moderní spisovná arabština pro pokročilé III D. Čižmíkovázk 1/2/04 -P
FF:MEDMgr28Moderní spisovná arabština pro pokročilé IV D. Čižmíkovázk 1/2/04 -P
16 kreditů
Literatura pro studenty arabského modulu

Student arabského modulu absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 -P
13 kreditů
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 -P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 -P
12 kreditů
Italská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 kreditů
Francouzská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 kreditů
Novořecká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc21Logotechniko seminario I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
8 kreditů
Španělská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 kreditů

Tematické bloky povinně-volitelných předmětů

Student musí z každého tematického bloku získat alespoň 4 kredity, dohromady pak z obou bloků alespoň 12 kreditů. Povinně volitelné předměty student volí dle svého zaměření a s ohledem na téma své diplomové práce.

Literární teorie, dějiny literatury, jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýk 0/2/05 --
FF:FJ1A026Francouzská literatura VI P. Vurmzk 1/1/05 --
FF:FJ2B0212Přehled frankofonních literatur P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B022Francouzský román a modernita P. Dytrtzk 1/1/04 --
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/04 --
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 --
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:KJ1A021Katalánská literatura 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LJ305Antické drama a jeho recepce I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ306Antické drama a jeho recepce II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LMKA_a10Literární dílo: pozorování, analýza, interpretace, kontextualizace P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 --
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 --
FF:NARX02Dějiny literárněvědného strukturalismu B. Fořtk 2/0/04 --
FF:NARX04Úvod do teorie fikčních světů B. Fořtk 0/2/04 --
FF:NARX11Classical and Post-Classical Narratologies B. Fořtk 0/2/04 --
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 --
FF:REMgr02Řecká literatura 15.-18. století M. Kulhánkovázk 2/0/05 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM2B101Introduzione al latino volgare P. Diviziazk 1/1/03 --
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2-
FF:SJ1B011Club de escucha D. Vázquez Touriñoz 0/1/01 --
FF:SJ1B015Literatura del Siglo de Oro J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
105 kreditů
Kultura a historie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB201Srovnávací morfologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3-
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:RLMgB081Jerusalem in Religious Confrontation D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB247Křesťané a jinověrci ve středověku J. Valtrovák 1/1/05 --
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 --
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 --
113 kreditů

Volitelné předměty

Student hlavního typu studia nemá předepsaný počet kreditů z volitelných předmětů. Jako volitelný si student může zapsat jakýkoliv předmět, doporučují se předměty z blízkých oborů. Mezi kredity získané za absolvování volitelných předmětů se započítávají i přebývající kredity za povinně volitelné předměty.