FF FNSLAVpH Slavistika
Název anglicky: Slavistics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Profilový slovanský jazyk

Nutno získat min. 7 kreditů. Jeden z níže nabízených jazyků si student volí jako profilový a jeho znalost (odpovídající výstupní úrovni příslušného dvousemestrálního kurzu) bude ověřována u státní závěrečné zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAVb1Bulharština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVb2Bulharština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVh1Chorvatština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVh2Chorvatština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVm1Makedonština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVm2Makedonština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVn1Slovinština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVn2Slovinština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVs1Srbština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVs2Srbština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:PJ_SLAV06Současná polština 1: jazykový seminář R. Madeckiz 0/3/03 1P
FF:PJ_SLAV08Současná polština 2: jazykový seminář R. Madeckizk 0/3/04 2P
FF:UJ_SLAV02Lektorská cvičení z ukrajinštiny I H. Myronovaz 0/2/04 1P
FF:UJ_SLAV03Lektorská cvičení z ukrajinštiny II H. Myronovazk 0/2/05 2P
51 kreditů

Blok II: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 kreditů

Blok III: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 9 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 --
FF:JSB079Překladatelský software pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
46 kreditů

Blok IV: Slovanské literatury

Nutno získat min. 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Stehlíkzk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV07Nejnovější polská literatura a kultura R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:UJ_SLAV04Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I P. Kalinaz 1/1/04 3P
FF:UJ_SLAV05Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II P. Kalinaz 1/1/04 4P
18 kreditů

Volitelné předměty