FF FNARpH Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-AR_ Archivnictví

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR2A315Seminář k magisterské diplomové práci I Z. Svitákz 0/2/010 3P
FF:AR2A316Seminář k magisterské diplomové práci II Z. Svitákz 0/2/010 4P
FF:AR2A317Magisterská diplomová práce Z. Svitákz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR2A300Dějiny archivnictví T. Černušákzk 1/0/04 -P
FF:AR2A301Regestová technika v archivní praxi S. Bártak 0/2/05 -P
FF:AR2A302Předarchivní péče a spisová služba S. Bártazk 1/1/05 -P
FF:AR2A303Digitální archivnictví S. Bártaz 1/1/04 -P
FF:AR2A304Archivní management a marketing D. Valůšekk 2/0/03 --
FF:AR2A305Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/04 -Z
FF:AR2A306Autografy 18.-20. století D. Havelz 2/0/04 -Z
FF:AR2A307Základy právního řádu ČR pro archiváře L. Šmídová Malárovák 1/1/03 --
FF:AR2A314Raně novověká a novověká němčina V. Bromzk 1/1/04 --
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 --
40 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti navazujícího magisterského programu hlavního/maior z nabídky povinně volitelných předmětů splní 12 kreditů.

Archivní teorie a praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B103Archivní exkurze Z. Svitákz 0/0/0 3DNY.2 --
FF:AR1B109Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe S. Bártaz 3/0/02 --
FF:AR1B112Vybrané problémy českého archivnictví I S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B113Vybrané problémy českého archivnictví II S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B200Výstava v archivu I P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B201Výstava v archivu II P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR2B202Praxe v paměťové instituci II S. Bártaz 0/40/0 3 týdny souvislé praxe v rozsahu 120 hodin.4 --
FF:AR2B203Praktické aspekty archivnictví T. Černušákz 0/1/03 --
FF:AR2B53Czech Archives and Archival Science S. Bártaz 2/0/04 --
FF:PV1B142Praxe v zahraniční paměťové instituci P. Elbelz 0/0/0- --
31 kreditů

Rozšiřující kurzy PVH

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 --
FF:AR2B77Německé novogotické písmo S. Bártaz 0/2/03 --
FF:CJBA18Historická toponomastika J. Pleskalovák 2/0/04 --
FF:PV1A324Ikonografie P. Elbelz 2/2/02 --
FF:PV1B120Knižní kultura v digitálním prostředí J. Marekz 1/0/03 --
FF:PV1B121Papežská diplomatika J. Hrdinak 2/2/03 --
FF:PV1B122Císařská diplomatika P. Elbelk 1/1/03 --
FF:PV1B127Digital Humanities pro pomocné vědy historické P. Barz 1/1/03 --
FF:PV1B131Filigranologie P. Barz 1/1/02 --
FF:PV1B141Lektura diplomatických pramenů pozdně středověkých českých zemí O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B67Faleristika a vexilologie T. Krejčíkz 1/1/03 --
FF:PV2A303Seminář z ediční práce D. Havelz 0/2/04 --
FF:PV2A304Seminář ze středověké diplomatiky a sfragistiky D. Havelz 0/2/03 --
FF:PV2A306Interpretační seminář I - skriptoria a kanceláře D. Havelz 0/2/04 --
FF:PV2A307Interpretační seminář II – císařská diplomatika P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV2A309Kodikologický seminář J. Dufkaz 0/2/04 --
FF:PV2B107Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země T. Černušákz 1/0/02 --
FF:PV2B110Digitální kodikologie a paleografie P. Barz 1/1/04 --
56 kreditů

Jazykové vzdělávání

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV2A311Středověká latina I I. Adámkováz 1/1/03 --
FF:PV2A312Středověká latina II I. Adámkovázk 1/1/04 --
FF:PV2A313Středověká němčina a základy vývoje jazyka V. Bromz 2/0/03 --
10 kreditů

Historické kurzy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B105Prameny k vojenským dějinám 19. století. M. Svobodaz 0/2/02 --
FF:AR1B107Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin E. Chodějovskáz 2/2/03 --
FF:AR1B30Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B32Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B67Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B68Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:HIA283Interpretace pramenů k soudobým dějinám T. Dvořákz 0/2/06 --
FF:HIB027nMikrohistorie a raný novověk B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB028nGeneze politických stran v českých zemích J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB053nSociální dějiny venkova českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB054nInterpretace dějin 20. století J. Německ 1/1/04 --
FF:PV1B109Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku P. Barz 2/0/03 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B132Kapitoly z dějin řeholních institucí v českých zemích T. Černušákk 1/0/02 --
FF:PV1B35Kašpar Šlik: kancléř, politik a falzátor na sklonku středověku P. Elbelz 2/0/03 --
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 --
FF:PV2B200Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi I K. Hübnerováz 0/2/05 --
FF:PV2B201Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi II K. Hübnerováz 0/2/05 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
FF:PV2B83Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století J. Brňovjákz 4/0/04 --
PřF:Z8110Historie kartografie 1 Z. Stachoňzk 2/1/05 --
75 kreditů

Cizojazyčné kurzy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1B100Czech Medieval Sources D. Havelk 1/1/04 --
FF:PV1B103Great Moravia: Carolingian March, or independent "empire"? D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV1B112English Terminology in Auxiliary Historical Sciences A. Zavřelováz 1/1/04 --
FF:PV1B113Golden Prague: The Art of Book Illumination during the Reign of the Luxembourg Kings from c.1350 to 1420 M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B125Peasants, Wars and Lots of Treaties. The Medieval Swiss Confederation P. Elbelz 0/1/03 --
FF:PV1B126Materiality: Medieval Conflicts and their Remains P. Elbelz 0/1/03 --
FF:PV1B128Austria’s art of book illumination in the 15th century M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B69The Czech Lands in the Middle Ages D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV2A310Historische Hilfswissenschaften – Einführung in die deutschsprachige Terminologie P. Elbelzk 2/0/04 --
FF:PV2B100Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters I - Kaiser- und Königsurkunden K. Hruzaz 4/0/04 --
FF:PV2B101Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters II - Privaturkunden K. Hruzaz 4/0/04 --
FF:PV2B112Hochmittelalterliche Kaiserurkunden und Editionstechnik der MGH A. Rzihacekz 4/0/04 --
FF:PV2B82Editing post-Roman inscriptions in the German speaking countries. A. Zajicz 2/0/04 --
50 kreditů

Volitelné předměty

Studenti navazujícího magisterského programu hlavního/maior z nabídky ostatních kurzů ÚPVHaA nebo z celouniverzitní nabídky splní minimálně 8 kreditů.