FF FNARpH Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-AR_ Archivnictví

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR2A315Seminář k magisterské diplomové práci I Z. Svitákz 0/2/010 3P
FF:AR2A316Seminář k magisterské diplomové práci II Z. Svitákz 0/2/010 4P
FF:AR2A317Magisterská diplomová práce Z. Svitákz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR2A300Dějiny archivnictví Z. Svitákzk 1/0/04 -P
FF:AR2A301Regestová technika v archivní praxi S. Bártak 0/2/05 -P
FF:AR2A302Předarchivní péče a spisová služba S. Bártazk 1/1/05 -P
FF:AR2A303Digitální archivnictví S. Bártaz 1/1/04 -P
FF:AR2A304Archivní management a marketing D. Valůšekk 2/0/03 --
FF:AR2A305Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/04 -Z
FF:AR2A306Autografy 18.-20. století D. Havelz 2/0/04 -Z
FF:AR2A307Základy právního řádu ČR pro archiváře L. Šmídová Malárovák 1/1/03 --
FF:AR2A314Raně novověká a novověká němčina V. Bromzk 1/1/04 --
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 --
40 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti navazujícího magisterského programu hlavního/maior z nabídky povinně volitelných předmětů splní 12 kreditů.

Archivní teorie a praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B100Slovenské archivy - cyklus přednášek P. Elbelz 3/0/04 --
FF:AR1B109Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe S. Bártaz 3/0/02 --
FF:AR1B112Vybrané problémy českého archivnictví I S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B113Vybrané problémy českého archivnictví II S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B200Výstava v archivu I P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B201Výstava v archivu II P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR2B200Archivní exkurze Z. Svitákz 0/0/0 3DNY.4 --
FF:AR2B202Praxe v paměťové instituci II S. Bártaz 0/40/0 3 týdny souvislé praxe v rozsahu 120 hodin.4 --
FF:AR2B203Praktické aspekty archivnictví T. Černušákz 0/1/03 --
FF:AR2B53Czech Archives and Archival Science S. Bártaz 2/0/04 --
37 kreditů

Rozšiřující kurzy PVH

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B114Četba archivních pramenů Z. Svitákz 0/1/02 --
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 --
FF:AR2B77Německé novogotické písmo S. Bártaz 0/2/03 --
FF:CJBA18Historická toponomastika J. Pleskalovák 2/0/04 --
FF:PV1A324Ikonografie P. Elbelz 2/2/02 --
FF:PV1B106Historická statistika L. Fasorak 1/1/03 --
FF:PV1B120Knižní kultura v digitálním prostředí J. Marekz 1/0/03 --
FF:PV1B121Papežská diplomatika J. Hrdinak 2/2/03 --
FF:PV1B122Císařská diplomatika P. Elbelk 1/1/03 --
FF:PV1B127Digital Humanities pro pomocné vědy historické L. Führerz 1/1/03 --
FF:PV1B131Filigranológia A. Zavřelováz 1/1/02 --
FF:PV1B67Faleristika a vexilologie T. Krejčíkz 1/1/03 --
FF:PV2A303Seminář z ediční práce D. Havelz 0/2/04 --
FF:PV2A304Seminář ze středověké diplomatiky a sfragistiky D. Havelz 0/2/03 --
FF:PV2B107Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země T. Černušákz 1/0/02 --
FF:PV2B110Digitální kodikologie a paleografie D. Havelz 1/1/04 --
FF:PV2B111Digital Humanities ve výzkumu A. Zavřelováz 2/2/05 --
51 kreditů

Jazykové vzdělávání

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV2A311Středověká latina I D. Havelz 1/1/03 --
FF:PV2A312Středověká latina II D. Havelzk 1/1/04 --
FF:PV2A313Středověká němčina a základy vývoje jazyka V. Bromz 2/0/03 --
FF:PV2B57Deutsche Konversation: Wissenschaft, Kultur, Politik I P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV2B85Deutsche Konversation: Wissenschaft, Kultur, Politik II P. Elbelz 0/2/04 --
18 kreditů

Historické kurzy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B105Prameny k vojenským dějinám 19. století. M. Svobodaz 0/2/02 --
FF:AR1B107Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin E. Chodějovskáz 2/2/03 --
FF:AR1B67Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B68Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:HIA283Interpretace pramenů k soudobým dějinám T. Dvořákz 0/2/06 --
FF:HIB028nGeneze politických stran v českých zemích J. Malířz 0/2/04 --
FF:PV1B109Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku P. Barz 2/0/03 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B132Kapitoly z dějin řeholních institucí v českých zemích T. Černušákk 1/0/02 --
FF:PV1B35Kašpar Šlik: kancléř, politik a falzátor na sklonku středověku P. Elbelz 2/0/03 --
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 --
FF:PV2B200Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi I K. Hübnerováz 0/2/05 --
FF:PV2B201Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi II K. Hübnerováz 0/2/05 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
FF:PV2B83Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století J. Brňovjákz 4/0/04 --
52 kreditů

Cizojazyčné kurzy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1B100Czech Medieval Sources D. Havelk 1/1/04 --
FF:PV1B103Great Moravia: Carolingian March, or independent "empire"? D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV1B112English Terminology in Auxiliary Historical Sciences A. Zavřelováz 1/1/04 --
FF:PV1B113Golden Prague: The Art of Book Illumination during the Reign of the Luxembourg Kings from c.1350 to 1420 M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B128Austria’s art of book illumination in the 15th century M. Theisenz 0/1/03 --
FF:PV1B69The Czech Lands in the Middle Ages D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV2A310Historische Hilfswissenschaften – Einführung in die deutschsprachige Terminologie P. Elbelzk 2/0/04 --
FF:PV2B100Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters I - Kaiser- und Königsurkunden K. Hruzaz 4/0/04 --
FF:PV2B101Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters II - Privaturkunden K. Hruzaz 4/0/04 --
FF:PV2B112Hochmittelalterliche Kaiserurkunden und Editionstechnik der MGH A. Rzihacekz 4/0/04 --
FF:PV2B82Editing post-Roman inscriptions in the German speaking countries. A. Zajicz 2/0/04 --
43 kreditů

Volitelné předměty

Studenti navazujícího magisterského programu hlavního/maior z nabídky ostatních kurzů ÚPVHaA nebo z celouniverzitní nabídky splní minimálně 8 kreditů.