Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Romana BORSKÁ, Jiří CHRASTINA, Lenka FAJKUSOVÁ, Petra KONEČNÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Petr JABANDŽIEV a Tomáš HONZÍK. Aminoacylase 1 deficiency: the first Czech patient. In SSIEM, Annual Sympozium, August 2023, Jerusalem, Izrael. 2023. ISSN 1573-2665. doi:10.1002/jimd.12668.
  2. HRUNKA, Matěj, Lubomír JANDA, Michaela ŠŤASTNÁ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Lumír KUNOVSKÝ, Petr DÍTĚ a Petr JABANDŽIEV. Celiac Disease: Promising Biomarkers for Follow-Up. Journal of gastrointestinal and liver diseases : JGLD. CLUJ-NAPOCA: MEDICAL UNIV PRESS, 2023, roč. 32, č. 4, s. 536-544. ISSN 1841-8724. doi:10.15403/JGLD-4926.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Romana BORSKÁ, Jan CHRASTINA, Lenka FAJKUSOVÁ, Petra KONEČNÁ, Kateřina SLABÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Karolína PEŠKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Tomáš HONZÍK. Deficit aminoacylázy 1: kazuistika. In 36.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Znojmo, 3.5.-5.5.2023. 2023. ISBN 978-80-7471-449-8.
  4. PETROVÁ, Barbora, Soňa ŠIKOLOVÁ, Michal BARTOŠ, Jana JANČÍKOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Eva KLABUSAYOVÁ a Milan URÍK. Extensive Parapharyngeal Abscess in a 4-Month-Old Infant. Ear, Nose & Throat Journal. Thousand Oaks: Sage Publications, 2023. ISSN 0145-5613. doi:10.1177/01455613211049854.
  5. SOBOTKOVÁ, Kateřina, Milan URÍK, Klára PERCE, Barbora PETROVÁ, Soňa ŠIKOLOVÁ, Michal BARTOŠ, Jana JANČÍKOVÁ, Roman KULA a Petr JABANDŽIEV. Fourth branchial cleft anomaly in a 7-month-old infant: A case report and literature review. Ear, Nose & Throat Journal. THOUSAND OAKS: SAGE PUBLICATIONS INC, 2023. ISSN 0145-5613. doi:10.1177/01455613221106211.
  6. REISSNEROVÁ, Martina, Matěj HRUNKA a Petr JABANDŽIEV. Granulomatózní lymfadenitida jako první příznak Crohnovy nemoci. In XXIII. Hradecké pediatrické dny, 24.-25.11.2023. 2023. ISBN 978-80-88379-30-0.
  7. BRABEC, Tomas, Matouš VOBOŘIL, Dagmar SCHIEROVA, Evgeny VALTER, Iva SPLICHALOVA, Jan DOBEŠ, Jiri BREZINA, Martina DOBESOVA, Aigerim AIDAROVA, Martin JAKUBEC, Jasper MANNING, Richard BLUMBERG, Ari WAISSMAN, Michal KOLAR, Jan KUBOVCIAK, Dagmar SRUTKOVA, Tomas HUDCOVIC, Martin SCHWARZER, Eva FRONKOVA, Tereza PINKASOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Dominik FILIPP. IL-17 driven induction of Paneth cell antimicrobial functions protects the host from microbiota dysbiosis and inflammation in the ileum. Mucosal Immunology. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2023, roč. 16, č. 4, s. 373-385. ISSN 1933-0219. doi:10.1016/j.mucimm.2023.01.005.
  8. REISSNEROVÁ, Martina, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Lukáš FROLA a Petr JABANDŽIEV. Inflamatorní kloakogenní polyp - kazuistika. In 18. Festival kazuistik, Pediatrická konference, 21.-23.4.2023, Luhačovice. 2023. ISBN 978-80-88379-23-2.
  9. PAPEŽ, Jan, Rene LABOUNEK, Petr JABANDŽIEV, Katarína ČESKÁ, Kateřina SLABÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Štefánia AULICKÁ a Igor NESTRASIL. Multivariate linear mixture models for the prediction of febrile seizure risk and recurrence: a prospective case-control study. Nature Scientific Reports. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-43599-5.
  10. ŠŤASTNÁ, Michaela, Adam NOREK, Jana ŘÁDKOVÁ, Marcela SLUKOVÁ, Matěj HRUNKA, Petr JABANDŽIEV a Lubomír JANDA. Nárůst prevalence celiakie – kde hledat odpovědi? EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. CZECH REPUBLIC: CESKA LEKARSKA SPOLECNOST J EV PURKYNE, 2023, roč. 2023, č. 03, s. 172-183. ISSN 1210-7913.
  11. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Romana BORSKÁ, Petr CHRASTINA, Lenka FAJKUSOVÁ, Petra KONEČNÁ, Kateřina SLABÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Karolína PEŠKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Tomáš HONZÍK. První český pacient s deficitem aminoacylázy 1. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. CZECH REPUBLIC: CZECH MEDICAL SOC, 2023, roč. 86, č. 1, s. 83-85. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn202383.
  12. SLABÁ, Kateřina, Petra POKORNÁ, Petra KONEČNÁ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Případ chlapce s glykogenózou IXa. In 18.Festival kazuistik, Pediatrická konference, 21.-23.4.2023, Luhačovice. 2023. ISBN 978-80-88379-23-2.
  13. STANÍKOVÁ, Andrea, Martin JOUZA, Júlia BOHOŠOVÁ, Ondřej SLABÝ a Petr JABANDŽIEV. Role of the microbiome in pathophysiology of necrotising enterocolitis in preterm neonates. BMJ Paediatrics Open. LONDON: BMJ PUBLISHING GROUP, 2023, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 2399-9772. doi:10.1136/bmjpo-2023-002172.
  14. SLABÁ, Kateřina, Ondřej SLABÝ, Petra POKORNÁ, Petra KONEČNÁ, Valentýna FUNIOKOVÁ, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Sotosův syndrom. In XVII.Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Brno, 14.-16.9.2023 in Čes-Slov Pediat 2023;78,(Suppl2): s.49,. 2023. ISSN 0069-2328.
  15. ŠTĚRBA, Martin, Petra POKORNÁ, Renata FABEROVÁ, Blanka PINKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Anna SEEHOFNEROVÁ, Jan BLATNÝ, Lucia JANIGOVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Michal MAHDAL, Lukáš PAZOUREK, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Targeted treatment of severe vascular malformations harboring PIK3CA and TEK mutations with alpelisib is highly effective with limited toxicity. Scientific reports. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-37468-4.
  16. SLABÁ, Kateřina, Marta JEŽOVÁ, Petra POKORNÁ, Hana PÁLOVÁ, Jana TUČKOVÁ, Jan PAPEŽ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Ondřej SLABÝ. Two sisters with cardiac-urogenital syndrome secondary to pathogenic splicing variant in the MYRF gene with unaffected parents: A case of gonadal mosaicism? MOLECULAR GENETICS & GENOMIC MEDICINE. Hoboken: Wiley, 2023, roč. 11, č. 5, s. 1-7. ISSN 2324-9269. doi:10.1002/mgg3.2139.
  17. GRUBEROVÁ, Sandra, Beáta KREJČÍŘOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Úžeh a úpal v dětském věku. Pediatrie pro Praxi. SOLEN s.r.o., 2023. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2023.047.
  18. URÍK, Milan, Jiří TŮMA, Jana JANČÍKOVÁ, Denisa BEZDĚKOVÁ, Petra URBANOVÁ, Lucie DOHNALOVÁ, Jan PAPEŽ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Martin JOUZA a Petr JABANDŽIEV. Videofluoroscopic Swallow Study in Diagnostics of H-Type Tracheoesophageal Fistula in Children. Ear, Nose & Throat Journal. Thousand Oaks: Sage, 2023. ISSN 0145-5613. doi:10.1177/01455613211021580.
  19. SLABÁ, Kateřina, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petra POKORNÁ, Petra KONEČNÁ, Petr JABANDŽIEV a Ondřej SLABÝ. Využitelnost celoexomového sekvenování v diagnostice a léčbě vzácných a dříve nediagnostikovaných onemocnění: naše první zkušenosti. 2023. ISBN 978-80-7471-449-8.

  2022

  1. KONEČNÁ, Petra, Petr JABANDŽIEV, Klára HÁJKOVÁ, Jana VYŽRÁLKOVÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Acquired Generalized Lipodystrophy Associated With Autoimmune Hepatitis – Case Report. In ISPAD 48th Annual Conference, Abu Dhabi. 2022.
  2. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Zdeněk DOLEŽEL, Lukáš HOMOLA a Petr JABANDŽIEV. Acute kidney injury requiring renal replacement therapy due to Clostridioides difficile infection in a 15-year-old boy. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. CZECH REPUBLIC: CESKA LEKARSKA SPOLECNOST J EV PURKYNE, 2022, roč. 71, č. 4, s. 208-211. ISSN 1210-7913.
  3. DOLINA, Jiří, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Karel STARÝ, Petr JABANDŽIEV, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Tomáš ANDRAŠINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Dávid SAID, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, 2022, roč. 166, č. 2, s. 228-235. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.040.
  4. SEDLÁČKOVÁ, Barbora, Jakub PECL, Jan ŠENKYŘÍK, Jan ŠKVAŘIL, Zdeněk DOLEŽEL a Petr JABANDŽIEV. Anus ventralis - neobvyklá příčina obstipace? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2022, roč. 23, č. 1, s. 52-56. ISSN 1213-0494.
  5. OVERBEEK, Kasper A, J POULSEN, M LANZILLOTTA, O VINGE-HOLMQUIST, P MACINGA, A DEMIRCI, D SINDHUNATA, J BACKHUS, H ALGÜL, J BUIJS, P LEVY, M KIRIUKOVA, E GONI, M HOLLENBACH, R MIKSCH, Lumír KUNOVSKÝ, M VUJASINOVIC, S NIKOLIC, L DICKERSON, M HIRTH, M NEURATH, M ZUMBLICK, J VILA, M JALAL, G BEYER, F FROST, S CARRARA, Zdeněk KALA, Petr JABANDŽIEV, G SISMAN, F AKYUZ, G CAPURSO, M FALCONI, A ARLT, F VLEGGAAR, L BARRESI, B GREENHALF, L CZAKÓ, P HEGYI, A HOPPER, M NAYAR, T GRESS, F VITALI, A SCHNEIDER, C HALLORAN, Jan TRNA, A OKHLOBYSTIN, L DAGNA, D CAHEN, D BORDIN, V REBOURS, J MAYERLE, A KAHRAMAN, S RASCH, E CULVER, A KLEGER, E MARTÍNEZ-MONEO, O RØKKE, T HUCL, S OLESEN, M BRUNO, E DELLA-TORRE, U BEUERS, J LÖHR a J ROSENDAHL. Autoimmune Pancreatitis in Europe: Clinical Profile and Response to Treatment. In 54th meeting of the European Pancreatic Club. 2022. ISSN 1424-3903. doi:10.1016/j.pan.2022.06.036.
  6. HRUNKA, Matěj a Petr JABANDŽIEV. Celiakie: novinky v diagnostice. In 8. kongres Pediatrie pro praxi v Brno 9.-10.9.2022. 2022.
  7. BAJEROVÁ, Kateřina, Matěj HRUNKA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Petr DÍTĚ. Chronická a akutně recidivující pankreatitida u dětí. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, Brno, 17. 6. 2022. 2022.
  8. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Kateřina BAJEROVÁ, Matěj HRUNKA a Petr JABANDŽIEV. Chronická a akutní recidivující pankreatitida – retrospektivní data PeK FN Brno. In VIII. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PEDIATRICKÝCH GASTROENTEROLÓGOV, 29. 9. – 1. 10. 2022, Bratislava. 2022. ISBN 978-80-89797-81-3.
  9. HRUNKA, Matěj, Petr JABANDŽIEV, Lumír KUNOVSKÝ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Markéta VEVERKOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Karolina POREDSKÁ. IBD a onemocnění pankreatu u dětské populace. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
  10. DAVID, Jan, Ondrej HRADSKY, Petr JABANDŽIEV, Eva KLASKOVA, Helena JIRINCOVA a Jan LEBL. Impact of SARS-CoV-2 variants on the incidence of paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS-TS). JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH. HOBOKEN: WILEY, 2022, roč. 58, č. 10, s. 1901-1903. ISSN 1034-4810. doi:10.1111/jpc.16204.
  11. REISSNEROVÁ, Martina, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Lukáš FROLA, Lumír KUNOVSKÝ a Petr JABANDŽIEV. Inflammatory cloacogenic polyp in an adolescent - case report and review of the literature. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 101, č. 10, s. 499-503. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2022.101.10.499-503.
  12. URÍK, Milan, Soňa ŠIKOLOVÁ, Dagmar HOŠNOVÁ, Vít KRUNTORÁD, Michal BARTOŠ a Petr JABANDŽIEV. Long-Term Device Satisfaction and Safety after Cochlear Implantation in Children. Journal of Personalized Medicine. Basel: MDPI, 2022, roč. 12, č. 8, s. 1-14. ISSN 2075-4426. doi:10.3390/jpm12081326.
  13. JOUZA, Martin, Júlia BOHOŠOVÁ, Andrea STANÍKOVÁ, Jakub PECL, Ondřej SLABÝ a Petr JABANDŽIEV. MicroRNA as an Early Biomarker of Neonatal Sepsis. FRONTIERS IN PEDIATRICS. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 10, May 2022, s. 1-8. ISSN 2296-2360. doi:10.3389/fped.2022.854324.
  14. DAVID, Jan, Veronika STARA, Ondrej HRADSKY, Jana TUČKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Petr JABANDŽIEV, Lumir SASEK, Michal HUML, Iveta ZIDKOVA, Jan PAVLICEK, Alzbeta PALATOVA, Eva KLASKOVA, Karina BANSZKA, Eva TERIFAJOVA, Radim VYHNANEK, Marketa BLOOMFIELD, Sarka FINGERHUTOVA, Pavla DOLEZALOVA, Lucie PROCHAZKOVA, Gabriela CHRAMOSTOVA, Filip FENCL a Jan LEBL. Nationwide observational study of paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) in the Czech Republic. European journal of pediatrics. New York: Springer, 2022, roč. 181, č. 10, s. 3663-3672. ISSN 0340-6199. doi:10.1007/s00431-022-04593-7.
  15. MACHÁČEK, Martin, Štefánia AULICKÁ, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Dominik FABIÁN, Petr KLEMENT, Jiří ZEMAN, Petr JABANDŽIEV, Tomáš HONZÍK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Primární neurotransmiterové choroby – jak je můžeme vidět v praxi. In 55. Česko - Slovenské dny dětské neurologie, Liberec 25. - 27.5.2022. 2022.
  16. MACHÁČEK, Martin, Štefánia AULICKÁ, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Dominik FABIÁN, Petr KLEMENT, Jiří ZEMAN, Tomáš HONZÍK, Petr JABANDŽIEV a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Primární poruchy neurotransmiterů a jejich klinický obraz. In XVI.Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Ostrava, in Česko- Slovenská Pediatrie, 2022, 77,supl.2, s.27. 2022. ISSN 0069-2328.
  17. SLABÁ, Kateřina, Petra POKORNÁ, Petra KONEČNÁ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Případ chlapce s glykogenózou IXa způsobenou mutací v genu PHKA2. In XVI.Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Ostrava, in Česko- Slovenská Pediatrie, 2022, 77,supl.2, s.44. 2022.
  18. URÍK, Milan, Michal BARTOŠ, Jana JANČÍKOVÁ, Soňa ŠIKOLOVÁ, PERCEOVÁ, Jindřich JARKOVSKÝ, Petr ŠTOURAČ, Eva KLABUSAYOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Rizikové faktory krvácení po adenotomii u dětí - prospektivní studie. 9. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuRizikové faktory krvácení po adenotomii u dětí - prospektivní studie. In 9. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 2022.
  19. BARTOŠ, Michal, Milan URÍK, Soňa ŠIKOLOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, PERCEOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Petr JABANDŽIEV. Rizikové faktory pro pooperační krvácení po adenotomii. In 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Brno. 2022.
  20. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DITE, Eva BŘEZINOVÁ, Libuse SEDLAKOVA, Jan TRNA a Petr JABANDŽIEV. Skin manifestations of pancreatic diseases. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2022, roč. 166, č. 4, s. 353-358. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2022.035.
  21. SLABÁ, Kateřina, Hana PÁLOVÁ, Petra POKORNÁ, Ondřej SLABÝ, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Syndrom intelektuálního postižení související s DYRK1A. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2022, roč. 77, č. 4, s. 215-218. ISSN 0069-2328.
  22. VACULOVÁ, Jitka, Radek KROUPA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Tomáš GROLICH, Jakub VLAŽNÝ, Dávid SAID, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Marek JOUKAL, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Lumír KUNOVSKÝ. The Use of Confocal Laser Endomicroscopy in Diagnosing Barrett’s Esophagus and Esophageal Adenocarcinoma. Diagnostics. Basel: MDPI, 2022, roč. 12, č. 7, s. 1-12. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics12071616.
  23. ŠIKOLOVÁ, Soňa, Milan URÍK, Dagmar HOŠNOVÁ, Vít KRUNTORÁD, Michal BARTOŠ, Oldřich MOTYKA a Petr JABANDŽIEV. Two Bonebridge bone conduction hearing implant generations: audiological benefit and quality of hearing in children. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. New York: Springer, 2022, roč. 279, č. 7, s. 3387-3398. ISSN 0937-4477. doi:10.1007/s00405-021-07068-x.
  24. SLABÁ, Kateřina, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Jan PAPEŽ, Jiří ŠTARHA, Dana DOSTÁLKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Vzácný případ mozkového abscesu odontogenního původu u dítěte. In 17. festival kazuistik, Pedistrická konference. 2022. ISBN 978-80-88379-12-6.

  2021

  1. JANČÍKOVÁ, Jana, Denisa BEZDĚKOVÁ, Petra URBANOVÁ, Lucie DOHNALOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Miroslav TEDLA, Žofia FRAJKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Milan URÍK. Association between Swallowing-Related Questionnaire Responses and Pathological Signs on Videofluoroscopy in Children. Children. Basel: MDPI, 2021, roč. 8, č. 12, s. 1-8. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children8121109.
  2. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Matěj HRUNKA, Martina BOJKOVA a Jan TRNA. Autoimmune Diseases of Digestive Organs - A Multidisciplinary Challenge: A Focus on Hepatopancreatobiliary Manifestation. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 24, s. 1-13. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10245796.
  3. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Jitka VACULOVÁ, Dana SOCHOROVÁ, Pavel JANEČEK, Pavla TESAŘÍKOVÁ, Martin BLAHO, Jan TRNA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Causes of Exocrine Pancreatic Insufficiency Other Than Chronic Pancreatitis. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 24, s. 1-22. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10245779.
  4. KLUČKA, Jozef, Milan KRATOCHVÍL, Petr DOMINIK, Lukáš HOMOLA, Ondřej HORÁK, Jiří NEČAS, Petr JABANDŽIEV a Petr ŠTOURAČ. COVID-19 associated Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) in children. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Prague: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 70, č. 4, s. 281-284. ISSN 1210-7913.
  5. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Martina BOJKOVÁ, Jiří DOLINA, Jitka VACULOVÁ, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Magdalena UVÍROVÁ, Pavel JANEČEK, Zdeněk KALA a Petr JABANDŽIEV. Diagnostika a terapie chronické pankreatitidy dle UEG guidelines. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 2, s. 85-91. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.019.
  6. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DITE, Ľubomíra HORŇÁKOVÁ, Jiří DOLINA, Magdalena UVIROVA, Vladimír KOJECKÝ, Arnost MARTINEK a Petr JABANDŽIEV. Differentiating Primary Sclerosing Cholangitis from Similar Diseases of Autoimmune Origin. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. CLUJ-NAPOCA: MEDICAL UNIV PRESS, 2021, roč. 30, č. 3, s. 398-403. ISSN 1841-8724. doi:10.15403/jgld-3849.
  7. JANČÍKOVÁ, Jana, Denisa BEZDĚKOVÁ, Milan URÍK a Petr JABANDŽIEV. Dítě s VACTERL asociací - management diagnostiky a terapie orofaryngeální dysfagie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 76, č. 1, s. 42-45. ISSN 0069-2328.
  8. DANHOFER, Pavlína, Ondřej HORÁK, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Senad KOLÁŘ, Anna-Marie JIČÍNSKÁ, Petr JABANDŽIEV a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Gut microbiota and autism spectrum disorders. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 2, s. 127-134. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021127.
  9. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Jiří DOLINA, Jitka VACULOVÁ, Martin BLAHO, Martina BOJKOVA, Jana DVORACKOVA, Magdalena UVIROVA, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Helicobacter pylori infection and other bacteria in pancreatic cancer and autoimmune pancreatitis. World Journal of Gastrointestinal Oncology. Pleasanton: Baishideng Publishing Group, 2021, roč. 13, č. 8, s. 835-844. ISSN 1948-5204. doi:10.4251/wjgo.v13.i8.835.
  10. DÍTĚ, Petr, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš KUPKA, Jiří DOLINA, Petr JABANDŽIEV, Magdalena UVÍROVÁ, Martin BLAHO, Michal ŠENKYŘÍK a Arnošt MARTÍNEK. Infekce SARS-CoV-2 a postižení slinivky břišní. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 4, s. 286-290. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2021286.
  11. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Martin BLAHO, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Magdalena UVÍROVÁ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Pavel JANEČEK, Michal EID a Arnošt MARTÍNEK. Is autoimmune pancreatitis a risk factor for pancreatic adenocarcinoma? Vnitřní lékařství. Olomouc: Solen, s. r. o., 2021, roč. 67, č. 1, s. "e9"-"e13", 5 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.011.
  12. ZVÁROVÁ, Veronika, Jiří DOLINA, Michal ŠENKYŘÍK, Radek KROUPA, Ľubomíra HORŇÁKOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Štěpán HRABOVSKÝ, Marta ČÍHALOVÁ, Jakub HUSTÝ, Kornelia MYTSAK a Lumír KUNOVSKÝ. Liver cirrhosis and pregnancy: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2021, roč. 67, č. 3, s. "e28"-"e32", 4 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.048.
  13. VEVERKOVÁ, Markéta, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Makro-AST jako příčina izolovaného zvýšení aspartátaminotransferázy u asymptomatické pacientky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2021, roč. 22, č. 1, s. 59-61. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2021.010.
  14. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Radoslav HRIVNÁK, Ivo ROVNÝ, Petr JABANDŽIEV, Karolina POREDSKÁ, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Dominika IVANECKÁ, Daniel BARTUŠEK, Vít WEINBERGER, Petr JANKŮ a Lumír KUNOVSKÝ. Managing IBD therapy during pregnancy demands a multidisciplinary approach. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 2, s. 149-158. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2021149.
  15. JABANDŽIEV, Petr, Tatsuhiko KAKISAKA, Júlia BOHOŠOVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Ondřej SLABÝ a Ajay GOEL. MicroRNAs in Colon Tissue of Pediatric Ulcerative Pancolitis Patients Allow Detection and Prognostic Stratification. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 6, s. 1-11. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10061325.
  16. BOHOŠOVÁ, Júlia, Jiří VAJČNER, Petr JABANDŽIEV, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Štefánia AULICKÁ. MicroRNAs in the development of resistance to antiseizure drugs and their potential as biomarkers in pharmacoresistant epilepsy. Epilepsia. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 62, č. 11, s. 2573-2588. ISSN 0013-9580. doi:10.1111/epi.17063.
  17. VACULOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Petr JABANDŽIEV, Martin ŠTĚRBA, Jiří TŮMA, Robert DOUŠEK, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Viera BAJČIOVÁ, Michal EID, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA a Lumír KUNOVSKÝ. Myofibroblastic tumor of the esophagus - a case report of long-term follow-up and literature review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2021, roč. 34, č. 4, s. 313-318. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021313.
  18. VACULOVÁ, Jitka, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Zdeněk KALA a Petr JABANDŽIEV. Myofibroblastický nádor jícnu. In 7. kongres ČGS ČLS JEP. 2021.
  19. SLABÁ, Kateřina, Hana PÁLOVÁ, Petra VESELÁ, Štefánia AULICKÁ, Petra KONEČNÁ, Martin ŠTĚRBA, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Neurovývojová porucha s mentální retardací spojená s genem PPP2R5D - první případ v České republice. Československá neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 2, s. 205-207. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021205.
  20. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Kateřina SLABÁ, Jaroslav A. HUBACEK, Jakub PECL, Štefánia AULICKÁ, Milan URÍK, Serdar CEYLANER, Petra POKORNÁ, Ondřej SLABÝ a Petr JABANDŽIEV. Novel mutations in TRPM6 gene associated with primary hypomagnesemia with secondary hypocalcemia. Case report. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2021, roč. 165, č. 4, s. 454-457. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.027.
  21. JABANDŽIEV, Petr, Lukáš HOMOLA a Viera BAJČIOVÁ. Onemocnění pankreatu v dětském věku. In Jan Trna; Zdeněk Kala; Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2. přeprac. a doplň. vydání. Praha: Maxdorf, 2021. s. 408-416. Medica. ISBN 978-80-7345-697-9.
  22. KLUČKA, Jozef, Eva KLABUSAYOVÁ, Tereza MUSILOVÁ, Tereza KRAMPLOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Milan KRATOCHVÍL, Martina KOSINOVÁ, Ondřej HORÁK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Petr ŠTOURAČ. Pediatric Patient with Ischemic Stroke: Initial Approach and Early Management. Children-Basel. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2021, roč. 8, č. 8, s. 1-11. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children8080649.
  23. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Jan HLAVSA a Petr JABANDŽIEV. Pokroky v terapii chronické pankreatitidy. In 7. kongres ČGS ČLS JEP. 2021.
  24. URÍK, Milan, Michal BARTOŠ, Soňa ŠIKOLOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Klára PERCEOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Eva KLABUSAYOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Petr JABANDŽIEV. Risk Factors for Postoperative Bleeding after Adenoidectomy. Children-Basel. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2021, roč. 8, č. 3, s. 1-8. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children8030242.
  25. DÍTĚ, Petr, Lumír KUNOVSKÝ, T. KUPKA, Jiří DOLINA, Petr JABANDŽIEV, M. UVÍROVÁ, M. BLAHO, Michal ŠENKYŘÍK a A. MARTÍNEK. Role covid-19 v indukci poškození pankreatu. In 7. kongres ČGS ČLS JEP. 2021.
  26. AULICKÁ, Štefánia, František SIEGL, Ondřej HAVLÍN, Jiří ŠÁNA, Zdenka BÁLINTOVÁ, Senad KOLÁŘ, Katarína ČESKÁ, Petr JABANDŽIEV, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Role mikroRNA v patogenezi spinální muskulární atrofie. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 4, s. 329-333. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021329.
  27. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Pavel ZERHAU, Denisa PAVLOVSKÁ, Marta JEŽOVÁ, Tomáš JUŘENČÁK, Kateřina SLABÁ, Martin ŠTĚRBA, Arpád KEREKES, Tomáš MERTA, Terézia HALUŠKOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Jaroslav ŠTĚRBA a Petr JABANDŽIEV. Spindle Cell Hemangioma and Atypically Localized Juxtaglomerular Cell Tumor in a Patient with Hereditary BRIP1 Mutation: A Case Report. Genes. Basel: MDPI, 2021, roč. 12, č. 2, s. 1-8. ISSN 2073-4425. doi:10.3390/genes12020220.
  28. URÍK, Milan, Táňa NOVOTNÁ, Michaela MÁCHALOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Josef MACHAČ, Jana JANČÍKOVÁ, Michal JURAJDA, Jozef KLUČKA, Petr ŠTOURAČ a Petr JABANDŽIEV. Subglottic stenosis in children: management and experience over 15 years at a tertiary center. B-ENT. SISLI: AVES, 2021, roč. 17, č. 3, s. 164-168. ISSN 1781-782X. doi:10.5152/B-ENT.2021.21438.
  29. SLABÁ, Kateřina, Hana PÁLOVÁ, Petra VESELÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVA, Petr JABANDŽIEV a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Syndrom mentalniho postižení související s DYRK1A: kazuistika. In XV.pediatricky kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové. 23.-25.9.2021, Čes.-Slov. Pediat., 2021, 76, Supl.1, s.53. 2021. ISSN 0069-2328.
  30. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The influence of microscopic inflammation at resection margins on early postoperative endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn’s disease. Gastroenterologie a hepatologie. Ambit Media a.s., 2021, roč. 75, č. 1, s. 29-37. ISSN 1804-7874.
  31. HOMOLA, Lukáš, Jozef KLUČKA, Jan HELEŠIC, Zlatava JIRSENSKÁ, Milan KRATOCHVÍL, Petr DOMINIK, Milan URÍK, Ondřej HORÁK, Petr JABANDŽIEV, Lenka KRBKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Unvaccinated child tetanus from nasal toy battery. Central European Journal of Public Health. Prague: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2021, roč. 29, č. 4, s. 322-324. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a6702.
  32. KLABUSAYOVÁ, Eva, Jozef KLUČKA, Martina KOSINOVÁ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Milan KRATOCHVÍL, Lukáš MAREČEK, Michal SVOBODA, Petr JABANDŽIEV, Milan URÍK a Petr ŠTOURAČ. Videolaryngoscopy vs. Direct Laryngoscopy for Elective Airway Management in Paediatric Anaesthesia A prospective randomised controlled trial. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, roč. 38, č. 11, s. 1187-1193. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000001595.
  33. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Zlata KAPOUNOVÁ, Julie DOBROVOLNÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Irena HALUZOVÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina HORTOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Kamila JANČEKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Hana JIČÍNSKÁ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Petr LOKAJ, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jan PAPEŽ, Jakub PECL, Tomáš PRUŠA, Ondřej RYBNÍČEK, Kateřina SLABÁ, Veronika SUCHODOLOVÁ, Jiří ŠTARHA, Jiří TŮMA, Milan URÍK, Ondřej ZVĚŘINA a Denisa BEZDĚKOVÁ. Výživa dětí. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, 2021. 248 s. ISBN 978-80-210-9846-6.
  34. PECL, Jakub, Petr JABANDŽIEV, Jitka VACULOVÁ, Eva KARÁSKOVÁ, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ a Martin ZIMEN. 10 years of experience with eosinophilic esophagitis in five Czech pediatric endoscopy centers. In ESGE Days 2021. 2021. doi:10.1055/s-0041-1724949.

  2020

  1. JOUZA, Martin, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Eva SLOUKOVÁ, Jakub PECL, Anna SEEHOFNEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Kateřina SLABÁ, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jaroslav A. HUBÁČEK a Petr JABANDŽIEV. A Newly Observed Mutation of the ABCA3 Gene Causing Lethal Respiratory Failure of a Full-Term Newborn: A Case Report. Frontiers in Genetics. Laussane: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 11, August 2020, s. 1-5. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2020.568303.
  2. URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK, Michaela MÁCHALOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Soňa ŠIKOLOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ, Petr JABANDŽIEV a Marta JEŽOVÁ. An expansive aneurysmal bone cyst of the maxillary sinus in an 8 year old child: Case report and review of literature. Acta Oto-Laryngologica Case Reports. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS, 2020, roč. 5, č. 1, s. 86-90. ISSN 2377-2484. doi:10.1080/23772484.2020.1838907.
  3. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Tomáš GROLICH, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Petr MORAVČÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Vladimír PROCHÁZKA. Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: a pilot study. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 5, s. "e26"-"e32", 7 s. ISSN 0042-773X.
  4. KUNOVSKÝ, Lumír, Karolina POREDSKÁ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Radek KROUPA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jakub VLAŽNÝ, Petr JABANDŽIEV, Dominika IVANECKÁ a Ladislav MITÁŠ. Endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn's disease relating to microscopic inflammation at resection margins. In ESGE Days 2020. 2020. doi:10.1055/s-0040-1704693.
  5. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Kateřina BAJEROVÁ, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Marta JEŽOVÁ a Jiří TŮMA. Eosinophilic Enteritis - Case Report of a Rare Manifestation and Review of Updates. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 492-496. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020492.
  6. PECL, Jakub, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, František JIMRAMOVSKÝ, Helena SCHNEIDEROVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Markéta VEVERKOVÁ, Martin JOUZA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Vendula LÁTALOVÁ, Mária VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, Miloš GERYK, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ, Damjan JAKŠIČ, Martin ZIMEN, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Markéta WIESNEROVÁ a Petr JABANDŽIEV. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 469-480. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020469.
  7. JABANDŽIEV, Petr, Martin JOUZA, Jakub PECL, Milan URÍK, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Kateřina SLABÁ, Jan TRNA, Jitka KYCLOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 3, s. 233-237. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2020233.
  8. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Martin BLAHO, Lumír KUNOVSKÝ, Petr JABANDŽIEV a Arnošt MARTÍNEK. Indikace a racionální terapie léky s obsahem pankreatických enzymů. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2020, roč. 2020, č. 13, s. 20-21. ISSN 1805-398X.
  9. NEDOROST, Erik, Petr JABANDŽIEV, Jiří ŠTARHA a Anna SEEHOFNEROVÁ. Kazuistika: X-vázaná hypofosfatemická křivice. In XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí 24.-26. září 2020. 2020. ISSN 0069-2328.
  10. NEČAS, Jiří, Jiří ŠTARHA, Jan PAPEŽ a Petr JABANDŽIEV. Management pacientů s hyperkalcemií – kazuistika pacientky s akutní pankreatitidou. In XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí Hradec Králové 24.-26.září 2020. 2020. ISSN 0069-2328.
  11. SLABÁ, Kateřina, Hana NOSKOVÁ, Petra VESELÁ, Ondřej SLABÝ, Štefánia AULICKÁ, Petra KONEČNÁ, Petr JABANDŽIEV a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Neurovyvojová porucha s mentální retardací spojená s genem PPP2R5D: první případ v České republice. In XV.pediatricky kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové. 24-26.září 2020, in Česko-Slov. Pediatrie,2020, 75,supp.1, s.43. 2020. ISSN 0069-2328.
  12. DITE, Petr, Martin BLAHO, Martina BOJKOVA, Petr JABANDŽIEV a Lumír KUNOVSKÝ. Nonalcoholic Fatty Pancreas Disease: Clinical Consequences. Digestive Diseases. BASEL: KARGER, 2020, roč. 38, č. 2, s. 143-149. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000505366.
  13. JOUZA, Martin, Josef MACKO, Jakub PECL, Eva SLOUKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Nová diagnóza v neonatologii: náhlý neočekávaný postnatální kolaps. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 2, s. 95-98. ISSN 1213-0494.
  14. SLABÁ, Kateřina, Hana NOSKOVÁ, Petra VESELÁ, Jana TUČKOVÁ, Hana JIČÍNSKÁ, Tomáš HONZÍK, Hana HANSÍKOVÁ, Petra KLEIBLOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Novel Splicing Variant in the PMM2 Gene in a Patient With PMM2-CDG Syndrome Presenting With Pericardial Effusion: A Case Report. Frontiers in Genetics. Lausanne: Frontiers, 2020, roč. 11, October 2020, s. 1-7. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2020.561054.
  15. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Martin BLAHO, J. DVOŘÁČKOVÁ, M. UVÍROVÁ, Petr JABANDŽIEV, Pavel JANEČEK, Michal EID, Tomáš ROHAN, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Jitka VACULOVÁ a Jan TRNA. Pancreatic solid focal lesions: autoimmune pancreatitis or pancreatic cancer? In 52nd meeting of the European Pancreatic Club. 2020.
  16. JABANDŽIEV, Petr, Lumír KUNOVSKÝ, Jitka VACULOVÁ, Tamara KOŘISTKOVÁ, Tereza PINKASOVÁ a Jakub PECL. Primární enterolithiáza v kojeneckém věku. In XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí 24.-26. září 2020. 2020. ISSN 0069-2328.
  17. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV, Štefánia AULICKÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Primární hypomagnezemie se sekundární hypokalcemií. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 2, s. 117-119. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.023.
  18. PECL, Jakub, Petr JABANDŽIEV, Martin JOUZA, Jiří ŠTARHA, Jan PAPEŽ, Anna SEEHOFNEROVÁ a ondřej HORÁK. Případ těžké hypernatrémie u kojence s vrozenou vadou CNS. In XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí 24.-26. září 2020. 2020. ISSN 0069-2328.
  19. JABANDŽIEV, Petr, Tereza PINKASOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Jan PAPEŽ, Martin JOUZA, Bára KARLÍNOVÁ, Martina NOVÁČKOVÁ, Milan URÍK, Štefánia AULICKÁ, Ondřej SLABÝ, Júlia BOHOŠOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Milan BAJER a Ajay GOEL. Regional Incidence of Inflammatory Bowel Disease in a Czech Pediatric Population: 16 Years of Experience (2002–2017). Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2020, roč. 70, č. 5, s. 586-592. ISSN 0277-2116. doi:10.1097/MPG.0000000000002660.
  20. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr JABANDŽIEV, Jan PAPEŽ, Pavlína DANHOFER, Hana VINOHRADSKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Milan BRÁZDIL, Petr ŠTOURAČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Role zánětu v etiopatogenezi farmakorezistentní epilepsie a refrakterního status epilepticus. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn20208.
  21. NEDOROST, Erik, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ondřej HORÁK a Petr JABANDŽIEV. Shaken baby syndrome. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 2, s. 107-112. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.021.
  22. PACKOVÁ, Barbora, Lumír KUNOVSKÝ, Michal EID, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš GROLICH, Jakub HUSTÝ, Petr JABANDŽIEV, Václav KUBEŠ, Vladimír PROCHÁZKA a Jiří DOLINA. Small bowel adenocarcinoma diagnosed by video capsule endoscopy in a patient with celiac disease: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. "e39"-"e42", 4 s. ISSN 0042-773X.
  23. DANHOFER, Pavlína, Lenka KNEDLÍKOVÁ, Senad KOLÁŘ, Ondřej HORÁK a Petr JABANDŽIEV. Střevní mikrobiom u dětí s poruchami autistického spektra (diagnostika a možnosti terapie i výzkumu). In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.
  24. JABANDŽIEV, Petr, Júlia BOHOŠOVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Ondřej SLABÝ a Ajay GOEL. The Emerging Role of Noncoding RNAs in Pediatric Inflammatory Bowel Disease. Inflammatory Bowel Diseases. Oxford University Press, 2020, roč. 26, č. 7, s. 985-993. ISSN 1078-0998. doi:10.1093/ibd/izaa009.
  25. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The Influence of Microscopic Inflammation at Resection Margins on Early Postoperative Endoscopic Recurrence After Ileocaecal Resection for Crohn's Disease. Journal of Crohn's and Colitis. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 14, č. 3, s. 361-368. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjz153.
  26. KUNOVSKÝ, Lumír, Jan LOCHMAN, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Jitka VACULOVÁ, Petr LITZMAN, Tereza DEISSOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. The microbiome of the esophagus, stomach and duodenum in patients with gastroesophageal reflux disease - pilot study. In UEG Week 2020. 2020. ISSN 2050-6414.
  27. JABANDŽIEV, Petr, Eva HLAVÁČKOVÁ, Viktor BÍLY, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Barbora RAVČUKOVÁ, Hana GROMBIŘÍKOVÁ, Romana KOZUMPLÍKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Tereza PINKASOVÁ, Martin JOUZA, Jakub PECL, Marta JEŽOVÁ, Václava CURTISOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Trichohepatoenteric syndrome in a patient with TTC37 mutations – a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 481-487. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020481.
  28. BÍLY, Viktor, Hana GROMBIŘÍKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Eva HLAVÁČKOVÁ, Romana KOZUMPLÍKOVÁ a Tomáš FREIBERGER. TTC37 defective in the patient with very-early-onset IBD and septic shock. In 19th Biennial Meeting of The European Society of immunodeficiencies. 2020.
  29. JABANDŽIEV, Petr, Jakub PECL, Martin JOUZA, Jiří ŠTARHA, Jan PAPEŽ, Milan URÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ondřej HORÁK. Závažná hypernatremie u kojence s vývojovou vadou centrální nervové soustavy. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 4, s. 290-294. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.059.

  2019

  1. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr JABANDŽIEV, Jan PAPEŽ, Pavlína DANHOFER, Hana VINOHRADSKÁ, Milan BRÁZDIL, Petr ŠTOURAČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Co nám může mozkomíšní mok říct o epilepsii a epileptogenezi? In XXIX. bratislavské posrgraduálne dni detskej neurológie, Slovensko. 2019. ISSN 1337-4451.
  2. TESAŘÍKOVÁ, Pavla, Lumír KUNOVSKÝ, Jan TRNA, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Jitka VACULOVÁ a Zdeněk KALA. Cystic fibrosis and exocrine pancreatic insufficiency. Gastroenterologie a Hepatologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 73, č. 4, s. 303-307. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019303.
  3. URÍK, Milan, Pavel HURNIK, Dušan ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, Oldřich MOTYKA a Petr JABANDŽIEV. Immunohistochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. International journal of pediatric otorhinolaryngology. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 122, JUL 2019, s. 111-116. ISSN 0165-5876. doi:10.1016/j.ijporl.2019.04.008.
  4. JABANDŽIEV, Petr, Tereza PINKASOVÁ, Jan PAPEŽ, Martin JOUZA, Kateřina BAJEROVÁ, Bára KARLÍNOVÁ, Júlia KOVÁČOVÁ, Ondřej SLABÝ a Milan BAJER. Inflammatory bowel disease incidence in South Moravian Region (Czech Republic); 2002-2016. In Crohn's and Colitis Congress. 2019. ISSN 0016-5085. doi:10.1053/j.gastro.2019.01.155.
  5. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV a Zdeněk DOLEŽEL. Intoxikace kofeinem provázená rabdomyolýzou. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 1, s. 32-34. ISSN 1213-0494.
  6. KLUČKA, Jozef, Tomáš JUŘENČÁK, Martina KOSINOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Milan KRATOCHVÍL, Yvona SEDLÁČKOVÁ, Tomáš NAVRÁTIL, Daniela PELCLOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Intralipid infusion in paediatric patient with quetiapine and lamotrigine intoxication. Monatshefte fur Chemie. Wien: Springer Wien, 2019, roč. 150, č. 9, s. 1711-1714. ISSN 0026-9247. doi:10.1007/s00706-019-02423-5.
  7. JABANDŽIEV, Petr, Júlia KOVÁČOVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Jan PAPEŽ a Ondřej SLABÝ. miR-21-5p and miR-146a-5a are deregulated in inflamed terminal ileum of treatment-naive pediatric patients with Crohn´s disease. In Crohn's and Colitis Congress. 2019. ISSN 0016-5085. doi:10.1053/j.gastro.2019.01.201.
  8. FORMANKOVA, Renata, Veronika KANDEROVA, Marketa RACKOVA, Michael SVATON, Tomas BRDICKA, Petr RIHA, Petra KESLOVÁ, Ester MEJSTRIKOVA, Marketa ZALIOVA, Tomáš FREIBERGER, Hana GROMBIŘÍKOVÁ, Zuzana ZEMANOVA, Marcela VLKOVÁ, Filip FENCL, Ivana COPOVA, Jiri BRONSKY, Petr JABANDŽIEV, Petr SEDLACEK, Jana ŠOUKALOVÁ, Ondrej ZAPLETAL, Jan STARY, Jan TRKA, Tomas KALINA, Karolina KRAMARZOVA, Eva HLAVÁČKOVÁ, Jiří LITZMAN a Eva FRONKOVA. Novel SAMD9 Mutation in a Patient With Immunodeficiency, Neutropenia, Impaired Anti-CMV Response, and Severe Gastrointestinal Involvement. Frontiers in Immunology. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, SEP 18 2019, s. 1-8. ISSN 1664-3224. doi:10.3389/fimmu.2019.02194.
  9. JABANDŽIEV, Petr a Lumír KUNOVSKÝ. Onemocnění pankreatu v dětském věku. In XIX. PANKREATOLOGICKÝ DEN. 2019.
  10. JABANDŽIEV, Petr. Poruchy vědomí z pohledu pediatra - diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie. In Štefania Aulická. Akutní stavy v dětské neurologii. Olomouc: Solen, 2019. s. 23-44. Meduca. ISBN 978-80-7471-263-0.
  11. JABANDŽIEV, Petr, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Markéta VEVERKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Postbiotika a jejich využití v pediatrii. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 3, s. 142-147. ISSN 1213-0494.
  12. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Petr JABANDŽIEV, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Triple malignancy (NET, GIST and pheochromocytoma) as a first manifestation of neurofibromatosis type-1 in an adult patient. Diagnostic Pathology. London: BioMed Central, 2019, roč. 14, č. 77, s. 1-4. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-019-0848-7.

  2018

  1. SCHNEIDEROVÁ, Helena a Petr JABANDŽIEV. Imunoglobuliny a jejich terapeutické využití v dětské neurologii. In Hana Ošlejšková. Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2018. s. 135-146. Meduca. ISBN 978-80-7471-240-1.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Helena a Petr JABANDŽIEV. Neurologické projevy u vrozených poruch imunity. In Hana Ošlejšková. Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2018. s. 121-134. Meduca. ISBN 978-80-7471-240-1.
  3. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV, Andrea BRZOBOHATÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete. Pediatrie pro praxi. 2018, roč. 2018/19, č. 6, 1 s. ISSN 1213-0494.

  2017

  1. URÍK, Milan, P. HURNÍK, D. ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, O. MOTYKA, J. DVOŘÁČKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2017, roč. 66, č. 4, s. 198-204. ISSN 1210-7867.
  2. JABANDŽIEV, Petr. Onemocnění pankreatu v praxi PLDD. In IV. kongres pediatrů v Brně. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
  3. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA a Petr JABANDŽIEV. Primární hypomagnezemie se sekundární hypokalcemií. In IV. kongres pediatrů v Brně. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
  4. PECL, Jakub, Petr JABANDŽIEV, Tereza PINKASOVÁ a Markéta VEVERKOVÁ. Zácpa v ordinaci PLDD. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 276-281. ISSN 1213-0494.

  2016

  1. PAPEŽ, Jan, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV, Jana ŠULÁKOVÁ a Jan ŠENKYŘÍK. Archibaldovo znamení. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 3, s. 171-172. ISSN 1213-0494.
  2. PINKASOVÁ, Tereza, Linda SKUTKOVÁ, Jan PAPEŽ, Petr JABANDŽIEV, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Congenital diaphragmatic hernia in the neonates-review od 10-year experience. In WOFAPS 2016. 2016.
  3. JABANDŽIEV, Petr. Funkční onemocnění trávícího traktu z pohledu pediatra. In III. kongres pediatrů v Brně. 2016. ISBN 978-80-7471-163-3.
  4. PAPEŽ, Jan, Tomáš HONZÍK, Pavel JEŠINA, Petr JABANDŽIEV, Jiří ŠTARHA, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Pozdní manifestace dědičné poruchy cyklu močoviny - deficit ornitintranskarbamoylázy. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 1, s. 52-55. ISSN 1213-0494.
  5. JABANDŽIEV, Petr. Prebiotika a jejich využití v pediatrii. In X. Kongres primární péče. 2016.

  2015

  1. MICHÁLEK, Jaroslav, Rene MOSTER, Ladislav LUKAC, Kenneth PROEFROCK, Miron PETRASOVIC, Jakub RYBAR, Martina CAPKOVA, Ales CHALOUPKA, Adas DARINSKAS, Jaroslav sr. MICHALEK, Jan KŘÍSTEK, Jan TRAVNIK, Petr JABANDŽIEV, Marek CIBULKA, Michal HOLEK, Michal JURÍK, Josef SKOPALÍK, Zlatuše KŘÍSTKOVÁ a Zuzana DUDÁŠOVÁ. Autologous adipose tissue-derived stromal vascular fraction cells application in patients with osteoarthritis. Cell Transplantation. Putnam Valley: Cognizant Communication Corporation, 2015. ISSN 0963-6897. doi:10.3727/096368915X686760.
  2. JABANDŽIEV, Petr, Jan PAPEŽ, Martina JOBOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Celiakální krize. In II. Kongres pediatrů a dětských sester v Brně. 2015. ISBN 978-80-7471-121-3.
  3. JABANDŽIEV, Petr, Jan PAPEŽ, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ a Denisa PAVLOVSKÁ. Fokální autoimunitní pankreatitida jako příčina obstrukčního ikteru u 15letého chlapce. In Pracovní dny dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy. 2015.
  4. JABANDŽIEV, Petr, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, David STARÝ, Denisa PAVLOVSKÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Ileo-transversoanastomóza, která neměla být provedena?! In IV. sympozium dětských IBD kazuistik. 2015. ISBN 978-80-905337-9-0.
  5. PAPEŽ, Jan, Petr JABANDŽIEV, Tamara PAVLÍKOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ a Milan HORÁK. Neobvyklý případ respiračního selhání v kojeneckém věku - braniční kýla. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 5, s. 344-346. ISSN 1213-0494.
  6. JABANDŽIEV, Petr. Ryby ve výživě člověka. In XXIII. neonatologické setkání ; XVII. Hanákovy dny. 2015. ISBN 978-80-7177-964-3.

  2014

  1. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Jaroslav MICHÁLEK, Zuzana VESELKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 114-122. ISSN 0042-773X.
  2. JABANDŽIEV, Petr, Michal SMEREK, Jaroslav Sr. MICHALEK, Michal FEDORA, Lucie KOŠINOVÁ, Jaroslav A. HUBACEK a Jaroslav MICHÁLEK. Multiple gene-to-gene interactions in children with sepsis: a combination of five gene variants predicts outcome of life-threatening sepsis. Critical Care. LONDON: BioMed Central, 2014, roč. 18, č. 1, s. 1-9. ISSN 1466-609X. doi:10.1186/cc13174.
  3. DOLEŽEL, Zdeněk, Petr JABANDŽIEV, Zdeňka RÁČILOVÁ, Jiří ŠTARHA, Dana DOSTÁLKOVÁ a Pavel ZERHAU. Tranzitorní pseudohypoaldosteronismus - nefro-urologické "puzzle". Česko-slovenská pediatrie. Mladá fronta a.s., 2014, roč. 69, č. 1, s. 3-11. ISSN 0069-2328.

  2012

  1. JABANDŽIEV, Petr, Jiří ŠTARHA, Kateřina BAJEROVÁ, Martina JOBOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Radek HORVÁTH, Pavel HLOŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Nežádoucí účinky dlouhodobého užívání probiotika u pacienta se syndromem krátkého střeva. In VIII. festival kazustik, Luhačovice, 2012. 2012. ISBN 978-80-260-1959-6.

  2011

  1. JABANDŽIEV, Petr, Michal ŠMEREK, Jaroslav MICHÁLEK SEN., Michal FEDORA, Jaroslav HUBÁČEK a Jaroslav MICHÁLEK. Genetic predisposition to sepsis in children: the combination of 5 risk gene variants predicts outcome of life-threatening sepsis. In Analytical Cytometry VI Book of Abstracts. Praha, Česká republika : ČSAC, 2011. 2 s. 2011. ISBN 978-80-260-0676-3.
  2. DOLEŽEL, Zdeněk, Věra ZEJDLOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Martina JOBOVÁ a Jiří ŠTARHA. Kawasakiho choroba - je nalezen specifický laboratorní ukazatel? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 2, s. 121-123. ISSN 1213-0494.

  2010

  1. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis - Predicting and modelling the course of illnes. In International Journal of Infectious Diseases 14 (Suppl. 1), E367. 2010. ISSN 1201-9712.
  2. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel ŠEVČÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Cytokine response in severe sepsis - predicting the course of illness in adult and paediatric patients. In Faist, E. Proceedings of the 8th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis, Selected Papers. Philadelphia: Thomson Reuters, 2010. s. 33-37. ISBN 978-88-6521-024-6.
  3. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis: predicting and modeling the course of illness. In Critical Care 14, Suppl 1, P37. 2010. ISSN 1364-8535. doi:10.1186/cc8269.
  4. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis: predicting and modelling the course of illnes. In Inflammation Research 59 (Suppl 1), S123 - 8th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis. 2010. ISSN 1023-3830.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 13:17