Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SKŘIČKOVÁ, Jana. Co by měl vědět každý pneumolog v roce 2022 o diagnóze a léčbě karcinomu plic. In XXVII. Setkání pneumologů a XI. Setkání pneumologů a pneumochirurgů. 2022. ISSN 1802-0518.
 2. JEŽKOVÁ, Petra, Jana SKŘIČKOVÁ, Gejza WIMMER, Jana ZELINKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Erika LATTOVÁ. Differentiation of Sialyl Linkages Using a Combination of Alkyl Esterification and Phenylhydrazine Derivatization: Application for N-Glycan Profiling in the Sera of Patients with Lung Cancer. ANALYTICAL CHEMISTRY. UNITED STATES: AMER CHEMICAL SOC, 2022, roč. 94, č. 18, s. 6736-6744. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.2c00105.
 3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Ondřej MÁJEK, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a Ivana PETEROVÁ ČIERNÁ. Program časného záchytu karcinomu plic v rizikových skupinách. Medicína po promoci. Medical Tribune CZ s.r.o., 2022, roč. 23, 1/2022, s. 52-54. ISSN 1212-9445.
 4. BRAT, Kristián, J. KOUŘIL, Karel HEJDUK, Norbert KRÁL, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav KOS, I. ČIERNÁ PETEROVÁ, O. NGO, L. MANDELOVÁ, Ondřej MÁJEK a Vladimír KOBLÍŽEK. Projekt "Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" - jaké jsou průběžné výsledky? Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2022, roč. 82, 2/2022, s. 41-48. ISSN 1213-810X.
 5. 2021

 6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, K. HURDÁLKOVÍ, M. BAŘINOVÁ, M. PEŠEK, I. GRYGÁRKOVÁ, O. FIŠER, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Centrová léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2021. In 29. Moravskoslezké pneumologické dny. 2021. ISBN 978-80-7471-368-2.
 7. KREJCI, Daniel, Petr OPALKA, Jana KREJCI, Milada ZEMANOVA, Petra ZEMANOVA, Juraj KULTAN, Ondrej FISCHER, Jana SKŘIČKOVÁ, Monika BRATOVÁ, Marketa CERNOVSKA, Michal HRNCIARIK, Helena ČOUPKOVÁ, Karolína HURDÁLKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Leona KOUBKOVA, Daniel DOLEZAL, Martin SAFANDA, Milos PESEK a Martin SVATON. Comparison of Chemotherapeutic Regimens Frequently Used in Metastatic Non-squamous NSCLC Treatment. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2021, roč. 41, č. 5, s. 2597-2603. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.15039.
 8. ŠTEFÁNIKOVÁ, Marianna, Petr KUBÁŇ, Zita CHOVANCOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Martina DOUBKOVÁ. Cytokiny v kondenzátu vydechovaného vzduchu u asthma bronchiale a idoúatické plicní fibrózy. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2021, roč. 81, č. 2, s. 78-87. ISSN 1213-810X.
 9. SKŘIČKOVÁ, Jana. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic s mutacemi genu pro receptor epidermálního růstového faktoru. Profi-Medicína, odborné fórum pracovníků ve zdravotnictví. Praha, 2021, roč. 6/2021, 4/2021, s. 13-16. ISSN 2571-2527.
 10. VENCLÍČEK, Ondřej, Jana SKŘIČKOVÁ, Kristián BRAT, Ondrej FISCHER, Libor HAVEL, Michal HRNCIARIK, Miloslav MAREL, Petr OPALKA, Gabriela KRAKOROVA, Denisa ROZSIVALOVA, Juraj KULTAN, Andrea MULLEROVA, Lydia ZARNAYOVA, Petra SMICKOVA, Martina VASAKOVA, Zsuzsanna GYORFY, Michal JIROUSEK, Daniel KREJCI, Jana KREJCI, Petr ZUNA, Martin SVATON, Kristyna HRDA, Jaroslav DUBA, Jana ALAHAKOON, Michal SVOBODA a Jiri SILAR. Lung Cancer in Non-smokers in Czech Republic: Data from LUCAS Lung Cancer Clinical Registry. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2021, roč. 41, č. 11, s. 5549-5556. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.15368.
 11. SKŘIČKOVÁ, Jana. Molekulárně cílená léčba karcinomu plic - standard a novinky. In PragueOnco Journal, Leden 2021, 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 2021. ISBN 978-80-88400-08-0.
 12. SKŘIČKOVÁ, Jana. Molekulárně cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic - standard a vybrané novinky. Remedia. Remedia s.r.o., 2021, roč. 31, 3/2021, s. 223-231. ISSN 0862-8947.
 13. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nemalobuněčný karcinom (NSCLC) - dostupnost moderní pneumologické léčby. In XIX. Nádory Hrudníku, průdušek a pleury, KLinická onkol 2021, 34 (suppl 2). 2021. ISSN 0862-495X.
 14. SKŘIČKOVÁ, Jana, M PESEK, P OPALKA, L KOUBKOVA, M ZEMANOVA, M HRNCIARIK, J BLAZEK, M SVATON, J KREJCI, H COUPKOVA, D DOLEZAL, T TUZOVA, L HOLUBEC, P MAHADEVIA, K SANDSTROM, P KUNOVSZKI, M BARINOVA, K HURDALKOVA, O FISCHER, M CERNOVSKA a M BRATOVA. Prognostic Value of EGFR Exon-20 Insertions in Czech Patients With Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2021, roč. 41, č. 11, s. 5625-5634. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.15378.
 15. BRAT, Kristián, Karel HEJDUK, Norbert KRÁL, Jana SKŘIČKOVÁ, S. KOS, I. ČIERNÁ-PETEROVÁ, O. NGO a Vladimír KOBLÍŽEK. Program ÚZIS "Casný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" - průběžné výsledky projektu. In 29. MOravskoslezké pneumologické dny. 2021. ISBN 978-80-7471-368-2.
 16. SVATON, Martin, Monika BRATOVÁ, Ondrej FISCHER, Jana KREJCI, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVA, Helena ČOUPKOVÁ, Bedrich PORZER, Daniel DOLEZAL, Tana TUZOVA, Karolina HURDALKOVA, Magda BARINOVA a Jana SKŘIČKOVÁ. Real-life Effectiveness of Afatinib Versus Gefitinib in Patients With Non-small-cell Lung Cancer: A Czech Multicentre Study. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2021, roč. 41, č. 4, s. 2059-2065. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.14975.
 17. 2020

 18. SKŘIČKOVÁ, Jana a David PETR. Biologická léčba karcinomu plic. Svět praktické medicíny 1/2020. Praha: ČLS JEP, 2020, roč. 1, 1/2020, s. 57-64. ISSN 2694-8516.
 19. SKŘIČKOVÁ, Jana. Cílená biologická léčba karcinomu plic. In 11. PragueONCO, Leden 2020, Praha. 2020. ISBN 978-80-87339-61-9.
 20. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petra MÁJKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Monika BRATOVÁ, Miloš PEŠEK, Martin SVATOŇ, Vítězslav KOLEK, Ondřej FIŠER, Leona KOUBKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Markéta ČERNOVSKÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Jaromír ROUBEC, Milada ZEMANOVÁ, Petr OPÁLKA, Jana KREJČÍ, Dan KREJČÍ, Helena ČOUPKOVÁ a Zdeněk MERTA. Epidermal growth factor receptor (EGFR) gene mutation testing prior to tyrosine kinase inhibitors (TKI) treatment - prospective data from the Czech TULUNG registry. In European Respiratory Journal 2020, 56: 1686. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.1686.
 21. SVATON, Martin, Milada ZEMANOVA, Petra ZEMANOVA, Juraj KULTAN, Ondrej FISCHER, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Marketa CERNOVSKA, Michal HRNCIARIK, Michal JIROUSEK, Jana KREJCI, Daniel KREJCI, Ondřej BÍLEK, Jiri BLAZEK, Karolína HURDÁLKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ a Bohuslav MELICHAR. Impact of Concomitant Medication Administered at the Time of Initiation of Nivolumab Therapy on Outcome in Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2020, roč. 40, č. 4, s. 2209-2217. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.14182.
 22. SVATOŇ, M., M. ZEMANOVÁ, P. ZEMANOVÁ, P. KULTAN, O. FISCHER, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Michal HRNČIARIK, M. JIROUŠEK, J. KŘEJČÍ, D. KREJČÍ, O. BÍLEK, J. BLAŽEK, K. HURDÁLKOVÁ, M. BARINOVÁ a B. MELICHAR. Impact of Concomitant Medication Administered at the Time of Initiation of Nivolumab Therapy on Outcome in Non-small Cell Lung Cancer. In Anticancer Research,40 (4), pp.2209-2217. 2020. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.14182.
 23. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Imunoterapeutická léčba plicních nádorů. Medicína a umění. Praha: Petr Cincibuch, 2020, roč. 63, 5/2020, s. 26-32. ISSN 1803-3679.
 24. LATTOVÁ, Erika, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Lukáš FROLA, Leoš KŘEN, Ivana IHNATOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, J. BRYANT a M. POPOVIC. N-Glycan profiling of lung adenocarcinoma in patients at different stages of disease. MODERN PATHOLOGY. NEW YORK: NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, roč. 33, č. 6, s. 1146-1156. ISSN 0893-3952. doi:10.1038/s41379-019-0441-3.
 25. BRATOVÁ, Monika, Bára KARLÍNOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Michal HRNCIARIK, Jana KREJCI, Magda BAŘINOVÁ, Libor HAVEL, Ivona GRYGARKOVA a Kristián BRAT. Non-small Cell Lung Cancer as a Chronic Disease - A Prospective Study from the Czech TULUNG Registry. In vivo. ATHENS: Greece : International Institute of Anticancer Research, 2020, roč. 34, č. 1, s. 369-379. ISSN 0258-851X. doi:10.21873/invivo.11783.
 26. DŽINGOZOVOVÁ, Mirka, Kristián BRAT, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, V DOSTÁLOVÁ, P DOSTÁL a V BARTOŠ. Plicní alveolární proteinóza. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2020, roč. 80, 5/2020, s. 203-212. ISSN 1213-810X.
 27. HORŇÁK, Tomáš, Natália HOLTÁNOVÁ, Leoš KŘEN, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Překvapivý nález v kostní dřeni: co za ním je? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 2, s. 139-142. ISSN 1213-5763.
 28. BRAT, Kristián, Monika BRATOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Karolína HURDÁLKOVÁ, Milos PESEK, Libor HAVEL, Leona KOUBKOVA, Michal HRNCIARIK, Jana KREJCI, Ondrej FISCHER, Milada ZEMANOVA, Helena COUPKOVA a Martin SVATON. Real-life effectiveness of first-line anticancer treatments in stageIIIB/IV NSCLCpatients: Data from theCzechTULUNG Registry. THORACIC CANCER. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 11, č. 11, s. 3346-3356. ISSN 1759-7706. doi:10.1111/1759-7714.13679.
 29. BRAT, Kristián, Monika BRATOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Karolína HURDÁLKOVÁ, Miloš PEŠEK, Martin SVATOŇ, Libor HAVEL, Markéta ČERNOVSKÁ, Leona KOUBKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Jana KREJČÍ, Juraj KULTAN, Ondřej FISCHER, Milada ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Tana TUZOVÁ, Daniel DOLEŽAL a Martin ŠAFANDA. Real-life effectiveness of first-line treatments in NSCLC patients stage IIIB/IV - data from the Czech TULUNG Registry. In European Respiratory Journal 2020, 56: 1683. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.1683.
 30. SKŘIČKOVÁ, Jana. Současné možnosti a limitace chemoterapie. Onkologická revue 5/2020. Praha: Current Media, 2020, roč. 7, 5/2020, s. 61-79. ISSN 2464-7195.
 31. 2019

 32. ROSSEL, R., M. POLTORATSKIY, M. HOCHAMIR, K.K. LAKTINOV, R. RAMLAU, M. ALONSO, S. GARCIA, Jana SKŘIČKOVÁ, P.L. PIOVANO, S. RIZZATO, P. BIDOLI, D. KOWALSKI, L. CLEMENTI, A. CSECH a F. DE MARINIS. A phase lllb, open.label study of afatinib in EGFR TKI-naive patients with EGFR mutation-positive NSCLC: A biomarker analysis. In European Society for Medical Oncology - ESMO Asia Congress 2019. 2019.
 33. SKŘIČKOVÁ, Jana. Akutní bronchoskopie mimo bronchologické pracoviště (2017-2018). In XXI. kongres České a Slovenské penumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci. 2019. ISBN 978-80-7471-282-1.
 34. LATTOVÁ, Erika, Jana SKŘIČKOVÁ a Zbyněk ZDRÁHAL. Applicability of Phenylhydrazine Labeling for Structural Studies of Fucosylated N-Glycans. Anal. Chem. American Chemical Society, 2019, roč. 91, č. 13, s. 7985-7990. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.9b01321.
 35. LAČNÁ, Júlia, Pavol ĎURČ, Michal GREGUŠ, Jana SKŘIČKOVÁ, Martina DOUBKOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Capillary electrophoretic analysis of ionic content in exhaled breath condensate and pH monitoring as a non-invasive method in gastroesophageal reflux disease diagnostics. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2019, roč. 1134, DEC, s. 1-7. ISSN 1570-0232. doi:10.1016/j.jchromb.2019.121857.
 36. SKŘIČKOVÁ, Jana. Cílená biologická léčba karcinomu plic. In Klinická onkologie-sborník abstrakt, XLIII. Brněnské onkologické dny, 10.-12.4.2019 Brno. 2019. ISSN 0862-495X.
 37. SKŘIČKOVÁ, Jana a David PETR. Cílená biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Onkologická revue. Praha, 2019, roč. 6, 5/2019, s. 25-35. ISSN 2464-7195.
 38. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Jana SKŘIČKOVÁ, Monika KLUSÁKOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Efekt primární prevence závislosti na tabáku u dětí - originální projekt. In XXI. kongres České a Slovenské penumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci. 2019. ISBN 978-80-7471-282-1.
 39. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Jana SKŘIČKOVÁ, Monika KLUSÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Michal KOLORZ. Effect of primary prevention of tobacco addiction in children - original project. In European Respiratoty Journal 2019, 54, Suppl, 63, PA4470. 2019.
 40. DOLINA, Jiří, Štefan KONEČNÝ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET, Jana SKŘIČKOVÁ, Martina DOUBKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ a Petr KUBÁŇ. Evaluation of Important Analytical Parameters of the Peptest Immunoassay that Limit its Use in Diagnosing Gastroesophageal Reflux Disease. Journal of clinical gastroenterology. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 53, č. 5, s. 355-360. ISSN 0192-0790. doi:10.1097/MCG.0000000000001066.
 41. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr JAKUBEC, Vladimír KOBLÍŽEK, Vítězslav KOLEK, Vladimíra LOŠŤÁKOVÁ, Miloš PEŠEK, Milan TEŘL, Martina VAŠÁKOVÁ a Monika ŽURKOVÁ. Farmakoterapie plicních nemocí. In Markova farmakoterapie vnitřních nemocí, 5., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. s. 121-205. ISBN 978-80-247-5078-1.
 42. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petra MÁJKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Ondřej FISCHER, Leona KOUBKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jana KREJČÍ, Petr OPÁLKA a Helena ČOUPKOVÁ. Charakteristika pacientů s NSCLC léčených inhibitory tyrozinkiázy (TKI) první a druhé generace po stanovení diagnózy v ČR. In XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání penumologů a pneumochirurgů, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a orl. 2019.
 43. SVATOŇ, M, M ZEMANOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, František SALAJKA, B MELICHAR a Miloš PEŠEK. Chronic inflammation as potential predictive factor of nivolumab therapy in non)small cell lung cancer. In IASLC 2019 World Conference on Lung Cancer, Abstracts. 2019.
 44. SVATOŇ, M, M ZEMANOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, L KOUBKOVÁ, František SALAJKA, B MELICHAR, Renata CHLOUPKOVÁ a Miloš PEŠEK. Chronický zánět jako potenciální prediktivní faktor léčby nivolumabem u nemalobuněčného plicního karcinomu. In SKŘIČKOVÁ, Jana. Cílená biologická léčba karcinomu plic. In Klinická onkologie-sborník abstrakt, XLIII. Brněnské onkologické dny, 10.-12.4.2019 Brno. 2019. ISSN 0862-495X. 2019. ISSN 0862-495X.
 45. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Zdeněk MERTA. Karcinom plic - současná léčba. Kardiologická reue- interní medicína. Praha, 2019, roč. 21, 3/2019, s. 151-158. ISSN 2336-288X.
 46. PEŠEK, Miloš, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Petr ZATLOUKAL, Adam PEŠTÁL a Pavel ŠLAMPA. Klinický standard komplexní péče o pacienty s bronchogenním malobuněčným karcinomem plic. In Doporučené postupy v pneumologii. Praha: maxdorf, 2019. s. 226-260, 34 s. ISBN 978-80-7345-624-5.
 47. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Klinický standrad komplexní péče o pacienty s bronchogenním nemalobuněčným karcinomem plic. In Doporučené postupy v pneumologii 3. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. s. 226-260, 34 s. ISBN 978-80-7345-624-5.
 48. ROUBEC, Jaromír, Jana SKŘIČKOVÁ, Aleš RYŠKA, Karolína HURDÁLKOVÁ, Petra OVESNÁ, Marika CHRÁPAVÁ a Magda BAŘINOVÁ. Kombinace prediktivních markerů - analýza dat z registrů Tulung a Kelly. Acta medicinae. Praha: ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, 8/2019, s. 36-41. ISSN 1805-398X.
 49. ROUBEC, Jaromír, Jana SKŘIČKOVÁ, Aleš RYŠKA, Karolína HURDÁLKOVÁ, Petra OVESNÁ, Marika CHRÁPAVÁ a Magda BAŘINOVÁ. Kombinace prediktivních markerů - analýza dat z registrů Tulung a Kelly. Acta medicinae. Praha: ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, 8/2019, s. 36-45. ISSN 1805-398X.
 50. ROUBEC, Jaromír, Jana SKŘIČKOVÁ, Aleš RYŠKA, Karolína HURDÁLKOVÁ, Petra OVESNÁ, Marika CHRÁPAVÁ a Magda BAŘINOVÁ. Kombinace prediktivních markerů - analýza dat z registrů Tulung a Kelly. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, s. 36-41. ISSN 1805-398X.
 51. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientu s nemalobunečnym karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, č. 3, s. 88-94. ISSN 1213-810X.
 52. KOLEK, Vítězslav, Oldřich FISCHER, Ivona GRYGÁRKOVÁ, M. BAŘINOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, J. KREJČÍ, Michal HRNČIARIK, Miloš PEŠEK, Jaromír ROUBEC, I. JANÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, L. HAVEL, M. ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, D. DOLEŽAL a T. TŮZOVÁ. Léčba maligního mezoteliomu pleury v České republice. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, č. 3, s. 82-87. ISSN 1213-810X.
 53. SKŘIČKOVÁ, Jana a Vladimír HEROUT. Mohla být diagnóza mykotické pneumonie stanovena dříve? In XXVI. Luhačovické dny. 2019.
 54. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. profi Medicína. Praha, 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
 55. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového katoru. Medicína - profi. 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
 56. BRATOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Jana SKŘIČKOVÁ, Bára KARLINOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Jana KREJČÍ a Libor HAVEL. Non-small Cell Lung Cancer as a chronic disease - a prospective study from the Czech TULUNG registry. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA377. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA377.
 57. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Novinky v imunoterapii karcinomu plic. Acta medicinae. Praha: ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, 8/2019, s. 14-19. ISSN 1805-398X.
 58. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Novinky v imunoterapii karcinomu plic. Acta medicinae. Praha: ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, 8/2019, s. 14-19. ISSN 1805-398X.
 59. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Novinky v imunoterapii karcinomu plic. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8/2019, s. 14-19. ISSN 1805-398X.
 60. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Pembrolizumab v první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia. Remedia s.r.o., 2019, roč. 29, 4/2019, s. 315-322. ISSN 0862-8947.
 61. RYŠKA, A, P DUNDR, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Miloš PEŠEK, H HORNYCHOVÁ, R MATĚJ, K HURDÁLKOVÁ, M BAŘINOVÁ a M CHRÁPAVÁ. Potenciál využití kombinovaných dat z klinických registrů kelly a Tulung. In Klinická onkologie-sborník abstrakt, XLIII. Brněnské onkologické dny, 10.-12.4.2019 Brno. 2019. 2019. ISSN 0862-495X.
 62. KOLEK, Vítězslav, Martina VAŠÁKOVÁ, L. HAVEL, Jana SKŘIČKOVÁ, O. FIŠSCHER, Vladimír KOBLÍŽEK, Michal HRNČIARIK, Miloslav MAREL, P. OPÁLKA, Gabriela KRÁKOROVÁ, M. DROSSLEROVÁ, Z GYORFY, Ondřej VENCLÍČEK, D. ROZSÍVALOVÁ, M. SVATOŇ, J. DUBA a J. ALAHAKON. Projekt LUCAS, jeho první výsledky a další potenciál. In XXI. kongres České a Slovenské penumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci. 2019. ISBN 978-80-7471-282-1.
 63. SKŘIČKOVÁ, Jana a Renata KOLAŘÍKOVÁ. Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny. In Doporučené postupy v pneumologii. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. s. 480-488, 8 s. ISBN 978-80-7345-624-5.
 64. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Jana ŠPELDOVÁ, Ondřej PEŠ, Eva TÁBORSKÁ, Lucie NOVOTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Stanovení kortisolu ve vlasech pacientů s malobuněčným karcinomem plic. In XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY V. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY. 2019.
 65. SKŘIČKOVÁ, Jana. Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2019. In XXI. kongres České a Slovenské penumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci. 2019. ISBN 978-80-7471-282-1.
 66. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petra MÁJKOVÁ, M BAŘINOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, O FISCHER, Leona KOUBKOVÁ, M ČERNOVSKÁ, Ladislav HAVEL, Jaromír ROUBEC, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, P OPÁLKA, J KREJČÍ, Helena ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Zdeněk MERTA. Tyrosine-kinase inhibitors (TKI) in first-line treatment of 470 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) from the Czech Republic. In IASLC 2019 Worl Conference on Lung Cancer. 2019.
 67. SKŘIČKOVÁ, Jana, Adam PEŠTÁL a Bohdan KADLEC. Určení klinického stadia nemalobuněčného karcinomu plic. In Karcinom plic. Praha: Farmakon Press, 2019. s. 16-22. ISBN 978-80-906589-8-1.
 68. SVATOŇ, M., Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, D. KREJČÍ, M. BAŘINOVÁ a K. HURDÁLKOVÁ. Vliv klinických parametrů na výsledky terapie erlotinibem u EGFR paientů bez známé EGFR mutace ve 2. či 3. linii léčby pokročilého NSCLC. In XXI. kongres České a Slovenské penumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci. 2019. ISBN 978-80-7471-282-1.
 69. BRAT, Kristián, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír HEROUT, Michaela HEROUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Dagmar KINDLOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ, Nela ŠŤASTNÁ a Pavel TURČÁNI. Vnitřní lékařství v kostce - Pneumologie. In Miroslav Souček,Petr Svačina a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce, Miroslav Souček, Petr Souček a kolektiv 2019. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. s. 164-205, 41 s. ISBN 978-80-271-2289-9.
 70. SKŘIČKOVÁ, Jana. Vyšetření mutací genu EGFR před zahájením léčby tyrozinkinázovými inhibitory (TKI) 1. a 2. generace. In XXI. kongres České a Slovenské penumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci. 2019. ISBN 978-80-7471-282-1.
 71. 2018

 72. RICH, Anna, David BALDWIN, Inmaculada ALFAGEME, Paul BECKETT, Thierry BERGHMANS, Stephen BRINCAT, Otto BURGHUBER, Alexandru CORLATEANU, Tanja CUFER, Ronald DAMHUIS, Edvardas DANILA, Joanna DOMAGALA-KULAWIK, Stefano ELIA, Mina GAGA, Tuncay GOKSEL, Bogdan GRIGORIU, Gunnar HILLERDAL, Rudolf Maria HUBER, Erik JAKOBSEN, Steinn JONSSON, Dragana JOVANOVIC, Elena KAVCOVA, Assia KONSOULOVA, Tanel LAISAAR, Riitta MAKITARO, Bakir MEHIC, Robert MILROY, Judit MOLDVAY, Ross MORGAN, Milda NANUSHI, Marianne PAESMANS, Paul Martin PUTORA, Miroslav SAMARZIJA, Arnaud SCHERPEREEL, Marc SCHLESSER, Jean Paul SCULIER, Jana SKŘIČKOVÁ, Renato SOTTO-MAYOR, Trond Eirik STRAND, Paul VAN SCHIL a Torsten Gerriet BLUM. Achieving Thoracic Oncology data collection in Europe: a precursor study in 35 Countries. BMC Cancer. London: BioMed Central, 2018, roč. 18, č. 1144, s. 1-12. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/s12885-018-5009-y.
 73. DOUBKOVÁ, Martina, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří DOLINA, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Štefan KONEČNÝ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Analýza kondenzátu dechu jako alternativná diagnostická metoda gastroezfageálního refluxu (GERD). In XXXV. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 2018. ISSN 1212-3536.
 74. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET, Jana SKŘIČKOVÁ, Martina DOUBKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ a Petr KUBÁŇ. Assesment of Important Analytical Parameters of Peptest Immunoassay for its use in Diagnosis of Esophageal Reflux Disease. In Digestive Disease Week, Washington DC, USA. 2018. doi:10.1016/S0016-5085(18)31830-4.
 75. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Assessment of exhaled breath condensate for non-invasive diagnosis of gastroesophageal reflux disease. In Digestive Disease Week, Washington DC, USA. 2018. doi:10.1016/S0016-5085(18)31829-8.
 76. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Autohemopleurodéza. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 77. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, s. 10-18, 6 s. ISSN 1805-398X.
 78. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic - současnost a výhledy. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, roč. 7/2018, č. 7, s. 10-18. ISSN 1805-398X.
 79. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vladimír HEROUT a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoalveolární laváž u infekčního postižení plic. In XXIII. Dny Rappl, Karlova Studánka. 2018.
 80. ONDREJAK, G., Ondřej MÁJEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: TRIOS, 2018, roč. 77, č. 6, s. 216-221. ISSN 1213-810X.
 81. KUBÁŇ, Petr, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, Martina DOUBKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. CAPILLARY ELECTROPHORETIC ANALYSIS OF EXHALED BREATH CONDENSATE IN THE DIAGNOSIS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE. HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY. WARSAW: DE GRUYTER POLAND SP ZOO, 2018, roč. 46, č. 1, s. 23-27. ISSN 0133-0276. doi:10.1515/hjic-2018-0006.
 82. BAJEROVÁ, Martina, Blanka ROBEŠOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Detekce mutací korelujících s rezistencí k TKI genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic - dosavadní zkušenosti N Brno. In XXII. nádory plic, průdušek a pleury, Klinická onkologie 2018 - Supllementum 1. 2018.
 83. BAJEROVÁ, Monika, Blanka ROBEŠOVÁ, L. MAZALOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivana JEŽÍŠKOVÁ. Diagnostika mutace T790M genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Dny molekulární patologie, Olomouc. 2018.
 84. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Martina DOUBKOVÁ. Dušnost - jeden příznak, mnoho příčin i u nádorových onemocnění. Farmakoterapeutická Revue. 2018, roč. 1, 2/2018. ISSN 2533-6878.
 85. SKŘIČKOVÁ, Jana. Epidemiologická data a sosavadní možnosti léčby. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 86. SVATON, Martin, Milada ZEMANOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Vitezslav KOLEK, Juraj KULTAN, Leona KOUBKOVA, Alzbeta BEJCKOVA, Frantisek SALAJKA, Michal HRNCIARIK, Bohuslav MELICHAR, David VRANA, Marek KONECNY, Renata CHLOUPKOVÁ a Milos PESEK. Chronic Inflammation as a Potential Predictive Factor of Nivolumab Therapy in Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2018, roč. 38, č. 12, s. 6771-6782. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.13048.
 87. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vladimír HEROUT, Marek PLUTINSKÝ a Pavel TURČÁNI. Infekce pneumocystis joroveci u nemocného s HCOPN (Fenotyp ACOS a častých exacerbací). In XXV. Luhačovické dny. 2018.
 88. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Zdeněk MERTA. Karcinom plic. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 157, č. 5, s. 226-236. ISSN 0008-7335.
 89. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 5/2018, č. 157, s. 226-236. ISSN 0008-7335.
 90. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic v ČR v roce2018. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 91. SKŘIČKOVÁ, Jana. Komentář ke studii. Farmakoterapie. Farmakon Press s.r.o., 2018. ISSN 1801-1209.
 92. SKŘIČKOVÁ, Jana. Komentář ke studii úpravy dávkování afatinibu v první linii léčby u pacientů s pokročilým NSCLC, nesoucím mutace EGFR (EGFRm+) v podmínkách reálné klinické praxe. In 54th ASCO Annual Meetingm Chicagi, USA. 2018.
 93. SKŘIČKOVÁ, Jana. Krizotinib v léčbě 1. ůinii ALKL+ NSCLC - OS data. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2018.
 94. PAŘEZOVÁ, Michaela, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba adenokarcinomu plic bevacizumabem - kazuistika. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 95. SKŘIČKOVÁ, Jana. Léčba bevacizumabem s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) - zkušenosti jednoho centra. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2018.
 96. SKŘIČKOVÁ, Jana. Léčba bevacizumabem s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientů s NSCLC na klinice nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno. In 42. brněnské onkologické dny. 2018.
 97. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba nemocných s nemalobuněčným karcinomem a mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. Onkologie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 12, č. 4, s. 175-181. ISSN 1802-4475.
 98. SKŘIČKOVÁ, Jana. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2018. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2018.
 99. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT a Jana SKŘIČKOVÁ. Lze karcinom plic chápat jako chronické onemocnění? Retrospektivní analýza dat pacientůs NSCLC léčených centrovou léčbou (data registru TULUNG). In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
 100. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi EGFR. In 42. brněnské onkologické dny. 2018.
 101. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi EGFR. In XXII. nádory plic, průdušek a pleury, Klinická onkologie 2018 - Supllementum 1. 2018.
 102. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermiálního růstového faktoru. 2018, roč. 5/2018, s. 41-49. ISSN 2464-7195.
 103. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Bohdan KADLEC. Neuroendokrinní nádory plic. In 42. brněnské onkologické dny. 2018.
 104. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní nádory plic. In XXII. nádory plic, průdušek a pleury, Klinická onkologie 2018 - Supllementum 1. 2018.
 105. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní plicní nádory. 2018, roč. 5/2015, s. 11-16. ISSN 2464-7195.
 106. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pembrolizumab v 1. linii léčby nemocných s pokročilým NSCLC. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 107. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. In Budějovice gastroenterologické, České Budějovice. 2018.
 108. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. 2018.
 109. DOUBKOVÁ, Martina, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ a Eva POKOJOVÁ. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
 110. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumocystová pneumonie. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 111. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumocystová pneumonie. In XXIII. Dny Rappl, Karlova Studánka. 2018.
 112. HEROUT, Vladimír, Martina DOUBKOVÁ, Michaela PAŘEZOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Recidivující hemoptýza u pacientky s vaskulitidou. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 113. SKŘIČKOVÁ, Jana. Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2018. In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
 114. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Tromboembolické příhody u karcinomu plic. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2018, roč. 4/2018, č. 20, s. 391-398. ISSN 1212-4184.
 115. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, L KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, M ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, J KKREJČÍ, L HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Zdeněk MERTA, P OPÁLKA a J KREJČÍ. Tyrosine-kinase inhibitors (TKI) in first-line treatment of patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) - real life data from Czech republik. In European respiratory Journal 2018. In ERS international Congres 2018, European respiratory society Paris, France. 2018.
 116. PEŠEK, M., Jana SKŘIČKOVÁ, V. KOLEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, J. ROUBEC, Renata CHLOUPKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Andrea BENEJOVÁ, J. KULTAN, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, M. KONEČNÝ, H. ČOUPKOVÁ a M. SVATOŇ. Výsledky léčby krizotinibem v léčbě nemalobuněčného ALK pozitivního karcinomu plic v České republice. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 3, s. 207-212. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2018207.
 117. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu jako neinvazivní diagnostika GERD. In 15. vzdělávácí a diskuzní gastroenterologické dny. 2018. ISSN 1804-7874.
 118. SKŘIČKOVÁ, Jana. Zkušenosti s léčbou v kombinaci bevacizumab s karboplatinou a perorálním vinorelbilnem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (CSCLC). In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
 119. 2017

 120. VENCLÍČEK, Ondřej, Mirka DŽINGOZOVOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Antituberkolitiky způsobená těžká trombocytopenie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Geum, 2017, roč. 14, č. 2, s. 14-16. ISSN 1802-0518.
 121. DOUBKOVÁ, Martina, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří DOLINA, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Assessment exhaled breath condensate for non-invasice diagnosis of gastroesophageal relux disease. In ERS International congress 2017, Milan. 2017.
 122. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, H. ČOUPKOVÁ a V. HYTYCH. Association of the postoperative white blood cells (WBC) count in peripheral blood after radical surgical treatment of left upper lobe non-small cell lung cancer (NSCLC) with overall survival - single center results. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, roč. 118, č. 5, s. 299-301. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2017_073.
 123. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRAGÁRKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiřina ŠVECOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jiří BARTOŠ a Aleš TICHOPÁD. Carboplatin with intravenous and subsequent oral administration of vinorelbine in resected non-small-cell-lung cancer in real-world setup. Plos One. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 7, s. 1-13. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0181803.
 124. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Markéta ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, Jana KREJČÍ, Libor HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Zdeněk MERTA. Comparison of NSCLC patient groups with activated EGFR mutations treated with three different tyrosine-kinase inhibitors (TKI): Real-life data from the Czech Republic. In ERS international Congress 2017. 2017. ISSN 0903-1936.
 125. KOLEK, V., M. MAREL, D. RAKITA, Jana SKŘIČKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Z. TÓTHOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, L. HAVEL, K. HRDÁ, M. SVATOŇ, M. HRNČIARIK, M. JIROUŠEK, S. LOSSE, O. FIŠER, P. JAKUBEC, J. KULTAN a P. BÁLINT. Diagnostika karcinomu plic v pneumologických centrech. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie. 2017.
 126. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diferenciální diagnostika dušnosti. In XXII. Dny Rappl Karlova Studánka. 2017.
 127. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Blanka ROBEŠOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Efekt erlotinibu u pacientů se spinocelulárním karcinomem plic ve 2. a 3. linii protinádorové léčby - kazuistická sdělení. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 2, s. 131-135. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017131.
 128. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Efektivita a snášenlivost gefitinibu u starších pacientů - kazuistika. Lung Cancer. 2017, roč. 4/2017, č. 2, s. 16-22. ISSN 2336-4211.
 129. BENEJOVÁ, Andrea, Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Hamanův syndrom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Geum, 2017. ISSN 1802-0518.
 130. SKŘIČKOVÁ, Jana. Hodnocení registru Tulung v ČR. In Pneumo onco 2017. 2017.
 131. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, M. PESEK, V. KOLEK, Karel HEJDUK, L. KOUBKOVA, M. ČERNOVSKA, J. KREJCI, M. ZEMANOVA, L. HAVEL, J. ROUBEC, M. HRNCIARIK, F. SALAJKA, H. COUPKOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I. GRYGARKOVA a P. OPALKA. Characteristics of NSCLC Patients Treated in First Line Treatment with Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI) - Real Data from the Czech Republic. 2017.
 132. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIAK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MEREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ S NSCLC A AKTIVAČNÍMI MUTACEMI EGFR LÉČENÝCH INHIBITORY TYROZINKINÁZY PO STANOVENÍ DIAGNÓZY - REÁLNÁ DATA Z ČESKÉ REPUBLIKY. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 133. KOLEK, Vítězslav a Jana SKŘIČKOVÁ. Infekční pneumonie. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017. 22 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-538-5.
 134. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s NSCLC? In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
 135. SKŘIČKOVÁ, Jana. Jiné nádory plic a průdušek. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017. 4 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-538-5.
 136. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017. 29 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-538-5.
 137. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic - od chemoterapie k biologické léčbě. In XXII. Dny Rappl. 2017.
 138. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Krátká léčba nivolumabem vyvolávající těžkou únavu s dlouhotrvající parciální odpovědí - kasuistiky. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 5, s. 73-79. ISSN 2464-7195.
 139. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEK, L. HAVEK, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017 (aktuální stav, výhled do budoucna). In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie. 2017.
 140. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nádory mediastina. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017. 9 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-538-5.
 141. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC a Ondřej VENCLÍČEK. Nemalobuněčný karcinom plic. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 11, s. 861-874. ISSN 0042-773X.
 142. ĎURČ, Pavol, František FORET, Eva POKOJOVÁ, Lukáš HOMOLA, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír HEROUT, Milan DASTYCH, Hana VINOHRADSKÁ a Petr KUBÁŇ. New approach for cystic fibrosis diagnosis based on chloride/potassium ratio analyzed in non-invasively obtained skin-wipe sweat samples by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection. Analytical and Bioanalytical chemistry. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 409, č. 14, s. 3507-3514. ISSN 1618-2642. doi:10.1007/s00216-017-0318-6.
 143. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Non fulfillment adherence in a Czech outpatient department serving COPD and astma patients in one year. In ERS international Congress 2017. 2017. ISSN 0903-1936.
 144. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nozokomiální pneumonie. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, 7-8, s. 518-526. ISSN 0042-773X.
 145. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nozokomiální pneumonie a pneumonie u imunokompromitovaných. In 140. Internistický den - XXVII. vanýskův den. 2017.
 146. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pacient s dušností - "častý pacient" v ambulanci. In XXIV. Luhačovické dny. 2017.
 147. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Paraneoplastické projevy u karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, Příl. 2, s. 16-21. ISSN 1212-4184.
 148. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, D. KINDLOVÁ, E. POKOJOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017. ISSN 1804-7874.
 149. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumonie u imunokompromitovaných. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 11, s. 786-795. ISSN 0042-773X.
 150. KOLEK, V., M. VAŠÁKOVÁ, M. ŠTERCLOVÁ, K. CWIERTKA, D. VRÁNA, Aleš KUDLÁČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Radioterapie nádorů s plicní lokalizací u idiopatické plicní fibrózy. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 4, s. 303-306. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017303.
 151. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Registr TULUNG. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 152. ADAM, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdenka ADAMOVÁ, Eva POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením. Kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 984-994. ISSN 0042-773X.
 153. SKŘIČKOVÁ, Jana. Sekundární nádory plic. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017. 3 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-538-5.
 154. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek KONEČNÝ, Milan PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Michal HRNČIARIK, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Yvona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Leona ČOUPKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Petr OPÁLKA, Jana KREJČÍ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Miroslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v první linii v registru TULUNG v České republice (stav k 15.3.2017). In Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2017. s. 8-12. ISSN 1801-1209.
 155. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017. In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
 156. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET a Petr KUBÁŇ. SYMPTOM PATTERNS AND TYPES OF GASTROESOPHAGEAL REFLUXES SIGNIFICANTLY DIFFER IN GROUPS OF EROSIVE ESOPHAGITIS AND NON-EROSIVE FORM OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) PATIENTS. In 25th United European Gastroenterology Week. 2017. ISSN 2050-6406.
 157. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Vitezslav KOLEK, Frantisek SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Juraj KULTAN, Jana KULISKOVA, Martin SVATON, Michal HRNCIARIK, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondrej TOPOLCAN, Helena HORNYCHOVA, Marketa NOVA, Ales RYSKA a Jindrich FINEK. Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 39, č. 2, s. 1-8. ISSN 1010-4283. doi:10.1177/1010428317691186.
 158. KADLEC, Bohdan, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Výskyt tromboembolické nemoci u pacientů s adenokarcinomem plic. In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
 159. KINDLOVÁ, Dagmar, Martina DOUBKOVÁ, Eva POKOJOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu metodou kapilární elektrofo´ézy u vybraných plicních onemocnění s podezřením na gastroezofageální relux. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Olomouc. 2017.
 160. KINDLOVÁ, Dagmar, Martina DOUBKOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, Petr KUBÁŇ, Pavol ĎURČ, Júlia HODÁKOVÁ a Michal GREGUŠ. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu metodou kapilární elektroforézy u vybraných plicních onemocnění s podezřením na gastroesofageální reflux. In Respiro. Trenčín: Q-EX, 2017. s. 60-61. ISSN 1335-3985.
 161. SKŘIČKOVÁ, Jana a Vítězslav KOLEK. Základy moderní pneumoonkologie 2. 2. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7345-551-4.
 162. SKŘIČKOVÁ, Jana. Záněty mediastina. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017. 2 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-538-5.
 163. 2016

 164. DOUBKOVÁ, Martina, Dagmar KINDLOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Autoprotilátky u ANCA asociovaných vaskulitid, jejich vztah k diagnóze, plicnímu nálezu a prognóze. In XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Plzeň. 2016.
 165. DOUBKOVÁ, Martina, Dagmar KINDLOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Autoprotilátky u ANCA Asociovaných vaskulitid, jejich vztah k diagnóze, plicnímu nálezu a prognóze. In Alergie - supplementum, XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 2016. ISSN 1212-3536.
 166. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In Současné trendy v léčbě karcinomu plic. Praha: Current Media, 2016. s. 47-54. ISBN 978-80-88129-09-7.
 167. SKŘIČKOVÁ, Jana. Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic - nutná vyšetření před rozhodnutím o volbě preparátu. In Novinky v onkologii II. 2016.
 168. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - nutná vyšetření před rozhodnutím o volbě preparátu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, č. 2, s. 111-117. ISSN 1212-4184.
 169. SKŘIČKOVÁ, Jana. Co by měl každý vědět o rakovině plic? In Světový den CHOPN. 2016.
 170. BRAT, Kristián, Monika ŠATÁNKOVÁ, Vladimír HEROUT a Jana SKŘIČKOVÁ. Diagnostika a léčba lokularizovaného pleurálního výpotku - přehled současných znalostí. In XXV. Moravskoslezské dny pneumologie. 2016. ISBN 978-80-88112-03-7.
 171. LATTOVÁ, Erika, Joseph BRYANT, Jana SKŘIČKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Mikuláš POPOVIČ. Efficient Procedure for N-Glycan Analyses and Detection of Endo H-Like Activity in Human Tumor Specimens. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. Washington: AMER CHEMICAL SOC, 2016, roč. 15, č. 8, s. 2777-2786. ISSN 1535-3893. doi:10.1021/acs.jproteome.6b00346.
 172. LENNEROVÁ, Z. a Jana SKŘIČKOVÁ. Epidemiologie CHOPN v číslech a světových měnách. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios, 2016, roč. 76, č. 1, s. 11-15. ISSN 1213-810X.
 173. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ladislav DUŠEK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jakub GREGOR, Karel HEJDUK, Jana KOPTÍKOVÁ a Petr BRABEC. Epidemiologie karcinomu plic v čr. Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic, ISBN 978-80-7471-165-7. 2016, 1/2016, s. 3-6.
 174. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. Gefitinib in first-line treatment of caucasian patients with NSCLC and EGFR Mutations in Exons 19 or 21. In IASLC 17th world conference on Lung Cancer, vienna, Rakousko. 2016.
 175. BENEJOVÁ, Andrea, Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Hammanův syndrom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2016, s. 18-21. ISSN 1802-0518.
 176. BRAT, Kristián, Zuzana TÓTHOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martina VAŠÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Pavel HOMOLKA a Ivan ČUNDRLE. Hypocapnea At Rest Predicts Outcome In Patients Undergoing Lung Resection. In Multimodality Aproaches to diagnosis and treatment of lung cancer. 2016.
 177. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ a Ivona GRYGÁRKOVÁ. Charakteristiky pacientů s NSCLC dlouhodobě léčených Tarcevou. In XXIII. Jihočeské onkologické dny 2016. 2016.
 178. GRYGÁRKOVÁ, Ivona, Vítězslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, František SALAJKA, Jaromír ROUBEC, Leona KOUBKOVÁ a Karel HEJDUK. Charakteristiky pacientů s NSCLC léčených arlotinibe, déle než 12 měsíců. In XXIV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2016.
 179. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 8, s. 19-25. ISSN 1805-398X.
 180. BRAT, Kristián, Zuzana TÓTHOVÁ, Alice TAŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martina VAŠÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Pavel HOMOLKA a Michal ČUNDERLE. Klidová tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu predikuje pooperační plicní komplikace u pacientů podstupujících torakotomii. In III. KOngres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISSN 1802-0518.
 181. SKŘIČKOVÁ, Jana. Klinický standard konmplexní péče o pacienty s bronchogenním nemalobuněčným karcinomem plic. In Doporučené postupy v pneumologii, 2. vydání. 2016. ISBN 978-80-7345-507-1.
 182. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba Avastinem u pacienta s NSCLC. Acta Medicinae - Reprint. 2016, roč. 1, 11/2016, s. 4-8.
 183. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba Avastinem u pacinta s NSCLC. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2016, 11/2016, s. 38-43. ISSN 1805-398X.
 184. SKŘIČKOVÁ, Jana. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2016 (aktuální stav, srovnání se zahraničím, výhled do budoucna). In XXIII. Jihočeské onkologické dny. 2016.
 185. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Andrea BENEJOVÁ. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2016 (aktuální stav, srovnání se zahraničím, výhled do budoucna). In XXIII. Jihočeské onkologické dny. 2016.
 186. DOUBKOVÁ, Martina, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ČAN, Ivo HANKE a Michal SVOBODA. Lymfangioleiomyomatóza - od genetiky až k léčbě. In XXV. Moravskoslezských dnů pneumologie. 2016. ISBN 978-80-88112-03-7.
 187. SKŘIČKOVÁ, Jana. Metronomická léčba u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XXIV. Zápodočeské pneumoonkologické plic (NSCLC). 2016.
 188. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, příl. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4184.
 189. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nemalobuněčný karcinom plic. In Pneumologie - sympozium. 2016.
 190. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní nádory plic. In XXIII. Jihočeské onkologické dny. 2016.
 191. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGARKOVA, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Jaromir ROUBEC, Frantisek SALAJKA, Milada ZEMANOVA, Helena COUPKOVA, Monika SATANKOVA a Miloslav MAREL. Pemetrexed in maintenance therapy of 164 patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936. doi:10.1183/13993003.congress-2016.PA4839.
 192. HABER, Jan, Martina VAŠÁKOVÁ, N. MALLÁTOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Robert LISCHKE, M. LENGEROVÁ a Mirko OTÁHAL. Plicní aspergilové syndromy - diagnostika a léčba, doporučené postupy odborných společností. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2016, roč. 76, č. 3, s. 82-106. ISSN 1213-810X.
 193. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumocystová pneumonie. In X. kongres české společnosti intenzivní medicíny, Brno. 2016.
 194. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumomediastinum po terapeutické bronchoskopii není diagnostikcé. In XX. Hradecké pneumologické dny. 2016.
 195. SKŘIČKOVÁ, Jana, Kateřina FRÖHLICH, Matyáš KUHN, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Yvona GRYGÁRKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL, František SALAJKA, Milada ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Miloslav MAREL. Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 1, s. 31-36. ISSN 1802-4475.
 196. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Pokrok v léčbě karcinomu plic. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016. 1. vyd. Praha: Axonite, s.r.o., 2016. s. 60-67. ISBN 978-80-88046-07-3.
 197. DOUBKOVÁ, Martina, Michal KARPISEK, Jiri MAZOCH, Jana SKŘIČKOVÁ a Michael DOUBEK. Prognostic Significance of Surfactant Protein A, Surfactant Protein D, Clara Cell Protein 16, S100 Protein, Trefoil Factor 3, and Prostatic Secretory Protein 94 in Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Sarcoidosis, and Chronic Pulmonary Obstructive Disease. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. Fidenza: Mattioli 1885, 2016, roč. 33, č. 3, s. 224-234. ISSN 1124-0490.
 198. BRAT, Kristián, Zuzana TOTHOVA, Zdeněk MERTA, Alice TASKOVA, Pavel HOMOLKA, Martina VASAKOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Resting End-Tidal Carbon Dioxide Predicts Respiratory Complications in Patients Undergoing Thoracic Surgical Procedures. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 102, č. 5, s. 1725-1730. ISSN 0003-4975. doi:10.1016/j.athoracsur.2016.05.070.
 199. SKŘIČKOVÁ, Jana. Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže (BAL) a vyšetřování bronchoaleolární tekutiny (BAT). In Doporučené postupy v paneumologii, 2, vydání - Vítězslav Kolek a kol. 2016. ISBN 978-80-7345-507-1.
 200. SKŘIČKOVÁ, Jana. Syndrom polycistických ovarií. In XXIII. kongres české internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně. 2016.
 201. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Andrea BENEJOVÁ. Udržovací pokračovací léčba pemetrexed (alimtou) v ČR. In XXIV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2016.
 202. SKŘIČKOVÁ, Jana, Adam PEŠTÁL a Bohdan KADLEC. Určení klinického stadia nemalobuněčného karcinomu plic. Nemalobuněčný karcinom plic, SBN 978-80-906589-1-2. 2016, s. 18-23.
 203. DOUBKOVÁ, Martina, Jan ŠVANCARA, Michal SVOBODA, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Vliv demografických parametrů, plicních funkčních ukazatelů a HRCT skóre na přežití a klinický průběh pacientů s IPF - analýza Českého registru IPF. In III. Kongres České pnemologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISSN 1802-0518.
 204. VENCLÍČEK, Ondřej, Petronela VENCLÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Blanka ROBEŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Svatopluk RICHTER, Mojmír MOULIS a Jitka HAUSNEROVÁ. Výsledky mutační analýzy genu EGFR a efekt léčby pacientů s mutacemi EGFR na KNPT FN Brno v letech 2010-2015. In Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016. s. "B26"-"B29", 4 s. ISBN 978-80-7471-165-7.
 205. SKŘIČKOVÁ, Jana. Základní principy léčby nemalobuněčného karcinomu plic. In XL. brněnské onkologické dny 2016. 2016. ISSN 0862-495X.
 206. SKŘIČKOVÁ, Jana. Záněty plic u imunokompromitovaných nemocných. 2016. ISBN 978-80-87450-15-4.
 207. SKŘIČKOVÁ, Jana. Zkušenosti z cílené léčby plicních karcinomů podle mutací v čr. In Mutation Day 2016. 2016.
 208. 2015

 209. ONDREJKA, Gustav, Ondřej MÁJEK, Jana SKŘIČKOVÁ a Richard TYL. Accuracy Analysis of Narrow Band Imaging (NBI) Bronchoscopy Compared To White Light Bronchoscopy in the Diagnostics of Lung Tumours. International Journal of Health Sciences and Research. New Delhi: International journal of health sciences and research, 2015, roč. 5, č. 6, s. 80-88. ISSN 2249-9571.
 210. KOLEK, Vitezslav, Ivona GRYGARKOVA, Leona KOUBKOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka OSTRIZKOVA, Jirina SVECOVA a Dimka SIXTOVA. Adjuvant Chemotherapy in Patients with Resected Non-Small-Cell- Lung Cancer Treated with Carboplatin and Oral Vinorelbine - SWITCH I Study. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 211. DOUBKOVÁ, Martina a Jana SKŘIČKOVÁ. Autoprotilátky u systémových onemocnění pojiva a ANCA asociovaných vaskulitid - jejich vztah k plicnímu nálezu a prognóze. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 212. KOLEK, Vitezslav, Milos PESEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGARKOVA, Jaromir ROUBEC, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA a Karel HEJDUK. Czech Experience with Crizotinib in the Personalized Treatment of NSCLC. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 213. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diagnostika pneumonií. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 214. ŠTOURAČ, Petr, Tereza HRADILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr JANKŮ, Jana SKŘIČKOVÁ a Roman GÁL. Eclampsia as a cause of secondary non-obstructive central sleep hypoventilation. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 1, s. 16-19. ISSN 1210-7832.
 215. ŽURKOVÁ, Petra, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Filip DOSBABA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou mysthenia gravis. In XIX. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 216. SKŘIČKOVÁ, Jana. Epidemiologie SQ NSCLC v čr. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 217. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Helena COUPKOVA, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVA, Dimka SIXTOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Bohdan KADLEC a Miroslav MAREL. Gefitinib in Front-Line Treatment of 161 Caucasian Patients with NSCLC of the Czech Republic. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 218. BENEJOVÁ, Andrea, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Hammanův Syndrom. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 219. ROBESOVA, Blanka, Monika BAJEROVA, Jitka HAUSNEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Identification of atypical ATRNL1 insertion to EML4-ALK fusion gene in NSCLC. Lung Cancer. Clare: Elsevier Ireland, 2015, roč. 87, č. 3, s. 318-320. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2015.01.002.
 220. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Leona KOUBKOVÁ, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Inhibice ALK - současné a budoucí možnosti v léčbě NSCLC. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 221. DOUBKOVÁ, Martina, Mojmír MOULIS a Jana SKŘIČKOVÁ. Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 119-124. ISSN 0042-773X.
 222. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Intervenční bronchologie na KNPT Brno přehled + kazuistiky metastatického postižení. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 223. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Kazuistika : Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2015, roč. 12/2015, 2/2015, s. 19-22. ISSN 1802-0518.
 224. ŠTEFÁNIKOVÁ, Marianna, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Kazuistika : Úskalí histologické diagnózy u granulomatózního postižení plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2015, roč. 12/2015, 2/2015, s. 23-25. ISSN 1802-0518.
 225. SKŘIČKOVÁ, Jana. Kazuistika: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2015, roč. 12/2015, 2/2015, s. 16-18. ISSN 1802-0518.
 226. DOUBKOVÁ, Martina a Jana SKŘIČKOVÁ. Klasifikace idiopatických intersticiálních pneumonií doznala nových změn. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2015, roč. 2015/75, č. 6, s. 225-230. ISSN 1213-810X.
 227. DUDOŇOVÁ, A., Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Méně častá příčina recidivujícího pleurálního výpotku ve vyšším věku - kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2015, roč. 75, č. 4, s. 137-140. ISSN 1213-810X.
 228. GREGUŠ, Michal, František FORET, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Martina DOUBKOVÁ, Zdeněk MERTA, Ilona BINKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Petr KUBÁŇ. Monitoring the ionic content of exhaled breath condensate in various respiratory diseases by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. JOURNAL OF BREATH RESEARCH. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2015, roč. 9, č. 2, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1752-7155. doi:10.1088/1752-7155/9/2/027107.
 229. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nádory plic. In Onkologie - minimum pro praxi, Jiří Tomášek a kol. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 174-184, 10 s. ISBN 978-80-88046-01-1.
 230. POKOJOVÁ, Eva a Jana SKŘIČKOVÁ. Naše zkušenosti s Ivacaftorem u pacienta s cystickou fibrózou a těžkým snížením plicních funkcí. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 231. POKOJOVÁ, Eva, Jana SKŘIČKOVÁ a Vladimír HEROUT. Naše zkušenosti s ivafactorem u pacienta se sníženými plicními fukcemi. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 232. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, František SALAJKA, Miloslav MAREL, Martina VAŠÁKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015 v ČR. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 233. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015 v ČR. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 234. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nemalobuněčný karcinom plic v roce 2015. In XXXIX. brněnské onkologické dny - Klinická onkologie. 2015. ISSN 0862-495X.
 235. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v biologické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2015, roč. 17, 1/2015, s. 41-50, 9 s. ISSN 1212-4184.
 236. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT a Jana SKŘIČKOVÁ. Od pneumotoraxu k malignitě. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha. 2015. 2015.
 237. KOLEK, Vitezslav, Libor HAVEL, Milos PESEK, Frantisek SALAJKA, Leona KOUBKOVA, Jaromir ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ, Dimka SIXTOVA, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Pemetrexed and Cisplatin in Malignant Pleural Mesothelioma - Czech Experience. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 238. SKŘIČKOVÁ, Jana. Postižení plic léčbou. In XXII. Luhačovické dny. 2015. ISBN 978-80-87450-12-3.
 239. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Posun v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), ISBN 978-80-905979-3-8. Onkologická revue. Praha, 2015, 1/2015, s. 11-15.
 240. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 241. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Problematika zhoubného nádoru plic u seniorů. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 242. DOUBKOVÁ, Martina, Zdeněk POSPÍŠIL, Jana SKŘIČKOVÁ a Michael DOUBEK. Prognostic markers of sarcoidosis: an analysis of patients from everyday pneumological practice. Clinical Respiratory Journal. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 9, č. 4, s. 443-449. ISSN 1752-6981. doi:10.1111/crj.12160.
 243. PESEK, Milos, Vitezslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Marketa CERNOVSKA, Leona KOUBKOVA, Jaromir ROUBEC, Frantisek SALAJKA, Milada ZEMANOVA, Jana KREJCI, Karel HEJDUK, Ales RYSKA, Marek MINARIK a Ondrej FIALA. Rare and Common EGFR Mutations in Patients with Advanced NSCLC Treated with EGFR-TKIs: A Registry-Based Study. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 244. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Respirační symptomy u pokročilého onkologického pacienta. In XXXIX. brněnské onkologické dny - Klinická onkologie. 2015. ISSN 0862-495X.
 245. ŠPELDOVÁ, J., Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, M. ŠATÁNKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Retrospektivní zhodnocení vlivu adjuvantní chemoterapie na čas do progrese a přežití po resekci nemalomuněčného bronchogenního karcinomu v běžné klinické praxi. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
 246. HRAZDIROVÁ, Anna, Stanislava POTREPČIAKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Rozdíly v průběhu tuberkulózy u českých nemocných a cizinců. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2015, roč. 75, č. 2, s. 49-54. ISSN 1213-810X.
 247. MAREL, Miloslav, Vladimír KOBLÍŽEK, Jana SKŘIČKOVÁ a Karel HEJDUK. Solitární plicní ložiska na CT vyšetření u rizikové populace, Návrh doporučeného postupu managementu plicních ložisek u rizikové populace. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2015, roč. 75, 2/2015, s. 102-113. ISSN 1213-810X.
 248. SKŘIČKOVÁ, Jana. Specifický léčebný program s přípravkem Vargatef - kazuistika. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 249. TURČÁNI, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ a Marek ORBAN. The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 3, s. 422-428. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.002.
 250. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ a Ladislav DUŠEK. TULUNG - Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 251. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Tulung - zdroj informací pro všechny pneumology. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 252. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Miloš PEŠEK, František SALAJKA, Jaromír ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Výskyt a léčba maligního mezoteliomu pleury v čr. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 253. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Výsledky léčby gefitinibem dle lokalizace aktivační mutace genu EGFR v čr v období 4 let (2011-2014). In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 254. SKŘIČKOVÁ, Jana. Výsledky léčby přípravkem ALIMTA v klinické praxi v ČR (aktuální data z registru TULUNG). In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 255. ŽURKOVÁ, Petra, Pavel TURČÁNI, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Význam ambulantního fyzioterapeutického programu u nemocných se stabilní chronickou obstrukční plicní nemocí. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 256. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Význam bronchoalveolární laváže při terapii infekčních komplikací hematoonkologicky nemocných, zkušenosti univerzitního pracoviště. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 257. ROBEŠOVÁ, Blanka, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jitka HAUSNEROVÁ. Záchyt atypické přestavby genu ALK u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2015. ISSN 0862-495X.
 258. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Zhoubný nádor plic u starších nemocných. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 259. 2014

 260. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Afatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - první zkušenosti. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. s. 83-84. ISBN 978-80-86793-32-0.
 261. SKŘIČKOVÁ, Jana. Bronchoalveolární laváž (BAL) a bronchoalveolární tekutina (BALT) - kdy provádět a jak interpretovat. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 26-26.
 262. MAREL, M., V. KOLEK, Z. HLOBIL, P. BARTOŇ, F. BRŮHA, Jana SKŘIČKOVÁ, F. PETŘÍK, P. REITERER, J. VONDRA, P. VANÍK, T. SNÍŽEK, N. PAUK, M. PEŠEK, F. SALAJKA, J. VOTRUBA, M. VAŠÁKOVÁ, G. ONDREJKA, J. VYTISKA, V. KOBLÍŽEK, P. POHUNEK, l. FILA a A. GRANDCOURTOVÁ. Bronchoscopy in the Czech Republic in 2012. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios, 2014, roč. 74, č. 1, s. 14-19. ISSN 1213-810X.
 263. KINDLOVÁ, D., B. JAKUBÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, I. BINKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Mojmír MOULIS a B. NOVOTNÁ. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2014, roč. 74, č. 4, s. 129-132. ISSN 1213-810X.
 264. ROBEŠOVÁ, Blanka, M. BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Cílená terapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. In XXI. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014.
 265. ROBEŠOVÁ, Blanka, Martina BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Co vlastně víme o přestavbě genu ALK u NSCLC? In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. s. 83-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
 266. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Blanka ROBEŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Crisotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. s. 83-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
 267. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Markéta ZEMANOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ a Karel HEJDUK. Crizitonib v ČR - od časného přístupu k registraci IBA. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 20-20. ISBN 978-80-7177-969-8.
 268. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jaromír ROUBEC. Crizotinib - další reálná možnost personalizované léčby nemocných s NSCLC v ČR. Acta Medicinae - Pneumologie 2014. Praha, 2014, roč. 3, č. 6, s. 17-19.
 269. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Denosumab v léčbě kostního postižení u zhoubného nádoru plic. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 66-67. ISBN 978-80-7177-969-8.
 270. ROBEŠOVÁ, Blanka, M. BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Diagnostika genu AML4-ALK a jeho prediktivní význam u nemalobuněčného karcinomu plic. In The 10th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2014.
 271. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diferenciální diagnostika bolesti na hrudníku v ambulanci. In XXI. Luhačovické dny. 1. vyd. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2014. s. 45-45. ISBN 978-80-87450-09-3.
 272. KUBÁŇ, Petr, Michal GREGUŠ, Eva POKOJOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a František FORET. Double opposite end injection capillary electrophoresis with contactless conductometric detection for simultaneous determination of chloride, sodium and potassium in cystic fibrosis diagnosis. Journal of Chromatography A. AMSTERDAM: Elsevier, 2014, roč. 1358, September, s. 293-298. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2014.06.091.
 273. KULTAN, Juraj, Vitezslav KOLEK, Ondrej FIALA, Jindrich FÍNEK, Miloš PEŠEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Frequency of EGFR gene mutations in patients with NSCLC in Czech Republic. In 14th Central European Lung Cancer Conference. 2014. ISSN 2218-6751. doi:10.3978/j.issn.2218-6751.2014.AB002.
 274. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PEŠEK, Vitezslav KOLEK, Lucie KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Ivona GRYGARKOVA, Michal HRNCIARIK, Monika SATANKOVA, Zdenka POVOLNA, Marketa CERNOVSKA, Miroslav MAREL a Martina VASAKOVA. Gefitinib in front line treatment of patients with NSCLC in the Czech republic: Analysis of 113 patients. In ERS International Congress 2014. 2014. ISSN 1399-3003.
 275. DOUBKOVÁ, Martina, Mojmír MOULIS a Jana SKŘIČKOVÁ. Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 35-35.
 276. PLUTINSKÝ, Marek, Vladimír KOBLÍŽEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Jak se čeští pneumologové dívají na exerbace CHOPN? In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 104-105.
 277. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ a Zdenka POVOLNÁ. Je vyšetření bioptického materiálu materiálu nemocných s pokročilým NSCLC opravdu tak důležité? In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 53-54.
 278. SKŘIČKOVÁ, Jana. Jiné nádory plic a průdušek. In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. s. 335-339. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
 279. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic. In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. s. 315-334. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
 280. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Karcinom plic - kam jsme se posunuli v roce 2014. In XV. Moravský mezikrajský seminář Čeladná. 2014.
 281. SKŘIČKOVÁ, Jana. Klinický význam přítomnsoti EML4/ALK translokace u nemocných s NSCLC. In The 10th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. Olomouc: LF UP Olomouc, 2014. s. 43-43. ISBN 978-80-7471-069-8.
 282. SKŘIČKOVÁ, Jana. Léčba karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2014, roč. 2, č. 16, s. 152-158. ISSN 1212-4184.
 283. ROUBEC, Jaromír, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ladislav HAVEL, Luboš PETRUŽELKA, Markéta ZEMANOVÁ, Martina VAŠÁKOVÁ, Miloslav MAREL, Leona KOUBKOVÁ, František SALAJKA, Bedřich PORZER, Rostislav VYZULA, Helena ČOUPKOVÁ, Kateřina KOŠATOVÁ a Karel HEJDUK. Léčba pacientů s EGFR WT typem NSCLC a analýza používání erlotinibu ve 2. linii léčby pacientů s NSCLC (registr TULUNG). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 60-61, 1 s. ISBN 978-80-7177-969-8.
 284. ROUBEC, Jaromír, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ladislav HAVEL, Luboš PETRUŽELKA, Martina VAŠÁKOVÁ, Miloslav MAREL, František SALAJKA, Bedřich PORZER, Rostislav VYZULA, Helena ČOUPKOVÁ a Karel HEJDUK. Léčba pacientů s EGFR WT typem NSCLC a analýza používání erlotinibu z dat registru TULUNG. In II. kongres české pneumologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 78-78.
 285. SKŘIČKOVÁ, Jana. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2014 - minulost, aktuální stav a výhled do budoucna. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 85.
 286. SKŘIČKOVÁ, Jana. Má lokalizace aktivační mutace vliv na výsledek léčby gefitinibem? In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 44-44. ISBN 978-80-7177-969-8.
 287. DUDOŇOVÁ, Andrea, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Méně časté komplikace pneumonie. In XV. Moravdký mezikrajský seminář. 2014.
 288. ŠTEFÁNIKOVÁ, Marianna, Ilona BINKOVÁ, Martina DOUBKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Migrující plicní infiltráty u pacientky s karcinomem prsu. In XV. Moravdký mezikrajský seminář Čeladná. 2014.
 289. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Možnosti biologické léčby u nemalobuněčného karcinomu plic v ČR. Acta Medicinae - Pneumologie 2014. Praha, 2014, roč. 3, č. 6, s. 13-16.
 290. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nádory mediastina. In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. s. 371-378. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
 291. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Nádory plic ve stáří. In Letovice Care. 2014.
 292. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Nákladná léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic(NSCLC v čr dle dat registru TULUNG. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 62-65. ISBN 978-80-7177-969-8.
 293. SKŘIČKOVÁ, Jana. Necílená biopise pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku. Vnitřní lékařství. Praha, 2014, roč. 60, č. 1, s. 412-413.
 294. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Acta Medicinae - Onkologie 2014. Praha: Galén, 2014, roč. 2014, 8/3, s. 34-40.
 295. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nemalobuněčný karcinom plic v roce 2014. In Odborné sympózium: Novým směrem v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic Praha. 2014.
 296. ĎURČ, Pavol, Michal GREGUŠ, Júlia LAČNÁ, Eva POKOJOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. NON-INVASIVE SAMPLING AND SUBSEQUENT CAPILLARY ELECTROPHORETIC ANALYSIS OF SWEAT AND SALIVA IN CLINICAL DIAGNOSIS OF CYSTIC FIBROSIS. In Foret, F Krenkova, J Drobnikova, I Guttman, A Kleparnik, K. CECE 2014: 11TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MEETING ON BIOANALYSIS. BRNO: INST ANALYTICAL CHEMISTRY ASCR, V V I-IAC, 2014. s. 182-186. ISBN 978-80-904959-2-0.
 297. SKŘIČKOVÁ, Jana. Optimalizace prvoliniové léčby pacientů s EGFR mutacemi u pokročilého NSCLC: zaměřeno na GIOTRIF. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 33-33. ISBN 978-80-7177-969-8.
 298. DOUBKOVÁ, Martina, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk - nemoc kuřáků. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2014, roč. 74, č. 5, s. 158-161. ISSN 1213-810X.
 299. DOUBKOVÁ, Martina, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk - nemoc kuřáků - kazuistika. In Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 5-6. ISBN 978-80-7471-063-6.
 300. SKŘIČKOVÁ, Jana. Plicní vyšetření u imunokompromitovaných nemocných. In VIII. Kongres České Společnosti Intenzivní medicíny, Ostrava. 2014.
 301. DUDOŇOVÁ, Andrea, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Pneumomediastinum - vzácná příčina bolesti na hrudníku. In XXI. Luhačovické dny. 1. vyd. Luhačovice: Lázně Luhačovice, a.s., 2014. s. 13-13. ISBN 978-80-87450-09-3.
 302. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumonie. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Olomouc. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 317-18, 1 s.
 303. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných. In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. s. 209-210. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
 304. SKŘIČKOVÁ, Jana. Postavení bevacizumabu u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v současnosti. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 77.
 305. SKŘIČKOVÁ, Jana. Postižení plic při onkolické léčbě. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno. Brno: Masarykův onkologické ústav Brno, 2014. s. 114-115. ISBN 978-80-86793-32-0.
 306. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Prediktory tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem plic. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 11-11.
 307. TURČÁNI, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ a Marek ORBAN. Prevelance syndromu spánkové apnoe u nemocných hospitalizovaných pro excerbaci CHOPN. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 10-10.
 308. DOUBKOVÁ, Martina, Michal KARPISEK, Jiri MAZOCH, Jana SKŘIČKOVÁ a Michael DOUBEK. Prognostic significance of selected biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis, sarcoidosis, and chronic pulmonary obstructive disease. In European Respiratory Society 24th International Congress. 2014. ISSN 1399-3003.
 309. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Příznaky a rizika karcinomu plic. Medicína pro praxi. Solen s.r.o., 2014, s. 30-33. ISSN 1214-8687.
 310. SKŘIČKOVÁ, Jana. Rizikové faktory vzniku karcinomu plic a příznaky onemocnění. In Medicína pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2014. s. 17-17.
 311. ILLA, Petr, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Screening rizika malnutrice versus ukazatelé nutričního stavu a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem plic. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 4, s. 261-268. ISSN 0862-495X.
 312. SKŘIČKOVÁ, Jana. Sekundární nádory plic. In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. s. 340-342. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
 313. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK a František SALAJKA. Současný stav nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuňečného karcinomu plic (NSCLC) v první linii a nové možnosti. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologickú ústav, 2014. s. 82-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
 314. DUDOŇOVÁ, Andrea, Jana SKŘIČKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. Svízelnost diagnostiky maligního mezoteliomu pohrudnice (MMP). In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen, s.r.o., 2014. s. 106-107.
 315. SKŘIČKOVÁ, Jana. Škytavka u pokročile nemocných - možnosti paliativní léčby. In VI. Československá konference paliativní medicícny Brno. 2014.
 316. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. TaqMan based real time PCR assay targeting EML4-ALK fusion transcripts in NSCLC. Lung Cancer. EAST PARK SHANNON (Ireland): ELSEVIER IRELAND LTD, 2014, roč. 85, č. 1, s. 25-30. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2014.04.002.
 317. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. The Incidence and Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. The Scientific World Journal. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "125706", s. 1-9. ISSN 1537-744X. doi:10.1155/2014/125706.
 318. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL a František SALAJKA. The results of gefitinib in front line treatment of Caucasian patients with NSCLC in the Czech Republic: analysis according to activated mutations location. In The 14th Central European Lung Cancer Congress. 2014. ISSN 2218-6751.
 319. DOUBKOVÁ, Martina a Jana SKŘIČKOVÁ. T-lymfocyty v patogenezi intersticiálních plicních procesů. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 37-37.
 320. HRAZDIROVÁ, Anna, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza středouší. In XVIII Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 59-59.
 321. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza u cizinců. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 107-108.
 322. FIALA, Ondřej, Monika ŠATÁNKOVÁ, Juraj KULTAN, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jindřich FÍNEK, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ a Zbyněk BORTLÍČEK. Výskyt mutací genu EGFR u pacientů s NSCLC v České republice. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 4, s. 156-159. ISSN 1802-4475.
 323. SKŘIČKOVÁ, Jana. Výsledky léčby Alimtou u pacientů s NSCLC v ČR. In Onkofórum 2014 Brno. 2014.
 324. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Ladislav HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, Jaromír ROUBEC, Dimka SIXTOVÁ, František SALAJKA, Helena ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Miloslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Výsledky léčby gefitinibem dle lokalizace aktivační mutace genu EGFR. In II. kongres české pneumologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 84.
 325. TURČÁNI, Pavel, Pavel BARTOŇ a Jana SKŘIČKOVÁ. Využití polidokanolu při krvácení u endobrochiální intervence. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 105.
 326. SKŘIČKOVÁ, Jana. Význam vyšetření bioptického materiálu pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) vzhledem k moderním možnostem léčby pacientů stadia III. In 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium - Prague ONCO Journal 2014. 2014. ISSN 1804-2252.
 327. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Monika ŠATÁNKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Vznik rezistence k léčbě tyrosinkinázovými inhibitory u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic. In XV. Moravdký mezikrajský seminář Čeladná. 2014.
 328. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Vznik rezistencek léčbě tyrosinkinázovými inhibitory u pacienta s nemalobuněčným karsinomem plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Galén, 2014, roč. 1, č. 1, s. 19-24, 5 s.
 329. SKŘIČKOVÁ, Jana. Záněty mediastina. In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. s. 379-380. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
 330. 2013

 331. SKŘIČKOVÁ, Jana. Afatinib v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013.
 332. SKŘIČKOVÁ, Jana. Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu - subanalýzy studie LUX-Lung 1. Farmakoterapie. Praha, 2013, roč. 1, s. 142-143.
 333. MAREL, Miloslav, Vítězslav KOLEK, Pavel BARTOŇ, Jana SKŘIČKOVÁ, Martina VAŠÁKOVÁ, Jindřich VOTRUBA, František SALAJKA a Miloš PEŠEK. Bronchoscopy in the Czech Republic,2012. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 334. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Jana SKŘIČKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Cílená terapie gefitinibem u pacienta s NSCLC a aktivační mutací genu EGFR. Acta medicinae. Brno: ERA Média s.r.o., 2013, roč. 8, č. 1, s. 65-67. ISSN 1805-398X.
 335. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, Z. POVOLNÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, K. KOŠATOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. MAREL a M. VAŠÁKOVÁ. Co vypovídá registr TULUNG o trendech ve využití nákladné léčby u NSCLC? In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, 7.-8.11.2013, Břasy. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 336. VOTRUBA, Jindřich, Vítězslav KOLEK, Luboš PETRUŽELKA, Miloslav MAREL a Jana SKŘIČKOVÁ. CZECHOSLOVAC LUNG-PRO 1013-2016, československá studie surveillance pacientů s CHOPN po kurativní chirurgické léčbě bronchogenního karcinomu stadia T1, 2NO. In XVIII. KONGRES Slovenskej a českej penumologickej a ftiziologickej spoločnosti. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 337. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS a Dana DVOŘÁKOVÁ. Detekce přestavby EML4/ALK metodou RT-PCR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 338. ŽURKOVÁ, Petra, Pavel TURČÁNI a Jana SKŘIČKOVÁ. Efekt respirační fyzioterapie a tréninku nádechových svalů u nemocných s těžkým stupněm chronické obstrukční plicní nemoci. In XVIII. kongres SPFS a ČPFS. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 339. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ a Pavel REITERER. Efficacy and safety of full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advenced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of prospective study in nonrandomized population of 259 patients. In 23rd Annual Congress, European Respiratory Society, 7-11 September 2013, Barcelona. 2013. ISSN 0903-1936.
 340. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítězslav KOLEK a Miloš PEŠEK. EGFR mutations in NSCLC patients in central Europe: the Insoght observational study. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 341. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 9, Supplementum 1, s. 49-53. ISSN 1801-1209.
 342. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Erlotinib ve 4. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 8-14. ISSN 1801-1209.
 343. ŽURKOVÁ, Petra a Jana SKŘIČKOVÁ. Evaluace plicních funkcí a respiračních svalů u pacientů s neuromuskulárním onemocněním. Neurológia pre prax - Suplement 2. Bratislava: Solen, 2013, roč. 14, S2, s. 40 - 41. ISSN 1337-4451.
 344. DOUBKOVÁ, Martina, Michael DOUBEK, Mojmír MOULIS a Jana SKŘIČKOVÁ. Exogenous lipoid pneumonia caused by chronic improper use of baby body oil in adult patient. REVISTA PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA. Barcelona: ELSEVIER DOYMA SL, 2013, roč. 19, č. 5, s. 233-236. ISSN 0873-2159. doi:10.1016/j.rppneu.2013.05.002.
 345. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Familiární idiopatická intersticiální pneumonice - případ jedné rodiny. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios, 2013, roč. 73, č. 5, s. 179-183. ISSN 1213-810X.
 346. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Jiří CHALUPA, Jiří BARTOŠ, Pavel REITERER a Milada ZEMANOVÁ. Full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advenced non-small lung cancer (NSCLC) patients: results of a prospective study in nonrandomized and unselected population of 396 patient. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 347. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Libor HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, František SALAJKA, Michal HRNČIARIK a Markéta ČERNOVSKÁ. Gefitinib for the first-line treatment of NSCLC patients with EGFR mutations in exons 19 or 21: analysis of 74 patients from Czech Republic. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 348. ONDREJKA, Gustáv, Jana SKŘIČKOVÁ a Roman TYL. HD videobronchoskopie - technologický pokrok v plicní diagnostice. In XXII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 349. BRAT, Kristián, Zdeněk MERTA, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ a Miroslav STANEK. Ice hockey lung - a case of mass nitrogen dioxide poisoning in the Czech Republic. Canadian Respiratory Journal. ONTARIO: PULSUS GROUP INC, 2013, roč. 20, č. 6, s. e100-e103, 4 s. ISSN 1198-2241.
 350. DOUBKOVÁ, Martina a Jana SKŘIČKOVÁ. Intersticiální plicní postižení a systémová onemocnění pojiva. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2013, roč. 73, č. 2, s. 76-83. ISSN 1213-810X.
 351. DOUBKOVÁ, Martina, J. ŘEHOŘOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Intersticiální plicní postižení a systémová onemocnění pojiva. In XVII. Hradecképneumologické dny. 2013.
 352. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Moulis MOULIS. Karcinoidový syndrom - kazuistika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. GEUM, 2013, roč. 10, č. 1, s. 11-13. ISSN 1802-0518.
 353. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Karcinom plic - další péče a podstatné informace. In Vítězslav Kolek. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. s. 210-220. Jessenius. ISBN 978-80-7345-359-6.
 354. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic v České republice v roce 2013. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha, 2013, roč. 23, č. 11, s. 6-10. ISSN 0044-1996. doi:13.
 355. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic v roce 2013 - úvodník. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2013, roč. 73, č. 3, s. 87-93. ISSN 1213-810X.
 356. SKŘIČKOVÁ, Jana. Kašel - jeden příznak mnoho příčin. In XX. Luhačovické dny - 16.3.2013. 2013. ISBN 978-80-87450-06-2.
 357. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Monika ŠATÁNKOVÁ. kazuistika pacientky s nemalobňěčným karcinomem plic dlouhodobě léčené Tarcevou. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 358. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Klinické standardy komplexní péče o pacienty s karcinomem plic. In Vítězslav Kolek. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. s. 177-191. Jessenius. ISBN 978-80-7345-359-6.
 359. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In Vítězslav Kolek. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. s. 192-209. Jessenius. ISBN 978-80-7345-359-6.
 360. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu afatinibem. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 361. ŠEBESTOVÁ, Marianna, Barbora JAKUBÍČKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba závislosti na tabáku. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 3, s. 219-220. ISSN 0862-495X.
 362. DOUBKOVÁ, Martina, Yvonne STAŇKOVÁ, Romana GERYCHOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Lymfangioleiomyomatóza, vzácná příčina bronchiální obstrukce. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie, 4.-5. října 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 363. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Miloš PEŠEK, František SALAJKA, L. NOVÁKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ a Karel HEJDUK. Maligní mezoteliom pleury - výsledky léčby kombinací pemetrexedu a cisplatiny v ČR. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 364. SKŘIČKOVÁ, Jana. Management dušnosti při pokročilém onemocnění: praktické tipy a triky. In V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. 2013.
 365. SKŘIČKOVÁ, Jana a Zdeněk MERTA. Management of respiratory symptoms in patients with advaced lung cancer. Lung Cancer Manage. London: Future Medicine Ltd, 2013, roč. 2, č. 4, s. 317-325. ISSN 1758-1966.
 366. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Kristián BRAT. Místo neinvazivní ventilace při terapii závažné pneumonie způsobené virem chřipky - literární přehled a vlastní zkušenosti. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie, 4.-5. října 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 367. VENCLÍČEK, Ondřej a Jana SKŘIČKOVÁ. Možnosti využití afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu - překladová práce. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 19-30, 11 s. ISSN 1801-1209.
 368. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v České republice (ČR) - minulost, aktuální stav a výhled do budoucna. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 369. ROBEŠOVÁ, Blanka, Martina BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jitka HAUSNEROVÁ. Nové možnosti detekce fúzního genu EML4-ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 370. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Nové možnosti detekce fúzního genu EML4-ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, Plzeň. 2013.
 371. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Ladislav DUŠEK. Novinky v léčbě karcinomu plic. Acta medicinae. Praha, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 49-53. ISSN 1805-398X.
 372. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia. Praha: Remedia, 2013, roč. 23, suplementum, s. 9-15. ISSN 0862-8947.
 373. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Dimka SIXTOVÁ. Oral vinerolbine in combination with cisplatin or carboplatin in adjuvant chemotherapy of non-smal cell lung cancer: a prospective multicentre study of toleralibity and survival. In Journal of thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 374. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ a Monika BAJEROVÁ. Organizace stanovení morfologické diagnózy a mutační analýzy u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 375. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Palliative Endobronchial Treatment in Patients with Endobronchial Growth of Malignancies and Respiratory Symptoms. In 13th Eorld Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 376. SKŘIČKOVÁ, Jana. Palliative Treatment in Lung Cancer Patients with Respiratiry Symtoms. European Journal of Palliative Care. Praha: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 2013, s. 76-76. ISSN 1479-0793.
 377. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeňka POVOLNÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdeněk MERTA a Ondřej VENCLÍČEK. Palliative Treatment of Patients with Dysphagia and Malignant Stenosis of the Esophagus. In 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 378. ROBEŠOVÁ, B., M. BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. HAUSNEROVÁ a M. MOULIS. Paralelní výskyt dvou typů mutací genu EGFR - Kazuistika dvou pacientů s nemalobuněčným karcinonen plic. In XXXVII. Brněnské onkologické dny - 18.4.2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 379. TURČÁNI, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ a Marek ORBAN. Pcient s overlap syndromem. In XXII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 380. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Jaromír ROUBEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ, Helena ČOUPKOVÁ, František SALAJKA, Dimka SIXTOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVÁ a Markéta ČERNOVSKÁ. Pemetrexed in combination with cisplatin in the first-line treatment of non-squamous NSCLC: Czech experience with 233 patients. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 381. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Pemetrexed v léčbě pokročilého nemalobuňěčného karcinomu plic - kazuistika. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 15-17. ISSN 1801-1209.
 382. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, T. JANÁSKOVÁ, J. BARTOŠ, J. CHALUPA, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a P. REITERER. Peronální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s karboplatinou v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC): výsledky nerandomizované studie u neselektované populace 396 nemocných. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 383. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Zdeněk MERTA a Mariana ŠEBESTOVÁ. Pleurodesis as a Palliative Treatment for Malignant Pleural Effusion. In 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 384. SKŘIČKOVÁ, Jana. Problematika nádorů plic u starších nemocných. In 19. celostátní gerontologický kongres. 2013.
 385. ONDREJKA, Gustáv, Ondřej MÁJEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Přínos Narrow Band Imaginig (NBI) bronchoskopie v diagnostice plicních nádorů - analýza přesnosti ve srovnání s bronchoskopií v bílém světle. In XXXVII. Brněnské onkologické dny - 18.4.2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 386. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Příznaky a rizika plicních nádorů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny - 18.4.2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 387. BRAT, Kristián a Jana SKŘIČKOVÁ. Recidiva tuberkulózy střeva? (kazuistika). In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 388. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvamózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) nsclc a ps 0-1 léčených erlotinibem ve 2. linii léčby. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, 7.-8.11.2013, Břasy. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 389. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvamózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) NSCLC A PS 0-1 na léčbě Pemetrexedem ve druhé linii léčby. In XVIII. KONGRES Slovenskej a českej penumologickej a ftiziologickej spoločnosti. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 390. ROUBEC, Jaromír, Bohdan HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvanózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) NSCLC a PS 0-1 na léčbě pemetrexedem ve druhé linii léčby. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologi. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 391. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, K. KOŠATOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. MAREL a M. VAŠÁKOVÁ. Registr TULUNG (sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic) - zdroj informací pro všechny pneumology. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie, 4.-5. října 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 392. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIAK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ, Kateřina KOŠATOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Miroslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18.3.2013) - původní práce. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 65-68. ISSN 1801-1209.
 393. TURČÁNI, Pavel, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Současné možnosti plicní endoskopie. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 394. SKŘIČKOVÁ, Jana a Renata KOLAŘÍKOVÁ. Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny. In Vítězslav Kolek. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. s. 394-402. Jessenius. ISBN 978-80-7345-359-6.
 395. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Helena ČOUPKOVÁ. TLUNG registry: data analysis of patients with non-squamous NSCLC (adenocarcinoma, large cell carcinoma) and PS 0-1 treated with erlotinib in second line setting. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 396. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. TULUNG registry: Analysis of data from PS 0-1 patients with advanced/metastatic non-squamous NSCLC (adenokarcinoma, large cell carcinoma) treated in second line with pemetrexed. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 397. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, I. GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Účinnost a snášenlivost léčby perorálním vinorelbinem den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 398. SKŘIČKOVÁ, Jana. Udržovací (maintenance) léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic - překladová práce. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 59-64, 5 s. ISSN 1801-1209.
 399. ILLA, Petr, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Miroslav TOMIŠKA. Výsledek screeningu nutričního rizika u pacientů s karcinomem plic predikuje odpověď nádoru na léčbu. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2013, roč. 73, č. 6, s. 222-229. ISSN 1213-810X.
 400. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK a Karel HEJDUK. Vývoj Léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v České republice (ČR). In XVIII. KONGRES Slovenskej a českej penumologickej a ftiziologickej spoločnosti. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 401. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. VÝVOJ LÉČBY POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) V ČESKÉ REPUBLICE (ČR). In XVIII. Kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ztizeologickej spoločnosti, 12.-14.6.2013, Grant hotel Bellevue, Horný Smokovec - Vysoké Tatry. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 402. SKŘIČKOVÁ, Jana. Význam symptomů v léčbě CHOPN. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 403. SKŘIČKOVÁ, Jana. Záněty plic u imunokompromitovaných nemocných v roce 2013. 2013.
 404. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Oldřich FISCHER, Miloš PEŠEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Zkušenosti s crizotinibem v České republice. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 405. 2012

 406. KOLEK, V., M. PEŠEK, I. GRYGÁRKOVÁ, P. ZATLOUKAL, Jana SKŘIČKOVÁ, D. SIXTOVÁ, L. KOUBKOVÁ, J. ROUBEC, F. SALAJKA, L. PETRUŽELKA, Rostislav VYZULA a M. ŠTÍCHA. A multicentre prospective study on pemetrexed in the second line chemotherapy of non small cell lung cancer. Data from routine clinical practice. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.062.
 407. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, B. ROBEŠOVÁ, M. BAJEROVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Mojmír MOULIS. Activating mutations in the epidermal growth factor receptor gene in non-small cell lung cancer fixed tissue: Analysis and one center experience. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.080.
 408. ROUBEC, Jiří, K. HEJDUK, Z. BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Analýza dat pacientů s NSCLC na léčbě erlotinibem a pemetrexedem v pneumoonkologickém centru Moravskoslezského kraje KOC FN Ostrava oproti datům České republiky z registru TULUNG, predikce poteřeby léčby na rok 2013. In XXI. Moravskoslezské dny pneumologie - Ostrava. 2012.
 409. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK, Petronela VÝROSTKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ, Monika BAJEROVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a H. ČOUPKOVÁ. Crizotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXI. Moravskoslezské dny pneumologie, Ostrava. 2012.
 410. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK, Petronela VÝROSTKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Crizotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXI.Moravskoslezské dne pneumologie - Ostrava. 2012.
 411. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Diagnostika, prognostické faktory a léčba sarkoidózy - retrospektivní analýza. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 10, s. 735-742. ISSN 0042-773X.
 412. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Diagnostika, prognostické faktory a léčba sarkoidózy - retrospektivní analýza. In XXI. Moravskoslezské dny pneumologie - Ostrava. 2012.
 413. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Dostupnost "centrově" pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ihned po stanovení diagnózy. Jak je na tom Česká republika? In I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2012. ISSN 1213-810X.
 414. SKŘIČKOVÁ, Jana a Martina DOUBKOVÁ. Dušnost v ambulanci. In XVX. Luhačovické dny. 2012. ISBN 978-80-87450-03-1.
 415. ŽURKOVÁ, Petra, Eva POKOJOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s cystickou fibrózou dospělého věku. In XXI. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2012.
 416. SALAJKA, F., M. PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, P. ZATLOUKAL, L. KOUBKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, M. HRNČIARIK a Karel HEJDUK. Erlotinib treatment results in patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC)—Influence of clinical predictors. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.070.
 417. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, O. VENCLÍČEK, T. JANÁSKOVÁ, J. BARTOŠ, J. CHALUPA, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a P. REITERER. Full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonrandomized population of 259 patients. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.073.
 418. GRYGÁRKOVÁ, I., V. KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, F. SALAJKA, J. ROUBEC, D. SIXTOVÁ, L. KOUBKOVÁ a Karel HEJDUK. Group of patients with NSCLC treated with erlotinib in the Czech Republic longer than 12 months. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.057.
 419. MORVAYOVÁ, Katarina, Radek SVOBODA a Jana SKŘIČKOVÁ. Histoplasmom jako příčina infiltrace plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2012, roč. 9, č. 2, s. 9-12. ISSN 1802-0518.
 420. ČOUPKOVÁ, Helena, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohdan KADLEC, František SALAJKA, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Dimka SIXTOVA, Petr ZATLOUKAL, Jaromír ROUBEC, Milada ZEMANOVÁ, Rostislav VYZULA a Stanislav ŠPELDA. Characteristics of advanced NSCLC patients with at least 6 months erlotinib treatment duration in Czech Republic. In 2012 ASCO Annual Meeting. 2012. ISSN 0732-183X.
 421. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Zdeněk MERTA, Elena LÍZALOVÁ ŠUJANSKÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Ice Hockey Lung - A Case Of Mass NO2 Poisoning In The Czech Republic. In American Thoracic Society 2012 International Conference. 2012.
 422. SKŘIČKOVÁ, Jana, L. PETRUŽELKA, Jana SKŘIČKOVÁ, V. KOLEK, M. KHAJDÚCH a R. MATĚJ. Interdiscplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - aktualizace 2012. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: TRIOS, 2012, roč. 72, č. 3, s. 168. ISSN 1213-810X.
 423. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic. ZN Lékařské listy. Praha, 2012, roč. 47, č. 13, s. 18.
 424. ŠPELDA, Stanislav, Jana SKŘIČKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Klinický registr TULUNG. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 5, s. 383-384. ISSN 0862-495X.
 425. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Mariána ŠATÁNKOVÁ, Jana ŠPLEDOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu crizotinobem - kazuistika formou posteru. In Abstrakty. XX. Západočeské pneumoonkologické dny. Eroverlag, 2012. s. 27-27. ISBN 978-80-7177-979-7.
 426. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ, Monika BAJEROVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem. Onkologie. 2012, roč. 6, č. 5, s. 284-286. ISSN 1802-4475.
 427. SKŘIČKOVÁ, Jana. Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. XIX. kongres České internistické společnosti. In XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 2012.
 428. BAJEROVÁ, Monika, Blanka ROBEŠOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Možnost zvýšení citlivosti metod pro detekci mutací EGFR obohacením mutované DNA ve vzorcích metodou mutant enriched PCR (ME-PCR). In Laboratorní diagnostika v onkologii. 2012.
 429. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první línii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 169 - 172. ISBN 978-80-86793-23-8.
 430. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS a Dana DVOŘÁKOVÁ. Mutační analýza genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve FN Brno. In XXXVI. Brněnské onkologické dny Brno. 2012.
 431. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nádory plic - varovné symptomy, diagnostika, léčba. In XIV. Sympozium klinické farmacie René Macha. Mikulov. 2012. s. 20-24. ISBN 978-80-260-3391-2.
 432. ONDREJKA, Gustáv, Ondrej MÁLEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Narrow band imaging bronchoscopy versus white ligh bronchoscopy - An analysis of accuracy for the diagnostics of lung tumors. In ERS Vídeň. 2012. ISSN 0903-1936.
 433. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Nové možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. Onkologie. Praha: Solen, 2012, roč. 2, č. 6, s. 79-81. ISSN 1802-4475.
 434. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, J. CHALUPA, L. KOUBKOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, J. ROUBEC, P. POPELKOVÁ, T. BÁRTEK, D. SIXTOVÁ, E. PAVLÍKOVÁ, T. VLÁSEK, F. CHALOUPKA a Jana SKŘIČKOVÁ. Oral vinorelbine in combination with carboplatin in adjuvant chemotherapy of non-small cell lung cancer (NSCLC): A prospective multicentre study of feasibility, tolerability and short time survival. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.064.
 435. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, J. CHALUPA, L. KOUBKOVÁ, J. ŠVECOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, L. OSTŘÍŽKOVÁ a D. SIXTOVÁ. Oral vinorelbine in combination with cisplatin or carboplatin in adjuvant chemotherapy of non-small cell lung cancer: A prospective multicentre study of feasibility, tolerability and 3-year survival. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.063.
 436. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK a Leona KOUBKOVÁ. Pemetrexed in the first line treatment in non-small cell lung cancer (NSCLC): A multicentre prospective analysis of data from cllinical practise of Czech Republic. In ERS Vídeň. 2012. ISSN 0903-1936.
 437. STAŇKOVÁ, Yvonne, Pavel TURČÁNI a Jana SKŘIČKOVÁ. Pozice neinvanzivní plicní ventilace v moderní pneumologii. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2012, roč. 72, č. 2, s. 103-103. ISSN 1213-810X.
 438. KINDLOVÁ, Dagmar, Barbora JAKUBÍČKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Bronislava NOVOTNÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická spol, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241. ISSN 1213-810X.
 439. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan DASTYCH, M. BORTLÍČEK a I. KLABENEŠOVÁ. Pro-gastrin-releasing peptide (ProGRP)—Sensitive marker and prognostic factor in patients with small cell lung cancer. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.079.
 440. ŽURKOVÁ, Petra a Jana SKŘIČKOVÁ. Přehled dechových pomůcek pro hygienu dýchacích cest v praxi. Olomouc: Solen Medical Education, 2012. 5 s. ISBN 978-80-7471-002-5.
 441. ŽURKOVÁ, Petra a Jana SKŘIČKOVÁ. Přehled dechových pomůcek pro hygienu dýchacích cest v praxi. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, roč. 9, č. 5, s. 250-254. ISSN 1214-8687.
 442. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS a Dana DVOŘÁKOVÁ. Raritní případ současného výskytu dvou mutací genu EGFR u pacienta s NSCLC z hlediska laboratorní diagnostiky. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2012.
 443. HRAZDIROVÁ, Anna, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ a Petronela VÝROSTKOVÁ. Rozdíly v průběhu TBC u českých nemocných a imigrantů. In I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2012. ISSN 1213-810X.
 444. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Sarcoidosis - Diagnostics, prognosis and therapy in everyday pneumological practice. A retrospective analysis. In ERS Vídeň. 2012. ISSN 0903-1936.
 445. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Skrytá cystická fibróza u nemocného se sarkoidózou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 329-334. ISSN 0042-773X.
 446. SKŘIČKOVÁ, Jana, Z. BORTLÍČEK, K. HEJDUK a Miloš PEŠEK. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v registru TULUNG v České republice - výhody, nevýhody, srovnání se zahraničím. In Euroverlag. XX. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň - Darová: Euroverlag, 2012. s. 28-30. ISBN 978-80-7177-979-7.
 447. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír REOUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice. Farmakoterapie. 2012, roč. 8, č. 5, s. 485-488. ISSN 1801-1209.
 448. SKŘIČKOVÁ, Jana. Specific needs in lung cancer patients. In 13th Central European Lung Cancer Conference, June 24-27, 2012, Prague. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.026.
 449. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a M. ZEMANOVÁ. The Czech Republic experience with erlotinib in the treatment of a non-selected non-small cell lung cancer (NSCLC) population of 2365 patients (pts). In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.075.
 450. BRAT, Kristián, Yvonne STAŇKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza v intenzivní péči - kazuistika. In XXI. Moravskoslezské dny pneumologie - Ostrava. 2012.
 451. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, L. KOUBKOVÁ, P. ZATLOUKAL, M. ZEMANOVÁ, J. ROUBEC, D. SIXTOVÁ, F. SALAJKA, H. ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL a M. HRNČIARIK. Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012, roč. 72, č. 3, s. 125-128. ISSN 1213-810X.
 452. SKŘIČKOVÁ, Jana. Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha, 2012, č. 5, s. 547-551. ISSN 1801-1209.
 453. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, P. ZATLOUKAL a F. SALAJKA. Use of pemetrexed as first line treatment of advanced non-small cell lung cancer: The Czech Republic experience with the treatment of 237 patients (pts). In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.074.
 454. 2011

 455. SKŘIČKOVÁ, Jana. Antiinfekčná chemoterapia pre prax. I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. s. 190-196. ISBN 978-80-223-2995-8.
 456. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 292-295. ISSN 1212-7299.
 457. SKŘIČKOVÁ, Jana. Dvacet let paliativní péče v České republice (ČR) - ohlédnutí za významnými etapami. In III. Česko-slovenská konference paliativní medicíny : Abstrakta. 2011. ISBN 978-80-87327-74-6.
 458. SKŘIČKOVÁ, Jana. Epidemiologie NSCLC a organizační péče o pacienty s NSCLC, pohled z české strany. In Onkofórum 2011. Akord v léčbě NSCLC. 2011.
 459. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Pavel ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Milana ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena COUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Yvona GRYGARKOVÁ a Michal STICHA. Erlotinib (Tarceva) in the treatment of non-selected population of 1735 patients with advaced non-small-cell lung cancer (NSCLC) from Czech Republic. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 460. SKŘIČKOVÁ, Jana. Etiologie, diagnostika a léčba zánětů plic u imunokompromitovaných nemocných. In XVII. Kongres ČPFS. 2011. ISBN 978-80-87118-04-7.
 461. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Tereza JANASKOVA, Vítězslav KOLEK, Jaromír ROUBEC a Ivona GRYGARKOVA. Full Oral Vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 With Carboplatin (CBDCA) as First Line Treatment in Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients: Preliminary Results of a Prospective Study in Nonrandomized Population. In Chest 2011 : Supplement. 2011. ISSN 0012-3692. doi:10.1378/chest.1103753.
 462. RÁČIL, Zdeněk, Iva KOCMANOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Monika ROLENCOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří MAYER. Galactomannan detection in bronchoalveolar lavage fluid for the diagnosis of invasive aspergillosis in patients with hematological deseases-the role of factors affecting assay performance. International Journal of Infectious Diseases. Oxford: Elselvier, 2011, roč. 15, č. 12, s. "e874"-"e881", 8 s. ISSN 1201-9712. doi:10.1016/j.ijid.2011.09.011.
 463. SKŘIČKOVÁ, Jana. Chemoterapie tuberkulózy a mykobakterióz. In S.Krčméry, M.Dúbrava, V.Krčméry J.Hromec: Antiinfekční chemoterapie pre prax. Bratislava: UK Bratislava, 2011. s. 191-196. ISBN 978-80-223-2995-8.
 464. SKŘIČKOVÁ, Jana. Chyby a omyly v diagnostice a léčbě zánětů plic. In XVI. Dny RAPPL. 2011.
 465. SKŘIČKOVÁ, Jana. Chyby a omyly v diagnostice a léčbě zánětů plic v ambulanci i za hospitalizace. In Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství. 2011.
 466. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Mariana LÍZALOVÁ-ŠUJANSKÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Ice hockey lung. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. 2011.
 467. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Elena LÍZALOVÁ-ŠUJANSKÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. ICE Hockey Lung. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 468. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANASKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvona GRYGARKOVÁ, Jiří BARTOŠ, Jan CHALUPA, Tomáš TŘASOŇ, Jiří GRUNA, Jana ŠVECOVÁ a Helena COUPKOVÁ. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 switch to oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer patients: final results of a prospective study in nonrandomized population. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 469. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic – konečné výsledky prospektivní studie. In XVII. Kongres ČPFS. 2011. ISBN 978-80-87118-04-7.
 470. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Is sarcoidosis associated with increased occurence of malingnancy? A retrospective analysis. 2011. ISSN 0903-1936.
 471. SKŘIČKOVÁ, Jana. Jak léčit nádory plic a průdušek. In Nádory plic a průdušekJak. I. Brno: ČARO, 2011. s. 3-26, 23 s. ISBN 978-80-87327-68-5.
 472. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Je sarkoidóza spojena s vyšším rizikem výskytu nádorových onemocnění? 2011. ISBN 978-80-87118-04-7.
 473. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Je sarkoidóza spojena s vyšším výskytem nádorových onemocnění? Studia Pneumologica et Phthiseologica. TRIOS, 2011, roč. 71, č. 3, s. 129-134. ISSN 1213-810X.
 474. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. In LF MU. Sborník - Praktický lékař a onkologická onemocnění. I. Brno: Protis, 2011. s. 32-35. ISBN 978-80-904650-4-6.
 475. SKŘIČKOVÁ, Jana. Klacid SR v léčbě zánětu horních a dolních dýchacích cest. In XVIII. Luhačovické dny. 2011. ISBN 978-80-87450-01-7.
 476. SKŘIČKOVÁ, Jana. Kombinovaná snografie zlepšuje u ca plic staging mediastinálních uzlin. Praha, 2011. 1 s. Lékařské listy, příloha ZN- 21.
 477. STAŇKOVÁ, Yvonne, Jana SKŘIČKOVÁ a Stanislava POTREPČIAKOVÁ. Léčba akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci za hospitalizace a na lůžku intenzivní péče. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2011, roč. 57, č. 10, s. 834-838. ISSN 0042-773X.
 478. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Léčba erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) – srovnání výsledků léčby v České republice s výsledky zahraničních studí. In XVII Kongres ČPFS. 2011. ISBN 978-80-87118-04-7.
 479. VENCLÍČEK, Ondřej, Jana SKŘIČKOVÁ a Petronela VÝROSTKOVÁ. Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlitinibem ve 3. linii. Farmakoterapie. Praha: FARMAKON PRESS, s.r.o., 2011, roč. 7, č. 5, s. 495-497. ISSN 1801-1209.
 480. VENCLÍČEK, Ondřej, Jana SKŘIČKOVÁ a Petroenla VÝROSTKOVÁ. Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem ve 3. linii. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2011, roč. 7, č. 5, s. 495-497. ISSN 1801-1209.
 481. ONDREJKA, Gustáv, Jana SKŘIČKOVÁ a R. TYL. Moderní bronchoskopické metody v diagnostice plicních nemocí - zajímavé kazuistiky. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 482. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic v ČR. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 483. SKŘIČKOVÁ, Jana, Z. DORTÍČEK, M. PEŠEK a A DALŠÍ. Možnosti léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1 linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice (srovnání aktuálních doporučení s reálnou praxí). In Abstrakty. Plzeň: Euroverlag, 2011. s. 50-54. ISBN 978-80-7177-992-6.
 484. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a M. MOULIS. Možnosti léčby první linie podkočilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podle morfologické a molekulárně genetické diagnózy z pohledu pneumoonkologického centra Kliniky nemocí plicních a tbc ve FN Brno. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 485. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Bohdan KADLEC. Možnosti léčby první linie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podle morfologické a molekulárně genetické diagnózy z pohledu pneumoonkologického centra Klinky nemocí plicních a TBC ve FN Brno. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 486. DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jindřich FÍNEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ, Vít KANDRNAL, Zbyněk BORTLÍČEK, Ondřej MÁJEK a Tomáš PAVLÍK. Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 8, s. 863-871. ISSN 1212-4184.
 487. RYŠKA, Aleš, Petr ZATLOUKAL, Luboš PETRUŽELKA, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Marian HAJDÚCH, Radoslav MATĚJ, Tomáš TICHÝ a Lucie MINÁRIKOVÁ. mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha, 2011, roč. 7, č. 2, s. 190-191. ISSN 1801-1209.
 488. STAŇKOVÁ, Yvonne a Jana SKŘIČKOVÁ. Nádory pleury. In Vnitřní lékařtví 1. díl. I. Brno: Grada Publishing, 2011. s. 571-572. ISBN 978-80-210-5418-9.
 489. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jana ŠPELDOVÁ. Nádory plic. I. Brno: Grada Publishing, 2011. s. 567-571. Vnitřní lékařství 1. díl. ISBN 978-80-210-5418-9.
 490. ŽURKOVÁ, Petra, Jana SKŘIČKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Neinvazivní měření síly dýchacích svalů. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 491. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Petronela VÝROSTKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ a A DALŠÍ. Od odběru materiálu k výsledku vyšetření aktivačních mutací EGFR u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. In Abstrakty. 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 492. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Jiří CHALUPA, Leona KOUBKOVÁ, Jiřina ŠVECOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Dimka SIXTOVÁ. Oral vinorelbin in combination with cisplatin or carboplatin in adjutant chemotherapy of non-snall lung cancer: A prospective study of feasibility, tolerabity an 3-year surfoval. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 493. KOLEK, Vítězslav, Pavel ZATLOUKAL, Miloš PEŠEK, František SALAJKA, Jana SKŘIČKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Luboš PETRUŽELKA, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ a Michal ŠTÍCHA. Pemetrexed in the firs line chemotherapy of malignant pleuralmesotelioma. A multicentre prospective study. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 494. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Yvona GRYGÁRKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Jana SKŘIČKOVÁ, Rostislav VYZULA, Leona KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, František SALAJKA, Dimka SIXTOVÁ, Luboš PETRUŽELKA a Miloš ŠTÍCHA. Pemetrexed in the second line chemotherapy in non-small cell lung cancer. A multicentre prospective analysis of data from clinical practise. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 495. GRYGÁRKOVÁ, I., V. KOLEK, D. KOUBKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Pemetrexed v II. linii léčby NSCLC. Výsledky multicentrické studie. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 496. KOLEK, V., I. GRYGÁROVÁ, J. CHALUPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Perorální vinorelbin a karboplatina v adjuvantní léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Multicentrická studie proveditelnosti a tolerance léčby. In Abstrakty. 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 497. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, T. JANÁSKOVÁ a A DALŠI. Perorální vinorelbin (NVBO) den 1 a den 8 s karboplatinou v první línii léčby u nemocných s pokročilým nemalobuněčným bronchogenním karcinomem plic (předběžné výsledky randomizované studie v neselekované populaci). In Abstrakty. 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 498. KOLEK, V., I. GRYGÁRKOVÁ, J. CHALUPA, J. KOUBKOVÁ, J. ŠVECOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Peroráoní vinorelbin v adjuvantní léčbě NSCLC. Tříleté výsledky multicentrické studie. In XX. Moravskoslezské pneumolgické dny v Olomouci. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 499. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumonie. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing, 2011. s. 228-253. ISBN 978-80-210-5418-9.
 500. SKŘIČKOVÁ, Jana. Poléková onemocnění plic. Medicína po promoci. Praha: Medical Tribune, 2011, roč. 12, č. 4, s. 49-51. ISSN 1212-9445.
 501. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. KLABENEŠOVA a Z. ČERMÁKOVÁ. Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. In Edukační sborník. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 502. SKŘIČKOVÁ, Jana. Respirační choroby v léčbě zánětů plic. In XVI. Dny RAPPL. 2011.
 503. HRAZDIROVÁ, Anna, Zdenka POVOLNÁ, Petronela VÝROSTKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Rozdíly mezi TBC u českých nemocných a cizinců. In XX: Moravskoslezské pneumologické dny Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 504. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Safety Of Endobronchial Treatment In General Anesthesia With Jet Ventilation. In American Thoracic Society 2011 International Conference, Denver, Colorado. 2011. ISSN 1073-449X.
 505. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Srovnání metod mutační analýzy EGFR genu pro predikci účinnosti cílené biologické terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 506. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. HAUSNEROVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Srovnání metod mutační analýzy EGFR genu pro predikci účinnosti cílené biologické terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 507. BAJEROVÁ, Monika, Blanka ROBEŠOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Srovnání metod používaných při diagnostice mutací genu KRAS a EGFR u kolorektálního karcinomu (CRC) a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XV. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha. 2011.
 508. SKŘIČKOVÁ, Jana. Strategie antibiotické léčby nozokomiálních pneumonií z pohledu pneumologa. In XX. Moravskoslezské dny pneumologie Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 509. SALAJKA, František, Miloš PEŠEK, Jana KREJČÍ, Jana SKŘIČKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Leona KOUBKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK a Michal ŠTÍCHA. The analysis of influence of clinical predictors on the results of treatment with erlotinib in patients with advanced non-small cell lung cancer. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 510. SKŘIČKOVÁ, Jana. Účinnost a bezpečnost preparátu Klacid SR v léčbě zánětu i horních a dolních dýchacích cest. Practicus. 2011, č. 4, s. 27-29.
 511. SKŘIČKOVÁ, Jana. Účinnost a bezpečnost preparátu KlacidSR v léčbě zánětu i horních a dolních dýchacích cest. Practicus. Praha, 2011, č. 4, s. 27-30. ISSN 1213-8711.
 512. SKŘIČKOVÁ, Jana. Udržovací (maintenance) léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - argumenty proč ano. In Abstrakty. 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 513. ŠEBESTOVÁ, Mariána, Petronela VÝROSTKOVÁ, Martina DOUBKOVÁ, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Úskalí histologické diagnózy. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. 2011.
 514. SKŘIČKOVÁ, Jana. VI. Nádory plic a mediastina - Jiné nádory plic a průdušek. In Penumologie: Kolek V., Kašák V., Vašáková M. I. Olomouc: Maxdorf, 2011. s. 304-305. ISBN 978-80-7345-255-1.
 515. SKŘIČKOVÁ, Jana. VI. Nádory plic a průdušek - Karcinom plic. In Pneumologie: Kolek V.,Kašák V., Vašáková M. I. Olomouc: Maxdorf, 2011. s. 287-302, 5 s. Pneumologie. ISBN 978-80-7345-255-1.
 516. SKŘIČKOVÁ, Jana. VI. Nádory plic a průdušek - Sekundární nádory plic. In Pneumologie: Kolek V., Kašák V., Vašáková M. I. Olomouc: Maxdorf, 2011. s. 308-309. ISBN 978-80-7345-255-1.
 517. SKŘIČKOVÁ, Jana. VIII. Onemocnění mediastina - Nádory mediastina. In Pneumologie: Kolek V., Kašák V., Vašáková M. I. Olomouc: Maxdorf, 2011. s. 339-346, 88 s. ISBN 978-80-7345-255-1.
 518. SKŘIČKOVÁ, Jana. VIII. Onemocnění mediastina - Záněty mediastina. In Pneumologie: Kolek V., Kašák V., Vašáková M. I. Olomouc: Maxdorf, 2011. s. 347-348. ISBN 978-80-7345-255-1.
 519. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 520. STAŇKOVÁ, Yvonne a Jana SKŘIČKOVÁ. Výskyt méně obvyklého typu nádoru v pneumologii. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2011, roč. 8, č. 4, s. 22-25. ISSN 1802-0518.
 521. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, František SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, J. KREJČÍ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Výsledky léčby erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic - srovnání České republiky a publikovaných studií. In MOÚ. Edukační sborník. I. Brno: Dataprint, 2011. s. 186-188. ISBN 978-80-86793-17-7.
 522. JAKUBÍKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Zhoubné nádory mediastina. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing, 2011. s. 572-574. ISBN 978-80-210-5418-9.
 523. 2010

 524. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Aktuální postavení bronchoskopie v diagnostice plicních onemocnění. In XV. DNY RAPPL Karlova studánka. 2010.
 525. SKŘIČKOVÁ, Jana. Biologická léčba v pneumoonkologii. In XVII Kongres České internistické společnosti Brno. 2010.
 526. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Bronchoalveolární laváž - možnosti a rizika provedení interpretace některých výsledků. Postgraduální medicína. Praha: Europrint, 2010, roč. 12, příloha 5, s. 36-38. ISSN 1212-4184.
 527. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC a Jindřich VOMELA. Bronchogenní karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 29-42. ISBN 978-80-7262-648-9.
 528. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Bohdan KADLEC. Bronchogenní karcinom. In Speciální onkologie. I. Praha: Galen, 2010. s. 29-42. ISBN 978-80-7262-648-9.
 529. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Bronchoskopické metody v diagnostice a léčbě infekčního postižení plic. In 11.Tománkův den Praha. 2010.
 530. STAŇKOVÁ, Yvonne a Jana SKŘIČKOVÁ. Bronchoskopie v intenzivní medicíně - dvouleté sledování. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. Bratislava: Maxdorf, 2010. s. 1130-1131. ISBN 978-80-88866-77-0.
 531. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diagnostika a léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Praha, 2010. 6 s. Lékařské listy extra příloha ZN.
 532. SKŘIČKOVÁ, Jana, Martina DOUBKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Dušnost - jeden příznak mnoho příčin. Lázně Luhačovice, 2010. 1 s. ISBN 978-80-254-6811-1.
 533. DOUBKOVÁ, Martina a Jana SKŘIČKOVÁ. Dušnost ve stáří podmíněná onemocněním plic. In Sborník abstrakt XII Brněnská geriatrický den a 10 brněnskobratislavské dny, gerontologické sympozium. Praha: ČPFS, 2010. s. 3-6. ISBN 978-80-210-5141-6.
 534. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation. In 16th World Congress for Bronchology. 2010. ISBN 80-8063-014-3.
 535. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba elektrokauterem a laserem v letech 2001-2009 (úspěchy i komplikace). In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. 2010. ISBN 978-80-88866-77-0.
 536. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. In XXXIV. Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. s. 177-179. ISBN 978-80-86793-15-3.
 537. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a A KOL. Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. MOÚ. Brno: Dataprint Brno, 2010. s. 177-179. ISBN 978-80-86793-15-3.
 538. SKŘIČKOVÁ, Jana, M. PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Erlotinib in Patients with advanced non-small-cell Lung Cancer (NSCLC): Results on 973 patients from Tarceva register of Czech Republic. 2010. ISSN 1556-0864.
 539. SALAJKA, František, Jana SKŘIČKOVÁ, M. PEŠEK a P. ZATLOUKAL. Erlotinib u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) : sledování účinnosti u nemocných v České republice. In Sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Hradec Králové: Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství, 2010. s. 20-21. ISBN 978-80-254-6939-2.
 540. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK a František SALAJKA. Erlotinib u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC): účinný u všech podskupin nemocných i v České republice. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. 2010. ISBN 978-80-88866-77-0.
 541. SKŘIČKOVÁ, Jana, M. PEŠEK a P. ZATLOUKAL. Erlotinib u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) účinný u všech podskupin nemocných i v České republice. In Edukační sborník. MOÚ. Brno: Dataprint Brno, 2010. s. 23-25. ISBN 978-80-86793-15-3.
 542. SKŘIČKOVÁ, Jana. Farmakoterapie plicních nemocí. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 122-162, 30 s. ISBN 978-80-247-2639-7.
 543. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Imunokompromitovaný pacient - vděčný objekt mykobakterií. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2010, roč. 7, č. 4, s. 18-21. ISSN 1802-0518.
 544. ŠTOURAČ, Petr, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jitka SMUTNÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Influence of palliative endobronchial treatment on blood gases in general anaesthesia with high-frequency jet ventilation. 2010.
 545. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Pavel ZATLOUKAL a Vítězslav KOLEK. Informace o klinickém Registru TARCEVA. Stud.Pneumol.Phtiseol. Praha: Trios, 2010, roč. 70, č. 3, s. 98-101. ISSN 1213-810X.
 546. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first-line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonselected population. In ASCO - Chicago. 2010.
 547. PLUTINSKÝ, Marek, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Je krční lymfadenopatie u plicní TB vždy plicního původu? In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Praha. 2010.
 548. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Je tuberkulóza stigma? In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 549. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. JIP Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy v roce 2009. In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. Brno, 2010. s. 28. ISBN 978-80-904020-7-2.
 550. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic a maligní pleurální mezoteliom. In In.J.Jurga: Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 907-919, 14 s. ISBN 978-80-8063-302-8.
 551. SKŘIČKOVÁ, Jana. Klacid v léčbě zánětů a infekčních komplikací horních a dolních dýchacích cest. In Sborník XIV. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství, 2010. s. 48-51. ISBN 978-80-254-6939-2.
 552. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Michal ŠTÍCHA. Klinické zkušenosti s léčbou erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. Onkologie. České Budějovice: Solen, 2010, roč. 4, č. 4, s. 270-276. ISSN 1802-4475.
 553. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, P. ZATLOUKAL, Vítzslav KOLEK a František SALAJKA. Klinický registr TARCEVA. Klinická onkologie. Praha, 2010, roč. 23, č. 5, s. 361-363. ISSN 0862-495X.
 554. SKŘIČKOVÁ, Jana. Komunitní pneumonie v intenzivní medicíně. Postgraduální medicína. Praha: Europrint, 2010, roč. 12, č. 9, s. 1070-1078, 8 s. ISSN 1212-4184.
 555. SKŘIČKOVÁ, Jana. Koncepce pneumoonkologické péče v České republice. In Spolek lékařů v Plznï. 2010.
 556. PEŠEK, M., J. KREJČÍ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic - efekt snížené dávky při závažných nežádoucích účincích. In XXXIV. Brněnské onkologické dny sborník. MOÚ. Brno: Dataprint Brno, 2010. s. 32-33. ISBN 978-80-86793-15-3.
 557. PEŠEK, Miloš, Jana KREJČÍ, Jana SKŘIČKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Luboš PETRUŽELKA, Jaromír ROUBEC, Rostislav VYZULA, Tomáš PAVLÍK a M. MINÁRIK. Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic - efekt snížené dávky při závažných nežádoucích účincích. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: Dataprint, 2010. s. 32. ISBN 978-80-86793-15-3.
 558. ŠPELDA, Stanislav a Jana SKŘIČKOVÁ. Maligní mezoteliom. In Speciální onkologie. I. Praha: Galén, 2010. s. 43-47. ISBN 978-80-7262-648-9.
 559. STAŇKOVÁ, Yvonne a Jana SKŘIČKOVÁ. Masivní spontánní pneumomediastinum vyžadující léčbu na jednotce intenzivní péče. Kazuistiky v alergologii, pneumologi a ORL. Praha: GEUM, 2010, roč. 7, č. 4, s. 22-25. ISSN 1802-0518.
 560. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Mimoplicní formy tuberkulózy na KNPT v Brně v letech 2006 a 2007. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: ČPFS Prha, 2010, roč. 70, č. 1, s. 13-17. ISSN 1213-810X.
 561. ONDREJKA, Gustav a Jana SKŘIČKOVÁ. Moderní bronchoskopické metody (NBI, AFI, EBUS)-zajímavé kazuistiky. In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 562. SKŘIČKOVÁ, Jana. Moderní pneumoonkologie. In Konference k Roku plic - Národní museum Praha. 2010.
 563. ONDREJKA, Gustáv, O. MÁJEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Možnosti NBI bronchoskopie v diagnostice plicních tumorů. In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 564. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Možnosti oxygenoterapie u pacientů v terminálním stádiu. In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. Brno, 2010. s. 24-25. ISBN 978-80-904020-7-2.
 565. KOLEK, V., J. GRYGARKOVA, L. CHALUPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Možnosti podání perorálního vinorelbinu v adjuvantní chemoterapii u nemalobuněčného karcinomu plic. Multicentrická studie proveditelnosti a snášenllivosti. Stud. Pneumol. Phtiseol. Praha: Trios, 2010, roč. 70, č. 3, s. 102-105. ISSN 1213-810X.
 566. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ a L. KŘIKAVOVÁ. Nádory plic. In In: In.J.Jurga: Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 917-920. ISBN 978-80-8063-302-8.
 567. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nádory plic - To nejlepší z ASCO 2010. In Konference ASCO 2010 - MOÚ Brno. 2010.
 568. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nádory plic a průdušek. I. Praha: TRITON, 2010. s. 498-505. Interna. ISBN 978-80-7387-423-0.
 569. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nádory plic a průdušek. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2010. s. 249-282. Pneumologie - vybrané kapitoy pro praxi. ISBN 978-80-7345-220-9.
 570. STAŇKOVÁ, Yvonne a Jana SKŘIČKOVA. Neinvazivní plicní ventilace u pacientů s akutní respirační insuficienci. In XIX.Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 571. STAŇKOVÁ, Yvonne a Jana SKŘIČKOVÁ. Neinvazivní plicní ventilace u pacientů s akutní respirační insuficiencí. In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 572. KALABUSOVÁ, Marie a Jana SKŘIČKOVÁ. Neobvyklá příčina plicní hypertenze. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Praha. 2010.
 573. SKŘIČKOVÁ, Jana. Onemocnění mediastina. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2010. s. 321-338. Pneumologie - vybrané kapitoy pro praxi. ISBN 978-80-7345-220-9.
 574. SKŘIČKOVÁ, Jana. Onemocnění mediatina. I. Praha: TRITON, 2010. s. 512-515. ISBN 978-80-7387-423-0.
 575. HRAZDIROVÁ, Anna, Stanislava POTREPČIAKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Opakovaná bronchoskopie - to není žádná novinka. In XV. Dny RAPPL Karlova Studánka. 2010.
 576. STAŇKOVÁ, Yvonne, Petr ŠTOURAČ a Jana SKŘIČKOVÁ. Péče o nemocné na umělé plicní ventilaci 
z pohledu lékaře internisty. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 56/2010, č. 8, s. 801-809. ISSN 0042-773X.
 577. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, J. KEILOVÁ, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ a Bohdan KADLEC. Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 578. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Perorální vinorelbin den 1. a den 8.v kombinaci s platinovým derivátem v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. Bratislava, 2010. s. 107-108. ISBN 978-80-88866-77-0.
 579. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumoonkologická péče v České republice. In Konference Organizace onkologické péče v ČR. 2010.
 580. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Katarína MORVAYOVÁ. Problematika paliatívní léčby u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. In 2. Česko-slovenská konferencia paliativnej medicíny. 2010. ISSN 1337-9917.
 581. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Katarina MORVAYOVÁ. Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Paliativní medicína a liečba bolesti. 2010, roč. 3, s. 14-15.
 582. KINDLOVÁ, Dagmar, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Yvonne STAŇKOVÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 583. KINDLOVÁ, Dagmar a Jana SKŘIČKOVÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s OLA? In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 584. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, I. KLABENEŠOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana SKŘIČKOVÁ a M. DASTYCH. Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 585. POLEDNÍKOVÁ, Tereza, Stanislava POTREPČIAKOVÁ, Zuzana LENNEROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Průběh chřipky A H1N1 (Mexická vlna nad Jihomoravským krajem). In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. 2010. ISBN 978-80-88866-77-0.
 586. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Tereza POLEDNÍKOVÁ, Zuzana LENNEROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Průběh chřipky H1N1 ve Fakultní nemocnici v Brně. In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 587. ONDREJKA, Gustáv, O. MÁJEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Přínos narrow band imaging (NBI) bronchoskopie v diagnostice plicních nádorů - analýza přesnosti ve srovnání s bronchoskopií v bílém světle. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologické společnosti. 2010. ISBN 978-80-88866-77-0.
 588. SKŘIČKOVÁ, Jana, V. KOLEK, Y. GRYGÁRKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Registr Alimta - nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) a maligní pleurální mezoteliom (MPM). In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 589. SKŘIČKOVÁ, Jana, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Registry TARCEVA a AVASTIN - nemalobuněčný karcinom plic. In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: ČPS, 2010. s. 40-42. ISBN 978-80-7177-033-6.
 590. SKŘIČKOVÁ, Jana. Role pneumologa a jeho spolupráce s patologem a molekulárním genetikem je klíčová npro léčbu nemocných s nemalován karcinomem plic. In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. Brno, 2010. s. 40. ISBN 978-80-904020-7-2.
 591. SKŘIČKOVÁ, Jana. Role pneumologa a jeho spolupráce s patologem a molekulárním genetikem je klíčová pro léčbu nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. In XIX.Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 592. SKŘIČKOVÁ, Jana. Současné možnosti léčby karcinomu plic. Lékařské listy. Praha: Zdravotnické noviny, 2010. 2 s. Lékařské listy speciál č 10.
 593. ŽURKOVÁ, Petra a Jana SKŘIČKOVÁ. Specifický trénink respiračních svalů u pacientů s těžkým stupněm CHOPN. In Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. Brno, 2010. s. 61. ISBN 978-80-904020-7-2.
 594. PIRKER, Robert, Peter BERZINEC, S. BRINCAT, P. KASAN, G. OSTOROS, M. PESEK, S. PLATE, G. PURKALNE, R. ROONEEM, Jana SKŘIČKOVÁ, D. STANCULEANU, C. TIMCHEVA, V. TZEKOVA, B. ZAKOTNIK, Ch.C. ZIELINSKI a M. ZWITTER. Therapy of small cell lung cancer with emphasis on oral topotecan. Lung Cancer. 2010, roč. 70, č. 1, s. 7-13. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2010.05.020.
 595. KAPLANOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 49-54. Speciální onkologie. ISBN 978-80-7262-648-9.
 596. POLEDNÍKOVÁ, Tereza, Stanislava POTREPČIÄKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberculosis: Differences found between indigenous patients and immigrants. 2010.
 597. SKŘIČKOVÁ, Jana. Účinnost a bezpečnost preparátu Klacid SR v léčbě zánětu i horních a dolních dýchacích cest. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. Bratislava: Slov. pneumol. spoločnosť, 2010. s. 74-77. ISBN 978-80-88866-77-0.
 598. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Úloha ambulantních pneumologů, lůžkových zařízení oboru pneumologie a pneumoonkologův diagnostice, léčbě a sledování nemocných s karcinomem plic. In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 599. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a M. TOMÍŠKA. Výživa u nemocných se zhoubným nádorem plic. In Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství. Hradec Králové: Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství, 2010. s. 25-26. ISBN 978-80-254-6939-2.
 600. ILLA, P., Marcela TOMÍŠKOVÁ, M., TOMÍŠKA a Jana SKŘIČKOVÁ. Výživový stav v pneumoonkologii. Stud. Pneumol.Phtiseol. Praha: Trios, 2010, roč. 70, č. 3, s. 117-122. ISSN 1213-810X.
 601. ŠTOURAČ, Petr, Roman MALÝ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Pavel ŠEVČÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ a J. SMUTNÁ. Zkušenost s VFV u endobronchiálních výkonů. In 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. 2010. 1 s.
 602. 2009

 603. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. In 15th Congress of the European-Cancer-Organization/34th Multidisciplinary Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology. 2009.
 604. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a T. PAVLÍK. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. In Eur Respir J suppl. Eur J Respir Dis. ESMO Berlín: Neuveden, 2009. s. suppl 544, 1 s. ISSN 1359-6349.
 605. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Bohdan KADLEC. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2009, č. 5, s. 468-478. ISSN 1801-1209.
 606. SKŘIČKOVÁ, Jana. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Ostrava, 2009. s. 7-8.
 607. KINDLOVÁ, Dagmar a Jana SKŘIČKOVÁ. Biologická léčba těžkého perzistujícího astmatu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM Praha, 2009, roč. 6, č. 3, s. 4-12. ISSN 1802-0518.
 608. KINDLOVÁ, Dagmar a Jana SKŘIČKOVÁ. Biologická léčba těžkého perzistujícího astmatu. Studia pneumologica et phtiseologica. Praha: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 4, s. 141-148. ISSN 1213-810X.
 609. SKŘIČKOVÁ, Jana, Pavel TURČÁNI a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoskopie v intenzivní medicíně v diagnostice infekčních plicních procesů. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 47-49.
 610. SKŘIČKOVÁ, Jana. Co přinesla 13. světová konference o karcinomu plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha, 2009, roč. 6, č. 4, s. 50-51. ISSN 1802-0518.
 611. KOLEK, V., I. DUŠEK, M. MAREL, M. PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ a P. ZATLOUKAL. Časná detekce karcinomu plic. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 128-129.
 612. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diagnostika postižení plic v intenzivní medicíně. In Sborník abstrakt. Hradec Králové, 2009. s. 16. ISBN 978-80-254-4443-6.
 613. ROUBEC, J., F. CHALOUPKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, T. JAKUBCOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, V. KOLEK a P. REITERER. Druhá linie léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapii topotecanem-doplněný soubor nemocných 2005-2008 čtyř pracovišť. Aktuální stav v diagnostice relapsu maloobuněčné rakoviny plic, množství léčby ve druhé a dalších liniích. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 124-125.
 614. SKŘIČKOVÁ, Jana. Epidemiologie karcinomu plic. In Abstrakta. Ostrava, 2009. s. 6.
 615. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězsla KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, František SALAJKA, Milada ZEMANOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Erlotinib (Tarceva) in patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC)): results on 394 patients from Tarceva Registr of Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 714-715. ISSN 1556-0864.
 616. PEŠEK, Miloš, Jana KREJČÍ, Jana SKŘIČKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Luboš PETRUŽELKA, Jaromír ROUBEC, Rostislav VYZULA a Tomáš PAVLÍK. Erlotinib therapy in non small cell lung cancer patients - survival of patients on reduced erlotinib doses. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 295-296. ISSN 1556-0864.
 617. PEŠEK, Miloš, Jana KREJČÍ, Jana SKŘIČKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, Vítěslav SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Sixtová DIMKA, Luboš PETRUŽELKA, Jaromír ROUBEC, Rostislav VYZULA a Tomáš PAVLÍK. Erlotinib therapy in non small cell lung cancer patients-survival of "poor prognosis patients". Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 704-706. ISSN 1556-0864.
 618. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Tomáš NEBESKÝ a T PAVLÍK. Erlotinib v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (přehled a vlastní výsledky). In Edukační sborník. Brno: MOÚ, 2009. s. 240-241. ISBN 978-80-86793-12-2.
 619. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Tomáš NEBESKÝ a T. PAVLÍK. Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU. In Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 131-132. ISBN 978-80-254-5417-6.
 620. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI, M HANSLIANOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Charakteristika nemocných hospitalizovaných na KNPT s nozokomiální pneumonií v roce 2008. In Abstrsakta. Ostrava, 2009. s. 3-4.
 621. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jiří CHALUPA, Jaromír ROUBEC, Tomáš TŘASOŇ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jiřina ŠVECOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ a Milan KOHOUTEK. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: preliminary results of a prospective study. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 448-449. ISSN 1556-0864.
 622. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní venorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty XVII. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: Euroverlag, 2009. s. 24. ISBN 978-80-7177-027-5.
 623. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní vinorelbin a perorální vinorelbin v kombinaci s karboplatinou v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní studie. In Abstrakta. Ostrava: ČLČ, 2009. s. 7.
 624. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ, J. ROUBEC a Bohdan KADLEC. Intravenózní vinorelbin (Vbiv) de 1 a perorální vinorelbin (Nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic, předběžné výsledky prospektivní studie. In Sborník abstrakt (CD). Praha: ČLS, 2009. s. 123.
 625. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Karcinom plic. In Civilizace a nemoci. Praha: FUTURA, 2009. s. 150-156. ISBN 978-80-86844-53-4.
 626. SKŘIČKOVÁ, Jana a Miloš PEŠEK. Karcinom plic. In Přílohu připravila ČPFS ČLS JEP - příloha časopisu Týden. Praha, 2009. s. 13-15.
 627. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic (NSCLC). In Abstrakta. Ostrava, 2009. s. 9-10.
 628. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Kazuistiky pacientů léčených erlotinibem. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Praha: PANAX, 2009, Onkologie, výběr čl., s. 120-123. ISSN 0862-8947.
 629. PEŠEK, Miloš, Jana KREJČÍ, Jana SKŘIČKOVÁ a P. ZATLOUKAL. Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic - efekt snížené dávky při závažných nežádoucích účincích. In Abstrakty XVII. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: Euroverlag, 2009. s. 25. ISBN 978-80-7177-027-5.
 630. DŽINGOZOVOVÁ, Mirka, Jana SKŘIČKOVÁ, Jirka MAČÁK a Zdeněk ADAM. Lokalizovaná tracheobronchiální amyloidóza typu AA a její odlišení od systémové amyloidózy v praxi. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 6, s. 593-598. ISSN 0042-773X.
 631. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Irena VAŠUTOVÁ. Maligní mezoteliom pleury. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 140-141. ISBN 978-80-254-5417-6.
 632. SLÁMA, O., J. MUŽÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, J. KOPTÍKOVÁ a L. DUŠEK. Management and Monitoring of Paliative Care in the Czech Republic. I. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. s. 292-302, 6 s. Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. ISBN 978-80-247-3244-2.
 633. SLÁMA, Ondřej, Jan MUŽÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Management and monitoring of palliative care in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 292-301. ISBN 978-80-247-3244-2.
 634. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘIČKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Zdeněk PAVLOVSKÝ a K. CHROUST. Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer. Lung Cancer. Lugano, Switzerland, 2009, roč. 64, Suppl 1, s. 530-531. ISSN 0169-5002.
 635. SKŘIČKOVÁ, Jana. Možnosti diagnostiky a léčby zánětů dolních dýchacích cest. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Štiřín: Glos Semily, 2009, Supl 2, č. 6, s. 23-26. ISSN 1802-0518.
 636. KOLEK, V., Y. GRYGÁRKOVÁ, J. CHALUPA, L. KOUBKOVÁ, J. ŠVECOVÁ, J. SKŘIČKOVÁ, L. OSTŘÍŽKOVÁ a D. SIXTOVÁ. Multicentrická česko-slovenská studie adjuvantní chemoterapie perorálním vinorelbinem u nemalobuněčného karcinomu plic. In Abstrakty XVII. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: Erloverlag, 2009. s. 23. ISBN 978-80-7177-027-5.
 637. ONDREJKA, G., Jana SKŘIČKOVÁ a R. TYL. Narrow band imagine (NBI) - možnosti využití v diagnostice patologických plicních procesů. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 47-49.
 638. ONDREJKA, Gustáv, Jana SKŘIČKOVÁ a Tyl R. Narrow band imaging - nová bronchoskopická metoda v diagnostice patologických plicních procesů. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 6, s. 225-230. ISSN 1213-810X.
 639. SKŘIČKOVÁ, Jana. Novinky v léčbě nemalobunečného karcinomu plic po 13. světové konferenci o karcinomu plic. Remedia. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2009, roč. 19, č. 5, s. 395-397. ISSN 0862-8947.
 640. SKŘIČKOVÁ, Jana. Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic po 13. světové konferenci o karcinomu plic. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Praha: PANAX, 2009, Onkol.III, výběr čl., s. 110-112. ISSN 0862-8947.
 641. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA a J. SKŘIČKOVÁ. Nutriční rizikový screening predikuje odpověď na protinádorovou léčbu u nemocných s karcinomem plic. In Edukační sborník. Brno: MOÚ, 2009. 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 642. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA, J. SKŘIČKOVÁ a L. BUREŠOVÁ. Nutritional risk screening predicts tumor response in lung cancer patients. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 435-436. ISSN 1556-0864.
 643. TOMÍŠKA, Miroslav, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Nutritional Risk Screening Predicts Tumor Response In Lung Cancer Patients. In TOMÍŠKA, Miroslav, Petr ILLA a Lucie BUREŠOVÁ. Supportive Care in Cancer. Berlin: Springer, 2009. s. 929. ISSN 0941-4355.
 644. KINDLOVÁ, Dagmar, Jana SKŘIČKOVÁ, T. ROHOVSKÝ a B. NOVOTNÁ. Omalizumab - další pokrok v léčbě těžkého perzistujícího a obtížně léčitelného astmatu alergického typu. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 10-11.
 645. KINDLOVÁ, Dagmar, Jana SKŘIČKOVÁ, T. ROHOVSKÝ a B. NOVOTNÁ. Omalizumab - Nová naděje pro pacienty s těžkým persistujícím a obtížně léčitelným astmatem alergického typu. In Sborník abstrakt, XVI. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice, 2009. s. 18-20. ISBN 978-80-254-3883-1.
 646. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGAROVÁ, Jiří CHALUPA, Leona KOUBKOVÁ, Jiřina ŠVECOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Leona OSTŘÍŽKOVÁ a Dimka SIXTOVÁ. Oral vinorelbine in combination with cisplatin or carboplatin in adjuvant chemotherpy of non-small cell lung cancer a prospective multicentre study of feasibility and tolerability. In JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY. 2009. ISSN 1556-0864.
 647. SKŘIČKOVÁ, J., D. KINDLOVÁ a M. LANGEROVÁ. Pneumocystis Jíroveci v bronchalveolární tekutině nemocných s alergickým bronchoalvenolárním astmatem. In Sborník abstrakt, XVI. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice: Neuveden, 2009. s. 11-12. ISBN 978-80-254-3883-1.
 648. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a B. KADLEC. Pneumocystis jirovecii (carinii) pneumonia in HIV-negative patients without malignancies. Am J Respir Crit Care Med. San Diego, USA, 2009, roč. 179, č. 1, s. A5533, 3 s. ISSN 1073-449X.
 649. TOMÍŠKA, Miroslav, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Petr ILLA, L. BUREŠOVÁ a J. SKŘIČKOVÁ. Poor response to treatment in lung cancer patients with high risk of undernutrition. Clinical Nutrition Supplements. 2009, roč. 4/2009, č. 2, s. 99-100. ISSN 0261-5614.
 650. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic. Onkologie. Bratislava: Solen, 2009, roč. 3, č. 5, s. 285-291. ISSN 1802-4475.
 651. SKŘIČKOVÁ, Jana. Postavení topotecanu (Hycamtinu) v léčbě malobuněčného karcinomu plic (SCLC). In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 115-116.
 652. FEJEROVÁ, Dagmar, Petr ILLA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Miroslav TOMÍŠKA. Provádění nutričního rizikového screeningu (NRS) u ambulantních pacientů s nově diagnostikovaným bronchogenním karcinomem plic. In Edukační sborník. Brno: MOÚ, 2009. 1 s. ISBN 978-80-86793-12.
 653. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana ŠPELDOVÁ. První a druhá linie léčby nemalobuněčnéhé karcinomu plic. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 57-60. ISBN 978-80-254-5417-6.
 654. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří MAYER a Jana SKŘIČKOVÁ. Případ raritní nádorové duplicity - Hodgkinova lymfomu a malobuněčného plicního karcinomu (kazuistika). In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 655. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC a Petr ČOUPEK. Současné možnosti léčby karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Europrint, 2009, roč. 11, č. 6, s. 594-602. ISSN 1212-4184.
 656. SKŘIČKOVÁ, Jana. Spolupráce praktického lékaře a pneumoonkologa v diagnostice karcinomu plic. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2009, roč. 89, č. 9, s. 527-530. ISSN 0032-6739.
 657. SALAJKA, František, Miloš PEŠEK, J. KREJČÍ, J. SKŘIČKOVÁ, P. ZATLOUKAL, Leona KOUBKOVÁ, Y. GRYGAROVÁ a Tomáš PAVLÍK. The influence of clinical predictors on the results of treatment with erlotinib in patients with advanced NSCLC. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 799-800. ISSN 1556-0864.
 658. STAŇKOVÁ, Yvonne, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Igor HANKE, Theodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Adam SVOBODNÍK. Trendy chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000-2006. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-810X.
 659. POLELDNÍKOVÁ, Tereza, Stanislava POTREPČIAKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza - odlišnost u imigrantů 2003-2008. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 105.
 660. HRAZDIROVÁ, Anna, Kristián BRAT a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza jako stigma? Ostrava, 2009. s. 15-15.
 661. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza krčných lymfatických uzlín- naďalej vzácná diagnóza. In Abstrakta. Ostrava, 2009. s. 16-16.
 662. SKŘIČKOVÁ, Jana, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, I. KOUBKOVÁ, F. SALAJKA, J. KREJČÍ a T. PAVLÍK. Účinnost a bezpečnost léčby erlotinibem (Tarcevou) u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (SCLC). In Sborník abstrakt (CD). Praha: Neuveden, 2009. s. 120-121.
 663. SALAJKA, František, M. PEŠEK, J. KREJČÍ, Jana SKŘIČKOVÁ, P. ZATLOUKAL, L. KOUBKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ a T. PAVLÍK. Vliv klinických prediktorů na účinnost léčby erlotinibem (Tarceva). In Sborník abstrakt (CD). Praha: Neuveden, 2009. s. 121.
 664. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 281. ISSN 1214-2158. 2009.
 665. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
 666. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Výsledky a úskalí endobronchiální léčby. In Sborník abstrakt (CD). 2009.
 667. SKŘIČKOVÁ, J., M. PEŠEK, V. KOLEK, P. ZATLOUKAL, L. PETRUŽELKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, G. KRÁKOROVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ, P. HAVEL, M. ZEMANOVÁ, M. MINÁRIK, Adam SVOBODNÍK, L. DUŠEK, K. CHROUST, P. KAISAROVÁ, Z. ŠLÉGROVÁ, J. BERKOVCOVÁ a M. HAJDÚCH. Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 2, s. 61-68. ISSN 1213-810X.
 668. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Výživa nemocných s CHOPN. In XIV. Dny RAPPL Karlova Studánka. 2009.
 669. SKŘIČKOVÁ, Jana. Změny v epidemiologii karcinomu plic v ČR. Praha, 2009. s. 125-126.
 670. 2008

 671. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana KAPLANOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology. Geneva, 2008, roč. 3, č. 4, s. 80-83. ISSN 1556-0864.
 672. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Tomáš NEBESKÝ, Leoš KŘEN a Lucie BUREŠOVÁ. Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer (NSCLC) patiients. European Respiratory Journal. Berlin: 18 th ERS Annual Congress, 2008, roč. 32, supl 52, s. 1399-1401. ISSN 0904-1850.
 673. SKŘIČKOVÁ, Jana a Bohdan KADLEC. Bevacizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. 2008, č. 2, s. 180-184. ISSN 1801-1209.
 674. SKŘIČKOVÁ, Jana a Renata KOLAŘÍKOVÁ. Bronchoalveolární laváž. In Atlas pneumologické cytologie-Helbich, Havel. Plzeň: Euroverlag, 2008. s. 15-48, 33 s.
 675. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Bronchogenní karcinom. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 2-4.
 676. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Diagnostika a léčba karcinomu plic ve stáří. Česká geriatrická revue. 2008, I, č. 4, s. 20-30, 10 s. ISSN 1214-0732.
 677. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diagnostika a léčba zánětů plic u iminokompromitovaných nemocných. Kazuistiky. Praha: Geum, 2008, s. 6-7. ISSN 1802-0518.
 678. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diagnostika a léčebné úskalí v péči o nemocné se zánětem plic. In Sborník abstrakt. Luhačovicč, 2008. s. 1. ISBN 978-80-254-1237-4.
 679. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika plicních postižení z bronchoalveolární laváže: analýza 204 vyšetření u imunokompromitovaných pacientů. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 65-65. ISSN 1213-5763.
 680. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Irena VAŠUTOVÁ. Erlotinib (Tarceva) in patients with advanced non-small lung cancer (NSCLC)-The single institution experience. Journal of Thoracic Oncology. Geneva, 2008, roč. 3, č. 4, s. 78-80. ISSN 1556-0864.
 681. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Extrapulmonální formy tuberkulózy a mykobakteriózy v roce 2006 a 2007. In Sborník abstrakt. 2008.
 682. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Fyzická aktivita u nemocných s CHOPN hospitalizovaných pro exacerbaci. In Abstrakty. Lázně Bardějov, 2008. s. 5-6.
 683. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Dagmar FEJEROVÁ. Hodnocení nutričního stavu a stanovení rizika povýživy u nemocných s bronchogenním karcinomem. In Abstrakty. Plzeň: Karlova Univerzita Plzeň, 2008. s. 70. ISBN 978-80-7177-010-7.
 684. SKŘIČKOVÁ, Jana a Martina DOUBKOVÁ. Hypersensitivní pneumonitida. Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL. 2008, roč. 3, suppl.2, s. 12-15.
 685. SKŘIČKOVÁ, Jana. Hypersenzitivní pneumotitida. In Abstrakta-XVII Moravskoslezské pneumologické dny. Olomouc, 2008. s. 28-28.
 686. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní Vinorelbin (VBIV) den 1 a perorální vinorelbin (nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2008. s. 125. ISBN 978-80-254-5417-6.
 687. SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic u starých. In XXIV. Zoborský deň. 2008. s. 1.
 688. SKŘIČKOVÁ, Jana, Pavel ČOUPEK, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, D. PRINC, Bohdan KADLEC a Stanislav ŠPELDA. Léčebné postupy u nemalobuněčného karcinomu plic. 2008, roč. 21, č. 6, s. 317-329. ISSN 1802-5307.
 689. ŠPELDA, Stanislav, Jana SKŘIČKOVÁ a Yvonne STAŇKOVÁ. Maligní pleurální mezoteliom. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 10-13.
 690. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Malobuněčný karcinom plic. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 4-5.
 691. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvonne STAŇKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Adam SVOBODNÍK. Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer. Endoscopic Review. Slovenia, 2008, roč. 1, č. 29, s. 77-78. ISSN 1318-8941.
 692. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Nefarmokologická léčba starších pacientů s CHOPN. In XX.IV. Zoborský deň, Nitra, SR. 2008.
 693. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 5-9.
 694. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (Non.Small Lung Cancer = NSCLC) - akutní stav. In Abstrakty. Plzeň, 2008. s. 36-45. ISBN 978-80-7177-010-7.
 695. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem. In Abstrakta-XVII. Moravskoslezské pneumologické dny. Olomouc, 2008. s. 17-18.
 696. KINDLOVÁ, Dagmar a Jana SKŘIČKOVÁ. Omalizumab v léčbě těžkého perzistujícího astmatu alergického typu. In Abstrakta-XVII. Moravskoslezské pneumologické dny. Olomouc, 2008. s. 19-20.
 697. ŠTOURAČ, Petr, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Jitka SMUTNÁ, Denisa REICHELOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pětileté zkušenosti anesteziologa s paliativní endobronchiální léčbou. In AKUTNE.CZ - střípky z ČSARIM 2008. 1. vyd. Brno: AKUTNE.CZ, 2008. s. 1. ISSN 1803-179X.
 698. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, L. BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Abstrakty. 2008.
 699. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice /přehled a vlastní výsledky/. In XIV.Kongresu SPFS a ČPFS. 2008.
 700. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Použití akcelometrů u nemocných s CHOPN. Lázně Luhačovice, 2008. s. 1. ISBN 978-80-254-1237-4.
 701. SKŘIČKOVÁ, Jana. Prevence nozokomiálních pneumonií. In Abstrakty. Lázně Bardějov, 2008. s. 1-2.
 702. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Rizika intoxidace metylxantiny. In Abstrakta - XVII. Moravskoslezské pneumologické dny. Olomouc, 2008. s. 31-32.
 703. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Současná role biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Edukační sborník. Brno: MOÚ Brno, 2008. s. 242-243. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 704. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. The incidence of serious venous thromboembolic events in 1157 lung cancer patients. European Respiratory Journal. Berlin: 18 th ERS Annual Congress, 2008, roč. 32, suppl 52, s. 4170-4171. ISSN 0904-1850.
 705. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. The incidence of serious venous thromboembolie events in lung cancer. Endoscopic Review. Slovenia, 2008, roč. 1, č. 29, s. 79-79. ISSN 1318-8941.
 706. KAPLANOVÁ, Jana a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 13-15.
 707. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza. Practicus. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS J.E. Purkyně, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 24-29. ISSN 1213-8711.
 708. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza. Practicus. 2008, roč. 7, č. 4, s. 24-29. ISSN 1213-8711.
 709. DŽINGOZOVOVÁ, Mirka, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza plic u imunokompromitované nemocné. In Mezikrajský moravský seminář pro pneumology. 2008. s. 1.
 710. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Jana SKŘIČKOVÁ a Tereza POLEDNÍKOVÁ. Tuberkulóza v brnenskej oblasti po roku 2003. In Abstrakty. Lázně Bardějov, 2008. s. 12-13.
 711. SKŘIČKOVÁ, Jana. Úloha pneumologa v diagnostice, léčbě a sledování nemocných s karcinomem plic. In Mezikrajský moravský seminář pro pneumology. 2008. s. 1.
 712. HRAZDIROVÁ, Anna, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Vyšetření hrudníku a plic. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2008. s. 51-58. I.vydání. ISBN 978-80-247-1749-4.
 713. HRAZDIROVÁ, Anna, Jana SKŘIČKOVÁ a Stanislava POTREPČIAKOVÁ. Vzácné formy tuberkulózy a mykobakteriózy. In Mezikrajský moravský seminář pro pneumology. 2008. s. 1.
 714. 2007

 715. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Akutní astma bronchiale - up to date. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2007. Brno: Galen, 2007. s. 36-38. ISBN 978-80-7262-509-3.
 716. VOMELA, Jindřich, Teodor HORVÁTH, Jan NOVÁK, Jana SKŘIČKOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Akutní trendy onkologické pneumochirurgie. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Sborník abstrakt. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag, 2007. s. 14. ISBN 978-80-7177-003-9.
 717. SKŘIČKOVÁ, Jana. Avastin (bevacizuman) v první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)- souhrn základních údajů z randomizovaných studiií fáze III, definice pacienta. 2007. s. 52-53. ISBN 978-80-7177-003-9.
 718. KINDLOVA, Dagmar a Jana SKŘIČKOVÁ. Biologická léčba obtížně léčitelného astmatu (OLA). In Sborník abstrakt. Brno, 2007. s. 62-62. ISBN 978-80-254-0470-6.
 719. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoskopie v diagnostice zánětů plic. Respirace. Olomouc: VIDA 99 Plzeň, 2007, roč. 1, suplement, s. 27-28. ISSN 1211-572X.
 720. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Dušnost. In In: O.Sláma, L.Kabelka, J.Vorlíček: Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galen, 2007. s. 169-174, 362 s.
 721. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ a Anna HRAZDIROVÁ. Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation is safe and useful procedure. In Journal of Thoracic Oncology. Seoul, Korea: ERS, 2007. s. 420-421. ISSN 1556-0864.
 722. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Endobronchiální nálezy u lymfomů. In Sborník abstraktů. Karlova Studánka, 2007.
 723. TIMOTHEADOU, E., DV. SKARLOS, E. SAMANTAS, S. PAPADOPOULOS, S. MURRAY, Jana SKŘIČKOVÁ, C. CHRISTODOULOS, C. PAPAKOSTANTINOU, D. PECTASIDES, P. PAPAKOSTAS, Jana KAPLANOVÁ, E. VRETTOU, M. KARINA, P. KOSMIDIS a G. FOUNTZILAS. Evaluation of the prognostic role of a panel of biomarkers in stage IB-IIIA non-small cell lung cancer patients. Anticancer Research. 2007, roč. 27, 6C, s. 4481-9, 8 s. ISSN 1802-128X.
 724. ZEMANOVÁ, Milada, Luboš PETRUZELKA, Petr ZATLOUKAL, Miloš PEŠEK, Ivona GRYGÁROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a David VRÁNA. Gefitinib toxicity has been significantly correlated with survival in non-small cell lung cancer patients treated in EAP program in Czech Republic. In Journal of Thoracic Oncology. Seoul, Korea: ERS, 2007. s. 748-748. ISSN 1556-0864.
 725. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Hemoptýza. In In:O.Sláma, L.Kabelka, J.Vorlíček: Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galen, 2007. s. 179-180, 362 s.
 726. KŘIVANOVÁ, Andrea, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Horečka nejasné etiologie. In ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 265-281. ISBN 978-80-7262-453.
 727. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Pavel TURČÁNI, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Incidence trombembolických příhod u pacientů s karcinomem plic v letech 2004-2006. In Sborník, XV. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Praha: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 45. ISBN 978-80-7177-003-9.
 728. ARDIZZONI, Andrea, Evangelia RAZIS, Mikhail LICHINITSER, Ugur YILMAZ, Alexandru GRIGORESCU, Jusé Luis MORERO, Jana SKŘIČKOVÁ, Guadalupe CERVANTES, Maya GOTTFRIED a Jan VAN MEERBEECK. Interim safety results from TRUST, a global open-label study of erlotinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). In Journal of Thoracic Oncology. Seoul , Korea: Journal of Thoracic Oncology, 2007. s. 342-342. ISSN 1556-0864.
 729. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Is endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation safe? In European Respiratory Journal - Abstracts 17th ERS Annual Congres. Volume 30, Supplement 51. Stockholm, Sweden: Novartis, 2007. s. 541-541. ISSN 0903-1936.
 730. DOUBKOVÁ, Martina, Ilona BINKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Jak včasná je diagnostika idiopatické plicní fibrózy a jak úspěšná je její terapie? Stud.pneumologica et Phtiseologica. 2007, roč. 67, č. 3, s. 113-119. ISSN 1213-810X.
 731. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Kašel. In In: O.Sláma,L.Kabelka, J.Vorliček: Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galen, 2007. s. 175-178, 362 s.
 732. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ a Anna HRAZDIROVÁ. Komplikace endobronchiální léčby. Respirace. Olomouc: VIDA 99 Plzeň, 2007, roč. 1, Suplement, s. 27-28. ISSN 1211-572X.
 733. SKŘIČKOVÁ, Jana. Léčba karcinomu plic. In Edukační sborník BOD. Brno, 2007. s. 260-263. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 734. KAPLANOVÁ, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Klinické stádium IIIB a IV. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 26-27. ISSN 1802-128X.
 735. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvonne STAŇKOVÁ, Leoš KŘEN, Dalibor STRATIL, Adam SVOBODNÍK a Miloš PEŠEK. Markery proliferační aktivity u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: UK, 2007. s. 46. ISBN 978-80-7177-003-9.
 736. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Nemedikamentózní léčba CHOPN. In Sborník abstrakt. Brno: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 14-14. ISBN 978-80-254-0470-6.
 737. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI, Petr ŠTOURAČ a Jana SKŘIČKOVÁ. Neobvyklá příčina noční hyposaturace u mladé ženy po těhotenské eklampsií. In Sborník abstrakt. Luhačovice, 2007. s. 27-27.
 738. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 739. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pankreatikopleurální píštěle. vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2007, roč. 53, č. 2, s. 111. ISSN 0042-773X.
 740. VAŠUTOVÁ, Irena, Yvonne STAŇKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Paraneoplastický Cushingův syndrom. Kazuistiky v pneumologii a ORL - mimořádné vydání. Praha: GEUM Praha, s.r.o, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 19-22. ISSN 1802-0518.
 741. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Pleurální výpotek. In In: O. Sláma, L. Kabelka, J.Vorlíček:Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galen, 2007. s. 180-187, 362 s.
 742. DÍTĚ, Petr. Pneumologie. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Zdeněk MERTA. Vnitřní lékařství. II vydání. Praha: Galén, 2007. s. 121-163, 42 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 743. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologie. In P.Dítě a kol: Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2007. s. 121-164, 586 s. ISSN 1802-128X.
 744. MERTA, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Pohled anglicky mluvících studentů na výuku pneumologie. In Sborník přednášek. Brno, 2007. s. 20-20.
 745. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ a Martin ROUBEC. Postavení gemcitabinu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Stud. Pneumol. Phtiseol. Praha: ČPFS, 2007, roč. 67, č. 2, s. 76-89. ISSN 1213-810X.
 746. SKŘIČKOVÁ, Jana. Postižení plic léky a léčebnými zákroky. In Sborník abstrakt. Martin, 2007. s. 6-7. ISBN 978-8088866-42-8.
 747. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ilona BINKOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Postižení plic léky a léčebnými zákroky. In Sborník abstrakt. Luhačovice, 2007. s. 24-25.
 748. SKŘIČKOVÁ, Jana. Současná role biologické léčby bronchogenního karcinomu. In Sborník abstrakt. Brno, 2007. s. 30-30. ISBN 978-80-254-0470-6.
 749. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a Irena VAŠUTOVÁ. Spolupráce pneumologa, praktického lékaře a posudkového lékaře v průběhu diagnostiky a léčby karcinomu plic. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové, 2007. s. 28-34. ISBN 978-80-239-9167-3.
 750. KŘIVANOVÁ, Andrea, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří VORLÍČEK. Teplota nejasné etiologie: příčiny a diagnostický postup. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2007, roč. 53, č. 2, s. 169-178. ISSN 0042-773X.
 751. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Irena VAŠUTOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH a Jindřich VOMELA. The 7-year results of the surgical treatment of non-small cell lung cancer patients and the influence of neoadjuvant treatment. In Journal of Thoracic Oncology. Seol, Korea: ERS, 2007. s. 656-656. ISSN 1556-0864.
 752. SALAJKA, František, Vítězslav KOLEK, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ZATLOUKAL a M. ZEMANOVÁ. TRUST-Program rozšířeného přístupu k Tarcevě u nemocných s pokročilým NSCLC stádia III/IV (MO18109). Zkušenosti z pracovišť v ČR. In XV. Západočeské pneuoonkoklogické dny - Plzeň. Plzeň: UK, 2007. s. 49. ISBN 978-80-7177-003-9.
 753. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Jana SKŘIČKOVÁ a H. MAZÁČOVÁ. Tuberkulóza v brněnské oblasti v letech 2003 a 2006. In Sborník abstrakt. Martin, 2007. s. 13-13. ISBN 978-8088866-42-8.
 754. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Vyhodnocení klinických parametrů ve vztahu k účinnosti léčby erlotinibem u nemocných s NSCLC. In Sborník abstrakt. Brno: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 31-31. ISBN 978-80-254-0470-6.
 755. KADLEC, Bohdan a Jana SKŘIČKOVÁ. Výskyt trombembolických příhod u nemocných s karcinomem plic. In Sborník abstrakt. Brno: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 32-32. ISBN 978-80-254-0470-6.
 756. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Adam SVOBODNÍK. Zkušenosti pracoviště s erlotinibem (Tarcevou) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XV. Západočesképneumoonkologické dny - Plzeň. Plzeň: UK, 2007. s. 50-51. ISBN 978-80-7177-003-9.
 757. 2006

 758. SKŘIČKOVÁ, Jana. ALIMTA (pemetrexed) a jeho postavení v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 22.
 759. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK a V. KOLEK. Analýza výsledků léčby Iressou (gefitinibem) dle linie podání a performans status u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. In Edukační sborník XXX. Brněnských onkologických dnů a XX. Konference pro sestry a laboranty. 2006. s. 222-223. ISBN 80-86739-06-0.
 760. SKŘIČKOVÁ, Jana. Bronchogenní karcinom In: J. Vorlíček, J. Abrahámová, H. Vorlíčková a kol. In Klinická okologie pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 328-332. ISBN 80-247-1716-6.
 761. PEŠEK, Miloš, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Petr ZATLOUKAL, Adam SVOBODNÍK a Luboš PETRUŽELA. Clinical experience on EGFR tyrosin kinase inhibitor in non-small-cell lung cancer, compassionate programme in Czech Republic. In European Respiratory Jouranl. Mnichov, 2006. s. 782. ISBN 0904-1850.
 762. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel ŠLAMPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Concurrent chemoradiotherapy with paclitaxel and carboplatin for locoregionally advanced non-small cell lungn cancer (NSCLC). Lung Cancer. 2006, roč. 52, Suppl 2, s. 34-34. ISSN 0169-5002.
 763. POKOJOVÁ, Eva a Jana SKŘIČKOVÁ. Cystická fibróza dospělých. Postgraduální medicína. Praha, 2006, roč. 8, č. 6, s. 643-651, 8 s. ISSN 1212-4184.
 764. SKŘIČKOVÁ, Jana. členka akreditační komise oboru Tuberkulóza a respirační nemoci. 2006.
 765. SKŘIČKOVÁ, Jana. členka atestační komise kvalifikační atestace oboru Tuberkulóza a respirační nemoci. 2006.
 766. SKŘIČKOVÁ, Jana. členka komise pro SZZ z vnitřního lékařství. 2006.
 767. SKŘIČKOVÁ, Jana. členka Oborové rady pro PGS v onkologii LF MU. 2006.
 768. SKŘIČKOVÁ, Jana. členka Oborové rady pro PGS vnitřního lékařství LF MU. 2006.
 769. SKŘIČKOVÁ, Jana. členka Onkologické komise OK 3 - IGA MZ ČR. 2006.
 770. SKŘIČKOVÁ, Jana. členka výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 2006.
 771. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diagnostika a léčba nozokomiální pneumonie In :Salajka r., Paráková, Z., Prchlová: Novinky v pneumologii. In Sborník prací z XIII. Kongresu České a Slovenské pneumologické společnosti. 2006. s. 243. ISBN 80-239-7293-6.
 772. KŘEN, Leoš, V. GONCHARUK, Z. KŘENOVÁ, Dalibor STRATIL, Jana SKŘIČKOVÁ, C.E. SHEEHAN a J.S. ROSS. Expression of Matrix Metalloproteinases 3,10 and 11 (Stromelysin 1,2 and 3) and Matrix Metalloproteinase 7 (Matrylysin) by Cancer Cells in Non-Small Cell Lung Neoplazma. Clinocopathologic studies. 2006, roč. 42.
 773. KLÍMA, Pavel, Zdeněk MERTA, Pavel TURČÁNI a Jana SKŘIČKOVÁ. Hrudní empyémy na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN v Brně v letech 2001-2004. Stud.Pneumol.Phtiseol. 2006, roč. 66, č. 4, s. 1160-1165, 5 s. ISSN 1213-810X.
 774. HRAZDIROVÁ, Anna, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Je letecká doprava pro nemocné s plicními nemocemi bezpečná? In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice, 2006. s. 13. ISBN 80-239-6581-6.
 775. ZATLOUKAL, P., Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK a I. PETRŽELKA. Klinické prognostické faktory účinnosti léčby gefitinibem. In Salajka F., Prchalová Z., Paráková: Novinky v pneumologii - Sborník prací. Hradec Králové: Nadační fond, 2006. s. 112. ISBN 80-239-7293-6.
 776. PEŠEK, Miloš, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, P. ZATLOUKAL, I. PETRŽELKA a Adam SVOBODNÍK. Klinické zkušenosti s nízkomolekulárním EGFR1 inhibitorem - gefitinibem v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v České republice. In Slajka F., Paráková Z., Prchalová: Novinky v pneumologii - Sborník prací. Hradec Králové: Nadační fond, 2006. s. 110-111. ISBN 80-239-7293-6.
 777. SKŘIČKOVÁ, Jana. Komentář k článku "Jaké bude další využití gefitinibu v léčbě karcinomu plic?". Lancet Oncol. 2006, č. 7, s. 305-307.
 778. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, Jana SKŘIČKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. LUNG VOLUME REDUCTION SURGERY OF EMPHYSEMA PULMONUM: LUNG FUNCTION EXAMINATIONS. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 75-79. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 779. MURRAY, S., H. TIMOTHEADU, A. LINARDOU, V.. VRETTOU, I. KOSTOPOULOS, Jana SKŘIČKOVÁ, C. PAPAKOSTANTINOU, D. CHRISTODUOLUO, E. PECTASIDES, P. SAMANTAS, D. PAPKOSTAS, P. SKARLOS, P. KOSMIDIS a G. FOUNTZILAS. Mutations of the epidermal growth factor receptor tyrosinkinase domain and association with slicopathological features in non-small cell lung cancer patients. Lung Cancer. 2006, roč. 52, s. 225-233, 8 s.
 780. SKŘIČKOVÁ, Jana a Lenka BABIČKOVÁ. Nádory mediastina. Postgraduální medicína. Praha, 2006, roč. 8, č. 6, s. 688-693.
 781. PAZOURKOVÁ, Marie, Josef TOMANDL, Petr BRHEL, Lucie PROKOPOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Naše zkušenosti s onemocněním dýchacího ústrojí u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Praktický Lékař. 2006, roč. 86, č. 10, s. 583-585. ISSN 0032-6739.
 782. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumocystová pneumonice -epidemiologie, diagnostika, léčba, profylaxe. Stud.Pneumol.Phtiseol. 2006, roč. 66, č. 5, s. 208-220.
 783. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Prevence nozokomiální pneumonie - pohled pneumologa. In Sborník abstrakt XIII. Luhačovické dny. 2006. s. 11-12. ISBN 80-239-6581-6.
 784. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Dalibor STRATIL a M. ČÍHALOVÁ. Srovnání endoskopických a morfologických nálezů u nádorového postižení dýchacích cest. Stud.Pneumol.Phtiseol. 2006, roč. 66, č. 3, s. 105-110, 5 s. ISSN 1213-810X.
 785. SKŘIČKOVÁ, Jana. Tarceva (erlotinib) v léčbě nemalován karcinomu plic. In Abstrakta satelitního sympozia XXX. Brněnských onkologických dnů a XX. Konference pro sestra a laboranty. 2006. s. 3. ISBN 80-86739-06-0.
 786. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. The results of gefintinib (Iressa) treatment in 89 patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) on expanded access programe (EAP). In European Respirotary Jouranl. 2006. s. 753. ISBN 0904-1850.
 787. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ a Bohdan KADLEC. The 6-years results of surgical treatment in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and the influence of neoadjuvant treatment. Lung Cancer. 2006, roč. 52, Suppl 2, s. 28-29. ISSN 0169-5002.
 788. SKŘIČKOVÁ, Jana. Tiotropium snižuje počet exacerbací a souvisejících hospitalizací nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 21.
 789. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Pavel TURČÁNI. Účinnost a toxicita léčby vinorelbinem s radioterapií u nemocných s lokoregionálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 23-24.
 790. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, P. ZATLOUKAL a I. PETRŽELKA. Výsledky léčby gefitibinem (Iressou) dle linie podání a performans status. In Salajka F.,Paráková Z.,Prchalová: Novinky v pneumologii - Sborník prací. Hradec Králové: Nadační fond, 2006. s. 111-112. ISBN 80-239-7293-6.
 791. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Pavel TURČÁNI. Výsledky léčby gefitinibem (Iressou) u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) - srovnání výsledků brněnského pracoviště s celou Českou republikou. In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 25-26, 1 s.
 792. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Yvonne STAŇKOVÁ. Vývoj chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000-2005. In Salajka F., Paráková Z., Prchalová : Novinky v pneumologii-Sborník prací. Hradec Králové: Nadační fond, 2006. s. 55. ISBN 80-239-7293-6.
 793. PILAŘOVÁ, Olga, Pavel MATUŠKA a Jana SKŘIČKOVÁ. Význam mechanické ventilace nemocných s hyperkapnickým respiračním selháním při exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Stud.Pneumo.Phtiseol. 2006, roč. 66, č. 3, s. 124-129, 5 s. ISSN 1213-810X.
 794. SKŘIČKOVÁ, Jana. Záněty plic - úvod do problematiky. Stud. Pneumol. Phtiseol. Praha: ČPFS, 2006, roč. 66, č. 1, s. 3-9. ISSN 1213-810X.
 795. 2005

 796. SKŘIČKOVÁ, Jana. Anatomie dýchacího ústrojí (5-7). V. Kolek a kol. In Pneumologie pro magistry a bakaláře. LF Univerzita Palackého, 2005. s. 82. ISBN 80-244-1175X.
 797. POKOJOVÁ, Eva, Ilona BINKOVÁ, Zdeněk MERTA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Caring For Patients With Cystic Fibrosis: A three year experience. In 8th International Symposium for Cystic fibrosis. Praha: Karlova universita, 2005. s. 15.
 798. SKŘIČKOVÁ, Jana. Cena ČPFS za nejlepší monografii s penumologickou tématikou. Praha. 2005.
 799. SKŘIČKOVÁ, Jana. Cena rektora MU za mimořádnou tvůrčí činnost - Záněty plic v intenzivní medíně. 2005.
 800. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC a Lenka BABIČKOVÁ. Erlotinib - jedna z možností léčby nemolobuněčného karcinomu plic ovlivněním receptoru pro epidermální růstový faktor. Remedia. 2005, roč. 15, 4-5, s. 455-459. ISSN 0862-8947.
 801. KAŠÁK, V. a Jana SKŘIČKOVÁ. Farmakoterapie plicních nemocí (145-190) J. Marek a kol. In Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 776. ISBN 80-247-0839-6.
 802. KADLEC, Bohdan, Jana KAPLANOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PÁLKOVÁ. Chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and concurrent radiotherapy for advanced non small cell lung cancer. In Lung Cancer. Barcelona: 11th World Conference on Lung Cancer, 2005. s. 380. ISSN 0169-5002.
 803. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Tomáš HORVÁTH a Dalibor STRATIL. Chirurgická léčba NSCLC v letech 2000 - 2004. In Pomoc pneumologa při chirurgické léčbě plicních nemocí. Žamberk: Albertinum, 2005. s. 10-10. ISBN 80-86857-0108.
 804. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. CHOPN, možnosti monitorace a prognózy onemocnění. In III. Halákove dni, Martin, SR. 2005.
 805. DOUBKOVÁ, Martina a Jana SKŘIČKOVÁ. Idiopatická plicní fibróza. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 12, s. 1375-1384. ISSN 0042-773X.
 806. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Je léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu gefitinibem efektivní, etická i ekonomická? Respirace. Olomouc: Pneumologická společnost, AstraZeneca, 2005, roč. 2, suppl., s. 30-69. ISSN 1211-572X.
 807. DOUBKOVÁ, Martina, Pavel TURČANI, Eva POKOJOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Lymfangioleiomyomatóza (kasuistika a přehled případů popsaných v české a slovenské lékařské literatuře). Stud. Pneumol. Phtiseol. 2005, roč. 65, č. 4, s. 154-159. ISSN 1213-810X.
 808. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nádory plic, pleury a mediatina (222-231),. In: P. Dítě a kol. In Vnitřní lékařství II. díl. Brno: LF MU, 2005. s. 689. ISBN 80-210-3574-9.
 809. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Neinvazivní ventilační podpora u pacientů s akutní exacerbací CHOPN. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: Nadační fond pro léčbu plicních a přidružených onemocnění, 2005. s. 55-56. ISBN 80-239-4654-4.
 810. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Noninvasive pressure ventilation in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease with acute respiratory failure. European Respiratory Journal. 2005, roč. 26, č. 49, s. 549-550. ISSN 0904-1850.
 811. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nozokomiální a oportunní infekce (47-48) V. Kolek a kol. In Pneumologie pro magistry a bakaláře. Olomouc: LF Univerzita Palackého, 2005. 82 s. ISBN 80-244-1175X.
 812. SKŘIČKOVÁ, Jana. Omezení kontaminace bronchoalveolární tekutiny při diagnostice infekčního postižení plic je efektivní, etické a ekonomické. Respirace. 2005, roč. 2, suppl.
 813. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Perspektiva v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu - ovlivňění receptoru pro epidermální růstový faktor. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 3, s. 54-59. ISSN 0042-773X.
 814. BRHEL, Petr a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní nemoci z vlivů prostředí (209-216). In Vnitřní lékařství, II. díl. Brno: LF MU, 2005. s. 689. ISBN 80-210-3574-9.
 815. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumocystová pneumonie. Klinická farmakologie a farmacie. 2005, č. 19, s. 106-110. ISSN 1212-7973.
 816. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeněk MERTA, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel MATUŠKA, Olga PILAŘOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Pneumologie. In Skripta - Vnitří lékařství II. Brno, 2005. s. 171-230, 59 s. ISBN 80-210-3672-9.
 817. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologie (163-192): V.Kolek a kol. In Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada Publishing a.s., 2005. s. 380. ISBN 80-247-1367-5.
 818. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Pneumonie polykačů ohně není vzácností. In Sborník Abstrakt XII. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice, 2005. s. 18-19.
 819. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Prediktivní faktory selhání neinvazivní ventilace pozitivním tlakem (NPPV) u pacientů s akutním respiračním selháním (ARF) při exacerbaci CHOPN. Anest. Intenziv. Med. 2005, roč. 16, č. 6, s. 291-295. ISSN 1214-2158.
 820. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, M. JURAJDA a J. VÁCHA. Prognostický význam promotorovaného polymorfismu matrixmetaloproteinázy 1 na časnost metastázování bronchogenního karcinomu. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2005, roč. 64, č. 3, s. 116-121. ISSN 1213-810X.
 821. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Spolupráce pneumologa a hrudního chirurga je neodmyslitelná bez dalších odborností. In X. setkání pneumologů. X. setkání pneumologů: X. setkání pneumologů, 2005. 1 s.
 822. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Dalibor STRATIL a Tomáš NEBESKÝ. The results of the treatment with geftinib (Iressa) in 89 patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). In Lung Cancer. 11th World Conferece on Lung Cancer, 2005. s. 376. ISBN 0169-5002.
 823. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. The risk of bronchoalveolar fluid (BAF) contamination in ICU patients with infectious pulmonry complications. European Respiratory Journal. 2005, roč. 26, č. 49, s. 1. ISSN 0904-1850.
 824. KOBLÍŽEK, V., A. CHOVANEC, F. KRAJINA, František SALAJKA, Jana SKŘIČKOVÁ, J. CHLUMSKÝ, M. FOJTÍK a J. RAUPACH. The role of bronchial artery embolism in the treatment of hemoptysis. European Respiratory Journal. 2005, roč. 26, č. 49, s. 211. ISSN 0904-1850.
 825. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Ivana PÁLKOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Tomáš NEBESKÝ. The 5-years results of the surgical treatment in patients with non-small cell lung cancer (NSCLS): An analysis of 540 patients. In Lung Cancer. Barcelona: 11th World Conference on Lung Cancer, 2005. s. 361.
 826. HRAZDIROVÁ, Anna, Jana SKŘIČKOVÁ a Tomáš NEBESKÝ. Tuberkulózní pleuritida. Stud. Pneumol.Phtiseol. Praha, 2005, roč. 65, č. 2, s. 79-87. ISSN 1213-810X.
 827. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulózní pleuritida v letech 2002 - 2004 v brněnském regionu. In Aktuality oboru TRN 2005. Hradec Králové: Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2005. s. 43-44. ISBN 80-239-4654-4.
 828. TIMOTHEADOU, E., S. MURRAY, H. LINARDOU, A. VRETTOU, Jana SKŘIČKOVÁ, P. KOSMIDIS, D. SKARLOS, D. PECTASIDES a G. FOUNTZILAS. VEGF165, Bel-2,p53, COX-2 and HET-family expression in ptients with stage IB-IIIA completely resected Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) and correlation with clinical outcome. Journal of Clinical Oncology. 2005, roč. 23, č. 1, s. 16. ISSN 0732-183X.
 829. MATUŠKA, Pavel, Lenka ŠIŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Vrcholová nádechová rychlost (PIF) u pacientů s obtížně léčitelným astmatem. In Sborník abstrakt XII. Luhačovické dny. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2005. s. 7. ISBN 80-239-4172-0.
 830. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Dalibor STRATIL a Tomáš NEBESKÝ. Výsledky léčby gefitinebem (Iressou) u 89 nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2005. s. 253-254. ISBN 80-86793-05-2.
 831. SKŘIČKOVÁ, Jana. Zánětlivá pnemocnění plic (177-186). In P.Ditě a kol. Vnitřní lékařství II. díl. Brno: LF MU, 2005. s. 689. ISBN 80-210-3574-9.
 832. ŠEVČÍK, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. Záněty plic v intenzivní medicíně. Galén Praha, 2005.
 833. 2004

 834. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Bronchogenní karcinom - diagnostika a léčebné postupy ve stáří. In XVIII. brněnské onkologické dny a XVIII. konference pro sestry a laloranty - edukační sborník. Brno: Dataprin Brno, 2004. s. 212-215. ISBN 80-86793-01-X.
 835. SKŘIČKOVÁ, Jana. Bronchogenní karcinom (41-62). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II vydání. Praha: Grada Publishing Praha, 2004. s. 692. ISBN 80-86793-01-X.
 836. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Cílené odběry biologického materiálu v diagnostice nozokomiálních pneumonií. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2004, roč. 10, č. 1, s. 11-15. ISSN 1211-264X.
 837. KAPLANOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PALKOVA. Concomitant chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 2004, supp 3, č. 45, s. 59. ISSN 0169-5002.
 838. NEBESKÝ, Tomáš, Petr HROBAŘ, Jana SKŘIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. CT řízené intervence, multidisciplinární přístup, doporučení. In Sborník abstrakt, XII. Moravskoslezské dny. Brno, 2004. s. 10.
 839. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jana KAPLANOVÁ. Docetaxel v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC- Od 1. linie po souběžnou chemoterapiia radioterapii. In Sborník abstrakt, XII. Moravskoslezské dny. Brno, 2004. s. 42.
 840. SKŘIČKOVÁ, Jana. EGFR a nemalobuněčný bronchogenní karcinom. Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy. Praha: Sanoma Magazines Praha s. r.o., 2004, roč. 17, s. 18-21. ISSN 1214-7664.
 841. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Existuje ještě tuberkulózní pleuritida? In Kongres MEFA 2004, Sateletní sympozium, "Tuberkulóza všech lokalizací". Brno, 2004. s. 14.
 842. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Faktory ovlivňující selhání neinvazivní ventilační podpory u pacientů s akutní exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci. In Respiro 2004, Suppl. 1, Zborník abstraktov z XII. Kongresu Českej a Slovenskej ftizeolgickej spoločnosti, Nitra. Ćeská a Slovenská ftizeol. spoločnost: Česká a Slovenská ftizeol. spoločnost, 2004. s. 24. ISBN 1335-3985.
 843. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Hospitalizace pro tuberkulózu v letech 2001 - 2003. In Kongres MEFA 2004, Satelitní sympozium "Tuberkulóza všech lokalizací". Brno, 2004. s. 13.
 844. SKŘIČKOVÁ, Jana a Lenka BABIČKOVÁ. Influencing the epidermal growth factor receptor - new prospects in the treatment of non-small-cell bronchogenic carcinoma. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: TRIOS, spol. s r.o., Praha, 2004, roč. 64, č. 3, s. 111-116. ISSN 1213-810X.
 845. PILAŘOVÁ, Olga, Pavel MATUŠKA a Jana SKŘIČKOVÁ. Invasive and non-invasive mechanical ventilation of patients with acute respiratory failure COPD. In European Respiratory Journal. Glasgow: ERS, 2004. s. 542. ISBN 0904-1850.
 846. PILAŘOVÁ, Olga, Pavel MATUŠKA a Jana SKŘIČKOVÁ. Invasive and non-invasive mechanical ventilation of patients with acute respiratory failure COPD. Europena Respiratory Journal. 2004, supp 48, č. 24, s. 542. ISSN 0904-1850.
 847. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeněk MERTA a Ivana PÁLKOVÁ. Léčba tuberkulózy. In Kongres MEFA 2004, Satelitní sympozium, "Tuberkulóza všech lokalizací". Brno, 2004. s. 14.
 848. ŠPELDA, Stanislav a Jana SKŘIČKOVÁ. Maligní mezoteliom (63-68). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. Praha: Grada Publishing Praha, 2004. s. 63-68. ISBN 80-86793-01-X.
 849. SKŘIČKOVÁ, Jana a Miroslav VOTAVA. Mechanismy protiinfekční obrany plic. In Záněty plic v infekční medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 15-17. ISBN 80-7262-278-1.
 850. SKŘIČKOVÁ, Jana. Mezikrajský Moravský seminář pro pneumology. 2004.
 851. KISS, Igor, Jana SKŘIČKOVÁ, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Jiří TOMÁŠEK, Šárka SEDLÁČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Model parametrického hodnocení vývoje onkologického pacienta v reálném klinickém provozu a čase - případová studie karcinom kolorekta. Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2004, roč. 17, supp, s. 64-67. ISSN 0862-495.
 852. PÁLKOVÁ, Ivana a Jana SKŘIČKOVÁ. Nádorová onemocnění plic. Vesmír. Praha, 2004, roč. 83, č. 4, s. 195-198. ISSN 0042-4544.
 853. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Dagmar BURGETOVÁ a Tomáš NEBESKÝ. Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a léčbě pneumonií. In Respiro 2004 Suppl. 1, Zborník abstraktov z XII. Kongresu Českej a Slovenskej ftizeologickej spoločnosti, Nitra. Nitra, 2004. s. 33.
 854. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Theodor HORVÁTH, Tomáš NEBESKÝ a Adam SVOBODNÍK. Některé aspekty chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000 - 2003. In Respiro 2004. Bratislava. Slovenská lékařská společnost: Slovenská lékařská společnost, 2004. s. 33.
 855. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Jana JANČÍKOVÁ. Některé chyby a omyly v diagnostice a léčbě komunitní pneumonie. In XI. Luhačovické dny. Luhačovice, 2004. s. 35-37. ISBN 80-239-2335-8.
 856. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Nozokomiální pneumonie v klinické praxi. In Pokroky ve farmakoterapii 2004. Zlín, 2004.
 857. SKŘIČKOVÁ, Jana. Oborová rada pro onkologii (03), Interní grantová agentura (IGA) MZ ČR. Interní grantová agentura (IGA) MZ ČR, 2004.
 858. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, A. ČERMÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Igor KISS a I. CRHA. Paliativní medicína. Druhé, přepracované a dopněné vydání: Protinádorová farmakologická léčba v paliativní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 241-270, 29 s. ISBN 80-0279-7.
 859. KISS, Igor, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Jiří VORLÍČEK a Šárka SEDLÁČKOVÁ. Parametrický záznam diagnostiky a léčby onkologického pacienta se solidním nádorem-potřeba a současné možnosti. Klinická onkologie. ČLS J.E. Purkyně: Aps Brno, 2004, roč. 17, supp., s. 57-60. ISSN 0862-495X.
 860. SKŘIČKOVÁ, Jana a Miroslav VOTAVA. Patogeneze, patofyziologie a rizikové faktory pneumonií u HIV-negativních imunokompromitovaných nemocných. In Záněty plic v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 25-26. ISBN 80-7262-278-1.
 861. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii (jíroveci) pneumonia (PCP) in ICU patients with hematological malignancies. European Respiratory Journal. 2004, supp 48, č. 24, s. 549. ISSN 0904-1850.
 862. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii (jíroveci) pneumonia (PCR) in ICU patients with hematological malignancies. In European Respiratory Journal. Glasgow: ERS, 2004. s. 548. ISBN 0904-1850.
 863. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologické sympósium Konference MEFA 2004 - Tuberkulóza. 2004.
 864. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miroslav VOTAVA a Vlastimil JINDRÁK. Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů. In Záněty plic v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 12-14. ISBN 80-7262-278-1.
 865. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení preparátu ZD 1839 (IRESSA) v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem (NSCLC). In XVIII. brněnské onkologieké dny a XVIII. konference pro sestry a laboranty - edukační sborník. Brno: Dataprin Brno, 2004. s. 215-220. ISBN 80-86793-01-X.
 866. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Prediktivní faktory ovlivňující selhání neinvazivní ventilační podpory (NIVP) u pacientů s aktuní exacerbací chronické osbtrukční plicní nemoci (CHOPN). In XI. Kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Liberec: Galén, Praha, 2004. s. 39. ISBN 80-7262-282-X.
 867. CHYTRA, Ivan, Pavel ŠEVČÍK, Miroslav VOTAVA, Vlastimil JINDRÁK, Václav ZVONÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Prevence nozokomiální pneumonie. In Záněty plic v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 129-135. ISBN 80-7262-278-1.
 868. KOBLÍŽEK, V., František SALAJKA, V. CHOVANEC, A. KRAJINA, M. LOJÍK, J. RAUPACH, V. SEDLÁK, K. VOŇKOVÁ, Z. PARÁKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a J. CHLUMSKÝ. Spolupráce pneumologa a rentgenologa v terapii hemoptýzy. In Sborník abstrakt. Brno, 2004. s. 11.
 869. SKŘIČKOVÁ, Jana a R. KOLAŘÍKOVÁ. Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže (BAL) a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny (BAT). Stud. Pneumol. Phtiseol. Praha: ČPFS, 2004, roč. 64, č. 5, s. 235-239. ISSN 1213-810X.
 870. SKŘIČKOVÁ, Jana. Strieborna medaila Slovenskej lékarskej spoločnosti. 2004.
 871. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Ivana PÁLKOVÁ. Symtomatická úleva v průběhu biologické léčby predikuje vývoj léčebné odpovědi. In 8. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii - Sborník přednášek. Ostrava: Dům techniky Ostrava spol. s r. o., 2004. s. 33-34. ISBN 80-02-01637-8.
 872. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom (69-74). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 69-74. ISBN 80-86793-01-X.
 873. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Využití fotodynamické léčby u plicní rakoviny. Stud. Pneumol. Phtiseol. Praha: ČPFS, 2004, roč. 64, č. 5, s. 225-230. ISSN 1213-810X.
 874. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Theodor HORVÁTH a Tomáš NEBESKÝ. Vývoj chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000-2003. In Aktuality oboru TRN - Sborník abstrakt. Hradec Králové: AP Progrestisk, a.s. Hradec Králové, 2004. s. 33-35. ISBN 80-239-2591-1.
 875. ŠEVČÍK, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Záněty plic v intenzivní medicíně. Praha: Galén, 2004. 189 s. ISBN 80-7262-278-1.
 876. ŠEVČÍK, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK a ET AL. Záněty plic v intenzivní medicíně. I. Galén Praha, 2004. 189 s. ISBN 80-7262-278-1.
 877. PÁLKOVÁ, Ivana a Jana SKŘIČKOVÁ. Zastoupení seniorů mezi hospitalizovanými v prvním pololetí 2003 a 2004. In Sborník abstrakt, XII.Moravskoslezské dny. Brno, 2004. s. 14.
 878. 2003

 879. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA, Tomáš NEBESKÝ, Adam SVOBODNÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. A realistic view of he surgical treatment in patients with non small cell lung cancer (NSCLC): An analysis of 248 pts. Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 269-270. ISSN 0169-5002.
 880. SKŘIČKOVÁ, Jana. Akutní stavy u nemocných s nádorovým postižením plic. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: Prion, s.r.o., Hradec Králové, 2003. s. 11-16. ISBN 80-903188-2-7.
 881. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Antibiotická léčba komunitní pneumonie za hospitalizace - pohled pneumologa. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2003, roč. 63, č. 5, s. 168-174, 6 s. ISSN 1213-810X.
 882. TURČÁNI, Pavel, Jana JANČÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Asthma bronchiale jako symptom potravinové alergie - kazuistika. Pracovní lékařství. Mladá fronta a.s., 2003, roč. 2003/55, č. 1, s. 23-25. ISSN 0032-6291.
 883. TURČÁNI, Pavel, Jana JANČÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Astma nereagující na kortikoidy. In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice: Luhačovice, 2003. s. 10. ISBN 80-238-9975-9.
 884. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Zdeněk ADAM. Bronchogenní karcinom. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines, 2003, roč. 5, č. 5, s. 498-506. ISSN 1212-4184.
 885. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoskopie v diagnostice nádorového postižení plic. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003. s. 58-60. ISBN 80-239-0175-3.
 886. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Bronchoskopie v intenzivní medicíně. In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice: Luhačovice, 2003. s. 29. ISBN 80-238-9975-9.
 887. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Diagnostika a léčba tuberkulózy v letech 2001-2002. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: Priont, s.r.o., Hradec Králové, 2003. s. 43-44. ISBN 80-903188-2-7.
 888. JANČÍKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel KLÍMA, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dagmar BURGETOVÁ. Empyém hrudníku jako komplikace komunitní pneumonie u mladého, dosud zdravého muže - sportovce. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2003, roč. 63, č. 5, s. 179-180. ISSN 1213-810X.
 889. TRNKA, A., Jana SKŘIČKOVÁ, Dalibor PACÍK, A. ČERMÁK, Aleš HEP a J. DOLINA. Endoskopické metody v onkologii. V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 6 s. ISBN 80-247-0677-6.
 890. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Endoskopické vyšetření dolních dýchacích cest (indikace, kontraindikace). In Vyšetřovací metody. Novinky v terapii nejčastějších onemocnění v primární péči. Brno: LF MU, 2003. s. 9-11.
 891. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Ilona BINKOVÁ, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Evaluation of the importance of bronchoscopy in the intensive care units. European Respiratory Journal. Vienna, 2003, roč. 22, sup 45, s. 431. ISSN 0904-1850.
 892. PILAŘOVÁ, Olga, Pavel MATUŠKA a Jana SKŘIČKOVÁ. Faktory ovlivňující přežití mechanicky ventilovaných nemocných pro akutní respirační selhání chronické obstrukční plicní nemoci. In XII. Moravskoslezské dny 24. 10.-25. 10. 2003, Sborník abstrakt. Ostrava, 2003. s. 19-20. ISBN 80-239-1664-5.
 893. ŠPELDA, Stanislav, Jana KAPLANOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Faktory ovlivňující přežití nemocných s nediseminovaným nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. In Edukační sborník. Masarykův onkologický ústav v Brně: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003. s. 163. ISBN 80-239-0175-3.
 894. ZATLOUKAL, Petr, Luboš PETRUŽELKA, Milada ZEMANOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Hana FOITŮ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Jaromír ROUBEC. Gemcitabine plus cisplain vs. gecitabine plus carboplatin in stage IIIb and IV non small cell lung cancer: A phase III randomized trial. Lung Cancer. 2003, roč. 41, č. 3, s. 245-367, 22 s. ISSN 0169-5002.
 895. ZATLOUKAL, Petr, Luboš PETRUZELKA, Milada ZEMANOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Dimka SIXTOVÁ, Martin ROUBEC, Libor HAVEL a Petr PRUŠA. Gemcitabine plus Cisplatin versus Gemcitabine plus Carboplatin in Stage IIIb and IV Non Small Lung Cancer: A phase III Randomized Trial. Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 65. ISSN 0169-5002.
 896. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Chemotherapy pacltacel, carboplatin and etoposide with concurrent radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non small cell lung cancer (NSCLC). Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 284. ISSN 0169-5002.
 897. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. Chemotherapy with Ifosfamide and concomitant radiotherapy in limited disease (LD) small cell lung cancer (SCLC). Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 104. ISSN 0169-5002.
 898. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivo HANKE, Tomáš HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Tomáš NEBESKÝ. Chirurgická léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000 - 2002. In XII. Moravskoslezské dny - Sborník abstrakt. Ostrava CZ: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2003. s. 10-11. ISBN 80-239-1664-5.
 899. PILAŘOVÁ, Olga, Pavel MATUŠKA a Jana SKŘIČKOVÁ. Kdy přijímáme nemocného na pneumologickou jednotku intenzívní péče (JIP). In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: Prion, s.r.o. Hradec Králové, 2003. s. 21-23. ISBN 80-903188-2-7.
 900. HRAZDIROVÁ, Anna, Ilona BINKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Komunitní pneumonie vyžadující hospitalizaci v průběhu zimních i letních měsíců. In XII. Moravskoslezské dny 24.10. -25. 10. 2003, Sborník abstrakt. Ostrava, 2003. s. 4-5.
 901. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Jana JANČÍKOVÁ. Léčba komunitní pneumonie za hospitalizace. In XII. Moravskoslezské dny 24.10.-25.10. 2003, Sborník abstrakt. Ostrava, 2003. s. 1-4. ISBN 80-239-1664-5.
 902. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miroslav TOMIŠKA, Lenka BABIČKOVÁ a Z. ADAM. Maligní pleurální výpotek. V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 5 s. ISBN 80-247-0677-6.
 903. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Nové poznatky v diagnostice a léčbě plicních onemocnění. In Vyšetřovací metody a praktický lékař. Novinky v terapii nejčastějších onemocnění v primární péči. Brno: LF MU, 2003. s. 45-47.
 904. SKŘIČKOVÁ, Jana. Novinky v pneumoonkologii. In XII. Moravskoslezské dny 24.10.-25.10.2003, Sborník abstrakt. Ostrava, 2003. s. 8-9. ISBN 80-2391664-5.
 905. DOUBKOVÁ, Martina, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel KLÍMA. Postižení plic při onemocnění ledvin - vlastní pozorování. Studia pnemologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2003, roč. 63, č. 6, s. 208-211. ISSN 1213-810X.
 906. SKŘIČKOVÁ, Jana. Poznámky ke komentáři ke klinickým doporučením diagnostiky a léčby komunitní pneumonie pro MUDr. Kolka. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 6, s. 452. ISSN 0042-773X.
 907. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Zdeněk BERÁNEK. Predictive factors of failure of noninvasive mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure in COPD. European Respiratory Journal. Vienna, 2003, roč. 22, sup 45, s. 262. ISSN 0904-1850.
 908. KAPLANOVÁ, Jana, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Regionální chemoperfuze hrudníku kombinovaná se systémovou chemoterapií u pacientů s inoperabilním nemalobuněčným bronchogenním karcinomem - pilotní studie. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003. s. 169. ISBN 80-239-0175-3.
 909. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PALKOVA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Results of treatment with gefitinib ("Iressa",ZD1839) in 45 patients with advanced non-small-cell lung cancer. In Woorkbook of Iressa Clinical Experience Meeting. Madrid, Spain: AstraZeneca, 2003. s. 58.
 910. SKRICKOVA, Jana, Lenka BABICKOVA, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Marcela TOMÍSKOVÁ. Second-line treatment with gefitinib (Iressa, ZD 1839) in patient with advanced non-small-cell lung cancer. In Woorkbook of Iressa Clinical Experience Meeting. Madrid, Spain: AstraZeneca, 2003. s. 81.
 911. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulózní pleuritida. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: Prion, s.r.o. Hradec Králové, 2003. s. 51-52. ISBN 80-903188-2-7.
 912. ADAM, Z., Jiří VORLÍČEK, Šárka SEDLÁČKOVÁ, Igor KISS a Jana SKŘIČKOVÁ. Vývoj účinnosti onkologicé léčby a nákladů na ni (pohled zpět a zamyšlení do let budoucíc).V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 5 s. ISBN 80-247-0677-6.
 913. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Závažná legionelová pneumonie. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: Prion, s.r.o., Hradec Králové, 2003. s. 36-38. ISBN 80-903188-2-7.
 914. 2002

 915. SKŘIČKOVÁ, Jana. Anatomie dýchacích cest. In V. Kolek a kolektiv - Bronchologie pro zdravotní sestry. Brno: IDVZP, 2002. s. 13-16. ISBN 80-7013-370-8.
 916. SKŘIČKOVÁ, Jana. Bronchoalveolární laváž a její význam. In V. Kolek a kolektiv - Bronchologie pro zdravotní sestry. Brno: IDVZP, 2002. s. 134-142. ISBN 80-7013-370-8.
 917. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ, Zdeněk MERTA a Ivana PÁLKOVÁ. Bronchogenní karcinom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 33-53. ISBN 80-7169-792-3.
 918. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Adam SVOBODNÍK. Bronchogenní karcinom (NSCLC a SCLC) - staging a léčba v době stanovení diagnózy. In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios, Praha, 2002. s. 67. ISBN 1213-810X.
 919. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. Concomitant chemotherapy paclitaxel, carboplatin,etopposide and radiotherapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer. Vienna, Austria: Elsevier, 2002, roč. 37, Suppl.1, s. S31, 1 s. ISSN 0169-5002.
 920. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Daignostické a léčebné postupu u maligních chorob. Thymom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček. Praha: Grada Publishing, 2002. 4 s. ISBN 80-7169-792-3.
 921. ŠPELDA, Stanislav a Jana SKŘIČKOVÁ. Diagnostické a léčebné postupy. Maligní mezotelion In: Z.Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček. Praha: Graada Publishing, 2002. 5 s. ISBN 80-7169-792-3.
 922. SKŘIČKOVÁ, Jana. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Bronchogenní karcinom. In: Z.Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. Praha: Grada Publishing, 2002. 3 s. ISBN 80-7169-792-3.
 923. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiři MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčba infekčních postižení plic u imunokompromitovaných nemocných. In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios, Praha, 2002. s. 67. ISBN 1213-810X.
 924. JANČÍKOVÁ, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, K. DVOŘÁK, Marta ČÍHALOVÁ, Dalibor STRATIL, A. KRPENSKÝ, Zdeněk MERTA, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE a Tomáš HORVÁTH. Diagnostika a léčba intersticiálních plicních procesů (IPP) v průběhu 4 let. In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios Praha, 2002. s. 40. ISBN 1213-810X.
 925. SKŘIČKOVÁ, Jana. Dřeňový útlum po onkologické terapii bronchogenního karcinomu In: Miloš Pešek et al. In Bronchogenní karcinom. Praha: Galén, 2002. s. 143-145. ISBN 80-7262-115-7.
 926. MATUŠKA, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ a Zdeněk MERTA. Dysfunkce hlasových vazů. Alergie. Tigis, 2002, roč. 4, č. 3, s. 222-224. ISSN 1212-3536.
 927. JANČÍKOVA, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA a Tomáš NEBESKÝ. Exogenní alergická alveolitida. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 54, č. 3, s. 125-128. ISSN 0032-6291.
 928. JANČÍKOVÁ, Jana a Jana SKŘIČKOVÁ. Exogenní alergická alveolitida. In Sborník abstrakt. MEFA - Brno, 2002. 1 s.
 929. PILAŘOVÁ, Olga, Pavel MATUŠKA a Jana SKŘIČKOVÁ. Factors influencing survival in mechnically ventilated COPD patients with acute respiratory failure. In PILAŘOVÁ, Olga, Pavel MATUŠKA a Jana SKŘIČKOVÁ. European Respiratory Journal. Sweden: European Respiratory Society, 2002. s. 83-84. ISBN 0904-1850.
 930. MERTA, Zdeněk a Jana SKŘIČKOVÁ. Infekce dýchacích cest. CAUSA SUBITA. Praha: I.M.P. spol. s.r.o., 2002, roč. 5, č. 4, s. 171-175.
 931. SKŘIČKOVÁ, Jana. Infekční komplikace onkologické léčby bronchogenního karcinomu In: Miloš Pešek et al. In Bronchogenní karcinom. Praha: Galén, 2002. s. 153-156. ISBN 7262-1157-7.
 932. ŠPELDA, Stanislav a Jana SKŘIČKOVÁ. Maligní mezoteliom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publisching, 2002. s. 55-59. ISBN 80-7169-792-3.
 933. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Adam SVOBODNÍK a Ladislav DUŠEK. Možnosti onkologické léčby u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC). In Edukační sborník. Brno: MOÚ Brno, 2002. s. 165. ISBN 80-238-8452-2.
 934. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Nádory mediastina. Postgraduální medicína. Brno, 2002, roč. 5, č. 1, s. 7-14. ISSN 1212-4184.
 935. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Neinvazivní ventilační podpora u těžkého život ohrožujícího záchvatu astmatu. In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2002. s. 12. ISBN 80-238-7527-2.
 936. SKŘIČKOVÁ, Jana. Nozokomiální a oportunní infekce. In V.Kolek a kolektiv - Bronchologie pro zdravotní sestry. Brno: IDVZP, 2002. s. 51-58. ISBN 80-7013-370-8.
 937. KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. Obraz pneumocystové pneumonie v roce 2001. In KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. Sborník souhrnů přednášek - XI. Tomáškovy dny 2002. Brno: Česká pneumologická a ftizeol. společnost, 2002. s. 31-32. ISBN Nebylo přidělen.
 938. SKŘIČKOVÁ, Jana. Odběry biologického materiálu při bronchoskopii. In V. Kolek a kolektiv - Bronchologie pro zdravotní sestry. Brno: IDVZP, 2002. s. 128-134. ISBN 80-7013-370-8.
 939. SKŘIČKOVÁ, Jana a Ivana PÁLKOVÁ. Péče o nemocné s pokročilým nádorovým onemocněním a respiračními příznaky. In Sborník Abstrakt - Kvalita života v závislosti na léčbě a péči o nemocné s chorobami plic. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2002. s. 70-73. ISBN 80-86225-21-6.
 940. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. Pleural effusion in advanced cancer patients hospitalized at the department of paliative care. In TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. European Journal of Palliative Care. Italie: EAPC ONLUS, 2002. s. 42. ISBN Nebylo přidělen.
 941. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumotoxicita onkologické léčby bronchogenního karcinomu In: Miloš Pešek et al. In Bronchogenní karcinom. Praha: Galén, 2002. s. 148-153. ISBN 80-7262115-7.
 942. KAPLANOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Rostislav VYZULA, Pavel ČOUPEK, P. ŠLAMPA a L. DUŠEK. Souběžná chemoterapie a radioterapie v léčbě lokoregionálně pokročiého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios, Praha, 2002. s. 43. ISBN 1213-810X.
 943. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, L. DUŠEK a J. KOPTÍKOVÁ. Souběžná chemoterapie s radioterapií u limitovaného onemocnění (LD) malobuněčného karcinomu plic (SCLC). In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios, Praha, 2002. s. 58. ISBN 1213-810X.
 944. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Stanislav ŠPELDA. Surgery in patients with non-small cell lung cancer /NSCLC): An analysis of 133 patients. Lung Cancer. Vienna, Austria: Elsevier, 2002, roč. 37, Suppl.1, s. S23, 1 s. ISSN 0169-5002.
 945. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Michal JURAJDA a Jiří VÁCHA. The importance of determination of nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 (MMP) for the appearence of metastases of lung tumour. Lung Cancer. Vienna, Austria: Elsevier, 2002, roč. 37, suppl. 1, s. S9, 1 s. ISSN 0169-5002.
 946. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA, Jana SKŘIČKOVÁ a Ladislav DUŠEK. The influence of co-morbidity on the outcome of non-invasive ventilatory support in patients with acute respiratory failure (ARF) in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In European Respiratory Journal. Sweden: ERS, 2002. s. 277-278. ISBN 0904-1850.
 947. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA, Jana SKŘIČKOVÁ a Ladislav DUŠEK. The influence of co-morbidity on the outcome of non-invasive ventilatory support in patients with acute respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Biomedical Papers. Olomouc: Plackého Universita, 2002, roč. 146, č. 1, s. 112-120, 8 s. ISSN 1213-8118.
 948. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a J. KOPTÍKOVÁ. The use of bronchoalveolar lavage in diagnosis of pulmonary complications in immunocompromised HIV negative patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, J. MAYER, Jiří VORLÍČEK a J. KOPTÍKOVÁ. Program - Abstracts. Boston: Congress Secretariat Tufts Universtiy School of Medicine Office - Boston, 2002. s. B28, 1 s. ISBN nebylo přidělen.
 949. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. The Use of Bronchoalveolar Lavage in Diagnosis of Pulmonary Complications in Immunocompromised HIV Negative Patients In: J.F. Beamis, jr., S.M.Shapshay. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, J. MAYER a Jiří VORLÍČEK. Proceedings of the 12th World Congress for Bronchology. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2002. s. 385-388. Proceedings of the 12th World Congress for Broncho. ISBN 88-323-2617-5.
 950. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 61-64. ISBN 80-7169-792-3.
 951. SKŘIČKOVÁ, Jana, Olga PILAŘOVÁ, Pavel MATUŠKA, Anna HRAZDIROVÁ, František SALAJKA, Ilona BINKOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Urgentní bronchoskopie na jednotce intenzivní péče (JIP) Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy. In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2002. s. 20. ISBN 80-238-7527-2.
 952. SKŘIČKOVÁ, Jana. Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmíkách. In V. Kolek a kolektiv - Bronchologie pro zdravotní sestry. Brno: IDVZP, 2002. s. 171. ISBN 80-7013-370-8.
 953. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk MERTA a Jana KOPTÍKOVÁ. Use of bronchoalveolar lavage (BAL) in diagnosis and treatment of pulmonary complications in immunocompromised patients in intensieve care unit (ICU). In European Respiratory Journal. Sweden: ERS, 2002. s. 477. ISBN 0904-1850.
 954. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Vliv komorbidity na úspěch neinvazivní ventilační podpory (NIVP) u pacientů s akutní respirační insuficiencí (ARI) u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios, Praha, 2002. s. 55. ISBN 1213-810X.
 955. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Vliv komorbidity na úspěch neinvazivní ventilační podpory u pacientů s akutní respirační insuficiencí při akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci. In Sborník abstrakt - Kvalita života v závislosti na léčbě a péči o nemocné s chorobami plic. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2002. s. 59-60. ISBN 80-86225-21-6.
 956. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Využití receptoru pro epidermální růstový faktor. Zdravotnické noviny - příloha. Brno, 2002, roč. 48, č. 3, s. 15-17.
 957. SKŘIČKOVÁ, Jana. Zpráva o studijním pobytu v Dallasu. Stud. Pneumol. Phtiseol. Brno, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 236-238. ISSN 1213-810X.
 958. 2001

 959. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. A Realistic View of the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer Current Topic. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2001. s. 167-172. Lung Cancer Current Topic. ISBN 88-323-1603-X.
 960. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. A realistic view of the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC): an analysis of 348 consecutive patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer. Praha: ELSEVIER, 2001. s. 47. ISBN 0169-5002.
 961. HRAZDIROVÁ, Anna, R. NEUMANOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a František SALAJKA. Brachyterapie v léčbě bronchiální obstrukce. In Zborník Abstrakt. Nitra: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, 2001. s. 10.
 962. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Bronchoalveolární laváž (BAL) v diagnostice postižení plic u HIV negativních imunokompromitovaných nemocných. In Zborník Abstrakt. Nitra: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost, 2001. s. 8.
 963. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Olga KUBOVÁ. Bronchogení karcinom - reálný pohled na léčebné možnosti. Analýza 456 nemocných. In XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP. Brno: MOÚ Brno, 2001. s. 78. ISBN 80-238-6935-3.
 964. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DUŠEK, J. KOPTÍKOVÁ a Zdeněk MERTA. Combined Therapy With Ifosfamide in Treatment of Small Cell Lung Cancer. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DUŠEK, J. KOPTÍKOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer Current Topics. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2001. s. 209-213. Lung Cancer Current Topics. ISBN 88-323-1603-X.
 965. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Staniskav ŠPELDA, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DOLEŽAL, J. KOPTÍKOVÁ a L. DUŠEK. Combined therapy with ifosfamide in treatment of small cell lung cancer (SCLC). In SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DOLEŽAL, Jana KOPTÍKOVÁ a L. DUŠEK. Lung Cancer. Praha: ELSEVIER, 2001. s. 61. ISBN 0169-5002.
 966. MATUŠKA, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA a Pavel KLÍMA. Diagnostika asthma bronchiale. Přínos jednotlivých vyšetřovacích postupů. In Sborník Abstrakt. 1. vyd. Lázně Luhačovice, 2001. s. 14. VIII. Luhačovické dny. ISBN 80-238-6655-9.
 967. JANČÍKOVÁ, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, A. KRPENSKÝ, Igor CHLADIL, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE a Teodor HORVÁTH. Diagnostika, léčba a sledování nemocných s intersticiálními plicními procesy (IPP). In Zborník Abstrakt. Nitra: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, 2001. s. 21.
 968. MATUŠKA, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA a Anna HRAZDIROVÁ. Dysfunkce hlasových vazů. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Martin: Osveta, spol. s r.o., 2001, roč. 61, č. 4, s. 177-179. ISSN 0371-2222.
 969. KLÍMA, Pavel, Eva KOLKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Jana JANČÍKOVÁ. Empyém jako komplikace pneumonie. In XI. Moravskoslezské dny, Sborník abstrakt. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2001. s. 16. ISBN 80-238-7526-4.
 970. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, V. JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Funkční vyšetření plic u pacientů s plicním emfyzémem před a po redukční operaci plic. Studia pneumologica et phthiseologica. Martin, Slovensko: Osveta, s.r.o., 2001, roč. 61, č. 1, s. 33-34. ISSN 0371-2222.
 971. VLČEK, J., Ivan ČAPOV, V. JEDLIČKA, P. HOMOLKA, J. SIEGLOVÁ, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Funkční vyšetření plic u pacientů s plicním emfyzémem před a po redukční operaci plic. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Slovenská pneumologická a ftizeolog.spol, 2001, roč. 61, č. 1, s. 33-34. ISSN 0371-2222.
 972. PETERA, J., Irena ŠPÁSOVÁ, R. NEUMANOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, František SALAJKA, Anna HRAZDIROVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Hana ČOUPKOVÁ, P. ČOUPEK a M. KUČERA. High dose rate intraluminal brachyterapy in the treatment of malignant airway obstructions. Neoplasma. 2001, roč. 48, č. 2, s. 148-153. ISSN 0028-2685.
 973. HRAZDIROVÁ, Anna, Jana SKŘIČKOVÁ a Svatava SNOPKOVÁ. Infekční komplikace u nemocných s AIDS. In Abstrakta. XI. Moravskoslezské dny. 12.-13. 10. 2001, Luhačovice. vyd. 1. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2001, s. 48. 2001. ISBN 80-238-7526-4.
 974. HRAZDIROVÁ, Anna, Jana SKŘIČKOVÁ a S. SNOPKOVÁ. Infekční plicní komplikace u nemocných s AIDS. In XI. Moravskoslezské dny, Sborník abstrakt. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2001. s. 48. ISBN 80-238-7526-4.
 975. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří HOMOLKA a Zdeněk MERTA. Klidový režim při léčbě tuberkulózy. In Tuberkulóza, Respirační insuficience, Karcinom plic, ošetřovatelství, Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2001. s. 24-28. ISBN 80-86225-13-5.
 976. KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. Klinický význam průkazu Pneumocystis carinii v bronchoalveolární tekutině. In KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. X. Tomáškovy dny 2001. Brno: Pfizer, 2001. s. 30. ISBN nebylo určeno.
 977. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Léčba dušnosti u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2001, roč. 3, č. 2, s. 206-210. ISSN 1212-4184.
 978. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Léčba u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, roč. 3, č. 2, s. 206-210. ISSN 1212-4184.
 979. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Olga KUBOVÁ. Některé aspekty pokroku v chemoterapii bronchogenního karcinomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. P., 2001, roč. 47, č. 8, s. 561-564. ISSN 0042-773X.
 980. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Některé možnosti paliativní léčby u nemocných s rakovinou plic. Klinická onkologie. Praha: Pliva, 2001, zvláštní č, s. 2-6. ISSN 0862-495X.
 981. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Některé možnosti paliativní léčby u nemocných s rakovinou plic. Klinická onkologie - zvláštní číslo. Brno: ApS s.r.o., 2001, roč. 14, č. 1, s. 2-6. ISSN 0862-495.
 982. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanisla ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Některé možnosti palitativní léčby u nemocných s rakovinou plic. Klinická onkologie. Praha: Pliva Praha, 2001, roč. 14, zvláštní, s. 2-4. ISSN 0862-495X.
 983. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologických nemocných. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2001. 9 s. Pneumologie 200. Aktuality oboru TRN. ISBN 80-86225-05-4.
 984. KOLKOVÁ, Eva, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Paramaligní pleurální výpotek. In XI. Moravskoslezské dny, Sborník abstrakt. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2001. s. 12. ISBN 80-238-7526-4.
 985. JANČÍKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní infekce pneumocystis carinii - příčina dlouhodobého dáždivého kašle - úskalí diagnostiky a komplikace proti pneumocystové léčby. In XI. Moravskoslezské dny, Sborník abstrakt. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2001. s. 47. ISBN 80-238-7526-4.
 986. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, V. ZNOJIL, Olga KUBOVÁ, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. Plicní infekce pneumocystis carinii u HIV negativních nemocných. In VI. česko-slovenský kongres o infekčních chorobách s mezinárodní účastí. Pfizer, 2001. s. 33.
 987. SKŘIČKOVÁ, Jana, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, M. VOTAVA a V. ZNOJIL. Pneumocystis carinii jako příčina zánětu plic u nemocných s poruchou a bez poruchy imunity. In XI. Moravskoslezské dny, Sborník abstrakt. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2001. s. 46. ISBN 80-238-7526-4.
 988. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, V. ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in HIV negative patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. European Respiratory Journal. Berlin: 11 th ERS Annual Congress, 2001. s. 302. ISBN 1-904097-02-2.
 989. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologie - Nádory respiračního traktu. In Rukověť základů praktické interny. Brno: Vydavatelství MU, 2001. s. 133-141. ISBN 80-210-2561-1.
 990. SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumologie - Záněty plic. In Rukověť základů praktické interny. Brno: Vydavatelství MU, 2001. s. 118-125. ISBN 80-210-2561-1.
 991. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Olga KUBOVÁ. Pokroky v chemoterapii bronchogenního karcinomu. In Onkologie solidních nádorů ve vnitřním lékařství. Brno: Spolek českých lékařů v Brně, 2001. s. 30.
 992. KOLEK, V., L. FILA, H. FOJTŮ, I. GRYGÁRKOVÁ, D. HANÁK, Anna HRAZDIROVÁ, F. CHALOUPKA, Jana JANČÍKOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, G. KRÁKOROVÁ, L. KOZEL, M. MAREL, P. POPETKOVÁ, L. POSPÍŠIL, J. ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ, V. SNOREK, I. ŠPÁSOVÁ, J. TILHON a J. ZLÁMAL. Předběžné výsledky epidemilologického přehledu výskytu pneumonie v České republice: Studie PCR. In XI. Moravskoslezské dny, Sborník abstrakt. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2001. s. 42. ISBN 80-238-7526-4.
 993. ŠPELDA, Stanislav, L. DOLEZEL, L. DUŠEK, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. SoftwareTuLung-parametrický informační systém prp bronchogenní karcinom. In XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP. Brno: MO