Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. JUŘÍKOVÁ, Lenka, Lucia MASÁROVÁ, Roman PANOVSKÝ, Martin PEŠL, Kamila ŽONDRA REVENDOVÁ, Ondřej VOLNÝ, Věra FEITOVÁ, Tomáš HOLEČEK, Vladimír KINCL, Pavlína DANHOFER, Stanislav VOHÁŇKA, Jana HABERLOVÁ a Podolská KAROLÍNA. Decreased quality of life in Duchenne muscular disease patients related to functional neurological and cardiac impairment. Frontiers in Neurology. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2024. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2024.1360385.

  2023

  1. KRKOŠKA, Peter, Daniela VLAŽNÁ, Michaela SLÁDEČKOVÁ, Jitka MINÁRIKOVÁ, Tamara BARUSOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Stanislav VOHÁŇKA a Blanka ADAMOVÁ. Adherence and Effect of Home-Based Rehabilitation with Telemonitoring Support in Patients with Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2023, roč. 20, č. 2, s. 1-14. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph20021504.
  2. ADAMOVÁ, Blanka, Daniela VLAŽNÁ, Peter KRKOŠKA, Michaela SLÁDEČKOVÁ, Kateřina MATULOVÁ, Olesja PARMOVÁ, Eva VAGASKÁ, Tamara BARUSOVÁ, Karolína HRABCOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Dysfunkce trupových svalů a chronická bolest dolní části zad u pacientů s myotonickou dystrofií typu 2. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2023. ISSN 1210-7859.
  3. ZÍDKOVÁ, Jana, Tereza KRAMÁŘOVÁ, Johana KOPČILOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Jana HABERLOVÁ, Radim MAZANEC, Stanislav VOHÁŇKA, Andrea GŘEGOŘOVÁ, Martina LANGOVÁ, Tomáš HONZÍK, Jana ŠOUKALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Pavla SOLAŘOVÁ, Emilie VYHNÁLKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Genetic findings in Czech patients with limb girdle muscular dystrophy. Clinical Genetics. Hoboken: Wiley, 2023, roč. 104, č. 5, s. 542-553. ISSN 0009-9163. doi:10.1111/cge.14407.
  4. BAKOŠOVÁ, Lucia, Olesja PARMOVÁ, Michaela SLÁDEČKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Převod dospělé pacientky se spinální muskulární atrofií léčené nusinersenem na risdiplam – kazuistika. In 5. Neuromuskulární fórum, Kraskov, 21.-22.9. 2023. ISBN 978-80-7471-478-8.
  5. VLAŽNÁ, Daniela, Peter KRKOŠKA, Michaela SLÁDEČKOVÁ, Olesja PARMOVÁ, Tamara BARUSOVÁ, Karolína HRABCOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Kateřina MATULOVÁ a Blanka ADAMOVÁ. Trunk muscle dysfunction in patients with myotonic dystrophy type 2 and its contribution to chronic low back pain. Frontiers in Neurology. Lausanne: Frontiers, 2023, roč. 14, October 2023, s. 1-13. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2023.1258342.

  2022

  1. JAKUBIKOVA, Michala, Michaela TYBLOVA, Adam TESAR, Magda HORÁKOVÁ, Daniela VLAŽNÁ, Rysankova RYSANKOVA, Iveta NOVAKOVA, Doleckova DOLECKOVA, Dusek DUSEK, Jiri PITHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Predictive factors for a severe course of COVID-19 infection in myasthenia gravis patients with an overall impact on myasthenic outcome status and survival (Letter). European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2022, roč. 29, č. 1, s. "E7"-"E8", 2 s. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.15158.

  2021

  1. VLAŽNÁ, Daniela, Peter KRKOŠKA, Matyáš KUHN, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, Eva VLČKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Blanka ADAMOVÁ. Assessment of Lumbar Extensor Muscles in the Context of Trunk Function, a Pilot Study in Healthy Individuals. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 20, s. 1-16. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app11209518.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav. Klasifikace zánětlivých myopatií ve světle nových poznatků. In Neurologie pro praxi. 2021. ISSN 1213-1814.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav. Nusinersen, data z reálné praxe. In Neurologie pro praxi. 2021. ISSN 1213-1814.
  4. JAKUBIKOVA, Michala, Michaela TYBLOVA, Adam TESAR, Magda HORÁKOVÁ, Daniela VLAŽNÁ, Irena RYSANKOVA, Iveta NOVAKOVA, Kristyna DOLECKOVA, Pavel DUSEK, Jiri PITHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Predictive factors for a severe course of COVID-19 infection in myasthenia gravis patients with an overall impact on myasthenic outcome status and survival. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2021, roč. 28, č. 10, s. 3418-3425. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.14951.
  5. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Současné možnosti laboratorní diagnostiky dědičných neuromuskulárních onemocnění. In Neurologie pro praxi. 2021. ISSN 1213-1814.
  6. VLAŽNÁ, Daniela, Peter KRKOŠKA, Stanislav VOHÁŇKA a Blanka ADAMOVÁ. Vyšetření lumbálních extenzorů v kontextu funkce trupu. In Sborník přednášek IX. Spinálního kongresu Mikulov 4.-5.11.2021. 2021.

  2020

  1. PARMOVÁ, Olesja, Eva VLČKOVÁ, Monika HULOVÁ, Livie MENSOVA, Igor CRHA, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRALICKOVA, Lenka JUŘÍKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Radim MAZANEC, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Iva ŠROTOVÁ. Anti-Mullerian hormone as an ovarian reserve marker in women with the most frequent muscular dystrophies. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 99, č. 23, s. 1-6. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000020523.
  2. VLAŽNÁ, Daniela, Magda HORÁKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Jana HABERLOVÁ, Radim MAZANEC, Pavel OTRUBA, Jan STANĚK, Jana JUNKEROVÁ, Jakub VEJSKAL, Edvard EHLER, Nela KOPECKÁ, Svatopluk OSTRÝ, Petr RIDZOŇ, Michala JAKUBÍKOVÁ, Michaela TÝBLOVÁ, Jiří PIŤHA, Magda BAŘINOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Český národní registr myastenie gravis MYREG. In Slovenský a český XIII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES. 2020.
  3. BOTIKOVÁ, Daniela, Eva VLČKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Dechová rehabilitace u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 5, s. 491-497. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020491.
  4. VLAŽNÁ, Daniela, Eva VLČKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Fyzioterapie respirace pacientů s neuromuskulárním onemocněním. In Slovenský a český XIII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES. 2020.
  5. VLAŽNÁ, Daniela, Tomáš HORÁK a Stanislav VOHÁŇKA. Hodnocení motoriky dospělých pacientů se spinální svalovou atrofií. In Slovenský a český XIII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES. 2020.
  6. HORÁK, Tomáš, Josef BEDNAŘÍK, Magda HORÁKOVÁ, Daniela BOTIKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Klinický obraz spinální muskulární atrofie u dospělých pacientů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, Supplementum 2, s. "2S13"-"2S16", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn20202S13.
  7. BOTIKOVÁ, Daniela, Tomáš HORÁK a Stanislav VOHÁŇKA. Možnosti funkčního pohybového vyšetření dospělých pacientů se spinální svalovou atrofií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, Supplementum 2, s. 27-30. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn20202S27.
  8. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. The Association of methylprednisolone dosing to cessation of myotonia in a patient with myotonic dystrophy type 1. Neuromuscular Disorders. London: Elsevier, 2020, roč. 30, č. 5, s. 427-430. ISSN 0960-8966. doi:10.1016/j.nmd.2020.03.004.

  2019

  1. HORÁKOVÁ, Magda, I. MARTINKA, Stanislav VOHÁŇKA, P. ŠPALEK a Josef BEDNAŘÍK. A comparative study of myasthenic patients in the Czech and Slovak Republics. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 2, s. 171-175. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019171.
  2. VLAŽNÁ, Daniela a Stanislav VOHÁŇKA. Doporučení pohybové aktivity pacientům s neuromuskulárním onemocněním. In Slovenský a český XII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES. Neurológia pre prax. 2019. ISSN 1337-4451.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Genetika nervosvalových onemocnění. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 2, s. 229-235. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019229.
  4. HORÁK, Tomáš, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Magnetická rezonance svalů. In III. NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM 19.–20. 9. 2019. 2019. ISBN 978-80-7471-275-3.
  5. VLAŽNÁ, Daniela, Magda HORÁKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, J. HABERLOVÁ, R. MAZANEC, P. OTRUBA, J. STANĚK, J. JUNKEROVÁ, E. EHLER, N. KOPECKÁ, P. RIDZOŇ, J. PIŤHA, M. JAKUBÍKOVÁ, M. BAŘINOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Národní registr myastenie gravis MyReg. In Slovenský a český XII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES. Neurológia pre prax. 2019. ISSN 1337-4451.
  6. VLČKOVÁ, Eva, Stanislav VOHÁŇKA, Aneta RAJDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Neuromuskulární choroby a gravidita. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, č. 3, s. 252-264. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019252.
  7. PARMOVÁ, Olesja, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Neuropatická komponenta bolesti u pacientů s myotonickou dystrofií 2. typu: pilotní studie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, č. 3, s. 322-331. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019322.
  8. HORÁK, Tomáš a Stanislav VOHÁŇKA. Nové možnosti léčby SMA. In III. NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM 19.–20. 9. 2019. 2019. ISBN 978-80-7471-275-3.
  9. VLAŽNÁ, Daniela a Stanislav VOHÁŇKA. Pohybová aktivita u pacientov s neuromuskulárnym ochorením. Neurológia. Bratislava: A-medi management, 2019, roč. 14, č. 2, s. 94-98. ISSN 1336-8621.
  10. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Olesja PARMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Quantitative myotonia assessment with a commercially available dynamometer in myotonic dystrophy types 1 and 2. MUSCLE & NERVE. HOBOKEN: WILEY, 2019, roč. 59, č. 4, s. 431-435. ISSN 0148-639X. doi:10.1002/mus.26401.
  11. VLAŽNÁ, Daniela, Magda HORÁKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. The Czech National Registry of Myasthenia Gravis MyReg. In TREAT-NMD 2019 Conference in Leiden. 2019.
  12. ČIERNY, Marek, Miroslav ŠKORŇA, Stanislav PEŠKA, Pavel POLÁK a Stanislav VOHÁŇKA. Tick-borne meningitis complicated by a cardioembolic intraluminal carotid artery thrombus and stroke. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, č. 2, s. 227-228. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019227.
  13. BAREŠ, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Robert KUBA, Miroslav MORÁŇ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Stanislav VOHÁŇKA. Učebnice speciální neurologie. 1. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 301 s. ISBN 978-80-210-5320-5.
  14. VAGASKÁ, Eva, Tomáš ANDRAŠINA, Stanislav VOHÁŇKA a Blanka ADAMOVÁ. Změna struktury paraspinálních svalů u pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části zad. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 5, s. 505-512. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019505.

  2018

  1. VOHÁŇKA, Stanislav, Petr ŠTOURAČ a Martina KLINCOVÁ. Anestezie a nervosvalová onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 5, s. 501-513. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018501.
  2. WOOD, Libby, Guillaume BASSEZ, Corinne BLEYENHEUFT, Craig CAMPBELL, Louise COSSETTE, Aura Cecilia JIMENEZ-MORENO, Yi DAI, Hugh DAWKINS, Jorge Alberto MANERA, Celine DOGAN, Rasha EL SHERIF, Barbara FOSSATI, Caroline GRAHAM, James HILBERT, Kristinia KASTREVA, En KIMURA, Lawrence KORNGUT, Anna KOSTERA-PRUSZCZYK, Christopher LINDBERG, Bjorn LINDVALL, Elizabeth LUEBBE, Anna LUSAKOWSKA, Radim MAZANEC, Giovani MEOLA, Liannna ORLANDO, Masanori P. TAKAHASHI, Stojan PERIC, Jack PUYMIRAT, Vidosava RAKOCEVIC-STOJANOVIC, Miriam RODRIGUES, Richard ROXBURGH, Benedikt SCHOSER, Sonia SEGOVIA, Andriy SHATILLO, Simone THIELE, Ivailo TOURNEV, van Baziel ENGELEN, Stanislav VOHÁŇKA a Hanns LOCHMULLER. Eight years after an international workshop on myotonic dystrophy patient registries: case study of a global collaboration for a rare disease. ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES. LONDON: BMC, 2018, roč. 13, č. 155, s. 1-11. ISSN 1750-1172. doi:10.1186/s13023-018-0889-0.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav. EMG u radikulopatií dolních končetin a diferenciální diagnostika. In Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018. 2018.
  4. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Female fertility in myotonic dystrophy type 1 and 2. In Journal of Neuromuscular Diseases. 2018. ISSN 2214-3599.
  5. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Kvantifikace tukové přestavby svalů pomocí magnetické rezonance. In Neuromuskulární kongres. 2018.
  6. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Olesja PARMOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Kvantitativní testování myotonie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Neuromuskulární kongres Brno. 2018. ISSN 1210-7859.
  7. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Magnetická rezonance svalů v klinické praxi. In Neuromuskulární kongres. 2018.
  8. VOHÁŇKA, Stanislav. Myozitida s inkluzními tělísky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  9. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Serum anti-Mullerian hormone as a marker of fertility in women with myotonic dystrophy type 1 and 2. In European Journal of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
  10. PARMOVÁ, Olesja a Stanislav VOHÁŇKA. Skóre k hodnocení klinické závažnosti facioskapulohumerální svalové dystrofie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  11. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Olesja PARMOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Validace dotazníku pro pacienty s myotonií – česká verze Myotonia Behaviour Scale. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 5, s. 582-585. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018582.

  2017

  1. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Klinický přínos radiologických parametrů u spondylogenní cervikální myelopatie. In VI. Spinální kongres. 2017.
  2. STEHLÍKOVÁ, Kristýna, Daniela SKÁLOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ, J. HABERLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, R. MAZANEC, Lenka MRÁZOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, J. ZÁMEČNÍK, T. HONZÍK, J. ZEMAN, M. MAGNER, D. ŠIŠKOVÁ, M. LANGOVÁ, V. GREGOR, M. GODAVA, V. SMOLKA a Lenka FAJKUSOVÁ. Muscular dystrophies and myopathies: the spectrum of mutated genes in the Czech Republic. Clinical Genetics. Hoboken: WILEY, 2017, roč. 91, č. 3, s. 463-469. ISSN 0009-9163. doi:10.1111/cge.12839.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav a Magda HORÁKOVÁ. Myastenie a anestezie. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 306-308. ISSN 1213-1814.
  4. VOHÁŇKA, Stanislav. Myastenie gravis. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 299. ISSN 1213-1814.
  5. VOHÁŇKA, Stanislav. Myotonická dystrofie - Jednota v různosti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 3, s. 255-264. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017255.
  6. HORÁKOVÁ, Magda, Ivan MARTINKA, Stanislav VOHÁŇKA, Peter ŠPALEK a Josef BEDNAŘÍK. Porovnání pacientů s myastenií České republiky a Slovenské republiky. Neurológia pre prax. Bratislava: Solen, 2017, roč. 18, S2, s. 17-17.
  7. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Magda HORÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 5, s. 569-577. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017569.
  8. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Magda HORÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie. In II. Neuromuskulární fórum. Sborník abstrakt. 2017. ISBN 978-80-7471-196-1.
  9. HORÁKOVÁ, Magda a Stanislav VOHÁŇKA. Škály a dotazníky používané u myastenia gravis. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 301-304. ISSN 1213-1814.
  10. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA, Eliška TVRDÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. The diagnostic overlap of statin-induced necrotizing autoimmune myopathy with other idiopathic autoimmune myopathies. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 3rd Congress of the European Academy of Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
  11. HORÁKOVÁ, Magda a Stanislav VOHÁŇKA. Úskalí dávkování azathioprinu a cyklosporinu v terapii myastenie. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 309-313. ISSN 1213-1814.
  12. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií - česká verze MG-QOL15. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 1, s. 66-69. ISSN 1210-7859.

  2016

  1. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Hana HARAZIM, Petr JANKŮ, Martin HUSER a Stanislav VOHÁŇKA. Anaesthesia and Orphan Disease: Rocuronium and Sugammadex in the Anaesthetic Management of a Parturient with Becker's Myotonia Congenita. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 33, č. 7, s. 545-547. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000000442.
  2. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA a Martin HUSER. Anaesthetic management of a parturient with becker’s myotonia congenita using propofol, rocuronium and sugammadex. In Euroanaesthesia 2016. 2016. ISSN 0265-0215.
  3. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Česká verze MG-QOL 15 - validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií. In 30. český a slovenský neurologický sjezd. 2016.
  4. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Myastenia Gravis Composite (MGC) - validace české verze. In Neuromuskulární kongres. 2016.
  5. CHMELÍKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Myasthenia Gravis Composite - validace české verze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 5, s. 585-590. ISSN 1210-7859.
  6. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Jana STRENKOVÁ. Pilot data from national registry of myasthenia (MyReg) in Czech republic. In Myology 2016 held from 14 March 2016 to 18 March 2016. 2016.
  7. HORÁK, Tomáš, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. SINAM - statiny indukované nekrotizující autoimunitní myopatie - vlastní zkušenosti. In 30. český a slovenský neurologický sjezd. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Sborník abstrakt. 2016. ISSN 1210-7859.
  8. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jakub STULÍK, J. BECK, Karel STARÝ, Stanislav VOHÁŇKA a Z. BÁLINTOVÁ. Spinální epidurální lipomatóza – tři kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 93-99. ISSN 1210-7859.

  2015

  1. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Charakteristika myastenických pacientů neuromuskulárního centra FN Brno. In Neuromuskulární kongres. 2015.
  2. ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. Lumbální spinální stenóza - operovat či neoperovat? Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 1, s. 34-37. ISSN 1213-1814.
  3. ŠPALEK, Peter, Jiří PIŤHA, Stanislav VOHÁŇKA a Ivan MARTINKA. Myasthenia gravis: diagnostic pitfalls and mimics. Neurológia pre prax. Bratislava: Solen, 2015, roč. 16, S1, s. 38-38. ISSN 1337-4451.
  4. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Richard CHALOUPKA a Josef BEDNAŘÍK. Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. European Spine Journal. New York: Springer, 2015, roč. 24, č. 2, s. 369-380. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-014-3411-y.
  5. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jana BECK a Stanislav VOHÁŇKA. Spinální epidurální lipomatóza - soubor kazuistik. In 29. Slovenský a český neurologický sjezd Košice. 2015.
  6. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jana BECK a Stanislav VOHÁŇKA. Spinální epidurální lipomatóza - soubor kazuistik. In IV. Spinální kongres Brno. 2015.

  2014

  1. VOHÁŇKA, Stanislav. Adultní forma Pompeho nemoci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 667-674. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2014667.
  2. STEHLÍKOVÁ, Kristýna, Daniela SKÁLOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ, Lenka MRÁZOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Radim MAZANEC, Stanislav VOHÁŇKA, Jana HABERLOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Josef ZÁMEČNÍK, Ondřej SOUČEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Pavla SOLAŘOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophies in the Czech Republic. BMC Neurology. London: Biomed Central Ltd., 2014, roč. 14, August, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1471-2377. doi:10.1186/s12883-014-0154-7.
  3. ADAMOVÁ, Blanka, Roman KOPÁČIK, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Is Electrophysiology Useful in the Differential Diagnostics of Lumbar Spinal Stenosis and Diabetic Polyneuropathy? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 684-690. ISSN 1210-7859.

  2013

  1. SKÁLOVÁ, Daniela, Jana ZÍDKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Radim MAZANEC, Zuzana MUŠOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Lenka MRÁZOVÁ, Josef KRAUS, Kamila RÉBLOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. CLCN1 Mutations in Czech Patients with Myotonia Congenita, In Silico Analysis of Novel and Known Mutations in the Human Dimeric Skeletal Muscle Chloride Channel. PLOS ONE. Public Library of Science, 2013, roč. 8, č. 12, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0082549.
  2. ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. EMG u pacientů s lumbální spinální stenózou – dlouhodobý vývoj a prognostický význam. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
  3. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Klinický vývoj a jeho prediktory u pacientů s lumbální spinální stenózou – 12leté sledování. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  4. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. Kvantifikace postižení u pacientů s lumbální spinální stenózou. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 5, s. 570-574. ISSN 1210-7859.
  5. PÁCLOVÁ, Daniela, Kristýna STEHLÍKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Kamila RÉBLOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Molekulární diagnostika kongenitální myotonie, výsledky analýzy genů CLCN1 a SCN4A. In VI. Neuromuskulárny kongres in Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1337-4451.
  6. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Neurological impairment score in lumbar spinal stenosis. European Spine Journal. Springer, 2013, roč. 22, č. 8, s. 1897-1906. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-013-2731-7.
  7. KALITA, Zbyněk, Petr BRABEC, Jan ŠVANCARA, Stanislav VOHÁŇKA, René JURA, Robert MIKULÍK, Martin KULIHA, Jürgen D. NEUMANN, J. RAJNER, Michal KRÁL, Jiří POLÍVKA, Daniel VÁCLAVÍK, Radomír TALÁB, Jan LATTA, Ondřej ŠKODA a M. BARTEYS. Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou - analýza dat z registru Ikta. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, roč. 76, č. 3, s. 343-349. ISSN 1210-7859.
  8. PARMOVÁ, Olesja, Stanislav VOHÁŇKA, Lenka FAJKUSOVÁ a Kristýna STEHLÍKOVÁ. Souběžný výskyt mutace v genu ZNF9 (MD2) a v genu chloridového kanálu (myotoinia congenita) v jedné rodině. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76/109, č. 5, s. 648-651. ISSN 1210-7859.
  9. PARMOVÁ, Olesja, Stanislav VOHÁŇKA, Lenka FAJKUSOVÁ a Kristýna STEHLÍKOVÁ. Souběžný výskyt mutace v genu ZNF9 (MD2) a v genu chloridového kanálu (myotoinia congenita) v jedné rodině. In VI.neuromuskulární kongres v Bratislavě 25.-26.4.2013. Sborník abstrakt. 2013.
  10. PARMOVÁ, Olesja, Stanislav VOHÁŇKA a Jana STRENKOVÁ. Výskyt bolesti u myotonické dystrofie. In VI.neuromuskulární kongres v Bratislavě 25.-26.4.2013. Sborník abstrakt. 2013.

  2012

  1. VOHÁŇKA, Stanislav. Bederní lipomatóza. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Světlana SKUTILOVÁ. Botulinum Toxin Treatment in Patients with Essential Tremor. In Parkinsonism and Related Disorders. 2012. ISSN 1353-8020.
  3. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. Dlouhodobý vývoj EMG nálezů u pacientů s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  4. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL, Luděk RYBA a Stanislav VOHÁŇKA. Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 188 s. ISBN 978-80-7262-945-9.
  5. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Lze predikovat dlouhodobý vývoj pacientů s lumbální spinální stenózou? In Spondylochirurgický kongres, Brno. 2012.
  6. VOHÁŇKA, Stanislav. Myotonická dystrofie 2. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  7. VOHÁŇKA, Stanislav. Neuromuskularni choroby a gravidita. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  8. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Mária HNOJČÍKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Oswestry dotazník, verze 2.1a - Výsledky u pacientů s lumbální spinální stenózou, srovnání se starší verzí dotazníku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 460-467. ISSN 1210-7859.
  9. FAJKUSOVÁ, Lenka, Kristýna STEHLÍKOVÁ, Daniela PÁCLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Petr VONDRÁČEK. Pletencová svalová dystrofie. In Neuromuskulární kongres, Brno. 2012.
  10. VOHÁŇKA, Stanislav, Lenka FAJKUSOVÁ a Kristýna STEHLÍKOVÁ. Pletencová svalová dystrofie způsobená mutací genu pro anoctamin 5 (LGMD2L). In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  11. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Miloš KEŘKOVSKÝ, Světlana SKUTILOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Mária HNOJČÍKOVÁ. POEMS syndrom – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  12. MITÁŠOVÁ, Adéla, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra BALABÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a E. Wesley ELY. Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012, roč. 40, č. 2, s. 484-490. ISSN 0090-3493. doi:10.1097/CCM.0b013e318232da12.
  13. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Prediction of long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. European Spine Journal. Německo: Springer-Verlag, 2012, roč. 21, č. 12, s. 2611-2619. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-012-2424-7.
  14. SOUČEK, Ondřej, Stanislav VOHÁŇKA, Jana ZAORÁLKOVÁ, Iva FALKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, M. FALK a Zdeněk LUKÁŠ. Sequestration of MBNL1 Protein by Mutant ZNF9 mRNA in Lymphocytes of Patients with Myotonic Dystrophy Type 2. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 606-609. ISSN 1210-7859.
  15. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Ladislav DUŠEK. Skóre neurologického postižení dolních končetin pro pacienty s lumbální spinální stenózou. In Spondylochirurgický kongres, Brno. 2012.
  16. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Ladislav DUŠEK. Skóre neurologického postižení dolních končetin pro pacienty s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  17. HERMANOVÁ, Markéta, Kristýna STEHLÍKOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Lenka MRÁZOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Lenka FAJKUSOVÁ. Spectrum of mutations identified in the cohort of Czech LGMD patients. In 17th International Cogress of the World Muscle Society. 2012. ISSN 0960-8966. doi:10.1016/j.nmd.2012.06.103.
  18. HERMANOVÁ, Markéta, Kristýna STEHLÍKOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Lenka MRÁZOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Lenka FAJKUSOVÁ. Spectrum of mutations identified in the cohort of Czech LGMD patients. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism in JIMD. 2012.
  19. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury. London: Taylor & Francis, 2012, roč. 26, 7-8, s. 962-971. ISSN 0269-9052. doi:10.3109/02699052.2012.660510.
  20. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Vývoj pacientů s lumbální spinální stenózou po 12 letech. In Česká s slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  21. VOHÁŇKA, Stanislav. Zvýšená hladina kreatinkinázy. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 14, 8 a 9, s. 322, 324-326, 4 s. ISSN 1212-7299.

  2011

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Dagmar SLÁDKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Are subjects with spondylotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma? Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. London: B M J PUBLISHING GROUP, 2011, roč. 82, č. 7, s. 779-781. ISSN 0022-3050. doi:10.1136/jnnp.2009.198945.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav. Bickerstaffova encefalitida. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Světlana SKUTILOVÁ. Botulinum Toxin Treatment in Patients with Essential Tremor. In Parkinsonism and related disorders. 2011. ISSN 1353-8020.
  4. VOHÁŇKA, Stanislav, Daniela PÁCLOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Congenital myotonia caused by mutation in the chloride channel ClC-1 in the South Moravian Region of Czech Republic. In Neuromuscular Disorders. 2011. ISSN 0960-8966.
  5. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Daniela PÁCLOVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Congenital Myotonia Caused by Mutations in the CIC-1 Chloride Channel Gene. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 4, s. 467-470. ISSN 1210-7859.
  6. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Existují elektrofyziologické prediktory dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou? In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  7. LUKÁŠ, Zdeněk, Stanislav VOHÁŇKA, I FALKOVÁ, M FALK, J FEIT, R HRABÁLKOVÁ a J ZAORÁLKOVÁ. Exprese rna a proteinu znF9 v lymfocytech pacientů s DM2 - možnosti diagnostiky DM2 z periferní krve. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  8. LUKÁŠ, Zdeněk, Stanislav VOHÁŇKA, Iva FALKOVÁ, Martin FALK, Josef FEIT, Renata HRABÁLKOVÁ a Jana ZAORÁLKOVÁ. Exprese RNA a proteinu ZNF9 v lymfocytech pacientů s DM2 – možnosti diagnostiky z periferní krve. In IV. Neuromuskulární kongres, 22. neuromuskulární symposium, XII. konferencia o neuromuskulárných ochoreniach. 5.-6. máj 2011, Bratislava, Slovensko.In: Neurológia pre prax – Suplement 2 12 (S2), p. 30-31, ročník XII, ISSN 1337-44512011 | www.solen.sk. 2011.
  9. VOHÁŇKA, Stanislav. Farmakoterapie spasticity. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  10. VOHÁŇKA, Stanislav. Jak dál v péči o nemocné se vzácnými chorobami? In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  11. VOHÁŇKA, Stanislav. Jehlová elektromyografie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  12. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Juvenilní forma Pompeho choroby. In 25. český a slovenský neurologicky sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
  13. BEDNAŘÍK, Josef, Stanislav VOHÁŇKA, Edvard EHLER, Zdeněk AMBER, Jiří PIŤHA, Jiří VENCOVSKÝ, Jiří LITZMAN, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miloš SUCHÝ, Martina PÁTÁ a Pavel KOŽENÝ. Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou – zkrácená verze. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 3, s. 207–209. ISSN 1213-1814.
  14. VOHÁŇKA, Stanislav. Koincidence myastenie a myotonické dystrofie. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  15. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Miroslava MUCHOVÁ, V MALINOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Léčitelná svalová dystrofie. In 45. československé dny dětské neurologie. 2011. ISBN 978-80-87327-64-7.
  16. VOHÁŇKA, Stanislav. Lumbální spinální stenózu neoperovat! In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  17. VOHÁŇKA, Stanislav. Myozitida s inkluzními tělísky. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  18. VOHÁŇKA, Stanislav. Myozitida s inkluzními tělísky. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  19. VOHÁŇKA, Stanislav, Lubomír VEČEŘA, R MAZANEC, L PAVLOVSKÁ a P BRABEC. Národní registr myotonických poruch. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  20. VOHÁŇKA, Stanislav. Neobvyklý průběh okulární formy myastenie. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  21. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Oswestry dotazník – nová česká verze. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  22. VOHÁŇKA, Stanislav. Pokroky v léčbě hereditárních svalových chorob. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 3, s. 191–195. ISSN 1213-1814.
  23. VOHÁŇKA, Stanislav. Pompeho choroba. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, č. 5, s. 80-84, 4 s. ISSN 1212-9445.
  24. VOHÁŇKA, Stanislav. Praktické aspekty diagnostiky myasthenia gravis. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  25. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Predikce dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  26. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Petra ALEXOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Igor URBÁNEK. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  27. LUKÁŠ, Zdeněk, Stanislav VOHÁŇKA, Josef FEIT, M FALK, I FALKOVÁ, R HRABÁLKOVÁ a J ZAORÁLKOVÁ. Sequestration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients mith myotonic dystrophy type 2. In Neuromuscular Disorders. 2011. ISSN 0960-8966.
  28. LUKÁŠ, Zdeněk, Stanislav VOHÁŇKA, Josef FEIT, Martin FALK, Iva FALKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ a Jana ZAORÁLKOVÁ. Sequestration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients with myotonic dystrophy type. In 16th International Congress of the World Muscle Society, Almancil, Algarve, Portugal, 18-22 October 2011. In: Neuromuscular disorders, London: Elsevier, 21/9(10), 2011, ISSN 0960-8966. 2011. ISSN 0960-8966.
  29. LUKÁŠ, Zdeněk a Stanislav VOHÁŇKA. Sequetration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients with myotonic dystrophy type 2. In 16th International Congress of The World Muscle Society. 2011. ISSN 0960-8966.
  30. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Skóre klinického hodnocení dolních končetin (skóre ADA-VO) pro pacienty s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  31. FAJKUSOVÁ, Lenka, Daniela PÁCLOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, R MAZANEC, Petr VONDRÁČEK a M HERMANOVÁ. Spectrum of ClCN1 and SCN4A mutations in Czech patients with non-dystrophic myotonias. In Neuromuscular Disorders. 2011. ISSN 0960-8966.
  32. PÁCLOVÁ, Daniela, Jana SEDLÁČKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, MAZANEC a Lenka FAJKUSOVÁ. Spectrum of CLCN1 and SCN4A mutations in Czech patients with non-dystrophic myotonias. In European Human Genetics Conference in European Journal of Human Genetics. 2011.
  33. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Adéla MITÁŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra ALEXOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a EW ELY. Validace české verze "The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit" (CAM-ICUcz), incidence a prognóza deliria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  34. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
  35. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, D. PÁCLOVÁ, J. SEDLÁČKOVÁ a L. FAJKUSOVÁ. Vrozená myotonie na podkladě mutací v genu pro chloridový kanál. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 467-470. ISSN 1210-7859.

  2010

  1. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ a J. HLAVATÁ. Adultní forma Pompeho nemoci v ČR. In Neurologie pro praxi. 2010. ISSN 1335-9592.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ a J. HLAVATÁ. Adultní forma Pompeho nemoci v ČR, rok druhý. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Dagmar SLÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Are subjects with spondylotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma? In European Journal of Neurology. 2010. ISSN 1351-5101.
  4. VOHÁŇKA, Stanislav. Botulotoxin - staré a nové indikace. In Dysport Bulletin, č. 1, s. 19-23. 2010.
  5. VOHÁŇKA, Stanislav. Botulotoxin - staré a nové indikace. In Dysport Bulletin. 1. vyd. 2010. s. 19-23.
  6. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Jitka HLAVATÁ. Časová prodleva v diagnostice klasické infantilní a juvenilní formy Pompeho choroby. In 44.česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  7. BEDNAŘÍK, Josef, Dagmar SLÁDKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Existuje zvýšené riziko míšní léze po lehkém poranění krční páteře u nemocných s asymptomatickou spondylogenní kompresí krční míchy? In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  8. VOHÁŇKA, Stanislav. Farmakoterapie myasthenia gravis. Neurologie pro praxi. SOLEN, 2010, roč. 11, č. 2, s. 95-99. ISSN 1335-9592.
  9. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Světlana SKUTILOVÁ. Is Botulinum Toxin Treatment Useful in Patients with Tremor? In Movement disorders. 2010. ISSN 0885-3185.
  10. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ, J. HLAVATÁ, S. POUCHLÁ a L. KUNTOVÁ. Kde hledat nemocné s adultní formou Pompeho nemoci? In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  11. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Klinický obraz Pompeho choroby v dětství a adolescenci. In XX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. 2010. ISSN 1337-4451.
  12. VOHÁŇKA, Stanislav. Konzervativní terapie. In Myasthenia gravis a ostatní poruchy neurosvalového přenosu. Praha: Maxdorf, 2010. s. 164-181. ISBN 978-80-7345-230-8.
  13. VOHÁŇKA, Stanislav. Kortikoidy a svaly. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  14. POUCHLÁ, Slávka, V. MALINOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, H. JAHNOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Molekulárně genetická diagnostika Pompeho choroby. In Dědičné metabolické poruchy 25. pracovné dni, Trenčianské Teplice. 2010.
  15. SEDLÁČKOVÁ, Jana, Daniela PÁCLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Lenka FAJKUSOVÁ. Mutational analysis of CLCN1 and SCN4A genes in Czech patients with non-dystrophic myotonia. In XII. International Congress on Neuromuscular Diseases, Acta Myologica. 2010. ISSN 1128-2460.
  16. BEDNAŘÍK, Josef a Stanislav VOHÁŇKA. Onemocnění kosterního svalstva. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010. s. 997-1064. ISBN 978-80-7387-389-9.
  17. VOHÁŇKA, Stanislav a Josef BEDNAŘÍK. Onemocnění nervosvalového přenosu. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010. s. 969-998. ISBN 978-80-7387-389-9.
  18. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ladislav DUŠEK. Pain in Patients with Lumbar Spinal Stenosis. In The 14th World Pain Clinic Congress. 2010.
  19. VOHÁŇKA, Stanislav. Pokroky v léčbě hereditárních svalových chorob. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  20. RUSNÁKOVÁ, Štefánia, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Jitka HLAVATÁ. Pompeho nemoc - diagnostika, diferenciální diagnostka, terapie. In 44.česko-slovenské dny dětské neurologie. 2010. ISBN 978-80-87327-35-7.
  21. ŠPALEK, P. a Stanislav VOHÁŇKA. Poruchy elektrolytov a funkcie svalu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  22. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Projekt časné diagnostiky Pompeho nemoci u vysoce rizikové populace dětí a mladistvých v ČR. In IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 0069-2328.
  23. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, J. HLAVATÁ a Zdeněk LUKÁŠ. Sreeening program for adult Pompe disease in Czech Republic. In Neuromuscular Disorders. 2010. ISSN 0960-8966.
  24. BEDNAŘÍK, Josef, Stanislav VOHÁŇKA, Edvard EHLER, Zdeněk AMBLER, J. PIŤHA, J. VECKOVSKÝ, Jiří LITZMAN, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miloš SUCHÝ, M. PÁTÁ a P. KOŽENÝ. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 579-589. ISSN 1210-7859.
  25. BEDNAŘÍK, Josef, Edvard EHLER, Stanislav VOHÁŇKA, Miloš SUCHÝ, P KOŽENÝ, Š NOVÁKOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk AMBLER, J PIŤHA a J VENCOVSKÝ. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a terapeutickou plazmaferézou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  26. VOHÁŇKA, Stanislav a P. ŠPALEK. Steroidní myopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  27. VOHÁŇKA, Stanislav, Martin SMRČKA, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. Úrazy CNS. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010. s. 233-282. ISBN 978-80-7387-389-9.
  28. SUCHÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, O. ŠKODA, Stanislav VOHÁŇKA, Edvard EHLER, M. PÁTÁ, Pavel KOŽENÝ, Petr KLIKA a Ladislav DUŠEK. Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, 106(5), s. 569–577. ISSN 1210-7859.
  29. ŠPALEK, P. a Stanislav VOHÁŇKA. Základné principy kortikoterapie při autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.

  2009

  1. SEDLÁČKOVÁ, Jana, Stanislav VOHÁŇKA, Markéta HERMANOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Lenka FAJKUSOVÁ. Analysis of the CLCN1 gene in Czech patients with myotonia congenita. In 14th international congress of the world muscle society. 2009. ISSN 0960-8966.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav a Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ. Botulotoxin a jeho využití v neurologii. New EU Magazine of Medicine. Praha: Medical Press, 2009, roč. 4/1, č. 2, s. 13-21. ISSN 1802-1298.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ladislav DUŠEK. Clinical examination and imaging as a predictor of the long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. In European Journal of Neurology. 16(S3). WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009. s. 598. ISSN 1351-5101.
  4. VOHÁŇKA, Stanislav. Co rozhoduje o úspěšnosti léčby myastenie? In Neurológia pre prex. 10 (S1). Bratislava: MEDUCA, 2009. s. 12-13. ISSN 1335-9592.
  5. VOHÁŇKA, Stanislav, Jana SEDLÁČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Lenka FAJKUSOVÁ. Chloridové kanalopatie. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009. s. 16-17. ISSN 1335-9592.
  6. VOHÁŇKA, Stanislav a Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ. Lumbální spinální stenóza a neurogenní klaudikace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 5, s. 405-417. ISSN 1210-7859.
  7. VOHÁŇKA, Stanislav, Jana SEDLÁČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Myotonic disorders in czech population. In Journal of the Neurological Sciences. 285. vyd. 2009. s. S302, 1 s. ISSN 0022-510X.
  8. VOHÁŇKA, Stanislav, Jana SEDLÁČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Myotonické poruchy: klinické spetrum a genový podklad. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009. s. 16. ISSN 1335-9592.
  9. SEDLÁČKOVÁ, Jana, Petr VONDRÁČEK, Markéta HERMANOVÁ, Josef ZÁMEČNÍK, Zuzana HRUBÁ, Jana HABERLOVÁ, Josef KRAUS, Taťana MAŘÍKOVÁ, Petra HEDVIČÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Lenka FAJKUSOVÁ. Point mutations in Czech DMD/BMD patients and their phenotypic outcome. Neuromuscular Disorders. USA: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2009, roč. 19, č. 11, s. 749-753. ISSN 0960-8966.
  10. SLOUKOVÁ, Eva, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Pavel JEŠINA. Pompeho choroba. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 3, s. 156-158. ISSN 1213-0494.
  11. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Eva SLOUKOVÁ. Pompeho choroba v České republice – projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí „suché krevní kapky“. Neurologie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1213-1814.
  12. SEDLÁČKOVÁ, Jana, Stanislav VOHÁŇKA a Lenka FAJKUSOVÁ. První zkušenosti s molekulární diagnostikou kongenitální myotonie. In II. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou. 2009.
  13. BEDNAŘÍK, Josef, Dagmar SLÁDKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Riziko traumatu krční páteře u asymptomatické spondylogenní cervikální myelopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009. ISSN 1210-7859.
  14. BEDNAŘÍK, Josef, E EHLER, Stanislav VOHÁŇKA, M SUCHÝ, P KOŽENÝ, Š NOVÁKOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeněk KOŘÍSTEK a Z AMBLER. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a terapeutickou plazmaferézou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 96. ISSN 1210-7859.
  15. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Zdenka BÁLINTOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Test chůze a běhu na 10 metrů. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 42/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S43, 1 s. ISSN 1210-7859.
  16. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka a Stanislav VOHÁŇKA. The results and contribution of electrophysiological examination in patients with lumbar spinal stenosis. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 38-45. ISSN 1211-3395.
  17. VOHÁŇKA, Stanislav. Vyhledávání Pompeho nemoci v České populaci. Zpravodaj Asociace muskulárních dystrofiků. Praha: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, 2009, roč. 28, č. 2, s. 8-10.
  18. VOHÁŇKA, Stanislav a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Vyhledávání Pompeho nemoci v dospělé populaci ČR: zkušenosti prvního roku. In Neurológia pre prax. 10 (S1). Bratislava: MEDUCA, 2009. s. 17-18. ISSN 1335-9592.
  19. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Z. LUKACS a J. HLAVATÁ. Výsledky vyhledávací studie adultní formy Pompeho nemoci v ČR. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S28, 1 s. ISSN 1210-7859.

  2008

  1. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Akutní axonální motorická neuropatie : kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 104/71, č. 5, s. 610. ISSN 1210-7859.
  2. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Akutní axonální motorická neuropatie: kazuistika. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. Brno, 2008.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav, Lenka FAJKUSOVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Clinical Features of Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy in Czech Population. In Neuromuscular Disorders. 18. vyd. USA: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2008. s. 726. ISSN 0960-8966.
  4. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium in stroke and surgical patients. In European Journal of Neurology. 15 (Suppl.3). Oxford: Blackwell Publishing, 2008. s. 287. ISSN 1351-5101.
  5. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium u cévních mozkových příhod a chirurgických pacientů. In Lekársky obzor. 56 (Suppl.1). Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008. s. 13-14. ISSN 0457-4214.
  6. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav MITÁŠ. Delirium u pacientů s akutním iktem a u pacientů po operačním zákroku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/1001 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 60-60. ISSN 1210-7859.
  7. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a René JURA. Delirium u pacientů s cévní mozkovou příhodou - epidemiologie a rizikové faktory. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 64. ISSN 1210-7859.
  8. VOHÁŇKA, Stanislav a Zdenka BÁLINTOVÁ. Does electrophysiological examination predict the long-term clinical outcome? European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2008, roč. 15, Suppl.3, s. 375. ISSN 1351-5101.
  9. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Stanislav VOHÁŇKA a Eva SLOUKOVÁ. Informace o projektu časné diagnostiky Pompeho nemoci u vysoce rizikové populace dětí a mladistvých v ČR. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 576-577. ISSN 1210-7859.
  10. SLOUKOVÁ, Eva, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Klasická infantilní forma Pompeho nemoci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 576.
  11. VOHÁŇKA, Stanislav. Klinický obraz facioskapulohumerální svalové dystrofie v české populaci. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
  12. VOHÁŇKA, Stanislav, Jana SEDLÁČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Klinický obraz facioskapulohumerální svalové dystrofie v české populaci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 630. ISSN 1210-7859.
  13. VOHÁŇKA, Stanislav, Zdenka BÁLINTOVÁ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Tereza ANDRAŠINOVÁ a Ladislav DUŠEK. Mohou elektrofyziologická vyšetření přispět k dlouhodobé predikci nemocných s lumbální spinální stenózou? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 104/71, Suppl.3, s. S18, 1 s. ISSN 1210-7859.
  14. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In Mefanet report 01. Edukační sborník z 1. celostátní konference LF ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
  15. VOHÁŇKA, Stanislav. Myozitida s inkluzními tělísky. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
  16. VOHÁŇKA, Stanislav. Myozitida s inkluzními tělísky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 631. ISSN 1210-7859.
  17. VOHÁŇKA, Stanislav. Obecné zásady léčby imunosupresivy u nervosvalových chorob. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 591. ISSN 1210-7859.
  18. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Igor URBÁNEK, Oldřich NOVOTNÝ a Ladislav DUŠEK. Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy - an updated predictive model. In Sborník abstrakt z 2nd Congress Controversies in Neurology. Athény, 2008.
  19. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ. Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy. An updated predictive model. European Spine Journal. Berlin Heidelberg: Springer, 2008, roč. 17, č. 3, s. 421-431. ISSN 0940-6719.
  20. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie - update prediktivního modelu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 19-20. ISSN 1210-7859.
  21. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, E SLOUKOVÁ a J FARTELOVÁ. Projekt vyhledávání Pompeho nemoci v ČR pomocí metody suché kapky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 631. ISSN 1210-7859.
  22. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ, E SLOUKOVÁ a J FARTELOVÁ. Projekt vyhledávání Pompeho nemoci v ČR pomocí metody suché kapky. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
  23. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Spinal epidural lipomatosis: the rare cause of low back spine disorders. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2008, roč. 15, Suppl.3, s. 218. ISSN 1351-5101.
  24. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Spinální epidurální lipomatóza. Neurológia pre prax. Bratislava: Solen, 2008, roč. 9, 1/2008, s. 27. ISSN 1337-4451.
  25. VOHÁŇKA, Stanislav. Svalové dystrofie - súčasný diagnostický a liečebný štandard. In Neurológia pre prax. 9, S1. 2008. s. 14. ISSN 1335-9592.
  26. VOHÁŇKA, Stanislav, Hana OŠLEJŠKOVÁ a E SLOUKOVÁ. Vyhledávání Pompeho nemoci v dospělé populaci ČR. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 577. ISSN 1210-7859.

  2007

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla HALUZOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Igor URBÁNEK. Delirium in stroke patients: epidemiology and risk factors. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2007, roč. 254, Suppl.3, s. 115-115. ISSN 0340-5354.
  2. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Igor URBÁNEK, JURA a Tomáš KAŠPÁREK. Delirium u pacientů s cévní mozkovou příhodu: epidemiologie a rizikové faktory. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl.1, s. S76-S76, 1 s. ISSN 1210-7859.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Ladislav DUŠEK. Existuje možnost odlišit polyradikulární lézi DK od diabetické polyneuropatie pomocí kondukční studie z dolních končetin? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 4, s. 462-462. ISSN 1210-7859.
  4. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Je dlouhodobá aplikace botulotoxinu bez vlivu na neuromuskulární přenos ve vzdálených svalech? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, s. S27-27, 1 s. ISSN 1210-7859.
  5. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Long-term effect of locally administered botulinum toxin A on neuromuscular transmission: longitudinal single-fiber EMG study. Movement Disorders. Philadelphia: Lippincott-Williams-Wilkins, 2007, roč. 22, Suppl. 16, s. 35-35. ISSN 0885-3185.
  6. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In Logopaedica. Bratislava: Liečreh Gúth, 2007. s. 37-44. ISBN 978-80-88932-25-3.
  7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In MEFANET 2007 Zkrácený přehled abstrakt 1. celostátní konference LF ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Brno 21.-22.11.2007 s.17. 2007.
  8. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a Jana SEDLÁČKOVÁ. Myotonic Dystrophy type 2 in South Moravian Region of Czech Republic. Neuromuscular Disorders. USA: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2007, roč. 17, 9-10, s. 857-857. ISSN 0960-8966.
  9. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a J SEDLÁČKOVÁ. Myotonická dystrofie 1. a 2. typu : přehled problematiky s přihlédnutím k výskytu MD2 v Jihomoravském regionu. In VIII. Konferencia o neuromuskulárných ochoreniach s medzinárodnou účasťou, Rajecké Teplice Slovensko. Neurológia 2007; 2 (Supl 1): 13. 2007.
  10. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ a Igor URBÁNEK. Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie – update prediktivního modelu. In 54. Sborník ze Společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Brno 25.-26.10.2007. 2007.
  11. STEHLÍKOVÁ, Kristýna, Eva ZAPLETALOVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Taťána MAŘÍKOVÁ, Radim MAZANEC, Josef ZÁMEČNÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Jiří FAJKUS a Lenka FAJKUSOVÁ. Quantitative analysis of CAPN3 transcripts in LGMD2A patients: involvement of nonsense-mediated mRNA decay. Neuromuscular Disorders. USA: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2007, roč. 17, č. 2, s. 143-147. ISSN 0960-8966.
  12. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Igor URBÁNEK, Oldřich NOVOTNÝ, Dáša ŠURELOVÁ a Zuzana PETRÁKOVÁ. Spontaneous course of presymptomatic spondylotic cervical cord compression and prediction of its clinical manifestation. In 17th Meeting of the European-Neurological-Society. 2007. ISSN 0340-5354.
  13. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Test chůze na 10 metrů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl.1, s. S73-S73, 1 s. ISSN 1210-7859.
  14. VOHÁŇKA, Stanislav, MIČÁNKOVÁ BLANKA, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ladislav DUŠEK. The Ten-Metre Walking Test in Patients with Lumbar Spinal Stenosis. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2007, roč. 14, Suppl.1, s. 161-162. ISSN 1351-5101.

  2006

  1. HERMANOVÁ, Markéta, Eva ZAPLETALOVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Táňa CHROBÁKOVÁ, Ondřej LETOCHA, Iva KROUPOVÁ, Josef ZÁMEČNÍK, Petr VONDRÁČEK, Radim MAZANEC, Taťána MAŘÍKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Lenka FAJKUSOVÁ. Analysis of histopathologic and molecular pathologic findings in czech LGMD2A patients. Muscle & Nerve. USA: John Wiley & Sons Inc, 2006, roč. 33, March, s. 424-432. ISSN 0148-639X.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a J. SEDLÁČKOVÁ. Myotonic dystrophy type 2. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2006, roč. 13, Suppl. 2, s. 152. ISSN 1351-5101.

  2005

  1. HERMANOVÁ, Markéta, E. ZAPLETALOVÁ, J. SEDLÁČKOVÁ, T. CHROBÁKOVÁ, O. LETOCHA, I. KROUPOVÁ, J. ZÁMEČNÍK, Petr VONDRÁČEK, R. MAZANEC, T. MAŘÍKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Lenka FAJKUSOVÁ. Analysis of histopathologic and molecular pathologic findings in Czech LGMD2A patients. Muscle Nerve. USA: John Wiley & Sons Inc, 2005, roč. 33, č. 3, s. 424-432. ISSN 0148-639X.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Ladislav DUŠEK. Clinical manifestations of lumbar spinal stenosis. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 12, Suppl. 2, s. 154. ISSN 1351-5101.
  3. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Dynamic electrophysiological examination in patients with lumbar spinal stenosis: is it useful in clinical practice? European Spine Journal. Berlin Heidelberg: Springer, 2005, roč. 14, č. 3, s. 269-276. ISSN 0940-6719.
  4. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Four year follow-up of patients with lumbar spinal stenosis. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 12, Suppl. 2, s. 154. ISSN 1351-5101.
  5. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a Jana SEDLÁČKOVÁ. Myotonická dystrofie typ 2: vzácné nebo časté onemocnění v České republice? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Czech Medical Society, 2005, roč. 68/101, č. 6, s. 390-393. ISSN 1210-7859.
  6. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a J. SEDLÁČKOVÁ. Myotonická dystrofie typ 2: vzácné nebo časté onemocnění v České republice? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2005, roč. 68/101, č. 6, s. 390-393. ISSN 1210-7859.
  7. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a Jana SEDLÁČKOVÁ. Myotonická dystrofie typ 2: vzácné nebo časté onemocnění v ČR. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2005, roč. 68/101, č. 6, s. 390-393.

  2004

  1. VYTOPIL, Michal, Stanislav VOHÁŇKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jiří TOMAN, Miroslav NOVÁK, D. TONIOLO a Z. RICOTTI. The screeningfor X-linked Emery_dreifuss muscular dystrophy amongst young patient with idiopathic heart conduction system disease treated by a pacemaker implant. European Journal of Neurology. 2004, roč. 11, č. 10, s. 531-534. ISSN 0014-3022.

  2003

  1. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav DUŠEK. Differential diagnostics in patients with mild lumbar spinal stenosis: the contributions and limits of various tests. European Spine Journal. Springer-Verlag, 2003, roč. 12, s. 190-196. ISSN 0940-6719.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Petr HUDE, Stanislav VOHÁŇKA, Michal VYTOPIL, Miroslav NOVÁK, Zdeněk LUKÁŠ a Jiří VÍTOVEC. Poruchy laminů u postižení srdce a kosterního svalstva. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 49, č. 8, s. 637-641. ISSN 0042-773X.

  2002

  1. TOMAN, Jiří, Lenka FAJKUSOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ, Stanislav VOHÁŇKA, Michal VYTOPIL, Petr HUDE a Lenka ŠPINAROVÁ. Dystrofinopatie u X-vázané dilatační kardiomyopatie a u svalových dystrofií. Cor et vasa. praha: Praha publishing, 2002, roč. 44, č. 4, s. 122. ISSN 0010-8650.
  2. TOMAN, Jiří, Lenka FAJKUSOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Petr HUDE, lenka ŠPINAROVÁ a Michal VYTOPIL. Dystrophinopathies in X-linked cardiomyopathy and in muscular dystrophies. European Journal of Heart Failure. London: Elsevier Science, 2002, roč. 1, č. 1, s. 27. ISSN 1567-4215.
  3. SCHILDBERGER, Jiří, Stanislav VOHÁŇKA, Tomáš BRYCHTA a Jan MAŇOUŠEK. Infliction of Brain in infectious Endocarditis. In Book of abstracts - 14-th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and cardiac Surgery. 2002. s. 109.
  4. TOMAN, Jiří, Lenka FAJKUSOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ, Stanislav VOHÁŇKA, Petr HUDE, lenka ŠPINAROVÁ a Michal VYTOPIL. Mutace dystrofinového genu u X-vázané dilatační kardiomyopatie a u svalových dystrofií. kardiologická revue. Brno: medica Publishing, 2002, roč. 4, č. 1, s. 42-44. ISSN 1212-4540.
  5. TOMAN, Jiří, Lenka FAJKUSOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ a Michal VYTOPIL. Mutations in dystrophin and lamins genes in patients with dilated cardiomyopathy. European Heart Journal. London: Saunders Publish., 2002, roč. 23, Suppl., s. 394. ISSN 0195-668X.
  6. TOMAN, Jiří, Lenka FAJKUSOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ a Michal VYTOPIL. Mutations in dystrophin and lamins genes in patients with chronic heart failure. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London,UK: Academic Press, 2002, roč. 34, č. 6, s. A91, 1 s. ISSN 0022-2828.

  2001

  1. ADAMOVÁ, B., S. VOHÁŇKA a L. DUŠEK. Does dynamic electrophysiological examination predict the clinical findings in patients with lumbar spinal stenosis ? In 3rd Annual Meeting of the Spine Society of Europe. 2001.
  2. TOMAN, Jiří, Lenka FAJKUSOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ, Stanislav VOHÁŇKA, Pavel HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ a Michal VYTOPIL. Mutace dystrofinového genu u X-vázané dilatační kardiomyopatie a u svalových dystrofií. In Sborník abstrakt. Staré Splavy: Česká kardiologická společnost, 2001. s. 50.

  2000

  1. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dagmar FILIPOVIČOVÁ, Dagmar ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ, Martin NĚMEC, Vladimír SMRČKA a Igor URBÁNEK. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. European Spine Journal. Německo: Springer-Verlag, 2000, roč. 9, č. 6, s. 538-544. ISSN 0940-6719.

  1999

  1. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dáša FILIPOVIČOVÁ, Dáša ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ a Jana JANKOVÝCH. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy:prospective randomised study. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S46, 1 s. ISSN 013-4694.
  2. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Zdeněk KADAŇKA. Electrophysiological findings in lumbar stenosis patients with or without neurogenic claudication. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl. 1, s. S99, 1 s. ISSN 013-4694.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a Stanislav VOHÁŇKA. Multifokální motorická neuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 3, s. 167-173. ISSN 1210-7859.
  4. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Sensitivity of different tests in myasthenia gravis. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S195, 1 s. ISSN 013-4694.
  5. LUKÁŠ, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, L FAJKUSOVÁ, HÁJEK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA a M VOJTÍŠKOVÁ. Strategy for diagnosis of muscular dystrophies using methods to detection of muscle cytoskeletal components. Electronic Journal of Pathology and Histology. Mnichov: Verlag fuer angewandte Wissenschaften, 1999, roč. 5, č. 2, s. 1-15. ISSN 0948-0382.
  6. LUKÁŠ, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ, J. HÁJEK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA a Marie VOJTÍŠKOVÁ. Strategy for Diagnostics of Muscular Dystrophies Using Methods to Detection of Muscle Cystosceletal Components. E J Pathology. Německo, 1999, roč. 5, č. 2, s. 992-998. ISSN 0948-0382.
  7. VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Ivan ČUNDRLE, Karel DVOŘÁK a Zdeněk LUKÁŠ. The value of EMG in the evaluation of critical illness polyneuromyopathy:prospective case series. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S230, 1 s. ISSN 013-4694.
  8. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Dáša FILIPOVIČOVÁ, Dáša ŠURELOVÁ a Bohuslav PROKEŠ. The value of somatosensory and motor evoked potentials in pre-clinical spondylotic cervical cord compression. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S46, 1 s. ISSN 013-4694.
  9. BEDNAŘÍK, Josef, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Robert KUBA, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Radomír ŠLAPAL, Pavel ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA a Miroslav MORAŇ. Učebnice speciální neurologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova universita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X.

  1993

  1. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda MEČOVÁ, Ladislav ONDROUŠEK, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Pavel STRNAD, Radomír ŠLAPAL, Milada ŠVEJDOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Antonín ZOUHAR. Učebnice obecné neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 174 s. ISBN 80-210-0639-0.

  1992

  1. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda MEČOVÁ, Ladislav ONDROUŠEK, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Pavel STRNAD, Radomír ŠLAPAL, Milada ŠVEJDOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Antonín ZOUHAR. Učebnice speciální neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 256 s. ISBN 80-210-0399-5.

  1983

  1. CHALOUPKA, Richard a Stanislav VOHÁŇKA. The effect of ipsisegmental contralateral motor innervation (called Babinski manoeuvre) on normal postural finger tremor. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, 1983, roč. 57, č. 1, s. 15-22. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 05:24