Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Eduard GOPFERT a Martin FALDYNA. Dermální náhrady v experimentu a současné klinické praxi. In Pracovní dny české sekce ICS. 2022.
 2. ČERNÁ, Eva, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Roman PANTŮČEK a Lucy VOJTOVÁ. Hydrogelové filmy pro fágovou terapii chronických ran. In XIII. mezinárodní kongres Bioimplantologie. 2022. ISBN 978-80-01-06983-7.
 3. LIPOVÝ, Břetislav, Martin HLADÍK, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK a Nikola ŠEVČÍKOVÁ. Inovativní materiál pro enzymatickou nekrolýzu popálených pacientů. In XIII. mezinárodní konference Bioimplantologie. 2022. ISBN 978-80-01-06983-7.
 4. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Martin HLADÍK, Jakub HOLOUBEK, Jana BARTOŠKOVÁ, Iva KOCMANOVÁ a Markéta HANSLIANOVÁ. Isavuconazol v terapii invazivní mykotické infekce kriticky popáleného pacienta. In VIII. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE. 2022.
 5. LIPOVÝ, Břetislav. Klíčové aspekty lokální a systémové terapie pacientů s kritickým termickým traumatem. In AKUTNÍ STŘEDY: WEBINÁŘE PORTÁLU AKUTNĚ.CZ A PLATFORMY SEPSEAST. 2022.
 6. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Rea JAROŠOVÁ, Peter MAKOVICKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Edita JEKLOVÁ a Lubomír JANDA. Koncept animálního modelu infekce kůže a měkkých tkání způsobené epidemiologicky relevantním kmenem Staphylococcus aureus - MRSA. 2022. ISBN 978-80-01-06983-7.
 7. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jana BARTOŠKOVÁ, Martin HLADÍK, Júlia BARTKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Křehká hranice přežití u pacientů s termickým traumatem. In XX. celostátní kongres Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2022. ISSN 2336-520X.
 8. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Martin HLADÍK, Jana KUBALOVÁ a Jana BARTOŠKOVÁ. Přednemocniční a navazující hospitalizační péče u pacientů s termickým traumatem. In 20. kongres Medicíny pro praxi. 2022. ISBN 978-80-7471-395-8.
 9. LIPOVÝ, Břetislav, Radomír MAGER, Filip RAŠKA, Marketa HANSLIANOVA, Josef BLAZEK, Hana KREMECKOVA, Ivan SUCHÁNEK a Martin HLADÍK. Vibrio vulnificus-Induced Necrotizing Fasciitis Complicated by Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Infection: Efficacy of Chemical Necrectomy Using 40% Benzoic Acid. INTERNATIONAL JOURNAL OF LOWER EXTREMITY WOUNDS. THOUSAND OAKS: SAGE PUBLICATIONS INC, 2022, 8 s. ISSN 1534-7346. doi:10.1177/15347346211004305.
 10. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ a Serhij FOROSTYAK. Využití lyofylizované amniové membrány v léčbě kožních defektů různé etiologie. In XIII. česko-slovenský kongres Bioimpantologie 2022. 2022. ISBN 978-80-01-06983-7.
 11. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Kateřina ZUKALOVÁ, Robert ZAJÍČEK, Bohumil BAKALÁŘ, Pavel ČUPR a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Výzkum potenciálních marketů v diagnostice a predikci závažnosti inhalačního traumatu. In 22. Výroční konference popáleninové medicíny. 2022.
 12. 2021

 13. HLADÍK, Martin, Serhij FOROSTYAK a Břetislav LIPOVÝ. Amniotic membrane: a potent biological dressing in wound management. In 12th European Plastic Surgery Research Council Meeting, Turku, Finland, 2021. 2021.
 14. LIPOVÝ, Břetislav, Serhij FOROSTYAK a Martin HLADÍK. Amniová membrána v různých klinických aplikacích. In II. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 15. VOJTOVÁ, Lucy, Eva NEDOMOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Barbora HRDLIČKOVÁ a Lenka MICHLOVSKÁ. Antimikrobiální biokompatibilní hydrogely z přírodních biopolymerů pro ošetření ran. In XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. 2021. ISBN 978-80-01-06886-1.
 16. SCHMIEDOVA, Iveta, Zuzana OZANOVA, Elen STASTNA, Ludmila KISELAKOVA, Břetislav LIPOVÝ a Serhij FOROSTYAK. Case Report: Freeze-Dried Human Amniotic Membrane Allograft for the Treatment of Chronic Wounds: Results of a Multicentre Observational Study. Frontiers in bioengineering and biotechnology. Laussane: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 9, June, s. 1-11. ISSN 2296-4185. doi:10.3389/fbioe.2021.649446.
 17. LIPOVÝ, Břetislav, Martin HLADÍK, Petr ŠTOURAČ a Serhij FOROSTYAK. Case Report: Wound Closure Acceleration in a Patient With Toxic Epidermal Necrolysis Using a Lyophilised Amniotic Membrane. Frontiers in bioengineering and biotechnology. Laussane: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 9, April, s. 1-7. ISSN 2296-4185. doi:10.3389/fbioe.2021.649317.
 18. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Collagen/Chitosan dermal substitute enriched by hyperstable FGF2, 4 years of development. In 12th EPSRC Meeting 27th - 28th August 2021, Turku, Finland. 2021.
 19. TRESNEROVÁ, Iva, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ a Jana BARTOŠKOVÁ. Combined fungal and bacterial infection in deep burns of the lower limb - a case report. Acta chirurgiae plasticae. Mladá fronta a.s., 2021, roč. 63, č. 4, s. 201-204. ISSN 0001-5423.
 20. LIPOVÝ, Břetislav, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Lubomír JANDA, Markéta HANSLIANOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ a Martin HLADÍK. Current efficacy of lysostaphin against Staphylococcus aureus strains relevant for burned patients. In 12th European Plastic Surgery Research Council Meeting, Turku, Finland. 2021.
 21. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Martin HLADÍK a Jakub HOLOUBEK. Cyanide poisoning in patients with inhalation injury - the phantom menace. Acta chirurgiae plasticae. Mladá fronta a.s., 2021, roč. 63, č. 4, s. 185-189. ISSN 0001-5423.
 22. LIPOVÝ, Břetislav, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA a Martin HLADÍK. Dermální náhrady u popálených pacientů. In XIV. Biomateriály a jejich povrchy. 2021. ISBN 978-80-01-06872-4.
 23. VOJTOVÁ, Lucy, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Katarína KACVINSKÁ, Jan ŽÍDEK, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT a Monika VÍCENOVÁ. Dvouvrstvá náhrada kůže. 2021.
 24. DEISSOVÁ, Tereza, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zuzana ZÁKOSTELSKÁ JIRÁSKOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Břetislav LIPOVÝ, Zdeněk DANĚK, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ, Ondřej URBAN, Vít NAVRÁTIL, Tomáš HARUŠTIAK, Robert LISCHKE a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Elevated epidermal growth factor receptor levels in Barrett’s esophagus. In UEG Week Virtual 2021, United European Gastroenterology Journal 2021; 9 (Supplement 1). 2021.
 25. KOBZOVÁ, Šárka, Lukáš VACEK, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Lucy VOJTOVÁ a Lubomír JANDA. Enzymová léčba infekcí kůže a měkkých tkání. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. PRAGUE: CESKA LEKARSKA SPOLECNOST J EV PURKYNE, 2021, roč. 70, č. 1, s. 52-61. ISSN 1210-7913.
 26. ČERNÁ, Eva, Břetislav LIPOVÝ a Lucy VOJTOVÁ. Freeze-drying transparent hydrogel films from natural gum karaya modified with octenidine dihydrochloride for infected wound healing. In XIV. Biomateriály a jejich povrchy. 2021. ISBN 978-80-01-06872-4.
 27. ČERNÁ, Eva, Břetislav LIPOVÝ a Lucy VOJTOVÁ. FREEZE-DRYING TRANSPARENT HYDROGEL FILMS FROM NATURAL GUM KARAYA MODIFIED WITH OCTENIDINE DIHYDROCHLORIDE FOR INFECTED WOUND HEALING. In XXth INTERDISCIPLINARY MEETING OF YOUNG RESEARCHERS AND STUDENTS IN THE FIELD OF CHEMISTRY, BIOCHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY, AND BIOMATERIALS. 2021.
 28. VOJTOVA, Lucy, Veronika PAVLINAKOVA, Johana MUCHOVA, Katarina KACVINSKA, Jana BRTNIKOVA, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VICENOVA, Veronika HEFKA BLAHNOVA, Vanessa HEARNDEN a Eva FILOVA. Healing and Angiogenic Properties of Collagen/Chitosan Scaffolds Enriched with Hyperstable FGF2-STAB(R) Protein: In Vitro, Ex Ovo and In Vivo Comprehensive Evaluation. BIOMEDICINES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 6, s. 1-27. ISSN 2227-9059. doi:10.3390/biomedicines9060590.
 29. JAROŠOVÁ, Rea, Peter MAKOVICKÝ, Břetislav LIPOVÝ, Šárka KOBZOVÁ a Lubomír JANDA. Histopatologická analýza simulace stafylokokových infekcí kůže a měkkých tkání na modelu prasat. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 30. VOJTOVÁ, Lucy, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Johana MUCHOVÁ, Katarína KACVINSKÁ, Jana BRTNÍKOVÁ, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Veronika BLAHNOVÁ, Vanessa HEARNDEN, Jan ŽÍDEK a Eva FILOVÁ. Hojení plné tloušťky kůže pomocí nanostrukturovaných bioaktivních pěn na animálním modelu bílého prasete. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 31. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivana VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš KEMPNÝ, Martin SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Human Infections by Wohlfahrtiimonas chitiniclastica: A Mini-Review and the First Report of a Burn Wound Infection after Accidental Myiasis in Central Europe. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 9, s. 1-11. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9091934.
 32. LIPOVÝ, Břetislav a Lucy VOJTOVÁ. II. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. 68 s. ISBN 978-80-01-06921-9.
 33. LIPOVÝ, Břetislav a Lucy VOJTOVÁ. II. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES Mezioborové přístupy v hojení ran. 2021.
 34. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Marketa HANSLIANOVA, Michaela CVANOVÁ, Leo KLEIN, Ivana GROSSOVA, Robert ZAJICEK, Peter BUKOVCAN, Jan KOLLER, Matus BARAN, Peter LENGYEL, Lukas EIMER, Marie JANDOVA, Milan KOSTAL, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Impact of Antibiotics Associated with the Development of Toxic Epidermal Necrolysis on Early and Late-Onset Infectious Complications. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 1, s. 1-15. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9010202.
 35. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Daniela ANDERLE, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Lidská placenta nemusí být pouze biologickým odpadem po porodu, aneb možnosti jejího využití v regenerativní medicíně. In 16. Festival kazuistik. 2021. ISBN 978-80-88379-06-5.
 36. KEMPNÝ, Tomáš, Olga KOŠKOVÁ, Karel URBÁŠEK, Martin ZVONAŘ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ a Jakub HOLOUBEK. Long-term donor-site morbidity after thumb reconstruction with twisted-toe technique. Acta chirurgiae plasticae. Mladá fronta a.s., 2021, roč. 63, č. 2, s. 46-51. ISSN 0001-5423.
 37. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana MUSILOVÁ a Marek JOUKAL. M. pronator quadrates free flap - anatomy, indication, clinical cases. In IInd Videgrad Plastic Surgery Congress. 2021.
 38. BARTOŠKOVÁ, Jana, Břetislav LIPOVÝ, Michaela FIAMOLI, Iva TRESNEROVÁ a Filip RAŠKA. Manuka med (mnohaletý přírodní prostředek v hojení ran, ale i popálenin). In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 39. KOBZOVÁ, Šárka, Lukáš VACEK, Břetislav LIPOVÝ a Lubomír JANDA. Navození stafylokokové kožní infekce u prasat. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 40. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk DANĚK, Daniela GACHOVÁ, Kateřina ZUKALOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Orální mikrobiota a hojení sliznice dutiny ústní. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 41. MATYSKOVÁ, Dominika, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Poleptání epoxidovou pryskyřicí komplikované kontaktní dermatitidou. Referátový výběr. Czechopress Agency s.r.o., 2021, roč. 63, č. 3, s. 6-10. ISSN 1213-9106.
 42. MICHLOVSKÁ, Lenka, Katarina KACVINSKÁ, Šárka KOBZOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Lubomír JANDA a Lucy VOJTOVÁ. Porovnání kolagen/celulózových pěn a injektovatelných hydrogelů s přídavkem antimikrobiálních enzybiotik vhodných pro kryty a výplně ran. In XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. 2021. ISBN 978-80-01-06886-1.
 43. LIPOVÝ, Břetislav, Martin HLADÍK, Petr ŠTOURAČ a Serhij FOROSTYAK. První použití lyofylizované amniotické membrány v léčbě toxické epidermální nekrolýzy u dětského pacienta. In 16. Festival kazuistik. 2021. ISBN 978-80-88379-06-5.
 44. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, I VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. První případ infekce popálené plochy patogenem Wohlfahrtiimonas chitiniclastica. In XXX. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 45. KEMPNÝ, Tomáš, Filip HAIDUK, Jakub HOLOUBEK, Marek JOUKAL, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Roman MADEJA, Zuzana MUSILOVÁ, Jan NEISER, Petr REIMER, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1199-2.
 46. MICHLOVSKÁ, Lenka, Katarina KACVINSKÁ, Šárka KOBZOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Lubomír JANDA a Lucy VOJTOVÁ. Resorbovatelné injektovatelné hydrogelové výplně obsahující antibakteriální enzybiotika/peptidy pro infikované kožní defekty. In XIV. Biomateriály a jejich povrchy. 2021. ISBN 978-80-01-06872-4.
 47. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Filip RAŠKA, Martin HLADÍK, Jakub HOLOUBEK, Jana BARTOŠKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Role dermálních náhrad v algoritmu terapie kriticky popáleného pacienta. In Kongres SSPLR. 2021.
 48. MICHLOVSKÁ, Lenka, Jana BRTNÍKOVÁ, Katarína KACVINSKÁ, Šárka KOBZOVÁ, Lubomír JANDA, Břetislav LIPOVÝ a Lucy VOJTOVÁ. Sledování mechanismu uvolňování antibakteriálních proteinů z lyofilizovaných biopolymerních pěn určených pro potenciální aplikace jako kožní kryty. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 49. LIPOVÝ, Břetislav, Martin HLADÍK, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Markéta HANSLIANOVÁ. The Use of Dalbavancin with a Dermal Substitute Application - a Case Report. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Mladá fronta a.s., 2021, roč. 63, č. 1, s. 14-17. ISSN 0001-5423. doi:10.48095/ccachp202114.
 50. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Iva KOCMANOVA, Marketa HANSLIANOVA, Martin HLADÍK, Jakub HOLOUBEK, Matěj BEZDÍČEK a Ctirad MACHÁČEK. Trichoderma longibrachiatum and Aspergillus fischeri Infection as a Cause of Skin Graft Failure in a Patient with Critical Burns after Liver Transplantation. Journal of Fungi. BASEL: MDPI, 2021, roč. 7, č. 6, s. 1-10. ISSN 2309-608X. doi:10.3390/jof7060487.
 51. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Serhij FOROSTYAK, Filip RAŠKA, Daniela POLIAKOVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Využití lyofylizované amniotické membrány v léčbe popálenin u dětského pacienta. In II. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN. 2021. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 52. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jiří DAMBORSKÝ, Vanessa HEARNDEN, Lucy VOJTOVÁ a Michaela CVANOVÁ. Vývoj dermální náhrady, kvalitativní testování na zvířecích modelech. In II. Česko-slovenský kongres "Mezioborové přístupy v hojení ran". 2021.
 53. 2020

 54. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Filip RAŠKA a Ivan SUCHÁNEK. Ceftazidim/avibaktam v terapii infekčních komplikací kriticky popáleného pacienta s inhalačním traumatem. Klinická farmakologie a farmacie. 2020, roč. 34, č. 4, s. 175-178. ISSN 1212-7973.
 55. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Radka CHALOUPKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT a Vanessa HEARNDEN. Current status and future perspectives of fibroblast growth factor 2 in wound healing. In 6th CONGRESS OF WUWHS. 2020.
 56. LIPOVÝ, Břetislav. Člen redakční rady. Acta chirurgiae plasticae, 2020. ISSN 0001-5423.
 57. LIPOVÝ, Břetislav, Radomír MAGER, Filip RAŠKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Josef BLAŽEK, Hana KŘEMEČKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. „Dary moře“ v etiologii infekčních komplikací kůže a měkkých tkání. In XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí. 2020.
 58. LIPOVÝ, Břetislav a Serhij FOROSTYAK. Efficacy and safety of newly developed biologic material based on the amniotic membrane in acute burns management. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 46, č. 3, s. 743-745. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2019.12.020.
 59. ALABBADI, Mohammed Ahmed M, Martin HLADÍK, Břetislav LIPOVÝ a Ahmad Mohammed A ALGHRAIBI. Efficacy of novel treatment product based on pineapple extract in deep dermal burns. In 22nd Annual World Congress IMCAS. 2020.
 60. POLÁK, Pavel, Yvona KALOUDOVÁ, Hana KRUPICOVÁ, Pavel COUFAL, Břetislav LIPOVÝ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Marie PRUDKOVÁ, Andrea ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Renata BEZDĚKOVÁ, Romana KRÁLOVÁ, Lukáš FROLA a Miroslav PENKA. Heparinem indukovaná trombocytopenie: kazuistika a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Olomouc: Solen, 2020, roč. 66, č. 4, s. 242-248. ISSN 0042-773X.
 61. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk DANĚK, Tereza DEISSOVÁ, Filip HROMČÍK, Břetislav LIPOVÝ, Dávid SZÁRAZ, Július JÁNOŠ, Antonín FASSMANN, Jirina BARTOVA, Ivo DRIZHAL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin Gene Variability and Periodontal Bacteria in Patients with Generalized Aggressive Form of Periodontitis. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 21, č. 13, s. 1-24. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms21134728.
 62. TRESNEROVÁ, Iva, Břetislav LIPOVÝ, Alexandra MERTOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ a Yvona KALOUDOVÁ. Nebezpečí číhající v mořích-komplikace setkání s jedovatou rybou ropušnicí obecnou (Scorpion fish). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 8, s. 51-54. ISSN 0042-773X.
 63. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Filip RAŠKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Josef BLAŽEK, Hana KŘEMEČKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Nekrotizující fasciitida způsobená atypickým mořským patogenem. In XXIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2020. 2020. ISBN 978-80-210-9611-0.
 64. KUBALOVÁ, Jana, Jana BARTOŠKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Polytrauma s rozsáhlými popáleninami po nárazu vozidla do stromu – kazuistika s dobrým koncem? In XII. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. 2020.
 65. LIPOVÝ, Břetislav, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Tomáš KEMPNÝ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Použití dermální náhrady v rekonstrukci hlubokých defektů měkkých tkání nejen termální etiologie. Česká dermatovenerologie. Mladá fronta a.s., 2020, roč. 62, č. 2, s. 22-28. ISSN 1805-0611.
 66. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Daniela GACHOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Responsiveness to i.v. immunoglobulin therapy in patients with toxic epidermal necrolysis: A novel pharmaco-immunogenetic concept. JOURNAL OF DERMATOLOGY. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 47, č. 11, s. 1236-1248. ISSN 0385-2407. doi:10.1111/1346-8138.15583.
 67. KNOZ, Martin, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Ivona KALOUDOVÁ, Tomáš KEMPNÝ a Zdeněk DVOŘÁK. Skin substitutes in reconstruction surgery: The present and future perspectives. Acta chirurgie plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s., 2020, roč. 62, 1-2, s. 18-23. ISSN 0001-5423.
 68. LIPOVÝ, Břetislav a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Současný pohled na podávání intravenózních imunoglobulinů u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 34, č. 3, s. 135-141. ISSN 1212-7973. doi:10.36290/far.2020.024.
 69. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Martin HLADÍK a Ivan SUCHÁNEK. Toxická epidermální nekrolýza v kontextu probíhajících a plánovaných klinických hodnocení. In VI. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE. 2020.
 70. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK a Zdeněk DVOŘÁK. Use of Medial Femoral Condyle Flap and Anterolateral Thigh Free Flap in Proximal Tibial Posttraumatic Non-union with Multiple Anastomosis - Case Report. Acta chirurgiae plasticae. Care Comm s.r.o., 2020, roč. 61, 1-4, s. 28-31. ISSN 0001-5423.
 71. VOJTOVÁ, Lucy, Jana DORAZILOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Lubomír JANDA. Vliv koncentrace solí na přípravu antibakteriálních kolagen/celulózových kožních krytů. In Biomateriály a jejich povrchy. 2020.
 72. HOLOUBEK, Jakub, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, J. BARTOSKOVA, I. KOCMANOVA, M. HANSLLANOVA, Milan KRTIČKA a Tomáš KUBEK. Vzácná invazivní fungální infekce Mucor circinelloides a Fusarium u imunokompetentního pacienta po devastačním poranění dolní končetiny s rekonstrukcí volným lalokem m. latissimus dorsi. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2020, roč. 69, č. 2, s. 81-86. ISSN 1210-7913.
 73. 2019

 74. ANDERLE, Daniela, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER a Pavel COUFAL. Amnioderm® a jeho využití v lokální terapii u popálených pacientů. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 75. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ, Vanessa HEARNDEN a Lucy VOJTOVÁ. Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo. In Bioimplantologie 2019. 2019.
 76. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Jana ZÍDEK, Martin KNOZ, Johana BABRNAKOVA, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Lucie VIŠTĚJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Collagen-based dermal substitute with stable fibroblast growth factor 2 (FGF2): ex ovo and in vivo impact on neovascularization. In 12th Asia Pacific Burn Congress. 2019. ISSN 2321-3876. doi:10.1186/s41038-019-0164-1.
 77. LIPOVÝ, Břetislav a Lucy VOJTOVÁ. Česko-slovenský kongres "Mezioborové přístupy v hojení ran". 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze, 2019. 68 s. ISBN 978-80-01-06669-0.
 78. LIPOVÝ, Břetislav a Lucy VOJTOVÁ. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN. 2019.
 79. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Johana BÁBRNÁKOVÁ, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin KNOZ, Jan ŽÍDEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vanessa HEARNDEN, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Dermální náhrady v každodenní medicínské praxi a experimentu. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 2019. 2019. ISSN 2336-520X.
 80. RAŠKA, Filip, Radomír MAGER, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Dětský pacient s tracheostomií - ne vždy jde vše tak hladce. In 15. Festival kazuistik Luhačovice. 2019. ISBN 978-80-907517-1-2.
 81. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLINAKOVA, Lucie VISTEJNOVA, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Development of an innovative nanostructured dermal matrix in combination with a hyperstable form of growth factor for fibroblasts (FGF2): Ex ovo and in vivo study. In 10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy. 2019.
 82. LIPOVÝ, Břetislav a Marketa HANSLIANOVA. Efficacy of new cephalosporins in treatment of multidrug-resistant strains of gram-negative bacteria in burn patients. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 45, č. 7, s. 1724-1725. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2019.06.005.
 83. BARTOŠKOVÁ, Jana, Radomír MAGER, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Electric deep burn of fingers and the complication in 2,5 year old boy. In Crossroads in Pediatric Burn Medicine, Workshop of the European Club for Pediatric Burns, Church Prague Crossroads. 2019.
 84. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. EMPFF - extended medial plantar free flap. In Přednáškový den rekonstrukční mikrochirurgie, Universitní klinika Bogota, 1. 8. 2019, Bogota. Kolumbie. 2019.
 85. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK a Břetislav LIPOVÝ. EMPFF - extended medial plantar free flap. In 10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy. 2019.
 86. HLADÍK, Martin, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Radomír MAGER, Břetislav LIPOVÝ a Nikola ŠEVČÍKOVÁ. Enzymatická nekrolýza pomocí přípravku NexobridTM jako alternativní metoda odstranění devitalizovaných tkání popálených pacientů. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 87. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduart GÖPFERT, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Eva NEDOMOVN, Lucy VOJTOVÁ a Martin KNOZ. Evaluace biologické aktivity dočasného biopolymerního hydrogelu pro vybrané růstové faktory u parciálních kožních defektů animálního modelu. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 2019. 2019. ISSN 2336-520X.
 88. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Michaela CVANOVÁ, Filip RAŠKA, Martin KNOZ a Ivan SUCHÁNEK. Fungální infekční komplikace u pacientů s termickým traumatem. In XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP. 2019.
 89. VOJTOVÁ, Lucy, Eva NEDOMOVÁ, Kateřina ŠMERKOVÁ, Pavel KOPEL, Vojtěch ADAM, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Barbora HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ a Lubomír JANDA. Hydrogelová krytí ran - limity a nové trendy. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 90. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Eva NEDOMOVÁ, Veronika ŠTRUBLOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ a Lucy VOJTOVÁ. In-vitro a in-vivo výsledy testování biopolymerního hydrogelu s využitím vybraných růstových faktorů v terapii parciálních kožních defektů. In Bioimplantologie 2019. 2019. ISBN 978-80-7392-307-5.
 91. LIPOVÝ, Břetislav. Je paradigma jediného/jedinečného krytu v komplexním wound-managementu současnosti obhajitelné? 2019.
 92. DORAZILOVÁ, Jana, Kateřina KACVINSKÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Michaela RAMPICHOVÁ, Veronika LUKÁŠOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucy VOJTOVÁ. Kolagenové substráty jako trvalé náhrady defektů tkáně - in vitro a in vivo studie. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 93. BARTOŠKOVÁ, Jana, Radomír MAGER, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Komplikace hluboké popáleniny prstu ruky elektrickým proudem u 2,5 letého chlapce. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 94. TRESNEROVÁ, Iva, Břetislav LIPOVÝ, Alexandra MERTOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel COUFAL. Komplikace po setkání s ropušnicí obecnou. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 95. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Iva TRESNEROVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Petr ŠÍN, Alica HOKYNKOVÁ, Milan KRTIČKA a i SUCHÁNEK. Mikromycetární infekce u pacientů s měkko-tkáňovým traumatem dolních končetin. In XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP. 2019. ISSN 1803-179X.
 96. ŠÍN, Petr, Jakub HOLOUBEK, Alica HOKYNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Multidisciplinary approach in surgical pressure ulcer therapy after spinal cord injury. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S52"-"S55", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S52.
 97. HOLOUBEK, Jakub a Břetislav LIPOVÝ. Naše zkušenosti s využitím dermální náhrady na bázi kolagen-elastinové matrix Matriderm® v terapii těžkých popálenin u šestiletého chlapce. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2019, roč. 86, č. 4, s. 286-289. ISSN 0001-5415.
 98. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Jan ZÍDEK, Johana BABRŇAKOVA, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. New collagen foam with nanotechnological modification as bi-layer dermal substitute: Influence of stable FGF2 on capillary density in different animal models. In The 8th International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (ICBEB). 2019.
 99. LIPOVÝ, Břetislav. NexoBridTM: Personal experience. In EU Investigator Meeting. 2019.
 100. LIPOVÝ, Břetislav a Markéta HANSLIANOVÁ. Nová antibiotika v terapii infekčních komplikací pacientů s termickým traumatem. In 23. pracovní setkán "Antibiotická politika", Soláň 2019. 2019. ISBN 978-80-907517-3-6.
 101. LIPOVÝ, Břetislav, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER, Zuzana JELÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ a Ivan SUCHÁNEK. Oleogel-S10 v podpoře reepitelizace donorských míst: prospektivní monocentrické výsledky 3.fáze klinického hodnocení. In XI. mezinárodní konference Bioimplantologie. 2019. ISBN 978-80-7392-307-5.
 102. LIPOVÝ, Břetislav. Popáleniny. In IMZ Zdravotníků. 2019.
 103. KEMPNÝ, Tomáš, Jakub HOLOUBEK, Ahmed ABDELKARIM, Břetislav LIPOVÝ a Martin KNOZ. Postamputation femur reconstruction with an autologous vascularized tibia bone graft. MICROSURGERY. HOBOKEN: WILEY, 2019, roč. 39, č. 5, s. 476-477. ISSN 0738-1085. doi:10.1002/micr.30441.
 104. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Pavel ROTSCHEIN, Yvona KALOUDOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Reconstruction of deep head burn with a free flap - a case report. Acta chirurgiae plasticae. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 61, 1-4, s. 32-35. ISSN 0001-5423.
 105. LIPOVÝ, Břetislav a Jakub HOLOUBEK. Role antiseptik a zažité paradigma antibiotické terapie 
v přístupu k lokální infekci u popálených pacientů. In Slovenský kongres hojenia rán. 2019.
 106. MERTOVÁ, Alexandra, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role ceftazidimu/avibaktamu v terapii infekčních komplikací pacienta s termickým traumatem. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 107. MERTOVÁ, Alexandra, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role nových cefalosporinů v terapii infekčních komplikací pacientů s termickým traumatem. In XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019.
 108. ŽÍDEK, Jan, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ a Veronika ŠVACHOVÁ. Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání. In Bioimplantologie 2019. 2019.
 109. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Filip RAŠKA, Nikola ŠEVČÍKOVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Současné alternativy chirurgické nekrektomie v odstranění devitalizovaných tkání u popálených pacientů. 2019.
 110. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVA, Veronika STEPANKOVA, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Radka CHALOUPKOVÁ, Zdenek PAVLOVSKY, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT a Vanessa HEARNDEN. Stable fibroblast growth factors in burn medicine research. In Workshop of the European Club for Pediatric Burns. 2019.
 111. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin FALDYNA, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Testování bilaminární kožní náhrady obohacené stabilním FGF2 na ex ovo a in vivo modelech. In Mezioborové přístupy v hojení ran, Lednice na Moravě. 2019.
 112. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Andreas PRIOL a Jakub HOLOUBEK. The use of a Gore-Tex prosthesis to stabilise venous drainage in an amputated distal forearm replantation. European Journal of Plastic Surgery. New York: Springer Berlin Heidelberg, 2019, roč. 42, č. 5, s. 523-526. ISSN 0930-343X. doi:10.1007/s00238-019-01542-w.
 113. LIPOVÝ, Břetislav. Toxická epidermální nekrolýza: State of the art. In Kongres Slovenské spoločnosti pre liečenie rán. 2019.
 114. LIPOVÝ, Břetislav. Toxická epidermální nekrolýza v moderním patofyziologickém a diagnosticko-terapeutickém schématu. In VIII. ROČNÍK KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ O HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN, KOŽNÍCH DEFEKTŮ A REPARACI TKÁNÍ. 2019.
 115. KEMPNÝ, Tomáš, Jiří PAROULEK, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. Twisted two toes technique - our method of choice for thumb reconstruction. In II. international scientific-practical forum on plastic surgery and cosmetology, 26-28. 9. 2019, Tomsk, Sibiř. Rusko. 2019.
 116. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK a Zdeněk DVOŘÁK. Use of medial femoral condyle flap and anterolateral thigh free flap in proxymal tibial posttraumatic non-union with multiple anastomosis - case report. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 61, 1-4, s. 28-31. ISSN 0001-5423.
 117. LIPOVÝ, Břetislav. Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny. 1. vyd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], 2019. ISSN 1801-6103.
 118. 2018

 119. LIPOVÝ, Břetislav. Akutní rána léčená v popáleninovém centru. In Příběhy pacientů aneb odpoledne zajímavých kazuistik z oblasti hojení ran. 2018.
 120. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, E. NEDOMOVA, H. POŠTULKOVÁ a L. VOJTOVÁ. Antimicrobial effect of novel hydrogel matrix based on natural polysaccharide Sterculia urens. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2018, roč. 67, č. 4, s. 166-174. ISSN 1210-7913.
 121. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. Aplikace dermálních náhrad v klinické praxi, aneb je dnes již prostá autotransplantace dermoepidermálními štěpy překonaným standardem? In XVIII. DNY MLADÝCH CHIRURGŮ Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2018. ISSN 1805-4579.
 122. BRYCHTA, Pavel, Ivan SUCHÁNEK, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Radomír MAGER a Hana ŘIHOVÁ. Dermální náhrada MatriDerm a její využití v léčbě popálenin. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 123. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Hearnden VANESSA. Development of stable FGF2 enriched biopolymer nanostructured dermal substitute: Ex ovo and in vivo study. In 10th Anniversary of the European Plastic Surgery Research Council, August 23–25, 2018 Hamburg/Germany. 2018.
 124. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip RAŠKA, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jiří POSPÍŠIL, Jakub HOLOUBEK, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Diabetes mellitus jako komplikující diagnóza minoritních popálenin: populační studie a soubor kazuistik. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018.
 125. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. EMPFF – extended medial plantar free flap. In XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie. 2018.
 126. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Viktor KANICKÝ, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, Ivan HOLOUBEK, Jan PREISLER, Antonín BEDNAŘÍK, Markéta HOLÁ, Ivan SUCHÁNEK, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. Experimentální stanovení míry arginie u pacienta s hypersenzitivní reakci na topickou aplikaci sulfadiazinu stříbra. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2018. ISSN 2336-520X.
 127. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Jakub HOLOUBEK, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Fibrilace síní, jedna z nejčastějších kardiologických komplikací u pacientů s termickým traumatem. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 128. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Eva NEDOMOVA, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. First in vitro preliminary results of newly developed temporary antibacterial biopolymer hydrogels with selected growth factors. In 19th Congress of the International society for burn injuries, New Delhi, India. 2018.
 129. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Ivan KOCMANOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Matěj BEZDÍČEK a Ivan SUCHÁNEK. Fungální infekční komplikace u pacientů s termickým traumatem. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2018.
 130. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Jakub HOLOUBEK, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Hypofosfatémieu pacientů s termickým traumatem. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 131. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLINAKOVA, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Innovative collagen-based nanotechnologically modified dermal substitute containing stable fibroblast growth factor 2 (FGF2): first impression of in-vitro and in-vivo models. In 19th Congress of the International Society for Burn Injuries, New Delhi, India. 2018.
 132. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Johana BABRŇÁKOVÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Inovativní dermální kolagenová matrix s nanovlákennou vrstvou obohacená o stabilní růstový faktor pro fibroblasty 2 (FGF2): První zkušenosti na in vitro a in vivo modelech. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 133. RAŠKA, Filip, Radomír MAGER, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Jizvy po popálení - předem prohraná bitva? In 14. Festival kazuistik, pediatrická konference. 2018. ISBN 978-80-906874-2-4.
 134. MAGER, Radomír, Filip RAŠKA, Jana MAGEROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Břetislav LIPOVÝ. Léčba dětského elektrotraumatu v kontextu probíhající preventivní edukace. In 8th Central European Burn Congress. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 135. SUCHÁNEK, Ivan, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Radomír MAGER, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. Naše zkušenosti s kolagen elastinovou matrix jako dermální náhradou v léčbě kritického termického traumatu. In 8th Central European Burn Congress. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 136. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Nikola ŠEVČÍKOVÁ, Michaela WILKOVÁ, Filip RAŠKA a Ivan SUCHÁNEK. NexoBridTM: První klinické zkušenosti s inovativním preparátem pro enzymatickou nekrolýzu u popálených pacientů. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2018. ISSN 2336-520X.
 137. POLIAKOVÁ, Daniela, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Nové antimikrobiální preparáty s potenciální relevancí pro popálené pacienty. In 8th Central European Burn Congress. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 138. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Radomír MAGER a Martin KNOZ. Paradigma chirurgické nekrektomie jako jediného efektivního nástroje v odstraňování devitalizovaných tkání u popálených pacientů. In XVIII. DNY MLADÝCH CHIRURGŮ. 2018. ISSN 0035-9351.
 139. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK a Ivan SUCHÁNEK. Parainfekční nebo postmedikamentózní příčina rozvoje toxické epidermální nekrolýzy? Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2018, roč. 4, č. 3, s. 15-18. ISSN 2336-520X.
 140. LIPOVÝ, Břetislav. Pediatrický pacient: specifika komplexní popáleninové péče. In 1. NOVOMĚSTSKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 2018.
 141. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Polymorbid patient with fatal inhalation injury - border between the treatment. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2018. ISSN 1212-7299.
 142. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, eva NEDOMOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Preliminary in vitro results of a temporary antimicrobial biopolymer hydrogel optimalization for selected growth factors in partial-thickness skin defects. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 143. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ a Pavel BRYCHTA. První aplikace dermální náhrady Matriderm ® v lokální terapii rozsáhle popáleného chlapce. In X. mezinárodní konference Bioimplantologie 2018. 2018. ISBN 978-80-01-06425-2.
 144. KNOZ, Martin, Tomáš KEMPNÝ, Petr ŠÍN, Luboš DRAŽAN, Břetislav LIPOVÝ a Jakub HOLOUBEK. Rekonstrukce defektů dolních končetin. In Supplementum ke Kongresu sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Seč 14. – 15. 6. 2018, Rozhledy v Chirurgii. 2018. ISSN 0035-9351.
 145. KNOZ, Martin, Tomáš KEMPNÝ, Petr ŠÍN, Luboš DRAŽAN, Břetislav LIPOVÝ a Jakub HOLOUBEK. Rekonstrukce defektů dolních končetin. In Kongres sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Seč 14.–15. 6. 2018. 2018.
 146. MERTOVÁ, Alexandra, Marek ŠTULRAJTER, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Rizikové faktory pro rozvoj pneumonie u popálených pacientů na umělé plicní ventilaci. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 147. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. Scrotal lymphoedema - one case with 7 years follow up. In XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie. 2018.
 148. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Současné a budoucí trendy v použití a vývoji dermálních náhrad v rekonstrukční chirurgii. In XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie. 2018.
 149. LIPOVÝ, Břetislav. Současná pozice amniodermu v komplexním wound-managementu pacientů s akutní termickou a netermickou ztrátou kožního krytu. In I. mezinárodní setkání lékař aplikujících amnioderm Sliač. 2018.
 150. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin KNOZ, Radomír MAGER, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Současné a budoucí perspektivy v použití dermálních náhrad u pacientů s termickým traumatem. In X. Mezinárodní konfres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2018.
 151. LIPOVÝ, Břetislav. Současný pohled na léčbu popáleninového traumatu. In Porušení zdraví a smrt v důsledku teplotních extrémů, IPVZ, Praha. 2018.
 152. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip RAŠKA, Jana BARTOŠKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Ivana SUCHÁNEK, Filip ČERNOCH, Hana ŘIHOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN, Zuzana JELÍNKOVÁ, Daniela POLIAKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Radomír MAGER, Michaela FIAMOLI a Pavel BRYCHTA. Termická poranění ruky. In Kurz chirurgie ruky, cyklus 2.2 Traumatologie I. Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP. 2018.
 153. LIPOVÝ, Břetislav, Iva KOCMANOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Matěj BEZDÍČEK, Hana RIHOVA, Ivan SUCHANEK a Pavel BRYCHTA. The first isolation of Westerdykella dispersa in a critically burned patient. Folia microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav Praha AV ČR, 2018, roč. 63, č. 4, s. 479-482. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-018-0590-7.
 154. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, L. KLEIN, I. GROSSOVÁ, R. ZAJÍČEK, P. BUKOVČAN, J. KOLLER, M. BARAN, P. LENGYEL, L. EIMER, M. JANDOVÁ, M. KOŠŤÁL a Pavel BRYCHTA. Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry. Part I: Epidemiology and general microbiological characteristics. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 44, č. 6, s. 1551-1560. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2018.01.019.
 155. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, L. KLEIN, I. GROSSOVÁ, R. ZAJÍČEK, P. BUKOVČAN, J. KOLLER, M. BARAN, P. LENGYEL, L. EIMER, M. JANDOVÁ, M. KOŠŤÁL a Pavel BRYCHTA. Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry. Part II: Specific systemic and local risk factors for the development of infectious complications. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 44, č. 6, s. 1561-1572. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2018.03.006.
 156. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, Leo KLEIN, Ivana GROSSOVÁ, Robert ZAJÍČEK, Peter BUKOVČAN, Ján KOLLER, Matúš BARAN, Peter LENGYEL, Lukáš EIMER, Marie JANDOVÁ, Milan KOŠŤÁL a Pavel BRYCHTA. Toxická epidermální nekrolýza: epidemiologická a multicentrická data z CELESTE registru. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 157. MAGER, Radomír, Filip RAŠKA, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Traumatologické komplikace závažného dětského elektrotraumatu. In 14. Festival kazuistik, pediatrická konference. 2018. ISBN 978-80-906874-2-4.
 158. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: Ex ovo a in vivo studie. In Bioimplantologie 2018. 2018.
 159. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: In vivo studie na prasečím modelu. In Supplementum ke Kongresu sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Seč 14. – 15. 6. 2018, Rozhledy v Chirurgii. 2018. ISSN 0035-9351.
 160. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: In vivo studie na prasečím modelu. 2018.
 161. 2017

 162. LIPOVÝ, Břetislav a M. BARAN. A draft of bronchoscopic grading system in patients with toxic epidermal necrolysis. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 43, č. 4, s. 890-892. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2017.01.005.
 163. BARRET, J.P., F. PODMELLE, Břetislav LIPOVÝ, H.O. RENNEKAMPFF, H. SCHUMANN, A. SCHWIEGER-BRIEL, T.R. ZAHN a H.R. METELMANN. Accelerated re-epithelialization of partial-thickness skin wounds by a topical betulin gel: Results of a randomized phase III clinical trials program. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 43, č. 6, s. 1284-1294. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2017.03.005.
 164. LIPOVÝ, Břetislav. Antiseptické roztoky: indikace a použití v komplexním wound-managementu pacientů s akutní a chronickou ranou. In Hojení ran v kostce. 2017.
 165. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Bronchoskopické obrazy ventilátorové pneumonie pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XXVI. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny. 2017. ISBN 978-80-210-8585-5.
 166. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Jakub HOLOUBEK a Martin KNOZ. Ceftarolin fosamil: první zkušenosti v monoterapii u popálených pacientů. Antiinfectives. We Make Media s.r.o., 2017, roč. 8, č. 2, s. 15-17. ISSN 1804-4212.
 167. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Ceftarolin fosamil (ZinforoTM) a výhody jeho použití v terapii komplikované infekce kůže a měkkých tkání u popálených pacientů. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 168. SUCHÁNEK, Ivan, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Jakub HOLOUBEK a Filip RAŠKA. Erythema multiforme like kožní manifestace u neočkovaného dítěte s hlubokým popálením. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 169. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, M. HROMANIKOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEMPNÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Fatal progression of multifocal infection of Aspergillus sp. and multi-resistant Pseudomonas aeruginosa in a patient with toxic epidermal necrolysis and renal cancer. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2017, roč. 66, č. 3, s. 128-132. ISSN 1210-7913.
 170. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jitka KYCLOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Generalizovaná kožní kandidóza imitující svými klinickými projevy toxickou epidermální nekrolýzu. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017.
 171. CHALOUPKOVÁ, Zuzana a Břetislav LIPOVÝ. HemaGel v hojení ran. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017.
 172. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Markéta KLUČKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. In vitro model antimikrobiální aktivity octenidin dihydrochloridu vůči epidemiologicky nejdůležitějším patogenům pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017.
 173. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ a Ivan SUCHÁNEK. Infekční komplikace u pacientů s kritickým popálením: lokální management. In IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2017. 2017.
 174. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Infekční komplikace u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017. ISSN 2336-520X.
 175. BARAN, Matúš, Břetislav LIPOVÝ a Peter LENGYEL. Klasifikácia poškodenia dýchacích ciest u Lyellovho syndromu. In XXIII. VZDĚLÁVACÍ SYMPOZIUM PLASTICKÉ, REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE A ESTETICKÉ. 2017.
 176. HUFOVÁ, Iva, Břetislav LIPOVÝ, Michaela FIAMOLI, Michaela HROMANÍKOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Petr ŠÍN. Kombinovaná mykotická a bakteriální infekce hluboké popáleniny dolní končetiny. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2017.
 177. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Markéta HANSLIANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Lokální antimikrobiální strategie u pacientů s kritickým termickým traumatem. In Rány a defetky. 2017. ISBN 978-80-87969-29-8.
 178. CHALOUPKOVÁ, Zuzana, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Michaela HROMANÍKOVÁ, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Možnosti využití biologického krytu Xe-Derma® v méně častých indikacích. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017.
 179. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Markéta KLUČKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Octenidin dihydrochlorid: jeho indikace a použití v komplexním wound-managementu pacientů s akutní a chronickou ranou. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017.
 180. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Michaela CVANOVÁ, Filip RAŠKA, Hana ŘIHOVÁ, Martin KNOZ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Přidružené poranění a infekční komplikace u vysokonapěťových elektrotraumat – 10 letá retrospektivní analýza. In IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2017. 2017.
 181. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jan PASKA a Petr JANOUŠEK. Rekonstrukce hypofaryngu ALT volným lalokem - kazuistika. Onkologie. Solen, 2017, roč. 11, č. 6, s. 315-318. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2017.058.
 182. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Jakub HOLOUBEK a Ivan SUCHÁNEK. RHABDOMYOLÝZA A AKI, potenciální hrozba u pacientů s vysokonapěťovým elektrotraumatem. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 183. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Filip RAŠKA, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role cyklosporinu A v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XXI. výroční konferenci České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 184. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA a Pavel BRYCHTA. Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem. In https://portal.med.muni.cz/clanek-666-soucasne-moznosti-diagnostiky-a-terapie-u-pacientu-s-inhalacnim-traumatem.html. 2017. ISSN 1801-6103.
 185. ŠEVČÍKOVÁ, Nikola a Břetislav LIPOVÝ. Současné možnosti hemodynamického monitoringu u popálených pacientů na JIP KPRCH FN Brno. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 186. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ, Hana ŘIHOVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Současné možnosti využití biologických krytů u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In IX.mezinárodní konference Bioimplantologie. 2017.
 187. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK a Ivan SUCHÁNEK. Současné povědomí o imunogenetickém pozadí toxické epidermální nekrolýzy. In Brněnský genetický den. 2017.
 188. LIPOVÝ, Břetislav a Jakub HOLOUBEK. Současný pohled na roli inhibitorů TNFα v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, s. r. o., 2017, roč. 30, č. 4, s. 24-27. ISSN 1212-7973.
 189. LIPOVÝ, Břetislav. Specifika urgentních stavů pacientů s popáleninami. In Kurz urgentní medicíny. 2017.
 190. LIPOVÝ, Břetislav, Milena MATEJOVIČOVÁ, H. ŘIHOVÁ, M. ŠTIKAROVSKÁ, Lucie NOVOTNÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ, I. SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. The application of comet assay in monitoring of the immunosuppression level in a patient with toxic epidermal necrolysis: A case report. Burns Open. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 1, č. 2, s. 80-83. ISSN 2468-9122. doi:10.1016/j.burnso.2017.05.007.
 191. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. The extended medial plantar artery (EMPA) free flap for plantar foot defects. European Journal of Plastic Surgery. NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 40, č. 6, s. 563-568. ISSN 0930-343X. doi:10.1007/s00238-017-1324-9.
 192. LIPOVÝ, Břetislav a Michaela CVANOVÁ. The role of antithrombin in patients with toxic epidermal necrolysis. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 43, č. 5, s. 1135-1137. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2017.01.031.
 193. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Traumatická sdružená poranění vysokonapěťových elektrotraumat. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 194. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Martin JONÁŠEK, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Ultrasonograficky asistovaná cévní kanylace: zhodnocení využitelnosti u popálených pacientů. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 195. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠVACHOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Užití pokročilých materiálů a nanomateriálů při ztrátových defektech plné tloušťky kůže, experimentální studie. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017.
 196. VOJTOVÁ, Lucy, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠVACHOVÁ, Johana BABRNÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Eva PROSECKÁ, Martin PLENCNER, Eva FILOVÁ, Barbara KUBEŠOVÁ, Vanessa HEARNDEN a Jiří DAMBORSKÝ. Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie. In IX.mezinárodní konference Bioimplantologie. 2017.
 197. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Výskyt mikromycetární infekce u pacientů s popáleninovým traumatem. In XXVI. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny. 2017. ISBN 978-80-210-8585-5.
 198. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK a Pavel BRYCHTA. Vysokonapěťová elektrotraumata - výzva pro každého popáleninového lékaře. In IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2017. 2017.
 199. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Vysokonapěťová elektrotraumata mladistvých, aneb proč je stále oblíbenější hazardovat se svým životem. In 13. Festival dětských kazuistik, Luhačovice. 2017.
 200. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Iva KOCMANOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Filip RAŠKA, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Westerdykella dispersa: celosvětově první případ infekce u non-neutropenického pacienta. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 201. 2016

 202. LIPOVÝ, Břetislav. A potential new sign in patients with toxic epidermal necrolysis. Burns. Oxford: Elsevier SCI LTD, 2016, roč. 42, č. 7, s. 1618-1620. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2016.07.014.
 203. LIPOVÝ, Břetislav. Anti - TNF α preparáty v terapii pacient ů s toxickou epidermální nekrol ý zou : PRO CON. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 204. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Cyklosporin A v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou: vlastní zkušenosti a přehled literatury. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 4-8. ISSN 2336-520X.
 205. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Infekční komplikace v oblasti dolních dýchacích cest u pacientů s inhalačním traumatem. In VIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. 2016.
 206. LIPOVÝ, Břetislav. Inhalační trauma: diagnostika, komplikace a terapie. In X.kongres České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP. 2016.
 207. TRESNEROVÁ, Iva, Alica HOKYNKOVÁ, Nora ŠTĚPÁNOVÁ, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ, Jitka VOKURKOVÁ a Michaela HROMANÍKOVÁ. Jizvy po popáleninovém traumatu. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 208. MAGER, Radomír, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Jana BARTOŠKOVÁ. Léčba velmi hluboké popáleniny u půlročního kojence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 6, s. 375-378. ISSN 1213-0494.
 209. LIPOVÝ, Břetislav. Netermální ztráty kožního krytu léčené v popáleninových centrech. In X. kongres České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP. 2016.
 210. MAGER, Radomír, Ivan SUCHÁNEK, Břetislav LIPOVÝ a Filip RAŠKA. Nezvyklé termické trauma u velmi malého dítěte. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 211. LIPOVÝ, Břetislav, Michaela FIAMOLI, Zuzana JELÍNKOVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Oleogel-S10 v urychlení hojení odběrových ploch pacientů s termickým traumatem. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 12-15. ISSN 2336-520X.
 212. LIPOVÝ, Břetislav. Postavení Octeniseptu v komplexním wound - managementu pacientů s akutní a chronickou ranou. In 1.Slovenské sympózium hojenia rán. 2016.
 213. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Hana ŘÍHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Anna LOSKOTOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Y. KALOUDOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Prevalence of infectious complications in burn patients requiring intensive care: data from a pan-European study. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2016, roč. 65, č. 1, s. 25-32. ISSN 1210-7913.
 214. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Raritní příčina febrilií u pacienta s těžkým termickým traumatem. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 215. HROMANÍKOVÁ, Michaela, Ivan SUCHÁNEK, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Rekonstrukce defektu po paravenózním podání infúze u dítěte - kazuistika. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 216. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Darmar ŠTIKAROVSKÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Řízená imunomodulace v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XIV.kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí. 2016.
 217. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Spektrum potenciálně patogenních mikroorganismů izolovanýchh z exfoliovaných ploch u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 9-11. ISSN 2336-520X.
 218. HOLOUBEK, Jakub a Břetislav LIPOVÝ. Spektrum potenciálně patogenních mikroorganismů u infekčních komplikací v závislosti na charakteru terapie pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 219. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘÍHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Stenotrophomonas maltophilia jako původce ventilátorové pneumonie u pacientky s toxickou epidermální nekrolýzou a klostridiovou kolitidou: čas na off-label podání tigecyklinu? Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 65, č. 3, s. 177-181. ISSN 1210-7913.
 220. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Tigecyklin v „off - label“ indikacích u pacientů s termickou a netermickou ztrátou kožního krytu. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 221. LIPOVÝ, Břetislav, Daniel BARTOŠEK a Pavel BRYCHTA. Transfer pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou do popáleninových center: podklady pro vznik doporučení. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 222. MAGER, Radomír, Ivan SUCHÁNEK, Břetislav LIPOVÝ a Yvona KALOUDOVÁ. Trendy a zkušenosti současné lokální léčby popálenin. In 1.Slovenské sympózium hojenia rán. 2016.
 223. KALOUDOVÁ, Yvona, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Use of the acellular porcine dermis (Xe-Derma) in the treatment of contact frostbite injury caused by Liquefied petroleum gas (LPG), Case report. In European Burns Association Congress, Vienna, Austria. 2016.
 224. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROTRAUMA, aneb proč stále více mladistvých hazarduje se svým životem? In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 225. 2015

 226. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Akutní intoxikace kyanidy u pacientů s termickým traumatem: všudypřítomná hrozba. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 227. LIPOVÝ, Břetislav. American Burn Association: 45th Annual MeetingPalm Springs, California. Společné suplementum časipisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2015, roč. 7, č. 2, s. 19-21. ISSN 1802-6400.
 228. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Duration of antibiotic therapy of ventilator-associated pneumonia in patients with inhalation injury. In 15 th European Burns Association Congress, Vienna, Austria. 2013. 2015.
 229. LIPOVÝ, Břetislav, Lubomír JANDA, Martin FALDYNA, Adam NOREK, Šárka KOBZOVÁ a Markéta HANSLIANOVÁ. Endolysin a jeho in vitro aktivita vůči kmenům Staphylococcus aureus izolovaných u popálených pacientů a pacientů s chronickou ranou. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 230. LIPOVÝ, Břetislav a Hana ŘIHOVÁ. Fidaxomycin a jeho efektivita u kriticky popáleného pacienta. In 19. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, Karlova Studánka, 2014. 2015. ISBN 978-80-87969-03-8.
 231. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Fulminant herpetic infection in patient with critical burns. In 15 th European Burns Association Congress, Vienna, Austria. 2013. 2015.
 232. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Tomáš KEMPNÝ a Ivan SUCHÁNEK. Fulminantní průběh lamotriginem indukované toxické epidermální nekrolýzy. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2015, roč. 16, č. 5, s. 299-301. ISSN 1213-1814.
 233. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Historie a současnost rekonstrukce palce ruky. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2015, roč. 94, č. 4, s. 145-151. ISSN 0035-9351.
 234. SUCHÁNEK, Ivan, Radomír MAGER, Břetislav LIPOVÝ a Yvona KALOUDOVÁ. Jizvy - stále ještě aktuální téma? In XX. výroční konfence České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 235. KALOUDOVÁ, Yvona, Marie MELICHAROVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Silva BEZROUKOVÁ, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER, Jitka VOKURKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Klinické zkušenosti s užíváním biologického krytu Xe-Derma u nerozsáhlých popálenin. In 18. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, Praha 2013. 2015. ISBN 978-80-86256-97-9.
 236. LIPOVÝ, Břetislav, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. LASCA jako nástroj v časné evaluaci hloubky popálené plochy u dět. In XI. Festival Kazuistik. 2015. ISBN 978-80-87735-17-6.
 237. MAGER, Radomír, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Filip RAŠKA a Yvona KALOUDOVÁ. Laser speckle contrast analysis a wound management - naše zkušenosti na dětském pracovišti. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 238. LOSKOTOVÁ, Anna, Jitka LOSKOTOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Pavel BRYCHTA a Břetislav LIPOVÝ. Lymphotaping při hojení ran v prevenci vzniku hypertrofie jizev. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 239. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIAOVÁ, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Microbiological profile of burn-wound sepsis in children. In 25th Annual Congress, The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Rotterdam, Netherlands. 2013. 2015.
 240. MAGER, Radomír, Ivan SUCHÁNEK, Břetislav LIPOVÝ a Yvona KALOUDOVÁ. Naše zkušenosti s použitím moderních topických krytí. In 19. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, Karlova Studánka, 2014. 2015. ISBN 978-80-87969-03-8.
 241. LIPOVÝ, Břetislav, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA a Ivan SUCHÁNEK. Oleogel - S10 v podpoře epitelizace odběrových plochy: monocentrické výsledky 3.fáze klinické studie. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 242. LIPOVÝ, Břetislav, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER, Zuzana JELÍNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Oleogel-S10 v akceleraci reepitelizace donorských míst u popálených pacientů. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2015.
 243. LIPOVÝ, Břetislav a Hana ŘIHOVÁ. Parainfekční nebo postmedikamentózní příčina TEN, aneb byla slepice dřív než vejce? In 19. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, Karlova Studánka, 2014. 2015. ISBN 978-80-87969-03-8.
 244. LIPOVÝ, Břetislav a Hana ŘIHOVÁ. Použití tigecyklinu v terapii infekcí dolních dýchacích cest u pacientů s termickou či netermickou kožní ztrátou. In 16. PG kurz sepse a MODS, Ostrava. 2014. 2015.
 245. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Pavel BRYCHTA, Markéta HANSLIANOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Ivan SUCHÁNEK. Prevalence of infectious complications in patients with severe burns. In 33rd congress of the Scandianvian Society of Anaesthsiology and Intensive Care (SSAI). 2015. ISSN 0001-5172.
 246. LIPOVÝ, Břetislav, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Lucie NOVOTNÁ a Josef TOMANDL. Případové studie hodnocení oxidačního stresu a poškození DNA cirkulujících leukocytů u pacientů s termickou a netermickou ztrátou kožního krytu. In XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 247. LIPOVÝ, Břetislav. Současné poznatky imunogenetiky ve vztahu k rozvoji závažných polékových kožních reakcí. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2015, roč. 9, č. 3, s. 124-127. ISSN 1802-2960.
 248. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Tomáš KEMPNÝ a Pavel BRYCHTA. Spotřeba antibiotik a antimykotik u těžce popálených pacientů vyžadujících intenzivní péči. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, s. r. o., 2015, roč. 29, č. 1, s. 5-7. ISSN 1212-7973.
 249. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Lucie NOVOTNÁ a Josef TOMANDL. Studium parametrů oxidačního stresu a poškození DNA leukocytů u závažně popálených pacientů. In in XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 250. LIPOVÝ, Břetislav, Lubomír JANDA, Martin FALDYNA, Adam NOREK, Šárka KOBZOVÁ a Markéta HANSLIANOVÁ. Testování účinnosti enzymové terapie na kmenech Staphylococcus aureus. In XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2015.
 251. LIPOVÝ, Břetislav, Michaela HROMANÍKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Těžké inhalační trauma komplikované ventilátorovou pneumonií způsobenou Neisseria meningitidis sk.B a Klebsiella pneumoniae ESBL+. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2015, roč. 12, č. 2, s. 8-18. ISSN 1802-0518.
 252. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip ČERNOCH, Pavel KOBZÍK, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Silvie BEZROUKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Alice RÁDSETOULALOVÁ, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Úraz pravé horní končetiny z lisu – kazuistika. In XX. výroční konferennce Společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 253. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip ČERNOCH, Pavel KOBZÍK, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Silvie BEZROUKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Alice RÁDSETOULALOVÁ, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Úraz pravé horní končetiny z lisu – kazuistika. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 254. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Lucie NOVOTNÁ a Hana PAULOVÁ. Vybrané parametry oxidačního poškození DNA u pacientů s těžkými popáleninami. In in XVII.Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí, Klin.Bioch.Metab.23(3),2015,p.150. 2015. ISSN 1210-7921.
 255. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva TRESNEROVÁ, Nora ŠTĚPÁNOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra u popálených pacientů. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 256. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Petra BRABLECOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Využití tigecyklinu v terapii infekčních komplikací u popálených pacientů. In Český kongres o infekčních nemocech Brno. 2013. 2015.
 257. SUCHÁNEK, Ivan, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER a Yvona KALOUDOVÁ. Využití tkáňového lepidla pro adhezi kožních štěpů. In 19. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, Karlova Studánka, 2014. 2015. ISBN 978-80-87969-03-8.
 258. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Význam časné enterální imunomodulace v prevenci rozvoje infekčních komplikací u popálených pacientů. In 18. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, Praha 2013. 2015. ISBN 978-80-86256-97-9.
 259. BRYCHTA, Pavel a Břetislav LIPOVÝ. XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2015.
 260. LIPOVÝ, Břetislav. Zinforo: první klinické zkušenosti popálených pacientů. In XX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Brno. 2013. 2015.
 261. 2014

 262. LIPOVÝ, Břetislav, Y. KALOUDOVÁ, H. ŘÍHOVÁ, Z. CHALOUPKOVÁ, Tomáš KEMPNÝ, I. SUCHANEK a Pavel BRYCHTA. High voltage electrical injury: An 11-year single center epidemiological study. Annals of Burns and Fire Disasters. Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters, 2014, roč. 27, č. 2, s. 82-86. ISSN 1121-1539.
 263. LIPOVÝ, Břetislav, Jana BARTOŠKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Petra LIPOVÁ, Tomáš KEMPNÝ a Ivan SUCHÁNEK. Kritické popálení a inhalačmí trauma směsí červeného a bílého fosforu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Geum, 2014, roč. 11, č. 1, s. 14-18. ISSN 1802-0518.
 264. LIPOVÝ, Břetislav, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER a Tomáš KEMPNÝ. Laser Speckle Contrast Analysis v objektivizaci hloubky popálené plochy u opařeného dítěte. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 6, s. 356-358. ISSN 1213-0494.
 265. LIPOVÝ, Břetislav. Odstraňování nežádoucích kožních lézí. In Brychta P., Stanek J. Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 236. ISBN 978-80-247-0795-2.
 266. LIPOVÝ, Břetislav, Hana KLOSOVÁ, Monika TOKARIK, Tomáš KEMPNÝ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Jiří ŠTĚTÍNSKÝ, Pavel BRYCHTA, Ludomír BROZ a Zdenka NĚMEČKOVÁ CRKVENJAŠ. Severe bullous diseases in the Czech Republic. Epidemiology Reports. Bedfordshire: Herbert Publications Ltd., 2014, roč. 2, č. 5, s. 1-7. ISSN 2054-9911. doi:10.7243/2054-9911-2-5.
 267. LIPOVÝ, Břetislav, H. ŘIHOVÁ, Y. KALOUDOVÁ, R. MAGER a I. SUCHÁNEK. Use of xe-derma®, a novel biological cover, in a female patient with toxic epidermal necrolysis. Annals of Burns and Fire Disasters. Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters, 2014, roč. 27, č. 3, s. 136-140. ISSN 1121-1539.
 268. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Pavel BRYCHTA. Využití DIEP laloku k rekonstrukci prsu po ablaci pro cystosarcoma phyllodes. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 4, s. 169-171. ISSN 1802-4475.
 269. 2013

 270. LIPOVÝ, Břetislav, Jana BARTOŠKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Petra BRABLECOVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Červený a bílý. In XI.Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 271. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Hana ŘIHOVÁ, I. SUCHANEK, M. HANSLIANOVA, Michaela CVANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Iva HUFOVÁ. Effect of timing of tracheostomy on changes in bacterial colonisation of the lower respiratory tract in burned children. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2013, roč. 39, č. 2, s. 255-261. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2012.05.023.
 272. LIPOVÝ, Břetislav, Yvona KALOUDOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Elektrotrauma. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2013, roč. 92, č. 5, s. 288-291. ISSN 0035-9351.
 273. KEMPNÝ, Tomáš, Jiri PAROULEK, Vladimir MARIK, Pavel KURIAL, Břetislav LIPOVÝ a Georg M. HUEMER. Further Developments in the Twisted-Toe Technique for Isolated Thumb Reconstruction: Our Method of Choice. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2013, roč. 131, č. 6, s. "871E"-"879E", 9 s. ISSN 0032-1052. doi:10.1097/PRS.0b013e31828bd4a2.
 274. LIPOVÝ, Břetislav, Tomáš KUBEK, Ivan SUCHÁNEK a Dana BURÝŠKOVÁ. Fytofotodermatitida. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 275. LUKÁŠOVÁ, Olga, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘÍHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. High-voltage electrotrauma in children in southern Moravia: Retrospective monocentric 12-year study. In 4th World Congress of Pediatric Surgery, Berlin, Germany. 2013.
 276. KALOUDOVÁ, Yvona, Nora GREGOROVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Hana KRUPICOVÁ, Michal DRÁB, Jana BARTOŠKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Hluboká flegmóna ruky po popálení. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 277. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Kombinované popáleninové a mechanické trauma u tříletého dítěte. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2013, roč. 14, 6/14, s. 384-385. ISSN 1213-0494.
 278. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Kombinované popáleninové a mechanické trauma u tříletého dítěte - kazuistika. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 279. LIPOVÝ, Břetislav. Lokální léčba popálenin. In IX.ročník celostátního kongresu Hojení ran. 2013.
 280. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Role of Aminoglykosides in the Treatment of Multidrug-Resistant Strains of Pseudomonas aeruginosa in Severely Burned Patients. In 45th Annual Meeting, American Burn Association, Palm Springs, California, USA. 2013. ISSN 1559-047X.
 281. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Pavel BRYCHTA a Barbara KUBEŠOVÁ. Současné možnosti kožních náhrad u popálených pacientů. In Bioimplantologie, Brno. 2013.
 282. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Christian BRANDTNER a Pavel BRYCHTA. Volná fibula v rekonstrukci dolní čelisti, kde jsou její přednosti a kde nevýhody? Hojení ran. Praha: Nakladatelství Geum s.r.o., 2013, roč. 7, č. 4, s. 3-5. ISSN 1802-6400.
 283. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra v lokální terapii popálenin. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 284. 2012

 285. LIPOVÝ, Břetislav a Markéta HANSLIANOVÁ. Anaeroby v chronické ráně: banalita nebo skrytá hrozba? Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 2, s. 19-21. ISSN 1802-6400.
 286. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Pavel BRYCHTA a Barbara KUBEŠOVÁ. Biologické kožní náhrady u popálených pacientů. In Bioimplantologie 2012. 2012.
 287. LIPOVÝ, Břetislav a Markéta HANSLIANOVÁ. Citlivost enterobakterií k tigecyklinu u pacientů s akutní a chronickou ranou. Antiinfectives. Praha: We Make Media, 2012, roč. 3, č. 2, s. 20-23. ISSN 1804-4212.
 288. BARTOŠKOVÁ, Jana, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ a Filip ČERNOCH. Daří se jim bez kyslíku aneb osídlení chronické rány anaeroby. In Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň. 2012.
 289. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Délka antibiotické terapie ventilátorové pneumonie u pacientů s inahalčním traumatem. Nozokomiálne nákazy. Martin, SK: Mediconsulting, 2012, roč. 11, č. 1, s. 5-7. ISSN 1336-3859.
 290. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Olga ŠIVICOVÁ, Dana BURYŠKOVÁ, Lenka REJNUŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Michaela FIAMOLI a Nora GREGOROVÁ. Epidemiologie kriticky popálených pacientů hospitalizovaných ve FN Brno. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 291. LIPOVÝ, Břetislav, Yvona KALOUDOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Epidemiologie úrazů způsobených vysokým napětím na jižní Moravě. In XIV.SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ. 2012.
 292. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Pavel BRYCHTA. European survey of burn-wound infection. In 22nd Conference of the European Wound Management Association, Vienna, Autria. 2012.
 293. LIPOVÝ, Břetislav. Historie použití stříbra v lokální terapii akutních a chronických ran. Dermatovenerologie, referátový výběr. Praha: Czechopress Agency, s.r.o., 2012, roč. 54, č. 3, s. 14-17. ISSN 1213-9106.
 294. MAGER, Radomír, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Hluboké popáleniny způsobené během magnetické rezonance. In VIII. Festival kazuistik, Pediatrická konference. 2012. ISBN 978-80-260-1959-6.
 295. MAGER, Radomír, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Hluboké popáleniny způsobené nekompatibilními EKG elektrodami během magnetické rezonance. Hojení ran. Česká republika, Semily 51301: Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2012, roč. 6, č. 1, s. 3-5. ISSN 1802-6400.
 296. MAGER, Radomír, Ivan SUCHÁNEK a Břetislav LIPOVÝ. Hluboké popáleniny způsobené v průběhu vyšetření magnetickou rezonancí. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 297. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Pavel BRYCHTA. How many cases of toxic epidermal necrolysis we really have? In European wound management association congress, Vienna, Austria.2012. 2012.
 298. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Infekční komplikace u pacientů s netermickou ztrátou kožního krytu. In VIII. Mezinárodní kongres prevence nozomiálních nákaz. 2012.
 299. HUFOVÁ, Iva, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ a Jitka VOKURKOVÁ. Jizvy a jejich hodnocení. In X.celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2012. ISSN 1802-6400.
 300. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ a Markéta HANSLIANOVÁ. Kandidy a vláknité houby: problém pouze hematoonkologických pacientů? In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice. 2012. ISSN 1802-6400.
 301. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Michaela FIAMOLI, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Kombinované termické a mechanické poranění ruky tříletého dítěte. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 302. ŠVEHLÁK, Adam a Břetislav LIPOVÝ. Laser Doppler perfusion imaging (LDPI) v časné predikci délky hojení popálené plochy u dětí. In 56.Studentská vědecká konference, Brno. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
 303. LIPOVÝ, Břetislav, Adam ŠVEHLÁK, Nora GREGOROVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Laser Doppler Perfusion Imaging (LDPI) v odhadu délky hojení popálené plochy u dětí. In Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň. 2012.
 304. LIPOVÝ, Břetislav, Adam ŠVEHLÁK, Ivan SUCHÁNEK a Radomír MAGER. LDPI jako nástroj k objektivizaci doby hojení popálené plochy. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 305. HOKYNKOVÁ, Alica, Iva HUFOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Filip ČERNOCH. MANAGEMENT OF PROTRUSION OF SILICON IMPLANTS - CASE REPORT. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies Yokohama 2012. 2012.
 306. LIPOVÝ, Břetislav a Markéta HANSLIANOVÁ. Možnosti diagnostiky houbových infekcí u popálených pacientů. Hojení ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 2, s. 25-27. ISSN 1802-6400.
 307. FIAMOLI, Michaela, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Naše první zkušenosti s nanokrystalickým stříbrem. In X.celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2012. ISSN 1802-6400.
 308. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Naše první zkušenosti s rutinním využitím ultrazvuku u popálených. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 309. FIAMOLI, Michaela, Břetislav LIPOVÝ, Pavel BRYCHTA a Yvona KALOUDOVÁ. Naše zkušenosti s krytím Acticoat. Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 4, s. 6-9. ISSN 1802-6400.
 310. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Iva HUFOVÁ, Michaela FIAMOLI, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Nutnost multioborového přístupu v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň. 2012.
 311. SUCHÁNEK, Ivan, Radomír MAGER, Hana ŘIHOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Opaření u batolat. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 312. LIPOVÝ, Břetislav, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Opaření u batolat, stále aktuální problém? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 13, č. 2, s. 120-122. ISSN 1213-0494.
 313. BRYCHTA, Pavel, Michaela FIAMOLI, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. OUR FIRST EXPERIENCE WITH ACTICOAT TM. In 4th Central and Eastern Europe Burns Forum Warsaw, Poland. 2012.
 314. LIPOVÝ, Břetislav, Tomáš KUBEK, Nora GREGOROVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Popálení nebo fotodermatitida? In VIII. Festival kazuistik, Pediatrická konference. 2012. ISBN 978-80-260-1959-6.
 315. FRIDRICHOVÁ, Lenka, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Použití přirozených koloidů v tekutinové resuscitaci těžce popálených pacientů. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 18, č. 4, s. 169-173. ISSN 1213-5763.
 316. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Markéta HANSLIANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Prevalence a etiologie infekce popálené plochy, výsledky evropské multicentrické studie. Hojení ran. Semily: GEUM s.r.o, 2012, roč. 6, č. 2, s. 28-30. ISSN 1802-6400.
 317. BRYCHTA, Pavel, Břetislav LIPOVÝ, Leo KLEIN, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Nora GREGOROVÁ a Zuzana JELÍNKOVÁ. Prevalence and resistance of Pseudomonas aeruginosa in our burn patients. In 17th Euro-Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters, Palermo, Italy. 2012.
 318. BRYCHTA, Pavel, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Prevalence and resistance of pseudomonas aeruginosa in severely burned patients: a 10-year retrospective study. In 29. Jahrestagung der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Verbrennungsbehandlung, Nassfeld, Austria. 2012.
 319. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA a Markéta HANSLIANOVÁ. Prevalence infekce popálené plochy a její etiologie: lekce z PISEP study. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice. 2012. ISSN 1802-6400.
 320. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva HUFOVÁ, Filip ČERNOCH a Zuzana CHALOUPKOVÁ. Prevalence of anaerobic bacteria in chronic wounds. In 22nd Conference of the European Wound Management Association, Vienna, Austria. 2012.
 321. LIPOVÝ, Břetislav a Pavel BRYCHTA. Prognostické indexy u popálených pacientů: od UBS k BOBI. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress, 2012, roč. 54, č. 1, s. 57-61. ISSN 1213-9106.
 322. HOKYNKOVÁ, Alica, Iva HUFOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Milada FRANCŮ a Filip ČERNOCH. Protruze silikonového implantátu - kazuistika. Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 2, s. 40-42. ISSN 1802-6400.
 323. KEMPNÝ, Tomáš, E GEROLDINGER, J SCHAUER, D POGL, Břetislav LIPOVÝ a Pavel KOBZÍK. Radialislappen - immer noch verwendet? In 50. kongres Rakouské společnosti plastické chirurgie, Linz. 2012.
 324. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Michaela FIAMOLI, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Rekonstrukce skalpu pomocí tkáňového expandéru u elektrotraumatu. První linie. 2012, roč. 2, č. 2, s. 12-13. ISSN 1804-9028.
 325. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Serious combination of multidrug-resistant bacterial and fungal infection in critically burned patient. In 22nd Conference of the European Wound Management Association, Vienna, Austria. 2012.
 326. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Staphylococcal scalded skin syndrome in the Czech Republic: an epidemiological study. Burns. 2012, roč. 38, č. 2, s. 296–300. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2011.08.005.
 327. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Iva HUFOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. The differences in the bacterial spektrum in burn wounds in children and adults. In 22nd Conference of the European Wound Management Association. 2012.
 328. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Nora GREGOROVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Y. KALOUDOVÁ, Radomír MÁGER, Hana KRUPICOVÁ a A. MARTINCOVÁ. The epidemiology of pediatric burns undergoing intensive care in Burn Centre Brno, Czech Republic, 1997–2009. Burns. 2012, roč. 38, č. 5, s. 776–782. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2011.12.021.
 329. BARTOŠKOVÁ, Jana, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Tigecyklin v postantibiotické éře. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 330. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Tkáňová expanze jako jedna z možností v rekonstrukci popálených dětí. In Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň. 2012.
 331. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ a Pavel KOBZÍK. Total Nasenrekonstruktion - ja oder nein? In 50. kongres Rakouské společnosti plastické chirurgie, Linz. 2012.
 332. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Michaela CVANOVÁ a Nora GREGOROVÁ. Vliv časné tracheostomie na změnu respiropatogenů u popálených dětí. In XII. Dny mladých chirurgů Seč u Chrudimi. 2012.
 333. KEMPNÝ, Tomáš, Alica HOKYNKOVÁ, Iva HUFOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Martin FIALA, Ch. PAPP a Břetislav LIPOVÝ. Využití DIEP laloku v rekonstrukci vrozené asymetrie prsou. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 13, č. 1, s. 43-44. ISSN 1213-0494.
 334. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ a Michaela FIAMOLI. Využití Laser Doppleru v objektivizaci popálené plochy. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice. 2012. ISSN 1802-6400.
 335. ŠVEHLÁK, Adam, Břetislav LIPOVÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Tomáš KEMPNÝ, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Využití Laser Speckle Contrast Analysis v časné předpovědi doby hojení popálené plochy u dětí. Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 3, s. 3-6. ISSN 1802-6400.
 336. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra v lokální terapii popálenin. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 337. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ, L. LORENZ a H. KLOSOVÁ. Wrap-around flap in urgent thumb reconstruction after high-voltage electrical injury. Burns. ELSEVIER, 2012, roč. 38, č. 7, s. "e20"-"e23", 4 s. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2012.06.001.
 338. CHALOUPKOVÁ, Zuzana, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Xe-Derma – a temporary biological skin substitute in the treatment of burns. Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 4, s. 3-5. ISSN 1802-6400.
 339. JELÍNKOVÁ, Zuzana, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Xe-Derma vlastní zkušenosti. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 340. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Martin ROZPRÝM, Alica HOKYNKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ a Nora GREGOROVÁ. Ztráta palce u teenagera: možnosti řešení a dlouhodobé výsledky. Pediatrie pro praxi. Solen, s r.o., 2012, roč. 13, č. 5, s. 332-334. ISSN 1213-0494.
 341. 2011

 342. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Bakteriální spektrum popálené plochy dětí a dospělých, aneb kdy je čas pro gramnegativy? In VI.MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE, V.INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. 2011. ISBN 978-80-87327-72-2.
 343. HOKYNKOVÁ, Alica, Milada FRANCŮ, Zdeněk WILHELM a Břetislav LIPOVÝ. Biologické účinky omega-6 a omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich vliv na hojení ran. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 344. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Burn-like syndromy: epidemiologická studie. In V.ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 2011.
 345. NEŠPOR, David, Břetislav LIPOVÝ a Nora GREGOROVÁ. Cyklosporin A v terapii toxické epidermální nekrolýzy. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 3, s. 156-159. ISSN 1802-2960.
 346. LIPOVÝ, Břetislav, Ivan SUCHÁNEK a Nora GREGOROVÁ. Doživotní následky po popálení jako trest za neposlušnost. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 3, s. 199-200. ISSN 1213-0494.
 347. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. EPIDEMIOLOGY OF VENTILATOR-ASSOCIATED TRACHEOBRONCHITIS AND VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN PATIENTS WITH INHALATION INJURY AT THE BURN CENTRE IN BRNO (CZECH REPUBLIC). Annals of Burns and Fire Disasters. Palermo, Italy: Mediterranean Burns Club, 2011, roč. 24, č. 3, s. 120-125. ISSN 1592-9566.
 348. LIPOVÝ, Břetislav. EWMA 2011, aneb "cordiales salutation de Bruxelles". Hojeni ran. Semily: Geum, 2011, roč. 5, č. 4, s. 39-40. ISSN 1802-6400.
 349. HODOVÁ, Silva, Libuše STRÁNSKÁ a Břetislav LIPOVÝ. Chemická nekrektomie hlubokých popálenin. Sestra. Praha: Mladá fronta, 2011, roč. 21, 07/08, s. 52-53. ISSN 1210-0404.
 350. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Martin JONÁŠEK, Ivan SUCHÁNEK, Nora GREGOROVÁ a Pavel BRYCHTA. Inhalační trauma - historie, současnost a budoucnost. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 60, č. 1, s. 51-57. ISSN 1210-7867.
 351. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Jak (ne)diagnostikovat a (ne)léčit Lyellův syndrom. In XVIII.ročník Konference mladých lékařů, Brno. 2011.
 352. KALOUDOVÁ, Yvonna, Ivan SUCHÁNEK, Marie MELICHAROVÁ, Silva BEZROUKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Marie ŠTAUDOVÁ, Macela SVOBODOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Kvalita jizev po nerozsáhlých popáleninách: kazuistika. In 6th Central European Congress of Burns, Kosice, SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 353. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Laser Doppler perfusion imaging (LDPI): naše první zkušenosti s neinvazivním zobrazováním mikrocirkulace u pacientů s termickým traumatem. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha, 2011, roč. 53, č. 3, s. 40-44. ISSN 1213-9106.
 354. LIPOVÝ, Břetislav. Léčba popáleninového šoku. In NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 355. NEŠPOR, David a Břetislav LIPOVÝ. Lyellův syndrom - možnosti diagnostiky a terapie. In 55. Studentská vědecká konference LF MU. 2011.
 356. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Lyellův syndrom: infekční komplikace. In XX.konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny. 2011. ISBN 978-80-263-0004-5.
 357. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Iva HUFOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Lyellův syndrom: odlišné osudy stejné diagnózy. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 358. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Ivan SUCHÁNEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Yvona KALOUDOVÁ. Microbiological benefit of early tracheostomy in severely burned children. In 14th European Burns Association Congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 359. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 310-311. ISSN 1212-7299.
 360. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel KOBZÍK. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse: kazuistika. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 361. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ a Hana ŘIHOVÁ. Nárůst rezistence mikroorganismů u popálených pacientů. In VII.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz. 2011.
 362. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Naše první zkušenosti s neinvazivním zobrazováním mikrocirkulace u pacientů s termickým traumatem. In XVIII.ročník Konference mladých lékařů. 2011.
 363. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Our experience with tissue expansion in the reconstruction of burned children. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Czech Medical Association JEP, 2011, roč. 53, 1-4, s. 9-12. ISSN 0001-5423.
 364. LIPOVÝ, Břetislav, Nora GREGOROVÁ a Michaela FIAMOLI. Polékové dermatologické katastrofy v ambulantní praxi. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress agency s.r.o., 2011, roč. 53, č. 4, s. 35-40. ISSN 1213-9106.
 365. FRIDRICHOVÁ, Lenka a Břetislav LIPOVÝ. Použití přirozených koloidů v tekutinové resuscitaci. In 55. Studentská vědecká konference LF MU. 2011.
 366. GREGOVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie. Medical Tribune. Paha: Léčba ran, 2011, č. 4. ISSN 1214-8911.
 367. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel KOBZÍK. Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 368. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. PREVALENCE AND RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN SEVERELY BURNED PATIENTS: A 10-YEAR RETROSPECTIVE STUDY. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2011, roč. 52, 2-4, s. 39-43. ISSN 0001-5423.
 369. LIPOVÝ, Břetislav. Příjmové ošetření těžce popáleného pacienta. In NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 370. FIAMOLI, Michaela, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ a Hana ŘIHOVÁ. Rizikové faktory pro rozvoj gramnegativní bakteriemie u těžce popálených pacientů. In XVIII.kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2011. ISBN 978-80-260-0541-4.
 371. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role aminoglykosidů v terapii multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. Nozokomiálne nákazy. Martin: JLF UK, 2011, roč. 10, č. 4, s. 6-8. ISSN 1336-3859.
 372. KOBZÍK, Pavel, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Martin FIALA. Rutinní MRSA screening u pacientů s chronickou ranou. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 373. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Terapie posttraumatické alopecie pomocí tkáňového expandéru. In XI. dny mladých chirurgů, Bratislava. 2011. ISSN 1336-5975.
 374. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ a Viktor AGALAREV. THE IMPORTANCE OF A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE TREATMENT OF MUTILATING ELECTRICAL INJURY: A CASE STUDY. Acta Chirurgiae Plasticae. 2011, roč. 52, 2-4, s. 61-64. ISSN 0001-5423.
 375. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Ivan SUCHÁNEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Yvona KALOUDOVÁ. The renaissance of polymyxins in the therapy of infectious complications in severely burned patients. In 14th European Burns Association Congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 376. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Tissue expanders in reconstruction of burned children. In 14th European Burns Association congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 377. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Toxická epidermální nekrolýza: přehled možností terapie. Hojeni ran. Semily: Geum, 2011, roč. 5, č. 4, s. 6-12. ISSN 1802-6400.
 378. LIPOVÝ, Břetislav. Toxická epidermální nekrolýza: vzácná a nebezpečná. VII. Praha: Medical Tribune, 2011. Léčba ran, 4. ISSN 1214-8911.
 379. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ a Silva HODOVÁ. Transsexualismus. In Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 120-124. ISBN 978-80-7013-537-2.
 380. SUCHÁNEK, Ivan, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Úloha polymyxinů u popálených pacientů. In 6th Central European Congress of Burns, Kosice, SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 381. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Michaela FIAMOLI, Markéta HANSLIANOVÁ a Nora GREGOROVÁ. Ventilátorová pneumonie pacientů s inhalačním traumatem. In XVIII.kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2011. ISBN 978-80-260-0541-4.
 382. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Vysokonapěťové elektrotrauma - komplexní péče. In XI.dny mladých chirurgů, Bratislava. 2011. ISSN 1336-5975.
 383. LIPOVÝ, Břetislav a Pavel BRYCHTA. XIV.kongres Evropské popáleninové asociace 2011. Hojeni ran. Semily: Geum, 2011, roč. 5, č. 5, s. 32-33. ISSN 1802-6400.
 384. MALOUŠKOVÁ, Jiřina, Petra BRABLECOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Zchladím Tě v horké vodě ... In 6th Central European Congress of Burns, Kosice SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 385. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. ZMĚNA SPEKTRA GRAMNEGATIVNÍCH KMENŮ BAKTERIÍ IZOLOVANÝCH Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST U PACIENTŮ S INHALAČNÍM TRAUMATEM. Nozokomiálne nákazy. Martin, SK: Mediconsulting, 2011, roč. 10, č. 3, s. 3-5. ISSN 1336-3859.
 386. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Zygomycety izolované u pacienta s rozsáhlým popálením. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha, 2011, roč. 53, č. 3, s. 36-39. ISSN 1213-9106.
 387. 2010

 388. BRYCHTA, Pavel, Brož LUDOMÍR, Zuzana JELÍNKOVÁ, Jiří BLÁHA, Břetislav LIPOVÝ a Eva MATOUŠKOVÁ. Acellular porcine dermis - its characterization and use in burn medicine. In European Burns Association congress Budapest, Hungary 2007. 2010.
 389. KALOUDOVÁ, Yvona, Marie MELICHAROVÁ, Silva BEZROUKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Askina SilNet. In I.sympozium: Chirurgická léčba kožních defektů Sport V Hotel Hrotovice. 2010.
 390. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Milada FRANCŮ a Pavel BRYCHTA. Bakteriologická diverzita akutní a chronické rány. Hojení ran. Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2010, roč. 4, č. 2, s. 25-30, 5 s. ISSN 1802-6400.
 391. KOBZÍK, Pavel, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Dopad změny počtu krajů na spádovost popáleninových center. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 392. BRYCHTA, Pavel, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Enzymatic Necrolysis and Chemical Necrectomy in Burns. In 13. kongres International Society for Burn Injuries Fortaleza Brazil. 2010.
 393. LIPOVÝ, Břetislav, Ivan SUCHÁNEK, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER a Hana KRUPICOVÁ. Epidemiologie dětských popáleninových traumat na Jižní Moravě: Srovnávací studie po 15 letech. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 65, č. 1, s. 3-9. ISSN 0069-2328.
 394. GREGOROVÁ, Nora a Břetislav LIPOVÝ. Epidemiologie těžce popálených geriatrických pacientů. Sestra. ČR, Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 2010, č. 12, s. 46-48. ISSN 1210-0404.
 395. KALOUDOVÁ, Yvona, Olga ŠIVICOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Anna MARTINCOVÁ, Silva BEZROUKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Epidemiologie úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 396. BRYCHTA, Pavel, Yvona KALOUDOVÁ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. European Guidelines For Burn Care Practice – EBA Manifest. In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Ostrava. 2010.
 397. SUCHÁNEK, Ivan, Nora GREGOROVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Hana KRUPICOVÁ, Radomír MAGER, Yvona KALOUDOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Expandérové rekonstrukce posttraumatických alopecií. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 398. LIPOVÝ, Břetislav, Nora GREGOROVÁ, Hana ŠTROBLOVÁ, Martin ZEMAN, Karel SCHNELLER, Hana ŘIHOVÁ, Radomír MAGER, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Fatální herpetická komplikace kriticky popáleného pacienta. Hojení ran. Semily: Nakladatelství GEUM, 2010, roč. 4 (2010), č. 4, s. 8-11. ISSN 1802-6400.
 399. BRYCHTA, Pavel, Hana ZIMOVČÁKOVÁ, Zora JAKUBÍKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Fractional CO2 laser treatment. In Laser congress Riva clinic. 2010.
 400. KALOUDOVÁ, Yvona, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Anna MARTINCOVÁ a Pavel BRYCHTA. High voltage electrical injuries - epidemiology. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010.
 401. HOKYNKOVÁ, Alica, Milada FRANCŮ, Yvona KALOUDOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Charakteristika a léčba jizev po hlubokých popáleninách. Referátový výběr - dermatovenerologie. Praha, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 66-70. ISSN 1213-9106.
 402. LIPOVÝ, Břetislav a Pavel BRYCHTA. Charakteristika a výhody řezu kůží CO2 laserem. In 50. Studentská vědecká konference LF MU Brno. 2010.
 403. LIPOVÝ, Břetislav, Lenka GRUZOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Infekce krevního řečiště u popálených dětí: fakta a mýty! In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 404. KALOUDOVÁ, Yvona, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav PENKA, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. International Society on Thrombosis and Haemostasis: DIC skore u popálených pacientů (pokračování studie). In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP Ostrava. 2010.
 405. KALOUDOVÁ, Yvona a Břetislav LIPOVÝ. International Society on Thrombosis and Haemostasis: Disseminated Intravascular Coagulation Score in Burns. In ŽALOUDÍKOVÁ, Zuzana, Alica HOKYNKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav PENKA, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. European Burn Association congress 2009. 2010.
 406. PROKŮPKOVÁ, Ludmila, Jana FIŠEROVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Když rána osudu člověka (ne)zlomí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 407. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Když rehabilitace nestačí. In VII. FESTIVAL KAZUISTIK. 2010. ISBN 978-80-254-8015-1.
 408. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ a Markéta HANSLIANOVÁ. Kolistin, staré antibiotikum pro nové století. In VIII.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2010. ISSN 1802-6400.
 409. LIPOVÝ, Břetislav, Leona PLEŠKOVÁ, Lubomíra ČUPEROVÁ a Markéta HANSLIANOVÁ. Kolistin, téměř zapomenuté antibiotikum v moderní léčbě popálených pacientů. Sestra. Praha, 2010, roč. 2010, č. 06, s. 44-45. ISSN 1210-0404.
 410. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Kolistin v léčbě multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 59, č. 4, s. 183-188, 5 s. ISSN 1210-7913.
 411. LIPOVÝ, Břetislav a Pavel BRYCHTA. Laserová nekrektomie - histologická studie. In 13.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny Brno. 2010.
 412. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Mikrobiologický profil popálené plochy u dětí. Nozokomiálne nákazy. Martin: JLF UK, 2010, roč. 9, č. 4, s. 11-14. ISSN 1336-3859.
 413. LIPOVÝ, Břetislav. Mikrobiologický screening pacientů s popáleninovým traumatem. In Celostátní pracovní konference pro zdravotní laboranty. 2010.
 414. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Multirezistentní kmeny Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. In IV.česko-slovenský kongres intenzivní medicíny. 2010. ISBN 978-80-904020-6-5.
 415. KALOUDOVÁ, Yvona, Hana ŘIHOVÁ, Pavel BRYCHTA, Ivan SUCHÁNEK, Jiří KUČERA, Ivo MENŠÍK, Hana KRUPICOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Mutilating electrotrauma: Case report. Acta chir plast. Praha, 2010, roč. 50, č. 1, 11-15. ISSN 0001-5423.
 416. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ, Martin SLEZÁK, Miroslav ĎATKO, Pavel BRYCHTA a Alena ŠEVČÍKOVÁ. Neúspěšná terapie kombinované mykotické infekce u těžce popálené pacientky: kazuistika. Acta chirurgiae plasticae. 2010, roč. 51, č. 4, 1-100. ISSN 0001-5423.
 417. BRYCHTA, Pavel, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Omrzliny léčené na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie v Brně 2005/2006. In 12.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny, Košice Slovensko. 2010.
 418. BRYCHTA, Pavel, Hana ZIMOVČÁKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Our experience with postbariatric plastic surgery. In Laser congress Riva Clinic Brno. 2010.
 419. LIPOVÝ, Břetislav, Olga ŠIVICOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ, Anna MARTINCOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Popálené děti na JIP: epidemiologická studie. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 420. LIPOVÝ, Břetislav, Ivan SUCHÁNEK, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Hana KRUPICOVÁ, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Popálení jako nástroj trestu. In VII.FESTIVAL KAZUISTIK. 2010. ISBN 978-80-254-8015-1.
 421. LIPOVÝ, Břetislav, Ivan SUCHÁNEK, Hana KRUPICOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Popáleninové trauma u dětí: kazuistiky a epidemiologie. In VI. Festival kazuistik Luhačovice 2009. 2010. ISBN 978-80-254-4373-6.
 422. LIPOVÝ, Břetislav a Nora GREGOROVÁ. Použití tigecyklinu u kriticky popáleného pacienta:kasuistika. Antiinfectives. 130 00 Praha: We Make Media, s. r. o., 2010, roč. 1, č. 2, s. 6-7. ISSN 1804-4212.
 423. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ a Nora GREGOROVÁ. Prevalence a rezistence Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. In XVII.ročník Konference mladých lékařů. 2010.
 424. LIPOVÝ, Břetislav. Problematika nárůstu rezistence mikroorganismů na popáleninovém centru v 21.století. 2010.
 425. ŽALOUDÍKOVÁ, Zuzana, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Rekonstrukce ruky u popálených dětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 426. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Respirační patogeny v etiologii ventilátorové pneumonie pacientů s inhalačním traumatem. In XIX.koference mladých mikrobiologů (Tomáškovy dny 2010). 2010.
 427. JELÍNKOVÁ, Zuzana, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role chemické nekrektomie v léčbě hlubokých popálenin u dětí. Hojení ran. Praha: GEUM, 2010, roč. 4 (2010), č. 4, s. 12-17. ISSN 1802-6400.
 428. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Rostou, jdeme na houby. In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Ostrava. 2010.
 429. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Tigecyclin in the treatment of severely burned patients - two years of experience with new glycylcyclin. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010.
 430. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Pavel BRYCHTA. Tigecyklin v terapii ventilátorové pneumonie u pacienta s inhalačním traumatem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha, 2010, roč. 7/2010, č. 2, s. 40-42. ISSN 1802-0518.
 431. JELÍNKOVÁ, Zuzana, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Milan DASTYCH a Pavel BRYCHTA. Toxikologické aspekty chemické nekrektomie 40% kyselinou benzoovou při léčbě hlubokých popálenin. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 432. JELÍNKOVÁ, Zuzana, Břetislav LIPOVÝ, Milan DASTYCH a Pavel BRYCHTA. Toxikologické aspekty chemické nekrektomie 40% kyselinou benzoovou při léčbě hlubokých popálenin. In XVII. ročník Konference mladých lékařů. 2010.
 433. SEVEROVÁ, Jitka, Marie MELICHAROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Břetislav LIPOVÝ. Umíme rozpoznat týrané dítě? In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 434. LIPOVÝ, Břetislav a Hana ŘIHOVÁ. VAP jako důsledek inhalačního traumatu? In Konference mladých lékařů Brno. 2010.
 435. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Pavel BRYCHTA a Radomír MAGER. Ventilátorová pneumonie u popálených pacinetů. In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010.
 436. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Ventilátorová pneumonie (VAP) a ventilátorová tracheobronchitida (VAT) u pacientů s inhalačním traumatem. In 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice. 2010. ISBN 978-80-904667-0-8.
 437. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ a Hana ŘIHOVÁ. Využití tigecyclinu v terapii infekcí měkkých tkání. In Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí. 2010. ISBN 978-80-904440-2-7.
 438. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Využití tkáŇové expanze v rekonstrukci popálených dětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 439. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Využití tkáňových expandérů v rekonstrukci popálených dětí. In XVII.ročník Konference mladých lékařů. 2010.
 440. SUCHÁNEK, Ivan, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Vývoj popáleninového úrazu na přelomu 20. a 21. století. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 441. HODOVÁ, Silva a Břetislav LIPOVÝ. Význam edukace perioperačních sester v prevenci rozvoje a šíření MRSA. Sestra. ČR, Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 2010, č. 10, 2 s. ISSN 1210-0404.
 442. BRYCHTA, Pavel, Ivan SUCHÁNEK, Jitka VOKURKOVÁ, Marie MELICHAROVÁ a Břetislav LIPOVÝ. XVI. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010.
 443. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Dagmar BURGETOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Změna bakteriálního spektra na ranných plochách u těžce popálených pacientů. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 59, č. 1, 34-38. ISSN 1210-7913.
 444. LIPOVÝ, Břetislav, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Zygomycetes in BICU. In Lausanne European Burn Association congress 2009. 2010.
 445. LIPOVÝ, Břetislav, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ a I KOCMANOVÁ. Zygomycety na JIP u těžce popálených pacinetů: kazuistika. In Tomáškovy dny Brno 2009. 2010.
 446. 2009

 447. BRYCHTA, Pavel, Zuzana JELÍNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Petr ŠÍN. Biological skin substitutes in the treatment of burns: an update. In Deutsche Gesellschaft für Verbrennungsmedizin Austria. 2009.
 448. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Pavel BRYCHTA. One year experience with Tigecycline in therapy of serious infection in severely burned patients. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 51, č. 4, s. 69-71. ISSN 0001-5423.
 449. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Jan STAŠEK, Martin JONÁŠEK, Igor SAS a Břetislav LIPOVÝ. Péče o pacienta s Lyellovým syndromem. In 6. Křivánkovy dny: Perioperační péče - Sborník příspěvků. 2009. s. 99-100. ISBN 978-80-86417-07-3.
 450. 2008

 451. BRYCHTA, Pavel a Ludomír BROŽ. Acellular Porcine Dermis as a Temporary Biological Skin Substitute /BSS/ in Deep Dermal Burns. 2008.
 452. LIPOVÝ, Břetislav, Yvona KALOUDOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav PENKA, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. HEMOCOAGULATION DISORDERS IN EXTENSIVELY BURNED PATIENTS: PILOT STUDY FOR SCORING OF THE DIC. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2008, roč. 50, č. 4, s. 115-118, 120 s. ISSN 1803-6597.
 453. KALOUDOVÁ, Yvonna a Hana ŘIHOVÁ. Mutilating Electrotrauma - Case Report. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2008, roč. 50, č. 3, s. 11-15. ISSN 0001-5423.
 454. KALOUDOVÁ, Yvonna, Břetislav LIPOVÝ, Miloslava MATÝŠKOVÁ a Hana ŘIHOVÁ. Poruchy hemokoagulační rovnováhy u rozsáhle popálených pacinetů. In BRYCHTA, Pavel a Miroslav PENKA. 14.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2008.
 455. 2007

 456. KUBEK, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana JELÍNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Co dokáže bolševník - kazuistika. In XIII.výroční konference popáleninové medicíny. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2022 04:45