Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ZERZOVÁ, Jana a Filip PULTAR. DIKOBRAZ mluví anglicky. 2022. DIKOBRAZ (digitální vzdělávací zdroje).
 2. ZERZOVÁ, Jana a Filip PULTAR. DVZ – DIKOBRAZ mluví anglicky. Metodika pro učitele. 2022. DIKOBRAZ (digitální vzdělávací zdroje).
 3. ZERZOVÁ, Jana. Task Design in Telecollaborative Teaching of Intercultural Communicative Competence in the 21st century: Review of Research. In ECER 2022: ECER Plus (online): Education in a Changing World: The impact of global realities on the prospects and experiences of educational research. 2022.
 4. ZERZOVÁ, Jana. Teaching and Researching Intercultural Communicative Competence in the 21st century: Perspectives for Further Teaching and Research. In ECER 2022: ECER Plus (online): Education in a Changing World: The impact of global realities on the prospects and experiences of educational research. 2022.
 5. ZERZOVÁ, Jana. Teaching Intercultural Communicative Competence Online: Research Recommendations for Task Design. In Teacher and Translator Training Conference (online), The University of Gdansk, Poland. 2022.
 6. 2021

 7. ZERZOVÁ, Jana. Design učebních úloh v telekolaborativních projektech zaměřených na rozvoj interkulturní komunikační kompetence. In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 18-29. sv. 4. ISBN 978-80-261-1078-1.
 8. ZERZOVÁ, Jana. Současná témata ve výzkumu a výuce interkulturní komunikační kompetence ve světě. In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 4-17. sv. 4. ISBN 978-80-261-1078-1.
 9. ZERZOVÁ, Jana. Současná témata ve výzkumu a výuce interkulturní komunikační kompetence ve světě. In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. 2021.
 10. ZERZOVÁ, Jana. Telecollaboration and the development of intercultural communicative competence: current trends in teaching and research. In INCOLLAB Innovative Learning and Teaching Environments Conference. 2021.
 11. 2019

 12. ZERZOVÁ, Jana. Intercultural Development Inventory®, version 3 – osobní plán rozvoje interkulturní kompetence. In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 27-35. sv. 3. ISBN 978-80-261-0932-7.
 13. ZERZOVÁ, Jana a Kateřina MAŇASOVÁ. Major Career Changes from the Perspective of Experienced Teachers. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 11, č. 2, s. 119-129. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2019-024.
 14. SCHEJBALOVÁ, Adéla a Jana ZERZOVÁ. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ v Praze. In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 36-44. sv. 3. ISBN 978-80-261-0932-7.
 15. ZERZOVÁ, Jana a Adéla SCHEJBALOVÁ. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ v Praze. In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků III. 2019.
 16. 2018

 17. ZERZOVÁ, Jana. Opportunities to Develop Intercultural Communicative Competence in Czech lower-secondary schools: Findings of the IRSE Video Study of German. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 6, č. 3, s. 101-121. ISSN 1339-4045. doi:10.2478/jolace-2018-0027.
 18. 2017

 19. ZERZOVÁ, Jana. Intercultural competence of students of English measured via Intercultural Development Inventory®, version 3. In ELT Signposts 2017. 2017.
 20. ZERZOVÁ, Jana, Michaela ŠAMALOVÁ a Martina KARPETOVÁ. Kulturní aspekty angličtiny jako mezinárodního jazyka v učebnicích angličtiny. In Pešková Michaela, Kubíková Kateřina. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 45-57. sv. 2. ISBN 978-80-261-0764-4.
 21. ZERZOVÁ, Jana. Výzkum rozvoje interkulturní kompetence studentů anglického jazyka pomocí Intercultural Development Inventory®, version 3. Cizí jazyky. Univerzita Karlova, 2017, roč. 60, č. 4, s. 3-12. ISSN 1210-0811.
 22. 2016

 23. ZERZOVÁ, Jana. Intercultural competence of first year students of English at the Faculty of Education, Masaryk University: a report of research. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. BERLIN: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2016, roč. 4, č. 2, s. 3-26. ISSN 1339-4045. doi:10.1515/jolace-2016-0013.
 24. ZERZOVÁ, Jana. Intercultural Development Inventory®, version 3 - nástroj pro měření rozvoje interkulturní kompetence. In Pešková Michaela, Kubíková Kateřina. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 33-40. ISBN 978-80-261-0666-1.
 25. 2015

 26. BARANČICOVÁ, Jana a Jana ZERZOVÁ. English as a lingua franca used at international meetings. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. BERLIN: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2015, roč. 3, č. 3, s. 30-51. ISSN 1339-4045. doi:10.1515/jolace-2015-0018.
 27. 2014

 28. ZERZOVÁ, Jana a Simona ŠEBESTOVÁ. Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 394-422. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-3-394.
 29. 2013

 30. ZERZOVÁ, Jana. Metody a postupy pro výuku interkulturní komunikace. In Eva Polesná. Multikulturně v teorii i praxi. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 83-90. Network of Educators of Foreign Language Teachers. ISBN 978-80-7414-616-9.
 31. 2012

 32. ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 246 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 27. ISBN 978-80-210-5725-8.
 33. ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 246 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 27. ISBN 978-80-210-6824-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6824-2014.
 34. ZERZOVÁ, Jana. Ohlédnutí za návštěvami škol a fází hodnocení příprav. In Jitka Kazelleová, Tamara Váňová. CLIL do škol. Sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 37-42. ISBN 978-80-210-5938-2.
 35. 2011

 36. ZERZOVÁ, Jana. Assessment Tools of Language Teachers' Intercultural Competence. In ELT Signposts 2011 Conference Programme. 2011.
 37. ZERZOVÁ, Jana. Assessment Tools of Language Teachers' Intercultural Competence. In ELT Signposts 2011. 2011.
 38. HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Naděžda VOJTKOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Michaela PÍŠOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Jitka KAZELLEOVÁ, Jaroslav SUCHÝ, Ailsa Marion RANDALL, Martin NĚMEC, Radek VOGEL a Jana ZERZOVÁ. ELT Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English (MSSUA). 2011.
 39. ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikativní kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: Pdf MU, 2011. 267 s.
 40. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9.
 41. ZERZOVÁ, Jana. Učitelovo pojetí kultury a cílů výuky reálií a IKK. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 42. ZERZOVÁ, Jana. Učitelovo pojetí kultury a cílů výuky reálií a IKK. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 43. 2010

 44. ZERZOVÁ, Jana. CPV videostudie anglického jazyka: analýza výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 299-306. ISBN 978-80-7368-769-4.
 45. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3.
 46. ZERZOVÁ, Jana. Návrh kategoriálního systému pro analýzu výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence ve výuce cizímu jazyku. In CYKO: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání (NAME 2010). 2010.
 47. 2009

 48. ZERZOVÁ, Jana. Analysing Teaching Intercultural Communicative Competence in Czech Lower-secondary English Classes: CPV Video Study. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 190-199. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.
 49. ZERZOVÁ, Jana. Analyzing Teaching Culture and Intercultural Communicative Competence. In Pre-Conference ECER. Theory and Evidence in European Educational Research. 2009.
 50. ZERZOVÁ, Jana. Analyzing Teaching Culture and Intercultural Communicative Competence. In Pre-Conference ECER. Theory and Evidence in European Educational Research. 2009.
 51. ZERZOVÁ, Jana. CPV videostudie anglického jazyka: analýza výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. ročník celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Sborník abstraktů XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. 2009.
 52. ZERZOVÁ, Jana. CPV videostudie anglického jazyka: analýza výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. ročník celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. 2009.
 53. ZERZOVÁ, Jana. Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka: CPV videostudie. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Sborník příspěvků z VI. ročníku konference studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Votobia, 2009. s. 399-405. ISBN 978-80-7220-315-4.
 54. ŠEBESTOVÁ, Simona a Jana ZERZOVÁ. Zpráva z konference ECER 2009. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2009, roč. 19, č. 4, s. 106-108. ISSN 1211-4669.
 55. ZERZOVÁ, Jana. Zpráva z prekonference ECER 2009 ve Vídni. In Bulletin CPV 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 69-70. ISBN 978-80-210-5060-0.
 56. 2008

 57. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637.
 58. ZERZOVÁ, Jana. Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka: CPV videostudie. In PdF Univerzity Palackého Olomouc. 6. ročník studentské vědecké konference. 2008.
 59. ZERZOVÁ, Jana. Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka: CPV videostudie. In PdF Univerzity Palackého Olomouc. 6. ročník studentské vědecké konference. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2023 22:56