Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Josef TRNA a Eva TRNOVÁ. Eye Tracking method in the research of mathematical and logical intelligence of students at primary school. In 21st World Conference Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice, Odense. 2015.
 2. TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education. In 21st World Conference Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice. Odense. 2015.
 3. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. e-Pedagogium. Olomouc: Palacky University, Faculty of Education, 2015, roč. 15, č. 4, s. 79-93. ISSN 1213-7758.
 4. 2014

 5. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. In The 13th APFG Conference on Giftedness. Beijing. China. 2014.
 6. TRNA, Josef a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology. In The 13th APFG Conference on Giftedness. Beijing. China. 2014.
 7. 2013

 8. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Josef TRNA, Eva TRNOVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Jiřina NOVOTNÁ, Magdaléna NOVOTNÁ a Jan ŠŤÁVA. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. Brno: Paido, 2013. 139 s. 354. ISBN 978-80-7315-244-4.
 9. 2012

 10. TRNA, Josef a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development. In Giftedness 2012, The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness. 2012.
 11. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Josef TRNA. Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness. In Giftedness 2012, The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness. 2012.
 12. NAVRÁTIL, Vladislav a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Podpora fyzikálně nadaných studentů. In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process:Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. University of Defence: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2012. s. 44-49. ISBN 978-80-7231-865-0.
 13. ŠŤÁVA, Jan a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Podstawy prawne kształcenia uczniów zdolnych – dzieci obcokrajowców w RC. In Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Referát na mezinárodní konferenci. 2012. 2012.
 14. 2011

 15. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Josef TRNA. Názory přírodovědně nadaných žáků na výuku fyziky. In Janda, M., Šťáva, J. Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 101-118. ISBN 978-80-210-5760-9.
 16. 2010

 17. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Andera NĚMEČKOVÁ. Charakteristické rysy učitelů nadaných žáků. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Talent a nadání ve vzdělávání. 2010. ISBN 978-80-210-5274-1.
 18. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Andera NĚMEČKOVÁ. Charakteristické rysy učitelů nadaných žáků. In Mezinárodní seminář Talent a nadání ve vzdělávání. 2010.
 19. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Andrea NĚMEČKOVÁ. CHARAKTERISTICKÉ RYSY UČITELŮ NADANÝCH ŽÁKŮ. In Sborník referátů z mezinárodního semináře Talent a nadání ve vzdělávání. první. Brno: PdFMU, 2010. s. 187-196. ISBN 978-80-210-5330-4.
 20. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Modelování a vizualizace řešení problémů. In Vzdelávacia a didaktická komunikácia 2009, Educational & Didactic Communication 2009. první. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o., 2010. s. 92-97. ISBN 978-80-89160-69-3.
 21. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Pedagogical approaches to gifted pupils (Focus on education of gifted pupils in science subjects). In ŠIMONÍK, O. (ed.). School and talented Pupil. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 46-54. ISBN 978-80-210-5350-2.
 22. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Pedagogické přístupy k nadaným žákům (Se zaměřením na vzdělávání nadaných žáků v přírodovědných předmětech.). In ŠIMONÍK, O. (ed.). Vzdělávání nadaných žáků. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 57-64. ISBN 978-80-210-5349-6.
 23. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Pedagogické přístupy k nadaným žákům, atributy nadaných žáků. In Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu; projekt Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK,. 2010.
 24. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Připravenost učitelů na přítomnost nadaných žáků ve třídě. In Šimoník, O. (ed.) Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Sborník příspěvků z pracovního semináře. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 146-153. ISBN 978-80-210-5368-7.
 25. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Strukturální zobrazení oborových kompetencí v přírodovědných disciplínách. první. Brno, 2010. 186 s. ISBN 978-80-7392-101-9.
 26. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Učím žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, umím to? In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzívní vzdělávání v primární škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. první. Brno: PdF MU, 2010. 7 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 27. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Jan ŠŤÁVA, Miroslav JANDA, Magdalena NOVOTNÁ a Iva KUBIŠTOVÁ. Vyučovací metody vhodné pro výuku nadaných žáků a studentů. první. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2010. 44 s. ISBN 978-80-254-8122-6.
 28. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Martin NOVÁK. Využití a aplikace astrofyziky a planetární geografie ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda u nadaných žáků na SŠ. In Sborník referátů z mezinárodního semináře Talent a nadání ve vzdělávání. první. Brno: PdF MU, 2010. s. 174-186, 12 s. ISBN 978-80-210-5330-4.
 29. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Martin NOVÁK. Využití a aplikace astrofyziky a planetární geografie ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda u nadaných žáků na SŠ. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Talent a nadání ve vzdělávání. 2010. ISBN 978-80-210-5274-1.
 30. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Využití a aplikace astrofyziky a planetární geografie ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda u nadaných žáků na SŠ. In Mezinárodní seminář Talent a nadání ve vzdělávání. 2010.
 31. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Základní postupy při psaní závěrečných prací a možnosti využití vybraných výzkumných metod. In Literární téma v bakalářských a diplomových pracích. první. Brno: Muni press, 2010. s. 15-20, 5 s. ISBN 978-80-210-5208-6.
 32. 2009

 33. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. A Model of the Logical Structure of Gifted and Talented Pupil. In Talent and Education 3. Monografie. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 10-18. Výzkumné zprávy číslo 6. ISBN 978-80-210-5113-3.
 34. ŠŤÁVA, Jan, Oldřich ŠIMONÍK a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Metody a způsoby práce s nadanými žáky. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 173-181. ISBN 978-80-210-5039-6.
 35. ŠŤÁVA, Jan, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Oldřich ŠIMONÍK. Metody a způsoby práce s nadanými žáky. In Mezinárodní seminář Nadaní žáci: výzva pro učitele. 2009.
 36. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Model logické struktury edukačního procesu pro nadaného žáka. In Výchova a nadání 3. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 11-19. Výzkumné zprávy číslo 5. ISBN 978-80-210-5117-1.
 37. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Nadaní žáci - výzva pro učitele. 2009.
 38. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník anotací. 2009. ISBN 978-80-210-5023-5.
 39. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Nadaní žáci: výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 282 s. ISBN 978-80-210-5039-6.
 40. ŠMAHELOVÁ, Bohumíra a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Nadaný žák na 1. stupni základní školy. In Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2009. s. 188 - 206, 14 s. ISBN 978-80-210-5039-6.
 41. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Martin NOVÁK. Nejčastější volba metod při výuce nadaných žáků. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
 42. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Jana VLACHOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 209-221. ISBN 978-80-210-5039-6.
 43. NOVÁK, Martin, Oldřich ŠIMONÍK, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Problematika nadání dětí cizinců v České republice. In Mezinárodní seminář Nadaní žáci: výzva pro učitele. 2009.
 44. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Martin NOVÁK, Oldřich ŠIMONÍK a Jan ŠŤÁVA. Problematika nadání dětí cizinců v České republice. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 179-187. ISBN 978-80-210-5039-6.
 45. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Oldřich ŠIMONÍK a Martin NOVÁK. Profil učitele nadaného žáka. In Nadaní žáci: výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 113-121. ISBN 978-80-210-5039-6.
 46. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Strukturální zobrazení oborových kompetencí v přírodovědných disciplínách. první. Brno: Brno: MSD, 2009. 186 s. ISBN 978-80-7392-101-9.
 47. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Petra JANDLOVÁ. Tvorba individuálního vzdělávacího programu pro nadaného žáka. In Nadaní žáci:výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 85-89. ISBN 978-80-210-5039-6.
 48. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Dana BRÍDZIKOVÁ. Výzkum mýtů vyskytujících se mezi pedagogy v praxi. In Nadaní žáci: výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2009. s. 35-38. ISBN 978-80-210-5039-6.
 49. 2008

 50. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 67 s. ISBN 978-80-210-4544-6.
 51. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. INFOGRAM - Portál pro podporu informační gramotnosti. Brno: MU Brno, 2008.
 52. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Hana BŘOUŠKOVÁ. Komunikační specifika nadaných žáků. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. (Education of Pupils with Special Educational Needs II.). Brno: PdF MU Brno, 2008. s. 113-132, 19 s. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV, svazek 2. ISBN 978-80-210-4736-5.
 53. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Hana BŘOUŠKOVÁ. Komunikační specifika nadaných žáků 2. In Výchova a nadání 2. První vydání. Brno: PdF MU, 2008. s. 92-97. Výzkumné zprávy číslo 3. ISBN 978-80-7392-055-5.
 54. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Pedagogické principy v didaktice chemie. In HAVEL, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J. (Eds.) / Pedagogické praxe a oborové didaktiky./ Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2008. s. 249-253. ISBN 978-80-7392-052-4.
 55. HÜBELOVÁ, Dana. Pohledy na výuku zeměpisu: pracují učitelé s nadanými žáky? In ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2008. s. 52 - 62, 233 s. ISBN 978-80-7392-054-8.
 56. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Possibilities of Development of gifted Pupils at School. In Education and Talent 2. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická faulta., 2008. s. 9-25. Výzkumné zprávy číslo 4. ISBN 978-80-7392-056-2.
 57. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Přírodovědně nadaní žáci a evaluace jejich výsledků. In Výchova a nadání 1. první. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 35-44. Výzkumné zprávy, číslo 1. ISBN 978-80-7392-024-1.
 58. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Přírodovědně nadaní žáci a evaluace jejich výsledků v rámci chemických olympiád. In Výchova a nadání 1. Brno: PdF MU, 2008. s. 35-44. Výzkumné zprávy, číslo 1. ISBN 978-80-7392-024-1.
 59. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Pupils gifted for natural sciences and evaluation of their results concerning. In Education and Talent 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. s. 38-47. Talented pupil 1. ISBN 978-80-7392-033-3.
 60. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Pupils Gifted for Natural Sciences and Evaluation of Their Results Concerning Chemical Olympics. In Education end Talent 1. 1st ed. Brno: Masaryk univerzity, Faculty of Education, 2008. s. 38-47. Výzkumné zprávy, číslo 2. ISBN 978-80-7392-033-3.
 61. ŠIMONÍK, Oldřich, Magdalena NOVOTNÁ, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. The Cooperation of School and Pedagogical-Psychological Service during the Care of gifted Pupils. In Education and Talent 2. Brno.: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta., 2008. s. 26-31. Výzkumné zprávy číslo 4. ISBN 978-80-7392-056-2.
 62. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. 2008.
 63. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. In Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008. 175 s. ISBN 978-80-7392-054-8.
 64. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. In Učitel a nadaný žák. Sborník anotací. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008. 23 s. ISBN 978-80-7392-053-1.
 65. 2007

 66. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Petr PROCHÁZKA. Analytical-synthetic model of chemistry. Bratislava: Didaktis, 2007. s. 112-120. ISBN 978-80-89160-46-4.
 67. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Petr PROCHÁZKA. Cognitive structure of the plant cell metabolism. 2007. ISBN 978-80-89160-46-4.
 68. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Conceptual Curricula of Inorganic and Organic Chemistry and Its Analytical Synthetic Models. In Educational and Didactic Communication 2007, Vol.3. – Applications. Bratislava: Didaktis, 2007. s. 62-69. ISBN 978-80-89160-56-3.
 69. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Conceptual Curriculum of Biochemistry and Its Analytical Synthetic Model. In Educational and Didactic Communication 2007, Vol.3. – Applications. Bratislava: Didaktis, 2007. s. 70-75. ISBN 978-80-89160-56-3.
 70. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Conceptual Curriculum of General Chemistry and Its Analytical Synthetic Model. In Educational and Didactic Communication 2007, Vol.3. – Applications. Bratislava: Didaktis, 2007. s. 56-61. ISBN 978-80-89160-56-3.
 71. ŠIMONÍK, Oldřich, Jan ŠŤÁVA a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 2007.
 72. ŠIMONÍK, Oldřich a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-7392-004-3.
 73. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Evaluace výsledků přírodovědně nadaných žáků při jejich účasti v chemických soutěžích. Brno, 2007. 7 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 74. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Hodnotový systém vysokoškolských a středoškolských studentů. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2007. 14 s. ISBN 978-80-86633-78-7.
 75. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské přestupky u nadaných žáků. In ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Radek POSPÍŠIL. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 2007. ISBN 978-80-7392-004-3.
 76. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Metodologie pedagogického výzkumu. In Sborník ze studentské konference na téma: K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací. Brno: PdF MU Brno, 2007. s. 30-41, 9 s. ISBN 978-80-210-4660-3.
 77. ŠIMONÍK, Oldřich a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Nadaní žáci z pohledu evaluace jejich výsledků v přírodovědných soutěžích. In Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky č. 3. první. Banská Bystrica.: UMB, 2007. s. 270-278., 9 s. ISBN 978-80-8083-457-9.
 78. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. 2007. 12 s. ISBN 978-80-8083-457-9.
 79. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Redoxní děje. Ostrava: Středisko přírodovědců OV – Mar. Hory, 2007. 8 s. ISBN 978-80-254-0119-4.
 80. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Strukturální zobrazení kompetencí ve vztahu k didaktické komunikaci v přírodovědných disciplínách. In Educational and Didactic Communication 2007, Vol.3. – Applications. Bratislava: Didaktis, 2007. s. 138-148. ISBN 978-80-89160-56-3.
 81. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Teacher´s Competencies Development within the Process of their Pre-Graduation Training. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2007. 15 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 82. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. THEORETICAL BASIS OF CREATION OF PEDAGOGICAL STRUCTURES - A MODEL OF THE LOGICAL STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL PROCESS. MSD spol. s.r.o., 23 Lidická street, CR: MSD Brno, spol. s.r.o., 2007. 86 s. ISBN 978-80-86633-80-0.
 83. 2006

 84. ŠIMONÍK, Oldřich a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Aktuální názory studentů a absolventů učitelství chemie na obsahovou dimenzi jejich pregraduální přípravy. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: sborník přednášek z mezinárodní konference, Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 197-204, 7 s. ISBN 80-7368-244-3.
 85. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Aktuální otázky pregraduální přípravy studentů učitelství chemie na vysokých školách v České republice. Brno: UO, 2006. 14 s. ISBN 80-7231-139-5.
 86. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. Brno: Portál PdF MU, 2006. 11 s.
 87. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Podpora profesního rozvoje studentů v průběhu jejich pregraduální přípravy. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. 13 s. ISBN 80-86633-67-5.
 88. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Pojetí a cíle vzdělávání podle RVP ZV, klíčové kompetence. Žilina: Katedra pedagogiky, psychologie a sociálnych vied FPV ŽU, Žilinská univerzita, 2006. 11 s. ISBN 1336-5126.
 89. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Recenze Svatoš, T. Malá didaktika, díl I. Brno: Česká pedagogická společnost, 2006. 18 s. ISBN 1211-4669.
 90. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Struktura výstupních kompetencí absolventů učitelství přírodovědných disciplín pro základní a střední školy. Brno: Portál PdF MU, 2006. 10 s.
 91. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. The curriculum contents dimension concerning the education of chemistry teachers. In Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodnicznyc. Sborník příspěvků zmezinárodní konference. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski et JAXA Sp. zo.o.,, 2006. s. 388-393. ISBN 83-85886-12-5.
 92. 2005

 93. ŠIMONÍK, Oldřich a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. A model of the logical structure of the educational process. In Modern science and textbook creation. Brochure of conference. Bratislava: Development & Research Centre of Didactic Institute, 2005. s. 52-60, 8 s. ISBN 80-85456-12-5.
 94. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Basis of Quantum Chemistry Through Cognitive Structure of Quantum Mechanics. In Brochure of conference "Structure, Formation and Design of Textbook". Vydání první. Bratislava: The Educational Publisher Didaktis Ltd., 2005. s. 70-83. ISBN 80-85456-09-5.
 95. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Kompetence učitelů chemie pro ZŠ a SŠ, získané v období jejich pregraduální přípravy. Brno, 2005. 12 s. ISBN 80-85960-92-3.
 96. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Podpora profesního rozvoje studentů přírodovědných předmětů v průběhu jejich pregraduální přípravy. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005. 14 s. ISBN 80-210-3884-5.
 97. 2004

 98. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Dissertation "Development of a Teacher´s Psychodidactic Competence". In Modern Science and Textbook Creation. Brochure of conference. první. Bratislava: Educational Publisher Didaktis Ltd., 2004. s. 67-71. ISBN 80-85456-12-5.
 99. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce cvičného učitele při vedení praxí vysokoškolských studentů. Vyškov, 2004. 19 s. ISBN 80-7231-116-6.
 100. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Vliv rodinného prostředí na utváření osobnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2004. 16 s. ISBN 1211-4669.
 101. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Zkušenosti fakultního cvičného učitele při vedení praxí vysokoškolských studentů. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2004. 14 s. ISBN 80-210-3378-9.
 102. 2003

 103. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Algoritmické postupy a programované učení. Vyškov, 2003. 21 s. ISBN 80-7231-105-0.
 104. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce s algoritmy ve výuce chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 15 s. ISBN 80-7042-960-7.
 105. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce s talentovanými žáky na gymnáziu – výuka chemie. Brno: Česká pedagogická společnost, 2003. 13 s. ISBN 1211-4669.
 106. 2002

 107. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Formy práce s talentovanými studenty gymnázia ve výuce chemie. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2002. 17 s. ISBN 80-72310-90-9.
 108. 2001

 109. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Výuka chemie u talentovaných žáků. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. 13 s. ISBN 80-7042-817-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2021 04:12