Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. RABUŠICOVÁ, Milada. Šťastný, V., Walterová, E., Xiaohu, Z. (2021). Školní vzdělávání v Číně. Praha: Karolinum. Pedagogika (Praha). Czechia: -, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 129-132. ISSN 0031-3815.
 2. 2021

 3. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 306 s. ISBN 978-80-210-9973-9.
 4. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 s. ISBN 978-80-210-9974-6.
 5. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 s. ISBN 978-80-210-9973-9.
 6. NOVOTNÝ, Petr, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 306 s. ISBN 978-80-210-9974-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9974-2021.
 7. 2020

 8. BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 4, s. 93-114. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-4-5.
 9. NOVOTNÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Karla BRÜCKNEROVÁ. Netradiční studenti : Role angažovanosti ve studiu. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 10. RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ a Maria SLOWEY. Non-Traditional Students in Tertiary Education. In Studia paedagogica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 1-199. ISSN 1803-7437.
 11. RABUŠICOVÁ, Milada. Non-Traditional Students in Tertiary Education Editorial. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 5-10. ISSN 1803-7437.
 12. 2019

 13. RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 86-126. ISBN 978-80-556-4590-2.
 14. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Milada RABUŠICOVÁ. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 33-49. ISSN 1803-7437.
 15. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Katarína ROZVADSKÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Dana KNOTOVÁ. Research based typology of non-traditional university students studying for education degrees. In ECER 2019 : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, 2.-6.9.2019, Hamburg. 2019.
 16. RABUŠICOVÁ, Milada. Švaříčková Slabáková, R., & Sobotková, I. (2018). Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění (Recenze). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2019, roč. 29, č. 2, s. 251-254. ISSN 1211-4669.
 17. NOVOTNÝ, Petr, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Karla BRÜCKNEROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Typologie netradičních univerzitních studentů pedagogických oborů postavená na datech. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.-13.9.2019, Liberec. 2019.
 18. 2018

 19. RABUŠICOVÁ, Milada a Zora SYSLOVÁ. CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY : A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. 2018.
 20. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Libor JUHAŇÁK. Non-traditional Students Studying for Education Degrees. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018.
 21. 2017

 22. RABUŠICOVÁ, Milada a Petr NOVOTNÝ. Co jsme se naučili z projektu o mezigeneračním učení : metodologická a meritorní reflexe. In XXV. Konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
 23. RABUŠICOVÁ, Milada. Intergenerational Dialog as a Way to Sustainability: Young Children and Older People Acting Together. In Understanding Learning - Changing Education. Towards education for sustainable development, mezinárodní konference OMEP, Varšava. 2017.
 24. RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační vztahy a učení v rodině: tradice i inovace. In Hledáme své kořeny, konference pořádáná Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 2017.
 25. VLČKOVÁ, Kateřina, Milada RABUŠICOVÁ, Zdeněk BOCHNÍČEK a Vladimír JŮVA. Sebehodnoticí zpráva Masarykovy univerzity: Oblast vzdělávání Učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 100 s.
 26. 2016

 27. KAMANOVÁ, Lenka, Kateřina PEVNÁ a Milada RABUŠICOVÁ. A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 43-66. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-2-4.
 28. PEVNÁ, Kateřina, Lenka KAMANOVÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Family business as a specific environment for intergenerational learning. In ECER 2016 Leading Education : The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, University College Dublin, 23-26. 8. 2016, Dublin. 2016.
 29. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Family Learning Models in Intergenerational Perspective. The New Educational Review. Katovice: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, roč. 45, č. 3, s. 64-75. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2016.45.3.05.
 30. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Knihovny jako prostor pro mezigenerační programy. In Národní seminář informačního vzdělávání. Brno 6. - 9. 6. 2016. 2016.
 31. RABUŠICOVÁ, Milada a Klára ZÁLESKÁ. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky : podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 346-378. ISSN 1805-9511.
 32. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 294 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 33. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 34. KAMANOVÁ, Lenka, Kateřina PEVNÁ a Milada RABUŠICOVÁ. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 43-52. ISSN 1804-2406.
 35. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Rodinná firma jako specifické prostředí pro učení mezi generacemi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.
 36. 2015

 37. RABUŠICOVÁ, Milada a Jan NEHYBA. Adult Learning as a Lifelong Concern: Interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, Vol. 20, No. 4, s. 109-122. ISSN 1803-7437.
 38. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Community from the perspective of intergenerational learning. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 39. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v komunitě : obsah a podnímky. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 40. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit : intenzita a podmínky mezigeneračního učení. In ICOLLE - Mezinárodní konferecerence celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 15.-16. 9. 2015, Brno. 2015.
 41. RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL a Jan PRŮCHA. Ohlédnutí : rozhovor s Janem Průchou. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 109-116. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-7.
 42. RABUŠICOVÁ, Milada. Puzzle předškolní výchovy a péče v Evropě: kde je Česká republika. In Greger, David. Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015. s. 67-82. ISBN 978-80-7290-860-8.
 43. PEVNÁ, Kateřina a Milada RABUŠICOVÁ. Senioři a mezigenerační učení. In Konference k 25letému výročí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě, 16. 9. 2015, Brno. 2015.
 44. RABUŠICOVÁ, Milada. Small children and older people in intergenerational learning: different contents, benefits for all. In International Conference “Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world”, Moscow. 2015.
 45. RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Surrogate Grandparents as Actors in Intergenerational Learning. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 4, s. 85-107. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-4-6.
 46. RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ, Karla BRÜCKNEROVÁ, Kateřina PEVNÁ, Lenka KAMANOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Symposium 2015 Intergenerational Learning : Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015.
 47. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učit se a stárnout aktivně : senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 85-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-6.
 48. RABUŠICOVÁ, Milada. Výlet s Erihem (editorial). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 5-7. ISSN 1803-7437.
 49. 2014

 50. NOVOTNÝ, Petr, Nina BOSNIČOVÁ, Jana BŘENKOVÁ, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Bohumil POKORNÝ a Milada RABUŠICOVÁ. Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice. První vydání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014. 141 s. ISBN 978-80-904531-7-3.
 51. RABUŠICOVÁ, Milada. Argumenty pro rozvoj a podporu předškolního vzdělávání v Evropě. In Konference Předškolní vzdělávání v teorii a praxi pořádaná Pedagogickou fakultou MU v Brně. 2014.
 52. RABUŠICOVÁ, Milada. Dítě předškolního věku: výchova v rodině a institucionální péče v současnosti. In XXI. výroční konference České pedagogické společnosti: Současná škola - Dílna lidskosti? 2014.
 53. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Community Learning. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014.
 54. RABUŠICOVÁ, Milada. Intergenerational Dialog: Small Children and families benefiting from grandparents support. In OMEP International Conference in Cork: Children’s Cultural Worlds, Cork, 1-5 July 2014. 2014.
 55. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v komunitě. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí:XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.–10. září 2014. 2014.
 56. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 103-124. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-1-6.
 57. 2013

 58. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Dilemata vzdělávání a učení. In Evropský festival filosofie: Komunikace a (ne)vzdělanost. 2013.
 59. RABUŠICOVÁ, Milada. Impulz k dalšímu přemýšlení o vzdělanostních nerovnostech: věc trvá. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 173-178. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-12.
 60. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a výzkumné přístupy. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 16.–18. září 2013. 2013.
 61. RABUŠICOVÁ, Milada. Puzzle předškolní výchovy a péče v Evropě: kde je Česká republika. In kolokvium Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy, Pedagogická fakulta UK Praha. 2013.
 62. RABUŠICOVÁ, Milada. Význam mezigeneračního učení v rodině. In XII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice "Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti", Praha, 21. října 2013. 2013.
 63. 2012

 64. RABUŠICOVÁ, Milada. Age management - rámcové podmínky v České republice. 2012.
 65. CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Radka ODRAZILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ, Lenka ŘEHÁKOVÁ a Ilona ŠTOROVÁ. Age management pro práci s cílovou skupinou 50+ : metodická příručka. 1. vyd. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012. 160 s. ISBN 978-80-904531-5-9.
 66. RABUŠICOVÁ, Milada. členka pracovní skupiny pedagogika, psychologie a kinantropologie Akreditační komise ČR. pracovní skupina pedagogika, psychologie a kinantropologie Akreditační komise ČR, 2012.
 67. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 163-182. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-1-10.
 68. RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení jako andragogické téma. In Súčasný stav a trendy inštitucionalizácie edukácie dospelých : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 11. 10. 2012. 2012.
 69. RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení v rodině. In Stůl ke vzdělávací politice. 2012.
 70. RABUŠICOVÁ, Milada. O mezigeneračním učení: shrnutí výsledků. 2012.
 71. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení v rodině. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
 72. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 339 s. ISBN 978-80-210-5859-0.
 73. RABUŠICOVÁ, Milada. Výzkum celoživotního učení a akademický rozvoj andragogiky. In Research on Lifelong learning and academic development of andragogy. 2012.
 74. 2011

 75. CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Romana JOKEŠOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ a Lenka ŘEHÁKOVÁ. Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011. 84 s. ISBN 978-80-904531-2-8.
 76. RABUŠICOVÁ, Milada. Česká demografická situace a předpokládaný vývoj jako argument pro uplatnění age managementu. Andragogika. Praha: Academia Economia, 2011, roč. 15, č. 3, s. 4-6. ISSN 1211-6378.
 77. RABUŠICOVÁ, Milada a Ingrid ENGDAHL. Children's Voices About the State of the Earth. International Journal of Early Childhood. Springer, 2011, roč. 43, č. 2, s. 153-176. ISSN 0020-7187. doi:10.1007/s13158-011-0031-0.
 78. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Learning in the Family and Family Context. In Konference ECER. 2011.
 79. RABUŠICOVÁ, Milada. Měření výsledků vzdělávání na mezinárodní a národní úrovni. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011, roč. 44, č. 2, s. 15-21. ISSN 1211-3387.
 80. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v rodině a rodinný kontext. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 81. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 212 s. ISBN 978-80-210-5750-0.
 82. RABUŠICOVÁ, Milada. Podmínky pro uplatnění age managementu ve Finsku a v ČR. HRM - Human Resources Management. Praha: Economia, 2011, roč. 7, č. 6, s. 14-17. ISSN 1801-4690.
 83. 2010

 84. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Čas a věk hraje roli: tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. Brno: MU, 2010, roč. 15, č. 1, s. 125-146. ISSN 1803-7437.
 85. RABUŠICOVÁ, Milada a Pavla OPLATKOVÁ. Functional Literacy in People's Lives. Journal of pedagogy / Pedagogický časopis. Trnava: Faculty of Education, Trnava University, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 29-51. ISSN 1338-1563.
 86. RABUŠICOVÁ, Milada. Changes in Educational Values in Center and East European Countries during the Last Twenty Years. In Comparative Conference Educational Change in the Global Context. 2010.
 87. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Learning in the Family through the Eyes of Children, Parents and Grandparents. In ECER. 2010.
 88. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v rodině očima dětí, rodičů a prarodičů. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
 89. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učení v rodině v mezigeneračním pohledu. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2010, roč. 20, č. 4, s. 92-111. ISSN 1211-4669.
 90. 2009

 91. RABUŠICOVÁ, Milada. Family-school partnership in theory and practice of the Czech schools: conflict between ideal and reality. In International Perspectives on Contexts, Communities and Evaluated Innovative Practices : Family-school-community partnerships. first. Abingdon, Canada, New York, USA: Routledge, 2009. s. 21-36. Cotext of Learning. ISBN 0-415-47949-5.
 92. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Grantové agentury podporující pedagogický výzkum v ČR. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 903-908. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2.
 93. RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ a Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 131-153. ISSN 1803-7437.
 94. RABUŠICOVÁ, Milada a Karel RÝDL. Pojem gramotnosti a vzdělanosti a jejich proměny od Komenského k současnosti. In Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 509-517. Historie. ISBN 978-80-200-1700-0.
 95. RABUŠICOVÁ, Milada. Rodiče a škola. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 319-323. ISBN 978-80-7367-546-2.
 96. RABUŠICOVÁ, Milada. Sociální nerovnosti ve vzdělávání. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 829-833. ISBN 978-80-7367-546-2.
 97. RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy (vzdělávání a školy). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 723-727. ISBN 978-80-7367-546-2.
 98. RABUŠICOVÁ, Milada. Školní vzdělávání a funkční gramotnost. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 235-241. ISBN 978-80-7367-546-2.
 99. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? Masarykova univerzita. Brno, 2009.
 100. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Veřejná správa škol (školské rady). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 324-328. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2.
 101. 2008

 102. POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických dokumentech. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 9-24. ISBN 978-80-210-4779-2.
 103. RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL a Petr NOVOTNÝ. Democracy in Schools: the Headteachers´ Point of View. In DUNNING, Gerald. Leading a Learning Organisation: Lessons from the Past, Visions for the Future. Glamorgan: University of Glamorgan, 2008. s. 81-94. ISBN 1-903851-08-4.
 104. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí a informální učení. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 77-95. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 105. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí v neformálním vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 61-75. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 106. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí ve formálním vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 41-60. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 107. RABUŠICOVÁ, Milada, Ladislav RABUŠIC a Klára ŠEĎOVÁ. Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 97-112. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 108. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Motivations and barriers in adult education in the Czech republic. LLinE-Lifelong Learning in Europe. Helsinki: KVS Foundation, 2008, roč. 13, č. 4, s. 248-257. ISSN 1239-6826.
 109. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 189-204. ISBN 978-80-210-4779-2.
 110. RABUŠICOVÁ, Milada. Políticas Públicas Para la Educación Preescolar en la República Checa. Perspectiva. Santiago de Chile: Facultad de Ciencias de la Educación, 2008, roč. 2008, č. 22, s. 103-111. ISSN 0716-4262.
 111. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Poradenství ve vzdělávání dospělých aneb nechají si lidé poradit? In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 289-318. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 112. NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-141. ISBN 978-80-210-4779-2.
 113. RABUŠIC, Ladislav. Senioři a jejich vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 265-287. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 114. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Teoretický kontext a metodologická východiska. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 16 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 115. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 116. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2.
 117. 2007

 118. RABUŠICOVÁ, Milada. Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1017-1021. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
 119. RABUŠICOVÁ, Milada. Family Involvement in Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1035-1039. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
 120. RABUŠICOVÁ, Milada. Child Care for Children from 0 to 3. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1058-1062. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
 121. RABUŠICOVÁ, Milada a Lucie KOZÁKOVÁ. Learning a Foreign Language as a Part of Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1048-1053. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
 122. RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
 123. SOJÁK, Petr. Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů - Projekt COPE for Teens. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: KONVOJ, 2007. s. 65-69, 6 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 124. 2006

 125. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Adult Education in the Czech Republic - who participates and why. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 6, s. 1195-1218. ISSN 0038-0288.
 126. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole: potřeby hlavních dospělých aktérů života škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. ISBN 80-7043-483-X.
 127. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. 1. ISBN 80-210-4210-9.
 128. RABUŠICOVÁ, Milada. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U11. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 13-26. ISSN 1211-6971.
 129. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Návrh Strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007 – 2013. Brno: MŠMT ČR, 2006. 42 s.
 130. 2005

 131. RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. členka oborové komise společenských věd GAČR. Grantová agentura České republiky, 2005.
 132. RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. členka podoborové komise společenských věd Pedagogika-Psychologie GAČR. Grantová agentura ČR, 2005.
 133. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Democracy at Czech Schools: On school leaders and teachers’ efforts to develop democracy at Czech schools. Dublin: ECER, 2005.
 134. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole. K potřebám pedagogických pracovníků škol a k jejich naplňování. Olomouc: ČAPV, 2005.
 135. ŠEĎOVÁ, Klára, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Educational Needs of Adults in the Czech Republic. In Education-Line database. 2005.
 136. RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. Mezinárodní odborná konference Péče o nejmenší děti od narození do tří let - výzva pro rodinu i komunitu. 2005.
 137. RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. 2005.
 138. 2004

 139. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, U9. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 52 (2004), č. 1, s. 59-72. ISSN 1211-6971.
 140. ŠEĎOVÁ, Klára a Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2004, roč. 2003/2004, č. 10, s. 9 - 12. ISSN 1210-6313.
 141. RABUŠICOVÁ, Milada. On the Way to European Union. Changes in the Czech Educational System during the last fifteen years. Revista Espanola de Educación Comparada. Sociedad Espanola de Educación Comparada, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 89-120, 31 s. ISSN 1137-8654.
 142. RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, LIV, 2004, č. 4, s. 326-341. ISSN 0031-3815.
 143. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 s. ISBN 80-210-3598-6.
 144. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3.
 145. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7.
 146. 2003

 147. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Czech Schools and the Opportunities of Grant Support. ICP online. Austrálie, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1.
 148. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Grantové nabídky a české školy. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, 2003. 128 s. EUROGUIDENCE 2003. ISBN 80-903125-9-4.
 149. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Grantové nabídky a české školy: zpráva o výzkumu. Praha: Národní vzdělávací fond, 2003.
 150. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971.
 151. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 125-144. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
 152. RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina TRNKOVÁ, Klára ŠEĎOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 103-116. ISSN 1211-6971.
 153. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. OPENNESS OF SCHOOLS TO THE PARENTS AND THE PUBLIC:CASE OF THE CZECH REPUBLIC. Leeds: Brotherton Library, 2003.
 154. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 309 - 320. ISSN 0031-3815.
 155. RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 141-151. ISSN 0031-3815.
 156. 2002

 157. RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 s. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0.
 158. NOVOTNÝ, Petr a Milada RABUŠICOVÁ. Jak dál v přípravě učitelů na FF MU? Společně o učitelském studiu. 2002.
 159. RABUŠICOVÁ, Milada a Vlastimil ČIHÁČEK. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny. tudia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 77-91. ISSN 1211-6971.
 160. KUNZOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Obraz školy a školství v českých médiích. In SPFFBU, řada pedagogická, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 99 -110, 11 s. ISBN 80-210-3120-4.
 161. RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií. Pedagogika. Praha, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 182-194. ISSN 0031-3815.
 162. RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. The Role of Parents as Educational and Social Partners of Schools in the Czech Republic: legislation and media analysis. European Educational Research Journal. 2002, roč. 1, č. 3, s. 480-496, 16 s. ISSN 1474-9041.
 163. RABUŠICOVÁ, Milada. Trendy v sekundárním vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 5-16. nemá. ISBN 80-210-3020-8.
 164. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002. s. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7.
 165. 2001

 166. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 3-12. ISSN 1211-3384.
 167. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5.
 168. EMMEROVÁ, Kateřina a Milada RABUŠICOVÁ. Evropská síť péče o děti. Informatorium 3-8. Praha: Portál, s.r.o., 2001, VIII, č. 1, s. 6. ISSN 1210-7506.
 169. EMMEROVÁ, Kateřina a Milada RABUŠICOVÁ. Relationships between parents and school in the Czech Republic. In A Bridge to the Future: Collaboration between Parents, Schools and Communities. Nijmegen: ITS, 2001. s. 49-53. ISBN 90 5554 177 X.
 170. RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Rodiče jako výchovní a sociální partneři školy - aktuálně a ve vizi Bílé knihy. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: PC Brno, 2001. s. 72-78. ISBN 80-238-7168-4.
 171. RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Role rodičů ve vztahu ke škole: analýza legislativy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. 1. vyd. Ostrava: ČAPV, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 248-251. ISBN 80-7042-181-9.
 172. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. The White Book: What Does it Mean for Education in the Czech Republic? ICP online. 2001, roč. 1, č. 1, s. 1.
 173. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Which Qualities Should Children Be Encouradged to Learn at Home? Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, č. 1, s. 123-142. ISSN 1210-3861.
 174. 2000

 175. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Changes in Czech education - an improvisation or managed process? The case of launching school governing bodies into the practice. Edinburgh, Skotsko: European Conference of Educational Research, 2000. 1.
 176. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. K vývoji, současnému stavu a perspektivám rad škol. In Vzdělávání - brána k evropské integraci. Sborník z mezinárodní konference. Brno: MU, 2000. s. 157-163.
 177. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol v českej republike. Pedagogické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2000, roč. 9, č. 1, s. 28-31. ISSN 1335-0404.
 178. 1999

 179. RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 2, s. 156-168. ISSN 0031-3815.
 180. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Governance and participation in Czech school. In Bolan, R., v. Wieringen, F. (eds.): Research on Educational Management in Europe. 1. vyd. Berlin-New York: Waxmann, 1999. s. 110-121. ISBN 3-89325-702-0.
 181. RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, č. 1, s. 25-41. ISSN 1211-6971.
 182. RABUŠICOVÁ, Milada. Jak žije evropská rodina (1). Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1999, říjen 1999, č. 8, s. 4-5.
 183. RABUŠICOVÁ, Milada. Jak žije evropská rodina (2). Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1999, listopad, č. 9, s. 6-7.
 184. RABUŠICOVÁ, Milada. Možnosti spolupráce školy a rodiny. In Sborník příspěvků z 5. pedagogického semináře organizovanéhe Ústavem celoživotního vzdělávání při PdF OU v Ostravě. Ostrava: Ústav celoživotního vzdělávání při PdF OU v Ostravě, 1999. s. 21-31. ISBN 80-7042-149-5.
 185. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Změny v českém školství: řízený proces nebo improvizace? In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu, Sborník příspěvků z konference ČAPV, Hradec Králové, 24.-25.6.1999. ČAPV. Hradec Králové: Hradec Králové, 1999. s. 87-89. ISBN 80-7014-531-2.
 186. 1998

 187. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Diversification of Czech higher education: set up and development of Higher Vocational Colleges. Lublaň: ECER, 1998.
 188. RABUŠICOVÁ, Milada. Evropská konference pedagogického výzkumu - ECER 98. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1998, roč. 1999, č. 1, s. 76-79. ISSN 3330-3815.
 189. RABUŠICOVÁ, Milada. Funkční gramotnost, lidský kapitál a moderní společnost. Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998. 13 s.
 190. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Požadavky zaměstnání, vzdělávání dospělých a funkční gramotnost. Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998. 21 s.
 191. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol - věc veřejná? Brno: FF MU, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1745-7.
 192. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Tschechische Schulen auf dem Weg in die Autonomie. Lernende Schule. 1998, roč. 1, č. 4, s. 62. ISSN 0931-1692.
 193. RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vyšší odborné školy v ČR - vize a realita. In Sborník ze 6. konference ČAPV konané v Českých Budějovicích. České Budějovice: ČAPV, 1998. s. 184-189. ISBN 80-7040-324-1.
 194. 1997

 195. RABUŠICOVÁ, Milada. Alternativní pedagogické modely. In Sborník stud. textů pro kval. školení ředitelů škol okr. Hod. Brno: Educa, 1997. 4 s.
 196. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Autonomous school development: a challenge for everyone involved. In Studien zur Wirtschafts- und Erwachsenenpaedagogik aus der Humboldt-Universitaet zu Berlin. Berlin-Nyíregyháza: Humbolt Universitaet - Bessenyei Gyorgi Taránkepzo Foiskola Pedagógia Tanszek, 1997. s. 133-140.
 197. RABUŠICOVÁ, Milada. Evropský seminář Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP). Pedagogika. Praha: PedF UK, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 86-88. ISSN 0031-3815.
 198. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Management of Czech Schools: With or Without Teachers Participation? Frankfurt am Main: ECER, 1997.
 199. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Participation of teachers in the school management: a reality in current Czech schools? Örebrö: ENIRDEM 1997, 1997.
 200. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozpaky kolem rad škol. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 1997, X, č. 79, s. 11. ISSN 0862-5921.
 201. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 80-210-1753-8.
 202. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Spolupráce školy a rodiny v současném rozvinutém světě. Sborník FF BU. Brno: FF BU Brno, 1997, roč. 1997, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 1211-6971.
 203. RABUŠICOVÁ, Milada. Škola a její sociální prostředí. In Sborník stud.textů pro kvalif.školení ředitelů škol okr. Hod. Brno: Educa, 1997. 4 s.
 204. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Plzeň, 1997.
 205. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 95-99. ISSN 1211-4669.
 206. 1996

 207. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Boards of governors in the Czech Republic: an unwanted or prematurely born child? Antverpy: 5th ENIRDEM Conference, 1996.
 208. RABUŠICOVÁ, Milada. Evropský seminář Světové organizace pro předškolní výchovu - OMEP. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 1996, roč. 1996, č. 21, s. 91-94. ISSN 1211-4669.
 209. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. K instrumentům vnitřní evaluace míry otevřenosti školy k vnějšímu prostředí. Sborník referátů ze 4. konference ČAPV konané ve dnech 3.-4.7. 1996 v Olomouci. In Sborník referátů ze 4. konference ČAPV. Olomouc: ČAPV - PedF UP, 1996. s. 100-105. ISBN 80-902250-6-3.
 210. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Setting up boards of governors: the process and its main determinants. A case of the Czech Republic. Sevilla: ECER, 1996.
 211. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 129 s. ISBN 80-85931-32-X.
 212. RABUŠICOVÁ, Milada. Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. Sborník prací FF BU, U-1, řada pedagogická, s. 7-20. In Sborník prací FF BU U-1, řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 7-19. ISBN 80-210-1540-3.
 213. RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. Pedagogika. Praha: PedF UK, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 105-116. ISSN 0031-3815.
 214. RABUŠICOVÁ, Milada. Zpráva o evropské konferenci pedagogického výzkumu - ECER 95. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 1996, roč. 1996, č. 21, s. 89-90. ISSN 1211-4669.
 215. 1995

 216. RABUŠICOVÁ, Milada. Evropská konference OMEP. Predškolská výchova : celoštátný časopis pre rodičov, jasle a materské školy. Bratislava: Predškolská výchova, 1995, roč. 1995, č. 1. ISSN 0032-7220.
 217. RABUŠICOVÁ, Milada. Influence of the Family on Educational Achievement. In Developing Schools for Democracy in Europe, an example of trans-European cooperation in education. Oxford Studies in Comparative Education. United Kingdom: Triangle Books, 1995. s. 125-133. ISBN 1-873927-13-4.
 218. RABUŠICOVÁ, Milada. On relationships between the school and the Family. In Developing Schools for Democracy in Europe, an example of trans-European cooperation in education. Oxford Studies in Comparative Education. United Kingdom: Triangle Books, 1995. s. 135-141. ISBN 1-873927-13-4.
 219. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. School/Family Relationships in the Czech Republic: Old Traditions and New Challenges. Bath: University of Bath, 1995.
 220. 1994

 221. RABUŠICOVÁ, Milada. Co je OMEP. Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 2.
 222. RABUŠICOVÁ, Milada. Může být americká střední škola alternativou pro české gymnázium? In Sborník z příspěvků z 1. mezinárodní konference pořádané Akademickým gymnáziem v Brně. Brno: Akademické gymnázium Brno, 1994. s. 38-44. Alternativní výuka na současném gymnáziu.
 223. RABUŠICOVÁ, Milada. Učitel v americké škole. In Sborník příspěvků z celostátního semináře Brno. Brno: PAIDO, 1994. s. 146-149. Učitel v demokratické škole.
 224. 1993

 225. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Vliv amerického pragmatismu na myšlení představitelů pedagogického semináře. Brno: Masarykova univerzita, 1993.
 226. 1991

 227. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Studium, studenti a učitelé FF rok po revoluci. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 24, č. 4, s. 21-26. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 09:57