FF FNOJpJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student si zapisuje předměty povinné (všechny), povinně volitelné (viz šablona) a předměty k diplomovému ukončení, volitelné předměty předepsány nejsou.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgMS01Seminář k přípravě magisterské diplomní práce I M. Dočekalz 0/2/05 3P
FF:LgMS02Seminář k přípravě magisterské diplomní práce II V. Blažekz 0/2/015 4P
FF:LgMS03Magisterská diplomová práce M. Dočekalz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Je třeba absolvovat všechny předměty z této sekce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:LgMA03Experimentální syntax a sémantika I. M. Dočekalzk 2/0/05 2Z
FF:LgMA04Experimentální syntax a sémantika II M. Dočekalzk 2/0/05 3Z
FF:LgMA05Antropolingvistika V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:LgMA06Fonetika a fonologie - seminář A. Bičank 0/2/05 1P
FF:LgMA07Fonotaktika A. Bičank 0/2/05 2P
FF:LgMA08Gramatika, logika, mysl M. Dočekalk 2/0/05 3Z
FF:LgMB01Kapitoly z české lingvistiky 19. a 20. století O. Šefčíkk 1/1/05 2P
FF:LgMB02Metodologie lingvistiky 19. a 20. století O. Šefčíkk 1/1/05 1P
FF:LgMB03Negace M. Dočekalk 0/2/05 3Z
FF:LgMB04Stylistika a poetika B. Fořtk 1/1/05 4P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je třeba absolvovat čtyři na sebe navazující jazykové kursy (I-IV), dále kredity doplnit povinně volitelnými předměty dalšími, v celkové hodnotě 24 kreditů (cca 5 kursů).

Povinně volitelné předměty mimo povinné jazyky

Z této sekce je třeba mít nejméně 24 kreditů, tedy cca 5 kursů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgV01Keltské jazyky V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV03Ugrofinské jazyky V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV04Jazyky Malé Asie V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV06Glottochronologie V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV07Jazyky indického subkontinentu, Íránu a Afghánistánu V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV08Srovnávací mytologie V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV09Teorie pluralit M. Dočekalk 0/2/05 --
FF:LgV10Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV11Axiomatický funkcionalismus A. Bičank 1/0/05 --
FF:LgV12Indoevropeistický seminář V. Blažekk 1/1/05 --
50 kreditů

Povinně volitelné jazyky

Každý student absolvuje jeden blok po čtyřech předmětech.

Sanskrt
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 1P
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 2P
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 3P
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 4P
16 kreditů
Mongolština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ501Mongolština I M. Schwarzk 1/1/04 1P
FF:LgJ502Mongolština II M. Schwarzzk 1/1/04 2P
FF:LgJ503Mongolština III M. Schwarzzk 1/1/04 3P
FF:LgJ504Mongolština IV M. Schwarzzk 1/1/04 4P
16 kreditů
Vietnamština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ801Základy vietnamštiny I M. Schwarzk 1/1/04 1P
FF:LgJ802Základy vietnamštiny II M. Schwarzk 1/14 2P
FF:LgJ803Základy vietnamštiny III M. Schwarzk 1/14 3P
FF:LgJ804Základy vietnamštiny IV M. Schwarzk 1/1/04 4P
16 kreditů
Koptština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgJ901Základy koptštiny I V. Blažekk 2/0/04 1P
FF:LgJ902Základy koptštiny II V. Blažekk 2/0/04 2P
FF:LgJ903Základy koptštiny III V. Blažekk 2/0/04 3P
FF:LgJ904Základy koptštiny IV V. Blažekzk 2/0/04 4P
16 kreditů
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1P
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2P
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 3P
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV P. Ševčíkzk 1/1/04 4P
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 1P
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 2P
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 3P
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 4P
16 kreditů
Litevština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX101Litevština pro nebaltisty I. V. Šeferiszk 0/2/04 1P
FF:BAX102Litevština pro nebaltisty II. V. Šeferisz 0/2/04 2P
FF:BAX103Litevština pro nebaltisty III. V. Šeferiszk 0/2/04 3P
FF:BAX104Litevština pro nebaltisty IV. V. Šeferiszk 0/2/04 4P
16 kreditů
Estonština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX301Estonština I pro nebaltisty P. Hebedovázk 0/2/04 1P
FF:BAX302Estonština pro nebaltisty II. P. Hebedovázk 0/2/04 2P
FF:BAX303Estonština III pro nebaltisty P. Hebedovázk 0/2/04 3P
FF:BAX304Estonština pro nebaltisty IV. P. Hebedovázk 0/2/04 4P
16 kreditů
Finština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BAX201Finština pro nefinštináře I. P. Hebedovázk 0/2/04 1P
FF:BAX202Finština pro nefinštináře II. P. Hebedovázk 0/2/04 2P
FF:BAX203Finština pro nefinštináře III. P. Hebedovázk 0/2/04 3P
FF:BAX204Finština pro nefinštináře IV. P. Hebedovázk 0/2/04 4P
16 kreditů