FF FNCJpSCJ Čeština jako cizí jazyk
Název anglicky: Czech As Foreign Language
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-CJ_ Český jazyk a literatura

Společná část

Povinné předměty

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě P. Karlíkzk 2/0/05 1Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekzk 2/0/04+1 2Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerzk 2/0/04+1 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/04+1 2Z
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

40 kreditů

Blok 1: literatura

20 kreditů - z toho min. 3 kurzy z bloku A - profilující předměty

A - profilující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB203Starší česká literatura pro magisterské studium - seminář H. Bočkovázk 0/2/03+1 4P
FF:CJLB303Česká literatura 19. století pro magisterské studium - seminář Z. Urválkovázk 0/2/03+1 1P
FF:CJLB404Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium - seminář L. Novákovázk 0/2/03+1 2P
FF:CJLB405Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium - seminář Z. Fišerzk 0/2/03+1 3P
16 kreditů
B - doplňující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB600Kapitoly z dějin světové literatury I Z. Urválkováz 2/0/04 --
FF:CJLB601Kapitoly z dějin světové literatury II Z. Urválkováz 2/0/04 --
FF:CJLB603Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium – seminář L. Novákovázk 0/2/04 --
12 kreditů
Blok 2: jazyk

20 kreditů, z toho min. 1 kurz z profilujícího bloku v 2B a 1 kurz z profilujícího bloku v 2C

Blok 2A: čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB190Školská syntax P. Kosekz 0/2/03 --
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:CJBB203Zásady psaní bakalářských a diplomových prací H. Žižkovák 1/0/04 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu Z. Hladkáz 0/2/03 --
14 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika
Profilující kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Dialektologie Z. Hladkáz 0/2/04 3P
FF:CJBA52Historická slovotvorba a syntax - přednáška P. Kosekk 2/0/04 2P
FF:CJJ37Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) P. Kosekzk 2/0/05 2P
13 kreditů
Ostatní kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA18Historická toponomastika J. Pleskalovák 2/0/04 --
4 kredity
Blok 2C: synchronní lingvistika
Profilující kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJA055Gramatika a lexikon češtiny P. Karlíkzk 2/0/06 2P
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 1P
FF:CJBB72Úvod do jazykové kultury M. Křístekz 0/2/04 2P
14 kreditů
Ostatní kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB166Time and Space in Language P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB175Chrématonyma v České republice J. Pleskalovák 2/0/03 --
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB40Vybrané problémy stylistiky M. Křístekz 0/2/04 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB110Pragmatika II P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJJ36Autosegmentální fonologie M. Zikováz 0/2/04 --
25 kreditů
Blok 2D: doplňkové jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA37Slovenština J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBA49Ruský jazyk pro bohemisty I J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBA50Ruský jazyk pro bohemisty II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB155Latina pro bohemisty J. Pleskalováz 1/1/03 --
12 kreditů

Předměty k diplomové práci

20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJXJ04Seminář k mgr. diplomové práci – jazykovědné I P. Kosekz 0/2/010 3P
FF:CJXJ05Seminář k mgr. diplomové práci – jazykovědné II P. Kosekz 0/2/010 4P
FF:CJXJ06Magisterská diplomová práce – jazykovědná P. Kosekz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

28 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Doležík 2/0/04 1P
FF:CJBB181Výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti a mládež I Z. Hladkáz 0/2/04 2P
FF:CJJ28Výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka pro dospělé I L. Doležíz 0/2/05 1P
FF:CJJ29Výuková praxe L. Doležíz 0/0/0 blokově.10 3P
FF:CJJ35Moderní technologie ve výuce češtiny jako cizího jazyka D. Hlaváčkováz 0/2/04 1P
27 kreditů

Povinně volitelné předměty

12 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ27Interkulturní vzdělávání L. Doležík 1/0/03 --
FF:CJJ30Výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti a mládež II L. Doležíz 0/2/04 --
FF:CJJ31Tvorba elektronických výukových materiálů L. Doležíz 0/2/04 --
FF:CJJ32Jazykové hodnocení a testování L. Doležíz 0/2/04 --
FF:CJJ33Výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka pro dospělé II L. Doležíz 0/2/0 celkem 26 hodin, z toho 8 hodin náslechů.4 --
FF:CJJ34Jak učit češtinu jako cizí jazyk prostřednictvím online technologií L. Doležíz 0/2/05 --
FF:PLIN022Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka Z. Hladkáz 0/2/03 --
27 kreditů