Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NAJVAR, Petr, Jiří HAVEL, Tomáš HORČIČKA, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Veronika RODOVÁ. Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu; XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5.
 2. NAJVAR, Petr, Jiří HAVEL, Tomáš HORČIČKA, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Veronika RODOVÁ. Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu; XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2022.
 3. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Proměna výzkumu předškolního vzdělávání v posledních 20 letech. In 30. výroční konference ČAPV. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5.
 4. NAJVAROVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Proměna výzkumu předškolního vzdělávání v posledních 20 letech. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu. 2022.
 5. 2021

 6. NAJVAROVÁ, Veronika, Hana TULINSKÁ a Ondřej STEJSKAL. Podpora online výuky na PdF MU. In Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol. 2021.
 7. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Přehledová studie výzkumů předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011–2020. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 71, č. 3, s. 483-504. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2021.978.
 8. VYSTRČILOVÁ, Petra, Zora SYSLOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. The changes in students’ reflection on the educational process in time. In ETEN Conference. 2021.
 9. SYSLOVÁ, Zora, Eva NOVÁKOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Vliv věkového uspořádání tříd na edukaci v mateřských školách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 3, s. 109-130. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-3-5.
 10. 2019

 11. GRŮZOVÁ, Lucie, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019.
 12. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí studenti učitelství v začátcích svého studia? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
 13. NAJVAROVÁ, Veronika, Jiří HAVEL a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání - metodika k aktivitám pro vzdělávací modul Čtenářská pregramotnost. 2019. 226 s.
 14. HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019. s. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8.
 15. 2018

 16. NAJVAROVÁ, Veronika a Veronika LAUFKOVÁ. Motivace ke čtenářství. In Regionální setkání Společenství praxe. 2018.
 17. NAJVAROVÁ, Veronika, Veronika LAUFKOVÁ, Jiří HAVEL a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Motivation to read in preschool classroom. In OMEP. 2018.
 18. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro mateřské školy. In Prostor pro primární a preprimární pedagogy. 2018.
 19. GRŮZOVÁ, Lucie, Zora SYSLOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy: předběžné výzkumné sdělení. In Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018.
 20. 2015

 21. SYSLOVÁ, Zora, Alexandra DOBROVOLNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Egle HAVRDOVÁ, Lucie CHALOUPKOVÁ, Dušan KOSTRUB, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Libuše PARMOVÁ. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9.
 22. 2014

 23. HANUŠOVÁ, Světlana, Petr NAJVAR, Martin ADAM, Veronika NAJVAROVÁ a Sonia HOMOLKA. Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 2, s. 238-255. ISSN 0031-3815.
 24. JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz didaktischer Medien und Mittel: Ergebnisse einer videobasierten Studie. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014. s. 289-302. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6.
 25. 2013

 26. NAJVAROVÁ, Veronika, Jiří HAVEL a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Metodologie zkoumání příležitostí k rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni základní školy: videostudie. In M. Čuřín, V. Víška, I. Podoláková. Gramotnost ve škole. Hradec Králové: PdF UHK, 2013. s. 1-12. ISBN 978-80-905245-0-7.
 27. JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz der didaktischen Medien und Mittel in den Schulfächern Englisch, Geographie und Physik: Design und Ergebnisse einer Videostudie. 2013.
 28. 2012

 29. NAJVAROVÁ, Veronika, Jiří HAVEL a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Metodologie zkoumání příležitostí k rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni základní školy: videostudie. In Gramotnost ve škole. 2012.
 30. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Josef TRNA a Petr NOVÁK. Opportunities to Learn in Physics Instruction in the Czech Republic: Findings of the IRSE Video Study. New Educational Review. Toruń: WYDAWNICTWO ADAM MARSZALEK, 2012, roč. 28, č. 2, s. 102-114. ISSN 1732-6729.
 31. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2012, neuveden, 22(4), s. 490–515, 25 s. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-4-490.
 32. 2011

 33. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Analýza témat pedagogického výzkumu zaměřeného na předškolní vzdělávání v České republice od roku 2000. In Bendl, S., Zvírotský, M. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference Čeké pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze. první. Brno: Tribun EU, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-263-0046-5.
 34. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice. In Filmer en classe, et apres? 2011.
 35. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice. In Filmer en classe, et apres? 2011.
 36. NAJVAROVÁ, Veronika a Jana DOLEŽALOVÁ. Čtenářská gramotnost. 1. vyd. Brno: MU, 2011. 11 s. ISBN 978-80-210-5714-2.
 37. DOLEŽALOVÁ, Jana a Veronika NAJVAROVÁ. Gramotnost a funkční gramotnost. 1. vyd. Brno: MU, 2011. 9 s. ISBN 978-80-210-5714-2.
 38. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe? In Ondrej Kaščák, Branislav Pupala (eds.). Škola - statický element v sociálnej dynamike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 166-172. ISBN 978-80-8078-459-1.
 39. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe? In Škola - statický element v sociálnej dynamike. 2011.
 40. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Veronika NAJVAROVÁ. Looking at Teaching and Learning from a Cross-Curricular Comparative Perspective. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
 41. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Veronika NAJVAROVÁ. Looking at Teaching and Learning from a Cross-Curricular Comparative Perspective. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
 42. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Opportunities to Learn English at Primary and Lower-Secondary Schools in the Czech Republic. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
 43. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Opportunities to Learn English at Primary and Lower-Secondary Schools in the Czech Republic. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
 44. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni. In Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. s. 137-161. ISBN 978-80-246-2043-5.
 45. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Případová studie: Český jazyk a literatura, či Český jazyk nebo literatura? In Píšová, M., Kostková, K., Janík, T. (eds.). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. 32-53. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
 46. KUBIATKO, Milan a Veronika NAJVAROVÁ. Přírodovědná gramotnost. 1. vyd. Brno: MU, 2011. 5 s. ISBN 978-80-210-5714-2.
 47. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Reflexe předškolního vzdělávání prostřednictvím pedagogického výzkumu. In Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata-ideje-realizace. 2011.
 48. HAVEL, Jiří a Veronika NAJVAROVÁ. Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 111 s. ISBN 978-80-210-5714-2.
 49. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. Videostudie v pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 203 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 24. ISBN 978-80-7315-222-2.
 50. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Výuka na 1. a 2. stupni základní školy: videostudie. In Dva světy základní školy a přechod mezi nimi. 2011.
 51. NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ, Martin ADAM a Petr NAJVAR. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 130-137. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-41.
 52. NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ a Martin ADAM. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 53. NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ, Martin ADAM a Petr NAJVAR. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 54. 2010

 55. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr KNECHT. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 98 s. ISBN 978-80-210-5378-6.
 56. NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2010, roč. 20, č. 3, s. 49-66. ISSN 1211-4669.
 57. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. English or Czech? Investigation Into the Classroom Language of Czech Lower-Secondary Teachers of English and Their Students. In ECER 2010. 2010.
 58. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. English or Czech? Investigation Into the Classroom Language of Czech Lower-Secondary Teachers of English and Their Students. 2010.
 59. NAJVAROVÁ, Veronika a Jana DOLEŽALOVÁ. Gavora P. a kol. Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Brno: Pedagogická orientace, 2010. 3 s. ISSN 1211-4669.
 60. KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. How Do Students Rate Textbooks? A Review of Research and Ongoing Challenges for Textbook Research and Textbook Production. Journal of Educational Media, Memory, and Society. 2010, roč. 2, č. 1, s. 1-16. ISSN 2041-6938. doi:10.3167/jemms.2010.020101.
 61. NAJVAROVÁ, Veronika a Sonia ŠAMALÍKOVÁ. Nature of Pupils’ Utterances in English Language Learning: Selected Results of the CPV Video Study. In ECER 2010. 2010.
 62. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae. 2010, roč. 4, č. 3, s. 37-62. ISSN 1802-4637.
 63. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The English language instruction on the secondary school level through the lens of the video camera. In 20 let vývoje didaktiky cizích jazyků. 2010.
 64. ŠEBESTOVÁ, Simona, Marie DOSKOČILOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools. In “The Power of Video Studies” in Investigating Teaching and Learning. 2010.
 65. ŠEBESTOVÁ, Simona, Marie DOSKOČILOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools. In “The Power of Video Studies” in Investigating Teaching and Learning. 2010.
 66. 2009

 67. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr KNECHT. Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009. Brno: MU, 2009. 102 s. ISBN 978-80-210-5060-0.
 68. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
 69. NAJVAROVÁ, Veronika a Simona ŠEBESTOVÁ. Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 23 s. ISBN 978-80-210-4927-7.
 70. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Tomáš JANÍK. Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3, č. 2, s. 113-127. ISSN 1802-4637.
 71. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil a kol. ŠVEC. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 179-192, 13 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-193-5.
 72. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 177-189. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.
 73. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study of English: Analysses of Teaching and Learning in Czech Lower-Secondary English Classes. In Conference ECER 2009. 2009.
 74. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study of English: Analysses of Teaching and Learning in Czech Lower-Secondary English Classes. In Conference ECER 2009. 2009.
 75. JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH a Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. 282 s. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7.
 76. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Milena SVOBODOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce na ZŠ v ČR. In Škola v proměnách. 2009.
 77. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Milena SVOBODOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce na ZŠ v ČR. In Škola v proměnách. 2009.
 78. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Milena SVOBODOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce ZŠ v ČR. In Rybičková, M., Hladík, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. [CD-ROM]. 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2009. s. 244-250, 6 s. ISBN 978-80-7318-904-4.
 79. 2008

 80. KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Bulletin Centra pedagogického výzkumu 2008. Brno: MU, 2008. 112 s. ISBN 978-80-210-4753-2.
 81. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637.
 82. NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2008, roč. 18, č. 1, s. 7-21. ISSN 1211-4669.
 83. NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
 84. NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
 85. NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně ZŠ. 2008.
 86. DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 333-344. ISBN 978-80-7041-287-9.
 87. DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
 88. DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
 89. KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 107-120. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 90. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k mluvení ve výuce anglického jazyka v České republice. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
 91. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k mluvení ve výuce anglického jazyka v České republice. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
 92. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. 2008.
 93. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. In Konference ECER. 2008.
 94. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. In Konference ECER. 2008.
 95. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. 2008. vyd. 2008.
 96. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Konference ECER. 2008.
 97. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Konference ECER. 2008.
 98. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English Instruction: Analysing English Teaching in Czech lower-secondary schools. In Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008.
 99. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 100. NAJVAROVÁ, Veronika. Výzkum čtenářských strategií žáků 1. stupně základní školy. In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 461-468. ISBN 978-80-7041-287-9.
 101. NAJVAR, Petr. "za našich mladejch let, bejval svět jako květ". In KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Bulletin CPV 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 11-13. ISBN 978-80-210-4753-2.
 102. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. 2008, roč. 14, č. 1, s. 201-217. ISSN 0949-1147.
 103. 2007

 104. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-7040-987-9.
 105. NAJVAROVÁ, Veronika. Model funkční gramotnosti a RVP ZV. In In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007. s. 77-84. ISBN 978-80-7315-153-9.
 106. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Jana DOLEŽALOVÁ. Reading skills of Student of Faculties of Education. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8.
 107. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Jana DOLEŽALOVÁ. Reading Skills of Students of Faculties of Education. In Checkpoint Literacy. Berlín. Berlín: DGLS, 2007. s. 1-8. ISBN 978-3-9809663-6-8.
 108. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Reading Strategies and the development of Reading Skills of primary school pupils in the Czech Republic. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8.
 109. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Reading Strategies of Primary School Pupils in the Czech Republic. In Checkpoint literacy. Berlín. Berlín: DGLS, 2007. s. 1-7. ISBN 978-3-9809663-6-8.
 110. 2006

 111. NAJVAROVÁ, Veronika. Jaké strategie používají studenti učitelství při studiu odborného textu? In MAŇÁK, Josef a Dušan KLAPKO. Učebnice pod lupou. 1. vyd. Brno: Paido, 2006. s. 111-121, 10 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek č. 4. ISBN 80-7315-124-3.
 112. NAJVAROVÁ, Veronika. Používání čtenářských strategií jako faktor optimalizace rozvoje čtejnářské gramotnosti. In Škola - Edukácia - Príprava učiteľa III. 2006. vyd. Banská Bystrica: PdF Banska Bystrica, 2006. s. 195-200, 5 s. ISBN 80-8083-234-X.
 113. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. Kiel: IPN an der Universität Kiel, 2006, roč. 12, č. 1, s. 219-238. ISSN 0949-1147.
 114. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. 21. světový kongres o čtení Building Literacy Bridges. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, Konvoj, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 89-92. ISSN 1211-4669.
 115. 2005

 116. NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářské strategie studentů PdF MU. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 1. vyd. Olomouc: Votobia, PdF UP, 2005. s. 242-246. ISBN 80-7220-246-4.
 117. HAVEL, Jiří a Veronika KRÁTKÁ. Příprava učitelů na rozvíjení čtenářské gramotnosti. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 39-42. ISBN 80-7041-211-9.
 118. 2004

 119. HAVEL, Jiří a Veronika KRÁTKÁ. Inovace v pojetí výuky didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: MU, Katedra pedagogiky a Centrum pedagogického výzkumu PdF, 2004. 4 s. ISBN 80-210-3474-2.
 120. KRÁTKÁ, Veronika. Letní škola Začít spolu 2004. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, roč. 129, č. 2, s. 8. ISSN 0323-0449.
 121. KRÁTKÁ, Veronika. Používání čtenářských strategií jako faktor optimalizace rozvoje čtenářské gramotnosti. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2004. s. 66-71, 4 s. ISBN 80-7220-201-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 09:58