Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PLEVKO, Martin, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Acute epidural hematoma as a complication of Mayfield clamp – a case report. In Sborník abstrakt - Brněnské neurochirurgické dny. 2021.
 2. SMRČKA, Martin. Aktuální stav a perspektivy neurorehabilitace neurochirurgických pacientů (jednotky akutní neurochirurgické rehabilitace. In Sborník abstrakt – Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2021.
 3. NAVRÁTIL, Ondřej, Kamil ĎURIŠ, K. SVOBODA, Vilém JURÁŇ, Jakub HUSTÝ, Evžen HOVORKA, Eduard NEUMAN a Martin SMRČKA. Aneuryzmata zadní komunikující tepny - zhodnocení pacientů léčených ve FN Brno. In Výroční kongres české neurochirurgické společnosti 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 4. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Kateřina PROCHÁZKOVÁ, Andrea DOLEŽELOVÁ, Petr KYJAS a Martin SMRČKA. Awake kraniotomie aneb kousek vědy, kousek zručnosti, kousek empatie a hodně pacientovy odvahy. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 218-225. ISSN 1802-4475.
 5. SMRČKA, Martin, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Brněnské neurochirurgické dny. 2021.
 6. VYBÍHAL, Václav, Miroslava BEŇOVSKÁ, Martin PLEVKO, Jan DOBROVOLNÝ a Martin SMRČKA. Cerebrospinal fluid triplet and its use in patients with normal pressure hydrocephalus. In Sborník abstrakt - Brněnské neurochirurgické dny. 2021.
 7. SMRČKA, Martin. Dissection - Bifrontal craniotomies. In EANS Cranial Step I, Hands-On Course. 2021.
 8. MÁCA, Karel, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Dynamická náhrada krční meziobratlové ploténky – současný pohled. In IX. Spinální kongres. 2021.
 9. MELING, Torstein a Martin SMRČKA. EANS Cranial Step I. Hands-On Course. 2021.
 10. HRDÝ, Ondřej, Miloš DUBA, Martin HLAVATÝ, Rudolf TRAJ, Vít BÖNISCH, Ivana ROŠKOVÁ, Martin SMRČKA, Roman GÁL a Andrea DOLEŽALOVÁ. Effect of goal-directed fluid management guided by non-invasive device on incidence of postoperative complications in neurosurgery A protocol for pilot study. Medicine: Case Reports and Study Protocols. Wolters Kluwer, 2021, roč. 2, č. 9, s. 1-7. ISSN 2691-3895. doi:10.1097/MD9.0000000000000142.
 11. NAVRÁTIL, Ondřej, Karel MÁCA, Martin SMRČKA a Karel SVOBODA. Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky. In IX. Spinální kongres. 2021.
 12. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, I. SELINGEROVÁ, R. BELANOVÁ, Alexandr POPRACH a Martin SMRČKA. Gliblastom: fenomén rychlé progrese před zahájením adjuvantní léčby. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.
 13. SMRČKA, Martin, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Simona SIDOROVÁ, František SIEGL, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Global profiling of microRNA expression in brain metastases. In Sborník abstrakt – VII. Sjezd Ukrajinské neurochirurgické společnosti. 2021.
 14. VEČEŘA, Marek, Lenka RADOVÁ, Simona SIDOROVÁ, František SIEGL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Globální profilování exprese mikroRNA v mozkových metastázách. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.
 15. SMRČKA, Martin. Has our co-oeration with genetics and molecular biologists already improved the treatment results of patients with cerebral gliomas? In News, Science and Education in Neurosurgery. 2021.
 16. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, K SVOBODA a Ondřej NAVRÁTIL. Hemangioblastomy CNS a von Hippel-Lindauova choroba. In Sborník abstrakt – Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2021.
 17. FADRUS, Pavel, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Miloš DUBA, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Radek LAKOMÝ, Tomáš KAZDA, Marek VEČEŘA, Tereza KOPŘIVOVÁ a Václav VYBÍHAL. Chirurgická léčba gliomů mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 213-217. ISSN 1802-4475.
 18. DUBA, Miloš, Ivana ROŠKOVÁ, Andrej MRLIAN, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Tomáš KAZDA, Dagmar AL TUKMACHI, Jiří ŠÁNA, Ondřej HRDÝ, Jaroslav DUBA a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba meningeomů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 231-237. ISSN 1802-4475.
 19. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Ivana ROŠKOVÁ, Miloš DUBA, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Tomáš KAZDA, Marek VEČEŘA a Jiří ŠÁNA. Chirurgická terapie mozkových metastáz. Onkoloigie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 238-242. ISSN 1802-4475.
 20. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Ivana ROŠKOVÁ, Miloš DUBA, Eduard NEUMAN, M SOVA, Tomáš KAZDA, Marek VEČEŘA a Jiří ŠÁNA. Chirurgická terapie mozkových metastáz. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 238-242. ISSN 1802-4475.
 21. PIKULOVÁ, H., Martin SMRČKA a Andrej MRLIAN. Ischemický iktus imitující příznaky lumbální spinální stenózy. In Výroční kongres české neurochirurgické společnosti 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 22. SMRČKA, Martin. Lecture - Surgical approach - Bifrontal craniotomies. In EANS Cranial Step I, Hands-On Course. 2021.
 23. MRLIAN, Andrej, Miloš DUBA a Martin SMRČKA. Management léčby meningeomů mozku u pacientů vyššího věku – naše zkušenosti. In Sborník abstrakt – Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2021.
 24. MUZIKÁŘOVÁ, Sabina, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Vilém JURÁŇ. Multimodální monitoring u těžkých mozkových poranění. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2021, roč. 22, č. 6, s. 466-470. ISSN 1213-1814. doi:10.36290/neu.2021.110.
 25. NEUMAN, Eduard, Ondřej ŠANDOR, Michal HÁNA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Martin SMRČKA a Marek JOUKAL. Na dosah dolnímu fronto-okcipitalnímu fasciculu s pomocí disekce dle Klinglera a DTI traktografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 2, s. 139-150. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021139.
 26. NAVRÁTIL, Ondřej, Karel MÁCA, Vladimír PŘIBÁŇ, Lenka NEKULOVÁ a Martin SMRČKA. Nádory páteřního kanálu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 243-246. ISSN 1802-4475.
 27. SMRČKA, Martin. Neuroonkologie současnosti. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 211. ISSN 1802-4475.
 28. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, K. PROCHÁZKOVÁ, A. DOLEŽELOVÁ, Petr KYJAS a Martin SMRČKA. Onkologická léčba po operacích low grade gliomů pohledem od operačnícho stolu. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.
 29. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a K. SVOBODA. PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ DISKEKTOMIE - NAŠE ZKUŠENOSTI. In Výroční kongres české neurochirurgické společnosti 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 30. CAPOOR, M. N., Anna KONIECZNA, A. MCDOWELL, Filip RŮŽIČKA, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Karel MÁCA, Michael LUJC, Fatima AHMED, C. BIRKENMAIER, S. DUDLI a Ondřej SLABÝ. Pro-Inflammatory and Neurotrophic Factor Responses of Cells Derived from Degenerative Human Intervertebral Discs to the Opportunistic Pathogen Cutibacterium acnes. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, 2021, roč. 22, č. 5, s. 1-16. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms22052347.
 31. SMRČKA, Martin. Spinální schwannomatóza. In IX. Spinální kongres. 2021.
 32. SIEGL, František, Marek VEČEŘA, Karolína TRACHTOVÁ, Dagmar AL TUKMACHI, Petr BUŠEK, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Study of PIWI-Interacting RNAs in the pathology of glioblastoma: a new level of glioblastoma stem cell regulation? In Sborník abstrakt – VII. Sjezd Ukrajinské neurochirurgické společnosti. 2021.
 33. VYBÍHAL, Václav, Karel MÁCA, Karel STARÝ, Jan DOBROVOLNÝ, Martin SMRČKA, Radek PEJČOCH, Miloš ŠTEFFL a Miloš KEŘKOVSKÝ. Terapie adenomů hypofýzy - možnosti chirurgické léčby. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 226-230. ISSN 1802-4475.
 34. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Evžen HOVORKA a Kamil ĎURIŠ. The efficacy of surgical treatment of cerebral arteriovenous malformations in a single academic institution: a case series. CROATIAN MEDICAL JOURNAL. ZAGREB: MEDICINSKA NAKLADA, 2021, roč. 62, č. 4, s. 353-359. ISSN 0353-9504. doi:10.3325/cmj.2021.62.353.
 35. GRASSNER, L., O. PETR, F. M. WARNER, M. DEDECIUSOVA, A. M. MATHIS, D. PINGGERA, S. GSELLMANN, L. C. MEINERS, S. FREIGANG, M. MOKRY, A. RESCH, T. KRETSCHMER, T. ROSSMANN, F. R. NAVARRO, A. GRUBER, M. SPENDEL, P. A. WINKLER, F. MARHOLD, C. SHERIF, J. P. WAIS, K. ROSSLER, W. PFISTERER, M. MUHLBAUER, F. A. TRIVIK-BARRIENTOS, S. RATH, R. VOLDRICH, L. KRSKA, R. LIPINA, M. KEREKANIC, J. FIEDLER, P. KASIK, V. PRIBAN, M. TICHY, P. KRUPA, T. CESAK, R. KROUPA, A. CALLO, P. HANINEC, D. POHLODEK, D. KRAHULIK, A. SEJKOROVA, M. SAMES, J. DVORAK, P. SUCHOMEL, R. TOMAS, J. KLENER, V. JURAN, Martin SMRČKA, P. LINZER, M. KAISER, Dušan HRABOVSKÝ, Radim JANČÁLEK, V. KALIN, O. BOZINOV, C. NIGGLI, C. SERRA, R. GUATTA, D. E. KUHLEN, S. WANDERER, S. MARBACHER, A. LAVE, K. SCHALLER, C. ESCULIER, A. RAABE, J. L. K. KRAMER, C. THOME a D. NETUKA. Trends and outcomes for non-elective neurosurgical procedures in Central Europe during the COVID-19 pandemic. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-85526-6.
 36. KADAŇKA, Zdeněk, Zdeněk KADAŇKA, Martin SMRČKA a Josef BEDNAŘÍK. Víme, kdy máme operovat hernii lumbálního meziobratlového disku? In Sborník přednášek IX. Spinálního kongresu Mikulov 4.-5.11.2021. 2021.
 37. DUBA, Miloš, Ivana ROŠKOVÁ, Andrej MRLIAN, Pavel FADRUS, Marek BRADÁVKA a Martin SMRČKA. Význam dekompresní kraniectomie u pacientů po exstirpaci meningeomů mozku. In Výroční kongres české neurochirurgické společnosti 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 38. SMRČKA, Martin a Ondřej NAVRÁTIL. What is the risk of venous cerebellar infarction in the supracerebellar infratentorial approach? Neurosurgical Review. New York: Springer, 2021, roč. 44, č. 2, s. 897-900. ISSN 0344-5607. doi:10.1007/s10143-020-01269-4.
 39. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Jan DOBROVOLNÝ a Martin SMRČKA. Zevní lumbální drenáž v managementu idiopatické a sekundární nitrolební hypertenze. In Výroční kongres české neurochirurgické společnosti 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 40. JASÍK, Matej, Kamila SOUČKOVÁ, Marek VEČEŘA, Martin SMRČKA, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Zvýšená expresia dlhej nekóndujúcej RNA BTN2A3P prispieva k malígnemu fenotypu glioblastomu. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.
 41. SOVA, Marek, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, K. PROCHÁZKOVÁ, A. DOLEŽELOVÁ, Petr KYJAS, Jaroslav DUBA, Roman GÁL, Marián SANDECKÝ, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. 15 roků a 100 awake kraniotomií ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické splečnosti 2020,2021, 13.-15. 10. 2021, České Budějovice. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 42. 2020

 43. LASOTOVÁ, Naděžda, Marcela DUBOVÁ, Miloš DUBA, Nikola MIŠUROVÁ a Martin SMRČKA. Bulbární symptomy po operaci vestibulárního schwannomu - kazuistika. Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, z.s., 2020, roč. 4, č. 2, s. 37-43. ISSN 2570-6179.
 44. NAVRÁTIL, Ondřej, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Karel SVOBODA, Jakub HUSTÝ, Evžen HOVORKA, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Martin SMRČKA. Current Treatment of Anterior Communicating Artery Aneurysms: Single Center Study. Brain Sciences. ST ALBAN-ANLAGE: MDPI, 2020, roč. 10, č. 8, s. 1-11. ISSN 2076-3425. doi:10.3390/brainsci10080501.
 45. MÁCA, Karel, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Endoskopická exstirpace výhřezu bederní meziobratlové ploténky – naše zkušenosti. In XIII. Spinal Cadaver Workshop. 2020.
 46. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Ivana ROŠKOVÁ, Tomáš KAZDA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN a Pavel FADRUS. Chirurgická léčba mozkových metastáz. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 2, s. 157-165. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020157.
 47. KADAŇKA, Zdeněk, Zdeněk KADAŇKA, Martin SMRČKA a Josef BEDNAŘÍK. Je jasné, kdy operovat výhřez bederní meziobratlové ploténky? CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 83, č. 4, s. 360-363. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020360.
 48. SMRČKA, Martin. Odešla MUDr. Olga Baudyšová. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 83, č. 2, s. 216. ISSN 1210-7859.
 49. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. 2020.
 50. FADRUS, Pavel a Martin SMRČKA. Perioperační péče o pacienta v neurochirurgii. první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020. 229 s. ISBN 978-80-7013-597-6.
 51. GOJO, Johannes, Zdeněk PAVELKA, Danica ZAPLETALOVÁ, Maria T. SCHMOOK, Lisa MAYR, Sibylle MADLENER, Michal KÝR, Klára VEJMĚLKOVÁ, Martin SMRČKA, Thomas CZECH, Christian DORFER, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Amedeo A. AZIZI, Monika CHOCHOLOUS, Dominik REISINGER, David LAŠTOVIČKA, Dalibor VALÍK, Christine HABERLER, Andreas PEYRL, Hana NOSKOVÁ, Karol PÁL, Marta JEŽOVÁ, Renata VESELSKÁ, Šárka KOZÁKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Irene SLAVC a Jaroslav ŠTĚRBA. Personalized Treatment of H3K27M-Mutant Pediatric Diffuse Gliomas Provides Improved Therapeutic Opportunities. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 9, JAN 10 2020, s. 1-14. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01436.
 52. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL, Radim JANČÁLEK, Igor KISS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT, Jiří ŠÁNA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Pre-Radiotherapy Progression after Surgery of Newly Diagnosed Glioblastoma: Corroboration of New Prognostic Variable. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-13. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10090676.
 53. HEJNOVÁ, Renata, Alena HOLEŠOVSKÁ, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Renata BELANOVÁ, Michal STANDARA, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Tomáš CHODÚR, Kamila ŠIFFELOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Prostorová analýza recidiv glioblastomů v závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC): představení akademické studie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2020, roč. 33, Supplementum 1, s. 20-26. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020S20.
 54. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK a Martin SMRČKA. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In XIII. Spinal Cadaver Workshop. 2020.
 55. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Ludmila HYNKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Real-World Evidence in Glioblastoma: Stupp's Regimen After a Decade. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 10, July 2020, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.00840.
 56. CARLSON, AP, D HÄNGGI, GK WONG, N ETMINAM, SA MAYER, F ALDRICH, MN DIRINGER, E SCHMUTZHARD, HJ FALECK, D NG, BR SAVILLE, T BLECK, R GRUBB JR, M MILLER, JI SUAREZ, HM PROSKIN, RL MACDONALD, A ABOU.HAMDEN, R ALLAN, L ALTAWEEL, A AMAR, S AMIN-HANJANI, K AZIZ, N BAMBAKIDIS, M BOJANOWSKI, O BRADÁČ, S CHOU, WM CLARK, T DARSAUT, KC EBERSOLE, L ELIJOVICH, WD FREEMAN, R GOLDBRUNNER, C GRAFFAGNINO, G GUPTA, J HABALOVÁ, M HADANI, M HADANI, S HARNOF, MR HARRIGAN, K HATTON, R HELBOK, T HRBÁČ, HB HUTTNER, P JABBOUR, B JAHROMI, R JAMES, JD JORDAN, M KELLY, RP KIVISAARI, N KO, J KONCZALLA, D KUNG, S LAHIRI, D LANGER, M LAWSON, C LAY, D LEDOUX, GA LOPEZ, WM LUI, Ch MATOUK, EW MEE, J MEIXENSBERGER, O MÜLLER, VNY POH, J ÖHMAN, P PAPADAKOS, AB PATEL, A POLIFKA, WS POON, C POWERS, J REAVEY-CANTWEL, G REDEKOP, J REGELSBERGER, G ROSENTHAL, YM RYANG, E SAUVAGEU, I SEPPELT, Martin SMRČKA, J SPEARS, A THOMAS, R TURNER IV., A UNTERBERG, P VAJKOCZY, P VESPA, DE WALZMAN, T WESTEMAIER, J WONG, M ZAAROOR a J ZABRAMSKI. Single-Dose Intraventricular Nimodipine Microparticles Versus Oral Nimodipine for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Stroke. Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 51, č. 4, s. 1142-1149. ISSN 0039-2499. doi:10.1161/STROKEAHA.119.027396.
 57. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. XIII. Spinal Cadaver workshop. 2020.
 58. 2019

 59. PIKULOVÁ, Hana, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Akutní kalcifikující tendinitida m. longus colli. In 33. český a slovenský neurologický sjezd. 2019. ISSN 1210-7859.
 60. SMRČKA, Martin, Alena KOPKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, J OPPELT, Karolína TRACHTOVÁ, R JANČÁLEK, Pavel FADRUS a Ondřej SLABÝ. Analysis of microRNA levels in cerebrospinal fluid of patients with primary brain tumors and metastases. In 2019 WFNS Special World Congress, 9. – 12. 9. 2019, Peking, Čína. 2019.
 61. VEČEŘA, Marek, Jan OPPELT, Radim LIPINA, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Michal FILIP, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Analýza dlouhých nekódujících RNA v tkáni multiformního glioblastomu a jejich asociace s celkovým přežíváním. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 62. NAVRÁTIL, Ondřej, Karel SVOBODA, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jakub HUSTÝ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata přední komunikující tepny – zhodnocení pacientů za 10 let 2008 - 2017. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 63. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Olga PAZDERKOVÁ a Sylvie ROLKOVÁ. Brněnské neurochirurgické dny. 2019.
 64. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Tomáš KAZDA, Ondřej SLABÝ a Pavel FADRUS. Cerebrospinal Fluid MicroRNA Signatures as Diagnostic Biomarkers in Brain Tumors. Cancers. BASEL: MDPI, 2019, roč. 11, č. 10, s. 1-12. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers11101546.
 65. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Michal KÝR, Pavel ŠLAMPA, Jana ZITTERBARTOVÁ, Martin SMRČKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Ondřej SLABÝ, David LAŠTOVIČKA a Irene SLAVC. Customized, or randomized approach for H3K27M mutated diffuse midline gliomas? Analysis of 13 biopsy proven patients from two countries. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 66. VEČEŘA, Marek, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Radim LIPINA, S. REGULI, Martin SMRČKA, R. JANCALEK, M. FILIP, M. HERMANOVA, L. KREN, Jiří ŠÁNA, Alena KOPKOVÁ, Júlia BOHOŠOVÁ a Ondřej SLABÝ. Dysregulated expression of lncRNAs in glioblastoma multiforme and their association with overall survival. In Annual Meeting of the American-Association-for-Cancer-Research (AACR). 2019. doi:10.1158/1538-7445.AM2019-3575.
 67. MELLING, Torstein a Martin SMRČKA. EANS Cranial Step/ HandsOn Course. 2019.
 68. MELLING, Torstein a Martin SMRČKA. EANS Training Course, Head Injury/Functional. 2019.
 69. MÁCA, Karel, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Endoskopická operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky. In XI. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinár. účastí při příležitosti 40. výročí vzniku lázní v Hodoníně, Hodonín, 12. 4. 2019. 2019.
 70. MÁCA, Karel, Kamil ĎURIŠ a Martin SMRČKA. Endoskopické operace výhřezu bederních meziobratlových plotének - první zkušenosti. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 5, s. 541-547. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019541.
 71. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Marek SOVA, I ROŠKOVÁ, Eduard NEUMAN a Martin SMRČKA. Ependymom Th9-S2. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 72. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Evžen HOVORKA, Jan DOBROVOLNÝ, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus u nádorových onemocnění mozku a jeho léčba. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 73. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Chirurgická léčba mozkových aneuryzmat ve FN Brno 1998 - 2018. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 74. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Z ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická léčba mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 75. SMRČKA, Martin. Chirurgická léčba nádorů mozku. In Terapie mozkových nádorů, Brno, Hotel Avanti, 18. 4. 2019. 2019.
 76. SMRČKA, Martin. Chirurgický přístup k tumorům thalamu. In Berlina, s.r.o. Bratislavské neurochirurgické dni 2019. Bratislava, 2019. s. 36-36. ISBN 978-80-972674-6-9.
 77. CAPOOR, Manu, Jan LOCHMAN, Andrew MCDOWELL, Jonathan E. SCHMITZ, Martin SOLANSKÝ, Martina ZAPLETALOVÁ, Todd F. ALAMIN, Michael F. COSCIA, Steven R. GARFIN, Radim JANČÁLEK, Filip RŮŽIČKA, Nick A. SHAMIE, Martin SMRČKA, Jeffrey C. WANG, Christof BIRKENMAIER a Ondřej SLABÝ. Intervertebral disc penetration by antibiotics used prophylactically in spinal surgery: implications for the current standards and treatment of disc infections. European Spine Journal. NEW YORK: Springer, 2019, roč. 28, č. 4, s. 783-791. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-018-5838-z.
 78. SMRČKA, Martin, Vladimir SMOLANKA a Nikolay GABRAVSKY. Intraventricular tumours. In EANS Training Course, Moskva, Rusko. 2019.
 79. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Kraniocerebrální poranění. In Peter Wendsche; Radek Veselý. Traumatologie. Druhé vydání. Praha: Galén, 2019. s. 95-106. ISBN 978-80-7492-452-1.
 80. SMRČKA, Martin. Lecture - Surgical Approach- -. Bifrontal craniotomies. In ANS Cranial Step/HandsOn Course, 19. - 22. 11. 2019, Brno. 2019.
 81. DUBA, Miloš, Ivana ROŠKOVÁ, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN a Josef MUSIL. Meningeomy v oblasti confluens sinuum. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 82. ROŠKOVÁ, Ivana, Miloš DUBA, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Josef MUSIL. Meningeomy 2005-2018 NCH FN Brno, léčba, management, recidivy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 83. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Kateřina PROCHÁZKOVÁ, A DOLEŽELOVÁ, Petr KIAS a Martin SMRČKA. Monitorace emocionálních procesů při awake kraniotomiích. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 84. NEUMAN, Eduard a Martin SMRČKA. Možnosti ovlivnění funkčního výsledku při operacích gliomů mozku. In Terapie mozkových nádorů, Brno, Hotel Avanti, 18. 4. 2019. 2019.
 85. PAVELKA, Zdeněk, Klára VEJMĚLKOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, N NOSKOVÁ, Marta JEŽOVÁ, David LAŠTOVIČKA, Martin SMRČKA a Jaroslav ŠTĚRBA. Naše první zkušenosti s imunoterapií Nivolumabem (protilátkou Anti-PD-1) v léčbě maligních gliomů CNS. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 86. SMRČKA, Martin. Neurentrální cysta – kazuistika. In XII. Spinal Cadaver Workshop, Brno, Neurochirurgická klinika a ÚPA FN Brno, 25. – 26. 2. 2019. 2019.
 87. STIENEN, MN, J Jr BARTEK, MA CZABANKA, CF FREYSCHLAG, A KOLIAS, SM KRIEG, w MOOJEN, M RENOVANZ, N SAMPRON, SD ADID, GA SCHUBERT, AK DEMETRIADES, F RINGEL, L REGLI, K SCHALLER a TR MELING. Neurosurgical procedures performed during residency in Europe-preliminary numbers and time trends. Acta Neurochirgica. Wien, 2019, roč. 161, č. 5, s. 843-853. ISSN 0001-6268. doi:10.1007/s00701-019-03888-3.
 88. SMRČKA, Martin. Neurotraumatologie v Čechách – vývoj a současný stav. In XXVI. Postgraduální kurz v neurochirurgii, 10. – 12. 4. 2019, Hradec Králové. 2019.
 89. FADRUS, Pavel, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. NOS ČOS – Centrum Brno. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 90. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Lenka NEKULOVÁ, Martin SMRČKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN, Evžen HOVORKA a Jan DOBROVOLNÝ. Ovlivnění diagnostiky primárního lymfomu mozku při současné terapii kortikoidy - kazuistika. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 91. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. In XII. Spinal Cadaver Workshop, Brno, Neurochirurgická klinika a ÚPA FN Brno, 25. – 26. 2. 2019. 2019.
 92. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK a Martin SMRČKA. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In XII. Spinal Cadaver Workshop, Brno, Neurochirurgická klinika a ÚPA FN Brno, 25. – 26. 2. 2019. 2019.
 93. HOVORKA, Evžen, Ondřej NAVRÁTIL, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Rebleeding po clippingu aneurysmatu ACoA a zavedení VP shuntu, manifestující se epileptickými paroxysmy – kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 94. VEJMĚLKOVÁ, Klára, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Hana NOSKOVÁ, Karel ZITTERBART, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Radim LIPINA, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Role určení molekulární podskupiny ependymomu v predikci prognózy – příklady konkrétních pacientů. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 95. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Martin VEČEŘA, Václav VYBÍHAL, Jaroslav JURÁČEK, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Sekvenování krátkých RNA a validace vybraných MikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s mozkovými nádory. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 96. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Evžen HOVORKA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Shuntogram a jeho využití v diagnostice malfunkce shuntu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 97. SMRČKA, Martin. Spinal AVM. In 10th Neurosurgical microvascular workshop, 22. – 24. 5. 2019, České Budějovice. 2019.
 98. SMRČKA, Martin a Karel SVOBODA. Spinální neurofibromatóza. In XI. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinár. účastí při příležitosti 40. výročí vzniku lázní v Hodoníně, Hodonín, 12. 4. 2019. 2019.
 99. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a K SVOBODA. Surgical treatment of cerebral AVM – cohort from 2005-4/2018. In 19th European Congress of Neurosurgery (EANS 2019). 2019.
 100. SMRČKA, Martin. Surgical treatment of cerebral AVM – cohort from 2005-4/2018. In FNS 2019 International Meeting. One World, one neurosurgery. 2019.
 101. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Terapie mozkových nádorů. 2019.
 102. VEČEŘA, Marek, Jiří ŠÁNA, Jan OPPELT, Boris TICHÝ, Alena KOPKOVÁ, R. LIPINA, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN a Ondřej SLABÝ. Testing of library preparation methods for transcriptome sequencing of real life glioblastoma and brain tissue specimens: A comparative study with special focus on long non-coding RNAs. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 2, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0211978.
 103. SMRČKA, Martin. Third ventrikule tumors: How I do it? In The 1st Neurooncology International Course (NOIC 2019). 2019.
 104. LIPKOVÁ, Jolana, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Michal JURAJDA, Tereza MADARÁSZOVÁ, Anna VAŠKŮ, Martin SMRČKA a Kamil ĎURIŠ. TNF alpha and microRNA-15b expression changes in experimental model of subarachnoid haemorrhage. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 1, s. 53-59. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201953.
 105. KOPKOVÁ, A, Jiří ŠÁNA, M VEČEŘA, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ a Pavel FADRUS. Využití mozkomíšního moku pro analýzu mikroRNA. In Klinická onkologie. Brno, 2019. s. S158-160, 3 s. ISSN 0862-495X.
 106. SOVA, Marek a Martin SMRČKA. Využití zobrazovacích metod při operacích mozkových nádorů. In Terapie mozkových nádorů, Brno, Hotel Avanti, 18. 4. 2019. 2019.
 107. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. XII. Spinal Cadaver Workshop. 2019.
 108. 2018

 109. NAVRÁTIL, Ondřej, Vilém JURÁŇ, K SVOBODA, Jakub HUSTÝ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata ACoA – zhodnocení souboru za 10 let. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 12-13. 2018.
 110. SMRČKA, Martin. AVM míšního konu – kazuistika. In Konference komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň 2018, 2. 3. 2018, Železná Ruda – Špičák. 2018.
 111. SMRČKA, Martin, Josef MUSIL, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Brněnské neurochirurgické dny. 2018.
 112. SMRČKA, Martin. Cévní léze míšní. In Spinální problematika, Brno, Hotel Avanti, 19. 4. 2018. 2018.
 113. SMRČKA, Martin. Co se mi v neurochirurgii líbí – transsylvický přístup. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem. 2018.
 114. SMRČKA, Martin. CT monitoring in acute TBI. In Neurocritical Care Meeting, 24. – 25. 5. 2018, Brno. 2018.
 115. SMRČKA, Martin. Dissection – Bifrontal craniotomies. In EANS HandsOn Course, 20. 11. – 23. 11. 2018, Brno. 2018.
 116. VEČEŘA, Marek, Jiří ŠÁNA, Romana BÚTOVÁ, Štefan REGULI, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Radim LIPINA, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Dysregulace dlouhých nekódujících RNA u multiformního glioblastomu a jejich studium s využitím moderních molekulárně-genetických přístupů. Klin onkol. 2018, roč. 31, Suppl 1, s. 168-170. ISSN 0862-495X.
 117. MELLING, Torstein a Martin SMRČKA. EANS HandsOn Course. 2018.
 118. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Early Dynamics of Interleukin-6 in Cerebrospinal Fluid after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery. New York: Thieme Medical Publ Inc, 2018, roč. 79, č. 2, s. 145-151. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0037-1604084.
 119. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky – první zkušenosti. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 52. 2018.
 120. PERIN, A., TF GALBIATI, E. GAMBATESA, R. AYADI, EF ORENA, V. CUOMO, NI RIKER, C FALSITTA, P CAPPABIANCA, TR MELING, K SCHALLER a F DIMECO. Filling the gap between the OR and virtual simulation: a European study on a basic neurosurgical procedure. Acta Neurochirurgica. Wien: ‎Springer Science+Business Media, 2018, roč. 160, č. 11, s. 2087-2097. ISSN 0001-6268. doi:10.1007/s00701-018-3676-8.
 121. FADRUS, Pavel, Alena KOPKOVÁ, Marek VEČEŘA, Jiří ŠÁNA, Jan OPPELT, Táňa MACHÁČKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Global microRNA analysis in cerebrospinal fluid in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018), Bejing, China,. 2018.
 122. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Ivana ROŠKOVÁ, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Zdena ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická terapie mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 11-12. 2018.
 123. ŠÁNA, Jiří, Petr BUŠEK, Pavel FADRUS, Andrej BEŠŠE, Lenka RADOVÁ, Marek VEČEŘA, Stefan REGULI, Lucie SROMOVA STOLLINOVA, Marek HILSER, Radim LIPINA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Aleksi ŠEDO a Ondřej SLABÝ. Identification of microRNAs differentially expressed in glioblastoma stem-like cells and their association with patient survival. Scientific reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2018, roč. 8, FEB, s. 2836-2846. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-018-20929-6.
 124. SMRČKA, Martin, V SMOLANKA a VELINOV. Intraventricular tumours. In EANS Training Course, 14. – 17. 10. 2018, Dubrovnik, Chorvatsko. 2018.
 125. HEJČL, Aleš, Martin SMRČKA a O CHUDOMEL. Kraniocerebrální poranění. In Neurointenzivní péče, třetí, přepracované a doplněné vydání. 3. vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. s. 367 - 385. Edice Postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-5119-4.
 126. SMRČKA, Martin. Lecture - Surgical Approach. Bifrontal craniotomies. In EANS HandsOn Course, 20. 11. – 23. 11. 2018, Brno. 2018.
 127. SMRČKA, Martin. Lecture - Surgical Approach. Bifrontal craniotomies. In EANS HandsOn Course, 20. 11. – 23. 11. 2018, Brno. 2018.
 128. REGULI, Štefan, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Radim LIPINA a Ondřej SLABÝ. Long Non-Coding RNA analysis in glioblastoma. In EANS Congress 2018. 2018.
 129. VEČEŘA, Marek, Jiří ŠÁNA, R. LIPINA, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Long Non-Coding RNAs in Gliomas: From Molecular Pathology to Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets. International Journal of Molecular Sciences. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, roč. 19, č. 9, s. 2754-2768. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms19092754.
 130. SMRČKA, Martin. Lumbar spinal stenosis. In EANS Training Course in Neurosurgery, 28. – 31. 1. 2018, Edinburg, UK. 2018.
 131. SMRČKA, Martin a LAAKSO. Management of intramedullary tumours. In EANS Training Course in Neurosurgery, 28. – 31. 1. 2018, Edinburg, UK. 2018.
 132. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek VEČEŘA, Václav VYBÍHAL, Jaroslav JURÁČEK, Petra VYCHYTILOVÁ, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA isolation and quantification in cerebrospinal fluid: A comparative methodical study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 12, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0208580.
 133. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Tomáš SVOBODA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, A DOLEŽELOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Monitorace funkcí ovlivňujících kvalitu života prováděné u awake operací. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 72. 2018.
 134. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Ivana ROŠKOVÁ, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Miloš DUBA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 8. 2018.
 135. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a K SVOBODA. Operace mozkových AVM – soubor 2005-4/2018. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 63. 2018.
 136. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního postižení krční páteře (aging x disease). In XXV. Postgraduální kurz v neurochirurgii, 25. – 27. 4. 2018, Hradec Králové. 2018.
 137. SMRČKA, Martin. Patophysiology of raised ICP & autoregulatory disturbance. In EANS Training Course, 27. – 30. 5. 2018, Belgrade, Serbia. 2018.
 138. SMRČKA, Martin. Patophysiology of raised ICP & autoregulatory disturbances. In EANS Training Course, 27. – 30. 5. 2018, Belgrade, Serbia. 2018.
 139. VYKYDALOVÁ, Ladislava, K ZEMÁNKOVÁ a Martin SMRČKA. Pooperační péče u pacientů po endoskopické operaci výhřezu bederní meziobratlové ploténky. In Výroční kongres České a slovenské neurochirurgické společnosti, 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 105. 2018.
 140. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Prediction potentialof #S#ed microRNAs in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018). Bejing, China. 2018.
 141. SMRČKA, Martin. Předcházení komplikacím při chirurgické léčbě intraaxiálních tumorů mozku. In „9. pražské mezioborové onkologické kolokvium“ Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům, 24. – 26. 1. 2018, Praha. 2018.
 142. SMRČKA, Martin, Václav VYBÍHAL a Eduard NEUMAN. Rizika a komplikace operací pacientů s intraaxiálními tumory mozku. In PragueOnco Journal. Praha: PragueOnco Journal, 2018. s. 82-82. ISBN 978-80-87339-36-7.
 143. SMRČKA, Martin. Spinal Schwannomatosis. In Spine surgery in XXI Century. Niš, Srbsko. 2018.
 144. KOPŘIVOVÁ, E, M LÍŠKOVÁ a Martin SMRČKA. Spinální high grade gliom. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice. 2018.
 145. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Spinální problematika. 2018.
 146. SMRČKA, Martin a VELINOV. Surgical management of cSDH. In EANS Training Course, 27. – 30. 5. 2018, Belgrade, Serbia. 2018.
 147. DOBROVOLNÝ, Jan, Martin SMRČKA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Therapeutic potential of vitamin E and its derivatives in traumatic brain injury-associated dementia. NEUROLOGICAL SCIENCES. New York: Springer, 2018, roč. 39, č. 6, s. 989-998. ISSN 1590-1874. doi:10.1007/s10072-018-3398-y.
 148. SMRČKA, Martin. Transsylvijský přístup. In Kuncův memoriál, 22. 3. 2018, Praha. 2018.
 149. JURÁŇ, Vilém, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Urgentní operace AVM u novorozence – kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 64. 2018.
 150. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ a Pavel FADRUS. Využití mozkomíšního moku pro analýzu mikroRNA. Klin onkol. 2018, roč. 31, Suppl 1, s. 158-160. ISSN 0862-495X.
 151. MUZIKÁŘOVÁ, Sabina, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Kamil ĎURIŠ a Martin SMRČKA. Vztah mezi epidemiologií a subjektivním vnímáním bolesti u pacientů se syndromem karpálního tunelu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 5, s. 570-575. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018570.
 152. 2017

 153. SMRČKA, Martin. Arachnoidální cysty. In XXIV. Postgraduální kurz v neurochirurgii. 2017.
 154. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Ondřej NAVRÁTIL. AVM of Conus Medullaris – a case report and a review of the literature. In Brněnské neurochirurgické dny. 2017.
 155. SMRČKA, Martin, Josef MUSIL, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Brněnské neurochirurgické dny. 2017.
 156. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 157. SMRČKA, Martin a LEHECKA. Complications of SAH management. In EANS Training Course. Vascular, Sevilla. 2017.
 158. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Diagnostika a chirurgická léčba pacientů s mozkovým aneuryzmatem. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 159. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Olga BAUDYŠOVÁ. Dynamická náhrada krční ploténky. In X. Sympozium Rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinár. účastí. 2017.
 160. MELLING, Torstein a Martin SMRČKA. EANS HandsOn Course. 2017.
 161. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Eduard NEUMAN, M SOVA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Endoskopická biopsie v diagnostice mozkových nádorů. In Glio Meeting 2017 (v rámci XLI. Brněnských onkologických dnů). 2017.
 162. ONDRÁČEK, Jakub, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Tomáš LOJA, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Global MicroRNA Expression Profiling Identifies Unique MicroRNA Pattern of Radioresistant Glioblastoma Cells. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2017, roč. 37, č. 3, s. 1099-1104. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.11422.
 163. NAVRÁTIL, Ondřej, Adrian Christoph LIEBERT, J NĚMEČKOVÁ a Martin SMRČKA. Hemangioblastomy CNS – naše zkušenosti. In ýroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2017.
 164. SMRČKA, Martin. Is cooling still cool? In 7th Pannonian Symposium on Central Nervous System injury, Pécs. 2017.
 165. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Vilém JURÁŇ a Karel SVOBODA. Ischemický stroke: Indikace pro dekompresivní operaci. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 166. SMRČKA, Martin. Kdy operovat výhřezy bederní páteře? In 31. Český a slovenský neurologický sjezd, Brno. 2017.
 167. SMRČKA, Martin. Lecture - Surgical Approach. Bifrontal craniotomies. In EANS HandsOn Course,. 2017.
 168. SMRČKA, Martin. Lumbar spinal stenosis. In EANS Training Course. Spine & Peripherals Nerves. 2017.
 169. SMRČKA, Martin. Management of mild TBI. In EANS Training Course. Head Injury/Functional. 2017.
 170. NAVRÁTIL, Ondřej, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Karel SVOBODA a Martin SMRČKA. Middle cerebral artery aneurysms with intracerebral hematoma-the impact of side and volume on final outcome. Acta neurochirurgica. WIEN: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 159, č. 3, s. 543-547. ISSN 0001-6268. doi:10.1007/s00701-016-3070-3.
 171. VYBÍHAL, Václav, Evžen HOVORKA, Martin POLOCZEK, Marián FELŠŐCI, Petr KALA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Migrace atriálního katétru do srdce – raritní komplikace cystoatriálního shuntu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2017.
 172. VYBÍHAL, Václav, Evžen HOVORKA, Jan DOBROVOLNÝ, Martin POLOCZEK, Marián FELŠŐCI, Petr KALA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Migrace distálního katétru cystoatriálního shuntu do srdce – kazuistika. In Brněnské neurochirurgické dny. 2017.
 173. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, K SVOBODA a Jaroslav BOUDNÝ. Možnosti léčby pacientů s mozkovou AVM. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 174. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Ivana ROŠKOVÁ, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In VII. Žilinské neurochirurgické dni. 2017.
 175. SMRČKA, Martin. Obecné zásady neurointenzivní péče. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2017.
 176. SMRČKA, Martin. Pathophysiology of raised ICP & autoregulatory disturbances. In EANS Training Course. Head Injury/Functional. 2017.
 177. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. In XI. Spinal Cadaver Workshop, Brno. 2017.
 178. SMRČKA, Martin a Vilém JURÁŇ. Péče o pacienty s cévním onemocněním mozku na Neurochirurgické klinice FN Brno. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 179. SMRČKA, Martin a K SVOBODA. Princip operačního řešení lumbální spinální stenózy. In X. Sympozium Rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinár. účastí. 2017.
 180. SMRČKA, Martin. Problems with indication of operation of intramedullary lesions. In Hannover International Neurosurgical Congress 2017. 2017.
 181. MANU NATH CAPOOR, externista, Filip RŮŽIČKA, Jonathan E. SCHMITZ, Garth A. JAMES, Táňa MACHÁČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Radim LIPINA, externista FAHAD AHMED, Todd F. ALAMIN, Neel ANAND, John C. BAIRD, Nitin BHATIA, Sibel DEMIR-DEVIREN, Robert K. EASTLACK, Steve FISHER, Steven R. GARFIN, Jaspaul S. GOGIA, Ziya L. GOKASLAN, Calvin C. KUO, Yu-Po LEE, Konstantinos MAVROMMATIS, Elleni PONECHAL MICHU, Hana NOSKOVÁ, Assaf RAZ, Jiří ŠÁNA, A. Nick SHAMIE, Philip S. STEWART, Jerry L. STONEMETZ, Jeffrey C. WANG, Timothy F. WITHAM, Michael F. COSCIA, Christof BIRKENMAIER, Vincent A. FISCHETTI a Ondřej SLABÝ. Propionibacterium acnes biofilm is present in intervertebral discs of patients undergoing microdiscectomy. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 4, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0174518.
 182. SMRČKA, Martin. Pterional approach. In VI. Ukrainian Congress of Neurosurgery, Charkov. 2017.
 183. SMRČKA, Martin. Rebleeding a venózní infarkt – význam znalostí a operační taktiky při předcházení fatálním komplikacím. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2017.
 184. SMRČKA, Martin a Jaroslav ŠTĚRBA. Recurrent ependymoma of the IV. the ventrikle – a case report. In Glio Meeting 2017 (v rámci XLI. Brněnských onkologických dnů. 2017.
 185. SMRČKA, Martin. Recurrent ependymoma of the IV. ventricle – a case report. In Joint Meeting with the CENS Congress. 2017.
 186. SMRČKA, Martin a Jaroslav ŠTĚRBA. Recurrent ependymomas of the IV. ventricle. In VII. Žilinské neurochirurgické dni. 2017.
 187. SMRČKA, Martin, Jaroslav ŠTĚRBA a R. LIPINA. Recurrent ependymomas of the posterior fossa. In 17th European Congress of Neurosurgery. 2017.
 188. SMRČKA, Martin, Radim LIPINA a Jaroslav ŠTĚRBA. Recurrent ependymomas of the posterior fossa. In The 17th ASEAN Congress of Neurological Surgery and The 7th NCIS and 1st IFBIMN. 2017.
 189. SMRČKA, Martin. Schwannomatóza - kazuistika. In XI. Spinal Cadaver Workshop, Brno. 2017.
 190. SMRČKA, Martin. Spinal neurofibromatosis – a case report. In XV. Výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP a Slovenské spondylochirurgické spoolečnosti. Praha: Euroverlag, s.r.o., 2017. s. 64. ISBN 978-80-7177-147-0.
 191. SMRČKA, Martin. Spinal neurofibromatosis – a case report. In Joint Meeting with the CENS Congress. 2017.
 192. VELINOV a Martin SMRČKA. Surgical management of a SDH. In EANS Training Course. Head Injury/Functional. 2017.
 193. SMRČKA, Martin, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
 194. SMRČKA, Martin. Thalamic tumors. In VI. Ukrainian Congress of Neurosurgery, Charkov. 2017.
 195. SMRČKA, Martin a Roman GÁL. The Use of Hypothermia in Neurosurgery. In Neurologia Croatica. Split, Croatia, 2017. s. 24-25. ISSN 1331-5196.
 196. SMRČKA, Martin. Troubleshooting in perioperative rupture. In EANS Training Course. Vascular, Sevilla. 2017.
 197. VYBÍHAL, Václav, Marián FELŠŐCI, Marek SOVA, Monika LEDNOVÁ, Evžen HOVORKA, Jan DOBROVOLNÝ, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Ventrikuloatriální shunty v léčbě hydrocefalu. In Brněnské neurochirurgické dny. 2017.
 198. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. XI. Spinal Cadaver Workshop. 2017.
 199. 2016

 200. KAZDA, Tomáš, Martin BULIK, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Advanced MRI increases the diagnostic accuracy of recurrent glioblastoma: Single institution thresholds and validation of MR spectroscopy and diffusion weighted MR imaging. NeuroImage: Clinical. Oxford: Elsevier BV, 2016, roč. 11, "neuvedeno", s. 316-321. ISSN 2213-1582. doi:10.1016/j.nicl.2016.02.016.
 201. SMRČKA, Martin, Olga PAZDERKOVÁ, Sylvie ROLKOVÁ a MUSIL. Brněnské neurochirurgické dny. 2016.
 202. SMRČKA, Martin. Cavernomas: epidemiology and pathobiology. In EANS/DUBAI Training Course. Vascular. 2016.
 203. SMRČKA, Martin. Complication avoidance. In EANS Training Course. Tumour. 2016.
 204. MRLIAN, Andrej, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Diagnostika, terapie a výsledky léčby u pacientů s Arnold - Chiariho malformací. In V. spinální kongres. 2016.
 205. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global microRNA Expression Analysis of Sox-2 positive and Negative Glioblastoma Cells. In The European Association of Neurosurgical Societies Congress 2016, Athens. 2016.
 206. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global microRNA Expression Analysis of Sox-2 positive and Negative Glioblastoma Cells. In Congress of Neurological Surgeons, 2016 Annual Meeting, San Diego. 2016.
 207. SMRČKA, Martin. Hydrocefalus. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 4, s. 212. ISSN 1213-1814.
 208. SMRČKA, Martin. Immune system status and extracranial complications after severe head injury. In 4th WFNS training course in Ukraine. 2016.
 209. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Intradurální cévní léze (AVM, AV fistuly, kavernom, hemangioblastom). In V. spinální kongres. 2016.
 210. SMRČKA, Martin. Intraventricular tumours. In EANS Training Course. Tumour. 2016.
 211. SMRČKA, Martin. Ischemic stroke: indications for neurosurgical interventions. In EANS/DUBAI Training Course. Vascular. 2016.
 212. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Marek SOVA, Ondřej NAVRÁTIL, Lednová MONIKA, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Komplikace ventrikuloperitoneálních shuntů po abdominálních operacích - kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 213. KRČÍK, Tomáš, P. BUZRLA, K. KŘIVÁNKOVÁ, R. LIPINA a Martin SMRČKA. Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 3, s. 300-306. ISSN 1210-7859.
 214. SMRČKA, Martin. Lumbar spinal stenosis. In EANS Training Course - Berlin 2016. 2016.
 215. VYBÍHAL, Václav, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, George HANOUN, Marek SOVA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Management hydrocefalu u pacientek s implantovaným shutem během gravidity a porodu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 4, s. 232-235. ISSN 1213-1814.
 216. SMRČKA, Martin. Management of intramedullary tumours. In EANS Training Course - Berlin 2016. 2016.
 217. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Stefan REGULI, Radim LIPINA, Marek SVOBODA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MiR-338-5p sensitizes glioblastoma cells to radiation through regulation of genes involved in DNA damage response. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 6, s. 7719-7727. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-4654-x.
 218. MUSIL, J., Andrej MRLIAN, Miloš DUBA a Martin SMRČKA. Možnosti terapie pacientů s meningeomem grade III. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 82-85. ISSN 1210-7859.
 219. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Roman GÁL a Eduard NEUMAN. Multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2016.
 220. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Nádorová duplicita u pacienta s maligním melanomem - intraventrikulární papílární meningeom - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 221. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 222. SMRČKA, Martin. Neurointenzivní péče u pacientů po SAK. In 18th Colours of Sepsis, Ostrava. 2016.
 223. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Neurotraumatologie. 2016.
 224. SMRČKA, Martin. Obecné zásady neurointenzivní péče. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
 225. MÁCA, Karel a Martin SMRČKA. Operační léčba degenerativního postižení subaxiální C páteře. In IX. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
 226. SMRČKA, Martin. Pathophysiology of traumatic brain injury and neuroprotection. In 4th WFNS training course in Ukraine. 2016.
 227. SMRČKA, Martin. Patient assessment and treatment at the ICU. In EANS/DUBAI Training Course. Vascular. 2016.
 228. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. In X. Spinal Cadaver Workshop. 2016.
 229. CAPOOR, Manu N., Filip RŮŽIČKA, Táňa MACHÁČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Jonathan E. SCHMITZ, Markéta HERMANOVÁ, Jiří ŠÁNA, Elleni PONECHAL MICHU, John C. BAIRD, Fahad S. AHMED, Karel MÁCA, Radim LIPINA, Todd F. ALAMIN, Michael F. COSCIA, Jerry L. STONEMETZ, Timothy WITHAM, Garth D. EHRLICH, Ziya L. GOKASLAN, Konstantinos MAVROMMATIS, Christof BIRKENMAIER, Vincent A. FISCHETTI a Ondřej SLABÝ. Prevalence of Propionibacterium acnes in Intervertebral Discs of Patients Undergoing Lumbar Microdiscectomy: A Prospective Cross-Sectional Study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 8, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0161676.
 230. SMRČKA, Martin. Problematika indikace operace intramedulárních lézí. In V. spinální kongres. 2016.
 231. SOVA, Marek, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA, Marián SANDECKÝ, A DOLEŽALOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Resekce difuzního low grade gliomu mozku v awake kraniotomii s ohledem na funkční hranici danou průběhem fasciculus fronto-occipitalis inferior. Anatomicko funkční korelace poruch řeči. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 232. SMRČKA, Martin. Rizika a komplikace operací pacientů s intraaxiálními tumory mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 233. SMRČKA, Martin. Spektrum a koncepce neurotraumatologie ve FN Brno v podmínkách traumacentra. 2016.
 234. SMRČKA, Martin. Spinální neurofibromatóza. In V. spinální kongres. 2016.
 235. NEUMAN, Eduard, Pavel MATONOHA, Marek SOVA, Tomáš SVOBODA, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Stereoskopická neuroanatomická fotografie s jednoduchými prostředky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 236. SMRČKA, Martin. Surgery in "malignant" cerebral Infarction. In EANS/DUBAI Training Course. Vascular. 2016.
 237. SMRČKA, Martin, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
 238. SMRČKA, Martin. Thalamic tumors - Approach and surgical results. In 25th Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN), Paris. 2016. ISSN 0256-7040.
 239. SMRČKA, Martin. The use of hypothermia in traumatic brain injury. In 4th WFNS training course in Ukraine. 2016.
 240. HUTCHINSON, Peter, Angelos G. KOLIAS, Ivan TIMOFEEV, Elizabeth CORTEEN, Marek CZOSNYKA, Jake TIMOTHY, Ian ANDERSON, Diederik O. BULTERS, Antonio BELLI, Andrew EYNON, John WADLEY, David MENDELOW, Patrick M. MITCHEL, Mark H. WILSON, Giles CRITCHLEY, Juan SAHUQUILLO, Andreas UNTERBERG, Franco SERVADEI, Graham M. TEASDALE, John D. PICKARD, David MENON, Gordon MURRAY a Peter J. KIRKPATRICK. Trial of Decompressive Craniectomy for Traumatic Intracranial Hypertension. The New England Journal of Medicine. Massachussetts, 2016, roč. 2016, č. 375, s. 1119-1130. ISSN 0028-4793. doi:10.1056/NEJMoa1605215.
 241. SMRČKA, Martin. Urgentní operace u pacientů s prasklým aneuryzmatem a intracerebrálním hematomem. In Kuncův memoriál 2016. 2016.
 242. VYBÍHAL, Václav, Marián FELŠŐCI, George HANOUN, Marek SOVA, Lednová MONIKA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Ventrikuloatriální shunty v terapii hydrocefalu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 243. SMRČKA, Martin a Karel MÁCA. Výsledky operační léčby pacientů s výhřezem meziobratlové ploténky. In IX. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
 244. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pa cientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 5, s. 573-578. ISSN 1210-7859.
 245. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. X. Spinal Cadaver Workshop. 2016.
 246. MONIKA, Lednová, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Zkratové operace u dospělých pacientů s posttraumatickým hydrocefalem. In Brněnské neurochirurgické dny. 2016.
 247. 2015

 248. HANOUN, G., Václav VYBÍHAL, M. SOVA, J. BOUDNÝ, Tomáš SVOBODA a Martin SMRČKA. Absces mozku jako první klinická manifestace hereditární hemoragické teleangiektázie - tři kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 3, s. 348-353. ISSN 1210-7859.
 249. NAVRÁTIL, Ondřej, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata přední komunikující tepny, modality léčby, výsledky ve FN Brno. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 250. NAVRÁTIL, Ondřej, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata přední komunikující tepny, modality léčby – klip nebo koil? In XXII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2015. s. 23-27.
 251. NEUMAN, Eduard, Miloš DUBA, Marek SOVA, George HANOUN, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Awake resekce low grade gliomu v těsné blízkosti optické dráhy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 46-46. ISBN 978-80-87562-39-0.
 252. SMRČKA, Martin, Josef MUSIL, Sylvie ROLKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 253. SMRČKA, Martin. Complications of aneurysm management. In EANS Training Course, Vascular neurosurgery. 2015.
 254. SMRČKA, Martin. Cranial nerve compressionsyndromes. In EANS Training Course in Neurosurgery. 2015.
 255. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2015. ISBN 978-80-87562-39-0.
 256. SMRČKA, Martin, Tereza MADARÁSZOVÁ, Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Vilém JURÁŇ, J. GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení a její korelace výskytem opožděné mozkové ischemie. In Brněnské neurochirgické dny. 2015.
 257. JANČÁLEK, Radim, Martin BULIK, Tomáš KAZDA a Martin SMRČKA. Developing role of advanced MRI techniques for diagnosis of glioblastoma relapse after complex onkology treatment. In Aktualni pytanja likuvanja gliom golovnoho mozku. Lvov, 2015. 1 s.
 258. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jolana LIPKOVÁ, Kamil ĎURIŠ, Martin SMRČKA, Michal JURAJDA a Anna VAŠKŮ. Early inflammatory response in rat brain after subarachnoid haemorrhage. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
 259. MENDELOW, David A., Barbara A. GREGSON, Elise N. ROWAN, Richard FRANCIS, Elaine MCCOLL, Paul MCNAMEE, Iain CHAMBERS, Andreas UNTERBERG, Dwayne BOYERS a Patrick M. MITCHELL. Early Surgery versus Initial Conservative Treatment in Patients with Traumatic Intracerebral Hemorrhage (STITCH[Trauma]): The First Randomized Trial. Journal of Neurotrauma. New Rochelle: MARY ANN LIEBERT, 2015, roč. 32, č. 17, s. 1312-1323. ISSN 0897-7151. doi:10.1089/neu.2014.3644.
 260. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Exprese miRNA-31-5p u pacientů s multiformním glioblastomem a její funkční vliv na gliobastomové buňky. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 261. SOVA, Marek, Miloš DUBA, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, P SMEJKAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Foudroyantní klinický průběh maligního melanomu u pacienta s diseminací do mozku při vrozené koagulopatii s deficitem koagulačního faktoru VII. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2015.
 262. SMRČKA, Martin. Grading and decision making in aneurysmal SAH. In EANS Training Course, Vascular neurosurgery. Uppsala, Švédsko, 2015. s. 32-38.
 263. SMRČKA, Martin. Grading and decision making in aneurysmal SAH. In XXII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2015. s. 27-33.
 264. VYBÍHAL, Václav, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN a Miloš KEŘKOVSKÝ. Chirurgická léčba difuzních nízkostupňových gliomů. In Klinikcká onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2015. s. 133-133. ISSN 1802-5307.
 265. SMRČKA, Martin. Chirurgická léčba nádorů mozku. In Terapie mozkových nádorů. 2015.
 266. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, J GARČIC, Štěpán RUSÍN, Radek LAKOMÝ, Ivana ŠIKOVÁ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba v kombinaci se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohočetných mozkových metastáz. In Klinická onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. s. 132-132. ISSN 1802-5307.
 267. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Chirurgicky obtížně řešitelné meningeomy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 88-92. ISSN 1210-7859.
 268. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Vilém JURÁŇ a V. PŘIBÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům thalamu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 2, s. 172-180. ISSN 1210-7859.
 269. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Vilém JURÁŇ a Vladimír PŘIBÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům thalamu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 52-52. ISBN 978-80-87562-39-0.
 270. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. IX. Spinal Cadaver workshop. 2015.
 271. MÁCA, Karel, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Komplexní léčba adenomů hypofýzy. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 218-220. ISSN 1802-4475.
 272. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek BRADÁVKA. Komplexní léčba meningeomu mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 221-225. ISSN 1802-4475.
 273. FADRUS, Pavel, Pavel ŠLAMPA, Radek LAKOMÝ a Martin SMRČKA. Komplexní terapie gliomů mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 214-217. ISSN 1802-4475.
 274. SMRČKA, Martin a Vilém JURÁŇ. Kraniocerebrální poranění. In Peter Wendsche, Radek Veselý. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. s. 87-98. ISBN 978-80-7492-211-4.
 275. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Meningeomy baze přední jámy lební operované z pterionálního přístupu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 86-86. ISBN 978-80-87562-39-0.
 276. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN a Ondřej SLABÝ. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In Aktualni pytanja likuvanja gliom golovnoho mozku. 2015.
 277. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Soňa KRYŠTOFOVÁ a Martin SMRČKA. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 278. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 279. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA a Peter BAČINSKÝ. Neurochirurgická liečba ochorení mozgu v 21. storočí. In Neurochirurgická liečba ochorení mozgu v 21. storočí. 2015.
 280. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, R. LIPINA a Rostislav VYZULA. Nové trendy ve výzkumu mikroRNA u gliálních nádorů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2015. ISBN 978-80-87562-39-0.
 281. SMRČKA, Martin. Organizace neuroonkologické péče v Brně. In Terapie mozkových nádorů. 2015.
 282. SMRČKA, Martin. Pathophysiology of brain injury and brain protection. In EANS Training Course in Neurosurgery. 2015.
 283. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. In IX. Spinal Cadaver Workshop. 2015.
 284. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Predikce časné progrese multiformního glioblastomu pomocí analýzy vybraných mikroRNA. In XXII. Jihočeské onkologické dny. 2015.
 285. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Jolana LIPKOVÁ, Michal JURAJDA, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. Rozvoj časné zánětlivé reakce u experimentálního modelu subarachnoidálního krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 95-95. ISBN 978-80-87562-39-0.
 286. SMRČKA, Martin. Slovo úvodem. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, 1 s. ISSN 1802-4475.
 287. MALÚŠKOVÁ, Denisa, M BLÁHA, D ŠTĚPÁNEK, Radim JANČÁLEK, Rostislav BRABEC, Martin BOLCHA, T HRBÁČ, Eduard NEUMAN, Fililp KRAMÁŘ, Ondřej KALITA, Jana STRENKOVÁ, Patrik JUREK a Martin SMRČKA. Současný stav léčby anaplastických gliomů v ČR. In Klinická onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2015. s. 133-134. ISSN 1802-5307.
 288. SMRČKA, Martin. Supracerebellární infratentoriální přístup a jeho komplikace. In Kuncův memoriál. 2015.
 289. SMRČKA, Martin, Josef MUSIL, Olga BAUDYŠOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Terapie mozkových nádorů. 2015.
 290. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Vilém JURÁŇ, J. GOTTWALDOVA, M. DASTYCH a Anna VAŠKŮ. The role of early inflammatory response in patients with subarachnoid hemorrhage. In 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies. 2015.
 291. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Volumometrie v pooperačním sledování nízkostupňových gliomů. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 292. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Marián SANDECKÝ, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Zobrazovací metody a elektrofyziologie při chirurgické léčbě nádorů mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 226-231. ISSN 1802-4475.
 293. 2014

 294. HANOUN, George, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BOUDNÝ a Martin SMRČKA. Absces mozku – první klinická manifestace hereditární hemorrhagické taleangiektázie (HHT). In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti – Sborník abstrakt. 2014.
 295. SMRČKA, Martin. Approach to intraventricular tumours. In EANS Training Course, Nicosia, Kypr. 2014.
 296. MRLIAN, Andrej, Roman GÁL a Martin SMRČKA. Brain tissue oxygen directed management and outcome in the patients with severe traumatic brain injury. In EANS 2014. 2014.
 297. SMRČKA, Martin, Josef MUSIL a Olga PAZDERKOVÁ. Brněnské neurochirurgické dny. 2014.
 298. SMRČKA, Martin, Radim JANČÁLEK, Martin BULIK, Tomáš KAZDA a Pavel ŠLAMPA. Developing role of advanced MRI techniques for diagnosis of high-grade glioma relapse after complex oncology treatment. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. 2014.
 299. SMRČKA, Martin, Radim JANČÁLEK, Martin BULIK, Tomáš KAZDA, T. POSPÍŠIL a Pavel ŠLAMPA. Developing role of advanced MRI techniques for diagnosis of high-grade glioma relapse after complex oncology treatment. In EANS 2014 - 15th European Congress of Neurosurgery. 2014.
 300. JANČÁLEK, Radim, Martin BULIK, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. DEVELOPING ROLE OF ADVANCED MRI TECHNIQUES FOR DIAGNOSIS OF HIGH-GRADE GLIOMA RELAPSE AFTER COMPLEX ONCOLOGY TREATMENT. In 11th Congress of the European Association of Neuro-Oncology. 2014. ISSN 1522-8517. doi:10.1093/neuonc/nou174.311.
 301. SMRČKA, Martin. Diferenciální diagnostika a možnosti operační léčby intramedulárních lézí. In Spinální seminář. 2014.
 302. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ a Lenka NEKULOVÁ. Evidence-based medicine v neurotraumatologii. In Sborník. Program, Odborné přednášky. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika v Hradci Králové, 2014. s. 12-13.
 303. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA a J LIPKOVÁ. Experimentální výzkum patofyziologie SAK s ohledem na rozvoj časné zánětlivé reakce. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2014.
 304. KRČÍK, T., R. LIPINA, T. PALEČEK, T. HRBÁČ a Martin SMRČKA. Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku. Česká a Slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 3, s. 308-313. ISSN 1210-7859.
 305. KRČÍK, Tomáš, R LIPINA, Tomáš PALEČEK, T HRBAC a Martin SMRČKA. Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, roč. 2014, č. 3.
 306. VYBÍHAL, Václav, Z SVOBODA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Michalčáková R NEUŽILOVÁ a Martin SMRČKA. Gait disorder in normal pressure hydrocephalus. In EANS 2014. Praha : The European Association of Neurosurgical Societies. 2014.
 307. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Andrej BEŠŠE, Jarmila NEKVINDOVÁ, Pavel FADRUS, Markéta HERMANOVÁ, Marek SVOBODA, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 308. VYBÍHAL, Václav, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, G. HANOUN, M. SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Gravidita a porod u pacientek s implantovaným shuntem pro hydrocefalus. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 4, s. 309-313. ISSN 1210-7832.
 309. SMRČKA, Martin. Hydrocephalus. In Neuro crtitical care expert group meeting 2014. 2014.
 310. FADRUS, Pavel, Martin SMRČKA a Vladimír BENEŠ. Chirurgická léčba gliomů. In Doporučené postupy (Neuroonkologické sekce, České onkologické společnosti ČLS JEP). 1.. vyd. Praha: Ambit Media, a.s.,, 2014. s. 7-14. ISBN 978-80-905474-4-5.
 311. SMRČKA, Martin. Intrakraniální tlak a nitrolební hypertenze. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 459-463. ISBN 978-80-7492-066-0.
 312. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Klinický pohled na patofyziologii subarachnoidálního krvácení s ohledem na rozvoj časné zánětlivé reakce. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2014.
 313. HEJČL, Aleš a Martin SMRČKA. Kraniocerebrální poranění. In Aleš Tomek et al. Neurointenzivní péče. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. s. 316-332. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3359-6.
 314. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Olga ŠVESTKOVÁ. Kraniocerebrální poranění a možnosti následné komplexní neurorehabilitace. In Solen. Neurologie pro praxi. Solen, 2014. s. 29 - 29. ISSN 1803-5884.
 315. SMRČKA, Martin a Vladimír PŘIBÁŇ. Kraniocerebrální trauma. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 496-502. ISBN 978-80-7492-066-0.
 316. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Krvácení v neurochirugii. In Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 261-270. ISBN 978-80-247-0689-4.
 317. SMRČKA, Martin. Management of intramedullary tumours. In EANS Training Course, Barcelona, Španělsko. 2014.
 318. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Martin SMRČKA a Josef MUSIL. Meningeomy v oblasti confluens sinuum - kazuistiky. In VI. Žilinské neurochirurgické dni. 2014.
 319. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Marek SVOBODA, Marian HAJDUCH a Ondřej SLABÝ. MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. 2014.
 320. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. In AACR Annual Meeting 2014 April 5-9, 2014 San Diego Convention Center San Diego, California. 2014.
 321. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, K SVOBODA, Eduard NEUMAN a Lenka NEKULOVÁ. Microsurgical management and outcome of middle cerebral artery aneurysms with intracerebral hematoma. In EANS 2014. Praha : The European Association of Neurosurgical Societies. 2014.
 322. SMRČKA, Martin. Mozková oxymetrie. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 466-468. ISBN 978-80-7492-066-0.
 323. SMRČKA, Martin. Mozkový perfuzní tlak. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 463-464. ISBN 978-80-7492-066-0.
 324. MRLIAN, A., Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem v detekci vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 3, s. 326-333. ISSN 1210-7859.
 325. SMRČKA, Martin. Neurocritical care after SAH. In EANS 2014. 2014.
 326. SMRČKA, Martin. Neuromonitoring overview. In Neuro crtitical care expert group meeting 2014. 2014.
 327. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C- páteře. In VIII. Spinal Cadaver Workshop. 2014.
 328. SMRČKA, Martin. Patophysiology of traumatic brain injury and neuroprotection. In Sborník. Program, Odborné přednášky. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika v Hradci Králové, 2014. s. 6-12.
 329. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Perioperative aneurysm rupture. In 6th International Cerebrovascular and Skull base Symposium. 2014.
 330. JURÁŇ, Vilém, George HANOUN, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Peripartální krvácení z AVM mozku - kazuistika. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. 2014.
 331. JURÁŇ, Vilém, George HANOUN, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a K SVOBODA. Peripartální krvácení z AVM mozku – kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti – Sborník abstrakt. 2014.
 332. SMRČKA, Martin. Peroperační ruptura aneuryzmatu. In Cerebrovaskulární sympózium. 2014.
 333. DUBA, Miloš, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Problematika extramedulárních intradurálních lézí. In Spinální seminář. 2014.
 334. SMRČKA, Martin. Radikální resekce glioblastomu. In Winter Glio Track mítink. 2014.
 335. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrej BEŠŠE, Jana NEKVINDOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Marek SVOBODA, Marian HAJDÚCH, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Risk Score based on microRNA expression signature is independent prognostic classifier of glioblastoma patients. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 12, s. 2756-2762. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgu212.
 336. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Soňa KRYŠTOFOVÁ a Martin SMRČKA. Role chirurgické resekce v léčbě gliomů mozku. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 337. SMRČKA, Martin. SAH. In Neuro crtitical care expert group meeting 2014. 2014.
 338. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Marek SOVA, George HANOUN, Martin SMRČKA a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 1, s. 43-46. ISSN 1213-1814.
 339. KALITA, Ondřej, Fililp KRAMÁŘ, Martin SMRČKA, T HRBÁČ, Martin BOLCHA, M KAISER, Radim JANČÁLEK, D ŠTĚPÁNEK, M BLÁHA, P JUREK, Denisa MALÚŠKOVÁ a Jana STRENKOVÁ. Současný stav léčby anaplastických gliomů v ČR. Analýza registru DOIT. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti – Sborník abstrakt. 2014.
 340. VIDLÁK, Milan, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA a B. PLANKA. Střelné poranění hlavy replikou historické zbraně - patofyziologie a popis kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 770-774. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2014770.
 341. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Tomáš SVOBODA. Supracerebellar infratentorial approach and its complications. In The Congress of Neurological Surgeons 2014 Annual Meeting. Boston, Massachusetts: Congress of Neurological Surgeons, 2014. s. 1-4.
 342. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Tomáš SVOBODA. Supracerebellar infratentorial approach and its complications. In 6th International Cerebrovascular and Skull base Symposium. 2014.
 343. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Tomáš SVOBODA. Supracerebellární infratentoriální přístup a jeho komplikace. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2014.
 344. SMRČKA, Martin. Supracerebellární infratentoriální přístup a jeho komplikace. In VI. Žilinské neurochirurgické dni. 2014.
 345. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. Miami, Florida: the Society for Neuro-Oncology, 2014. s. PT-12, 5 s.
 346. SMRČKA, Martin a Václav VYBÍHAL. Syndrom karpálního tunelu. Standardy léčebných postupů a kvalita zdravotní péče. Praha: Dashöfer, 2014, roč. 2014, březen, s. "nestránkováno", 13 s. ISSN 2336-4580.
 347. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Syndrom karpálního tunelu. Angis revue. Vyškov: Angis plus s.r.o., 2014, roč. 7, č. 4, s. 50-52.
 348. SMRČKA, Martin a Věra ŠPATENKOVÁ. Tělesná teplota. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 471-472. ISBN 978-80-7492-066-0.
 349. SMRČKA, Martin. Tentorial meningeomas. In EANS 2014. 2014.
 350. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. The early inflammatory response in patients with subarachnoid hemorrhage-preliminary results. In EANS 2014 - 15th European Congress of Neurosurgery. 2014.
 351. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. The choice of surgical approach for thalamic tumors. In 24th Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN). 2014. ISSN 0256-7040. doi:10.1007/s00381-014-2389-4.
 352. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Úloha miR-338-5p v rezistenci k léčbě u multiformního glioblastomu. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 353. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. VIII. Spinal Cadaver Workshop. 2014.
 354. VYBÍHAL, Václav, Andrej MRLIAN, E. NEUMAN, R. UHMANNOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Využití telemetrického monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 2, s. 82-86. ISSN 0035-9351.
 355. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Michal KÝR a Martin SMRČKA. Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 2, s. 196-201. ISSN 1210-7859.
 356. 2013

 357. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Jaroslav SEDMÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Arteriovenózní malformace conus medullaris - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 4, s. 508-511. ISSN 1210-7859.
 358. SMRČKA, Martin. AVM of conus medullaris – a case report and a review of the literature. In 5th International Neurosurgical Winter Congress. 2013.
 359. DUBA, Miloš a Martin SMRČKA. Bilance tekutin a výživa v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 360. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 361. SMRČKA, Martin. Complications of aneurysm management. In EANS Training Course. 2013.
 362. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Vilém JURÁŇ. Correlation between Parameters of Brain Tissue Oxygen Monitoring and Transcranial Dopplermetry in Patients with Severe Subarachnoid Hemorrhage. In 15th International Conference on Intracranial Pressure & Brain Monitoring (ICP), 6-10 November 2013, Singapore. 2013.
 363. SMRČKA, Martin. člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy uiverzity Brno. Vědecká rada Lékařské fakulty MU v Brně, 2013.
 364. SMRČKA, Martin. člen výběrové komise pro obsazení místa přednosty Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. 2013.
 365. SMRČKA, Martin. člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru neurochirurgie. 2013.
 366. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Diagnostika a chirurgická léčba pacientů po SAK. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 367. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Josef MUSIL. Diagnostika, terapie a dispenzarizace meningeomů na NCHK FN Brno v letech 2005-2010. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 2, s. 211-216. ISSN 1210-7859.
 368. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Drenážní systémy v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 369. MENDELOW, David A, Barbara A GREGSON, Elise N ROWAN, Gordon D MURRAY, Anil GHOLKAR a Patrick M MITCHELL. Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial lobar intracerebral haematomas (STICH II): a randomised trial. Lancet. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2013, roč. 382, č. 9890, s. 397-408. ISSN 0140-6736. doi:10.1016/S0140-6736(13)60986-1.
 370. MUSIL, Josef, E VOCÍLKOVÁ, P POKORNÁ a Martin SMRČKA. Etická pravidla práce na JIP. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 371. KOSAŘOVÁ, Zdeňka, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Radek LAKOMÝ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Expression analysis of microRNAs in relation to the chemoradioresistance of glioblastoma. In The Student Scientific Conference on Biotechnology & Biomedicine. 2013. ISBN 978-80-210-6200-9.
 372. ŠKORŇA, Miroslav, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA, Pavel ŠTOURAČ, Ctirad MACHÁČEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a P. KRUPA. Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109. ISSN 1210-7859.
 373. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Global expression analysis of microRNAs in paired initial and relapsed glioblastoma. In The 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine, Hotel Creta Maris Resort, Greece. 2013. ISSN 1107-3756.
 374. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA u párových vzorků glioblastomů a jejich relapsů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 375. SMRČKA, Martin. Grading and decision making in aneurysmal SAH. In EANS Training Course. 2013.
 376. FADRUS, Pavel a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba glioblastomu. In Pavel Šlampa. Gliomy. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 39-47. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 377. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek BRADÁVKA. Chirurgicky obtížně řešitelné meningeomy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 378. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům talamu. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. 2013.
 379. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Chirurgie mozkových aneurysmat ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 380. HANOUN, George, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Implantace ventilů Monostep a Dualswitch firmy Miethke u pacientů se zvýšenou hladinou erytrocytů a bílkoviny v mozkomíšním moku. In 6. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 14-15.
 381. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL a Olga ŠVESTKOVÁ. Kraniocerebrální poranění a možnosti následné neurorehabilitace - popis problematiky a přehled literatury. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 2, s. 80-83. ISSN 1213-1814.
 382. MACKERLE, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ a Martin SMRČKA. Kraniofaryngeomy. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. 2013.
 383. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Léčba dospělých pacientů s hydrocefalem ve FN Brno. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 384. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Karel SVOBODA. Léčba mozkových aneuryzmat ve FN Brno. In 6. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. 2013.
 385. VYBÍHAL, Václav, Ladislav KABELKA, Miloš DUBA a Martin SMRČKA. Meningeom jako nemaligní histologická léze s pozvolna progredujícím závažným klinickým průběhem - kazuistika. In Sborník abstrakt - XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 386. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek SOVA. Meningeom v oblasti confluens sinuum - 2 kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 387. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN a Václav VYBÍRAL. Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem jeho korelace s TCD v detekci vazospasmů u pacientů po těžkém SAK. In 6. Brněnské neurochirurgické dny, 28.-29. listopadu, Velké Bílovice. 2013.
 388. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Andrej MRLIAN. Možnosti kontinuálního monitoringu ptiO2 a CBF a jejich korelace s TCD v detekci vazos pásmu u pacientů po těžkém SAK - závěrečná zpráva. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, 14.-16.10.2013, Brno. 2013.
 389. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, K SVOBODA a Jaroslav BOUDNÝ. Možnosti léčby pacientů s mozkovou AVM. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 390. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Možnosti využití některých mikroRNA u multiformního glioblastomu. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 391. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ a Andrej MRLIAN. Multimodal Monitoring in Detection and Treatment of Cerebral Ischemia in Patients after Severe Subarachnoid Hemorrhage. In 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea. 2013.
 392. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Zbyněk BORTLÍČEK a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus – komplikace z předrénování a jejich závislost na použitém ventilu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 2, s. 217-220. ISSN 1210-7859.
 393. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29.
 394. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Novinky v akutní péči o kraniocerebrální poranění. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-1814.
 395. SMRČKA, Martin. Obecné zásady neurointenzivní péče. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2013.
 396. SMRČKA, Martin. Pathophysiology of Brain Injury and Brain Protection. In EANS Training Course. 2013.
 397. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. In VII. Spinal Cadaver Workshop. 2013.
 398. SMRČKA, Martin. Patophysiology of Brain Injury. In Basic Training Course in Neurosurgery. 2013.
 399. KRYŠTOFOVÁ, Soňa a Martin SMRČKA. Péče o operační ránu v neurochirurgii. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 400. SMRČKA, Martin a Vilém JURÁŇ. Péče o pacienty s cévním onemocněním mozku na Neurochirurgické klinice FN Brno. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 401. VYBÍHAL, Václav. Peroperační UZ mozku. In SMRČKA, Martin. Kurz UZ techniky, Utrazvukový kongres. 2013.
 402. SOVA, Marek a Martin SMRČKA. Polohování pacienta v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 403. JURÁŇ, Vilém, Karel MÁCA a Martin SMRČKA. Pulitary stalk hemangioblastoma – case report and review of a literature. In 5th International Neurosurgical Winter Congress. 2013.
 404. SMRČKA, Martin. řádný člen Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vědecké rada 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2013.
 405. SMRČKA, Martin. Specifika operativy lézí míšního konu. In Postgraduální kurz v neurochirurgii. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, 2013. s. 40-42.
 406. WEINBERG, Jeffrey S., Edward F. CHANG, Florian RINGEL a Martin SMRČKA. Strategies to Reduce Risk in Surgical Management of Tumors in Eloquent Regions. In Congres of Neurological Surgeons. 2013.
 407. SMRČKA, Martin. Supracerebelární infratentoriální přístup. In Seminář NCHK FN Plzeň na téma: Supracerebelární infratentoriální přístup. 2013.
 408. SMRČKA, Martin. Surgical approach for thalamic tumors. In 5th International Neurosurgical Winter Congress. 2013.
 409. SMRČKA, Martin, Josef MUSIL, Jarmila BEZROUKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 410. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Roman GÁL. The role of mild hypothermia in the treatment of the patients after severe head injuries. Clinical Neuroscience. 2013, roč. 66, 3-4, s. 136-136.
 411. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Karel SVOBODA a Kamil ĎURIŠ. The Treatment Results of Patients after Aneurysmal Sah – the Comparison of the Groups under 70 and over 70 Years of Age. In 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea. 2013.
 412. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, V JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. Urgent surgery for ruptured aneurysms with intracerebral hematoma - outcome and surgical technique. In V Ukrainian congress of neurosurgeons. 2013.
 413. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. VII. Spinal Cadaver Workshop. 2013.
 414. SMRČKA, Martin, JOsef MUSIL, Jarmila BEZROUKOVÁ, Olga PAZDERKOVÁ a Jana ČERNÁ. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2013.
 415. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a průtoku krve mozkem v detekci a léčbě mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Kuncův memoriál 2013 - abstrakta. 2013.
 416. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA a Marek MECHL. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální dia­gnostice míšních lézí. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 4, s. 477-481. ISSN 1210-7859.
 417. SMRČKA, Martin, MUSIL, Jarmila BEZROUKOVÁ a Olga PAZDERKOVÁ. 6. Brněnské neurochirurgické dny. 2013.
 418. 2012

 419. STARÝ, Karel, Martin SMRČKA, Karel MÁCA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Šárka BOHATÁ, Leoš KŘEN, Eva DVOŘÁKOVÁ, Hana MUNTEANU, Radmila BINAROVÁ a Aleš HEP. Akromegalie, kazuistika komplikovaného případu. Vzácné nádory. Praha: AT Mediprint, s. r. o., 2012, roč. 1, č. 2, s. 16-20. ISSN 1805-5494.
 420. DULAVOVÁ, Eva, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 421. DULAVOVÁ, Eva, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 422. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Miloš KEŘKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Miroslav ŠKORŇA, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Anaplastický astrogliální tumor s rysy glioblastomu míchy – kazuistika. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012. ISBN 978-80-905078-0-7.
 423. SMRČKA, Martin, Václav VYBÍHAL, Eva BRICHTOVÁ a Jiří VENTRUBA. Arachnoidální cysty dětí a dospělých. In Tomáš Česák. XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2012. s. 21-22. ISBN 978-80-260-1886-5.
 424. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Ondřej NAVRÁTIL. AVM of conus medullaris - a case report. In 7th Central European Neurosurgical Society Meeting - Abstract book. 1. vyd. Ústí nad Labem: Central European Neurosurgical Society, 2012. s. 89-89. ISBN 978-80-87562-03-1.
 425. DUBA, Miloš a Martin SMRČKA. Bilance tekutin a výživa v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 426. BRICHTOVÁ, Eva, Martin SMRČKA, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Marcela CHARVATOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Cerebral tumors manifested in the first year of age and their treatment. In 40th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Sydney, Australia. 2012. ISSN 0256-7040.
 427. SMRČKA, Martin. Člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU v Brně. 2012.
 428. SMRČKA, Martin. Člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu v Brně. 2012.
 429. SMRČKA, Martin. Člen Výboru České neurochirurgické společnosti. 2012.
 430. SMRČKA, Martin. Člen zkušební komise pro atestační zkoušky z neurochirurgie. 2012.
 431. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Drenážní systémy v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 432. VYBÍHAL, Václav, VLK, George HANOUN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Experimentální model lumbálního infuzního testu. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 5-5. ISBN 978-80-260-3111-6.
 433. KRČÍK, Tomáš, P. BUZRLA, M. KODAJ, Tomáš PALEČEK a Martin SMRČKA. Fluorescencí navigovaná resekce multiformního glioblastomu s použitím 5-ALA. Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 9-9. ISBN 978-80-260-3111-6.
 434. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Karel SVOBODA, Kamil ĎURIŠ a Lenka NEKULOVÁ. Chirurgická technika u pacientů s aneuryzmatem ACM a intracerebrálním hematomem, výsledky léčby. In 5. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2012. s. 15-15.
 435. SMRČKA, Martin. Indikace a výsledky operační léčby pacientů s výhřezem bederní meziobratlové ploténky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012.
 436. SMRČKA, Martin. Komplexní terapie arteriovenózních malformací. In Cerebrovaskulární sympózium. 2012.
 437. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ a Vilém JURÁŇ. Komplikace péče o pacienta s těžkým poraněním mozku - možnosti multimodálního monitoringu. In IV. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství: Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - Program kongresu/Sborník abstrakt. 2012.
 438. HEJČL, Aleš a Martin SMRČKA. Kraniocerebrální poranění. In Neurointenzivní péče : praktická příručka. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. s. 315-331. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-2659-8.
 439. HEJČL, Aleš a Martin SMRČKA. Kraniocerebrální poranění. In Neurointenzivní péče. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2012. s. 315-331. ISBN 978-80-204-2659-8.
 440. SMRČKA, Martin. Management of Intramedullary Tumours. In EANS Training Course: Spine ang Peripheral Nerves. 2012.
 441. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. MCA aneurysms with intracerebral hematoma - outcome and surgical technique. In Congress of Neurological Surgeons, Annual Meeting 2012. 2012.
 442. VYBÍHAL, Václav, L. KABELKA a Martin SMRČKA. Meningeom - nemaligní histologická léze s pozvolna progredujícím závažným klinickým průběhem - kazuistika. In Paliatívna medicína a liečba bolesti. Bratislava: Solen, 2012. s. 16-16. ISSN 1337-9917.
 443. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Andrej BEŠŠE, Simona HANKEOVÁ, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs are promising biomarkers and therapeutic targets in high-grade gliomas. In 3rd ICCTI Workshop - MicroRNAs in Oncology. 2012.
 444. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Andrej BEŠŠE, Simona HANKEOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MikroRNA jako biomarkery a terapeutické cíle u high-grade gliomů. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 2012. 2012. ISSN 1802-4475.
 445. GÁL, Roman, Martin SMRČKA, Martin SLEZÁK, Martina COLONOVÁ a Andrej MRLIAN. Mild hypothermia therapy for patients with severe brain injury: clinical study. In the International Brain Injury Association's Ninth World Congress on Brain Injury Read More: http://informahealthcare.com/toc/bij/26/4-5. 2012.
 446. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ a Roman GÁL. Monitoring of tissue oxymetry and cerebral blood flow for the detection and the treatment of cerebral. In Congress of Neurological Surgeons, Annual Meeting 2012. 2012.
 447. VYBÍHAL, Václav, Vladimír SMRČKA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Mozkové arachnoidální cysty u dospělých - retrospektivní analýza výsledků chirurgické terapie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 480-484. ISSN 1210-7859.
 448. SMRČKA, Martin. Možnosti akutní péče na ovlivnění dlouhodobých výsledků léčby pacientů po těžkém poranění mozku. In Neurorehabilitace. 2012.
 449. SMRČKA, Martin. Multimodální monitoring a neurointenzivní péče v neurotraumatologii. In Neurotraumatologie v rámci Traumacentra FN Brno. 2012.
 450. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Miroslav HIRT. Neobvyklé úmrtí po jednom úderu pěstí do obličeje. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 451. SMRČKA, Martin. Neurotraumatologie v rámci Traumacentra FN Brno. 2012.
 452. STUPP, Roger, Eric T WONG, Andrew A KANNER, David STEINBERG, Herbert ENGELHARD, Volkmar HEIDECKE, Eilon D KIRSON, Sophie TAILLIBERT, Frank LIEBERMANN, Vladimír DBALÝ, Zvi RAM, J Lee VILLANO, Nikolai RAINOV, Uri WEINBERG, David SCHIFF, Lara KUNSCHNER, Jeffrey RAIZER, Jerome HONNORAT, Andrew SLOAN, Mark MALKIN, Joseph C LANDOLFI, Franz PAYER, Maximilian MEHDORN, Robert J WEIL, Susan C PANNULLO, Manfred WESTPHAL, Martin SMRČKA, Lawrence CHIN, Herwig KOSTRON, Silvia HOFER, Jeffrey BRUCE, Rees COSGROVE, Nina PALEOLOGOUS, Yoram PALTI a Philip H GUTIN. NovoTTF-100A versus physician’s choice chemotherapy in recurrent glioblastoma: A randomised phase III trial of a novel treatment modality. European Journal of Cancer. Oxford, UK: ELSEVIER, 2012, roč. 48, č. 14, s. 2192-2202. ISSN 0959-8049. doi:10.1016/j.ejca.2012.04.011.
 453. SMRČKA, Martin. Obecné zásady neurointenzivní péče. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 454. MÁCA, Karel, Olga BAUDYŠOVÁ, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky u pacientů nad 70 let. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 42-42. ISBN 978-80-260-3111-6.
 455. PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 75, č. 6, s. 754-756. ISSN 1210-7859.
 456. PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineálního regionu u dítěte. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 252-253. ISBN 978-80-86793-23-8.
 457. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. In VI. Spinal Cadaver Wokrshop. 2012.
 458. VYBÍHAL, Václav, Gabriela WATZINGEROVÁ a Martin SMRČKA. Péče o drenážní systémy. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 459. KRYŠTOFOVÁ, Soňa, Marcela PAJTLOVÁ a Martin SMRČKA. Péče o operační ránu. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 460. KRYŠTOFOVÁ, Soňa a Martin SMRČKA. Péče o operační ránu v neurochirurgii. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 461. SMRČKA, Martin, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Vladimír SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Problems of indications of operative treatment in intramedullary lesions. In 7th Central European Neurosurgical Society Meeting. 2012.
 462. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Miroslav HIRT. Případ náhlého úmrtí po jednom úderu do obličeje. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. 2012.
 463. SMRČKA, Martin. řádný člen Vědecká rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vědecká rada 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2012.
 464. SMRČKA, Martin. Spektrum a koncepce neurotraumatologie ve FN Brno v podmínkách traumacentra. In Neurotraumatologie v rámci Traumacentra FN Brno. 2012.
 465. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr BENDA, George HANOUN, Martin SMRČKA, Zdeněk KALA, Eva BUDINSKÁ a Šárka BOHATÁ. Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 6, s. 305-310. ISSN 0035-9351.
 466. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In 40th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Sydney, Australia. 2012. ISSN 0256-7040.
 467. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Vladimír PŘIBÁŇ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In EANS 2012 - Abstracts. Bratislava: European Association of Neurosurgical Societies, 2012. 1 s.
 468. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Syndrom karpálního tunelu a jeho operační léčba. In Tomáš Česák. XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2012. s. 52-53. ISBN 978-80-260-1886-5.
 469. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN, Pavel FADRUS a Radoslava UHMANNOVÁ. Telemetrické monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 6-6. ISBN 978-80-260-3111-6.
 470. SMRČKA, Martin. Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 471. MUSIL, Josef, Andrej MRLIAN, Miloš DUBA, Martin SMRČKA a Marek BRADÁVKA. Terapeutické možnosti a výsledky léčby meningeomů u pacientů vyššího věku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 24-24. ISBN 978-80-260-3111-6.
 472. HANKEOVÁ, Simona, Anrej BEŠŠE, Jiří ŠÁNA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Vliv anti-miR-21 na glioblastomové buněčné linie A172 a T98G. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 473. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, M SOVA, George HANOUN, Eduard NEUMAN, Ludmila HYNKOVÁ, I ŠIKOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby pacientů s glioblastomem multiforme léčených ve FN Brno a MOÚ Brno. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012. s. 16-16. ISSN 1213-1814.
 474. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Karel SVOBODA, Ondřej NAVRÁTIL a Kamil ĎURIŠ. Výsledky léčby pacientů po SAK z aneuryzmatu - porovnání skupiny do 70 a nad 70 let. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 475. GÁL, Roman, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Eduard NEUMAN. Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a jeho korelace v rámci multimodálního monitoringu u pacientů po těžkém poranění mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 476. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Ondřej NAVRÁTIL. Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a průtoku krve mozkem v detekci a léčbě mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 477. SMRČKA, Martin, Roman GÁL a Andrej MRLIAN. Význam přímého měření oxygenace mozkové tkáně pro cílenou terapii a zlepšení výsledků léčby pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. 2012.
 478. 2011

 479. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. A report of pituitary stalk hemangioblastoma and review of the literature. In 14th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies. Pernambuco – Brazil: World Federation of Neurosurgical Societies, 2011. s. 197-197.
 480. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. Aneuryzmata ACM s intercerebrálním hematomem - výsledky léčby. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti : Sborník abstrakt. 2011.
 481. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Karel SVOBODA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Clinical experience with a Monostep valve and a Dualswitch (Miehtke) valve in the case of elevated cerebrospinal fluid levels of red blood cells and proteins. In Hydrocephalus 2011- Abstracts. Kodaň, 2011. s. 6.
 482. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jiří VENTRUBA, Martin SMRČKA a Pavel ŠLAMPA. Dětská neuroonkologie + genetické apekty dětských neurologických onemocnění. 2011.
 483. SMRČKA, Martin. DuraSealTM usaje in cranial surgery. In Preventing cerebrospinal fluid leakage in skull base surgery and spinal surgery. 2011.
 484. KŘEN, Leoš, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Petr VAŇHARA a J MICHÁLEK. Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E u gliobastomů: prognostický význam. In Brněnské neurochirurgické dny – Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 8-8.
 485. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Exprese miR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 a metylační status MGMT promotoru koreluje s klinickou odpovědí u pacientů s multiformním glioblastomem. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011.
 486. KŘEN, Leoš, Ondřej SLABÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology. 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134. ISSN 0919-6544. doi:10.1111/j.1440-1789.2010.01149.x.
 487. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA a Olga BAUDYŠOVÁ. Foudroyantní průběh spinálního glioblastomu – kazuistika. In Brněnské neurochirurgické dny – Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 13-13.
 488. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin LEHECKA, Vilém JURÁŇ, Andrej MRLIAN, Jaroslav BOUDNÝ a Martin SMRČKA. Giant intranidal aneurysm associated with the arteriovenous malformation. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2011, roč. 113, č. 9, s. 813–815. ISSN 0303-8467. doi:10.1016/j.clineuro.2011.08.017.
 489. NAVRÁTIL, Ondřej a Martin SMRČKA. Hemangioblastomy CNS. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Hradec Králové, 2011. s. 35.
 490. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Karel MÁCA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus v graviditě – 4 kazuistiky. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011. s. 14.
 491. SMRČKA, Martin. Chirurgická léčba nádorů mozku. In Terapie mozkových nádorů. 2011.
 492. SMRČKA, Martin. Intenzivní péče v neurochirurgii. 2011.
 493. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Is monitoring of tissue oxymetry after SAH beneficial for good HH grade patients? In EANS 2011 - 14th European Congress of Neurosurgery. Řím: EANS, 2011. s. 763.
 494. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a K. ĎURIŠ. Is Monitoring of Tissue Oxymetry After SAH Beneficial for Good HH Grade Patients. In 14th INTERIM MEETING OF THE WORLD FEDERATION OF NEUROSURGICAL SOCIETIES; 15th CONGRESS OF CONTINUOUS EDUCATION OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF NEUROSURGERY. 2011.
 495. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Meningeomy 2005-2010 NCH FN Brno. Léčba, management, recidivy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2011.
 496. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Jaroslav MICHÁLEK. MiRNA-181b and miRNA-181c expression levels may predict survival and response to concomitant chemoradiotherapy with temozolomide in glioblastoma patients. In The 16th Annual Meeting of the RNA Society and The 13th Annual Meeting of the RNA Society of Japan, RNA 2011, Kyoto, Japan. 2011.
 497. LAKOMÝ, Radek, Jiří ŠÁNA, Simona HANKEOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SVOBODA, Hana DOLEŽELOVÁ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA, Jaroslav MICHÁLEK, Marian HAJDÚCH a Ondřej SLABÝ. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and O-6-methylguanine-DNA methyltransferase methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. Cancer Science. 2011, roč. 102, č. 12, s. 2186-2190. ISSN 1347-9032. doi:10.1111/j.1349-7006.2011.02092.x.
 498. SMRČKA, Martin. Monitoring a neurointenzivní péče o pacienta po nitrolebním poranění. In III.Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství – Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat. Mikulov, 2011. s. 22-24.
 499. SMRČKA, Martin. Monitoring pacientů s těžkým poraněním mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 1, s. 9-20. ISSN 1210-7859.
 500. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Roman GÁL. Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti : Sborník abstrakt. 2011.
 501. MRLIAN, Andrej, Pavla ZOUHAROVÁ a Martin SMRČKA. Monitoring v neurointenzivní péči. In Intenzivní péče v neurochirurgii, Hotel Bobycentrum, Brno. 2011.
 502. SMRČKA, Martin. Možnosti monitorování intrakraniální hypertenze u pacientů s kraniotraumatem. In Seminář Neurologické kliniky FN Ostrava. 2011.
 503. SMRČKA, Martin. Možnosti řešení aneuryzmat a cévních malformací. In 25. český a slovenský neurologická sjezd. 2011.
 504. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Možnosti zlepšení chirurgické resekce u gliomů mozku. In XXXV.Brněnské onkologické dny,Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 232.
 505. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jiří VENTRUBA, Martin SMRČKA a Pavel ŠLAMPA. Nádorová onemocnění mozku u dětí. 2011. ISSN 1210-7859.
 506. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Nové trendy v terapii HGG. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2011. s. 19-20.
 507. SMRČKA, Martin. Obecné zásady neurointenzivní péče – pohled neurochirurga. In Intenzivní péče v neurochirurgii. 2011.
 508. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a O. NAVRÁTIL. Operace aneuryzmat a AVM. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 509. SMRČKA, Martin. Operativa tumorů talamu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - sborník abstrakt. 2011.
 510. SMRČKA, Martin. Organizace neuroonkologické péče v Brně. In Terapie mozkových nádorů. 2011.
 511. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. In Spinal Cadaver Workshop. 2011.
 512. KRYŠTOFOVÁ, Soňa, Marcela PAJTLOVÁ a Martin SMRČKA. Péče o operační ránu v neurochirurgii. In Intenzivní péče v neurochirurgii, Hotel Bobycentrum, Brno. 2011.
 513. SOVA, Marek, L. DOSTÁLOVÁ a Martin SMRČKA. Poloha pacienta v neurointenzivní péči. In Intenzivní péče v neurochirurgii. 2011.
 514. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Prediktivní faktory v terapii HGG. In Brněnské neurochirurgické dny. 2011.
 515. MUSIL, Josef, Andrej MRLIAN, Miloš DUBA, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Probably the oldest patient with the diagnosis of medullar conus teratoma. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2011, roč. 112, č. 6, s. 357-359. ISSN 0006-9248.
 516. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Simona HANKEOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA, Jaroslav MICHÁLEK a Ondřej SLABÝ. Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 517. SMRČKA, Martin a Olga BAUDYŠOVÁ. Terapie mozkových nádorů. 2011.
 518. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA a Tomáš SVOBODA. Tumors of the lateral and third cerebral ventricles. In EANS 2011 – 14th European Congress of Neurosurgery. Rome: EANS, 2011. s. 783-783.
 519. SMRČKA, Martin. Tumory komorového systému. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2011. s. 22-23.
 520. HANKEOVÁ, Simona, Andrej BEŠŠE, Jiří ŠÁNA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Vliv anti-miR-21 na glioblastomové buněčné linie A172 a T98G. In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2011. ISBN 978-80-86793-23-8.
 521. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA, Vilém JURÁŇ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, George HANOUN, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Ondřej SLABÝ, I ŠIKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby glioblastoma multiforme ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 68-68.
 522. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Marek SVOBODA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, R BELANOVÁ, I ŠIKOVÁ, M SCHNEIDEROVÁ, M PROCHÁZKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Martin SMRČKA a Rostislav VYZULA. Výsledky multimodální léčby a zhodnocení prognostických faktorů u 86 pacientů s glioblastoma multiforme léčených v letech 2003 – 2009. In Brněnské neurochirurgické dny – Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 2-2.
 523. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, R. BELANOVÁ, Ivana ŠIKOVÁ, Alexandr POPRACH, Monika SCHNEIDEROVÁ, M. PROCHÁZKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Marek SVOBODA. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech 2003–2009. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 24, č. 2, s. 112-120. ISSN 0862-495X.
 524. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA a Marek MECHL. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. In 25. český a slovenský neurologický sjezd. 2011.
 525. BORÝSKOVÁ, Hedvika, Eva ZAPLETALOVÁ a Martin SMRČKA. Zásady neurorehabilitace. In Intenzivní péče v neurochirurgii, Hotel Bobycentrum, Brno. 2011.
 526. 2010

 527. SMRČKA, Martin. Člen širší redakční rady časopisu Klinická onkologie. Redakční rada časopisu Klinická onkologie, 2010.
 528. SMRČKA, Martin. Člen Vědecké rady Lékařské fakulty MU. Vědecká rada LF MU, 2010.
 529. SMRČKA, Martin. Člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, 2010.
 530. BAR, M., R. MIKULÍK, David ŠKOLOUDÍK, D. CZERNY, Radim LIPINA, Martin SAMEŠ, Milan CHOC, Zdeněk NOVÁK, M. STARÝ, Vladimír BENEŠ, Martin SMRČKA, Michal FILIP, D. VONDRÁČKOVÁ, Vladimír CHLOUBA, Petr SUCHOMEL, Pavel HANINEC a R. BRZEZNY. Dekompresní jemikraniektomie u maligní mozkové ischemie - srovnávací celonárodní studie v letech 2006 a 2009. 2010.
 531. KRČÍK, Tomáš, P. BUZRLA, M. KODAJ, David OTÁHAL, Tomáš PALEČEK a Martin SMRČKA. Fluorescence-guided resection of glioblastoma using 5-ALA. Correlation between the fluorescence intensity and the proportion of malignant cells in the tissue. In 6th Central European Neurosurgical Society Meeting. 2010.
 532. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Has monitoring of tissue oxymetry influenced our care for SAH patients? In Internationa Neurovascular and Skull Base Workshop. 2010.
 533. MÁCA, Karel, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Hemangioblastom stopky hypofýzy - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 534. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Jaroslav BOUDNÝ a J. SEDMÍK. Hemoragické cévní mozkové příhody - současné možnosti terapie. In VI. Anesteziologické dny Vysočiny - Sborník přednášek a abstrakt. 1. vyd. Jihlava: EKON, družstvo, 2010. s. 63-65. ISBN 80-902743-8-2.
 535. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Karel MÁCA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus v těhotenství - 4 kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 536. JURÁŇ, Vilém, George HANOUN a Martin SMRČKA. Chirurgické řešení krvácení z prasklého aneuryzmatu u ročního dítěte. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 537. JURÁŇ, Vilém, George HANOUN a Martin SMRČKA. Chirurgické řešení krvácení z prasklého aneuryzmatu u ročního dítěte. In Brněnské neurochirurgické dny. 2010.
 538. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Immune system status and extracranial complications in sever head injury. In Abstrakt Book - German Society of Neurosurgery Joint Meeting. German Sociely of Neurosurgery, 2010. s. 34-35.
 539. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Indication of decompresseve craniectomy in traumatic brain injury. In Abstract book - German Society of Neurosurgery Joint Meeting. German Society of Neurosurgery, 2010. s. 30-31.
 540. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, P. HÜBNEROVÁ, Ondřej SLABÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie. Interní medicína pro praxi. 2010, roč. 12, 7 a 8, s. 376-381. ISSN 1212-7299.
 541. PAVELKA, Zdeněk, Jiří VENTRUBA, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, J. SKOTÁKOVÁ, Martin SMRČKA, Radim LIPINA a Jaroslav ŠTĚRBA. Intramedulární spinální nádory dětí z pohledu dětského onkologa. In Brněnské neurochirurgické dny. 2010.
 542. FADRUS, Pavel, Martin SMRČKA, J GARČIC, L HYNKOVÁ, I ČOUPKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, I ŠIKOVÁ, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Kombinace chirurgické léčby se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohočetných metastáz mozku. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010.
 543. JURÁŇ, Vilém, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Léčba pacientů po SAK - intenzivní péče, vazospazmy, hypotermie. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2010. s. 33-34. ISBN 978-80-254-6749-7.
 544. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Meningeomy 2005-2010 NCHK FN Brno - léčba, management, recidivy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 545. SLABÝ, Ondřej, Roman LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Roman HRSTKA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, Martin SMRČKA, Marek SVOBODA, H. DOLEŽALOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Jaroslav MICHÁLEK. MicroRNA-181 family predicts response to concomitant chemoradiotherapy with temozolomide in glioblastoma patients. Neoplasma. Bratislava, Slovakia: Slovak Academy of Sciences, 2010, roč. 57, č. 3, s. 264-269. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2010_03_264.
 546. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ, Tomáš SVOBODA a Miloš DUBA. Monitoring ptiO2 a změny frakce kyslíku ve vdechované směsi u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 6, s. 694-700. ISSN 1210-7859.
 547. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Radek LAKOMÝ a Martin SMRČKA. Nádory mozku. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 7-16. ISBN 978-80-7262-648-9.
 548. SMRČKA, Martin. Neurofibromatóza páteře - kazuistika. In Brněnské neurochirurgické dny. 2010.
 549. SMRČKA, Martin. Operace aneuryzmat v přední části mozkového řečiště, přístupy, technické aspekty. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klnika FN Hradec Králové, 2010. s. 27-28. ISBN 978-80-254-6749-7.
 550. SMRČKA, Martin. Operace výhřezu ploténky bederní páteře. In Operační léčba onemocnění páteře ve FN Brno. 2010.
 551. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Josef MUSIL. Operační léčba intradurálních tumorů páteře. In Operační léčba onemocnění páteře ve FN Brno. 2010.
 552. SMRČKA, Martin. Operační léčba onemocněné páteře ve FN Brno. 2010.
 553. SMRČKA, Martin, Miloš DUBA, Josef MUSIL, Tomáš SVOBODA a Vladimír SMRČKA. Operative treatment of posterior fossa meningeomas. In 6th Central European Neurosurgical Society Meeting. 2010.
 554. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Eduard NEUMAN. Outcome of patients with MCA aneurysm rupture and associated intracerebral hematoma. In International Neurovascular and Skull Base Workshop. Ostrava, 2010. s. 32-33.
 555. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. In Spinal Cadaver Workshop. 2010.
 556. SMRČKA, Martin, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Vladimír SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Problematika indikace operační léčby u intramedulárních lézí. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 4, s. 393-397. ISSN 1210-7859.
 557. KŘEN, Leoš, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Production of immune-modulatory nonclassical molecules HLA-G and HLA-E by tumor infiltrating ameboid microglia/macrophages in glioblastomas: A role in innate immunity? Journal of Neuroimmunology. Netherlands: Elsevier/North-Holland, 2010, roč. 220, 1-2, s. 131-135. ISSN 0165-5728. doi:10.1016/j.jneuroim.2010.01.014.
 558. KŘEN, Leoš, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, O SLABÝ, Radek LAKOMÝ, P VAŇHARA a Jaroslav MICHÁLEK. Produkce imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor infiltrující améboidní mikroglií u glioblastomů:role v protinádorové imunitě? In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2010. s. 49.
 559. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Leoš KŘEN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Schwannoma of the third ventricle - a case report. Asian Journal of Neurosurgery. Japan, 2010, roč. 4, č. 1, s. 83-86. ISSN 1793-5482.
 560. PŘIBÁŇ, Vladimír a Martin SMRČKA. Současná terapie těžkých kraniocerebrálních poranění - souborný referát. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2010, roč. 17, č. 3, s. 68-77. ISSN 1211-7080.
 561. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, O SLABÝ, Tomáš SVOBODA, Pavel ŠLAMPA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jaroslav MICHÁLEK, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a I ŠIKOVÁ. Současné možnosti v terapii high grade gliomů mozku. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010.
 562. SMRČKA, Martin a Richard CHALOUPKA. Spektrum operací pro onemocnění páteře ve FN Brno. In Operační léčba onemocnění páteře ve FN Brno. 2010.
 563. SMRČKA, Martin a MOHAPL. Středočárové přístupy Interhemisferální transkalozní, Supracerebellární infratentoriální. In Základní neurochirurgické přístupy. 2010.
 564. FADRUS, Pavel, R. LAKOMÝ, O. SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel ŠLAMPA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jaroslav MICHÁLEK, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a I. ŠIKOVÁ. Terapie high grade gliomů mozku. In Neuro Ski. Harrachov, 2010.
 565. FADRUS, Pavel, L. HYNKOVÁ, J. GARČIC, I. ČOUPKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, I. ŠIKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Terapie mnohočetných mozkových metastáz kombinací chirurgické léčby se stereotaktickou radiochirurgie. In Neuro Ski,Harrachov. Harrachov, 2010.
 566. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Vladimír SMRČKA a Tomáš SVOBODA. Transkalózní přístup k tumorům III. a postranní komory. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 567. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA, Milan VIDLÁK a Olga BAUDYŠOVÁ. Tříletý follow up po implantaci dynamické náhrady krční meziobratlové ploténky a porovnání s mezitělovou fůzí. In IV. Slovensko - český spondylochirurgický kongres. 2010.
 568. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk AMBLER, Evžen RŮŽIČKA a Martin SMRČKA. Úrazy CNS. In Klinická neurologie, část speciální I. Praha: Triton, 2010. s. 233-279. Neurologie a Neurochirurgie. ISBN 978-80-7387-389-9.
 569. VOHÁŇKA, Stanislav, Martin SMRČKA, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. Úrazy CNS. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010. s. 233-282. ISBN 978-80-7387-389-9.
 570. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Miloš DUBA, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Využití kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem po těžkém mozkovém poranění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 6, s. 711-715. ISSN 1210-7859.
 571. 2009

 572. SMRČKA, Martin a Josef MUSIL. Brněnské neurochirurgické dny 2009. 2009.
 573. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Leoš KŘEN. Duplicita primárních mozkových nádorů - kazuistika. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 324-325. ISBN 978-80-86793-12-2.
 574. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK, Olga BAUDYŠOVÁ a Martin SMRČKA. Dvouletý follow-up pacientů po implantaci cervikální dynamické náhrady ploténky Mobi-C. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 58-59. ISSN 1210-7859.
 575. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Gangliogliom: 2 kazuistiky s výsledky MR a PET vyšetření. In XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 229-229. ISBN 978-80-86793-12-2.
 576. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Eva LŽIČAŘOVÁ. Gliomatosis cerebri: stereobioptická diagnostika a léčba radioterapií. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 231-232. ISBN 978-80-86793-12-2.
 577. SMRČKA, Martin. Hypotermie a její místo při léčbě pacientů s KCP. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2009. s. 45-46. ISBN 978-80-254-4118-3.
 578. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a J. BOUDNÝ. Incidence of chronic hydrocephalus following suarachnoid hemorrhage, depending on surgical and endovascular treatment. In Hydrocephalus 2009. Baltimore, Maryland, USA, 2009. s. 141-141.
 579. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 5, s. 439-445. ISSN 1210-7859.
 580. PŘIBÁŇ, Vladimír a Martin SMRČKA. Karotická endarterektomie - shunt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2009.
 581. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Léčba pacientů s těžkým SAK, možnosti ovlivnění vazospazmů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl. 1, s. 24-24. ISSN 1210-7859.
 582. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Lumbální spinální stenóza u seniorů. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10, č. 6, s. 390-393. ISSN 1213-1814.
 583. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Lumbální spinální stenóza u seniorů. Neurolgie pro praxi. 2009, roč. 10, č. 6, s. 390-393, 406 s. ISSN 1213-1814.
 584. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Maternal hydrocepahlus with CSF shunts: Report of three cases. In Hydrocephalus 2009. Baltimore, Maryland, USA, 2009. s. 140-140.
 585. VAŇHARA, Petr, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN, Jan ŠMARDA a Jaroslav MICHÁLEK. Monitoring of immunosuppressive cytokines in glioblastoma. In qPCR Congress 2009, London. 2009.
 586. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 324-324. ISBN 978-80-86793-12-2.
 587. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Možnosti ovlivnění vazospazmů u pacientů s těžkým SAK. In Brněnské neurochirurgické dny 2009. 2009.
 588. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Pavel ŠEVČÍK, Roman GÁL, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL a M. KÝR. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v detekci vyzospazmů u pacientů po SAK. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2009, roč. 20, č. 2, s. 102-106. ISSN 1214-2158.
 589. SMRČKA, Martin, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS a Tomáš SVOBODA. Možnosti zvýšení radikality resekce u pacientů s gliomy mozku. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 226-226. ISBN 978-80-86793-12-2.
 590. PŘIBÁŇ, Vladimír a Martin SMRČKA. Neuralgie trigeminu. Mikrovaskulární dekomprese. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2009.
 591. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Olga BAUDYŠOVÁ a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - selekce pacientů k implantaci shuntu. In Brněnské neurochirurgické dny. 2009.
 592. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav MICHÁLEK, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové trendy v terapii high-grade gliomů. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 37-37. ISSN 1210-7859.
 593. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Eduard NEUMAN. Outcome of patients with MCA aneurysm rupture and associated intracerebral hematoma. In 9th International Conference on Cerebrovascular Surgery. 2009.
 594. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Ovlivnil monitoring tkáňové oxymetrie naši péči o pacienty po SAK? In Brněnské neurochirurgické dny 2009. 2009.
 595. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. 2009.
 596. SMRČKA, Martin. Patofyziologie degenerativního oněmocnění C-páteře. In Spinální Kadaver Workshop. 2009.
 597. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Olga BAUDYŠOVÁ. Perioperative tissue oxymetry monitoring in aneurysm surgery in mild hypothermia. In 9th International Conference on Cerebrovascular Surgery. 2009.
 598. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Ondřej NAVRÁTIL. Peroperační fluorescence v cévní neurochirurgii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 72/105, suppl. 1, s. 34-34. ISSN 1210-7859.
 599. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a M. KÝR. Peroperační monitoring tkáňové oxymetrie a peroperační užití hypotermie v chirurgii mozkových aneuryzmat. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 3, s. 245-249. ISSN 1210-7859.
 600. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Poranění mozku, standard léčebného plánu. In Standardy léčebných postupů a kvalita ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2009. s. 1-19, 20 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-86229-29-7.
 601. SVOBODA, Tomáš, Pavel FADRUS, Eduard NEUMAN a Martin SMRČKA. První klinické zkušenosti s využitím "fluorescence-guided" resekcí u mozkových tumorů. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 227-227. ISBN 978-80-86793-12-2.
 602. PŘIBÁŇ, Vladimír a Martin SMRČKA. Současná terapie těžkých kraniocerebrálních poranění - souborný referát. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 3, s. 68-77. ISSN 1211-7080.
 603. FADRUS, Pavel, O. SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Stanovení stupně metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltrensferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem. Neurologie pro praxi,. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10/2009, Suplement, s. 14-15. ISSN 1213-1814.
 604. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA, Jaroslav SEDMÍK a Jaroslav BOUDNÝ. The influcence of treatment strategy on the results of patients after the aneurysmal subarachnoid hemorrhage. In Société Francaise de Neurochirurgie. Marseille, France: Société Francaise de Neurochirurgie, 2009. s. 275-275.
 605. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Olga BAUDYŠOVÁ. The Use of Brain Tissue Oxymetry in Patients after SAH. In XIV World Congress of Neurological Surgery - Scientific Program and Handouts. Rolling Meadows, USA: American Association of Neurological Surgeons, 2009. s. 2849-2849.
 606. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Ondřej NAVRÁTIL a Olga BAUDYŠOVÁ. Tissue oxymetry monitoring and detection of vasospasms in SAH patients. In 9th International Conference on Cerebrovascular Surgery. 2009.
 607. FADRUS, Pavel, O. SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA a Martin SMRČKA. Určení stupně metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltransferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem - pilotní studie. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 33-33. ISBN 978-80-86793-12-2.
 608. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárného pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72, 105(2), s. 1-2. ISSN 1210-7859.
 609. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárního pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Onkólogia. Bratislava: Solen, s.r.o., 2009, roč. 4, č. 2, s. 1-2. ISSN 1336-8176.
 610. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárního 04. pracovního setkání. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 22, č. 2, s. 80-81. ISSN 1802-128X.
 611. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, V BELAN, J. EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, B. MALINOVÁ, O. KALITA a Radek LAKOMÝ. Závěry multidisciplinárního pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2009. s. 124-125. ISBN 978-80-86793-12-2.
 612. 2008

 613. SMRČKA, Martin. Akutní neurochirurgické intervence v oblasti zadní jámy lební. Neurologie pro praxi, Suplementum B. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2008, roč. 9, č. 3, s. 14-14. ISSN 1213-1814.
 614. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Anestezie u operací mozkových aneuryzmat. In Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Galén , s.r.o., 2008. s. 48-51. Určeno odborné veřejnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-589-5.
 615. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Anestezie u operací mozkových aneuryzmat. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. s. 48-51. ISBN 978-80-7262-589-5.
 616. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral Gangliogliomas - Case Report. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 67-67. ISSN 1210-7859.
 617. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Josef MUSIL, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral Gangliogliomas: A Case Report. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 29. ISSN 1608-1587.
 618. SMRČKA, Martin. člen Projektového týmu pro přesun traumtologické péče a spinální jednotky do FN Brno. Projektový tým pro přesun traumtologické péče a spinální jednotky do FN Brno, 2008.
 619. SMRČKA, Martin. člen Klinické rady FN Brno. Klinická rada FN Brno, 2008.
 620. SMRČKA, Martin. člen Odborného týmu pro specifikaci medicínského přístrojového a personálního vybavení traumatologického centra. Odborný tým pro specifikaci medicínského přístrojového a personálního vybavení traumatologického centra, 2008.
 621. SMRČKA, Martin. člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, 2008.
 622. SMRČKA, Martin. Člen výboru České neurochirurgické společnosti. Česká neurochirurgická společnost, 2008.
 623. SMRČKA, Martin. člen Zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru Neurochirurgie. Zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru Neurochirurgie, 2008.
 624. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK, Martin SMRČKA a Olga BAUDYŠOVÁ. Dynamická náhrada krční meziobratlové ploténky - indikace a naše zkušenosti. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 20-20. ISSN 1210-7859.
 625. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA a Miloš ŠTEFFL. Endoskopické operace intrasellárních lézí - naše zkušenosti. In Kuncův memoriál 2008. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2008. s. 13-13.
 626. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Fluorescence in Microneurosurgery as a Perioperative Diagnostic Method. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 30-31. ISSN 1608-1587.
 627. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Fluorescence v mikroneurochirurgii jako peroperační diagnostická metoda. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 22-22. ISSN 1210-7859.
 628. PŘIBÁŇ, Vladimír a Martin SMRČKA. General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet. London: Elsevier, 2008, roč. 372, č. 9656, s. 2132-2142. ISSN 1268-6042.
 629. FADRUS, Pavel, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Gliomatosis cerebri - a Report Cases Treated Stereo Biopsy and the Radiation Therapy. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-64. ISSN 1210-7859.
 630. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Eduard NEUMAN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Gliomatosis Cerebri: A Report of Cases Treated Stereobiopsy and the Radiation Therapy. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 29. ISSN 1608-1587.
 631. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a M. KEŘKOVSKÝ. Hydrocephalus with cerebrospinal fluid shunts during pregnancy: Report of two cases. Clinical Neurology and Neurosurgery. Holandsko: Elsevier, 2008, roč. 110, Suppl. 1, s. S40, 1 s. ISSN 0303-8467.
 632. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - čtvrtek. Brno: Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU, 2008. 1 s.
 633. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Indikace dekompresivní kreniektomie u neurotraumat - přínos monitoringu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 25-25. ISSN 1210-7859.
 634. SMRČKA, Martin a Josef MUSIL. Intradurální extramedulární tumory. In Sborník, program, odborné přednášky - Postgraduální kurz v neurochirurgii 2008. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2008. s. 27-28. ISBN 978-80-254-1474-3.
 635. SMRČKA, Martin, Jaroslav SEDMÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Koincidence adenomu hypofýzy a aneuryzmatu a. carotis - kasuistika a rozbor literatury. In Kuncův memoriál 2008. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2008. s. 14-14.
 636. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, M. MAN a Martin SMRČKA. Laparotomická a laparoskopická technika při implantaci peritoneální části shuntu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-65. ISSN 1210-7859.
 637. SMRČKA, Martin a Vladimír PŘIBÁŇ. Léčba nádorových onemocnění mozku. In Winter Glio Track Meeting. 2008.
 638. SMRČKA, Vladimír a Martin SMRČKA. Lumbal Spinal Stenosis. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause und Pachrnegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 17. ISSN 1608-1587.
 639. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Mild hypothermia for intracranial aneurysm surgery. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovensko: Slovak Academic Press, s.r.o., Bratislav, 2008, roč. 109, č. 2, s. 66-70. ISSN 0006-9248.
 640. NEUMAN, Eduard, Martin SMRČKA, Roman GÁL a René JURA. Mírná řízená hypotermie jako neuroprotektivní metoda při pozdních ischemických komplikacích v resuscitační péči u pacientů s těžkým spontánním subarachnoidálním krvácením při ruptuře aneuryzmatu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 180-187. ISSN 1210-7859.
 641. MRLIAN, Andrej, Miloš DUBA, Martin SMRČKA, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Multimodální monitoring u intenzivně léčených pacientů po těžkém poranění mozku a netraumatickém subarachnoidálním krvácení. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2008. 1 s.
 642. SVOBODA, Karel, Ondřej NAVRÁTIL, Olga BAUDYŠOVÁ, Jiří NEUBAUER a Martin SMRČKA. Naše zkušenosti s léčbou degenerativního onemocnění LS páteře pomocí metody coblation. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 20-21. ISSN 1210-7859.
 643. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Neuroprotective Use of Mild Hypothermia During Intracranial Aneurysm Surgery. In Therapeutic Temperature Management Congress. Barcelona: Spain Neurosurgical Society, 2008.
 644. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2008, roč. 2008, Suppl. A, s. A14-A14, 1 s. ISSN 1213-1814.
 645. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. In NeuroSki 2008. 2008.
 646. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vladimír SMRČKA a Pavel FADRUS. Normotenzní hydrocefalus - selekce pacientů k implantaci shuntu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 29-29. ISSN 1210-7859.
 647. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN a Vilém JURÁŇ. Perioperative tissue oxymetry monitoring in aneurysm surgery in mild hypothermia. In the Congress of Neurological Surgeons 2008 Annual Meeting. Orlando, USA: CNS University of Neurosurgery, 2008. 1 s.
 648. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Jana NOVÁKOVÁ, Kateřina CIBULKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Prediktivní význam vybraných mikroRNA a metylačního stavu promotoru MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem. In Sborník abstrakt IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE (supplementum časopisu Onkologie). 2008. vyd. Olomouc: Solen s.r.o., 2008. s. 19. ISSN 1803-5922.
 649. SLABÝ, O., R. HRSTKA, J. NOVÁKOVÁ, K. CIBULKOVÁ, E. LŽIČAŘOVÁ, R. LAKOMÝ, KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Prediktivní význam vybraných mikroRNA a metylačního stavu promotoru MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem. In Onkologie 2008 - sborník abstrakt. 2008.
 650. VIDLÁK, Milan, Karel MÁCA a Martin SMRČKA. První klinické zkušenosti i implantací mobilní krční náhrady - Prestige. In Neuro-ski 2008. 2008.
 651. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Significant Elevation in Plasma Concentrations of IgE Following Isolated Severe Head Injury Suggesting TH2 Dominance. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 34. ISSN 1608-1587.
 652. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současné možnosti léčby low grade gliomů mozku. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 213-214. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 653. SMRČKA, Martin. Spektrum a koncepce neurotraumatologie ve FN Brno. In The 4th congress of the Slovak Neurosurgical Society - Final Program and Abstracts. Bratislava: Slovak Neurosurgical Society in cooperation the Czech Neurosurgical Society, 2008. s. P6-P6, 1 s.
 654. SMRČKA, Martin. Spektrum a koncepce neurotraumatologie ve FN Brno. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - čtvrtek. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2008. 1 s.
 655. SMRČKA, Martin. Spektrum a koncepce neurotraumatologie ve FN Brno. In Neurotraumatologický seminář. 2008.
 656. JURÁŇ, Vilém, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, J. BOUDNÝ a J. SEDMÍK. Spolupráce neurochirurga a intervenčního radiologa v léčbě mozkových aneuryzmat. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl., s. S59, 1 s. ISSN 1210-7859.
 657. JURÁŇ, Vilém, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Jaroslav BOUDNÝ a Jaroslav SEDMÍK. Spolupráce neurochirurga a intervenčního radiologa v léčbě mozkových aneuryzmat. In Neurovaskulární kongres, 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium, 8. neurosonologické dny. 2008.
 658. SMRČKA, Martin. Standardní multimodální monitorace u kraniocerebrálního poranění - pohled neurochirurga. In V. Anesteziologické dny Vysočiny - Sborník přednášek a abstrakt. Jihlava: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2008. s. 43-44. ISBN 80-902743-0-7.
 659. MRLIAN, Andrej a Martin SMRČKA. Stav imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku - vztah k výskytu extrakraniálních zánětlivých komplikací. In Odborný seminář Neurochirurgické kliniky. 2008.
 660. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. The Influence of Various Localized Brain Lesions on the Occurrence of Immune System Disorders and Extracranial Complications in Patients after Severe Brain Injury. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychaitrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 15. ISSN 1608-1587.
 661. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ a Roman GÁL. The Use of Brain Tissue Oxymetry in Patients After SAH. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause a Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, č. 1, s. 9. ISSN 1608-1587.
 662. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA a Roman GÁL. Tissue oxymetry monitoring and detection of vasospasms in SAH patients. In Contress of Neurological Surgeons 2008 Annual Meeting. Orlando, USA: CNS University of Neurosurgery, 2008. 1 s.
 663. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLIK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, Josef JAKUBEC, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Treatment results of low-grade gliomas in children ( a retrospective data analysis). Česka a slovenská neurologie a neurochirugie. 2008, č. 71, s. 206 - 214, 8 s. ISSN 1802-4041.
 664. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Týmová spolupráce při léčbě maligních gliomů mozku. In The 4th congress of the Slovak Neurosurgical Society - Final Program and Abstracts. Bratislava: Slovak Neurosurgical Society in cooperation the Czech Neurosurgical Society, 2008. s. 47-47.
 665. SMRČKA, Martin a Pavel ŠLAMPA. Týmový přístup v léčbě maligních gliomů mozku. In Seminář Neurochirurgického a onkologického oddělení nemocnice České Budějovice. 2008.
 666. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, P. HANÁK a J. SEDLÁK. Výsledky léčby a resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. 2008.
 667. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 206-214. ISSN 1210-7859.
 668. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby pacientů s glioblastoma multiforme ve FN Brno a MOÚ. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 215-216. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 669. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, Jan GARČIC, P. ČOUPEK, L. HYNKOVÁ, Martin SMRČKA, I. ČOUPKOVÁ, M. STEINER, D. PRINC a J. HŘIVŇACKÁ. Výsledky stereotaktické radioterapie nádorů CNS. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 214-214. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 670. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Využití tkáňové oxymetrie v neurointenzivní péči. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. 7 s. Určeno odborné veřejnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-589-5.
 671. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Využití tkáňové oxymetrie v péči o pacienty po SAK. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 71/104, Suppl., s. S58, 1 s. ISSN 1210-7859.
 672. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Využití tkáňové oxymetrie v péči o pacienty po SAK. In Neurovaskulární kongres, 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium, 8. neurosonologické dny. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice Ostrava, 2008. s. 38-39.
 673. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Využití tkáňové oxymetrie v péči u pacientů po SAK. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 55-55. ISSN 1210-7859.
 674. NEUMAN, Eduard a Martin SMRČKA. Význam zevní komorové drenáže u spontánních SAK HH IV a V. In III. Žilinské neurochirurgické dny - Sborník abstrakt. Žilina: Slovenská neurochirurgická společnost, 2008. 1 s.
 675. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Elena BOLEJŠÍKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Filip KRAMÁR, Vladimír PŘIBÁŇ, Běla MALINOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a R. PAJDLHAUSER. Závěry "Winter Glio Track Meeting" 2008. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2008, roč. 21, č. 2, s. 74-75. ISSN 0862-495X.
 676. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Elena BOLJEŠIKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Filip KRAMÁR, Vladimír PŘIBÁŇ, B. MALINOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a R. PAJDLHAUSER. Závěry "Winter GLIO TRACK Meeting" 2008. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 234-235. ISSN 1210-7859.
 677. 2007

 678. SMRČKA, Martin a Vladimír SMRČKA. Akutní neurochirurgické intervence v oblasti zadní jámy lební. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2007, roč. 8, č. 5, s. 285-289. ISSN 1213-1814.
 679. MUSIL, Josef, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, V. TICHÝ a Richard CHALOUPKA. Aneurysmatická kostní cysta v oblasti L1 u 16-letého nemocného. In Sborník abstrakt - II. výročný kongres Slovenskej a českej spondylochirurgickej spoločnosti. Poprad, 2007. s. 29-30.
 680. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK a Martin SMRČKA. Artroplastika v krční oblasti pomocí systému Mobi-C®. In Cadavek LDR workshop 2007 - DVD. Brno, 2007. DVD.
 681. SMRČKA, Martin, Karel SVOBODA, Vladimír SMRČKA, Leoš KŘEN a Pavel ŠLAMPA. Central neurocytoma: current knowledge and our experiences. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 128-128. ISSN 0001-6268.
 682. SVOBODA, Karel, Martin SMRČKA, Vladimír SMRČKA, Leoš KŘEN a Pavel ŠLAMPA. Centrální neurocytom: současné znalosti a naše zkušenosti. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 26.
 683. FADRUS, Pavel, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral gangliogliomas. The case reports with MR and PET findings. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 126. ISSN 0001-6268.
 684. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Cévní program Neurochirurgické kliniky FN Brno. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2007, VIII., č. 4, s. 11-12. ISSN 1802-0224.
 685. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK a Karel MÁCA. Comparison of Prestige cervical disc prosthesis with interbody fusion in cervical degenerative disc disease. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 175-175. ISSN 0001-6268.
 686. VIDLÁK, Milan, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Comparison of Prestige Cervical Disc Prosthesis with Interbody Fusion in Cervical Degenerative Disc Disease. In Spine and Peripheral Nerves - Scientific program. Phoenix, Arizona: American Association of Neurological Surgeons, 2007. s. 242.
 687. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Comparisson of Prestige Cervical Disc Prosthesis with Interbody Vision in Cervical Degenerative Disc Disease. In Book of abstracts - 13th Interim Meeting, the 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. Nagoya, Japonsko: World Federation of Neurosurgical Societies, 2007. s. 902-902.
 688. SMRČKA, Martin. člen Klinické rady FN Brno. Klinická rada FN Brno, 2007.
 689. SMRČKA, Martin. člen Odborného týmu pro specifikaci medicínského přístrojového a personálního vybavení traumatologického centra. Odborný tým pro specifikaci medicínského přístrojového a personálního vybavení traumatologického centra, 2007.
 690. SMRČKA, Martin. člen Projektového týmu pro přesun traumatologické péče a spinální jednotky do FN Brno. Projektový tým pro přesun traumtologické péče a spinální jednotky do FN Brno, 2007.
 691. SMRČKA, Martin. člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, 2007.
 692. SMRČKA, Martin. Člen výboru České neurochirurgické společnosti. Česká neurochirurgická společnost, 2007.
 693. SMRČKA, Martin. člen Zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru Neurochirurgie. Zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru Neurochirurgie, 2007.
 694. SMRČKA, Martin. Degenerativní onemocnění páteře. 2007.
 695. FADRUS, Pavel, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Gliomatosis cerebri. The case reports treated with radiation therapy. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 130-130. ISSN 0001-6268.
 696. SMRČKA, Martin. Historie léčby onemocnění a poranění C-páteře. Cadaver LDR workshop 2007. 2007. DVD.
 697. SMRČKA, Martin, Marek SOVA, Vladimír SMRČKA a George HANOUN. Chiari Malformation - Our Own Experience. Praha: European Skull Base Society, 2007. 1 s.
 698. SMRČKA, Martin, Marek SOVA, Vladimír SMRČKA a George HANOUN. Chiari Malformation - Our Own Experience. Skull Base Surgery. New York - Stuttgart: Thieme, 2007, roč. 17, Suppl. 1, s. 57. ISSN 1531-5010.
 699. SOVA, Marek a Martin SMRČKA. Chiariho malformace: vlastní zkušenosti. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 3, s. 304-307. ISSN 1210-7859.
 700. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Tomáš SVOBODA. Indikace reoperací glioblastomů. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 22.
 701. SVOBODA, Tomáš, Pavel FADRUS, I. ŠIKOVÁ, Martin SMRČKA a Eduard NEUMAN. Indikace stereotaktické radioterapie a radiochirurgie (LINAC) u mozkových tumorů. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 47. ISBN 978-80-239-8990-0.
 702. SVOBODA, Tomáš, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA a I. ČOUPKOVÁ. Klinické zkušenosti u pacientů léčených stereotaktickou radiochirurgií a radioterapií přístrojem LINAC. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 23.
 703. OTEVŘEL, Filip, Martin SMRČKA, Šárka KUCHTÍČKOVÁ a Jan MUŽÍK. Korelace ptiO2 a apoptózy u fokální mozkové ischemie a vliv systémové hypertenze. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 70, 103(2), s. 168-173. ISSN 1210-7859.
 704. SMRČKA, Vladimír a Martin SMRČKA. Lumbální spinální stenóza. In Sborník abstrakt - II. výročný kongres Slovenskej a českej spondylochirurgickej spoločnosti. Poprad, 2007. s. 28-28.
 705. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Lumbar Disc Surgery in Regional Anesthesia - 40 Years of Experience. In Spine and Peripheral Nerves - Scientific program. Pheonix, Arizona: American Association of Neurological Surgeons, 2007. s. 322.
 706. SMRČKA, Martin. Meningeomy zadní jámy lební a falkotentoriálního úhlu. In Sborník; program, odborné přednášky. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 32-33. ISBN 978-80-239-8981-6.
 707. GÁL, Roman, Martin SMRČKA, Petr ŠTOURAČ, Eva STRAŽEVSKÁ a Eduard NEUMAN. Měření tkáňového kyslíku v mozku jako součást multimodálního monitorování: kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 562-566. ISSN 1210-7859.
 708. GÁL, Roman, Martin SMRČKA, Pavel ŠTOURAČ, Eva STRAŽEVSKÁ a Eduard NEUMAN. Měření tkáňového kyslíku v mozku jako součást multimodálního monitorování: kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 562-566. ISSN 1210-7859.
 709. SMRČKA, Martin. Možnosti léčby degenerativního onemocnění páteře na Neurochirurgické klinice FN Brno. In Degenerativní onemocnění páteře. 2007.
 710. SMRČKA, Martin. Možnosti týmového řešení léčby aneurysmat z pohledu neurochirurga. CD- liečba intrakraniálnych aneuryziem. InterMedical, 2007. CD.
 711. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ a Kamil ĎURIŠ. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v léčbě pacientů po subarachnoidálním krvácení. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 51-52. ISBN 978-80-239-8990-8.
 712. SMRČKA, Martin. Nádory centrální nervové soustavy. In Radiační onkologie v praxi. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 171-190. ISBN 978-80-86793-08-5.
 713. SMRČKA, Martin. Nádory komorového systému a baze lební. In Terapie mozkových nádorů. 2007.
 714. NAVRÁTIL, Ondřej, Jiří NEUBAUER, Karel SVOBODA a Martin SMRČKA. Naše zkušenosti s léčbou degenerativního onemocnění LS páteře pomocí metody Coblation. In Sborník abstrakt - II. výročný kongres Slovenskej a českej spondylochirurgickej spoločnosti. 2007.
 715. SMRČKA, Martin, Richard CHALOUPKA a Leoš KŘEN. Neurofibrom C3-C6 ventrálně od míchy u 18 měsíčního dítěte. Kasuistika. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 48-49. ISBN 978-80-239-8990-0.
 716. SMRČKA, Martin, Pavel FADRUS, SVOBODA, Eduard NEUMAN a Karel SVOBODA. Neurochirurgická léčba mozkových nádorů. In Sborník abstrakt - XXXIX. Neurofarmakologické sympózium. Neuroonkologie. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 2007. s. 1-5, 6 s.
 717. MUSIL, Josef a Martin SMRČKA. Neurotraumatologie na Neurochirurgické klinice FN Brno. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2007, VIII., č. 4, s. 15-16. ISSN 1802-0224.
 718. SMRČKA, Martin a Olga BAUDYŠOVÁ. Operace výhřezu ploténky bederní páteře. In Degenerativní onemocnění páteře. 2007.
 719. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Our Experience with the use of lumbar infusion test in the determination of shunt-responsive patients with normal pressure hydrocephalus. In Progress and controversies in hydrocephalus - Abstract Book. 2007.
 720. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Our first experience with the implantation of a progav valve in the treatment of normal pressure hydrocephalus. In Progress and controversies in hydrocephalus. 2007.
 721. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Filip OTEVŘEL a Roman GÁL. Patofyziologie mozkové ischemie. Brno: LF MU Brno, 2007. 66 s.
 722. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Roman GÁL. Perioperative multimodal monitoring - first experiences. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, roč. 2007, I-CCXXVII, s. 157-157. ISSN 0001-6268.
 723. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysma. In 13th Interim Meeting, The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. 2007.
 724. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysms. In sborník abstrakt - 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. Nagoya, Japan: World Federation of Neurosurgical Societies, 2007. s. 1002-1002.
 725. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ a Olga BAUDYŠOVÁ. Peroperační multimodální monitoring - první zkušenosti. In Sborník abstrakt - Konference mladých lékařů. Brno: FN U svaté Anny, Brno, 2007. s. 14-14.
 726. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK a Roman GÁL. Peroperační multimodální monitoring - první zkušenosti. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 40.
 727. SMRČKA, Martin. Poznejte Neurochirurgickou kliniku FN Brno. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2007, VIII., č. 4, s. 7-8. ISSN 1802-0224.
 728. SMRČKA, Martin, Vladimír BENEŠ a Jiří NÁHLOVSKÝ. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2007. 2007.
 729. BLUDOVSKÝ, D, Karel MÁCA, P ŘEHOUŠEK, M CHOC, Martin SMRČKA a V CHLOUBA. První zkušenosti s mobilní náhradou krční meziobratlové ploténky MOBI-C. In Sborník abstrakt - II. výročný kongres Slovenskej a českej spondylochirurgickej spoločnosti. Poprad, 2007. s. 7-7.
 730. NEUMAN, Eduard, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Andrej MRLIAN. První zkušenosti s používáním operačního mikroskopu spřáhnutého a koordinovaného s bezrámovou stereotaktickou navigací. In Pracovní dny české a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 21. ISBN 978-80-239-8990-0.
 731. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Soňa KRYŠTOFOVÁ a Leoš KŘEN. Schwannom III. komory - kazuistika - poster. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 67. ISBN 978-80-239-8990-0.
 732. MUSIL, Josef, Olga BAUDYŠOVÁ, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Eduard NEUMAN. Solitary fibrous tumor of central nervous system. A case report. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 151-151. ISSN 0001-6268.
 733. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J GARČIC, Tomáš SVOBODA, B ONDROVÁ a Martin SMRČKA. Stereotaktická radioterapie v praxi MOÚ. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 23.
 734. STAŠEK, Jan, Filip OTEVŘEL, Eva STRAŽEVSKÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK a Martin SMRČKA. Subarachnoidální krvácení – standardy léčby v intenzivní péči. In XIII. Žaludovy dny - Sborník přednášek. 2007. s. 25-26.
 735. SMRČKA, Martin a Václav VYBÍHAL. Syndrom karpálního tunelu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2007, roč. 8, č. 4, s. 243-246. ISSN 1213-1814.
 736. MUSIL, Josef, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Leoš KŘEN. Teratom v oblasti conus medularis - kasuistika. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 49. ISBN 978-80-239-8990-0.
 737. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, John KARLSSON-VALIK a Martin KLABUSAY. The Effect of Head Injury Upon the Immune System. Bratislavské Lekárské Listy. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2007, roč. 108, č. 3, s. 144-148. ISSN 0006-9248.
 738. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. The importance of immune system disorders related to the Glasgow Outcome Score in the patients after severe brain injury. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2007, roč. 108, č. 8, s. 329-334. ISSN 0006-9248.
 739. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. The results of treatment of patients with glioblastoma in University Hospital Brno and Masaryk´s Oncology Institute. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 128-128. ISSN 0001-6268.
 740. HANOUN, George, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Václav VYBÍHAL. Treatment of Anterior Fossa Fistula. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, roč. 17, Suppl 1, s. 98-98. ISSN 0001-6268.
 741. HANOUN, George, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Václav VYBÍHAL. Treatment of Anterior Fossa Fistula. Skull Base Surgery. New York - Stuttgart: Thieme, 2007, roč. 17, Suppl. 1, s. 98. ISSN 1531-5010.
 742. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby pacientů s glioblastoma multiforme. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 21.
 743. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ, John Valik KARLSSON a Michal KÝR. Změny hladin IgE protilátek v séru u těžkého poranění mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ČR, 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1210-7859.
 744. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ, John Valik KARLSSON a Michal KÝR. Změny hladin IgE protilátek v séru u těžkého poranění mozku. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 3, s. 259-265. ISSN 1210-7859.
 745. 2006

 746. BOUDNÝ, Jaroslav, Antonín KRAJINA a Martin SMRČKA. Carotid cavernous sinus fistulas - possibilities of endovascular treatment. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 37. ISSN 1210-7859.
 747. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Josef MUSIL, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral gangliogliomas: a report of two cases with MR and PET findings. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006. s. 71.
 748. SMRČKA, Martin. člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, 2006.
 749. SMRČKA, Martin. člen Výboru České neurochirurgické společnosti. Výbor České neurochirurgické společnosti, 2006.
 750. SMRČKA, Martin. členství v Central European Neurosurgical Society. 2006.
 751. SMRČKA, Martin. členství v World Federation of Neurosurgical Societies. 2006.
 752. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Elevace IgE protilátek u pacientů po těžkém poranění mozku jako důsledek dysbalance v subpopulacích Th lymfocytů. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 12. ISSN 1210-7859.
 753. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Eduard NEUMAN a Leoš KŘEN. Gliomatosis cerebri a report of two cases treated with radiation therapy. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006. s. 72.
 754. SMRČKA, Martin. Hemangioblastom CNS - léčba, pooperační sledování. In Sborník - program, odborné přednášky - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2006. s. 49-50. ISBN 80-239-6809-2.
 755. SMRČKA, Martin, Marek SOVA, Vladimír SMRČKA a George HANOUN. Chiariho syndrom - vlastní zkušenosti. In Sborník abstrakt - 11. Pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem: Stomatologická a Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2006. s. 40. ISBN 80-87009-07-X.
 756. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Immune system disorders in the patients after severe traumatic brain injury and their relation to the occurrence of extra cranial complications. Journal of Neurotrauma. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2006, roč. 23, č. 5, s. 769. ISSN 0897-7151.
 757. SALFORD, Leif G. a Martin SMRČKA. Immunotherapy in Treatment of Gliomas. 2006.
 758. SMRČKA, Martin a L.G. SALFORD. Immunotherapy in Treatment of Gliomas - Prof. Leif G. Salford. 2006.
 759. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Jaroslav BOUDNÝ a Pavel FADRUS. Incidence chronického hydrocefalu po subarachnoidálním krvácení v závislosti na způsobu ošetření aneuryzmatu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 36. ISSN 1210-7859.
 760. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA a Pavel FADRUS. Incidence of hydrocephalus following the subarachnoidal haemorrhage with respect to the surgical or endovascular treatment of aneurysm. In Hydrocephalus 2006 - Final programme. Göteborg, Sweden: Hydrocephalus society, 2006. s. Po4, 1 s.
 761. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Tomáš SVOBODA. Indication of reccurent glioblastoma for surgery. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006. s. 30.
 762. SMRČKA, Martin. individuální členství v European Association of Neurosurgical Societies. 2006.
 763. KŘEN, Leoš, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ a Martin SMRČKA. Jaká je vaše diagnóza? Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 42/51, č. 2, s. 65+95, 2 s. ISSN 1210-7875.
 764. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Karel MÁCA, Roman GÁL, Olga BAUDYŠOVÁ a Milan VIDLÁK. Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neutoprotektivní metoda v neurochirurgii. 2006.
 765. SMRČKA, Martin. Neurointensive care from the perspective of a neurosurgeon. In 7th Course EFNS Academy for Young Neurologists. 2006.
 766. SMRČKA, Martin. Neurointensive care from the perspective of a neurosurgeon. In CD - The EFNS Academy for Young Neurologists, 7th Course. Staré Splavy: European Federation of neurological societies, 2006. 1 s.
 767. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Pavel HANÁK a Jiří SEDLÁK. Neurologický deficit, pracovní schopnost a změny osobnosti po těžkém kraniocerebrálním poranění. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 16. ISSN 1210-7859.
 768. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Neuroprotektivní použití mírné hypotermie během intrakraniální chirurgie mozkových aneuryzmat. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, č. 5, s. 371-375. ISSN 1210-7859.
 769. NEUMAN, Eduard a Martin SMRČKA. Ovlivnění ischemie při vasospasmech u těžkých SAK pomocí hypotermie. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2006. s. 21.
 770. HANOUN, George, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Plastika baze přední jámy lební. In Sborník abstrakt - 11. Pracovní dyn chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem: Stomatologická a Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2006. s. 34. ISBN 80-87009-07-X.
 771. HANOUN, George, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Plastika báze přední jámy lební. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 85, č. 12, s. 593-598. ISSN 0035-9951.
 772. OTEVŘEL, Filip, Šárka KUCHTÍČKOVÁ a Martin SMRČKA. Pokles tkáňového kyslíku koreluje i intenzitou apoptózy u modelu fokální mozkové ischemie - neuroprotektivní vliv systémové hypertenze. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická kinika 1. LF UK a ÚVN b Praze, Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2006. s. 21-22.
 773. SMRČKA, Martin. Postgraduální kurz v neurochirurgii 2006 - pozvaný lektor. 2006.
 774. SMRČKA, Martin a Václav VYBÍHAL. Postižení nervů v oblasti zápěstí. In Chirurgie zápěstí. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. s. 151-156. sv. 1. ISBN 80-7262-376-1.
 775. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Petr BENDA. Post-operation complications of the peritoneal part of a shunt after laparotomy and laparoscopy. In Hydrocephalus 2006 - Final programme. Göteborg, Sweden: Hydrocephalus society, 2006. s. Po49, 1 s.
 776. NEUMAN, Eduard a Martin SMRČKA. Použití hypotermie v resuscitační péči u pacientů s těžkým SAK. In II. Žilinské neurochirurgické dny - Sborník abstrakt. Žilina: Slovenská neurochirurgická společnost, 2006. s. 2.
 777. SMRČKA, Martin. Poznatky ze zavádění systému kvality na Neurochirurgické klinice FN Brno. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2006, VII, č. 1, s. 8-25. ISSN 1802-0224.
 778. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Prognostic relevance of immune system disorders after severe brain injury. In Proceedings - 6th Asian Conference of Neurological Surgeons. Mumbai, India: World Federation of neurosurgical Society, 2006. s. 56.
 779. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a Roman GÁL. První zkušenosti s využitím monitorace tkáňového kyslíku v mozku během operace aneuryzmat mozkových tepen a v časném pooperačním období. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 35-36. ISSN 1210-7859.
 780. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Pavel HANÁK. Resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Sborník abstrakt - II. žilinské neurochirurgické dni. Těrchová, Slovensko: Slovenská neurochirurgická společnost, 2006. s. 1.
 781. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Petr HANÁK. Resocialization and quality of life after severe traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2006, roč. 23, č. 5, s. 757. ISSN 0897-7151.
 782. LAZUKOVÁ, Miroslava a Martin SMRČKA. Risk factors of brain glial tumors: Epidemiological data. In PCNSM2 - perspectives in central nervous system malignancies. Budapest, Hungary, 2006. s. 35.
 783. SMRČKA, Martin. Sameš a kol.: Neurochirurgie. Učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 69/102, č. 5, s. 403. ISSN 1210-7859.
 784. DUBA, Miloš, Josef MUSIL, Markéta HERMANOVÁ, Eduard NEUMAN a Martin SMRČKA. Solitární fibrózní tumor v CNS - kazuistika. In Sborník abstrakt - II. Žilinské neurochirurgické dni. Terchová, Slovensko, 2006. 1 s.
 785. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Renata GAILLYOVÁ a Eva KŘEPELOVÁ. Sporadic hemangioblastoma of the CNS and von Hippel-Lindau disease. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006. s. 67.
 786. SMRČKA, Martin, Filip OTEVŘEL a Šárka KUCHTÍČKOVÁ. The correlation between pTiO2 and apoptosis in a rat model of a reversible cerebral ischemia - the neuroprotective role or hypertension. In Abstracts - Facing Globalization on Neurological Surgery Update. Bali, Indonesia: Indonesian Society of Neurological Surgeons, 2006. s. 31-32.
 787. SMRČKA, Martin, Filip OTEVŘEL a Šárka KUCHTÍČKOVÁ. The correlation between pTiO2 and apoptosis in rad model of a reversible cerebral ischemia - the neuroprotective role of hypertension. In Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons. 2006.
 788. OTEVŘEL, Filip, Šárka KUCHTÍČKOVÁ a Martin SMRČKA. The decrease of tissue oxygen correlates with the level of apoptosis in a focal ischemia in rat - the neuroprotective role of systemic hypertension. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary: Central European Neurosurgical Society, 2006. s. 100.
 789. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. The immune system changes and extracranial complications after sever head injury. In Abstracts - Facing Globalization on Neurological Surgery Update. Bali, Indonesia: Indonesian Society of Neurological Surgeons, 2006. s. 131-132.
 790. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. The immune system changes and extracranial complications after severe head injury. In Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons. 2006.
 791. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. The infulence of various localized brain lesions on immune system status in the patients after severe brain injury. Journal of Neurotrauma. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2006, roč. 23, č. 5, s. 798. ISSN 0897-7151.
 792. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Petr HANÁK. The outcome, working ability and psychic changes after traumatic brain injury. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2006, roč. 107, č. 4, s. 110-112. ISSN 0006-9248.
 793. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. The use of controlled mild hypothermia and immune system status in patients with severe brain injury. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2006, roč. 107, č. 4, s. 113-117. ISSN 0006-9248.
 794. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Vliv lateralizace fokálních mozkových lézí na stav imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2006. s. 28.
 795. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Vliv lateralizace fokálních mozkových lézí na stav imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2006. s. 28.
 796. BEDNAŘÍK, Josef, Alexandra ŽOURKOVÁ, Martin SMRČKA a Vlastimil VÁLEK. Výuka neurologie na LF MU a mezioborová spolupráce. In Sborník - II. celofakultní konference o studiu na LF MU Brno. Brno: LF MU Brno, 2006. s. 17-18.
 797. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA a Eduard NEUMAN. Význam monitorace tkáňového kyslíku v mozku pro detekci a léčbu vazospazmů u pacientů po těžkém subarachonidálním krvácení. FN Brno, 2006.
 798. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a René JURA. Změny intrakraniální hemodynamiky po kranioplastice. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2006. s. 27.
 799. 2005

 800. SMRČKA, Martin a Jiří PRÁŠEK. Časná diagnostika sekundárního ischemického postižení pomocí perfúzní scintigrafie mozku u pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 59, č. 2, s. 75-80, 5 s. ISSN 1210-7883.
 801. SMRČKA, Martin. člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, 2005.
 802. SMRČKA, Martin. člen Zahraniční komise LF MU v Brně. Zahraniční komise LF MU v Brně, 2005.
 803. MENDELOW, David, Gregson BARBARA, all ET a Martin SMRČKA. Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Haemorrgahe (STICH): a randomised trial. The Lancet. 2005, č. 365, s. 387-397. ISSN 1268-6042.
 804. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Immune system status in the patients after severe brain injury. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2005, roč. 106, č. 3, s. 144-146. ISSN 0006-9248.
 805. SMRČKA, Martin. Interhemisferický přístup - možnosti, indikace. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Praha: Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, 2005. s. 54.
 806. HERNESNIEMI, Juha, K ISHII, M. NEIMELÄ, Martin SMRČKA, L. KIVIPELTO, M. FUJIKI a H. SHEN. Lateral supraorbital approach as an alternative to the classical pteriional approach. In New Trends of Surgery for Stroke and its Perioperative Management. Wien, Austria: Springer-Verlag, 2005. s. 17-21. ISBN 3-211-24338-0.
 807. HERNIESNIEMI, Juha, K. ISHII, M. NIEMELA a Martin SMRČKA. Lateral supraorbital approach as an alternative to the classical pterional approach. Acta Neurochirurgica. Wien, Austria: Springer-Verlag, 2005, Suppl 94, s. 31-38. ISSN 0065-1419.
 808. PŘIBÁŇ, Vladimír a Martin SMRČKA. Mikrovaskulární dekomprese. Neuralgie trigeminu. 2005.
 809. NEUMAN, Eduard a Martin SMRČKA. Mírná řízená hypotermie u těžkých spontánních SAK. In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 38.
 810. SMRČKA, Martin. Monitorace ICP a chirurgická dekomprese. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2005. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. s. 81-82. ISBN 80-7262-356-7.
 811. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Martin SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN a Karel MÁCA. Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tlaku při stereotaktické evakuaci spontánních intracerebrálních hematomů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 5, s. 303-309. ISSN 1210-7859.
 812. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Neuroprotective use of mild hypothermia for aneurysma surgery. European Journal of Anaesthesiology. Cambridge: Cambridge University, 2005, roč. 22, Suppl. 36, s. A1, 2 s. ISSN 0265-0215.
 813. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Operative Treatment of Cerebral Aneurysms in Mild Hypothermia. In Scientific Abstracts - Congress of Neurological Surgeons. Boston, Massachusetts, 2005. s. 217.
 814. SMRČKA, Martin. Postavení neurochirurgie jako výukového předmětu na LF MU. In Sborník přednášek - 1. celofakultní konference o studiu na LF MU Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 35-36.
 815. SMRČKA, Martin, Pavel FADRUS, Eduard NEUMAN a Roman GÁL. Použití mírné hypotermie v neurochirurgii. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 144, č. 1, s. 19-23. ISSN 0008-7335.
 816. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Prognostický význam poruch imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. Praha: Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, 2005. s. 55.
 817. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Pavel HANÁK. Resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění mozku. In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 41-42.
 818. SMRČKA, Martin a Pavel FADRUS. Spontánní intracerebrální hematom - indikace ke stereotaktické evakuaci a otevřenému výkonu. In Sborník abstrakt a program odborných přednášek. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2005. s. 53. ISBN 80-239-4489-1.
 819. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Stav imunitního systému u pacientů po kraniocerebrálním poranění. In Kuncův memoriál 2005. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 16.
 820. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, René JURA, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The impact of mild hypothermia on vasospasms in patients after severe subarachnoid haemorrhage. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 78/2005, č. 1, s. 17-24. ISSN 1211-3395.
 821. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The influence of mild hypothermia on ICP, CPP and outcome in patients with primary and secondary brain injury. Acta Neurochirurgica. Wien, Austria: Springer-Verlag, 2005, roč. 2005, Suppl 95, s. 273-275. ISSN 0001-6268.
 822. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Roman SCHRÖDER. Transkalózní a transventrikulární přístup do III. mozkové komory? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 3, s. 175-178. ISSN 1210-7859.
 823. SMRČKA, Vladimír a Martin SMRČKA. Transkalózní nebo transkortikální přístup k tumorům III. komory. In Neurochirurgická konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice: Slovenská lekárska spoločnosť, 2005. 1 s.
 824. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Roman GÁL, Pavel FADRUS a Libor PAŠA. Vybrané kapitoly z neurochirurgie pro studenty lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 110 s. ISBN 80-210-3788-1.
 825. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Vilém JURÁŇ, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Václav VYBÍHAL a Z ŘEHÁK. Vyšetření PET u nádorů CNS - první zkušenosti z pohledu neurochirurga. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Praha: Česká neurochirurgická společnost, 2005. 1 s.
 826. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, René JURA a Vladimír SMRČKA. Zlepší řízená hypotermie výsledky léčby u těžkých SAK? In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. Praha: Česká lékařská společnost ČLS JEP, 2005. s. 57.
 827. 2004

 828. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA a J MACH. Anestesiologicko-resuscitační péče u pacientů s těžkým poraněním mozku. In Anestesiologicko-resuscitační péče u pacientů s těžkým poraněním mozku. 1. vydání. Brno: Lékařská fakulta MU, 2004. Edice kontinuálního vzdělávání.
 829. SMRČKA, Martin. člen Zahraniční komise LF MU. Zahraniční komise LF MU, 2004.
 830. SMRČKA, Martin. Gliomy mozku. In Programy kvality a standardy léčebných postupů. Praha: Národní rada pro medicínské standardy ČR, Verlag-Dashofer, 2004. s. CHIR/XIII, 1-14, 14 s. ISBN 80-86229-29-7.
 831. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE a Martin SMRČKA. Hemocoagulation parametres during mild hypothermia therapy in patients with severe brain injury. Journal of Neurotrauma. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2004, roč. 21, č. 9, s. 1288. ISSN 0897-7151.
 832. NEUMAN, Eduard a Martin SMRČKA. Neuroprotekce pomocí řízené hypotermie v neurochirurgii. In Konference mladých lékařů - sborník. Brno: FN U svaté Anny, Brno, 2004. s. 47.
 833. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Neuroprotekce pomocí řízené hypotermie v neurochirurgii. Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2004, roč. 67/100, suppl., s. 25. ISSN 1210-7859.
 834. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA, Vilém JURÁŇ a Roman GÁL. Operační řešení aneurysmat v mírné hypotermii. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2004. Liberec: NCH oddělení, Neurocentrum Liberec, 2004. s. 34-35.
 835. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Orbitozygomatický přístup. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 83, č. 2, s. 58-61. ISSN 0035-9951.
 836. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Orbitozygomatický přístup u supraselárních lézí. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2004, roč. 83, č. 2, s. 58-61. ISSN 0035-9351.
 837. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Poranění mozku. In Programy kvality a standardy léčebných postupů. Praha: Národní rada pro medicínské standardy ČR, Verlag-Dashofer, 2004. s. CHIR/XI. ISBN 80-86229-29-7.
 838. SMRČKA, Martin. Poruchy imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku - souvislost s rozvojem extrakraniálních komplikací. IGA MZ ČR, 2004.
 839. SMRČKA, Martin. Přínos a rizika použití hypotermie u pacientů s KCP. In Postgraduální kurz v neurotraumatologii - Sborník. Hradec Králové: NCH klinika Hradec Králové, 2004. s. 41-42.
 840. NAVRÁTIL, Ondřej, P HANÁK a Martin SMRČKA. Resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění - pilotní studie. In Konference mladých lékařů - sborník. Brno, 2004. s. 46.
 841. NAVRÁTIL, Ondřej, Pavel HANÁK a Martin SMRČKA. Resocializace po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Pracovní dny ČNCHS - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 62-63.
 842. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Stav imunitního systému u pacientů po kraniocerebrálním poranění. In Konference mladých lékařů - sborník. Brno: DN U sv. Anny, Brno, 2004. s. 45.
 843. SMRČKA, Martin. Subarachnoidální krvácení. In Programy kvality a standardy léčebných postupů. Praha: Národní rada pro medicínské standardy, Verlag-Dashofer, 2004. s. CHIR/XIII. ISBN 80-86229-29-7.
 844. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The influence of mild hypothermia on ICP, CPP and outcome in patients with primary and secondary brain injury. In 12th International Symposium on Intracranial Pressure and Brain Monitoring- abstract book. Hong Kong: Division of Neurosurgery, The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, 2004. s. 66.
 845. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, René JURA, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The Influence of Mild Hypothermia on the Incidence of Vasospasms in Patients After Severe Subarachnoid Hemorrhage. In Hypothermia for Acute Brain Damage. Tokyo, Japan: Springer-Verlag Tokyo, 2004. s. 225-228. Nottfallmedizin, XI. ISBN 4-431-21034-2.
 846. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, René JURA, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The influence of mild hypothermia on the incidence of vasospasms in patients after severe subarachnoid hemorrhagie. In International Brain Hypothermia Symposium - abstract book. Tokyo, Japan: Dept. of Emergency and Critical Care Medicine, Nihon University School of Medicine, 2004. s. 83.
 847. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The influence of mild hypothermia on the inciedence of vasospasms in patients after severe subarachoid hemorrhagie. In 3rd Central Europena Neurosurgical Society Meeting - Abstract book. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004. s. 146. ISBN 4-431-21034-2.
 848. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The use of mild hypothermia in the prevention of the secondary brain injury. In International Brain Hypothermia Symposium - abstract book. Tokyo, Japan: Dept. of Emergency and Critical Care Medicine, Nihon University School of Medicine, 2004. s. 77.
 849. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The Use of Mild Hypothermia in the Prevention of the Secondary Brain Injury. In Hypothermia for Acute Brain Damage. Tokyo, Japan: Springer-Verlag, Tokyo, 2004. s. 251-254. Nottfallmedizin, XI. ISBN 4-431-21034-2.
 850. SMRČKA, Vladimír a Martin SMRČKA. The use of the transcallosal or transventricular approach for the tumors of the third ventricle. In Proceedings -3rd Meeting CENS. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004. s. 41.
 851. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Milan VIDLÁK a Vladimír SMRČKA. Vliv mírné hypotermie na výsledky léčby u paicentů po těžkém kraniocerebrálním poranění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2004, roč. 67/100, č. 2, s. 89-93. ISSN 1210-7859.
 852. SMRČKA, Martin. Vliv systémové hypertenze na rozvoj apoptózy při dočasné fokální ischemii u potkana - korelace s hloubkou tkáňové hypoxie. IGA MZ ČR, 2004.
 853. BRADÁVKA, Marek, Martin KLABUSAY, K SVOBODA a Martin SMRČKA. Výsledky léčby high-grade gliomů a jejich perspektiva. In Konference mladých lékařů - sborník. Brno. Brno, 2004. s. 17.
 854. PILKA, Ladislav, Martin SMRČKA a R PILKA. Využití různých typů kmenových buněk v klinické praxi. Gynekolog. Hradec Králové: MedEXart, 2004, roč. 13, č. 6, s. 248-253. ISSN 1210-1133.
 855. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Roman GÁL, Eduard NEUMAN a René JURA. Zlepší řízená hypotermie výsledky léčby u pacientů s těžkým SAK? In Pracovní dny ČNCHS - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 35.
 856. 2003

 857. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA, Jiří PRÁŠEK a Roman GÁL. Cerebral blood flow detected on SPECT in patients with posttraumatic transtentorial herniation. In Clinical Neuroscience. Pécs: Hungarian Neurosurgical Society, 2003. s. 200-200.
 858. SMRČKA, Martin. člen Zahraniční komise LF MU. Zahraniční komise LF MU, 2003.
 859. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Effect of mild hypothermia therapy in patients with severe primary brain injury. Posttraumatic Brain Contusions and Lacerations. In Abstrakt book. Rimini: Italian Society for Neurosurgery, 2003. s. 25-25.
 860. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE a Martin SMRČKA. Jugular oximetry during mild hypothermia therapy in patients with severe brain injury. Journal of Neurotrauma. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2003, roč. 20, č. 10, s. 1062-1062. ISSN 0897-7151.
 861. SMRČKA, Martin. Konzervativní léčba potraumatické nitrolební hypertenze. Neurologie pro praxi. Praha: Solen, 2003, roč. 4, č. 6, s. 296--300. ISSN 1213-1814.
 862. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Bronislav STIBOR a Martin SMRČKA. Mild hypothermia therapy during neurosurgical procedures. In Congress Proceedings. Sun City: African Society of Anaesthesiologists, 2003. s. 368-368.
 863. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Jiří PRÁŠEK. "No-reflow" phenomenon as a cause of hypoperfusion after severe head injury? Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2003, roč. 104, 7-8, s. 236-238. ISSN 0006-9248.
 864. HORKÝ, Marcel, Martin SMRČKA, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vilém JURÁŇ, M. DUBA a Jan MUŽÍK. Nucleolar segregation coincides with nuclear accumulation of death domain in neurons undergoing apoptosis induced by ischemia reperfusion injury. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2003, xxx, xx, s. xxx, 5-in print. ISSN 0862-8408.
 865. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ a Vladimír SMRČKA. Současné léčebné programy Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno. 2003.
 866. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA, Jaroslav BOUDNÝ a Petr KRUPA. The influence of treatment strategy on the results of patients after the aneurysmal subarachnoid hemorrhage. In Abstrakt book. Recife: World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, 2003. s. 164-164.
 867. SMRČKA, Martin, Marcel HORKÝ, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vladimír KOTALA a Jan MUŽÍK. The onset of apoptosis of neurons induced by ischemia-reperfusion injury is delayed by transient period of hypertension in rats. Physiol. Res. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci., 2003, č. 52, s. 117-122, 5 s. ISSN 0069-9463.
 868. SMRČKA, Martin, Marcel HORKÝ, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vladimír KOTALA a Jan MUŽÍK. The Onset of Apoptosis of Neurons Induced by Ischemia-Reperfusion Injury Is Delayed by Transient Period of Hypertension in Rats. Physiological Research. Czech Republic: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2003, roč. 2003, č. 52, s. 117-122. ISSN 0862-8408.
 869. DUBA, Miloš, Martin SMRČKA a Eva LŽIČAŘOVÁ. Vliv histologické klasifikace na možnosti chirurgické léčby tumorů periferních nervů. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2003, roč. 82, č. 3, s. 138-141. ISSN 0035-9351.
 870. SMRČKA, Martin, René JURA, Vilém JURÁŇ, Bronislav STIBOR, Roman GÁL a Ivan ČUNDRLE. Vliv mělké hypotermie na incidenci a závažnost vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. IGA MZ ČR, 2003.
 871. 2002

 872. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Roman GÁL. A lateral supraorbital approach as an alternative to a classical pterional approach. A technical note. In Neuro-ski - Abstrakta. Harrachov: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurologická klinika, 2002. s. 43.
 873. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA, J. PRÁŠEK a Roman GÁL. Cerebral perfusion pressure and spect in patients after craniocerebral injury with transtentorial herniation. Acta Neurochirurgica. Wien, 2002, roč. 2002, č. 81, s. 73-75. ISSN 0001-6268.
 874. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE a Martin SMRČKA. Deliberate mild hypothermia for treatment of severe brain injury. In Journal of Neurotrauma. Tampa, Florida, USA, 2002. s. 162. Volume 19, Number 10. ISSN 0897-7151.
 875. SNRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Roman GÁL a J. BŘÍNEK. Hypo - 1 device for controled Hypothermia in the intensive Care for a neurosurgical Patient - first clinical Experiences. In Sjezd České a Slovenské neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí - abstrakta. Opočno: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2002. s. 10.
 876. SVOBODA, Tomáš, Ondřej NAVRÁTIL, Martin SMRČKA, Roman GÁL a J. BŘÍNEK. HYPO-1 Device for Controlled Hypothermia in the Intensive Care for a Neurosurgical Patient - First Clinical Experiences. In Acta Neurochirurgica. Newcastle, United Kingdom: 7th Congress in Newcastle-upon-Tyne, 2002. s. 34.
 877. SMRČKA, Martin, Josef MUSIL a Vladimír SMRČKA. II. sjezd Středoevropské neurochirurgické společnosti. 2002.
 878. HORKÝ, Marcel a Martin SMRČKA. Immunohistochemical detection of acetylation and phoshorylation of histone H3 in brain tumors. In Cancer Detection and Prevention. Paříž, Francie: Pasteur Institute, Paris, 2002. s. 158.
 879. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA a Petr KRUPA. Improvement of results on the neurosurgical department with a moderate frequency of aneurysm cases. In Second Central European Neurosurgical Society Meeting - Collection of Abstracts. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2002. 2 s.
 880. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Jugular bulb oximetry during mild hypothermia therapy in severely head-injured patients. Harrachov: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurologická klinika, 2002. 1 s.
 881. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ a Martin SMRČKA. Mild hypothermia therapy for patients with severe brain injury. Clinical Neurology and Neurosurgery. Holandsko: Elsevier, 2002, roč. 2002, č. 104, s. 318-321. ISSN 0303-8467.
 882. GÁL, Roman, Iveta ZIMOVÁ a Martin SMRČKA. Monitorace saturace venózní krve jugulárního bulbu kyslíkem během řízené hypotermie u pacientů s těžkým poraněním mozku. Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. Praha, 2002, roč. 65/98, č. 2, s. 126-127. ISSN 1210-7859.
 883. SMRČKA, Martin. Patofyziologie poranění mozku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2002. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně.
 884. SMRČKA, Martin. Problém při lokalizaci intramedulární expanze na základě prostého odpočítání počtu obratlů. Kazuistika. In Sjezd České a Slovenské neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí - abstrakta. Opočno: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2002. 1 s.
 885. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA, Jiří PRÁŠEK a Roman GÁL. Prognostic value of spect in patients with posttraumatic transtentorial herniation. In Journal of Neurotrauma. Tampa, Florida, USA, 2002. s. 133. Volume 19, Number 10. ISSN 0897-7151.
 886. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Vladimír SMRČKA, Renata GAILLYOVÁ a Anna KŘEPELOVÁ. Screening for von Hippel-Lindau disease in patients with CNS hemangioblastomas. In International Journal of Molecular Medicine. Hersonissos, Crete, Greece, 2002. s. 367. ISSN 1107-3756.
 887. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Vladimí SMRČKA, Renata GAILLYOVÁ a Anna KŘEPELOVÁ. Screening na chorobu von Hippel-Lindau u pacientů s hemangioblastomem CNS. In Kongres klinické neurologie - Program a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Střešovice, 2002. s. 153.
 888. SMRČKA, Martin, Christopher OGILVY a W. KOROSHETZ. Small aneurysms as a cause of thromboembolic stroke. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002, roč. 103, 7-8, s. 250-253. ISSN 1336-0345.
 889. SMRČKA, Martin, Ondřej NOVOTNÝ, Vladimír SMRČKA, Renata GAILLYOVÁ a Anna KŘEPELOVÁ. Sporadic hemangioblastoma of the CNS and von Hippel-Lindau diseases-updated results. In Cancer Detection and Prevention. Paříž, Francie: Pasteur Institute, Paris, 2002. s. 111. ISSN 0361-090X.
 890. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Stanovení smrti mozku - problém obecný nikoliv transplantologický. In Sjezd České a Slovenské neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí - abstrakta. Opočno: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2002. 1 s.
 891. SMRČKA, Martin a Vladimír SMRČKA. The benefit of a temporary vessel occlusion in aneurysm surgery. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Bratislavské lekárské listy, 2002, roč. 103, č. 12, s. 473-476. ISSN 0006-9248.
 892. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. The use of high-frequency ultrasound for navigation in brain tumor surgery. In Neuro-ski - Abstrakta. Harrachov: FN Hradec Králové - Neurologická klinika, 2002. s. 17.
 893. SMRČKA, Martin, Tomáš SVOBODA a Roman GÁL. The Use of Mild Hypothermia in the Prevention of the Secondary Brain Injury. In Acta Neurochirurgica. Newcastle, United Kingdom: 7th Congress in Newcastle-upn-Tyne, 2002. s. 33. ISSN 0001-6268.
 894. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA a Petr KRUPA. Vliv léčebné strategie na výsledky léčby pacientů po krvácení z mozkového aneuryzmatu. In Kongres klinické neurologie- Program a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Praha - Střešovice, 2002. s. 73.
 895. 2001

 896. SMRČKA, Martin, Marcel HORKÝ, Vilém JURÁŇ, Miloš DUBA, Filip OTEVŘEL, S. KUCHTÍČKOVÁ a J. MUŽÍK. Hypertension postpones the onset of delayed neuronal cell death induced by ischemia reperfusion infury in rats. In Book of abstracts - 12th World Congress of Neurosurgery. Sydney, Australia: the Neurosurgical Society of Australasia, 2001. s. 446.
 897. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA, Pavel NÁDVORNÍK a Vilém JURÁŇ. Kraniektomie u nezvládnutelných expanzí z cévních příčin. Lekárske obzory. Bratislava, Slovensko, 2001, roč. 50, 7-8, s. 246-248.
 898. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. Lumbar Disc Surgery in Regional Anaesthesia - 40 years of Experience. Acta Neurochirurgica. Wien, Austria: Springer-Verlag, 2001, roč. 2001, č. 143, s. 377-381. ISSN 0001-6268.
 899. SOVA, Marek, Martin SMRČKA, Olga BAUDYŠOVÁ a Jiří GOGELA. Management of a shunt malfunction during pregnancy. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovensko, 2001, roč. 102, č. 12, s. 562-563. ISSN 0006-9248.
 900. SMRČKA, Martin, Marek SOVA a Olga BAUDYŠOVÁ. Management of a shunt malfunction during pregnancy. A case report. In Neuro-ski. Harrachov: FN Hradec Králové, 2001. s. 41.
 901. SMRČKA, Martin, Marek SOVA, Olga BAUDYŠOVÁ a Jiří GOGELA. Management of a Shunt Malfunction During Pregnancy: a Case Report. In 3rd International Hydrocephalus Workshop. Kos - Greece: Kos International convention Centre "Kipriotis village", 2001. s. 46.
 902. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR a Martin SMRČKA. Mild hypothermia for treatment of severe brain injury. In The 8th World Congress of Intensive and Critical Care Medicine. Sydney, Australia: World Congress of Intensive and Critical Care Medicine, 2001. s. 212.
 903. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Mild hypothermia therapy for patients with severe head injury. In Neuro-ski. Harrachov: FN Hradec Králové, 2001. s. 40. ISBN 80-238-3650-1.
 904. HORKÝ, Marcel, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Miloš DUBA, Filip OTEVŘEL, S KUCHTÍČKOVÁ a J MUŽÍK. Nucleolar Segregation Coincides with Nuclear Accumulation of a Death Domain in Neurons Undergoing Ischemia Repergusion Injury. In 53rd Annual Meeting of the Scandinavian Neurosurgical Society. Turku, Finland, 2001. s. 56.
 905. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA a Vilém JURÁŇ. Poranění mozku. Praha: Grada, 2001. 272 s. ISBN 80-7169-820-2.
 906. SMRČKA, Martin. Použití oxicelulózy v neurochirurgii - technické poznámky. Rozhledy v chirurgii. Česká republika, 2001, roč. 80, č. 1, s. 12-15. ISSN 1803-6597.
 907. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Subdural Empyema - A Case Report. In Neuro-ski. Harrachov: FN Hradec Králové, 2001. s. 39.
 908. SMRČKA, Martin a Vladimír SMRČKA. The Use of temporary clipping in aneurysm surgery. In 53rd Annual Meeting of the Scandinavian Neurosurgical Society. Turku, Finland: Scandinavian Neurosurgical Society, 2001. s. 28.
 909. SMRČKA, Martin, Miloš DUBA, Jiří BENEŠ a Eva LŽIČAŘOVÁ. Vliv histologické klasifikace na možnosti chirurgické léčby tumorů periferních nervů. In Sborník přednášek - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. České Budějovice: Neurochirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, 2001. s. 49.
 910. 2000

 911. SMRČKA, Martin a Vladimír SMRČKA. CNS haemangioblastoma: the role of Morbus Hippel-Lindau. Bratislavske Lekárske Listy. Bratislava, 2000, roč. 101, č. 9, s. 503-506. ISSN 0006-9248.
 912. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Guzy pierwotne ukladu komorowego mózgu. Valetudinaria - Postepy Medycyny Klinicznej i Wojskowej. Polsko, 2000, roč. 5, 3-4, s. 84-86. ISSN 1642-6800.
 913. SMRČKA, Martin a Vladimír SMRČKA. Haemangioblastoma of the CNS - the role of von Hippel-Lindau disease. In Abstract Book - XVth Congress of the Hungarian Neurosurgical Society under the auspices of the EANS. Miskolc, Hungary, 2000. s. 15.
 914. SMRČKA, Vladimír, Pavel CEJPEK a Martin SMRČKA. Koloidní cysta III. mozkové komory. Bratislavske Lekárske Listy. Bratislava, 2000, roč. 101, č. 8, s. 465-467. ISSN 0006-9248.
 915. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA a Roman SCHRÖDER. Operace plotének v Brně. In Sborník přednášek -Kuncův memoriál. Praha, 2000. s. 7.
 916. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Roman GÁL a Ivan ČUNDRLE. Řízená hypotermie a multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. IGA MZ ČR, 2000.
 917. SMRČKA, Vladimír, Pavel NÁDVORNÍK, Martin SMRČKA a Pavel FADRUS. Spontánní intracerebrální krvácení. Souborný referát. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63/96, č. 6, s. 39-43, 4 s. ISSN 1210-7859.
 918. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, J BOUDNÝ, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. Stanovení smrti mozku - návrh nového postupu. Anestezie a neodkladná péče. Praha, 2000, roč. 11, č. 5, s. 228-230.
 919. SOVA, Marek, Martin SMRČKA a K HUŠEK. Synoviální cysty bederní páteře - vzácná příčina lumboischialgií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha, 2000, č. 5, s. 297-298. ISSN 1210-7859.
 920. SMRČKA, Martin a Vladimír SMRČKA. Temporary clipping in aneurysm surgery. In Abstracts - International congress of Slovak Neurosurgical Society. Nové Zámky, Slovensko, 2000. s. 4.
 921. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Učební texty z traumatologie - pro posluchače Lékařské fakulty MU. 2000.
 922. 1999

 923. MÁCA, Karel, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. A simple stereotactic device. In 11th European congress of neurosurgery. 1. vyd. Copenhagen,Denmark: Kandrup, 1999. s. 236.
 924. SMRČKA, Martin. Anatomické a funkční předpoklady působení systémové hypertenze na fokální mozkovou ischemii. Česká fyziologie. 1999, roč. 1999, č. 2, s. 77-79. ISSN 1210-6313.
 925. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Miloš DUBA a Ysmael GRATEROL. Fokální mozková ischemie a dlouhodobá reperfuse u krysy - vliv systémové hypertenze na velikost infarktu. IGA MZ ČR, 1999.
 926. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA, Pavel NÁDVORNÍK a Vilém JURÁŇ. Kraniectomie u nezvládnutelných expansí z cévních příčin. In XXVII. Slovenské a české neurovaskulární Sympózium,. Bratislava: LF UK, 1999. s. 33-34.
 927. SMRČKA, Martin. Mozková ischemie a možnosti neuroprotekce z pohledu neurochirurga. Časopis lékařů českých. 1999, roč. 1999, č. 21, s. 643-646.
 928. SMRČKA, Martin. Poruchy imunitního systému u pacientů po kraniocerebrálním poranění. Časopis české a slovenské neurologie a neurochirurgie. 1999, roč. 1999, č. 6, s. 316-319.
 929. SMRCKA, Martin, Pavel NADVORNIK a Vladimir SMRCKA. Post-contrast enhancement of ischaemia in the CT and MRI image in the differential diagnosis of gliomas. Case-report. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 1999, roč. 1999, 62-4, s. 236-238. ISSN 1210-7859.
 930. SMRČKA, Martin. Postkontrastní zvýraznění u ischemie v CT a MR obraze v diferenciální diagnostice gliomů. Kazuistika. Časopis české a slovenské neurologie a neurochirurgie. 1999, roč. 1999, č. 4, s. 236-238.
 931. SMRČKA, Martin. Současné možnosti měření průtoku krve mozkem. Československá fyziologie. 1999, roč. 48, č. 1, s. 16-21. ISSN 1210-6313.
 932. SMRČKA, Martin. Traumatické nitrolební krvácení s klinickým syndromem temporálního konusu. Rozhledy v chirurgii. 1999, roč. 1999, č. 8, s. 413-416.
 933. 1998

 934. OGILVY, Ch.S. a Martin SMRČKA. Cerebrovascular disease. In Atlas of clinical neurology. 1. vyd. Boston: Butterworth-Heinemann, 1998. ISBN 0-7506-9922-1.
 935. SMRČKA, Vladimír, Pavel CEJPEK, Martin SMRČKA a Pavel FADRUS. Cílená evakuace traumatických hematomů mozku. 1998.
 936. SMRČKA, Martin, Pavel CEJPEK, Vilém JURÁŇ, Karel MÁCA a Jiří PRÁŠEK. Diagnostika a léčba poruch mozkové perfuse u pacientů po kraniocerebrálním poranění s klinickým syndromeme temporálního konusu. IGA MZ ČR, 1998.
 937. SMRCKA, Martin, Karel MÁCA, Milan VIDLÁK, Jolanta MÁCOVÁ, Vladimír SMRČKA a Roman SCHRÖDER. Extracranial complications of craniocerebral injuries during the early post-traumatic period. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 1998, roč. 61, č. 5, s. 267-271. ISSN 1210-7859.
 938. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Milan VIDLÁK, Jolanta MÁCOVÁ, Vladimír SMRČKA a Roman SCHRÖDER. Extrakraniální komplikace kraniocerebrálních poranění v časném poúrazovém období. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 1998, roč. 61/94, č. 5, s. 267-271. ISSN 1210-7859.
 939. SMRČKA, Martin. Induced hypertension improves collateral blood flow and protecs against infarction during local ischemia: time course of changes in blood flow measured by Laser Doppler Imaging. Neurosurgery. 1998, roč. 42, s. 617-625.
 940. 1989

 941. 1987

Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 8. 2022 21:44