PdF BSP3Shk Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
30 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (43 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk101Neurologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk103ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 2-
PdF:SPk104Oftalmologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
PdF:SPk106Patopsychologie 1 E. Řehulkak 0/0/1 12 hodin.4 2P
PdF:SPk107Pediatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk108Psychiatrie P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk110Speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/1 12 hodin.4 1-
PdF:SPk112Speciálně pedagogická diagnostika D. Opatřilovák 0/0/1 12 hodin.3 3Z
PdF:SPk126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.3 2P
PdF:SPk131ICT – Speciální pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.2 6-
PdF:SPk401Obor: Psychopedie J. Pipekovázk 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk407Sociologie pro speciální pedagogy-bakaláře L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk408Základy zdravotních nauk pro bakaláře P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Student si volí předměty ze skupiny 1 nebo ze skupiny 2

Skupina 1

Student si volí k předmětu Obor: Logopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk402Obor: Logopedie B. Chleboradovázk 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk404Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPk405Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPk406Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.6 5P
24 kreditů
Skupina 2

Student si volí k předmětu Obor: Somatopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk403Obor: Somatopedie I. Fialovázk 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk404Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPk405Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPk406Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.6 5P
24 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk001Alternativní komunikace I. Bytešníkováz 0/0/.5 6 hodin.2 2-
PdF:SPk006Logopedická prevence I. Bytešníkováz 0/0/.5 6 hodin.2 5-
PdF:SPk013Sociologie rodiny L. Slepičkováz 0/0/.5 6 hodin.2 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
PdF:SPk400Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/0/1 12 hodin.2 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe - doučování 1 E. Štěpařováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/2.5 30 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SP_BPBakalářská práce D. Zámečníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů