PdF BSP3Shk Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6109Speciální pedagogika II V. Vojtováz 0/0/1 12 hodin.3 3Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
30 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (43 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3000Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3002Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/.5 1 blok pro kombinované studium.3 1-
PdF:SP3004Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3005Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3006Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3007Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2P
PdF:SP3009Patopsychologie 1 V. Vojtovázk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3017ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3066Speciálně pedagogická diagnostika B. Bazalovák 0/2/03 3Z
PdF:SP3600Žák se speciálními vzdělávacími potřebami P. Pitnerováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3611Speciální pedagogika I V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3640Obor: Psychopedie B. Bazalovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
PdF:SP3669ICT – Speciální pedagogika K. Pančochaz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6-
PdF:SP3999Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Student si volí předměty ze skupiny 1 nebo ze skupiny 2

Skupina 1

Student si volí k předmětu Obor: Logopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3610Obor: Logopedie V. Vojtovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
PdF:SP3620Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3630Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3670Obor: Surdopedie P. Kaválkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
24 kreditů
Skupina 2

Student si volí k předmětu Obor: Somatopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3620Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3630Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3670Obor: Surdopedie P. Kaválkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3680Obor: Somatopedie I. Fialovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
24 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk001Alternativní komunikace I. Bytešníkováz 0/0/.5 6 hodin.2 2-
PdF:SPk006Logopedická prevence I. Bytešníkováz 0/0/.5 6 hodin.2 5-
PdF:SPk013Sociologie rodiny L. Slepičkováz 0/0/.5 6 hodin.2 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3613Speciální pedagogika III V. Vojtovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5Z
PdF:SP3699Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6036+SZ6088 nebo SZ6032+SZ6087, všichni pak povinně plní SZ6033, SZ6037 a SZ6089.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/2.5 30 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SP_BPBakalářská práce I. Bytešníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Zámečníkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů