PrF MEPS06 Mezinárodní právo soukromé
Název anglicky: Private International Law
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PrF MEPS_ Mezinárodní právo soukromé

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1MPS1Lex mercatoria – doktrína a vývoj N. Rozehnalovák 0/0/0 6 setkání po 2 hodinách.3 1-
PrF:DO1MPS2Doktrína mezinárodního práva soukromého do 19. století (včetně) T. Kyselovskák 0/0/03 1-
PrF:DO2MPS1Doktríny a přístupy v mezinárodním právu soukromém N. Rozehnalovák 0/0/04 2-
PrF:DO2MPS2Veřejný zájem v mezinárodním právu soukromém J. Valdhansk 0/0/04 2-
PrF:DO3MPS1Instituty mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovák 0/0/0 5 setkání po 2 hodinách.4 3-
PrF:DO3MPS2Instituty mezinárodního práva procesního K. Drličkovák 0/0/04 3-
PrF:DO4MPS1Kolizní problematika smluvních závazků N. Rozehnalovák blokově - 5 krát 2 hodiny za semestr3 4-
PrF:DO4MPS2Kolizní problematika mimosmluvních závazků J. Valdhansk 0/0/03 4-
PrF:DO5MPS1Právo duševního vlastnictví a mezinárodní právo soukromé T. Kyselovskák 0/0/03 5-
PrF:DO6MPS1Doktrinální přístupy k mezinárodnímu rozhodčímu řízení K. Drličkovák 0/0/04 6-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
213 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOPVPM01Vybrané otázky unifikovaného hmotného práva K. Drličkovák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM02Moot court - assistance with coaching of the students participating in international competition K. Drličkovák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM03Analýza judikatury SD EU T. Kyselovskák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM04Rozhodčí řízení – analýza vybraných otázek N. Rozehnalovák 0/0/0 6 setkání po 4 hodinách.3 --
PrF:DOPVPM05Metodologie tvorby klauzurních prací N. Rozehnalovák 0/0/0 4 setkání po 4 hodinách.3 --
PrF:DOPVPM06Právo Světové obchodní organizace N. Rozehnalovák 0/0/0 6 setkání po 4 hodinách.3 --
PrF:DOPVPM07Prameny mezinárodního rodinného práva T. Kyselovskák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM08Moot court - assistance with coaching of the students participating in international competition K. Drličkovák 0/03 --
PrF:DOPVPM09Mezinárodní právo soukromé v rozhodčím řízení K. Drličkovák 0/03 --
PrF:DOPVPM10Analýza judikatury SD EU J. Valdhansk 0/0/03 --
PrF:DOPVPM11Rozhodnutí soudu v mezinárodním prostředí J. Valdhansk 0/0/03 --
PrF:DOPVPM12Elektronizace a mezinárodní právo soukromé T. Kyselovskák 0/0/03 --
36 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity