Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Martina BERNACIKOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Jana JUŘÍKOVÁ. Stanovení koncentrace IgA a lysozymu ve slinách jako obraz slizniční imunity u sportující mládeže. In Alergie časopis pro kontunuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii Ročník 22, 2020 číslo 2. Praha: Tigis, 2020. s. 140-141, 2 s. ISSN 1212-3536.
 2. 2019

 3. JUŘÍKOVÁ, Jana. Biochemia i kreatywność. In III Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe Kreatywność w Edukacji. 2019.
 4. JUŘÍKOVÁ, Jana. Biochemistry at the Faculty of Sports Studies, Masaryk University in Brno (Czech Republic). In Kamińska, A., Oleśniewicz, P.. Edukacja Jutra. Sosnowiec: Oficyna wydawnictwa Humanitas, 2019. s. 225-236, 12 s. Edukacja Jutra, IX. ISBN 978-83-7523-715-3.
 5. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jan KYZLINK. Nordic Walking as a prevention of civilization diseases. In IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wymiary Chorób Cywilizacyjnych a Spolecznych XXI wieku. 2019. ISBN 978-83-66261-10-5.
 6. JUŘÍKOVÁ, Jana a Sandra BERGEROVÁ. Physical activity of truck drivers. In International congress of physical education, sports and kinetotherapy 9th edition. 2019.
 7. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Nikola DOLEŽALOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Jana JUŘÍKOVÁ. Využití ELISA metody ke stanovení koncentrace IgA ve slinách, výsledky šetření. In XXIV. dny RAPPL aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství. 2019.
 8. 2018

 9. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jitka HANZLOVÁ a Václav PETR. Debiting on circulatory system by due to sport activity. In Charytonowicz. Wybrane kierunki badań ergpmp,ocumycj w 2018 roku. Wroclaw: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne PTErg Oddzial we Wroclawiu, 2018. s. 119-126, 8 s. Zastosowania ergonomii. ISBN 978-83-63626-09-9.
 10. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jakub ZLÍNSKÝ. Drinking regime in athletes. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, Future Academy, 2018, XXXVI/2018, 04 March 2018, s. 213-223. ISSN 2357-1330.
 11. JUŘÍKOVÁ, Jana a Hung NGUYEN DUC. Eating habits in judokas. Quality in Sport, Publisher IKFInstytut Kultury Fizycznej Wydział Kultury Fizycznej, Promocji Zdrowia i Turystyki Uniwers, 2018, roč. 2017, č. 4, s. 7-21. ISSN 2450-3118. doi:10.12775/QS.2017.019.
 12. JUŘÍKOVÁ, Jana, Lukáš WODECKI a Jiří ZHÁNĚL. Eating habits related to cancer prevention among elementary school pupils in the Czech Republic. In Kamil Maciąg a Monika Maciąg. Cancer, disease of civilization. 2017. vyd. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018. s. 7-28, 22 s. SERIA: Monografia nr 33/2018. ISBN 978-83-65598-42-4.
 13. JUŘÍKOVÁ, Jana a Hung NGUYEN DUC. Knowledge of judokas competitors on proper nutrition. In Kamińska, Oleśniewicz. Edukacja Jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji wspólczesnego czlowieka. Sosnowiec: Wyzsza Szkola Humanitas, 2018. s. 413-423, 11 s. Seria: Monografie Edukacja Jutra. ISBN 978-83-65682-89-5.
 14. GOTOWSKI, Rafal, Jana JUŘÍKOVÁ a Radoslaw MUSZKIETA. Nordic Walking - wybrane aspekty. 1. vyd. Poznań: Osródek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2018. 118 s. Monografia nr 33/2018. ISBN 978-83-62750-26-9.
 15. JUŘÍKOVÁ, Jana a Robin HAVELKA. Nordic Walking in pregnant women. In Nordic Walking - wybrane aspekty. Toruń - Bydgoszcz: Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018. s. 14-20, 7 s. Seria: Monografia nr33/2018. ISBN 978-83-62750-26-9.
 16. JUŘÍKOVÁ, Jana a Denis CHLAPEK. The differences between eating habits in boys and girls form secondary schools in Brno in the Czech Republic. Edukacja w Dyskursie, 2018, roč. 2018, č. 6, s. 115-128. ISSN 2299-2413.
 17. 2017

 18. PAČES, Jiří, Jana JUŘÍKOVÁ, Jiří ZHÁNĚL a Martin ZVONAŘ. Analysis of the level of anthropometric and speed agility characteristics of male and female players aged 11–12. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 874-882, 9 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 19. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jolana HONSOVÁ. Anthropometric parameters and care of their nutrition of Czech Army air force pilots and Czech civil pilots. In Milanović, D., Sporiš, G., Šalaj, S., Škegro, D.. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Proceedings. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 2017. s. 612-616, 5 s. ISBN 978-953-317-049-7.
 20. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jitka HANZLOVÁ a Václav PETR. Debiting on circulatory system during sport activity. In XLV Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE´2017 lacznie z 15th International Ergonomics Conference "Man - Science - Environment" MSE´2017. 2017.
 21. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jolana HONSOVÁ. Difference between eating habits in military and civil pilots from Czech Republic. In Kaiser, A.. Praca i czas wolny w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych (Work and Leisure in the Context of Health of Dispositional Group Officers). Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej , Sekcja Kultury Fizycznej w wojsku, 2017. s. 313-330, 28 s. Seria: Monografie nr 10. ISBN 978-83-941504-2-6.
 22. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jitka NOVÁKOVÁ. Eating habits on global coprorations business managers. In IV Krajowa Konferencja "Zywienie - aktywność fizyczna - promocja zdrowia - w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. 2017.
 23. JUŘÍKOVÁ, Jana a Petra DUDOVÁ. Knowledge of mothers about nutrition of babies. In V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo Zdrowotne nt. Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzaleznień jako element polityki prozdrowotnej. 2017.
 24. JUŘÍKOVÁ, Jana a Petra DUDOVÁ. Knowledge of pregnant women about nutrition of new-borns. In Kaminska, A., Oleśniewicz, P.. Edukacja Jutra. Kierunki rozvoju wspólczesnej edukacji. Sosnowiec: Wyzsza Szkola Humanitas, oficyna wydawnicza "Humanitas", 2017. s. 189-198, 10 s. Seria Monografie: Edukacja Jutra. ISBN 978-83-61991-60-1.
 25. 2016

 26. JUŘÍKOVÁ, Jana. Do elementary schools pupils in Brno (Czech republic) have healthy diet? In XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i viejskim. 2016. ISBN 978-83-64553-06-6.
 27. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lenka DURANOVÁ. Do students change their eating habits after passing from elementary to secondary school? In Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Edukacja Jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości. Sosnowiec: Wyźsza Szkoła Humanitas, 2016. s. 221-232, 12 s. Monografie Edukacja Jutra. ISBN 978-83-64788-53-6.
 28. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jolana HONSOVÁ. Eating habits of pilots - Czech Army air force members and civil pilots. In VII Konferencja Naukowa Fizjologiczne uwarunkowania postępowani dietetycznego. 2016. ISBN 978-83-7583-705-6.
 29. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jan MÚČKA. Nutrition habits of children in small schools. In Ryszard Pęczkowski. Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły. Rzesów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. s. 148-163, 16 s. ISBN 978-83-7996-251-8.
 30. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jitka HANZLOVÁ a Jan PEKÁČ. Objasnění funkce a nápravy hlezenního koubu - důletitá znalost pro sportovce. In Mitáček Radek. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process aimed at current issues in science, education and creative thinking development. Brno: Univerzita obrany, 2016. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7231-460-7.
 31. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jarmila PRUDILOVÁ. REDUCTION OF BODY WEIGHT IN CHILDREN BY APPROPRIATE DIET AND PHYSICAL ACTIVITY. In Zvonař, Martin, Sajdlová, Zuzana. 10th International Conference On Kinanthropology "Sport and Quality of Life". Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 232-242, 11 s. ISBN 978-80-210-8129-1.
 32. JUŘÍKOVÁ, Jana. Sedentary employees and their attitude to sport. In Arkadiusz Kaźmierczak, Jolanta Kowalska, Anny Mazorek-Szymala, Anna Makarczuk. Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w źyciu współczesnego człowieka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. s. 247-260, 14 s. Edukacja, Kultura fizyczna. ISBN 978-83-8088-247-8. doi:10.18778/8088-247-8.19.
 33. JUŘÍKOVÁ, Jana. The significance of leisure time activities in various population group. In International congress of physical education, sports and kinetotherapy. 2016. ISBN 978-606-798-007-3.
 34. JUŘÍKOVÁ, Jana. Wspomnienie Pana Profesora Kazimierza Denka. In Alekasandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewicz. Edukacja Jutra. Filozofia źycia profesora Kazimierza Denka (1932-2016). Sosnowiec: Wyźsza Szkoła Humanitas, 2016. s. 239-240, 2 s. Monografie Edukacja Jutra. ISBN 978-83-64788-54-3.
 35. 2015

 36. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina PLUHÁČKOVÁ. Consumer´s criteria for meals selection in a cafeteria in the Czech Republic. In Bartłomiej Niespodziński, Alicja Kostencka, Rafał Gotowski. Activity & Education - Physical Culture in Three European Countires. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2015. s. 93 - 104, 12 s. Series Monografia. ISBN 978-83-62750-23-8.
 37. JUŘÍKOVÁ, Jana a Pecha MARTIN. Dietary satisfaction in the 14th regiment of logical support in Pardubice (Czech Republic). In Alicja Kaiser. Behavioral adn environmental determinants of health among officers from dispositional groups. Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultrury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Vojsku, 2015. s. 81-99, 19 s. Series Monograph No 7. ISBN 978-83-941504-0-2.
 38. JUŘÍKOVÁ, Jana, Milena JÍCHOVÁ a Martina PLUHÁČKOVÁ. Do sport climbers need education in their eating habits? Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyźszej Szkoły Humanitas, 2015, roč. 11/2015, č. 11, s. 111-118. ISSN 1896-4591.
 39. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Health issues from selected secondary school students point of view in the trenčín region (Slovakia). In The 10th International Christmas Sport Scientific Conference "Qualitative and quentitative Research in Sport Science". 2015.
 40. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jarmila PRUDILOVÁ. Children´s obesity tratment by physical activity. In 5th International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. 2015. ISBN 978-606-8603-09-4.
 41. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jarmila PRUDILOVÁ. Léčba dětské obezity pohybovou aktivitou. In Josef Oborný, Ondřej Štaud, Barbora Vrtiaková. Kultúrna antropológia a šport. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. s. 77-86, 10 s. ISBN 978-80-223-3952-0.
 42. JUŘÍKOVÁ, Jana. Leisure physical activity of persons with sedentary lifestyle. In Bartłomiej Niespodziński, Alicja Kostencka, Rafał Gotowski. Activity & Education - Physical Culture in Three European Countries. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2015. s. 41 - 55, 15 s. Series Monografia. ISBN 978-83-62750-23-8.
 43. JUŘÍKOVÁ, Jana, Milena ALEXOVÁ a Martina PLUHÁČKOVÁ. Nutrition in sport climbing. In Denek, K., Kamińska, A., Oleśniewicz, P.. Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. s. 137-145, 9 s. ISBN 978-83-64788-28-4.
 44. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina PLUHÁČKOVÁ. Physical activity in boys attending three types of secondary schools in the Czech Republic. In Bartłomiej Niespodziński, Alicja Kostencka, Rafał Gotowski. Activity & Education - Physical Culture in Three European Countries. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2015. s. 6 - 14, 9 s. Series Monografia. ISBN 978-83-62750-23-8.
 45. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Pohybová aktivita středoškolských studentů z Nové Dubnice, Nemšové a Pruského. In Jaroslav Broďáni. Pohyb a kvalita života 2015. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: KTVŠ PF UKF, 2015. s. 88-95, 8 s. ISBN 978-80-558-0847-5.
 46. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lýdie STODOLOVÁ. RESEARCHING OUT-OF-SCHOOL PHYSICAL ACTIVITIES OF STUDENTS AT SELECTED ELEMENTARY SCHOOLS IN THE REGION OF BROUMOV (CZECH REPUBLIC). In Monica Stanescu, Mihaela Paunescu. ICPESK 2014 4th International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy. Bologna: MEDIMOND Publishing Company, 2015. s. 303-307, 5 s. ISBN 978-88-7587-718-7.
 47. JUŘÍKOVÁ, Jana. Sedentary employees and their attitude to sport. In IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura Fizyczna i Zdrowotna w życiu wspólczesnego człowieka". 2015.
 48. ZVONAŘ, Martin, Igor DUVAČ, Martin VAVÁČEK, Ingrid RUŽBARSKÁ, Jana JUŘÍKOVÁ a Ivan ŠTULAJTER. Some principles of the nutrition of the population and sportsmen and alternative nutrition. In Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. s. 125-135, 11 s. Education of Tomorrow, 11. ISBN 978-83-64788-28-4.
 49. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jarmila PRUDILOVÁ. The effectiveness of weight-reduction stays at the children´s treatment centre of Křetín. Journal of Human Sport and Exercise, Universidad de Alicante, 2015, roč. 10, 1 Proc, s. 471-481. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.41.
 50. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Zdraví z pohledu středoškolských studentů z Nové Dubnice, Nemšovej a Pruského. In Mezinárodní vědecká konference "Výchova ke zdraví a aktivní životní styl". 2015.
 51. 2014

 52. JUŘÍKOVÁ, Jana. EATING HABITS AND SPORTS ACTIVITIES IN THE MILITARY UNIVERSITY STUDENTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 90-93, 4 s. ISBN 978-953-317-014-5.
 53. JUŘÍKOVÁ, Jana. EATING HABITS AND SPORTS ACTIVITIES IN THE MILITARY UNIVERSITY STUDENTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 90-93, 4 s. ISBN 978-953-317-027-5.
 54. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jarmila PRUDILOVÁ. Effectiveness of weight-reduction stays in children sanatorium in Křetín (Czech Republic). In Qualitative and Quantitative Research in Sport Science. 2014.
 55. JUŘÍKOVÁ, Jana a Petra FILÍPKOVÁ. Findingout about nutrition habits and physical activity in sporty secondary-school students in the Czech Republic. In International Conference in Sport Science ICSS 2014. 2014. ISBN 978-9928-4169-3-3.
 56. JUŘÍKOVÁ, Jana a Petra FILÍPKOVÁ. Findingout about nutrition habits and physical activity in sporty secondary-school students in the Czech Republic. Journal of Physical Activity & Sports, Tirana: Sports University of Tirana, 2014, roč. 2/2014, č. 1, s. 17 - 25. ISSN 2308-5045.
 57. JUŘÍKOVÁ, Jana. Changes to eating habits of young men after finishing a diving course. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 449-459, 11 s. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.
 58. JUŘÍKOVÁ, Jana. Mléko ve výživě dětí základních škol aneb poznatky z konference Výživa, pohyb a zdravý životní styl. In Závěrečná konference projektu Spolupráce v kinantropologii. 2014.
 59. JUŘÍKOVÁ, Jana a Sláma VOJTĚCH. Nutrition analyses of female players of American football in the Amazons Brno club (Czech Republic). In VI Konferencja Naukowa nt. "Fizjologiczne Uwarunkowania Postępowania Dietetycznego". 2014.
 60. JUŘÍKOVÁ, Jana. Nutrition analysis of the american futball players in the amazons Brno club. In VI Konferencja Nukowa nt: "Fizjologiczne Uwarunkowania Postepowania Dietetycznego". 2014.
 61. JUŘÍKOVÁ, Jana a Robin HAVELKA. Nutrition education and eating habits of pregnant women who attend antenatal clinics in Brno (Czech Republic). In Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Education of Tomorrow. Sosnowiec: Wyzsza Szkola Humanitas, Oficyna Wydawnictwa "Humanitas", 2014. s. 267 - 278, 12 s. ISBN 978-83-61991-60-1.
 62. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina PLUHÁČKOVÁ. Nutrition habits in boys attending three secondary shools in the Czech Republic. Bromatologia i chemia toksykologiczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2014, XLVII/2014, č. 3, s. 452-455. ISSN 0365-9445.
 63. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina PLUHÁČKOVÁ. Nutrition habits in boys attending three secondary schools in the Czech Republic. In XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "Bromatologia dla spoleczeństwa XXI wieku". 2014. ISBN 978-83-934442-5-0.
 64. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina PLUHÁČKOVÁ. Physical activity in boys attending three types of secondary schools in the Czech Republic. 2014.
 65. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lýdie STODOLOVÁ. Researching Out-of-school Physical Activities of Students at Selected Elementary Schools in the Region of Broumov (Czech Republic). In INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.
 66. JUŘÍKOVÁ, Jana a Daniela MASCHTOVSKÁ. Samoocena i stosunek aktywności fizycznej u dzieci z licum w Nowej Dubnici (Republika Slowacka). In II International Scientific Conference "MOrpho-biomechanical and psycho-physical aspects lf youth lifestyle in V4 countries. 2014.
 67. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Self-evaluation and relation to physical activity in children from grammar school in Nová Dubnica (Slovak Republic). In International Scientific Conference "Morpho-biomechanical and psycho-physical aspectsof youth lifestyle in V4 countries". 2014.
 68. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lýdie STODOLOVÁ. Věnují se žáci základních škol na Broumovsku mimoškolním pohybovým aktivitám? Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3, s. 130-133. ISSN 1210-5481.
 69. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA TĚLESNOU HMOTNOST. In Mgr. Petr Požárek. Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 8 - 38, 31 s. ISBN 978-80-210-6665-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6666-2014.
 70. JUŘÍKOVÁ, Jana a Eva NOVOTNÁ. Výzkumy faktorů ovlivňujících pohybovou aktivitu. In doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. a kol.. Aplikovaná antropomotorika II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 49-67, 19 s. ISBN 978-80-210-6749-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6750-2014.
 71. JUŘÍKOVÁ, Jana a Robin HAVELKA. Zjišťování vztahu k pohybové aktivitě u těhotných žen. 2014. ISSN 1210-5481.
 72. 2013

 73. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. Czech consumers ´criteria for meals selection in a cafereria. In Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Towaroznawstwo XXI wieku podstawa innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów. 2013. ISBN 978-83-62863-66-2.
 74. JUŘÍKOVÁ, Jana a Eva NOVOTNÁ. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD NEFARMAKOLOGICKÉ LÉČBY U PACIENTŮ TRPÍCÍCH HYPERTENZÍ. In MUDr. Dagmar Psalmanová. Výzkum ve sportovní medicíně II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 10 - 39, 30 s. ISBN 978-80-210-6411-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6412-2013.
 75. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. Eating habits and physical activity lf civil worders and soldiers of Military University of Ground Forces. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013.
 76. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. Eating habits of civil workers and soldiers of the Czech Republic army. Hygeia public health, Polish Society of Hygiene, 2013, roč. 13, č. 3, s. 300-303. ISSN 1509-1945.
 77. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. Eatings habits of different groups of soldiers. In Neuveden. HEALTH AND PSYCHOSOCIAL ISSUES OF UNIFORMED SERVICES. Warszawa: Polskie Towarzystvo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fyzycznej w Wojsku, 2013. s. 45-54, 10 s. 2013. ISBN 978-83-925727-4-9.
 78. HANZLOVÁ, Jitka, Jana JUŘÍKOVÁ a Jana MALČÍKOVÁ. Fitness exercising for muscles of abdomen, upper and lower limbs. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013.
 79. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jitka HANZLOVÁ a Jan PEKÁČ. Function and remedy of the hock joint. In Mezinárodní vědecká konference "Pohybové aktivity ve vědě a praxi. 2013.
 80. JUŘÍKOVÁ, Jana. HODNOCENÍ KVALITY POKRMŮ ODEBRANÝCH Z JÍDELNY VYSOKÉ VOJENSKÉ ŠKOLY POZEMNÍHO VOJSKA VE VYŠKOVĚ. In Mgr. Jana Juříková, Ph.D.. Problematika výživových zvyklostí I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 117-131, 15 s. ISBN 978-80-210-6163-7.
 81. JUŘÍKOVÁ, Jana. Changes to eating habits of young men after finishing a diving course. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference "Qualitative and Quantitative Research in Sport Science". 2013.
 82. KAISER, Alicja, Marek SOKOŁOWSKI a Jana JUŘÍKOVÁ. JAK VÝŽIVOVÉ NÁVYKY STARŠÍCH ŽEN OVLIVŇUJÍ VÝCHOVU KE SPRÁVNÉ VÝŽIVĚ U DĚTÍ A MLÁDEŽE Z POHLEDU POLSKÉ TRADICE I AKTUÁLNÍCH DIETETICKÝCH DOPORUČENÍ. In Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.. Problematika výživových zvyklostí II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 47 - 58, 12 s. ISBN 978-80-210-6333-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6334-2013.
 83. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. Kritéria výběru pokrmů v jídelně u českých konzumentů. In Konference "Spolupráce v kinantropologii". 2013. ISBN 978-80-210-6919-0.
 84. JUŘÍKOVÁ, Jana. Mléko a mléčné výrobkyve stravě dětí základních škol. In Konference "výživa, pohyb a zdravý životní styl". 2013. ISBN 978-80-87502-14-3.
 85. JUŘÍKOVÁ, Jana, Lýdie STODOLOVÁ a Martina ŠITINOVÁ. Nutrition habits and physical activity of pupils from elementary schools in Broumov region. In 8th FIEP European Congress. 2013. ISBN 978-80-89324-12-5.
 86. JUŘÍKOVÁ, Jana. Nutrition in sport climbing. In Mezinárodní vědecká konference "Pohybové aktivity ve vědě a praxi". 2013.
 87. JUŘÍKOVÁ, Jana. OBSAH ZINKU V HLAVNÍCH CHODECH OBĚDŮ ODEBRANÝCH Z JÍDELNY VYSOKÉ VOJENSKÉ ŠKOLY VE VYŠKOVĚ. In Mgr. Jana Juříková, Ph.D.. Problematika výživových zvyklostí I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 104-115, 12 s. ISBN 978-80-210-6163-7.
 88. JUŘÍKOVÁ, Jana a Michal DOČEKAL. Pohybová aktivita různých skupin zaměstnankyň firmy oděvního průmyslu. In Univerzita Hradec Králové. 19. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. Vo. Soulka" 26. - 27. 3. 2013 Sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2013. s. 76 - 81, 6 s. ISBN 978-80-7435-245-4.
 89. JUŘÍKOVÁ, Jana a Eva NOVOTNÁ. POHYBOVÁ AKTIVITA U OSOB TRPÍCÍCH HYPERTENZÍ. In MUDr. Dagmar Psalmanová. Výzkum ve sportovní medicíně II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 40 - 53, 14 s. ISBN 978-80-210-6411-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6412-2013.
 90. JUŘÍKOVÁ, Jana. Problematika výživových zvyklostí I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 151 s. ISBN 978-80-210-6163-7.
 91. JUŘÍKOVÁ, Jana, Milena JÍCHOVÁ a Martina PLUHÁČKOVÁ. Průzkum stravovacích zvyklostí sportovců zabývajících se sportovním lezením. Studia Kinanthropologica, 2013, roč. 14, č. 3, s. 197-203. ISSN 1213-2101.
 92. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. Stravovací zvyklosti civilních pracovníků a vojáků v Armádě České republiky. In Konference "Spolupráce v kinantropologii". 2013. ISBN 978-80-210-6919-0.
 93. JUŘÍKOVÁ, Jana. Stravovací zvyklosti vybraných skupin populace s různou fyzickou zátěží v pracovním procesu a ve volném čase. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca., Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2013, roč. 22/2013, č. 1, s. 41-42. ISSN 1210-5481.
 94. JUŘÍKOVÁ, Jana. Teaching of subject Biochemistry at the Faculty of Sports Studies of Masaryk University. In University of Defence. XXXI. International Colloquim on the Management of Educational Preocess aimed at current issues in science, education and creative thinking development. Proceedings of abstracts and electronic vetsion of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Publishing office of the University of Defence, 2013. s. 30-35, 6 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 95. JUŘÍKOVÁ, Jana. Volnočasová pohybová aktivita osob se sedavým zaměstnáním. In Lubomír Král, Zdenka Krajčovičová, Vladimír Meluš. Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl - recenzovaný zborník vedeckých prác. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 2013. s. 96-104, 9 s. ISBN 978-80-8075-580-5.
 96. JUŘÍKOVÁ, Jana. Výuka předmětu biochemie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. In Ing. Eva Hájková, CSc., Mgr. Rita Vémolová. XXXI. meninárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany - Fakulta ekonomiky a managementu, 2013. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 97. JUŘÍKOVÁ, Jana. VÝŽIVA A FYZICKÁ AKTIVITA PŘI VYSOKÉM KREVNÍM TLAKU. In Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.. Problematika výživových zvyklostí II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 38 - 46, 9 s. ISBN 978-80-210-6333-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6334-2013.
 98. STRACHOVÁ, Milena a Jana JUŘÍKOVÁ. ZMĚNY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR V ČESKÉM SPORTOVNÍM PROSTŘEDÍ PO ROCE 1989 A JEJICH VLIV NA ČESKOU SPORTOVNÍ REPREZENTACI. In Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.. Výzkum v sociologii sportu II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 8 - 39, 32 s. ISBN 978-80-210-6540-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6541-2013.
 99. 2012

 100. JUŘÍKOVÁ, Jana, Eva NOVOTNÁ a Martina ŠITINOVÁ. Eating habits and frequency of physical activity in hypertonic patients. In XXII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "Zywność i zywienie w XXI wieku - wyzwania i nadzieje". 2012.
 101. JUŘÍKOVÁ, Jana, Eva NOVOTNÁ a Martina ŠITINOVÁ. Eating habits and frequency of physical activity in hypertonic patients. Bromatologia i chemia toksykologiczna, Warszawa: SGGW, 2012, XLX/2012, č. 3, s. 1035 - 1038. ISSN 0365-9445.
 102. JUŘÍKOVÁ, Jana. Eating habits of older women. In Studentská vědecká konference "Stárnutí 2012". 2012. ISBN 978-80-87142-20-2.
 103. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lukáš REDL. Monitoring of experience with alcohol in college students who do sports. In V Konferencja Naukowa "fizjologiczne uwarunkowania postepowania dietetycznego. 2012.
 104. JUŘÍKOVÁ, Jana a Eva NOVOTNÁ. Pohybová aktivita u osob trpících hypertenzí. In Král, L., Petríková Rosinová, I., Grabczak, P., Černický, M.. POHYB A ZDRAVIE. Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, Trenčínska univerzita Alexandra Dubčeka, 2012. s. 473 - 484, 12 s. ISBN 978-80-8075-544-7.
 105. JUŘÍKOVÁ, Jana a Eva NOVOTNÁ. Průzkum pohybové aktivity u seniorů s diagnostikovanou hypertenzí. 2012. ISSN 1210-5481.
 106. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON BODY WEIGHT. In Proceedings of the thematic cenference: Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults. Bělehrad, Srbsko: University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, 2012. s. 354-360, 7 s. ISBN 978-86-80255-94-1.
 107. STRACHOVÁ, Milena a Jana JUŘÍKOVÁ. TRANSFORMATION OF SPORTS MOVEMENT IN THE CZECH REPUBLIC (1989–1992). In Milivoj Dopsaj, Irina Juhas, Goran Kasum. Proceedings of the Thematic Conference/International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Statut with Children, Youth and Adults. Bělohrad, Srbsko: Faculty of sport and Physical Education, Beograd, 2012. s. 55-59, 5 s. ISBN 978-86-80255-94-1.
 108. JUŘÍKOVÁ, Jana, Alicja KAISER a Marek SOKOŁOWSKI. Výživové návyky starších žen. In Hana Śtěpánková. Stárnutí. Ageing 2012. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012. s. 57 - 62, 6 s. ISBN 978-80-87142-20-2.
 109. JUŘÍKOVÁ, Jana, Alicja KAISER a Marek SOKOŁOWSKI. Výživové návyky starších žen. In Studentská vědecká konference Stárnutí 2012. 2012.
 110. 2011

 111. JUŘÍKOVÁ, Jana, Marie KALAČOVÁ a Petr GRAMETBAUER. Content of zinc in main meals consume by students of military university in Vyškov in the Czech Republic. In XVII International Conference "Children´s Health - impact of environment, nutrition, chemicals and toxic metals. 2011. ISSN 1230-0322.
 112. JUŘÍKOVÁ, Jana. Determination of zinc in dishes from the canteen of Military university in Vyškov in the Czech Republic. Polish Journal od Food and Nutrition Sciences, 2011, roč. 61/2011, supplement, s. 25 - 27. ISSN 1230-0322.
 113. JUŘÍKOVÁ, Jana. Drinking regime in swimming. In VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zywienie - Ruch - Zdrowie". 2011.
 114. JUŘÍKOVÁ, Jana a Martina ŠITINOVÁ. High blood presure - nutrition and physical activity. In Endokrynologa Otylość i Zaburzenia Przemiany Materii - 3rd Central European Congress on Obesity. 2011. ISSN 1734-3321.
 115. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jana KIRŠOVÁ. Jak se stravují děti zabývající se ve vol¨ném čase tancem v tanečním studiu. In KALOKAGATHIE. Fórum výchovy ke zdraví XIV. 2011.
 116. JUŘÍKOVÁ, Jana, Eva NOVOTNÁ a Martina ŠITINOVÁ. Je možná pohybová aktivita u pacientů s vysokým krevním tlakem? In Health Education and Quality of Life III. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2011. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7394-303-5.
 117. JUŘÍKOVÁ, Jana, Eva NOVOTNÁ a Martina ŠITINOVÁ. Nutrition and physical activity in hypertonic patients. In Book of abstracts. 8th International Conference Sport & Quality of Life. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 118. JUŘÍKOVÁ, Jana, Petr PĚCHA a Martina ŠITINOVÁ. Smoking rate and alcohol consummation of selected members of combat and supply unit of mechanized battalion from Tábor. In Physical activity and health promotion in the military environment. Warszawa: Polish scientific physical education association section of physical education in the army, 2011. s. 255 - 261, 7 s. Series, Monograph, No 3. ISBN 978-83-925727-9-4.
 119. JUŘÍKOVÁ, Jana, Marie KALAČOVÁ a Petr GRAMETBAUER. Zinc content in meals. Are main courses obtained in the canteen of the Military University of Ground Forces in Vyškov in the Czech Republic all right? Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, roč. 92, č. 3, s. 523 - 525. ISSN 1895-4316.
 120. 2010

 121. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jana KIRŠOVÁ. Eating habits of choldren attending B-fresh dance studio. In Faculty of sport and physical education. Medunarodna naučna konferencija "Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista". Zbornik radova. beograd: Faculty of sport and physical education, 2010. s. 376 - 380, 5 s. ISBN 978-86-80255-61-3.
 122. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jana KIRŠOVÁ. Jak se stravují děti navštěvující taneční studio B-fresh. In Univerzita obrany. XXVIII Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2010. s. 31 - 32, 2 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 123. ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jiří NYKODÝM, Lenka BIEBERLOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Igor DUVAČ, Jana JUŘÍKOVÁ, František HAVLÍK, Miriam KALICHOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Zdenko REGULI, Vladimír PSALMAN, Ondřej SMOLKA, Tomáš VESPALEC a Erika ZEMKOVÁ. Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 166 s. Pohybové a zdravotní aspekty v konantropologickém. ISBN 978-80-210-5176-8.
 124. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Pohybové aktivity žen ve věku 30 - 45 let. In Svoboda Zdeněk. Sborník příspěvků z III. mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie KONFERENCE PLNÉ BAREV. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2010. 84 s. ISBN 978-80-244-2573-3.
 125. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jana KIRŠOVÁ. Stravovací zvyklosti sportujících dětí navštěvujících taneční studio. 2010. ISSN 1210-5481.
 126. 2009

 127. JUŘÍKOVÁ, Jana a Petr PĚCHA. Dietary habits of soldiers in view of physical work demands. In Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army. 1. vyd. Warszawa: Polish scientific education association section of physical education in the army, 2009. s. 191 - 197, 7 s. Polish scientific education, 1. ISBN 978-83-925727-1-8.
 128. JUŘÍKOVÁ, Jana a Petr PĚCHA. Eating habits of soldiers in depending up physical seriorisness of exercise work. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. XXVII. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 129. JUŘÍKOVÁ, Jana, Michaela KLUSOVÁ, Aleš KOMÁR, Konstantinos LAPARIDIS a Renata PIETRZAK-FIEĆKO. Infant nutrition patterns reported by mothers. Medycyna Środowiskowa, Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 2009, roč. 12, č. 1, s. 90-92. ISSN 1505-7054.
 130. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Monitoring sporting activities and nutrition habits among children attending Nova Dubnica secondary school (Slovak republic). In Theoretical, methodology and methodical aspects of physical education. 1. vyd. Belgrade: University of Belgrade, 2009. s. 348 - 357, 10 s. ISBN 978-86-80255-54-5.
 131. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Monitoring sporting activities and nutrition habits among children attending the Nova Dubnica secondary school (Slovak Republic). In Theoretical, methodology a nd methodical aspects of physical education. Conference proceedings. 1. vyd. Belgrade: University of Belgrade, 2009. s. 348 - 353, 6 s. ISBN 978-86-80255-54-5.
 132. JUŘÍKOVÁ, Jana a Petr PĚCHA. Napopularniejsze grupy żywności spożywane przez żołnierzy w zależności od ciężkości pracy. Źywienie człowieka i metabolizm. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, Warszawa: Instytut żywności i żywienia, 2009, roč. 36, č. 1, s. 221 - 225. ISSN 0209-164X.
 133. STRACHOVÁ, Milena, Ján GREXA a Jana JUŘÍKOVÁ. Ocena zmian organizacji ruchu sportowego w Republice Czeskiej po 1989 roku. In VII Ogólnopolska konferencja naukowa "Źywienie - ruch - zdrowie". 2009.
 134. KAISER, Alicja, Marek SOKOŁOWSKI a Jana JUŘÍKOVÁ. Výchova ke správné výživě u dětí a mládeže z pohledu polské tradice i aktuálních dietetických doporučení. In Health Education and Quality of Life II. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009. s. 108 - 113, 6 s. ISBN 978-80-7394-180-2.
 135. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Vztah ke sportu u rodičů a dětí z gymnázia v Nové Dubnici (SR). In KALOKAGATHIE. Fórum výchovy ke zdraví. Xii. Celostátní seminář výchovy ke zdravému životnímu stylu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 5 s. ISBN 978-80-210-4996-3.
 136. 2008

 137. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan ŠIMŮNEK a Marcela BUDÍKOVÁ. A contribution to the research of obesity incidence among children of younger school age. In School and Health 21 - Topical issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 161 - 167, 7 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
 138. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Hodnocení vztahu mezi poměrem tělesné hmotnosti ke vztahu ke sportu a zjišťování stravovacích návyků u dětí navštěvujících gymnázium v Nové Dubnici (Slovenská republika). In Mezinárodní konference konaná 6. - 7. listopadu 2008 v Brně. "Sport a kvalita života". Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. 10 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 139. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. CD-ROM, 10 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 140. JUŘÍKOVÁ, Jana, Danka MASCHTOVSKÁ a Konstantinos LAPARIDIS. Má vliv na sportování dětí pozitivní příklad rodičů? In Sborník příspěvků z XV. ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí "Optimální působení tělesné zátěže" s podtitulem "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". CD-ROM. Hradec Králové: PDF UHK, Rehab FNHK, ČSTL, 2008. s. CD-ROM, 6 s. ISBN 978-80-7041-994-6.
 141. JUŘÍKOVÁ, Jana, Michaela KLUSOVÁ, Konstantinos LAPARIDIS a Renata PIETRZAK-FIECZKO. Monitoring of nutrition of children born in maternity hospitals in Frýdek-Místek region (Czech Republic). In XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Narażenie dziecka na szkodliwe czynniki środowiskowe i społeczne”. 2008.
 142. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Monitoring sporting activities and nutrition habits among children attending the Nová Dubnica secondary school (Slovak republic). In Međunarodna naučna konferencija "Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja". 2008.
 143. JUŘÍKOVÁ, Jana a Aleš KOMÁR. Nutrition habits of students at the Military University of Ground Forces. In VIII Krajowe Warsztaty Żywieniowe nt. "Metody ankietowe w badaniach żywieniowych". 2008.
 144. JUŘÍKOVÁ, Jana, Konstantinos LAPARIDIS a Lenka BIEBERLOVÁ. Popularność mleka wśród uczniów szkoły podstawowej w Letovicích (Republika Czeska). In XIX Ogólnopolske sympozjum bromatologiczne nt. "Prawidłowa jakość żywności i racjonalne żywienie podstawą profilaktyki zdrowotnej". 2008.
 145. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Porównanie stylu życia wybranej grupy kobiet i mężczyzn w wieku średnim. In Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 2008. s. 175 - 181, 7 s. Monografie Nr 2/08. ISBN 978-83-927029-1-7.
 146. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Praćenje sportskih aktivnosti i navika u ishrani kod učenika srednje škole u Novoj Dubnici (Republika Slovačka). In Teorijski, metodološki i metidički aspekti fizičkog vaspitanja. Zbornik radova. 1. vyd. Beograd: Univerzitet u Beogradu. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2008. s. 351 - 356, 6 s. ISBN 978-86-80255-53-8.
 147. JUŘÍKOVÁ, Jana. Sledování životního stylu dětí z gymnázia v Nové Dubnici (Slovenská republika). In 4. Mezinárodní konference "Škola a zdraví 21". 2008.
 148. JUŘÍKOVÁ, Jana. The affinity to leisure time activities in 10 years old children frequenting of multi-annual secondary school in Nová Dubnica. In XVI Konferencja Naukowa "Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych". 2008.
 149. JUŘÍKOVÁ, Jana, Konstantinos LAPARIDIS a Lenka BIEBERLOVÁ. The popularity of milk and dairy products with families of children attending the primary school in Letovice (Czech Republic). In III Konferencja "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego". 2008.
 150. JUŘÍKOVÁ, Jana, Marie KALAČOVÁ, Petr GRAMETBAUER a Konstantinos LAPARIDIS. Volume of zinc in the lunch portion taken in Military University of Ground Forces cafeteria in Vyškov (Czech Republic). In V Sympozjum z cyklu "Pierwiasti śladowe w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. pierwiasti śladowe w łańcuchu żywieniowym". 2008. ISBN 978-83-7365-151-7.
 151. JUŘÍKOVÁ, Jana. Żywność dla ludzi aktywnych. In VI Konferencja Szkoleniowa pt. "Aktualne zalecenia żywioniowe w żywieniu zbiorowym oraz wpływ sposobu żywienia na zdrowie". 2008.
 152. 2007

 153. JUŘÍKOVÁ, Jana a Alena KIRŠOVÁ. Consumption habits of the randomly select groups of people living in Brno in the Czech Republic - information scientists. Żywienie człowieka i metabolizm. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 2007, XXXIV/2007, 1/2, s. 74 - 77. ISSN 0209-164X.
 154. JUŘÍKOVÁ, Jana. Eating habits of students in Vyškov (the Czech Republic). Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa: Państwowy Zakład Higieny, 2007, roč. 58/2007, č. 2, s. 423 - 426. ISSN 0035-7715.
 155. JUŘÍKOVÁ, Jana a Marek SOKOŁOWSKI. Favourite meals of Polish physical education students and of Czech civilian students of the Military University of Ground Forces. In Biosocial Effects of Military Service as a Basis for Further Improvement of Future Physical Education and Sports Programmes. Poznan (Polsko): The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznań, 2007. s. 371 - 378, 8 s. ISBN 978-83-88923-83-8.
 156. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Některé aspekty sebehodnocení životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Studentská vědecká konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. 32 s.
 157. JUŘÍKOVÁ, Jana. Nutrition habits of primary school and secondary school students. In VII Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. „Nowe tendencje w kultruze fizycznej i turystyce w kontekscie hotelarstwa i gastronomii“. 2007.
 158. JUŘÍKOVA, Jana. Obserwacja stylu życia kobiet w wieku średnim uczęszczających na kurs aerobiku w Rousínově (Republika Czeska). Medycyna Sportowa. Polish Journal of Sports Medicine, Warszawa: Agencja Wydawnicza Medsportpress, 2007, roč. 23/2007, Suplement, s. 30. ISSN 1232-406X.
 159. JUŘÍKOVÁ, Jana a Romana JELÍNKOVÁ. Ocena popularności spożycia owoców wsród studentów wybranych wyższych uczelni regionu Południowych Moraw (Republika Czeska). Żywienie Człowieka i Metabolizm. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 2007, XXXIV/2007, 1/2, s. 629 - 633. ISSN 0209-164X.
 160. JUŘÍKOVÁ, Jana, Aleš KOMÁR a Miluše ROZKOŠNÁ. Příspěvek ke zjišťování obezity u studentů vysoké vojenské školy. In XXV International Colloquium on the Management of Educational Process aninmed at current issues in science, education and creative thinking development. Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 53. ISBN 978-80-7231-228-3.
 161. PAWLIŃSKA-CHMARA, Romana a Jana JUŘÍKOVÁ. The Assessment of Nutritional Habits of Middle School Youth from Opole. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykova univerzity, Brno, 2007. s. CD ROM. ISBN 978-80-210-4435-7.
 162. JUŘÍKOVÁ, Jana a Petra DOLEŽELOVÁ. Występenie dyskusyjne w sprawie przyzwyczajeń żywieniowych u dzieci wieku przedszkolnego w Republice Czeskiej. 2007.
 163. JUŘÍKOVÁ, Jana a Alena KIRŠOVÁ. Występienie dotyczące obserwacji stylu życia kobiet i mężczyzn uczęszczających na kurs fitness. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, Poznań (Polska): Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, 2007, roč. 3/2007, č. 2, s. 75-76. ISSN 1734-3321.
 164. JUŘÍKOVÁ, Jana. Zjišťování životního stylu osob navštěvujících střediska fitness. In Healath Education and Quality of Live. Hluboká nad Vltavou: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007. s. CD ROM. ISBN 978-80-7040-993-0.
 165. JUŘÍKOVÁ, Jana. Životní styl jako základ kvality života a zdraví. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno, 2007. s. CD ROM. ISBN 978-80-210-4435-7.
 166. 2006

 167. JUŘÍKOVÁ, Jana. Aspects influencing the students´choice of meal in the canteen of the John of Luxembourg Military Secondary School in Vyškov (Czech Republic). In Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa. Teoria i praktyka. 1. vyd. Poznan: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2006. s. 113 - 117, 5 s. Monografia Tom 2. ISBN 83-88537-42-3.
 168. JUŘÍKOVÁ, Jana, Marie KALAČOVÁ a Petr GRAMETBAUER. Content of selected elements in canteen in Military University of the Ground Forces in Vyškov (the Czech Republic). In Ogólnopolskie sympozium bromatologiczne. 1. vyd. Ustroń: SGGW, 2006. s. 93-94, 2 s.
 169. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lenka DURANOVÁ. Eating habits of students of the hight school from Ivančice (the Czech Republic). In VII Krajowe Warsztaty Zywieniowe. 1. vyd. Rogów: SGGW, 2006. s. 56. ISBN 83-7244-760-8.
 170. JUŘÍKOVÁ, Jana. Ocena BMI i grubości fałdów skórno-tłuszczowych czeskich dzieci w wieku szkolnym ze szkoł podstawowych w Brnie (Republika Czeska). In Praca zbiorowa z WIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowe środowisko – zdrowe dziecko“. 1. vyd. Legnica: Centrum zdrowia dziecka, 2006. s. 111.
 171. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jan ŠIMŮNEK. Ocena BMI i grubości fałdów skórno-tłuszczowych czeskich dzieci w wieku szkolnym ze szkół podstawowych w Brnie (Republika Czeska). Medycyna Środowiskowa, Legnica (Polsko): Wydawnictwo Edytor, 2006, roč. 9/2006, č. 2, s. 43 - 47.
 172. JUŘÍKOVÁ, Jana. Popularity of meals in the canteen of the John of Luxembourg Military Secondary School in Vyškov (the Czech Republic). In Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. "Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa. Teoria i praktyka.". 2006.
 173. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Příspěvek ke sledování životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Sborník abstrakt mezinárodní konference konané 9. - 10. listopadu 2006 v Brně. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2006. s. 120. ISBN 80-210-4145-5.
 174. JUŘÍKOVÁ, Jana, Ignác HOZA a Aleš KOMÁR. Výskyt obezity u studentů Vysoké vojenské školy. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 43. ISBN 80-210-4145-5.
 175. 2005

 176. JUŘÍKOVÁ, Jana. Badanie flory mikrobiologicznej w racjach pokarmowych z garnizonu w Vyškově (Republika Czeska). 1. vyd. Naleczow: SGGW, 2005. s. 116. ISBN 83-86-796-95-2.
 177. JUŘÍKOVÁ, Jana a Soňa JULÍNKOVÁ. Entray to Monitoring of Eating Habits in Students. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků: XXIV. Mezinárodní vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 2005. s. 46-47, 2 s. ISBN 80-723-139-5.
 178. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lenka DURANOVÁ. Mění žáci při přechodu ze základní školy na střední školu své stravovací návyky? In Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10. - 11. 11. 2005 v Brně. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2005. s. 53. ISBN 80-210-3863-2.
 179. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan POKORNÝ a Jana DOSTÁLOVÁ. Preferencje dodatków do potraw mięsnych wsród studentów Wyższej Szkoły Wojskowej Wojsk Lądowych w Vyškově (Republika Czeska). Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, Warszawa: SGGW, 2005, XXXII/2005, suplement, s. 60-64. ISSN 0209-164X.
 180. JUŘÍKOVÁ, Jana a Soňa JULÍNKOVÁ. Průzkum stravovacích zvyklostí studentů. In Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře "Pohybové aktivity a zdraví člověka". 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. s. 56-61, 6 s. ISBN 80-7077-691-9.
 181. JUŘÍKOVÁ, Jana, Alice HRUBÁ a Antonín JUŘÍK. Stravovací návyky a pohybové aktivity v prevenci vzniku obezity. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace (Sborník příspěvků z česko-slovensko-polského sympozia). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 321-330, 10 s.
 182. JUŘÍKOVÁ, Jana. Studies of the microbiological flora in the food rations of the Vyškov garnison (the Czech Republic). Bromatologia i chemia toksykologiczna, Warszawa: SGGW, 2005, XXXVII/200, suplement, s. 365-366. ISSN 0365-9445.
 183. JUŘÍKOVÁ, Jana, Antonín JUŘÍK a Alice HRUBÁ. Wpływ sposóbu żywienia, stanu odżywienia i aktywności fizycznej na powstanie otyłości. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, Warszawa: SGGW, 2005, XXXII/2005, suplement, s. 813-817. ISSN 0209-164X.
 184. JUŘÍKOVÁ, Jana a Alice HRUBÁ. Wysiłek fizyczny, tryb życia i ich wpływ na występowanie otyłości u różnych grup populacji. Polish Journal of Sports Medicine, Poznaň: AWF, 2005, roč. 3/2005, č. 21, s. 207. ISSN 1232-406X.
 185. JUŘÍKOVÁ, Jana, Petr GRAMETBAUER a Marie KALAČOVÁ. Zawartość wybranych elementów w racjach poarmowych ze stołówki Wyższej Szkoły Wojskowej Wojsk Lądowych w Vyškově (Republika Czeska). Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, Warszawa: SGGW, 2005, XXXII/2005, suplement, s. 529-532. ISSN 0209-164X.
 186. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lenka DURANOVÁ. Zmiany w przyzwyczajeniach żywieniowych uczniów szkół średnich w regionie Ivančickim (Republika Czeska) po przejściu ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. Nowiny Lekarskie, Poznan: AWF, 2005, roč. 74/2005, č. 4, s. 412-415. ISSN 0860-7397.
 187. 2004

 188. JUŘÍKOVÁ, Jana, Marie KALAČOVÁ a Petr GRAMETBAUER. Heavy metal contents (lead and cadmium) in sets of courses served in Military University dinning hall in the Czech Republic. Warzszawa: SGGW, 2004. s. 125 - 128, 4 s. Zywność. Nauka, Technologia, Jakość, 11. ISBN 1425 - 6959.
 189. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan ŠIMŮNEK a Marcela BUDÍKOVÁ. Hodnocení BMI a množství podkožního tuku u vybraných skupin vojáků. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně, 2004.
 190. JUŘÍKOVÁ, Jana a Miroslav GROSSMANN. Możliwości oceny badań flory mikrobiologicznej w daniach obiadowych. In IV th International Scientific Conference "Hygienic and Environmental Health Determinants. 1. vyd. Nałęczów: Akademia Medyczna w Lublinie, 2004. s. 88 - 88, 1 s.
 191. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan POKORNÝ a Jana DOSTÁLOVÁ. Preferencje dodatków do potraw mięsnych u studentów Wyższej Szkoły Wojsk. In Postępy w epidemiologii i ocenie żywności funkcjonalnej. 1. vyd. Poznań - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2004. s. 84 - 85, 2 s.
 192. JUŘÍKOVÁ, Jana. Preferencje dodatków do potraw mięsnych u wojskowych i cywilnych studentów Wyższej Szkoły Wojskowej Wojska Lądowego w Vyškově (Republika Czeska). Bromatologia i chemia toksykologiczna, Warszawa: SGGW, 2004, XXXVII, suplement, s. 45-50. ISSN 0365-9445.
 193. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan POKORNÝ, Jana DOSTÁLOVÁ a Lenka DURANOVÁ. Preferencje dodatków do potraw mięsnych w zakładach żywienia zbiorowego. 1. vyd. Warszawa: Szkoła główna gospodarstwa wiejskiego, 2004. s. 563 - 568, 6 s. ISBN 83-7244-560-5.
 194. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan POKORNÝ, Jana DOSTÁLOVÁ a Lenka DURANOVÁ. Preferencje dodatków do potraw mięsnych w zakładach żywienia zbiorowego wśród uczniów i studentów szkół wyższych. In Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004. s. 563-568, 6 s. ISBN 83-7244-560-5.
 195. JUŘÍKOVÁ, Jana a Lenka DURANOVÁ. Příspěvek ke sledování stravovacích zvyklostí studentů středních škol. 1. vyd. Vyškov: Fakulta ekonomiky obrany státu Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, 2004. CD-ROM.
 196. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan ŠIMŮNEK, Marcela BUDÍKOVÁ a Milan NAVRÁTIL. Sledování vybraných disciplín v tělesné výchově v závislosti na stavbě těla. In Sborník příspěvků z XI. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univirzity v Hradci Králové, 2004. s. CD-ROM, CD-ROM.
 197. JUŘÍKOVÁ, Jana a Antonín JUŘÍK. Vliv sedavého zaměstnání na vznik obezity u vojenských studentů a osob v pracovním poměru. XXIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k atuálním problémům vědy, výchovy, výdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení, Brno: Vojenská akademie, 2004, XXIII/2004, s. 42. ISSN 80-85960-92-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2020 12:38