Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VENTRUBA, Tomáš, Michal JEŠETA, Luboš MINÁŘ, Jindřich VOMELA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Czech Women’s Point of Views on Immediate Breast Reconstruction after Mastectomy due to BRCA Gene Mutation or Breast Cancer. Healthcare. Basel: MDPI, 2023, roč. 11, č. 12, s. 1-15. ISSN 2227-9032. doi:10.3390/healthcare11121755.
  2. JEŠETA, Michal, Anna POSPÍŠILOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Kateřina FRANZOVÁ, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ, Bartosz KEMPISTY, Tomáš OŽDIAN, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Non-Invasive Diagnostics of Male Spermatogenesis from Seminal Plasma: Seminal Proteins. Diagnostics. Basel: MDPI, 2023. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics13152468.
  3. OŽDIAN, T., J. VODIČKA, J. DOSTÁL, D. HOLUB, J. VÁCLAVKOVÁ, Michal JEŠETA, B HAMERNÍKOVÁ, P. KOUŘILOVÁ, O. MALCHAR, V. DVOŘÁK, P. HEJTMÁNEK, K. SOBKOVÁ, Pavel VENTRUBA, R. PILKA, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Proteome Mapping of Cervical Mucus and Its Potential as a Source of Biomarkers in Female Tract Disorders. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, 2023, roč. 24, č. 2, s. 1-22. ISSN 1661-6596. doi:10.3390/ijms24021038.
  4. SOURALOVÁ, Tereza, Pavel VENTRUBA, Michal JEŠETA, Daniela ŘEHÁKOVÁ, Aleš HAMPL a Irena KOUTNÁ. Quality control of clinical-grade human embryonic stem cells. In Standardizing Stem Cell Core Facilities in Europe: a CorEuStem Symposium, Lisbon, Portugal. 2023.
  5. VENTRUBA, Tomáš, Pavel VENTRUBA, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA, Tereza SOURALOVÁ, Irena KOUTNÁ a Aleš HAMPL. The contribution of donated human embryos suitable for the production of embryonic stem cells to increase the quality of life: Selection and preparation of embryos in the Czech Republic. Advances in Clinical and Experimental Medicine. WROCLAW: WROCLAW MEDICAL UNIV, 2023. ISSN 1899-5276. doi:10.17219/acem/158777.
  6. SOURALOVÁ, Tereza, Daniela HULÍNOVÁ, Michal JEŠETA, Pavel VENTRUBA, Aleš HAMPL a Irena KOUTNÁ. Truncated vitronectin with E-cadherin enables the xeno-free derivation of human embryonic stem cells. Scientific Reports. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-42236-5.
  7. SOURALOVÁ, Tereza, Daniela HULÍNOVÁ, Michal JEŠETA, Pavel VENTRUBA, Aleš HAMPL a Irena KOUTNÁ. Vitronectin is a xeno-free and defined surface for the derivation of human embryonic stem cells. In ISSCR Annual meeting 2023, Boston, USA. 2023.

  2022

  1. SOURALOVÁ, Tereza, Pavel VENTRUBA, Michal JEŠETA, Daniela ŘEHÁKOVÁ, Aleš HAMPL a Irena KOUTNÁ. CLINICAL-GRADE HUMAN EMBRYONIC STEM CELLS. In the XXI. Interdisciplinary Meeting of Young Biologists, Biochemists and Chemists, Milovy, Czech Republic. 2022. ISSN 2336-7210.
  2. JEŠETA, Michal, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří KALINA, Lenka MEKIŇOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Correlation between Zn/Cu ratio and Bisphenol A in seminal plasma in men with varicocele. In 38th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE. 2022. ISSN 0268-1161.
  3. SOURALOVÁ, Tereza, Pavel VENTRUBA, Michal JEŠETA, Daniela ŘEHÁKOVÁ, Aleš HAMPL a Irena KOUTNÁ. Establishment of human embryonic stem cells for stem-cell therapies. In SY-STEM 2022, Vienna, Austria. 2022.
  4. VENTRUBA, Pavel, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Tomáš VENTRUBA, David RUMPÍK a Ivona OBROVSKÁ. Globální trendy a praxe v reprodukční medicíně. In Celoslovenský rozbor perinatálnej a materskej morbidity a mortality za rok 2021 s medzi-národnou účasťou, 17.- 18. 6. 2022, Nižná nad Oravou, SR. 2022.
  5. VENTRUBA, Tomáš, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Immediate breast reconstruction after mastectomy from the patient's point of view. In 78th ASRM Scientific Congress, 22.-26.10.2022, Anaheim, California, USA. 2022. doi:10.1016/j.fertnstert.2022.09.098.
  6. VENTRUBA, Tomáš, Luboš MINÁŘ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Immediate breast reconstruction in patients with BRCA mutation and breast cancer - our approach. In ESMO Breast Cancer Congress, 2022 (3-5 May), Berlin, Germany. 2022. doi:10.1016/j.annonc/2022.03.148.
  7. VENTRUBA, Tomáš, Pavel VENTRUBA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Jindřich VOMELA. Okamžitá rekonstrukce prsu u nosiček BRCA 1 a BRCA 2 mutace. In VIII. spoločný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, 26.-29.5.2022, Bratislava. 2022. ISBN 978-80-973380-1-5.
  8. VENTRUBA, Pavel, Ivona OBROVSKÁ, Tomáš VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA a David RUMPÍK. Současné trendy a praxe v asistované reprodukci - srovnání Česka, Německa a Rakouska. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Doškolování lékařů LEVRET s.r.o., 2022, roč. 19, č. 1, s. 49-60. ISSN 1211-1058.
  9. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Lukáš PRUDIL. Surogátní mateřství. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Doškolování lékařů LEVRET s.r.o., 2022, roč. 29, č. 1, s. 80-92. ISSN 1211-1058.
  10. JEŠETA, Michal, Kateřina FRANZOVÁ, Simona MACHYNOVÁ, Jiří KALINA, Jiří KOHOUTEK, Lenka MEKIŇOVÁ, Igor CRHA, Bartosz KEMPISTY, Marek KAŠÍK, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Jana NAVRÁTILOVÁ. The Bisphenols Found in the Ejaculate of Men Does Not Pass through the Testes. Toxics. Basel: MDPI, 2022, roč. 10, č. 6, s. 1-9. ISSN 2305-6304. doi:10.3390/toxics10060311.
  11. SOURALOVÁ, Tereza, Daniela ŘEHÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Lenka TESAŘOVÁ, Jindřich BERÁNEK, Pavel VENTRUBA, Aleš HAMPL a Irena KOUTNÁ. The Manufacture of Xeno- and Feeder-Free Clinical-Grade Human Embryonic Stem Cell Lines: First Step for Cell Therapy. International Journal of Molecular Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 23, č. 20, s. 1-15. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms232012500.
  12. VENTRUBA, Pavel, Tomáš VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Martin PETRENKO, Michal POHANKA, Michal FELSINGER a Branislav BABJAK. Transgender problematika a chirurgie female to male. In VIII. spoločný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, 26.-29.5.2022, Bratislava. 2022. ISBN 978-80-973380-1-5.

  2021

  1. CRHA, Karel, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jan VODICKA a Tomáš CRHA. Adenomyóza - možný vliv na funkci a receptivitu endometria. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2021, roč. 86, č. 3, s. 205-209. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021205.
  2. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Aleš HAMPL, Tereza SOURALOVÁ a Irena KOUTNÁ. Aspekty výběru embryí a jejich příprava pro vznik lidských embryonálních kmenových buněk určených k humánní terapii. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 86, č. 1, s. 5-10. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg20215.
  3. GÁL, Roman, Iveta ZIMOVÁ, Helena ANTONI, Petra MINARČÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš HRUBAN a Ondřej HRDÝ. Delivery of a Healthy Baby from a Brain-Dead Woman After 117 Days of Somatic Support: A Case Report. American Journal of Case Reports. Melville: INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC, 2021, roč. 22, MAY 2021, s. 1-7. ISSN 1941-5923. doi:10.12659/AJCR.930926.
  4. JEŠETA, Michal, Kateřina FRANZOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Elena KISTANOVA, Peter HARBULÁK, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Endocrine disrupting chemicals and their detection in an IVF laboratory. Medical Journal of Cell Biology. Warwaw: Walter de Gruyter, 2021, roč. 9, č. 4, s. 165-169. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2021-0023.
  5. JANKOWSKI, Maurycy, Marie MACHATKOVA, Pavel VENTRUBA, Elena KISTANOVA, Alexander MAKAREVICH, Radek PROCHAZKA a Michal JEŠETA. Challenges of stem cell application in research and clinical practice - an update. Medical Journal of Cell Biology. Warsaw: Walter de Gruyter, 2021, roč. 9, č. 4, s. 160-164. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2021-0022.
  6. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ, Martin HUSER a Robert HUDEČEK. Kryokonzervace spermatu před gonadotoxickou léčbou ve Fakultní nemocnici Brno v letech 1995-2020. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2021, roč. 86, č. 3, s. 156-162. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021156.
  7. VENTRUBA, Tomáš, Pavel VENTRUBA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Michal FELSINGER. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu – využití okamžité rekonstrukce: 2016-2020. In 7. kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, 16. - 19. 9. 2021, Karlovy Vary. 2021.
  8. JEŠETA, Michal, Jana NAVRÁTILOVÁ, Kateřina FRANZOVÁ, Sandra FIALKOVÁ, Bartozs KEMPISTY, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Overview of the Mechanisms of Action of Selected Bisphenols and Perfluoroalkyl Chemicals on the Male Reproductive Axes. Frontiers in Genetics. Laussane: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 12, September 2021, s. 1-13. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2021.692897.
  9. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER a Jindřich VOMELA. Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu - náš přístup. Česká gynekologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2021, roč. 86, č. 6, s. 374-380. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021374.
  10. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, K. REZABEK, K. VESELA, G. TAUWINKLOVA, P. TRAVNIK, Michal JEŠETA, T. MARDESIC, Igor CRHA, L. JELINKOVA a D. RUMPIK. Řešená problematika reprodukční medicíny v České republice 2020. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2021, roč. 86, č. 2, s. 140-147. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021140.

  2020

  1. KOCHEROVA, I., K. STEFANSKA, R. BRYL, J. PEREK, W. PIEŃKOWSKI, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, P. MOZDZIAK a Michal JEŠETA. Apoptosis related genes expression in primary in vitro culture of human ovarian granulosa cells. Medical Journal of Cell Biology. Walter de Gruyter, 2020, roč. 8, č. 4, s. 176-182. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2020-0023.
  2. JEŠETA, Michal, Markéta MYŠKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Karel CRHA, Eva CHMELÍKOVÁ, Elena KISTANOVA a Pavel VENTRUBA. Can oocytes repair fragmented DNA of spermatozoa? Medical Journal of Cell Biology. Walter de Gruyter, 2020, roč. 8, č. 2, s. 73-77. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2020-0008.
  3. JEŠETA, Michal, Pavel VENTRUBA, W. KRANC, K. JOPEK, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a B. KERNPISTY. Cell-free seminal mRNA as a marker of complete obstruction in azoospermic men. 2020.
  4. CRHA, Karel, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, R. PILKA, J. VODIČKA a Igor CRHA. Cervikální sekret - důležitý faktor reprodukce. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 85, č. 5, s. 333-338. ISSN 1210-7832.
  5. JEŠETA, Michal, Kateřina FRANZOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Comparison of microfluidic and swim-up sperm separation methods for IVF. Medical Journal of Cell Biology. Warsaw: Walter de Gruyter, 2020, roč. 8, č. 4, s. 170-175. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2020-0022.
  6. JEŠETA, Michal, Andrea CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Igor CRHA, Zdeněk GLATZ, Bartosz KEMPISTY a Pavel VENTRUBA. Metabolic activity of human embryos after thawing differs in atmosphere with different oxygen concentrations. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 8, s. 1-13. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm9082609.
  7. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Jindřich VOMELA a Pavel VENTRUBA. Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu - náš přístup. In Sborník abstrakt 30. sympozia asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP a 19. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie. 2020.
  8. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Jindřich VOMELA a Pavel VENTRUBA. Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu – náš přístup. In 19. česko–slovenská konference reprodukční gynekologie, 10.11.2020, Brno. 2020.
  9. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ a Patrícia NIŽNÍKOVÁ. Současné možnosti asistované reprodukce. In Kongres ČRS ČLS JEP. 2020.
  10. CHMELÍKOVÁ, E., M. SEDMÍKOVÁ, Michal JEŠETA, P. POSTLEROVÁ, R. KREJČÍŘOVÁ, T. KREJČOVÁ, K. HAVLÍKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Suitability of 3D culture system with GrowDex for longterm culture of granulosa cells. In ESHRE's virtual 36th Annual Meeting. 2020.
  11. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Kristýna JORDÁNOVÁ, Michal HUPTYCH, Anna JOUZOVÁ, Romana GERYCHOVÁ a Pavel VENTRUBA. The effect of transient fetal bradycardia and other heart rate changes during and after external cephalic version on perinatal outcomes. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 245, FEB 2020, s. 39-44. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2019.11.025.
  12. KOCHEROVA, Ievgeniia, Rut BRYL, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Michal JEŠETA. The extracellular reactive oxygen species levels in primary in vitro culture of human ovarian granulosa and cumulus cells. Medical Journal of Cell Biology. Warsaw: Walter De Gruyter, 2020, roč. 8, č. 3, s. 112-117. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2020-0014.
  13. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Aleš HAMPL, Irena KOUTNÁ a Tereza SOURALOVÁ. Výběr a příprava embryí pro vznik lidských embryonálních kmenových buněk určených k humánní terapii. In 30. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP a 19. česko–slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, Czech Republic. 2020.

  2019

  1. JEŠETA, Michal, Tomáš CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Bisfenoly v patologii reprodukce. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 2, s. 161-165. ISSN 1210-7832.
  2. SOURALOVÁ, Tereza, Aleš HAMPL, Irena KOUTNÁ a Pavel VENTRUBA. Clinical grade human embryonic stem cells: derivation and characterization. In 29. sympozium asistované reprodukce a 18. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, Czech Republic. 2019.
  3. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, E. LOUSOVÁ a Z. PAPÍKOVÁ. Děložní mikrobiom jako faktor receptivity endometria. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 84, č. 1, s. 49-54. ISSN 1210-7832.
  4. RUMPÍK, David, Tatana RUMPIKOVA, Michal POHANKA, Pavel VENTRUBA a Silvie BELASKOVA. Gestational surrogacy in the Czech Republic. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2019, roč. 163, č. 2, s. 155-160. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.040.
  5. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Eliška GAZÁRKOVÁ a Martina SZYPULOVÁ. Konzervativní terapie klinických projevů endometriózy v reprodukční gynekologii. Bolest. Tigis s.r.o., 2019, roč. 22, č. 2, s. 1-11. ISSN 1212-0634.
  6. VENTRUBA, Pavel, Robert HUDEČEK, Michal FELSINGER, Michal POHANKA a Tomáš VENTRUBA. Podíl gynekologa u přeměny transsexualismu female-to-male. In 29. sympozium asistované reprodukce a 18. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 10.-12.11.2019. 2019. ISBN 978-80-905578-9-5.
  7. MORAVKOVA, P., Lukáš HRUBAN, Drahomíra JANČÁŘOVÁ, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Petra VINKLEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Pavel VENTRUBA. Porodnické vaginální extrakční operace a jejich vliv na traumatismus matky a dítěte - prospektivní studie. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 2, s. 93-98. ISSN 1210-7832.
  8. CRHA, Karel, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, Jan VODIČKA a Patrícia NIŽNÍKOVÁ. Přeměna mezenchymálních a epiteliálních buněk - vliv na funkci a receptivitu endometria. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 5, s. 371-375. ISSN 1210-7832.
  9. ANDONOVOVA, V., Lukáš HRUBAN, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. Ruptura dělohy v těhotenství a při porodu: rizikové faktory, příznaky a perinatální výsledky - retrospektivní analýza. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 2, s. 121-128. ISSN 1210-7832.
  10. DZIAKOVA, M., Martin HUSER, Atanas Ivan BELKOV, Ivan HORVÁTH a Pavel VENTRUBA. Střednědobé výsledky chirurgické léčby recidivující cystokély po hysterektomii s využitím transvaginálního implantátu. CESKA GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 2, s. 99-104. ISSN 1210-7832.
  11. ZAHUMENSKY, J., P. PSENKOVA, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. The impact of national guidelines on EBM implementation in clinical practice: a comparison between the practices in two countries. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY. MONTREAL: 7847050 CANADA INC, 2019, roč. 46, č. 3, s. 413-417. ISSN 0390-6663. doi:10.12891/ceog4652.2019.
  12. CRHA, Karel, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, Jan VODIČKA a Igor CRHA. The role of uterine microbiome and epithelial-mesenchymal transition in endometrial function. Medical Journal of Cell Biology. Walter de Gruyter, 2019, roč. 7, č. 3, s. 146-151. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2019-0020.
  13. PAPÍKOVÁ, Z., Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA a M. SZYPULOVÁ. Účinnost dienogestu v terapii klinických symptomů endometriózy rektovaginálního septa. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 5, s. 331-336. ISSN 1210-7832.

  2018

  1. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Analýza největšího souboru náhradního mateřství v České republice. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
  2. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Filip ZLÁMAL, Jan MÁCHAL, Jolana LIPKOVÁ, Tereza PAVLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Comparison of maternal omentin-1 levels and genetic variability between spontaneous term and preterm births. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2018, roč. 31, č. 13, s. 1689-1695. ISSN 1476-7058. doi:10.1080/14767058.2017.1323530.
  3. ŽÁKOVÁ, Jana, Igor CRHA, L. JELÍNKOVÁ, T. MARDEŠIC, Z. PASTOR, P. TRÁVNÍK, B. KEMPISTY, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Current topics in assisted reproduction in the Czech Republic. Medical Journal of Cell Biology. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 6, č. 2, s. 61-65. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2018-0011.
  4. GIMUNOVÁ, Marta, Martin ZVONAŘ, Zdenko REGULI, Pavel VENTRUBA, Pavel RUŽBARSKÝ, Igor DUVAČ, Peter ŠAGAT a Gheorghe BALINT. Is the Gaze Behavior During Stair Walking Affected by Pregnancy? BRAIN. BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE. Bacou, Romania, 2018, roč. 9, č. 2, s. 71-76. ISSN 2067-3957.
  5. VENTRUBA, Pavel, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, B. KEMPISTY, Eva CHMELÍKOVÁ a Igor CRHA. Magnet Activated Cell Sorting Method in Sperm Selection and Their Benefit in Human Assisted Reproduction. Biomedical journal of scientific & technical research. New York: Biomedical Research Network+, 2018, roč. 6, č. 4, s. 1-2. ISSN 2574-1241. doi:10.26717/BJSTR.2018.06.001378.
  6. JEŠETA, Michal, Eliška BOŽENKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva LOUSOVA. Magnetic-activated cell sorting as a complement to swim-up improves efficiency of spermatozoa separation. In 34th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE). 2018. ISSN 0268-1161.
  7. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Radovan PILKA, J. VODIČKA a Z. PAPÍKOVÁ. Mikrobiom endometria - možný faktor poruch plodnosti. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
  8. JEŠETA, Michal, J. MORAVEC, Jana ŽÁKOVÁ, J. NEVORAL, K. HOŠKOVÁ, t: ŽALMANOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Obsah bisfenolu S v lidské folikulární tekutině a jeho vliv na efektivitu IVF. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
  9. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jindřich VOMELA, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Onkoplastická chirurgie jako součást multidisciplinárního přístupu u karcinomu prsu z pohledu plastického chirurga. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
  10. PILKA, Radovan, T. OŽDIAN, Jiří DOSTÁL, Jan VODIČKA, V. KOLÁŘOVÁ, M. PEŠKOVÁ, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, J. VÁCLAVKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Michal JEŠETA. Prospektivní multicentrická studie proteomických biomarkerů receptivity endometria v cervikálním hlenu (Biomer) - výsledky pilotní studie. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
  11. HUSER, Martin, Z. PAPIKOVA, M. DZIAKOVA, Robert HUDEČEK a Pavel VENTRUBA. Radiofrekvenční ablace endometria – nová možnost konzervativní léčby silného menstruačního krvácení. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2018, roč. 83, č. 6, s. 418-423. ISSN 1210-7832.
  12. VINKLEROVÁ, Petra, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Milan ANTON, Pavel VENTRUBA, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Vít WEINBERGER. Role hormonální terapie u pacientek s karcinomem děložního těla. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2018, roč. 83, č. 4, s. 263-270. ISSN 1210-7832.
  13. HAMPL, A., Michal JEŠETA, I. KOUTNÁ, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. The first ever effort to establish clinical grade human embryonic stem cells in the Czech Republic. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
  14. VENTRUBA, Pavel, David RUMPÍK, Karel ŘEŽÁBEK, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Patrícia NIŽNÍKOVÁ. Trendy v asistované reprodukci z pohledu evropského a světového registru. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
  15. PAVLOVÁ, Tereza, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Umbilical cord blood and maternal visfatin (PBEF/NAMPT) concentrations in preterm birth with and without preterm premature rupture of membranes. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2018, roč. 31, č. 14, s. 1811-1818. ISSN 1476-7058. doi:10.1080/14767058.2017.1328493.
  16. FILIPINSKÁ, Eva, Robert HUDEČEK, Lenka MEKIŇOVÁ, Martina DZIAKOVA a Pavel VENTRUBA. Vliv myomektomie na morfologii děložního a tubárního faktoru infertility. CESKA GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2018, roč. 83, č. 6, s. 412-417. ISSN 1210-7832.
  17. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Eva FILIPINSKÁ, Martina DZIAKOVA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ a Zuzana PAPÍKOVÁ. Využití medroxyprogesteron acetátu k blokádě LH při stimulaci dárkyní vajíček. Česká gynekologie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 83, č. 1, s. 11-16. ISSN 1210-7832.

  2017

  1. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Petr JANKŮ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, M. BURŠA a Pavel VENTRUBA. Funkce pánevního dna u prvorodiček minimálně šest let po porodu vaginálně nebo císařským řezem. In XXVI. česká urogynekologie. 2017. ISSN 1210-1133.
  2. GIMUNOVÁ, Marta, Martin ZVONAŘ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Zdeněk JANÍK, Ondřej MIKESKA, Radek MUSIL, Pavel VENTRUBA a Peter ŠAGAT. Changes in lower extremity blood flow during advancing phases of pregnancy and the effects of special footwear. Jornal Vascular Brasileiro. 2017, roč. 16, č. 3, s. 214-219. ISSN 1677-5449. doi:10.1590/1677-5449.002617.
  3. JURÁKOVÁ, Michaela, Martin HUSER, O. SZABOVÁ, Atanas-Ivan BELKOV, Pavel VENTRUBA a P. VAŠEK. Chirurgická léčba stresové inkontinence moči u žen – od jehel až k (mini)pásce. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 1, s. 65-71. ISSN 1210-7832.
  4. JEŠETA, Michal, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Andrea CELÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Zdeněk GLATZ. Koncentrace kyslíku v kultivačním prostředí ovlivňuje metabolickou aktivitu embryí po vitrifikaci. Sborník abstrakt 16. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2017, 40 s.
  5. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jindřich VOMELA, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Možnosti onkoplastické chirurgie u karcinomu prsu v reprodukčním věku. In 16.česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce. 2017.
  6. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Kristýna JORDÁNOVÁ, Romana GERYCHOVÁ, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA a A. ROZTOČIL. Obrat plodu zevními hmaty z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity - hodnocení úspěšnosti a komplikací. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 6, s. 443-449. ISSN 1210-7832.
  7. HUSER, Martin, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Miroslav BURSA, Vít UNZEITIG a Pavel VENTRUBA. Pelvic floor dysfunction after vaginal and cesarean delivery among singleton primiparas. International Journal of Gynecology & Obstetrics. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2017, roč. 137, č. 2, s. 170-173. ISSN 0020-7292. doi:10.1002/ijgo.12116.
  8. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA, Martin HUSER, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. The intracellular concentration of homocysteine and related thiols is negatively correlated to sperm quality after highly effective method of sperm lysis. ANDROLOGIA. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 49, č. 7, s. 1-5. ISSN 0303-4569. doi:10.1111/and.12702.
  9. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Využití progesteronu v asistované reprodukci. In Gynekologie a porodnictví. Praha: Medibay s.r.o., 2017. s. 153-155. ISSN 2533-4689.
  10. HALÁSZOVÁ, Nikoleta, Igor CRHA, Martin HUSER, Vít WEINBERGER, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Zachování fertility u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 4, s. 287-292. ISSN 1210-7832.

  2016

  1. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Bartosz KEMPISTY a Igor CRHA. Cryopreservation of Human Gametes and Embryos: Current State and Future Perspectives. In Francisco Marco-Jiménez, Hülya Akdemir. Cryopreservation in Eukaryotes. Rijeka: InTech, 2016. s. 165-180. ISBN 978-953-51-2779-6. doi:10.5772/64950.
  2. HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Soňa PÁNKOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Jana KADLECOVÁ a Pavel VENTRUBA. Efficacy and Safety of Perioperative Use of Epinephrine for Laparoscopic Myomectomy in Infertile Women with Symptomatic Solitary Intramural Uterine Fibroids A Randomized Clinical Trial. The Journal of Reproductive Medicine. Sant Louis: SCI PRINTERS & PUBL INC, 2016, roč. 61, 7-8, s. 380-384. ISSN 0024-7758.
  3. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Nikoleta HALÁSZOVÁ a Eva FILIPINSKÁ. Eigenorm Set - nová účinná volba v indukci operace. In 15. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
  4. KADLECOVÁ, Jana, Robert HUDEČEK, L. MEKIŇOVÁ, Pavel VENTRUBA a E. JANDÁKOVÁ. Histologické typy děložníhoch myomů u pacientek v reprodukčním věku. In 15. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympoziumasistované reprodukce. 2016.
  5. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Andrea CELÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Hodnocení metabolické aktivity lidských embryí po jejich vitrifikaci. In Prof. MUDr. Pavel Ventruba, CSc, MBA, Doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. Sborník abstrakt 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce. Brno, 2016. s. 24-57. ISBN 978-80-905578-4-0.
  6. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, L. CHALUPOVÁ, M. HLOŽÁNKOVÁ a Eva LOUSOVÁ. Human prolactin inducible protein in seminal plasma as a marker of azoospermia. In ESHRE 2016. 2016. ISSN 0268-1161.
  7. MEKINOVA, L., Petr JANKŮ, E. FILIPINSKA, J. KADLECOVA a Pavel VENTRUBA. Incidence císařského řezu a úspěšnost vaginálně vedeného porodu u těhotných po myomektómii. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 6, s. 404-410. ISSN 1210-7832.
  8. FILIPINSKÁ, Eva, L. MEKIŇOVÁ, Robert HUDEČEK, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. Incidence císařského řezu a úspěšnost vaginálního porodu u těhotných po myomektomii. In 15. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
  9. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Kontroverze současné medicíny. 2016. s. 89-94.
  10. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, L. PRUDIL a L. MUSILOVÁ. Kritéria pro výběr surogátní matky - doporučení SAR ČGPS ČLS JEP. In 15. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
  11. CRHA, Igor, N HALÁSZOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Martin HUSER, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Ovariální stimulace u žen s karcinomem prsu. In Sborník abstrakt 26. sympozium asistované reprodukce a 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 15.-16.11.2016, Brno , s.14. 2016.
  12. JANZOVÁ, L., Luboš MINÁŘ, Petra PRAKSOVÁ, Lukáš FROLA a Pavel VENTRUBA. Paraneoplastické neurologické syndromy u gynekologických malignit. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 3, s. 186-191. ISSN 1210-7832.
  13. DZIAKOVÁ, Martina, Martin HUSER, P. BARTOŠ, Atanas-Ivan BELKOV a Pavel VENTRUBA. Prolaps přední poševní stěny po předchozí hysterektomii řešený kotveným implantátem. In 15. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympoziumasistované reprodukce. 2016.
  14. JURÁKOVÁ, Michaela, Martin HUSER, Atanas-Ivan BELKOV, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ a Pavel VENTRUBA. Prospective randomized comparison of the transobturator mid-urethral sling with the single-incision sling among women with stress urinary incontinence: 1-year follow-up study. International urogynecology journal. London: Springer London, 2016, roč. 27, č. 5, s. 791-796. ISSN 0937-3462. doi:10.1007/s00192-015-2895-2.
  15. HUSER, Martin, M. JURÁKOVÁ, Atanas-Ivan BELKOV, M. DZIAKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Randomizovaná studie pro porovnání transobturatorní suburetrální pásky a krátké nastavitelné pásky léčbě stresové inkontinence moči. Praktická gynekologie. Facta Medica s.r.o., 2016, 20/2016, s. 24. ISSN 1211-6645.
  16. ŽÁKOVÁ, Jana a Pavel VENTRUBA. Sborník abstrakt 15. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie a 26. sympozia asistované reprodukce. Brno, 2016. 34 s. ISBN 978-80-905578-4-0.
  17. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, D. RUMPÍK, M. BRANDEJSKÁ, Igor CRHA, D. HLINKA, L. JELÍNKOVÁ, E. ORÁČOVÁ, J. PAVELKOVÁ, K. ŘEŽÁBEK a K. VESELÁ. Současná témata reprodukční medicíny v České republice. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 3, s. 234-240. ISSN 1210-7832.
  18. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství v České republice - naše praktické zkušenosti. In Radek Ptáček, Petr Bartůněk. Kontroverze současné medicíny. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 89-94. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-204-4360-1.
  19. HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Eva JANDÁKOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Jana KADLECOVÁ a Pavel VENTRUBA. Uterine Fibroid Morphology and Histology with Respect to Reproductive Age. The Journal of Reproductive Medicine. Saint Louis: SCI PRINTERS & PUBL INC, 2016, roč. 61, 9-10, s. 476-482. ISSN 0024-7758.
  20. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA a Martin PROCHÁZKA. Vaginální vedení porodu koncem pánevním. Praha: Maxdorf, 2016. 78 s. Porodnictví krok za krokem, svazek 4; Jessenius. ISBN 978-80-7345-480-7.
  21. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Vývoj a nové trendy v kryokonzervaci gamet a embryí. In XXIV. Bárdošov memorial, Bratislava. 2016.
  22. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Význam progesteronu v asistované reprodukci. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 2016, roč. 24, 1, supplementum, s. 102-105. ISSN 1211-1058.
  23. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Michal JEŠETA. 15. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
  24. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. 15. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.

  2015

  1. GIMUNOVÁ, Marta, Mario KASOVIČ, Martin ZVONAŘ, Pavel TURČÍNEK, Branka MATKOVIČ, Pavel VENTRUBA, Martin VAVÁČEK a Damir KNJAZ. ANALYSIS OF GROUND REACTION FORCE IN GAIT DURING DIFFERENT PHASES OF PREGNANCY. Kinesiology. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2015, roč. 47, č. 2, s. 236-241. ISSN 1331-1441.
  2. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ a M. PROCHÁZKA. Dvojčata ve II. době porodní. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 2015, roč. 23, č. 1, s. 78-84. ISSN 1211-1058.
  3. FRANK, Kamil, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, Martin HUSER a Pavel VENTRUBA. Farmakologické ukončení gravidity mifepristonem a misoprostolem – zhodnocení úspěšnosti, komplikací a spokojenosti pacientek. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 6, s. 451-455. ISSN 1210-7832.
  4. HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Petr JANKŮ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Pavel VENTRUBA. Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. New York: Springer, 2015, roč. 32, č. 8, s. 1187-1193. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-015-0452-z.
  5. KADLECOVÁ, Jana, Robert HUDEČEK, L. MEKIŇOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva JANDÁKOVÁ. Histologické typy děložních myomů u pacientek v reprodukčním věku a postmenopauze. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 360-364. ISSN 1210-7832.
  6. ŽÁKOVÁ, Jana, Markéta CHALUPOVÁ, E. HLOŽÁNKOVÁ, M. LOUSOVÁ, Michal JEŠETA, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Lidský Prolactin Inducible Protein v seminální plazmě jako marker azoospermie. Praha, 2015. s. 28.
  7. VOMELA, Jindřich, Petr HÝŽA, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Máme ještě další chirurgické možnosti v onkologii prsu? In Onkologie v praxi. 2015.
  8. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. In 14. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce. 2015.
  9. CRHA, Igor, A. MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 2015. s. 18.
  10. HUSER, Martin, Martina SZYPULOVÁ, Atanas-Ivan BELKOV, Robert HUDEČEK a Pavel VENTRUBA. Nová neinvazivní technika hodnocení funkce pánevního dna – zobrazovač tlakových vzorců pochvy a pánevního dna (Vaginal Tactile Imager). Sborník abstrakt - Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIV. česká urogynekologie,, 2015. s. 13. ISSN 1211-6645.
  11. HUDEČEK, Robert, K. SLABÁ, L. MEKIŇOVÁ a Pavel VENTRUBA. Operace endometriomů a ovariální rezerva. Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 2015. s. 12.
  12. RUMPÍK, David, T. RUMPÍKOVÁ, m. BROKEŠOVÁ, Pavel VENTRUBA a L. PRUDIL. Prodej a export gamet a embryí z ČR, nastal čas regulace? 2015. s. 17.
  13. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Petr JANKŮ, Jakub TEXL, Jiří JARKOVSKÝ a Pavel VENTRUBA. Prospective randomized comparison of the trans-obturator mid-uretrhr al sling and the single-incision sling in women with stress urinary incontinence: One-year follow-up study. In 40th Annual Meeting, International Urogynecological Association, Nice. 2015. ISSN 0937-3462. doi:10.1007/s00192-015-2713-x.
  14. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Pavel VENTRUBA, Veronika ŤÁPALOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Specifické placentární komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat porozených po 24. týdnu gravidity - retrospektivní analýza. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 3, s. 189-195. ISSN 1210-7832.
  15. PEKTOROVÁ, Markéta a Pavel VENTRUBA. Surogace, ano či ne? Kazuistika. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 4, s. 299-301. ISSN 1210-7832.
  16. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Pavel VENTRUBA, Vojtěch THON a Anna VAŠKŮ. The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk. Journal of Reproductive Immunology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 109, JUN 2015, s. 89-93. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2014.12.003.
  17. KRAJČOVIČOVÁ, Renáta, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA a Katarína SURGENTOVÁ. The Role of Hyaluronan in Asherman’s Syndrome Therapy. Journal of gynecologic surgery. Larchmont: Mary Ann Liebert Inc., 2015, roč. 31, č. 5, s. 250-254. ISSN 1042-4067. doi:10.1089/gyn.2014.0129.
  18. TEXL, Jakub, Martin HUSER, Atanas-Ivan BELKOV, Michaela JURÁKOVÁ, Robert HUDEČEK, Petr JANKŮ, I. REJDOVÁ a Pavel VENTRUBA. Výsledky operační léčby stresové inkontinence moči mini-invazivní transobturatorní páskou z jedné incize. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 5, s. 345-350. ISSN 1210-7832.
  19. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Tonko MARDEŠIC, D RUMPÍK, Karel ŘEŽÁBEK a P. TRÁVNÍK. Vývoj a trendy reprodukční medicíny v zrcadle 25 let setkání v Brně. Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 2015. s. 7.
  20. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Tonko MARDEŠIC, David RUMPÍK a Karel ŘEŽÁBEK. Vývoj indukce ovulace v asistované reprodukci u nás: 1980–2015. ? Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologi, 2015. s. 15.

  2014

  1. GERYCHOVÁ, Romana, Petra LUKÁČIKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Petr JANKŮ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Pavel VENTRUBA. Advanced maternal age and adverse perinatal outcomes -a single center experience. In 13th World Congress in Fetal Medicine, Nice, France. 2014.
  2. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Lukáš HRUBAN, Veronika ŤÁPALOVÁ, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. Are perinatal outcomes in non comlicated monochorionic diamniotic twins affected by birth management? In 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2014. ISSN 0960-7692.
  3. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Marcela BENDOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Ladislav DUŠEK, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy. 2014. ISBN 978-80-7492-155-1.
  4. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ, Soňa PÁNKOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Renáta KRAJČOVIČOVÁ a Eva LOUSOVÁ. Corifollitropin alfa – klinické zkušenosti CAR01 Brno. In 13. Česko-Slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
  5. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Differences of seminal plasma proteome in normospermia and nonobstructive azoospermia men. In 30th Annual Meeting of the ESHRE, Munich, 29.6.-2.7.2014. 2014. ISSN 0268-1161.
  6. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR, Jan NEDVĚD, Luboš MINÁŘ, Pavel VENTRUBA, Jiří MAYER a Lydia TEMOSHOK. Evaluating Disease and Patient Characteristics which Predict (Retrospectively) Changes in Quality of Life after Breast Cancer Diagnosis and Treatment. In 16th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy. 2014. ISSN 1099-1611. doi:10.1111/j.1099-1611.2014.3697.
  7. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Ilga GROCHOVÁ, Romana GERYCHOVÁ a Pavel VENTRUBA. Family case of holoprosencephaly. In 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2014. ISSN 0960-7692.
  8. RUMPÍK, David, T RUMPÍKOVÁ, M BROKEŠOVÁ a Pavel VENTRUBA. Import a export gamet a embryí, zákonné úpravy v České republice. In In: Sborník abstrakt 13. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozia asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12. 11. 2014, s. 20-21. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
  9. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Eva LOUSOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. Kryokonzervace spermatu před léčbou testikulárního karcinomu a jeho využití v asistovaná reprodukci. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12.11.2014. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
  10. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Eva LOUSOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. Kryokonzervace spermatu před léčbou testikulárního karcinomu a jeho využití v asistovaná reprodukci. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12.11.2014. 2014.
  11. GERYCHOVÁ, Romana, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. Prevence poporodního krvácení. In 1. společná konferenceČGPS a ČLS JEP a SGPS SLS. 2014.
  12. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR a Pavel VENTRUBA. Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
  13. VENTRUBA, Pavel. Prolutex 25 mg - nová a účinná volba pro luteální podporu. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12. 11. 2014. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
  14. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Reprodukční ochrana u dospívajících dívek s maligním onemocněním. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 2, s. 61-63. ISSN 1802-4475.
  15. VENTRUBA, Pavel. Rizika a komplikace asistované reprodukce v nemocniční péči. In Konference nemocničních gynekologů a porodníků SNGP, Ostrava, 28. - 30. 11. 2014. 2014.
  16. KRAJČOVIČOVÁ, Renáta, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Katarína SURGENTOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Role hyaluronátu v terapii Ashermanova syndromu. In 13. česko - slovenská konference reprodukční gynekologie, 24. sympozium asistované reprodukce. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
  17. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. Sborník abstrakt 13. česko - slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozia asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Medica Healthworld, 2014. s. 1 - 50. ISBN 978-80-905578-1-9.
  18. VENTRUBA, Pavel, Jaromír FEYEREISL, Eduard KUČERA, Alois MARTAN, Zdeněk NOVOTNÝ, Radovan PILKA, Lukáš ROB a Jiří ŠPAČEK. Specializační vzdělávání v gynekologii a porodnictví: 2013-2014. In Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 2014. 2014.
  19. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Pavel VENTRUBA a Romana GERYCHOVÁ. Specifické komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat. In 4. konference Sekce nemocničních Gynekologů a porodníků, Ostrava. 2014.
  20. ŽÁKOVÁ, Jana, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Hana POCHOPOVÁ, Eva TESAŘOVÁ, Jaroslava VINKLÁRKOVÁ a Mohamed Ismail Abdo NUSSIR. Sperm cryopreservation before testicular cancer treatment and its subsequent utilization for the treatment of infertility. The Scientific World Journal. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "575978", s. 1-5. ISSN 1537-744X. doi:10.1155/2014/575978.
  21. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavla KOSZTYU, Miroslava HLOŽÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Hana POCHOPOVÁ. Stanovení koncentrace Cysteine-Rich Secretory Protein 1 v seminální plazmě jako ukazatele typu azoospermie. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
  22. KADLECOVÁ, Jana, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Pavel VENTRUBA a Eva JANDÁKOVÁ. Struma ovaria – verifikace ultrazvukových markerů diagnostiky a charakteristika vlastního souboru pacientek v letech 2009-2014. In 4. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, Ostrava 28.-30.11.2014. 2014.
  23. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. The History of Embryologic Methods Implementation at the First Workplace of Assisted Reproduction in the Czech Republic. Austin Journal of Invitro Fertilization. New Jersey: Austin Publishing Group, 2014, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 2910-2014.
  24. CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. Thioly a kyselina listová v mužském reprodukčním systému. In 13. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014. 2014.
  25. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER a Robert HUDEČEK. Treatment of infertility with cryopreserved sperm before treatment of testicular cancer. In 3rd International Congress of Gynaecology and Obstetrics, October 24-26, 2014, Taiyuan, China. 2014.
  26. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER a Robert HUDEČEK. Treatment of infertility with cryopreserved sperm before treatment of testicular cancer. In 3rd International Congress of Gynaecology and Obstetrics, October 24-26, 2014, Taiyuan, China. 2014.
  27. GERYCHOVÁ, Romana, Iva VLAŠÍNOVÁ a Pavel VENTRUBA. UZ diagnostika patologií v malé pánvi z pohledu reprodukční medicíny. In 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. 2014.
  28. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Lenka OŠKRDALOVÁ, Klára SKORKOVSKÁ, Zuzana HODICKÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ a Michal ŠMEREK. Vaginální vedení porodu koncem pánevním po ukončeném 36. týdnu gravidity - analýza perinatálních výsledků let 2008-2011. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 343-350. ISSN 1210-7832.
  29. ŤÁPALOVÁ, Veronika, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Iva VLAŠÍNOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Ingrid REJDOVÁ. Vliv naléhání druhého dvojčete koncem pánevním na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodu bichoriálních biamniálních dvojčat po 33. týdnu gravidity. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 350-356. ISSN 1210-7832.
  30. PASTORČÁKOVÁ, Marcela, Martin HUSER, Atanas-Ivan BELKOV a Pavel VENTRUBA. Využití syntetických síťových implantátů v operační léčbě sestupu pánevních orgánů. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 2, s. 140-146. ISSN 1210-7832.
  31. VENTRUBA, Pavel a Karel ŘEŽÁBEK. Vývoj a výsledky Národního registru asistované reprodukce v České republice. In XXII. Bardošov memorial - reprodukčná medicína, Bratislava, SR, 12.3.2014. 2014.
  32. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS, Brno, 11.-12. 11. 2014. 2014.
  33. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Robert HUDEČEK, Eva LOUSOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. 25 let kryokonzervace spermatu na GPK LF MU a FN Brno: využití v programu asistované reprodukce, dárcovství, u zdravých mužů a onkologických pacientů. In Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 2014. 2014.

  2013

  1. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel TRÁVNÍK, Igor CRHA, Milan MRÁZEK, David RUMPÍK, Jiří ŠTĚPÁN, Karel ŘEŽÁBEK, Tonko MARDEŠIC, Alice MALENOVSKÁ, Kateřina VESELÁ a Milada BRANDEJSKÁ. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Gynekológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2013, roč. 11, č. 4, s. 183-187. ISSN 1336-3425.
  2. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel TRÁVNÍK, Igor CRHA, Milan MRÁZEK, David RUMPÍK, Jiří ŠTĚPÁN, Karel ŘEŽÁBEK, Tonko MARDEŠIC, Alice MALENOVSKÁ, Kateřina VESELÁ a Milada BRANDEJSKÁ. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 78, č. 4, s. 392-398. ISSN 1210-7832.
  3. LOUSOVÁ, Eva, Jana ŽÁKOVÁ, Hana POCHOPOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva TESAŘOVÁ. Asistovaná reprodukce u mužů po onkologické léčbě tumoru varlete. 2013.
  4. VENTRUBA, Pavel. člen Komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací v oboru gynekologie a porodnictví LF UK. Komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací v oboru gynekologie a porodnictví LF UK, 2013.
  5. VENTRUBA, Pavel. člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2013.
  6. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity po asistované reprodukci. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2013.
  7. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity po asistované reprodukci. In Sb abstrakt 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 11-12.
  8. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Heterotopická gravidita – závažná komplikace asistované reprodukce. In Mára Michal. Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 75-82. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2901-8.
  9. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ, Vít WEINBERGER, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Inkarcerace dělohy v graviditě. Úskalí diagnostiky, klinického průběhu a terapie: dvě kazuistiky. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 78, č. 5, s. 427-431. ISSN 1210-7832.
  10. RUMPÍK, David, Ladislav PILKA, Radovan PILKA, Pavel VENTRUBA, Taťána RUMPÍKOVÁ, Martin PETRENKO, Martina BROKEŠOVÁ, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Náhradní mateřství. Gynekológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2013, roč. 11, č. 4, s. 188-190. ISSN 1336-3425.
  11. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Neinvazivní léčba symptomatických forem endometrózy. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2013.
  12. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Neinvazivní léčba symptomatických forem endometrózy. In Sb abstrakt 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 9.
  13. VENTRUBA, Pavel a Karel ŘEŽÁBEK. Od historie po současnost národního registru asistované reprodukce. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP, 2013. 2013. ISBN 978-80-905578-0-2.
  14. TEXL, Jakub, Viktor KŘIŽAN, Zuzana HODICKÁ, Jana KADLECOVÁ a Pavel VENTRUBA. Oddálení předčasného porodu pomocí inzerce vaginálního Arabin pesaru - představení studie. In 12.Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23.sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP. 2013.
  15. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Renáta KRAJČOVIČOVÁ a Vendula POSPÍCHALOVÁ. Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce. 2013. ISBN 978-80-905578-0-2.
  16. CRHA, Igor, Vendula POSPÍCHALOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Renáta KRAJČOVIČOVÁ. Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria. In 12. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce, Brno. 2013.
  17. CRHA, Igor, Zbyněk ZDRÁHAL, K STEJSKAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria. In 22. Symposium asistované reprodukce. 2013.
  18. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Průvodce léčbou poruch plodnosti. Informační příručka programu asistované reprodukce, GPK LF MU a FN Brno. 1. vyd. Brno: Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, 2013. 28 s. ISBN 978-80-904002-9-0.
  19. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Renata KRAJČOVIČOVÁ. Receptivita endometria v asistované reprodukci. In XXI. Bárdošov memoriál. 2013.
  20. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Pavel VENTRUBA a Renáta KRAJČOVIČOVÁ. RECEPTIVITA ENDOMETRIA V ASISTOVANÉ REPRODUKCI. Gynekológia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2013, roč. 11, č. 4, s. 191-194. ISSN 1336-3425.
  21. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. Sborník abstrakt z 12. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie a 23. sympozia asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Medica Healtheorld, a.s., 2013. s. 3-47. ISBN 978-80-905578-0-2.
  22. VENTRUBA, Pavel, J. FEYEREISL, P. JANDA, E. KUČERA, A. MARTAN, Z. NOVOTNÝ, R. PILKA, L. ROB, Z. ROKYTA, J. ŠPAČEK a J. TOŠNER. Specializační vzdělávání v gynekologii a porodnictví na lékařských fakultách: 2012–2013. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 78, č. 5, s. 486-490. ISSN 1210-7832.
  23. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství. In 21. Bárdošov memoriál: Reprodukční medicína, Bratislava, SR. 2013.
  24. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Edita SLOVÁKOVÁ, Lukáš PRUDIL a Lenka MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše výsledky. In 12. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 23. symposium Asistované reprodukce, 12.-13. listopadu 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-905578-0-2.
  25. VENTRUBA, Pavel, Jaroslav FEYEREISL a Eduard KUČERA. Vývoj a výsledky specializačního vzdělávání v gynekologii a porodnictví. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP, 2013. 2013. ISBN 978-80-905578-0-2.

  2012

  1. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Laëtitia FAUVEAU, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Petr BIENERT. Adipophilin (ADRP/ADPH/PLIN2): Variability in Exonic Regions and Secretion of Adipophilin into Breast Milk. In European Human Genetics Conference 2012. 2012.
  2. VENTRUBA, Pavel, Eduard KUČERA, Alois MARTAN, Radovan PILKA, Lukáš ROB, Zdeněk ROKYTA a Jindřich TOŠNER. Aktuální stav ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví na LF a MZ ČR. In 11. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce, Brno. 2012.
  3. VENTRUBA, Pavel, E KUČERA, Alois MARTAN, R PILKA, Lukáš ROB, Z ROKYTA a Jindřich TOŠNER. Aktuální stav ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví na LF a MZ ČR. In Sborník abstrakt: 11. Česko –slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce. Brno, 2012. s. 8-9.
  4. VENTRUBA, Pavel, Miloslava KAMENÍKOVÁ, M FERANCOVÁ a Petr JANKŮ. Ambulantní porod. In Analýza perinatálnej a materskej mortality a morbidity v SR za rok 2011, Trstená, SR. 2012.
  5. GERYCHOVÁ, Romana, Pavel VENTRUBA, Petr JANKŮ a Lukáš HRUBAN. Asistovaná reprodukce u pacientů se závažným onemocněním z pohledu porodníka. In Sborník abstrakt: 12. celostátní konference ČGPS ČSL JEP a SSG ČR. 2012.
  6. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Audit CAR 01 za rok 2011. In 93. jihomoravský doškolovací seminář, Brno. 2012.
  7. VENTRUBA, Pavel. člen Americké společnosti pro reprodukční medicínu. Americká společnost pro reprodukční medicínu (ASRM), 2012.
  8. VENTRUBA, Pavel. člen Evropské společnosti pro lidskou reprodukci. Evropská společnost pro lidskou reprodukci (ESHRE), 2012.
  9. VENTRUBA, Pavel. člen Konsorcia EIM ESHRE. Konsorcium EIM ESHRE (program monitorující IVF v Evropě), 2012.
  10. VENTRUBA, Pavel. člen Oborové rady doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci. Oborová rada doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci, 2012.
  11. VENTRUBA, Pavel. člen Světové organizace gynekologů a porodníků. Světová organizace gynekologů a porodníků (FIGO), 2012.
  12. VENTRUBA, Pavel. Člen Vědeké rady LF MU. Vědecká rada Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2012.
  13. VENTRUBA, Pavel, Romana GERYCHOVÁ, Tereza LUKÁŠOVÁ a Igor CRHA. Farmakoterapie u těhotných a kojících žen. In XX. Brněnské dny praktického lékařství, Brno. 2012.
  14. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ a Luboš MINÁŘ. Historie a současnost Gynekologicko-porodnické kliniky v Brně. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 88-90. ISSN 1210-7832.
  15. LOUSOVÁ, Eva, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Historie laboratorních metod asistované reprodukce za 30 let v centru CAR 01. In 11. Česko –slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce,. 2012.
  16. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Pavel VENTRUBA, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Vít WEINBERGER. Incarcerated uterus in pregnancy - pitfalls of diagnosis, different clinical course and therapy. In XXIII European Congress of Perinatal Medicine, An International Congress of the European Association of Perinatal Medicine (EAPM). 2012. ISSN 1476-7058. doi:10.3109/14767058.2012.679162.
  17. GERYCHOVÁ, Romana, Pavel VENTRUBA, Lukáš HRUBAN a Petr JANKŮ. Indukce u rizikových těhotenství - "pohled pro". In Sborník abstrakt: Celostátní konference ČGPS ČSL JEP a SSG ČR. 2012.
  18. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ, Vít WEINBERGER a Marcela PASTORČÁKOVÁ. Inkarcerace dělohy v graviditě. In XXIX. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS a ČLS JEP. 2012.
  19. VENTRUBA, Pavel a Zdeněk ROKYTA. Jak dál ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví. In Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno. 2012.
  20. VENTRUBA, Pavel, Tereza LUKÁŠOVÁ a Tomáš VENTRUBA. Koincidencia heterotopickej gravidity a placenty perkrety. In XVIII. Sympózium privátnych gynekológov, Sekcia gynekologie SLK, Nimnica, SK. 2012.
  21. HODICKÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA a Anna VAŠKŮ. Kortikotropin-releasing hormon a adrenokortikotropní hormon – možné markery některých těhotenských patologií. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 142-144. ISSN 1210-7832.
  22. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL, A. REVEL a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek – 6 let klinických zkušeností. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 118-126. ISSN 1210-7832.
  23. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Martin HUSER. Lze zvýšit efektivitu metod asistované reprodukce? In XX. Bárdošov memoriál, Bratislava, SR. 2012.
  24. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Martin HUSER. Lze zvýšit efektivitu metod asistované reprodukce? In XX. Bárdošov memoriál, Bratislava, SK. 2012.
  25. KRAJČOVIČOVÁ, Renata, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Iva VLAŠÍNOVÁ. Mechanizmus implantace embrya. Praktická gynekologie. 2012, roč. 16, č. 1, s. 20-26. ISSN 1211-6645.
  26. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, S. POLAK, Jana DUMKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Methods for preserving fertility in young women suffering from cancer: some aspects of ovarian tissue cryopreservation. Bratislavské Lekárské Listy. 2012, roč. 113, č. 3, s. 192–194. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2012_045.
  27. VENTRUBA, Pavel. místopředseda odborné komise MZ ČR pro fertilizaci in vitro. Odborná komise MZ ČR pro fertilizaci in vitro, 2012.
  28. VENTRUBA, Pavel, Petr JANKŮ, Lukáš HRUBAN, Romana GERYCHOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Narůstající frekvence císařského řezu. In Analýza perinatálnej a materskej mortality a morbidity v SR za rok 2011, Trstená. 2012.
  29. VENTRUBA, Pavel. Nejzávažnější komplikace asistovaných reprodukčních technik. In 14. PG kurz Sepse a MODS, Ostrava. 2012.
  30. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ, Michal POHANKA a Martin HUSER. Nové metody zvyšující úspěšnost asistované reprodukce. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 139-142. ISSN 1210-7832.
  31. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Nové technologie a perspektivy analýzy metabolomu embrya. Česká gynekologie. Praha: ČLS J.E.P., 2012, roč. 77, č. 6, s. 502-506. ISSN 1210-7832.
  32. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Novinky v asistované reprodukci. In 163. doškolovací den v gynekologii a porodnictví - profesorský, LEVRET, Praha. 2012.
  33. KVASNIČKA, J., M. BALÍK, T. BINDER, J. BLATNÝ, J. BLÁHA, Karel CVACHOVEC, V. ČERNÝ, Petr DULÍČEK, J. FEYEREISL, Z. HÁJEK, Petr JANKŮ, J. MALÝ, A. MĚCHUROVÁ, A. PAŘÍZEK, M. PENKA, M. PROCHÁZKA, A. ROZTOČIL, V. ŘEHÁČEK, Dagmar SEIDLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, J. VALENTA a Pavel VENTRUBA. Peripartální život ohrožující krvácení - mezioborové konsenzuální stanovisko. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 58, č. 9, s. 661-4, 4 s. ISSN 0042-773X.
  34. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Romana GERYCHOVÁ, Robert HUDEČEK a Pavel VENTRUBA. Prenatal ultrasound diagnosis of craniosynostosis with volume contrast imaging (VCI-C). In In Journal Ultrasound in Obstetrics and Gynecology Vol 40 S 1 Conference 2012. 2012.
  35. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Romana GERYCHOVÁ, Robert HUDEČEK a Pavel VENTRUBA. Prenatal ultrasound symptoms of mucolipidosis II in two consecutive pregnancies. In In Journal Ultrasound in Obstetrics of Gynecology Vol 40 S 1 Conference 2012. 2012.
  36. VENTRUBA, Pavel. předseda Oborové rady doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF MU. Oborová rada doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF MU, 2012.
  37. VENTRUBA, Pavel. předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS ČSL JEP. Sekce asistované reprodukce ČGPS ČSL JEP, 2012.
  38. VENTRUBA, Pavel. předseda Specializační oborové rady pro gynekologii a porodnictví. Specializační oborová rada pro gynekologii a porodnictví (SOR), 2012.
  39. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. Sborník abstrakt 11. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 22. sympozium Asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Pavel Ventruba, 2012. s. 3-42, 39 s.
  40. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše praktické zkušenosti. In 22. Symposium asistované reprodukce a 11. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie. 2012.
  41. RUMPÍK, D, T RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radovan PILKA, Pavel VENTRUBA, L PRUDIL, L MUSILOVÁ a Š MACHAČ. Surogátní mateřství – naše praktické zkušenosti. In Sborník abstrakt: 11. Česko –slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce. Brno, 2012. s. 15.
  42. LUKÁŠOVÁ, Tereza, Tomáš VENTRUBA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Kateřina SOCHOROVÁ. Těhotenství a porod zdravého dítěte komplikované koincidencí heterotopické gravidity po IVF a placenty perkrety s následnou hysterektomií. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 153-156. ISSN 1210-7832.
  43. VENTRUBA, Pavel, Petr JANKŮ, Lukáš HRUBAN, Lenka PAÚROVÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Romana GERYCHOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Vaginální vedení porodu po předchozím císařském řezu: analýza 2007 – 2011. In XIX. kongres Slovenskej gynekologicko – porodnickej spoločnosti, Bratislava, SR. 2012.
  44. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Lenka PAÚROVÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Anna HARAŠTOVÁ, Martin HUSER, Romana GERYCHOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Vedení porodu po předchozím císařském řezu, analýza výsledků z let 2007–2010. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 127-132, 5 s. ISSN 1210-7832.
  45. VENTRUBA, Pavel. Výstup z projektu ESF – Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů. Novinky ve specializačním zdělávání. In 94. jihomoravský doškolovací seminář, Brno. 2012.
  46. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. 22. sympozium asistované reprodukce a 11. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2012.
  47. VENTRUBA, Pavel, Ladislav PILKA, Zdeněk ČUPR, Pavel TRÁVNÍK, Alena KOKTAVÁ a Zdena ŠLEZINGEROVÁ. 30. výročí narození prvního dítěte ze zkumavky. In 11. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. Sympozium asistované reprodukce, Brno. 2012.
  48. VENTRUBA, Pavel, Ladislav PILKA, Zdeněk ČUPR, P TRÁVNÍK, Alena KOKTAVÁ a Z ŠLEZINGEROVÁ. 30. výročí narození prvního „dítěte zezkumavky v České republice. In Sborník abstrakt: 11. Česko –slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce. Brno, 2012. s. 7-8.

  2011

  1. ŽÁKOVÁ, Jana, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jitka MELOUNOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, M. VODOVÁ a E. LOUSOVÁ. Assesment of intracellular homocysteine concentration in sperms. In Human Reproduction. 27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE. 2011. ISSN 0268-1161.
  2. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ a Michal POHANKA. Digital holographic microscopy in human sperm imaging. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2011, roč. 28, č. 8, s. 725-729. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-011-9584-y.
  3. ŤÁPALOVÁ, Veronika, Iva VLAŠÍNOVÁ, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Petr KYSELA, Tomáš ZATOČIL a Petr ŠTOURAČ. Disekce aorty u gravidní s Turnerovým syndromem. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica s.r.o., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 98-100. ISSN 1211-6645.
  4. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, E. LOUSOVÁ, Igor CRHA a Robert HUDEČEK. Kryokonzervace buněk a tkání v asistované reprodukci. Praktická gynekologie. 2011, roč. 15, č. 1, s. 16-21. ISSN 1211-6645.
  5. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Robert HUDEČEK. Kryokonzervace buněk a tkání v asistované reprodukci. Praktická gynekologie. Brno: Ambit, 2011, roč. 2011,15, č. 2, s. 16-21. ISSN 1211-6645.
  6. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Onkofertilita - nový směr reprodukční medicíny. Česká Gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 76, č. 2, s. 91-99, 8 s. ISSN 1210-7832.
  7. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, E. LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plazmy u mužů s azoospermií. Praktická gynekologie. 2011, roč. 15, č. 2, s. 60-63. ISSN 1211-6645.
  8. BLATNÝ, Jan, Dagmar SEIDLOVÁ, Miroslav PENKA, Petra OVESNÁ, Petr BRABEC, Pavel ŠEVČÍK, Pavel VENTRUBA a V. ČERNÝ. Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated Factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International journal of obstetric anesthesia. 2011, roč. 20, č. 4, s. 367-368. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2011.07.008.
  9. RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA a Pavel VENTRUBA. Surogátní mateřství - právní a etické aspekty. In 21. Symposium asistované reprodukce a 10. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie. 2011.

  2010

  1. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ a Michal POHANKA. AFM (Atomic Force Microscopy) zobrazení spermií poškozených oxidačním stresem. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2010, roč. 14, č. 3, s. 120-122. ISSN 1211-6645.
  2. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Atomic force microscopy (AFM) of heat-treated human sperm. In 20th World Congress on Fertility and Sterility, Mnichov. 2010. ISSN 1810-2107.
  3. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Determination of the surface pathology of human sperm by atomic force microscopy. In 26th Annual Meeting of ESHRE. 2010. ISSN 0268-1161.
  4. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Kateřina ČADOVÁ, Michal POHANKA a Martin HUSER. Luteal-phase GnRH agonist administration in IVF/ICSI cycles stimulated with the long GnRH agonist protocol. In XIVth World Congress of Gynecological Endocrinology. 2010.
  5. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Anna HARAŠTOVÁ a Veronika ŤÁPALOVÁ. Management of labour after previous caesarean section, current procedures, risks and complications. In Management of labour after previous caesarean section, current procedures, risks and complicationsOur work. Paul street, London: Informa Healthcare, 2010. s. 242-243. ISSN 1476-4954.
  6. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jelka VRASTYÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, I. CRHA a K. ČADOVÁ. Ovariální hyperstimulační syndrom (OHHS). In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Sborník abstrakt. Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010, 2010. s. 40. ISBN 978-80-254-7942-1.
  7. ŽÁKOVÁ, Jana, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. PICSI-selekce zralých spermií pro oplození lidských oocytů metodou ICSI. Praktická gynekologie. Brno: Ambit Media, 2010, roč. 2010, 14/4, s. 180-182. ISSN 1211-6645.
  8. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Proces reprodukčního stárnutí ženy, jeho příčiny a možnosti ovlivnění v praxi. Česká gynekologie. Česká gynekologie, 2010, roč. 75, č. 4, s. 353-358, 5 s. ISSN 1210-7832.
  9. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plasmy. In 9. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 20. sympozium asistované reprodukce. 2010.
  10. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plasmy. In 9. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 20. sympozium asistované reprodukce. 2010.
  11. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jan BLATNÝ, Miroslav PENKA, Petra OVESNÁ, Petr BRABEC, Pavel ŠEVČÍK, Pavel VENTRUBA a Vladimír ČERNÝ. Rekombinantní aktivovaný faktor VII ( rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení: Data z registru UniSeven v České republice. et. al. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha, 2010, roč. 21, č. 5, s. 229-238, 9 s. ISSN 1214-2158.
  12. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jan BLATNÝ, Miroslav PENKA, Petra OVESNÁ, Petr BRABEC, Pavel ŠEVČÍK a Pavel VENTRUBA. Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení - data z registru UniSeven v České republice. Česká gynekologie. 2010, roč. 75/2010, č. 4, s. 297-305, 8 s. ISSN 1210-7832.
  13. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Reprodukční ochrana žen podstupujících onkologickou léčbu. In 17. Kongres Slovenské Gynekologicko - porodnické společnosti. Martin Slovensko: 30.9-2.10.2010 v Martine, 2010. 2 s.
  14. CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Richard HUSIČKA, Michal POHANKA a Martin HUSER. Seminal plasma homocysteine, folate and cobalamin in men with obstructive and non-obstructive azoospermia. J. Assist. Reprod. Genetics. USA: Springer, 2010, roč. 27, č. 9, s. 533-538. ISSN 1058-0468.
  15. POHANKA, Michal, P. SEJBALOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Účinek tadalafilu na parametry spermiogramu u mužů s erektilní dysfunkcí. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2010, roč. 14, č. 4, 4 s. ISSN 1211-6645.
  16. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Anna HARAŠTOVÁ a Veronika ŤÁPALOVÁ. Vedení porodu po předchozím císařském řezu, aktuální postupy, rizika, komplikace. 75. vyd. Praha: česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010. s. 149. ISSN 1803-6597.
  17. HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Pavel VENTRUBA a Jiří MAYER. Vliv onkologické léčby na lidskou reprodukci. Klin onkol. 2010, roč. 23, č. 3, s. 165-170, 5 s. ISSN 0862-495X.
  18. POHANKA, Michal, Petra SEJBALOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Vliv tadlafilu na parametry spermiogramu u mužů s erektilní dysfunkcí. Praktická gynekologie. Praha: Medica Healthworld, a.s., 2010, roč. 14, S1, s. 163. ISSN 1211-6645.
  19. SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, Brno, 2010, roč. 14, č. 2, s. 85-88. ISSN 1211-6645.
  20. CRHA, Igor, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Vyšetření fragmentace chromatinu spermií metodou comet assay. In 82. Jihomoravský krajský seminář asistované reprodukce. 2010.

  2009

  1. HUDEČEK, Robert, Renata KRAJČOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. Aktuální farmakologické možnosti embryoprotektivní terapie infertilních žen. Klinická farmakologie a farmacie. Solen: Solen, 2009, roč. 2009/23, č. 2, s. 76-82. ISSN 1212-7973.
  2. HUSER, Martin, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Zbyněk DIVIŠ. Centrum ochrany reprodukce. Multimediální webová prezentace. Centrum ochrany reprodukce. 2009. vyd. Brno: CVT LF MU, 2009. 8 s. CVT LF MU.
  3. HUSER, Martin, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Leopold ROTTER. Centrum pro léčbu endometriozy. Multimediální webová prezentace. Centrum pro léčbu endometriozy. 2009. vyd. Brno: CVT LF MU, 2009. 9 s. CVT LF MU.
  4. CRHA, Igor, Hana JANEČKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Digitální holografická mikroskopie spermií. In 8. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 19. sympozium asistované reprodukce, Brno, 12. – 13. listopadu 2009. 2009.
  5. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA, Jitka MELOUNOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Pavel VENTRUBA a Martin HUSER. Homocysteine, cysteine and glutathione in follicular fluid and blood plasma during ovarian stimulation by follicle stimulating hormone. In 7th International Conference on Homocysteine Metabolism. 2009.
  6. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, Jan DOLEŽEL, Štěpán CHALUPNÍK, Martin DVOŘÁK, Petr FILIPENSKÝ a Pavel VENTRUBA. Robotické výkony – výhody a nevýhody. 1/2009. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně www.fnusa.cz, 2009. 2 s. Svatoanenské listy.
  7. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Pavel VENTRUBA. Seminiferous epithelium of azoospermic men. Acta histochemica. Jena: Urban&Fischer Verlag, 2009, roč. 111, č. 5, s. 459. ISSN 0065-1281.
  8. CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, J. ŽÁKOVÁ, M. HUSER, B. KUBEŠOVÁ a M. POHANKA. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Scripta Medica. 2009, roč. 82 / 2009, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-3395.
  9. CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Barbara KUBEŠOVÁ, Michal POHANKA a Dalibor PACÍK. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Sripta medica. Brno: LF MU Brno, 2009, roč. 82, č. 2, s. 69 - 75. ISSN 1211-3395.
  10. HUSER, Martin a Pavel VENTRUBA. Stárnoucí žena. In Sborník abstrakt - XI. Brněnský geriatrický den a 15. Výroční kongres České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP. Brno: Česká geriatrická a gerontologické společnost ČLS JEP, 2009. 84 s.
  11. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Jana DUMKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Submikroskopické změny primordiálních a primárních folikulů po rozmrazení ovariální tkáně. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, 2009, roč. 09, S1, s. 210-211. ISSN 1211-6645.
  12. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Survival and infertility treatment in male cancer patients after sperm banking. Fertility and Sterility. 2009, roč. 91, č. 6, s. 2344-2348. ISSN 1556-5653.
  13. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Vliv nízkých dávek kyseliny acetylosalicylové na výsledky IVF/ICSI cyklů. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 13, č. 1, s. 30-32. ISSN 1211-6645.
  14. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Robert HUDEČEK. Závěrečná zpráva grantu IGA FN č. 10/05: Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou in vitro fertilizace technikou ultrazvukem řízeného transferu embryí. 2009. vyd. Brno: vlastní, 2009. 48 s. vlastní.

  2008

  1. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 57-59. ISSN 1211-6645.
  2. RAČANSKÁ, Eva, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Digitální obrazová data a jejich využití ve výuce. In Sborní abstrakt DETERM při MEDICAL FAIR BRNO. Brno, 2008. s. 20-20.
  3. ŽÁKOVÁ, Jana, Igor CRHA, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Does ultrasound guided embryo transfer improve pregnancy rate in in vitro fertilization? Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, S1, s. 324. ISSN 0268-1161.
  4. HUSER, Martin, Mira SVITEKOVÁ, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Efekt cabergolinu v prevenci ovariálního hyperstimulačního syndromu: soubor kazuistik. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2008, roč. 12, č. 4, s. 287. ISSN 1211-6645.
  5. VENTRUBA, Pavel. Endometrióza. In Gynekologie. 2 přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 143-147. ISBN 978-80-7262-501-7.
  6. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Dalibor PACÍK, Igor CRHA, E LOUSOVÁ a Martin HUSER. Gamete and embryo donation in assisted reproduction. European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl 1, s. 17.
  7. RAČANSKÁ, Eva, Pavel VENTRUBA, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL a ET AL. Gynekologie: Archiv snímků z endoskopie a ultrazvuku. Brno, 2008. ISBN 978-80-7392-065-50.
  8. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Robert HUDEČEK. Impact of combined oral contraception in IVF stimulation protocols. Eur J Contracept Reprod Health Care. London: Taylor and Francis Group, 2008, roč. 13, S2, s. 97-98, 1 s. ISSN 1362-5187.
  9. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Barbora KUŘECOVÁ. Incidence ektopické a heterotopické gravidity v programu asistované reprodukce. In 18. symposium asistované reprodukce. 2008. ISBN 1211-6645.
  10. JAVORNÍK, Michal, Otto DOSTÁL, Karel SLAVÍČEK a Pavel VENTRUBA. Knowledge Management and Cost - Effectiveness in the Area of Medical Image Data. In The 38th International Conference on Computers &Industrial Engineering. Beijing, China: University, Beijing,China, 2008. s. 883-887. ISBN 978-7-121-07437-0.
  11. WEINBERTGER, Vít, Martin HUSER, Robert HUDEČEK a Pavel VENTRUBA. Laparoscopická hysterectomie s využítím Kohova manipulátoru. In 18. Symposium asistované reprodukce. 2008. ISBN 1211-6645.
  12. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. 1. vyd. Brno: GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, 2008. 58 s. Grant IGA MZ ČR - NR8469-3/2005-2007.
  13. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin HUSER. Podpora luteální fáze triptorelinem u IVF/ICSI cyklů. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2008, roč. 2008/11, č. 4, s. 278. ISSN 1211-6645.
  14. VENTRUBA, Pavel. Poruchy plodnosti. In Gynekologie. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 149-161. ISBN 978-80-7262-501-7.
  15. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian function damage with gonadoliberine analogues during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, č. 4, s. 863-868, 5 s. ISSN 0268-1161.
  16. VENTRUBA, Pavel, Leopold ROTTER, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA a Robert HUDEČEK. Reprodukční chirurgie žen - od klasické po robotickou pánevní operaci. In Sborník abstrakt DETERM při MEDICAL FAIR BRNO. Brno, 2008. s. 4-5.
  17. Retrográdní ejakulace – jedna z příčin mužské neplodnosti. Brno: Medica Healthworld, 2008, roč. 1/12, č. 1, s. 36-37.
  18. LOUSOVÁ, E, Jana ŽÁKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Dalibor PACÍK a H POCHOPOVÁ. Retrográdní ejakulace– jedna z příčin mužské neplodnosti. Praktická gynekologie. 2008, roč. 121, s. 36-37.
  19. VRÁNA, Tomáš, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. Syndrom feto-fetální transfuze. Praktická gynekologie. Brno: MHW, 2008, roč. 12, č. 3, s. 82-85. ISSN 1211-6645.
  20. RAČANSKÁ, Eva, Martin HUSER, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL a Pavel VENTRUBA. Telegynekologie. In Sborník přednášek MEFANET 2008. Brno, 2008. ISBN 978-80-7392-065-420.
  21. SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2008, roč. 4, č. 12, s. 290-290. ISSN 1211-6645.
  22. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. 120 let Porodnice na Obilním trhu v Brně. Brno: Medica Healthworld, 2008. s. 1-231.

  2007

  1. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2007, roč. 11/2007, č. 3, s. 117 - 119. ISSN 1211-6645.
  2. VAVRUŠOVÁ, Radka, Robert HUDEČEK, Barbora KUŘECOVÁ a Pavel VENTRUBA. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity. Praktická gynekologie. Brno: MHW, 2007, roč. 2/07, č. 2, s. 66-69. ISSN 1211-6645.
  3. RAČANSKÁ, Eva, Otto DOSTÁL, Michal JAVORNÍK, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Digital tutorial archive. In Proceedings of The 3rd IASTED International Conference on Telehealth 2007. Anaheim/Calgary/Zurich: ACTA Press, 2007. s. 77-81. ISBN 978-0-88986-668-3.
  4. RAČANSKÁ, Eva, Martin PETRENKO, Pavel VENTRUBA, Otto DOSTÁL a Michal JAVORNÍK. Digitální obrazový archiv. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 179-183. ISSN 1211-6645.
  5. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. DNA analysis of microdeletions in AZF regions (YQ) in men with reproductive failure. 2007. 1 s. Eur Androl Suppl 1(1) 25.
  6. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. DNA test mikrodelece v oblasti AZF (Yq) u muže s reprodukční poruchou – naše výsledky. In Druhý Český a mezinárodní andrologický kongres v České republice, Štiřín, 3.-5.5., Urologické listy 5(3). 2007. s. 78-78.
  7. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2007, roč. 56, S1, s. 120-121. ISSN 0268-1161.
  8. CRHA, Igor, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jaroslava TALLOVÁ a Jitka KUBEŠOVÁ. Homocystein, cystein a glutathion ve folikulární tekutině a krvi při ovariální stimulaci FSH. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 11, č. 6, s. 266-267, 1 s. ISSN 1211-6645.
  9. CRHA, Igor, Jitka MELOUNOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma. 2007.
  10. HUDEČEK, Robert, Renáta KRAJČOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. Imunologické aspekty habituálního potrácení a sterility. Praktická gynekologie. Brno: MHW, 2007, roč. 11/2007, č. 6, s. 255. ISSN 1211-6645.
  11. KUŘECOVÁ, Barbora, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Radka VAVRUŠOVÁ. Incidence ektopické gravidity po technikách in vitro fertilizace. Česká gynekologie. Praha: ČLS, 2007, roč. 72, 2007, č. 6, s. 375-381. ISSN 1210-7832.
  12. KUŘECOVÁ, Barbora, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Incidence mimoděložního těhotenství v programu asistované reprodukce. Praktická Gynekologie. Brno: MHW, 2007, roč. 11/2007, č. 6, s. 260. ISSN 1211-6645.
  13. DOSTÁL, Otto, Michal JAVORNÍK, Karel SLAVÍČEK a Pavel VENTRUBA. Integration of Telemedicine Activities in the Czech Republic. In 4th International Conference on Innovations in Information Technology, Innovations '07. IEEE. Dubai, United Arab Emirates: UAE University, 2007. s. 532-536. ISBN 978-1-4244-1840-4.
  14. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Kryokonzervace ovariální tkáně - šance na záchranu fertility žen s rakovinou. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2007, roč. 72, č. 1, s. 68-73, 5 s. ISSN 1210-7832.
  15. CRHA, Igor. Kryokozervace spermatu před gonadotoxickou léčbou - 11 let zkušeností. Česká gynekologie. 2007, roč. 72, č. 5, s. 320-326, 8 s. ISSN 1210-7832.
  16. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Ovarian function preservation dutiny chemotherapy with gonadoliberine analogues. In 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) - Book of Abstracts, Berlin, November 2007. 1. vyd. Berlin: ESGO, 2007. s. 124. ISSN 1802-128X.
  17. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Ovarian tissue cryopreservation - new opportunity to preserve fertility in female cancer patients. Eur J Gynaec Oncol. Canada: IROG Canada Inc., 2007, roč. 28, č. 4, s. 249-256, 10 s. ISSN 3925-2930.
  18. RAČANSKÁ, Eva, Martin PETRENKO, Pavel VENTRUBA, Otto DOSTÁL a Michal JAVORNÍK. PACS v gynekologii. In Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 60. ISBN 978-978-8679-30-1.
  19. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Igor CRHA, Zdeněk KRÁL, Pavel VENTRUBA a Jiří VORLÍČEK. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Haematologica/Teh Hematology Journal. 2007. ISSN 0390-6078.
  20. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In 31st British International Congress of Obstetrics and Gynaecology - Book of Abstracts. Royal College of Obstetriciants and Gynecologists Bulletin 07/ 2007. 1. vyd. London: RCOG, 2007. s. 60-61. ISSN 1802-128X.
  21. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Abstract book of 19th World Congress on Fertility and Sterility of International Federation of Fertility Societies (IFFS). Durban: IFFS, 2007. s. 44. ISSN 1802-128X.
  22. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Petr JANKŮ a Igor CRHA. Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie. Brno: MHW, 2007, roč. 11/2007, č. 6, s. 283-289. ISSN 1211-6645.
  23. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Pavel VENTRUBA. Seminiferous epithelium of azoospermic men. In Programme and Abstract Book of the 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 44th Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2007. Bratislava: Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. s. 88-88. ISBN 978-80-89305-01-8.
  24. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Martin HUSER. Stav zárodečného epitelu mužů s azoospermií. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, Brno, 2007, roč. 6, č. 7, s. 271-271. ISSN 1211-6645.
  25. RAČANSKÁ, Eva, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Use of Picture Archiving and Communication System (PACS) for archiving endoscopy recordings of infertility patients. In Abstract book of XIX.World Congress on Fertlity & Sterility. Durban, South Africa, 2007. s. 211.
  26. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Dalibor PACÍK, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Výsledky vyšetření mikrodelecí oblasti AZF(Yq) u mužů s reprodukčními problémy. Urologické listy. 2007, roč. 5, č. 3, s. 18-21. ISSN 1214-2085.
  27. HUSER, Martin. Význam kombinované hormonální kontracepce ve stimulačním protokolu IVF. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 11, č. 6, s. 274-275. ISSN 1211-6645.

  2006

  1. DOSTÁL, Otto, Michal JAVORNÍK a Pavel VENTRUBA. Collaborative environment supporting research and education in the area of medical image information. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. Deutschland: Springer, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 98-100. ISSN 1861-6410.
  2. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy. Eur Clinics Obstet Gynecol. Belgium: Springer, 2006, roč. 2, č. 2, s. 77-78. ISSN 1613-3412.
  3. HUSER, Martin, Robert HUDEČEK, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zdenk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). 1. vyd. Florencie: Taylor a Francis, 2006. 1 s. Gynecological Endocrinology 2005, vol 22, supl. 1.
  4. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). Gynecological Endocrinology. 2006, roč. 22, S1, s. 141-142. ISSN 0951-3590.
  5. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Constantinos TSOMPSOS, Eva RAČANSKÁ, Radka VAVRUŠOVÁ a Karel NOVÁK. Incidence of malignancy occurance in patients treated for infertility with assisted reproduction techniques. Helen. Jour. Obstet. Gynecol. Řecko: Helen. Jour. Obstet. Gynecol, 2006, roč. 5/2006, č. 5, s. 75-79, 4 s. ISSN 1109-4117.
  6. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Interakce oocytu a jeho kumulu v průběhu maturace a fertilizace in vitro. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 06, č. 6, s. 243-243. ISSN 1211-6645.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK, Eva HRABINCOVÁ, Jana SEVEROVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Pavel VENTRUBA a Hana HRSTKOVÁ. Maternal PKU in the Moravian region (Czech Republic). In J Inherit metab Dis, 29, 2006, Suppl 1., s. 93. Nizozemí: Springer, 2006. s. 93. ISSN 0141-8955.
  8. ŽÁKOVÁ, Jana. Možnost využití darovaných gamet nebo embryí při léčbě neplodnosti. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 105-107.
  9. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází. Medica Publishing. Brno: Medica Publishing, 2006. 79 s. Závěrečná grantová zpráva.
  10. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází. první. Brno: Medica publishing and consulting, 2006. 136 s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA IGA MZ ČR 7696-3.
  11. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Vít UNZEITIG, Eva RAČANSKÁ a Jana ŠARMANOVÁ. Ovarian hyperstimulation syndrome development in assisted reproduction treatment – risk factors analysis using data mining. Scripta medica. Brno: LF MU, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 329-340, 11 s. ISSN 1211-3395.
  12. CRHA, Igor, Leopold POSPÍŠIL, Hana ŠTROBLOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin HUSER. Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními adhezemi. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2006, roč. 71, č. 2, s. 127-131. ISSN 1210-7832.
  13. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a B KUBEŠOVÁ. Sperm banking before gonadotoxic treatment - 11 years experience. In HUMAN REPRODUCTION 21. England: OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND, 2006. s. 210-210.

  2005

  1. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. . Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. In Human Reproduction. 20 (S1). Copenhagen: Oxfor Journals, 2005. s. 123.
  2. PETRENKO, Martin, Otto DOSTÁL, Pavel VENTRUBA a Eva RAČANSKÁ. High-speed transfers and archivation of digital medical images-new medical and economical aspects. In 5th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and services. Smolenice (Slovensko): Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2005. s. 107-113. ISBN 80-227-2257-X.
  3. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER, Eva RAČANSKÁ, Radka VAVRUŠOVÁ a Jana ŠARMANOVÁ. Incidence hlášení zhoubných novotvar ovaria v souboru sterilních pacientek léených metodami In Vitro Fertilizace. In Praktická gynekologie. Brno: Medica, 2005. s. 22-22.
  4. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Zdeněk KRÁL. Kryokonzervace ovariální tkáně: šance k záchraně fertility u ženy s rakovinou. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 6, s. 30-31. ISSN 1211-6645.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK, Eva HRABINCOVÁ, Jana SEVEROVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Pavel VENTRUBA a Hana HRSTKOVÁ. Maternální PKU. In Čs.Pediat., 60,2005, č.8-9, s. 522-523. Praha: ČLS JEP, 2005. s. 522-523. ISSN 0069-2328.
  6. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
  7. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2005, roč. 1(9), č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
  8. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. ESHRE abstract book, Human Reproduction Suppl 2005. Belgium, 2005, roč. 1, S1, s. 123.
  9. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva LOUSOVÁ. Sperm donation programme at the centre of assisted reproduction in Brno: results from 1995-2005. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2005, roč. 78, č. 6, s. 323-328. ISSN 1211-3395.
  10. JANKŮ, Petr. 26. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky s mezinárodní účastí ČGPS ČLS JEP. 2005.

  2004

  1. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Endogenní zdroje oxidativního stresu během preimplantačního vývoje lidských embryí. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 5, s. 24. ISSN 1211-6645.
  2. CRHA, Igor, Jiří DOSTÁL, Pavel VENTRUBA, Milan KUDELA a Jana ŽÁKOVÁ. Etické a legislativní otázky odběru a užití spermií zemřelého. Česká gynekologie. 2004, roč. 69/2004, č. 4, s. 335-339. ISSN 1210-7832.
  3. VENTRUBA, Pavel. Gestační trofoblastická nemoc. In Porodnictví. První. Praha: Galén, 2004. s. 211-215. ISBN 80-7262-257-9.
  4. HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Jana ŠARMANOVÁ a Zdenk ŠARMAN. Ovarian hyperstimulation syndrome analysis of risk factors using data mining methods. In Book of abstracts XVIII th congres of EBCOG. 1;2004. Athens: EBCOG, 2004. s. 215-216.
  5. VENTRUBA, Pavel. Porod dvojčat. In Porodnictví. První. Praha: Galén, 2004. s. 305-308. ISBN 80-7262-257-9.
  6. ZWINGER, Antonín, Jiří JELÍNEK, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Porodnictví. Praha: Galén, 2004. 532 s. Galén, 2004. ISBN 80-7262-257-9.
  7. HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA a Jana ŠARMANOVÁ. Rizikové faktory vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu v programu asistované reprodukce. Praktická gynekologie. Brno: Medica publishing and consulting, 2004, roč. 4/2004, č. 4, s. 6-12. ISSN 1211-6645.
  8. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Sources of H2O2 in cryostoraged and then cultured human embryos. Human. Reprod. Oxford, UK: Oxford University Press, 2004, roč. 19, suppl.1, s. 138-138. ISSN 0268-1161.
  9. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Eva JURÁNKOVÁ a Denisa PETROVOVÁ. Terapeutické možnosti asistované reprodukce u perimenopauzálních žen. none. 2004. vyd. Brno: Medica Publishing, 2004. 4 s. 6/2004. ISBN 1211-6645.
  10. ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK, Petr JANKŮ, Jan MIKLICA a Pavel VENTRUBA. The Decrease in Caesarean Section Rate Based on the Precise Diagnosis of the Fetal Oxygen Saturation by Means of Intraprtum Fetal Pulse Oximetry. In XIX European Congress of Perinatal Medicine. Internationa Proceedengs.Athens (Greece), October 14-16, 2004. Bologna, Italy: Antsaklis, A. Medimond-, 2004. s. 1-4. ISBN 88-7587-091-8.
  11. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA, Otto DOSTÁL, Jiří NAVRÁTIL, Petr JANKŮ a Robert HUDEČEK. Vysokorychlostní přenosy a archivace digitálních medicínských obrazových dat. Brno, 2004.

  2003

  1. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jiří TOTUŠEK a Hana VIŠŇOVÁ. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 2, s. 63-67. ISSN 1210-7778.
  2. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Failure of the in vitro fertilisation and production of hydrogen peroxide. Plzeňský lékařský sborník. Praha: Nakladatelství Karolinum, Praha, 2003, roč. 78, Suppl., s. 49-52. ISSN 0139-603X.
  3. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Ovariální hyperstimulační syndrom - analýza Rizikových faktorů pomocí získávání znalostí z databáze klinického registru asistované reprodukce. Ovariální hyperstimulační syndrom - analýza Rizikových faktorů pomocí získávání. Reprodukční medicína. Praha: Reprodukční medicína, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 11. ISSN 1213-1318.
  4. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ovlivňuje fetorekuce vícečetné gravidity těhotenské výsledky? Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2003, roč. 2003, č. 2, s. 18. ISSN 1211-6645.
  5. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Rizikové faktory ovariálního hyperstimulačního syndromu - analýza pomocí data mining. none. In Asistovaná reprodukce. 1. vyd. Brno: Asistovaná reprodukce, 2003. s. 49.
  6. ŠŤASTNÁ, Jitka, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Submicroscopic structure of in vitro developed human blastocysts. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003, roč. 76, č. 3, s. 196-197. ISSN 1211-3395.
  7. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Submikroskopická stavba a vývojový potenciál dlouhodobě kryokonzervovaných embryí. In Asistovaná reprodukce, 13, č.1. Brno: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, 2003. s. 36.
  8. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Jana ŠARMANOVÁ a Tomáš SOLÁR. Získávání znalostí z databáze klinického registru asistované reprodukce analýza rizikových faktor vzniku Ovariálního hyperstimulaního syndromu metodou ACETN. none. In Sboník abstrakt Kongres MEFA. 1. vyd. Brno: Sboník abstrakt Kongres MEFA, 2003. s. 24.
  9. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Získávání znalostí z databází aplikace v reprodukční medicíně. none. In Asistovaná reprodukce. 1. vyd. Brno: Asistovaná reprodukce, 2003. s. 40.

  2002

  1. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin HUSER, Jana ŠARMANOVÁ, Zdeněk ŠARMAN a Tomáš SOLÁR. Application of data mining methods in assisted reproduction technology. Česká gynekologie Suppl. 2. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 34-35. ISSN 1210-7832.
  2. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Failure of the in vitro fertilisation and production of hydrogen peroxide. In Trendy a perspektivy současné morfologie. Plzeň: Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, 2002. s. 48. ISBN 80-238-8500-6.
  3. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA a Otto DOSTÁL. First Application of Picture Archiving and Communication System (PACS) in Gynecologic Endoscopy. In ISGE - 6th Regional Meeting. Bangkok: ISGE, 2002. s. 53-56.
  4. KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ a Pavel VENTRUBA. I/D polymorphism of gene for angiotensin corventing enzyme (ACE) and male fertility. Česká gynekologie Suppl. 2. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 13-13. ISSN 1210-7832.
  5. VIŠŇOVÁ, Hana, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Insulin sensitizing agents and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Česká gynekologie, Suppl. 2. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 5. ISSN 1210-7832.
  6. ŠŤASTNÁ, Jitka, Jana ŽÁKOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Korelace mezi klinicky stanovenou kvalitou blastocyst a jejich submikroskopickou stavbou. In Asistovaná reprodukce. Brno: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, 2002. s. 36-37.
  7. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou - 7 let zkušeností. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 67, č. 6, s. 324-328. ISSN 1210-7832.
  8. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Martin HUSER a Jana ŠRAMANOVÁ. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází SHLUK a umělé neuronové sítě NEUL 3. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza r. Moderní gynekologie. ČR: Moderní gynekologie, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 11.
  9. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Peroxisomes in human and mouse oocyte-cumulus complexes. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2002, roč. 17, Abstr.Book, s. 112. ISSN 0268-1161.
  10. VENTRUBA, Pavel. Postup při mateřském úmrtí. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: LEVRET, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 90-93. ISSN 1211-1058.
  11. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Hana VIŠŇOVÁ, Martin HUSER, Lukáš HRUBAN a Jana SKÁCELOVÁ. První gravidity po technikách asistované reprodukce v ČR - postnatální vývoj a současný zdravotně sociální status. In Asistovaná reprodukce. 2002. vyd. Brno: Medica Publishing, 2002. s. 39 - 40.
  12. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA, Otto DOSTÁL a Igor CRHA. První krok k integraci endoskopie do nemocničního systému PACS. In Sborník abstrakt ze 4. mezinárodního kongresu gynekologické endoskopie. Praha, 2002. s. 33.
  13. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA a Otto DOSTÁL. První krok k integraci endoskopie do nemocničního systému PACS. In Sborník abstrakt ze 4. mezinárodního kongresu gynekologické endoskopie. Praha, 2002. s. 33.
  14. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Hana VIŠŇOVÁ a Martin KUČERA. Sperm cryopreservation before cancer treatment - 7 year experience. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2002, roč. 17, Suppl. 1, s. 25. ISSN 0268-1161.
  15. ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK a Pavel VENTRUBA. The Fetal Oxygen Saturation in Premature Labor Measured by Means of Intrapartum Fetal Pulse Oximetry. In Conference The Woman and Child Before, During and After Pregnancy. 1. vyd. Rome: E.V. Cosmi, 2002. s. 349-354. ISBN B522R9091.
  16. ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr ZAKOPAL, Petr JANKŮ, Vít UNZEITIG a Pavel VENTRUBA. The Impact of ST analysis on the Diagnosis of an Accute Intrapartum Fetal Hypoxia in Patients with Chronic Hypertension and Preeclampsia. A Pilot Study. Hypertension in pregnancy. Taylor and Francis, 2002, roč. 21, Suppl. 1. ISSN 1064-1955.
  17. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA, Otto DOSTÁL a Igor CRHA. Využití digitálních obrazových dat v reprodukční gynekologii. In Česko- Slovenská konference reprodukční gynekologie a 12. symposium asistované reprodukce. Brno: FN Brno, 2002. s. 17.
  18. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Získávání znalostí z databáze klinického registru asistované reprodukce analýza etnosti neúspch (ACETN). Získávání znalostí z databáze klinického registru asistované reprodukce analýz. In Asistovaná reprodukce. 2002. vyd. Praha: Asistovaná reprodukce, 2002. s. 10-12. ISSN1213-1318.

  2001

  1. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, J. ŠARMANOVÁ a Z. ŠARMAN. Analýza faktorů ovlivňujících výsledky asistované reprodukce pomocí systému pro dolování znalostí z databází SHLUK. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 66, č. 4, s. 270-276. ISSN 1210-7832.
  2. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ a Pavel VENTRUBA. Cytochemická detekce peroxidu vodíku v čerstvých a zmrazených vzorcích lidského spermatu. In Nové poznatky v morfológii (Súbor vedeckých prác). Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. s. 180. ISBN 80-88866-13-8.
  3. VENTRUBA, Pavel. Endometrióza. In Gynekologie. První vydání. Praha: Galén, 2001. s. 121-125. ISBN 80-7262-094.
  4. PETRENKO, Martin, Otto DOSTÁL, Pavel VENTRUBA a Miloslav FILKA. First Experiences with Picture Archiving and Communication System in Brno Hospitals. In IEEE Region 8, EUROCON" 2001, INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN COMMUNICATIONS. Bratislava: Zdruzenie J.M., 2001. s. 17-19. VOLUME 1/2. ISBN 0-7803-6490-2.
  5. PETRENKO, Martin, Otto DOSTÁL a Pavel VENTRUBA. First Experiences with Picture Archiving and Communication Systems (PACS)In Gynecology. ISRAEL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. Tel Aviv (ISRAEL): Menachem HorowitzPublishing, Tel Aviv, 2001, roč. 2000, č. 3, s. 128-130. ISSN 0792-4569.
  6. CRHA, Igor, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in angiotensin-converting enzyme and tumor necrosis factor beta gene in men with pathological sperm count. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2001, Vol 16., Abstr b 1, s. 9. ISSN 0268-1161.
  7. KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism of Gene for Angiotensin Converting Enzyme (ACE) in Infertile Men. In 3rd International Conference of PhD Students - Medical Science. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. s. 19-22. ISBN 963 661 480 6.
  8. VENTRUBA, Pavel. Poruchy plodnosti. In Gynekologie. První vydání. Praha: Galén, 2001. s. 127-139. ISBN 80-7262-094-0.
  9. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Reduced numbers of retrieved oocytes in smoking women. Scripta medica (Brno). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2001, roč. 73, č. 5, s. 299-304. ISSN 1211-3395.
  10. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA, Otto DOSTÁL a Miloslav FILKA. Technické a forenzní aspekty obrazové dokumentace komplikací v endoskopii. Luhačovice: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, 2001. 1 s. ISBN 80-238-7755-0.
  11. ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK, Jan MIKLICA a Pavel VENTRUBA. The Contribution of Continual Fetal oxygen saturation (FSpO2) by means of intrapartum fetal pulse oximetry (IFPO) to the diagnosis od acute fetal hypoxia. Archives of Perinatal Medicine. Polsko, Krakow: Polish Society of Perinatal Medicine, 2001, roč. 7, č. 3, s. 33-35. ISSN 1505-0548.
  12. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 64-68. ISSN 1210-7778.
  13. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ultracytochemical detection of sources of hydrogen peroxide in inseminated human cumuli oophori. The Histochemical Journal. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 33, č. 4, s. 245. ISSN 0018-2214.
  14. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ultracytochemical identification of hydrogen peroxide in inseminated human cumuli oophori. Sborník lékařský. Praha: Karolinum, 2001, roč. 102, č. 2, s. 301. ISSN 0036-5327.
  15. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Výskyt peroxisomů v lidských a myších oocytech a jejich kumulech. In Asistovaná reprodukce (Abstrakta 11. sympozia asistované reprodukce). Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2001. s. 7.
  16. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Význam buněk cumulus oophorus pro fertilizaci lidských oocytů in vitro. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2001, roč. 74, č. 2, s. 121-122. ISSN 1211-3395.
  17. ŠŤASTNÁ, Jitka, Jana ŽÁKOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Vztahy mezi klinickým výsledkem fertilizace in vitro a sumikroskopickou stavbou cumulus oophorus lidského oocytu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2001, V., č. 6, s. 33-36. ISSN 1211-6645.

  2000

  1. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2000, roč. 70, Supp.No. 1, s. 34-35. ISSN 0020-7292.
  2. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Cytochemická detekce buněk produkujících peroxid vodíku v lidském cumulus oophorus. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2000, roč. 73, č. 2, s. 149-150. ISSN 1211-3395.
  3. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Cytochemistry of hydrogen peroxide production by cumulus cells of the human cumulus-oocyte complex (COC). The Histochemical Journal. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000, roč. 32, č. 4, s. 640. ISSN 0018-2214.
  4. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin PETRENKO a Jitka ŠŤASTNÁ. Does transfer of embryos at the blastocyst stage increase the risk of multiple pregnancy? Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2000, roč. 73, č. 3, s. 195-200. ISSN 1211-3395.
  5. BOUREK, Aleš a Jan ŽIŽKA. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. 2000. vyd. Třebechovice: Medexart, 2000. 4 s. Gynekolog. ISBN 1210-1133.
  6. BOUREK, Aleš, Jan ŽIŽKA, Pavel VENTRUBA a Luděk FREY. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. Gynekolog. Třebechovice: Medexart, 2000, roč. 2, č. 6, s. 220-223. ISSN 1210-1133.
  7. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Morfologie a funkční aktivity kumulárních buněk v průběhu humánní fertilizace in vitro. Reprodukční medicína. Sekce asistované reprodukce ČGPS, 2000, roč. 1, č. 1, s. 24-25. ISSN 1213-1318.
  8. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Produkce peroxidu vodíku v průběhu inseminace lidského komplexu cumulus oophorus-oocyt. In Asistovaná reprodukce (Abstrakta 10. sympozia SAR). Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2000. s. 9-10.
  9. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Martin KUČERA a Pavel VENTRUBA. Přínos kontinuálního monitorování kyslíkové saturace plodu (FSpO2) pomocí intrapartální fetální pulzní oxymetrie (IFPO) k diagnostice akutní hypoxie plodu. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2000, roč. 65, č. 4, s. 224-229. ISSN 1210-7832.
  10. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Martin KUČERA a Pavel VENTRUBA. Přínos kontinuálního monitorování kyslíkové saturace plodu /FSpO2/ pomocí intrapartální fetální pulzní oxymetrie /IFPO/ k diagnostice akutní hypoxie plodu. Česká Gynekologie. Česká Republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 65, č. 4, s. 224-230. ISSN 1210-7832.
  11. BOUREK, Aleš, Pavel VENTRUBA, Jan ŽIŽKA a Luděk FREY. Rychlé monitorování novinek z oblasti asistované reporodukce - přínos pro kliniku, laboratoř i pacienty. In X. Symposium asistované reprodukce SAR ČGPS. 2000.
  12. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Vít UNZEITIG, Martin KUČERA a Pavel VENTRUBA. The impact of intrapartum foetal pulse oxymetri on lowering Caesarean section rate. Prenatal and Neonatal Medicine. 2000, roč. 2000, č. 5, s. 43.
  13. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ultracytochemical detection of the hydrogen peroxide sources in inseminated human cumuli oophori. In Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry (The 37th Symposium with International Participation), Programme and Abstracts. Brno: The Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 2000. s. 42.
  14. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ultracytochemical identification of hydrogen peroxide in inseminated human cumuli oophori. In 39. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí, Abstrakta. Praha: Česká anatomická společnost, 2000. s. 28.
  15. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultracytochemical identification of hydrogen peroxide producing spermatozoa and cumulus cells in inseminated human cumuli oophori. Human. Reprod. Oxford, UK: Oxford University Press, 2000, roč. 15, Abst. B. 1, s. 147-148. ISSN 0268-1161.
  16. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Pavel VENTRUBA, Martin KUČERA a Petr KACHLÍK. Vliv inhalace O2 matkou na hodnoty kyslíkové saturace rodičky /SpO2/ a plodu /FSpO2/. Česká Gynekologie. Česká republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 65, č. 6, s. 393-397. ISSN 1210-7832.
  17. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA a Petr KACHLÍK. Vliv polohy rodičky v I. porodní době na kyslíkovou saturaci (SpO2) matky a plodu a na krevní tlak matky. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2000, roč. 65, č. 5, s. 298-301. ISSN 1210-7832.
  18. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA a Petr KACHLÍK. Vliv polohy rodičky v I.porodní době na kyslíkovou saturaci /SpO2/ matky a plodu a na krevní tlak matky. Česká Gynekologie. Česká Republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 65, č. 5, s. 298-301. ISSN 1210-7832.
  19. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 193-198. ISSN 1335-0862.
  20. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vztah koncentrace kadmia v seminální plasmě a kouření k hodnotám spermiogramu a fertilizaci oocytů. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 121-126. ISSN 1335-0862.
  21. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Drahoslava HRUBÁ. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR - 4078 - 3: Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF. Brno: I. gynek. - porod. klinika LF MU, 2000. 230 s.

  1999

  1. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Cytochemistry of hydrogen peroxide production by cumulus cells of the human cumulus-oocyte-complex. In Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry (Abstracts of the Regular Symposium with International Participation). České Budějovice: The Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 1999. s. 25.
  2. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Effect of Smoking on the Ovarian Responde to Stimulation, IVF Results and on Cadmium Residues in Blood and Follicular Fluid. In Proceedings of the 11th World Congress of in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. Bologna: Monduzzi Editote, 1999. s. 363-367. ISBN 88-323-0509-7.
  3. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 1999, roč. 1999, č. 6, s. 105-108. ISSN 1335-0862.
  4. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Dalibor PACÍK, Michal POHANKA a Renata GAILLYOVÁ. Mezioborová spolupráce v brněnském andrologickém centru. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 1999, roč. 1999, č. 5, s. 25-28. ISSN 1211-6645.
  5. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Martin PETRENKO a Hana VIŠŇOVÁ. Současné možnosti prevence adhezí a jejich imunologické aspekty. Česká gynekologie. Praha: ČGPS, 1999, roč. 64, č. 3, s. 230-234. ISSN 1210-7832.
  6. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Vít UNZEITIG a Pavel VENTRUBA. The impact of the O2 inpiration on foetal SpO2 values during 1st and 2nd stages of labour in non-risk deliveries. In In: Monduzzi (Edit.): 4th world congress of perinatal medicine. 1999. vyd. Bienos Aires: Monduzzi, 1999. s. 18-22.
  7. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. The influence of prolonged co-culture of human cumulus cells with spermatozoa on their ultrastructure and viability. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, 5-6, s. 237-240. ISSN 1211-3395.
  8. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultracytochemický průkaz peroxidu vodíku v lidském kumulu a jeho možný vliv na IVF. In 38. zjazd SAS s medzinárodnou účasťou (Zborník abstraktov). 1. vyd. Bratislava: Slovenská anatomická spoločnosť, 1999. s. 86. ISBN 80-967507-6-3.
  9. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultrastructural detection of the H2O2 produced by human cumulus cells and its possible significance for the IVF procedure. Human. Reprod. Velká Británie: Oxford University Press, 1999, roč. 14, Abstr. B.1, s. 215. ISSN 0268-1161.
  10. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Význam produkce reaktivních forem kyslíku v lidském kumulu pro IVF. In Asistovaná reprodukce. Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 1999. s. 7-8. Asistovaná reprodukce 9, č. 1.
  11. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Pavel VENTRUBA, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Igor CRHA a Hana VAJCÍKOVÁ. Závěrečná zpráva grantu IGA MZ ČR č. 5164-3: Identifikace peroxisomů a jejich úloha v eliminaci poškození lidských zárodečných buněk kyslíkovými radijály při in vitro fertilizaci. 1999.

  1998

  1. ŽÁKOVÁ, Jana, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Cadmium Analysis of Follicular Fluid in Women Undergoing In Vitro Fertilization. Hum. Reprod. 1998, roč. 1998, č. 1998, s. 313. ISSN 0268-1161.
  2. CRHA, Igor, Pavel REZL, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA a Jiří TOTUŠEK. Cadmium residues in the follicular fluid. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 1, s. 9-14. ISSN 1211-3395.
  3. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Effectiveness of Frozen/Thawed Embryo Transfer in 1996 and 1997 Years. Hum. Reprod. 1998, roč. 1998, č. 13, s. 297. ISSN 0268-1161.
  4. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Martin PETRENKO, H. VIŠŇOVÁ a L. PELÍŠKOVÁ. Factors Influecing Effectiveness of Cryopreserved/Thawed Embryo Transfer. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, č. 1, s. 49-56. ISSN 1211-3395.
  5. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Factors Influencing Effectiveness of Cryopresered/Thawed Embryo Transfer. Scripta medica. 1998, roč. 1998, č. 71, s. 49-54. ISSN 1211-3395.
  6. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Martin PETRENKO, Hana VIŠŇOVÁ a Lenka PELÍŠKOVÁ. Factors influencing effectiveness of cryopreserved/thawed embryo transfer. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 1998, roč. 71, č. 1, s. 49-56. ISSN 1211-3395.
  7. BELKOV, Atanas-Ivan, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Frekvence, indikace a výsledky císařských řezů na I. GPK v Brně v letech 1930 - 1996. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-6645.
  8. BELKOV, Ivan A., Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Frekvence, indikace a výsledky císařských řezů na I. gynek. - porod. klinice v Brně v letech 1930 - 1996. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-6645.
  9. CRHA, Igor, Pavel REZL, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jana ŽÁKOVÁ a Jan PASEKA. Koncetrace kadmia ve folikulární tekutině a seminální plasmě u neplodných dvojic při in vitro fertilizaci. Gynekolog. Hradec-Králové: MedExart, 1998, roč. 7, č. 3, s. 199-202. ISSN 1210-1133.
  10. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Dagmar BURGETOVÁ a D. CHMELAŘ. Meropenem v léčbě závažných gynekologických infekcí. Česká gynekologie. Praha, 1998, roč. 63, č. 3, s. 229-233. ISSN 1210-7832.
  11. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Tonko MARDEŠIČ, Ladislav PILKA, H. VIŠŇOVÁ a R. HUDEČEK. Národní registr asistované reprodukce: Výsledky a analýza komplikací. Česká gynekologie. Praha, 1998, roč. 63, č. 2, s. 107-110. ISSN 1210-7832.
  12. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Vít UNZEITIG a Igor CRHA. Počítačový software v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, č. 1, s. 66-69. ISSN 1211-6645.
  13. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Program Pfannenstiel - software pro videodokumentaci a operativu v gynekologii. Česká gynekologie. 1998, roč. 63, č. 2, s. 130-134. ISSN 1210-7832.
  14. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Hana VIŠŇOVÁ. Současné možnosti prevence adhezí a jejich imunologické aspekty. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, speciál, s. 26-27. ISSN 1211-6645.

  1997

  1. VENTRUBA, Pavel. Asistovaná reprodukce. In Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 17-24. 1997. ISBN 80-210-1690-6.
  2. BELKOV, Ivan, Vít UNZEITIG a Pavel VENTRUBA. Cesarean Section: frequency, indications and results covering the period 1930 - 1996. Acta Obstet. et Gynecol. Scand. 1997, roč. 76, č. 167, s. 99. ISSN 0300-8835.
  3. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Comparison of hysteroscopical, sonographical and histological findings of peri- and postmenopausal endometrium. Gynaecological Endoscopy. 1997, roč. 1997, č. 6, s. 21. ISSN 0942-1091.
  4. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Dárcovství gamet - biologické, legislativní a etické aspekty. Česká gynekologie. Praha, 1997, roč. 1997, č. 62, s. 72-75. ISSN 1210-7832.
  5. VENTRUBA, Pavel. Endometrióza. In Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 98-103. 1997. ISBN 80-210-1690-6.
  6. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA a Josef CHOVANEC. Hysteroskopický, sonografický a histologický obraz peri- a postmenopauzálního endometria. In Endometrium v peri- a postmenopauze. Bratislava: Slovak Academic Press, 1997. s. 72-83. ISBN 80-85665-96-4.
  7. VENTRUBA, Pavel. Intracytoplasmatická injekce spermie do oocytu a asistovaný hatching - mikromanipulační techniky zvyšující úspěšnost programu fertilizace in vitro. Praktická gynekologie. 1997, roč. 1, č. 1, s. 14-25. ISSN 1211-6645.
  8. VENTRUBA, Pavel, Hana VIŠŇOVÁ a Robert HUDEČEK. Kam směřuje vývoj asistované reprodukce v České republice? Národní registr 1993 - 1996. Praktická gynekologie. 1997, roč. 1997, č. 5, s. 20. ISSN 1211-6645.
  9. VENTRUBA, Pavel a Hana VIŠŇOVÁ. Kam směřuje vývoj asistované reprodukce v České republice? Národní registr 1993 - 1996. Praktická gynekologie. 1997, roč. 1, č. 5, s. 20. ISSN 1211-6645.
  10. VENTRUBA, Pavel, Hana VIŠŇOVÁ a Robert HUDEČEK. Kam směřuje vývoj asistované reprodukce v České republice? NRAR 1993 -1996. none. Praktická gynekologie. Brno: Medica publishing, 1997, roč. 1997, č. 5, s. 21-23, 4 s. ISSN 1211-6645.
  11. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Michal TURJANICA. MESA and TESE results in Azoospermia Treatment. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1997, roč. 14, č. 5, s. 141. ISSN 1058-0468.
  12. HUDEČEK, Robert, Zdeněk ŠARMAN, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Pfannenstiel - software pro operativu a videodokumentaci v gynekologii. In Sborník abstrakt, Celostátní konference ČGPS. Karlovy Vary, 1997. s. 27.
  13. DRÁBKOVÁ, Marie, Pavel VENTRUBA a Petr JANKŮ. Redukce vícečetného těhotenství. Praktická gynekologie. 1997, roč. 1, č. 1, s. 32-34. ISSN 1211-6645.
  14. VENTRUBA, Pavel, Hana VIŠŇOVÁ a Robert HUDEČEK. Registr asistované reprodukce v České republice: Výsledky roku 1996. 1996. vyd. 1997. Asistovaná reprodukce 7/1997 č.2.
  15. PILKA, Ladislav, Pavel VENTRUBA a Tonko MARDEŠIČ. Těhotenství po asistované reprodukci. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, suppl. č., s. 65-66. ISSN 1210-7832.
  16. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Vliv ultrastruktury spermií na výsledek fertilizace in vitro. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, č. 1, s. 3-6. ISSN 1210-7832.
  17. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Zdeněk ŠARMAN a Jana ŠARMANOVÁ. Využití neuronových sítí ke stanovení faktorů ovlivňujících asistovanou reprodukci. In Asistovaná reprodukce, 7/1997. 1997. vyd. Brno: Medica Publishing, 1997. s. 21-23.

  1996

  1. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Anticardiolipin and antihiston levels during the treatment of IVF patients with endometriosis by goserelin. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1996, roč. 13, č. 4, s. 366-368. ISSN 1058-0468.
  2. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Jiří ADLER. Asistovaný hatching - přínosná mikromanipulační technika pro ženy s opakovaně neúspěšným embryotransferem. Česká gynekologie. 1996, roč. 61, č. 1, s. 6-9. ISSN 1210-7832.
  3. ŽÁKOVÁ, Jana. Asistovaný hatching - přínosná mikromanipulační technika pro ženy s opakovaně neúspěšným embryotransferem. Česká gynekologie. 1996, roč. 61, s. 6-9. ISSN 1210-7832.
  4. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA a P. MULLER. Léčba pánevní endometriózy goserelinem, LH-RH agonistou. Česká gynekologie. 1996, roč. 61, č. 1, s. 11-16. ISSN 1210-7832.
  5. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Management of leiomyomas. Scripta medica. 1996, roč. 69, 1-2, s. 21-26. ISSN 1211-3395.
  6. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Periadnexal adhesions and elevated autoantibodies. Human. Reprod. 1996, roč. 11, č. 1, s. 223. ISSN 0268-1161.
  7. VENTRUBA, Pavel. Prodloužená kultivace lidských embryí:srovnání kokultivace na lidských tubárních epiteliích a kultivace v syntetickém médiu diu. Česká gynekologie. 1996, roč. 61, č. 4, s. 351-357. ISSN 1210-7832.
  8. VENTRUBA, Pavel a Robert HUDEČEK. Registr asistované reprodukce v ČR - výsledky roku 1995. In Asistovaná reprodukce, 6/1996, č. 3. 1996. s. 5-21.
  9. MARDEŠIČ, Tonko, Jitka ŘEZÁČOVÁ a Pavel VENTRUBA. The practice of assisted reproduction in the Czech Republic. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1996, roč. 13, č. 2, s. 195-196. ISSN 1058-0468.
  10. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Vliv terapie goserelinem na adhese a hladiny autoprotilátek u žen s endometriózou. Gynekolog. 1996, roč. 5, č. 1, s. 26-28. ISSN 1210-1133.

  1995

  1. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Stanislava NĚMCOVÁ. Assisted hatching - results in women with repeated embryotransfer failure. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 186. ISSN 1058-0468.
  2. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Stanislava NĚMCOVÁ. Assisted hatching-results in women with repeteated embryotransfer failure. In IXth World Congress on IVF and Assisted Reproduction, Monduzzi Editore. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 1995. s. 539-541.
  3. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. GnRH analogs in the treatment of IVF patients with endometriosis - anticardiolipin and antihiston profiles. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1995, roč. 12, č. 3, s. 87. ISSN 1058-0468.
  4. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. GnRH Analogs in the Treatment of IVF Patients with Endometriosis - Anticardiolipin and Antihiston profiles. In IXth Worls Congress on In Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. Bologna: Monduzzi Editore S. p. A., 1995. s. 677-680. ISBN 88-323-0403-1.
  5. ŽÁKOVÁ, Jana a Pavel VENTRUBA. Kokultivace embryí s buňkami lidského vejcovodu v programu asistované reprodukce na I. gynek. porod. klinice v Brně. Gynekolog. 1995, roč. 1995, č. 4, s. 124-127. ISSN 1210-1133.
  6. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a H. VAJCIKOVÁ. Occurence of the zona pellucida antibodies in infertile women. Scripta medica. 1995, roč. 68, 3-4, s. 113-118. ISSN 1211-3395.
  7. VENTRUBA, Pavel a Jana ŽÁKOVÁ. The effects of prolonged cultivation and assisted hatching on improving IVF results. Contraception Fertilité Sexualité. Francie: Francie, 1995, roč. 23, č. 9, s. 142. ISSN 1157-8181.
  8. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Zona pellucida antibodies in comparison with elevated anticardiolipin and antihiston levels in infertile women. Contraception Fertilité Sexualité. Francie: Francie, 1995, roč. 23, č. 9, s. 111. ISSN 1157-8181.

  1994

  1. VENTRUBA, Pavel, P. MULLER a M. MLYNČEK. Účinnost léčby endometriózy sterilních žen goserelinem (Zoladex): průběžná zpráva multicentrické studie. Gynekolog. 1994, roč. 1994, č. 3, s. 209-212. ISSN 1210-1133.

  1993

  1. PRESL, J., Pavel VENTRUBA a Ladislav PILKA. Gestrinon v terapii sterility při endometrióze. Česká gynekologie. 1993, roč. 57, č. 1, s. 401-407. ISSN 1210-7832.
  2. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Ladislav PILKA. Koreluje test přežívání spermií (TPS) s fertilizací oocytu in vitro? Česká gynekologie. 1993, roč. 58, č. 1, s. 257-260. ISSN 1210-7832.
  3. VENTRUBA, Pavel a Zdeněk ČUPR. Laparoskopická léčba tubární gravidity lokální aplikací prostaglandinu F2 alfa. Česká gynekologie. 1993, roč. 57, č. 1, s. 28-32. ISSN 1210-7832.
  4. BUČEK, R., Pavel VENTRUBA a J. NEZDAŘILOVÁ. Mikrobiologické vyšetření při komplexní diagnostické laparoskopii. Gynekolog. 1993, roč. 1, č. 4, s. 18-20. ISSN 1210-1133.
  5. VESELÝ, Jan, P. VENTRUBA a I. REJDOVÁ. Minimální invazivní chirurgie v léčbě neplodnosti. Česká gynekologie. 1993, roč. 58, č. 1. ISSN 1210-7832.
  6. VENTRUBA, Pavel, Zdeněk ČUPR a Ladislav PILKA. Transvaginální odběr oocytu pod kontrolou vaginální sonografie: 1987-1990. Gynekolog. 1993, roč. 1, č. 1, s. 5-7. ISSN 1210-1133.
  7. VENTRUBA, Pavel, Z. ČUPR a J. VESELÝ. Vliv minimální invazivní chirurgie na taktiku léčby turbálního těhotenství. Česká gynekologie. 1993, roč. 58, č. 1. ISSN 1210-7832.
  8. CRHA, Ivan, Pavel VENTRUBA a Anna ŽÁKOVÁ. Výskyt autoprotilátek u žen v programu asistované reprodukce. Česká gynekologie. 1993, roč. 58, Suppl.1. ISSN 1210-7832.

  1992

  1. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Ladislav PILKA a Pavel TRÁVNÍK. Correlation of the spermatozoa survival test and fertilization in vitro. In Human Reproduction, Abstracts of the Annuall Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology, Hague, Neetherland, 1992. 1992. ISBN 0268-1161.

  1990

  1. VENTRUBA, Pavel, Ladislav PILKA, Zdeněk ČUPR, Pavel TRÁVNÍK, Alice MALENOVSKÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Oocyte removal in conjunction with pelvic microsurgery. Zentralblatt fur Gynakologie. 1990, roč. 113, č. 10, s. 557-561. ISSN 0044-4197.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 13:21