FF FNPVpJ Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PV_ Pomocné vědy historické

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV2A220Seminář k magisterské diplomové práci I D. Havelz 0/2/010 3P
FF:PV2A221Seminář k magisterské diplomové práci II D. Havelz 0/2/010 4P
FF:PV2A222Magisterská diplomová práce D. Havelz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA18Historická toponomastika J. Pleskalovák 2/0/04 2-
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 1-
FF:PV2A200Regestová ediční technika P. Elbelz 0/2/03 3P
FF:PV2A201Edice diplomatického materiálu I D. Havelz 1/1/03 1P
FF:PV2A202Edice středověkého diplomatického materiálu II D. Havelz 1/1/03 2P
FF:PV2A203Edice novověkého diplomatického materiálu Z. Svitákz 0/2/03 4P
FF:PV2A204Seminář z ediční práce D. Havelz 0/2/04 2P
FF:PV2A205Seminář z diplomatiky středověku Z. Svitákz 0/2/03 2Z
FF:PV2A206Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/03 3Z
FF:PV2A207Historická němčina I D. Havelz 2/0/03 1-
FF:PV2A208Historická němčina II D. Havelzk 2/0/04 2-
FF:PV2A209Středověká latina I D. Havelz 1/1/03 1-
FF:PV2A210Středověká latina II D. Havelzk 1/1/04 2-
FF:PV2A211Interpretační seminář I - skriptoria a kanceláře D. Havelz 0/2/04 1-
FF:PV2A212Interpretační seminář II – císařská diplomatika P. Elbelz 0/2/04 3-
FF:PV2A213Interpretační seminář III - sfragistika a heraldika D. Havelz 0/2/04 4-
FF:PV2A214Historische Hilfswissenschaften – Einführung in die deutschsprachige Terminologie A. Zajiczk 2/0/04 4-
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B200Výstava v archivu I P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B201Výstava v archivu II P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B67Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B68Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR2A200Dějiny archivnictví I Z. Svitákk 2/0/03 --
FF:AR2A201Dějiny archivnictví II Z. Svitákzk 2/0/04 --
FF:AR2A209Autografy 18.-20. století D. Havelz 2/0/04 --
FF:AR2B200Archivní exkurze Z. Svitákz 0/0/0 3DNY.4 --
FF:PV1A222Česká středověká diplomatika D. Kalhousk 1/1/03 --
FF:PV1B100Czech Medieval Sources D. Havelk 1/1/04 --
FF:PV1B112English Terminology in Auxiliary Historical Sciences P. Elbelz 1/1/04 --
FF:PV1B120Knižní kultura v digitálním prostředí J. Marekz 1/1/03 --
FF:PV1B121Papežská diplomatika J. Hrdinak 2/2/03 --
FF:PV1B122Císařská diplomatika P. Elbelk 1/1/03 --
FF:PV1B127Digital Humanities pro pomocné vědy historické L. Führerz 1/1/03 --
FF:PV1B128Austria’s art of book illumination in the 15th century M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV2B100Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters I - Kaiser- und Königsurkunden P. Elbelz 4/0/04 --
FF:PV2B101Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters II - Privaturkunden K. Hruzaz 4/0/04 --
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 --
FF:PV2B107Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země D. Havelz 1/0/02 --
FF:PV2B109Langfristige Konflikte des Spätmittelalters (1250–1500) P. Elbelz blokově - Úvod ke kurzu (termín bude stanoven na začátku semestru) a bloková výuka 16.-18.4.20208 --
FF:PV2B200Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi I D. Havelz 0/2/05 --
FF:PV2B201Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi II D. Havelz 0/2/05 --
FF:PV2B202Praxe v paměťové instituci II S. Bártaz 0/40/0 3 týdny souvislé praxe v rozsahu 120 hodin.4 --
FF:PV2B48Kodikologie v praxi. Středověké rukopisy D. Havelz 0/2/03 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
FF:PV2B52Hochmittelalterliche Kaiserurkunden und Editionstechnik der MGH A. Rzihacekz 4/0/03 --
FF:PV2B82Editing post-Roman inscriptions in the German speaking countries. A. Zajicz 2/0/04 --
FF:PV2B83Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století J. Brňovjákz 2/0/04 --
108 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B104Církev a stát v 2. polovině 18. století J. Štouračovák 1/1/03 --
FF:AR1B105Prameny k vojenským dějinám 19. století. M. Svobodaz 0/2/02 --
FF:AR1B106Pragmatická sankce Karla VI. P. Elbelk 1/1/03 --
FF:AR1B107Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B109Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe S. Bártaz 3/0/02 --
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 --
FF:PV1B103Great Moravia: Carolingian March, or independent "empire"? D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV1B108Interpretace historických právních textů II L. Šmídová Malárováz 0/2/03 --
FF:PV1B109Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku P. Barz 2/0/03 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B113Golden Prague: The Art of Book Illumination during the Reign of the Luxembourg Kings from c.1350 to 1420 P. Elbelz 0/4/04 --
FF:PV1B33Interpretace historických právních textů L. Šmídová Malárováz 2/0/03 --
FF:PV1B35Kašpar Šlik: kancléř, politik a falzátor na sklonku středověku P. Elbelz 2/0/03 --
FF:PV1B60Kniha a historické knihovní celky P. Elbelz 2/0/02 --
FF:PV1B68Král Vratislav ve svědectví soudobých pramenů L. Reitingerz 1/13 --
FF:PV1B69The Czech Lands in the Middle Ages D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV2B57Deutsche Konversation: Wissenschaft, Kultur, Politik I P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV2B85Deutsche Konversation: Wissenschaft, Kultur, Politik II P. Elbelz 0/2/04 --
55 kreditů