PdF BSPZPcp Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SPZP Speciální pedagogika

Pedagogicko-psychologická propedeutika (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/03 5P
PdF:SPp109Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/1/02 1-
PdF:SPp111Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 1/0/02 1-
PdF:SPp126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/03 2Z
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1-
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1-
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2-
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2-
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5-
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4-
27 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp015Angličtina pro speciální pedagogy - A D. Hochmanováz 0/2/02 2-
PdF:JVp016Angličtina pro speciální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Speciálněpedagogický základ (P+PV 86 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
PdF:SPp106Patopsychologie 1 E. Řehulkazk 2/0/04 2P
PdF:SPp112Speciálně pedagogická diagnostika D. Opatřilovák 0/2/03 3-
PdF:SPp113Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/2/04 2-
PdF:SPp115Oftalmopedie – základy oboru P. Röderovázk 0/2/05 3-
PdF:SPp116Psychopedie – základy oboru B. Bazalovázk 0/2/04 1-
PdF:SPp117Somatopedie – základy oboru I. Fialovázk 0/2/05 1-
PdF:SPp118Surdopedie – základy oboru P. Pitnerovázk 0/2/05 1-
PdF:SPp127Sociální práce L. Slepičkovák 1/0/03 4-
PdF:SPp128Logopedie – základy oboru P. Kopečnýzk 0/2/05 1-
PdF:SPp130Specifické poruchy učení – základy oboru I. Márovázk 0/4/06 2-
44 kreditů

Skupina A

Student si zvolí předměty logopedie (sekce A1) nebo psychopedie (sekce A2).

Pozn. Studenti, kteří si v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogiky zvolí specializaci logopedie – surdopedie je povinný výběr předmětů ze skupiny A (sekce A1 - Logopedie) a předměty ze skupiny B (sekce B1 - Surdopedie). Pokud student volí ze skupiny A předměty psychopedie (sekce A2), předměty ze skupiny B volí podle svého zájmu a se zřetelem na budoucí volbu specializace v navazujícím magisterském studiu (sekce B2, B3 nebo B4).

Sekce A1 - Logopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp318Obor: Logopedie 1 P. Kopečnýzk 0/4/08 2P
PdF:SPp319Obor: Logopedie 2 B. Chleboradovázk 0/4/08 4P
16 kreditů
Sekce A2 - Psychopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp329Obor: Psychopedie 1 B. Bazalovázk 0/4/08 2P
PdF:SPp330Obor: Psychopedie 2 B. Bazalovázk 0/4/08 4P
16 kreditů

Skupina B

Student si zvolí předměty jedné ze 4 nabízených sekcí (B1, B2, B3, B4) skupiny B.

Pozn. Studenti, kteří si v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogiky zvolí specializaci logopedie – surdopedie je povinný výběr předmětů ze skupiny A (sekce A1 - Logopedie) a předměty ze skupiny B (sekce B1 - Surdopedie). Pokud student volí ze skupiny A předměty psychopedie (sekce A2), předměty ze skupiny B volí podle svého zájmu a se zřetelem na budoucí volbu specializace v navazujícím magisterském studiu (sekce B2, B3 nebo B4).

Sekce B1 - Surdopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp302Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči B. Chleboradovázk 0/2/04 5P
PdF:SPp320Komunikace osob se sluchovým postižením R. Horákovázk 0/2/04 5P
PdF:SPp322Obor: Surdopedie 1 L. Doležalovázk 0/4/08 3P
PdF:SPp323Obor: Surdopedie 2 R. Horákovázk 0/4/08 4P
24 kreditů
Sekce B2 - Etopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp300Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/4/08 5P
PdF:SPp331Obor: Etopedie 1 K. Červenkazk 0/4/08 3P
PdF:SPp332Obor: Etopedie 2 K. Červenkazk 0/4/08 4P
24 kreditů
Sekce B3 - Somatopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp335Obor: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 1 D. Zámečníkovázk 0/4/08 3P
PdF:SPp336Obor: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 2 D. Zámečníkovázk 0/2/04 4P
PdF:SPp337Obor: Somatopedie 2 D. Zámečníkovázk 0/2/04 4P
PdF:SPp338Obor: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 3 D. Zámečníkovázk 0/4/08 5P
24 kreditů
Sekce B4 - Oftalmopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp300Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/4/08 5P
PdF:SPp333Obor: Oftalmopedie 1 P. Röderovázk 0/4/08 3P
PdF:SPp334Obor: Oftalmopedie 2 P. Röderovázk 0/4/08 4P
24 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp101Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/03 3P
PdF:SPp103ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/03 4P
PdF:SPp104Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/03 1-
PdF:SPp107Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/03 3-
PdF:SPp108Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/03 3P
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

praxe pro studenty oboru Lo + Su

Uvedené předměty praxe volí studenti zaměření Logopedie + Surdopedie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp324Odborná praxe průběžná - L, S P. Kopečnýz 0/0/14 3-
PdF:SPp325Odborná praxe souvislá 1 - L, S P. Kopečnýz 0/0/0 4 týdny.10 4-
PdF:SPp326Reflektivní seminář k odborné praxi 1 - L, S P. Kopečnýz 0/2/05 4-
PdF:SPp327Odborná praxe souvislá 2 - LS P. Kopečnýz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SPp328Reflektivní seminář k odborné praxi 2 - LS P. Kopečnýz 0/2/05 6-
34 kreditů

praxe pro studenty oboru P + E, So, Of

Uvedené předměty praxe volí studenti zaměření Psychopedie + Etopedie / Somatopedie / Oftalmopedie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp339Odborná praxe průběžná - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/14 3-
PdF:SPp340Odborná praxe souvislá 1 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 4 týdny.10 4-
PdF:SPp341Reflektivní seminář k odborné praxi 1 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/2/05 4-
PdF:SPp342Odborná praxe souvislá 2 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SPp343Reflektivní seminář k odborné praxi 2 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/2/05 6-
34 kreditů

Závěrečná práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPBakalářská práce D. Zámečníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPp132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/2/02 5P
10 kreditů