PdF BSPZPcp Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SPZP Speciální pedagogika

Pedagogicko-psychologická propedeutika (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3000Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3007Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SP3099Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5P
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1-
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1-
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2-
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2-
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5-
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4-
27 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp015Angličtina pro speciální pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp016Angličtina pro speciální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Speciálněpedagogický základ (P+PV 78 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3003Specifické poruchy učení – základy oboru I. Jůzovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3009Patopsychologie 1 V. Vojtovázk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3010Logopedie – základy oboru V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3020Oftalmopedie – základy oboru P. Röderovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3030Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3040Psychopedie – základy oboru B. Bazalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3050Sociální práce L. Slepičkovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 4-
PdF:SP3066Speciálně pedagogická diagnostika B. Bazalovák 0/2/03 3-
PdF:SP3070Surdopedie – základy oboru M. Štibrányiovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3080Somatopedie – základy oboru I. Fialovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3600Žák se speciálními vzdělávacími potřebami P. Pitnerováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3699Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6Z
PdF:SP3999Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
41 kreditů

Skupina A

Student si zvolí předměty logopedie (sekce A1) nebo psychopedie (sekce A2).

Pozn. Studenti, kteří si v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogiky zvolí specializaci logopedie – surdopedie je povinný výběr předmětů ze skupiny A (sekce A1 - Logopedie) a předměty ze skupiny B (sekce B1 - Surdopedie). Pokud student volí ze skupiny A předměty psychopedie (sekce A2), předměty ze skupiny B volí podle svého zájmu a se zřetelem na budoucí volbu specializace v navazujícím magisterském studiu (sekce B2, B3 nebo B4).

Sekce A1 - Logopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3911Obor: Logopedie 1 I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 2P
PdF:SP3912Obor: Logopedie 2 I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
10 kreditů
Sekce A2 - Psychopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3941Obor: Psychopedie 1 B. Bazalovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 2P
PdF:SP3942Obor: Psychopedie 2 B. Bazalovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
10 kreditů

Skupina B

Student si zvolí předměty jedné ze 4 nabízených sekcí (B1, B2, B3, B4) skupiny B.

Pozn. Studenti, kteří si v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogiky zvolí specializaci logopedie – surdopedie je povinný výběr předmětů ze skupiny A (sekce A1 - Logopedie) a předměty ze skupiny B (sekce B1 - Surdopedie). Pokud student volí ze skupiny A předměty psychopedie (sekce A2), předměty ze skupiny B volí podle svého zájmu a se zřetelem na budoucí volbu specializace v navazujícím magisterském studiu (sekce B2, B3 nebo B4).

Sekce B1 - Surdopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3913Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči I. Bytešníkovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 5P
PdF:SP3971Obor: Surdopedie 1 L. Vrbecká Doležalovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3972Obor: Surdopedie 2 R. Horákovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
PdF:SP3973Komunikace osob se sluchovým postižením L. Vrbecká Doležalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 5P
18 kreditů
Sekce B2 - Etopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3900Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.8 5P
PdF:SP3931Obor: Etopedie 1 K. Červenkazk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3932Obor: Etopedie 2 K. Červenkazk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
18 kreditů
Sekce B3 - Somatopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3081Obor: Somatopedie 1 D. Zámečníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3082Obor: Somatopedie 2 D. Zámečníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
PdF:SP3900Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.8 5P
18 kreditů
Sekce B4 - Oftalmopedie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3900Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.8 5P
PdF:SP3921Obor: Oftalmopedie 1 P. Röderovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3922Obor: Oftalmopedie 2 P. Röderovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 4P
18 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující si ve 2., 3. a 4. semsestru volí vždy jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3919Komunikační schopnost v kontextu speciálních vzdělávacích potřeb V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3929Dílčí funkce V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3939Agrese a šikana V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3949Downův syndrom B. Bazalovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3959Poruchy autistického spektra – základy oboru B. Bazalovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3969ICT ve speciální pedagogice P. Pitnerovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
18 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3002Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/.5 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3004Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3005Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3006Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3017ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 4P
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

praxe pro studenty oboru Lo + Su

Uvedené předměty praxe volí studenti zaměření Logopedie + Surdopedie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3810Odborná praxe průběžná – L, S V. Vojtováz 0/0/14 3-
PdF:SP3811Odborná praxe souvislá 1 – L, S V. Vojtováz 0/0/0 4 týdny.10 4-
PdF:SP3812Odborná praxe souvislá 2 – L, S V. Vojtováz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SP3815Reflektivní seminář k odborné praxi 1 – L, S V. Vojtováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 4-
PdF:SP3816Reflektivní seminář k odborné praxi 2 – L, S V. Vojtováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 6-
34 kreditů

praxe pro studenty oboru P + E, So, Of

Uvedené předměty praxe volí studenti zaměření Psychopedie + Etopedie / Somatopedie / Oftalmopedie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3840Odborná praxe průběžná – P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/14 3-
PdF:SP3841Odborná praxe souvislá 1 – P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 4 týdny.10 4-
PdF:SP3842Odborná praxe souvislá 2 – P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SP3845Reflektivní seminář k odborné praxi 1 – P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 4-
PdF:SP3846Reflektivní seminář k odborné praxi 2 – P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 6-
34 kreditů

Závěrečná práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3008Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 5P
PdF:SP_BPBakalářská práce I. Bytešníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Zámečníkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
10 kreditů

Volitelné předměty

Studující si zbývající počet 8 kreditů doplní z fakultní/ univerzitní nabídky volitelných předmětů.