Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří DOLINA. Některé aspekty biopsychosociálního kontextu bolesti u seniorů. Bolest. Praha: Tigis, roč. 26, č. 2, s. 56-59. ISSN 1212-0634. 2023.

  2022

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Aktuální přístup k diuretické terapii ve stáří. In XXIX. Brněnské dny praktického lékařství;. 2022.
  2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL a Marek ŠKORŇA. Bolesti na hrudi - pohled gerontologa. In Lukáš, Karel. Bolest na hrudi. 1. vydání. Praha: Grada. s. 565-574. ISBN 978-80-271-3099-3. 2022.
  3. TOPINKOVÁ, Eva, Helena MICHÁLKOVÁ, Simona VRÁBLOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří NAKLÁDAL a Ondřej VÝŠKA. EUROSAF - evropská prospektivní observační studie účinnosti a bezpečnosti antikoagulační léčby u geriatrických pacientů s fibrilací síní. Pilotní výsledky preskripce antikoagulační léčby u křehkých seniorů v ČR. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 2022, č. 11, s. 36-41. ISSN 1805-4684. 2022.
  4. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Adam LUKÁČ. Geriatrická křehkost. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, s.r.o., roč. 7, č. 4, s. 323-327. ISSN 2533-6878. 2022.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Ondřej VÝŠKA, Miroslav PENKA a Ondřej LUDKA. Neočekávaný průběh anti Xa aktivity po suicidálním požití rivaroxabanu u staršího nemocného. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 11, č. 2, s. 95-98. ISSN 1805-4684. 2022.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Novinky v léčbě osteoporózy. In 7. Kongres medicíny pro praxi. 2022.
  7. WEBER, Pavel, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Obezita a diabetes - trajektorie výskytu u akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 27 let. Geriatrie a gerontologie. Praha: Galén s.r.o., roč. 11, č. 4, s. 153-158. ISSN 1805-4684. 2022.

  2021

  1. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Katerina HORTOVA, Lucie MANDELOVA, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, Renata NOVOTNA, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Radana PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. COVID-19's natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-89545-1. 2021.
  2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Efektivní řešení chronické bolesti může zlepšit kvalitu života i complianci starších nemocných. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 10, č. 3, s. 135-140. ISSN 1805-4684. 2021.
  3. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Chronická bolest ve stáří. Bolest. Praha: Tigis s.r.o., roč. 24, č. 2, s. 1-5. ISSN 1212-0634. 2021.
  4. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Z. POSPÍŠIL, L. MAYRTYKÁNOVÁ, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, M. POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, R. NOVOTNÁ, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Renata PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. Přirozený průběh COVID-19 u primárně ambulantně sledovaných pacientů v JMK – analýza dat pilotního projektu. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
  5. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Sociální charakteristiky akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 25 let na geriatrii. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 10, č. 3, s. 160-166. ISSN 1805-4684. 2021.

  2020

  1. EFFENBERGEROVÁ, Tereza a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Atypická inciální symptomatologie tumoru pankreatu - kazuistika. Onkologie. Solen, roč. 2020, č. 1, s. 23-25. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2020.002. 2020.
  2. FERNANDOVÁ, Emmanuela a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Bolesti břicha ve stáří. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 9, č. 1, s. 23-27. ISSN 1805-4684. 2020.
  3. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VANÍČEK. Infarkt myokardu jako klinický stav manifestující zhoubný nádor močového měchýře. Onkologie. Olomouc: Solen, roč. 14, č. 1, s. 19-22. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2020.008. 2020.
  4. STRATÍLKOVÁ, Dominika a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Kazuistika rychle progredujícího kognitivního deficitu. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 9, č. 3, s. 164-167. ISSN 1805-4684. 2020.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Možnosti komplexního klinického hodnocení staršího onkologického nemocného. Onkologie. Olomouc: Solen, roč. 14, č. 1, s. 12-18. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2020.007. 2020.
  6. FERNANDOVÁ, Emmanuela a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Onkologicky nemocný senior. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 9, č. 3, s. 137-141. ISSN 1805-4684. 2020.
  7. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL a Marek ŠKORŇA. Příspěvek k diferenciální diagnostice akutní bolesti na hrudi u seniorů. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 9, č. 3, s. 151-156. ISSN 1805-4684. 2020.
  8. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Senior s onkologickým onemocněním. Onkologie. Solen, roč. 14, č. 1, s. 7-11. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2020.001. 2020.
  9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL a Jan MATĚJOVSKÝ. Úskalí celkové a lokální terapie kortikosteroidy. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 17, č. 1, s. 49-53. ISSN 1214-8687. doi:10.36290/med.2020.006. 2020.

  2019

  1. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Vadim PRUDIUS. Clinical Cases Of Retroperitoneal Hematoma In Old Age – Our Experiences. In 15th EUGMS International Congress of the European Geriatric Medicine Society. 2019.
  2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Kamila GREPLOVÁ, Tereza GREGOROVÁ, Jiří NAKLÁDAL, Ondřej VÝŠKA, Petra VACKOVÁ, Denis LEKEŠ, Tereza EFFENBERGEROVÁ, Jan MATĚJOVSKÝ a Hana NEUDERTOVÁ. Diagnostika a léčba demencí v České republice. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., roč. 2019, č. 13, s. 24-30. ISSN 1805-398X. 2019.
  3. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína BIELAKOVÁ, Jana HRUBANOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Falls in anaemic hospitalized elderly patients in 2012-2016 - mutual relationships. Advances in Gerontology. Eskulap, roč. 32, č. 5, s. 787-794, 9 s. ISSN 1561-9125. 2019.
  4. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Gerontolog. In Lukáš Karel. Bolest břicha. První vydání. Praha: Mladá fronta a.s. s. 346-360. ISBN 978-80-204-5249-8. 2019.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Myoskeletální medicína pro praxi. první. Praha: Mladá fronta a.s. 230 s. ISBN 978-80-204-5325-9. 2019.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Andrea POKORNÁ a Hana NEUDERTOVÁ. Nezapomínáte na demenci? první. Brno, 2019.
  7. CHLÍBEK, Roman a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Očkování seniorů. In Roman Chlíbek. Očkování dospělých. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta a.s. s. 584-604. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-5304-4. 2019.
  8. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Osteoporóza jako multidisciplinární problém. In Hana Matějovská Kubešová a kolektiv. Myoskeletální medicína pro praxi. První vydání. Praha: Mladá fronta. s. 85-100. ISBN 978-80-204-5325-9. 2019.
  9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Sarkopenie. In Hana Matějovská Kubešová a kolektiv. Myoskeletální medicína pro praxi. 2019. vyd. Praha: Mladá fronta. s. 213-223. První vydání. ISBN 978-80-204-5325-9. 2019.
  10. FERNANDOVÁ, Emmanuela, Katarína BIELAKOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Tuberculosis in Elderly in the Czech Republic. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, roč. 68, č. 4, s. 184-190. ISSN 1210-7913. 2019.
  11. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Katarína BIELAKOVÁ. Úskalí farmakoterapie osteoartrózy u seniorů. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 8, č. 1, s. 10-13. ISSN 1805-4684. 2019.

  2018

  1. ŠTEFINOVÁ, Zuzana a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Akutní intoxikace lithiem u geriatrické pacientky. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 7, č. 4, s. 174-177. ISSN 1805-4684. 2018.
  2. BIELAKOVÁ, Katarína a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Dekubity - známe možnosti léčby? Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency s.r.o., roč. 60, č. 3, s. 34-39. ISSN 1213-9106. 2018.
  3. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, David STAROSTKA a Tomáš PAPAJÍK. Hemato-onkologická onemocnění u seniorů. první. Brno. ISBN 978-80-270-3768-1. 2018.
  4. VÝŠKA, Ondřej a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Imunosenescence a infekční komplikace vyššího věku. Kardiologická revue. Praha: Ambit Media a.s., roč. 20, č. 1, s. 41-43. ISSN 1212-4540. 2018.
  5. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Lubomír MRHAČ. Plicní embolie ve stáří - představuje diabetes mellitus riziko? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 7, č. 4, s. 141-146. ISSN 1805-4684. 2018.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA, Soňa SURKOVÁ, Dana PRUDIUS a Kamila GREPLOVÁ. Polyfarmakoterapie ve stáří - lékové interakce nejčastěji předepisovaných lékových skupin v kardiologii. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., roč. 20, č. 1, s. 22-28. ISSN 1212-4540. 2018.
  7. PRUDIUS, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., roč. 20, č. 1, s. 36-40. ISSN 1212-4540. 2018.
  8. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., roč. 2018, 20(1), s. 36-40. ISSN 1212-4540. 2018.
  9. GORUŠOVÁ, Jana a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Rehabilitace starších nemocných v zařízeních následné péče - dnešní realita. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 7, č. 2, s. 72-75. ISSN 1805-4684. 2018.
  10. BIELAKOVÁ, Katarína a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Rizika farmakoterapie ve stáří. Praktické lékárenství. Solen s.r.o., roč. 14, č. 1, s. 8-10. ISSN 1801-2434. 2018.
  11. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL, Emmanuela FERNANDOVÁ a Petra VACKOVÁ. Rizika hospitalizace seniorů. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, roč. 64, č. 11, s. 1070-1075. ISSN 0042-773X. 2018.
  12. FERNANDOVÁ, Emmanuela a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Souvisí stav zásobení organizmu vitaminem D s výsledky testování kognitivních funkcí a aktivit denního života u seniorů? Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, roč. 64, č. 11, s. 1107-1114. ISSN 0042-773X. 2018.
  13. FERNANDOVÁ, Emmanuela a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Souvisí stav zásobení organizmu vitaminem D s výsledky testování kognitivních funkcí a aktivit denního života u seniorů? Vnitřní lékařství. Praha: ČLS, roč. 64, č. 11. ISSN 0042-773X. 2018.
  14. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA a Soňa SURKOVÁ. Specifika dia­gnostiky a léčby ve stáří. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., roč. 20, č. 1, s. 6-10. ISSN 1212-4540. 2018.
  15. VÝŠKA, Ondřej, Matúš MIHALČIN a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Symptomatická léčba chřipky a její limity ve stáří, rizika spojená s chřipkou u geriatrických pacientů. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., roč. 15, č. 5, s. 246-250. ISSN 1214-8687. 2018.
  16. EFFENBERGEROVÁ, Tereza a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Tumory pankreatu a epileptické paroxysmy jako jeho první atypický projev. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 7, č. 1, s. 44-46. ISSN 1805-4684. 2018.
  17. SURKOVÁ, Soňa a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Tyreopatie ve stáří a kardiovaskulární postižení. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., roč. 20, č. 1, s. 33-35. ISSN 1212-4540. 2018.
  18. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Vladimír MAREK a Josef HOLÍK. XXVI. Brněnské dny praktického lékařství. 2018.
  19. BIELAKOVÁ, Katarína a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Závratě a pády jako častá symptomatologie kardiovaskulárního postižení ve vyšším věku. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., roč. 20, č. 1, s. 44-46. ISSN 1212-4540. 2018.

  2017

  1. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Pulmonary embolism in the hospitalized 65+ in relation to presence of diabetes in 2007–2015. Advances in gerontology = Uspekhi gerontologii / Rossiiskaia akademiia nauk, Gerontologicheskoe obshchestvo. Sankt-Peterburg: Ėskulap, roč. 30, č. 5, s. 703-708. ISSN 1561-9125. 2017.
  2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Starší pacient s chronickým onemocněním ledvin. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, roč. 19, č. 4, s. 399-406. ISSN 1212-4184. 2017.
  3. PORTLOVÁ, Emílie a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Výskyt a vývoj deprese v různých typech seniorských zařízení – využití Geriatrické škály deprese. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 6, č. 4, s. 153-157. ISSN 1805-4684. 2017.
  4. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Vladimír MAREK a Josef HOLÍK. XXV. Brněnské dny praktického lékařství. 2017.

  2016

  1. BIELAKOVÁ, Katarína, Emmanuela FERNANDOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Dana PRUDIUS a Josef BEDNAR. Can we improve the therapy of Clostridium difficile infection in elderly patients? Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Springer Wien, roč. 128, 15-16, s. 592-598. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-016-1056-z. 2016.
  2. POLÁK, Pavel a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Co je C-reaktivní protein a jak správně interpretovat jeho zvýšené hodnoty? Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 18, č. 1, s. 49-51. ISSN 1212-7299. 2016.
  3. KOŇAŘÍK, Marcel a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Diagnostika demencie z pohladu sestry. Prohuman. Bratislava, Slovensko, roč. 2016, č. 7, s. 2009-2015. ISSN 1338-1415. 2016.
  4. FERNANDOVÁ, Emmanuela, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel KELLNER. How to apply experiences for a healthy lifestyle. In WONCA Europe Conference 2016. 2016.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, J. MATĚJOVSKÝ a Katarína BIELAKOVÁ. Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 5, č. 4, s. 181-189. ISSN 1805-4684. 2016.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Martin KOMENDA, Jan ŠVANCARA a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina sportiva Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, roč. 25, č. 2, s. 65-76. ISSN 1210-5481. 2016.
  7. KOMENDA, Martin, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel KELLNER, Jan ŠVANCARA a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, roč. 4, č. 1, s. 10-18. ISSN 1805-9163. 2016.
  8. POLÁK, Pavel a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Průjmová onemocnění ve vyšším věku. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta, roč. 2, č. 1, s. 37-42. ISSN 2336-4998. 2016.
  9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a J. MATĚJOVSKÝ. Specifika tuberkulózy u seniorů dnes. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 5, č. 4, s. 202-208. ISSN 1805-4684. 2016.
  10. POLÁK, Pavel, Petr HUSA a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Těžká osteoporóza aneb Příběh chronické polékové hyponatremie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 62, č. 2, s. 152-156. ISSN 0042-773X. 2016.
  11. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. Tuberkulóza u seniorů: riziko klesá jen zvolna. Geriatria. Bratislava: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť SLS, roč. 22, č. 4, s. 163-170. ISSN 1335-1850. 2016.
  12. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Účelná farmakoterapie ve stáří. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016. 1. vyd. Praha: Axonite, s.r.o. s. 53-58. ISBN 978-80-88046-07-3. 2016.

  2015

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Akutní stavy u starších onkologicky nemocných. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta. s. 347-354. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9. 2015.
  2. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Analysis of the Occurrence of Geriatric Giants during 17 years. In 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric medicine for future Europeans - Successful aging creates new challenges; Oslo. ISSN 1878-7649. 2015.
  3. KOMENDA, Martin, Andrea POKORNÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Current projects and challenges at Masaryk University. In MEFANET 2015 conference. 2015.
  4. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína BIELAKOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Geriatric giants - contemporary occurrence in 12,210 in-patients. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Univerzita Komenského, roč. 116, č. 7, s. 408-416. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2015_078. 2015.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Jak se s věkem měníme v tělesných i duševních souvislostech. In Petr Adamec. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 51-58. ISBN 978-80-210-7940-3. 2015.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Komplexní geriatrické vyšetření v onkologii. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta. s. 35-48. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9. 2015.
  7. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Možnosti učení u seniorů s demencí. In Petr Adamec. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 61-64. ISBN 978-80-210-7940-3. 2015.
  8. BIELAKOVÁ, Katarína a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Pády u geriatrických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. s. 179-188. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7. 2015.
  9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Jan MATĚJOVSKÝ. Patologie dutiny ústní a celkový zdravotní stav seniorů. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. s. 87-93. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7. 2015.
  10. GREPLOVÁ, Kamila a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Poruchy chůze - pohled geriatra. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. s. 165-178. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7. 2015.
  11. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Jan MATĚJOVSKÝ. Poruchy krvetvorby a srážlivosti v geriatrii. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. s. 43-57. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7. 2015.
  12. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Vadym PRUDIUS, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance u starších nemocných. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. s. 130-140. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7. 2015.
  13. TOMÍŠKA, Miroslav, Štěpán TUČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Igor KISS. Problematika výživy onkologicky léčeného seniora in Matějovská Kubešová, Kiss a kol.: Geriatrická onkologie. Mladá fronta a.s., 2015.
  14. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Specifika diagnostiky a léčby ve stáří. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta. s. 20-34. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9. 2015.
  15. WEBER, Pavel, Dana PRUDIUS, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Specifika gastrointestinálního traktu ve stáří a některých vybraných chorob GIT. Geriatria. Bratislava: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť SLS, roč. 2015, č. 2, s. 65-73. ISSN 1335-1850. 2015.
  16. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. The development of health and functional status in elderly diabetics living in their own environment - the 7 years follow-up. Global Journal For Research Analysis. Ahmedabad: The Global Journals, roč. 4, č. 7, s. 490-493. ISSN 2277-8160. 2015.
  17. PRUDIUS, Dana, Vadym PRUDIUS, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Úskalí antikoagulační terapie v pozdním stáří – případy retroperitoneálního hematomu. In XVII. Brněnský geriatrický den; Brno. ISBN 978-80-210-7773-7. 2015.
  18. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Jan MATĚJOVSKÝ. Věnujeme dost pozornosti orální hygieně seniorů? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 4, č. 1, s. 31-33. ISSN 1805-4684. 2015.
  19. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Význam vzdělávacích aktivit pro seniory. In Petr Adamec. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 67-69. ISBN 978-80-210-7940-3. 2015.

  2014

  1. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER a Dana PRUDIUS. Clostridium difficile - a dangerous pathogen for older persons. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 3, č. 4, s. 171-174. ISSN 1805-4684. 2014.
  2. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Deceased elderly in-patients with pulmonary embolism. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Comenius University, roč. 115, č. 12, s. 786-790. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2014_152. 2014.
  3. PRUDIUS, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Vadym PRUDIUS, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Dehydratace ve stáří. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 3, č. 4, s. 188-190. ISSN 1805-4684. 2014.
  4. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Geriatrický nemocný v onkologii. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, roč. 60, Suppl. 2, s. 46-53. ISSN 0042-773X. 2014.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel KELLNER. Gerontologie - předmět VLGE091, VLGE092 - e-learning forma. 2014.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Hematologické změny ve stáří. In Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec a kolektiv. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada. s. 207-213. ISBN 978-80-247-0689-4. 2014.
  7. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Jaroslav WINKLER a Dagmar JANŮ. Imobilizační syndrom. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  8. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Dana PRUDIUS. Message of Geriatric Giants – Challenge for Future Health and Social Care for the Elderly. 2014.
  9. KELLNER, Pavel, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Petr JANDL. Model pro simulaci syndromů stáří. 2014.
  10. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Nordic walking. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  11. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Plicní embolie ve stáří. In XIII.Slovenský geriatrický kongres a 40.Gressnerove dni, Trenčín, Slovensko. 2014.
  12. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Plicní embolizace ve stáří - jsou častěji postiženi diabetici? In XVI. Brněnský geriatrický den. 2014.
  13. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance. In XXII. Brněnské dny praktického lékařství "O čem se nepřednáší". 2014.
  14. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 3, č. 1, s. 25-28. ISSN 1805-4684. 2014.
  15. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel KELLNER. Stárněme úspěšně. 2014.
  16. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Test kreslení hodin. Masarykova univerzita, 2014.
  17. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trombembolická nemoc ve vyšším věku. In XIX. Zlínský geriatrický den. 2014.
  18. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Vyšetření deprese. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  19. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Vyšetření kognitivních funkcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  20. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Vyšetření rovnováhy. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  21. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů diabetiků žijících ve vlastním prostředí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, roč. 16, č. 4, s. 421-426. ISSN 1212-4184. 2014.

  2013

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATEJOVSKY. Benefits and pitfalls of cardiovascular medication in seniors. Wiener klinische Wochenschrift. Vídeň: SPRINGER WIEN, roč. 125, 15-16, s. 425-436. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-013-0395-2. 2013.
  2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Další důležité stavy a choroby. In Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén. s. 501-512. ISBN 978-80-7262-934-3. 2013.
  3. FIALOVÁ, Daniela, Eva TOPINKOVÁ, Anna BALLÓKOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Expertní konsenzus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, roč. 27, č. 1, s. 18-28. ISSN 1212-7973. 2013.
  4. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana HRUBANOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Petr CANOV. Falls and anemia - Cause and Effect, Mutual relationship. In 9th Congress of the EUGMS - Improving outcomes in Geriatric Medicine, Venice Lido (IT). 2013.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Krátká baterie pro testování fyzické zdatnosti seniorů - editorial. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., roč. 59, č. 4, s. 241. ISSN 0042-773X. 2013.
  6. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů. In Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. s. 24-27. ISBN 978-80-210-6312-9. 2013.
  7. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 99 s. ISBN 978-80-210-6312-9. 2013.
  8. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Vladimír MAREK, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Katarína BIELAKOVÁ, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Miroslav PENKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ, Rastislav BEHARKA, Miroslav MORÁŇ, Pavel KUKLÍNEK, Eva UHLÍŘOVÁ a Petr HUSA. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita. 99 s. vydání 1. ISBN 978-80-210-6312-9. 2013.
  9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Prevence osteoporózy a sarkopenie. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 2, č. 4, s. 213-215. ISSN 1805-4684. 2013.
  10. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Pulmonary Embolism - analysis of our experiences among 269 elderly in-patients and its cours in 2005-2012y. In 9th Congress of the EUGMS - Improving outcomes in Geriatric Medicine, Venice Lido (IT). 2013.
  11. FIALOVÁ, Daniela, Eva TOPINKOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Anna BALLÓKOVÁ. Racionální farmakoterapie ve stáří: Expertní konsensus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných u seniorů. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 2, č. 1, s. 5-15. ISSN 1805-4684. 2013.
  12. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Sluneční záření a lidský organismus aneb "kam nechodí slunce, tam chodí lékař". Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 2, č. 4, s. 216-218. ISSN 1805-4684. 2013.
  13. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Sluneční záření a lidský organizmus aneb "kam nechodí slunce, tam chodí lékař". In Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. s. 54-58. ISBN 978-80-210-6312-9. 2013.
  14. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Specifika komplexního přístupu k nemocnému vyššího věku – multimorbidní senior. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 10, 6-7, s. 242-245. ISSN 1214-8687. 2013.
  15. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ, Emmanuela FERNANDOVÁ, J. MATEJOVSKY, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Vitamin D and cardiovascular diseases. Journal of Aging Research & Clinical Practice. Toulouse: Celsius, roč. 2, č. 3, s. 271-275. ISSN 2258-8094. 2013.

  2012

  1. GREGOROVÁ, Tereza, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Zdeněk ŠILHART a Katarína BIELAKOVÁ. Aneurysma abdominální aorty jako příčina akutního dyspeptického syndromu. ISBN 978-80-210-5792-0. 2012.
  2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Dehydratace nejen u seniorů, pitný režim, návrat k vodě. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen , s.r.o., roč. 9/2012, 6,7, s. 302-305. ISSN 1214-8687. 2012.
  3. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ a Blanka VEPŘEKOVÁ. Deprese a demence v seniorské populaci. In Interní medicína pro praxi, VII. konference ambulantních internistů. ISSN 1803-5868. 2012.
  4. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Petr CANOV. Diabetes mellitus in advanced age – diabetologist’s and geriatrician’s view. In Prague Medical Report 113, 2012, Supplement, p.7. ISSN 1214-6994. 2012.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Factors affecting the development and course of cognitive disorders in teh elderly. Kuprevich Gerontological Journal. roč. 3/2012, 4-5, s. 17-25. ISSN 1990-5327. 2012.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Farmakoterapie v ordinaci praktického lékaře. 2012.
  7. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Geriatrie 2012. In XIV. Brněnský geriatrický den 2012. ISBN 978-80-210-5792-0. 2012.
  8. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Soňa DEMETEROVÁ. Gerontologický workshop kongresu ČIS 2013. 2012.
  9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Historie a současnost U3V na Masarykově univerzitě. In doc. Dana Linhartová. International scientific conference ICOLLE 2012. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita. s. 235-241. ISBN 978-80-7375-644-4. 2012.
  10. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie v geriatrické medicíně – dvě strany jedné mince. Kardiologická revue. roč. 14/2012, č. 1, s. 17-21. ISSN 1212-4540. 2012.
  11. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Léčba bolesti u geriatrických pacientů - známe jejich úskalí? Geriatrie a gerontologie. roč. 1/2012, č. 2, s. 91-94. ISSN 1805-4684. 2012.
  12. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Soňa DEMETEROVÁ. Ledviny jako hlavní eliminační cesta většiny farmak - rizika a úskalí ve stáří. In XIX. kongres České internistické společnosti. 2012.
  13. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Lékař jako pacient. In Farmakoterapie v ordinaci praktického lékaře. ISBN 978-80-210-5952-8. 2012.
  14. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana HRUBANOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Dana WEBEROVÁ. Long-term Anticoagulant Therapy with Warfarin and its Risks and Pitfalls in Old Age. In 6th European Congress of Pharmacology – EPHAR 2012. 2012.
  15. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Možnosti modulace průběhu kardiovaskulárních chorob. In XI. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. 2012.
  16. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Možnosti zlepšení efektvitiy terapie kardiovaskulárních chorob u seniorů. Geriatrie a gerontologie. roč. 1/2012, č. 2, s. 81-84. ISSN 1805-4684. 2012.
  17. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. OCCURRENCE OF PULMONARY EMBOLISM AMONG 260 IN-PATIENTS OF ACUTE GERIATRIC DEPARTMENT AGED 65+YEARS IN 2005-2010. Advances in Gerontology / Uspekhi gerontologii. roč. 25, č. 3, s. 506-512. ISSN 1561-9125. 2012.
  18. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Pitný režim jako součást léčebného schématu u seniorů. Geriatrie a gerontologie. roč. 1/2012, č. 2, s. 85-90. ISSN 1805-4684. 2012.
  19. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petr CANOV a Petronela AMBROŠOVÁ. Plicní embolizace u hospitalizovaných starších 65 let na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství 2005-2010. ISBN 978-80-210-5792-0. 2012.
  20. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Tereza GREGOROVÁ, Igor ČERNÝ a Marta ČÍHALOVÁ. Primární hyperparatyreóza při ektopicky uloženém adenomu příštitných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcémie. In XIV. Brněnský geriatrický den 2012. ISBN 978-80-210-5792-0. 2012.
  21. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Marie ČERNÁ. Přínos stanovení GADA u T1D a LADA. In In: Abstrakta, XLVIII. Diabetologické dny, Luhačovice,. ISSN 1802-1891. 2012.
  22. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Pulmonary Embolism in the Elderly - Significance and Particularities. In Ufuk Cobanoglu (ed.). Pulmonary Embolism. Rijeka: InTech. s. 37-66. ISBN 978-953-51-0233-5. 2012.
  23. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Dana WEBEROVÁ, Petr CANOV, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Pulmonary Embolism in the Elderly as the Cause of the Death. In Congress of the Clinical Section IAGG-ER, Prague, 29-31 August 2012. ISSN 1214-6994. 2012.
  24. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Rазвитие обязательного медицинского страхования в Белгородской области и Брно. In Актуальные проблемы развития национальной экономики. Belgorod, Rusko: Garnitura Times, BelGU. s. 322-326. UDK 332.1. 2012.
  25. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Specifické poruchy GIT ve stáří. In Interní medicína pro praxi. VII konference ambulantních internistů. ISSN 1803-5868. 2012.
  26. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Specifické rysy farmakoterapie ve stáří. In Hana Matějovská Kubešová, Josef Holík, Vladimír Marek. Farmakoterapie v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita. s. 11-13. ISBN 978-80-210-5952-8. 2012.
  27. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. The elderly and cardiovascular medication. Kuprevich Gerontological Journal. roč. 3/2012, 4-5, s. 25-31. ISSN 1990-5327. 2012.
  28. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Treatment of pulmonary embolism of 260 in-patients of acute medical department in the elderly. In Congress of the Clinical Section IAGG-ER. 2012.
  29. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Úhrada tekutin u seniorů. In Zlínský geriatrický den. 2012.
  30. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Úlohy praktického lékařství v éře stárnutí populace. In XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia všeobecného praktického lekárstva SLS. 2012.
  31. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Úskalí AB terapie s ohleden na střevní záněty. In XIV. Brněnský geriatrický den. ISBN 978-80-210-5792-0. 2012.
  32. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jana TŮMOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Vitamin D – připomínka známých a přehled méně známých skutečností. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol.JEP, roč. 58/2012, č. 3, s. 196-201. ISSN 0042-773X. 2012.
  33. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Vitamin D a kardiovaskulární choroby. Kardiologická revue. roč. 14, č. 1, s. 11-14. ISSN 1212-4540. 2012.
  34. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Vitamin D and cardiovascular diseases. Kuprevich Gerontological Journal. roč. 3/2012, 4-5, s. 11-17, 17 s. ISSN 1990-5327. 2012.
  35. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Eva TOPINKOVA a Harriet FINNE SOVERI. Vitamin D and tumours - sun and tumours - vitamin D and sun. Triangle of conflict or synergy? In European Congress of the Clinical Medicine Section of the International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region. 2012.
  36. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a Eva TOPINKOVA. Vitamin D as a pleiotropic hormone. In European Congress of the Clinical Medicine Section of the International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region. 2012.
  37. MATĚJOVSKÝ, Jan, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Zhodnocení funkčního stavu seniorské populace. Geriatrie a gerontologie. roč. 1/2012, č. 2, s. 65-70. ISSN 1805-4684. 2012.

  2011

  1. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Petr CANOV, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Death of pulmonary embolism in the elderly according to age, gender and mobility. In VII european congress of IAGG "Healthy And Active Ageing For All Europeans". 2011.
  2. ŠLAPÁK, Jan, Pavel WEBER a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Delirantní stavy u interně nemocných seniorů. In XIII. Brněnský geriatrický den. ISBN 978-80-210-5424-0. 2011.
  3. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Faktory ovlivňující vznik a průběh kognitivních poruch u seniorů. Vnitřní lékařství. Ambit Media, roč. 57, č. 5, s. 502-506. ISSN 0042-773X. 2011.
  4. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Petr CANOV, Dana WEBEROVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. GAD antibodies in T1D and LADA - relation to age, BMI, C-peptide, IA-2and HLA DRB1*03 AND DRB1*04 alleles. Advances in Gerontology / Uspekhi Gerontologii. roč. 24, č. 2, s. 312-318. ISSN 1561-9125. 2011.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Geriatrie. In Vnitřní lékařství. Praha: Grada. 30 s. Vnitřní lékařství 1. ISBN 978-80-247-2110-1. 2011.
  6. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Marie ČERNÁ. Glutamic acid decarboxylase autoantibody (GADA) testing: association with clinical characteristics, beta cell function and cardio-metabolic risk factors in T1D and LADA. In In: Abstrakt Book: 7th Congress of the EUGMS; Malaga; Spain. 2011.
  7. ADÁMEK, Petr, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Zdeněk ZÁBOJ, Iva HOLMEROVÁ, Helena POMAHAČOVÁ, Ivo BUREŠ a Milan STOLIČKA. Jak smysluplně restrukturalizovat a redukovat lůžkovou péči? Medical Tribune, vol. 7, no. 7, s. A2-A3. Praha: Medical Tribune cz. 2 s. ISSN 1214-8911. 2011.
  8. STRAKOVÁ, Jana a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Komplikace chronických ran u seniorů. In XIII. brněnský geriatrický den. ISBN 978-80-210-5424-0. 2011.
  9. CANOV, Petr, Pavel WEBER a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Krční lymfadenopatie u polymorbidní geriatrické pacientky. In XIII. brněnský geriatrický den. ISBN 978-80-210-5424-0. 2011.
  10. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ a Hana MELUZÍNOVÁ. Metabolic Syndrome in Older Patients. Endocrinology & Metabolic Syndrome. Neuveden, S1, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 2161-1017. doi:10.4172/2161-1017.S1-006. 2011.
  11. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petr CANOV. Nové možnosti ovlivnění dyslipidémie - kyselina nikotinová. 2011.
  12. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petr CANOV. Occurrence of pulmonary embolism among 528 in-patients of acute geriatric department aged 65+ y. In VII European Congress of IAGG, „Healthy and Active Ageing for All Europeanss. ISSN 1594-0667. 2011.
  13. BIELAKOVÁ, Katarína, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Martin VRBA, Marie KOLÁŘOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Monika KORBELOVÁ NAGYOVÁ. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných. Časopis lékařů českých. roč. 150, č. 6, s. 334-338. ISSN 0008-7335. 2011.
  14. BIELAKOVÁ, Katarína, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Milan VRBA, Marie KOLÁŘOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Monika KORBELOVÁ NAGYOVÁ. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných hospitalizovaných v letech 2007-2010 na KIGOPL Brno. In XIII. Brněnský geriatrický den. ISBN 978-80-210-5424-0. 2011.
  15. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Pleiotropní efekt vitaminu D. In Novinky v geriatrii - výživa a disabilita. 2011.
  16. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Josef HOLÍK. Praktický lékař a onkologický pacient. 2011.
  17. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Prevalence and cofactors of depression in seniors living in their own environment. Kuprevich Gerontological Journal. Neuveden, č. 1, s. 45-53. ISSN 1990-5327. 2011.
  18. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, I. ČERNÝ, M. ČIHALOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Primární hyperparathyreosa při ektopicky uloženém adenomu příštítných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcemie. Praktický lékař. roč. 91, č. 10, s. 614-618. ISSN 0032-6739. 2011.
  19. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ a J. MATĚJOVSKÝ. Senioři a kardiovaskulární medikace. Vnitřní lékařství. roč. 57, č. 6, s. 561-570. ISSN 0042-773X. 2011.
  20. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Blanka VEPŘEKOVÁ. Umíme odhadnout míru compliance staršího nemocného ve farmakoterapii? 2011.
  21. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Velké geriatrické syndromy - faktor ovlivňující zásadním spůsobem soběstačnost a závislost v séniu. In 15. Pražské gerontologické dny 2011. 2011.
  22. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Velké geriatrické syndromy - faktor ovlivňující zásadním způsobem soběstačnost a závislost v séniu. 2011.
  23. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Velké geriatrické syndromy - limitní faktor soběstačnosti seniorů. In X. Slovenský geriatrický kongres a 37. Grešnerove dni „Naliehave situácie v geriatrii“ Bratislava (Slovensko). 2011.
  24. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jana TŮMOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Vitamin D a frailty. Interní medicina pro praxi. roč. 13, č. 9, s. 329-333. ISSN 1212-7299. 2011.
  25. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1. 2011.
  26. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Význam vzdělávacích aktivit pro seniory. In Konferecne ICOLLE, Mendelova univerzita. 2011.

  2010

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. ACUTE CORONARY SYNDROME IN SENIORS OVER 75 YEARS OF AGE. Kuprevich gerontological journal. Belgorod, roč. 2010, č. 1, s. 13-21. ISSN 1990-5327. 2010.
  2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Josef HOLÍK. Brněnské dny praktického lékařství 2010. 2010.
  3. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Co je stárnutí z hlediska patofyziologie. Medical Tribune. VI, č. 25, s. 5-25, 20 s. ISSN 1214-8911. 2010.
  4. MATĚJOVSKÝ, Jan, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Cognitifve impairment in elderly living in their own environment - do we pay enough of attention? In 19th WONCA world conference of family doctors. 2010.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Jan MATĚJOVSKÝ, Kamila GREPLOVÁ a Jan ŠLAPÁK. Consumption of medications in elderly and risks of polypharmacotherapy - do we have adequate information? Belgorod state university scinetific bulletin.Medicine Pharmacy. Belgorod, roč. 12, č. 1, s. 111-117. ISSN 1990-5327. 2010.
  6. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Kamila GREPLOVÁ. Geriatric syndromes and self-sufficiency – occurrence in 11,495 geriatric in-patients 65+ years,. In Dublin (Ireland), 29th September-1st October 2010. In: European Geriatric Medicine, Vol.1, Suppl.1, S116. ISSN 1878-7649. 2010.
  7. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Jana HRUBANOVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Iatrogenie versus farmakoterapie – velký geriatrický syndrom. In IX. Slovenský geriatrický kongres a 36. Grešnerove dni „Pokroky v geriatrii za 40 rokov“ Košice (Slovensko), 22.-24. septembra 2010. 2010.
  8. TOPINKOVÁ, Eva, Pavla MÁDLOVÁ, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, MK CHAMRÁDOVÁ a Dana FIALOVÁ. Inappropriate prescribing in geriatric patiens at hospital admission as determined by STOPP/START criteria. In In: European Geriatric Medicine, Vol.1, Suppl.1, S79. Dublin (Ireland), 29th September-1st October 2010. ISSN 1878-7649. 2010.
  9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Interní medicina a kognitivní funkce ve stáří. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost, roč. 2011, č. 57, s. 502-506. ISSN 0042-773X. 2010.
  10. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Kamila GREPLOVÁ. Longevity among patients admitted to acute geriatric department between 1995 - 2009 years. In COLONGY, The 1st International congress on controversies in longevity, health and ageing, Barcelona (Spain), 24-27 June 2010; Program and Abstracts, P25. 2010.
  11. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Metabolic syndrome in elderly. In 19th WONCA world conference of family doctors. 2010.
  12. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Jana HRUBANOVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Polyfarmakoterapie – zásadní problém geriatrické medicíny. In Sborník abstrakt: 14. Pražské gerontologické dny, Praha, 27.-28.5.2010. 2010.
  13. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Praktický lékař a spolupráce s ostatními odborníky, nové hranice kompetencí. první. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Protis. s. 1-32. ISBN 978-80-904650-0-8. 2010.
  14. STRAKOVÁ, Jana a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Prevence vzniku chronických ran z pohledu všeobecné sestry. In Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., mim.prof.; PhDr. Dagmar Mikuličková, PhD., MPH; MUDr. Ján Breza ml. Sborník konference Ošetřovatelství v dlouhodobé péči 2010. první. Skalica (SK): Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.p. Bratislava. s. 58-64. ISBN 978-80-89271-92-4. 2010.
  15. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Problematika vitaminu D ve stáří. In Aktivní přístup v péči o seniory - budoucnost geriatrie a gerontologie. ISBN 978-80-254-8861-4. 2010.
  16. OLIVERIUS, Martin, Zdeněk KALA, Michal VARGA, R. GÜRLICH, V. LANSKA a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Radical Surgery for Pancreatic Malignancy in the Elderly. Pancreatology. Basel: Karger, roč. 10, č. 4, s. 499-502. ISSN 1424-3903. 2010.
  17. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ, Igor BYCHLER, Zdeňka ČEJGLOVÁ, František DVORSKÝ, Ivan LEIXNER, Marie NAVRÁTILOVÁ, Pavel TOMEČEK a Hana MELUZÍNOVÁ. Seniorská populace a mtetabolický syndrom. Medical Tribune. roč. 2010, č. 6, 3 s. ISSN 1214-8911. 2010.
  18. CABEJŠKOVÁ, Lucie, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Ctirad MACHÁČEK a Petronela AMBROŠOVÁ. Srdeční tamponáda vzniklá na podkladě disekce a ruptury aneurysmatu ascendentní aorty u 80-letého muže. Geriatria. roč. 14, 3/2010, s. 138-142. ISSN 1335-1850. 2010.
  19. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Travelling seniors - cardiovascular and other risks. Belgorod State University Scientific bulletin. Medicine Pharmacy. Belgorod, roč. 12, č. 1, s. 111-117. ISSN 1990-5327. 2010.
  20. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Pavlína ČEJKOVÁ a Marie ČERNÁ. Type 1 diabetes and LADA - occurrence of HLA - DRB1 03 and DRB1 04 alles in two age different groups of diabetics. Advances Gerontology. roč. 23, 2/2010, s. 243-248, 5 s. ISSN 1561-9125. 2010.
  21. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Věnujeme dostatečnou pozornost kognitivním poruchám u starší generace? In Hana Matějovská Kubešová, Josef Holík, Vladimír Marek. Praktický lékař a spolupráce s ostatními odborníky, nové hranice kompetencí. 1.vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. 36 s. ISBN 978-80-904650-0-8. 2010.
  22. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Vitamin D a frailty. In XVII. kongres České internistické společnosti. 2010.

  2009

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Petr KALA a Pavel WEBER. Acute coronary syndrome in seniors above 75 years of age. In The Journal of Nutrition, Health and Ageing. ISSN 1279-7707. 2009.
  2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Akutní stavy u starších onkologicky nemocných. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. s. 215-219. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  3. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  4. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Alzheimerova demence – jeden z velkých geriatrických syndromů. In : 21. Celoslovenská geriatrická konferenci a 8. Bratislavsko- brnenský geriatrický deň, Bratislava,. 2009.
  5. WEBER, Pavel, Jana HRUBANOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Jan ŠLAPÁK. Anemia in elderly an imporatant diagnostic and therapeutic problem in geriatric medicine. Advances gerontology. roč. 22, č. 4, s. 662-666, 4 s. ISSN 1561-9125. 2009.
  6. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Jana HRUBANOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Anémie ve vyšším věku. In VIII. Slovenský geriatrický kongres a 35. Grešnerove dni „Multidisciplinarita v geriatrii“ Tále (Slovensko), 23.-25. septembra 2009. 2009.
  7. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Diabetes mellitus – specifika v geriatrické medicíně a nové pohledy na terapii. In VIII. Slovenský geriatrický kongres a 35. Grešnerove dni „Multidisciplinarita v geriatrii“ Tále (Slovensko), 23.-25. septembra 2009. 2009.
  8. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana NEVRLÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Pavla ČEJKOVÁ a Marie ČERNÁ. Diabetes 1. typu a LADA – výskyt HLA DRB1*03 a DRB1*04 alel u dvou věkově odlišných skupin diabetiků. In 45.Diabetologické dny, Luhačovice, 23.-25.4.2009. ISSN 1211-9326. 2009.
  9. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Experience with Management of Older Diabetics: Self-Sufficiency as a Main Limiting Factor. In IAHSA’s 8th International Conference - Leadership Beyond Borders - in London (UK), 19-22 July 2009. ISBN 978-3-540-73034-7. 2009.
  10. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Geriatrická akutní medicina. In Akutní stavy v geriatrii. Praha: Galén. s. 2-4. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  11. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Geriatrie by dnes měla bít na poplach. Zdravotnické noviny, Zdravotnické listy. Praha, roč. 58, č. 20, s. 25-27. ISSN 0044-1996. 2009.
  12. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Hematologické komplikace u starších nemocných. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. s. 91-99. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  13. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Hypotermie a hypertermie - rizikové stavy časté v geriatrické medicíně. In Sborník abstrakt 13. Pražské gerontologické dny a 1. Gerontofarmakologický den, Praha, 20.-22.5.2009. 2009.
  14. AMBROŠOVÁ, Petronela, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Imobilizační syndrom ve stáří. In 21. Celoslovenská geriatrická konferenci a 8. Bratislavsko- brnenský geriatrický deň, Bratislava,. 2009.
  15. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Intoxikace starších nemocných. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. s. 207-212. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  16. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ, Jan BYCHLER, Zdenka ČEJGLOVÁ, František DVORSKÝ, Ivan LEIXNER, Marie NAVRÁTILOVÁ, Pavel TOMEČEK a Hana MELUZÍNOVÁ. Metabolický syndrom u nemocných vyššího věku. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, roč. 7(3-4), č. 7, s. 110-116. ISSN 1214-0732. 2009.
  17. POLCAROVÁ, Vlasta a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Monitorování respiračního a kardiovaskulárního systému. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. s. 33-37. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  18. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Možnosti ovlivnění poruch chování ve stáří. Ćeská geriatrická revue. Brno Bidláky: Medica Healthworld, roč. 7/2009, 3-4, s. 131-137. ISSN 1214-0732. 2009.
  19. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Nežádoucí účinky léků - významný problém geriatrické medicíny. In Sborník abstrakt XI.XII.Brněnský geriatrický den a 15. Výroční kongres ČGGS, Brno, 19.-20.3.2009, s.27-28. Brno: Sborník abstrakt XI. Brněnský geriatrický den a 15. výroční kongres ČGGS. s. 27-28. ISBN 978-80-210-4820-1. 2009.
  20. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Nozokomiální nákazy u starších nemocných. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. s. 51-60. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  21. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Jana HRUBANOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Our experiences with anemia in the old age is it a sign or additional disease? In 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris (France), 5-9 July 2009. ISSN 1211-9326. 2009.
  22. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Poruchy termoregulace ve stáří – geriatrické syndromy. In 21. Celoslovenská geriatrická konferenci a 8. Bratislavsko- brnenský geriatrický deň, Bratislava. 2009.
  23. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Postižení starších nemocných z poruch termoregulace. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. s. 199-204. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  24. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Josef HOLÍK. Praktický lékař a civilizační choroby. 2009.
  25. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Přístup ke starším nemocným v šokovém stavu. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. s. 13-29. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  26. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Specifické rysy neodkladné resuscitace ve vyšším věku. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén. s. 6-9. Medicina, Akutní medicina. ISBN 978-80-7262-620-5. 2009.
  27. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ, Igor BYCHLER, Zdeňka ČEJGLOVÁ, František DVORSKÝ, Ivan LEIXNER, Marie NAVRÁTILOVÁ, Pavel TOMEČEK a Hana MELUZÍNOVÁ. Starší nemocný a metabolický syndrom. Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy. Praha, roč. 10/2009, č. 10, s. 16-18. ISSN 1214-7664. 2009.
  28. MATĚJOVSKÝ, Jan, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. The influence of micronutrients deficits on complex geriatric assessment results. In The Journal of Nutririton Health and geing. ISSN 1279-7707. 2009.

  2008

  1. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Akutní koronární syndrom u seniorů nad 75 let. Česká geriatrická revue. Brno: Media Hall, roč. 6, č. 3, s. 41-46. ISSN 1214-0732. 2008.
  2. WEBER, Pavel, Hana KUBEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ a Petronela AMBROŠOVÁ. Akutní stavy u chorob jater, žlučníku a žlučových cest ve stáří. Česká geriatrická revue. roč. 3, č. 6, s. 156-160. ISSN 1214-0732. 2008.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana. Cestující senioři - kardiovaskulární a další rizika. Česká geriatrická revue. Brno: Media Hall, roč. 6, č. 3, s. 165-170. ISSN 1214-0732. 2008.
  4. ŠLAPÁK, Jan, Pavel WEBER, Petronela AMBROŠOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Disekce aneurysmatu ascendentní aorty - příčina srdeční tamponády. Geriatria. Bratislava, XIV., č. 3, s. 135-139. ISSN 1335-1850. 2008.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Vlasta POLCAROVÁ, Josef HOLÍK, Jan ŠLAPÁK, Jan MATĚJOVSKÝ a Kamila GREPLOVÁ. Holterovské monitorování u geriatrických nemocných. Lékařské listy, příloha ZDN. roč. 57, č. 19, s. 12-14. ISSN 0044-1996. 2008.
  6. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Insulin treatment in diabetics 75+years: experiences and results in outpatient care. Advances gerontology. roč. 21, č. 1, s. 143-147. ISSN 1561-9125. 2008.
  7. WEBER, Pavel, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ, Hana KUBEŠOVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Mezenterická ichemie a mezenterická žilní trombóza v geriatrické medicíně. Ćeská geriatrická revue. roč. 3, č. 6, s. 161-164. ISSN 1214-0732. 2008.
  8. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Poruchy příjmu potravy ve stáří. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 10, č. 2, s. 64-68, 4 s. ISSN 1212-7299. 2008.
  9. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Přínosy a rizika medikamentózní terapie kardiovaskulárních chorob u seniorů. Česká geriatrická revue. Brno: Media Hall, roč. 6, č. 3, s. 32-40. ISSN 1214-0732. 2008.
  10. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Specifické rysy diagnostiky a léčby bolesti v geriatrii. Bolest. Praha: Tigis, roč. 11, č. 1, s. 16-22. ISSN 1212-0634. 2008.
  11. KUBEŠOVÁ, Hana. Úskalí infekčních komplikací ve stáří. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, roč. 6, č. 1, s. 6-13. ISSN 1214-0732. 2008.
  12. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Výskyt a související aspekty deprese u seniorů žijících ve vlastním prostředí. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Media Hall, roč. 6, č. 4, s. 227-231. ISSN 1214-0732. 2008.
  13. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan ŠLAPÁK, Jan MATĚJOVSKÝ a Kamila GREPLOVÁ (MAZALOVÁ). Změny kardiovaskulárního aparátu přinášené stářím. Lékařské listy. Praha: MZdČR, roč. 57, č. 19, s. 10-11. ISSN 0044-1996. 2008.

  2007

  1. HUSA, Petr. Cestovní medicína. In KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Sborník Praktický lékař a jeho nemocní od mládí do stáří. Podolí u Brna: Protis s.r.o. s. 25. ISBN 978-80-903674-3-2. 2007.
  2. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana KUBEŠOVÁ a Zuzana NAVRÁTILOVÁ. Dekubitus-komplexní pohled geriatra. Interní medicína pro praxi. roč. 9, č. 11, s. 499-506. ISSN 1212-7299. 2007.
  3. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Ein Vergleich von Selbständigkeit und kognitivem Status bei 3464 geriatrischen Patienten mit und ohne Diabetes melllitus. European Journal of Geriatrics. roč. 9, č. 4, s. 186-190. ISSN 1439-1147. 2007.
  4. WEBER, Pavel, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ a Hana KUBEŠOVÁ. Gastrointestinální krvácení a diarea ve stáří. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, roč. 5, č. 3, s. 134-140. ISSN 1214-0732. 2007.
  5. KADLÍKOVÁ, Jana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Miroslava KYASOVÁ. Chronické rány - škálové hodnocení mikrobiální kolonizace. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, III., č. 5, s. 166-167. ISSN 1801-1349. 2007.
  6. WEBER, Pavel, Petr DÍTĚ, Zdeněk KALA a Hana KUBEŠOVÁ. Náhlé příhody břišní ve stáří I. Česká geriatrická revue. roč. 5, č. 1, s. 18-23. ISSN 1801-8661. 2007.
  7. KUBEŠOVÁ, Hana, Kamila GREPLOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Jakub ŠEVČÍK a Jan ŠLAPÁK. Velké interdisciplinární syndromy v geriatrii - Intelektové poruchy, instabibilita. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, roč. 9, č. 8, s. 928-833, 6 s. ISSN 1212-4184. 2007.

  2006

  1. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Dekubitus - jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě? Klinická farmakologie. roč. 20, č. 3, s. 144-149. ISSN 1212-7973. 2006.
  2. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Kamila GREPLOVÁ, Jan ŠLAPÁK a Jan MATĚJOVSKÝ. Léčba opioidy ve stáří a možnosti minimalizace rizik léčby. Bolest. Praha: Tigis, roč. 3, č. 3, s. 153-158. ISSN 1212-0634. 2006.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana. Multimediální učebnice vnitřního lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství. 2006.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Jan MATĚJOVSKÝ, Kristina MAZALOVÁ a Jan ŠLAPÁK. Spotřeba léčiv v seniorské populaci a rizika polyfarmakoterapie ve stáří. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, roč. 145, č. 9, s. 708-711. ISSN 0008-7335. 2006.
  5. KUBEŠOVÁ, Hana. Výživa ve stáří z pohledu praktického lékaře. In Sborník abstrakt VIII. brněnský geriatrický den 6. Brněnsko-Bratislavské gerontologické sympozium. 2006.
  6. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Miroslav PENKA, Jana HRUBANOVÁ a Martina ŠLECHTOVÁ. Warfarin a úskalí jeho užití ve vyšším věku. Geriatria. Bratislava, roč. 145, č. 4, s. 150-155. ISSN 1335-1850. 2006.

  2005

  1. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Diabetes mellitus in old age-relation to obesity. European journal of geriatrics. roč. 7, č. 2005, s. 11-16. ISSN 1439-1147. 2005.
  2. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Hypertenze a stárnutí srdce z pohledu geriatra. Kardiologická revue. s. 160-165. ISSN 1212-4540. 2005.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Magda HAUSEROVÁ. Minuty pro zdraví 2004. Gloria Rosice. 141 s. 2005.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana, Daniel BARTUŠEK, Aleš HEP a Jindřich ŠPINAR. Možnosti využití informačních technologií ve výuce interního lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství. In RITM report. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
  5. WEBER, Pavel. Stárnoucí oko - jeho specifika a choroby. Časopis lékařů českých. roč. 144, č. 10, s. 666-669. ISSN 0008-7335. 2005.
  6. KUBEŠOVÁ, Hana. Terapie deprese - kasuistiky. Česká geriatrická revue. Medica Helathworld, roč. 3, č. 3, s. 33-37. ISSN 1214-0732. 2005.
  7. KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. 2005.
  8. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Kamila MAZALOVÁ a Lenka MALÁSKOVÁ. Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie. Česká geriatrická revue 2005. roč. 2005, č. 3, s. 18-24. ISSN 1214-0732. 2005.

  2004

  1. KUBEŠOVÁ, Hana. Does the education of elderly change their nutritional habits? In Abstract book 17th World Konference of Family Doctors Orgando. s. 77. 2004.
  2. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, B. KOCOURKOVÁ, A. STRIOVÁ, E. FENCLOVÁ, J. SLÍVOVÁ, D. HEJLOVÁ a J. ŠANDOVÁ. Dyslipidémie u hypertenzních diabetiků jak ji léčíme po 5 letech? Geriatria. Bratislava, roč. 10, č. 2, s. 64-71. ISSN 1335-1850. 2004.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ a Kamila MAZALOVÁ. Gastrointestinální trakt ve stáří příčiny a důsledky poruch příjmu potravy a tekutin. Česká geriatrická revue. roč. 2, č. 1, s. 50-60, 10 s. ISSN 1214-0732. 2004.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana a Miroslava KYASOVÁ. Hodnocení kvality výuky. In Sborník příspěvků z 5. semináře z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem. ISBN 80-7044-543-2. 2004.
  5. KUBEŠOVÁ, Hana. Jak stárneme. Masarykova univerzita Brno. 40 s. 2004.
  6. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Magda HAUSEROVÁ. Minuty pro zdraví 2003. Gloria Rosice. 160 s. 2004.
  7. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Předoperační vyšetření geriatrického nemocného. Postgraduální medicína. Praha, roč. 6, 3, příloha, s. 18-22, 4 s. ISSN 1212-4184. 2004.
  8. WEBER, Pavel. Současné možnosti terapie starších diabetiků 2. typu. Geriatria. roč. 2004, č. 1, s. 34-42. ISSN 1335-1850. 2004.
  9. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie. Vliv stárnutí na snížení a poruchy funkcí orgánů - možnost léčebného ovlivnění. In Astra PRINT Hradec Králové. Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J.E.Purkyně. ISBN 80-239-2870-8. 2004.

  2003

  1. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Miroslava KYASOVÁ. Co udělám pro své zdraví. Prohloubení motivace ke zdravému způsobu života. Hygiena. suppl., s. 37-39, 2003.
  2. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Miroslava KYASOVÁ. Co udělám pro zdraví. Prohloubení motivace ke zdravému způsobu života vzájemným kontaktem mezi posluchači soukromého rozhlasu a autory zdravotnických pořadů. Hygiena, Suppl. roč. 48, č. 1, s. 37-39. ISSN 1210-7840. 2003.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana. Dekubity jako stále závažnější problém - komentář. Medicína po promoci. roč. 4, č. 6, s. 39-41, 2003.
  4. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, B. KOCOURKOVÁ, A. STRIOVÁ, E. FENCLOVÁ, J. SLÍVOVÁ, D. HEJLOVÁ a J. ŠANDOVÁ. Hypertenze u diabetiků 2. typu změna v přístupu k léčbě během 5 let. Geriatria. roč. 9, č. 1, s. 8-14. ISSN 1335-1850. 2003.
  5. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Ischemická choroba srdeční klinický obraz a možnosti její prevence. Sociální péče. roč. 4, č. 1, s. 6-10. ISSN 1213-2330. 2003.
  6. WEBER, Pavel, H. MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, B. KOCOURKOVÁ, A. STRIOVÁ, E. FENCLOVÁ, J. SLÍVOVÁ, D. HEJLOVÁ a J. ŠANDOVÁ. Jak se změnil náš postoj k terapii hypertenzních diabetiků v posledních letech? Lékařské listy. Praha, roč. 52, č. 37, s. 28-9. ISSN 0044-1996. 2003.
  7. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Josef HOLÍK. Jaký je náš postoj k nemocnému během posledních 72 hodin jeho života? Praktický lékař. č. 6, s. 351-353, 2003.
  8. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, H. MELUZÍNOVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Je obezita problémem starších diabetiků? Lék. obzor. roč. 52, č. 10, s. 295-7. ISSN 0457-4214. 2003.
  9. MELUZÍNOVÁ, H., Pavel WEBER a Hana KUBEŠOVÁ. Makrocytární anémie ve stáří - diagnostický problém? Lék. obzor. roč. 52, č. 10, s. 307-10. ISSN 0457-4214. 2003.
  10. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a Vlasta POLCAROVÁ. Některé aspekty diagnostiky a léčby bolesti v ordinaci praktického lékaře. Lékařské listy. Praha, roč. 52, č. 19, s. 23-25. ISSN 0044-1996. 2003.
  11. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Poruchy příjmu potravy a tekutin ve stáří, jejich příčiny a důsledky. Lékařské listy. roč. 52, č. 22, s. 18-22, 2003.
  12. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a H. MELUZÍNOVÁ. Poruchy příjmu potravy a tekutin ve stáří jejich příčiny a důsledky. Lékařské listy. Praha, roč. 52, č. 22, s. 18-22. ISSN 0044-1996. 2003.
  13. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Josef HOLÍK. Posledních 72 hodin života nemocného jsme dostatečně profesionální? Geriatria. Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 68-73. ISSN 1335-1850. 2003.
  14. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Problém příjmu stravy a tekutin v geriatrii. Geriatria. roč. 9, č. 1, s. 36-45. ISSN 1335-1850. 2003.
  15. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a H. MELUZÍNOVÁ. Příčiny a důsledky změn stravování a příjmu tekutin ve stáří. Praktický lékař. Praha, roč. 83, č. 5, s. 281-6. ISSN 0032-6739. 2003.
  16. KUBEŠOVÁ, Hana a Miroslav PENKA. Specifické rysy krvetvorby a hemostázy ve vyšším věku. Vnitřní lékařství. č. 49, s. 227-233, 2003.
  17. KUBEŠOVÁ, Hana, Ladislav KABELKA, J. MATĚJOVSKÝ a Pavel WEBER. Umírání mimo nemocnici z etického, právního a ekonomického hlediska. Česká geriatrická revue. roč. 1, č. 3, s. 48-52, 2003.
  18. KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta. 103 s. 2003.
  19. KUBEŠOVÁ, Hana a Josef HOLÍK. Zdravé stravování nejen pro seniory. 32 s. 2003.

  2002

  1. KUBEŠOVÁ, Hana, M. KYASOVÁ, Pavel WEBER a Josef HOLÍK. Dekubity jako zrcadlo kvality zdravotnické péče. Lékařské listy. Praha, roč. 51, č. 31, s. 30-33. ISSN 0044-1996. 2002.
  2. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Diabetic patients of advanced age: Complications and treatment. Geriatrics Today. roč. 5, č. 1, s. 48-51. ISSN 1496-3892. 2002.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Ivana BOGROVÁ a Dagmar SYSLOVÁ. Empirická antibiotická léčba v terénní praxi. Lékařské listy. č. 19, s. 26-28, 2002.
  4. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Geriatrie - interdisciplinární klinický obor s těsným vztahem k praktickému lékařství. Lékařské listy. Praha, roč. 51, 9/2002, s. 6-9. ISSN 0044-1996. 2002.
  5. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Vlasta POLCAROVÁ. Jsou poruchy chování atributem stáří? Lékařské listy. Praha, roč. 51, 9/2002, s. 10-12. ISSN 0044-1996. 2002.
  6. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Magda HAUSEROVÁ a Helena BÍZOVÁ. Minuty pro zdraví 2002. Gloria Rosice. 207 s. 2002.
  7. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Dalibor PACÍK, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Močová inkontinence. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Sanoma Magazines Praha, s.r.o., roč. 51, č. 9, s. 17-20. ISSN 0044-1996. 2002.
  8. TOMIŠKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, František SALAJKA a Jiří VORLÍČEK. Perorální suspenze Megestrol Acetátu v léčbě anorexie u pokročilého nádorového onemocnění. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., roč. 15, č. 2, s. 67-71. ISSN 0862-495X. 2002.
  9. TOMIŠKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a František SALAJKA. Perorální suspenze megestrolacetátu v léčbě anorexie u pokročilého nádorového onemocnění. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost, roč. 15, č. 2, s. 67-71. ISSN 0862-495X. 2002.
  10. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Ivana BOGROVÁ. Praktické lékařství pro magisterské studium lékařských věd. Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta. 75 s. 2002.
  11. KUBEŠOVÁ, Hana, Ivana BOGROVÁ a Josef HOLÍK. Praktické/rodinné lékařství pro magisterské studium lékařských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
  12. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Procento nediagnostikovaných depresí ve vyšším věku je velmi vysoké. Zdravotnické noviny - Zdravotně sociální příloha. s. XIV.-XVI., 3 s. ISSN 0044-1996. 2002.
  13. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Pavel WEBER a D. ŘEHÁKOVÁ. Změny krvetvorby a hemostázy. Geriatria. roč. 8, č. 4, s. 176-182. ISSN 1335-1850. 2002.

  2001

  1. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Klasifikace, diagnosa a farmakoterapie depresí ve stáří. Lékařské listy. č. 9, s. 30-33, 2001.
  2. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Rostislav VYZULA, Edvard GERYK, Radek MEZULÁNÍK a Helena BÍZOVÁ. Minuty pro zdraví 2001. Gloria Rosice. 129 s. 2001.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana. Návaznost zdravotní a sociální péče o nemocné vyššího věku. Sociální péče. č. 1, s. 36-38. ISSN 1213-2330. 2001.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana. Osteoporóza - faktor nepříznivě ovlivňující soběstačnost nemocných. Sociální péče. s. 26-29. ISSN 1213-2330. 2001.
  5. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Pavel WEBER. Pohled na praktického lékaře - geriatra první linie. Lékařské listy. č. 9, s. 10-15, 2001.
  6. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Ivana BOGROVÁ. The influence of New Scientific Information on the Treatment of Elderly Patients in General Practice. Acta Medica Austriaca. s. 52-56. ISSN 0303-8173. 2001.

  2000

  1. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VORLÍČEK. Akutní stavy v onkologii. In Klinická onkológia a radioterapia. Trnava. s. 154-159. 2000.
  2. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Ivana BOGROVÁ a Dagmar SYSLOVÁ. Bolest u nemocného vyššího věku a aspekty její léčby. Ostrava: Dům techniky Ostrava. 138 s. ISBN 80-02-01374-3. 2000.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Deprese ve vyšším věku. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, roč. 2, č. 5, s. 573-578. ISSN 1212-4184. 2000.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Květoslav ŠIPR a Ivana BOGROVÁ. Farmakotherapie starších klientů praktického lékaře - teorie a skutečnost. Geriatria. Bratislava: Slovenská gerontologická a geriatrická s, VI, č. 3, s. 27-33. ISSN 1335-1850. 2000.
  5. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Václav CHALOUPKA, Hana KUBEŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Kardiotoxicita protinádorové léčby. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol.JEP, roč. 46, č. 3, s. 178-183. ISSN 0042-773X. 2000.
  6. KUBEŠOVÁ, Hana, Hilda VORLÍČKOVÁ a Jana KOCOURKOVÁ. Komplikace interních chorob. IDPVZ. 165 s. 2000.
  7. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Dagmar SYSLOVÁ. Minuty pro zdraví. Rosice u brna: Gloria. 125 s. ISBN 80-86200-43-4. 2000.
  8. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Květoslav ŠIPR a Ivana BOGROVÁ. Odraz vědeckých poznatků v léčbě klientů praktického lékaře. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, roč. 80, č. 9, s. 509-513. ISSN 0032-6739. 2000.
  9. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Květoslav ŠIPR a Ivana BOGROVÁ. Pharmacotherapy of aged patients in general practice - theory and reality. In WONCA congress Wien July 2000. Wien: Arztemagazin Verlags GMBH. s. 176. ISBN 0892785. 2000.
  10. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VORLÍČEK. Symptomatologie nádorových onemocnění. In Klinická onkológia a radioterapia. Trnava. s. 138-153. 2000.
  11. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VORLÍČEK. Symptomatologie nádorových onemocnění a akutní stavy v onkologii. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o. s. 138-161, 23 s. ISBN 80-88908-71-X. 2000.
  12. KUBEŠOVÁ, Hana a Josef HOLÍK. Zvláštnosti a úskalí farmakoterapie starších nemocných. Medicína v praxi. Praha: Adore, roč. 2000, č. 12, s. 20-23. ISSN 1212-8759. 2000.

  1999

  1. MAYER, Jiří, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Hana KUBEŠOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk po nemyeloablativním režimu. Časopis lékařů českých. s. 624-627, 1999.
  2. HÁJEK, Dobroslav, Hana KUBEŠOVÁ, Rostislav VYZULA, Jiří MAYER, Miloslav DRUCKMUELLER, Miroslav TOMIŠKA a Anna VAŠKŮ. Bone marrow as multidimensional orbit oscillator after autologous bone marrow transplantation. Stem Cells. Miamisburg, Ohio: AlphaMed Press, roč. 17, č. 1, s. 25-30. ISSN 1066-5099. 1999.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana. Některé aspekty podpůrné péče v průběhu neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. 1998. vyd. Brno: Habilitační práce. 168 s. 1999.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Z. KRÁL, I. VÁŠOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM a Miloslav NAVRÁTIL. Varovné příznaky předcházející rozvoj septického šoku u neutropenických nemocných léčených pro hematologické malignity. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, roč. 138, č. 5, s. 147-151. ISSN 0008-7335. 1999.
  5. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM a Milan NAVRÁTIL. Varovné příznaky předcházející rozvoj septického šoku u neutropenických nemocných léčených pro hematoloické malignity. Časopis lékařů českých. Praha, roč. 138, č. 5, s. 147-151. ISSN 0008-7335. 1999.

  1998

  1. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Z. KRÁL, Zdeněk ADAM, I. VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Jiří VORLÍČEK. Herpes simplex infection as possible etiology for febrile neutropenia and mucositis in patients treated for hematological malignancies. Acta Medica Austriaca. roč. 25, č. 2, s. 57-60. ISSN 0303-8173. 1998.
  2. HÁJEK, Roman, Hana KUBEŠOVÁ a Pavel KLENER. Technické zajištění podpůrné léčby. Podpůrná léčba v onkologii. Praha: Galén, 1998.

  1997

  1. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Miroslav TOMIŠKA, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, Hana KUBEŠOVÁ, Igor KISS a Dagmar BURGETOVÁ. Cefpirom v empirické terapii febrilní neuropenie u onkologicky nemocných. Vnitřní lékařství. č. 43, s. 503-506, 1997.
  2. ZICHA, Jiří, Hana KUBEŠOVÁ, Vilma MAREŠOVÁ, Miroslav PENKA a STAŇKOVÁ. Diagnostika a terapie infekcí vyvolaných Herpes simplex a virem Varicella zoster. Mediforum - Glaxo Welcome, 1997.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana. Možný podíl herpetické infekce na etiologii febrilní neutropenie mukozitidi u nemocných léčených pro hematologické malignity nity nity. Vnitřní lékařství. roč. 43, č. 7, s. 440-444. ISSN 0042-773X. 1997.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Zdeněk ADAM. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X. 1997.
  5. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk ADAM, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, Roman HÁJEK, Igor KISS, Miroslav PENKA a Milan NAVRÁTIL. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X. 1997.
  6. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Zdeněk ADAM. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X. 1997.
  7. KUBEŠOVÁ, Hana, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Tolerance reversní izolace nemocných s hematologickými malignitami v aseptické jednotce. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, roč. 77, č. 2, s. 91-93. ISSN 0032-6739. 1997.

  1996

  1. HÁJEK, Roman, Jiří VORLÍČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Daniela STAFFOVÁ. Prospective Randomized Clinical Trial of Antiseptic Central Venous Catheter (A-CVC) Versus Standard CVC for Prevention of Catheter Related Infection in Patients Undergoing Autologous Bone marrow Transplantation (ABMT). In 7th International Congress for Infectious Diseases, Hong Kong, 10.-13.6.1996, abstract No.107.012. 1996.

  1995

  1. PENKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ a Zdeněk ADAM. Dřeňový útlum a hemopoetické růstové faktory. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská, 1995.
  2. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří MAYER. Infekční komplikace u onkologických pacientů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská, 1995.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana. Obecné principy diagnostiky nádorů. Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 1995.
  4. PENKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ a Zdeněk KRÁL. Transplantace kostní dřeně a kmenových buněk. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská, 1995.

  1994

  1. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Petr DÍTĚ. Gastric transit time in patients with cancer. Scripta Medica. roč. 67, č. 8, s. 325-328. ISSN 1211-3395. 1994.
  2. KUBEŠOVÁ, Hana a Zdeněk KRÁL. Herpesin jako součást empirické terapie febrilní neutropenie. 1994.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana a Zdeněk KRÁL. Klinické použití Herpesinu v tabletové formě. In Lachema. s. 36. 1994.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana. Transplantace kostní dřeně v léčbě mnohočetného myelomu. Scripta medica. s. 395-397, 1994.
  5. KUBEŠOVÁ, Hana, Olga RECHTOŘÍKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vztah nemocných k hospitalizaci či k ambulantnímu způsobu léčby a některé další psychologické aspekty hematologicko-onkologických onemocnění. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, roč. 74, č. 1, s. 11-14. ISSN 0032-6739. 1994.
  6. KUBEŠOVÁ, Hana, Olga RECHTOŘÍKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vztah nemocných s hematologickými malignitami k ambulantnímu a hospitalizačnímu způsobu léčby. Praktický lékař. s. 11-14, 1994.

  1993

  1. KUBEŠOVÁ, Hana, Jarmila ZEMANOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Časná empirická antibiotická léčba infekčních komplikací u nemocných s neutropenii. Vnitřní lékařství. roč. 39, č. 5, s. 437-444. ISSN 0042-773X. 1993.
  2. KUBEŠOVÁ, Hana, Jarmila ZEMANOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Časná empirická antibiotická léčba infekčních komplikací u nemocných s neutropenii. Vnitřní lékařství. roč. 39, č. 5, s. 437-444. ISSN 0042-773X. 1993.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VORLÍČEK. Reevaluation of the gastrointestinal selective decontamination effectiveness on the course of neutropenia in hematological malignancies. Lakársky obzor. s. 54-58, 1993.
  4. KUBEŠOVÁ, Hana, Eva KRAHULCOVÁ a Igor KISS. Substituce krevními deriváty v období dřeňové aplazie u nemocných po agresivní chemoterapii zhoubných hematologických onemocnění. Vnitřní lékařství. roč. 39, č. 5, s. 430-436. ISSN 0042-773X. 1993.
  5. KUBEŠOVÁ, Hana, D. BOBULOVÁ a Jiří MAYER. Vliv selektivní dekontaminace na průběh zhoubných hematologických onemocnění léčených agresivní chemoterapii. Vnitřní lékařství. roč. 39, č. 4, s. 487-500. ISSN 0042-773X. 1993.

  1987

  1. DVOŘÁK, Ivo, Blažena PODROUŽKOVÁ, Jana KOCOURKOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Guanfacins in the treatment of hypertensives with a pronounced response to exercise and diabetes mellitus. Cor et Vasa. s. 30-36, 1987.
  2. BLAHA, Mojmír, Ivo DVOŘÁK, J ZEMÁNKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Systolické časové intervaly při izometrickém cvičení pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Scripta medica. s. 27-35, 1987.
  3. DVOŘÁK, Ivo, Jiří ŠPÁC, P LUPÍNEK, R. SKOUMAL, Libor ZDRAŽIL, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Mojmír BLAHA. Využití pozátěžové odpovědi systolického krevního tlaku v diagnostice ischemické choroby srdeční. Vnitřní lékařství. s. 448-453, 1987.

  1986

  1. DVOŘÁK, Ivo, Dorota SOBOTOVÁ, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, J. MOCEK, Václav CHALOUPKA, Miluše HERTLOVÁ, Pavel STUDENÍK a Jiří ŠPÁC. Funkce levé komory u nemocných v pravidelném dialyzačním léčení. Vnitřní lékařství. s. 109-116, 1986.
  2. DVOŘÁK, Ivo, Helena NĚMCOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Kontrola léčby nemocných s vyjádřenou hypertenzí izometrickou zátěžovou zkouškou. Vnitřní lékařství. s. 1145-1224, 79 s., 1986.
  3. ZEMÁNKOVÁ, J., Ivo DVOŘÁK, R. ZEZULKOVÁ, Mojmír BLAHA, J. ČERNÝ, Bořivoj SEMRÁD, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Ivo DVOŘÁK. Možnosti zátěžové polygrafie a echokardiografie v diagnostice ischemické choroby srdeční u mladých žen. Scripta medica. s. 387-403, 16 s., 1986.
  4. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Význam ezometrické zátěžové zkoušky u hraniční hypertenze. Vnitřní lékařství. s. 956-963, 1986.
  5. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, R. ZEZULKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Zátěžová echokardiografie u ischemické choroby srdeční mladých žen. Vnitřní lékařství. s. 528-533, 1986.

  1984

  1. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR, F. VOZÁR, R. ZEZULKOVÁ a Lenka PLICZKOVÁ. Odhad rizika hypertenze u osob s normálním krevním tlakem a rodinnou zátěží. Vnitřní lékařství. s. 423-430, 1984.
  2. DVOŘÁK, Ivo, Martin DVOŘÁK, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, František HAVLÁT a Helena NĚMCOVÁ. Zkušenost s endralazinem v léčbě esenciální hypertenze. Vnitřní lékařství. s. 42-47, 1984.

  1983

  1. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ a Helena NĚMCOVÁ. Propranololový test v diferenciální diagnostice pozátěžových ekg. změn u žen s neurocirkulační astenií. Vnitřní lékařství. s. 432-438, 1983.

  1982

  1. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, P. SLAVÍČEK, Helena NĚMCOVÁ, František HAVLÁT a Ivan ŠAFRÁNEK. Srovnání invazivních a neinvazivních ukazatelů funkce levé komory u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. s. 1166-1175, 1982.
  2. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ a František HAVLÁT. Změny výšky kmitu R po pracovní zátěži u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. 6 s. Vnitřní lékařství 28. 1982.

  1981

  1. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Pavel BRAVENÝ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Pavel ŠVIHÁLEK, J. SNÁŠEL a H. NĚMCOVÁ. Krevní tlak při izometrické zátěži. Časopis lékařů českých. s. 1599-1601, 1981.
  2. DVOŘÁK, Ivo a Hana KUBEŠOVÁ. Ruční balónkový dynamometr pro izometrický zátěžový test. Československá fyziologie. roč. 31/1981, s. 363-365. ISSN 1210-6313. 1981.
  3. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Pavel BRAVENÝ, Hana KUBEŠOVÁ, E. NAVRÁTILOVÁ a Petr BRÁZDA. Význam ergometrického testu ve zjištění skryté hypertenze. Vnitřní lékařství. s. 435-439, 1981.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 00:35