Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KAMENICKÁ, Renata. Posthumanist linguistic environmentalism : A legitimate concern in the era of digitalized translation and language production? In Who translates, who benefits? Digital Transation Work in Posthuman Multilingual Societies. Graz, 10 May 2023. 2023.

  2022

  1. KAMENICKÁ, Renata. An experimental use of the ‘default translation’ concept to compare output of professional translators, translation trainees and neural machine translation. In Translation in Transition 6, Praha, 22.-23. září 2022, Charles University. 2022.
  2. KAČER, Tomáš, Renata KAMENICKÁ a Thomas Donaldson SPARLING. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 124 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8632-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8633-2022.
  3. SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER a Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 124 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8633-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8633-2022.
  4. SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER a Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 124 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8632-6.
  5. KAMENICKÁ, Renata. Post-editing in the classroom : responding to research. In TIFO (Translation and Interpreting Forum Olomouc), "Room for (Ex)Change in T&I Training" November 11–12, 2022, Olomouc. 2022.

  2020

  1. KAMENICKÁ, Renata. Investigating the Intralingual : insights for methodology from popularization of science. In 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020.
  2. KRAJNÍK, Filip, Ivona VRZALOVÁ, Jana CHAMONIKOLASOVÁ, Jan CHOVANEC, Tomáš KAČER, Anna MIKYŠKOVÁ, Jana PELCLOVÁ, František TŮMA, Stefan VELESKI a Renata KAMENICKÁ. 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020.

  2019

  1. KAMENICKÁ, Renata. Contrastive gramar of Czech and English for translators. In Celodenní seminář pro český překladatelský odbor Ředitelství EU pro překlady. 2019.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Editorial board member. Brno Studies in English, 2019 - 2024. ISSN 0524-6881.
  3. CHOVANEC, Jan a Renata KAMENICKÁ. Language in Contrast : Analysing Texts, Genres and Discourses. In A special issue of Brno Studies in English 45(2). Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISSN 0524-6881.

  2018

  1. KAMENICKÁ, Renata. Embedded narratives in the self-help and guide genre : a comparative study of English and Czech. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Embedded narratives in the self-help and guide genre : a comparative study of English and Czech. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
  3. KAMENICKÁ, Renata. Humour across cultures? The case of Saturnin, a (not very) Czech comic novel and its mirrorings in translation and rewriting. In ISHS (International Society for Humour Studies) conference 2018, Tallinn. 2018.
  4. KAMENICKÁ, Renata. Humour across cultures? The case of Saturnin, a (not very) Czech comic novel and its mirrorings in translation and rewriting. In ISHS (International Society for Humour Studies) conference, 25-29 June, 2018, Tallinn, Estonia. 2018. ISBN 978-9949-586-73-8.

  2017

  1. KAMENICKÁ, Renata. Explicitation, implicitation and literary translation excellence : a case study of A. Přidal's translations from English to Czech. In Ad translationem - Pocta Jiřímu Levému, 26. – 27. říjen 2017, Brno. 2017.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Trapnost and embarrassment as cultural conceptualizations (Czech, British, American). In Across Borders VII, April 27-29, 2017, Tartu. 2017.

  2016

  1. KAMENICKÁ, Renata. Co popisy prozradí o překladateli. In Den s překladem (akce Ostravské univerzity, FF), 15. 3. 2016, Ostrava. 2016.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Spiritual searching as spatial exploration : studying cultural conceptualizations through an English-Czech parallel corpus. In First International Conference of Cultural Linguistics, 20-22 July, 2016, Prato, Tuscany, Italy. 2016.

  2015

  1. ALCHAZIDU, Athena, Pavla DOLEŽALOVÁ, Milada MALÁ, Monika STRMISKOVÁ, Zuzana RAKOVÁ, Zdeněk MAREČEK, Renata KAMENICKÁ a Jarmila FICTUMOVÁ. AD TRANSLATIONEM. 2015.
  2. CHOVANEC, Jan, Martina HORÁKOVÁ, Renata KAMENICKÁ a Filip KRAJNÍK. Creating, Shaping, Signifying : Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 135 s. ISBN 978-80-210-7690-7.
  3. KAMENICKÁ, Renata. Figurativeness Foregrounded or Forfeited? Descriptions by Dickens and Company in Translation. In RaAM Specialized Seminar 2015 "Metaphors and/in/of Translation", Leiden University,10-12. 6. 2015, Leiden, Netherlands. 2015.
  4. KAMENICKÁ, Renata. Persuasion strategies in environmental discourse from a Translation-Studies and comparative perspective. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015.
  5. KAMENICKÁ, Renata. Transediting and transcreation as translation pedagogy tools. In AD TRANSLATIONEM, Brno, 13.-14. března 2015. 2015.

  2014

  1. KAMENICKÁ, Renata a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Cohesion and Coherence Issues in Student Translations of Heritage Promotion Texts. In Rázusová, Magdalena. English in Heritage Presentation. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove, 2014, s. 41-51. ISBN 978-80-555-1099-6.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Czech Reception of Postcolonial Fiction: Reading New Literatures in English in a Post-socialist Situation. In Postcolonialism and East-Central European Literature. 2014.
  3. KAMENICKÁ, Renata. Descriptive clashes: Between standardisation and dynamisation of translated description. In Miller, Donna R.; Monti, Enrico. Tradurre Figure: Translating Figurative Language. Bologna: Bononia University Press, 2014, s. 201-213. Rizomatica. ISBN 978-88-7395-989-2.
  4. FICTUMOVÁ, Jarmila, Renata KAMENICKÁ a Jiří RAMBOUSEK. Translation error typology for quality feedback : Czeching MeLLANGE through HYPAL. In TIFO 2014. 2014.

  2013

  1. KAMENICKÁ, Renata. Exploring Legitimation-seeking Text-building Strategies in Book Back-cover Description in the Context of Translativity. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2013, s. 105-119. ISBN 978-80-244-4079-8.
  2. KAMENICKÁ, Renata. New Literatures in English: a study into lay readers' acculturation. In Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today, Praha, 26-27 September 2013. 2013.
  3. KAMENICKÁ, Renata. Shifts-based Evidence on the Specifics of EU Translation. In Theories and Practices, International Conference on Anglophone Studies, September 2013, Zlín. 2013.

  2012

  1. KAMENICKÁ, Renata a Jiří RAMBOUSEK. Activating Student Autonomy in Translation Training : In-Class and Online. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2012, s. 93-103. ISBN 978-80-244-3252-6.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Descriptive Clashes : Between Standardization and Dynamization of Translated Description. In Tradurre Figure/Translation of Figurative Language, Bologna, 12-14 December 2012. 2012.
  3. KAMENICKÁ, Renata. Translating Beyond English and Czech : W. Golding's The Inheritors in a Czech Translation. Acta Universitatis Carolinae - Philologica 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, Neuveden, č. VIII, s. 201-210. ISSN 0323-0562.
  4. CHOVANEC, Jan, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Renata KAMENICKÁ. Written Academic Discourse: Anglo-American Traditions in the European Context. In A special issue of Brno Studies in English 38(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 1-173.
  5. KAMENICKÁ, Renata. Zooming in on what Tymoczko has enlarged: English-to-Czech literary translation and the holistic approach to translation culture. In Gromová, Edita; Kusá, Mária. Preklad a kultúra 4. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012, s. 171-183. ISBN 978-80-558-0143-8.

  2011

  1. CHOVANEC, Jan, Renata KAMENICKÁ a Alena ZAPLETALOVÁ. Academic Writing in English: Writing Essays at KAA. In STHI Conference. 2011.
  2. KAMENICKÁ, Renata a Jiří RAMBOUSEK. Activating Student Autonomy in Translation Training: In-class and Online. In TIFO 2011 - Translation and Interpreting Forum Olomouc. 2011.
  3. KAMENICKÁ, Renata. “Going Cognitive” and the Translation Classroom. In Theories and Practices, Third International Conference on Anglophone Studies. 2011.
  4. KAMENICKÁ, Renata. Kontrastivní analýza studentských překladů a aktuální členění větné z hlediska didaktiky překladu. In Biloveský, Pliešovská. Preklad a tlmočenie 9. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011, s. 283-290, 380 s. ISBN 978-80-557-0153-0.
  5. KAMENICKÁ, Renata. Překladatelská manipulace explicitnosti v literárních textech (v souvislostech a ve vlastním výzkumu). In Přednáška pro Kruh moderních filologů - FF Ostrava. 2011.
  6. KAMENICKÁ, Renata. Teaching Translation Theory: The Challenges of Theory Framing. In Trušník, Roman; Nemčoková, Katarína, and Bell, Gregory Jason. Theories and Practice: Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2011, s. 127-136, 261 s. ISBN 978-80-7454-089-9.
  7. KAMENICKÁ, Renata. Textové projevy osobnosti překladatele – impulzy z výzkumu v konfrontaci s praxí. In Celodenní školení pro český překladatelský odbor Ředitelství EU pro překlady. 2011.
  8. KAMENICKÁ, Renata. Zooming in on What Tymoczko Has Enlarged: English-to-Czech Literary Translation and the Holistic approach to Translating Culture. In Konference Preklad a kultúra IV. 2011.

  2010

  1. KAMENICKÁ, Renata. Academic Abstracts in English, Czech and English Translation from Czech – Tracing Convergences. In ESSE-10 Conference (European Society for the Study of English). 2010.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Aktuální členění větné z pohledu překladatele věcných textů. In Půldenní školení pro český překladatelský odbor Ředitelství EU pro překlady. 2010.
  3. KAMENICKÁ, Renata. Explicitly on implicitation: Two tendencies in the use of experiential implicitation. In Crossections. Volume 1: Selected Papers in Linguistics from the 9th HUSSE Conference. Pécs, Hungary: University of Pécs, 2010, s. 231-240. ISBN 978-963-642-323-0.
  4. KAMENICKÁ, Renata a Jiří RAMBOUSEK. Integrating Research in Translation Studies (Thematic Session no. 11 at 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies - Diversification and its Discontents) [workshop]. 2010.
  5. KAMENICKÁ, Renata. Kontrastivní analýza studentských překladů a aktuální členění větné z hlediska didaktiky překladu. In Konference Preklad a tlmočenie 9 - Kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax. 2010.
  6. KAMENICKÁ, Renata. On Right and Wrong Uses of Translation Theory: A Case Study and Implications for Research. In Theories in Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 127-135, 242 s. ISBN 978-80-7318-823-8.
  7. KAMENICKÁ, Renata. Překladatelská manipulace explicitnosti (v překladech pro EU a v souvislostech). In Půldenní školení pro český překladatelský odbor Ředitelství EU pro překlady. 2010.
  8. KAMENICKÁ, Renata. Teaching Translation Theory: The Challenges of Theory Framing. 2010.
  9. KAMENICKÁ, Renata. The secret life of implicitation: (in translation of fiction). In Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. první. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2010, s. 36-37. ISBN 978-80-210-5118-8.
  10. KAMENICKÁ, Renata. The Secret Life of Implicitation (in Translation of Fiction). In DIVERSIFICATION AND ITS DISCONTENTS: DYNAMICS OF THE DISCIPLINE 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. 2010.

  2009

  1. KAMENICKÁ, Renata. Explicitly on Implicitation: Two Tendencies in the Use of Experiential Implicitation. In HUSE-9 - 9th conference of the Hungarian Society for the Study of English. 2009.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Interindividuální aspekty explicitace a implicitace v literárním překladu: první vhled. In Kalivodová, Eva (ed.). Tajemná translatologie. Vydání první. Praha: ÚTRL, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, 2009, s. 159-174. ISBN 978-80-7308-247-5.
  3. KAMENICKÁ, Renata. Od teorie fikčních světů k literárnímu překladu. In Preklad a tlmočenie 8. Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii. Vydanie: prvé. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 2009, s. 66-73, 235 s. ISBN 978-80-8083-745-7.
  4. KAMENICKÁ, Renata. On Right and Wrong Uses of Translation Theory: a case study and implications for research. In Theories in Practice - International Conference in English and American Studies. 2009.
  5. KAMENICKÁ, Renata. Philip Swallow, Morris Zapp – Czech and Slovak. In Translation Right or Wrong (conference). 2009.
  6. KAMENICKÁ, Renata. The as-if game and literary translation. In PYM, Anthony a Alexander PEREKRESTENKO. Translation Research Projects 2. Tarragona: Intercultural Studies Group, Universitat Rovira i Virgili, 2009, s. 121-131. Translation Research Projects. ISBN 978-84-613-1619-9.
  7. KAMENICKÁ, Renata. Translating beyond English and Czech: W. Golding's The Inheritors in a Czech translation. In Translating Beyond East and West (conference). 2009.

  2008

  1. KAMENICKÁ, Renata. Explicitation profile and translator style. In PYM, Anthony a Alexander PEREKRESTENKO. Translation Research Projects 1. Tarragona: Intercultural Studies Group, Universitat Rovira i Virgili, 2008, s. 117-130. Translation Research Projects. ISBN 978-84-611-8821-5.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Interindividuální aspekty explicitace a implicitace v literárním překladu: první vhled. In Profilace českého překladu po roce 1945 (konference). 2008.
  3. KAMENICKÁ, Renata. Jak se vyhnout rutině při výuce překladu: Metodologická případová studie. In POKRIVČÁKOVÁ, Silvia a Jozef FILO. Cudzie jazyky v škole 5. Nitra: Pedagogická fakulta univerzity v Nitre, 2008, s. 219-226, 260 s. ISBN 978-80-8094-416-2.
  4. KAMENICKÁ, Renata. Towards a Static/Dynamic Explicitation Hypothesis? Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 34. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, LVII, č. 1, s. 51-62, 157 s. ISSN 1211-1791.

  2007

  1. KAMENICKÁ, Renata. Defining explicitation in translation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33/2007, č. 1, s. 45-57, 155 s. ISSN 1211-1791.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Dreaming the Original: Original and Translation as Two Different Fictional Worlds. In VRÁNKOVÁ, Kamila a Christopher KOY. Dream, Imagination and Reality in Literature. První vydání. České Budějovice: University of South Bohemia, 2007, s. 15-21, 152 s. ISBN 978-80-7394-006-5.
  3. KAMENICKÁ, Renata. The as-if game and literary translation. In New Research in Translation and Interpreting Studies. 2007.

  2006

  1. ISHIGURO, Kazuo. Když jsme byli sirotci [orig. When We Were Orphans]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal, 2006, 288 s. ISBN 80-7364-029-5.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Současné strategie zapojování překladů z anglicky psané poezie do české kultury. In Preklad a tlmočenie 7. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, Filologická fakulta, 2006, s. 201-210. ISBN 80-8083-342-7.

  2005

  1. TREVOR, William. Dům v Umbrii [orig. My House in Umbria]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal, 2005, 156 s. ISBN 80-86598-91-8.

  2003

  1. KAMENICKÁ, Renata. Between tentativeness and certainty: Research into one aspect of translator behaviour. In Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 103-110. ISBN 80-210-3283-9.
  2. TREVOR, William. Čtenáři Turgeněva [orig. Reading Turgenev]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal, 2003, 207 s. ISBN 80-86598-31-4.
  3. LODGE, David. Jak se píše román [orig. The Practice of Writing]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister Principal, 2003, 200 s. ISBN 80-85947-87-0.

  2000

  1. MORRISOVÁ, Pam. Literatura a feminismus [orig. Literature and Feminism]. Překlad Renata Kamenická a Marian Siedloczek. Vydání první. Brno: Host, 2000, 232 s. ISBN 80-86055-90- 6.

  1999

  1. BADDELEY, Alan. Vaše paměť [orig. Your Memory]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Books, 1999, 298 s. ISBN 80-7242-046.

  1998

  1. KREEFT, Peter C. Rozhovor mezi nebem a peklem [orig. A Dialogue Between Haven and Hell]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal, 1998, 111 s.

  1997

  1. HOWARD, Michael. Války v evropské historii [orig. War in European History]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Barrister & Principal, 1997, 160 s. ISBN 80-85947-24-2.

  1996

  1. GLEICK, James. Chaos [orig. Chaos]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Ando Publishing, 1996, 349 s. ISBN 80-86047-04-0.

  1995

  1. KAMENICKÁ, Renata. Společensky nezávadná mluva. Praktická slovníková příručka. Praha: Literární noviny, 1995, 4 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 09:14