PřF CELLBI Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-EMB Experimentální a molekulární biologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi1077Úvod do studia specializace Buněčná biologie R. Veselskáz 1/0/01 - P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 Z P
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 - P
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Váchazk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 - P
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 Z P
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 - PV
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 - P
PřF:C1605Základy obecné a anorganické chemie - seminář M. Nečasz 0/2/02 - PV
25 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů J. Schlaghamerskýzk 3/0/03+2 - P
PřF:Bi2020Vědecká práce v buněčné biologii R. Veselskáz 0/2/02 P P
PřF:Bi2021Informační technologie v buněčné biologii J. Škodaz 0/2/02 P P
PřF:Bi5120Antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 P P
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 - P
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 - P
21 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin V. Grulichzk 3/0/03+2 - P
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Kummerovázk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 - P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi3030cFyziologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 - PV
PřF:Bi7665Buněčné a tkáňové kultury V. Bryjazk 1/0/01+2 P P
PřF:Bi7665cBuněčné a tkáňové kultury - cvičení J. Pacherníkz 0/2/02 - P
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 - P
PřF:C3600Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/5/05 - P
32 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 Z P
PřF:Bi4020cMolekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 - P
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 - PV
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 P P
PřF:Bi4090cObecná mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/2/02 - PV
PřF:Bi5420Obecná virologie I. Rudolfzk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi6270Cytogenetika a cytogenomika P. Kuglíkzk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi8920Pokročilé mikroskopické metody J. Neradilzk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi8920cPokročilé mikroskopické metody - cvičení J. Neradilz 0/2/02 - P
34 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi3001Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 R. Veselskáz 0/5/05 P -
PřF:Bi3340Specializační seminář Buněčná biologie 1 R. Veselskáz 0/2/02 P P
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi5000cBioinformatika - cvičení J. Damborskýz 0/2/02 - PV
PřF:Bi5040Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 P P
PřF:Bi5040cBiostatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/01 - PV
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 - P
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 - P
28 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi1110Biologie živočišné buňky V. Bryjazk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi1190Biologie rostlinné buňky V. Gloserzk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi3002Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 R. Veselskáz 0/10/010 P -
PřF:Bi3341Specializační seminář Buněčná biologie 2 R. Veselskáz 0/2/02 P P
PřF:Bi5220cImunologie - cvičení L. Kubalaz 0/2/02 - PV
PřF:Bi6120Rostlinné explantáty H. Cempírkovázk 2/0/02+2 P P
PřF:Bi6120cRostlinné explantáty - cvičení H. Cempírkováz 0/2/02 - P
PřF:Bi6270cCytogenetika - cvičení P. Kuglíkz 0/2/02 - PV
PřF:Bi6620Mikroskopické houby M. Vítězovák 1/0/01+1 P P
PřF:Bi6620cMikroskopické houby - cvičení M. Vítězováz 0/2/02 - PV
34 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi6140Embryologie M. Buchtovázk 2/0/02+2 - PV
PřF:Bi6140cEmbryologie - cvičení M. Buchtováz 0/2/02 - PV
PřF:Bi7270Rostlinná embryologie H. Cempírkovázk 2/0/02+2 - PV
PřF:Bi7270cRostlinná embryologie - cvičení H. Cempírkováz 0/3/03 - PV
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - -
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - -
17 kreditů