PdF BTE3Shp Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-TE3S Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI1001Technická grafika Z. Hodiszk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).4 1P
PdF:TI1002Materiály a technologie – dřevo, plasty P. Vybíralzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).4 1P
PdF:TI1003Zpracování informací J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1P
PdF:TI1004Cvičení z technické grafiky - CAD Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI1006Úvod do elektrotechniky a měření J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI1007Aplikace počítačové grafiky M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI1008Materiály a technologie - kovy P. Sládekzk 2/2/0 16 h. konz./sem. (komb. stud.).5 3P
PdF:TI1009Elektrotechnika J. Hrbáčekzk 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).4 3P
PdF:TI1010Základy výpočetní techniky M. Dosedlaz 0/3/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).3 3P
PdF:TI1011Design a konstruování Z. Hodisz 0/1/0 4 h. konz./sem. (komb. stud.).1 4P
PdF:TI1013Elektronika J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI1014Architektura počítačů J. Strachzk 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).4 4P
PdF:TI1017Stroje a zařízení P. Sládekz 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 5P
PdF:TI1018Elektronické systémy a digitální technika J. Hrbáčekzk 2/2/0 16 h. konz./sem. (komb. stud.).5 5P
PdF:TI1019Počítačové sítě M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 5P
PdF:TI1020Oborová praxe 1 K. Pickaz 0/0/0 3 h. konz./sem. + praxe.3 5-
PdF:TI1024Aplikace výpočetní techniky na ZŠ M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 6-
PdF:TI1025Oborová praxe 2 K. Pickaz 0/0/0 2 h. konz./sem. + praxe.2 6-
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

2 předměty za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI1015Aplikace 3D grafiky na ZŠ - SketchUp Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4-
PdF:TI1016Speciální praktikum P. Vybíralz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4-
PdF:TI1021Technika a technické vzdělávání Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 5-
PdF:TI1022Strojní obrábění Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 5-
8 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI0001Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách P. Vybíralk 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
PdF:TI00033D modelování a 3D tisk ve vzdělávání M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.) + projekty.3 --
PdF:TI0005Stavba a programování robotů pro ZŠ J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).4 --
PdF:TI0007Elektronika hrou J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).4 --
PdF:TI0008CAD konstruování Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
PdF:TI0010Modelování a konstruování v technice Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
20 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI1005Didaktika praktických činností – dřevo, plasty P. Vybíralz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2Z
PdF:TI1012Didaktika praktických činností - kovy P. Vybíralz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4Z
PdF:TI1023Svět práce a didaktika techniky P. Hlaďoz 1/0/0 4 h. konz./sem. (komb. stud.).1 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5-
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI_BPpBakalářská práce - Projekt Z. Hodisz 0/0/1 práce na BP.2 4P
PdF:TI_BPBakalářská práce Z. Hodisz 0/0/1 práce na BP.2 5P
PdF:TI_BPdBakalářská práce - Dokončení Z. Hodisz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů