Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠKAPA, Radoslav. Knowledge sharing among supply chain members: the benefits for circularity. In Schiuma, G., Demartini, P. and Yan, M-R.. Proceedings from the 14th International Forum on Knowledge Assets Dynamics: Knowledge Ecosystems and Growth. Matera, Italy: IKAM, University of Basilicata, 2019. s. 646-652, 7 s. ISBN 978-88-96687-12-3.
 2. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. The Effectiveness of Reverse Logistics: the empirical test of its factors for product returns reduction. Ekonomický časopis, Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2019, roč. 67, č. 1, s. 86-104. ISSN 0013-3035.
 3. 2018

 4. ŠKAPA, Radoslav. An approach to reverse flows: motivation in retrospective. In Mikuš P., Cenek M.. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2018. Brno: Masaryk University, 2018. s. 247-254, 8 s. ISBN 978-80-210-9164-1.
 5. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Perceived Importance of Innovation, Knowledge Management Maturity, Returns Management Knowledge and Internal Integration. In Carlos Costa; Manuel Au-Yong-Oliveira; Marlene Paula; Castro Amorim. The Proceedings of the 13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2018. Reading,UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2018. s. 347-354, 8 s. ISBN 978-1-911218-97-5.
 6. ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics as a source of the process and product innovation: an empirical study. In Han van der Meer, Guido Einthoven, Giovanni Schiuma. Proceedings from the 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Delft: Institute of Knowledge Asset Management, 2018. s. 881-889, 9 s. ISBN 978-88-96687-11-6.
 7. 2017

 8. KRČÁL, Michal a Radoslav ŠKAPA. How Knowledge from Customers Affects Product Design and Process Management: Initial Evidence from Systematic Literature Review. In Lenka Janošová, Ladislava Kuchynková, Martin Cenek. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno: Masaryk University, 2017. s. 138-148, 11 s. ISBN 978-80-210-8714-9.
 9. ŠKAPA, Radoslav. Reverse Logistics and Its Feedback Function in Service Companies. 2017. ISSN 2372-5885.
 10. 2016

 11. ŠKAPA, Radoslav. Business process management: its relation to reverse logistics practices in Czech companies. In Lenort, R.. CLC 2015: CARPATHIAN LOGISTICS CONGRESS - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1st. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. s. 202-206, 5 s. ISBN 978-80-87294-64-2.
 12. ŠKAPA, Radoslav. Identification of knowledge gaps in reverse logistics. In J.C. Spender, J.R. Noenning, G. Schiuma. IFKAD 2016 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Matera, Italy: Institute of Knowledge Asset Management, 2016. s. 360-371, 12 s. ISBN 978-88-96687-09-3.
 13. ŠKAPA, Radoslav a Mark RATILLA. National culture in ICT adoption: case of online shopping in the Czech Republic and Slovakia. In Cecília Olexová, Mária Janošková. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference. 1. vyd. Košice: University of Economics in Bratislava Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. s. 259-265, 6 s. ISBN 978-80-225-4293-7.
 14. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Reverse Logistics: The Difference between Service and Manufacturing Industry. In Levent Altinay and Surya Poudel. Enhancing Customer Experience in the Service Industry: A Global Perspective. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 103-130, 28 s. ISBN 1-4438-8496-0.
 15. 2015

 16. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Companies Approach to Reverse Flows Management: The Case of the Czech Republic. In Piotrowicz Wojciech, Cuthbertson Richard. Supply Chain Design and Management for Emerging Markets Learning from Countries and Regions. 1st. Cham: Springer, 2015. s. 311-345, 35 s. ISBN 978-3-319-05765-1. doi:10.1007/978-3-319-05765-1_12.
 17. ŠKAPA, Radoslav. Managerial factors of effective reverse logistics. In JC Spender, Giovanni Schiuma, Vito Albino. IFKAD 2015. 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics.Culture, Innovation and Entrepreneurship: Connecting the Knowledge Dots. Bari: Institute of Knowledge Asset Management, University of Basilicata, 2015. s. 2001-2009, 9 s. ISBN 978-88-96687-07-9.
 18. ŠKAPA, Radoslav. The impact of process and knowledge management on perceived effectiveness of reverse logistics. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. s. 412-419, 8 s. ISBN 978-1-910810-77-4.
 19. 2014

 20. ŠKAPA, Radoslav. Effectiveness in reverse logistics programs: factors of strategic motivation and knowledge management. In Correia M., Santos J., Santos M., Serra F.. TMS - management studies international conference. 1. vyd. Faro: University of the Algarve, School of Management, Hospitality and Tourism, 2014. s. 191-191, 1 s. ISBN 978-989-8472-54-0.
 21. ŠKAPA, Radoslav. Formalized Planning and Its Connection With the Development of Reverse Logistics: the Case of Services. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 4, s. 749-755. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462040749.
 22. ŠKAPA, Radoslav. Relationship between knowledge management and effectiveness of reverse flows management. In Daniela Carlucci, JC Spender, Giovanni Schiuma. IFKAD 2014 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics - Knowledge and Management Models for Sustainable Growth. Matera: Institute of Knowledge Asset Management (IKAM) Arts for Business Institute University of Basilicata, 2014. s. 641-655, 15 s. ISBN 978-88-96687-04-8.
 23. ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics as sustainable tool in tourism industry: Scope and motivation. European Journal Of Tourism, Hospitality and Recreation, Peniche: ESTM - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, 2014, roč. 5, č. 1, s. 139-158. ISSN 2182-4916.
 24. ŠKAPA, Radoslav. Substance of reverse flows in service industry. In Carpathian Logistics Congress 2013. 1. vyd. Kraków: Tanger s.r.o., 2014. s. 102-107, 6 s. ISBN 978-80-87294-50-5.
 25. ŠKAPA, Radoslav. Vnitropodnikové faktory environmentální výkonnosti organizace. In Ing. Pavel Jedlička, CSc.. Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 257-262, 6 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
 26. 2013

 27. KLAPALOVÁ, Alena, Michal KRČÁL a Radoslav ŠKAPA. Efektivnost v systému zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 83 s. ISBN 978-80-210-6600-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6600-2013.
 28. ŠKAPA, Radoslav, Vojtěch BAROT, Jiří NOVOTNÝ, Magdaléna SPIŠIAKOVÁ, Marie ŠOTKOVSKÁ a Martina TUHÁ. Green purchasing a jeho realita v malých a středních podnicích. Podniková revue, Košice: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013, XII, č. 30, s. 30-39. ISSN 1335-9746.
 29. ŠKAPA, Radoslav, Vojtěch BAROT, Jiří NOVOTNÝ, Magdaléna SPIŠIAKOVÁ, Marie ŠOTKOVSKÁ a Martina TUHÁ. Green purchasing a jeho realita v malých a středních podnicích. In Denisa Ďuričeková. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekry podnikania. 1. vyd. Košice: PHF Košice, EU v Bratislave, 2013. s. 474-483, 10 s. ISBN 978-80-225-3730-8.
 30. ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics as sustainable tool in tourism industry: scope and motivation. In João Paulo Jorge. VI International Tourism Congress - the Image and Sustainability of Tourist Destinations. 1. vyd. Peniche, Portugal: School of tourism and maritime technology, 2013. s. nečíslováno, 22 s. ISBN 978-989-97395-1-2.
 31. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Řízení zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 105 s. e-book. ISBN 978-80-210-6228-3.
 32. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Specificities of Reverse Logistics in Services. In Levent Altinay. 6th international conference on services mamagement. 1. vyd. Oxford: Oxford Brookes University, 2013. s. 778-793, 16 s. ISBN 978-1-873640-81-4.
 33. KLAPALOVÁ, Alena, Radoslav ŠKAPA a Michal KRČÁL. Specifika řízení zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 134 s. e-book. ISBN 978-80-210-6227-6.
 34. 2012

 35. ŠKAPA, Radoslav. Application of the theory of planned behavior to fraudulent returning. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, LX, č. 7, s. 379-386. ISSN 1211-8516.
 36. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Exploratory study on reverse flow management in the Czech Republic. Montreal: HEC Montreal, 2012. s. 22-42, 20 s.
 37. ŠKAPA, Radoslav. Reklamační politika a její ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 190 s. ISBN 978-80-210-6123-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6123-2012.
 38. ŠKAPA, Radoslav. Reklamační politika a její ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 190 s. e-book. ISBN 978-80-210-6204-7.
 39. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Reverse Logistics in Czech Companies: Increasing Interest in Performance Measurement. Management Research Review, Emerald Group Publishing Limited, 2012, roč. 35, č. 8, s. 676 - 692. ISSN 2040-8269. doi:10.1108/01409171211247686.
 40. ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics: relationship between planning, strategy and profitability. In CLC 2012 - Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, 2012. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-87294-36-9.
 41. KLAPALOVÁ, Alena, Radoslav ŠKAPA a Michal KRČÁL. Specifika řízení zpětných toků. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 134 s. ISBN 978-80-210-6076-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6076-2012.
 42. 2011

 43. ŠKAPA, Radoslav. Charakter zpětných toků a specifika jejich řízení. In Workshop Ekonomika a management: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodního workshopu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 149-158, 10 s. ISBN 978-80-210-5596-4.
 44. ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics in the Czech Republic: barriers to development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, LIX, č. 4, s. 363-369. ISSN 1211-8516.
 45. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Řízení zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 105 s. ISBN 978-80-210-5691-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5691-2011.
 46. ŠKAPA, Radoslav. Vybrané aspekty chování spotřebitelů ve vztahu k reklamační politice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 183 s. Habilitační práce.
 47. 2010

 48. OKAZAKI, Shintaro, Andras BAUER, Rafal OHME a Radoslav ŠKAPA. How Multinational Enterprises Develop their Advertising Strategies in New EU Member States: A qualitative view. In Advances in Advertising Research (Vol. 1): Cutting Edge International Research. Ralf Terlutter, Sandra Diehl, Shintaro Okazaki (eds.). 1. vyd. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2010. s. 37-46, 10 s. European Advertising Academy. ISBN 978-3-8349-2111-6.
 49. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Managing reverse flows in the Czech Republic. In An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business. 1. vyd. Opatija: University of Zagreb, 2010. s. 1111-1123, 12 s. ISBN 953-6025-33-7.
 50. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Reverse flows as the source of value in Czech companies. In RIRL 2010 The 8th International Conference on Logistics and SCM Research. Bordeaux: BEM Bordeaux Management School, 2010. s. 205 - 224, 19 s.
 51. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Reverse logistics in Czech companies: increasing interest in performance management. In RIRL 2010 The 8th International Conference on Logistics and SCM Research. 2010. s. 186-205.
 52. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Reverzní logistika z pohledu vrcholového managementu a specialistů. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství, 2010. s. 485-492, 8 s. ISBN 978-80-210-5273-4.
 53. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Řízení zpětných toků v České republice. 1. vyd. Praha: Reliant s.r.o., 2010. 2 s. Reliant Logistics News, roč. 7. ISSN 1802-3746.
 54. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. The tendencies of reverse logistics in Czech companies: an empirical survey. In An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business. 1. vyd. Opatija: University of Zagreb, 2010. s. 1382-1394, 13 s. ISBN 953-6025-33-7.
 55. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Understanding Brand Web Site Positioning in the New EU Member States: The Case of the Czech Republic. In Tatnall, Arthur. (ed.), Web Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Hershey, New York (US): Idea Group Reference, 2010. s. 1228-1248, 19 s. 4. ISBN 1-60566-982-2.
 56. 2009

 57. OKAZAKI, Shintaro, Rafal OHME, Andras BAUER a Radoslav ŠKAPA. Exploring brand advertising strategy in the new EU member states: The grounded theory approach. In Proceedings of the Annual Conference of the American Academy of Advertising. 1. vyd. Cincinnati: American Academy of Advertising, 2009. s. 103-104, 2 s. ISSN 0883-2404.
 58. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Managerial issues of the Czech companies reverse flows. In ICABR 2009. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. s. 697-707, 11 s. ISBN 978-80-7375-325-2.
 59. ŠKAPA, Radoslav. Problematika řízení zpětných toků z podnikového pohledu. Vedecký obzor, Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009, roč. 1, č. 2, s. 75-84. ISSN 1337-9054.
 60. OKAZAKI, Shintaro, Rafal OHME, Andras BAUER a Radoslav ŠKAPA. Qualitative exploration on advertising strategy in the new EU member states. In Proceedings of the International Conference on Research in Advertising (ICORIA). 1. vyd. Klagenfurt: European Advertising Academy, 2009. 6 s. ISBN 978-3-200-01556-2.
 61. ŠKAPA, Radoslav a Eva KUBÁTOVÁ. Quality of Buyer-Seller Relationships from Value Creation Perspective. Portuguese Journal of Management Studies, Lisboa: ISEG, Technical University of Lisbon, 2009, XIV, č. 2, s. 163-175. ISSN 1647-2225.
 62. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Reverse Logistics in the Czech Republic: five year retrospective. In SEMAFOR´09. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, PHF Košice, 2009. s. 371-378, 9 s. ISBN 978-80-225-2841-2.
 63. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Reverse Logistics in the Czech Republic: Outcomes of the Preliminary Research. In ICABR 2009. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. s. 1254-1265, 12 s. ISBN 978-80-7375-325-2.
 64. ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. Tvorba hodnoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích a její typy. In Jedlicka, P. Hradecké ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 313-319, 7 s. ISBN 978-80-7041-227-5.
 65. ŠKAPA, Radoslav. Zpětná logistika: tendence v českých podnicích. In Vývojové tendence podniků V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 523 - 534, 12 s. ISBN 978-80-210-5003-7.
 66. 2008

 67. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
 68. OKAZAKI, Shintaro, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. Capturing Global Youth: Mobile Gaming in the U.S., Spain, and the Czech Republic. Journal of Computer-Mediated Communication, Oxford: Blackwell Publishing, 2008, roč. 13, č. 4, s. 827-855. ISSN 1083-6101.
 69. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Expanding the Borderless Frontier: International Website Brand Strategies in the New EU Member States. In F. Costa Pereira, J. Veríssimo & P. Neijens (Eds.), New Trends in Advertising Research. 1. vyd. Lisbon: Silabo Publishers, 2008. s. 357-370, 14 s. 1. ISBN 978-972-618-493-5.
 70. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Global web site standardization in the new EU member states: Initial observations from Poland and the Czech Republic. European Journal of Marketing, Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited, 2008, roč. 42, 11/12, s. 1224 - 1245. ISSN 0309-0566.
 71. KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Insight into Corporate Social Responsibility practices of Czech companies. Journal of Global Strategic Management, Istanbul: Int. Strateg. Manag. and Managers Assoc., 2008, roč. 2, č. 3, s. 47-57. ISSN 1307-6205.
 72. ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. Quality of Buyer-Seller Relationships in Perspective of Value Creation. In Proceedings of the IASK International Conference Global Management 2008. 1. vyd. Porto: International Association for the scientific knowledge, 2008. s. 225-231. ISBN 978-989-95806-1-9.
 73. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Sítě malých a středních podniků v ČR. In Vyvojové tendence podniků IV (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008. s. 297-332, 36 s. ISBN 978-80-210-4723-5.
 74. KLAPALOVÁ, Alena a Radoslav ŠKAPA. Tvorba hodnoty ve zpětných tocích na B2B trzích. In Vývojové tendence podnků IV, Sborník ze specifického výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství, 2008. s. 335-376, 36 s. ISBN 978-80-210-4521-7.
 75. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Understanding Brand Web Site Positioning in the New EU Member States: The Case of the Czech Republic. In Bandyopadhyay, S. (ed.), Contemporary Research in E-Branding. 1. vyd. Hershey, New York (US): Idea Group Reference, 2008. s. 193-215, 23 s. 1. ISBN 978-1-59904-813-0.
 76. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Understanding Brand Web Site Positioning in the New EU Member States: The Case of the Czech Republic. In Raisinghani, Mahesh S. (ed.), Handbook of Research on Global Information Technology Management. Hershey, New York (US): Idea Group Reference, 2008. s. 99-117, 19 s. 1. ISBN 978-1-59904-875-8.
 77. ŠKAPA, Radoslav. Význam zpětných toků pro řízení podniku. In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s. 287-294, 8 s. ISBN 978-80-903914-7-5.
 78. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Website standardization in Poland and the Czech Republic. In Proceedings of the 2008 American Academy of Advertising Annual Conference. 1. vyd. Columbia: University of Missouri, 2008. 9 s. ISBN 0-931030-35-8.
 79. 2007

 80. OKAZAKI, Shintaro, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. Faktory ovlivňující chování spotřebitelů v oblasti mobilních her. In Semafor 2007, Ekonomika firiem 2007. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, PHF Košice, 2007. s. 545-553, 9 s. ISBN 978-80-225-2482-7.
 81. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Global website positioning in Poland and the Czech Republic: Preliminary findings. In Peter Nijens (ed.), Proceedings of the 6th International Conference on Research in Advertising. 1. vyd. Lisabon: Polythecnic Institute Of Lisbon – Escola Superior De Comunicação Social, 2007. s. 50-60, 14 s. ISBN 80-210-4133-1.
 82. OKAZAKI, Shintaro, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. Global Youth and Mobile Games: Applying the Extended Technology Acceptance Model in the U.S.A., Japan, Spain, and the Czech Republic. In Advances in International Marketing. 1. vyd. Oxford, Amsterdam, San Diego: Elsevier Ltd., 2007. s. 253-270, 18 s. Volume 18: Cross-Cultural Buyer Behavior. ISBN 978-0-7623-1412-6.
 83. KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Insight into Corporate Social Responsibility practices of Czech companies. In Advances in Crafting Business Strategies for National and International Markets. 1. vyd. Antalya: Beykent University, Gebze Institute of Technology and Canakkale Onsekiz Mart University, 2007. s. 916-925, 10 s. ISBN 978-975-01-3970-3.
 84. KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Insight into Corporate Social Responsibility practices Of Czech companies. In Economy & Business. Bourgas: Science Invest - Bourgas, Bulgaria, 2007. s. 460-469, 19 s. ISBN 978-954-9368-27-7.
 85. OKAZAKI, Shintaro, Javier ALONSO, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. Modeling consumer behavior in mobile commerce from the perspective of wireless Internet adoption: A comparative analysis of Japan, Spain, and the Czech Republic. The Murata Science Foundation Research Report, Tokyo: Murata Science Foundation, 2007, roč. 21, č. 2007, s. 113-115. ISSN 0919-3383.
 86. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví v území jižní Moravy III. In Vývojové tendence podniků III (Svazek II). první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 468-546, 78 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 87. KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Reporting o aktivitách sociální odpovědnosti českých a slovenských podniků. In Vývojové tendence podniků III (Svazek II). první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 627-644, 17 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 88. KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Reporting o společenské zodpovědnosti - průzkum českých podniků. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 55-63. ISBN 978-80-7318-646-3.
 89. ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
 90. ŠKAPA, Radoslav a Klára KAŠPAROVÁ. Sociální zodpovědnost ve výročních zprávách českých a slovenských podniků. In Ekonomika firiem 2007. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2007. s. 16-16, 1 s. ISBN 978-80-225-2392-9.
 91. ŠKAPA, Radoslav. Zpracování starých výrobků je stále problém. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 92. 2006

 93. OKAZAKI, Shintaro, Javier ALONSO, Radoslav ŠKAPA a Ildefonso GRANDE. A cross-cultural comparison of mobile gaming adoption: From the perspectives of consumer behavior. The Telecommunications Advancement Foundation Annual Research Report, Tokyo: Telecommunications Advancement Foundatio, 2006, roč. 21, č. 1, s. 225-235. ISSN 0918-7332.
 94. ŠKAPA, Radoslav a Ondřej ČÁSTEK. Analýza mobilní komerce v ČR. In Jedlicka, P. Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 471-475, 5 s. ISBN 80-7041-895-8.
 95. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
 96. KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Environmentální profil podniků ve vztahu k jejich organizaci a řízení. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 59-68, 10 s. ISBN 80-210-4095-5.
 97. HÁLEK, Ivan a Radoslav ŠKAPA. Indikátory potenciálů klastrovatelnosti. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 21-26, 6 s. ISBN 80-210-4095-5.
 98. ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Intra-organizational communication and its impact on the company success. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-13, 1 s. ISBN 80-210-4156-0.
 99. ŠKAPA, Radoslav a Oldřich PEPRLA. Kulturní odlišnosti v elektronických médiích. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 589-610, 21 s. ISBN 80-210-4133-1.
 100. ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Metody analýzy komunikačních vazeb v podniku. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006. s. 767-777, 10 s. ISBN 80-245-1091-X.
 101. ŠKAPA, Radoslav. Metody, techniky a nástroje ve výuce podnikového hospodářství. In K aktuálním otázkám oboru podnikového hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 47-52, 6 s. ISBN 80-210-4169-2.
 102. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Mobile commerce: Consumers` behavior. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-7, 1 s. ISBN 80-210-4156-0.
 103. ŠKAPA, Radoslav a Ondřej ČÁSTEK. Mobile marketing: consumers' behaviour. In IX. International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Toruň: Nicholas Copernicus University, 2006. s. 30. ISBN 83-231-1978-3.
 104. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 407-457, 51 s. ISBN 80-210-4133-1.
 105. KLAPALOVÁ, Alena, Ladislav BLAŽEK, Radoslav ŠKAPA a Martin LANDA. Rozvoj výuky předmětu Ekonomika a řízení podniku. In Vývojové tendence podniků II. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 716-740, 756-777, 45 s. ISBN 80-210-4133-1.
 106. BLAŽEK, Ladislav, Alena KLAPALOVÁ, Martin LANDA a Radoslav ŠKAPA. Rozvoj výuky předmětu Ekonomika a řízení podniku. In Vývojové tendence podniků II (svazek III). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 695-823, 129 s. ISBN 80-210-4133-1.
 107. ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. The analysis of formal and informal relations within companies in business gaming simulation. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 1-19, 19 s. ISSN 1306-1089.
 108. KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. The Company environmental profile ant its relation to organization and management of a company. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 11-11, 1 s. ISBN 80-210-4156-0.
 109. KUBÁTOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Vizualizace neformálních vztahů v podniku pomocí programu Ucinet a Visone. In Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 477-482, 6 s. ISBN 80-7041-895-8.
 110. 2005

 111. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Analýza spotřebitelského chování na příkladu mobilních her. In Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniků. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3099-0.
 112. OLGYAIOVÁ, Kristina, Eva PONGRÁCZ, Teemu MIKKOLA, Radoslav ŠKAPA a Riitta L. KEISKI. Attitudes toward waste minimization in Finland and Czech Republic - Barriers and drivers. In Waste minimization and utilization in Oulu region: Drivers and constrains. RESOPT closing seminar. 1. vyd. Oulu: University of Oulu, 2005. s. 85-109, 25 s. ISBN 951-42-7792-9.
 113. KUBÁTOVÁ, Eva, Radoslav ŠKAPA a Petr SMUTNÝ. Different approaches to industry clusters identification. In ECOMA 2005. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 248-252, 5 s. ISBN 80-7194-806-3.
 114. ŠKAPA, Radoslav. Ekomarketingové strategie firem. Praha: Economia, 2005.
 115. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Faktory ovlivňující osvojení mobilních služeb: mezikulturní porovnání. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 617-660, 44 s. ISBN 80-210-3847-0.
 116. VIESTOVÁ, Kristína, Jana ŠTOFILOVÁ, Milan ORESKÝ a Radoslav ŠKAPA. Lexikón logistiky. 1,. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. 266 s. 1. ISBN 80-225-2007-1.
 117. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Mobile commerce in the Czech Republic. In ECOMA 2005. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 84-87, 4 s. ISBN 80-7194-806-3.
 118. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ, Jan ŽÁK, Klára KAŠPAROVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Ivana KRAJČOVIČOVÁ a Boris JANČA. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 317-335, 18 s. ISBN 80-210-3847-0.
 119. ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 82 s. ISBN 80-210-3848-9.
 120. HÁLEK, Ivan, Dagmar PALATOVÁ a Radoslav ŠKAPA. Systémy řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 123 s. ISBN 80-210-3650-8.
 121. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Teoretické a metodologické základy analýzy potenciálů klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 337-374, 37 s. ISBN 80-210-3847-0.
 122. ŠKAPA, Radoslav. The importance of reverse logistics in the Czech Republic. In Enterprise in transition. 1. vyd. Split, Bol: University of Split, 2005. s. 565-574. ISBN 953-6024-70-5.
 123. ŠKAPA, Radoslav. Využití teorie chaosu při řízení podniku. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 307-315, 9 s. ISBN 80-969181-3-3.
 124. 2004

 125. ŠKAPA, Radoslav. Co je obsahem zpětné logistiky? In Vedecká rozprava k problémom terminológie logistiky. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, 2004. s. 82-90, 9 s. ISBN 80-225-1919-7.
 126. ŠKAPA, Radoslav a Petr SMUTNÝ. Effects of managerial style change on company successfulness. In The 8-th International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: PF VUT Brno, 2004. s. 1-9, 9 s. ISBN 80-214-2677-2.
 127. ŠKAPA, Radoslav. Je reklamační politika důležitá? In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Michalovce: PHF v Košiciach, EU v Bratislave, 2004. s. 647-650. ISBN 80-225-1879-4.
 128. ŠKAPA, Radoslav a Petr SMUTNÝ. Liberalisation as Factor of Company Successfulness: Case of Czech Companies. In Society and consumption: Economic-managerial and social-cultural factors. 1. vyd. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. s. 57-57, 16 s. ISBN 9986-19-618-3.
 129. SMUTNÝ, Petr a Radoslav ŠKAPA. Liberalizace jako faktor úspěšnosti českých podniků? In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2004. s. 10-24. ISBN 80-214-2787-6.
 130. FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 s. ISBN 80-210-3500-5.
 131. ŠKAPA, Radoslav. Marketingové využití internetu v malých firmách. In Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004. s. 34-34, 1 s. ISBN 80-245-0809-5.
 132. ŠKAPA, Radoslav a Roman GOLEC. Měření výkonnosti dodavatelských řetězců. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 320-326, 6 s. ISBN 80-210-3414-9.
 133. GOLEC, Roman a Radoslav ŠKAPA. Měření výkonnosti dodavatelských řetězců. Praha: Economia, 2004. Moderní řízení.
 134. GOLEC, Roman a Radoslav ŠKAPA. Metody měření výkonnosti dodavatelských řetězců. Praha: Economia a.s., 2004. Logistika.
 135. ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika v koncepci Supply Chain Managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 178 s. Disertační práce.
 136. 2003

 137. ŠKAPA, Radoslav. Alternativy řešení krize z pohledu manažerů. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2003. s. 176-178, 3 s. ISBN 80-86575-96-9.
 138. ŠKAPA, Radoslav. Diskontní prodejny v ČR. In Ekonomika firiem 2003. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2003. s. 169-171, 4 s. ISBN 80-225-1737-2.
 139. ŠKAPA, Radoslav. Existovaly dle názoru manažerů alternativní řešení krize? In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003. s. 21-21, 1 s. ISBN 80-214-2354-4.
 140. ŠKAPA, Radoslav a Petr POSPÍŠIL. Jak zkoumat faktory úspěšnosti podniků? In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 89-94, 6 s. ISBN 80-210-3100-X.
 141. ŠKAPA, Radoslav. Management style, Employee Encouragement and Enterprise Successfulness. In Enterprise in transition. 1. vyd. Split: University of Split, 2003. s. 551-554. ISBN 953-6024-49-7.
 142. FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 158 s.
 143. ŠKAPA, Radoslav. Material reverse flows in logistics - How can we determine its state of affairs? In Economies in Transition and Integration Processes. 1. vyd. Neubiberg: Universitaet der Bundeswehr Muenchen, 2003. s. 76-84, 9 s. ISBN 3-924069-38-7.
 144. ŠKAPA, Radoslav. Považoval management podniků outsourcing za cestu k úspěchu? In MendelNet 2002 2.díl. 1. vydáni. Brno: Konvoj, spol s.r.o., 2003. s. 174-177. ISBN 80-7302-047-5.
 145. ŠKAPA, Radoslav, Laura JEREZ a Alka OBADOVIC. Structural policy - a road to a higher potential growth. In Long term strategies for the Central and Eastern European Candidate countries after their entry to the EU. 1. vyd. Wien: IDM, 2003. s. 67-70.
 146. ŠKAPA, Radoslav. The concept of logistic infrastructure of candidate countries after the EU-enlargement. In Long term strategies for the Central and Eastern European Candidate countries after their entry to the EU. 1. vyd. Wien: IDM, 2003. s. 101-108.
 147. ŠKAPA, Radoslav. Wzrost intensywnosci transportu - czy zawsze tak bedzie? In Do Unii Europejskiej dla jakosci zycia. 1. vyd. Warszawa: Grupa IMAGE sp. z o. o., 2003. s. 100-201. ISBN 83-85461-92-2.
 148. 2002

 149. ŠKAPA, Radoslav. Co je reverzní logistika? In Nové trendy rozvoje průmyslu. VUT Brno. Brno: FP VUT Brno, 2002. s. 25. ISBN 80-214-2102-9.
 150. ŠKAPA, Radoslav. Čistší produkce - úkolu marketingu a logistiky? In Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations: Focus on Visegrad Group Countries. 1. vyd. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2002. s. 181-184. ISBN 80-902168-8-9.
 151. ŠKAPA, Radoslav. Ecolabeling: Unternehmen und Öffentliche Hand auf dem Weg zum nachhaltigen Verbrauch. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: JČU, 2002. s. 154-156. ISBN 80-7040-579-1.
 152. ŠKAPA, Radoslav. ECR - the concept for SME? In Small and medium firm management with computer support. 1. vyd. Brno: PF VUT Brno, 2002. s. 26-29. ISBN 80-86510-56-5.
 153. ŠKAPA, Radoslav. ECR: Just-in-time v obchodních firmách. In Ekonomika firiem 2002. 1. vydání. Košice: PHF Košice EU v Bratislavě, 2002. s. 419-422. ISBN 80-225-1583-3.
 154. ŠKAPA, Radoslav. Evropská logistika a americký SCM. In Systémové řízení. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002. s. 530-534. ISBN 80-210-2831-9.
 155. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Petr SMUTNÝ, Dagmar PALATOVÁ, Petr SUCHÁNEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Petr POSPÍŠIL, Radoslav ŠKAPA a David KAŠPAR. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2002. 141 s. MU ESF Brno.
 156. ŠKAPA, Radoslav. Otázka životního porstředí v marketingu firem. In Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe SR, ČR a Poľska. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. s. 165-172. ISBN 80-225-1555-8.
 157. ŠKAPA, Radoslav. Příručka pro odvážné investory. Praha: Economia, 2002.
 158. ŠKAPA, Radoslav. Road and rail transport in the context of the EU-enlargement. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brne;, 2002. s. 127-131. ISBN 80-210-2897-1.
 159. ŠKAPA, Radoslav. Skrytý potenciál reverzní logisitky. Praha: ECONOMIA, a.s., 2002. Logistika.
 160. ŠKAPA, Radoslav. Spolupráce v dodavatelském řetězci v 90.letech? In VI. Diskusní fórum doktorandů FPH. 1.vydaní. Praha: Oeconomica, 2002. s. 166-170. ISBN 80-245-0404-9.
 161. ŠKAPA, Radoslav. Strategické souvislosti zeleného marketingu. In IMEA 2002. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 68-72. ISBN 80-7083-606-7.
 162. ŠKAPA, Radoslav. Strategie zeleného marketingu. Praha: Economia, 2002. Moderní řízení.
 163. 2001

 164. ŠKAPA, Radoslav. Dopady E-businessu na Supply Chain Management. In LOADO 2001 - Logistika a doprava. 1.vydání. Košice: F BERG, TU Košice, 2001. s. 163-165. ISBN 80-7099-584-X.
 165. ŠKAPA, Radoslav. Due Diligence: vyndejte zajíce z pytle. Praha: Euronews, 2001. Euro.
 166. ŠKAPA, Radoslav a Stanislav ŠKAPA. Insight into retail SME and their attitude towards the IT/IS. In Small and medium firm management with computer support. Brno: FP VUT Brno, 2001. s. 109-112. ISBN 80-86510-11-5.
 167. ŠKAPA, Radoslav. Know-how českých podniků. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 161-164. ISBN 80-210-2708-8.
 168. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Jiří NOVOTNÝ, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK, Michael DOLEŽAL, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Martin SVOBODA a Radoslav ŠKAPA. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2001. 334 s. MU ESF Brno.
 169. ŠKAPA, Radoslav. Národní politika podpory jakosti v ČR. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: MU, 2001. s. 423-431. ISBN 80-210-2537-9.
 170. ŠKAPA, Radoslav. Reprezentativita v kvalitativním výzkumu. In MendelNet 2001 2.díl. 1. vydáni. Brno: Konvoj, spol s.r.o., 2001. s. 156-159. ISBN 80-7302-024-6.
 171. ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics: saving cost potential. In V. international conference of doctoral students. 2001. vyd. Torun: Nicholas Copernicus University, 2001. s. 117-125. ISBN 83-231-1327-0.
 172. ŠKAPA, Radoslav. Vyzkum tržních segmentů v české praxi. In Implementácia marketingových teórií a prístupou v podnikovej praxi Slovenskej republiky. 2001. vyd. Košice: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001. s. 101-111. ISBN 80-225-1447-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2020 08:07