Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. GKALPAKIOTIS, Spyridon, Martina KOJANOVA, Jorga FIALOVA, Petra CETKOVSKA, Vladimír VAŠKŮ, Yvetta VANTUCHOVA, Alena MACHOVCOVA, Petra GKALPAKIOTI, Pavla HRDA a Petr ARENBERGER. Management of Moderate to Severe Plaque Psoriasis with Brodalumab in Daily Practice: Real-World Evidence from the LIBERO Study in the Czech Republic. DERMATOLOGY AND THERAPY. AUCKLAND: ADIS INT LTD, 2024, roč. 14, č. 1, s. 115-130. ISSN 2193-8210. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13555-023-01066-z.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Petra FIALOVÁ a Anna VAŠKŮ. New Genetic Markers of Skin T-Cell Lymphoma Treatment. GENES. BASEL: MDPI, 2024, roč. 15, č. 3, s. 1-9. ISSN 2073-4425. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/genes15030358.

  2023

  1. VAŠKŮ, Vladimír. Moderní fototerapie a její místo v současné dermatologii. In Trýbův dermatologický den. 2023.
  2. SLONKOVÁ, Veronika, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. Polymorphisms in some proinflammatory genes (TNF alpha and beta, IL-1 beta, IL-6, ADAM17) in severe chronic venous disease. JEADV - journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2023, roč. 37, č. 3, s. 590-597. ISSN 0926-9959. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jdv.18770.

  2022

  1. ADAM, Zdeněk, David ZEMAN, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Eva VLČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Gabriela ROMANOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Zdeněk KRÁL a Viera SANDECKÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a monoklonální gamapatie klinického významu. Onkologie. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2022, roč. 16, Suppl. B, s. 33-56. ISSN 1802-4475. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/xon.2022.055.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Jan MÁCHAL, Filip ZLÁMAL a Anna VAŠKŮ. Some New Aspects of Genetic Variability in Patients with Cutaneous T-Cell Lymphoma. Genes. BASEL: MDPI, 2022, roč. 13, č. 12, s. 1-7. ISSN 2073-4425. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/genes13122401.

  2021

  1. VAŠKŮ, Vladimír. Historie I. dermatovenerologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity - ke stoletému výročí v roce 2020. Česká dermatovenerologie. Česká republika: Mladá fronta a.s., 2021, roč. 11, č. 4, s. 24-28. ISSN 1805-0611.
  2. VAŠKŮ, Vladimír. Prof. Antonín Trýb – zakladatel kliniky pro choroby kožní a venerické v Brně. In Kongres ke 100. výročí založení Kliniky pro choroby kožní a venerické v Brně. 2021.
  3. VAŠKŮ, Anna a Vladimír VAŠKŮ. Protizánětlivý fenotyp v etiopatogenezi chronických kožních onemocnění. Česká dermatovenerologie. Česká republika: Mladá fronta a.s., 2021, roč. 11, č. 4, s. 21-23. ISSN 1805-0611.
  4. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Úspěšná léčba psoriázy s převahou postižení kůže na rukou a nehtech. In Tichý M. Rozmanité projevy psoriatické nemoci – Kazuistický atlas. Solen, 2021, s. 7-9. ISBN 978-80-7471-333-0.

  2020

  1. VRBOVÁ, Eliška, Lenka MIKALOVÁ, Linda GRILLOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Radim STRNADEL, Eliška DASTYCHOVÁ, Martina KOJANOVA, Miluse KREIDLOVA, Daniela VANOUSOVA, Filip ROB, Premysl PROCHAZKA, Alena KRCHŇÁKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Vladana WOZNICOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Ivana KUKLOVA, Hana ZAKOUCKA a David ŠMAJS. A retrospective study on nested PCR detection of syphilis treponemes in clinical samples: PCR detection contributes to the diagnosis of syphilis in patients with seronegative and serodiscrepant results. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-11. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0237949.
  2. BŘEZINOVÁ, Eva a Vladimír VAŠKŮ. Novinky v patogenezi a léčbě psoriázy. Medicína po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, s.r.o., 2020, roč. 21, č. 2, s. 151-155. ISSN 1212-9445.
  3. VAŠKŮ, Anna, Hana CHARVÁTOVÁ, Veronika SLONKOVÁ, Slavomír URBANČEK a Vladimír VAŠKŮ. Pharmacogenetics of Patients Treated by Biologics - Pilot Study. Biomedical Journal of Scientific and Technical Research. USA, 2020, roč. 24, č. 2, s. 18099 - 18102. ISSN 2574-1241. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.266717/BJSTR.2020.24.004022.
  4. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2020, 136 s. ISBN 978-80-7345-638-2.
  5. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Využití risankizumabu v léčbě pacienta s těžkou formou artropatické psoriázy. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 380-383. ISSN 1801-1209.
  6. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Využití risankizumabu v léčbě špatně spolupracujícího pacienta s těžkou formou psoriázy. In kolektiv autorů. Risankizumab a nové léčebné cíle v terapii psoriázy. Praha: Farmakon Press, 2020, s. 82-86. ISBN 978-80-907656-3-4.
  7. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Využití risankizumabu v léčbě špatně spolupracujícího pacienta s těžkou formou psoriázy. In prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA. Risankizumab a nové léčebné cíle v terapii psoriázy. první. Neuveden: Farmakon Press, 2020, s. 82-86. ISBN 978-80-907656-3-4.

  2019

  1. HEBNAROVÁ, Monika, Lukáš HUDEC a Vladimír VAŠKŮ. Condylomata accuminata - kazuistika. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
  2. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Genetika psoriázy v éře personalizované medicíny. Psoriasis News. We Make Media, 2019, roč. 3, č. 2, s. 5-9. ISSN 2570-6446.
  3. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Hand eczema. In 28th EADV Congress, Madrid. 2019.
  4. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Chronické žilní onemocnění a jeho komplikace. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
  5. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Kožní lymfomy. In prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA. Klinická dermatovenerologie. první. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 988-1016. ISBN 978-80-204-5549-9.
  6. VAŠKŮ, Vladimír. Kožní T-buněčné lymfomy na I. DVK - bilance. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
  7. NEČAS, Miroslav, Vladimír VAŠKŮ a Eva BŘEZINOVÁ. Lack of omalizumab efficacy in severe atopic dermatitis with extremely elevated EgE levels: two case reports and a literature rewiev. Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica. Dermatovenerologic Society of Slovenija, 2019, roč. 28, č. 2019, s. 89-92. ISSN 1318-4458. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15570/actaapa.2019.22.
  8. HRUŠKA, Pavel, Daniela KURUCZOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a Julie DOBROVOLNÁ. MiR-21 binding site SNP within ITGAM associated with psoriasis susceptibility in women. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 6, s. 1-11. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0218323.
  9. VRBOVÁ, Eliška, Linda GRILLOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Radim STRNADEL, Eliška DASTYCHOVÁ, Martina KOJANOVA, Miluse KREIDLOVA, Daniela VANOUSOVA, Filip ROB, Premysl PROCHAZKA, Alena KRCHŇÁKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Vladana WOZNICOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Ivana KUKLOVA, Hana ZAKOUCKA a David ŠMAJS. MLST typing of Treponema pallidum subsp. pallidum in the Czech Republic during 2004-2017: Clinical isolates belonged to 25 allelic profiles and harbored 8 novel allelic variants. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 5, s. 1-15. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0217611.
  10. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenosti s guselkumabem v klinické praxi. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
  11. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Novinky v patofyziologii zánětlivých onemocnění. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
  12. VAŠKŮ, Vladimír, Anna ŽÁKOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Phenotypic and genetic associations of body mass index with psoriasis. In Congress EADV, Madrid, Španělsko 2019. 2019.
  13. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Soubor našich nemocných s CTCL léčených bexarotenem aktuálně. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
  14. SLONKOVÁ, Veronika, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Účinná léčba psoriázy apremilastem u polymorbidního pacienta. Psoriasis News. We Make Media, 2019, roč. 3, č. 2, s. 22-26. ISSN 2570-6446.
  15. SLONKOVÁ, Veronika, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Účinná léčba psoriázy apremilastem u polymorbidního pacienta - kazuistika. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
  16. ŽÁKOVÁ, Anna, Alexandra BODNÁROVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Velkobuněčný B - lymfom dolních končetin imitující dg. necrobiosis lipoidica. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.

  2018

  1. KAFKOVÁ, Jana, Pavlína ZÍMOVÁ, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Prospective Controlled Study Evaluating Pull Test with Correlation Serum Iron, Ferritin, Tranferin, Vitamin B12, Folic Acid in Patients with Alopecias in The Czech Republic. Hair Therapy & Transplantation. 2018, roč. 1, č. 8, s. 1 - 10. ISSN 2167-0951.
  2. BORTELOVÁ, Karolína a Vladimír VAŠKŮ. Případ trichofycie v oblasti zevního genitálu u mladého muže. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 8, č. 2, s. 113-114. ISSN 1805-0611.
  3. GRILLOVÁ, Linda, Lorenzo GIACANI, Lenka PAŠTĚKOVÁ, Michal STROUHAL, Radim STRNADEL, Christina MARRA, Arturo CENTURION-LARA, Lucy POVEDA, Giancarlo RUSSO, Darina ČEJKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Jan OPPELT a David ŠMAJS. Sequencing of Treponema pallidum subsp pallidum from isolate UZ1974 using Anti-Treponemal Antibodies Enrichment: First complete whole genome sequence obtained directly from human clinical material. Plos one. San Francisco: Public Library Science, 2018, roč. 13, č. 8, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0202619.
  4. ŽÁKOVÁ, Anna, Jana KOVALČIKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Sézaryho syndrom. In 24. národní dermatologický kongres, 2018. 2018.
  5. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Úspěšná léčba těžké formy hidradenitis suppurativa u mladé ženy – kazuistika. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 2018, č. 4. ISSN 1802-2960.

  2017

  1. CHARVÁTOVÁ, Hana, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Adalimumab v terapii pityriasis rubra pilaris. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 7, č. 1, s. 52-55. ISSN 1805-0611.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Martina PETRÁŠOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Association of the CD147 (RS8259 T/A) gene polymorphism with severity of disease in patients with CTCL. In 26th EADV Conference, Geneva. 2017.
  3. HABLÁKOVÁ, Jana, Miroslav NEČAS, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Bulózní forma Sweetova syndromu. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 7, č. 1, s. 43-45. ISSN 1805-0611.
  4. HRUŠKA, Pavel, Silvia RYBECKÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Ondřej SLABÝ, Vladimír VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Combinations of common polymorphisms within GSTA1 and GSTT1 as a risk factor for psoriasis in a central European population: a case-control study. JEADV - journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2017, roč. 31, č. 10, s. "E461"-"E463", 3 s. ISSN 0926-9959. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jdv.14266.
  5. NOVÁKOVÁ, Michaela, Hana JEDLIČKOVÁ, Eliška TVRDÍKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Dermatomyozititida asociovaná s cytomegalovirovou infekcí. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 7, č. 1, s. 46-51. ISSN 1805-0611.
  6. VAŠKŮ, Anna, Vladimír VAŠKŮ, Hana CHARVÁTOVÁ a Slavomír URBANČEK. Farmakogenetika psoriázy u pacientů s biologiky. In 23. národní dermatologický kongres, Brno. 2017.
  7. SLONKOVÁ, Veronika, Veronika Jr. SLONKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. Genetic predisposition for chronic venous insufficiency in several genes for matrix metalloproteinases (MMP-2, MMP-9, MMP-12) and their inhibitor TIMP-2. Journal of the European Academy of Dermatovenereology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 31, č. 10, s. 1746-1752. ISSN 0926-9959. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jdv.14447.
  8. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Genetická variabilita systému MMP u CVD. In 23. národní dermatologický kongres, Brno. 2017.
  9. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Vladimír VAŠKŮ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 284-288. ISSN 0042-773X.
  10. VAŠKŮ, Anna, Vladimír VAŠKŮ a Petr DOBŠÁK. In Memoriam of Professor Jaromir Vasku, MD, DSc, Famous Czech Pathophysiologist and Scientist In Memoriam. Artificial organs. USA: WILEY-BLACKWELL, 2017, roč. 41, č. 9, s. 793-796. ISSN 0160-564X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/aor.13012.
  11. KANTOVÁ, Miriam, Anna ŽÁKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Kaposiho sarkom - kazuistika. In 23. národní dermatologický kongres, 2017. 2017.
  12. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Kožní T-lymfomy na I. DVK, jejich genetická variabilita v systému MMP. In 23. národní dermatologický kongres, Brno. 2017.
  13. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Kvalita života nemocných s atopickou dermatitidou v ČR - výsledky naší studie. In 23. národní dermatologický kongres, Brno, Courtyard by Marriott Hotel Brno, 24.-25.11.2017. 2017.
  14. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Occupational and non-occupational dermatoses in metal industry workers. In 26th EADV Conference, Geneva. 2017.
  15. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. PDT a možnosti jejího využití v dermatofogii. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 4, s. 166-169. ISSN 1802-2960.
  16. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Quality of life and psychological disturbances in adults with atopic dermatitis in the Czech Republic. Journal of biological regulators and homeostatic agents. Silva Marina: Biolife SAS, 2017, roč. 31, 2, Suppl. 2, s. 227-233. ISSN 0393-974X.
  17. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Quality of life in adults with atopic dermatitis in the Czech Republic. In 26th EADV Congress, Geneva, Switzerland, 13.-17.9.2017. 2017.
  18. LANGEROVÁ, Eliška, Pavel ŠLAMPA a Vladimír VAŠKŮ. Radioterapie v léčbě kožních T-buněčných lymfomů u pacientů I. DVK v Brně. In Interdisciplinární dermatologie. 2017.
  19. BENÁKOVÁ, N. a Vladimír VAŠKŮ. Retinoidy v dermatologii. Česká dermatovenerologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 92, č. 3, s. 111-124. ISSN 0009-0514.
  20. NOVOTNÁ, Jitka, Petra FIALOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a Michael DOUBEK. Usefulness of chemokine receptor CCR4 for diagnosis of cutaneous T-cell lymphomas by flow cytometry. In International Conference Analytical Cytometry IX, Praha. 2017.

  2016

  1. LANGEROVÁ, Eliška a Vladimír VAŠKŮ. Analýza sledovaného souboru psoriatiků léčených biologiky na I.DVK. In 5. brněnský dermatologický den Antonína Trýba. 2016.
  2. JEDLIČKOVÁ, Hana, Michaela NOVÁKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Animal scabies. In 13th Spring Symposium EADV. 2016. ISBN 978-88-906829-7-1.
  3. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Eliška LANGEROVÁ a Anna VAŠKŮ. Association of the MMP-2 (-790 T/G) gene polymophism with survival in patients with CTCL. In 13th Spring Symposium EADV. 2016. ISBN 978-88-906829-7-1.
  4. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Comorbidities occurrence analysis in Czech psoriasis patients. In 13th Spring Symposium EADV. 2016.
  5. LANGEROVÁ, Eliška, Vladimír VAŠKŮ a Hana JEDLIČKOVÁ. Diseminované pyoderma gangrenosum. In 22.národní dermatologický kongres. 2016.
  6. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Hypertension - a risk factor for chronic venous disease? In 13th Spring Symposium EADV. 2016.
  7. ŠTRNÁLOVÁ, Eva, Eliška LANGEROVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Klinický případ syphilis connata. In 1. národní venerologický kongres. 2016.
  8. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Léčba aktinických keratóz. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2016, roč. 26, č. 3, s. 228-230. ISSN 0862-8947.
  9. ĎURČANSKÁ, Veronika, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Measurement of transepidermal water loss in localized scleroderma. Dermatologic Therapy. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 29, č. 3, s. 177-180. ISSN 1396-0296. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/dth.12339.
  10. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Místo methylesteru deltaaminolevulové kyseliny v léčbě nemelanomových kožních nádorů. In XII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. 2016.
  11. HRUŠKA, Pavel, Filip ZLÁMAL, Vladimír VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. No association of the SNP rs1048261 within 3´UTR of HSPB7 with cardiovascular morbidity in patients with psoriasis; a possible effect on miRNA-mediated translational regulation. Global Dermatology. Rome: University of Rome, 2016, roč. 3, č. 2, s. 281-285. ISSN 2056-7863. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15761/GOD.1000175.
  12. JEDLIČKOVÁ, Hana, Veronika ĎURČANSKÁ a Vladimír VAŠKŮ. Paraneoplastic Scleroderma: Are There Any Clues? Acta Dermatovenerologica Croatica. Zagreb: Croatian Dermatovenerological Society, 2016, roč. 24, č. 1, s. 78-80. ISSN 1330-027X.
  13. VIČÍKOVÁ, Alena, Vladimír VAŠKŮ a Hana JEDLIČKOVÁ. Pyoderma faciale. In XII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. 2016.
  14. LANGEROVÁ, Eliška, Pavel ŠLAMPA a Vladimír VAŠKŮ. Radioterapie v léčbě kožních T- buněčných lymfomů. In 5. brněnský dermatologický den Antonína Trýba. 2016.
  15. CHARVÁTOVÁ, Hana, Jana HABLÁKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Successful treatment of pityriasis rubra pilaris with adalimumab. In 13th Spring Symposium EADV. 2016.
  16. LANGEROVÁ, Eliška a Vladimír VAŠKŮ. Syndrom ruka-noha-ústa. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 6, č. 3, s. 164-166. ISSN 1805-0611.

  2015

  1. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS, Roman HAKL, Vojtěch THON, Tomáš FREIBERGER, Barbora RAVČUKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. A novel STAT3 gene mutation revealed in a patient with hyper IgE syndrome and severe eczema. In 24th EADV Congress, 7.-11.10.2015, Copenhagen, Denmark. 2015.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Zuzana KOZÁČIKOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch PETRUCHA, Kristína TRHANOVÁ a Anna VAŠKŮ. Atopic phenotype associations with rs7927894 inter gene polymorphism on chromosome 11q13.5 in Czech adult patients with atopic dermatitis. Global Dermatology. London: Open Access Text, 2015, roč. 2, č. 3, s. 128-130. ISSN 2056-7863. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15761/GOD.1000137.
  3. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu a nové indikace pro dermatologii. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 2, s. 67-68. ISSN 1802-2960.
  4. LANGEROVÁ, Eliška a Vladimír VAŠKŮ. Fototerapie v léčbě kožních T-buněčných lymfomů na I. DVK. In XXII. ročník Konference mladých lékařů. 2015.
  5. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Komplikace sekundárního lymfedému-kazuistika. 2015.
  6. SLONKOVÁ, Veronika, Petra FIALOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Kompresivní systémy - nová možnost léčby lymfedému. 2015.
  7. ŠTRNÁLOVÁ, Eva a Vladimír VAŠKŮ. Kožné reakcie u pacientov liečených panitumumabom - problém alebo žiadúca odpoveď,. 2015.
  8. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Místo methylesteru deltaaminolevulové kyseliny (Metvixu) v léčbě nemelanomových kožních nádorů. 2015.
  9. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdenka ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, Eva POUROVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Monoklonální imunoglobulin a kožní nemoci ze skupiny mucinóz - scleredema adultorum Buschke a scleromyxedema: popis 4 případů a přehled léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1072-1087. ISSN 0042-773X.
  10. LANGEROVÁ, Eliška, Michaela NOVÁKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Mycosis fungoides. In 21. národní dermatologický kongres. 2015.
  11. LANGEROVÁ, Eliška, Vladimír VAŠKŮ a Karel VESELÝ. Mycosis fungoides - kazuistika. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 4, s. 255-258. ISSN 1805-0611.
  12. ĎURČANSKÁ, Veronika, Hana JEDLIČKOVÁ, Simona ZGAŽAROVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Naše skúsenosti s fototerapiou v liečbe pacientov s lokalizovanou sklerodermiou. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 3, s. 171-179. ISSN 1805-0611.
  13. BOHUNČÁKOVÁ, Veronika, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkúsenosti s PUVA a UVA1 v liečbe lokalizovanej sklerodermie. 2015.
  14. LANGEROVÁ, Eliška a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenosti s fototerapií v léčbě kožních T-buněčných lymfomů. In 21. národní dermatologický kongres. 2015.
  15. LANGEROVÁ, Eliška, Kateřina MATULOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenosti s kontrolovanou terapií těžkých forem psoriázy infliximabem. In 21. národní dermatologický kongres. 2015.
  16. LANGEROVÁ, Eliška, Kateřina MATULOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenosti s kontrolovanou terapií těžkých forem psoriázy infliximabem. 2015.
  17. LANGEROVÁ, Eliška a Vladimír VAŠKŮ. Nové zkušenosti s fototerapií v léčbě kožních T-buněčných lymfomů. 2015.
  18. GOTTVALDOVÁ, Michaela, Hana JEDLIČKOVÁ, Alexandr POPRACH a Vladimír VAŠKŮ. Případ pozdně diagnostikovaného akrolentiginózního melanomu. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 6, s. 439-443. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2015439.
  19. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza. Praha: Maxdorf, 2015, 128 s. ISBN 978-80-7345-430-2.
  20. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Psoriáza, CTCL, atopická dermatitida - některé styčné body v rámci genetické variability. 2015.
  21. ADAM, Zdeněk, Jiří LITZMAN, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, E. POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Scleroedema adultorum Buschke a scleromyxedema. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 3, s. 150-158. ISSN 1805-0611.
  22. JAROŠÍKOVÁ, D., M. VRÁBLOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, O. FAUSTMANNOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Seboroické keratózy - základní charakteristiky v zobrazení optickou koherentní tomografií s vysokým rozlišením. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 2, s. 117-120. ISSN 1805-0611.
  23. FIALOVÁ, Petra, Veronika SLONKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Sekundární lymfedém jako komplikace u pacienta se syndromem Prader. 2015.
  24. SLONKOVÁ, Veronika, Petra FIALOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Význam adekvátní komprese při terapii a prevenci žilních bércových ulcerací. 2015.

  2014

  1. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Dermatologický index kvality života rodiny - validace české verze dotazníku. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 89, č. 6, s. 264-268. ISSN 0009-0514.
  2. JEDLIČKOVÁ, Hana, Vladimír VAŠKŮ a R. JUST. Cheyletiellóza - málo známá parazitóza. Československá dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 89, č. 5, s. 233-235. ISSN 0009-0514.
  3. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Kvalita života, sociálně-ekonomické aspekty bércových vředů a nové možnosti celkové terapie. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 3, s. 89-91. ISSN 1802-2960.
  4. GRILLOVÁ, Linda, Helena PĚTROŠOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Radim STRNADEL, Eliška DASTYCHOVÁ, Ivana KUKLOVÁ, Martina KOJANOVÁ, Miluše KREIDLOVÁ, Daniela VAŇOUSOVÁ, Jana HERCOGOVÁ, Přemysl PROCHÁZKA, Hana ZÁKOUCKÁ, Alena KRCHŇÁKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a David ŠMAJS. Molecular Typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011 to 2013: Increased Prevalence of Identified Genotypes and of Isolates with Macrolide Resistance. Journal of Clinical Microbiology. Washington: American Society for Microbiology, 2014, roč. 52, č. 10, s. 3693-3700. ISSN 0095-1137. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1128/JCM.01292-14.
  5. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. In XXI. ročník Konference mladých lékařů, 4.6.2014, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno. 2014. ISSN 1805-7977.
  6. LANGEROVÁ, Eliška, Vladimír VAŠKŮ a Pavel ŠLAMPA. Nemocní s pokročilými formami mycosis fungoides – kazuistiky. In XXI. ročník Konference mladých lékařů. 2014.
  7. VRÁBLOVÁ, M., D. JAROŠÍKOVÁ, O. FAUSTMANNOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Optická koherentní tomografie s vysokým rozlišením - nová diagnostická dimenze. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 4, č. 2, s. 114-119. ISSN 1805-0611.
  8. ĎURČANSKÁ, Veronika, Hana JEDLIČKOVÁ, Ondřej SLÁMA, Lukáš VELECKÝ, Eva BŘEZINOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Spinocelulárny karcinóm v ložisku cirkumskriptnej sklerodermie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 6, s. 434-437. ISSN 0862-495X.
  9. ĎURČANSKÁ, Veronika, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Svetloliečba netradičnými spektrami - UVB 311 NM a UVA1 v terapii lokalizovanej sklerodermie. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency, 2014, roč. 56, č. 7, s. 36-40. ISSN 1213-9106.
  10. BŘEZINOVÁ, Eva, Vojtěch THON, Simona ZGAŽAROVÁ, Eva ŠTRNÁLOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Ladislav STŘELEC, Radovan SÍS a Hana JEDLIČKOVÁ. Závažná reakce typu generalizovaného bulózního fixního lékového exantému po nimesulidu - popis případu. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 89, č. 5, s. 225-229. ISSN 0009-0514.

  2013

  1. LANGEROVÁ, Eliška a Vladimír VAŠKŮ. Acne tetrada - off-label užití biologické terapie. In XX. ročník Konference mladých lékařů. 2013.
  2. ĎURČANSKÁ, Veronika, Eliška DASTYCHOVÁ, Hana JEDLIČKOVÁ, Michal SLANÝ a Vladimír VAŠKŮ. Atypická mykobakterióza liečená klaritromycínom. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 3, č. 1, s. 49-52. ISSN 1805-0611.
  3. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Vladimír VAŠKŮ, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Complete remission of multiple myeloma associated scleredema after bortezomib-based treatment. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 54, č. 6, s. 1324-1326. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2012.738816.
  4. BŘEZINOVÁ, Eva, Miroslav NEČAS, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Kvalita života, Stručný dotazník vnímání nemoci - nově v českém jazyce. Česká dermatovenerologie. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 3, č. 4, s. 247-251. ISSN 1805-0611.
  5. SCHIMMEROVÁ, Pavla a Vladimír VAŠKŮ. Nehtová psoriáza. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency, 2013, roč. 55, č. 2, s. 10-13. ISSN 1213-9106.
  6. JEDLIČKOVÁ, Hana, Eva BŘEZINOVÁ, Eva ŠTRNÁLOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Neutrofilní dermatóza s rysy pemfigu. In XXV. regionální dermatologické sympozium, Hotel Best Western International Brno. 2013.
  7. JEDLIČKOVÁ, Hana, Eva BŘEZINOVÁ, Eva ŠTRNÁLOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Pemphigus-like neutrophilic dermatosis responding to therapy with corticosteroids and dapsone. In International Pre IID 2013, Meeting on Autoimmune Bullous Diseases. 2013.
  8. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Zuzana KOZÁČIKOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Vladimír VAŠKŮ. Polymorphisms in HLA-related genes and psoriasis heredity in patients with psoriasis. International Journal of Dermatology. USA: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 52, č. 8, s. 960-965. ISSN 0011-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ijd.12213.
  9. FAUSTMANNOVÁ, Olga, Monika VRÁBLOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Pruritus vulvae jako kožní symptom. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, č. 2, s. 217-221. ISSN 1212-4184.
  10. BŘEZINOVÁ, Eva, Hana JEDLIČKOVÁ, Eva ŠTRNÁLOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. The case of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis after nimesulide treated with intravenous immunoglobulin. In Summer School - Dermatopathology, part 1, 1.-5.7.2013, Ghent, Belgium. 2013.

  2012

  1. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, Vladimír VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, V. PETRUCHA a K. TRHANOVÁ. Eotaxin gene-potent gene biomarker in atopic dermatitis. In Abstrakts on CD-ROM, 21st EADV Congress Skin is vital, Praha. 1. vyd. Praha, 2012, s. nestránkováno, 1 s. ISBN 978-88-906829-2-6.
  2. SLONKOVÁ, Veronika, Šárka URBÁNKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Hodnocení kvality života v dermatologii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2012, roč. 14, č. 8, s. 920-923. ISSN 1212-4184.
  3. JUNASOVÁ, M., D. TOMANOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a Josef FEIT. Hypereozinofilie a její kožní manifestace - příznak vedoucí k diagnóze periferního T-lymfomu. Česká dermatovenerologie. 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-114. ISSN 1805-0611.
  4. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír VAŠKŮ a Jiří MAYER. Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech. Česká dermatovenerologie. 2012, roč. 2, č. 1, s. 22-27. ISSN 1805-0611.
  5. VAŠKŮ, Vladimír. Kožní bariérové systémy - nástin problematiky. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency s.r.o., 2012, roč. 54, č. 2, s. 6-9. ISSN 1213-9106.
  6. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Mária KLINCOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Kutane Manifestationen der ausgewählten seltenen monoklonalen Gammopathien. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
  7. ŠTRNÁLOVÁ, Eva a Vladimír VAŠKŮ. Mycosis fungoides - efekt léčebných kombinací. In Sborník abstrakt Konference s mezinárodní účastí, 3. brněnský dermatologický den Antonína Trýba, Brno 7.12.2012. 1. vyd. Brno: Grifart, spol. s r.o., 2012, s. 38.
  8. FAUSTMANNOVÁ, Olga a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenosti s diagnostikou a lečbou lichen sclerosus et atrophicus. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2012, roč. 2, č. 4, s. 250-253. ISSN 1805-0611.
  9. VAŠKŮ, Vladimír, Zuzana KOZÁČIKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Šárka URBÁNKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Několik poznámek ke genetickému podkladu kožních chorob. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency, s.r.o., 2012, roč. 54, č. 1, s. 8-14. ISSN 1213-9106.
  10. BŘEZINOVÁ, Eva, Hana JEDLIČKOVÁ, Eva ŠTRNÁLOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. The case of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis after nimesulide treated with intravenous immunoglobulin. In Abstracts on CD-ROM. 21st EADV Congress Skin is Vital. 2012. ISBN 978-88-906829-2-6.

  2011

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. A common variation in the cannabinoid 1 receptor (CNR1) gene is associated with pre-eclampsia in the Central European population. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. Amsterdam: Elsevier, 2011, roč. 155, č. 1, s. 19-22. ISSN 0301-2115. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2010.11.004.
  2. VAŠKŮ, Vladimír. Differences of biologics to treat psoriasis. In 8th EADV Spring Symposium, Karlovy Vary 14.-17.4.2011, Abstracts on CD-rom. 2011.
  3. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, Vladimír VAŠKŮ, V. PETRUCHA, K. TRHANOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genetická variabilita v géne pro eotaxin u atopickej dermatitidy. In Abstrakta přednášek, 17. Národní dermatologický kongres, Brno 7.-8.10.2011. 2011.
  4. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana a Vladimír VAŠKŮ. Genetika atopickej dermatitídy. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2011, roč. 86, č. 2, s. 90-96. ISSN 0009-0514.
  5. VAŠKŮ, Vladimír. Imunologie, genetika a klinické souvislosti psoriázy. Lékařské listy : odborná příloha Zdravotnických novin. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 60, č. 3, s. 17-18. ISSN 0044-1996.
  6. VAŠKŮ, Vladimír. Kožní bariérové systémy - důležitý prvek integrity organismu. In Abstrakta přednášek - 17. národní dermatologický kongres, Brno, 7.-8.10.2011. 2011.
  7. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Léčba kožních T-lymfomů na I. DVK FNUSA. In Abstrakta přednášek - 17. národní dermatologický kongres Brno, 7.-8.10.2011. 2011.
  8. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Mária KLINCOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple myeloma associated IgA pemphigus: complete remission after therapy with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
  9. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2011, roč. 11, č. 6, s. 517-520. ISSN 2152-2650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clml.2011.06.014.
  10. VAŠKŮ, Vladimír. Nádorová onemocnění kůže. In Praktický lékař a onkologická onemocnění - Sborník abstrakt, XIX. Brněnské dny praktického lékařství, Brno 30.9.-1.10.2011. 1. vyd. Podolí u Brna: Protis, spol. s r.o., Podolí u Brna, 2011, s. 39. ISBN 978-80-904650-4-6.
  11. FIALOVÁ, Petra, Vladimír VAŠKŮ a Zdeněk ADAM. Naše zkušenosti s léčbou bexarotenem u kožních T-lymfomů. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 4, s. 187-191. ISSN 1802-2960.
  12. VAŠKŮ, Vladimír. Současné možnosti léčby kožních T-buněčných lymfomů. In Praktické lékárenství 7, 2011, Suppl. A - V. kongres Praktického lékárenství - Abstrakta, Olomouc 13.-14.5.2011. 2011.

  2010

  1. VAŠKŮ, Vladimír. A. Trýb - zakladatel kliniky pro choroby kožní a venerické. In 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba - Abstrakta, Brno, 15.10.2010. 1. vyd. Brno: Grifart, 2010, s. 8.
  2. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana a Vladimír VAŠKŮ. Atopická dermatitída-nové súvislosti-Kožná bariéra a meranie TEWL-transepidermálnej straty vody. In 16. Národní dermatologický kongres - Abstrakta, Praha, 29.4.-2.5.2010. 1. vyd. Praha: Česká akademie dermatovenerologie, 2010, s. 16.
  3. VAŠKŮ, Vladimír. Bexaroten v léčbě pacientů s kožními T-buněčnými lymfomy na I. DVK. In 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba - Abstrakta, Brno, 15.10.2010. 1. vyd. Brno: Grifart, 2010, s. 31.
  4. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Z. ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Complete remission of multiple myeloma associated IgA pemphigus after therapy with bortezomib (Velcade), cyclophosphamide and dexamethasone: Case report. In Jahrestagung der Deutschen. Österreichischen und Schweizerischen Gellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010.
  5. ADAM, Zdeněk, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Vladimír VAŠKŮ, A. SIROTKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Difuzní plošná normolipemická xantomatóza a nekrobiotický xantogranulom, asociované s monoklonální gamapatií - přínos PET-CT pro stanovení rozsahu nemoci a zkušenosti s léčbou. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 11, s. 1158-1168. ISSN 0042-773X.
  6. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Dlouhodobá úspěšná terapie chronické psoriázy adalimumabem - kazuistika. Biologická léčba. Praha: Medica Healthworld, a.s., 2010, roč. 3, č. 1, s. 23-27. ISSN 1803-5701.
  7. VAŠKŮ, Vladimír. Histiocytóza z Langerhansových buněk - kožní aspekty onemocnění. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media. a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl. 2, s. 2S91-2S93, 3 s. ISSN 0042-773X.
  8. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER, Tomáš NEBESKÝ, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 2010, č. 6, s. 704-711. ISSN 1212-4184.
  9. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost? Dermatológia pre prax. Solen SK, 2010, roč. 5, č. 3, s. 132–134. ISSN 1337-1746.
  10. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost ? Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 4, č. 4, s. 221-223. ISSN 1802-2960.
  11. VAŠKŮ, Vladimír. Kaposiho sarkom. In Adam Z., Krejčí M., Vorlíček J.: Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s. 241-245. ISBN 978-80-7262-648-9.
  12. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ a Hana JEDLIČKOVÁ. Kyselina hyaluronová v léčbě akutních a chronických ran. Hojení ran. Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2010, roč. 4, č. 1, s. 4-8. ISSN 1802-6400.
  13. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Nečas MIROSLAV a Vladimír VAŠKŮ. Matrix Metalloproteinase-2 Promoter Genotype as a Marker of Cutaneous T-Cell Lymphoma Early Stage. Journal of Biomedicine and Biotechnology. USA, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2010, roč. 2010, 2010:80590, s. 1-5. ISSN 1110-7243.
  14. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Moderní fototerapie v dermatologii - minimalizace rizik. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2010, roč. 12, č. 4, s. 449-454. ISSN 1212-4184.
  15. VAŠKŮ, Vladimír. Naše zkušenosti s léčbou T-buněčných lymfomů bexarotenem. In V. Kongres českých a slovenských dermatovenerologů - Abstrakta - Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 1. 1. vyd. Praha: Olympia a.s., 2010, s. 43.
  16. VAŠKŮ, Vladimír. Několik historických poznámek. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2010, roč. 85, č. 3, s. 127. ISSN 0009-0514.
  17. BUGGIANI, Gionata, Alena KRYSENKA, Marta GRAZZINI, Vladimír VAŠKŮ, Jana HERCOGOVÁ a Torello LOTTI. Paraneoplastic vasculitis and paraneoplastic vascular syndromes. Dermatologic Therapy. Dánsko: Wiley-Blackwell Publishing, 2010, roč. 23, č. 6, s. 597-605. ISSN 1396-0296.
  18. VAŠKŮ, Vladimír. Profesor Záhejský osmdesátiletý. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2010, roč. 85, č. 2, s. 119. ISSN 0009-0514.
  19. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza - onemocnění s mírným stupněm zánětu. In VII. Novoveské dermatologické dny, Abstrakta, Luhačovice 29.1.-31.1.2010. 1. vyd. 2010, s. 6-7.
  20. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. P-073 Matrix Metalloproteinase-2 promoter genotype as a marker of cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) early stage pharmacogenetic aspects. In 14th International SHR Symposium. 2010.
  21. LEDNOVÁ, Kateřina, Vladimír VAŠKŮ a Hana JEDLIČKOVÁ. Rosacea fulminans. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2010, roč. 85, č. 2, s. 99-103. ISSN 0009-0514.
  22. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, V. PETRUCHA, K. TRHANOVÁ, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. Single-nukleotidové polymorfizmy -426C-T, -384A-G and 67G- A genu pro eotaxin u dospělých pacientů s atopickou dermatitídou. In 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba - Abstrakta, Brno, 15.10.2010. 1. vyd. Brno: Grifart, 2010, s. 35.
  23. VAŠKŮ, Vladimír. Stárnoucí kůže - fyziologie, morfologie, klinika. In XII. Brněnský geriatrický den a 10. Brněnsko-Bratislavské gerontologické symposium, FN Brno, Brno, 31.3.2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 2 s. ISBN 978-80-210-5141-6.
  24. DOUBEK, Michael, Tomáš KOZÁK, Vladimír VAŠKŮ, Petr SZTURZ, Marie TICHÁ a L. KŘEN. Systémová mastocytóza. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S188-2S194, 7 s. ISSN 0042-773X.
  25. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Ustekinumab in the treatment of severe rupioid psoriasis: A case report. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2010, roč. 19, č. 2, s. 23-27. ISSN 1318-4458.
  26. VAŠKŮ, Vladimír. 90. výročí založení kliniky pro nemoci kožní a venerické v Brně. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2010, roč. 1, č. 2, s. 17-19.
  27. VAŠKŮ, Vladimír. 90. výročí založení kliniky pro nemoci kožní a venerické v Brně. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2010, II., č. 4, s. 4-5.
  28. VAŠKŮ, Vladimír a Věra LINHARTOVÁ. 90. výročí založení kliniky pro nemoci kožní a venerické v Brně a odkaz osobnosti Antonína Trýba. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2010, roč. 85, č. 3, s. 169-173. ISSN 0009-0514.

  2009

  1. JEDLIČKOVÁ, Hana, Věra SEMRÁDOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Miroslav NEČAS. Classic Kaposi sarcoma - clinical picture, diagnostics and treatment. In Sborník abstrakt. 2009.
  2. VAŠKŮ, Vladimír. Cutaneous T-cell lymphoma - combination modalities in treatment. In Dermatologia Estetyczna - supplement. Warszawa: Aktiv-Press - Grażyna Burzyńska, 2009, s. 435-436. ISSN 1507-661X.
  3. VAŠKŮ, Vladimír. Epidermální bariérové systémy ve zdraví a v nemoci. 2009, s. 3.
  4. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Genetic variants of the Endocannabinnoid receptor type I (CNR1) gene: association with susceptibility to cutaneous T-cell lymphoma. In Journal of Investigative Dermatology. 2009. vyd. USA: Nature Publishing Group, Macmillan Publishers Ltd, 2009, s. S51-51, 1 s. ISSN 0022-202X.
  5. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Petr BIENERT. Genetic variants of the proopiomelanocortin (POMC) gene: association with psoriasis susceptibility. In Journal of Investigative Dermatology. 2009. vyd. USA: Nature Publishing Group, Macmillan Publishers Ltd, 2009, s. S51-51, 1 s. ISSN 0022-202X.
  6. ADAM, Zdeněk, J. FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Z. ČERMÁKOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. IgA pemfigus provázející mnohočetný myelom vymizel při léčbě bortezomibem (Velcade), cyklofosfamidem a dexametazonem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 10, s. 981-990. ISSN 0042-773X.
  7. VAŠKŮ, Vladimír. Komorbidity u psoriázy, nový pohled na staré onemocnění. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2009, roč. 3, č. 2, s. 63-65. ISSN 1802-2960.
  8. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Kvalita života u pacientů s chronickými bércovými vředy. Hojení ran. Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2009, roč. 3, č. 4, s. 4-6. ISSN 1802-6400.
  9. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Anna VAŠKŮ. MATRIX METALLOPROTEINASE -2 GENE VARIABILITY IN PSORIASIS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009, s. 303-303.
  10. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Matrix metalloproteinase-2 promoter variability in psoriasis. Archives of Dermatological Research. Německo: Springer Verlag, 2009, roč. 301, č. 6, s. 467-473. ISSN 0340-3696.
  11. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Miroslav NEČAS a Anna VAŠKŮ. MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase) C677T polymorphism and psoriasis. Clinical and Experimental Medicine. Milan: Springer, 2009, roč. 9, č. 4, s. 327-331. ISSN 1591-8890.
  12. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Mycosis fungoides - vývoj terapie při dlouhodobém průběhu onemocnění. In Dermatológia pre prax. Bratislava: SOLEN s.r.o., 2009, s. 37. ISSN 1337-1746.
  13. ZGAŽAROVÁ, Simona, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Nežádoucí účinky amiodaronu na kůži. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 55, č. 10, s. 976-980. ISSN 0042-773X.
  14. FIALOVÁ, P. a Vladimír VAŠKŮ. Our experience with photodynamic therapy. In Book of abstracts na CD - International congress of dermatology. Praha, 2009, s. 467.
  15. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Our experience with photodynamic therapy. In Book of abstracts na CD - International congress of dermatology. Praha, 2009, s. 467 a 848, 2 s.
  16. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Our experience with photodynamic therapy. In Čes-slov Derm, Česká lékařská společnost Praha. Praha: Nakladatelství Olympia a.s. Praha, 2009, s. 154. ISSN 0009-0514.
  17. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Pharmacogenetic Contribution of Leptin Gene Polymorphism in Cutaneous T-Cell Lymphoma. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. USA: e-Century Publishing Corporation, Madiso, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 163-168. ISSN 1936-2625.
  18. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Polymorphims in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Research Progress in Tumor Markers. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2009, s. 15-25, 10 s. Research Progress in Tumor Markers. ISBN 978-1-60456-692-5.
  19. VAŠKŮ, Vladimír. Prekancerózy a kožní nádory. In DOLINA, Jiří. Civilizace a nemoci. první. Praha: Nakladatelství FUTURA Praha, 2009, s. 179-184. ISBN 978-80-86844-53-4.
  20. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, Vladimír VAŠKŮ a Hana JEDLIČKOVÁ. Primárna kožná aktinomykóza u dvoch pacientov liečená klindamycínom. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2009, roč. 84, č. 5, s. 264-268. ISSN 0009-0514.
  21. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. RELATIONS BETWEEN THREE POLYMORPHISMS IN HLA RELATED GENES AND HEREDITY IN PSORIASIS PATIENTS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009, s. 310-310.
  22. VAŠKŮ, Vladimír. Some aspects of molecular biological background of psoriasis. In Book of abstracts na CD - 10 th International Congress of Dermatology. Praha, 2009, s. 370.
  23. VAŠKŮ, Vladimír. Some aspects of molecular biological background of psoriasis. In Čes-slov Derm, Abstrakta - 10 th International Congress of Dermatology. Praha: Nakladatelství Olympia a.s., Praha, 2009, s. 165. ISSN 0009-0514.
  24. FIALOVÁ, Petra a Vladimír VAŠKŮ. Využití neinvazivních léčebných postupů u rozsáhlé manifestace prekanceróz a kožních karcinomů. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2009, roč. 2009, č. 11, s. 4-7. ISSN 0044-1996.
  25. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Využití oxidované celulózy v terapii chronických ulcerací cévního původu - výsledky klinické studie. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2009, roč. 84, č. 2, s. 92-98. ISSN 0009-0514.

  2008

  1. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Contact hypersensitivity to adjuvants in patients with chronic eczema. In Contact Dermatitis. Velká Británie: Blackwell Publishing Ltd., 2008, s. 66-67. ISSN 0105-1873.
  2. DASTYCHOVÁ, Eliška, Miroslav NEČAS a Vladimír VAŠKŮ. Contact hypersensitivity to selected excipients of dermatological topical preparations and cosmetics in patients with chronic eczema. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2008, roč. 17, č. 2, s. 61-68. ISSN 1318-4458.
  3. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Kožná forma aktinomykózy u dvoch pacientov s úspešnou liečbou klindamycínom. In Československá dermatologie. 2008, roč. 83, č. 3, s. 152. 2008. ISSN 0009-0514.
  4. VAŠKŮ, Vladimír. Léčba psoriázy léky místními a celkovými. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008, s. 213. ISSN 0009-0514.
  5. VAŠKŮ, Vladimír. Na staronové téma. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 4, s. 175. ISSN 0009-0514.
  6. BALAŠTÍK, Drahomír, Věra SEMRÁDOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. Některé charakteristiky výběru psoriatiků a význam skupinové psychoterapie v jejich léčbě. Československá psychologie. Praha: Nakladatelství AV ČR, 2008, LII, č. 4, s. 397-410, 13 s. ISSN 0009-062X.
  7. VAŠKŮ, Vladimír. Některé molekulárně biologické aspekty imunitních dějů u psoriázy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008, s. 144. ISSN 0009-0514.
  8. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Případ generalizované psoriázy, kontraindikované ke konvenční systémové terapii, úspěšně léčené efalizumabem. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 1, s. S23-S27, 5 s. ISSN 0009-0514.
  9. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Quality of Life in the Patients with Chronic Leg Ulcers - a preliminary report. The Journal of the European Wound Management Association (EWMA). Denmark: Kailow Graphic A/S, Denmark, 2008, roč. 8, č. 3, s. 23. ISSN 1609-2759.
  10. VAŠKŮ, Vladimír. Skládanka. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 5, s. 231. ISSN 0009-0514.
  11. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Terapie adalimumabem u pacientky s generalizovanou psoriázou a psoriatickou artropatií po selhání předchozí biologické léčby. In Dermatologie v kazuistikách. Praha: Mladá fronta a.s., 2008, s. 195-200. ISBN 978-80-204-1875-3.
  12. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Využití hydrogenvápenaté soli oxidované celulózy (Traumacelu biodress) v terapii chronických ulcerací: shrnutí výsledků klinické studie a kazuistika. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2008, č. 19, s. 27-29. ISSN 0044-1996.

  2007

  1. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Dermatologie a genetika 2007. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007, roč. 82, č. 3, s. 121-126. ISSN 0009-0514.
  2. VAŠKŮ, Vladimír. Kožní T-buněčné lymfomy - diagnostika a terapie. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines, 2007, roč. 9, č. 5, s. 561-568. ISSN 1212-4184.
  3. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Lokální antiseptické látky využívané při terapii chronických ran. Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry. Praha: Medakta s.r.o., 2007, roč. 1, č. 3, s. 107-109. ISSN 1802-1719.
  4. VAŠKŮ, Vladimír. Moderní trendy v léčbě kožních T buněčných lymfomů. In Lékařské listy Příloha Zdravotnických novin. 2007.
  5. SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Ovlivnění kvality života psoriázou. Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry. Praha: Medakta s.r.o., 2007, I., č. 4, s. 126-130. ISSN 1802-1719.
  6. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Tumor Markers Research Perspectives. New York: Nova Publishers, 2007, s. 5-15, 10 s. XX - in press. ISBN 1-60021-423-1.
  7. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Přehled krycích materiálů používaných k terapii bércových ulcerací. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency, s.r.o., 2007, roč. 49, II, s. 53-64. ISSN 1213-9106.
  8. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriasa ve světle současných poznatků. In Abstrakta Čtvrté dermatologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
  9. BENÁKOVÁ, Nina, Karel ETTLER, Jiří ŠTORK a Vladimír VAŠKŮ. Psoriáza nejen pro praxi. 1. vyd. Praha: TRITON, 2007, 190 s. ISBN 978-80-7254-966-5.
  10. ZGAŽAROVÁ, Simona, Hana JEDLIČKOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Pyoderma gangraenosum asociované s revmatoidní artritidou a adenokarcinomem prostaty. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007, roč. 82, č. 5, s. 260-263. ISSN 0009-0514.
  11. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Quality of life in the patients with chronic leg ulcers. In Dermatologie kliniczna Suppl. 1/07. 2007.
  12. ŠAFÁŘOVÁ, Kateřina a Vladimír VAŠKŮ. Rosacea faciei. Dermatologie. Praha: Medakta s.r.o., 2007, roč. 1, č. 2, s. 64-66. ISSN 1802-1719.
  13. SEMRÁDOVÁ, Věra, Drahomír BALAŠTÍK, Vladimír VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. Skupinová psychoterapie u pacientů s psoriázou. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007, roč. 82, č. 1, s. 26-30. ISSN 0009-0514.
  14. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Terapie chronických bércových ulcerací pomocí oxidované celulózy. In Derma 3. tisícročia - Abstrakta. 2007.
  15. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Three Retionoid X Receptor Gene Polymorphisms in Plaque Psoriasis and Psoriasis Guttata. Dermatology. Basilej: Karger AG, 2007, roč. 02/2007, č. 214, s. 118-124. ISSN 1018-8665.

  2006

  1. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Asociace variant polymorfismů v genu pro endothelin-1 (EDN) s terapií u pacientů s kožními T-lymfomy. Časopis lékařů českých. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 144-147. ISSN 0008-7335.
  2. SLONKOVÁ, Veronika, Věra SEMRÁDOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a Drahomír BALAŠTÍK. Co přineslo hodnocení kvality života nemocných psoriázou? In Kniha abstraktov. II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 15.-17.6.2006. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006, s. 42. ISBN 80-969418-3-6.
  3. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Contribution to pharmacogenetic aspects in cutaneous T-cell lymphomas-Evidence for possible leptin variability involvement? In JEADV - journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. New York: Elsevier Science, 2006, s. 66-67, 1 s. ISSN 0926-9959.
  4. VAŠKŮ, Vladimír a Věra SEMRÁDOVÁ. Diagnostické a terapeutické perspektivy analýzy DNA u psoriázy. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2006, roč. 81, č. 3, s. 143-151. ISSN 0009-0514.
  5. SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Drahomír BALAŠTÍK a Veronika SLONKOVÁ. Kvalita života u pacientů s psoriasis vulgaris. I. Vliv terapie na kvalitu života. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2006, roč. 81, č. 3, s. 153-161. ISSN 0009-0514.
  6. TREPEŠOVÁ, Pavlína, R. JUST, Z. SVOBODOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Neobvyklý případ infekce Microsporum canis. Česko-slovenská dermatologie. Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2006, roč. 81, č. 1, s. 26-29. ISSN 0009-0514.
  7. VAŠKŮ, Vladimír. Nové patogenetické aspekty psoriázy a výhledy v terapii této choroby. Causa subita. Praha: I.M.P. spol.s.r.o., 2006, roč. 9, č. 7, s. 250-252. ISSN 1212-0197.
  8. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin Gene: A New Susceptibility Gene for Cutaneous T-cell Lymphoma. In Journal of Investigative Dermatology. 2006: European Society for Dermatological Research, 2006, s. s33, 1 s.
  9. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Případ psoriatické erythrodermie léčené etanerceptem v kombinaci s acitretinem. Derma. Bratislava: Vydavateĺstvo SPOBAD BRATISLAVA, 2006, VI, č. 3, s. 17-21. ISSN 1335-7360.
  10. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. RXRs gene polymorphisms in psoriasis. JEADV - journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2006, xxx, xxx, s. xxx-xxx, 1 s. ISSN 0926-9959.
  11. SEMRÁDOVÁ, Věra, Drahomír BALAŠTÍK, Vladimír VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. Skupinová psychoterapie u pacientů s psoriázou. In II. symposium o psychodermatoloii a psoriáze s mezinárodní účastí. 2006, s. 6.
  12. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou. In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006, s. 41-41. ISBN 80-969418-3-6.

  2005

  1. NEČAS, Miroslav, Věra SEMRÁDOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Pyoderma gangraenosum associated with autoimmune thyreopathy and hyperandrogenic syndrome. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2005, roč. 14, č. 2, s. 57-60. ISSN 1318-4458.
  2. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ, Věra SEMRÁDOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Studie kvality života u pacientů s lupenkou. In Sborník abstrakt I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o., 2005, s. 49-49. ISBN 80-239-5083-5.
  3. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Study of quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Blackwell Publishing, 2005, roč. 19, Suppl 2, s. 1-1. ISSN 0929-0168.
  4. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Three promoter polymorphisms of MMP-2 gene are associated with age in plaque psoriasis. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Paris: Blackwell Publishing, 2005, s. 1-1.

  2004

  1. VAŠKŮ, Vladimír, Julie VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Association of variants in angiotensin-converting enzyme and endothelin-1 genes with phototherapy in cutaneous T-cell lymphoma. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2004, roč. 13, č. 4, s. 111-118. ISSN 1318-4458.
  2. VAŠKŮ, Julie, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Heterozygote AG variant of -596 A/G IL-6 gene polymorphism is a marker for cutaneous T-cell lymphoma (CTCL). Clinical Immunology. USA: Elsevier Inc., 2004, roč. 113, č. 3, s. 256-260. ISSN 1521-6616.
  3. VAŠKŮ, Vladimír. Krvácivé stavy v dermatologii. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha, 2004, roč. 46, č. 4, s. 18-26. ISSN 1213-9106.
  4. VAŠKŮ, Vladimír. Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma magazines Praha, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 3, s. 323-325. ISSN 1212-4184.
  5. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Anna VAŠKŮ. New Frequent polymorphism 1765C/T in the Gene Encoding For Transcriptional Represson Oncoprotein Gfi-1 in Cutaneous T-cell Lymphomas (CTCL). In The Journal of Investigative Dermatology. London: European Society for Dermatological Research, 2004, s. 56-56.
  6. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie a Vladimír VAŠKŮ. Nový častý polymorfismu 17654 C/T v genu pro trankripční represorový onkoprotein Gfi-1 u kožních T-lymfomů. In Sborník XXI. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Brno, 2004, supp 2. Praha: Tigis, 2004, s. 58-58.
  7. VAŠKŮ, Vladimír a Věra SEMRÁDOVÁ. Perspectives of the DNA analysis in psoriasis in diagnostics and therapy. In 10th Prague dermatology symposium. International Society of Dermatology, Regional Meeting. Praha: Kongresový sekretariát, Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Bulovka, Praha, 2004, s. 11-11.
  8. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza ve světle současných poznatků. Practicus. Praha: Practicus s.r.o., 2004, roč. 3, č. 4, s. 96-98. ISSN 1213-8711.
  9. SEMRÁDOVÁ, Věra, Drahomír BALAŠTÍK, Vladimír VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. Psychopatologic features in patients with psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 329-329. ISSN 0926-9959.
  10. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 350-350. ISSN 0929-0168.
  11. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk FOJTÍK, Pavel ŠTOURAČ, Vladimír VAŠKŮ a Šárka SKORKOVSKÁ. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2004, roč. 6, č. 4, s. 364-372. ISSN 1212-4184.
  12. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Two RXR a gene polymorphisms in psoriasis vulgaris chronica. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 329-329. ISSN 0929-0168.

  2002

  1. VAŠKŮ, Vladimír, Kateřina KAŇKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Jan MUŽÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Gene polymorphisms (G82S,1704G/T, 2184A/G and 2245G/A) in the receptor of advanced glycation end products (RAGE) with plaque psoriasis. Archives of Dermatological Research. Německo: Springer Verlag, 2002, roč. 294, č. 2, s. 127-130. ISSN 0340-3696.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, J. NOVOTNÝ a Věra SEMRÁDOVÁ. Genetic background in the onset of cutaneous T-cell lymphomas. DermatoVenerologie. Bucarest, 2002, roč. 47, č. 1, s. 9-20. ISSN 1220-3734.
  3. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Genotype association of C(-735)T polymorphism in matrix metalloproteinase 2 gene with G(8002)A endothelin 1 gene with plaque psoriasis. Dermatology. Basel: Karger, 2002, roč. 204, č. 4, s. 262-265. ISSN 1018-8665.
  4. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Genotype Association of C(-735)T Polymorphism in Matrix Metalloproteinase 2 Gene with G(8002)A Endothelin 1 Gene with Plaque Psoriasis. Dermatology. Basel: Karger, 2002, roč. 204, č. 4, s. 262-265. ISSN 1018-8665.
  5. VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Polymorphism A(-596)G of interleukin-6 gene is associated with cutaneous T-cell lymphoma. The Journal of Investigative Dermatology. USA: Blackwell Publishing Inc., 2002, roč. 119, č. 3, s. 730. ISSN 0022-202X.

  2001

  1. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Jiří VÁCHA. Association of gelatinase a (MMP-2) and endothelin-1 gene polymorphism with plaque psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2001, roč. 15, suppl. 2, s. 237. ISSN 0926-9959.
  2. VAŠKŮ, Vladimír. Association of gelatinase a (MMP-2) and endothelin-1 gene polymorphism with plaque psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2001, roč. 15, suppl. 2, s. 237. ISSN 0926-9959.
  3. BENÁKOVÁ, Nina, Karel ETTLER a Vladimír VAŠKŮ. Fototerapie u atopického ekzému. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2001, roč. 76, č. 5, s. 264-269. ISSN 0009-0514.
  4. BENÁKOVÁ, Nina a Vladimír VAŠKŮ. Fototerapie vitiliga. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2001, roč. 76, č. 2, s. 71-75. ISSN 0009-0514.
  5. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír VAŠKŮ, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Andrea STEJSKALOVÁ. Polymorphisms in angiotensinogen gene (M235T and G/-6/A) in multifactorial diseases. Pathophysiology. Amsterdam (Netherlande): Elsevier, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 113-118. ISSN 0928-4680.
  6. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza - současné trendy léčby. Causa subita. Praha: I.M.P.International medical publication, 2001, roč. 4, č. 4, s. 165-166. ISSN 1212-0197.
  7. VAŠKŮ, Vladimír a Jaromír VAŠKŮ. The development of the pathophysiological concept of calciphylaxis in experiment and clinic. Pathophysiology. Amsterdam (Netherlande): Elsevier, 2001, roč. 2001, č. 7, s. 231-244. ISSN 0928-4680.

  2000

  1. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Asociace psoriázy se dvěma genetickými polymorfismy v genu pro angiotenzinogen. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 4, s. 152-155. ISSN 0009-0514.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Z. NEVORALOVÁ, Jan BUČEK a Pavel ŠLAMPA. Kombinované léčebné postupy u mycosis fungoides. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 5, s. 247-250. ISSN 0009-0514.
  3. VAŠKŮ, Vladimír, Zdeněk ADAM a Zdeněk KRÁL. Kožní T-lymfomy a současné léčebné postupy. Klinická onkologie. Brno: ApS spol. s r.o., 2000, roč. 13, č. 2, s. 35-41. ISSN 0862-495X.
  4. VAŠKŮ, Vladimír a Mojmír MULLER. Mycosis fungoides, kazuistika. Causa subita. Intern. Medical Publications, s.r.o., 2000, roč. 3, č. 3, s. 26-28, 2 s. ISSN 1212-0197.
  5. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jiří VÁCHA a Věra SEMRÁDOVÁ. Některé genetické aspekty kožních T-lymfomů. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 2, s. 59-63. ISSN 0009-0514.
  6. SLONKOVÁ, V a Vladimír VAŠKŮ. Neobvyklý případ spinocelulárního karcinomu. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 5, s. 241-243. ISSN 0009-0514.
  7. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Nina BENÁKOVÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Polymorphisms in inflammation genes(angiotensinogen, TAP1 and TNF-beta) in psoriasis. Archives of Dermatological Research. Germany: Springer, 2000, roč. 292, č. 11, s. 531-534. ISSN 0340-3696.
  8. VAŠKŮ, Vladimír a Věra SEMRÁDOVÁ. Současné možnosti léčby kožních T-lymfomů. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 6, s. 284-288. ISSN 0009-0514.

  1999

  1. KAŇKOVÁ, Kateřina, Anna VAŠKŮ, Dobroslav HÁJEK, Jiří ZÁHEJSKÝ a Vladimír VAŠKŮ. Association of G82S Polymorphism in the RAGE gene With Skin Complications in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. USA, 1999, roč. 1999, 22(10), s. 1745.
  2. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Věra SEMRÁDOVÁ. Five gene polymorphism in T-cell lymphoma. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 1999, roč. 1999, č. 12, s. 199. ISSN 0926-9959.
  3. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Interaction of five gene polymorphism at psoriasis. The Journal of Investigative Dermatology. Cambridge: Blackwell Science Inc., 1999, roč. 113, č. 3, s. 494. ISSN 0022-202X.
  4. MULLER, Mojmír, Vladimír VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Pyoderma gangrenosum u pacienta s chronickou lymfatickou leukémií a karcinomem prostaty. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 1999, roč. 1999, č. 74, s. 249-252. ISSN 0009-0514.
  5. VAŠKŮ, Vladimír. Stafylokokové kožní infekce. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Praha: PANAX, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 54-57. ISSN 0862-8947.

  1998

  1. BENÁKOVÁ, N. a Vladimír VAŠKŮ. Klinické zkušenosti s kalcipotriolem v lokální léčbě psoriázy kštice a obličeje (Předneseno na 3. pražské dermatol. konferenci). Refer. výb. - Dermatovenerologie. Praha, 1998, roč. 40, č. 3, s. 152-154. ISSN 0139-648X.
  2. SEMRÁDOVÁ, Věra a Vladimír VAŠKŮ. Současné možnosti léčby kožních T-lymfomů. In Sborník Dermatologie a životního prostředí. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Galen Praha, 1998, s. 78. ISBN 80-902501-4-9.
  3. JEDLIČKOVÁ, Hana, Věra SEMRÁDOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Subakutní kožní lupus erythematosus - histologická a imunofluorescenční charakteristika s popisem dvou případů. Česko-slovenská dermatologie. 1998, roč. 73, č. 5, s. 158-163. ISSN 0009-0514.
  4. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lýdie HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Věra SEMRÁDOVÁ. Three gene polymorphisms at psoriasis vulgaris. Journal of the European Academy of Dermatology. 1998, roč. 11, Suppl. 2, s. S293, 1 s. ISSN 0926-9959.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 02:13