LF MVZ01 Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
magisterský prezenční
Zahrnut v programu: LF M-VL Všeobecné lékařství

povinné předměty (1. - 6. ročník)

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:VLAJ0121Angličtina 1 I V. Dvořáčkováz 0/2/0 30.1 1-
LF:VLAJ0222Angličtina 1 II V. Dvořáčkovázk 0/2/0 30.2 2-
LF:VLAN0121cAnatomie I - pitvy M. Joukalz 0/1.3/0 19,5.2 1P
LF:VLAN0121pAnatomie I - přednáška M. Joukalz 2/0/0 30.2 1P
LF:VLAN0121sAnatomie I - seminář M. Joukalz 0/2/0 30.2 1P
LF:VLAN0121tAnatomie I - cvičení M. Joukalz 0/0.4/0 6.1 1P
LF:VLAN0222cAnatomie II - pitvy M. Joukalz 0/2.7/0 40.2 2P
LF:VLAN0222pAnatomie II - přednáška M. Joukalzk 3/0/0 45.5 2P
LF:VLAN0222sAnatomie II - seminář M. Joukalz 0/3/0 45.3 2P
LF:VLAN0222tAnatomie II - cvičení M. Joukalz 0/0.6/0 9.1 2P
LF:VLBF011cBiofyzika - cvičení V. Mornsteinz 0/4/0 60.4 1Z
LF:VLBF011pBiofyzika - přednáška V. Mornsteinzk 3/0/0 45.6 1Z
LF:VLBI0121cBiologie I - cvičení P. Dvořákz 0/3/0 45.3 1Z
LF:VLBI0121pBiologie I -přednáška P. Dvořákz 1/0/0 15.1 1Z
LF:VLBI0222cBiologie II - cvičení D. Šmajsz 0/3/0 45.3 2Z
LF:VLBI0222pBiologie II - přednáška D. Šmajszk 1/0/0 15.3 2Z
LF:VLET021pLékařská etika 1 - přednáška J. Kuřek 1/0/0 15.1 2P
LF:VLHE0221cHistologie a embryologie I - cvičení A. Hamplz 0/3/0 45.2 2Z
LF:VLHE0221pHistologie a embryologie I - přednáška A. Hamplz 2/0/0 30.2 2Z
LF:VLLT0121Základy lékařské terminologie I - cvičení K. Pořízkováz 0/2/0 30.2 1P
LF:VLLT0222Základy lékařské terminologie II - seminář K. Pořízkovázk 0/2/0 30.3 2P
LF:VLOZ0141cOchrana a podpora zdraví I - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 15.1 1P
LF:VLOZ0141pOchrana a podpora zdraví I - přednáška Z. Derflerová Brázdovák 0.5/0/0 7.5.1 1P
LF:VLPO011cPrvní pomoc - cvičení L. Dadákz 0/1/0 15.1 1P
LF:VLPO011pPrvní pomoc - přednáška L. Dadákk 1/0/0 15.2 1P
56 kreditů

2.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:VLBC0321pBiochemie I - přednáška E. Táborskáz 3/0/0 45.3 3Z
LF:VLFY0321cFyziologie I - cvičení M. Novákováz 0/3/0 45.3 3Z
LF:VLFY0321pFyziologie I - přednáška M. Novákováz 3/0/0 45.3 3Z
LF:VLFY0321sFyziologie I - seminář M. Novákováz 0/1/0 15.2 3Z
LF:VLHE0322cHistologie a embryologie II - cvičení A. Hamplz 0/3/0 45.3 3Z
LF:VLHE0322pHistologie a embryologie II - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.5 3Z
LF:VLLP0431Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení J. Konečnýz 0/2.3/0 34.5.2 4Z
LF:VLPP3X1Základy ošetřovatelství A. Pokornáz 0.2/0.8/0 15.3 3P
LF:VLBC0321sBiochemie I - seminář E. Táborskáz 0/2/0 30.7 3P
LF:VLBC0421sBiochemie II - seminář E. Táborskáz 0/3/0 45.3 4Z
LF:VLBC0422cBiochemie II - cvičení E. Táborskáz 0/3/0 45.3 4Z
LF:VLBC0422pBiochemie II - přednáška E. Táborskázk 2/0/0 30.4 4Z
LF:VLFY0422cFyziologie II - cvičení M. Novákováz 0/3/0 45.3 4Z
LF:VLFY0422sFyziologie II - seminář M. Novákováz 0/1.5/0 22.5.2 4Z
LF:VLFY0422pFyziologie II - přednáška M. Novákovázk 4/0/0 60.5 4Z
LF:VLLA041sLaboratorní medicína - seminář J. Tomandlz 0/1.3/0 19.5.1 4Z
LF:VLLM0421cLékařská mikrobiologie I - cvičení F. Růžičkaz 0/3/0 45.3 4Z
LF:VLLM0421pLékařská mikrobiologie I - přednáška F. Růžičkaz 1/0/0 15.1 4Z
LF:VLPX042tPrázdninová praxe v ošetřovatelství A. Pokornáz 0/4/0 60.4 4P
LF:ZC041Zacházení s chemickými látkami J. Dostálz 0/0.1/0 2.- 4-
60 kreditů

3.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:VLIM051cImunologie - cvičení J. Litzmanz 0/2/0 30.2 5P
LF:VLIM051pImunologie - přednáška J. Litzmanzk 1/0/0 15.3 5P
LF:VLLM0522cLékařská mikrobiologie II - cvičení F. Růžičkaz 0/3/0 45.3 5Z
LF:VLLM0522pLékařská mikrobiologie II - přednáška F. Růžičkazk 1/0/0 15.3 5Z
LF:VLLP051cLékařská psychologie a psychosomatika-cvičení M. Světlákz 0/3/0 45.2 5Z
LF:VLLP051pLékařská psychologie a psychosomatika M. Světlákzk 1/0/0 15.3 5Z
LF:VLLP0532cPropedeutika II - cvičení M. Sepšiz 0/7/0 105.5 5P
LF:VLLP0633cPropedeutika III - cvičení J. Konečnýzk 0/7/0 105.5 6P
LF:VLOZ0642cOchrana a podpora zdraví II - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 30.1 6P
LF:VLOZ0642pOchrana a podpora zdraví II - přednáška Z. Derflerová Brázdovák 0.5/0/0 7.5.2 6P
LF:VLPA0521cPatologie I - cvičení L. Křenz 0/4/0 60.3 5Z
LF:VLPA0521pPatologie I - přednáška L. Křenz 3/0/0 45.2 5Z
LF:VLPA0622cPatologie II - cvičení L. Křenz 0/4/0 60.3 6Z
LF:VLPA0622pPatologie II - přednáška L. Křenzk 3/0/0 45.4 6Z
LF:VLPF0521cPatologická fyziologie I - cvičení A. Vaškůz 0/3/0 45.2 5Z
LF:VLPF0521pPatologická fyziologie I - přednáška A. Vaškůz 2/0/0 30.2 5Z
LF:VLPF0622cPatologická fyziologie II - cvičení K. Kaňkováz 0/3/0 45.2 6Z
LF:VLPF0622pPatologická fyziologie II - přednáška K. Kaňkovázk 2/0/0 30.3 6Z
LF:VLPX061tPrázdninová praxe v primární péči H. Matějovská Kubešováz 0/2/0 30.2 6P
LF:VLTZ0631Teoretické základy klinické medicíny I - seminář L. Křenz 0/3/0 45.3 6P
55 kreditů

4.ročník

Od 7. semestru je praktická a seminární výuka organizována blokově, ve studijních skupinách po 20-25 studentech. Bloky praktické a seminární výuky jsou situovány do šestihodinových dopoledních celků a jsou rovnoměrně rozděleny do obou semestrů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:VLCH0731cChirurgie I - cvičení V. Procházkaz 0/4/0 60.2 7P
LF:VLCH0731pChirurgie I - přednáška V. Procházkaz 1/0/0 15.1 7P
LF:VLCH0832cChirurgie II - cvičení I. Penkaz 0/4/0 60.3 8P
LF:VLCH0832pChirurgie II - přednáška I. Penkaz 1/0/0 15.1 8P
LF:VLDI7X1cDiagnostické zobrazovací metody - cvičení T. Andrašinaz 0/4/0 60.3 7P
LF:VLDI7X1pDiagnostické zobrazovací metody - přednáška T. Andrašinazk 1/0/0 15.2 7P
LF:VLDV7X21cDermatovenerologie - cvičení V. Vaškůz 0/2.3/0 34,5.2 8P
LF:VLDV7X21pDermatovenerologie - přednáška V. Vaškůzk 0.3/0/0 4,5.1 8P
LF:VLFA07212cFarmakologie I - cvičení R. Demlováz 0/3/0 45.2 7Z
LF:VLFA07212pFarmakologie I - přednáška R. Demlovák 2/0/0 30.2 7Z
LF:VLFA08222cFarmakologie II - cvičení R. Demlováz 0/3/0 45.2 8Z
LF:VLFA08222pFarmakologie II - přednáška R. Demlovázk 2/0/0 30.3 8Z
LF:VLIN7X21cInfekční nemoci I - cvičení P. Husaz 0/2/0 30.2 7P
LF:VLKG7X1cKlinická genetika - cvičení M. Doubekz 0/1/0 15.1 7P
LF:VLKG7X1pKlinická genetika - přednáška M. Doubekk 0.5/0/0 8.5.1 7P
LF:VLLE7X1sLékařská etika - seminář J. Kuřek 0/2/0 30.2 10P
LF:VLOL7X1Oční lékařství - přednáška D. Vysloužilovázk 0/0/0 0.3 8P
LF:VLOL7X1cOční lékařství - cvičení D. Vysloužilováz 0/3/0 45.2 8P
LF:VLOR7X1cOrtopedie a rehabilitace - cvičení M. Repkoz 0/2/0 30.2 7P
LF:VLOT7X1cOtorinolaryngologie - cvičení B. Gálz 0/3/0 45.2 8P
LF:VLOT7X1pOtorinolaryngologie - přednáška B. Gálzk 1/0/0 15.2 8P
LF:VLPD7X31cPediatrie I - cvičení P. Jabandžievz 0/3/0 45.2 7P
LF:VLPD7X31pPediatrie I - přednáška P. Jabandžievz 1/0/0 15.1 7P
LF:VLPX084tPrázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství H. Matějovská Kubešováz 0/8/0 120.4 8P
LF:VLSD7X1cSoudní lékařství- cvičení T. Vojtíšekz 0/2/0 30.1 7P
LF:VLSD7X1pSoudní lékařství - přednáška T. Vojtíšekzk 1.4/0/0 21.2 7P
LF:VLST7X1cStomatologie - cvičení S. Bartákováz 0/1/0 15.1 8P
LF:VLST7X1pStomatologie - přednáška S. Bartákovázk 1/0/0 10.2 8P
LF:VLTZ0732Teoretické základy klinické medicíny II - seminář L. Křenz 0/3/0 45.3 7P
LF:VLTZ0833Teoretické základy klinické medicíny III - seminář L. Křenzk 0/3/0 45.4 8P
LF:VLVL7X61Vnitřní lékařství blok 1 - geriatrie, pracovní lékařství H. Matějovská Kubešováz 0/4/0 60.3 8P
64 kreditů

5.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:VLAM9X1cIntenzivní medicína - cvičení J. Maláskaz 0/2/0 30.1 9P
LF:VLAM9X1pIntenzivní medicína - přednáška J. Maláskazk 2/0/0 30.3 9P
LF:VLCH9X33cChirurgie III - cvičení T. Novotnýz 0/6/0 90.3 9P
LF:VLDD91CHDiferenciální diagnostika - Chirurgie M. Součekz 0/1.3/0 20.5 9P
LF:VLDD9X1Diferenciální diagnostika I M. Součekz 0/1.6/0 24.2 10Z
LF:VLIN9X22cInfekční nemoci II - cvičení P. Husaz 0/2/0 30.1 9P
LF:VLIN9X22pInfekční nemoci II P. Husazk 0/0/0 0.1 9P
LF:VLKF091sKlinická farmakologie R. Demlovázk 2/0/0 30.3 9P
LF:VLNE9X1cNeurologie - cvičení E. Vlčkováz 0/6/0 90.3 9P
LF:VLNE9X1pNeurologie - přednáška E. Vlčkovázk 2/0/0 30.3 9P
LF:VLON9X1cKlinická onkologie - cvičení Z. Adamz 0/4/0 60.2 9P
LF:VLON9X1pKlinická onkologie - přednáška Z. Adamzk 1/0/0 15.3 9P
LF:VLOZ0943cOchrana a podpora zdraví III - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 30.2 9P
LF:VLOZ0943pOchrana a podpora zdraví III - přednáška Z. Derflerová Brázdováz 0/0/0 0.1 9P
LF:VLOZ1044Ochrana a podpora zdraví IV M. Koščíkz 2/0/0 30.2 10P
LF:VLPD0932cPediatrie II - cvičení P. Jabandžievz 0/2/0 30.2 9P
LF:VLPD0932pPediatrie II - přednáška P. Jabandžievz 1/0/0 15.1 9P
LF:VLPD1033cPediatrie III - cvičení P. Jabandžievzk 0/2/0 30.3 10P
LF:VLPG0921cPorodnictví a gynekologie I - cvičení M. Huserz 0/2/0 30.2 9Z
LF:VLPG0921pPorodnictví a gynekologie I - přednáška M. Huserk 2/0/0 30.1 9Z
LF:VLPG1022cPorodnictví a gynekologie II - cvičení M. Huserz 0/4/0 60.3 10Z
LF:VLPG1022pPorodnictví a gynekologie II - přednáška M. Huserk 1/0/0 15.1 10Z
LF:VLPX102tPrázdninová praxe v gynekologii a porodnictví V. Weinbergerz 0/4/0 60.2 10P
LF:VLPY9X1cPsychiatrie - cvičení T. Kašpárekz 0/4/0 60.2 9P
LF:VLPY9X1pPsychiatrie - přednáška T. Kašpárekzk 1/0/0 15.2 9P
LF:VLSP03XSamostatná práce-VL -z 0/0/0 0.5 10P
LF:VLVL101pVnitřní lékařství - přednáška M. Součekzk 0/0/0 5.3 10P
LF:VLVL9X62Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie M. Doubkováz 0/1.6/0 24.1 10P
LF:VLVL9X63cVnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie M. Součekz 0/3.2/0 48.2 10P
LF:VLVL9X64cVnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie J. Dolinaz 0/3.2/0 48.2 10P
LF:VLVL9X65cVnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie J. Vítovecz 0/3.2/0 48.2 10P
69 kreditů

6.ročník

Předpromoční praxe jsou absolvovány v předepsaném počtu týdnů (30 hodin týdně). Na předpromoční praxi a SRZ se může student zapsat v 11. semestru, po absolvování kompletní povinné výuky 1.-10. semestru. Podmínkou pro úspěšné dokončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni B2, ověřená zkouškou. Povinnou součástí studijního plánu je vypracování Samostatné práce (nejdříve ve 3. semestru studia).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:VLCH11XXChirurgie - SRZ V. ProcházkaSRZk 0/0/0 1.- 11P
LF:VLCH11XppChirurgie - předpromoční praxe V. Procházkaz 0/10/0 150.10 11P
LF:VLPD11XXPediatrie SRZ Z. DoleželSRZk 0/0/0 0.- 11Z
LF:VLPD11XppPediatrie -předpromoční praxe Z. Doleželz 0/4/0 60.4 11Z
LF:VLPG11XXPorodnictví a gynekologie - SRZ P. VentrubaSRZk 0/0/0 0.- 12Z
LF:VLPL11XppPraktické lékařství a geriatrie-předpromoční praxe H. Matějovská Kubešováz 0/6.8/0 102.7 11P
LF:VLPL11XXPraktické lékařství a geriatrie H. Matějovská Kubešovák 0/0/0 0.3 11P
LF:VLPP11XppPaliativní péče - předpromoční paxe O. Slámaz 0/1.2/0 18.2 11P
LF:VLVL11XXVnitřní lékařství -SRZ M. SoučekSRZk 0/0/0 0.- 12Z
LF:VLVL11XppVnitřní lékařství -předpromoční praxe M. Součekz 0/14/0 210.20 12Z
LF:VLZP11XXZdraví, prevence, zdravotnictví-SRZ D. HrubáSRZk 0/0/0 0.- 12P
46 kreditů

povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:VLADV071Vybrané kapitoly anatomie dětského věku M. Joukalk 0/0.8/0 12.3 7P
LF:VLAL081Anesteziologie a léčba bolesti I P. Štouračk 1.5/1.3/0 42.3 8-
LF:VLAT081Základy antimikrobiální terapie F. Růžičkak 2/0/0 30.3 8-
LF:VLIA081Klinická imunologie a alergologie J. Litzmank 3/0/0 45.3 8-
LF:VLKB091Klinická biochemie M. Dastychk 2/0/0 30.3 9-
LF:VLKF091Vybrané kapitoly z klinické farmakologie R. Demlovák 1.3/0/0 19.5.3 9P
LF:VLNO071Novinky v oftalmologii S. Synekk 2/0/0 30.3 7-
LF:VLPM071Právní aspekty v medicíně M. Koščíkk 2/0/0 30.3 7-
LF:VLPM081Paliativní medicína O. Slámak 2/0/0 30.3 8-
LF:VLRL081Léčivé rostliny R. Demlovák 2/0/0 30.3 8-
LF:VLTL081Tělovýchovné lékařství P. Dobšákk 2/0/0 30.3 8-
33 kreditů