Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. POSPÍŠIL, Ivo. Atraktivnost a serióznost. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 2. POSPÍŠIL, Ivo. Blok studií o F. M. Dostojevském. In Slavica litteraria, ročník 25, č. 1, 2022. Masarykova univerzita, 2022. s. 9-110. ISSN 1212-1509.
 3. POSPÍŠIL, Ivo. Debata dědická: Mikuláš Bakoš. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 4. POSPÍŠIL, Ivo. Dostojevskij: pro, nikoli proti. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2022, XV, č. 2, s. 74-80. ISSN 1803-4950.
 5. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě komplexní monografie: o tzv. postkomunistickém způsobu psaní a Sorokinových diskursech (preference, metodologie, žánr). Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, XXV, č. 1, s. 198-200. ISSN 1212-1509.
 6. POSPÍŠIL, Ivo. Epochální antologie. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 7. POSPÍŠIL, Ivo. Filozof a politolog o románu. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 8. POSPÍŠIL, Ivo. Frank Wollman a střední Evropa. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes : proměny koncepcí III. 1.vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2022. s. 139-154. ISBN 978-80-88296-16-4.
 9. POSPÍŠIL, Ivo. Fundamentální práce o klíčovém literárním vědci 20. století: badatelské rozpětí Dmytra Čyževs’kého. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2022, XV, č. 1, s. 84-90. ISSN 1803-4950.
 10. POSPÍŠIL, Ivo. Glosa k Antonínu Pikhartovi. In Proudy. 2022. ISSN 1804-7246.
 11. POSPÍŠIL, Ivo. In memoriam literárního vědce: Drahomír Šajtar (1922–2009). Proudy. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 1. ISSN 1804-7246.
 12. POSPÍŠIL, Ivo. Inakovosť i areaľnyje issledovanija. In Mnich, Ludmiła; Blashkiv, Oksana; Krupowies, Walentyna. InNy/InNość we współczesnej literaturze europejskiej. 1. vyd. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2022. s. 7-28. ISBN 978-83-67162-25-8.
 13. POSPÍŠIL, Ivo. Jinakost jako výzkumné téma. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2022, XXXII, č. 3, s. 75-78. ISSN 1211-7676.
 14. POSPÍŠIL, Ivo. Jubilejní kniha, která se stala vzpomínkou. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 15. POSPÍŠIL, Ivo. Kánon světové literatury, světová literatura a světové literatury jako hodnotový diktát, syntéza nebo nástroj unifikace? Proudy. 2022, Neuveden, č. 2, s. 1-10. ISSN 1804-7246.
 16. POSPÍŠIL, Ivo. Kompozice české prózy šedesátých let 20. století a její širší souvislosti. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, XXV, č. 2, s. 195-197. ISSN 1212-1509.
 17. POSPÍŠIL, Ivo. Kontinuita (v) dialogu. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2022. 176 s. ISBN 978-80-7435-885-2.
 18. POSPÍŠIL, Ivo. Literární komparatistika a naše dva deficity. In Baer, Magdalena; Lis-Wielgosz, Isabela; Sperlik, Ewa. Bezdroża komunikacji : Kontakt, porozumienie, akceptacja. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2022. s. 515-527. seria filologia slowiańska, nr. 53. ISBN 978-83-232-4033-4. doi:10.14746/amup.9788323240334.
 19. POSPÍŠIL, Ivo. Městský a vesnický kulturní areál: diachronie a synchronie toposu a literatury. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, XXXV, č. 1, s. 111-124. ISSN 1212-1509.
 20. POSPÍŠIL, Ivo. Mikuláš Bakoš – problém literárněvědného dědictví a metodologických kontextů jeho díla. In Pašteková, Soňa; Teplan, Dušan. Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. 1.vyd. Bratislava: Veda, 2022. s. 9-31. ISBN 978-80-224-1959-8.
 21. POSPÍŠIL, Ivo. Nadechnutí 60. let 20. století. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 22. POSPÍŠIL, Ivo. Návrat k redakční práci. Proudy. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 1. ISSN 1804-7246.
 23. POSPÍŠIL, Ivo. Několik úvodních slov a reflexí k dvojímu výročí F. M. Dostojevského (1821–1881). In Slavica litteraria. 2022. s. 9-14. ISSN 1212-1509.
 24. POSPÍŠIL, Ivo. Novinář, který ví a umí. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 25. POSPÍŠIL, Ivo. Odešla významná ruská slavistka a bohemistka. In memoriam Ljudmily Norajrovny Budagovové. In Novaja rusistika. 2022. s. 98-101. ISSN 1803-4950.
 26. POSPÍŠIL, Ivo. Odešla významná ruská slavistka a bohemistka. In memoriam Ljudmily Norajrovny Budagovové. In Novaja rusistika. 2022. s. 98-101, 3 s. 1. ISSN 1803-4950.
 27. POSPÍŠIL, Ivo. Osobitý diskurs o románu: problémy a úskalí. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, XXV, č. 2, s. 178-185. ISSN 1212-1509.
 28. POSPÍŠIL, Ivo. Památce Ally Zločevské. In Slavica litteraria. 2022. s. 165-167.
 29. POSPÍŠIL, Ivo. Památce Sergeje Makary. In Novaja rusistika. 2022. s. 83-86.
 30. POSPÍŠIL, Ivo. Poezie a aktualita. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 31. POSPÍŠIL, Ivo. Problema inostranoj (russkoj) filologii/bogemistiki i Sergej Nikoľskij. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2022, XV, č. 1, s. 67-73. ISSN 1803-4950.
 32. POSPÍŠIL, Ivo. Průřez dílem znalkyně české literatury. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, XXV, č. 1, s. 173-174. ISSN 1212-1509.
 33. POSPÍŠIL, Ivo. Příspěvek k podobě literární vědy aneb doba velkého ohlédnutí. In Pavera, Libor; Pospíšil, Ivo. Drahomír Šajtar aneb Vyznání stylu (I). 1. vyd. Praha: Verbum, 2022. s. 24-34. ISBN 978-80-87800-84-3.
 34. POSPÍŠIL, Ivo. Rakousko-uherské vyrovnání a dvě české kulturní reakce : přesahy k současnosti. In Janiec-Nyitrai, Agnieszka; Mészáros, Andor. A kiegyezés és a dualista korszak emlékezete : Közép-Európában. 1.vyd. Budapest: L’Harmattan, 2022. s. 213-221. ISBN 978-963-414-830-2.
 35. POSPÍŠIL, Ivo. Reformacja, kontrreformacja i barok w literaturách Europy zachodniej i wschodniej. In Płuciennik, Jarosław; Sidowska, Karolina; Rozmysł, Michał. Kultura reformacji i reformowanie w kulturze. 1.vyd. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022. s. 15-30. ISBN 978-83-8220-781-1.
 36. POSPÍŠIL, Ivo. Reinterpretations (Specific Qualities of Slavonic Romanticism). In Romantyzm i tradycja romantyczna w kulturze literackiej, artystycznej i intelektualnej Krakowa, Polski i Europy (7.–9. 12. 2022, Krakov, Polsko). 2022.
 37. POSPÍŠIL, Ivo. Ruské 18. století jako klíč a jeho přesahy. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2022, XV, č. 1, s. 80-84. ISSN 1803-4950.
 38. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika v úskalí dějin: několik vět úvodem. In Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, Jan Sojnek-Galium, 2022. s. 5-7. ISBN 978-80-88296-17-1.
 39. POSPÍŠIL, Ivo. Sovremennoje sostojanije slavistiki v Češskoj Respublike. In Přednáška pro skupinu stážistů z Černovické národní/státní univerzity, Ukrajina. 2022.
 40. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2022. s. 147-152.
 41. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2022. s. 142-151.
 42. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2022. s. 287-299. ISSN 1335-7786.
 43. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2022. s. 137-141.
 44. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2022. s. 139-147, 8 s.
 45. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. 2022. s. 146-150.
 46. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2022. s. 143-150.
 47. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2022. s. 142-149.
 48. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2022. s. 145-153.
 49. POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa na křižovatce jako povlovné poznávání. Několik slov úvodem. In Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III. Kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, Jan Sojnek - Galium, 2022. s. 5-6. ISBN 978-80-88296-16-4.
 50. POSPÍŠIL, Ivo. Tajemný Gončarov a geneze jeho poetiky: smysl literárního života. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2022, XV, č. 1, s. 90-93. ISSN 1803-4950.
 51. POSPÍŠIL, Ivo. Tradice a inovace. Proudy. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 1. ISSN 1804-7246.
 52. POSPÍŠIL, Ivo. Vrstvy života. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 53. POSPÍŠIL, Ivo. Výběrová bibliografie. Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2022. 556 s. ISBN 978-80-88296-18-8.
 54. POSPÍŠIL, Ivo. Východní mystici. Proudy. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 1. ISSN 1804-7246.
 55. POSPÍŠIL, Ivo. Wollmanova studie Duch a celistvost slovanské slovesnosti: jen retro, nebo živá koncepce? In Pospíšil, Ivo. Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek-Galium, 2022. s. 167-178. ISBN 978-80-88296-17-1.
 56. POSPÍŠIL, Ivo. Záhadolog nápaditým prozaikem. Proudy. 2022, č. 2. ISSN 1804-7246.
 57. POSPÍŠIL, Ivo. Zlom epoch v ruské literatuře (1800): problém redukce složitější reality. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, XXV, č. 1, s. 189-193. ISSN 1212-1509.
 58. POSPÍŠIL, Ivo. Znalec slovanského Východu o mysticích. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, č. 2, s. 169-172. ISSN 1212-1509.
 59. 2021

 60. POSPÍŠIL, Ivo. A New Work by Milosav Čarkić on the Background of His Preceding Creations. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 1, s. 119-129. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2021-1-9.
 61. POSPÍŠIL, Ivo. A New Work by Miloslav Čarkić on the Background of His Preceding Writings. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 1, s. 119-129. ISSN 1212-1509.
 62. POSPÍŠIL, Ivo. Anglosaské pojetí lyriky. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, roč. 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 63. POSPÍŠIL, Ivo. Areálová studia a střední Evropa. In Online přednáška pro Literárněvědnou společnost. 2021.
 64. POSPÍŠIL, Ivo. Básnický suverén. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 65. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnské kolokvium-doktorská škola o Ivanu Gončarovovi. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 70-72.
 66. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnský znalec české literatury o slavných bratrech. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, roč. 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 67. POSPÍŠIL, Ivo. Cennosti v literaturnych proizvedenijach millenialov. In Hodnoty v literatuře a umění V, 4. 6. 2021, Brno. 2021.
 68. POSPÍŠIL, Ivo. Člověk a dějiny: věčné téma. In Člověk a dějiny v literatuře. Pohledy (nejen) do slovanských literatur. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2021. s. 5-6. ISBN 978-80-88296-15-7.
 69. POSPÍŠIL, Ivo. Další kniha českého záhadologa. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, roč. 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 70. POSPÍŠIL, Ivo. Detektivka s atmosférou. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 71. POSPÍŠIL, Ivo. Dramatika, na kterou se dnes jen vzpomíná. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 72. POSPÍŠIL, Ivo. Dvakrát František Všetička. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 73. POSPÍŠIL, Ivo. Dvojjediná osobnost Jána Zambora (básník a znalec poezie). Slavica litteraria. Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 2, s. 147-149. ISSN 1212-1509.
 74. POSPÍŠIL, Ivo. Edice a interpretace. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 75. POSPÍŠIL, Ivo. „Edle Einfalt, stille Größe“: Ivan Gončarov v kontekste tradicij klassicizma. In Pospíšil, Ivo. Ivan Gončarov i jevropejskij klassicizm i neoklassicizm. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2021. s. 157-175. ISBN 978-80-88296-14-0.
 76. POSPÍŠIL, Ivo. Grzegorz Gazda jako rusista. In memoriam polského teoretika literatury. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 67-68. ISSN 1803-4950. doi:10.5817/NR2021-1-8.
 77. POSPÍŠIL, Ivo. Hrst slavistických vědeckých konferencí a přednášek v online režimu (2020–2021). In Slavica litteraria. 2021. s. 164-166.
 78. POSPÍŠIL, Ivo. Inakovosť i areaľnyje issledovanija. In Inny/Inność we współczsnej literaturze europejskiej (po 1989 roku), 22. 10. 2021, Siedlce, Polsko. 2021.
 79. POSPÍŠIL, Ivo. Iniciátoři a završitelé: problém vyčerpanosti, nevyčerpanosti, vyčerpatelnosti a nevyčerpatelnosti poetologických impulsů (Dostojevskij a ti druzí). In Fjodor Michajlovič Dostojevskij 1821 – 1881 – 2021. 2021.
 80. POSPÍŠIL, Ivo. Interkulturní aspekty ve výuce některých rusistických předmětů na českých univerzitách. In Kateřina Kubíková, Michaela Pešková. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. 1. vyd. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 2021. s. 32-41. ISBN 978-80-261-1078-1.
 81. POSPÍŠIL, Ivo. Interkulturní aspekty ve výuce ruské kulturologické a literárněvědné terminologie na českých univerzitách. In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků IV, 15. 10. 2021, Plzeň. 2021.
 82. POSPÍŠIL, Ivo. Interpretace, historická poetika a dějiny literatury. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 83. POSPÍŠIL, Ivo. Interpretace restartu novodobé slovenské literatury. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 84. POSPÍŠIL, Ivo. Ivan Dorovský a rusistika. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 59-69. Novaja rusistika. doi:10.5817/NR2021-2-5.
 85. POSPÍŠIL, Ivo. Ivan Gončarov i jevropejskij klassicizm i neoklassicizm. Vstuplenije. In Ivan Gončarov i jevropejskij klassicizm i neoklassicizm. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2021. s. 5-6. ISBN 978-80-88296-14-0.
 86. POSPÍŠIL, Ivo. Ján Zambor básník. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 87. POSPÍŠIL, Ivo. Jubileum českého slavisty a komparatisty. In Opera Slavica. Masarykova univerzita, 2021. s. 69-71. Opera Slavica. ISSN 1211-7676. doi:10.5817/OS2021-1-8.
 88. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela, Ivo POSPÍŠIL a Veronika JÍLKOVÁ. Kontexty literární vědy X. 1. vyd. Brno: Tribun, 2021. 194 s. ISBN 978-80-263-1658-9.
 89. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda, komparatistika a slavistika jako tvůrčí trojúhelník. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 131-140. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2021-1-10.
 90. POSPÍŠIL, Ivo. Malá vzpomínka na Ladislava Ťažkého. In Proudy. 2021. ISSN 1804-7246.
 91. POSPÍŠIL, Ivo. Matija Murko jako filolog z různých zorných úhlů. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 1, s. 151-153. ISSN 1212-1509.
 92. POSPÍŠIL, Ivo. Mezibilance života a díla: osmdesátník Jindřich Zogata. In HOST sedm dní online. Brno: Host, 2021.
 93. POSPÍŠIL, Ivo. Mikuláš Bakoš a literárněvědné dědictví (poetika/literární historie/komparatistika/ genologie, živý vztah literatury a literárněvědné metodologie. In Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskuii dneška (9. 11. 2021Bratislava – Nitra, Slovensko, online). 2021.
 94. POSPÍŠIL, Ivo. Mikuláš Bakoš a ti druzí : ruská formální škola a souvislosti. Philologia Rossica. Hradec Králové: Katedra ruského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 47-60. ISSN 2694-8826.
 95. POSPÍŠIL, Ivo. Na fone Centraľnoj Jevropy : preimuščestvenno vežlivyj Leopoľd v seti mužskich personažej romanov Michala Vivega. Conversatoria litteraria. Siedlce, 2021, roč. 15, č. 1, s. 249-270. ISSN 1897-1423. doi:10.34739/clit.2021.15.19.
 96. POSPÍŠIL, Ivo. Náboženství/křesťanství v literatuře a vědomí mladých filologů. In Soleiman pour Hashemi, Michaela; Pospíšil, Ivo. Kontexty literární vědy X. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2021. s. 96-115. X. ISBN 978-80-263-1658-9.
 97. POSPÍŠIL, Ivo. Nastupující generace slavistů. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 98. POSPÍŠIL, Ivo. Nezbytí dialogu – dnes o to větší. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, roč. 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 99. POSPÍŠIL, Ivo. O antisemitismu. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 100. POSPÍŠIL, Ivo. Odešel slavista, balkanista, básník a prozaik, makedonský akademik prof. Ivan Dorovský. In Proudy. 2021.
 101. POSPÍŠIL, Ivo. Originální prozaik. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 102. POSPÍŠIL, Ivo. Osmdesátiny básníka a prozaika Jindřicha Zogaty. In Proudy. 2021. ISSN 1804-7246.
 103. POSPÍŠIL, Ivo. Památce docentky Květuše Lepilové. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 69-70. doi:10.5817/NR2021-1-9.
 104. POSPÍŠIL, Ivo. Paradoxy vývoje. Ruská literatura v mezinárodních souvislostech. In Online přednáška v rámci projektu Podpora strategických jazyků Praha – Brno – Olomouc. 2021.
 105. POSPÍŠIL, Ivo. Pokus o analýzu „bezčasí“. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 106. POSPÍŠIL, Ivo. Polemika, apologie, ale současně vysvětlení a pochopení. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 107. POSPÍŠIL, Ivo. Problema gorodskogo i derevenskogo kul’turnogo areala: diachronija i sinchronija toposa i literatura (obščije razmyšlenija i kejs-stadi). In Topos goroda v sinchronii i diachronii: literaturnaja paradigma Central’noj i Jugo-Vostočnoj Jevropy. 2021.
 108. POSPÍŠIL, Ivo. Prokljatyje voprosy nasledija Dostojevskogo – prodolženije. In Dostojevskij i slavjanskij mir. 2021.
 109. POSPÍŠIL, Ivo. Prolegomena k problematike cennostej v literaturnych proizvedenijach millenialov. In Dohnal, Josef. Revitalizace hodnot : Umění a literatura V. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU, 2021. s. 583-595. ISBN 978-80-263-1701-2.
 110. POSPÍŠIL, Ivo. Rakousko-uherské vyrovnání a několik českých kulturních reakcí. In Proudy. 2021.
 111. POSPÍŠIL, Ivo. Román a jeho interpretace. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 112. POSPÍŠIL, Ivo. Roman Mrázek jako člověk a filologický syntetik. In Proudy. 2021. ISSN 1804-7246.
 113. POSPÍŠIL, Ivo. Ružena Svobodova (1898–1920), pisateľnica na grani dvuch epoch, i konteksty jeje tvorčestva (Formirovanije kreativnoj pisateľnicy kak osobogo tipa slovesnogo chudožnika i aľternativnoj „mjagkoj“ tranzicii). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 1, s. 7-19. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2021-1-1.
 114. POSPÍŠIL, Ivo. Sborník k jubileu Ivana Dorovského. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 115. POSPÍŠIL, Ivo. Skvělý portrét sovětského/ruského lingvisty. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 116. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika a komparatistika : hrozby a perspektivy. In Štěpánek, Václav et al. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja / Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2021. s. 13-35. ISBN 978-80-263-1699-2.
 117. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika a komparatistika: hrozby a perspektivy. In Savremena srpska i češka slavistička istraživanja. Současná srbská a česká slavistická bádání, 21. 10. 2021, Beograd, Srbsko. 2021.
 118. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika a komparatistika: hrozby a perspektivy. In Savremena srpska i češka slavistička istraživanja – Současná srbská a česká slavistická bádání (Bělehrad, Srbsko). 2021. ISBN 978-86-7391-044-4.
 119. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2021. s. 142-149.
 120. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2021. s. 181-188.
 121. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2021. s. 140-147.
 122. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2021. s. 182-193.
 123. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2021. s. 180-187.
 124. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2021. s. 145-151.
 125. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2021. s. 142-148.
 126. POSPÍŠIL, Ivo. Široký záběr série Univerzálie ruské literatury. Philologia Rossica. 2021, s. 89-99, 10 s. ISSN 2694-8826.
 127. POSPÍŠIL, Ivo. Tajemný pan Verne. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 128. POSPÍŠIL, Ivo. Téma paměť: trochu nostalgické Brno. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 129. POSPÍŠIL, Ivo. The Investigation Problems of the Chronicle Narrative. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 2, s. 111-120. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2021-2-9.
 130. POSPÍŠIL, Ivo. The Slavonic Studies at the Crossroads: Redefining or Preserving? In Travelling Through Slavic Worlds, 25. června 2021, Poznań, Polsko. 2021.
 131. POSPÍŠIL, Ivo. Tradiční kategorie nově. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 132. POSPÍŠIL, Ivo. Trestanec ze Sibiře ozdobený řádem (F. M. Dostojevskij, 1821-1881: Několik poznámek k dvojímu výročí světového autora). In Proudy. 2021. ISSN 1804-7246.
 133. POSPÍŠIL, Ivo. Tři knihy ze Siedlc. Novaja rusistika. Česká asociace slavistů v.o.s., 2021, roč. 14, č. 1, s. 59-66. ISSN 1803-4950. doi:10.5817/NR2021-1-7.
 134. POSPÍŠIL, Ivo. Ukrajina na rozcestí. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 135. POSPÍŠIL, Ivo. Valerij Vilinskij a slovanská otázka, její kontext a krize 30. let 20. století. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2021, roč. 25, č. 1, s. 53-71. ISSN 1450-5061. doi:10.18485/slavistika.2021.25.1.4.
 136. POSPÍŠIL, Ivo. Věčně aktuální otázka. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 137. POSPÍŠIL, Ivo. Všetičkovi neunikne ani zapomenutá spisovatelka. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 138. POSPÍŠIL, Ivo. Vvodnyje slova k 5 konferencii Cennosti v literature i iskusstve. In Proudy. 2021.
 139. POSPÍŠIL, Ivo. Wollmanova studie Duch a celistvost slovanské slovesnosti: jen retro, nebo živá koncepce? In VI. kongres českých slavistů, 20.–21. října 2021, Brno. 2021.
 140. POSPÍŠIL, Ivo. Za prof. Ivanem Dorovským. In Český jazyk a literatura. 2021. s. 93-95.
 141. POSPÍŠIL, Ivo. Za profesorem Miroslavem Zahrádkou. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 51-55, 4 s.
 142. POSPÍŠIL, Ivo. Záhadolog-umělec. Proudy. 2021, č. 2. ISSN 1804-7246.
 143. POSPÍŠIL, Ivo. Zajímavý experiment. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2021, č. 1. ISSN 1804-7246.
 144. POSPÍŠIL, Ivo. Zemřel prof. Miroslav Zahrádka. In Proudy. 2021. ISSN 1804-7246.
 145. POSPÍŠIL, Ivo. Zrod nové slovenské literatury v interpretacích. Slavica litteraria. Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 2, s. 155-157. ISSN 1212-1509.
 146. 2020

 147. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnské kolokvium-doktorská škola o Leskovovi. In Opera Slavica. 2020. s. 59-63. ISSN 1211-7676.
 148. POSPÍŠIL, Ivo. Druhé brněnské kolokvium o Leskovovi s pozadím. In Slavica Litteraria. 2020. s. 142-144. ISSN 1212-1509.
 149. POSPÍŠIL, Ivo. Dvojznačnost osudu. Proudy. 2020, č. 1. ISSN 1804-7246.
 150. POSPÍŠIL, Ivo. Evropská apokalypsa a jak z ní ven. Proudy. 2020, č. 1.
 151. POSPÍŠIL, Ivo. Intelekt a charakter vědce. Za prof. dr. Hanou Voisine-Jechovou. In Proudy. 2020. ISSN 1804-7246.
 152. POSPÍŠIL, Ivo. Ispovedaľnosť, propovedaľnosť i memuarnosť : cep’ kejs mikrostadi. Conversatoria Litteraria. 2020, roč. 14, č. 1, s. 7-17. ISSN 1897-1423. doi:10.34739/clit.2020.14.01.
 153. POSPÍŠIL, Ivo. Ivan Cankar (1876–1918) a kontexty jeho díla: potřeba širších pohledů Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Slavica Litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 187-192. ISSN 1212-1509.
 154. POSPÍŠIL, Ivo. Ivan Dorovský jako slavista a komparatista. In Ivanu Dorovskému ad honorem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 31-42. ISBN 978-80-210-9604-2.
 155. POSPÍŠIL, Ivo. Ivan Gončarov i jevropejskij klassicizm i neoklassicizm, 24. 11. 2020, Brno. 2020.
 156. ŠTĚPÁNEK, Václav, Dimitri KIRJAKOVSKÝ, Jaroslav PÁNEK, Ivo POSPÍŠIL, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Ivan DOROVSKÝ, Miroslav KOUBA, Libuše VALENTOVÁ, Zvonko TANESKI, Ivana SRBKOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Jan PELIKÁN, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav TEJCHMAN a Helena BOČKOVÁ. Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 214 s. ISBN 978-80-210-9604-2.
 157. POSPÍŠIL, Ivo. Jazyk a literatura: problém „nové filologie“. In Gazda, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - GALIUM, 2020. s. 89-99. ISBN 978-80-88296-09-6.
 158. POSPÍŠIL, Ivo. Jurij Bondarev jako ruský fenomén a představitel epochy. Nová rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2020, roč. 13, č. 1, s. 55-59. ISSN 1803-4950. doi:10.5817/NR2020-1-6.
 159. POSPÍŠIL, Ivo. Kniha o lyrice jako koncepce, výzva a malé americko-české srovnání. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 173-177.
 160. POSPÍŠIL, Ivo. Koljovo/Koljovo příliš snadné vítězství? Proudy. 2020, č. 1.
 161. POSPÍŠIL, Ivo. Komplexní monografie. Slavica Litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 122-123.
 162. POSPÍŠIL, Ivo. Konstantin Simonov: avtorskaja pozicija pod davlenijem sistemy. In Russkaja literatura XX–XXI vekov v sovremennom mire: avtorskije strategii, 10. 11. 2020, Moskva, Rusko. 2020.
 163. POSPÍŠIL, Ivo. Leskov i teorija romana. In Ivo Pospíšil. N. S. Leskov i tradicija russkogo romana v mirovom kontekste. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2020. s. 149-157. ISBN 978-80-88296-11-9.
 164. POSPÍŠIL, Ivo. Mnogofunkcionaľnosť russkich literaturovedov v mežvojennoj Čechoslovakii – klaster kejs stadi. In Blaškiv, Oksana; Mnich, Roman. Fenomen russkoj emigracii. 1. vyd. Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2020. s. 181-204. ISBN 978-83-64884-83-2.
 165. POSPÍŠIL, Ivo. Moderní revue a česká dekadence: přínosná studie a několik problémových okruhů. Slavica Litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 129-132.
 166. POSPÍŠIL, Ivo. Monografie o polském autorovi v českém obklíčení. Proudy. 2020, č. 1.
 167. POSPÍŠIL, Ivo. N. S. Leskov i tradicija russkogo romana v mirovom kontekste. In N. S. Leskov and the Tradition of the Russian Novel in a World Context. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2020. 196 s. ISBN 978-80-88296-11-9.
 168. POSPÍŠIL, Ivo. Návraty k textologii a genezi textu. Novaja rusistika. 2020, roč. 13, č. 2, s. 64-70. ISSN 1803-4950.
 169. POSPÍŠIL, Ivo. Nejen ďábel je skryt v detailu. Proudy. 2020, č. 1.
 170. POSPÍŠIL, Ivo. Neobvyklá upřímnost a jak dál? Proudy. 2020, č. 1.
 171. POSPÍŠIL, Ivo. Nová edice ostrakizovaného spisovatele. Proudy. 2020, č. 1.
 172. POSPÍŠIL, Ivo. Nové básně v proudu work in progress. Proudy. 2020, č. 1.
 173. POSPÍŠIL, Ivo. Osvaľd Špengler i češskij kontekst (marginaľnyje zametki). In Mnich, Roman; Blaškiv, Olksana. Osvaľd Špengler i slavjane. 1. vyd. Siedlce: Institut regionaľnoj kuľtury i literaturovcedčeskich issledovanij im. GFranciška Karpińskogo v Sedľcach, 2020. s. 122-151. ISBN 978-83-64884-87-0.
 174. POSPÍŠIL, Ivo. P. J. Šafarik, A. Mickevič i koncepcija russkoj literatury: u kolybeli literaturovedčeskoj slavistiki. In Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Zbigniew Każmierczyk. Adam Mickiewicz i Rosjanie. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. s. 210-220. ISBN 978-83-65390-83-7.
 175. POSPÍŠIL, Ivo. Památce Grzegorze Gazdy. In Slavica Litteraria. 2020. s. 171-172. ISSN 1212-1509.
 176. POSPÍŠIL, Ivo. Raisa Kuznecova i issledovanije nacionaľnoj literatury: vzgľad pod inym uglom i v širokom kontekste. In Russkij jazyk i literatura v slavjanskom mire: Istorija i sovremennosť, 25. 5. 2020, Moskva, Rusko. 2020.
 177. POSPÍŠIL, Ivo. Raisa Kuzněcovová a poznávání národní literatury: pohled z jiného úhlu a v širších souvislostech. Stephanos. Moskva: Filologická fakulta MGU im. M. V. Lomonosova, 2020, roč. 41, č. 3, s. 34-40. ISSN 2309-9917. doi:10.24249/2309-9917-2020-41-3-34-40.
 178. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura: setkání a konfrontace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 225 s. ISBN 978-80-210-9615-8.
 179. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura: setkání a konfrontace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 225 s. ISBN 978-80-210-9616-5.
 180. POSPÍŠIL, Ivo. Russkaja literatura i kuľturnaja žizń. XX vek: Internet-enciklopedija. In Russkaja literatura XX–XXI vekov v sovremennom mire: avtorskije strategii, 10. 11. 2020, Moskva, Rusko. 2020.
 181. POSPÍŠIL, Ivo. Ružena Svobodova (1868–1920), pisateľnica na grani dvuch epoch, i konteksty ee tvorčestva. In Puť jevropejskich pisateľnic načala XX veka, 16. 9. 2020, Moskva, Rusko. 2020.
 182. POSPÍŠIL, Ivo. Sekularizační a postsekularizační vlny v ruské literatuře. In Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2020. s. 921-933. ISBN 978-80-87709-28-3.
 183. POSPÍŠIL, Ivo. Sepětí věcné a krásné literatury: Leskov, pravoslaví a publicistika. Opera Slavica. 2020, roč. 30, č. 1, s. 65-69.
 184. POSPÍŠIL, Ivo. Smutek stmívání i naděje rozbřesku. Proudy. 2020, č. 1.
 185. POSPÍŠIL, Ivo. Sovětský fenomén: jeden z možných pohledů. Proudy. 2020, č. 1.
 186. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 140-146. ISSN 1335-7786.
 187. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 151-156.
 188. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 149-153.
 189. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 147-151.
 190. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 140-147.
 191. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 147-154.
 192. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 141-146.
 193. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 139-146.
 194. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2020. s. 290-296.
 195. POSPÍŠIL, Ivo. Světová literatura a světové literatury: návrat k přátelské debatě. In Ivanu Dorovskému ad honorem. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 101-112, 13 s. ISBN 978-80-210-9604-2.
 196. POSPÍŠIL, Ivo. Text a souvislosti. Proudy. 2020, č. 1.
 197. POSPÍŠIL, Ivo. Through Imitation to Uniqueness: The Rise and Fall of the Classical Russian Novel in Literary-Historical Perspective. In Online zvaná přednáška pro Vladimir Vysotskii Centre, University of Central Lancashire, Preston. 2020.
 198. POSPÍŠIL, Ivo. Ukrajina mimo Ukrajinu. Opera Slavica. 2020, roč. 30, č. 1, s. 75-80.
 199. POSPÍŠIL, Ivo. Umělecké dílo jako spolutvůrce (literární) teorie. Novaja rusistika. 2020, roč. 13, č. 1, s. 63-67.
 200. POSPÍŠIL, Ivo. Uměřené memoáry šťastného člověka. Proudy. 2020, č. 1.
 201. POSPÍŠIL, Ivo. Vysočinská poetika. Proudy. 2020, č. 1.
 202. POSPÍŠIL, Ivo. Za Pavlem Jiráčkem (1955–2020). In Proudy. 2020. ISSN 1804-7246.
 203. POSPÍŠIL, Ivo. Za prof. dr. Hanou Voisine-Jechovou. In Slavica Litteraria. 2020. s. 163-169. ISSN 1212-1509.
 204. POSPÍŠIL, Ivo. Zvony v soumraku dozvonily, nebo střípky naděje? Proudy. 2020, č. 1.
 205. 2019

 206. POSPÍŠIL, Ivo. Ad Karel Čapek: Čo zostalo z nášho/ich humanizmu. In Slovenské pohľady. 2019. s. 76-80.
 207. POSPÍŠIL, Ivo. Aksiologičeskaja oś pograničnych žanrov. In Josef Dohnal. Revitalizace hodnot: umění a literatura IV. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019. s. 109-120. ISBN 978-80-263-1476-9.
 208. POSPÍŠIL, Ivo. Analýza Petra Bicilliho a jeho bulharského působení (Galina Petkova: Da se dada rokovodešta niška…. Istorija na ruskata literatura ot prof. P. Bicili v tri knigi - Bolgarija, 1931-1934. Izdatelstvo „Fakel“, Sofija 2017). Nová rusistika. 2019, č. 1, s. 84-86.
 209. POSPÍŠIL, Ivo. Anticipace postsekularity v první Československé republice jako syntéza a východisko k světovosti české literatury. Slavica litteraria. Brno, 2019, roč. 22, č. 2, s. 19-35. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2019-2-2.
 210. POSPÍŠIL, Ivo. Atraktivita tématu (MAREŠ, J. V. Největší záhady kriminalistiky. Praha: Knižní klub, 2018). Proudy. 2019, č. 1.
 211. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnské kolokvium o Dostojevském. In Slavica litteraria. 2019. s. 133-134.
 212. POSPÍŠIL, Ivo. Češsko-slovackij literaturno-obščestvennyj kontekst v zerkale Brnenskich tekstov po slovakistike (1998-2017). 1. vyd. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019. 9 s. ISBN 978-83-64884-58-0.
 213. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Philologia Rossica. Philologia Rossica, 2019. ISSN 2694-8826.
 214. PAUČOVÁ, Lenka a Ivo POSPÍŠIL. Dostojevskij: Sostojanije issledovanija i sovremennoje značenije. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2019. 129 s. ISBN 978-80-88296-06-5.
 215. POSPÍŠIL, Ivo. Edice bloku studií o literárněvědné terminologii. Philologia. Bratislava, 2019, roč. 28, č. 2, s. 7-68. ISSN 1339-2026.
 216. POSPÍŠIL, Ivo a Markéta POLEDNÍKOVÁ. Editorial k jubilejnímu číslu Proudů. In Proudy 2019/2. 2019. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 217. POSPÍŠIL, Ivo. Eseje v rozpětí padesáti let. Proudy. 2019, č. 1.
 218. POSPÍŠIL, Ivo. Fascinující antologie pozapomenutých slovenských básnířek. Opera Slavica. 2019, č. 3, s. 49-51.
 219. POSPÍŠIL, Ivo. Fenomén literárněvědného života (rusko-český materiál). In Přednáška pro Literárněvědnou společnost ČR, 28. listopadu 2019, Hradec Králové. 2019.
 220. POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Filologicko-areálová studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 4 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0.
 221. POSPÍŠIL, Ivo. García Márquez na počátku své dráhy. Proudy. 2019, č. 1.
 222. POSPÍŠIL, Ivo. Generace v literární vědě, jejich sláva a traumata. In Michálek, Zbyněk; Šaur, Josef. Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 7-25. ISBN 978-80-210-9402-4.
 223. POSPÍŠIL, Ivo. Hořký obraz současnosti. Proudy. 2019, č. 1.
 224. POSPÍŠIL, Ivo. Hrana věcnosti a umění: budoucnost literatury, nebo úhybný manévr? (Jindřich Uher a Anton Baláž). In Pospíšil, Ivo. Výzvy současnosti : nová témata české a slovenské literatury (2000-2017). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek-Galium, 2019. s. 119-130. ISBN 978-80-88296-05-8.
 225. POSPÍŠIL, Ivo. Jubileum významného českého historika, slavisty a balkanisty. In Slavica litteraria. 2019. s. 107-109.
 226. POSPÍŠIL, Ivo. Komplementární exkurs : k metodologii brněnské filologické/literárněvědné rusistiky a ukrajinistiky. In Pospíšil, Ivo; Paučová, Lenka. Ústav slavistiky. Východiska a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 19-27. ISBN 978-80-210-9286-0.
 227. POSPÍŠIL, Ivo. Komplementárny materiál (K článku Ľubomíra Ďuroviča v časopise Romboid o udelení Nobelovej ceny za literatúru Jaroslavovi Seifertovi). In Slovenské pohľady. 2019. s. 25-30.
 228. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Ivo POSPÍŠIL. Kontexty literární vědy IX. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019. 194 s. ISBN 978-80-263-1481-3.
 229. POSPÍŠIL, Ivo. Kulturní mise latiny v multilingvním prostoru dnešní Ukrajiny. Opera Slavica. 2019, č. 4, s. 45-50.
 230. POSPÍŠIL, Ivo. Kulturní mise latiny v multilingvním prostoru dnešní Ukrajiny. Opera Slavica. 2019, č. 4, s. 55-60.
 231. POSPÍŠIL, Ivo. Lev Tolstoj: Nezbytí maximalismu a chození proti proudu. In L. N. Tolstoj: Anna Karenina. Městské divadlo Brno, 2019. s. 13-37.
 232. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda a historie : souvislosti, komplementarita, konkurence. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. s. 238-245. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátým narozeninám. ISBN 978-80-87709-24-5.
 233. POSPÍŠIL, Ivo. Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky (U příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka). Nová rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 12, č. 1, s. 47-65. ISSN 1803-4950.
 234. POSPÍŠIL, Ivo. Metodologičeskoje značenije issledovanija sakraľnogo i sekuľarnogo v českoj literature 20-40-ch gg. XX veka. Philologia Rossica. Hradec Králové, 2019, roč. 1, č. 1, s. 101-114. ISSN 2694-8826.
 235. POSPÍŠIL, Ivo. Nad dvěma knihami Jany Juhásové. Slavica litteraria. 2019, č. 1, s. 131-132.
 236. POSPÍŠIL, Ivo. Nápaditost, představivost, odvaha. Proudy. 2019, č. 1.
 237. POSPÍŠIL, Ivo. Netradiční vzpomínky. Proudy. 2019, č. 1.
 238. POSPÍŠIL, Ivo. Nové počátky brněnské sorabistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 2 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0.
 239. POSPÍŠIL, Ivo. Paměť bolí. Proudy. 2019, č. 1.
 240. POSPÍŠIL, Ivo. Panoráma ruského myšlení, kultury a vzdělání (Vozzrenija. Poučiteľnyje razmyšlenija vydajuščichsja otečestvennych dejatelej kuľtury, nauki i obrazovanija (XVIII-XX vv). I-II. Sostaviteľ V. P. Dёmin. Federaľnoje Gosudarstvennoje bjudžetnoje naučnoje učreždenije, Institut chudožestvennogo obrazovanija i kuľturologii Rossijskoj akademii obrazovanija. Moskva 2018. ISBN 978-5-905451-52-2). Slavica litteraria. 2019, č. 1, s. 116-117.
 241. POSPÍŠIL, Ivo. Pokračování osudu. Proudy. 2019, č. 1.
 242. POSPÍŠIL, Ivo. Polyfunkčnost ruské literárněvědné emigrace v meziválečném Československu. In Přednáška pro Literárněvědnou sposlečnost ČR, 18. listopadu 2019, Brno. 2019.
 243. POSPÍŠIL, Ivo. Působivé Brno. Proudy. 2019, č. 1.
 244. POSPÍŠIL, Ivo. Puškinova recepce na Slovensku (1988-2015) a její přesahy (Anton Eliáš, Mária Kusá, Alexandra Lukáčová: A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). Univerzita Komenského v Bratislavě 2018. ISBN 978-80-233-4465-4). Opera Slavica. 2019, č. 1, s. 79-83.
 245. POSPÍŠIL, Ivo. Romanopiskyně a literární vědkyně jedním dechem. Proudy. 2019, č. 1.
 246. POSPÍŠIL, Ivo. Rozhovor a zpověď: vykřičníky na otazníky. Proudy. 2019, č. 1.
 247. POSPÍŠIL, Ivo. Rozpaky z nové prózy. Proudy. 2019, č. 1.
 248. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská a mezinárodní pocta prof. Danuši Kšicové (Integracija i obrazovanije. Teorija i praktika meždisciplinarnych issledovanij. Posvjaščajetsja pamjati vydajuščegosja slavista Danuše Kšicovoj. Ed.: Oľga Stukalova, Jelena Olesina. Federaľnoje gosudarstvennoje bjudžetnoje naučnoje učreždenije „Institut chodožestvennogo obrazovanija i kuľturologii Rossijskoj akademii obrazovanija“. Moskva 2017. ISBN 978-5-905451-29-4). Nová rusistika. 2019, č. 1, s. 87-88.
 249. POSPÍŠIL, Ivo. Sarkastická sci-fi. Proudy. 2019, č. 1.
 250. POSPÍŠIL, Ivo. Sborník třinácti: mezi generacemi. In Sborník třinácti: mezi generacemi. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek-Galium, 2019. ISBN 978-80-88296-03-4.
 251. POSPÍŠIL, Ivo. Slovenský jazyk a literatura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 4 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0.
 252. POSPÍŠIL, Ivo. Současná ukrajinská poezie. Proudy. 2019, č. 1.
 253. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2019. s. 144-149, 5 s.
 254. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Andrej Gračov: Zkáza Sovětského svazu. Vzpomínky účastníka událostí, které dodnes ovlivňují světové dějiny. Grada, Praha 2017. Maxim Bahdanovič: Přetržený náhrdelník. Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2017. Bohuslav Trojan: Jsme každý jinde. Nakladatelství Trojan, Brno 2017). In Slovenské pohľady. 2019. s. 146-154.
 255. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Jindřich Zogata: Stopy Sibiří. Taškent – Irkutsk – Bajkal – Bratsk – Moskva 17. 8. – 25. 8. 2018. Jan Sojnek – nakladatelství Galium, Brno 2018. ISBN 978-80-906798-8-7. Dopisy Petra Bezruče. Vydáno v lednu 2018, uspořádal Petr Cetkovský, grafické zpracování Jan Petrák, tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o., Management knihy: Algomed s. r. o., neprodejné. František Všetička: Bezručova báseň. O poetice básníkovy poezie. Václav Lukeš – Poznání, Olomouc 2018. ISBN 978-80-87419-71-7. František Všetička: Fenomén formy. O poetice české poezie. Václav Lukeš – Poznání, Olomouc 2018). In Slovenské pohľady. 2019. s. 137-145.
 256. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Jiří Fiala, Marie Sobotková: Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století. Moravská zemská knihovna v Brně, Brno 2017. ISBN 978-80-7051-230-2. Normalizační Brno. Štatl Františka Kressy. Americký fond o. p. s., v nakladatelství Stilus Press s. r. o., Brno 2017. ISBN 978-80-87122-98-3. Dagmar Dorovská: Ten pravý okamžik. Obálku navrhla a ilustrovala autorka. Vydal a vytiskl Tribun EU, Brno 2018. ISBN 978-80-263-1404-2. Jitka Vodňanská: Voda, která hoří. Torst, Praha 2018. ISBN 978-80-7215-564-4). In Slovenské pohľady. 2019. s. 138-145, 9 s.
 257. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Jiří Poláček: Básnický rok. Munipress, Brno 2015. Brnox. Průvodce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny Šedé. Magistrát města Brna 2016. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Ed. Dušan Teplan. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2016. Semiotika literatúry. Zostavil Dušan Teplan. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2015). In Slovenské pohľady. 2019. s. 144-149.
 258. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Katerina Clarková: Moskva, čtvrtý Řím. Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931-1941. Academia, Praha 2016. Oleg Sus méně známý (a stejně neúprosný). Z Článků, Recenzí, Glosáře, Lektýrníku, Sami proti sobě a jiných rubrik Host do domu 1968. Připravil a editoval Ladislav Soldán za přispění dalších Susových posluchačů. Tribun EU, Brno 2017. Josef Bernard Prokop: Sámo, velký vládce Čechů a tajný vyslanec krále Clothara. Fortuna Libri Praha 2017). In Slovenské pohľady. 2019. s. 145-150.
 259. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Kosta Škoklev: Útěk za životem. Z macedónčiny preložil a prerozprával Ivan Dorovský. Tribun EU, Brno 2018. Jana Juhásová: Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Verbum, Ružomberok 2016. Jana Juhásová: Litanická forma od avantgardy po súčasnosť. Verbum, Ružomberok 2018. Jan Petránek: Hausboat na soutoku Volhy a Mississippi. Na vydanie pripravil Milan Pokorný. Radioservis, Praha 2018. Teťana Dzjuba, Serhij Dzjuba: Déšť s tvýma očima. Došč iz tvojimi očima. Výbor z básní. Vybrani virši. Brno 2018). In Slovenské pohľady. 2019. s. 143-149.
 260. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Marian Kechlibar: Zapomenuté příběhy. Vydalo nakladatelství Jiří Nosek – KLIKA, Praha 2018. ISBN 978-80-88088-99-8. Barbara Nesvadbová: Momentky. Ilustrace Iva Skřivánková. Euromedia Group, a. s. – Ikar, Praha 2018. ISBN 978-80-249-3722-9. Michael Doubek: Nepřizpůsobivost. Ilustrace Romana Benáková, doslovem opatřila Ivana Blahutová, obálka Michael Doubek, Vydalo naklad. Kmen, s. r. o., Křenovice 2017. Aleš Valenta: Německo – mýtus a realita. Institut Václava Klause, Praha 2018. ISBN 978-80-204-4961-0). In Slovenské pohľady. 2019. s. 147-152.
 261. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Milan Pokorný, ed.: V hlavní roli – rozhlas! Rozhlas jako literární hrdina v dílech vynikajících i zapomenutých představitelů české literatury. Zostavil a komentár napísal Milan Pokorný. Radioservis, Praha 2018. Karel Sýs: Bordel na kvadrát. Futura, Praha 2017. Květuše Lepilová: Cesty ke čtenářství. Vyprávějte si s námi. Edika Brno 2014). In Slovenské pohľady. 2019. s. 138-142.
 262. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Patrik Šenkár: Súradnice básnickej polyfónie Slovákov v Rumunsku. Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak 2016. Vlastimil Vondruška: Nitranská brána smrti. Hříšní lidé Království českého. MOBA, Brno 2016. Ladislav Jurkovič: Polibky, plivance a jiné zvyklosti. Básně (2015-2016). SURSUM, Brno 2016. Petr Hlaváček & Michal Stehlík (ed.): Rozdělený svět- Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Radioservis, Praha 2016). In Slovenské pohľady. 2019. s. 134-141.
 263. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Samomluvy Miroslava Macka. Jonathan Livingston, Praha 2017. ISBN 978-80-7551-042-6. Benjamin Kuras: Pohřbívání svobody. Eminent, Praha 2017. ISBN 978-80-7281-513-5. Michal Viewegh: Bůh v renaultu. Druhé město – Martin Reiner, Brno 2017, ISBN 978-80-7227-393-5. Ivo Odehnal, Jan Hrubý: Kozí balet. Miroslav Klepáček – Sursum, Brno 2016, ISBN 978-80-7323-300-6. Ivo Odehnal: Hnízdo srdce. Tribun EU, Brno 2017. ISBN 978-80-263-1181-2. Ivo Odehnal: Píseň o velkomoravské náušnici. Tribun EU, Brno 2016. ISBN 978-80-263-1138-6). In Slovenské pohľady. 2019. s. 144-149.
 264. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Sofija Andruchovyč: Felix Austria. Přel. Petr Ch. Kalina. Větrné mlýny, Brno 2017. Josef Straka: Cizí země. Próza. Cherm, Praha 2018. Ladislav Jurkovič: Až pod zuby slov. Básně z roku 2018. Tribun EU, Brno 2018. Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Eds: Martin Tichý, Jakub Sichálek. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018. Ivo Odehnal: Úklid neklidu – Neklid úklidu. Brno 2018). In Slovenské pohľady. 2019. s. 291-298.
 265. POSPÍŠIL, Ivo. Stará i nová jména, staré i nové pohledy. Proudy. 2019, č. 1.
 266. POSPÍŠIL, Ivo. Staronové pohledy: Lev Tolstoj dnešníma očima (Recepcija ličnosti i tvorčestva Ľva Tolstogo. Ed.: Lija Jefimovna Buškanec. Kazanskij federaľnyj universitet, Kazań 2017). Nová rusistika. 2019, č. 1, s. 78-84.
 267. POSPÍŠIL, Ivo. T. G. M.: Problém filozofie osobnosti, jeho vztahy a souvislosti. In Filozofie jako životní cesta : Ad Honorem Jan Zouhar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 61-72. ISBN 978-80-210-9457-4.
 268. POSPÍŠIL, Ivo. Třikrát ve znamení poezie tří národů. Slavica litteraria. 2019, č. 2, s. 139-142.
 269. POSPÍŠIL, Ivo. Universaľnyj charakter russkoj literatury v stadiaľnom češskom osveščenii v peripetijach XIX-XXI vekov (neskoľko zametok). 1. vyd. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2019. 14 s. ISBN 978-5-9273-2754-6.
 270. POSPÍŠIL, Ivo a Lenka PAUČOVÁ. Ústav slavistiky. Východiska a perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 115 s. ISBN 978-80-210-9287-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9287-2019.
 271. POSPÍŠIL, Ivo a Lenka PAUČOVÁ. Ústav slavistiky. Východiska a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 115 s. ISBN 978-80-210-9286-0.
 272. POSPÍŠIL, Ivo. Ústav slavistky: východiska a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 6 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0.
 273. POSPÍŠIL, Ivo. Válka/vojna/vojáci jako generující páteř morfologie próz Aloise Jiráska v slovanských a světových souvislostech. Proudy. Brno, 2019, roč. 9, č. 1, s. 1-14. ISSN 1804-7246.
 274. POSPÍŠIL, Ivo. Ve světě ekfráze: cesta k syntéze a aplikaci (Teorija i istorija ekfrasisa: itogi i perspektivy izučenija. Kollektivnaja monografija pod naučnoj redakcijej Taťjany Avtuchovič pri učastii Romana Mnicha i Taťjany Bosunovskoj. Institut regionaľnoj kuľtury i literaturovedčeskich issledovanij imeni Franciška Karpińskogo v Sedľcach. Kijevskij nacionaľnyj universitet im. Tarasa Ševčenko. Grodnenskij gos. universitet im. Janki Kupaly. Siedlce 2018. 703 s. ISBN 978-83-6484-30-6). In Slavica litteraria. 2019. s. 126-128.
 275. POSPÍŠIL, Ivo. Vědecká i metodická monografie o současné ruské próze. Opera Slavica. 2019, č. 1, s. 60-65.
 276. POSPÍŠIL, Ivo. Vvedenije: Dostojevskij: tradicija i novyje podchody. In Dostojevskij: sostojanije issledovanija i sovremennoje značenije. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek-Galium, 2019. s. 5-6. ISBN 978-80-88296-06-5.
 277. POSPÍŠIL, Ivo. Výjimečná syntéza. Proudy. 2019, č. 1.
 278. POSPÍŠIL, Ivo. Vynikající studie a edice učebnice Petra Bicilliho z dílny bulharské rusistky: přínos, úskalí, výzva. Philologia Rossica. 2019, č. 1, s. 140-144.
 279. POSPÍŠIL, Ivo. Výzvy současnosti : nová témata české a slovenské literatury (2000-2017). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek-Galium, 2019. ISBN 978-80-88296-05-8.
 280. POSPÍŠIL, Ivo. Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000-2017). In Opera Slavica. 2019. s. 51-52.
 281. POSPÍŠIL, Ivo. Výzvy současnosti: o české a slovenské literatuře 2000-2017. In Slavica litteraria. 2019. s. 141-142.
 282. POSPÍŠIL, Ivo. Ztracený svět, drásavá nostalgie. Nová rusistika. 2019, č. 2, s. 65-73.
 283. POSPÍŠIL, Ivo. Život v literatuře a s literaturou. In Přednáška pro Literárněvědnou společnost ČR, 11. prosince 2019, České Budějovice. 2019.
 284. 2018

 285. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnské kolokvium o N. S. Leskovovi. In Novaja rusistika. 2018. s. 95-97.
 286. POSPÍŠIL, Ivo. Cenná dokumentace. Proudy. 2018, č. 2.
 287. POSPÍŠIL, Ivo. Co zbylo z našeho/jejich humanismu. In Proudy. 2018.
 288. PAUČOVÁ, Lenka, Ivo POSPÍŠIL a Miloš ZELENKA. Česká slavistika 2018. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2018. 209 s. ISBN 978-80-88296-00-3.
 289. POSPÍŠIL, Ivo. Češskij Leskov i jego moravskij perevodčik. In Pospíšil, Ivo. Leskov i vokrug. Konteksty tvorčestva i sostojanije sovremennogo leskovovedenija. 1 vyd. Brno: Ústav slavistiky Masarykovy univerzity, 2018. s. 145-155. ISBN 978-80-906798-6-3.
 290. POSPÍŠIL, Ivo. Dionýz Ďurišin a Andrej Červeňák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov. Slovenské pohľady. 2018, roč. 134, č. 1, s. 34-42. ISSN 1335-7786.
 291. POSPÍŠIL, Ivo. Dvakrát Soldán/Jurkovič. Proudy. 2018, č. 2.
 292. POSPÍŠIL, Ivo. Dvakrát stále záhadný Bezruč. Proudy. 2018, č. 2.
 293. POSPÍŠIL, Ivo. Edice Romana Jakobsona s otazníky. In Slavica litteraria. 2018. s. 130-133.
 294. POSPÍŠIL, Ivo. Fascinující kniha historika a bohemisty / slavistky a polonistky z Olomouce. Proudy. 2018, č. 2.
 295. POSPÍŠIL, Ivo. Jak na historické osobnosti: kritické pochopení. Proudy. 2018, č. 2.
 296. POSPÍŠIL, Ivo. K metodologii ekfrasisa : ekfrasis i areaľnyj kontekst (kejs-stadi o poezii i proze areala zapadnoj Moravii). In Avtuchovič, Taťjana; Mnich, Roman; Bovsunovskaja, Taťjana. Teorija i istorija ekfrasisa : itogi i perspektivy izučenija. 1. vyd. Siedlce: Institut regionaĺnoj kuĺtury i literaturovedčeskich issledovanij imeni Franciška Karpińskogo v Sedľcach, Kijevskij nacionaĺnyj universitet imeni Tarasa Ševčenko, Grodnenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2018. s. 103-114. ISBN 978-83-64884-30-6.
 297. POSPÍŠIL, Ivo. Kniha není mrtvá. In Proudy. 2018. ISSN 1804-7246.
 298. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila. In Romboid. 2018. s. 65-70.
 299. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila. Filozofie lidského života (Etela Farkašová: Obloha plná odlietajúcich vtákov. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2016). Prezident a vášeň: odvrácené strany jednoho milostného vztahu (Petr Zídek: Utajená láska prezidenta Masaryka Oldra Sedlmayerová (1884-1954). Euromedia Group – Knižní klub, edice Universum, Praha 2017). In Romboid. 2018. s. 158-163.
 300. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila. (Ján Štrasser: Osem vytrvalých. Rozhovory s knižnými vydavateľmi na Slovensku. Literárne informačné centrum, Bratislava 2017. ISBN 978-80-8119-104-6. Michal Viewegh: Muž a žena. Euromedia Group, a. s., Praha 2018. ISBN 978-80-249-3584-3. Ladislav Jurkovič: Stále se slovy. Básně 2017-2018. Tribun EU, Brno 2018). In Romboid. 2018. s. 154-160.
 301. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila (Michal Macháček: Gustáv Husák. Vyšehrad, Praha 2017. ISBN 978-80-7429-388-7. Jevgenij Vodolazkin: Letec. Dobrovský, Praha 2018, přel. Zdeňka Vychodilová. ISBN 978-80-7390-707-5). In Romboid. 2018. s. 65-70.
 302. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila. (Vladimír Křivánek: Svědomí slova. Český PEN Klub v proměnách doby. Vydalo České centrum Mezinárodního PEN Klubu pro potřeby PEN Klubu a odborné veřejnosti. Praha 2016. Milan Blahynka: Byla jednou jedna…básnická generace takzvaných pětatřicátníků (dissertatio apologetica). Vydáno s podporou klubu GUE/NGL v EP, vytiskl Typos, závod Klatovy 2017). In Romboid. 2018. s. 140-145.
 303. POSPÍŠIL, Ivo. Komplementární materiál k článku Ľubomíra Ďuroviče v čas. Romboid. O udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi. In Proudy. 2018. ISSN 1804-7246.
 304. POSPÍŠIL, Ivo. Koncepcija tvorčestva Jurija Feďkoviča v monografii Mečislava Krgouna v kontekste brnenskoj literaturovedčeskoj slavistiki. In Borkowski, Andrzej; Mnich, Roman. Galicja 1916 : Plus/minus dziesięć lat. Przestrzenie dyskursów: historia, literatury, kultury, język. 1. vyd. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe IKR(i)BL, 2018. s. 147-159. ISBN 978-83-64884-42-9.
 305. POSPÍŠIL, Ivo. Konfrontácie. Sugestivita na hraně fact and fiction (Anton Baláž: Povedz slovo čisté. Literárne informačné centrum, Bratislava 2017). In Romboid. 2018. s. 39-42.
 306. PAUČOVÁ, Lenka, Ivo POSPÍŠIL a Miloš ZELENKA. Kontexty literární vědy VIII. In Kontexty literární vědy VIII. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2018. 182 s. ISBN 978-80-263-1426-4.
 307. POSPÍŠIL, Ivo. Kontinent Rusko v nové sbírce Jindřicha Zogaty. Proudy. 2018, č. 2.
 308. POSPÍŠIL, Ivo. Labyrinty literárněvědné terminologie. Philologia. Bratislava, 2018, roč. 28, č. 2, s. 7-20. ISSN 1339-2026.
 309. POSPÍŠIL, Ivo. Levoboček: Původ T. G. M. tentokrát jako beletrie. Proudy. 2018, č. 2.
 310. POSPÍŠIL, Ivo. Literární historie jako reflexe paměti a hodnoty (se zřetelem k slovanským literaturám). In Paučová, Lenka; Šaur, Josef. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 7-18. ISBN 978-80-210-9095-8.
 311. POSPÍŠIL, Ivo a Zelenka MILOŠ. Looking at the Past and Present of Czech and Slovak Literary Development from the Central European and European Perspective. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2018, roč. 104, č. 2, s. 327-351. ISSN 0037-6922.
 312. POSPÍŠIL, Ivo. Lyrika jako život. Proudy. 2018, č. 2.
 313. POSPÍŠIL, Ivo. Maxim Gorkij : Vynořování epoch z hlubin zapomnění. In Maxim Gorkij : Něžná síla. Výbor z textů pro 21. století. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2018. s. 195-207. ISBN 978-80-906798-7-0.
 314. POSPÍŠIL, Ivo. Mezi sexuálním receptářem a atraktivní povídkou. Proudy. 2018, č. 2.
 315. POSPÍŠIL, Ivo. Monografie otvírající nový prostor. In Slavica litteraria. 2018. s. 133-135.
 316. POSPÍŠIL, Ivo. Mozaika „obrazů“ střední Evropy aneb problém výkladu a koncepce. In Slavica litteraria. Brno, 2018. s. 119-123.
 317. POSPÍŠIL, Ivo. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky aneb problém konjunkturalismu. Proudy. 2018, č. 2.
 318. POSPÍŠIL, Ivo. Niterná reflexe současnosti. Proudy. 2018, č. 2.
 319. POSPÍŠIL, Ivo. Nostalgický návrat, nebo skrytá výzva k revitalizaci minulosti? Proudy. 2018, č. 2.
 320. POSPÍŠIL, Ivo. Nostalgie a naděje. Proudy. 2018, č. 2.
 321. POSPÍŠIL, Ivo. O postsekulárním myšlení. In Slavica litteraria. 2018. s. 151-152.
 322. POSPÍŠIL, Ivo. Od metodiky výuky literatury k teorii, eseji a interview: invenční texty Iriny Kalusové. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 72-78.
 323. POSPÍŠIL, Ivo. Od sjednocení k multikulturalismu. Proudy. 2018, č. 2.
 324. POSPÍŠIL, Ivo. Odehnalova nová sbírka. Proudy. 2018, č. 2.
 325. POSPÍŠIL, Ivo. Osud člověka v rozbouřené době aneb Chvála rovnováhy. In Proudy. 2018. ISSN 1804-7246.
 326. POSPÍŠIL, Ivo. Podněty díla Petra Bicilliho. In Opera Slavica. 2018. s. 71-76.
 327. POSPÍŠIL, Ivo. Poezie Ladislava Soldána jako způsob přežití. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 9 s. Poetika poézie a jej prekladu : venované životnému výročiu básníka, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. ISBN 978-80-223-4638-2.
 328. POSPÍŠIL, Ivo. Politická a akademická objednávka v literární vědě a dvě témata: postsekularismus a ekfráze. In Pospíšil, Ivo; Paučová, Lenka; Zelenka, Miloš. Kontexty literární vědy VIII. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2018. s. 143-162. ISBN 978-80-263-1426-4.
 329. POSPÍŠIL, Ivo. Politika a literatura : mezi službou, negací, partnerstvím a spojenectvím. In Sommer, Jaroslav. Dialog kultur IX. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Hradec Králové 17.-18. ledna 2017. 1 vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018. s. 7-24. ISBN 978-80-7435-728-2.
 330. POSPÍŠIL, Ivo. Poněkud opožděná recenze na důležitou knihu. In Novaja rusistika. 2018. s. 89-94.
 331. POSPÍŠIL, Ivo. Problémy literární vědy dnes. In Slavica litteraria. 2018. s. 159.
 332. POSPÍŠIL, Ivo. První brněnské kolokvium o N. S. Leskovovi. In Slavica litteraria. 2018. s. 155-156.
 333. POSPÍŠIL, Ivo. Příběhy zlomu. Proudy. 2018, č. 2.
 334. POSPÍŠIL, Ivo. Romany Maksima Goŕkogo i Serebrjanyj vek: tradicii češskogo pročtenija. In Pálušová, Martina; Varga, Patrik; Chadaeva, Olga. Olomoucké dny rusistů 7.-8. 9. 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 287-298, 13 s. ISBN 978-80-244-5361-3.
 335. POSPÍŠIL, Ivo. Rozhlas jako téma. In Proudy. 2018. ISSN 1804-7246.
 336. POSPÍŠIL, Ivo. Silná kniha bez senzací. Proudy. 2018, č. 2.
 337. POSPÍŠIL, Ivo. Slovanský svět: studie na počest ruského polonisty. In Opera Slavica. 2018. s. 67-71.
 338. POSPÍŠIL, Ivo. Solženicyn komplexně: tvorba, Polsko a emigrace. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 68-72.
 339. POSPÍŠIL, Ivo. Spor jako jádro literatury a několik otázek. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 65-68.
 340. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Jiří Janoušek: Byl jsem u toho: Když Lendl stoupal na tenisový trůn, Werich uzavíral svou životní pouť, Hušák vsadil SAZKU od hry o arénu. Práh, Praha 2016. Miroslav Florian: Polní tráva. Vybrané básně. Editori: Ivana Blahutová a Karel Sýs. K 85. výročiu narodenia a k 20. výročí úmrtia Miroslava Floriana vydalo Nakladatelství Kmen. Praha 2016. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. Edice Spisovatelé Těšínska, 2. díl. Těšínská tiskárna, Opava 2016. Slováci a ľudovodemokratický režim. Zápas o Slovensko. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIIIb. Literárne informačné cent. In Slovenské pohľady. 2018. s. 144-149.
 341. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Almanach Kmene 2015. Od války k válce. Nakladatelství Kmen, s. r. o., Křenovice 2015. Karel Sýs: Básně všeho druhu. Ilustrace Kamil Lhoták. Vydavatelství Zdenka Brožová, Periskop, v edici Báseň na sobotu, sv. 28. Příbram 2015. Ladislav Vencálek, Antonín Hošťálek: Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava. Moravskoslezský kruh, Brno 2016. Kristián Chalupa: Osobnosti, lidé a podlidé. Sursum, Brno 2015). In Slovenské pohľady. 2018. s. 149-154, 5 s.
 342. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Almanach Kmene 2015. Od války k válce. Nakladatelství Kmen, s. r. o., Křenovice 2015. Karel Sýs: Básně všeho druhu. Ilustrace Kamil Lhoták. Vydavatelství Zdenka Brožová, Periskop, v edici Báseň na sobotu, sv. 28. Příbram 2015. Ladislav Vencálek, Antonín Hošťálek: Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava. Moravskoslezský kruh, Brno 2016. Kristián Chalupa: Osobnosti, lidé a podlidé. Sursum, Brno 2015). In Slovenské pohľady. 2018. s. 149-154. ISSN 1335-7786.
 343. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Helga Flatlandová: Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď. Přeložila a doslov napsala Miluše Juříčková. Větrné mlýny, Brno 2015. Každodenní život v Československu 1945/48-1989. Ed.: Jaroslav Pažout. Ústav pro studium totalitních režimů, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Praha – Liberec 2015. Michael Žantovský: Ochlazení. Špionážní thriller z blízké budoucnosti. Prostor, Praha 2016). In Slovenské pohľady. 2018. s. 145-150.
 344. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Jacek Baluch, Piotr Gierowski: Czesko-polski słownik terminów literackich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016. ISBN 978-83-233-4066-9, e-ISBN 978-83-233-9375-7. Markéta Pravdová, ed.: Čeština nově od A do Ž. Academia, Praha 2016. Jiří Kamen: Češi patří k Vídni aneb Třicet dva výprav do Vídně v českých stopách. Mladá fronta 2014. Jindřich Zogata: Zdař Bůh. Pocta Páteru Oldřichovi. Jan Sojnek-Galium, Brno 2016. Jindřich Zogata: MIMOdeníky MIMOvěku Neuzavřené letokruhy. Jan Sojnek-Galium, Brno 2016.). In Slovenské pohľady. 2018. s. 296-301.
 345. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Jan A. Novák: Utajené osobnosti českých dějin. Vědci, vynálezci a podnikatelé, na které se mělo zapomenout. Alpress, Frýdek-Místek 2014. Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016. Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016. Ľubica Schmarcová (zost.): Autor a subjekt. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016. Eduard Bass: Koráb pohádek. In Slovenské pohľady. 2018. s. 148-153.
 346. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Jan Bauer: Převratné události v českých dějinách. Alpress, Frýdek-Místek 2015. Libor Budinský: Šílenství slavných. Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2014. Erik Fredrik Malt, Miluše Juříčková: Leo Eitinger – život a dílo. Studie k česko-norským kulturním vztahům. Albert, Boskovice, Masarykova univerzita, Brno 2016. Vánoční písně evropských národů. Upravil Milan Dvořák. Klavír. Vydavatelství a nakladatelství Český rozhlas, Praha 2016. Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016). In Slovenské pohľady. 2018. s. 143-149, 6 s.
 347. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Jan Rychlík, Bohdan Zilynskyj, Paul Robert Magocsi: Dějiny Ukrajiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015. Jaroslav Pánek: Češi a Jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů. Vydáno s podporou Společnosti přátel jižních Slovanů. Tribun EU, Brno 2015. Ivan Jackanin: Miť blyskavki (Okamih blesku). Spilka ukrajinskych pis’mennykiv Slovaččyny, Prjašiv 2015. Miž Karpatami i Tatrami, vypusk 24. Užhorod, Poligrafcentr „Lira“, 2016. Novela Jána Hrušovského Dve sestry v ukrajinskom preklade Ivana Jackanina. Karol Csiba: Privátne – verejné – autobiografické (v memoároch a publicist. In Slovenské pohľady. 2018. s. 143-149.
 348. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Literárna kontinuita stredom pozornosti. Kontinuita a miera kreativity. Eds: Marta Keruľová, Silvia Lauková. Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry. Nitra 2015. Július Pašteka: Takto som ich poznal. Edícia Siete, Literárne informačné centrum, Bratislava 2015. Jubilant – slavista s dušou básnika. Ivan Dorovský: Bibliografie. Brno 2016. Ivan Dorovský: Studia balkanica et slavica II. Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, mimo edici Knihovnička poezie a prózy jižních Slovanů, sv. 19, TRIBUN EU 2016). In Slovenské pohľady. 2018. s. 143-148.
 349. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Literatúra v kognitívnych súvislostiach. Ed. Jana Kuzmíková. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2014. Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia. Kľučové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. Eds: Anton Eliáš, Michal Babiak. Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty, Univerzita Komenského, Bratislava 2016. Renáta Bojničanová: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2015. Jiří Vacek: Slovanská knihovna - můj osud. Mozaika vzpomínek. N. In Slovenské pohľady. 2018. s. 296-301.
 350. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Ondřej Bláha: Jazyky střední Evropy. Univerzita Palackého, Olomouc 2015. Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo: O nový československý model socialismu. Čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2015. František Všetička: Olomouc literární III. O literárních tvůrcích spjatých s Olomoucí. Poznání, Olomouc 2015. Renata Putzlacher-Buchtová: V kavárně Avion, která není. Vydal Spolek – Towarzystwvo AVION, Český Těšín 2016. Renata Putzlacher: Hra-nic-e. Hudebně-scénický slalom Broumovskem s komentáři autorky. In Slovenské pohľady. 2018. s. 145-151.
 351. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Originální konfese dneška: ale co dál? Petr Bláha: Týdenní předčasnosti. Soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát. Dauphin, Praha 2015. Miloš Urban: Urbo kune. Paralelní román. Argo, Praha 2015. Pavel Janoušek: Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou. Úvod povahopisný. Academia, Praha 2014). In Slovenské pohľady. 2018. s. 147-152.
 352. POSPÍŠIL, Ivo. Šedesátiny doc. Jiřího Gazdy. In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 98-100.
 353. POSPÍŠIL, Ivo. The Secular, the Sacral, and the Three Stages of the Postsecular in Russian Literature: The Past and the Present. In Sosnowska, Danuta; Drzewiecka, Ewelina. The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postseculat Thought. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. s. 178-188. ISBN 978-83-235-3725-0. doi:10.31338/uw.9788323537175.
 354. POSPÍŠIL, Ivo. Tomuto světu už nerozumím…. In Proudy. 2018. ISSN 1804-7246.
 355. POSPÍŠIL, Ivo. Tři listy o sovětské literatuře Alfreda Ljudvigoviče Bema : ruský fenomén a střední Evropa. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes : proměny koncepcí II. 1 vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2018. s. 163-175. ISBN 978-80-88296-01-0.
 356. POSPÍŠIL, Ivo. Únor 1948: spory pokračují, pochybnosti zůstávají. Proudy. 2018, č. 2.
 357. POSPÍŠIL, Ivo. Utopie i dystopie našeho času. Proudy. 2018, č. 2.
 358. POSPÍŠIL, Ivo. Valentin Rasputin glazami čechov (Portret i vokrug: neskoĺko štrichov). Stephanos. 2018, roč. 27, č. 1, s. 194-199. ISSN 2309-9917.
 359. POSPÍŠIL, Ivo. Varšavská konference o Alexandru Solženicynovi a emigraci. In Novaja rusistika. 2018. s. 97-98.
 360. POSPÍŠIL, Ivo. Vozdejstvije russkoj literatury i russkogo literaturovedenija na mirovoj literaturnyj process. In Pospíšil, Ivo; Paučová, Lenka; Zelenka, Miloš. Česká slavistika 2018. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2018. s. 157-177. ISBN 978-80-88296-00-3.
 361. POSPÍŠIL, Ivo. Vrchol třídílné série o vzájemném zrcadlení. Proudy. 2018, č. 2.
 362. POSPÍŠIL, Ivo. „Vybrané příběhy“ filozofa literatury Olega Marčenka. In Slavica litteraria. 2018. s. 143-145.
 363. POSPÍŠIL, Ivo. Výrazná osobní reflexe člověka a světa. In Proudy. 2018.
 364. POSPÍŠIL, Ivo. Vzpomínka na prof. Stanislava Žažu. In Proudy. 2018. ISSN 1804-7246.
 365. POSPÍŠIL, Ivo. Zásadní kniha o tvaru české poezie. Proudy. 2018, č. 2.
 366. POSPÍŠIL, Ivo. Zvláštní jubileum aneb Míjení... In Proudy. 2018.
 367. POSPÍŠIL, Ivo. Žanrovyje innovacii i recepcija Faddeja Venediktovicha Bulgarina v češskoj srede. Pytannia literaturoznavstva. 2018, roč. 97, č. 1, s. 191-208. ISSN 2306-2908.
 368. POSPÍŠIL, Ivo. Žanrovyje poiski v proizvedenijach A. Solženicyna. In Dąbrowska, Magdalena; Głuszkowski, Piotr. Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja. 1 vyd. Warszawa – Toruń: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warsawskiego, 2018. s. 65-72. ISBN 978-83-64869-21-1.
 369. 2017

 370. POSPÍŠIL, Ivo. Balkán jako osudový průsečík. In Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 25-26. ISBN 978-80-7028-492-6.
 371. POSPÍŠIL, Ivo. Brnenskaja slavistika : tradicii, metodologija, dejateľnosť i perspektivy. In Josef Dohnal. Revitalizace hodnot : umění a literatura III. 1 vyd. Brno: Tribun EU, 2017. s. 7-21. ISBN 978-80-263-1305-2.
 372. POSPÍŠIL, Ivo. Cena Ivana Franka 2017. In Slavica litteraria. 2017. s. 164-165, 1 s. ISSN 1212-1509.
 373. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Slavistična revija. Slavistična revija, 2017. ISSN 0350-6894.
 374. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Studi slavistici. Studi slavistici, 2017. ISSN 1824-7601.
 375. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Studia Filologiczne. Studia Filologiczne, 2017. ISSN 2300-5459.
 376. POSPÍŠIL, Ivo. Danuše Kšicová jako rusistka. In Novaja rusistika. 2017. s. 107-110. ISSN 1803-4950.
 377. POSPÍŠIL, Ivo. Dopisy jako svědectví životní křižovatky (Korespondence Tomáše Masaryka a Zdenky Šemberové). Philologia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, roč. 27, č. 2, s. 21-34. ISSN 1339-2026.
 378. POSPÍŠIL, Ivo. Důkladná revize, srovnání a rehabilitace jako záloha pro budoucnost (Roman Jakobson a Dmytro Čyževskyj). (Oksana Blashkiv – Roman Mnich: Dmitrij Čiževskij versus Roman Jakobson. Redakcja tomu: Roman Bobryk. Opuscula Slavica Sedlcensia, tom VI, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplynarnych, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Siedlce 2016). In Novaja rusistika. 2017. s. 98-103. ISSN 1803-4950.
 379. POSPÍŠIL, Ivo. Důvěra a svoboda (glosa). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 380. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě dobrá podloží k širší debatě (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016. Ľubica Schmarcová (zost.): Autor a subjekt. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 381. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě knihy Libora Martinka (Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. Edice Spisovatelé Těšínska, 2. díl. Těšínská tiskárna, Opava 2016. Libor Martinek: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016). In Slavica Litteraria. 2017. ISSN 1212-1509.
 382. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě osobnosti v oblouku století: polský Karamzin a poněkud český Balmont. In Novaja rusistika. 2017. s. 83-87. ISSN 1803-4950.
 383. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě publikace o symbolu a symbolice (Ludmila Mnich: Zameťte čislo, gospoda...“: čislovoj simvolizm v russkoj poezii XX veka. Opuscula Slavica Sedlcencia, tom IX. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Siedlce 2016. Mirgorod 2016, N. 1 (7). Jevropejskij simvolizm i teorija literatury XX veka. Antropologija literaturnych proizvedenij). In Novaja rusistika. 2017. s. 95-97. ISSN 1803-4950.
 384. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě rusistické práce a jedna edice z ostrého zorného úhlu (Taťjana Avtuchovič: Ritorika. Žizń. Literatura. Issledovanija po istorii russkoj literatury XVIII veka. „Limarius“, Minsk 2015; Nesčastnyj Nikanor, ili Priključenije žizni rossijskogoi dvorjanina N********. Izdanije podgotovila T. J. Avtuchovič. Literaturnyje pamjatniki, RAN, „Nauka“, Sankt-Peterburg 2016; Taťjana Avtuchovič: „Šag v storonu ot sobstvennogo tela…“ Ekfrasisy Iosifa Brodskogo. Slavica Sedlcensia, Opuscula, tom X, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016). In Slavica Litteraria. 2017. s. 128-132. ISSN 1212-1509.
 385. POSPÍŠIL, Ivo. Editorial. In Novaja rusistika. 2017. s. 5-6. ISSN 1803-4950.
 386. POSPÍŠIL, Ivo. Glosa o dějinné spravedlnosti (Masaryk a Durdík). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 387. POSPÍŠIL, Ivo. Historie s lehkou ironií. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 388. POSPÍŠIL, Ivo. Inspirující monografie: problém menšinové literatury (Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. Edice Spisovatelé Těšínska, 2. díl. Těšínská tiskárna, Opava 2016). 2017. ISSN 1804-7246.
 389. POSPÍŠIL, Ivo. Jak se nestát světovým (O J. M. Troskovi). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 390. POSPÍŠIL, Ivo. Jaroslav Burian (15 sentjabrja 1922 Česká Třebová – 7 ijulja Pariž 1980) – češskij rusist na grani epoch : neizbežnosť treťjego puti. In Marina Urtminceva, Ivo Pospíšil. Jaroslav Burian : Stanovlenie i razvitije žanra romana v tvorčestve Maksima Goŕkogo. Monografija. Nižnij Novgorod: Izdateľstvo Nižnegorodskogo gosuniversiteta, 2017. s. 5-15. ISBN 978-5-91326-385-8.
 391. POSPÍŠIL, Ivo. Karamzin jako Rus a Evropan: podstatné je v detailu a na okraji. In Slavica litteraria. 2017. s. 125-127. ISSN 1212-1509.
 392. POSPÍŠIL, Ivo. Klíčové dílo o Ivanu Kraskovi (Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 393. PAUČOVÁ, Lenka, Ivo POSPÍŠIL a Miloš ZELENKA. Klíčové problémy současné slavistiky. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2017. 222 s. ISBN 978-80-906798-3-2.
 394. POSPÍŠIL, Ivo. Kniha k zamyšlení i činu (Brnox. Průvodce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny Šedé. Magistrát města Brna 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 395. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila. In Romboid. 2017. s. 143-150. ISSN 0231-6714.
 396. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila. (Ladislav Franek: Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav svetovej literatúry SAV, Nitra – Bratislava 2016. Yuval Noah Harari: Sapiens. Úchvatný i úděsný příběh lidstva. Přel. Anna Pilátová, Leda/Rozmluvy, Praha 2013). In Romboid. 2017. s. 146-153. ISSN 0231-6714.
 397. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila. Nad dvěma moderními/postmoderními klasiky. (Milan Kundera: Život je jinde. Román s doslovem Clauda Roye a poznámkou autora. K vydání připravila Jitka Uhdeová. Brno: Atlantis, 2016. Bohumil Hrabal: Spisy 5. Život bez rukávů. Autobiografická trilogie. Eds: Václav Kadlec, Jiří Pelán. K vydání připravili Milada Chlíbcová, Jaroslava Janáčková, Milan Jankovič a Václav Kadlec. Doslov Milan Jankovič: Psaní proudem – autobiografická trilogie, 1996, 2016. Praha: Mladá fronta, 2016). In Romboid. 2017. s. 162-166. ISSN 0231-6714.
 398. POSPÍŠIL, Ivo. Knihy mesiaca Iva Pospíšila. Velké dílo celebrity a jeho okraje (Umberto Eco: Od hlouposti k šílenství. Zprávy o tekuté společnosti. Přeložila Helena Letgerporer, Gabriela Chalupská a Kateřina Vinšová. Praha: Argo, 2016). Zaujetí i zklamání: Český think tank znovu v akci (Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn, eds: Na rozhraní. Krize a proměny současného světa. Praha: Vyšehrad, 2016). In Romboid. 2017. s. 94-103. ISSN 0231-6714.
 399. POSPÍŠIL, Ivo. Knižky mesiaca Iva Pospíšila. Opus magnum Vladimira Nabokova jako konec našeho světa (Vladimir Nabokov: Ada aneb Žár. Rodinná kronika (Ada or Ardor: Family Chronicle; původně 1969). Přel. Pavel Dominik. Paseka, Praha 2015). Pozdní, zralý sběr (Vladimír Křivánek: Vrátka do ticha. Grafiky Miloslav Pollcar. Doslov Jan Hejk. Doslov Vilma Hubáčková. Pedagogická fakulta, Hradec Králové 2016. Olomouc 2016). In Romboid. 2017. s. 146-151. ISSN 0231-6714.
 400. PAUČOVÁ, Lenka, Ivo POSPÍŠIL a Miloš ZELENKA. Kontexty literární vědy VII. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2017. 195 s. ISBN 978-80-263-1304-5.
 401. POSPÍŠIL, Ivo. Lidské osudy optikou novináře (Jiří Janoušek: Byl jsem u toho: Když Lendl stoupal na tenisový trůn, Werich uzavíral svou životní pouť, Hušák vsadil SAZKU do hry o arénu. Práh, Praha 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 402. POSPÍŠIL, Ivo. Literatura v soukolí neklidné doby. In Romboid. 2017. s. 92-101. ISSN 0231-6714.
 403. POSPÍŠIL, Ivo. Marie Sobotková jako slavistka a komparatistka. In Polonistka a bohemistka Marie Sobotková. Sborník k životnímu jubileu. Vydání první. Praha: Verbum, 2017. s. 45-50. ISBN 978-80-87800-41-6.
 404. POSPÍŠIL, Ivo. Modernizace v literatuře západních a jižních Slovanů. In Opera Slavica. 2017. s. 51-53. ISSN 1211-7676.
 405. POSPÍŠIL, Ivo. Nasuščnyje voprosy leskovovedenija, Leskov v češskoj srede. In Dohnal, Josef. Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel). Vydání první. Brno: Tribun EU, 2017. s. 87-97. ISBN 978-80-263-1306-9.
 406. POSPÍŠIL, Ivo. Názory ostře řezané. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 407. POSPÍŠIL, Ivo. Neskoľko zametok po povodu koncepcii Maksima Goŕkogo i russkoj literatury v treťjem tome Rossii i Jevropy T. G. Masarika. Pamjati Aleksandra Andrejeviča Smirnova (1941-2014). Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 10, č. 2, s. 71-81. ISSN 1803-4950.
 408. POSPÍŠIL, Ivo. Nová ruská literatura. In Romboid. 2017. s. 51-59. ISSN 0231-6714.
 409. POSPÍŠIL, Ivo. Novaja mifizacija/idolatrizacija i demifizacija/deidolatrizacija – T. G. Masarik i Jan Masarik. In Kozak, Ewa. Nacionaľnyje mify v literature i kuľture. Sedľce: Jestestvenno-gumanitarnyj universitet v g. Sedľce, Institut neofilologii i meždisciplinarnych issledovanij, Poznanskoje obščestvo druzej nauki, Filosofskij fakuľtet Universiteta Mateja Bela v Banskoj Bystrice, 2017. s. 23-33. ISBN 978-83-64415-97-5.
 410. POSPÍŠIL, Ivo. O Haliči v prostoru dějin, kultury, literatury a jazyka. In Slavica litteraria. 2017. s. 160-161, 1 s. ISSN 1212-1509.
 411. POSPÍŠIL, Ivo. O některých aspektech brněnské filologické rusistiky. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Paučová, Lenka. Klíčové problémy současné slavistiky. Vydání první. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. s. 159-172. ISBN 978-80-906798-3-2.
 412. POSPÍŠIL, Ivo. O reformační kultuře v Lodži. In Slavica litteraria. 2017. s. 156-157. ISSN 1212-1509.
 413. POSPÍŠIL, Ivo. Odehnalův triptych z různých dob. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 414. POSPÍŠIL, Ivo. Odešel polonista, slavista a dobrý člověk Jarmil Pelikán. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 415. POSPÍŠIL, Ivo. Osvědčené kvality. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 416. POSPÍŠIL, Ivo. Perešagnuť porog epoch. Nikolaj M. Karamzin i jego pozicija začinatelja. In Autukhovich, Tatsiana. Nikolaj Karamzin v dialoge epoch i kuĺtur. Siedlce: Wydawnictwo IKR[i]BL, 2017. s. 9-15. Colloquia Litteraria Sedlcensia, Studia Minora, 10. ISBN 978-83-64884-64-1.
 417. POSPÍŠIL, Ivo. Podoby a proměny židovství : Jiří Weil (1900-1959). Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 10, č. 1, s. 81-93. ISSN 1803-4950.
 418. POSPÍŠIL, Ivo. Poezie a čas (Jiří Poláček: Básnický rok. Munipress, Brno 2015). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 419. POSPÍŠIL, Ivo. Pohádky v dárkovém balení (Eduard Bass: Koráb pohádek. Edičně připravila Hedvika Landová. Ilustrace Petr Korunka. Munipress, Masarykova univerzita, Brno 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 420. POSPÍŠIL, Ivo. Polsky psaná monografie o Komenském: polsko-německý pohled a problémy. Richter, Manfred: Jan Amos Komeński. Zarys życia i działalności. In Litteraria Sedlcensia, Colloquia, tom XIX. Siedlce, 2017. s. 117-121. ISSN 1339-2026.
 421. POSPÍŠIL, Ivo. Poučení, zábava, historické vědomí (Vlastimil Vondruška: Nitranská brána smrti. Hříšní lidé Království českého. MOBA, Brno 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 422. POSPÍŠIL, Ivo. Problém spojitosti a rozpojenosti slovanských literatur. In Gunišová, Eliška; Šaur, Josef. Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 7-26. ISBN 978-80-210-8795-8.
 423. POSPÍŠIL, Ivo. Problém výběru aneb Co vlastně je národní literatura (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko & Peter Prokopec. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 424. POSPÍŠIL, Ivo. Proti zapomnění (Jan Bauer: Převratné události v českých dějinách. Alpress, Frýdek-Místek 2015). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 425. POSPÍŠIL, Ivo. Přínosné knihy jako celek, uvnitř střídavě oblačno (Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Ed. Dušan Teplan. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2016. Semiotika literatúry. Zostavil Dušan Teplan. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2015). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 426. POSPÍŠIL, Ivo. Reformation, Counter-Reformation, and Baroque in European Literatures of the West and the East. Zagadnienia Rodzajów Literackich. 2017, roč. 60, č. 4, s. 9-22. ISSN 0084-4446.
 427. POSPÍŠIL, Ivo. Review of the Monograph Models of Rhyme by prof. Milosav Čarkić. In Models of Rhyme. 1. vyd. Saarbrücken: Lambert, Academic Publishing, 2017. s. 440-441. ISBN 978-3-330-04089-2.
 428. POSPÍŠIL, Ivo. Review of the Monograph On Poetic Language by Prof. Milosav Čarkić. In On Poetic Language. 1. vyd. Saarbrücken: Lambert, Academic Publishing, 2017. s. 217-220. ISBN 978-3-659-81749-6.
 429. POSPÍŠIL, Ivo. Rodina Vilinských v Československu : Valerij Vilinskij k některým jevům české literatury. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 39-47. ISSN 1212-1509.
 430. POSPÍŠIL, Ivo. Rozhovor Iva Pospíšila s Jindřichom Zogatom. Hledání, samostatnost, pokora? Na rozhraní národů a epoch. In Romboid. 2017. s. 24-30. ISSN 0231-6714.
 431. POSPÍŠIL, Ivo. Rozpaky nad knihou o soumraku říší. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 432. POSPÍŠIL, Ivo. Ruský emigrant se dívá na meziválečné Československo a česko-slovenský vztah. In Pospíšil, Ivo. Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost - rezistence, ústup – expanze). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017. s. 151-161. ISBN 978-80-906183-9-8.
 433. POSPÍŠIL, Ivo. Sama realita je už báseň (Ladislav Jurkovič: Polibky, plivance a jiné zvyklosti. Básně (2015–2016). SURSUM, Brno 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 434. POSPÍŠIL, Ivo. Skryté prameny: poněkud zapomenuté osobnosti (Jan A. Novák: Utajené osobnosti českých dějin. Vědci, vynálezci a podnikatelé, na které se mělo zapomenout. Alpress, Frýdek-Místek 2014). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 435. POSPÍŠIL, Ivo. Skvělý, i když smutný výbor z básníka (Miroslav Florian: Polní tráva. Vybrané básně. Editoři: Ivana Blahutová a Karel Sýs. K 85. výročí narození a k 20. výročí úmrtí Miroslava Floriana vydalo Nakladatelství Kmen. Praha 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 436. POSPÍŠIL, Ivo. Slovakistické reflexe. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017. 319 s. ISBN 978-80-906798-1-8.
 437. POSPÍŠIL, Ivo. Slovenská literatura v Rumunsku (Patrik Šenkár: Súradnice básnickej polyfónie Slovákov v Rumunsku. Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 438. POSPÍŠIL, Ivo. Slovensko a Slováci 1945–1948 (Slováci a ľudovodemokratický režim. Zápas o Slovensko. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIIIb. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 439. POSPÍŠIL, Ivo. Smutné rozjímání (Antonín Hošťálek: Všehochuť r. 2017. Ilustrace Martina Holcová. Moravskoslezský kruh, Brno 2017). In Romboid. 2017. s. 167-170. ISSN 0231-6714.
 440. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2017. s. 147-153. ISSN 1335-7786.
 441. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (David Glockner, Dušan Spáčil: Císařův prezident. Tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka. Knižní klub, Praha 2015- ISBN 978-80-242-4764-9. Leonid Cypkin: Léto v Baden-Badenu. Román. Přel. a doslov napsal Jakub Šedivý. Prostor, Praha 2015. ISBN 978-80-7260-317-6). In Slovenské pohľady. 2017. s. 148-152. ISSN 1335-7786.
 442. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (John Lennon: Písání. Přel. Petr Kopet. Argo, Praha 2015; John Lennon: Nenebepění, Přel. Tomáš Zábranský a David Záleský. Argo, Praha 2015; Almanach Nibiru. Znovu po konci světa. Unie českých spisovatelů, Balt-East, Praha 2013; Karel Sýs: Tři vzkazy spáčům. Vydavatel a tisk Zdenka Brožová, Periskop, Hluboš 133, v edici Báseň na sobotu, sv. 27, Příbram 2015; Karel Sýs: Má abeceda. Ilustroval Vojtěch Kolařík. Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy 2014). In Slovenské pohľady. 2017. s. 145-149. ISSN 1335-7786.
 443. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Kateřina Piorecká, Karel Piorecký: Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí v letech 1918-1938. Academia, Praha 2015. Život mimo kategorie. Rozhovor Jana Nováka s Johnem Bokem. Paseka/Argo, Praha – Litomyšl 2015. Michal Viewegh: Zpátky ve hře. Druhé město-Martin Reiner, Brno 2015). In Slovenské pohľady. 2017. s. 143-147. ISSN 1335-7786.
 444. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Michal Viewegh: Biomanžel. Volné pokračování románu Biomanželka. Druhé město – Martin Reiner, Brno 2015. Patrik Šenkár: Slovenská dolnozemská literatura v teórii a praxi. Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Komárno 2015. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. Eds: Eliška Gunišová – Lenka Paučová. Masarykova univerzita, Brno 2015). In Slovenské pohľady. 2017. s. 292-296. ISSN 1335-7786.
 445. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Patrick Zandl: Husákův děda. Ilustrace a obálka Kateřina Bažantová. Argo, Praha 2015. Helena Rytířová: Uhnutiny uhnutý. Galén, Praha 2015. Eva Hahnová: Dlouhé stíny předsudků. Německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století. Academia, Praha 2015). In Slovenské pohľady. 2017. s. 136-142. ISSN 1335-7786.
 446. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Radek Malý: Příběhy básní a jejich překladů. Olomouc 2014; Ján Zambor: Dom neviditeľných. MilaniumM – PhDr. Milan Richter, Bratislava 2014; Imitácia – alúzia – plagiát. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty I. Zostavil Dušan Teplan. Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Nitra 2014. Literárny život v minulosti a dnes. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty II. Zostavil Dušan Teplan. Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Nitra 2015). In Slovenské pohľady. 2017. s. 142-147. ISSN 1335-7786.
 447. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (V znamení Ľudovíta Štúra: pohľad zvonka. Slovensko a svet budúcnosti. Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja od Velislava Ludevíta Štúra. Nitra 2015; Hlboký lov (slov). Kolektív autorov. Ed.: Miroslava Vallová. Bratislava 2015; Dana Podracká: Zatykač na Štúra. Bratislava 2015; Daniel Hevier: Štúr bedeker. Bratislava 2015; József Demmel: Ľudovít Štúr. Bratislava 2015). In Slovenské pohľady. 2017. s. 140-147. ISSN 1335-7786.
 448. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Vladimír Mináč: Zakázané prózy. Literárne informačné centrum. Bratislava 2015. Petr Vavrouška: Polské duše. K vydání připravil Milan Pokorný. Radioservis, Praha 2015. Ruská avantgarda. Zostavil Valerij Kupka. SLOVART, Bratislava 2013. Valerij Kupko, Ivana Kupková: Slovník ruskej umeleckej kultury 20. storočia. Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov 2014). In Slovenské pohľady. 2017. s. 144-150. ISSN 1335-7786.
 449. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy (Zpěvník ruských písní. Pesennik. Zostavili Jiří Klapka, Klaudia Eibenová. Česká asociace rusistů a ALBRA, spol. s r. o., Praha 2014. Anna Barkovová: Osm hlav šílenství. Poezie, próza, deníky a korespondence ruské lágrové básnířky. Preložili Radka Rubilina a Jakub Šedivý, Prostor, Praha 2015. Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou. Eds. Tomáš Hermann – Miloš Zelenka. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Pavel Mervart, 2015). In Slovenské pohľady. 2017. s. 147-153. ISSN 1335-7786.
 450. POSPÍŠIL, Ivo. Spřažené edice: Leskov – práce o Gorkém. In Slavica litteraria. 2017. s. 137-138. ISSN 1212-1509.
 451. POSPÍŠIL, Ivo. Staré dobré časy literární kritiky. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 452. POSPÍŠIL, Ivo. Svrchovanost lidského rozumu (o Daniilu Graninovi). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 453. POSPÍŠIL, Ivo. Španělsko-slovenská studie (Renáta Bojničanová: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2015). 2017. ISSN 1804-7246.
 454. POSPÍŠIL, Ivo. Tempora mutantur: je to tak i se šílenstvím (Libor Budinský: Šílenství slavných. Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2014). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 455. POSPÍŠIL, Ivo. Těžké počátky nové běloruské poezie. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 456. POSPÍŠIL, Ivo. The Personalistic Approach as a Bridge. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 21-29. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2017-1-2.
 457. POSPÍŠIL, Ivo. Tvorčeskije impuľsy Nikolaja Michailoviča Karamzina v oblasti maloj prozy i publicistiki. Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 10, č. 2, s. 51-60. ISSN 1803-4950.
 458. POSPÍŠIL, Ivo. Úvod. Tradice pokračuje, ale s ní i nové otázky. In Setkání s ukrajinskými spisovateli II. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2017. s. 9-11. ISBN 978-80-906798-4-9.
 459. POSPÍŠIL, Ivo. Úvodem: pozice slavistiky v současném světě. In Klíčové problémy současné slavistiky. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2017. s. 5-6. ISBN 978-80-906798-3-2.
 460. POSPÍŠIL, Ivo. Vánoce ve zmenšené Evropě (Vánoční písně evropských národů. Upravil Milan Dvořák. Klavír. Vydavatelství a nakladatelství Český rozhlas, Praha 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 461. POSPÍŠIL, Ivo. Více tváří bývalého politika. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 462. POSPÍŠIL, Ivo. Vzpomínky Jindřicha Zogaty: duchovní přesah (Jindřich Zogata: Zdař Bůh (Pocta Páteru Oldřichovi). Jan Sojnek – Galium, Brno 2016. Jindřich Zogata: MIMOdeníky MIMOvěku (neuzavřené letokruhy). Jan Sojnek – Galium, Brno 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 463. POSPÍŠIL, Ivo. Vztahová práce ukazuje na naše dluhy (Erik Fredrik Malt, Miluše Juříčková: Leo Eitinger – život a dílo. Studie k česko-norským kulturním vztahům. Albert, Boskovice, Masarykova univerzita, Brno 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 464. POSPÍŠIL, Ivo. Zajímavý vícehlas (Petr Hlaváček & Michal Stehlík (ed.): Rozdělený svět – Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Radioservis, Praha 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 465. POSPÍŠIL, Ivo. Žurnalistické objevování objeveného. In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.
 466. 2016

 467. POSPÍŠIL, Ivo. Absurdní komedie: Czechia. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 468. POSPÍŠIL, Ivo. Almanach Kmene 2015. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 469. POSPÍŠIL, Ivo. Alois Augustin Vrzal i Josef Jirasek i ich ocenka tvorčestva russkoj literaturnoj emigracii. In Pechal, Zdeněk. Literatura russkoj emigracii. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2016. s. 154-165. ISBN 978-80-244-4973-9.
 470. POSPÍŠIL, Ivo. Audiatur et altera pars. In Literatura – umění – kultura. 2016. s. 2.
 471. POSPÍŠIL, Ivo. Básně všeho druhu. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 472. POSPÍŠIL, Ivo. Biedermeier s vykřičníky a otazníky. In Opera Slavica. 2016. s. 95-97. ISSN 1211-7676.
 473. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnská škola středoevropských studií a mezinárodní bádání. In Szabó, Tibor; Tekeliová, Dominika; Vargová, Zuzana. Science for Education – Education for Science. Veda pre vzdelanie - Vzdelanie pre vedu. 4th International conference / 4. ročník medzinárodnej konferencie, I. zväzok. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. s. 25-34. ISBN 978-80-558-1155-0.
 474. POSPÍŠIL, Ivo. Cimrman a „nový člověk“. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 475. POSPÍŠIL, Ivo. Český krtek v CIA. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 476. POSPÍŠIL, Ivo. Češi a Vídeň: trochu opožděná recenze. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 477. POSPÍŠIL, Ivo. Člen Komise Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP Olomouc. Komise Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP Olomouc, 2016.
 478. POSPÍŠIL, Ivo. Člen Vědecké rady FF UP (Olomouc). Vědecká rada FF UP (Olomouc), 2016.
 479. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Mirgorod. Mirgorod, 2016. ISSN 1897-1431.
 480. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Naučnyj dialog. Naučnyj dialog, 2016. ISSN 2225-756X.
 481. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Philologia. Philologia, 2016. ISSN 1339-2026.
 482. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Pytannja literaturoznavstva. Pytannja literaturoznavstva, 2016. ISSN 0321-1215.
 483. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Spotkania humanistyczne. Spotkania humanistyczne, 2016. ISSN 2081-3163.
 484. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Świat Słowian. Świat Słowian, 2016. ISSN 2084-3534.
 485. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Zagadnienia Rodzajów Literackich. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2016. ISSN 0084-4446.
 486. POSPÍŠIL, Ivo. Čtyřikrát Alois Lang. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 487. POSPÍŠIL, Ivo. Doktor Meluzin (1973) a Dým bramborové natě (1976) : ztráty a nálezy. In Česká literatúra a film III. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2016. s. 49-59. ISBN 978-80-558-1084-3.
 488. POSPÍŠIL, Ivo. Dom neviditelných. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 489. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě podnětné knihy ze Slovenska. In Slavica litteraria. 2016. s. 215-216. ISSN 1212-1509.
 490. POSPÍŠIL, Ivo. Filologie jako zakletí i svoboda : pokusy o novou filologii. Philologia. Bratislava, 2016, roč. 26, č. 2, s. 7-15. ISSN 1339-2026.
 491. POSPÍŠIL, Ivo. Fin de siècle v ruské literatuře a kultuře: problém souvislostí. In Opera Slavica. 2016. s. 77-81. ISSN 1211-7676.
 492. POSPÍŠIL, Ivo. Frank Voĺman i jego polemiki o panslavizme. In Chyra-Rolicz, Zofia; Rokosz, Tomasz. Panslawizm wczoraj, dziś, jutro. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016. s. 147-160. ISBN 978-83-64415-11-1.
 493. ŠAUR, Josef, Ivo POSPÍŠIL, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina Judith KRULIŠOVÁ, Eliška GUNIŠOVÁ, Magdaléna Marie SEDLÁČKOVÁ, Jana ŠUPOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Anna LAHODOVÁ, Michael ALEXA, Pavel PILCH, Iveta BŮŽKOVÁ, Lenka ŠMÍDKOVÁ, Anastasiia MARTÍNKOVÁ a Jekaterina KUDRAJVCEVA. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 227 s. ISBN 978-80-210-8410-0.
 494. POSPÍŠIL, Ivo. Heterogenní kognitivismus v literární vědě. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 495. POSPÍŠIL, Ivo. Chvála klasické komparatistiky a jejích přesahů. In Slavica litteraria. 2016. s. 223-225. ISSN 1212-1509.
 496. POSPÍŠIL, Ivo. Imitácia – alúzia – plagiát. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 497. POSPÍŠIL, Ivo. Impozantní publikace a její problémy. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 498. POSPÍŠIL, Ivo. Jedno velké dílo. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 499. POSPÍŠIL, Ivo. Jiskřivost a hloubka: in memoriam Františka Kautmana. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 500. POSPÍŠIL, Ivo. Jubilant – slavista s duší básníka. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 501. POSPÍŠIL, Ivo. Jubilejnyj god L. Štura v slovackich izdanijach češskim vzgjadom. Slavistika. Belehrad: Slavističko društvo Srbije, 2016, roč. 20, č. 1, s. 633-639. ISSN 1450-5061.
 502. POSPÍŠIL, Ivo. K Čertíkovmu „nepolemickému“ článku. In Slovenské pohľady. 2016. s. 149-151. ISSN 1335-7786.
 503. POSPÍŠIL, Ivo. K česko-slovinským vědeckým projektům 2003-2014. In Slovanský jih. Brno, 2016. s. 9-12. ISSN 1213-3612.
 504. POSPÍŠIL, Ivo. Každodenní život v Československu 1945/48–1989. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 505. POSPÍŠIL, Ivo. Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 506. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Kontexty literární vědy VI. Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1058-7.
 507. POSPÍŠIL, Ivo. Kritické resumé vztahového tématu: Češi a Jihoslované. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 508. POSPÍŠIL, Ivo. Kulturní mise brněnské polonistky a básnířky Renaty Putzlacher-Buchtové. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 509. POSPÍŠIL, Ivo. Kvalitní dějiny Ukrajiny na průsečíku kompromisů. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 510. POSPÍŠIL, Ivo. Kvázimemoáry jako mentální signál (české a slovenské příklady). In Ivo Pospíšil. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016. s. 169-178. ISBN 978-80-906183-3-6.
 511. POSPÍŠIL, Ivo. Labyrinty slovanského baroka. In Slavica Litteraria. 2016. s. 120-123. ISSN 1803-7402.
 512. POSPÍŠIL, Ivo. Lermontov jako projekční plocha z dvojí perspektivy. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2016, roč. 9, č. 1, s. 59-70. ISSN 1803-4950.
 513. POSPÍŠIL, Ivo. Literárněteoretická a literárněkritická propedeutika rusínsky nebo Rusínská literárněteoretická a literárněkritická propedeutika? In Slavica Litteraria. 2016. s. 136-138. ISSN 1803-7402.
 514. POSPÍŠIL, Ivo. Literární komparatistika : tradice, inovace, rozpětí a hranice (česko-slovenské souvislosti). In Teplan, Dušan. Literárna komparatistika v súvislostiach. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. s. 75-88. ISBN 978-80-558-1130-7.
 515. POSPÍŠIL, Ivo. Literární kontinuita středem pozornosti. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 516. POSPÍŠIL, Ivo. Literárny život v minulosti a dnes. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 517. POSPÍŠIL, Ivo. Mladí o starých: jaké šance měl „československý model socialismu“? In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 518. POSPÍŠIL, Ivo. Nápaditá komentovaná antologie polské literatury z dílny mladých brněnských polonistů. In Opera Slavica. 2016. s. 73-75. ISSN 1211-7676.
 519. POSPÍŠIL, Ivo. Národná literatúra a jej úloha v dnešných časoch. In Literárny týždenník. 2016. s. 6-7. ISSN 0862-5999.
 520. POSPÍŠIL, Ivo. Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 521. POSPÍŠIL, Ivo. O češtině takřka všechno. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 522. POSPÍŠIL, Ivo. O čtenáři a Gogolově geografii. In Novaja rusistika. 2016. s. 173-176. ISSN 1803-4950.
 523. POSPÍŠIL, Ivo. O době, kdy bylo daleko vidět. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 524. POSPÍŠIL, Ivo. Obecné, zvláštní a návazné v ruské literatuře nové doby. In Novaja rusistika. 2016. s. 182-186. ISSN 1803-4950.
 525. POSPÍŠIL, Ivo. Odešel český rusista František Kautman (1927-2016). In Novaja Rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2016. s. 195-200. ISSN 1803-4950.
 526. POSPÍŠIL, Ivo. Odešla významná osobnost českého národního života (František Kautman). In Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 207-213. ISSN 1212-1509.
 527. POSPÍŠIL, Ivo. Ochlazení. Špionážní thriller z blízké budoucnosti. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 528. POSPÍŠIL, Ivo. On the Margin of Genre Typology or The Hidden Pioneer of Russian Science Fiction (Faddey Bulgarin). Slavica Nitriensia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, roč. 4, č. 1, s. 27-40. ISSN 1338-7464.
 529. POSPÍŠIL, Ivo. Originální konfese dneška: ale co dál? In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 530. POSPÍŠIL, Ivo. Osobnosti, lidé a podlidé. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 531. POSPÍŠIL, Ivo. Otevírání oken. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 532. POSPÍŠIL, Ivo. Podnětná kniha o literatuře Těšínska: vykřičníky a otazníky. In Opera Slavica. 2016. s. 79-82. ISSN 1211-7676.
 533. POSPÍŠIL, Ivo. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016. 242 s. ISBN 978-80-906183-3-6.
 534. POSPÍŠIL, Ivo. Poloskryté básnické cykly v literární komunikaci ruského 18. století. In Novaja rusistika. 2016. s. 81-84. ISSN 1803-4950.
 535. POSPÍŠIL, Ivo. Polské duše. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 536. POSPÍŠIL, Ivo. Pozice slavistiky v současném světě a stav české slavistiky dnes. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 537. POSPÍŠIL, Ivo. Problema struktury, funkcii i ispoľzovanija literaturovedčeskich terminov : po sledam sobstvennych popytok. Mirgorod. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016, roč. 8, č. 2, s. 26-31. ISSN 1897-1431.
 538. POSPÍŠIL, Ivo. Předseda oborové rady a garant studijního programu NMgr Ruská studia (FF MU). Oborová rada studijního programu NMgr Ruská studia, 2016.
 539. POSPÍŠIL, Ivo. Příběhy básní a jejich překladů. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 540. POSPÍŠIL, Ivo. Příspěvek do kolokvia o literární vědě. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Z dějin literární vědy : Metody a přístupy. Brno: Tribun EU, 2016. s. 129-145. ISBN 978-80-263-1059-4.
 541. POSPÍŠIL, Ivo a Alla ZLOČEVSKAJA. Raboty professora I. Pospišila o russkoj literature : Annotirovannaja bibliografija. Moskva: Filologičeskij Fakul´tet MGU, 2016. 1. ISSN 2309-9917.
 542. POSPÍŠIL, Ivo. Ritoričeskije figury, narrativnyj potencial i epistemologija russkij klassičeskikj prozy. In Novaja rusistika. 2016. s. 176-179. ISSN 1803-4950.
 543. POSPÍŠIL, Ivo. Rozděleni železnou oponou. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 544. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská avantgarda. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 545. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská sovětská vesnická próza: jeden úhel pohledu. In Novaja rusistika. 2016. s. 71-74. ISSN 1803-4950.
 546. POSPÍŠIL, Ivo. Rusko, rusistika, bohemistika a bratři Čapkové. In Novaja rusistika. 2016. s. 77-78. ISSN 1803-4950.
 547. POSPÍŠIL, Ivo. Russkij fenomen i problema čechoslovackoj/češskoj rusistiky. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2016, roč. 9, č. 2, s. 45-56. ISSN 1803-4950.
 548. POSPÍŠIL, Ivo. Schidni Slov´jany ta zachid : Nacional´na specyfika literaturnych zv´jazkiv. In Blochyn, Daryna. Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-Ukrainische Wissenschaftsbeziehungen : Sammelband. Munchen: Neuveden, 2016. s. 274-279. ISBN 978-966-308-665-1.
 549. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika, literatura i perepiska brnenskich filologov. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2016, roč. 9, č. 2, s. 119-138. ISSN 1803-4950.
 550. POSPÍŠIL, Ivo. Slováci a druhá svetová vojna. 2016. ISSN 1804-7246.
 551. POSPÍŠIL, Ivo. Slovanská knihovna – můj osud. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 552. POSPÍŠIL, Ivo. Slovanský svět existuje : rozpad, negace, revival aneb hledání slovanské identity. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 13-32. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-2.
 553. POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruskej umeleckej kultúry 20. storočia. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 554. POSPÍŠIL, Ivo. Sovetskije žurnaĺnyje diskussii konca 60-ch i načala 70-ch gg. XX veka kak priznak vremeni. Przegląd Rusycystyczny. Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, roč. 155, č. 3, s. 117-127. ISSN 0137-298X.
 555. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 143-146. ISSN 1335-7786.
 556. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 300-304. ISSN 1335-7786.
 557. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 146-150. ISSN 1335-7786.
 558. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 145-149. ISSN 1335-7786.
 559. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 147-151. ISSN 1335-7786.
 560. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 147-150. ISSN 1335-7786.
 561. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 139-143. ISSN 1335-7786.
 562. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 148-152. ISSN 1335-7786.
 563. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 149-152. ISSN 1335-7786.
 564. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 142-147. ISSN 1335-7786.
 565. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2016. s. 142-145. ISSN 1335-7786.
 566. POSPÍŠIL, Ivo. Štúrov traktát Slawenthum und die Welt der Zukunft : česká stopa a jej autorské súvislosti. Slovenské pohľady. Bratislava: Matice slovenská, 2016, roč. 136, č. 4, s. 105-112. ISSN 1335-7786.
 567. POSPÍŠIL, Ivo. Takto som ich poznal. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 568. POSPÍŠIL, Ivo. Ten, který byl. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 569. POSPÍŠIL, Ivo. Tři tváře románové moderny aneb ruský model v světové literatuře. In Novaja rusistika. 2016. s. 186-191. ISSN 1803-4950.
 570. POSPÍŠIL, Ivo. Tvoří jazyky střední Evropy kompaktní celek? In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 571. POSPÍŠIL, Ivo. Ukrajinský spisovatel na Slovensku Ivan Jackanin. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 572. POSPÍŠIL, Ivo. Urbo kune. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 573. POSPÍŠIL, Ivo. Úvod. Setkávání jako hledání nových cest. In Setkání s ukrajinskými spisovateli. Brno: Ústav slavistiky FF MU, Jan Sojnek-Galium, 2016. s. 7-8. ISBN 978-80-906183-5-0.
 574. POSPÍŠIL, Ivo. Užitečná knížka ke Karamzinovu výročí. In Novaja rusistika. 2016. s. 179-182. ISSN 1803-4950.
 575. POSPÍŠIL, Ivo. Užitečný terminologický slovník s otazníky. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 576. POSPÍŠIL, Ivo. Ve znamení Ľudovíta Štúra : pohled zvnějšku. České komentáře k některým knihám štúrovského roku. In Pospíšil, Ivo. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016. s. 233-242. ISBN 978-80-906183-3-6.
 577. POSPÍŠIL, Ivo. Vstoupíš i vícekrát do téže řeky…. In Novaja rusistika. 2016. s. 78-80. ISSN 1803-4950.
 578. POSPÍŠIL, Ivo. Všetička stále čtivý a podnětný. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 579. POSPÍŠIL, Ivo. Výročí N. M. Karamzina: Je jeho odkaz důležitý jen pro Rusko? In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 580. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Z dějin literární vědy: metody a přístupy. Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1059-4.
 581. POSPÍŠIL, Ivo. Zajímavý průřez s omezujícím teoretickým a srovnávacím pozadím. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 582. POSPÍŠIL, Ivo. Zakázané prózy. In Proudy. 2016. ISSN 1804-7246.
 583. POSPÍŠIL, Ivo. Zvláštní kniha o tzv. sovětském románu. In Slavica Litteraria. 2016. s. 129-132. ISSN 1803-7402.
 584. 2015

 585. POSPÍŠIL, Ivo. Aksiologičeskij fenomen v „neistoričeskom romane“ Jevgenija Vodolazkina „Lavr“. In Dohnal, Josef. Revitalizace hodnot: umění a literatura II. V Tribuni EU vydání první. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 591-601. ISBN 978-80-263-0909-3.
 586. POSPÍŠIL, Ivo. Anketa týdeníku Unie českých spisovatelů LUK Které tři kulturní počiny v roce 2014 považujete za nejvýznamnější? In LUK. 2015. s. 4.
 587. POSPÍŠIL, Ivo. Areály na hraně. In Kultúra a súčasnosť 15. 2015. s. 198-200. ISBN 978-80-558-0884-0.
 588. POSPÍŠIL, Ivo. Autoritativní obrazy Ruska jako vzorek českého prostoru a času. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 48-61. ISSN 1803-4950.
 589. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnská slovakistika a smysl slovakistiky v českých zemích: cíle a úskalí. In Kováčová, Zuzana. Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2015. s. 33-44. ISBN 978-80-558-0959-5.
 590. POSPÍŠIL, Ivo. Central Europe: Substance and Concepts. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, 2015. 169 s. ISBN 978-80-558-0856-7.
 591. POSPÍŠIL, Ivo. Cesta k románu jako hledání smyslu literatury. In Bátorová, Mária; Bojničanová, Renáta; Faithová, Eva. Román jako žánrová pankategória vo svetovej literatúre. Prečo...?, 11. 11. 2015, Bratislava, Slovakia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. s. 24-37. ISBN 978-80-223-4048-9.
 592. POSPÍŠIL, Ivo. Cyrilometodějská mise jako evropská syntéza v díle Franka Wollmana obecně a v jeho Slovesnosti Slovanů zvláště a česká diskuse roku 2013. In Jakimovska-Tošić, Maja; Taneski, Zvonko; Zajíčková, Martina. Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, 2015. s. 57-64. 1. svazek. ISBN 978-80-558-0783-6.
 593. POSPÍŠIL, Ivo a Anna ZELENKOVÁ. Česká a slovenská poezie: Slovo a mlčení. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. 213 s. ISBN 978-80-905336-8-4.
 594. POSPÍŠIL, Ivo. Člen oborové rady doktorského studijního programu Slovanské literatury FF UP (Olomouc). Oborová rada doktorského studijního programu Slovanské literatury FF UP (Olomouc), 2015.
 595. POSPÍŠIL, Ivo. Člen Vědecké rady FF MU. Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015.
 596. POSPÍŠIL, Ivo. Člen Vědecké rady Slovanské knihovny NK ČR v Praze. Vědecká rada Slovanské knihovny NK ČR v Praze, 2015.
 597. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu Slavistika. Slavistika, 2015. ISSN 1450-5061.
 598. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě časopisu World Literature Studies. 2015. ISSN 1337-9275.
 599. POSPÍŠIL, Ivo. Členství v redakční radě internetového časopisu Moskevské univerzity Stefanos. Stefanos, 2015. ISSN 2309-9917.
 600. POSPÍŠIL, Ivo. Dílo překvapivě aktuální, zrcadlící dějiny, dobu i osobnost: idea národa, nebo demytizující realistické prázdno? In Kontexty literární vědy V. Brno: Literárněvědná společnost při AV ČR, Tribun EU, 2015. s. 143-148. ISBN 978-80-263-0928-4.
 601. POSPÍŠIL, Ivo. Dlouhá cesta. Zogata stále spíše hledačsky vrství, než bilančně zaobluje. In HOST. 2015. s. 85. ISSN 1211-9938.
 602. POSPÍŠIL, Ivo. Dva nitranské sborníky o povaze textu a literárním životě. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 233-236. ISSN 1212-1509.
 603. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě knihy o poezii z Polska. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 62-65. ISSN 1211-7676.
 604. POSPÍŠIL, Ivo. Europa Środkowa: kryzys pojęcia i znaczenia, resztki nadziei. Postscriptum Polonistyczne. Katowice: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015, roč. 15, č. 1, s. 81-95. ISSN 1898-1593.
 605. POSPÍŠIL, Ivo. Fenomen svjazi literaturovedenija i literaturnogo tvorčestva: Jevgenij Ljackij i Jevgenij Vodolazkin na kontekstuaĺnom fone. In Universalii russkoj literatury 6. Sbornik statej. 1. vyd. Voroněž: Izdateĺsko-poligrafičeskij centr „Naučnaja kniga“, 2015. s. 227-244. ISBN 978-5-4446-0570-7.
 606. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie jako průzor literaturou. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 3-4. ISSN 1212-1509.
 607. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie mezi módou, konjunturou, stmíváním a nadějí. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 2, s. 5-15. ISSN 1212-1509.
 608. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie: shrnutí několika okruhů metodologických a terminologických problémů. In Pavera, Libor a kol. Žánry na okraji. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu/Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim. Vydání první. Praha: Verbum, 2015. s. 14-27. ISBN 978-80-87800-27-0.
 609. POSPÍŠIL, Ivo. Gogol avtochtonnyj i allochtonnyj. In Pechal, Zdenek; Zyrjanov, Oleg. N. V. Gogol kak chudožestvennyj i kuĺturno-istoričeskij fenomen. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 37-47. ISBN 978-80-244-4644-8.
 610. POSPÍŠIL, Ivo. Hledání „velkého času“ Michaila Bachtina. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 76-81. ISSN 1803-4950.
 611. POSPÍŠIL, Ivo. Chudožestvennaja kvintessencija pražskogo emigrantskogo opyta v romane Jevgenija Ljackogo „Tundra“. Pytannja literaturoznavstva. Černivci: Černivecʹkyj nacionalʹnyj universytet, 2015, roč. 91, č. 1, s. 98-109. ISSN 2306-2908.
 612. POSPÍŠIL, Ivo. Integrální antropologie: afirmace i interrogace. In Kultúra a súčasnosť 15. 2015. s. 196-198. ISBN 978-80-558-0884-0.
 613. POSPÍŠIL, Ivo. Jukstapozicionnaja poetika N. S. Leskova (konstruirovanije obraza pravednika, skazovo-anekdotičeskaja cep’, ekzotizm i obrazy inostrancev). In Universalii russkoj literatury 5. Sbornik statej. Izdateĺsko-poligrafičeskij centr „Naučnaja kniga“. 1. vyd. Voroněž: Izdateĺsko-poligrafičeskij centr „Naučnaja kniga“, 2015. s. 170-176. ISBN 978-5-4446-0328-4.
 614. POSPÍŠIL, Ivo. Kdo je a kdo není komparatista, co je komparatistika a čím už nezvládá být. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 19-28. ISSN 1212-1509.
 615. POSPÍŠIL, Ivo. Když se nevyčasí aneb Stmívání. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek, Galium, 2015. 249 s. ISBN 978-80-905336-4-6.
 616. POSPÍŠIL, Ivo. Kruglyj stol „Roždestvenskije čtenija“. Čto čitať zimoj? In Parus. 2015.
 617. POSPÍŠIL, Ivo. Kulturní a politický význam rusistiky. In Dialog kultur VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 20.-21. ledna 2015. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 163-169. ISBN 978-80-7435-621-6.
 618. POSPÍŠIL, Ivo. Kyjevská teorie literatury a „filologický seminář“. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 55-56. ISSN 1211-7676.
 619. POSPÍŠIL, Ivo. Literárněvědná reflexe literatury pro děti: do jaké míry je inspirativní pro celou literární vědu? In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 236-240. ISSN 1212-1509.
 620. POSPÍŠIL, Ivo. Lužickosrbský kulturní slovník. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 220-222. ISSN 1212-1509.
 621. POSPÍŠIL, Ivo. Makedonský fenomén a česká slavistika. In Dorovský, Ivan. Studia Macedonica II. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 11-14. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 435. ISBN 978-80-210-7959-5.
 622. POSPÍŠIL, Ivo. Metodologija i teorija literaturovedčeskoj slavistiki i Centraĺnaja Jevropa. 1. vyd. Siedlce: Colloquia litteraria Sedlcensia XXI, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, 2015. 172 s. 1. svazek. ISBN 978-83-64884-88-7.
 623. POSPÍŠIL, Ivo. Minulost, přítomnost a budoucnost mezinárodní slavistiky: problémy zralé k řešení. In Ivo Pospíšil. Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků, materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 7-15. ISBN 978-80-905336-9-1.
 624. POSPÍŠIL, Ivo. Na forpostach teorii i istorii klassičeskoj russkoj literatury. 1. vyd. Siedlce: Colloquia Litteraria Sedlcensia XX, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015. 102 s. 1. ISBN 978-83-64884-92-4.
 625. POSPÍŠIL, Ivo. Naučnaja suďba Sergija Vilinskogo : samorealizacija učenogo-emigranta v čužoj srede. Pytannja literaturoznavstva. Černivci: Černivecʹkyj nacionalʹnyj universytet, 2015, roč. 92, č. 1, s. 35-46. ISSN 2306-2908.
 626. POSPÍŠIL, Ivo. Několik slavistických publikací. In Almanach NITRA 2014. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. s. 152-154. ISBN 978-80-558-0839-0.
 627. POSPÍŠIL, Ivo. Nezbytí revizí a přehodnocování sine ira et studio aneb Vracení dítěte do vaničky. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky : (Jazyk – literatura – kultura – politika). Brno: Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU a Slavistickou společností Franka Wollmana. Věnováno památce českého slavisty Slavomíra Wollmana, 2015. s. 29-46. ISBN 978-80-905336-5-3.
 628. POSPÍŠIL, Ivo. Odešel slavista a komparatista Slavomír Wollman. In Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků, materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 41-48. ISBN 978-80-905336-9-1.
 629. POSPÍŠIL, Ivo. Oni a my: ruská literárněvědná bohemistika a česká literatura (Několik reflexí recentního stavu). Nová rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2015, roč. 8, č. 2, s. 33-52. ISSN 1803-4950.
 630. POSPÍŠIL, Ivo. Originálně viděný Čechov a přínosný slovník ruské literární emigrace v Německu. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 75-76. ISSN 1803-4950.
 631. POSPÍŠIL, Ivo. Plynutí a ukotvení v díle Františka Kautmana. In Bubeníková, Miluša; Hříbková, Radka. Na trnitých cestách života a tvorby. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana. (Praha, 25. ledna 2012, Národní knihovna České republiky). 1. vydání. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2015. s. 15-34. ISBN 978-80-7050-645-5.
 632. POSPÍŠIL, Ivo. Poetika pustoty i naprasnosti: perevodčik i poet – istoričeskije analogii (Stichi M. Ju. Lermontova v perevode češskogo rusista mladšego pokolenija). In Kaloch, Natalja. Tvorčestvo M. Ju. Lermontova: Motivy, temy, perevody. 1. vyd. Maribor: Vid. Maribor – Bielsko-Biała, Budapest, Kansas, Praha, 2015. s. 76-84. ISBN 978-961-6930-27-7.
 633. POSPÍŠIL, Ivo. Poezie a politika: básník mezi konjunkturalismem, sebeobětováním, ostrakizací a osamělostí. In Pospíšil, Ivo; Zelenková, Anna. Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení : kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Galium, 2015. s. 159-169. ISBN 978-80-905336-8-4.
 634. POSPÍŠIL, Ivo. Pohľady spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 141-144. ISSN 1335-7786.
 635. JUŘÍČKOVÁ, Miluše a Ivo POSPÍŠIL. Pojem "skandinávská literatura" jako myšlenkový konstrukt. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 171-177. ISBN 978-80-905336-7-7.
 636. POSPÍŠIL, Ivo. Polemika. Komentár k čítaniu. In Slovenské pohľady. 2015. s. 142-144. ISSN 1335-7786.
 637. POSPÍŠIL, Ivo. Potřebná ruská edice Vuka Stefanoviće Karadžiće. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 211-213. ISSN 1212-1509.
 638. POSPÍŠIL, Ivo. Problém literárního kánonu. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Kontexty literární vědy V. 1. vyd. Brno: Literárněvědná společnost při AV ČR, 2015. s. 9-20. ISBN 978-80-263-0928-4.
 639. POSPÍŠIL, Ivo. Předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu Slovanské literatury (FF MU). Oborová rada doktorského studijního programu Slovanské literatury, 2015.
 640. POSPÍŠIL, Ivo. Předseda redakční rady časopisu Opera Slavica. Opera Slavica, 2015. ISSN 1211-7676.
 641. POSPÍŠIL, Ivo. Původní studie o Zeyerovi vypravěči aneb Co v naratologii nemůže chybět. In Kontexty literární vědy V. Brno: Literárněvědná společnost při AV ČR, Tribun EU, 2015. s. 164-166. ISBN 978-80-263-0928-4.
 642. POSPÍŠIL, Ivo. Rusistika kolem nás a v nás. In Jozef Vladár, Natália Muránska. Almanach NITRA 2014. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. s. 111-133. ISBN 978-80-558-0839-0.
 643. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská bohemistka a česká literatura: poněkud opožděná recenze. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 210-213. ISSN 1212-1509.
 644. POSPÍŠIL, Ivo. Rusko a ruská literatura jako katalyzátor politického myšlení Tomáše G. Masaryka a několik souvislostí. Europa Masaryka – Европа Масарика – Evropa Masarykova. Sankt-Petersburg - Siedlce: Wydawnictwo IKR[i]BL, 2015, roč. 2, č. 1, s. 11-21. ISSN 2081-3546.
 645. POSPÍŠIL, Ivo. Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. In Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků, materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 5-6. ISBN 978-80-905336-9-1.
 646. POSPÍŠIL, Ivo. Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků, materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. 115 s. ISBN 978-80-905336-9-1.
 647. ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.
 648. ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.
 649. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 148-152. ISSN 1335-7786.
 650. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 144-148. ISSN 1335-7786.
 651. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 151-154. ISSN 1335-7786.
 652. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 149-152. ISSN 1335-7786.
 653. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 135-138. ISSN 1335-7786.
 654. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 146-149. ISSN 1335-7786.
 655. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 150-155. ISSN 1335-7786.
 656. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2015. s. 150-154. ISSN 1335-7786.
 657. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. Rusíni: národ odnikud? In Slovenské pohľady. 2015. s. 308-312. ISSN 1335-7786.
 658. POSPÍŠIL, Ivo. Staronové pohledy na ruskou literární klasiku: mezi ozvláštněním a sarkasmem. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 226-230. ISSN 1212-1509.
 659. POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa: posuny důrazu. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015. s. 9-20. ISBN 978-80-905336-7-7.
 660. POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa: ztráta významu, oživení – nebo posun důrazu? (Několik reflexí ve spojitosti s brněnskou konferencí o střední Evropě). In Kultúra a súčasnosť 15. 2015. s. 22-39. ISBN 978-80-558-0884-0.
 661. POSPÍŠIL, Ivo. Studia filologiczno-areałowe i areał Europy Środkowej w Instytucie Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Postscriptum Polonistyczne. Katowice: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015, roč. 15, č. 1, s. 141-149. ISSN 1898-1593.
 662. DOROVSKÝ, Ivan, Ivo POSPÍŠIL, Paskal STOJ̌ČESKI, Tomasz DERLATKA, Marcel ČERNÝ, Dimitar PANDEV, Barbora MACHOVÁ, Helena BOČKOVÁ, J̌asminka DELOVA-SILJ̌ANOVA, Kristýna DUFKOVÁ, Emilija CRVENKOVSKÁ, Sonja STOJ̌MENSKA-ELZESER, Zvonko TANESKI, Liljana МАKАRIЈОSKА, Vesna MOJ̌SOVA-ČEPIŠEVSKA, Ilona JANYŠKOVÁ, Helena KARLÍKOVÁ, Lidiǰa KAPUŠEVSKA-DRAKULEVSKA, Mariǰa ǴORǴIEVA DIMOVA, Vladimir MARTINOVSKI, Gordana ALEKSOVA, Maksim KARANFILOVSKI, Biljana MIRČEVSKA-BOŠEVA a Roza TASEVSKA. Studia macedonica II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 229 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae. ISBN 978-80-210-7959-5.
 663. POSPÍŠIL, Ivo. Sumarizace a inovace: různé pohledy na literaturu. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 71-75. ISSN 1803-4950.
 664. POSPÍŠIL, Ivo. Šéfredaktor časopisu Novaja rusistika. Novaja rusistika, 2015. ISSN 1803-4950.
 665. POSPÍŠIL, Ivo. Šéfredaktor časopisu Slavica litteraria. Slavica litteraria, 2015. ISSN 1212-1509.
 666. POSPÍŠIL, Ivo. Šéfredaktor internetového časopisu Proudy. Proudy, 2015. ISSN 1804-7246.
 667. POSPÍŠIL, Ivo. Trs brněnských konferencí z konce roku 2014. In Almanach NITRA 2014. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. s. 161-164. ISBN 978-80-558-0839-0.
 668. POSPÍŠIL, Ivo. Tři knihy bělehradské rusistiky: opakování, inovace, pochybnosti. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 55-58. ISSN 1211-7676.
 669. POSPÍŠIL, Ivo. Tři knihy o tragickém osudu Čechů a československých občanů v SSSR. In Kultúra a súčasnosť 15. 2015. s. 200-203. ISBN 978-80-558-0884-0.
 670. POSPÍŠIL, Ivo. Tři podstatné knihy o slovanských literaturách ze srovnávacího pohledu. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 227-230. ISSN 1212-1509.
 671. POSPÍŠIL, Ivo. Turgeněv pro dnešního čtenáře: afirmace s otazníky. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 199-202. ISSN 1212-1509.
 672. POSPÍŠIL, Ivo. Úskalí areálových studií vzhledem k slovanské filologii. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica LXXIII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2015. s. 27-34. ISBN 978-80-223-3864-6.
 673. POSPÍŠIL, Ivo. Úskalí genologie a esej jako konstrukční materiál krásné prózy. In Bátorová, Mária; Bojničanová, Renáta; Faithová, Eva. Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia. 1. vyd. Bratislava: Kabinet Dionýza Ďurišina Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2015. s. 7-21. ISBN 978-80-223-3959-9.
 674. POSPÍŠIL, Ivo. Úvodem. In Aktuální problémy současné slavistiky (Jazyk – literatura – kultura – politika). Brno: Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU a Slavistickou společností Franka Wollmana. Věnováno památce českého slavisty Slavomíra Wollmana, 2015. s. 4-5. ISBN 978-80-905336-5-3.
 675. POSPÍŠIL, Ivo. Za Sergejem Vasiljevičem Nikolským (1922-2015). In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 193-196. ISSN 1212-1509.
 676. POSPÍŠIL, Ivo. Živá tradice básníka, prozaika a dramatika, autora Jánošíka. In Almanach NITRA 2014. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. s. 173-175. ISBN 978-80-558-0839-0.
 677. 2014

 678. POSPÍŠIL, Ivo. Area Studies and Regional Aesthetic Autonomy. Visnyk L‘vivs’skoho universytetu. Serija filolohična. L’viv, 2014, častyna 2, č. 1, s. 8-16. ISSN 2078-5534.
 679. POSPÍŠIL, Ivo. Bolestné prodírání paměti do lůna bytí. In HOST. 2014. s. 80. ISSN 1211-9938.
 680. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnská česko-slovenská konference - Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost). In Almanach NITRA 2013. 1. vyd. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. s. 159-160. ISBN 978-80-558-0593-1.
 681. POSPÍŠIL, Ivo. Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (Několik tezí a paradoxů místo úvodního slova). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 5-24. ISSN 1212-1509.
 682. POSPÍŠIL, Ivo. Česko-slovenské jazykově kulturní vztahy: nová situace. In Orgoňová, Oľga; Muziková, Katarína; Popovičová Sedláčková, Zuzana. Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, Občianske združenie slovenčina, 2014. s. 33-42. 1. edice. ISBN 978-80-223-3695-6.
 683. POSPÍŠIL, Ivo. Duchovní/náboženský/národní pohled na slovenskou literaturu. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. s. 58-62. ISSN 1211-7676.
 684. POSPÍŠIL, Ivo. Dva slovenské toposy prozaické poetiky na českém pozadí (Ladislav Ťažký a Rudolf Sloboda). In Pospíšil, Ivo; Zelenková, Anna. Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech : (minulost a současnost). Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014. s. 133-148. ISBN 978-80-263-0738-9.
 685. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě souborné publikace: Dějiny slovenské literatury pro děti a mládež a Napříč dějinami české literatury. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 274-276. ISSN 1212-1509.
 686. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě srbské práce o verši. In Almanach NITRA 2013. 1. vyd. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. s. 309-310. ISBN 978-80-558-0593-1.
 687. POSPÍŠIL, Ivo. Dystopická látka jako básnický a prozaický experiment (Jindřich Zogata). In Gorzcyca, Wojciech; Pospíšil, Ivo. Problemy utopii i antyutopii w literaturach słowiańskich i historii Słowian. 1. vyd. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2014. s. 125-144. ISBN 978-83-63713-74-4.
 688. POSPÍŠIL, Ivo. Funkce staroslověnštiny a staroslověnská stopa v moderní ruské literatuře jako obecnější problém revitalizace (Několik poznámek). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 61-84. ISSN 1212-1509.
 689. POSPÍŠIL, Ivo. I nordistika/skandinavistika má slovensko-české souvislosti. In Almanach NITRA 2013. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. s. 303-305. ISBN 978-80-558-0593-1.
 690. POSPÍŠIL, Ivo. Ještě k metodologii Murkovy literárněvědné práce (Problém německého vlivu na český romantismus a první kroky ruského románu). In Alenka Jensterle-Doležalová, Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla. Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové ve stínu dějin. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 552 s. ISBN 978-80-7308-543-8.
 691. POSPÍŠIL, Ivo. Jiří Horák (1884-1975) a budování brněnské slavistiky. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 51-53. ISSN 1211-3387.
 692. POSPÍŠIL, Ivo. Jurij Družnikov a ti druzí: nově o literatuře ruské emigrace. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 286-289. ISSN 1212-1509.
 693. POSPÍŠIL, Ivo. K teorii dějin slovanských literatur (problém celistvosti a periodizace). In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Občanské sdružení Porta Balcanica, 2014. s. 95-102. ISBN 978-80-904846-7-2.
 694. POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0.
 695. POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0.
 696. POSPÍŠIL, Ivo. Konečně básník (Vladimír Křivánek: Adieu Paris, ilustrace Jiří Hanuš, doslov Pavel Hájek, vydalo naklad. Aleš Prstek, Olomouc 2013). In Týdeník Rozhlas. 2014. s. 18. ISSN 1213-2098.
 697. POSPÍŠIL, Ivo. Kontaktologická studie o vlivném Rusovi a štúrovské souvislosti. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 276-283. ISSN 1212-1509.
 698. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Kontexty literární vědy IV. Brno: Literárněvědná společnost České republiky při AV ČR, Tribun EU, 2014. 262 s. ISBN 978-80-263-0737-2.
 699. POSPÍŠIL, Ivo. Literárněkriticky o slovenské literární vědě: svoboda – národ - ideje – vztahy. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Kontexty literární vědy IV. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. s. 145-157. ISBN 978-80-263-0737-2.
 700. POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0.
 701. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda a teritoriální studia. 1. vyd. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa, 2014. 239 s. ISBN 978-80-558-0558-0.
 702. POSPÍŠIL, Ivo. Literatura a historie: nová situace. In Pavera, Libor; Pospíšil, Ivo; Sobotková, Marie. Literární vědec, historik, folklorista. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. Vydání první. Praha: Verbum, 2014. s. 22-32. ISBN 978-80-87800-05-8.
 703. POSPÍŠIL, Ivo. Literaturnyje napravlenija i nacionaľnaja literatura. In Esemény és költészet. Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyr és nemzetközi tudományosságban. Veszprém: Pannon Egyetem, 2014. s. 186-194. ISBN 978-963-396-019-6.
 704. POSPÍŠIL, Ivo. Masarik, Lenin, revoljucija i literatura. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2014, roč. 7, č. 1, s. 95-111. ISSN 1803-4950.
 705. POSPÍŠIL, Ivo. Meždunarodnaja slavistika: organizacija, kommunikacija, struktura, metodologija. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, roč. 18, č. 1, s. 127-148. ISSN 1450-5061.
 706. POSPÍŠIL, Ivo. Milosav Ž. Čarkić: Stich i jezik. Meždunarodno udruženje „STIL“, Institut za srpski jezik SANU, Београд 2013. In Slavistika. Beograd, 2014. s. 637-641. ISSN 1450-5061.
 707. POSPÍŠIL, Ivo. Mladá kulturní lingvistika z Bratislavy. In Almanach NITRA 2013. 1. vyd. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. s. 298-299. ISBN 978-80-558-0593-1.
 708. POSPÍŠIL, Ivo a Anna ZELENKOVÁ. Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost). 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU, 2014. 260 s. ISBN 978-80-263-0738-9.
 709. POSPÍŠIL, Ivo. Na hranici fikce a nonfikce: virtuální autenticita a tvorba Arnošta Vašíčka. In Jozef Vladár, Natália Muránska. Almanach NITRA 2013. 1. vyd. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. s. 135-141. ISBN 978-80-558-0593-1.
 710. POSPÍŠIL, Ivo. Narodni prerod in literarne smeri (nekaj opažanj). Slavistična revija : časopis za literaturno zgodovino in jezik. Ljubljan: Slavisticna Drustvo Slovenije, 2014, roč. 62, č. 1, s. 121-130. ISSN 0350-6894.
 711. POSPÍŠIL, Ivo. Naše dvě otázky aneb Cizí studenti na české univerzitě: problém kultury, kompetence, řízení a moci. In Dialog kultur VII. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, 2014. s. 241-249. ISBN 978-80-7435-389-5.
 712. POSPÍŠIL, Ivo. Nekaj vidikov českega sprejema Matije Murka. In Žbogar, Alenka ed. Obdobja 33. Recepcija slovenske književnosti – The Reception of Slovene Literature. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2014. s. 339-346. ISSN 1408-211X.
 713. POSPÍŠIL, Ivo. Několik volných úvah o textech pro děti. In Režná, Miroslava; Zeleňáková, Hana. O interpretácii umeleckého textu 27. Intermediálny rozmer tvorby pre deti a mládež. 1. vyd. Nitra: Nitra, 2014. s. 74-86. ISBN 978-80-558-0715-7.
 714. POSPÍŠIL, Ivo. Nová práce o česko-polských vztazích. In Kultúra a súčasnosť 14. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2014. s. 191-192. ISBN 978-80-558-0590-0.
 715. POSPÍŠIL, Ivo. Novela: metodologie, terminologie, evoluce a případ české protektorátní novely. In Bátorová, Mária; Bojničanová, Renáta; Faithová, Eva. Premena poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. 1. vyd. Bratislava: Kabinet Dionýze Ďurišina Ústavu filologických studií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, 2014. s. 27-44. ISBN 978-80-223-3714-4.
 716. POSPÍŠIL, Ivo. O brněnské filmologické škole 60.- 70. let 20. století: film a literatura. In Timko, Štefan. Česká literatúra a film. prvé. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr,, 2014. s. 77-89. ISBN 978-80-558-0662-4.
 717. POSPÍŠIL, Ivo. O cennostjach, vlasti i otvetstvennosti v literature i iskusstve. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2014. s. 65-68. ISSN 1803-4950.
 718. POSPÍŠIL, Ivo. Od folkloru k románu: devadesáté výročí narození Jaroslava Mandáta. In Universitas. 2014. s. 67-69. ISSN 1211-3387.
 719. POSPÍŠIL, Ivo. Olžas Sulejmenov, turkoslavistika a areálová studia. In Kultúra a súčasnosť 14. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2014. s. 155-161. ISBN 978-80-558-0590-0.
 720. POSPÍŠIL, Ivo. Opožděná vzpomínka na dva české slavisty (Jiří Damborský, Jiří Bečka). In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 87-88. ISSN 1212-1509.
 721. POSPÍŠIL, Ivo. Organizace slavistiky by se měla změnit. Hovoříme s prof. dr. Ivem Pospíšilem, DrSc., předsedou České asociace slavistů. In Slovanský jih. 2014. s. 6-12. ISSN 1213-3612.
 722. POSPÍŠIL, Ivo. Originální slovakistická edice a studie. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 96-98. ISSN 1212-1509.
 723. POSPÍŠIL, Ivo. Osobnost Jozefa Hnitky a několik souvislostí. In Kultúra a súčasnosť 14. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2014. s. 3-10. ISBN 978-80-558-0590-0.
 724. POSPÍŠIL, Ivo. Pavol Strauss a hrst českých souvislostí. In Gallik, Ján. Pavol Strauss a katolícka moderna. prvé. Nitra: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa, 2014. s. 91-109. ISBN 978-80-558-0592-4.
 725. POSPÍŠIL, Ivo. Personální četba mezi estetikou produkce a recepce. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. s. 67-69. ISSN 1211-7676.
 726. POSPÍŠIL, Ivo. Pohledy na českou avantgardu ze strany: „lekce stroje“. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 267-272. ISSN 1212-1509.
 727. POSPÍŠIL, Ivo. Polská areálová studie o Haliči. Poněkud opožděná recenze. In Kultúra a súčasnosť 14. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2014. s. 189-191. ISBN 978-80-558-0590-0.
 728. POSPÍŠIL, Ivo. Polský fenomén v českých a jiných souvislostech. In Roman Baron, Roman Madecki. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav, 2014. s. 65-70. ISBN 978-80-7286-245-0.
 729. POSPÍŠIL, Ivo. Portrét antidystopického syndromu Ludvíka Součka s pozadím. In Gorzcyca, Wojciech; Pospíšil, Ivo. Problemy utopii i antyutopii w literaturach słowiańskich i historii Słowian. 1. vyd. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2014. s. 107-123. ISBN 978-83-63713-74-4.
 730. POSPÍŠIL, Ivo. Problém literárního kánonu obecně a ruského zvláště: estetická kvalita, nebo víceméně náhodný/vkusový shluk tzv. interpretací? In Opera Slavica, roč. 24, č. 1, s. 39-45. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. s. 39-45. ISSN 1211-7676.
 731. POSPÍŠIL, Ivo. Problema vremeni i prostranstva v literature: nostaľgija i realnosť. In Maceka, Svitlana; Levic‘ka, Oksana. Dialogični obertony. Lvov: Nacionaľna Akademija Nauk Ukrajiny, Instytut Ivana Franka, 2014. s. 24-34. ISBN 978-83-937388-9-2.
 732. POSPÍŠIL, Ivo. Próza dnešního času, reflexe a samota. In Almanach NITRA 2013. 1. vyd. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. s. 293-296. ISBN 978-80-558-0593-1.
 733. POSPÍŠIL, Ivo. Rozporný, ale užitečný výbor z Karla Krejčího a pokus o deskripci jeho života a díla. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 89-92. ISSN 1212-1509.
 734. POSPÍŠIL, Ivo. Rusista a slovakista Josef Jirásek. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 52-54. ISSN 1211-3387.
 735. POSPÍŠIL, Ivo. Rusistika v dejateĺnosti Češskoj Associacii Slavistov. Russkij jazyk kak inoslavjanskij 2014. Sovremennoje izučenije russkogo jazyka i russkoj kuĺtury v inoslavjanskom okruženii. Belgrad: Slavističeskoe obšćestvo Serbii, 2014, roč. 6, č. 1, s. 7-16. ISSN 1821-3146.
 736. POSPÍŠIL, Ivo. Rusko a ruská literatura jako katalyzátor politického myšlení T. G. Masaryka a několik souvislostí. In Poročkina, Irina; Mnich, Roman. Europa Masaryka – Jevropa Masarika – Evropa Masarykova. volumen VII, tom monografic. Sankt Peterburg – Siedlce: Litteraria Sedlcensia. Colloquia. Studia minora, 2014. s. 11-22. ISBN 978-83-937388-9-2.
 737. POSPÍŠIL, Ivo. Ruský modernismus očima Tomáše Garrigua Masaryka a Aloise Augustina Vrzala. In Pospíšil, Ivo. Anticipace a reflexe filozofických, pychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. s. 143-158. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0553-8.
 738. POSPÍŠIL, Ivo. Russkije revoljucii i ich protagonisty: meždu demokratijej i totalitarizmom (jazyk – literatura – istorija – politika). In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2014. s. 54-56. ISSN 1803-4950.
 739. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2014. s. 306-308. ISSN 1335-7786.
 740. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2014. s. 150-153. ISSN 1335-7786.
 741. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2014. s. 150-155. ISSN 1335-7786.
 742. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2014. s. 150-151. ISSN 1335-7786.
 743. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2014. s. 145-147. ISSN 1335-7786.
 744. POSPÍŠIL, Ivo. Spoza Moravy. In Slovenské pohľady. 2014. s. 149-151. ISSN 1335-7786.
 745. POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7.
 746. POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7.
 747. POSPÍŠIL, Ivo. Staryje i novyje vyzovy romana: Leonid Icelev i jego „Protokoly moskovskich mudrecov" (2004) kak primer postmodernistskogo mańjerizma. In Eva Malenová, Oxana Ushakova. Aktuaľnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-210-7546-7.
 748. POSPÍŠIL, Ivo. Světová literatura, tzv. kánon a slovanské literatury. In Václav Štěpánek. Velká válka a areálové souvislosti: Kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brněnské texty z filologicko-areálových studií. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 191-212. ISBN 978-80-210-7703-4.
 749. POSPÍŠIL, Ivo. The Slavonic Romanticism and Its Research: Specific Features, the Past and the Present. Nuovi quaderni del crier. Il Romanticismo oggi. Verona, 2014, roč. 10, č. 1, s. 179-199. ISSN 1826-4328.
 750. POSPÍŠIL, Ivo. Útěk: lidská dominanta v nepochopitelném světě. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2014. s. 203-208. ISSN 1803-4950.
 751. POSPÍŠIL, Ivo. Utopie a antiutopie (dystopie) z hlediska společensko-žánrového. In Gorzcyca, Wojciech; Pospíšil, Ivo. Problemy utopii i antyutopii w literaturach słowiańskich i historii Słowian. 1. vyd. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2014. s. 13-23. ISBN 978-83-63713-74-4.
 752. POSPÍŠIL, Ivo. Věda v čase všeobecného stmívání: k současné genologii, účelové paměti a moci ve vědě. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Z dějin literární vědy: metody a přístupy. Vyd. 1. Brno: Literárněvědná společnost, Tribun EU, 2014. s. 35-53. ISBN 978-80-263-0741-9.
 753. POSPÍŠIL, Ivo. Velká válka jako velké selhání a dnešní politika – vědomí souvislostí. In Václav Štěpánek. Velká válka a areálové souvislosti: Kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brněnské texty z filologicko-areálových studií. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 17-24. ISBN 978-80-210-7703-4.
 754. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ivo POSPÍŠIL. Velká válka neznámá: v kultuře, literatuře a kulturní historii. 2014.
 755. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Z dějin literární vědy: metody a přístupy. 1. vyd. Brno: Literárněvědná společnost, Tribun EU, 2014. 116 s. ISBN 978-80-263-0741-9.
 756. POSPÍŠIL, Ivo. Zametki po povodu nekotorych češskich teorij simvola, v osobennosti v literaturovedenii. Mirgorod. Lausanne – Siedlce, 2014, roč. 2, č. 4, s. 37-47. ISSN 1897-1431.
 757. POSPÍŠIL, Ivo. Znovu Lenin? Ale jak? In Týdeník Rozhlas. 2014. s. 18. ISSN 1213-2098.
 758. POSPÍŠIL, Ivo. Znovuvytváření ruského fenoménu na počátku 21. století: návraty a nová „nasvěcování“. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2014, roč. 7, č. 1, s. 181-187. ISSN 1803-4950.
 759. 2013

 760. POSPÍŠIL, Ivo. Anketa Co pro Vás znamená Týdeník Rozhlas? In Týdeník Rozhlas. 2013. s. 16. ISSN 1213-2098.
 761. POSPÍŠIL, Ivo. Aquila muscas non captat (Orol muchy nechytá) alebo Veľká loď potrebuje veľkú plavbu. In Myseľ a telo/Test és Lélek. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2013. s. 83-85. ISBN 978-80-558-0464-4.
 762. POSPÍŠIL, Ivo. Areál a filologická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 154 s. ISBN 978-80-210-6471-3.
 763. POSPÍŠIL, Ivo. Areál střední Evropy a místo národních literatur: národní a nadnárodní. In Bátorová, M.; Faithová, E. Slovenská literatúra – jej špecifiká a kontexty. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2013. s. 7-20. ISBN 978-80-223-3359-7.
 764. POSPÍŠIL, Ivo. Básnický zážitek. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 765. POSPÍŠIL, Ivo. Běloruská literatura/poezie jako problém identity: hledání a úskalí (Ivana Slivková: Bieloruská poézia na prelome storočí. Interpretácia a recepcia bieloruskej poézie konca 20. a začiatku 21. storočia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Monographia 149, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2012). In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 53-57. ISSN 1211-7676.
 766. POSPÍŠIL, Ivo. Boje o Tatarku“ a nové vydání Lutécie. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 767. POSPÍŠIL, Ivo. Brnenskaja konferencija o cennostjach v kontekste dejateĺnosti brnenskoj slavistiki i rusistiki (vvodnyje slova). In Revitalizace hodnot: umění a literatura. Brno: Tribun EU, 2013. s. 1-12, 13 s. ISBN 978-80-263-0379-4.
 768. POSPÍŠIL, Ivo. Brno nacistické: oživování paměti. (Alexandr Brummer – Michal Konečný: Brno nacistické. Průvodce městem (Host, Brno 2013). In Týdeník Rozhlas. 2013. s. 18. ISSN 1213-2098.
 769. POSPÍŠIL, Ivo. Cizincem ve vlastní zemi: kéž by! In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 770. ŠTĚPÁNEK, Václav a Ivo POSPÍŠIL. Cyrilometodějská misie – tradice a současnost v slovanském světě. 2013.
 771. POSPÍŠIL, Ivo. Čas a prostor v literárním díle. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 225-227. ISSN 1212-1509.
 772. POSPÍŠIL, Ivo. Česká asociace slavistů v akci. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 35-37. ISSN 1211-7676.
 773. POSPÍŠIL, Ivo. České haiku Františka Všetičky. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 774. POSPÍŠIL, Ivo. Česko-slovenský workshop o postmoderně. SLAVISTICNA REVIJA. Ljubljana: Slavisticna Drustvo Slovenije, 2013, roč. 60, č. 4, s. 745-746. ISSN 0350-6894.
 775. POSPÍŠIL, Ivo. Čtvrtý kongres českých slavistů. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 35-37. ISSN 1211-7676.
 776. POSPÍŠIL, Ivo. Dem Andenken eines bedeutenden tschechischen Slavisten und Komparatisten (Slavomír Wollman, 3.8.1925–27.1.2012). Zeitschrift fur Slawistik. Berlin: AKADEMIE VERLAG GMBH, 2013, roč. 58, č. 1, s. 102-106. ISSN 0044-3506. doi:10.1524/slaw.2013.0005.
 777. POSPÍŠIL, Ivo. Dominik Tatarka o literatuře a souvislosti: poznámky ze strany. In Ivo Pospíšil, Anna Zelenková. Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013. s. 51-67. ISBN 978-80-263-0385-5.
 778. POSPÍŠIL, Ivo a Anna ZELENKOVÁ. Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013. 212 s. ISBN 978-80-263-0385-5.
 779. POSPÍŠIL, Ivo. Dvě první knihy nové ediční řady Reinharda Iblera: dobrý start. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 197-199. ISSN 1212-1509.
 780. POSPÍŠIL, Ivo. El centrismo interliterario mediterráneo y la literatura russa. In Domínguez, César. Literatura europea comparada. Madrid: Arco/Libros, S.L., 2013. s. 313-326. ISBN 978-84-7635-860-3.
 781. POSPÍŠIL, Ivo. Frazeologie a Bible. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2013. s. 83-84. ISSN 1803-4950.
 782. POSPÍŠIL, Ivo. Husákovo Brno (Jana Soukupová: Štatl za Husáka. Brno v normalizační kocovině, 1970-1989). In Týdeník Rozhlas. 2013. s. 20. ISSN 1213-2098.
 783. POSPÍŠIL, Ivo. K brněnskému vydání historického přehledu ukrajinské literární kritiky. In Istorija ukrajinskoj literaturnoj krytyky (XIX – počatok XX st.). L‘viv – Brno: Tribun EU, 2013. s. 5-6.
 784. POSPÍŠIL, Ivo. K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 271 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 413. ISBN 978-80-210-6216-0.
 785. POSPÍŠIL, Ivo. Kořeny a výhonky básníka Ivana Dorovského. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 786. POSPÍŠIL, Ivo. Literárněvědný sborník ruské delegace na MKS v Minsku. In Novaja rusistika. Česká asociace slavistů, 2013. s. 93-100. ISSN 1803-4950.
 787. POSPÍŠIL, Ivo. Literaturnaja komparativistika i metodologija. In Danuta Szymonik, Roman Bobryk, Roman Mnich. Współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne. Siedlce – Banská Bystrica: Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego - Universytet Mateja Bela, 2013. s. 13-26. ISBN 978-83-63307-60-8.
 788. POSPÍŠIL, Ivo. Mednarodni seminar o problematiki panslavizma. Slavistična revija. 2013, letnik 62, št. 2, s. 439. ISSN 0350-6894.
 789. POSPÍŠIL, Ivo. Mezinárodní kolokvium o romantismu ve Veroně. In Slavistična revija. Ljubljana: Slavisticna Drustvo Slovenije, 2013. s. 538-539. ISSN 0350-6894.
 790. POSPÍŠIL, Ivo. Na hranici literární historie (Anton Baláž: Prehovor, Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka. Literárne informačné centrum, Bratislava 2012, ISBN 978-80-8119-057-5). In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 222-224. ISSN 1212-1509.
 791. POSPÍŠIL, Ivo. Národní obrození a literární směry (Několik úvah). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 16, 1-2, s. 59-68. ISSN 1212-1509.
 792. POSPÍŠIL, Ivo. Několik mezinárodních konferencí, sympozií a seminářů: mezi konstantním a variabilním. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 38-41. ISSN 1211-7676.
 793. POSPÍŠIL, Ivo. Několik otázek v labyrintu. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 794. POSPÍŠIL, Ivo. Několik vět k „štatlu za Husáka“. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 795. POSPÍŠIL, Ivo. Novela – komparatistika – Dionýz Ďurišin (konference Proměny poetiky novely 20. století v zemích střední Evropy/Evropy vůbec (20. 11. 2013). In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 43-44. ISSN 1211-7676.
 796. POSPÍŠIL, Ivo. O dvou tématech, která mají rusistické souvislosti (poněkud opožděná dvojrecenze). In Novaja rusistika. Česká asociace slavistů, 2013. s. 101-102. ISSN 1803-4950.
 797. POSPÍŠIL, Ivo. Osmdesátník František Všetička: Kompozice české prózy před sto lety v širokém kontextu a poetologické hloubce. Věnováno Františku Všetičkovi k jubileu. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 42-46. ISSN 1211-7676.
 798. POSPÍŠIL, Ivo. Portrét vládce jako příklad areálové a kulturologické analýzy (Gorczyca, W.: Iwan IV Grożny. Portret kulturowy władcy. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 2012. ISBN 978-8362292-58-5.). In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2013. s. 79-82. ISSN 1803-4950.
 799. POSPÍŠIL, Ivo. Poslovil se je slavist in komparativist svetovnega slovesa Slavomír Wollman. Slavistična revija. Ljubljana: Slavisticna Drustvo Slovenije, 2013, roč. 62, č. 2, s. 440-445. ISSN 0350-6894.
 800. POSPÍŠIL, Ivo. Problém tzv. syntetických oborů a předmětů ve filologii obecně a slavistice zvláště : pohled do nedávných dějin i současnosti. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2013, roč. 6, supplementum, s. 63-73. ISSN 1803-4950.
 801. POSPÍŠIL, Ivo. Problema cennosti v literature i literaturovedenii. In Josef Dohnal. Revitalizace hodnot: umění a literatura. Brno: Tribun EU, 2013. s. 351-367. ISBN 978-80-263-0379-4.
 802. POSPÍŠIL, Ivo. Problémy s Leninem. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2013. s. 66-69. ISSN 1803-4950.
 803. POSPÍŠIL, Ivo. Průkazný výzkum překladu folklórního verše (Miroslav Topić, Petar Bunjak: Od ritma ka smyslu. Metrički problemi prevočenja srpskich narodnich pesama kosovskog ciklusa na polski jezik. Slavističko društvo Srbije, Beograd 2013). In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 51. ISSN 1211-7676.
 804. POSPÍŠIL, Ivo. Reformní komunista a liberál Jiří Dienstbier. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 805. POSPÍŠIL, Ivo. Review of the monograph Stich i jezik (Београд 2013) by prof. Milosav Ž. Čarkić. In STIL. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2013. s. 629-634. ISBN 978-86-82873-37-2.
 806. POSPÍŠIL, Ivo. Richard Mayer: 65. In KAM v Brně. 2013. s. 56-57. ISSN 1211-5304.
 807. POSPÍŠIL, Ivo. Roľ russkoj literatury i literaturnogo žurnala v sovremennoj Rossii. In Parus. 2013.
 808. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura z mnoha pohledů a slovenskýma očima (Soňa Pašteková: Proces, kánon, recepcia. Historiografické, translatologické a interpretační aspekty skúmania ruskej literatúry. Veda, Bratislava 2013). In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2013. s. 85-88. ISSN 1803-4950.
 809. POSPÍŠIL, Ivo. Rusko a Rusové na Moravě, Morava a Moravané v Rusku: cesta k podstatě. In Russkije i Moravija – Rusové a Morava III. Brno: Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě, 2013. s. 7-8. ISBN 978-80-904509-4-3.
 810. POSPÍŠIL, Ivo. Russkaja diaspora i rusistika v češskoj srede: neskoľko razmyšlenij. Slavica Nitriensia. Nitra: Garmond, 2013, roč. 2, č. 2, s. 5-22. ISSN 1338-7464.
 811. POSPÍŠIL, Ivo. Seminář v Brně: nové přístupy ve filologii. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 247. ISSN 1212-1509.
 812. POSPÍŠIL, Ivo. Skvělý příspěvek ke komplexnímu studiu dědictví A. A. (O. O.) Potebni. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2013. s. 75-79. ISSN 1803-4950.
 813. POSPÍŠIL, Ivo. Souboje o Dominika Tatarku. In Týdeník Rozhlas. 2013. s. 19. ISSN 1213-2098.
 814. POSPÍŠIL, Ivo. Soubor studií o próze, a to nejen slovenské (Viera Žemberová: Z morfológie prózy. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Prešov 2012). In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 60-62. ISSN 1211-7676.
 815. POSPÍŠIL, Ivo. Spi klidně, Františku. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 816. POSPÍŠIL, Ivo. Sté jubileum Jiřího Krystýnka (1913-1991). In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 64-66. ISSN 1211-3387.
 817. POSPÍŠIL, Ivo. Střetnutí textů a kontextů (na pozadí ohlasů výstavy sovětského malířství v Praze roku 1947). In Lepilová, K. a kol. Text a kontext. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny, 2013. s. 111-118. knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7329-374-1.
 818. POSPÍŠIL, Ivo. Symbol a symbolika v teorii, literatuře a kultuře. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 231-233. ISSN 1212-1509.
 819. POSPÍŠIL, Ivo. Teorija istorii literatury, specifika paradigmy razvitija russkoj literatury i russkij roman. In Mova ta istorija. Zbirnyk naukovych prac‘. Kyjiv: Akademija nauk vyšoji osvity Ukrajiny, Rada molodych učenych, Ukrajins’ka akademija architektury, Jevropejs’ka akademija nauk, mystectva ta literatury (Francija), Bolgars’ka akademija nauk i mystectv, Brazyls’ka akademija slovesnosti, 2013.
 820. POSPÍŠIL, Ivo. Tradice a inovace: bolestný problém návaznosti a původnosti (Peter Valček: Slovník teórie médií A-Ž. Literárne informačné centrum, Bratislava 2011). In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 51-52. ISSN 1211-7676.
 821. POSPÍŠIL, Ivo. Transcendující myšlení Petra Liby (Několik poznámek a komentářů). In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 171-178. ISSN 1212-1509.
 822. POSPÍŠIL, Ivo. Tři knížky z Kyjeva. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 55-57. ISSN 1211-7676.
 823. POSPÍŠIL, Ivo. U istokov literaturovedčeskoj ukrainistiki v Brno. In Blochyn, Daryna. Ukrajinistyka v Jevropi. Nimeččyna i Ukrajina. Zbirnyk naukovyh prac za materialamy 6 Mižnarodnoho naukovoho kongresu v Mjunheni (19-22.4.2013). Ternopiĺ: Aston, 2013. s. 199-216. ISBN 978-966-308-516-6.
 824. POSPÍŠIL, Ivo. Úspěšný pokus o recepční studii. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 233-235. ISSN 1212-1509.
 825. POSPÍŠIL, Ivo. Valašský mýtus v podání Iva Odehnala. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 826. POSPÍŠIL, Ivo. Vědci pod vlajkou České asociace slavistů sněmovali v Telči. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2013. s. 70-73. ISSN 1803-4950.
 827. POSPÍŠIL, Ivo. Vozvraščenije k istokam. In Bricyn, V.M.; Žajvoronok, V.V.; Zarubenko, T.V. Naukova spadščyna O. O. Potebni. U slov‘janskomu kuľturnomu prostori. Kyjev: Vid. dom Dmitra Burago, 2013. s. 29-49. ISBN 978-966-489-198-8.
 828. POSPÍŠIL, Ivo. Všetičkova kniha o kompozici českého dramatu. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 829. POSPÍŠIL, Ivo. Vtoroje brnenskoje soveščanije o slavistike i češsko-slovackaja konferencija v Brno o Dominike Tatarke. Slavistična revija. Ljubljana: Slavisticna Drustvo Slovenije, 2013, roč. 62, č. 3, s. 535-537. ISSN 0350-6894.
 830. POSPÍŠIL, Ivo. Z dílny Milana Žitného: Skandinávci, Slováci, J. B. Michl a Franz Kafka. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 831. POSPÍŠIL, Ivo. Zdařilý portrét bratrů Langrových aneb konec jedné epochy. In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 832. POSPÍŠIL, Ivo. Znáte jezdíky? In Proudy. 2013. ISSN 1804-7246.
 833. 2012

 834. POSPÍŠIL, Ivo. Bielsko-białské výzvy a Boloňská deklarace. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 170-172. ISSN 1212-1509.
 835. POSPÍŠIL, Ivo a Josef DOHNAL. Blok studií k životnímu jubileu prof. PhDr. Danuše Kšicové, DrSc. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 5-91. ISSN 1212-1509.
 836. POSPÍŠIL, Ivo. Citlivý, tolerantní, smiřující a svobodomyslný vědec Andrej Červeňák. In Náš jubilant Andrej Červeňák : k nedožitým 80. narodeninám (22. 5. 1932 – 11. 2. 2012). Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, Nitrianska odbočka SSS, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Klub F. M. Dostojevského, 2012. s. 58-68. ISBN 978-80-8061-617-5.
 837. POSPÍŠIL, Ivo. Co jsou to „nosné tradice české literárněvědné slavistiky“? In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Nosné tradice české slavistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 5-15. ISBN 978-80-210-5907-8.
 838. POSPÍŠIL, Ivo a Roman MADECKI. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5906-1.
 839. POSPÍŠIL, Ivo, Marie SOBOTKOVÁ, Giuseppe MAIELLO a Jiří FIALA. Česká slavistika 2012-2013. Josef Dobrovský a problémy současné slavistiky. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISSN 1212-1509.
 840. POSPÍŠIL, Ivo. Česko-makedonská literární témata Ivana Dorovského. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 176. ISSN 1212-1509.
 841. POSPÍŠIL, Ivo. Dobrý příběh anebo Ako chutí moc ve starém Egyptě. Barbara Goldsteinová: Stavitelka pyramid. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 842. POSPÍŠIL, Ivo. „Domácí“ a „cizí“ filologie jako problém literárněvědný. In Viator Pilsnensis, neboli, Plzeňský poutník : literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám : kolektivní monografie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 220-227. ISBN 978-80-261-0071-3.
 843. POSPÍŠIL, Ivo. Dva teoretické diskursy. In Kovář, Jaroslav. Příspěvky k mezinárodní teorii literaratury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. s. 111-117. ISBN 978-80-87474-63-1.
 844. POSPÍŠIL, Ivo. Dve konferencii o tradicionnych, no večno živych problemach. In Novaja rusistika. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. s. 63-65. ISSN 1803-4950.
 845. POSPÍŠIL, Ivo. Etnodialogy jako podstatný aspekt dnešního pohledu na kulturu. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. s. 55-56. ISSN 1211-7676.
 846. POSPÍŠIL, Ivo. Festschrift vynikajícího rusisty. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 847. POSPÍŠIL, Ivo. Hans Rothe jako slavista, polonista a ukrajinista: skvělý ediční čin a stále aktuální výzvy (hrst reflexí). In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 182-185. ISSN 1212-1509.
 848. POSPÍŠIL, Ivo. Hic sunt leones. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 849. POSPÍŠIL, Ivo. Hrst polských slavistických sborníků: kontinuita/diskontinuita aneb konjunkturalita/vzdor (Na styku kultury polskiej i czeskiej. Dziedzictwo - Kontynuacje – Inspiracje. Redakcja naukowa Mieczysław Balowski. Bohemica Posnaniensia, fasc. 7, red, serii Mieczysław Balowski. Poznań 2011). In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. s. 65-66. ISSN 1211-7676.
 850. POSPÍŠIL, Ivo. Istorija brněnskoj slavistiki v perepiske i ličnych dokumentach (izbrannyje glavy). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, Suppl. 2, s. 129-146. ISSN 1212-1509.
 851. POSPÍŠIL, Ivo. Itogi Pervogo brnenskogo soveščanija po voprosam meždunarodnoj slavistiki. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 87-88. ISSN 1803-4950.
 852. POSPÍŠIL, Ivo. Izmenenije temy i metoda – Sergij Vilinskij v Universitete im. Masarika. Russkij jazyk kak inoslavjanskij. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2012, roč. IV, č. 2012, s. 7-19. ISSN 1821-3146.
 853. POSPÍŠIL, Ivo. Jakub Bart-Ćišinski (1856-1909). Erneuerer der sorbischen Literatur/Wobnowjer serbskeje literatury. In STIL. Beograd, 2012. s. 466-469. ISSN 1451-3145.
 854. POSPÍŠIL, Ivo. Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty? Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2012, roč. 22, suppl. 1, s. 4-15. ISSN 1211-7676.
 855. POSPÍŠIL, Ivo. Jazyk, narace, žánr a kultura v literárních dílech N. S. Leskova. In Bohunická; Alena. Jazykoveda v pohybe. Bratislava: FF UK, Katedra slovenského jazyka, Studia Academia Slovaca, 2012. s. 17-27. ISBN 978-80-223-3276-7.
 856. POSPÍŠIL, Ivo. Ještě že máme brněnský Slovník polských spisovatelů. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 857. POSPÍŠIL, Ivo. Jiří Horák a obrysy jeho koncepce srovnávacích slovanských literatur. In Hlôšková, Hana; Pospíšil, Ivo; Zelenková, Anna. Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru. Brno: Česká asociace slavistů : Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne ; Bratislava : Katedra etnológie a kulturnej antropológie FiF UK, 2012. s. 67-77. ISBN 978-80-263-0317-6.
 858. POSPÍŠIL, Ivo. K civilizační roli Ruska a SSSR : Vasilij A. Žukovskij, Ľudovít Štúr, Břetislav Palkovský. In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) : jazyk, literatura, dějiny kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-156. ISBN 978-80-210-5904-7.
 859. POSPÍŠIL, Ivo. Ke konceptu eidologie/poetiky srovnávacích slovanských literatur v souvislostech díla Franka Wollmana. Stil. Beograd, 2012, Neuveden, knj. 11, s. 367-379. ISSN 1451-3145.
 860. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Književnost Slovanov in južnoslovanska dramatika v delu Franka Wollmana. In Obdobja 31: Slovenska dramatika/Slovene Drama. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. s. 265-271. ISBN 978-961-237-541-6.
 861. POSPÍŠIL, Ivo. Krize genologie a polská literární věda. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 117-126. ISBN 978-80-210-5906-1.
 862. POSPÍŠIL, Ivo. Křesťanská literatura (kultura) / Literatura a křesťanství / Křesťanství v literatuře / Literatura v křesťanství / Literatura a křesťanské církve: jak na to a jak dál? In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 863. POSPÍŠIL, Ivo. Kvázipostmodernismus znovu navštívený. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, Supplementum, s. 29-40. ISSN 1212-1509.
 864. POSPÍŠIL, Ivo. Laco Zrubec: rázovitý slovenský novinář a spisovatel, autor literatury faktu. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 865. POSPÍŠIL, Ivo. Literatura slavjan Franka Wollmana i russkaja literatura (Razmyšlenija po povodu novogo češskogo izdanija izvestnoj knigi). In Universalii russkoj literatury. 4. Voronež: Izdatel'sko-poligrafičeskij centr „Naučnaja kniga“, 2012. s. 185-196. ISBN 978-5-4446-0116-7.
 866. POSPÍŠIL, Ivo. Literaturnaja komparativistika i metodologija. In Szymonik, Danuta; Bobryk, Roman; Mnich, Roman (eds.). Conversatoria Litteraria : międzynarodowy rocznik naukowy. 2011-2012, IV-V, Współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne. Siedlce ; Banská Bystrica: Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego ; Univerzita Mateja Bela, 2012. s. 13-26. ISBN 978-83-63307-60-8.
 867. POSPÍŠIL, Ivo. Literaturovedčeskaja rusistika na Filosofskom fakul'tete Universiteta im. Masarika: nastojaščeje i prošloje. In Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku, sv. 10, 2012. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. s. 15-26. ISBN 978-80-210-5991-7.
 868. POSPÍŠIL, Ivo. Lužičtí Srbové jinak a nově. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 869. POSPÍŠIL, Ivo. Maminčin prstýnek s briliantem. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 870. POSPÍŠIL, Ivo. Mezinárodní asociace slavistů a porada v Brně: metodologie a metodika, nové přístupy. 2012. 1 s. Opera Slavica, 2012, roč. 22, č. 3, s. 48. ISSN 1211-7676.
 871. POSPÍŠIL, Ivo. Meždunarodnaja associacija slavistov i novyje podchody v filologii. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 57-58. ISSN 1803-4950.
 872. POSPÍŠIL, Ivo. Meždunarodnaja slavistika - problemy obščestvennoj pozicii, organizacii i metodologii. In Slavia Orientalis. 2012. s. 107-108. ISSN 0037-6744.
 873. POSPÍŠIL, Ivo. Na počátku zlomu. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 874. POSPÍŠIL, Ivo. Na úvod. In Slavica Litteraria, Supplementum 1: Postmodernismus s pozadím. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 3. ISSN 1212-1509.
 875. POSPÍŠIL, Ivo. Nápaditý triptych slovenské rusistky. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 90-92. ISSN 1803-4950.
 876. POSPÍŠIL, Ivo. Nebezpečí kožených kabátů na schodech... In Proudy. 2012.
 877. POSPÍŠIL, Ivo. Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka. Primerjalna književnost. Ljubljana: SLOVENE COMPARATIVE LITERATURE ASSOC, 2012, roč. 35, č. 3, s. 179-192. ISSN 0351-1189.
 878. POSPÍŠIL, Ivo. Několik axiologických problémů v literární historii. In Kovář, Jaroslav. Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. s. 119-133. ISBN 978-80-87474-63-1.
 879. POSPÍŠIL, Ivo. Několik jakoby méně obvyklých poloh humoru v literatuře. In Waldnerová, Jana. Poetika humoru : vedecký zborník. Vyd. 1. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, fakulta stredoeurópskych štúdií, katedra areálových kultúr, 2012. s. 174-186. ISBN 978-80-558-0026-4.
 880. POSPÍŠIL, Ivo. Nelhostejný člověk v lhostejné zemi aneb medicína proti stádnosti. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 881. POSPÍŠIL, Ivo. Není autor jako autor. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 882. POSPÍŠIL, Ivo. Neskol'ko epizodov iz istorii brnenskoj rusistiki. In Russkaja diaspora i izučenije russkogo jazyka i russkoj kul'tury v inoslavjanskom i inostrannom okruženii (Belgrad 1-2 ijunja 2011 g.). Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2012. s. 93-104. ISBN 978-86-7391-026-0.
 883. POSPÍŠIL, Ivo. Nové podněty v rusistice a slavistice a také nové otázky. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 77-80. ISSN 1803-4950.
 884. POSPÍŠIL, Ivo. O česko-slovenských vztazích a o českém expresionismu – dvě knihy dobré i po letech. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 885. POSPÍŠIL, Ivo. O makedonských záležitostech česky: o tom i o jiném. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 886. POSPÍŠIL, Ivo. O makedonských záležitostech česky: o tom i o jiném. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 164-167. ISSN 1212-1509.
 887. POSPÍŠIL, Ivo. O poetice mystična tradičně i inovativně: móda - moderna – postmoderna (Poetyka mistyčnoho. Kolektyvna monohrafija. Ed.: O. Červins‘kaja. Černivec’kyj nac. Un-t, Černivci 2011). In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. s. 61-64. ISSN 1211-7676.
 888. POSPÍŠIL, Ivo. O tom, jak koho odtlačit na smetiště dějin. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 889. POSPÍŠIL, Ivo. Odešel slovenský slavista a rusista, literární vědec Andrej Červeňák. In STIL. Beograd, 2012. s. 493-496. ISSN 1451-3145.
 890. POSPÍŠIL, Ivo. Odešel slovenský slavista, komparatista a literární antropolog prof. Andrej Červeňák. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. s. 43-45. ISSN 1211-7676.
 891. POSPÍŠIL, Ivo. Památce Andreje Červeňáka. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 3-8. ISSN 1803-4950.
 892. POSPÍŠIL, Ivo. Pamjati Slavomira Volľmana (1925-2012). In Slavistika. Beograd, 2012. s. 725-728. ISSN 1450-5061.
 893. POSPÍŠIL, Ivo. Pěkně se to čte. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 894. POSPÍŠIL, Ivo. Pocta Františku Všetičkovi. In Pavera, Libor; Pospíšil, Ivo. Architektura textu : sborník k 80. narozeninám Františka Všetičky. Vyd. 1. Praha: Verbum, 2012. s. 131-138. ISBN 978-80-905177-1-4.
 895. POSPÍŠIL, Ivo. Pocta Františku Všetičkovi. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 896. POSPÍŠIL, Ivo. Podnětný text o česko-slovenských vztazích. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 176-178. ISSN 1212-1509.
 897. POSPÍŠIL, Ivo. Pohledy ze tří stran: jak psát dějiny literatury, jak psát literaturu a jak psát o tom, jak se učí psaní literatury. In Bína, Daniel; Zelenka, Miloš (eds.). Bohemistika v edukačním procesu : tradice, problémy, perspektivy. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2012. s. 15-35, 20 s. ISBN 978-80-87510-07-0.
 898. POSPÍŠIL, Ivo. Pokusy o „novou filologii“, tzv. literárněvědný život a česko/českoslovesko-ruské/sovětské zrcadlení (návazný diptych). In Miloš Zelenka, Ivo Pospíšil. Kontexty literární vědy III. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012. s. 60-84. ISBN 978-80-263-0315-2.
 899. POSPÍŠIL, Ivo. Poslední Almanach Nitra Andreje Červeňáka. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 900. POSPÍŠIL, Ivo. Postava „patriarchy slavistiky“ u Edwarda L. Keenana. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 13-25. ISSN 1212-1509.
 901. POSPÍŠIL, Ivo. Postmodernismus s pozadím. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISSN 1212-1509.
 902. POSPÍŠIL, Ivo. Potravinami je třeba plýtvat – u nás to jinak nejde. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 903. POSPÍŠIL, Ivo. Priloženije: Skončalsja slavist i komparativist Slavomir Wollman. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 77-85. ISSN 1803-4950.
 904. POSPÍŠIL, Ivo. Priloženije: skončalsja slavist i komparativist Slavomir Voll'man. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. 9 s. Novaja rusistika, 2012, roč. 5, Supplementum, s. 77-85. ISSN 1803-4950.
 905. POSPÍŠIL, Ivo. Problém kompaktního výkladu: světová literatura pro slavisty/srovnávací studium slovanských literatur a česká komparatistická tradice. In Libor Pavera, Ivo Pospíšil a kolektiv. Filologie, areál a praxe : inovativnost v současných filologických oborech. Vyd. 1. Praha: Verbum, 2012. s. 8-22. ISBN 978-80-905177-3-8.
 906. POSPÍŠIL, Ivo. Problémy terminologie a střední Evropa. In Käfer, István; Pospíšil, Ivo. Brněnská hungaroslavistika a česko-slovensko-maďarské vztahy. 1. vyd. Segedín: Gerhardus Kiadó, 2012. s. 45-57. ISBN 978-615-5256-01-1.
 907. POSPÍŠIL, Ivo. Prostý/obyčejný člověk a řadový občan u nás skutečně existuje. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 908. POSPÍŠIL, Ivo. Prošloje, nastojaščeje i buduščeje meždunarodnoj slavistiki: problemy, trebujuščije rešenija. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012, roč. 5, Supplementum, s. 71-76. ISSN 1803-4950.
 909. POSPÍŠIL, Ivo. Puškinův Památník a ten druhý. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 910. POSPÍŠIL, Ivo. Původní kniha o kosovské otázce: otazníky a vykřičníky. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 911. POSPÍŠIL, Ivo. Ray Bradbury: spisovatel stesku po tradici a kultuře v epoše nespláceného citového dluhu. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 912. POSPÍŠIL, Ivo. Rozumění jazykům literatury a jejich modalitě. In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. s. 54-55. ISSN 1211-7676.
 913. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura z pozice charakterologie. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 73-82. ISSN 1803-4950.
 914. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská moderna jako uzlový bod. In Almanach Nitra 2012. 1. vyd. Nitra: Mesto Nitra, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012. s. 212-213. ISBN 978-80-8061-689-2.
 915. POSPÍŠIL, Ivo. Rusko, Slované a žhavé body dějin. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 68-71. ISSN 1803-4950.
 916. POSPÍŠIL, Ivo, Anna ZELENKOVÁ a Hana HLÔŠKOVÁ. Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I-II. Brno: Česká asociace slavistů; Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně; Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, 2012. 265 s. ISBN 978-80-263-0317-6.
 917. POSPÍŠIL, Ivo. Sloupek pláče a zapomnění. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 918. POSPÍŠIL, Ivo. Slovníková bibliografická příručka s literárněhistorickou a teoretickou ambicí. In Kultúra a súčasnosť 11. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2012. s. 10-11. ISBN 978-80-558-0088-2.
 919. POSPÍŠIL, Ivo. Sovetskij Sojuz i sovetskaja kul'tura v vosprijatii Bržetislava Palkovskogo : (za sovetskoj civilizacijej 1936). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, FF BU, 2012, roč. XVI, Neuvedeno, s. 463-472. ISSN 1450-5061.
 920. POSPÍŠIL, Ivo. Spis na počest významné poetoložky a teoretičky literatury. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. s. 83-86. ISSN 1803-4950.
 921. POSPÍŠIL, Ivo. „Staré časy“ a výstavba žánru. In Kultúra a súčasnosť 12. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskach štúdií, 2012. s. 3-7. ISBN 978-80-558-0150-6.
 922. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Střední Evropa jako křižovatka metodologií: Slovesnost Slovanů Franka Wollmana – tradice a souvislosti (Nad druhým českým vydáním). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Slovesnost Slovanů. 2. vyd., V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012. s. 23-68. ISBN 978-80-263-0223-0.
 923. POSPÍŠIL, Ivo a Anna ZELENKOVÁ. Supplementum. Postmodernismus s pozadím. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISSN 1212-1509.
 924. POSPÍŠIL, Ivo a Sergio BONAZZA. Supplementum 2. Vývoj slavistiky v zrcadle epistulárního dědictví a jiných osobních dokumentů. In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISSN 1212-1509.
 925. POSPÍŠIL, Ivo. Svět v soumraku. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 926. POSPÍŠIL, Ivo. The Problem of Works of a Great World Literature in the Role of a Minority Literature in the Context of a Smaller Majority Literature (The Case Study in Ljuba Vondroušková‘s Poetic Creation). In Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zuzana Vargová. Minority Culture in Central Europe. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2012. s. 115-131. ISBN 978-80-558-0147-6.
 927. POSPÍŠIL, Ivo. U počátků československé sovětistiky. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2012, č. 1, s. 9-28. ISSN 1803-4950.
 928. POSPÍŠIL, Ivo. Úvahy o vývojovém paradigmatu ruské literatury v souvislostech: kontinuita a zlomy. Slavica Nitriensia. Nitra: Garmond, 2012, roč. 1, č. 1, s. 20-40. ISSN 1338-7464.
 929. POSPÍŠIL, Ivo. Úvodem. In Postmodernismus: smysl, funkce, výklad (Jazyk – literatura – kultura - politika). Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 3-4. ISBN 978-80-210-5903-0.
 930. POSPÍŠIL, Ivo. Úvodem. In Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 3-4. ISBN 978-80-210-5904-7.
 931. POSPÍŠIL, Ivo. Úvodem. In Nosné tradice české slavistiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 3-4. ISBN 978-80-210-5907-8.
 932. POSPÍŠIL, Ivo. Úvodní slovo. In Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 3-4. ISBN 978-80-210-5906-1.
 933. POSPÍŠIL, Ivo. Zajímavá kniha na pomezí. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 934. POSPÍŠIL, Ivo. Zázrak ruské poezie ukotvený v plynutí a intimitě: originální personální průřez ruskou poezií z pera slovenského překladatele (Ján Zambor: Kniha ruskej poézie. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2011). In Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 161-164. ISSN 1212-1509.
 935. POSPÍŠIL, Ivo. Zemřel rusista, slavista a komparatista Slavomír Wollman. In Proudy. 2012. ISSN 1804-7246.
 936. POSPÍŠIL, Ivo. Zemřel rusista, slavista a komparatista Slavomír Wollman. In Novaja rusistika. Česká asociace slavistů, 2012. s. 69-72. ISSN 1803-4950.
 937. POSPÍŠIL, Ivo. Zemřel Slavomír Wollman (1925-2012). In STIL. Beograd, 2012. s. 497-500. ISSN 1451-3145.
 938. POSPÍŠIL, Ivo. Žánrová hledání na hraně a na okraji : (studie k některým dílům slovenské a české prózy posledních let). In Nemcová, Emília; Pospíšil, Ivo. Pramene a križovatky : slovensko-české literárne paralely v súčasnosti : kolektívna monografia. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2012. s. 103-181. ISBN 978-80-8105-345-0.
 939. POSPÍŠIL, Ivo. Žánrová pátrání po „nové autenticitě“: souvislosti a dvě slovenské cesty. In Red. Viera Žemberová. Genologické a medziliterárne štúdie 6 : genologické konfrontácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. s. 5-24. ISBN 978-80-555-0511-4.
 940. POSPÍŠIL, Ivo. Životní jubileum literární vědkyně (Marta Žilková). In Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. s. 50. ISSN 1211-7676.
 941. 2011

 942. POSPÍŠIL, Ivo. Aspekty eseje. In Esej v současných slovanských literaturách = Esej w współczesnych literaturach słowiańskich. Praha: Verbum, 2011. s. 56-65. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu ; sv. VI. ISBN 978-80-905177-2-1.
 943. POSPÍŠIL, Ivo. Česko-slovinské projekty z dějin slavistiky a teorie literatury. In Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna., 2011. s. 155-165. sv. 1. ISBN 978-80-7050-604-2.
 944. POSPÍŠIL, Ivo. Dílo Františka Kautmana jako metodologické přemostění. In Lorencová Ivana – Novotný, Michal (eds), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z techniky a přírodních věd. Praha: Národní technické muzeum, 2011. s. 341-347. sv. 25. ISBN 978-80-7037-203-6.
 945. POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). Pospíšil, Ivo - Šaur, Josef (ed.). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 308 s. ISBN 978-80-210-5434-9.
 946. Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). Pospíšil, Ivo - Šaur, Josef (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 308 s. ISBN 978-80-210-5434-9.
 947. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie a já. In Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. 1. vyd. Praha: Verbum, 2011. s. 8-24. ISBN 978-80-904415-8-3.
 948. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie a problém areálových studií. In Genologické a medziliterárne štúdie 4. Prieniky do areálu. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2011. s. 9-22. ISBN 978-80-555-0410-0.
 949. POSPÍŠIL, Ivo. International Conference on the History of Slavic Studies in Brno. SLAVISTICNA REVIJA. Ljubljana: Slavisticna Drustvo Slovenije, 2011, roč. 59, č. 3, s. 328-329. ISSN 0350-6894.
 950. POSPÍŠIL, Ivo. Josef Jirásek jako slovakista a souvislosti. In Philologica LXVII. Bratislava: Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2011. s. 219-231. ISBN 978-80-223-2967-5.
 951. POSPÍŠIL, Ivo. K minulosti, současnosti a budoucnosti žánrů. In Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, 2011. s. 163-173. sv. 1. ISBN 978-80-8094-966-2.
 952. POSPÍŠIL, Ivo. K sovremennosti i tradicijam brnenskoj slavistiki/rusistiki. In I. S. Skoropanova, T. F. Sem‘jan, I. I. Plechanova, A. A. Korablev. Poetika i ritorika dialoga. Sbornik naučnych statej (k 60-letiju professora M. Je. Avtuchovič). Grodno: Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet im. Janki Kupaly, 2011. s. 25-38. ISBN 978-985-515-434-2.
 953. POSPÍŠIL, Ivo. Korespondence a dějiny slavistiky v Brně. Opera Slavica. Brno, 2011, roč. 21, č. 1, s. 48-50. ISSN 1211-7676.
 954. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda a výuka moderní slavistiky. In Minoritné kultúry, kultúra minorít. Nitra: UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2011. s. 5-12. ISBN 978-80-8094-801-6.
 955. POSPÍŠIL, Ivo. Literatura v souvislostech : několik příběhů o tom, jak také číst literaturu z širšího pohledu. 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2011. 151 s. ISBN 978-80-87510-04-9.
 956. POSPÍŠIL, Ivo. Neskol'ko zamečanij po povodu peripetij vosprijatija russkoj literatury v češskoj i slovackoj srede. Russkij jazyk kak inoslavanskij. Sovremennoje izučenije russkogo jazyka i russkoj kuĺtury v inoslavjanskom okruženii. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2011, Neuveden, vyp. III, s. 16-29. ISSN 1821-3146.
 957. POSPÍŠIL, Ivo. Paměti jako pramen autenticity: Z ďalekých ciest Alexandra Macha. In Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Brněnské texty k slovakistice XIV. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU spolu s Literárním informačním centrem v Bratislavě, Slavistickou společností Franka Wollmana a Středoevropským centrem slovanských studií. Tribun EU, 2011. s. 229-237. sv. 1. ISBN 978-80-7399-769-4.
 958. POSPÍŠIL, Ivo. Prolific Faltering in F. X. Svoboda‘s Prose and Its International Context. Revue des Études Slaves. Paris, 2011, roč. 82, č. 3, s. 413-433. ISSN 0080-2557. doi:10.3406/slave.2011.8107.
 959. POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Sorabistika – metodologie, zkušenosti a budoucí směřování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 98 s. ISBN 978-80-210-5686-2.
 960. POSPÍŠIL, Ivo. Stred Márie Bátorové a románová a realistická tradice. Slavica Litteraria. Brno, 2011, roč. 14, č. 2, s. 58-73. ISSN 1212-1509.
 961. POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí (Několik vybraných okruhů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 113 s. ISBN 978-80-210-5607-7.
 962. POSPÍŠIL, Ivo. Tekučesť istorii i filosofija chronikalnych struktur v russkoj literature. In Andrzej Dudek. Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej. Pod redakcją Andrzeja Dudka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. s. 139-153, 14 s. ISBN 978-83-233-3107-0.
 963. POSPÍŠIL, Ivo. Významná osobnost československé rusistiky (K osmdesátinám profesora Miroslava Zahrádky). Novaja rusistika. Brno, 2011, roč. 1, č. 1, s. 87-90. ISSN 1803-4950.
 964. POSPÍŠIL, Ivo. Významová disperznost pojmu „romantismus“ jako klíč k jeho podstatě. In Literárny romantizmus. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Katedra areálových kultúr, 2011. s. 9-23. ISBN 978-80-8094-425-4.
 965. 2010

 966. POSPÍŠIL, Ivo. Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU. Brno: Česká asociace slavistů, 2010. 250 s. ISBN 978-80-7399-987-2.
 967. POSPÍŠIL, Ivo. Areálová studia a filologie, evropské areály, Rusové - střední Evropa – Morava. In Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka 1, Texta CD, Projekt Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2012). Brno: v OPVK pro Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, 2010. s. 1-17, 18 s. ISBN 978-80-210-5316-8.
 968. POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin. In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 49-55. ISBN 978-80-210-5300-7.
 969. POSPÍŠIL, Ivo. Avtorefleksija/avtoaksiologija tvorčestva i odna tradicija russkoj estetičeskoj mysli. Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam epistemologii literaturovedenije. Akademia Podlaska, Université de Lausann, 2010, roč. 2, č. 1, s. 203-210. ISSN 1897-1431.
 970. POSPÍŠIL, Ivo. Básník, jeho vykladač a souvislosti (Juvenilie Ivana Dorovského jako zárodek badatelské dráhy). In Ivan Dorovský: Oda "Volnosť" A. S. Puškina (seminarnaja rabota). Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU a Společností přátel jižních Slovanů, 2010. s. 3-13, 10 s. ISBN 978-80-7399-940-7.
 971. POSPÍŠIL, Ivo. Central Europe (Mitteleuropa), East-Central Europe (Ostmitteleuropa), East and South-East Europe: Problems of European Areas. In „New Imagined Communities“. Identity Making in Eastern and South-Eastern Europe. 1. vyd. Bratislava: Kalligram and Ústav svetovej literatúry SAV, 2010. s. 44-55. 1., 1. ISBN 978-80-8101-401-7.
 972. POSPÍŠIL, Ivo a Michal PRZYBYLSKI. Conservative and Traditionalist Tendencies in Contemporary Slovene, Czech, Slovak, Polish and Russian Literature. In Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2010. s. 225-231. Obdobja 29. ISBN 978-961-237-383-2.
 973. POSPÍŠIL, Ivo. Česká a slovenská próza: problém typologie. In Marián Kamenčík, Emília Nemcová, Ivo Pospíšil. Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. s. 170-195. ISBN 978-80-8105-168-5.
 974. POSPÍŠIL, Ivo. Fenomen Central‘noj Jevropy i russkij kul‘turnyj element v češskoj srede (Neskol’ko zametok po povodu metamorfoz češskoj recepcii). Rossija i russkije glazami inoslavjanskich narodov: jazyk, literatura, kul‘tura 1, Slavic Eurasia Papers No. 3. Hokkaido: Slavic Research Center Hokkaido Universi, 2010, roč. 1, č. 3, s. 69-102. ISSN 1883-504X.
 975. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie dnes a jeden ruský příklad. In Viera Žemberová. Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 31, 2010. s. 7-12. ISBN 978-80-555-0187-1.
 976. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie: hledání nové identity. Genologické a medziliterárne štúdie 3. In Viera Žemberová. . Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 33. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 31, 2010. s. 5-17. ISBN 978-80-555-0231-1.
 977. POSPÍŠIL, Ivo. Chudožestvennosť starinnych tekstov, Komenskij i teorija istorii literatury. In Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Jan Amos Komenský im Kontext der europäischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhundert. Siedlce. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010. s. 237-248. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Babary Sitar. ISBN 978-83-7051-578-2.
 978. POSPÍŠIL, Ivo. Ke koncepcím dějin literatury: obecné a zvláštní. Slavica Litteraria X 13. Brno: Slavica Litteraria, 2010, X, č. 13, s. 33-46. ISSN 1212-1509.
 979. POSPÍŠIL, Ivo. Literární komparatistika: edice, kulturně politická reorientace, akutní areálová témata (filologická paleoslavistika, ukrajinská komparatistika, japonská areálová rusistika). In Od teorie jazyka k praxi komunikace IV. Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury. České Budějovice: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. s. 55-71, 16 s. ISBN 978-80-7394-204-5.
 980. POSPÍŠIL, Ivo. Minulost a současnost areálů: strategie a klíč k dnešku. In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010. s. 389-402, 4 s. ISBN 978-80-7399-987-2.
 981. POSPÍŠIL, Ivo. Minulost a současnost areálů: strategie a klíč k dnešku. In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU. Brno: Česká asociace slavistů, 2010. s. 389-402. ISBN 978-80-7399-987-2.
 982. POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach). In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 185-199. ISBN 978-80-210-5300-7.
 983. POSPÍŠIL, Ivo. Nové výzvy literární genologii. STIL. Beograd, 2010, roč. 9, č. 1, s. 283-293. ISSN 1451-3145.
 984. POSPÍŠIL, Ivo. Novyje izmerenija i transcendencii issledovanija literatury/jazyka u russkije osobennosti. Slavica Slovaca. 2010, roč. 2, č. 1, s. 170-177. ISSN 0037-6787.
 985. POSPÍŠIL, Ivo. Problema enciklopedij literaturovedčeskoj terminologii: brnenskij proekt načala XXI veka. Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam epistemologii literaturovedenije. Akademia Podlaska, Université de Lausann, 2010, roč. 2, č. 1, s. 19-28. ISSN 1897-1431.
 986. POSPÍŠIL, Ivo. Problema literaturnych napravlenij i mežvoennaja češskaja literatura: politika i poetika. In Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, 2010. s. 71-80. ISBN 978-83-7051-604-8.
 987. POSPÍŠIL, Ivo. Prostorovost/spaciálnost/areálovost a literatura. World literature studies. Bratislava: Slovenská Akadémia Vied, 2010, roč. 2, č. 1, s. 61-73. ISSN 1337-9275.
 988. POSPÍŠIL, Ivo. Revitalizace v ruské a české literatuře: dvě cesty. In Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. Vedecký zborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, 2010. s. 9-21, 12 s. ISBN 978-80-8094-639-5.
 989. POSPÍŠIL, Ivo. Rossija i Centralnaja Evropa s osobym učetom češsko-russkich literaturnych svjazej. In Universalii russkoj literatury 2. Voroněž: Nauka-Junipress, 2010. s. 606-628. ISBN 978-5-4292-0001-9.
 990. POSPÍŠIL, Ivo. Singularnost in češki medvojni esej med tokovi: F. X. Šalda - Karel Čapek - Jaroslav Durych. Primerjalna književnost. Ljubljana: Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije, 2010, roč. 33, č. 1, s. 131-142. ISSN 0351-1189.
 991. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika/rusistika, její nové polohy, centra, tradice a inovace. In Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka 1, Texta CD, Projekt Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2012). Brno: OPVK pro Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, 2010. 12 s. ISBN 978-80-210-5316-8.
 992. POSPÍŠIL, Ivo. Slovenské panoráma a problémy česko-slovenských kulturních vztahů. In Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Brno: Tribun EU, 2010. s. 13-32. ISBN 978-80-7399-965-0.
 993. POSPÍŠIL, Ivo. Tvorčestvo Gogolja v dvojnoj proekcii (K sovremennym tendencijam gogolevedenija). In Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (Studie o živém dědictví). Brno: Tribun EU, 2010. s. 339-347. ISBN 978-80-7399-197-5.
 994. POSPÍŠIL, Ivo. Typ Kukučínovy prózy a české souvislosti. In Kukučín v interpretáciach. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010. s. 111-118. ISBN 978-80-8119-029-2.
 995. POSPÍŠIL, Ivo. Úvodní slovo. In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU. Brno: Česká asociace slavistů, 2010. s. 3-5, 4 s. 1. ISBN 978-80-7399-987-2.
 996. POSPÍŠIL, Ivo. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. 275 s. ISBN 978-80-8105-191-3.
 997. POSPÍŠIL, Ivo. Zamečanija po povodu istoriko-literaturnych koncepcij Dmitrija Čiževskogo. Drohobyč-Siedlce: Colloquia Litteraria Sedlcensia, 2010.
 998. 2009

 999. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 1000. POSPÍŠIL, Ivo. Areál a jeho vztahy. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2009, roč. 2, č. 2, s. 70-78. ISSN 1803-4950.
 1001. POSPÍŠIL, Ivo. Brněnský příběh Sergije Vilinského. In Migrácia obyvatelov východnej Europý na územnie Slovenska a Čiech (prvá polovina 20. storočia). Prešov: Prešovská univerzita, 2009. s. 186-193. ISBN 978-80-555-0092-8.
 1002. POSPÍŠIL, Ivo. České literární prefáze a postfáze let 1968 a 1989. In Česko-slovenské reflexe: 1968 (Jazyk – literatura – kultura). Brno: Tribun EU, 2009. s. 213-225. Česko-slovenské reflexe: 1968 (Jazyk – literatura. ISBN 978-80-7399-812-7.
 1003. POSPÍŠIL, Ivo. Česko-slovenské reflexe: 1968. Brno: Ústav slavistiky Masarykovy univerzity, Tribun EU, 2009. 200 s. Brněnské texty k slovakistice X. ISBN 978-80-7399-812-7.
 1004. POSPÍŠIL, Ivo. Disperze a míjení: literatura a její výzkum na prahu nové éry. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1, č. 1, s. 25-39. ISSN 1212-1509.
 1005. POSPÍŠIL, Ivo. Fenomen Centraĺnoj Jevropy i literaturovedenije. In Conversatoria Litteraria. W kręgu zagadnień komparatystyki: Teoria i praktika związków literackich. Banská Bystrica: Siedlce, 2009. s. 45-58. ISSN 1897-1423.
 1006. POSPÍŠIL, Ivo. Historicita a žánrovost. F. M. Dostojevskij a komparatisticko-genologický aspekt. In Genologické a medziliterárne štúdie. Priesečníky umenia a vedy. Acta facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis. Literárnovedný zborník 22. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. s. 56-72. ISBN 978-80-8068-964-3.
 1007. POSPÍŠIL, Ivo a Vladimír FRANTA. Josef Jirásek jako rusista, slovakista a umělec slova. Brno: Seminář filologicko-areálových studií, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 160 s. Josef Jirásek jako rusista, slovakista a umělec sl. ISBN 978-80-7399-892-9.
 1008. POSPÍŠIL, Ivo. K tradicii brnenskogo stichovedenija i speficike russkoj poezii. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2009, roč. 2, č. 1, s. 55-65. ISSN 1803-4950.
 1009. POSPÍŠIL, Ivo (ed.). Klíčové problémy slovanských areálů. Brno: Univerzita třetího věku, Masarykova univerzita, 2009. 200 s. Univerzita třetího věku.
 1010. POSPÍŠIL, Ivo (ed.). Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. ISBN 978-80-210-5010-5.
 1011. POSPÍŠIL, Ivo. Konzervativní rezistence jako součást literárního vývoje. Slavica Litteraria. 2009, roč. 11, č. 2, s. 19-28. ISSN 1212-1509.
 1012. POSPÍŠIL, Ivo. Literární komparatistika, středoevropský kulturní prostor a teorie literárních dějin. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12, č. 1, s. 117-126. ISSN 1212-1509.
 1013. POSPÍŠIL, Ivo. Literární komparatistika, areálová/kulturní studia, teorie literárních dějin a problém hodnoty v současné literárněvědné praxi. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 19, č. 1, s. 20-33. ISSN 1211-7676.
 1014. POSPÍŠIL, Ivo. Literární komparatistika: lákavá inovace, kvalitní tradice. Stil. 2009, roč. 8, č. 8, s. 189-208, 10 s. ISSN 1451-3145.
 1015. POSPÍŠIL, Ivo. Literatura reflexivní a apelativní. In Súčasné umenie v medzidisciplinárnej komunikácii. Prešov: Studia Aesthetica XI. Prešovská univerzita v Prešove, 2009. s. 259-271. ISBN 978-80-555-0043-0.
 1016. POSPÍŠIL, Ivo. Místo genologie dnes: nové problémy. In Genologické a medziliterarne štúdie I. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. s. 5-16. Genologické a medziliterarne štúdie I. ISBN 978-80-8068-996-4.
 1017. POSPÍŠIL, Ivo a Dagmar BLÜMLOVÁ. Několik sond do brněnské slavistiky a rusistiky. In Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Jihočeský sborník historický – Supplementum. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2009. 70 s. ISBN 978-80-904446-0-7.
 1018. POSPÍŠIL, Ivo. Novaja rusistika, russkaja literatura, novyje koncepcii i problemy. In Russkij jazyk kak inoslavjanskij. Sovremmennoje izučenije russkogo jazyka i russkoj kuľtury v inoslavjanskom okruženii. Belgrad: Slavističeskoe obščestvo Serbii, 2009. s. 19-31. ISSN 1821-3146.
 1019. POSPÍŠIL, Ivo. Periodizacija slovenske in češke književnosti ter dva tokova v češki medvojni književnosti (prispevek k razpravi). Primerjalna književnost. Ljubljana, 2009, roč. 32, č. 1, s. 123-137. ISSN 0351-1189.
 1020. POSPÍŠIL, Ivo. Ponorná řeka memoárů na rozcestí. In Metamorfózy gatunków w kontekście środkoeuropejskim. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. Praha: University of Bielsko-Biała, Verbum, 2009. s. 233-244. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. ISBN 978-80-904415-0-7.
 1021. POSPÍŠIL, Ivo. Problém slovanské literatury viděné zvnějšku a zevnitř. K českému vydání knihy Hany Vosine-Jechové Dějiny české literatury. In Genologické a medziliterárne štúdie. Priesečníky umenia a vedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. s. 183-192. Acta facultatis philosophicae Universitatis Preš. ISBN 978-80-8068-964-3.
 1022. POSPÍŠIL, Ivo. Problémy literární teorie. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12, č. 1, s. 59-65. ISSN 1212-1509.
 1023. POSPÍŠIL, Ivo. Rusistika, literární věda a jejich přesahy. In Inovace postgraduálního vzdělávání učitel ruštiny. Brno: Repronis; MU, 2009. ISBN 978-80-7329-234-8.
 1024. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura a východoslovanský kontext dnes: světové a geopolitické aspekty. In Klíčové problémy slovanských areálů. Brno: Univerzita třetího věku, Masarykova univerzita, 2009. s. 17-29. Klíčové problémy slovanských areálů.
 1025. POSPÍŠIL, Ivo. Slavomír Wollman a slavistika dnes (Několik jubilejních poznámek k novější tvorbě). In Kontexty literární vědy II. OFTIS. Ústí nad Orlicí: Literárněvědná společnost, o. s., 2009. s. 11-17. II. ISBN 978-80-7405-066-4.
 1026. POSPÍŠIL, Ivo. Slovenská portrétní monografie Ivana Franka. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12, č. 1, s. 153-155. ISSN 1212-1509.
 1027. POSPÍŠIL, Ivo. Slovensko poněkud jinak. In Klíčové problémy slovanských areálů. Brno: Univerzita třetího věku, Masarykova univerzita, 2009. s. 111-125. Klíčové problémy slovanských areálů.
 1028. POSPÍŠIL, Ivo. Teorie literárních dějin jako projev dialogu kultur. In Richterek, Oldřich; Půža, Miroslav. Dialog kultur V. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009. s. 566-574. ISBN 978-80-7405-045-9.
 1029. POSPÍŠIL, Ivo. Teorie literárních dějin, literární komparatistika a identita národních literatur (problém východoslovanského areálu). In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost. Sborník vědeckých prací. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2009. s. 463-474. ISBN 978-80-210-4964-2.
 1030. POSPÍŠIL, Ivo. The Permanent Crisis, Or Can, Could or Should Comparative Literary Studies Survive? Between History, Theory and Area Studies. World Literature Studies. 2009, roč. 1, č. 18, s. 50-61. ISSN 1337-9690.
 1031. POSPÍŠIL, Ivo. Tibor Žilka : postmoderna, slavistika a česko-slovensko-maďarské vztahy. Nitra: Edícia Výberové personálne bibliografie Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, 2009. s. 56-57. Edícia Výberové personálne bibliografie.
 1032. POSPÍŠIL, Ivo. Zamečanija po povodu istoriko-literaturnych koncepcij Dmitrija Čiževskogo. In Наследие Дмитрия Чижевского и проблемы его изучения. Siedlce: Akademia Podlaska, 2009. s. 21-24. Akademia Podlaska 1. ISBN 978-966-384-154-0.
 1033. POSPÍŠIL, Ivo. 1968 a 2009. In Česko-slovenské reflexe: 1968 (Jazyk – literatura – kultura). Brno: Ústav slavistiky Masarykovy univerzity, Tribun EU, 2009. s. 3-5. 1. ISBN 978-80-7399-812-7.
 1034. 2008

 1035. POSPÍŠIL, Ivo. Alois Jirásek a jeho světovost (Několik čtenářských marginálií). In Alois Jirásek a jeho „světovost“ (Několik čtenářských marginálií). Praha: Sborník Společnosti Aloise Jiráska V. Společnost Aloise Jiráska, 2008. s. 29-41, 12 s. Sborník Společnosti Aloise Jiráska V. Společnost A. ISBN 978-80-86741-82-6.
 1036. POSPÍŠIL, Ivo. Aspekty i konteksty transformacji gatunkowych (refleksje i komentarze). In Awangardowa encyklopedia czyli Słownik rozumowany nauk, sztuk a rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Gregorzowi Gaździe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzskiego, 2008. s. 27-42. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzskiego. ISBN 978-83-7525-202-6.
 1037. POSPÍŠIL, Ivo. Brnenskaja škola literaturnoj komparativistiki i genologii/žanrologii i areaľnoje izučenije slavistiki: jeje istoki v kontekstuaľnych svjazjach. In Izučavanje slovenskich jezika, književnosti i kultura kao inoslovenskich i stranich. Beograd: MAPRJAL, Slavističko društvo Srbije, 2008. s. 278-293. Slavističko društvo Srbije. ISBN 978-86-7391-023-9.
 1038. POSPÍŠIL, Ivo. Comparative Literary Studies, Central-European Cultural Space, and Theory of Literary History. Primerjalna književnost. Ljubljana: Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije, 2008, roč. 31, č. 2, s. 137-148. ISSN 0351-1189.
 1039. POSPÍŠIL, Ivo. Česká literatura a její mezinárodní souvislosti. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita FF, 2008, roč. 11, č. 1, s. 107-114. ISSN 1212-1509.
 1040. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Česká slavistika 2008. Brno - Praha: Česká asociace slavistů, Literárněvědná společnost, pobočka Praha, Academicus, 2008. 371 s. Česká asociace slavistů. ISBN 978-80-87192-00-9.
 1041. POSPÍŠIL, Ivo. Estetika, antropologie a tzv. duchovnost: problém přístupu. In Esteticko-antropologická koncepcia literatúry a Andrej Červeňák. Nitra: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s. 29-40. Univerzita Konštantína Filozofa 1. ISBN 978-80-8094-316-5.
 1042. POSPÍŠIL, Ivo. Jiří Polívka, revoluční Rusko a ti druzí: spor kolem ex oriente lux (In margine jednoho Polívkova článku). In Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúr a folklóru I. Bratislava - Brno: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká asociace slavistů, Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, 2008. s. 27-42. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká aso. ISBN 978-80-969992-0-0.
 1043. POSPÍŠIL, Ivo. Karel Čapek przypadek prawie zapomnianego mistrza człowieczeństwa i tolerancji. In Duskyrsy i przestrzenie (nie)TOLERANCJI. Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łodzkiego, 2008. s. 109-118. Pod redakcją Grzegorza Gazdy, Ireny Hübner, Jaro.. ISBN 978-83-7525-220-0.
 1044. ZOUHAR, Jan. Ke vztahu filozofie a krásné literatury. In POSPÍŠIL, Ivo a Jan ZOUHAR. Literatura a filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 191-194, 5 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4546-0.
 1045. POSPÍŠIL, Ivo. Literárněvědná slavistika: domov a svět (Tři diskurzy). In Slavistika dnes. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2008. s. 135-154. Slavistika dnes. ISBN 978-80-210-4545-3.
 1046. POSPÍŠIL, Ivo. Marxismus a pokusy o dialog a syntézu v literárněvědné metodologii a teorii (Poznámky z ruské a česko-slovenské zkušenosti). In Proměny diskursu české marxistické historiografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 381-399. Proměny diskursu české marxistické historiografie. ISBN 978-80-7394-114-7.
 1047. POSPÍŠIL, Ivo. Meždunarodnyj žurnal Stil kak metodologičeskij bazis interdisciplinarnogo izučenija jazyka i literatury. Slavica Litteraria. Brno, 2008, roč. 11, č. 2, s. 145-149. ISSN 1212-1509.
 1048. POSPÍŠIL, Ivo. Několik poznámek k literárněvědné spolupráci brněnsko-polské. In Poláci v Brně/Polacy w Brnie a na jižní Moravě. Brno: Sborník příspěvů z mezinárodní konference Brno 2006. Středoevropské centrum slovanských studií, SvN REGIONY, POLONUS, polský klub v Brně, 2008. s. 85-94. ISBN 80-86735-13-3.
 1049. POSPÍŠIL, Ivo. Obraz parku-ogrodu a alternatywa ewoljucji literackiej (między Anglią, Rosją i Morawami). In Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. Kraków: Universitas, 2008. s. 99-111, 12 s. Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. ISBN 978-83-242-0877-7.
 1050. POSPÍŠIL, Ivo. Osnovy koncepcii slavjanstva, russkoj literatury i češsko-russkich literaturnych svjazej u J. Jiraseka (Neskolko zametok i kommentarijev). In Rossica Olomucensia XLVI-II. XIX Olomoucké Dny Rusistů, 30. 8.- 1. 9. 2007. Olomouc: Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 2008. s. 525-532. ISBN 978-80-244-1994-7.
 1051. POSPÍŠIL, Ivo. Poetika a literární dějiny. Stil. 2008, roč. 7, č. 1, s. 277-287. ISSN 1451-3145.
 1052. POSPÍŠIL, Ivo. Problém teorie literárních dějin a jeho interdisciplinární souvislosti. In Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Studia Aesthetica, 2008. s. 88-102. Studia Aesthetica. ISBN 978-80-8068-699-4.
 1053. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika/rusistika, její nové polohy, centra, tradice a inovace. In Lepilová, Květuše. Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny. Brno; Ostrava: Repronis; MU, 2008. ISBN 978-80-7329-200-3.
 1054. POSPÍŠIL, Ivo. Slovensko mimo Slovensko/Slovensko mimo Slovenska. In Brněnské texty k slovakistice. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008. s. 3. Brněnské texty k slovakistice.
 1055. POSPÍŠIL, Ivo. Smysl, stav a tendence současné slavistiky. In Slavistika dnes. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2008. s. 3-5. Slavistika dnes. ISBN 978-80-210-4545-3.
 1056. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Sociologie literatury a komparatistické impulsy Karla Krejčího v meziválečném období. In Karel Krejčí: Sociologie literatury. Praha: GRADA, 2008. s. 7-47. Karel Krejčí: Sociologie literatury. ISBN 978-80-247-2623-6.
 1057. POSPÍŠIL, Ivo. Srovnávací studie (Komparatistika, slavistika, rusistika a česko-slovenské souvislosti). Trnava: UCM, 2008. 262 s. Comparative Studies. ISBN 978-80-8105-060-2.
 1058. POSPÍŠIL, Ivo. Teorie jako pokus o ukotvení a uchopení (Hryhorij Skovoroda v hledáčku ukrajinské, německé a ruské literární vědy). In Teória umeleckého diela 3. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2008. s. 71-78. Teória umeleckého diela 3. ISBN 978-80-8068-742-7.
 1059. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Teorija russkoj literatury v slavjanskom kontekste v koncepcii areaľnych i žanrovych issledovanij, stilistiki i poetiki. In Česká slavistika 2008. Brno - Praha: Česká asociace slavistů, Literárněvědná společnost, pobočka Praha, Academicus, 2008. s. 227-245. Česká slavistika 2008. ISBN 978-80-87192-00-9.
 1060. POSPÍŠIL, Ivo. The Park-Garden Emblem and Alternatives of Literary Evolution (between England, Russia and Moravia). In Space of a Garden – Space of Culture. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008. s. 91-104. Space of a Garden – Space of Culture. ISBN 1-84718-627-0.
 1061. POSPÍŠIL, Ivo. Tradice brněnské literárněvědné rusistiky. In Kontexty literární vědy I. Ústí nad Orlicí: Literárněvědná společnost, o. s. OFTIS, 2008. s. 21-46. Kontexty literární vědy I. ISBN 978-80-7405-031-2.
 1062. POSPÍŠIL, Ivo. Tradiční a konzervativní hodnoty v literatuře konce 20. a počátku 21. století. In Slovo – obraz – zvuk I. Literárnovedné štúdie. Nitra: UKF v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, 2008. s. 91-102. Slovo – obraz – zvuk I. Literárnovedné štúdie. ISBN 978-80-8094-330-1.
 1063. POSPÍŠIL, Ivo. Úspěšný pokus o směrovou a personalistickou historii moderní ruské literatury. Nad Ruskou moderní literaturou Milana Hraly. Slavica Litteraria. 2008, roč. 11, č. 2, s. 87-98. ISSN 1212-1509.
 1064. ANDRICIK, Marian, Magdolna BALOGH, Maria BATOROVA, Katarina BEDNAROVA, Adam BZOCH, Timothy Beasley MURRAY, Maria KUSA, Anton POKRIVCAK, Ivo POSPÍŠIL, Stanislav RAKUS a Milos ZELENKA. We asked Changes are taking place in the magazine Slovak review of World Literature research. SLOVAK REVIEW OF WORLD LITERATURE RESEARCH. 2008, roč. 17, SI, s. 131-138. ISSN 1335-0544.
 1065. POSPÍŠIL, Ivo. Wollmanovy Slavismy a antislavismy za jara národů a jejich přesahy. In Střední Evropa v souvislostech literární a symbolické geografie. Nitra: UKF, 2008. s. 170-179. Střední Evropa v souvislostech literární a symb... ISBN 978-80-8094-371-4.
 1066. POSPÍŠIL, Ivo. Zdroje vidění Zdeňka Mathausera. In Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). Brno: Jan Zouhar. Katedra filosofie, Ústav slavistiky FF MU, 2008. s. 131-141. Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). ISBN 978-80-210-4546-0.
 1067. POSPÍŠIL, Ivo. Žurnal Stil kak metodologičeskij bazis interdisciplinarnogo izučenija jazyka i literatury. Filološki přehled - Revue de philologie. Beograd, 2008, XXXV, č. 1, s. 203-206. ISSN 0015-1807.
 1068. 2007

 1069. POSPÍŠIL, Ivo. Areaľnyje issledovanija: meždu Centraľnoj Jevropoj i Rossijej. In Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi Suchankowi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. s. 49-57. Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. ISBN 978-83-233-2328-0.
 1070. POSPÍŠIL, Ivo a Jiří GAZDA. Areálová studia a filologie, evropské areály, Rusové, střední Evropa, Morava. In Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny. Brno: Repronis, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7329-170-9.
 1071. POSPÍŠIL, Ivo a Volha PATAPAVA. Běloruská literatura pro děti a mládež. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. Praha: LIBRI, 2007. s. 15-19. Zahraniční spisovatelé. ISBN 978-80-7277-314-5.
 1072. POSPÍŠIL, Ivo. F. M. Dostojevskij: návrat k spisovateli (Historicita a žánrovost). In Dostojevskij a dnešok. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Klub F. M. Dostojevského, 2007. s. 66-83. Dostojevskij a dnešok.
 1073. POSPÍŠIL, Ivo. F. M. Dostojevskij: Návrat ke spisovateli (Historicita a žánrovost). 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. 250 s. Dostojevskij a dnešok. ISBN 978-80-8094-107-9.
 1074. POSPÍŠIL, Ivo, Zdeněk PECHAL a Oldřich RICHTEREK. K češskoj literaturovedčeskoj rusistike i translatologii. In Sovremennaja češskaja rusistika (sbornik češskoj delegacii). XI Kongress MAPRJAL „Mir russkogo slova i russkoj slovo v mire“, Varna, Bolgarija, 17-22 sentjabrja 2007. Ústí nad Orlicí: Češskaja Associacija Rusistov, 2007. s. 99-107. ISBN 978-1-84718-627-0.
 1075. POSPÍŠIL, Ivo. K otázce periodizace literatury 18. a 19. století. In Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História – Teória – Interpretácia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 178 - 197. Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. ISBN 978-80-223-2440-3.
 1076. POSPÍŠIL, Ivo. K směrově personalisticko-areálovým a komparativně kulturologickým dějinám národní literatury. In Od teorie jazyka k praxi komunikace. Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 19-30. ISBN 978-80-7394-060-7.
 1077. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda a literatura. In Teória umeleckého diela. Literárnovedné a spoločenskovedné súvislosti, vzťahy a dotyky. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2007. s. 267-361. Teória umeleckého diela.
 1078. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda mezi progresivismem a konzervatismem. In Z problematiky literárnej vedy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie organizovanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Pavla Petrusa, DrSc. (26. október 2007). Prešov: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2007. s. 188-204. Z problematiky literárnej vedy.
 1079. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda mezi progresivismem a konzervatismem. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 2007. 250 s. Z problematiky literárnej vedy. ISBN 978-80-8068-673-4.
 1080. POSPÍŠIL, Ivo. Na pomezí estetiky a beletrie (Texty Alexeje Grjakalova). Filologická revue. Banská Bystrica, 2007, č. 1, č. 1, s. 33-46. ISSN 1335-3624.
 1081. POSPÍŠIL, Ivo. O dvuch tipach tekstov ili Russkoje vdochnovenije i jego konteksty. In Sovremennaja češskaja rusistika (sbornik češskoj delegacii). XI Kongress MAPRJAL „Mir russkogo slova i russkoj slovo v mire“, Varna, Bolgarija, 17-22 sentjabrja 2007. Ústí nad Orlicí: Češskaja Associacija Rusistov, 2007. s. 109-118, 20 s. ISBN 978-1-84718-627-0.
 1082. GAZDA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. 146 s. Spisy MU v Brně. Filozofická fakulta. Č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.
 1083. GAZDA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 146 s. Spisy Filozofické fakulty MU č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.
 1084. POSPÍŠIL, Ivo. Rusista ve svém klíčovém díle: několik kritických poznámek. In Chodec cestami poezie. Drahomír Šajtar – 85. Ostrava, 2007. s. 20-25.
 1085. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura pro děti a mládež. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. Praha: LIBRI, 2007. s. 116-124. Zahraniční spisovatelé. ISBN 978-80-7277-314-5.
 1086. POSPÍŠIL, Ivo. Slovo o pluku Igorově v kontextu současných významů. Slavica Slovaca. Bratislava: SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 37-48. ISSN 0037-6787.
 1087. POSPÍŠIL, Ivo. The Problem of Value and Equality in Comparative Literary Studies: the Past and the Present (Some Comments on the Conception of "Area Value"). 1. vyd. Warszawa: Elipsa, 2007. 200 s. The Horizons of Contemporary Slavic Comparative. ISBN 978-83-7151-779-2.
 1088. POSPÍŠIL, Ivo. Trivialita a hledání virtuální autenticity jako nového dialogu. In Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností FrankaWollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. s. 21-27.
 1089. POSPÍŠIL, Ivo. Tvorba jako způsob přežití (K problému tzv. vnitřní emigrace). Slavica Litteraria. Brno: SPFFBU, 2007, roč. 2007, X 10, s. 105-108. ISSN 1212-1509.
 1090. POSPÍŠIL, Ivo. Ukrajinská literatura pro děti a mládež. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. Praha: LIBRI, 2007. s. 150-153. Zahraniční spisovatelé. ISBN 978-80-7277-314-5.
 1091. POSPÍŠIL, Ivo, Miloš ZELENKA a Anna ZELENKOVÁ. Úvaha k česko-slovensko-maďarsko-(polskému) tro(čtyř)úhelníku. In Třináct let po/Trinásť rokov po. Brněnské texty k slovakistice IX. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 222-229. Brněnské texty k slovakistice IX. ISBN 80-210-4180-3.
 1092. POSPÍŠIL, Ivo. Zamyšlení nad slovníky a encyklopediemi. Opera Slavica. Brno: 12, 2007, č. 1, roč. XVII., s. 36-40. ISSN 1211-7676.
 1093. 2006

 1094. POSPÍŠIL, Ivo, Pavel BOČEK a Ladislav HLADKÝ. Hodnoty a rovnost v literatuře. Dvě knihy a jejich inspirativní hodnota. In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, sv. 2, Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky prezentované na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005. Brno: Ústav slavistiky FF MU, Historický ústav AV ČR, Matice moravská, 2006. s. 757-767. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, sv. 2.
 1095. POSPÍŠIL, Ivo. Hravost a askeze v literatuře a společnosti (pět českých novel na přelomu epoch). In Homo ludens v literatuře. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav slavistiky a knihovnictví, 2006. s. 21-27. Homo ludens v literatuře.
 1096. POSPÍŠIL, Ivo a Ján VILIKOVSKÝ. Jazyk, hodnota a významová hloubka literárních textů (Dva spřažené ruské příklady). In Preklad a tlmočenie 7. Sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť. Zborník prednášok. Banská Bystrica, 3. máj 2006. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. s. 147-163. Preklad a tlmočenie 7. ISBN 80-8083-342-7.
 1097. POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Karel Krejčí, jeden sborník a úloha tzv. fyziologií. In Karel Krejčí a evropské myšlení. Brno: Slavistická společnost Franka Wollmana, 2006. s. 39-47. Karel Krejčí a evropské myšlení.
 1098. POSPÍŠIL, Ivo. Literárněvědná lexikografie a slovníky literárněvědných termínů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 5 s. SPFFBU X 9. ISBN 80-210-3987-6.
 1099. POSPÍŠIL, Ivo. Literary History, Poststructuralism, Dilettantism, and Area Studies. In Writing Literary History. Selected Perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main - Berlin – Bern – Brux: Peter Lang Verlag, 2006. s. 141-152. Writing Literary History.
 1100. POSPÍŠIL, Ivo. Módní téma tzv. minimalismu a jeho kořeny v 19. století. In BraSlav 3. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. a 19. novembra 2004. Bratislava: FF Bratislava, 2006. s. 84-88. BraSlav 3.
 1101. POSPÍŠIL, Ivo. Nové žánrové tvary v současné próze: prolegomena a několik příkladů. In Konštanty romantizmu a Sergej Makara. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. s. 285-299. Konštanty romantizmu a Sergej Makara. ISBN 80-8083-322-2.
 1102. POSPÍŠIL, Ivo. O nekotorych romannych fragmentach Aleksandra Puškina. In Boldinskije čtenija. Ministerstvo kul’tury Pravitel’stva Nižegorodskoj oblasti, Gosudarstvennyj literaturno-memorial’nyj i prirodnyj muzej-zapovednik A. S. Puškina „Boldino“, Nižegorodskij gosudarstvennyj universitet im. N. I. Lobačevskogo. Nižnij Novgorod: Ministerstvo kul’tury Pravitel’stva Nižegorodskoj oblasti, 2006. s. 183-197. Boldinskije čtenija.
 1103. POSPÍŠIL, Ivo. Poetika dvuch češskich prozaičeskich sbornikov "nakanune" kak emblema vremeni, mesta i generacionnogo mentaliteta. Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 331-344.
 1104. POSPÍŠIL, Ivo. Postmodernism and Quasipostmodernism (Michal Viewegh). NEOHELICON. Akadémiai Kiadó, Springer, 2006, roč. 33, č. 2, s. 37-44. ISSN 0324-4652. doi:10.1007/s11059-006-0023-5.
 1105. POSPÍŠIL, Ivo a Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ. Powieść kronika. In Słównik rodzajów i gatunków literackich. Kraków: Universitas, 2006. s. 572-575. Słównik rodzajów i gatunków literackich.
 1106. POSPÍŠIL, Ivo. Problém tzv. cestopisu: statika/dynamika prostoru a lidská existence. Slavica Litteraria. Brno: FF MU, 2006, roč. 2006, X 9, s. 155-170. ISSN 1212-1509.
 1107. POSPÍŠIL, Ivo. Romannaja oderžimost kamerdinera Aleksandra Puškina. In Zagadnienia Rodzajów Literackich. Krakow: Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2006. s. 5-22. ISSN 0084-4446.
 1108. POSPÍŠIL, Ivo. Romantismus slovanský, evropský a světový: šíře a hloubka. In Slovanský romantismus v európskych súvislostiach. Banská Bystrica: Katedra slovanských jazykov FiF UMB, 2006. s. 8-21. Slovanský romantismus v európskych súvislostiach.
 1109. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura a literární věda jako vize a sebereflexe. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 250 s. Bulgakov a dnešok. ISBN 80-8050-977-8.
 1110. POSPÍŠIL, Ivo. Ruské „nové přečtení“ světových literárních dějin. In Život v literatúre. Literatúra zblízka a z diaľky. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2006. s. 19-28. ISBN 80-89233-21-X.
 1111. POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román v silokřivkách romantismu. Stil. Bělehrad: Meždunarodno udruženije Stil, 2006, roč. 5, č. 5, s. 293-302. ISSN 1451-3145.
 1112. POSPÍŠIL, Ivo. Short Narrative Prose: Problems of Terminology and Methodology. In Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006. s. 281-290, 12 s. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
 1113. POSPÍŠIL, Ivo. Slavismy a antislavismy za jara národů Franka Wollmana: analýzy a přesahy. Slavica Litteraria. Brno: Slavica Litteraria, 2006, roč. 2006, X 9, s. 85-93. ISSN 1212-1509.
 1114. POSPÍŠIL, Ivo. Slovinská literární věda: několik problémových okruhů a poznámek. Slavica Litteraria. Brno, 2006, roč. 2006, X 9, s. 267-270. ISSN 1212-1509.
 1115. POSPÍŠIL, Ivo. Souvislosti dnešní české a slovenské prózy a jedna provokativní marginálie (Víno z hroznů Ladislava Štaidla). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989. Prešov: Filozofická fakulta, Prešov, 2006. s. 237-250. Prešov 1.
 1116. POSPÍŠIL, Ivo a Roman MADECKI. Stan i przemiany brneńskiej polonistyki. Opera slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 45-49. ISSN 1211-7676.
 1117. POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa a Slovanů. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 246 s. Central Europe and the Slavs. ISBN 80-210-4174-9.
 1118. POSPÍŠIL, Ivo. Temperamentní vědec a odvážný iniciátor Roman Jakobson. Universitas. Česká republika, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 20006, č. 3, s. 66-68. ISSN 1212-8139.
 1119. POSPÍŠIL, Ivo. Teoretická konstrukce a naplněnost kontextu. Opera slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 31-36. ISSN 1211-7676.
 1120. POSPÍŠIL, Ivo. Text a žánr: Románové fragmenty Alexandra Puškina. In Analytické sondy do textu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, katedra slovakistiky, 2006. s. 283-289. Analytické sondy do textu.
 1121. POSPÍŠIL, Ivo. Žánry virtuální autenticity a existenciálního znejistění: domov a svět. In Libor Pavera a kol.: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. Opava, 2006. s. 213-236. sv. III.
 1122. 2005

 1123. POSPÍŠIL, Ivo. Jazyk a žánr v ruských literárněkritických textech. Slavica Litteraria. Brno: MU Brno, 2005, X8/2005, X8, s. 31-45, 14 s. ISSN 1212-1509.
 1124. POSPÍŠIL, Ivo. Novodobé koncepce slavistiky a rus(k)ologie z Krakova a problém typologie textů. Slavica Litteraria. Brno: MU Brno, 2005, X8/2005, X8, s. 131-134. ISSN 1212-1509.
 1125. POSPÍŠIL, Ivo. Problem slavizmov in njegov kontekst. Primerjalna književnost. Ljubljana: Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije, 2005, roč. 28, č. 2, s. 17-31. ISSN 0351-1189.
 1126. POSPÍŠIL, Ivo. Quasipostmodernistyczny świat Michala Viewegha. In Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom I. Transformacja. Warszawa: ELIPSA, 2005. s. 81-88.
 1127. POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román znovu navštívený. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2005. 209 s. Edice Scientia. ISBN 80-7204-423-0.
 1128. MYRONOVA, Halyna a Ivo POSPÍŠIL. Ukrajinistika. In Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Východiska-Koncepce -Výhledy. Brno, 2005. s. 21-30. ISBN 80-89183-14-X.
 1129. 2004

 1130. POSPÍŠIL, Ivo. Ruské literárněvědné a literárněkritické texty a jejich proměny na sklonku 20. století. Slavica Litteraria. Brno: MU Brno, 2004, X7/2004, X7, s. 5-19, 14 s. ISSN 1212-1509.
 1131. 2003

 1132. POSPÍŠIL, Ivo. A.S.Puškin: Od "kompromitace" romantismu k "reálné poezii" aneb Od klasicismu k realismu. In Cesta k realitě. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelsvtí REGIONY, 2003. s. 77-95. ISBN 80-86735-00-1.
 1133. POSPÍŠIL, Ivo. František Ladislav Čelakovský a problém slovanských romantismů. In Parémie národů slovanských. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 5-14.
 1134. POSPÍŠIL, Ivo. Hrabákovo Čtení o románu a souvislosti literární teorie. In Slavica Litteraria, X 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 109-120. ISBN 80-210-3086-0.
 1135. POSPÍŠIL, Ivo. Jazyk literárního díla jako axiologický nástroj:román Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník. In Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. první. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003. s. 251-265. ISBN 80-968971-0-1.
 1136. POSPÍŠIL, Ivo. Koncepce slavistiky: tváří v tvář nové realitě. In 1. Zbornik z medzinárodnej slavistickej konferencie. Bratislava: FF UK Bratislava, 2003. s. 6-33.
 1137. POSPÍŠIL, Ivo. Kořeny ruského románu v 18. století. In Slavica Litteraria, X 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 82-91. ISBN 80-210-3086-0.
 1138. POSPÍŠIL, Ivo. Kořeny ruského románu v 18. století. In Slavica Litteraria X6. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 81-91. ISBN 80-210-3086-0.
 1139. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda v česko-slovenském kotextu. In Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 195-210. ISBN 80-210-3111-5.
 1140. POSPÍŠIL, Ivo. Literary History. Poststructuralism, Dilettantism and Area Atudies. In Kako pisati literarno zgodovino danes? Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 2003. s. 141-157. ISBN 961-6358-82-0.
 1141. PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Mezi řádky. Translated by Vlasta Dvořáčková, Libor Martinek, Edited by Ivo Pospíšil. 1. vyd. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-084-8.
 1142. POSPÍŠIL, Ivo. Několik úvah o dialogu a o dialogu kultur zvláště a o jejich místě v literární vědě. In Dialog kultur II. Ústí nad Orlicí: FF Hradec Králové, 2003. s. 7-19. ISBN 80-86-042-77-4.
 1143. POSPÍŠIL, Ivo. Nová literatura a areálová studia. In Litteraria Humanitas XII. Moderna-avantgarda-postmoderna. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 7-19. ISBN 80-210-3118-2.
 1144. POSPÍŠIL, Ivo. Postmodernismus a podstata slovanských literatur. In Postmodernismus v české a slovenské próze. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, 2003. s. 27-37.
 1145. POSPÍŠIL, Ivo. Román v slovanských literaturách, zejména v ruské, a nové kontexty stylistiky a poetiky. In Česká slavistika 2003. první. Praha: Academia, 2003. s. 267-287. ISBN 80-200-1093-9.
 1146. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika na křižovatce. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. Edice plusy. ISBN 80-86735-01-X.
 1147. POSPÍŠIL, Ivo. Šestero poznámek k úskalím současné literární vědy. In Slavica Literaria X6. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 151-156. ISBN 80-210-3086-0.
 1148. POSPÍŠIL, Ivo. Text a kontext jako reflexe pokusů o transcendenci literární vědy. In Text a kontext. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-628-4.
 1149. 2002

 1150. POSPÍŠIL, Ivo. Andrej Červeňák: Pohled z druhé strany. In Živo a dielo Andreja Červeňáka. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, 2002. s. 188-210, 123 s.
 1151. POSPÍŠIL, Ivo. Areál - sociální vědy - filologie. In Areál - sociální vědy - filologie. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 3-25, 22 s. Areál - sociální vědy - filologie.
 1152. POSPÍŠIL, Ivo. Až se vyčasí... Úvahy - kritiky - glosy - eseje. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Nauma, 2002. 132 s. Heureka. ISBN 80-86258-34-3.
 1153. POSPÍŠIL, Ivo. Česko-ruské literárne vzťahy: niekoľko okruhov a úskalí. In Slovensko-ruské jazykové, literárne a kultúrne súvislosti. Bratislava, 2002. s. 134-162.
 1154. POSPÍŠIL, Ivo. Evropská dimenze, jazyk, literatura a paradoxy globalizace. In Humanitní vědy. Brno: Linie, 2002. s. 47-70, 23 s.
 1155. POSPÍŠIL, Ivo. Hrst česko-slovenských poznámek aneb O brněnské slovakistice. Alternativa Plus. 2002, roč. 2002, 1-2, s. 55-59.
 1156. POSPÍŠIL, Ivo. Jindřich Uher a ruské téma:jádro a souvislosti. In Argonaut z Moravy. Boskovice: Masarykova univerzita, 2002. s. 42-47. ISBN 80-7326-013-1.
 1157. POSPÍŠIL, Ivo. Jurij Bondarev a jeho Bermudský trojúhelník. Alternativa plus. 2002, VI., 3-4, s. 38-43.
 1158. POSPÍŠIL, Ivo. Komparatystyka, poetyka i literatura światowa. In Dialog. Komparatystyka, Literatura. Warszawa: ASPRA-JR, 2002. s. 231-250. ISBN 83-8766-35-X.
 1159. POSPÍŠIL, Ivo. Kořen a výhonky. Těšínsko roč. XLIV. č. 2002, XLIV., č. 3, s. 14-20. ISSN 0139-7605.
 1160. POSPÍŠIL, Ivo. Literárněvědná slavistikaa komparatistika, Několik poznámek ke koncepc, teorii a praxi. In Slavica Comparativa. Praha: Euroslavica, 2002. s. 9-16. ISBN 80-85494-61-2.
 1161. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda: návaznost, posun, přesah. Filologická revue. Banská Bystrica, 2002, č. 4, s. 5-24. ISSN 1335-3624.
 1162. POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda v česko-slovenském kontextu (upravená verze Andrej Červeňák: pohled z druhé strany. In Život a dielo A.Č. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, 2002. s. 188-210.
 1163. POSPÍŠIL, Ivo. Literaturovedenije i slavistika v period globalizaci. Russkij jazyk v centre Jevropy. Banská Bystrica, 2002, roč. 5, s. 93-102. ISSN 80-89070-05-1.
 1164. POSPÍŠIL, Ivo. Metodologické kořeny a souvislosti koncepce Ďurišinova týmu. In Dobrodružstvo bádania. Bratislava: Ústav svetovej literatury SAV, 2002. s. 75-89.
 1165. POSPÍŠIL, Ivo. Mitteleuropäische Dimension und mitteleuropäsches Schicksal in Ota Filips konfessionelem Roman-Dokument. In Litteraria Humanitas. XI. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 305-316. ISBN 80-210-2812-2.
 1166. POSPÍŠIL, Ivo. My a oni: ve středu i na okraji. In Dialog kultur. první. Hradec Králové: OFTIS Ústí nad Orlicí, 2002. s. 13-39, 26 s. ISBN 80-86042-77-4.
 1167. POSPÍŠIL, Ivo. Nova tryvoga na perelomi tysjačolit. Duklja. Praha, 2002, č. 4, s. 65-67.
 1168. POSPÍŠIL, Ivo. Osobnost Františka Kautmana a jeho Román pro tebe. Slavica Occidentalis,tom. Poznaň, 2002, s. 145-154.
 1169. POSPÍŠIL, Ivo. Otvírání černé skříňky. K jádru a konsekvencím Estetiky jednakosti Ĺubomíra Plesníka. Opera Slavica. Brno, 2002, roč. 1.roč. XII, 1., s. 23-33. ISSN 1211-7676.
 1170. POSPÍŠIL, Ivo. Postmodernistický romantismus Oxany Zabužko v románu Terénní průzkum ukrajinského sexu. In Slovanský romantismus. Banská Bystrica, 2002. s. 127-137. ISBN 80-8055-621-0.
 1171. POSPÍŠIL, Ivo. Pragnienie ścislośti i hystryzmu: nauka o literaturze w atmosferze postmodernizmu. Teksty drugie. 2002, č. 4, s. 195-201.
 1172. POSPÍŠIL, Ivo. Přílohy. In Areál - sociální vědy - filologie. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 75-93, 18 s.
 1173. POSPÍŠIL, Ivo. Romantizm i problema literaturnych žanrov. In Slovanský romantizmus - o žánrovosti. Banská Bystrica: FF Banská Bystrica, 2002. s. 20-33.
 1174. POSPÍŠIL, Ivo. Rosyjskie i czesko-niemeckie inspiracje gotyckie. Porównanie aspektów rozvoju. In Wokól gotycyzmów. Kraków: Universitas, Kraków, 2002. s. 243-250.
 1175. POSPÍŠIL, Ivo. Rusistika i sociologija literatury na poroge XXI veka. In Rossica Olomucensia XI. první. Olomouc: FF UP Olomouc, 2002. s. 111-116. ISBN 80-244-0538-5.
 1176. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika, komparatistika, literární věda a jejich osudová hodina. In Studia Slavica. VI. Ostrava: Uniwersitet Opolski, 2002. s. 213-226, 13 s. ISBN 80-7042-610-1.
 1177. POSPÍŠIL, Ivo. Slovakistika a slavistika na našich univerzitách. In Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Brno: Konvoj, 2002. s. 130-133. ISBN 80-7302-041-6.
 1178. POSPÍŠIL, Ivo. Současná literárněvědná slavistika: nutnost změny, iluze a realita. In Historie a současnost. Praha: Slovanská knihovna, 2002. s. 116-125.
 1179. POSPÍŠIL, Ivo. Srednaja Jevropa kak duchovnoje prostranstvo i roĺ literaturovedenija. In Litteraria Humanitas XI. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 7-17. ISBN 80-210-2812-2.
 1180. POSPÍŠIL, Ivo. Suche nach einem literaurwissenschaftlichen Kompromiss. In Litteraria Humanitas XI. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 143-158, 15 s.
 1181. POSPÍŠIL, Ivo. Svět textu po strukturalismu: literární věda a její středoevropské souvislosti. In Slavica Litteraria. X 5. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 75-80. ISBN 80-210-2811-4.