Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. NOVOTNÁ, Markéta, Helena KUBÍČKOVÁ a Josef KUNC. Beyond the Buzzwords: Rethinking Sustainability in Adventure Tourism through Real Travellers Practices. Journal of Outdoor Recreation and Tourism-Research Planning and Management. Netherlands: Elsevier, 2024, roč. 46, June, s. 1-4. ISSN 2213-0780. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jort.2024.100744.
  2. KUNC, Josef, Markéta NOVOTNÁ, Vlastimil REICHEL, František KRIŽAN a Kristína BILKOVÁ. Bricks or clicks? Factors influencing shopping behavior of Generation Z. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Poland: Inst Economic Research-Poland, 2024, roč. 19, č. 2, s. 521-548. ISSN 1689-765X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24136/eq.2999.
  3. KRIŽAN, František, Josef KUNC, Kristína BILKOVÁ a Markéta NOVOTNÁ. National retailing after the Second World War: structural changes, differences and the impact of the socialist model on the Czech and Slovak Republics (1953–1989). History of Retailing and Consumption. Taylor & Francis, 2024, roč. 10, č. 2, s. 1-21. ISSN 2373-518X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/2373518X.2024.2369829.

  2023

  1. KUNC, Josef, Markéta NOVOTNÁ, Petr TONEV, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ, Zdeněk DVOŘÁK a Marek JETMAR. Along the path to metropolitan cooperation via metropolitan unit establishment: Case of Brno Metropolitan Area, Czech Republic. Geographia Cassoviensis. Slovakia: PAVOL JOZEF SAFARIK UNIV, FAC SCI, INST GEOGRAPHY, 2023, roč. 17, č. 1, s. 52-72. ISSN 1337-6748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33542/GC2023-1-04.
  2. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Soňa RASZKOVÁ, Zdeněk DVOŘÁK, Radim JIRKŮ a Ján BAHÝĽ. Budoucnost metropolitní spolupráce v České republice: rozvoj, správa, řízení. Online. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 104 s. ISBN 978-80-280-0360-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0361-2023.
  3. KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ a Zdeněk DVOŘÁK. Budoucnost metropolitní spolupráce v České republice: řízení, správa, institucionalizace. In Tvorivé hľadanie v geografii. 2023.
  4. KRIŽAN, František, Kristína BILKOVÁ, Markéta NOVOTNÁ, Josef KUNC a Petra HENCELOVÁ. Consumer perception of food value: A comparative study of global supermarkets and local farmers' markets in Slovakia. Moravian Geographical Reports. WARSAW: SCIENDO, 2023, roč. 31, č. 4, s. 184-193. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2023-0017.
  5. CHALOUPKOVÁ, Markéta, Josef KUNC a Jaroslav KOUTSKÝ. Creative economy: Support of creative hubs by the public sector in the urban environment. Technological and Economic Development of Economy. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023, roč. 29, č. 6, s. 1611-1632. ISSN 2029-4913. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3846/tede.2023.20136.
  6. KUNC, Josef, Dominik SIKORSKI, Markéta NOVOTNÁ, Pawel BREZDEŃ, Dariusz ILNICKI, Petr TONEV a Aneta MAREK. Industrial legacy towards modern urban environment: a comparative study of Wroclaw and Brno. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. POLAND: NICOLAUS COPERNICUS UNIV TORUN, 2023, Neuveden, č. 61, s. 71-92. ISSN 1732-4254. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12775/bgss-2023-0026.
  7. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Markéta NOVOTNÁ, Petr TONEV, Zdeněk DVOŘÁK a Soňa RASZKOVÁ. Metropolitní svazek jako faktor zvýšení efektivity urbánního rozvoje v České republice. Online. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 110-115. ISBN 978-80-280-0311-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023-13.
  8. DŮBRAVOVÁ, Kateřina, Michaela NEUMANNOVÁ a Josef KUNC. Vliv textilního průmyslu na populační vývoj ve vybraných evropských městech. Online. In Klímová, V., Žítek, V. XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 271-279. ISBN 978-80-280-0311-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023.

  2022

  1. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. A Cultural Heritage City on the Path to Sustainability: Current Opportunities and Threats for Český Krumlov. In International Tourism Congress ITC2022: Tourism – Going Back/Forward to Sustainability. 2022.
  2. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Balloon Tourism. Online. In Dimitrios Buhalis. Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. 1. vyd. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2022, s. 251-254. Geography, Planning & Tourism Encyclopedia. ISBN 978-1-80037-747-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781800377486.balloon.tourism.
  3. KUNC, Josef a Petr TONEV. Brno in transition: from industrial legacy towards modern urban environment. In Waldemar Cudny, Josef Kunc. Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. 1st Edition. London and New York: Routledge, 2022, s. 136-157. Routledge Contemporary Perspectives on Urban Growth, Innovation and Change. ISBN 978-0-367-48447-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003039792-8.
  4. CUDNY, Waldemar, Josef KUNC a Irena DYBSKA-JAKÓBKIEWICZ. Conceptualising urban transition in Central Europe. In Waldemar Cudny, Josef Kunc. Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. 1st Edition. London and New York: Routledge, 2022, s. 1-14. Routledge Contemporary Perspectives on Urban Growth, Innovation and Change. ISBN 978-0-367-48447-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003039792-1.
  5. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Consuming Luxury Tourism – Differences in Consumption Patterns in the Czech Market. Online. In Anupama S. Kotur, Saurabh Kumar Dixit. The Emerald Handbook of Luxury Management for Hospitality and Tourism. First edition. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2022, s. 125-144. Handbook. ISBN 978-1-83982-901-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/978-1-83982-900-020211006.
  6. CUDNY, Waldemar a Josef KUNC. Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. 1. vyd. London and New York: Routledge, 2022, 261 s. Routledge Contemporary Perspectives on Urban Growth, Innovation and Change. ISBN 978-0-367-48447-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003039792.
  7. KUNC, Josef a Waldemar CUDNY. Hallmark features of post-socialist urban development in Central Europe. In Waldemar Cudny, Josef Kunc. Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. 1st Edition. London and New York: Routledge, 2022, s. 242-253. Routledge Contemporary Perspectives on Urban Growth, Innovation and Change. ISBN 978-0-367-48447-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003039792-13.
  8. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. In focus 7 – hot air ballooning in the Czech Republic. Online. In Marina Novelli, Joseph M. Cheer, Claudia Dolezal, Adam Jones, Claudio Milano. Handbook of Niche Tourism. 1. vyd. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, 2022, s. 422-424. Research Handbooks in Tourism. ISBN 978-1-83910-017-8.
  9. CHALOUPKOVÁ, Markéta a Josef KUNC. Locality selection matters. Investigating creative hubs in the Czech urban environment. City, Culture and Society. United Kingdom: Elsevier Ltd., 2022, roč. 28, March, s. 1-12. ISSN 1877-9166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2022.100440.
  10. KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ a Zdeněk DVOŘÁK. METROSPOL: Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech. In Konference BMO 2022: Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?! 2022.
  11. NEUMANNOVÁ, Michaela a Josef KUNC. Moravský Manchester: historie textilního průmyslu vepsaná do současnosti. Geografické rozhledy. Praha: Česká geografická společnost, 2022, roč. 31, č. 5, s. 24-27. ISSN 1210-3004.
  12. KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Markéta CHALOUPKOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Podmínky a motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech: Případová studie Brněnské metropolitní oblasti (BMO). 2022.
  13. DŮBRAVOVÁ, Kateřina a Josef KUNC. Průmyslová struktura ČSR na konci 80. let: milník k post-socialistické transformaci urbánního prostředí. Online. In Klímová, V., Žítek, V. XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 164-172. ISBN 978-80-280-0068-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-20.
  14. KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ a Kristína BILKOVÁ. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, roč. 14, č. 2, s. 1-14. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su14020709.
  15. KUNC, Josef, Petr TONEV a Markéta NOVOTNÁ. Souhrnná výzkumná zpráva projektu „METROSPOL“. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 91 s. Finální verze. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.60791/rr22-k093.
  16. KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ, Kristína BILKOVÁ, Tamás SIKOS T., Dariusz ILNICKI a Ryan WYETH. Thirty years of retail transformation in V4 countries. Online. First edition. Polsko: De Gruyter Poland Sp. z o.o., 2022, 200 s. ISBN 978-83-67405-05-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/9788367405065.
  17. KRIŽAN, František, Josef KUNC, Kristína BILKOVÁ a Markéta NOVOTNÁ. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-19. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su14010062.

  2021

  1. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Zdeněk DVOŘÁK a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Meziobecní spolupráce (nejen) v Brněnské metropolitní oblasti I. 2021.
  2. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ, Petr TONEV, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta NOVOTNÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Meziobecní spolupráce (nejen) v Brněnské metropolitní oblasti II. 2021.
  3. NOVOTNÁ, Markéta, Helena KUBÍČKOVÁ a Josef KUNC. Outdoor excitement in homeland? Opportunities and threats to balloon tourism in the Czech Republic during the coronavirus outbreak. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 36, December, s. 1-5. ISSN 2213-0780. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jort.2021.100424.
  4. KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, roč. 15, č. 2, s. 204-217. ISSN 1337-6748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33542/GC2021-2-06.
  5. NOVOTNÁ, Markéta, Daniela GARBIN PRANIČEVIČ a Josef KUNC. Tourism megatrends before the pandemic outbreak: a comparative analysis of two destinations. Online. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 214-220. ISBN 978-80-210-9896-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-26.

  2020

  1. KUNC, Josef, Markéta NOVOTNÁ, Petr TONEV a Markéta CHALOUPKOVÁ. Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech. In Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát. 2020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36041.98401.
  2. KRIŽAN, František, Josef KUNC a Kristína BILKOVÁ. Mestský maloobchod: katedrály spotreby. In Križan František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 107-129. ISBN 978-80-223-4861-4.
  3. KUNC, Josef, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA a Zdeněk DVOŘÁK. Meziobecní metropolitní spolupráce v českém prostředí: utopie či realita? In Výroční konference České geografické společnosti: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů. 2020.
  4. KUNC, Josef, Vlastimil REICHEL a Markéta NOVOTNÁ. Modelling Frequency of Visits to the Shopping Centres as a Part of Consumer´s Preferences: Case Study from the Czech Republic. International Journal of Retail & Distribution Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, roč. 48, č. 9, s. 985-1002. ISSN 0959-0552. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/IJRDM-04-2019-0130.
  5. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ, Markéta NOVOTNÁ, Markéta CHALOUPKOVÁ a František KUBEŠ. Možnosti metropolitní meziobecní spolupráce a její institucionalizace: příklad Brněnské metropolitní oblasti. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2020, roč. 23, č. 6, s. 23-30. ISSN 1212-0855.
  6. URBANOVSKÁ, Karolína a Josef KUNC. Nákupní preference mladé generace a on-line nakupování. Online. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 281-287. ISBN 978-80-210-9610-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-36.
  7. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Martina JAŇUROVÁ a Tomáš KREJČÍ. Problems of Transforming Military Training Areas in a Post-Communist Space: Local Community Perceptions and Policy Implications. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, 2020, roč. 16, 59E, s. 40-58. ISSN 1842-2845. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24193/tras.59E.3.
  8. KUNC, Josef. Regionální specifika lokalizace, atraktivity a chování strany poptávky: příklad nákupních center Brněnského regionu. 2020.
  9. KLUSÁČEK, Petr, Stanislav MARTINÁT, Tomáš KREJČÍ, Josef KUNC, Jan HERCÍK, Marek HAVLÍČEK a Hana SKOKANOVÁ. Return of the Local Democracy to the Territory of the Military Training Areas (Case Study the Czech Republic). Communist and Post-Communist Studies. Oakland California: University of California Press, 2020, roč. 53, č. 2, s. 191-213. ISSN 0967-067X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1525/cpcs.2020.53.2.191.
  10. JAŇUROVÁ, Martina, Markéta CHALOUPKOVÁ a Josef KUNC. Smart City Strategy and its Implementation Barriers: Czech experience. Theoretical and Empirical Research in Urban Management. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2020, roč. 15, č. 2, s. 5-21. ISSN 2065-3913.
  11. ŠILHAN, Zdeněk a Josef KUNC. Two decades of changes in spatial distribution of retail and commercial services: Czech experience. Hungarian Geographical Bulletin. Akadémiai Kiadó, 2020, roč. 69, č. 1, s. 41-55. ISSN 2064-5031. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15201/hungeobull.69.1.4.
  12. ŠILHAN, Zdeněk a Josef KUNC. Vidiecky maloobchod a služby na hrane spoločenského a ekonomického úpadku? Príklad Juhomoravského kraja. In Križan František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 57-83. ISBN 978-80-223-4861-4.

  2019

  1. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Airbnb phenomenon with an emphasis on the Visegrad countries - trends and implications. In 5th International Tourism and Hospitality Management Congress. 2019.
  2. ŠAŠINKA, Petr, Josef KUNC, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk DVOŘÁK. Cooperation differs. Intentions of municipalities towards metropolitan cooperation in post-socialist space – Brno, Czech Republic. European Planning Studies. United Kingdom: Taylor & Francis, 2019, roč. 27, č. 4, s. 818-840. ISSN 0965-4313. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09654313.2019.1569597.
  3. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Demografické výzvy v kontextu udržitelnosti destinace: Asiaté v Praze. In Konference ČDS 2019: Demografie – město – venkov. 2019.
  4. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Experiences Matter! Luxury Tourism Consumption Patterns and Motivation of the Czech Affluent Society. Deturope. 2019, roč. 11, č. 2, s. 121-142. ISSN 1821-2506.
  5. KUNC, Josef, Martina JAŇUROVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. (Geo)demografie nejen pro ekonomy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 149 s. ISBN 978-80-210-9461-1.
  6. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Luxury tourists and their preferences: Perspectives in the Czech Republic. Tourism : An International Interdisciplinary Journal. Institute for Tourism, Zagreb, 2019, roč. 67, č. 1, s. 90-95. ISSN 1332-7461.
  7. KITA, Jaroslav, Pavol KITA, František KRIŽAN, Kristína BILKOVÁ a Josef KUNC. Marketing spotreby. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, 161 s. ISBN 978-80-223-4773-0.
  8. NOVOTNÁ, Markéta, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC a Helena KUBÍČKOVÁ. Special Interest Tourism in the Czech Republic: Introduction and Overview. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2019, roč. 8, č. 1, s. 49-63. ISSN 1805-3580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/cjot-2019-0004.
  9. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Více je lépe? Intenzita cestovního ruchu a její vliv na udržitelnost destinace. Online. In V. Klímová, V. Žítek (Eds.). XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 568-576. ISBN 978-80-210-9268-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-72.

  2018

  1. DVOŘÁK, Zdeněk, Josef KUNC a Petr TONEV. Actors of territorial development in the city of Brno: Focused on significant developers of housing construction. Online. In Svobodová, H. Proceedings of 25th Central European Conference - Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 376-388. ISBN 978-80-210-8908-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
  2. JAŇUROVÁ, Martina, Aneta KRAJÍČKOVÁ a Josef KUNC. Brněnská sídliště a kvalita života: shrnutí výsledků z posledních třiceti let. Online. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova Univerzita, 2018, s. 346-352. ISBN 978-80-210-8969-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-45.
  3. NOVOTNÁ, Markéta, Josef KUNC, Petr TONEV a Jiří HUSIČKA. ENTERTAINMENT INDUSTRY AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT: DOES THE CZECH REPUBLIC HAVE THE APPROPRIATE ASSUMPTIONS? In Dubcova, A. GEOGRAFICKE INFORMACIE, VOL 22, PT 1. NITRA: CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2018, s. 370-383. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2018.22.1.370-383.
  4. KRIŽAN, František, Kristína BILKOVÁ, Josef KUNC, Michala SLADEKOVA MADAJOVA, Milan ZEMAN, Pavol KITA a Peter BARLÍK. From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the shopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia. Moravian Geographical Reports. Warsaw: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, 2018, roč. 26, č. 3, s. 199-209. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2018-0016.
  5. KLUSÁČEK, Petr, Filip ALEXANDRESCU, Robert OSMAN, Jiří MALÝ, Josef KUNC, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Marek HAVLÍČEK, Tomáš KREJČÍ, Stanislav MARTINÁT, Hana SKOKANOVÁ a Jakub TROJAN. Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy. Amsterdam: Elsevier, 2018, roč. 73, s. 29-39. ISSN 0264-8377. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.007.
  6. KUNC, Josef a František KRIŽAN. Changing European retail landscapes: New trends and challenges. Moravian Geographical Reports. Warsaw: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, 2018, roč. 26, č. 3, s. 150-159. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2018-0012.
  7. KUNC, Josef, Petr TONEV, Stanislav MARTINÁT, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Martina JAŇUROVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ a Zdeněk ŠILHAN. Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differencies (Czech Republic). Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, roč. 12, č. 1, s. 76-91. ISSN 1337-6748.
  8. KUNC, Josef a František KRIŽAN. Maloobchodem rozdělená Evropa? Rozdíly, změny a trendy. In 17. kongres Slovenskej geografickej spoočnosti a 24. sjezd České geografické společnosti, Bratislava. 2018.
  9. KRIŽAN, František a Josef KUNC. Nákupné centrá ako katedrály spotreby? In Spotreba, maloobchod a konzumná spoločnosť; Banská Štiavnica. 2018.
  10. CHALOUPKOVÁ, Markéta, Josef KUNC a Zdeněk DVOŘÁK. The Creativity Index Growth Rate in the Czech Republic: a Spatial Approach. Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2018, roč. 13, č. 1, s. 30-40. ISSN 1842-5135. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21163/GT_2018.131.04.

  2017

  1. ALEXANDRESCU, Filip, Petr KLUSÁČEK, Stephan BARTKE, Robert OSMAN, Bohumil FRANTÁL, Stanislav MARTINÁT, Josef KUNC, Lisa PIZZOL, Alex ZABEO, Elisa GIUBILATO, Andrea CRITTO a Alena BLEICHER. Actor networks and the construction of applicable knowledge: the case of the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2017, roč. 19, č. 5, s. 1323-1334. ISSN 1618-9558. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10098-016-1331-8.
  2. KRIŽAN, František, Josef KUNC, Kristína BILKOVÁ, Peter BARLÍK a Zdeněk ŠILHAN. Development and classification of shopping centers in Czech and Slovak republics: a comparative analysis. Acta Universitatis Carolinae, Geographica. Prague: Karolinum Press, 2017, roč. 52, č. 1, s. 18-26. ISSN 0300-5402. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23361980.2017.2.
  3. TONEV, Petr, Zdeněk DVOŘÁK, Petr ŠAŠINKA, Josef KUNC, Markéta CHALOUPKOVÁ a Zdeněk ŠILHAN. Different approaches to defining metropolitan areas (Case study: cities of Brno and Ostrava, Czech Republic). Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2017, roč. 12, č. 1, s. 108-120. ISSN 1842-5135. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21163/GT_2017.121.11.
  4. FRANTÁL, Bohumil, Dan VAN DER HORST, Josef KUNC a Martina JAŇUROVÁ. Landscape disruption or just a lack of economic benefits? Exploring factors behind the negative perceptions of wind turbines. Hungarian Journal of Landscape Ecology (Tájökológiai Lapok). Gödöllő: Institute of Nature Conservation and Environmental Management, 2017, roč. 15, č. 2, s. 139-147. ISSN 1589-4673.
  5. KOTALA, Dominik, Kristína BILKOVÁ, Josef KUNC a Petr TONEV. Omezené možnosti nakupování (nejen) v centru Brna? Identifikace potravinových pouští. In Križan, F., Bilková, K., Barlík, P. Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 197-228. ISBN 978-80-223-4434-0.
  6. JÁNOVÁ, Michaela, Josef KUNC a Bohumil FRANTÁL. Percepce výstavby větrných elektráren na lokální úrovni: případové studie z východních Čech. In Klímová, V., Žítek, V. XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 920-928. ISBN 978-80-210-8586-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-121.
  7. KUNC, Josef, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Zdeněk ŠILHAN, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Jaroslav MARYÁŠ. Teenageři v brněnských nákupních centrech: výsledky hlubších řízených rozhovorů nákupního chování. In Klímová, V., Žítek, V. XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 574-581. ISBN 978-80-210-8586-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-74.
  8. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL, Petr TONEV, Petr ŠAŠINKA a Josef KUNC. The Metropolisation Processes - A Case of Central Europe and the Czech Republic. Prague Economic Papers. Praha: UNIV ECONOMICS-PRAGUE, 2017, roč. 26, č. 5, s. 505-522. ISSN 1210-0455. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.pep.624.

  2016

  1. KUNC, Josef, František KRIŽAN, Kristína BILKOVÁ, Peter BARLÍK a Jaroslav MARYÁŠ. Are there differences in the attractiveness of shopping centres? Experiences from the Czech and Slovak Republics. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2016, roč. 24, č. 1, s. 27-41. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/mgr-2016-0003.
  2. KUNC, Josef a Zdeněk DVOŘÁK. Atraktivita brněnských nákupních center pro teenagery: Vaňkovka nebo Olympia. In V. Klímová, V. Žítek. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 556-564. ISBN 978-80-210-8273-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-71.
  3. KURKA, Bohumil a Josef KUNC. Severočeský hnědouhelný revír a jeho ekonomická, sociální a ekologická nestabilita. In V. Klímová, V. Žítek. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 673-681. ISBN 978-80-210-8273-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-86.
  4. MARTINÁT, Stanislav, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Josef NAVRÁTIL, Robert OSMAN, Kamila TUREČKOVÁ a Matthew REED. Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic. Journal of Cleaner Production. Netherlands: Elsevier, 2016, roč. 118, 118 (2016), s. 78-87. ISSN 0959-6526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.029.
  5. ŠILHAN, Zdeněk, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Lenka VAŘECHOVÁ, Josef KUNC a Petr TONEV. Teenageři v nákupních centrech: rozdíly v nákupním chování na příkladu brněnské Vaňkovky a Olympie. 2016.
  6. ČERNÍK, Jakub, Josef KUNC a Stanislav MARTINÁT. Territorial-Technical and Socio-Economic Aspects of Successful Brownfield Regeneration: A Case Study of the Liberec Region (Czech Republic). Geographica Technica. Cluj: Cluj University Press, 2016, roč. 11, č. 2, s. 22-38. ISSN 2065-4421. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21163/GT_2016.112.03.
  7. PIZZOL, Lisa, Alex ZABEO, Petr KLUSÁČEK, Elisa GIUBILATO, Andrea CRITTO, Bohumil FRANTÁL, Stanislav MARTINÁT, Josef KUNC, Robert OSMAN a Stephan BARTKE. Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 166, s. 178-192. ISSN 0301-4797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.09.030.
  8. MARTINÁT, Stanislav, Josef NAVRÁTIL, Petr DVOŘÁK, Dan VAN DEN HORST, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC a Bohumil FRANTÁL. Where AD plants wildly grow: The spatio-temporal diffusion of agricultural biogas production in the Czech Republic. Renewable energy. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 95, s. 85-97. ISSN 0960-1481. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.077.

  2015

  1. PAŘIL, Vilém, Josef KUNC, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Milan VITURKA. Agglomeration effects of the Brno city (Czech Republic), as exemplified by the population labour mobility. Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2015, (10) 2015, č. 1, s. 66-76. ISSN 1842-5135.
  2. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Petr KLUSÁČEK a Stanislav MARTINÁT. Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: International and Inter-Stakeholder Perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2015, roč. 2015, 44/E, s. 91-107. ISSN 2247-8310.
  3. FRANTÁL, Bohumil, Bryn GREER-WOOTTEN, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Josef KUNC a Stanislav MARTINÁT. Exploring spatial patterns of urban brownfields regeneration: The case of Brno, Czech Republic. Cities. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, Ltd., 2015, roč. 44, 44 (2015), s. 9-18. ISSN 0264-2751. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2014.12.007.
  4. OSMAN, Robert, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC a Stanislav MARTINÁT. Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Limited, 2015, roč. 48, s. 309-316. ISSN 0264-8377. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.003.
  5. ŠIMÁČEK, Petr, Zdeněk SZCZYRBA, Ivan ANDRÁŠKO a Josef KUNC. Humanizace postsocialistických sídlišť - směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, 2015, roč. 49, č. 2, s. 74-81. ISSN 0044-4863.
  6. KRIŽAN, František, Kristína BILKOVÁ, Pavol KITA, Josef KUNC a Peter BARLÍK. Nákupné centrá v Bratislave a atribúty ovplyvňujúce preferencie spotrebiteľov. Geografický časopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2015, roč. 67, č. 4, s. 341-357. ISSN 0016-7193.
  7. KUNC, Josef, Zdeněk DVOŘÁK a Petr ŠAŠINKA. Nákupní centra v urbánním prostředí České republiky a Slovenska: jak daleko je k nasycení trhu? In Maloobchod a nákupné správanie spotrebitel'ov. 2015.
  8. KUNC, Josef a Petr TONEV. Průmyslová brownfields v České republice: vznik, vývoj, odvětvové a regionální rozdíly. In Klímová, V., Žítek, V. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 540-545. ISBN 978-80-210-7861-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-72.
  9. ČERNÍK, Jakub, Veronika ŠRANKOVÁ a Josef KUNC. Přístup veřejné správy k problematice brownfields v České republice. In Kulla, M., Novotný, L. Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, Danišovce 21. - 23. 10. 2015. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 7-8. ISBN 978-80-8152-319-9.
  10. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015, 218 s.
  11. MARTINÁT, Stanislav, Josef KUNC, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Josef NAVRÁTIL, Jana VNENKOVÁ a Jakub ČERNÍK. Spatial relations and perception of brownfields in old industrial region: case study of Svinov (Ostrava, Czech Republic). Geographia Technica. Cluj-Napoca: "Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca, 2015, roč. 10, č. 2, s. 66-77. ISSN 1842-5135.
  12. ŠIMÁČEK, Petr, Zdeněk SZCZYRBA, Ivan ANDRÁŠKO a Josef KUNC. Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: From quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica. Warsaw: Polish Academy of Science, 2015, roč. 88, č. 4, s. 649-668. ISSN 0016-7282. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7163/GPol.0038.

  2014

  1. ČERNÍK, Jakub a Josef KUNC. Analýza možností regenerace brownfields: příklad Libereckého kraje. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 613-620. ISBN 978-80-210-6840-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-79.
  2. MARTINÁT, Stanislav, Tomáš KREJČÍ, Petr KLUSÁČEK, Tomáš DOHNAL a Josef KUNC. Brownfields and Tourism: Contributions and Barriers from the Point of View of Tourists. Online. In Fialová, J., Pernicová, D. Public recreation and landscape protection – with man hand in hand? Conference proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 59-65. ISBN 978-80-7375-952-0.
  3. KUNC, Josef, Stanislav MARTINÁT, Petr TONEV a Bohumil FRANTÁL. Destiny of urban brownfields: spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2014, roč. 10, 41E, s. 109-128. ISSN 1842-2845.
  4. VITURKA, Milan, Josef KUNC, Petr TONEV a Vilém PAŘIL. Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost jako limitující faktor rozvoje podnikání v brněnském regionu. Brno: Neuveden, 2014, 87 s.
  5. OSMAN, Robert, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC, Petr KLUSÁČEK a Stanislav MARTINÁT. Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 605-612. ISBN 978-80-210-6840-7.
  6. KLUSÁČEK, Petr, Marek HAVLÍČEK, Petr DVOŘÁK, Josef KUNC, Stanislav MARTINÁT a Petr TONEV. From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfields Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 3, s. 517-528. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201462030517.
  7. MARTINÁT, Stanislav, Petr DVOŘÁK, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC a Marek HAVLÍČEK. Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny. Acta Pruhoniciana. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2014, roč. 106, č. 1, s. 35-44. ISSN 1805-921X.
  8. KUNC, Josef, Josef NAVRÁTIL, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT, Marek HAVLÍČEK a Jakub ČERNÍK. Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech republic). Geographia Technica. Asociatia Geographia Technica, 2014, vol. 9, 1/2014, s. 66-77. ISSN 1842-5135.
  9. MARYÁŠ, Jaroslav, Josef KUNC, Petr TONEV a Zdeněk SZCZYRBA. Shopping and services related travel in the hinterland of Brno: changes from the socialist period to present. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2014, roč. 22, č. 3, s. 18-28. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2014-0015.
  10. MARTINÁT, Stanislav, Josef NAVRÁTIL, Petr DVOŘÁK, Petr KLUSÁČEK, Marian KULLA, Josef KUNC a Marek HAVLÍČEK. THE EXPANSION OF COAL MINING IN THE DEPRESSION AREAS — A WAY TO DEVELOPMENT? Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography. Bucharest: University of Bucharest, 2014, roč. 8, č. 1, s. 5-15. ISSN 1843-6587. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2014.81.5.

  2013

  1. KUNC, Josef, Jaroslav MARYÁŠ, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Tadeusz SIWEK, Marián HALÁS, Pavel KLAPKA, Zdeněk SZCZYRBA a Veronika ZUSKÁČOVÁ. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 194 s. ISBN 978-80-210-6020-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013.
  2. KUNC, Josef, Jaroslav MARYÁŠ, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Tadeusz SIWEK, Marián HALÁS, Pavel KLAPKA, Zdeněk SZCZYRBA a Veronika ZUSKÁČOVÁ. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Online. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 194 s. ISBN 978-80-210-6465-2.
  3. KUNC, Josef, Jaroslav MARYÁŠ, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Tadeusz SIWEK, Marián HALÁS, Pavel KLAPKA, Zdeněk SZCZYRBA a Veronika ZUSKÁČOVÁ. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Online. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 194 s. ISBN 978-80-210-6465-2.
  4. MALACHOVÁ, Alena a Josef KUNC. Developerské projekty na brownfields: případové studie z Brna. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 245-255. ISBN 978-80-210-6257-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-30.
  5. MARTINÁT, Stanislav, Tatiana MINTÁLOVÁ, Petr DVOŘÁK, Josef NAVRÁTIL, Petr KLUSÁČEK a Josef KUNC. Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of municipal administration. Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, VII, č. 2, s. 41-49. ISSN 1337-6748.
  6. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Eva NOVÁKOVÁ, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT a Robert OSMAN. LOCATION MATTERS! EXPLORING BROWNFIELDS REGENERATION IN A SPATIAL CONTEXT (A CASE STUDY OF THE SOUTH MORAVIAN REGION, CZECH REPUBLIC). Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN, 2013, roč. 21, č. 2, s. 5-19. ISSN 1210-8812.
  7. ANDRÁŠKO, Ivan, Pavlína LESOVÁ, Josef KUNC a Petr TONEV. Perception of Quality of Life in Brno Housing Estates. Hungarian Geographical Bulletin. 2013, vol. 63, č. 1, s. 99-109. ISSN 0015-5403.
  8. KUNC, Josef, Veronika HOLEČKOVÁ a Jaroslav SEDLÁŘ. Postoje zemí k jaderné energii: změny po Fukušimě. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 297-302. ISBN 978-80-210-6257-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-36.
  9. KLUSÁČEK, Petr, Tomáš KREJČÍ, Stanislav MARTINÁT, Josef KUNC, Robert OSMAN a Bohumil FRANTÁL. Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic: Case study of the South Moravian Region. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, 2/2013, s. 547-561. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201361020549.
  10. KUNC, Josef, Ondřej PETR, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Jiří VYSTOUPIL. Selected function-space aspects of rural tourism: (Case of Czech Republic). In Bohumil Frantál, Stanislav Martinát. New Rural Space: Towards renewable energies, multifunctional farming, and sustainable tourism. 1. vyd. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2013, s. 119-130. ISBN 978-80-86407-38-8.
  11. SZCZYRBA, Zdeněk, David FIEDOR a Josef KUNC. Služby ve venkovských regionech Česka – kvantitativní hodnocení změn v uplynulém transformačním období (příspěvek ke studiu venkova). In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 212-222. ISBN 978-80-210-6257-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-26.
  12. MARTINÁT, Stanislav, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Marian KULLA, Tatiana MINTÁLOVÁ, Josef NAVRÁTIL a Dan VAN DEN HORST. Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: mutual symbiosis, coexistence or parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Geographica. Olomouc: Palacký University Press, 2013, roč. 44, č. 2, s. 75-92. ISSN 1212-2157.
  13. KUNC, Josef, Stanislav MARTINÁT, Petr TONEV, Petr KLUSÁČEK, Bohumil FRANTÁL a Robert OSMAN. TIMBRE webový nástroj pro prioritizaci brownfields. 2013.

  2012

  1. KUNC, Josef, Petr TONEV, Zdeněk SZCZYRBA a Bohumil FRANTÁL. Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica. Cluj-Napoca: Cluj University Press, 2012, roč. 7, 1/2012, s. 36-45. ISSN 2065-4421.
  2. SIWEK, Tadeusz, Josef KUNC, Zdeněk SZCZYRBA a Petr TONEV. Commuting to Retail Shops as a Part of Daily Urban System: A Case of the Czech Republic. 2012.
  3. KUNC, Josef, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk SZCZYRBA. Dojížďka za maloobchodem: příklad města Brna. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár. 2012.
  4. KUNC, Josef, Petr TONEV, Zuzana GREPLOVÁ a Zdeněk SZCZYRBA. Fenomén nákupních center v České republice. In Klimova, V Zitek, V. 15TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012, s. 264-271. ISBN 978-80-210-5875-0.
  5. KLAPKA, Pavel, Marián HALÁS a Josef KUNC. II. geografické diskusní fórum: 25 let od vydání humánně geografické regionalizace Československa. 2012.
  6. KUNC, Josef, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk SZCZYRBA. Nákupní centra v České republice a na Slovensku - vybrané aspekty. In 20. Mezinárodní geografická konference "Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru". 2012.
  7. KUNC, Josef, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk SZCZYRBA. Nákupní centra v České republice a v Brně – vybrané aspekty. In Výroční konference České geografické společnosti "Nové výzvy pro geografii". 2012.
  8. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC, Petr TONEV a Jaroslav BIOLEK. Percepcia kvality života v Brne. In Výroční konference České geografické společnosti Nové výzvy pro geografii, 3. – 7. září 2012, Brno. 2012.
  9. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC, Petr TONEV a Jaroslav BIOLEK. Percepcia kvality života v mestských častiach Brna. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
  10. KUNC, Josef, Petr TONEV, Zdeněk SZCZYRBA a Zuzana GREPLOVÁ. Perspektivy nákupních center v České republice s důrazem na lokalizaci v urbánním prostředí: příklad města Brna. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2012, XV, č. 2, s. 14-20. ISSN 1212-0855.
  11. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL a Petr TONEV. POPULATION RETAIL GRAVITY MODEL IN BRNO HINTERLANDS. In Svobodova, H. PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: CHALLENGE FOR PRACTISE AND EDUCATION. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012, s. 89-96. ISBN 978-80-210-5799-9.
  12. FRANTÁL, Bohumil, Jaroslav MARYÁŠ, Jakub JAŇURA, Pavel KLAPKA, Josef KUNC, Eva NOVÁKOVÁ, Robert OSMAN, Tadeusz SIWEK, Zdeněk SZCZYRBA, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 140 s. ISBN 978-80-210-5756-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5756-2012.
  13. KUNC, Josef, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT a Petr TONEV. RENEWABLE ENERGY SOURCES AS AN ALTERNATIVE TO THE NEW USAGE OF BROWNFIELDS. In Svobodova, H. PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: CHALLENGE FOR PRACTISE AND EDUCATION. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012, s. 82-88. ISBN 978-80-210-5799-9.
  14. KUNC, Josef, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk SZCZYRBA. Retail Gravity Models, Shopping Habits and Shopping Centres: The Case of the Brno Agglomeration (a Contribution to the Study of Daily Urban Systems). Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 879-910. ISSN 0038-0288.
  15. KUNC, Josef, Petr TONEV, Zdeněk SZCZYRBA a Bohumil FRANTÁL. Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica. Cluj-Napoca: Cluj University Press, 2012, roč. 7, 2/2012, s. 39-51. ISSN 2065-4421.
  16. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL, Petr TONEV a Zdeněk SZCZYRBA. SPATIAL PATTERNS OF DAILY AND NON-DAILY COMMUTING FOR RETAIL SHOPPING: THE CASE OF THE BRNO CITY, CZECH REPUBLIC. Moravian geographical reports. Brno: ÚGN, 2012, roč. 20, č. 4, s. 39-54. ISSN 1210-8812.
  17. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Libor LNĚNIČKA, Kateřina HÖNIGOVÁ, Petr DANĚK, Petr KUBÍČEK, Ondřej ŠERÝ, Filip CHVÁTAL, Eva NOVÁKOVÁ a Josef KUNC. Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. 2012.

  2011

  1. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL a Petr KLUSÁČEK. Brownfields jako lokality pro umístění obnovitelných zdrojů energie? In Klimova, V Zitek, V. 14TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. 1. vyd. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2011, s. 132-140. ISBN 978-80-210-5513-1.
  2. KUNC, Josef, Eva NOVÁKOVÁ, Petr TONEV a Michal VANČURA. Difuze inovace na příkladu řetězce McDonalds v České republice a na Slovensku. Auspicia. České Budějovice: VŠ evropských a regionálních studií, 2011, VIII, č. 1, s. 87-92. ISSN 1214-4967.
  3. HALÁS, Marián, Pavel KLAPKA a Josef KUNC. Geografický seminář pořádaný na počest doc. RNDr. Stanislava Řeháka, CSc. 2011.
  4. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Petr TONEV a Daniel SEIDENGLANZ. Geografie cestovního ruchu České republiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 318 s. ISBN 978-80-7380-340-7.
  5. KUNC, Josef a Petr TONEV. Nákupní centra na okraji Brna: nákupní spád a vybrané aspekty nákupního chování. In XVI. česko-slovenský geografický akademický seminář Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR. 2011.
  6. KUNC, Josef, Petr TONEV a Bohumil FRANTÁL. Nákupní spád a vybrané nákupní zvyklosti návštěvníků Galerie Vaňkovka. In Klimova, V Zitek, V. 14TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. 1. vyd. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2011, s. 47-55. ISBN 978-80-210-5513-1.
  7. KUNC, Josef, Petr KLUSÁČEK a Stanislav MARTINÁT. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, XIV, 1/2011, s. 13-17. ISSN 1212-0855.
  8. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL a Petr TONEV. Population Retail Gravity Model In Brno Hinterlands. In 19. Mezinárodní konference Geografie a geoinformatika - výzva pro vzdělávání a praxi. 2011.
  9. KLUSÁČEK, Petr, Josef KUNC a Eva NOVÁKOVÁ. Potential of the brownfields sites for renewable energy development – case study of the South-Moravian Region (Czech Republic). In 8th International Geographical Conference & Workshop CONGEO 2011. 2011. ISBN 978-80-86407-20-3.
  10. KUNC, Josef, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT a Petr TONEV. Renewable energy sources as an alternative to the new usage of brownfields. In 19. Mezinárodní konference Geografie a geoinformatika - výzva pro vzdělávání a praxi. 2011.
  11. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL, Zdeněk SZCZYRBA, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Shopping Centres and Shopping Behaviour: Selected Relations and Socio-Geographical Implications (The Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic Example). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2011, roč. 42, č. 1, s. 5-17. ISSN 1212-2157.
  12. KLUSÁČEK, Petr, Tomáš KREJČÍ, Josef KUNC, Stanislav MARTINÁT a Eva NOVÁKOVÁ. THE POST-INDUSTRIAL LANDSCAPE IN RELATION TO LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CZECH REPUBLIC. Moravian geographical reports. Brno: ÚGN, 2011, roč. 19, č. 4, s. 18-28. ISSN 1210-8812.
  13. FRANTÁL, Bohumil a Josef KUNC. WIND TURBINES IN TOURISM LANDSCAPES Czech Experience. Annals of Tourism Research. OXFORD: Elsevier Science Ltd., 2011, roč. 38, č. 2, s. 499-519. ISSN 0160-7383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2010.10.007.

  2010

  1. MINTÁLOVÁ, Tatiana, Michal VANČURA, Josef KUNC a Bohumil FRANTÁL. Analýza firemního výzkumu a vývoje a potřeb firem ve Zlínském kraji po inovacích. Zlín: Technologické inovační centrum s.r.o., 2010, 7 s. Inovační Bulletin, č.5-6.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC a Petr TONEV. Bratislava a Brno z pohledu vnitřní struktury a kvality života. In XV. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. 2010. ISBN 978-80-7097-824-5.
  3. KUNC, Josef a Lucie SYNKOVÁ. Brněnská suburbánní oblast: příklad vymezení. In Klimova, V. 13TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. 1. vydání. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2010, s. 284-290. ISBN 978-80-210-5210-9.
  4. KUNC, Josef, Petr TONEV a Irena OPLUŠTILOVÁ. Dojížďka za maloobchodem: nákupní centra a nákupní zvyklosti obyvatel brněnské aglomerace. In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
  5. FRANTÁL, Bohumil a Josef KUNC. Factors of the uneven regional development of wind energy projects (a case of the Czech Republic). Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2010, roč. 62, č. 3, s. 183-199. ISSN 0016-7193.
  6. KUNC, Josef, Eva NOVÁKOVÁ a Petr TONEV. Fast food řetězec McDonalds v ČR a na Slovensku: příklad difúzního procesu. In XV. česko-slovenský geografický akademický seminár. 2010.
  7. KUNC, Josef a Petr TONEV. Konkurenční pozice rozvojových zón v České republice: regionálně-ekonomický pohled. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV a Prgnostický ústav SAV, 2010, roč. 58, č. 2, s. 156-175. ISSN 0013-3035.
  8. PODAL, Jaroslav, Josef KUNC a Lenka VAŠKOVÁ. Kulturní cestovní ruch v urbánním prostředí: Příklad města Brna. In v přípravě. 2010.
  9. KUNC, Josef, Petr KLUSÁČEK a Stanislav MARTINÁT. Percepce brownfields residenty: srovnání Brna a Ostravy. In Kallabová Eva, Andráško Ivan. Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. 1. vydání. Brno: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i., 2010, s. 79-86. ISBN 978-80-86407-13-5.
  10. SIWEK, Tadeusz, Pavel KLAPKA, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ a Michal VANČURA. Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich. In Madurowicz, M. (ed.): Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. 1. vydání. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego, 2010, s. 287-292. ISBN 978-83-928876-7-6.
  11. KLAPKA, Pavel, Bohumil FRANTÁL, Marián HALÁS a Josef KUNC. Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2010, roč. 18, č. 3, s. 53-65. ISSN 1210-8812.
  12. FRANTÁL, Bohumil a Josef KUNC. Strukturace, organizace a percepce každodenních aktivit žen v prostoru a čase mateřské dovolené. In XV. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. 2010.
  13. CETKOVSKÝ, Stanislav, Bohumil FRANTÁL, Josef ŠTEKL, Jakub HÁJEK, David HANSLIAN, Jiří HOŠEK, Aleš JIRÁSKA, Eva KALLABOVÁ, Radim KOČVARA, Josef KUNC, Jan MELICHAR, Eva NOVÁKOVÁ, Lukáš POP, Jaroslav SVOBODA a Milan ŠČASNÝ. Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2010, 209 s. Studia Geographica 101. ISBN 978-80-86407-84-5.
  14. KUNC, Josef, Petr TONEV a Ivan ANDRÁŠKO. Vnitřní struktura Brna a Bratislavy: koncept kvality života. In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
  15. VYSTOUPIL, Jiří, Josef KUNC, Martin ŠAUER a Petr TONEV. Vývoj cestovního ruchu v ČR a jeho prostorové organizace v letech 1990 - 2009. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2010, roč. 13, č. 5, s. 93-108. ISSN 1212-0855.
  16. KUNC, Josef, Pavel KLAPKA, Eva NOVÁKOVÁ, Tadeusz SIWEK a Petr TONEV. Vývoj českého maloobchodu z pohledu difúzního procesu: příklad vybraných řetězců. In XII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
  17. VYSTOUPIL, Jiří, Josef KUNC a Martin ŠAUER. 50th Anniversary of Geographical Research and Studies on Tourism and Recreation in the Czech Republic. Moravian Geographical Report. Brno: Institute of Geonics, ASCR, v.v.i., 2010, roč. 18, č. 1, s. 2-13. ISSN 1210-8812.

  2009

  1. KLUSÁČEK, Petr a Josef KUNC. Brownfields and their perception: exampled on case study Brno. In XIV. Česko-slovenský geografický akademický seminář. 2009.
  2. KUNC, Josef. Brownfields v Brně a Ostravě: komparace obou měst, prostorová a funkční diferenciace (příklad města Brna). In Družební pobyt na UK Bratislava. 2009.
  3. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL, Pavel KLAPKA a Jaroslav MARYÁŠ. Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ. In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: ESF MU, 2009, s. 177-184. ISBN 978-80-210-4883-6.
  4. KUNC, Josef a Petr TONEV. Development zones in city agglomerations: model cities of Plzeň, Ostrava and Brno. In 7TH CZECH-SLOVAK-POLISH GEOGRAPHIC SEMINAR. 2009.
  5. KUNC, Josef, Irena OPLUŠTILOVÁ, Petr TONEV a Jaroslav MARYÁŠ. Difúze konceptu fast food v ČR: příklad řetězce McDonalds. In 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, Olomouc. 2009.
  6. VYSTOUPIL, Jiří a Josef KUNC. Geografický výzkum cestovního ruchu a rekreace v České republice v letech 1950-2008. In Geographia Moravica 1. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 103-119. ISBN 978-80-244-2464-4.
  7. FRANTÁL, Bohumil a Josef KUNC. Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XI, č. 6, s. 24-29. ISSN 1212-0855.
  8. KUNC, Josef a Dávid JÁNOŠÍK. Innovative environment in the Czech Republic: comparison of selected regions. In Wilk, W. (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. 1. vydání. Warsaw: University of Warsaw, 2009, s. 313-322. ISBN 978-83-89502-73-5.
  9. KLUSÁČEK, Petr, Tomáš KREJČÍ, Jaromír KOLEJKA a Josef KUNC. Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields. In Nové trendy, nové nápady. 1. vydání. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009, s. 500-506. ISBN 978-80-87314-04-3.
  10. GREER-WOOTEN, Bryn, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Stanislav MARTINÁT a Annett STEINFÜHRER. Perception of urban brownfields in Brno. In Urban Brownfields - A German-Czech-Polish Experience, Leipzig. 2009.
  11. KLUSÁČEK, Petr, Bryn GREER-WOOTEN, Josef KUNC, Annett STEINFÜHRER a Stanislav MARTINÁT. Problematika urbánních brownfields z pohledu obyvatel a návštěvníků města Brna (poster). In Československé město. 1. vydání. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009, s. poster, 2 s.
  12. KUNC, Josef. Průmyslové a rozvojové zóny v České republice: členění, prostor a regionálně ekonomické aspekty jejich konkurenční pozice. In Družební pobyt na UK Bratislava. 2009.
  13. KUNC, Josef a Petr TONEV. Průmyslové zóny v České republice: vybrané regionální a socioekonomické aspekty. In Andráško, Ivan, Ira, Vladimír, Kallabová, Eva. Regionálne štruktúry ČR a SR: časové a priestorové zmeny. 1. vydání. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009, s. 35-39. ISBN 978-80-970076-6-9.
  14. FRANTÁL, Bohumil a Josef KUNC. Rozvoj větrné energetiky v ĆR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace. In BIČÍK, Ivan a Jan KABRDA. Udržitelná krajina: rozika teritoriálních polarizací (7. Česko-slovensko-polské geografické seminárium - Sedlec-Prčice, 1.-5. června 2009, Sborník abstraktů). 2009.
  15. KUNC, Josef a Petr TONEV. Rozvojový inovační potenciál vybraných měst České republiky (příklad Brna a Ostravy). Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, roč. 12, č. 1, s. 109-115. ISSN 1337-9453.
  16. KUNC, Josef a Petr TONEV. Rozvojový potenciál města Brna (rozvojové zóny a inovační podnikání). In Geodny Liberec 2008, výroční mezinárodní konference ČGS. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, s. 78-86. ISBN 978-80-7372-443-6.
  17. MARTINÁT, Stanislav, Petr KLUSÁČEK, Eva NOVÁKOVÁ a Josef KUNC. Strategies and instruments for urban brownfields in the Czech Republic. In Urban Brownfields - A German-Czech-Polish Experience, Leipzig. 2009.
  18. FRANTÁL, Bohumil, Eva KALLABOVÁ a Josef KUNC. The Wind Tourism in the Czech Republic: situation and prospects. In Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research. 1. vyd. Dnepropetrovsk: DNVP Kartografija, 2009, s. 392-396. ISBN 978-966-475-220-3.
  19. VYSTOUPIL, Jiří a Josef KUNC. Tourism in the Czech Republic: in form of presentation of Atlas of tourism of the Czech Republic. In Wilk, W. (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. 1. vydání. Warsaw: University of Warsaw, 2009, s. 210-222. ISBN 978-83-89502-73-5.

  2008

  1. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4.
  2. KUNC, Josef a Petr TONEV. Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna. Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, II, č. 1, s. 30-37. ISSN 1803-1471.
  3. KUNC, Josef, Pavel KLAPKA a Bohumil FRANTÁL. Innovative potential in the regions of the Czech Republic: economic, societal and regional aspects. In Geography in Czechia and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 246-251. ISBN 978-80-210-4600-9.
  4. KUNC, Josef a Pavel KLAPKA. Možnosti výzkumu inovačního prostředí. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2008, roč. 14, č. 1, s. 99-104. ISSN 1213-7901.
  5. KUNC, Josef, Petr TONEV a Pavel KLAPKA. Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields? In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 278-286. ISBN 978-80-210-4625-2.
  6. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Stanislav CETKOVSKÝ a Petr KUČERA. Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost? In Sborník příspěvků k Mezinárodnímu roku planety Země. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2008, s. 121-129. ISBN 978-80-210-4748-8.
  7. KUNC, Josef, Petr TONEV a Ivan ANDRÁŠKO. Rozvojové zóny a soukromý developer: vybraný příklad ve střední Evropě (CTP Invest). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, II, č. 1, s. 93-97. ISSN 1337-6748.
  8. KUNC, Josef, Svatava NUNVÁŘOVÁ a Irena OPLUŠTILOVÁ. Seminář k "Mezinárodnímu roku Planety Země". Brno: KRES ESF MU, 2008, 193 s. ISBN 978-80-210-4748-8.
  9. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
  10. VYSTOUPIL, Jiří. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Mateja Bela, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
  11. FRANTÁL, Bohumil, Stanislav CETKOVSKÝ a Josef KUNC. Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí. Životné prostredie. Bratislava (Slovenská republika): Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, roč. 42, č. 6, s. 307-312. ISSN 0044-4863.

  2007

  1. SZCZYRBA, Zdeněk, Josef KUNC, Pavel KLAPKA a Petr TONEV. Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu. Regionální studia. Praha: VŠE v Praze, 2007, roč. 1, č. 1, s. 8-12. ISSN 1803-1471.
  2. KUNC, Josef. Innovative environment in the Czech Republic: comparison of selected regions. In Global Changes: Their Regional and Local Aspects - Abstracts. 1. vydání. Warszawa: Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych, 2007, s. 19-19.
  3. KUNC, Josef, Pavel KLAPKA a Bohumil FRANTÁL. Inovační potenciál v krajích ČR – ekonomické, společenské a regionální aspekty. In Geografické aspekty středoevropského prostoru, Brno, Pedagogická fakulta MU. 2007.
  4. KLAPKA, Pavel, Josef KUNC a Dávid JÁNOŠÍK. Inovační potenciál v regionech ČR - komparace krajů. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 69-75. ISBN 978-80-210-4325-1.
  5. KUNC, Josef. Konkurenceschopnost rozvojových zón v České republice se zaměřením na inovační podnikání. 2007.
  6. KUNC, Josef. Lázeňský cestovní ruch v České republice - historie a současnost. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 147-152. ISBN 978-80-7040-986-2.
  7. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007, 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2.
  8. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007, 108 s. ISBN 978-80-210-4263-6.
  9. KUNC, Josef. Přístupy k tvorbě regionálních strategických dokumentů v cestovním ruchu - setrvačnost či inovace? In Aktuální problémy cestovního ruchu. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007, s. 1-10. ISBN 978-80-87035-01-6.
  10. KUNC, Josef a Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
  11. KUNC, Josef, Pavel KLAPKA a Bohumil FRANTÁL. Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko - správní fakulta Masarykovy, 2007, VII, č. 3, s. 35-45. ISSN 1213-2446.
  12. BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK a Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8.

  2006

  1. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006, 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
  2. KUNC, Josef. Bosch Diesel - Not only an industrial phenomenon in the Vysočina region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN AV ČR, 2006, roč. 14, č. 1, s. 29-38. ISSN 1210-8812.
  3. KUNC, Josef. Brno - národní či regionální centrum vysokého školství, vědy a výzkumu? In Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. 1. vydání. Špalanice: ESF MU, 2006, s. 146-156. ISBN 80-210-4148-X.
  4. KUNC, Josef. Historie a současnost průmyslové výroby na Moravě - regionální aspekt ekologického ohrožení krajiny. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 42-49. ISSN 1213-2446.
  5. KUNC, Josef a Pavel KLAPKA. Inovace v prostoru a čase. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: ESF MU, 2006, s. 23-29. ISBN 80-210-4155-2.
  6. KUNC, Josef. Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2006, VI, č. 4, s. 24-30. ISSN 1213-2446.
  7. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Josef KUNC. Programové a strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu ČR - srování. In IX. Mezinárdní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 217-220. ISBN 8021041552.
  8. TONEV, Petr, Josef KUNC a Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 7-11. ISBN 80-210-4085-8.
  9. BINEK, Jan, Václav TOUŠEK, Iva GALVASOVÁ, Antonín VĚŽNÍK, Josef KUNC, Daniel SEIDENGLANZ, Dušan HALÁSEK a Stanislav ŘEHÁK. Venkovský prostor a jeho oživení. In Venkovský prostor a jeho oživení. 1. vydání. Brno: Georgetown, 2006, 145 s.
  10. ŽÍTEK, Vladimír, Josef KUNC a Petr TONEV. Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2006.
  11. KUNC, Josef a Pavel KLAPKA. Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje). In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR. 1. vydání. Šlapanice: ESF MU, 2006, s. 71-76. ISBN 80-210-4085-8.

  2005

  1. KUNC, Josef. Historické souvislosti rozvoje průmyslu a železnic v českých zemích. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005, roč. 3, č. 3, s. 327-335, 8 s. ISSN 0231-715X.
  2. KUNC, Josef. Průmyslové zóny v rukou soukromých developerů a efektivnost jejich podnikání (příklad Central Trade Park Modice). In Geografické aspekty stedoevropského prostoru. Geografie XVI. Brno: Masarykova univerzita v Brn, 2005, s. 296-307. ISBN 80-210-3759-8.
  3. KUNC, Josef. Transformace českého průmyslu po roce 1989 - vliv přímých zahraničních investic. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2005, 169 s.
  4. KUNC, Josef. Turistické informace - hodnocení, regionální struktura, institucionální a finanční podpora. In Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 27-36. ISBN 80-244-1221-7.
  5. KUNC, Josef a Petr VYSTOUPIL. Vinařská turistika v České republice - regionálně geografické aspekty. In Sborník z VIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 265-270. ISBN 80-210-3888-8.
  6. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Josef KUNC a Daniel SEIDENGLANZ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 2005.
  7. KUNC, Josef a Věra KRYLOVÁ. Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice - minulost či skutečnost? Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2005, roč. 4/2005;5, č. 4, s. 33-44. ISSN 1213-2446.

  2004

  1. KOSTLÁN, Pavel a Josef KUNC. Moderní průmyslové technologie v rozvoji regionů. In Sborník referátů z VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2004, s. 79-86. ISBN 80-210-3549-8.
  2. KUNC, Josef. Průmysl v regionu NUTS II Jihovýchod - vliv zahraničních investic. Geografické informácie. Nitra: Edícia Prírodovedec, publikácia č. 156, 2004, roč. 8, č. 156, s. 495-500. ISSN 80-8050-784-8.
  3. TOUŠEK, Václav a Josef KUNC. The Most Important Foreign Investors in the Manufacturing Industry of the Czech Republic. In Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. First. Ostrava: University of Ostrava, 2004, s. 318-328. ISBN 80-7368-022-X.

  2003

  1. KUNC, Josef, Václav NOVÁK a Radek ŘEŘICHA. Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Brně v roce 2001. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003, s. 186-190. ISBN 80-210-3208-1.

  2002

  1. TOUŠEK, Václav, Bohumila TOMŠÍČKOVÁ a Josef KUNC. Hodonínsko: border region of intensive relationships with Slovakia. In State border reflection by border region population of V4 states. Proceedings of the international colloquy. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2002, s. 64-71. ISBN 80-8050-536-5.

  2001

  1. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK a Lenka VAŠKOVÁ. Elektrotechnický průmysl v ČR: minulost a současnost (historický a regionálně geografický přehled). In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 89-94. ISBN 80-210-2664-2.
  2. TOUŠEK, Václav, Petr TONEV a Josef KUNC. Informační systém o českém průmyslu: jeho využití v regionálně geografickém výzkumu. In Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků výroční konference ČGS. Olomouc: Palackého univerzita v Oloumouci, 2001, s. 227-232. ISBN 80-244-0365-X.
  3. KUNC, Josef a Václav TOUŠEK. Regionální aspekty transformace českého průmyslu. In Slaný, A. (ed.): Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta., 2001, s. 515-530. ISBN 80-210-2533-6.
  4. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK a J. ŠUNKA. Struktura průmyslu a vývoj průmyslu v Jihomoravském kraji. In Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. Mezinárodní konference Fakulty podnikatelské. Brno, 2001, s. 96-105. ISBN 80-262-2634-5.
  5. KUNC, Josef a Václav TOUŠEK. The development of Czech industry after 1989 (at the example of textile, clothing, leather industry and electrical industry). In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita v Brně., 2001, s. 191-199. ISBN 80-210-2748-7.

  2000

  1. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK a Michal VANČURA. Mapy průmyslu a jejich využití při výuce regionální geografie ČR. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 7. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, s. 105-113. ISBN 80-7082-543-X.
  2. TOUŠEK, Václav a Josef KUNC. Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. In II. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 39-65. ISBN 80-210-2317-1.
  3. KUNC, Josef a Václav TOUŠEK. Restructuration of Czech Industry and its Effect on the Regional Development. Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wroclaw: Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000, V, s. 205-215. ISSN 83-87196-07-X.
  4. KUNC, Josef. Transformace průmyslu na příkladě odvětví TOK. Drgoňa, V. (ed.): Geographical studies. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2000, roč. 7, s. 185-192. ISSN 80-8050-349-4.
  5. KUNC, Josef. Změny v rozmístění textilního, oděvního a kožedělného průyslu v České republice v období let 1989 - 1999. 1.vyd. Brno: Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta MU, 2000, 79 s. Rigorózní práce.

  1999

  1. FIALA, Tomáš, Josef KUNC a Václav TOUŠEK. Aktuální tendence v zaměstnávání cizinců na trhu práce v ČR. Geografie. Brno: PedF MU, 1999, XI, s. 45-50. ISSN 80-210-2138-1.
  2. VANČURA, Michal, Josef KUNC a Václav TOUŠEK. Průmysl v českém příhraničí. In Pyka, J. (ed): Europa regionów. Wspólpraca regionalna 2000. Katovice: Górnoslazska wyzsza szkola Handlowa, 1999, s. 111-119. ISBN 83-908258-8-0.
  3. TOUŠEK, Václav a Josef KUNC. Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. In Sborník referátů z II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 1999, s. 39-65. ISBN 80-210-2317-1.
  4. TOUŠEK, Václav a Josef KUNC. Transformace průmyslové výroby a její vliv na dojížďku za prací. In Sborník příspěvků mezinárodního slovensko česko polského semináře. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999, s. 65-74. ISBN 80-8050-356-3.
  5. KUNC, Josef. Transformace průmyslové výroby v okrese Brno venkov. In Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst. Sborník 3. slovensko českého akademického semináře. Brno: Rediograph, 1999, s. 37-44. ISBN 80-901844-5-6.
  6. VAŠKOVÁ, Lenka, Václav TOUŠEK a Josef KUNC. Zaměstnanost a pracovní uplatnění obtížně umístitelných občanů na trhu práce (analýza dotazníkového šetření ve vybraných organizacích). Praha: VÚPSV, 1999, 61 s.
  7. KUNC, Josef. Změny v průmyslu města Brna a jejich vliv na situaci na trhu práce. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica. Prešov: Prešovská univerzita, 1999, XXXII, č. 3, s. 175-184. ISSN 80-88722-64-0.

  1998

  1. TOUŠEK, Václav, Irena SMOLOVÁ, Zdeněk SZCZYRBA a Josef KUNC. Ekonomický rozvoj regionu Broumovsko (analytická studie na pozadí rozhodujících faktorů regionálního rozvoje). Olomouc: Sdružení měst a obcí Broumovska, Policka a Teplicka. PřF UP, 1998, 33 s.
  2. KUNC, Josef. The Regionally Geographical View of Labour Market in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Institute of Geonics. Ostrava: AV ČR, 1998, roč. 6, č. 2, s. 8-17. ISSN 1210-8812.
  3. KUNC, Josef. Vliv urbanizace na trh práce. In Podobnosti a rozdíly vývoje měst v ČR a SR po roce 1990. Sborník 2. česko - slovenského akademického semináře. Brno: Rediograph, 1998, s. 73-77. ISBN 80-901844-3-X.
  4. KUNC, Josef, Ondřej MULÍČEK, Václav TOUŠEK, Michal VANČURA a Lenka VAŠKOVÁ. Zahraniční investice do průmyslu a jejich vliv na regionální rozvoj. In Hochmuth Z. (ed.): Slovenská geografia na prelome tisícročia. Zborník abstraktov a referátov na 12 zjazde SGS. Přešov: Prešovská univerzita, 1998, s. 32.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 10:02