Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. SVOBODA, Martin, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Tomáš PAVLÍK, Monika MAZALOVÁ a Zdeněk KALA. Does Pathological Complete Response after Neoadjuvant Therapy Influence Postoperative Morbidity in Rectal Cancer after Transanal Total Mesorectal Excision? JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER. New York: SPRINGER, 2023. ISSN 1941-6628. doi:10.1007/s12029-022-00826-y.
 2. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HANSLIANOVÁ a Zdeněk KALA. Influence of bacteriobilia on postoperative complications in patients with periampullary tumors. Asian Journal of Surgery. SINGAPORE: ELSEVIER SINGAPORE PTE LTD, 2023, roč. 46, č. 3, s. 1193-1198. ISSN 1015-9584. doi:10.1016/j.asjsur.2022.08.072.
 3. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HANSLIANOVÁ a Zdeněk KALA. Influence of bacteriobilia on postoperative complications in patients with periampullary tumours. Asian Journal of Surgery. SINGAPORE: ELSEVIER SINGAPORE PTE LTD, 2023. ISSN 1015-9584. doi:10.1016/j.asjsur.2022.08.072.
 4. 2022

 5. DOLINA, Jiří, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Karel STARÝ, Petr JABANDŽIEV, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Tomáš ANDRAŠINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Dávid SAID, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, 2022, roč. 166, č. 2, s. 228-235. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.040.
 6. OVERBEEK, Kasper A, J POULSEN, M LANZILLOTTA, O VINGE-HOLMQUIST, P MACINGA, A DEMIRCI, D SINDHUNATA, J BACKHUS, H ALGÜL, J BUIJS, P LEVY, M KIRIUKOVA, E GONI, M HOLLENBACH, R MIKSCH, Lumír KUNOVSKÝ, M VUJASINOVIC, S NIKOLIC, L DICKERSON, M HIRTH, M NEURATH, M ZUMBLICK, J VILA, M JALAL, G BEYER, F FROST, S CARRARA, Zdeněk KALA, Petr JABANDŽIEV, G SISMAN, F AKYUZ, G CAPURSO, M FALCONI, A ARLT, F VLEGGAAR, L BARRESI, B GREENHALF, L CZAKÓ, P HEGYI, A HOPPER, M NAYAR, T GRESS, F VITALI, A SCHNEIDER, C HALLORAN, Jan TRNA, A OKHLOBYSTIN, L DAGNA, D CAHEN, D BORDIN, V REBOURS, J MAYERLE, A KAHRAMAN, S RASCH, E CULVER, A KLEGER, E MARTÍNEZ-MONEO, O RØKKE, T HUCL, S OLESEN, M BRUNO, E DELLA-TORRE, U BEUERS, J LÖHR a J ROSENDAHL. Autoimmune Pancreatitis in Europe: Clinical Profile and Response to Treatment. In 54th meeting of the European Pancreatic Club. 2022. ISSN 1424-3903. doi:10.1016/j.pan.2022.06.036.
 7. HLAVSA, Jan, P. GIRMAN, Petr MORAVČÍK, D. BARTŮŠEK, B. MARKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo ROVNÝ a Zdeněk KALA. Autotransplantace Langerhansových ostrůvků po totální pankreatektomii pro chronickou pankreatitidu. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
 8. POTRUSIL, Martin, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Dana SOCHOROVÁ, P. JANEČEK, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. ENDOSCOPIC AND SURGICAL TREATMENT OF AMPULLARY TUMORS: A SINGLE CENTER STUDY. In ESGE Days 2022. 2022. ISSN 0013-726X. doi:10.1055/s-0042-1745261.
 9. SLÁMOVÁ, Terezie, Natálie MLČŮCHOVÁ, Zdeněk KALA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jan BÖHM, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Jitka VACULOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Petra BRENEROVÁ, Petr ANDRLA, Ondřej URBAN, Vít NAVRÁTIL, Tomáš HARUSTIAK, Robert LISCHKE, Tereza DEISSOVÁ, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Ondřej SLABÝ, Eva BUDINSKÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Helicobacter analysis in gastric mucosa samples – comparison of two methodical approaches. In Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 2022. 2022.
 10. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Martin ZATLOUKAL, Martina RAUDENSKÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Hepatocelulární karcinom - prognostická kritéria individualizované léčby. Klinicka Onkologie. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2022, roč. 35, č. 2, s. 100-113. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2022100.
 11. SOCHOROVÁ, Dana, Lumír KUNOVSKÝ, Michal EID, Viktorie GABRIELOVÁ, Lukáš PEČINKA, Lukáš MORÁŇ, Peter STAŇO, Volodymyr POROKH, K. SOUCEK, Z. KAHOUNOVA, Josef HAVEL, Petr VAŇHARA a Zdeněk KALA. Identification of molecular heterogeneity in pancreatic ductal adenocarcinoma by multivariate profiling of unfolded protein response. In 54th meeting of the European Pancreatic Club. 2022. ISSN 1424-3903. doi:10.1016/j.pan.2022.06.187.
 12. DEISSOVÁ, Tereza, Michaela CVANOVÁ, Zdeněk KALA, Zuzana JIRASKOVA ZAKOSTELSKA, Jiří DOLINA, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Břetislav LIPOVÝ, Zdeněk DANĚK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Ondrej URBAN, Vit NAVRATIL, Robert LISCHKE, Tomas HARUSTIAK, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Lack of Association between Epidermal Growth Factor or Its Receptor and Reflux Esophagitis, Barrett’s Esophagus, and Esophageal Adenocarcinoma: A Case-Control Study. Disease Markers. LONDON: HINDAWI LTD, 2022, roč. 2022, August, s. 1-13. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2022/8790748.
 13. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Lumír KUNOVSKÝ a Zdeněk KALA. Možnosti redukce pooperačních komplikací u pacientů s periampulárním tumorem po drenáži žlučových cest. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
 14. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Tomáš JŮZA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Svatopluk RICHTER, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. NAŠE ZKUŠENOSTI S VIZUALIZACÍ KREVNÍHO ZÁSOBENÍ POMOCÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE A FLUORESCENCE INDOCYANINOVOU ZELENÍ V OTEVŘENÉ GASTROINTESTINÁLNÍ CHIRURGII. 2022. ISBN 978-80-7392-383-9.
 15. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Optimalizace postupů u pacientů s periampulárním tumorem po drenáži žlučových. In 9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Vienna House Easy Pilsen, 19. - 20. 9. 2022. 2022.
 16. MLČŮCHOVÁ, Natálie, Břetislav LIPOVÝ, Zdeněk DANĚK, Lumír KUNOVSKÝ, Ondřej ZENDULKA, Ondřej PEŠ, Jan BÖHM, Radek KROUPA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Vít NAVRÁTIL, Ondřej URBAN, Tomáš HARUŠTIAK, Robert LISCHKE, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk KALA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Pharmacogenetics of proton pump inhibitors and prevalence of the CYP2C19*2 and *17 variants in the Central European population. In Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 2022. 2022.
 17. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš PAVLÍK a Lumír KUNOVSKÝ. Prevence vzniku pankreatické píštěle u laparoskopických levostranných pankreatektomií. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 76, č. 3, s. 212-217. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2022212.
 18. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Lumír KUNOVSKÝ. Prevence vzniku pankreatické píštěle u proximálních a distálních pankreatomií. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
 19. DUŠEK, Ladislav, Denisa KREJČÍ, Jiří JARKOVSKÝ, Tomáš PAVLÍK, Martin KOMENDA, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Vladmíra TĚŠITELOVÁ, Věra ADÁMKOVÁ, Robert GRÜLICH a Zdeněk KALA. Přehled dostupných populačních dat se zaměřením na seniorní populaci v ČR. In Robert Gürlich, Vladimír Teplan, Věra Adámková a kolektiv. Chirurgie u seniorů a interní příprava k operaci. Praha: Maxdorf, 2022. s. 252-282. Medica. ISBN 978-80-7345-745-7.
 20. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Dominika IVANECKÁ a I. IESALNIEKS. P416 Addition of oral antibiotics to mechanical bowel preparation significantly improves anastomotic healing after ileocolic resection for Crohn’s disease. In 17th Congress of ECCO Virtual February 16-19, 2022. 2022. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjab232.543.
 21. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, T. PAVLÍK, Michal EID, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Zdeněk KALA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
 22. KRKOŠKA, Martin, Jana NEKVINDOVA, Kateřina NEVĚDĚLOVÁ, Veronika ZUBANOVA, Lenka RADOVÁ, Jan VONDRACEK, Jarmila HERUDKOVA, Ondřej SLABÝ, Igor KISS, Lucia BOHOVICOVÁ, Pavel FABIAN, Zuzana TYLICHOVA, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vladimir PALICKA a Alena HYRŠLOVÁ VACULOVÁ. Role of miR-653 and miR-29c in downregulation of CYP1A2 expression in hepatocellular carcinoma. Pharmacological Reports. KRAKOW: POLISH ACAD SCIENCES INST PHARMACOLOGY, 2022, roč. 74, č. 1, s. 148-158. ISSN 1734-1140. doi:10.1007/s43440-021-00338-9.
 23. VACULOVÁ, Jitka, Radek KROUPA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Tomáš GROLICH, Jakub VLAŽNÝ, Dávid SAID, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Marek JOUKAL, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Lumír KUNOVSKÝ. The Use of Confocal Laser Endomicroscopy in Diagnosing Barrett’s Esophagus and Esophageal Adenocarcinoma. Diagnostics. Basel: MDPI, 2022, roč. 12, č. 7, s. 1-12. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics12071616.
 24. 2021

 25. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Matěj HRUNKA, Martina BOJKOVA a Jan TRNA. Autoimmune Diseases of Digestive Organs - A Multidisciplinary Challenge: A Focus on Hepatopancreatobiliary Manifestation. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 24, s. 1-13. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10245796.
 26. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Tomáš JŮZA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Svatopluk RICHTER, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence imaging in open gastrointestinal surgery. Thermology international. Rakousko, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 106-107. ISSN 1560-604X.
 27. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Tomáš JŮZA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Svatopluk RICHTER, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence imaging in open gastrointestinal surgery. In XV Congress of the European Association of Thermology. 2021.
 28. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Jitka VACULOVÁ, Dana SOCHOROVÁ, Pavel JANEČEK, Pavla TESAŘÍKOVÁ, Martin BLAHO, Jan TRNA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Causes of Exocrine Pancreatic Insufficiency Other Than Chronic Pancreatitis. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 24, s. 1-22. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10245779.
 29. KUNOVSKÝ, Lumír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Dominika IVANECKÁ a I. IESALNIEKS. Crohn’s disease patients unable to complete preoperative mechanical bowel preparation have increased risk of anastomotic complications: results of a prospective observational study. In 16th Congress of ECCO. 2021. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjab076.347.
 30. EID, Michal, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Pavel JANEČEK, Ivana KOSÍKOVÁ, Monika BLAŽKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Jiří MAYER. Current view of neoadjuvant chemotherapy in primarily resectable pancreatic adenocarcinoma. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2021, roč. 68, č. 1, s. 1-9. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_200408N372.
 31. ANDRAŠINA, Tomáš, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ROHAN a Roman SVATOŇ. Cystické léze pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 247-277. ISBN 978-80-7345-697-9.
 32. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Martina BOJKOVÁ, Jiří DOLINA, Jitka VACULOVÁ, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Magdalena UVÍROVÁ, Pavel JANEČEK, Zdeněk KALA a Petr JABANDŽIEV. Diagnostika a terapie chronické pankreatitidy dle UEG guidelines. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 2, s. 85-91. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.019.
 33. DEISSOVÁ, Tereza, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zuzana ZÁKOSTELSKÁ JIRÁSKOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Břetislav LIPOVÝ, Zdeněk DANĚK, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ, Ondřej URBAN, Vít NAVRÁTIL, Tomáš HARUŠTIAK, Robert LISCHKE a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Elevated epidermal growth factor receptor levels in Barrett’s esophagus. In UEG Week Virtual 2021, United European Gastroenterology Journal 2021; 9 (Supplement 1). 2021.
 34. HANICINEC, Vojtech, Veronika BRYNYCHOVA, Jachym ROSENDORF, Richard PALEK, Vaclav LISKA, Martin OLIVERIUS, Zdeněk KALA, Beatrice MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Ivona KRUS a Pavel SOUCEK. Gene expression of cytokinesis regulators PRC1, KIF14 and CIT has no prognostic role in colorectal and pancreatic cancer. Oncology Letters. Athens: Spandidos Publications, 2021, roč. 22, č. 2, s. 1-12. ISSN 1792-1074. doi:10.3892/ol.2021.12859.
 35. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Jiří DOLINA, Jitka VACULOVÁ, Martin BLAHO, Martina BOJKOVA, Jana DVORACKOVA, Magdalena UVIROVA, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Helicobacter pylori infection and other bacteria in pancreatic cancer and autoimmune pancreatitis. World Journal of Gastrointestinal Oncology. Pleasanton: Baishideng Publishing Group, 2021, roč. 13, č. 8, s. 835-844. ISSN 1948-5204. doi:10.4251/wjgo.v13.i8.835.
 36. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivana VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš KEMPNÝ, Martin SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Human Infections by Wohlfahrtiimonas chitiniclastica: A Mini-Review and the First Report of a Burn Wound Infection after Accidental Myiasis in Central Europe. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 9, s. 1-11. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9091934.
 37. LU, Y., M. GENTILUOMO, A. MACAUDA, D. GIOFFREDA, M. GAZOULI, M. C. PETRONE, D. KELEMEN, L. GINOCCHI, L. MORELLI, K. PAPIRIS, W. GREENHALF, J. R. IZBICKI, V. KIUDELIS, Beatrice MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, B. BUENO-DE-MESQUITA, Pavel VODICKA, H. BRENNER, M. K. DIENER, R. PEZZILLI, A. IVANAUSKAS, R. SALVIA, A. SZENTESI, M. N. AOKI, B. C. NEMETH, C. SPERTI, K. JAMROZIAK, R. CHAMMAS, M. OLIVERIUS, L. ARCHIBUGI, S. ERMINI, J. NOVAK, J. KUPCINSKAS, Ondrej STROUHAL, Pavel SOUCEK, G. M. CAVESTRO, A. C. MILANETTO, G. VANELLA, J. P. NEOPTOLEMOS, G. E. THEODOROPOULOS, H. W. M. VAN LAARHOVEN, A. MAMBRINI, S. MOZ, Zdeněk KALA, Martin LOVECEK, D. BASSO, F. G. UZUNOGLU, T. HACKERT, S. G. G. TESTONI, Viktor HLAVAC, A. ANDRIULLI, M. LUCCHESI, F. TAVANO, S. CARRARA, P. HEGYI, P. G. ARCIDIACONO, O. R. BUSCH, R. T. LAWLOR, M. PUZZONO, U. BOGGI, F. GUO, E. MALECKA-PANAS, G. CAPURSO, S. LANDI, R. TALAR-WOJNAROWSKA, O. STROBEL, X. GAO, Y. VASHIST, D. CAMPA a F. CANZIAN. Identification of Recessively Inherited Genetic Variants Potentially Linked to Pancreatic Cancer Risk. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 11, December 2021, s. 1-10. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2021.771312.
 38. SVOBODA, Martin, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH a Zdeněk KALA. Kvalita života pacientů po transanální totální mezorektální excizi - naše zkušenosti. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2021, roč. 100, č. 11, s. 534-542. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2021.100.11.534-542.
 39. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Radoslav HRIVNÁK, Ivo ROVNÝ, Petr JABANDŽIEV, Karolina POREDSKÁ, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Dominika IVANECKÁ, Daniel BARTUŠEK, Vít WEINBERGER, Petr JANKŮ a Lumír KUNOVSKÝ. Managing IBD therapy during pregnancy demands a multidisciplinary approach. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 2, s. 149-158. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2021149.
 40. FARKAŠOVÁ, Martina, Vladimír PROCHÁZKA, Lumír KUNOVSKÝ, Michal EID, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, J. BALKO, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Multiorgánová resekce pro rozsáhlý paragangliom - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 100, č. 3, s. 138-142. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2021.100.3.
 41. VACULOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Petr JABANDŽIEV, Martin ŠTĚRBA, Jiří TŮMA, Robert DOUŠEK, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Viera BAJČIOVÁ, Michal EID, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA a Lumír KUNOVSKÝ. Myofibroblastic tumor of the esophagus - a case report of long-term follow-up and literature review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2021, roč. 34, č. 4, s. 313-318. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021313.
 42. VACULOVÁ, Jitka, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Zdeněk KALA a Petr JABANDŽIEV. Myofibroblastický nádor jícnu. In 7. kongres ČGS ČLS JEP. 2021.
 43. ANDRAŠINA, Tomáš, Michal EID, Jan HLAVSA, Tomáš HUCL, Zdeněk KALA, Igor KISS, Lumír KUNOVSKÝ, Jan MAZANEC, Petr MORAVČÍK, Radim NĚMEČEK, Ivo NOVOTNÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ROHAN, Jiří TOMÁŠEK a Jan TRNA. Nádory pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 279-377. ISBN 978-80-7345-697-9.
 44. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Michal EID, Jan TRNA, Jakub VLAŽNÝ a Ivo NOVOTNÝ. Nádory Vaterské papily. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 378-391. ISBN 978-80-7345-697-9.
 45. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jozef MICHALKA. Neepitelové tumory žaludku - současný management. In XXVIII. Petřivalského Rapantovy dny, Clarion Congress Hotel Olomouc, 9. – 10. 9. 2021. 2021.
 46. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, I VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. První případ infekce popálené plochy patogenem Wohlfahrtiimonas chitiniclastica. In XXX. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 47. LANG, Jitka, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Risk factors of pancreatic cancer and their possible uses in diagnostics. Neoplasma. Bratislava: Aeapress, 2021, roč. 68, č. 2, s. 227-239. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_200706N699.
 48. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The influence of microscopic inflammation at resection margins on early postoperative endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn’s disease. Gastroenterologie a hepatologie. Ambit Media a.s., 2021, roč. 75, č. 1, s. 29-37. ISSN 1804-7874.
 49. EID, Michal, Paraskevi KAROUSI, Lumír KUNOVSKÝ, Štěpán TUČEK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ, Jiří MAYER, Christos K. KONTOS a Jan TRNA. The Role of Circulating MicroRNAs in Patients with Early-Stage Pancreatic Adenocarcinoma. Biomedicines. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 10, s. 1-17. ISSN 2227-9059. doi:10.3390/biomedicines9101468.
 50. KUNOVSKÝ, Lumír, Pavla TESAŘÍKOVÁ, A. SETHI, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Unusual Biliary Complication following Christmas Eve Dinner. Digestive Diseases. Basel: Karger, 2021, roč. 39, č. 5, s. 549-552. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000514645.
 51. 2020

 52. DEISSOVÁ, Tereza, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Biomarkery pro neendoskopické vyšetření sliznice jícnu. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. 13-19. ISSN 0042-773X.
 53. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Tomáš GROLICH, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Petr MORAVČÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Vladimír PROCHÁZKA. Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: a pilot study. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 5, s. "e26"-"e32", 7 s. ISSN 0042-773X.
 54. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Jiří DOLINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Zdeněk KALA. Correlation of survival length after pancreaticoduodenectomy for pancreatic head adenocarcinoma depending on tumor characteristics detected by means of computed tomography and resection margins status. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 6, s. 1319-1328. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_190923N955.
 55. KUNOVSKÝ, Lumír, Karolina POREDSKÁ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Radek KROUPA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jakub VLAŽNÝ, Petr JABANDŽIEV, Dominika IVANECKÁ a Ladislav MITÁŠ. Endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn's disease relating to microscopic inflammation at resection margins. In ESGE Days 2020. 2020. doi:10.1055/s-0040-1704693.
 56. GABŁO, Natalia Anna, Karolína TRACHTOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Tomáš GROLICH, Igor KISS, Josef SROVNAL, Alona REHULKOVA, Martin LOVECEK, Pavel SKALICKY, Ioana BERINDAN-NEAGOE, Zdeněk KALA a Ondřej SLABÝ. Identification and Validation of Circulating Micrornas as Prognostic Biomarkers in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Patients Undergoing Surgical Resection. Journal of Clinical Medicine. BASEL: MDPI, 2020, roč. 9, č. 8, s. 1-12. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm9082440.
 57. KROUPA, Radek, Ivana KATINOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbora PACKOVÁ, Zdeněk KALA a Jiří DOLINA. Incidence trends of esophageal cancer in the Czech Republic by histological subtype and stage and prescription rate of acid suppressing drugs. Cancer epidemiology. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 69, DEC 2020, s. 1-7. ISSN 1877-7821. doi:10.1016/j.canep.2020.101853.
 58. IESALNIEKS, Igors, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lumír KUNOVSKÝ. Increased risk of anastomotic leak in Crohn’s disease patients unable to complete preoperative mechanical bowel preparation. In 15th Congress of ECCO. 2020. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjz203.685.
 59. KALA, Zdeněk. Indikační rozvaha k řešení tumorů jícnu a E-G junkce, paliativní postupy. In Vzdělávací kontinuum. Jícen, brániční hiátus, ezofagogastrická junkce. 2020.
 60. MACHÁČKOVÁ, Táňa, Petra VYCHYTILOVÁ, Kamila SOUČKOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Dominika BRCHNELOVÁ, Marek SVOBODA, Igor KISS, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Ondřej SLABÝ. MiR-215-5p Reduces Liver Metastasis in an Experimental Model of Colorectal Cancer through Regulation of ECM-Receptor Interactions and Focal Adhesion. Cancers. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 12, s. 1-21. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers12123518.
 61. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ, M. SVOBODA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Lukáš FROLA, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Naše zkušenosti s transanální totální mezorektální excizí (TaTME) u tumorů středního a distálního rekta. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, roč. 99, č. 3, s. 124-130. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2020.99.3.124-130.
 62. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ, Martin SVOBODA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Lukáš FROLA, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Naše zkušenosti s transanální totální mezorektální excizí (TaTME) u tumorů středního a distálního rekta. Rozhledy v chirurgii. 2020, roč. 99, č. 3, s. 124-130. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2020.99.3.124-130.
 63. KALA, Zdeněk, Martin ZATLOUKAL, Vladimír ČAN, Beáta HEMMELOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Šárka BOHATÁ, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Nové trendy v neoadjuvantní léčbě lokálně pokročilého karcinomu rekta z pohledu chirurga - komentář. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 33, č. 5, s. 362-371. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020362.
 64. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Martin BLAHO, J. DVOŘÁČKOVÁ, M. UVÍROVÁ, Petr JABANDŽIEV, Pavel JANEČEK, Michal EID, Tomáš ROHAN, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Jitka VACULOVÁ a Jan TRNA. Pancreatic solid focal lesions: autoimmune pancreatitis or pancreatic cancer? In 52nd meeting of the European Pancreatic Club. 2020.
 65. HOFMANOVA, Jirina, Josef SLAVIK, Petra OVESNÁ, Zuzana TYLICHOVA, Ladislav DUŠEK, Nicol STRAKOVA, Alena VACULOVA HYRSLOVA, Miroslav CIGANEK, Zdeněk KALA, Miroslav JÍRA, Igor PENKA, Jitka KYCLOVÁ, Zdenek KOLAR, Alois KOZUBÍK, Miroslav MACHALA a Jan VONDRACEK. Phospholipid profiling enables to discriminate tumor- and non-tumor-derived human colon epithelial cells: Phospholipidome similarities and differences in colon cancer cell lines and in patient-derived cell samples. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 1, s. 1-21. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0228010.
 66. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The Influence of Microscopic Inflammation at Resection Margins on Early Postoperative Endoscopic Recurrence After Ileocaecal Resection for Crohn's Disease. Journal of Crohn's and Colitis. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 14, č. 3, s. 361-368. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjz153.
 67. KUNOVSKÝ, Lumír, Jan LOCHMAN, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Jitka VACULOVÁ, Petr LITZMAN, Tereza DEISSOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. The microbiome of the esophagus, stomach and duodenum in patients with gastroesophageal reflux disease - pilot study. In UEG Week 2020. 2020. ISSN 2050-6414.
 68. MACHÁČKOVÁ, Táňa, Karolína TRACHTOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Lukáš FIALA, Roman ŠEFR, Igor KISS, Matej SKROVINA, Michal DOSOUDIL, Ioana BERINDAN-NEAGOE, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ a Zdeněk KALA. Tumor microRNAs Identified by Small RNA Sequencing as Potential Response Predictors in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Treated With Neoadjuvant Chemoradiotherapy. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2020, roč. 17, č. 3, s. 249-257. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20185.
 69. KALA, Zdeněk. Tumory E-G junkce - chirurgické možnosti, rozsah operace. In Vzdělávací kontinuum. Jícen, brániční hiátus, ezofagogastrická junkce. 2020.
 70. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ a Zdeněk KALA. Varianty provedení anastomózy po transanální totální mezroektální excizi. In Koloproktologie, vybrané kapitoly IV. 1. vyd. Praha, 2020. s. 158-167. ISBN 978-80-204-5750-9.
 71. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Daniel BARTUŠEK, Tomáš ANDRAŠINA, B. GARAJOVÁ, Dominika IVANECKÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Vředová choroba gastroduodenální a její komplikace : Krvácení. In Hoskovec David. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media s.r.o., 2020. s. 191-210.
 72. KROUPA, Radek, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Tomáš ANDRAŠINA, Dominika IVANECKÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Vředová choroba gastroduodenální a její komplikace : Stenózy. In Hoskovec David. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media s.r.o, 2020. s. 210-215.
 73. ZETELOVÁ, Andrea, Ivo ROVNÝ, Zdeněk KALA, Petr MORAVČÍK a Luboš MINÁŘ. Využití indocyaninové zeleně k peroperační diagnostice zdroje chylózního ascitu a autologního tkáňového lepidla (Vivostatu) k jeho ošetření. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 2, s. 145-149. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020145.
 74. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Pavel JANEČEK a Lumír KUNOVSKÝ. Zobrazovací metody u neúrazových náhlých příhod břišních. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 6, s. 520-532. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020520.
 75. 2019

 76. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Ivo NOVOTNÝ, Václav KUBEŠ a Vladimír PROCHÁZKA. A Central European family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. NEW YORK: MOSBY-ELSEVIER, 2019, roč. 90, č. 3, s. 523-525, 5 s. ISSN 0016-5107. doi:10.1016/j.gie.2019.05.001.
 77. PROCHÁZKA, Vladimír, Roman SVATOŇ, Filip MAREK, Vladimír ČAN, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní hiátové hernie. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 5, s. 207-213, 6 s. ISSN 0035-9351. doi:10,33699/PIS.2019.98.5.207-213.
 78. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní komplikace hiátových hernií. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 32, s. 220-227. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019220.
 79. GABŁO, Natalia Anna, Vladimír PROCHÁZKA, Z. HLAVSA, I. KISS, J. SROVNAL, Zdeněk KALA a Ondřej SLABÝ. Analýza mikroRNA v krevní plazmě s cílem identifi kovat pacienty s duktálním adenokarcinomem pankreatu mající benefi t z chirurgické resekce. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2019, s. 174-176. ISSN 0862-495X.
 80. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Bezkontaktní infračervená termografie u ezofagektomie pro karcinom – první výsledky. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 81. HORVÁTH, Teodor, Petr MORAVČÍK, Ladislav MITÁŠ, Kristián BRAT, Kamil HUDÁČEK, Vladimír ČAN, Martina DIA, Dominika IVANECKÁ, Jaroslav IVIČIČ, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, Adam KŘENEK, Lukas MAJERCAK, Zdeněk MERTA, Petra PEŇÁZOVÁ, Pavla DOSTALOVA, Marek PLUTINSKÝ, Rudolf RINDOS, Michal SOCHOR, Pavel VYSLOUŽIL, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Borderline pneumothorax. VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY. SHATIN: AME PUBL CO, 2019, roč. 4, AUG 2019, s. 1-4. ISSN 2519-0792. doi:10.21037/vats.2019.08.02.
 82. GABŁO, Natalia Anna, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ a I. KISS. Cell-free microRNAs as Non-invasive Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Pancreatic Cancer. CURRENT GENOMICS. SHARJAH: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2019, roč. 20, č. 8, s. 569-580. ISSN 1389-2029. doi:10.2174/1389202921666191217095017.
 83. ČAN, Vladimír, Zdeněk KALA, Lukáš FROLA, Kamil HUDÁČEK, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Petr MORAVČÍK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Markéta ŠPANKOVÁ, Robert VACH a Teodor HORVÁTH. Clarification of the resection line non-intubated segmentectomy using indocyanine green. Annals of Translational Medicine. Hong Kong: AME PUBL CO, 2019, roč. 7, č. 2, s. 1-6. ISSN 2305-5839. doi:10.21037/atm.2019.01.45.
 84. KALA, Zdeněk. Co je KR projekt? Co je ERAS ? In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 85. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Petr MORAVČÍK a Zdeněk KALA. C-reactive protein as predictor of anastomotic complications after minimally invasive oesophagectomy. Journal of minimal access surgery. Mumbai: Wolters Kluwer Medknow Publications, 2019, roč. 15, č. 1, s. 46-50. ISSN 0972-9941. doi:10.4103/jmas.JMAS_254_17.
 86. TESAŘÍKOVÁ, Pavla, Lumír KUNOVSKÝ, Jan TRNA, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Jitka VACULOVÁ a Zdeněk KALA. Cystic fibrosis and exocrine pancreatic insufficiency. Gastroenterologie a Hepatologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 73, č. 4, s. 303-307. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019303.
 87. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martina FARKAŠOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lukáš FIALA a Matěj ŠKROVINA. Deep sequencing of circulating and tissue microRNAs in rectal cancer patients undergoing neoadjuvant chemoradiotherapy in correlation with tumour regression grade. In 14th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Austria Centre, 25–27 September 2019. 2019. doi:10.1111/codi.14775.
 88. FARKAŠOVÁ, Martina, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Táňa MACHÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lukáš FIALA a Matěj ŠKROVINA. Deep sequencing of circulating microRNAs in rectal cancer patients after neoadjuvant chemo-radiotherapy in correlation with final nodal status and T-stage. In Abstracts of the 14th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Austria Centre, 25–27 September 2019. 2019. doi:10.1111/codi.14775.
 89. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr MORAVČÍK a Lumír KUNOVSKÝ. Duktální adenokarcinom pankreatu v klinické praxi – kazuistiky. In XXVIII. Jarní setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP. 2019. ISSN 0035-9351.
 90. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Petr RAUŠER, Jan HLAVSA a Martin POTRUSIL. Duodenum sparing technique of preventive stenting of biliary tract anastomosis in pigs. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, roč. 88, č. 3, s. 287-292. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988030287.
 91. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Karolina POREDSKÁ, Jana STRENKOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Gastrointestinální stromální tumory rekta - hodnocení dat národního registru s ohledem na využití v klinické praxi. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 117-123. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019117.
 92. DEISSOVÁ, Tereza, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Ondřej SLABÝ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Haplogenotypy variant genů pro epidermální růstový faktor a jeho receptor asociované s gastroezofageální refluxní chorobou a jejími komplikacemi. In 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES. 2019.
 93. PEŇÁZOVÁ, Petra, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Beáta HEMMELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IgG4 sklerozující cholangitida - zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 143-151. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019143.
 94. ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Karolina POREDSKÁ, Radek KROUPA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vladimír PROCHÁZKA a Lumír KUNOVSKÝ. Ileocaecal Crohn's disease and familial adenomatous polyposis in one patient - a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 73, č. 1, s. 46-51. ISSN 1804-7874.
 95. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Intestinal resection of a porcine model under thermographic monitoring. Physiological Measurement. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 40, č. 1, s. 1-7. ISSN 0967-3334. doi:10.1088/1361-6579/aafa8e.
 96. ČAN, Vladimír, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Jak nám pomohlo PET MRI - kazuistiky. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 97. KALA, Zdeněk, Lumír KUNOVSKÝ a Vladimír ČAN. karcinom pankreatu - současný diagnosticko-terapeutický algoritmus multidisciplinární péče z pohledu chirurga. In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
 98. KALA, Zdeněk. Kolorektální projekt Chirurgické kliniky FN Brno a LF MU je v ČR unikátní. Nemocniční listy FN Brno. 2019, roč. 20, č. 2, s. 16-17. ISSN 1802-0224.
 99. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Koncept CME u pravostranné hemikolektomie. In V. Děčínské chirurgické dny. 2019. ISBN 978-80-907370-4-4.
 100. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Kvalita TME - nezávislý prognostický faktor chirurgické léčby karcinomu rekta, je přínosem technika TaTME? In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
 101. FARKAŠOVÁ, Martina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Petr HUSA, J BLAŽEK, Karolina POREDSKÁ, Jan MAZANEC, A. VOJVODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Zdeněk KALA. Laparoscopic liver resection for alveolar echinococcosis. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 2, s. 126-131. ISSN 1213-323X.
 102. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Barbora PACKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jakub HUSTÝ, Václav KUBEŠ, Michal EID a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 103. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Management anastomotických komplikací v chirurgii rekta ve vztahu k adjuvantní léčbě. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 104. VYCHYTILOVÁ, Petra, Alena SVOBODOVÁ KOVAŘÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Kateřina SLABÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Marek SVOBODA, Zdeněk KALA, Igor KISS a Ondřej SLABÝ. MicroRNA Biogenesis Pathway Genes Are Deregulated in Colorectal Cancer. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, roč. 20, č. 18, s. 1-13. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms20184460.
 105. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk KALA, Jan LOCHMAN, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Tomáš GROLICH, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Mikrobiom jícnu, žaludku a duodena u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - pilotní studie. In XXIII. Biologické dny 2019 - Moderní trendy biomedicínského výzkumu. 2019. ISBN 978-80-270-6488-5.
 106. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Hana MAŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 107. ZATLOUKAL, Martin, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Možnosti simultánního minimálně invazivního řešení - kazuistiky. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 108. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Roman SVATOŇ, Zdeněk KALA, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Jan TRNA a Karolina POREDSKÁ. Multiple neuroendocrine tumor of the small bowel diagnosed by capsule endoscopy. In ESGE Days 2019, Prague. 2019. doi:10.1055/s-0039-1681914.
 109. MAREK, Filip, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH, Beáta HEMMELOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Daniel BARTUŠEK a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou - kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 31-34. ISSN 0035-9351.
 110. PROCHÁZKA, Vladimír a Zdeněk KALA. Postavení protektivní stomie v chirurgické léčbě karcinomu rekta. Kdy protektivní stomie. Kdy provést destomizaci. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 111. ŠVEC, Vlastimil, Teodor HORVÁTH, Petr MORAVČÍK, Markéta ŠPANKOVÁ a Zdeněk KALA. Povolání chirurg: pohled pod povrch profese očima chirurgů. Orbis Scholae. Praha: Karolinum Press, 2019, roč. 13, č. 1, s. 107-126. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.20.
 112. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Radiofrequency ablation in pancreatic cancer. Rozhledy v chirurgii. Česká chirurgická společnost ČLS JEP, 2019, roč. 98, č. 11, s. 441-449. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2019.98.11.441-449.
 113. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Semi-Quantitative Comparison of Infrared Thermography with Indocyanine Green Imaging in Porcine Intestinal Resection. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2019, roč. 40, č. 6, s. 307-312. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2019.06.004.
 114. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš NEVRTAL, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Jan KAMELANDER, Vladimír ČAN, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav PENKA a Igor PENKA. Spontánní retroperitoneální hematom - naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 1, s. 23-26. ISSN 1803-6597.
 115. KUNOVSKÝ, Lumír, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Jiří DOLINA, Hana MAŠKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Petr DÍTĚ. Survival Length after Pancreaticoduodenectomy for Adenocarcinoma in Correlation with Preoperative CT Characteristics and Tumour Resections Margin Assesment. In 51st Annual meeting of the European Pancreatic Club. 2019. doi:10.1016/j.pan.2019.05.087.
 116. ZATLOUKAL, Martin, Vladimír PROCHÁZKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Synchronní, do jater metastazující karcinom rekta a možnosti simultánní resekce. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2019, roč. 98, č. 10, s. 394-398. ISSN 0035-9351.
 117. KALA, Zdeněk. Synchronní do jater metastazující karcinom rekta. Úvod do problematiky. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 118. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ a Ladislav MITÁŠ. The role of the NOD2/CARD15 gene in surgical treatment prediction in patients with Crohn’s disease. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2019, roč. 34, č. 2, s. 347-351. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-018-3122-7.
 119. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 10-13. ISSN 0035-9351.
 120. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Petr JABANDŽIEV, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Triple malignancy (NET, GIST and pheochromocytoma) as a first manifestation of neurofibromatosis type-1 in an adult patient. Diagnostic Pathology. London: BioMed Central, 2019, roč. 14, č. 77, s. 1-4. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-019-0848-7.
 121. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Usefulness of blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence angiography for invasive esophagectomy performed after ischemic gastric conditioning. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland, 2019. 2019.
 122. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Varianty anastomóz po TaTME. In V. Děčínské chirurgické dny. 2019. ISBN 978-80-907370-4-4.
 123. PROCHÁZKA, Vladimír, Martin SVOBODA, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Využití preperitoneálně zavedeného katétru ke kontinuální lokální pooperační analgezii v laparoskopické kolorektální chirurgii. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2019, roč. 98, č. 9, s. 356-361. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2019.98.9.356-361.
 124. MACHÁČKOVÁ, Táňa, Tomáš GROLICH, L. FIALA, Vladimír PROCHÁZKA, M. ŠKROVINA, Zdeněk KALA a Ondřej SLABÝ. Využití sekvenování nové generace v analýze cirkulujících mikroRNA jako prediktivních bio markerů u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2019, s. 157-159. ISSN 0862-495X.
 125. 2018

 126. DEISSOVÁ, Tereza, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza polymorfizmů ve vybraných genech u českých pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary. 2018. ISSN 1804-7874.
 127. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin POTRUSIL. Autologní fibrinové lepidlo Vivostat obohacené destičkami v chirurgii pankreatu. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 128. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Bezkontaktní termografické vyšetření jako kontrolní nástroj při resekci střeva. In 41. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 129. VYCHYTILOVÁ, Petra, Karolína ŠTÍTKOVCOVÁ, Lenka RADOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Zdeňka HERUDKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Zdeněk KALA, Marek SVOBODA, Igor KISS, Rostislav VYZULA, William C. CHO a Ondřej SLABÝ. Circulating PIWI-Interacting RNAs piR-5937 and piR-28876 Are Promising Diagnostic Biomarkers of Colon Cancer. CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION. PHILADELPHIA: AMER ASSOC CANCER RESEARCH, 2018, roč. 27, č. 9, s. 1019-1028. ISSN 1055-9965. doi:10.1158/1055-9965.EPI-18-0318.
 130. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Lumír KUNOVSKÝ, Pavel POLÁK, Zdeněk KALA, Vladimír ČAN, T DUFKOVÁ, E JANOUŠOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Igor PENKA. Clostridium dificile colitis: The role of surgery and fecal microbiota transplant. Koloproktologija. Moskva: Associacija koloproktologov v Rossii, 2018, roč. 65, č. 3, s. 24-43, 17 s. ISSN 2073-7556.
 131. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH, Petr MORAVČÍK, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Comparison of cervical anastomotic leak and stenosis after oesophagectomy for carcinoma according to the interval of the stomach ischaemic conditioning. ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND. LONDON: ROYAL COLL SURGEONS ENGLAND, 2018, roč. 100, č. 7, s. 509-514. ISSN 0035-8843. doi:10.1308/rcsann.2018.0066.
 132. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Do jater metastazující KRK- věková specifika. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 133. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Zdeněk KALA a Vladan BERNARD. Dynamic contactless thermography as a supportive imaging method in surgery of colorectal carcinoma. In IUPESM Prague 2018. 2018.
 134. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. DYNAMIC INFRARED THERMOGRAPHY AS A TOOL FOR IMAGING ISCHEMIA DURING ABDOMINAL SURGERY. In Clinical Thermometry and Thermal Imaging, XIV EAT Congress, Thermology international Vol 28 (2018), No. 2: 114-123. 2018. ISSN 1560-604X.
 135. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH a Petr KYSELA. Chirurgická léčba jaterních hemangiomů. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 136. KUNOVSKÝ, Lumír, Ladislav MITÁŠ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ a Zdeněk KALA. Impact of surgery on quality of life in Crohn´s disease patients: final results of Czech cohort. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 4, s. 347-354. ISSN 0042-773X.
 137. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. INFRARED THERMOGRAPHY AND INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY AS IMAGING METHODS IN COLON SURGERY - CASE STUDY. In XXII Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology, Thermology international, Volume 28, 2018, Supplement. 2018.
 138. POTRUSIL, Martin, Jan HLAVSA, Petr MORAVČÍK, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IRE a elektrochemoterapie u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu - současný stav. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
 139. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Lukáš FROLA, Filip MAREK, Andrea ZETELOVÁ a Vladimír ČAN. Kompletní mezokolická excize. In Jiří Hoch, František Antoš et al. Koloproktologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. s. 74-81. Edice Postgraduální vzdělávání. ISBN 978-80-204-4625-1.
 140. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Jan MAZANEC, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Martin POTRUSIL a Petr MORAVČÍK. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for ampullary adenocarcinoma - a case report. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 5, s. 401-407. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018401.
 141. POTRUSIL, Martin, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Adam KŘENEK, Lenka FORETOVÁ, Marek SVOBODA a Lumír KUNOVSKÝ. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 142. KALA, Zdeněk. Léčba karcinomu žlučníku - pohled chirurga. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 143. HLAVSA, Jan, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Alica PAVELEKOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Levostranné resekce pankreatu - série kazuistik. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 144. PAVELEKOVÁ, Alica, Petr MORAVČÍK, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Metastázy nádorů do pankreatu. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
 145. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Lucie PROKOPOVÁ, Jakub HUSTÝ, Daniel BARTUŠEK, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ a Michal ŠENKYŘÍK. Možnosti a limitace endoskopie v řešení krvácení do trávicího traktu při segmenální portální hypertenzi po abdominální chirurgii. In Gastroenterologie a hepatologie. Abstrakta. 40. české a slovenské endoskopické dny. 19. endoskopický den IKEM. 2018. ISSN 1804-7874.
 146. KALA, Zdeněk, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA a Andrea ZETELOVÁ. Možnosti provedení anastomózy po laparoskopické pravostranné hemikolektomii. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 147. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Mucinous cystic neoplasm of the liver or intraductal papillary mucinous neoplasm of the bile duct? A case report and a review of literature. Annals of hepatology. Mexico City: Ediciones Medicina y Cultura, 2018, roč. 17, č. 3, s. 519-524. ISSN 1665-2681. doi:10.5604/01.3001.0011.7397.
 148. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan ŠLAPÁK a Jiří DOLINA. Mucinous cystis neoplasm of the liver and intraductal papillary neoplasm of the bile duct. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 149. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Oldřich ROBEK, Roman SVATOŇ, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Multiple neuroendocrine tumor od the small bowel: a case report and a review of literature. Vnitřní Lékařství. 2018, roč. 64, č. 10, s. 966-969. ISSN 1801-7592.
 150. SVATOŇ, Roman, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Načasování ERCP u akutní biliární pankreatitidy. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 151. KUNOVSKÝ, Lumír, Karel STARÝ, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby. In 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018. ISSN 1335-8359.
 152. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jiří DOLINA, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby - kazuistika. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 153. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Pankreato - gastro anastomóza - naše zkušenosti. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
 154. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Ladislav BARTOŠ, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Personalizovaná terapie pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - metodika stanovení genového profilu CYP2C19. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 4, s. 320-328. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018320.
 155. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Alžběta KODÝTKOVÁ a Martin POTRUSIL. Platelet rich fibrin sealant Vivostat in pancreatic surgery. In 50th jubilee meeting of the European Pancreatic Club. 2018. ISSN 1424-3903.
 156. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Vladimír ČAN. Pokročilé laparoskopické resekce - totální pankreatektomie, Whipple, RAMPS, Kimurova operace. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 157. KYSELA, Petr, M CHOVANEC, Zdeněk KALA, Michal MAŠEK a Šárka BOHATÁ. Poranění jater a sleziny - typické multidisciplinární onemocnění. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 158. ANDRAŠINA, Tomáš, Alexandra LITAVCOVÁ, Ladislav PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Ondřej SLABÝ, Jaroslav JURÁČEK, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Predikce invazivity adenokarcinomu pankreatu dle morfologických kritérií na předoperačním CT. In XLI. Český radiologický kongres - sborník abstrakt. 2018. ISBN 978-80-7471-242-5.
 159. KARÁSEK, Petr, Natalia Anna GABŁO, Jan HLAVSA, Igor KISS, Petra VYCHYTILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Pre-operative Plasma miR-21-5p Is a Sensitive Biomarker and Independent Prognostic Factor in Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Undergoing Surgical Resection. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2018, roč. 15, č. 4, s. 321-327. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20090.
 160. GROLICH, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Michal CRHA, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL a Ladislav NOVOTNÝ. Preventivní transanastomotická biodegradabilní stentáž žlučových cest - experiment na praseti. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 161. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Jan MAZANEC, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA a Ivo NOVOTNÝ. Radikalita pankreatoduodenektomie u karcinomu pankreatu. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 162. POTRUSIL, Martin, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vlastimil VÁLEK. RALLPS-varianta etapové operace, kazuistiky. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 163. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Petr MORAVČÍK. RAMPS. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 164. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jaroslav IVIČIČ, Petr MORAVČÍK a Igor PENKA. Rozsah lymfadenektomie u minimálně invazivní ezofagektomie pro malignity jícnu. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 165. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Surgical treatment of ampullary adenocarcinoma – single center experience and a review of literature. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 1, s. 46-52. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201846.
 166. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Martin POTRUSIL. Technika pankreatických anastomóz - historický vývoj, nové trendy. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 167. KUNOVSKÝ, Lumír, Pavla TESARIKOVA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Jiří DOLINA a Jan TRNA. The Use of Biomarkers in Early Diagnostics of Pancreatic Cancer. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 5389820, s. 1-10. ISSN 2291-2797.
 168. KALA, Zdeněk. Transanální mezorektální excize -TaTME. Stav poznání, výhody a nevýhody a technické aspekty výkonu. In Videoonko chirurgia.sk, Martin. 2018.
 169. HLAVSA, Jan, F. CECKA, P. ZARUBA, J. ZAJAK, R. GURLICH, R. STRNAD, Tomáš PAVLÍK, Zdeněk KALA a M. LOVECEK. Tumor grade as significant prognostic factor in pancreatic cancer: validation of a novel TNMG staging system. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 4, s. 637-643. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_171012N650.
 170. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Varianty anastomózy po TaTME. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 171. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Filip MAREK, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Výsledky minimálně invazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu provedené po ischemickém conditioningu žaludku. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2018, roč. 97, č. 7, s. 335-341. ISSN 1803-6597.
 172. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Martin POTRUSIL. Výsledky pankreatogastroanastomózy po HPDE. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 173. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Využití bezkontaktního termografického měření při nalezení optimálního místa střevní anastomózy. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 174. HEMMELOVÁ, Beáta, Igor PENKA, Martin MAN, Oldřich ROBEK a Zdeněk KALA. Využití transrektálního ultrazvuku v časné detekci lokální recidivy nádrovoých onemocnění rekta. Miniinvazívna chirurgia a endoskopiachirurgia súčasnosti. 2018, roč. 21, č. 4, s. 4-7. ISSN 1336-6572.
 175. HEMMELOVÁ, Beáta, Šárka BOHATÁ, Jitka KYCLOVÁ, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Význam předoperačně zjištěné extramurální vaskulární invaze v léčbě karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2018, roč. 97, č. 4, s. 172-175. ISSN 0035-9351.
 176. 2017

 177. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Adam KŘENEK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Acid reflux in patients with gastroesophageal reflux disease – genetic predispositions and efficiency of surgical treatment. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 178. BARTOŠ, Ladislav, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Adam KŘENEK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of specific variants and their combination in the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene with reflux esophagitis. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 179. FARKAŠOVÁ, Martina, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk KALA, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. Bezkontaktní termografie jako pomocný nástroj v chirurgii kolorektálního karcinomu. In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 180. LEMSTROVÁ, R, M OLIVERIUS, Zdeněk KALA, M LOVEČEK, P SOUČEK, D HUGHES, V BRYNYCHOVÁ, Jan HLAVSA a B MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ. Deregulace dráhy tras ve tkáni karcinomu pankreatu a její vliv na prognózu pacientů. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 181. PSÁR, Róbert, Zdeněk KALA a Jaroslav KRÁTKÝ. Diferenciální diagnostika peritoneálních cystických lézí se zřetelem na pseudomyxom peritonea a echinokokovou cystu. Česká radiologie. Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 1, s. 74-78. ISSN 1210-7883.
 182. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina VALKOVIČOVÁ, Zdeněk KALA a Ladislav MITÁŠ. Dynamická bezkontaktní termografie jako nástroj pro určení ischemie střeva. In SYLLABUS 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 183. LEMSTROVA, Radmila, Veronika BRYNYCHOVA, David J. HUGHES, Viktor HLAVAS, Pavel DVORAK, Joanne E. DOHERTY, Helena A. MURRAY, Martin CROCKARD, martin OLIVERIUS, Jan HLAVSA, Eva HONSOVA, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA, Martin LOVECEK, Roman HAVLIK, Jiri EHRMANN, Ondrej STROUHAL, Pavel SOUCEK, Bohuslav MELICHAR a Beatrice MOHELNIKOVA-DUCHONOVA. Dysregulation of KRAS signaling in pancreatic cancer is not associated with KRAS mutations and outcome. Oncology Letters. Athens: SPANDIDOS PUBL LTD, 2017, roč. 14, č. 5, s. 5980-5988. ISSN 1792-1074. doi:10.3892/ol.2017.6946.
 184. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Oldřich ROBEK, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. EP-07 Mnohočetné postižení tenkého střeva neuroendokrinním tumorem - kazuistika. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017.
 185. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Oldřich ROBEK. Funkční výsledky po radikální léčbě karcinomu rekta. Lars syndrom. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 186. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jana STRENKOVÁ a Renata CHLOUPKOVÁ. Gastrointestinální stromální tumory rekta. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 187. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, B., M. KOCIK, B. DUCHONOVA, V. BRYNYCHOVA, M. OLIVERIUS, Jan HLAVSA, E. HONSOVA, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA, I. OJIMA, D.J. HUGHES, J.E. DOHERTY, H.A. MURRAY, M.A. CROCKARD, R. LEMSTROVA a P. SOUCEK. Hedgehog pathway overexpression in pancreatic cancer is abrogated by new-generation taxoid SB-T-1216. PHARMACOGENOMICS JOURNAL. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2017, roč. 17, č. 5, s. 452-460. ISSN 1470-269X. doi:10.1038/tpj.2016.55.
 188. BERNARD, Vladan, Vladimír ČAN, Erik STAFFA, Martina FARKAŠOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ, Marek DOSTÁL, Zdeněk KALA a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared thermal imaging: A potential tool used in open colorectal surgery. Minerva Chirurgica. Turin: Edizioni Minerva Medica, 2017, roč. 72, č. 5, s. 442-446. ISSN 0026-4733. doi:10.23736/S0026-4733.17.07366-7.
 189. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Martin POTRUSIL a Lumír KUNOVSKÝ. Intraoperative use of confocal laser micoscope (CLM) in pancreas surgery. In EPC meeting - 2017. 2017.
 190. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Tomáš ANDRAŠINA. Jaterní metastázy CRC - lze něco získat oddálením chirurgické léčby? In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 191. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH a Zdeněk KALA. Klinické výsledky laparoskopického a radiologického ischemického conditioningu žaludku před resekcí pro nádory jícnu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 192. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Kolorektální karcinom u pacientů s IBD. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 193. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Lukáš FROLA a Vladimír ČAN. Kompletní mezokolická excize (CME). In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu/12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 194. KALA, Zdeněk, Vladimír ČAN, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Filip MAREK a Andrea ZETELOVÁ. Komplikace v chirurgii kolorektálního karcinomu. In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu/12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 195. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Milan DASTYCH. Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 4, s. 258-263. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017258.
 196. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martina FARKAŠOVÁ a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Krátkodobé onkochirurgické výsledky po resekci rekta metodou TATME. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 197. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Vladimír ČAN. Laparoscopic left distal pancreatectomy and laparoscopic RAMPS for ductal carcinoma. In 3. výročí otevření Centra miniinvazivní chirurgie. 2017.
 198. PROCHÁZKA, Vladimír a Zdeněk KALA. Levostranná laparoskopická pankreatektomie a splenopankreatektomie u pankreatických neuroendokrinních tumorů (PNET). In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 199. ROBEK, Oldřich, Beáta HEMMELOVÁ, Vladimír ČAN, Zdeněk KALA a Radoslav HRIVNÁK. Lokální výkony u nádorů rekta. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 200. KALA, Zdeněk. Moderní terapie onemocnění žlučníku a žluč. cest, diagnostika, intervenční radiologie a endoskopické výkony, indikace k operaci, laparoskopie. In Kurz Novinky z chirurgie. 2017.
 201. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Moderní trendy v chirurgii kolorektálního karcinomu aneb co by měl onkolog vědět o práci chirurga. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2017, roč. 11, č. 2, s. 54-60. ISSN 1802-4475.
 202. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017. ISSN 1804-7874.
 203. KUNOVSKÝ, Lumír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Petr MORAVČÍK, Vladimír ČAN a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti miniinvazivní chirurgie u pacientů s Crohnovu nemocí a ulcerózní kolitidou. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 1, s. 29-35. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh201729.
 204. FARKAŠOVÁ, Martina, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vladimír ČAN. Neobvyklé lokalizace metastáz kolorektálního karcinomu a jejich miniinvazivní chirurgické řešení - videokazuistiky. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 205. KALA, Zdeněk. Operace jater a pankreatu, základní přehled operačních výkonů, indikací a možných komplikací. In Kurz Novinky z chirurgie. 2017.
 206. KALA, Zdeněk a Vladimír ČAN. Operace jater a pankreatu, základní přehled operačních výkonů, indikací a možných komplikací. In Kurz Novinky z chirurgie. 2017.
 207. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Pancreas annulare a žlábková pankreatitida v diferenciální diagnostice tumoru duodena a pankreatu. In XXVI. jarní setkání Loket 2017. 11. postgraduální kurz společnosti pro gasstrointestinální onkologii. 2017.
 208. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Pravostranná hemikolektomie s kompletní mezokolickou excizí. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 209. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislav BARTOŠ, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Proton pump inhibitors therapy and cyp2c19 gene variability in Czech patients with gastroesophageal reflux disease: pilot study. In 67. Česko-Slovenské Farmakologické dni. 2017. ISSN 1337-6853.
 210. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radikalita resekčního výkonu pro karcinom pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 211. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, E. NEMCOVA, L. KLVACOVA, Tatiana GAJDOŠOVÁ a Igor PENKA. Rare cases imitating acute appendicitis: Three case reports and a review of literature. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 2, s. 82-87. ISSN 0035-9351.
 212. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Right hemicolectomy with complete meso-colic excision. In 12th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. 2017. ISSN 1462-8910.
 213. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Beatrice, Ondrej STROUHAL, David J. HUGHES, Ivana HOLCATOVA, Martin OLIVERIUS, Zdeněk KALA, Daniele CAMPA, Cosmeri RIZZATO, Federico CANZIAN, Raffaele PEZZILLI, Renata TALAR-WOJNAROWSKA, Ewa MALECKA-PANAS, Cosimo SPERTI, Carlo Federico ZAMBON, Serdio PEDRAZZOLI, Paola FOGAR, Anna Caterina MILANETTO, Gabriele CAPURSO, Giafranco Delle FAVE, Roberto VALENTE, Maria GAZOULI, Giuseppe MALLEO, Rita Teresa LAWLOR, Oliver STROBEL, Thilo HACKERT, Nathalia GIESE, Pavel VODICKA, Ludmila VODICKOVA, Stefano LANDI, Francesca TAVANO, Domenica GIOFFREDA, Ada PIEPOLI, Valerio PAZIENZA, Andrea MAMBRINI, Mariangela PEDATA, Maurizio CANTORE, Franco BAMBI, Stefano ERMINI, Niccola FUNEL, Radmila LEMSTROVA a Pavel SOUCEK. SLC22A3 polymorphisms do not modify pancreatic cancer risk, but may influence overall patient survival. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2017, roč. 7, č. 43812, s. 1-11. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/srep43812.
 214. FARKAŠOVÁ, Martina, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Transanal total mesorectal excision for rectal carcinoma: our first experience and short-term results. In 12th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. 2017. ISSN 1462-8910.
 215. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Vladimír ČAN a Vladimír PROCHÁZKA. Transanální minimalne invazivní resekce rekta s totalni mezorektalni excizí po endoskopické mukóznf resekci. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 3, s. 208-214. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2017208.
 216. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Tumory duodena jako vzácná diagnóza - naše zkušenosti za posledních 5 let. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 217. PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Dana PRUDIUS a Zdeněk KALA. Vascular anatomy of the stomach related to resection procedures strategy. Surgical and Radiologic Anatomy. Paris: Springer France, 2017, roč. 39, č. 4, s. 433-440. ISSN 0930-1038. doi:10.1007/s00276-016-1746-2.
 218. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jiří DOLINA, Ladislav DUŠEK, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vitamin D Receptor as a Potential Gene Therapy Target in Barrett's Esophagus and Esophageal Adenocarcinoma. In BIT's 15th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology, Osaka Japan 2017. 2017.
 219. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Martin POTRUSIL a Alžběta KODÝTKOVÁ. Žlábková pankreatitida v diferenciální diagnostice tumoru duodena a pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017.
 220. 2016

 221. KALA, Zdeněk. Arteria mesenterica inferior - high tie x low tie. In Levostranná hemikolektomie, odborné vzdělávací sympózium. 2016.
 222. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Andrea ZETELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Petr SZTURZ, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Z. REHAK a Ivo HANKE. Castleman's disease - surgical treatment, case reports. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 458-461. ISSN 0035-9351.
 223. KUNOVSKÝ, Lumír, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ a Igor PENKA. Crohn disease and pregnancy: a case report of an acute abdomen. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2016, roč. 31, č. 8, s. 1493-1494. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-016-2554-1.
 224. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ a Ivo NOVOTNÝ. Diferenciální diagnostika cystických lézí pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 247-257. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.
 225. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Gastroezofageální refluxní choroba a variabilita v genech pro CDX2 a receptor vitaminu D. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 226. VYCHYTILOVÁ, Petra, Martin PEŠTA, Lenka RADOVÁ, Václav LIŠKA, Ondřej DAUM, Zdeněk KALA, Marek SVOBODA, Igor KISS a Ondřej SLABÝ. Genome-wide microRNA Expression Profiling in Primary Tumors and Matched Liver Metastasis of Patients with Colorectal Cancer. Cancer Genomics & Proteomics. Athens: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2016, roč. 13, č. 4, s. 311-316. ISSN 1109-6535.
 227. VYCHYTILOVÁ, Petra, Milana ŠACHLOVÁ, Lenka RADOVÁ, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Kateřina SLABÁ, Tomáš GROLICH, Zdeněk KALA, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. IDENTIFIKACE CIRKULUJÍCÍCH MIKRORNA S DIAGNOSTICKÝM A PROGNOSTICKÝM POTENCIÁLEM U PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM S VYUŽITÍM SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. koncerence pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
 228. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA a Lumír KUNOVSKÝ. Jak vyprázdnit pacienta před kolonoskopií a před operací? In VIII. ročník pracovního multidisciplinárního setkání. 2016.
 229. TRNA, Jan a Zdeněk KALA. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. 270 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.
 230. KALA, Zdeněk a Filip MAREK. Kolorektální karcinom a idiopatické střevní záněty. Vybrané kazuistiky. In VIII. ročník pracovního multidisciplinárního setkání. 2016.
 231. PROCHÁZKA, Vladimír, Andrea ZETELOVÁ, Tomáš GROLICH, Lukáš FROLA a Zdeněk KALA. Kompletní mezokolická excise u pravostranné hemikolektomie. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 10, s. 359-364. ISSN 0035-9351.
 232. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Kompletní mezokolická excize u nádorů tračníku. In XL. Brněnské onkologické dny, Brno. 2016.
 233. ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Léčba pacientky se současně přítomnou familiární adenomatózní polypózou a Crohnovou nemocí tenkého střeva. In XVI. dny mladých chirurgů Prof.MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2016.
 234. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Lokální redikalita resekčního výkonu karcinomu pankreatu z pohledu leedského protokolu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
 235. KALA, Zdeněk. Možnosti a limity radikální resekce. In I. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí. 2016.
 236. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Tomáš ANDRAŠINA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny Brno. 2016.
 237. KALA, Zdeněk. Nádory tenkého střeva - úvod. In Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů a radiologů na téma: Vzácné nádory a raritní stavy nejen v oblasti GIT. 2016.
 238. KALA, Zdeněk. Naše zkušenosti s pankreatogastroanastomózou. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
 239. KALA, Zdeněk. Naše zkušenosti s pankreatogastroanastomózou. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.
 240. KALA, Zdeněk. Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů a radiologů na téma: Vzácné nádory a raritní stavy nejen v oblasti GIT. 2016.
 241. GROLICH, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA a Ladislav NOVOTNÝ. Preventive trans-anastomotic biodegradable biliary stenting in porcine model: first results. In 3rd International Congress of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery. 2016.
 242. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Tomáš ANDRAŠINA. Předoperační posouzení resekability jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
 243. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Jiří DOLINA, Vladimír ČAN, Lenka KUCEROVA, V. JADCZAKOVA a Igor PENKA. Quality of life after bowel resection for Crohn's disease - first results. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 444-448. ISSN 0035-9351.
 244. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny - Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
 245. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.
 246. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA, Alois NEČAS, Petr RAUŠER, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK a Iva SVOBODOVÁ. Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016, roč. 85, č. 2, s. "133"-"+", 12 s. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201685020133.
 247. VYCHYTILOVÁ, Petra, Lenka RADOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Kateřina SLABÁ, Pavel FABIAN, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Marek SVOBODA, Igor KISS, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Serum-Based MicroRNA Signatures in Early Diagnosis and Prognosis Prediction of Colon Cancer. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 37, č. 10, s. 941-950. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgw078.
 248. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Pavel KŮŘIL a Martin MAN. Syndrom nízké resekce rekta a jeho závažnost z pohledu pacienta. In Jiří Hoch, František Antoš et al. Koloproktologie. První. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 129-134. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4179-9.
 249. HEMMELOVÁ, Beáta, K EMMERSTEN a Zdeněk KALA. Syndrom nízké resekce rekta a jeho závažnost z pohledu pacienta. In Pracovní dny koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP. 2016.
 250. ROBEK, Oldřich, Vladimír ČAN, Tomáš SVOBODA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA a Radoslav HRIVNÁK. Transanaální endoskopická mikrochirurgie (TEM) − Naše zkušenosti. 2016, roč. 95, č. 1, s. 33-39, 6 s.
 251. ROBEK, Oldřich, Vladimír ČAN, Tomáš SVOBODA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA a Radoslav HRIVNÁK. Transanální endoskopická mikrochirurgie (TEM) - naše zkušenosti. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 1, s. 33-39. ISSN 0035-9351.
 252. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Tereza DEISSOVÁ, Simona VALOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro receptor vitamínu D a predikce rozvoje Barrettova jícnu a/nebo adenokarcinomu ezofagu u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. In XXVII. Izakovičov memoriál, Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, Bratislava, Slovensko. 2016. ISBN 978-80-89858-03-3.
 253. MAREK, Filip, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Výsledky laparoskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny. Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
 254. MAREK, Filip, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Výsledky laproskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. In XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny Olomouc. 2016.
 255. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Výsledky miniinvazivních resekcí pro adenokarcinom jícnu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
 256. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jitka KYCLOVÁ. Výsledky transanální totální mezorektální excize. In XL. Brněnské onkologické dny, Brno. 2016.
 257. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vladimír ČAN. Využití AIRSEAL insuflátoru při transanální operaci konečníku. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny. Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
 258. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vladimír ČAN. Využití AIRSEAL insuflátoru při transanální operaci konečníku. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.
 259. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Tatiana GAJDOŠOVÁ a Igor PENKA. Vzácné případy napodobující akutní apendicitidu. In XVI. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2016.
 260. 2015

 261. KALA, Zdeněk. Benigní nádory jater. In Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů, onkologů a radiologů na téma: Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GIT. 2015.
 262. ZETELOVÁ, Andrea, Igor PENKA, Zdeněk KALA, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Mojmír MOULIS. Castelmanova choroba a chirurgická péče. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 263. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Pavel POLÁK, Igor PENKA, Markéta HANSLIÁNOVÁ a Beáta HEMMELOVÁ. Clostridium difficile colitis - a role of surgery. Acta Medica Medianae. Niš: Podružnica Srpskog lekarskog društva, 2015, roč. 54, č. 1, s. 75-80. ISSN 0365-4478. doi:10.5633/amm.2015.0113.
 264. KALA, Zdeněk. Co je nového v chirurgii rekta v roce 2015. In VII. ročník Pracovního multidisciplinárního setkání. 2015.
 265. KALA, Zdeněk. Cystické nádory slinivky břišní. In Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů, onkologů a radiologů na téma: Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GIT. 2015.
 266. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Divertikulitida podle EBM. In IX.Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
 267. HEMMELOVÁ, Beáta a Zdeněk KALA. ERAS - aplikace doporučení v klinické praxi. In 4. Svatomartinský workshop. 2015.
 268. KALA, Zdeněk. Etapové operace jater. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 269. KALA, Zdeněk. Hodnocení TME jako parametr kvality práce chirurga. In VII. ročník Pracovního multidisciplinárního setkání. 2015.
 270. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Oldřich ROBEK a Filip MAREK. Chirurgická léčba divertikulitidy. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
 271. KALA, Zdeněk. Indikace pravostranné hemikolektomie u maligních onemocnění, historie, koncept CME s CVL. Onkologické výsledky jednotlivých typů resekcí. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 272. PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA a Vadym PRUDIUS. Ischemický conditioning žaludku před resekcí jícnu. Experementální studie. Klinická onkologie. Praha, 2015, roč. 2015, ročník 28, s. s148, 1 s. ISSN 1802-5307.
 273. GAŠPAROVÁ, Katarína, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Jednotlivé typy stehových materiálů a tendence jejich "prořezání! pankreatickou tkání - ex vivo experiment na porcinním modelu. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
 274. KALA, Zdeněk, Tomáš GROLICH a Šárka BOHATÁ. Kazuistiky KRK. In VII. ročník Pracovního multidisciplinárního setkání. 2015.
 275. MITÁŠ, Ladislav, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Pavel POLÁK, Igor PENKA a Markéta HANSLIANOVÁ. Klostridiová kolitida ve FN Brno z pohledu chirurga. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2015.
 276. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA, Ivo NOVOTNÝ, Jan MAZANEC a Zdeněk KALA. Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
 277. KALA, Zdeněk. Laparoskopická pravostranná hemikolektomie obecně - standard versus CME, intraabdominální versus intraabdominální anastomóza, lokalizace minilaparotomie, výběr endostaplerů. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 278. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopicky asistovaná levostranná hemikolektomie - strukturovaný videoklip. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 279. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopicky asistovaná pravostranná hemikolektomie - strukturovaný videoklip. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 280. SVOBODA, Tomáš, Tomáš GROLICH a Zdeněk KALA. Laparotomie - typy laparotomií, uzávěr laparotomie, výběr šicího materiálu - video prezentace. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 281. KISS, Igor, Zdeněk KALA, Petr POSPÍŠIL, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří TOMÁŠEK. Léčba nádorů trávicího traktu u geriatrických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 92-119. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 282. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. In Onkologie v praxi. 2015.
 283. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
 284. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Marcela LINHARTOVÁ a Jan HLAVSA. MEN 1 v kazuistikách. In XXXVIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-7492-220-6.
 285. KALA, Zdeněk. Mesorektální excize - několik poznámek chirurga na faktory ovlivňující její provedení a její hodnocení. In IX.podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
 286. VYCHYTILOVÁ, Petra, Igor KISS, Soňa KLUSOVÁ, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Jiří LENZ, Petr KARÁSEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-21, miR-34a, miR-198 and miR-217 as diagnostic and prognostic biomarkers for chronic pancreatitis and pancreatic ductal adenocarcinoma. Diagnostic Pathology. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2015, roč. 10, April, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-015-0272-6.
 287. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2015.
 288. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Vladimír PROCHÁZKA. Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
 289. PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Dana PRUDIUS. Neovaskularizace žaludku po ischemickém conditioningu. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 290. KALA, Zdeněk. Onkochirurgická radikalita v oblasti pravostranného a příčného tračníku. Aplikovaná anatomie cévního zásobení a principy operační techniky. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 291. KALA, Zdeněk a Tomáš SVOBODA. Otevřená pravostranná hemikolektomie "standardní" vesrus CML s CVL , mediální versus laterální přístup - technika, video prezentace. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 292. KALA, Zdeněk a Tomáš GROLICH. Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 293. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martina FARKAŠOVÁ, Katarína GAŠPAROVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Preventivní stentáž biliární rekonstrukce v experimentu. In IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
 294. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Jiří DOLINA, L KUČÍRKOVÁ a Igor PENKA. Quality of life in patients with Crohn disease after surgery in a czech cohort. In Jubilee world congress to the 80th anniversary of the founding of the ICS. 2015.
 295. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Ladislav NOVOTNÝ, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Alois NEČAS, Jan HLAVSA, Ladislav MITÁŠ a Jan MISÍK. Self-expandable biodegradable biliary stents in porcine model. Journal of Surgical Research. San Diego: Academic Press, 2015, roč. 193, č. 2, s. 606-612. ISSN 0022-4804. doi:10.1016/j.jss.2014.08.006.
 296. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. TAMIS: roční zkušenosti. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
 297. PROCHÁZKA, Vladimír a Zdeněk KALA. Technika laparoskopické pravostranné hemikolektomie-komentované video ukázky. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 298. KALA, Zdeněk. Transanální mezorektální excize. Pilotní zkušenosti ze dvou pracovišť v České republice. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 299. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, M. ŠKROVINA, T. GROLICH a K. KLOS. Transanální totální mezorektální excize pro karcinom distálního rekta - první výsledky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 94, č. 2, s. 64-68. ISSN 0035-9351.
 300. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka KYCLOVÁ, Lukáš FROLA, Filip MAREK a Beáta HEMMELOVÁ. Transanální totální mezorektální excize-rok poté. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 301. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA a Christian HOLNA. Typy anastomóz, manuální versus staplerová, typy šicího materiálu, typy staplerů, ukázky staplerů - video + praktický nácvik. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 302. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Martina FARKAŠOVÁ a Tomáš GROLICH. Vliv biologické léčby na chirurgické komplikace u Crohnovy choroby. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
 303. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Igor PENKA, I ZAJAK, F ČEČKA, R GÜRLICH, I VISOKAI, M LOVEČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní? In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 304. 2014

 305. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Igor PENKA. Adenocarcinom žlučníku jako náhodný nález po cholecystectomii. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 306. BRYCHTOVA, Veronika, Markéta HERMANOVÁ, Petr KARASEK, Jiří LENZ, Iveta SELINGEROVÁ, Borivoj VOJTESEK, Zdeněk KALA a Roman HRSTKA. Anterior gradient 2 and mucin 4 expression mirrors tumor cell differentiation in pancreatic adenocarcinomas, but aberrant anterior gradient 2 expression predicts worse patient outcome in poorly differentiated tumors. Pancreas. Los Angeles: Lippincott Williams and Wilkins, 2014, roč. 43, č. 1, s. 75-81. ISSN 0885-3177. doi:10.1097/MPA.0b013e3182a63bc3.
 307. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Biliární píštěl jako komplikace resekčního výkonu na játrech. In Pelhřimovský chirurgický den. 2014.
 308. PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Dana WEBEROVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Cévní zásobení konduitu žaludku, teorie konstrukce náhrady jícnem. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 309. STIBŮREK, Oldřich, Jan TRNA, Michal ŠENKYŘÍK, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Aleš HEP. Časování chirurgické a endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy v podmínkách terciární nemocnice v České republice. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5-6, s. 417-422. ISSN 0042-773X.
 310. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Radoslav HRIVNÁK. Dlouhodobé výsledky resekcí jater pro metastázy kolorektálního karcinomu. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 311. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Igor PENKA a Ivo NOVOTNÝ. GIST horního trávicího traktu. In XIX. Rožnovský gstroenterologický den. 2014.
 312. SVOBODA, Miroslav, Jana SLYSKOVA, Michaela SCHNEIDEROVA, Peter MAKOVICKY, Ludovit BIELIK, Miroslav LEVY, Ludmila LIPSKA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Ondrej VYCITAL, Vaclav LISKA, Lucie SCHWARZOVA, Ludmila VODICKOVA a Pavel VODICKA. HOTAIR long non-coding RNA is a negative prognostic factor not only in primary tumors, but also in the blood of colorectal cancer patients. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 7, s. 1510-1515. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgu055.
 313. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vlastimil VÁLEK a Daniel BARTUŠEK. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 7-8, s. 617-623. ISSN 0042-773X.
 314. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Igor PENKA. Incidentální adenokarcinom žlučníku. In XXXVIII. Brněnské onkologické dny. 2014.
 315. SKŘIČKA, Tomáš, Beáta HEMMELOVÁ, L. MITÁŠ a Zdeněk KALA. Klostridial´nyj kolit – važnaja problema v chirurgii. Koloproktologija. Moskva: Associacija koloproktologov v Rossii, 2014, roč. 50, č. 4, s. 17-23. ISSN 2073-7556.
 316. KALA, Zdeněk, Jiří TOMÁŠEK, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Komplexní léčba karcinomu rekta. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 3, s. 256-264. ISSN 1212-4184.
 317. HRIVNÁK, Radoslav, Filip MAREK, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Laparoskopické řešení traumatického hemoperitonea. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
 318. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Jan HLAVSA, Jaroslav IVIČIČ, Roman GÁL, Vlastimil VÁLEK a Jaroslav BOUDNÝ. Management krvácivých komplikací po resekcích slinivky břišní. In Pelhřimovský chirurgický den. 2014.
 319. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Vadym PRUDIUS a Tomáš GROLICH. Miniinvazivní ezofagektomie. In Naše chyby a omyly. Pracovní den Sekce mladých chirurgů ČCHS. 2014.
 320. GROLICH, Tomáš, Ivo ROVNÝ a Zdeněk KALA. Neúrazové hemoperitoneum - kazuistika. In Naše chyby a omyly VIII. Pracovní den Sekce mladých chirurgů ČCHS. 2014.
 321. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír ČAN, Oldřich ROBEK a Hana DUJSÍKOVÁ. Ovlivňuje biologická léčba Crohnovy choroby chirurgické výsledky a komplikace? In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 322. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Poranění žlučových cest. In polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
 323. KALA, Zdeněk. První zkušenosti s transanální technikou totální mezorektální excize z Brna. In TAMIS. Transanální mezorektální excize. 2014.
 324. HEMMELOVÁ, Beáta, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Restaging po neoadjuvantní léčbě pro karcinom rekta a jeho úskalí. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 325. HEMMELOVÁ, Beáta, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Restaging po neoadjuvantní léčbě pro karcinom rekta a jeho úskalí. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 326. GROLICH, Tomáš, Tomáš SKŘIČKA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA, Beáta HEMMELOVÁ a Radoslav HRIVNÁK. Role of video assisted anal fistula treatment in our management of fistula-in-ano. Acta chirurgica iugoslavica. Beograd: Klinički centar Srbije, Institut za bolesti digestivnog sistema, 2014, roč. 61, č. 2, s. 83-85. ISSN 0354-950X. doi:10.2298/ACI1402083G.
 327. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Smysl a selekce pacientů u extenzivních výkonů v hepatopankreatobiliární oblasti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 328. ČAN, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Solidní pseudopapilární tumor pankreatu. In XVI. pankreatologický den Brno, 2014. 2014.
 329. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 3, s. 132-138. ISSN 0035-9351.
 330. GAŠPAROVÁ, Katarína, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Stenóza distálního choledochu - diagnostický problém, kazuistika. In Naše chyby a omyly VIII. Pracovní den Sekce mladých chirurgů ČCHS. 2014.
 331. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Transanální a laparoskopická totální mesorektální excize - nová technika radikální léčby tumorů rekta. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 332. KALA, Zdeněk, M. ŠKROVINA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH a K. KLOS. Transanální totální mezorektální excize pro karcinom rekta - jen módní trend? Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 12, s. 564-567. ISSN 0035-9351.
 333. GROLICH, Tomáš, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Výhoda a nevýhoda u neoadjuvance. Náš management u nádorů distálního jícnu. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 334. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MAZANEC. Výsledky onkochirurgie pankreatu-vlastní zkušenosti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 335. GÜRLICH, R., V. ADÁMKOVÁ, J. ULRYCH, M. BALÍK, A. FERKO, E. HAVEL, A. JABOR, V. JANÍK, Zdeněk KALA, I. KLEMENTA, M. KOLÁŘ, Z. KRŠKA, Petr KYSELA, R. LISCHKE, Č. NEORAL, F. VYHNÁLEK, J. ZAJAK, P. ZBOŘIL a V. TŘEŠKA. Základní principy diagnostiky a léčby sekundární peritonitidy - doporučení odborníků s podporou SIS. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 6, s. 334-352. ISSN 0035-9351.
 336. KALA, Zdeněk. Živý přenos z operačního sálu. Komentář. In TAMIS. Transanální mezorektální excize. 2014.
 337. 2013

 338. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Vladimír ŘIHÁK a Zdeněk KALA. Asociace polymorfizmů v genech pro interleukin-1 s gastroezofageální refluxní chorobou jícnu a jejími komplikacemi. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013. ISBN 978-80-905337-3-8.
 339. SOUČEK, Pavel, Veronika BRYNYCHOVÁ, Martin OLIVERIUS, Jan HLAVSA, Eva HONSOVÁ, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA a Beatrice MOHELNIKOVÁ-DUCHONOVÁ. Associations of gene expression of major drug transporters with the prognosis of pancreatic cancer. In 45th Annual Meeting of the European Pancreatic Club. 2013. ISSN 1424-3903.
 340. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk ČECH, D. BEDNAROVA, Štěpán TUČEK, L. HANAKOVA, Mojmír MOULIS, Jiřina ZAVŘELOVÁ, M. MAN, Petr BENDA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA a Miroslav PENKA. Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma. BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES, 2013, roč. 60, č. 2, s. 151-159. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2013_020.
 341. SKŘIČKA, Tomáš, Beáta HEMMELOVÁ, Ladislav MITÁŠ a Zdeněk KALA. Clostridium defficile colilio - a novel problem problem in surgery. In X.Miedzynarodowe Sympozjum Proktologiczne, Lodz, maj 2013. 2013.
 342. KALA, Zdeněk. člen. Vědecká rada Aescupal Akademie, 2013.
 343. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Beatrice, Veronika BRYNYCHOVA, Martin OLIVERIUS, Eva HONSOVA, Zdeněk KALA, Katarína MÚČKOVÁ a Pavel SOUCEK. Differences in Transcript Levels of ABC Transporters Between Pancreatic Adenocarcinoma and Nonneoplastic Tissues. Pancreas. USA: Lippincott Williams Wilkins, 2013, roč. 42, č. 4, s. 707-716. ISSN 0885-3177. doi:10.1097/MPA.0b013e318279b861.
 344. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Katarína MÚČKOVÁ. Expanzivně se chovající pseudocyta pankreatu. In 40. česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2013.
 345. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Vladimír ŘIHÁK a Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus. Human Immunology. New York: Elsevier Science, 2013, roč. 74, č. 9, s. 1161-1169. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2013.06.026.
 346. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Čestmír NEORAL, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ, R AUJESKÝ a M STAŠEK. Chirurgická léčba GIST žaludku z pohledu FN Brno a FN Olomouc. In XXII. Jarní setkání Loket. 2013.
 347. KALA, Zdeněk. Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie. Farmakon Press s.r.o., 2013, č. 9, s. 47-53. ISSN 1801-1209.
 348. KALA, Zdeněk. Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie. Praha, 2013, roč. 9, s. 47-53. ISSN 1801-1209.
 349. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů pankreatu-vlastní zkušenosti a léčebné alternativy. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
 350. KALA, Zdeněk. Chirurgické přístupy ke komplikacím luminální Crohnovy nemoci. In Komplikaci luminální Crohnovy menoci-gastroenterolog, chirurg, radiolog. 2013.
 351. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Beatrice, Veronika BRYNYCHOVÁ, Martin OLIVERIUS, Jan HLAVSA, Eva HONSOVÁ, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA a Pavel SOUČEK. Impact of deregulation of the gene expression of hedgehog, signaling pathway in resectable pancreatic cancer. In 45th Annual Meeting of the European Pancreatic Club. 2013. ISSN 1424-3903.
 352. HRIVNÁK, Radoslav, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Jak postupovat u synchronních jaterních metastáz karcinomu rekta? In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
 353. HEMMELOVÁ, Beáta, Jiří TOMÁŠEK a Zdeněk KALA. Klinická kompletní remise po neoadjuvanci. A co dál? Pohled onkochirurga a onkologa. In XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 354. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Kompletní remise po NA CHRT při karcinomu rekta a co dál? Je možné doporučit nechirurgickou léčbu ? In XIV. Bedrnův den Hradec Králové. 2013.
 355. KALA, Zdeněk a Petr KYSELA. Komplikace jaterních resekcí a jejich řešení. In 10. ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Komplikace laparoskopie a torakoskopie. 2013.
 356. SVATOŇ, Roman, Alžběta KODÝTKOVÁ, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Jan HLAVSA. Krvácení po operacích pankreatu. In XIV. Brněnský pankreatologický den. 2013.
 357. KALA, Zdeněk. Metastazující karcinom rekta. In 2. národní kongres o kolorektáním karcinomu. 2013.
 358. KALA, Zdeněk. Nemetastatický karcinom rekta. In 2. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 2013.
 359. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA a Ladislav DUŠEK. Onkochirurgie u geriatrických pacientů. In Kongres s mezinárodní účastí Letovice Care. 2013.
 360. HEMMELOVÁ, Beáta a Zdeněk KALA. Protektivní ileostomie LAR. Proč ano. In Kongres Letovice Care. 2013.
 361. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
 362. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Beatrice, Veronika BRYNYCHOVA, Viktor HLAVAC, Matej KOCIK, Martin OLIVERIUS, Jan HLAVSA, Eva HONSOVA, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA, Bohuslav MELICHAR a Pavel SOUCEK. The association between the expression of solute carrier transporters and the prognosis of pancreatic cancer. CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY. NEW YORK: SPRINGER, 2013, roč. 72, č. 3, s. 669-682. ISSN 0344-5704. doi:10.1007/s00280-013-2246-2.
 363. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Jiří PRÁŠEK, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Zdeněk KALA, Iveta ZIMOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. The liver function assessment – The indocyanine green retention in correlation with the cholescintigraphic measurement: A retrospective validation study in 107 patients with liver malignancies. In 10 th Gastrointestinal Cancers Symposium, ASCO, ASTRO, SSO, San Francisco, USA. 2013.
 364. GROLICH, Tomáš a Zdeněk KALA. TME in rectal cancer, new trends in the interdisciplinary management. 2013.
 365. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA a Ladislav DUŠEK. Základní principy gerontoonkochirurgie. In XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 366. 2012

 367. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Achalázie jícnu - využití laparoskopického miniinstrumentária. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 368. KOČÍ, Lenka, Katarína CHLEBOVÁ, Martina HÝŽĎALOVÁ, Jiřina HOFMANOVÁ, Miroslav JÍRA, Petr KYSELA, Alois KOZUBÍK, Zdeněk KALA a Pavel KREJČÍ. Apoptosis inhibitor 5 (API-5; AAC-11; FIF) is upregulated in human carcinomas in vivo. Oncology Letters. Spandidos Publ., 2012, roč. 3, č. 4, s. 913-916. ISSN 1792-1074. doi:10.3892/ol.2012.593.
 369. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Petr KYSELA a Jiří TOMÁŠEK. Diseminovaný kolorektální karcinom. Strategie léčby. 1. vyd. Brno: KAP CZ, 2012. 76 s. ISBN 978-80-905210-0-1.
 370. GROLICH, Tomáš, M. CRHA, Zdeněk KALA, A. NECAS a Aleš HEP. Experimental study of polydioxanone self-expandable biodegradable stents (BPS) of a small diameter in normal pig bile ducts - first results. In International Surgical Congress of the Association-of-Surgeons-of-Great-Britain-and-Ireland (ASGBI). 2012. ISSN 0007-1323.
 371. SVATOŇ, Roman, Tomáš SKŘIČKA, Igor PENKA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Gastric resection in elderly patients with gastric cancer. In 17th Academy of Studenica, Vrnjacka Banja, Serbia. 2012.
 372. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jana LORENZOVÁ, Alois NEČAS a Zdeněk KALA. Healing dynamics of porcine pancreatic parenchyma after radiofrequency ablation - in vivo experimental pilot study. ACTA VETERINARIA BRNO. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2012, roč. 81, č. 4, s. 427-431. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201281040427.
 373. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Historie chirurgie pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2012. s. 318-326. doi:.
 374. KALA, Zdeněk a Petr KYSELA. Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Medicína po promoci. Praha, 2012, roč. 13, 5-6, s. 53-59, 6 s. ISSN 1212-9445.
 375. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In Chirurgické sympozium - Kolorektální karcinom a NPB, Čejkovice. 2012.
 376. SVATOŇ, Roman, Igor PENKA, Čeněk NEUMANN, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA a Jaroslav IVIČIČ. Krvácení v gastroduodenální oblasti u geriatrických pacientů. In XIV. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2012.
 377. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Tomáš ANDRAŠINA, Karel STARÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Laparoscopic Radiofrequency Ablation of Functioning Pancreatic Insulinoma. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2012, roč. 22, č. 5, s. E312-E315, 4 s. ISSN 1530-4515. doi:10.1097/SLE.0b013e318264b607.
 378. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Miroslav JÍRA, Karel STARÝ, Šárka BOHATÁ a Igor PENKA. Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekcní kritéria. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti. Praha: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2012, roč. 91, č. 4, s. 230-234. ISSN 0035-9351.
 379. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA a Libor ČERVINEK. Laparoskopická splenektomie. Endoskopie. Praha: Nadace Sakura Bohemica, 2012, roč. 21, č. 1, s. 5-7. ISSN 1211-1074.
 380. ŠMARDOVÁ, Lenka, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Pavel ŠLAMPA, Ivo HANKE, Zdeněk KALA, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Léčebné výsledky u pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem, zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 381. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Minimálně invazivní ezofagektomie, chirurgická technika a výsledky. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 382. PROCHÁZKA, Vladimír a Zdeněk KALA. Minimálně invazivní operace jícnu. Využití miniinstrumentária AdTec mini. Braunoviny. Praha, 2012, č. 5, s. 10-11. ISSN 1801-0342.
 383. HRIVNÁK, Radoslav, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní u geriatrických pacientů. In Kongres s mezinárodní účastí Letovce Care. 2012.
 384. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Michal MAŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Pozdě rozpoznané ruptury bránice - soubor kazuistik. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 2, s. 110-114. ISSN 0035-9351.
 385. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk KALA, Markéta HERMANOVÁ, Jana NECHUTOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Jan TRNA. Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní. Gastroenterology and hepatology. Praha: Ambit Media, 2012, roč. 66, č. 3, s. 187-190. ISSN 1804-7874.
 386. ČAPOV, Ivan, Lenka VEVERKOVÁ, Petr VLČEK, Jan KALAČ, Jan WECHSLER, Zdeněk KALA a Jiří VESELÝ. První česko-moravská chirurgická kuchařka, aneb, Jak to dělám já : (chirurgové sobě). 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 239 s. ISBN 978-80-7262-946-6.
 387. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Jirka MAČÁK a Rostislav STŘÍBRNÝ. Radiofrekvenční ablace inzulinomu - popis případu. In V. hradecký postgraduální kurz v endokrinologii. 2012. ISBN 978-80-7262-906-0.
 388. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr BENDA, George HANOUN, Martin SMRČKA, Zdeněk KALA, Eva BUDINSKÁ a Šárka BOHATÁ. Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 6, s. 305-310. ISSN 0035-9351.
 389. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. Acta chirurgica iugoslavica. Beograd: Udruzenje Hirurga Jugoslavije, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-69. ISSN 0354-950X. doi:10.2298/ACI1202063M.
 390. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. In Joint Meeting of the Israel Society of Colon and Rectal Surgery and the Israeli Societx of Endoscopic Surgery. 2012.
 391. SVATOŇ, Roman, Igor PENKA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jaroslav IVIČIČ. Výsledky resekčních výkonů na žaludku u geriatrických pacientů s malignitou. In Letovice Care. 2012.
 392. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Jan HLAVSA. Využití laparoskopie u etapových resekcí jater. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 393. 2011

 394. KYSELA, Petr, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Akutní pankreatitida. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 358-397, 41 s. ISBN 978-80-7345-269-8.
 395. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Martin MAN. Ampulomy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 521-527. ISBN 978-80-7345-269-8.
 396. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Štěpán TUČEK, L. HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS, J. ZAVŘELOVÁ, M. MAN, Petr BENDA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA a Miroslav PENKA. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_05_377.
 397. LENZ, Jiří, Petr KARÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Petr DÍTĚ, Zdeněk KALA, Renata VESELSKÁ a Markéta HERMANOVÁ. Clinicopathological correlations of nestin expression in surgically resectable pancreatic cancer including an analysis of perineural invasion. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2011, roč. 20, č. 4, s. 389-396. ISSN 1841-8724.
 398. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Cystadenokarcinom žlučníku - přínos vyšetření onkomarkerů z punktátu. In XI. Brněnský pankreatologický den. 2011.
 399. KALA, Zdeněk a Jan HLAVSA. Cystické tumory pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 499-507. ISBN 978-80-7345-269-8.
 400. PENKA, Igor, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Cystoidy pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Maxdorf, 2011. s. 528-537. Jessenius. ISBN 978-80-7345-269-8.
 401. KALA, Zdeněk. člen Oborové rady prostgraduálního studia pro chirurgii. Oborová rada PGS pro chirurgii Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2011.
 402. KALA, Zdeněk. člen Oborové rady Univerzity Palackého v Olomouci. Oborová rada Univerzity Palackého v Olomouci, 2011.
 403. KALA, Zdeněk. člen Vědecké rady Lékařské fakulty MU Brno. Vědecká rada Lékařské fakulty MU Brno, 2011.
 404. KALA, Zdeněk. člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu Brno. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu Brno, 2011.
 405. HRDLIČKOVÁ, Barbara, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 Gene Cluster are Associated With Gastroesophageal Reflux Disease and Barrett’s Esophagusin the Czech Population. 2011. ISSN 0192-0790.
 406. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, V. PROCHÁZKA, V. VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA a Igor KISS. HCC - možnosti radikální léčby. Farmakoterapie, spec. příloha. Praha: Farmakon Press, 2011, roč. 7, s. 11-20. ISSN 1801-1209.
 407. TOMÁŠEK, Jiří, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Hepatoblastom v dospělosti –pacient s dlouholetou kontrolou nemoci multimodální léčbou. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 5, č. 3, s. 184-186. ISSN 1802-4475.
 408. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby. Farmakoterapie. Praha: FARMAKON PRESS, 2011, roč. 7, speciální, s. 11-19. ISSN 1801-1209.
 409. SKALICKÝ, Tomáš, Vladislav TŘEŠKA, Jiří ŠNAJDAUF a Zdeněk KALA. Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1.vyd. Praha: Maxdorf, 2011. 614 s. ISBN 978-80-7345-269-8.
 410. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 270-272. ISSN 1802-4475.
 411. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Igor PENKA a Oldřich ROBEK. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. In 32. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2011. ISSN 1804-7874.
 412. KALA, Zdeněk a Igor PENKA. Chirurgické řešení kolorektálního karcinomu. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 413. ROBEK, Oldřich, Filip MAREK, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Chirurgické řešení komplikací divertikulózy jejuna. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2011, roč. 90, č. 10, s. 584-586. ISSN 0035-9351.
 414. KALA, Zdeněk. Chirurgie pankreatu. Předmluva ke kapitole chirurgie pankreatu. In Hepato-pankrato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 316-318. ISBN 978-80-7345-269-8.
 415. PROCHÁZKA, Vladimír, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In Sborník abstrakt: 5.kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 416. LINHARTOVÁ, Petra, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-1 Gene Polymorphisms Associated with Reflux Oesophagitis in the Czech Population. In 15th International Congress of Mucosal Immunology. Paris, France. 2011.
 417. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA a Martin MAN. Karcinom pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 450-460. ISBN 978-80-7345-269-8.
 418. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Marta ČÍHALOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Ondřej BÍLEK. Kazuistika z onkologické praxe:. Brno, 2011. s. 170-172, 342 s. ISBN 978-80-86793-17-7.
 419. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Tomáš PAVLÍK. Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, č. 3, s. 166-171. ISSN 0035-9351.
 420. KALA, Zdeněk. Laparoscopic right hemicolectomy for cancer and IBD. 2011.
 421. KALA, Zdeněk. Laparoscopic total mesorectal excision for cancer. 2011.
 422. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Tomáš SVOBODA. Laparoskopická cholecystektomie a operace v bráničním hiátu pomocí 5 mm a 3 mm instrumentária. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirugie jater, žlučových cest a pankreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 423. KYSELA, Petr a Zdeněk KALA. Nákladová efektivita v chirurgické onkologii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta, 2011, roč. 13, č. 8, s. 872-879, 7 s. ISSN 1212-4184.
 424. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Neuroendokrinní tumory pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1.vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 508-512. ISBN 978-80-7345-269-8.
 425. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Operační léčba chronické pankreatitidy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 414-426, 23 s. ISBN 978-80-7345-269-8.
 426. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART a Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7013-536-5.
 427. PENKA, Igor, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Poranění slinivky. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 537-547. ISBN 978-80-7345-269-8.
 428. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Porovnání klinického vyšetření, vyšetření TRUSA a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 429. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Oldřich ROBEK, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Postup u pacientů pro neoadjuvantní CHRT s výraznou pasážovací poruchou u karcinomu rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 430. KALA, Zdeněk. Pracovní setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje. 2011.
 431. KALA, Zdeněk. Pracovní setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje. III.roč. Současné možnosti a postupy moderní léčby kolorektálního karcinomu. 2011.
 432. HALÁMKOVÁ, Jana, Zdeněk KALA, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Šárka BOHATÁ a Štěpán TUČEK. Primární zhoubné nádory jater, žlučníku a žlučových cest. In Vnitřní lékařství. Grada Publishing, Praha, 2011. s. 585-590. ISBN 978-80-247-2110-1.
 433. KALA, Zdeněk. předseda Aprobační komise Lékařské fakulty MU Brno. Aprobační komise Lékařské fakulty MU Brno, 2011.
 434. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace maligních nádorů pankreatu a antalgické výkony. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 514-520. ISBN 978-80-7345-269-8.
 435. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martin MAN, Tomáš ANDRAŠINA, Marta ČÍHALOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ a Lucie URBANOVÁ. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního nádoru pankreatu. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215. ISSN 0862-495X.
 436. CRHA, Michal, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Iva SVOBODOVÁ, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr RAUŠER, Jana LORENZOVA, Zdeněk KALA a Alois NEČAS. Radiofrequency ablation of pancreas and optimal cooling of peripancreatic tissue in an ex-vivo porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2011, roč. 80, č. 4, s. 407-413. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201180040407.
 437. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav CRHA, Martin MAN, Iva SVOBODOVÁ, Vlastimil VÁLEK, L URBANOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Radiofrequency ablation of pancreatic tumors. In 43th Annual Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 2011.
 438. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Resekční výkony pro karcinom pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 460-496. ISBN 978-80-7345-269-8.
 439. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Vlastimil VÁLEK, Markéta HERMANOVÁ a Zdeněk KALA. Spontaneous duodenal intramural haematoma imitating pancreatic pseudocyst. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal Belgian Society for Surgery, 2011, roč. 111, č. 4, s. 238-242. ISSN 0001-5458.
 440. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Zdeněk MECHL, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 441. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Zdeněk MECHL, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 442. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Vlastimil VÁLEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Synchronní metastázy kolorektálního karcinomu - volba optimálního postupu. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2011.
 443. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 444. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor PENKA a Jaroslav IVIČIČ. Vynucené operační revize u pacientů s KRK probíhající biologickou léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 445. SVATOŇ, Roman, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan HLAVSA, Jaroslav IVIČIČ a Filip MAREK. Výsledky chirurgické léčby GIST. In XXXV. Brněnské onkologické dny. 2011.
 446. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. 2011.
 447. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Oldřich ROBEK. Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výtazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2011.
 448. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomie a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatickcýh tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 449. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Beáta HEMMELOVÁ. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 450. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Zbyněk BORTLÍČEK. Změna kvality života po antirefluxní oeraci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava: Marko BB, 2011, roč. 14, č. 3, s. 10-14. ISSN 1336-6572.
 451. 2010

 452. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Beáta HEMMELOVÁ, Filip MAREK a Jan HLAVSA. Ampullary tumours (ampullomas) in the elderly - an interdisciplinary problem. The Indian journals of medical research. Indiie: Council Of Medical Research, 2010, roč. 97, č. 131, s. 418-421. ISSN 0971-5916.
 453. KALA, Zdeněk. člen oborové rady postgraduálního studia pro chirurgii. Oborová rada PGS pro chirurgii Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2010.
 454. KALA, Zdeněk. člen Oborové rady Univerzity Palackého v Olomouci. Oborová rada Univerzity Palackého v Olomouci, 2010.
 455. KALA, Zdeněk. člen Věděcké rady Lékařské fakulty MU Brno. Vědecká rada Lékařské fakulty MU Brno, 2010.
 456. KALA, Zdeněk. člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu Brno. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu Brno, 2010.
 457. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Jaroslav IVIČIČ. Diagnosticko terapeutické problémy cystických lézí pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 458. LINHARTOVÁ, Marcela, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Ivo NOVOTNÝ, Igor ČERNÝ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Diagnostika MEN s vysužitím stanovení chromograninu A, kazuistika. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 459. KALA, Zdeněk. Dny ambulantní a praktické chirurgie, II. celostátní konference. 2010.
 460. HRIVNÁK, Radoslav, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Erectile dysfunction in patients with colorectal cancer disease. 2010. ISSN 1682-8631.
 461. HRIVNÁK, Radoslav, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 462. HRIVNÁK, Radoslav, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den,. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 463. HRDLIČKOVÁ, Barbara, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reeflux disease and Barrrett´s esophagus in the Czech population. In OESO 10th World congress, Boston, USA. 2010.
 464. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk KALA, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Hepatocelulární karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 85-88. ISBN 978-80-7262-648-9.
 465. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Zdeněk ŠILHART, Roman SVATOŇ, Beáta HEMMELOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Hlavní otázky prodloužené prevence trombembolických nemocí u chirurgicky nemocných. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 466. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Chirurgická léčba pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem. Farmakoterapie, speciální příloha. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 6, říjen 2010, s. 14-18. ISSN 1801-1209.
 467. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Intervenční radiologie u onkologických onemocnění. Čes. radiologie. Galen, 2010, roč. 64, č. 2, s. 93-102. ISSN 1210-7883.
 468. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Jiří DOLINA. Intraoperative oesophageal manometry with new calibration tube during the laparoscopic antireflux surgery. 2010. ISSN 1682-8631.
 469. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Igor PENKA, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Karcinom pankreatu. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 81-84. ISBN 978-80-7262-648-9.
 470. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Oldřich ROBEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Pavel ŠLAMPA, Martin MAN, Ludmila HYNKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 938-951. ISBN 978-80-8063-302-8.
 471. KISS, Igor, Zdeněk KALA, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Karcinom žaludku a gastrointestinální stromální nádory. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 65-70. ISBN 978-80-7262-648-9.
 472. KISS, Igor, Igor PENKA, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KALA. Karcinom žlučníku a žlučových cest. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 91-95. ISBN 978-80-7262-648-9.
 473. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří PÁNEK, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK, Beáta HEMMELOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav SEDMÍK, Jiří TOMÁŠEK, Jan HLAVSA a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy jater a žlučových cest. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 955-967, 12 s. ISBN 978-80-8063-302-8.
 474. KALA, Zdeněk a Pavel ŠLAMPA. Karcinomy žaludku. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 933-937. ISBN 978-80-8063-302-8.
 475. KALA, Zdeněk, Jiří TOMÁŠEK, Pavel ŠLAMPA, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy žaludku. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 933-937. ISBN 978-80-8063-302-8.
 476. MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Zdeněk KALA, Zdeněk KALA, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Komplikace u pacientů po operaci pro plicní malignitu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 2, s. 113-117. ISSN 0035-9351.
 477. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Beáta HEMMELOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo KŘIKAVA a Marta ČÍHALOVÁ. Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomů jícnu a kardie. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 478. KALA, Zdeněk. Live laparoskopické operace kolorekta. Laparoskopická pravostranná hemikolektomie pro benigní a maligní onemocnění. 2010.
 479. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Milan DASTYCH, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Long term natural history of gastroesophageal reflux disease in daily practice. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 480. TOMÁŠEK, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Igor PENKA, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KALA. Metastázy v játrech. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 251-254. ISBN 978-80-7262-648-9.
 481. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Roman SVATOŇ. Metody radiofrekvenční ablace u tumorů pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 482. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jaroslav IVIČIČ a Igor PENKA. Možnosti chirurgické léčby cholangiogenního karcinomu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 483. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Jana ŘEPKOVÁ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Beáta HEMMELOVÁ. Multidisciplinární přístup v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 484. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Pavel ŠLAMPA. Multimodal Oncological Therapy Comprising Stents, Brachytherapy and Regional Chemotherapy for Cholangiocarcinoma. Gut and Liver. 2010, roč. 4, Suppl.1, s. "S82"-"S88", 7 s. ISSN 1976-2283. doi:10.5009/gnl.2010.4.S1.S82.
 485. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Pavel ŠLAMPA, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Nádory jícnu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 928-932. ISBN 978-80-8063-302-8.
 486. MAN, Martin, Igor KISS, Zdeněk KALA, Pavel ŠLAMPA, Vladimír PROCHÁZKA a Jiří TOMÁŠEK. Nádory slinivky břišní. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 968-972. ISBN 978-80-8063-302-8.
 487. KYSELA, Petr, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Pavel ŠLAMPA, Zdeněk KALA a Markéta HERMANOVÁ. Nádory tenkého střeva. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 952-954. ISBN 978-80-8063-302-8.
 488. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Jiří DOLINA. Negative prognostic factors for postoperative dysphagia and quality of life after antireflux surgery. 2010. ISSN 1682-8631.
 489. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Filip MAREK a Roman SVATOŇ. Neuroendokrinní nádory pankratu-pohled chirurgia. Onkologie. Olomouc: Solen, s r.o., 2010, roč. 4, č. 6, s. 344-348. ISSN 1802-4475.
 490. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 491. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8.
 492. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1.
 493. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Roman SVATOŇ. Postavení chirurga v léčbě GIST. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 494. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Igor PENKA. Postavení neoadjuvantní chemoterapie u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 495. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka PROKEŠOVÁ, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Aleš HEP. Prevalence of subtypes of achalasia on high resolution manometry and their prognostic value may differ regionally. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 496. KALA, Zdeněk. předseda Aprobační komise LF MU Brno. Aprobační komise Lékařské fakulty MU Brno, 2010.
 497. OLIVERIUS, Martin, Zdeněk KALA, Michal VARGA, R. GÜRLICH, V. LANSKA a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Radical Surgery for Pancreatic Malignancy in the Elderly. Pancreatology. Basel: Karger, 2010, roč. 10, č. 4, s. 499-502. ISSN 1424-3903.
 498. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Petr DÍTĚ. Role of imaging Methods in Diagnosis of Acute Pancreatitis. Digestive Diseases and Sciences. 2010, roč. 28, č. 2, s. 317-323. ISSN 0163-2116.
 499. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav IVIČIČ, Ladislav MITÁŠ, Vladimír PROCHÁZKA a Petr KYSELA. Rozsah resekce a lymfadenektomie u superficiálního karcinomu žaludku. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 500. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, IVIČIČ a MITÁŠ. Rozsah resekce a lymfadenektomie u superficiálního karcinomu žaludku. In XXXIV. Brněnské onkologické dny, Edukační sborník. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 501. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš SVOBODA, Ondřej SOUČEK a Zdeněk KALA. Segmentální absence muscularis propria stěny tračníku - vzácná příčina perforace tračníku v těhotenství. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2010, roč. 89, č. 11, s. 685-687. ISSN 0035-9351.
 502. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jan HLAVSA a Ladislav MITÁŠ. Současné možnosti operačních technik chirurgie jater. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 503. ŠILHART, Zdeněk, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Petr KYSELA, Irena HAMTILOVÁ, Jiří NIČOVSKÝ, Pavel ŠEVČÍK a Zdeněk KALA. Zhodnocení výsledků operací karotických tepen v letech 1997-2009. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 3, s. 294-298. ISSN 1210-7859.
 504. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Zbyněk BORTLÍČEK. Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. Banská Bystrica, 2010, roč. 14, č. 3, s. 10-14. ISSN 1336-6572.
 505. 2009

 506. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. A new device to monitor the intraoperative lower oesophageal sphincter pressure during the laparoscopic antireflux surgery-the feasibility study. Endoscopy. 2009, roč. 41, Suppl 1, s. A281, 2 s. ISSN 0013-726X.
 507. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. A new device to monitor the intraoperative lower oesophageal sphincter pressure during the laparoscopic antireflux surgery-the feasibility study. Gut. 2009, roč. 58, Soppl II, s. A281, 2 s. ISSN 0017-5749.
 508. KALA, Zdeněk, P. WEBER, Filip MAREK, H. MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia- which methods of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriatr. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 509. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia-Which method of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriat. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 510. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Ivo NOVOTNÝ a J. HLAVSA. Ampulomy. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. s. 289-301, 3 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 511. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Ampulomy. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 289-302. ISBN 978-80-247-2867-4.
 512. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Vladimír LENKO, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Anatomické resekce ledviny versus resekce s využitím elektrického bipolárního RFA systému (Habib). Urológia. 2009, XV, 2009, č. 1, s. 10.
 513. HRIVNÁK, Radoslav, Ivo HANKE, Markéta HANSLIANOVÁ, Zdeněk KALA a Alena ŠEVČÍKOVÁ. Antibiotická profylaxe v kolorektální chirurgii. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.P., 2009, roč. 88, č. 6, s. 330-333. ISSN 0035-9351.
 514. ŠIMŮNEK, Radim, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Bouveretův syndrom-raritní případ vysokého ileu biliární etiologie. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 88, č. 3, s. 119-122. ISSN 0035-9351.
 515. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Cystické nádory pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 186-198, 23 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 516. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN a Tomáš ANDRAŠINA. Duktální adenokarcinom. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 170-182. ISBN 978-80-247-2867-4.
 517. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. ERCP a endoskopická ultrasonografie. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. s. 45-55, 10 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 518. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Zdeněk KALA. HCC - co v léčbě nabízí radiolog. In XXXVI. Slovenský rádiologický kongres. 2009.
 519. STARÝ, Karel, Zdeněk KALA, M. LINHARTOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, I. ČERNÝ a Z. PAVLOVSKÝ. Chromogranin A v diagnostice MEN. Český Krumlov, 2009. s. 125-126. ISBN 978-80-7262-632-8.
 520. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Intraduktální ultrasonografie. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 55-59, 4 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 521. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš SVOBODA, Radek KROUPA a Zdeněk KALA. Laparoskopické operace velkých hiátových kýl u geriatrických pacientů. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava, 2009, roč. 13, č. 3, s. 4-8. ISSN 1336-6572.
 522. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana KRÁLOVÁ, Petra MUSILOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Léčba pokročilého, inoperabilního hepatocelulárního karcinomu (HCC) - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 523. KALA, Zdeněk. Metastatický kolorektální karcinom. Onkologická péče. Česká onkologická společnost JEP, 2009, č. 4, s. 15-18. ISSN 1214-5602.
 524. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Zdeněk KALA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Možnosti intervenční radiologie u nemocných s cholangiocelulárním karcinomem. In 4. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2009.
 525. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Nádory duodena - přehled. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 267-278. ISBN 978-80-247-2867-4.
 526. KALA, Zdeněk, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Nádory extrahepatálních žlučových cest. In Nádory podjaterní oblasti.Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 241-261. ISBN 978-80-247-2867-4.
 527. KALA, Zdeněk, Igor KISS a Vlastimil VÁLEK. Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha, 2009. 333 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 528. KALA, Zdeněk a Jan HLAVSA. Nádory žlučníku. Karcinom žlučníku. In Nádory podjaterní oblast. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 223-229. ISBN 978-80-247-2867-4.
 529. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Neuroendokrinní nádory pankratu z pohledu chirurga. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 207-216. ISBN 978-80-247-2867-4.
 530. KALA, Zdeněk, I. KISS a Vlastimil VÁLEK. Neurogenní nádory pankreatu z pohledu endokrinologa. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. s. 198-207, 9 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 531. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Nové možnosti v diagnostice refluxní nemoci jícnu. Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, č. 4, s. 186-190, 4 s. ISSN 1213-323X.
 532. KALA, Zdeněk a Jan HLAVSA. Praktické rady jak postupovat v případě podezření na nádor podjaterní krajiny způsobující cholestázu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 305-315, 16 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 533. SVOBODA, Tomáš, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Prevence a léčba peroperačních a poperačních komplikací chirurgické léčby adenokarcinomu kaudy pankreatu. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. 1. vyd. Praha: Medical Tribune CZ, 2009. s. 163-165. ISBN 978-80-87135-13-6.
 534. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Primární adenokarcinom duodena. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 278-282. ISBN 978-80-247-2867-4.
 535. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ, Vítězslav VÍT, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Dalibor PACÍK a Vladimír LENKO. První zkušenosti s využitím radiofrekvenční ablace při nefron šetřících operacích na ledvinách. In Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno, 2009. s. 304-305.
 536. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 183-186. ISBN 978-80-247-2867-4.
 537. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Jan HLAVSA a Stefano CRIPPA. Sekundární nádory pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 218-221. ISBN 978-80-247-2867-4.
 538. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Jan LATA. Současná klasifikace akutní pankreatitidy a její význam pro radiologii - přehledné sdělení. Slovak radiology. Bratislava: Lúče života, 2009, roč. 16, č. 2, s. 83-88, 5 s. ISSN 1007-9327.
 539. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Jan LATA. Současná klasifikace akutní pankreatitidy a její význam pro radiologii - přehledné sdělení. Slovenská rádiológia. Bratislava: Lúče života, 2009, roč. 16, č. 2, s. 83-88. ISSN 1335-0625.
 540. KALA, Zdeněk, Beáta HEMMELOVÁ a Jan HLAVSA. Stenózy žlučových cest. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 159-166. ISBN 978-80-247-2867-4.
 541. MITÁŠ, Ladislav, Ivo HANKE, Igor PENKA, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Radoslav HRIVNÁK, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Torakoskopické řešení spontánního hemopneumotoraxu. Kazuistika. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava, 2009, roč. 13, č. 3, s. 9-12. ISSN 1336-6572.
 542. JÍRA, Miroslav, Jindřich VOMELA, Antonín KALA, Teodor HORVÁTH, Barbora GARAJOVÁ, Petr KYSELA, Ivo HANKE a Zdeněk KALA. "Vynucené" torakochirurgické výkony u rizikových pacientů - kazuistika. Kazuistiky v Alergologii, Pneumologii a ORL; Suplementum (XVI. Dny intenzivní medicíny). Praha: Geum, 2009, roč. 6(3), Suppl. 4, s. 30-31. ISSN 1802-0518.
 543. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Zánětlivé pseudotumory duodena. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 282-287. ISBN 978-80-247-2867-4.
 544. 2008

 545. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Martin MAN, Igor PENKA, Roman GÁL, Barbora GARAJOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Akutní komplikace pseudocyst pankreatu. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
 546. WEBER, Pavel, Hana KUBEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ a Petronela AMBROŠOVÁ. Akutní stavy u chorob jater, žlučníku a žlučových cest ve stáří. Česká geriatrická revue. 2008, roč. 3, č. 6, s. 156-160. ISSN 1214-0732.
 547. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Radek KROUPA a Zdeněk KALA. Bad Response to Medical Therapy and Atypical Symptoms are Negative Prognostic Factors for Postoperative Dysphagia After Antireflux Surgery. Journal of clinical Gastroenterology. 2008, roč. 42, č. 4, s. 19-22. ISSN 0192-0790.
 548. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Efficacy of antireflux cuff after laparoscopic Heller myotomy in the treatment of achalasia. Gut. 2008, roč. 57, Suppl 2, s. 238-239. ISSN 0017-5749.
 549. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Rudolf NENUTIL, Petr DÍTĚ a Zdeněk KALA. Expression of COX-2 is associated with accumulation of p53 in pancreatic cancer: analysis of COX-2 and p53 expression in premalignant and malignant ductal pancreatic lesions. European Journal Gastroenterology and Hepatology. 2008, roč. 20, č. 8, s. 732-739, 7 s. ISSN 0954-691X.
 550. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Rudolf NENUTIL, Petr DÍTĚ a Zdeněk KALA. Expression of COX-2 is associated with accumulation of p53 in pancreatic cancer: analysis of COX-2 and P53 expression inpremalignant and malignant ductal pancreatic lesions. European journal of gastroenterology and hepatology. London UK: Lippincott, Williams and Wilkins, 2008, roč. 20, č. 8, s. 732-9, 8 s. ISSN 0954-691X.
 551. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, I. PROCHÁZKA, F. MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana PLOTTOVÁ. HIGH-resoltution jícnová manometrie: první zkušenosri s novou vyšetřovací metodou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, suppll. 3, s. 10. ISSN 1213-323X.
 552. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 10-11. ISSN 1213-323X.
 553. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008. ISSN 1213-323X.
 554. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Roman GÁL, Jiří DOLINA, Jiří TŮMA a Marta ČÍHALOVÁ. Hlavní otázky interdisciplinární spolupráce v chirurgické léčbě ložiskového postižení jater. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 297-298. ISBN 978-80-86793-11-5.
 555. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Filip MAREK a Zuzana PLOTTOVÁ. HRM: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. In Česká a slovenská gastreonterologie a hepatologie. Praha, 2008. s. 10-10.
 556. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Impedance a pH-metrie jícnu - staronová vyšetřovací metoda. Folia Gastroenterologica et Hepatologica. 2008, roč. 6, č. 1, s. 6-10, 4 s. ISSN 1214-4088.
 557. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Impedance a pH-metrie jícnu - staronová vyšetřovací metoda? Folia gastroenterologica et Hepatologica. 2008, roč. 6, č. 1, s. 6-9. ISSN 1214-4088.
 558. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Impedance a pH-metrie jícnu - staronová vyšetřovací metoda? Folia Gastroenterologica et Hepatologica. Praha: PRO.FOLIA, 2008, roč. 6, č. 1, s. 6-9. ISSN 1214-4088.
 559. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Intervenční radiologie v léčbě maligních procesů jater. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 10, č. 2, s. 120-124. ISSN 1212-4184.
 560. IVIČIČ, Jaroslav, Zdeněk KALA, Čeněk NEUMANN a Martin MAN. Kazuistika: Masivní krvácení do GIT - hepatikojejunoanastomozy- z aberantně probíhající arteria hepatica dextra. In Seminář přednostů a primářů chir. odd. jihomoravského kraje. 2008.
 561. IVIČIČ, Jaroslav, Zdeněk KALA, Čeněk NEUMANN a Martin MAN. Kazuistika: Masivní krvácení do GIT-hepatikojejunoanastomozy-z aberantně probíhající arteria hepatica dextra. In Pelhřimovský chirurgický den 2008. 2008.
 562. KALA, Zdeněk. Kolorektální karcinom. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2008, roč. 12, č. 3, s. 3-10. ISSN 1214-5602.
 563. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš SVOBODA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Kvalita života pacientů po laparoskopických kardiomyotomiích se současnou antirefluxní manžetou. Společné suplementum časipisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2008, č. 2, s. 27-28. ISSN 1802-6400.
 564. WEBER, Pavel, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ, Hana KUBEŠOVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Mezenterická ichemie a mezenterická žilní trombóza v geriatrické medicíně. Ćeská geriatrická revue. 2008, roč. 3, č. 6, s. 161-164. ISSN 1214-0732.
 565. ANDRAŠINA, Tomáš, Jan HLAVSA, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Jiří NEUBAUER. Možnosti radiofrekvenční ablace u tumoru pankreatu první zkušenosti. Česká radiologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 4, s. 361-365. ISSN 1210-7883.
 566. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, J. PROKEŠOVÁ a Radek KROUPA. Multikanálová impedance a 24 hodinová Ph metrie jícnu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 1, s. 43-44. ISSN 1213-323X.
 567. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
 568. KYSELA, Petr a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní - pohled chirurga. Česká radiologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, suppl 1, s. 33-34. ISSN 1210-7883.
 569. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Radek KROUPA, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. Negative prognostic factors for portoperative dysphagia after antireflux surgery. Hepato-gastroenterology. 2008, roč. 55, Suppl 1, s. 207-208. ISSN 0172-6390.
 570. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Novinky v chirurgické léčbě jaterních metastáz. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 298. ISBN 978-80-86793-11-5.
 571. HALÁMKOVÁ, Jana, Zdeněk KALA, Jiří TOMÁŠEK, Šárka BOHATÁ a Igor KISS. Novinky v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Remedia. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2008, roč. 18, č. 1, s. 57-66. ISSN 0862-8947.
 572. VÁLEK, Vlastimil, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA a Igor KISS. Perkutánní léčba postižení žlučových cest. Postgraduální medicína. 2008, roč. 10, č. 2, s. 196-202. ISSN 1212-4184.
 573. KALA, Zdeněk. Postupy a indikace elektivních laparoskopických splenektomií. Společné suplementum časopisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2008, s. 24. ISSN 1802-6400.
 574. LENKO, Vladimír, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KALA, Petr KYSELA a Dalibor PACÍK. Prvé skúsenosti s využitím rádiofrekvenčnej energie při resekčných nefron šetriacich výkonoch při ochoreniach obličiek. Česká urologie. 2008, roč. 2, č. 12, s. 120. ISSN 1211-8729.
 575. PROCHÁZKA, Vladimír, Jitka PROKEŠOVÁ, Tomáš SVOBODA a Zdeněk KALA. Předoperační vyšetření a indikace k antirefluxní chirurgii u GERD. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 5, č. 2, s. 75-77. ISSN 1214-8687.
 576. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, L. PROCHÁZKA, Radek KROUPA a F. MAREK. Přínos 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH metrie jícnu v diagnostice RCHJ. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká internistická společnost, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 9. ISSN 1213-323X.
 577. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Přínos 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a ph.metrie jícnu v diagnostice RCHJ. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 9-10. ISSN 1213-323X.
 578. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Zdeněk ŠILHART, Roman ŠEFR, Martin ONDRÁK, Barbora GARAJOVÁ a Filip MAREK. Případy prudkého krvácení u onkologicky nemocných se solidními nádory malé pánve. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno, 2008. s. 165-166. ISBN 978-80-86793-11-5.
 579. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace lokálně neresekabilních nádorů pankreatu. In VIII. Brněnský panreatologický den. 2008.
 580. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Michal MIKULICA, Martin MAN, Vladimír PROCHÁZKA a Igor KISS. Radiofrekvenční ablace tumorů pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2008, roč. 87, č. 9, s. 462-466. ISSN 0035-9351.
 581. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment of Achalasia in the Czech Republic. Journal of clinical gastroenterology. Norwalk, 2008, roč. 42, č. 4, s. 25-26. ISSN 0192-0790.
 582. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Hana MELUZÍNOVÁ. Small-bowel tumors in the elderly 65+ years: 10 years of experience. Z Gerontol Geriat. 2008, roč. 41, č. 5, s. 403-407. ISSN 0948-6704.
 583. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA a Vladimír PROCHÁZKA. Současné postavení otevřené chirurgie u hepatobiliárních malignit. In XXII. Petřivalského-Rapantův den Olomouc. 2008.
 584. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA a Filip MAREK. Tailored antireflux surgery. The Journal of Nutrition, Health and Aging. 2008, roč. 12, č. 9, s. 678-680. ISSN 1279-7707.
 585. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Roman GÁL, Iveta ZIMOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Výsledky resekční léčby pankreatu u geriatrických pacientů. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
 586. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Igor PENKA. Výsledky resekční léčby pankreatu u starších a geriatrických pacientů. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 10, s. 521-526. ISSN 0035-9351.
 587. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA, Daniel BARTUŠEK a Petr KYSELA. Zobrazovací mmetody v diagnostice a sledování akutní pankreatitidy - Perkutánní léčba komplikací akutní pankreatitidy. Česká radiologie. 2008, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN 1210-7883.
 588. 2007

 589. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. A shift in the diagnostics of the small intestine tumors. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 160-5, 6 s. ISSN 0720-048X.
 590. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. Amyloidosis of the small intestine. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 63, č. 1, s. 105-9, 5 s. ISSN 0720-048X.
 591. VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Jiří PETERA. Brachytherapy and percutaneous stenting in the treatment of cholangiocarcinoma: a prospective randomised study. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 175-9, 5 s. ISSN 0720-048X.
 592. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Cystické incidentalomy pankreatu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pankreat-biliar.-chir, 2007, roč. 15, 2-3, s. 65-68. ISSN 1210-6755.
 593. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Dysfagie po laparoskopických fundoplikacích. In Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz. Sborník přednášek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 12. ISBN 978-80-7368-332-0.
 594. WEBER, Pavel, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ a Hana KUBEŠOVÁ. Gastrointestinální krvácení a diarea ve stáří. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, 2007, roč. 5, č. 3, s. 134-140. ISSN 1214-0732.
 595. WEBER, P., Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ a Hana KUBEŠOVÁ. Gastrointestinální krvácení a dieta ve stáří. eská geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 3, s. 134-140, 6 s. ISSN 1214-0732.
 596. PROCHÁZKA, Vladimír, Karel STARÝ a Zdeněk KALA. Indikace k laparoskopické adrenalektomii. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2007. s. 22-23.
 597. AMBROŠOVÁ, Petronela, Pavel WEBER, Zdeněk KALA a Šárka BOHATÁ. Infiltrující karcinom ureteru imitující direkci aneurysmatu břišní aorty. Geriatria. 2007, roč. 13, č. 3, s. 132-137, 5 s. ISSN 1335-1850.
 598. AMBROŠOVÁ, Petronela, Pavel WEBER a Zdeněk KALA. Infiltrující karcinom ureteru imitující disekci aneurysmatu břišní aorty. Geriatria. 2007, roč. 13, č. 3, s. 132-137. ISSN 1335-1850.
 599. ŠPANIHEL, Jan, Pavel WEBER, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk KALA, Lucie KŘIKAVOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Maligní fibrózní histiocytom břišní dutiny mimoorgánové lokalizace. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 143-145. ISSN 1212-7299.
 600. KALA, Zdeněk, Filip MAREK a Jiří DOLINA. Myotomie de Heller: Traitement chirurgical de l' achalasie en Rébublique Tchéque. Le journal de Coelio-chirurgie. Valence: S.R.E.C.Diffusion, 2007, roč. 63, č. 9, s. 40-43. ISSN 1167-8224.
 601. KALA, Zdeněk, Filip MAREK a Dolina JIŘÍ. Myotomie de Heller: Traitement chirurgical de l' achalasie en République tchéque. Le journal de Coelio-chirurgie. 2007, roč. 63, č. 9, s. 40-43. ISSN 1167-8224.
 602. WEBER, Pavel, Petr DÍTĚ, Zdeněk KALA a Hana KUBEŠOVÁ. Náhlé příhody břišní ve stáří I. Česká geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 1, s. 18-23. ISSN 1801-8661.
 603. MAN, Martin, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In Sborník XXX. endokrinologických dní s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Nucleus, 2007. s. 89.
 604. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Partial Laparoscopic Resection of Inflamed Mediastinal Esophageal Duplication Cyst. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Inc., 2007, roč. 17, č. 4, s. 311-2, 2 s. ISSN 1530-4515.
 605. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Partial Laparoscopic Resection of Inflamed Mediastinal Esophageal Duplication Cyst. Surgical Laparoscopy and Endoscopy Percutaneous techniques. Hagerstown: Williams Wilkins, 2007, roč. 17, č. 4, s. 311-312. ISSN 1530-4515.
 606. KALA, Zdeněk. Pokroky v minimálně invazivní péčbě chorob trávicího traktu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 3, s. 117-121. ISSN 1210-7824.
 607. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, F. MAREK a L. IZAKOVIČOVÁ-HOLÁ. Polymorhism of glutathione S-transferase M1, T1 and P1 in patients with reflux esophagitis and Barrett´s esophagus. Journal of Hum Genetics. 2007, roč. 52, č. 6, s. 526-534, 8 s. ISSN 1434-5161.
 608. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Filip MAREK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms of glutathione S-transferase (GST) M1, T1, and P1 in patients with reflux esophagitis and Barretts esophagus. J Hum Genet. Springer, 2007, roč. 52, č. 6, s. 527-534. ISSN 1434-5161.
 609. BARTUŠEK, Daniel, Tomáš ANDRAŠINA a Zdeněk KALA. Předoperační embolizace truncus celiacus – kazuistika. In XVIII. kurz PTA. 2007.
 610. DOLINA, Jiří, Aleš HEP a Zdeněk KALA. Přínos impedance v objektivizaci funkčních poruch jícnu. In XXI. Aktuální gastroenterologie. I. vydání. Praha: Společnost JS Partner s.r.o. JS Press, 2007. s. 5-6, 1 s. ISBN 80-239-6851-3.
 611. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Jitka SUCHÁNKOVÁ, Aleš HEP a Zdeněk KALA. Racionální indikace jícnové manometrie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ceská lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 57. ISSN 1213-323X.
 612. DOLINA, Jiří, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ, Zdeněk KALA a Aleš HEP. Racionální indikace 24hodinové PH metrie a multikanálové impedance jícnu. Česká a slovenská gastroenteroogie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, Suppl.: 2, s. 29. ISSN 1213-323X.
 613. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Igor KISS, Zdeněk KALA a Aleš ČERMÁK. Radiologie v paliativní léčbě tumorů ledvin. In XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007. s. 304. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 614. KISS, Igor, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KALA. Regionální léčba jaterních metastáz. In Internetové stránky České onkologické společnosti ČLS JEP pacientům a jejich blízkým. 2007. ISSN 1801-9951.
 615. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment od Achalasia. In Sborník XXX. endokrinologické dny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 44.
 616. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Martin MAN a Vladimír PROCHÁZKA. Role endoskopické ultrasonografie v předoperačním stagingu karcinomu pankreatu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pankreat-biliar.-chir, 2007, roč. 15, 2-3, s. 59-62. ISSN 1210-6755.
 617. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Jan HLAVSA, H. KYSELOVÁ a A. VÁŇOVÁ. The role of CT and endoscopic ultrasound in pre-operative staging of pancreatic cancor. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 4, s. 166-169. ISSN 0720-048X.
 618. 2006

 619. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Martin MAN a Ivo NOVOTNÝ. Ampulomy. Problematika diagnostiky a léčby. Bulletin hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2006, roč. 14, č. 3, s. 131-133. ISSN 1210-6755.
 620. GÁL, Roman, Bronislav STIBOR a Zdeněk KALA. Anesthesia Management of Major Hepatic Resections Without Application of Allogeneic Blood. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine - Abstracts. 2006. s. 66-67.
 621. PROCHÁZKA, Vladimír. Intraoperative esophageal manometry during laparoscopic antireflux surgery. In KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Jiří DOLINA. Journal of Clinical Gastroenterology. New Haven: Yale University School of Medicine, 2006. s. 206. ISSN 0192-0790.
 622. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Aleš HEP. Intraoperative manometry of the lower esophageal sphincter pressure during laparoscopic antireflux surgery with a mechanical calibration--early results. Hepato-Gastroenterology. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, 2006, roč. 53, č. 71, s. 710-14, 5 s. ISSN 0172-6390.
 623. KALA, Zdeněk, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Laparoscopically asisted subtotal colectomy for idiopathic pneumatosis cystoides intestinalis. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal Belgian Society for Surgery, 2006, roč. 2006, č. 106, s. 346-7, 2 s. ISSN 001-5458.
 624. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Aleš HEP a KROUPA. Laparoskopická Hellerova operace. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 85, č. 7, s. 357-360. ISSN 0035-9351.
 625. VÁLEK, Vlastimil, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Petr HUSA, Osamu MATSUI, Marek MECHL, Šárka BOHATÁ, Lenka FORETOVÁ a Dalibor VALÍK. Patologicko-radiologická korelace. In VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Igor a kolektiv KISS. Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 29-205. ISBN 80-247-0961-9.
 626. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Perkutánní radiofrekvenční temoablace (RFA) - současný stav a první klinické zkušenosti s multipolárním systémem. Česká Radiologie. Praha: Galén, 2006, roč. 60, č. 3, s. 164-170. ISSN 1210-7883.
 627. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Polymorphismus of glutathione S-transferases in gastrophageal reflux disease. In Supplement to Journal of Clinical Gastroenterology. Avignon, 2006. s. 200.
 628. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Martin MAN. Resekce pankreatu v terénu předchozích operací žlučových cest a pankreatu. Bulletin hepato-pankreato.biliární chirurgie. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2006, roč. 14, č. 3, s. 126-128. ISSN 1210-6755.
 629. KVAPIL, F., Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk KALA, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Splenektomie v diagnostice a léčbě hematologických onemocnění - indikace, komplikace a výsledky z jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 12, č. 3, s. 146-152, 6 s. ISSN 1213-5763.
 630. HUSA, Petr a Vlastimil VÁLEK. Vztahy mezi infekční hepatitidou, cirhózou a HCC. In VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Igor a kolektiv KISS. Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 35-40. ISBN 80-247-0961-9.
 631. 2005

 632. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Radek KROUPA. Intraoperační manometrie dolního jícnového svěrače u kalibrované laparoskopické antirefluxní chirurgie - předběžné výsledky. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2005, roč. 59, č. 2, s. 70-77. ISSN 1213-323X.
 633. PROCHÁZKA, Vladimír. Laparoskopické řešení infikované ezofageální cysty. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 84, č. 11, s. 526-528. ISSN 0035-9351.
 634. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu? Rozhledy v chirurgii. 2005, roč. 84, č. 1, s. 7-12. ISSN 0035-9351.
 635. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu? In Rozhledy v chirurgii. 1. vyd. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005. s. 7-12. 84. ISBN 0035-9351.
 636. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vladimír PROCHÁZKA. Pneumatose kystique de lintestin: á propos de deux observations. Le journal de Coelio-chirurguie. Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2005, č. 55, s. 47-50. ISSN 1167-8224.
 637. NEUMANN, Čeněk. Zánětlivý pseudotumor jater kolem cizího tělesa. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 84, č. 6, s. 277-280. ISSN 0035-9351.
 638. 2004

 639. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Could a peroperative oesophageal manometry infulence the technique of antireflux surgery somehow? In 6.česko-polsko-slovenské mezinárodní sympozium miniinvazivní chirurgie. Sborník abstrakt. 1. vyd. Ostrava: Ostravská unoverzita, 2004. s. 37. ISBN 80-7042-992-5.
 640. VÁLEK, Vlastimil a Zdeněk KALA. Diagnostika akutní pankreatitidy a perkutánní léčba jejich komplikací - současná situace a mýty. Česká radiologie. Praha: Galén, 2004, roč. 58, č. 3, s. 131-135. ISSN 1210-7883.
 641. NOVOTNÝ, Ivo. Hemosuccus pancreaticus jako komplikace akutní exacerbace chrnonické pankreatitidy. Praha, 2004. 1 s. Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie.
 642. NOVOTNÝ, Ivo, Jaroslav BOUDNÝ a Zdeněk KALA. Hemosuccus pancreaticus jako komplikace akutní exacerbace chronické pankreatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 58, č. 1, s. 16-20. ISSN 1210-7824.
 643. VÁLEK, Vlastimil. Komplexní perkutánní léčba maligních procesů v játrech. In BOUDNÝ, Jaroslav, Zdeněk KALA a Igor KISS. XXVIII. Brněnské onkologické dny, sborník abstrakt. 1. vyd. Brno, 2004. s. 166-173. ISBN 80-86793-01-X.
 644. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Petr KYSELA. Peroperační manometrie jícnu a možnosti predikce dysfagie v antirefluxní chirurgii. In MediFórum. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 21. ISBN 80-86607-13-5.
 645. VÁLEK, Vlastimil, Petr HROBAŘ, Tomáš NEBESKÝ, Jiří NEUBAUER, Jindřich VOMELA, Zdeněk KALA a Petr KYSELA. Podmínka úspěchu diagnostiky a minimálně invazivní perkutánní léčby akutní pankreatitidy - těsná spolupráce chirurga a radiologa. In Ročenka invazivní medicíny. 1. vydání. Praha: Galén, 2004. s. 224-229. Ročenka invazivní medicíny 2004. ISBN 80-7262-227-7.
 646. SVOBODA, Tomáš. Retrorektální cystický tumor - kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2004, roč. 83, č. 10, s. 523-526. ISSN 0035-9351.
 647. BRÁZDIL, Jan, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk KALA, Čeněk NEUMANN, Miloš RŮŽIČKA a Rudolf NENUTIL. Solidní pseudopapilární tumor pankreatu: soubor pěti případů. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 83/2004, č. 2, s. 73-78. ISSN 1803-6597.
 648. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Petr KYSELA. Tailored antireflux surgery-which fundoplication is the best? Journal of clinical gastroenterology. Norwalk, 2004, roč. 38, č. 2, s. 184. ISSN 0192-0790.
 649. VÁLEK, Vlastimil. Úskalí v diagnostice a léčbě onemocnění HPB - zobrazovací vyšetření - senzitivita a specificita. In KALA, Zdeněk a Igor KISS. XXVIII. Brněnské onkologické dny, sborník abstrakt. 1. vyd. Brno, 2004. s. 162-166. ISBN 80-86793-01-X.
 650. 2003

 651. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Petr HROBAŘ. Cholangiokarcinom intrahepatických a extrahepatických žlučových cest. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 20. ISBN 80-7177-794-3.
 652. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vlastimil VÁLEK. Intéret de la radiofréquence dans les résections hépatiques atypiques pour tumeur maligne - Étude préliminaire a propos de 5 cas. Le journal de Coelio-chirurgie. Valence - France: S.R.E.C Diffusion, 2003, č. 48, s. 32-35. ISSN 1167-8224.
 653. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo HANKE, Petr BENDA, Tomáš SVOBODA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoscopic hepatic resections using heat coagulation necrosis - 3-years experience. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal belgian society for surgery, 2003, suppl 103, č. 5, s. 47-48, 1 s. ISSN 001-5458.
 654. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Ivo HANKE a Vlastimil VÁLEK. Migration des stents oesophagiens : approche mini-invasive active. Le Journal de Coelio-chirurgie. Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2003, č. 47, s. 40-43. ISSN 1167-8224.
 655. KALA, Zdeněk, Roman GÁL, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Alena BULIKOVÁ, Ivoš TRUBÁK a I. ZIMOVÁ. Minimalizace krevních ztrát u velkých jaterních resekcí. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plze%n: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 19. ISBN 80-7177-794-3.
 656. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Petr KYSELA. Multidisciplinární přístup k jaterním malignitám ve FN Brno - model onkologické indikační komise. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o,, 2003. s. 18. ISBN 80-7177-794-3.
 657. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Ivo HANKE. Poznámky k chirurgii tenkého střeva. In VÁLEK, Vlastimil. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 656 02 Brno, 2003. s. 32-34. postgraduální vzdělávání. ISBN 80-7013-383-X.
 658. VÁLEK, Vlastimil, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jiří PRÁŠEK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Zdenk KALA a Ivo HANKE. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. první vydání. Brno, NCONZO: Národní centrum ošetovatelství a nelékaských obor, 2003. 288 s. samostatná mongrafie. ISBN 80-7013-383-X.
 659. 2002

 660. SVOBODA, Tomáš, Petr DUBOVÝ, Zdeněk KALA a Libor PÁČ. Anatomie vegetativního nervového systému. In Chirurgie periferního neurovegetativního systému. Praha: Grada, 2002. s. 1-14. 1. vydání. ISBN 80-247-0317-3.
 661. SVOBODA, Tomáš, Zdeněk KALA a Petr DUBOVÝ. Fyziologie vegetativního nervového systému. In Chirurgie periferního neurovegetativního systému. Praha: Grada, 2002. s. 20-24. 1. vydání. ISBN 80-247-0317-3.
 662. KALA, Zdeněk a Jindřich VOMELA. Chirurgie periferního vegetativního systému. Praha: Grada Publishing, 2002. 143 s. ISBN 80-247-0317-3.
 663. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Martin ONDRÁK, Jindřich VOMELA, NEUMANOVÁ a SOUMAROVÁ. Klatskinův nádor - současný stav diagnostiky a léčby ve FN Brno. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 56, č. 4, s. 135-140. ISSN 1213-323X.
 664. KALA, Zdeněk, Petr BENDA, Ivo HANKE, Vlastimil VÁLEK a Tomáš SVOBODA. Laparoscopic Resection of Surface Metastases in Liver - Description of the Technique. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, 2002, roč. 47, č. 31, s. 889-890. ISSN 0172-6390.
 665. HUSOVÁ, Libuše, Zdeněk KALA, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Hana MRKÝVKOVÁ a Petr HUSA. Neobvyklé rozsáhlý gastrinom pankreatu. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 56, č. 4, s. 153-157. ISSN 1213-323X.
 666. 2001

 667. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Ivo HANKE. Krvácení do tenkého střeva z pohledu chirurgického pracoviště. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 431-434. ISSN 0032-6739.
 668. KISS, Igor, J MARKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Rostislav VYZULA, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ, Zdeněk KALA, Ivo HANKE, Tomáš OSTRÍŽEK a Jindřich LEYPOLD. NAŠE ZKUŠENOSTI S INTRAARTERIÁLNI LOKOREGIONÁLNI CHEMOTERAPII METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU DO JATER. Praha: ČLS JEP, 2001. 4 s. Vnitřní lékařství 47(12).
 669. KONEČNÁ, Drahomíra, Marcela LINHARTOVÁ a Zdeněk KALA. Optimalizace managementu hojení defektů po exstirpaci pilonidálního sinu. In Pelhřimovský chirurgický den 2015. 2001.
 670. 2000

 671. PISKAČ, Petr a Zdeněk KALA. Endoskopické diagnostické a terapeutické metody v chirurgii. první. Brno: LF MU Brno, 2000. s. 1-83. učební texty. ISBN 80-270-2271-X.
 672. KALA, Zdeněk, Jan ŽALOUDÍK a Jaroslav IVIČIČ. Indikace k resekční chirurgické léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In Praktická onkologie - vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 2000. s. 287-292. ISBN 80-7169-974-8.
 673. HUSOVÁ, Libuše, Jan LATA, Karel HUŠEK, Karel STARÝ, Petr HUSA, Tomáš ČÁSLAVA a Zdeněk KALA. Primární amyloidóza jako neobvyklá příčina krvácení z trávicího traktu. Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 54, č. 3, s. 112-116. ISSN 1210-7824.
 674. VOMELA, Jindřich, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Teodor HORVÁTH a Ivo HANKE. Role torakochirurga v traumatologii. In Traumatologické dny Pardubice 2000. Pardubice: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS J.E. Purkyně, 2000. 18 s.
 675. KALA, Zdeněk, Petr BENDA a Jindřich VOMELA. Splanchnicectomie bilatérale thoracoscopique. Le journal de Coelio-chirurgie. Valence, 2000, roč. 34, Juin, s. 11-15. ISSN 1167-8224.
 676. KALA, Zdeněk, Jaroslav IVIČIČ, Petr KYSELA a Jindřich VOMELA. Výsledky chirurgické léčby pokročilého karcinomu žaludku (ve stadiu IIIA, IIIB). Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Čs. lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 6, s. 210-216, 6 s. ISSN 1210-7824.
 677. KALA, Zdeněk, Jaroslav IVIČIČ, Petr KYSELA a Jindřich VOMELA. Výsledky chirurgické léčby pokročilého karcinomu žaludku (ve stadiu IIIA, IIIB). Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 54, č. 6, s. 210-216. ISSN 1210-7824.
 678. VOMELA, Jindřich, Zdeněk KALA, Antonín KALA a Ivo HANKE. Zvláštnosti a úskalí náhlých příhod břišních u nemocných vyššího věku. In II. brněnský geriatrický den. Brno: Česká gerontoroligická a geriatrická společnost, 2000. s. 13.
 679. 1999

 680. KALA, Zdeněk, Ivo HANKE, Jiří DOLINA, Aleš HEP a Anna ŽÁKOVÁ. Chirurgická léčba morbidní obezity - současný stav problematiky. In XXI. evropský kongres International College of surgeons. 1. vyd. Praha, Czech republic: Galén,, 1999. s. 62. 1. ISBN 80-86257-06-1.
 681. KALA, Zdeněk, Tomáš JUREČKA, Ivo HANKE, Aleš HEP a J. DOLINA. Chirurgie pro morbidní obezitu. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 79, č. 11, s. 620-622. ISSN 0032-6739.
 682. KALA, Zdeněk a Tomáš JUREČKA. Problémy po operacích zhoubných nádorů žaludku. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers-Squibb, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 1-3.
 683. 1998

 684. KALA, Zdeněk, Beata HEMMELOVÁ, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, N. CHVÁTALOVÁ a B. ŠMAJER. Cholestáza - indikace chirurgické léčby. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 7, s. 306-309. ISSN 0035-9351.
 685. KALA, Zdeněk, Zdeněk ŠILHART, Ivo HANKE, Petr KYSELA, M. NĚMEC, I. NOVOTNÝ, A. BULÍKOVÁ a P. SMEJKAL. Kombinovaná chirurgická léčba portální hypertenze. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 10, s. 445-449. ISSN 0035-9351.
 686. KALA, Zdeněk, Tomáš SVOBODA a Ivo HANKE. Laparoskopická resekce mezenterické cysty. Rozhledy v chirurgii. 1998, roč. 77, č. 10, s. 454-455. ISSN 0035-9351.
 687. HANKE, Ivo a Zdeněk KALA. Laparoskopické operace umbilikálních hernií a některých typů ventrálních kýl a diastáz. In Miniinvazivní terapie. Abstrakta. Brno: Medica Publishing and Consulting, 1998. s. 43. ISSN 1211-5177.
 688. KALA, Zdeněk, Ivo HANKE, M. ŠLECHTOVÁ, Zdeněk ŠILHART, V. DVOŘÁK, B. ŠMAJER a Čeněk NEUMANN. Manifestní koagulopatie jako neobvyklý projev aneurysmatu lineální arterie. Kazuistika. Rozhl. chir. 1998, roč. 77, č. 2, s. 66-68. ISSN 0035-9351.
 689. NĚMEC, M., H. SEDLÁKOVÁ a Zdeněk KALA. První zkušenosti s kontinuální subarachnoidální anestezií u výkonů v nadbřišku. Anesteziologie neodkl. péče. Praha, 1998, roč. 9, č. 4, s. 153-154. ISSN 0862-4968.
 690. ŠLAMPA, Pavel, Vladimír SPURNÝ, Vlastimil VÁLEK, Karel BENDA, Jindřich VOMELA a Zdeněk KALA. Radioterapie maligních stenóz jícnu se zavedeným expandibilním stentem. Česká radiologie. Praha, 1998, roč. 52, č. 2, s. 95-97. ISSN 1210-7883.
 691. 1997

 692. RŮŽIČKA, Miloš, Petr DÍTĚ a Zdeněk KALA. Our approach to the Surgical Treatment of Chronic. Hepato-Gastroenterology. 1997, roč. 44, č. 17, s. 1472-1476. ISSN 0172-6390.
 693. RŮŽIČKA, Miloš, Petr DÍTĚ a Zdeněk KALA. Our approach to the surgical treatment of chronic pancreatitis. Hepatogastroenterology. 1997, roč. 44, č. 17, s. 1472-1476. ISSN 0172-6390.
 694. KALA, Zdeněk, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA a Petr HROBAŘ. Raritní příčina ileózního stavu a její laparoskopické řešení. Rozhledy v chirurgii. Praha: CLS, 1997, roč. 76, č. 5, s. 246-249. ISSN 0035-9951.
 695. 1996

 696. KALA, Zdeněk, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Zdeněk ŠILHART a Miloš RŮŽIČKA. Retroperitoneoskopická lumbální sympatektomie. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS J.E.P., 1996, roč. 75, č. 3, s. 157-160. ISSN 0035-9951.
 697. KALA, Zdeněk, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, Miloš RŮŽIČKA a Zdeněk ŠILHART. Retroperitoneoskopie - nová éra. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS, 1996, roč. 75, č. 3, s. 153-156. ISSN 0035-9951.
 698. 1995

 699. RŮŽIČKA, Miloš a Zdeněk KALA. Vlastní zkušenosti s chirurgickou léčbou nádorových onemocnění pankreatu. Klinická onkologie. 1995, roč. 8, č. 4, s. 114-117. ISSN 0862-495X.
 700. 1993

 701. RIEBEL, O., P. PISKAČ a Z. KALA. Chirurgická endoskopie - rozbor šestileté činnosti. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993, roč. 72, č. 8, s. 352-358. ISSN 0035-9951.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 3. 2023 02:52