Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Are student engagement and peer relationships connected to student participation in classroom talk? Learning, Culture and Social Interaction, Elsevier, 2020, roč. 26, September, s. 100411-100422. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2020.100411.
 2. 2019

 3. ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin MAJCÍK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Anna DREXLEROVÁ, Jakub KYCHLER a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction, Elsevier, 2019, roč. 63, October, s. 1-10. ISSN 0959-4752. doi:10.1016/j.learninstruc.2019.101217.
 4. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak na výukové komunikaci participují slabí žáci. In Konference České asociace pedagogického výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, Liberec, 11.-13.9.2019. 2019.
 5. ŠEĎOVÁ, Klára. Mluvit, či nemluvit? Participace na výukové komunikaci očima vokálních a tichých žáků a jejich učitelek. Orbis scholae, 2019, roč. 13, č. 2, s. 65-94. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.3.
 6. DREXLEROVÁ, Anna, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. The relationship between grading and teacher judgment. Journal of pedagogy / Pedagogický časopis, Versita, 2019, roč. 10, č. 2, s. 9-35. ISSN 1338-1563. doi:10.2478/jped-2019-0005.
 7. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. Brno: Muni press, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 8. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2019. 175 s. ISBN 978-80-210-9529-8.
 9. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. ISBN 978-80-210-9529-8.
 10. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 11. ŠEĎOVÁ, Klára. Výzkum pedagogické komunikace : Jak designovat a realizovat projekt. In Zvaná přednáška na Univerzitě Hradec Králové. 2019.
 12. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. What does the silence mean? Student non participation in classroom discourse – reasons and effects. In EARLI Conference, 12. - 16.08.2019, Aachen. 2019.
 13. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Who argues in the classroom? In Sympozium on Better Learning through Argumentation, 11.2.2019, Brno. 2019.
 14. ŠEĎOVÁ, Klára. Zkoumání výukové komunikace metodami lingvistické etnografie. In Zvaná přednáška na Univerzitě Tomáše Bati, Zlín. 2019.
 15. 2018

 16. ŠEĎOVÁ, Klára. How to change communication in the classroom. In Lecture: How to change communication in the classroom. 2018.
 17. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. How to use qualitative research to solve the mysteries of quantitative research. Mixed methods research of classroom discourse. In EERA Summer School 2018. Qualitative and Mixed Methods Research Designs. From designing to publishing, 9 - 13 July 2018, Brno. 2018.
 18. DREXLEROVÁ, Anna, Martin SEDLÁČEK a Klára ŠEĎOVÁ. Jsou známky ukazatelem školního výkonu žáků? In XXVI. konference České asociace pedagogického výzkumu s tématem Transdisciplinarita v pedagogických vědách, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018.
 19. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. On the Relationship between Student Participation in Classroom Discourse and Student Achievement. In EARLI SIG 26 - Argumentation, Dialogue and Reasoning, 9th - 12th of October, 2018, Israel. 2018.
 20. ŠEĎOVÁ, Klára. Relationship between characteristics of classroom discourse and student achievement. 2018.
 21. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. To speak or not to speak? Student participation patterns in classroom discourse. In Lecture: To speak or not to speak? Student participation patterns in classroom discourse. 2018.
 22. 2017

 23. ŠEĎOVÁ, Klára. A case study of a transition to dialogic teaching as a process of gradual change. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, Elsevier, 2017, roč. 67, October 2017, s. 278-290. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2017.06.018.
 24. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. How many are talking? The role of collectivity in dialogic teaching. International Journal of Educational Research, 2017, roč. 85, č. 2017, s. 99-108. ISSN 0883-0355. doi:10.1016/j.ijer.2017.07.001.
 25. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 26. ŠEĎOVÁ, Klára. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 2017.
 27. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Kolektivita a účelnost v dialogickém vyučování. In XXV. Konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
 28. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. On the path to dialogic teaching: Learnings from action research. In EARLI 2017. 2017.
 29. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 247-278. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.768.
 30. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Teachers’ Emotions in Teacher Development: Do They Matter? Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 4, s. 77-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-4-5.
 31. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. The Relationship between Indicators and Principles in Dialogic Teaching. In AERA 2017, 27. 4.-1. 5. 2017. 2017.
 32. ŠEĎOVÁ, Klára. Transforming teacher behaviour to increase student participation in classroom discourse. Teacher Development : An international journal of teachers' professional development, Taylor&Francis, 2017, roč. 21, č. 2, s. 225-242. ISSN 1366-4530. doi:10.1080/13664530.2016.1224775.
 33. 2016

 34. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově : jak iniciovat a udržet změnu. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 47-69. ISSN 1366-4530. doi:10.14712/23363177.2017.2.
 35. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 36. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 37. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-2.
 38. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Professional development for dialogic teaching: presentation & discussion. 7. 7. 2016, Faculty of Education, University of Cambridge. 2016.
 39. ŠEĎOVÁ, Klára. Reflexe jako nástroj změny komunikačního chování učitele: případová studie. Pedagogika, Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 4, s. 477-494. ISSN 0031-3815.
 40. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Teacher expectancies, teacher behaviour and students’ participation in classroom discourse. Journal of Educational Enquiry, University of South Australia, 2016, roč. 15, č. 1, s. 44-61. ISSN 1444-5530.
 41. ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, Oxford: Pergamon Press, 2016, roč. 57, July, s. 14-25. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2016.03.005.
 42. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Teacher Professional Development as a Path to Dialogic Teaching. In International Council on Education for Teaching (ICET), 60th ICET World Assembly. The University of the West Indies Kingston, Jamaica, 18.-21.6.2016. 2016. 2016.
 43. 2015

 44. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. In International Council on Education for Teaching (ICET), 59th World Assembly, Challenging disparities in education, Naruto University of Education, 19.-22. 6. 2015, Tokushima, Japan. 2015.
 45. WALL, Kate, Roman ŠVAŘÍČEK a Klára ŠEĎOVÁ. Akční výzkum je věcí profesní odvahy: Rozhovor s Kate Wall. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 127–133. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-7.
 46. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum: Učitel a žáci v dialogickém vyučování. In Týden humanitních věd na FF MU. 2015.
 47. ŠEĎOVÁ, Klára. Co je dialogické vyučování? Komenský, Masarykova univerzita, 2015, roč. 140, č. 1, s. 8-12. ISSN 0323-0449.
 48. ŠEĎOVÁ, Klára. Harmony or Attack : the Function of Student Humor at Lower Secondary Schools. New Educational Review, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 39, č. 1, s. 27-38. ISSN 1732-6729.
 49. ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole a jeho role v utváření vztahů mezi učiteli a žáky. Přednáška na konferenci Humor v edukačních souvislostech. 2015.
 50. ŠEĎOVÁ, Klára, Petr SUCHÁČEK a Martin MAJCÍK. Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 65, č. 2, s. 143-162. ISSN 0031-3815.
 51. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 83-101. ISSN 1802-4637.
 52. ŠEĎOVÁ, Klára. Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace, Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 1, s. 32-62. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-1-32.
 53. ŠEĎOVÁ, Klára a Jana HRUBÁ. Na cestě k dialogickému vyučování. Komenský, Masarykova univerzita, 2015, roč. 140, č. 2, s. 11-16. ISSN 0323-0449.
 54. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Sympozium : Akční výzkum výukové komunikace. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 55. ŠEĎOVÁ, Klára. Škola ve víru změn a ve stojatých vodách stability. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 161-164. ISSN 1803-7437.
 56. ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 33-58. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-3.
 57. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 3, s. 75-94. ISSN 1804-526X.
 58. 2014

 59. ŠEĎOVÁ, Klára. Analýza jako práce s vrstvami dat. In Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 14. 11. 2014. 2014.
 60. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Analýza kvalitativních dat. In Pedagogická fakulta MU, Brno. 2014.
 61. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Analýza kvalitativních dat: jádrová tvrzení, datové fragmenty a interpretace. In Pedagogická fakulta MU, Brno. 2014.
 62. ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. In Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha, 16. 6. 2014. 2014.
 63. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Od plánu kvalitativního výzkumu k analýze dat. In Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem, 27. 2. - 28. 2. 2014. 2014.
 64. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 9-43. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-2.
 65. ŠEĎOVÁ, Klára. Opening a dialogic space for students. In Symposium on dialogic teaching, Brno 13. 10. 2014. 2014.
 66. TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6.
 67. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction, 2014, roč. 3, č. 4, s. 274-285. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2014.04.001.
 68. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Troubles with Dialogic Teaching. How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. 2014.
 69. ŠEĎOVÁ, Klára. Učitel a žáci v dialogickém vyučování. In Konference ČAPV, Olomouc 8. - 9. 9. 2014. 2014.
 70. ŠEĎOVÁ, Klára. Úvod do kvalitativního výzkumu. In Mendelova univerzita, Brno. 20. 11. 2014. 2014.
 71. ŠEĎOVÁ, Klára. Základy analýzy kvalitativních dat. In Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 18. 6. 2014. 2014.
 72. 2013

 73. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum výukové komunikace. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 74. ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4.
 75. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478.
 76. ŠEĎOVÁ, Klára. Pupils’ humour directed at teachers: its types and functions. Educational Studies, England: Routledge, Taylor & Francis, 2013, roč. 39, č. 5, s. 522-534. ISSN 0305-5698. doi:10.1080/03055698.2013.801770.
 77. ŠEĎOVÁ, Klára. The phenomenon of festive humor as an invisible part of school culture. In Tacit Dimensions of Teaching and Learning: Performativity, Materiality and Time in Pedagogy. Copenhagen, 27. 9. 2013 - 29. 9. 2013. 2013.
 78. ŠEĎOVÁ, Klára. Zlo neoliberalismu. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 167-171. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-11.
 79. 2012

 80. ŠEĎOVÁ, Klára. Editorial. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 5-7. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-1.
 81. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, Springer Netherlands, 2012, roč. 24, č. 3, s. 239-261. ISSN 1874-8597. doi:10.1007/s11092-012-9144-8.
 82. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7.
 83. ŠEĎOVÁ, Klára. Pedagogické efekty humoru ve výukové komunikaci. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, roč. 62, č. 4, s. 426-441. ISSN 0031-3815.
 84. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Jiří ZOUNEK. Proč a jak zkoumat výukovou komunikaci. In ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. s. 19-39, 20 s. ISBN 978-80-262-0085-7.
 85. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. The Visual in Educational Communication. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 86. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zapomenuté hodnoty a sny ve výchově : rozhovor s Christophem Wulfem. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 109-116. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-7.
 87. ŠEĎOVÁ, Klára. Žáci se smějí učitelům : podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2012, roč. 22, č. 1, s. 41-65. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-1-41.
 88. 2011

 89. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 2011, roč. 61, č. 1, s. 13-34. ISSN 0031-3815.
 90. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Editorial. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 1/16, č. 1, s. 5-8. ISSN 1803-7437.
 91. ŠEĎOVÁ, Klára. Fenomén zvaný škola. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 2, s. 195 - 199. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2011-2-13.
 92. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Ideálni model vyučování v didaktických materiálech pro učitele aneb Návod ke stavebnici. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 134-140, 7 s. ISBN 978-80-8078-459-1.
 93. ŠEĎOVÁ, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 89 - 118. ISSN 1803-7437.
 94. ŠEĎOVÁ, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 89-118. ISSN 1803-7437.
 95. ŠEĎOVÁ, Klára. O pseudodialogu k dialogickému vyučování. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 39-45, 7 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-56.
 96. ŠEĎOVÁ, Klára. Od pseudodialogu k dialogickému vyučování. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 97. ŠEĎOVÁ, Klára. Pedagogická komunikace a problém kázně. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. 2011.
 98. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Power and communication processes in the classroom. In ECER 2011. 2011.
 99. 2010

 100. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno: Česká pedagogická společnost, 2010, roč. 20, č. 3, s. 24-48. ISSN 1211-4669.
 101. MAKOVSKÁ, Zuzana, Jiří ZOUNEK, Klára ŠEĎOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Dialogical Structures in Educational Communication. In Konference ECER: Education and cultural change. 2010.
 102. ŠEĎOVÁ, Klára. Mateřský epos: anatomie jednoho žánru. In Umění ve vědě a věda v umění. Praha: Grada, 2010. s. 315 - 325, 11 s. Mimo edice. ISBN 978-80-247-1707-4.
 103. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Výukový dialog v české škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
 104. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci nadruhém stupni základní školy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 61-86. ISSN 1803-7437.
 105. 2009

 106. ŠEĎOVÁ, Klára. Co víme o výukovém dialogu? Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 11 - 28. ISSN 1803-7437.
 107. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 54 - 70. ISSN 0031-3815.
 108. ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální pedagogika. In Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 787 - 791, 6 s. encyklopedie. ISBN 978-80-7367-546-2.
 109. ŠEĎOVÁ, Klára. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, č. 1, s. 27 - 52. ISSN 1803-7437.
 110. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009. 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4.
 111. 2008

 112. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae, Praha: PedF UK, 2008, roč. 2, č. 1, s. 137 - 148. ISSN 1802-4637.
 113. RABUŠICOVÁ, Milada, Ladislav RABUŠIC a Klára ŠEĎOVÁ. Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 97-112, 16 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 114. ŠEĎOVÁ, Klára. Rodinné vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení. In Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 205 - 232, 27 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4779-2.
 115. 2007

 116. ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. 157 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2.
 117. ŠEĎOVÁ, Klára. Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2007, U 12, U 12, s. 79 - 92. ISSN 1211-6971.
 118. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286, 27 s. ISBN 978-80-7367-313-0.
 119. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 135-150, 15 s. ISBN 978-80-210-4359-6.
 120. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-7040-991-6.
 121. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy, Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313.
 122. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Jak se vyznat v babylonské krajině? Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2007. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 289-299, 11 s. ISBN 978-80-244-1813-1.
 123. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U12. Brno: MU, 2007. s. 189-195, 7 s. ISBN 978-80-210-4472-2.
 124. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
 125. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. E-learningový kurz. In Sojka,P., Kvizda, M. (ed.). Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-210-4296-4.
 126. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0.
 127. ŠEĎOVÁ, Klára. The Sociology of Childhood in the Czech Republic. In Early Childhood Education. An International Encyclopedia. Westport: Praeger Publishers, 2007. s. 1021 - 1025, 5 s. svazek 4. ISBN 0-313-34143-5.
 128. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 176 s. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6.
 129. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 99 - 106, 8 s. ISBN 978-80-969146-7-8.
 130. ŠEĎOVÁ, Klára. Vyprávění o mateřství jako heroický epos. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze a Sdružení SCAN, 2007. s. 96 - 101, 5 s. ISBN 80-86620-14-X.
 131. 2006

 132. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-10, 10 s. ISBN 80-7043-483-X.
 133. ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodinách předškoláků. Pedagogická orientace : odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno: Česká pedagogická společnost, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 72 - 85. ISSN 1211-4669.
 134. ŠEĎOVÁ, Klára. Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 55 - 66. ISSN 1211-6971.
 135. ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Studentský výzkum jako nástroj poznání pedagogické reality. In PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´06 Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 1-7, 7 s. ISBN 80-7368-272-9.
 136. ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých. Pedagogika, Praha: PdF UK, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 140-151. ISSN 0031-3815.
 137. 2005

 138. ŠEĎOVÁ, Klára. Education in Media in Families with Preschool Children. In Education-Line database. Leeds: University of Leeds, 2005. s. 1 - 15, 15 s.
 139. ŠEĎOVÁ, Klára, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Educational Needs of Adults in the Czech Republic. In Education-Line database. 2005.
 140. ŠEĎOVÁ, Klára. Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu: Rodinná socializace dětského televizního diváctví. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 123 - 132, 10 s. ISBN 80-210-3891-8.
 141. ŠEĎOVÁ, Klára. Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 368 - 381. ISSN 0031-3815.
 142. 2004

 143. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, U9, Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 52 (2004), č. 1, s. 59-72. ISSN 1211-6971.
 144. ŠEĎOVÁ, Klára a Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 2004, roč. 2003/2004, č. 10, s. 9 - 12. ISSN 1210-6313.
 145. ŠEĎOVÁ, Klára. Média jako pedagogické téma. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 19 - 33. ISSN 0031-3815.
 146. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 s. ISBN 80-210-3598-6.
 147. 2003

 148. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Czech Schools and the Opportunities of Grant Support. ICP online, Austrálie, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1.
 149. ŠEĎOVÁ, Klára. Komunitní škola a rodiče (případová studie). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, 11. konference ČAPV. Brno: Paido, 2003. s. 20-39. ISBN 80-7315-046-8.
 150. ŠEĎOVÁ, Klára. Mateřství jako pozitivní hodnota a žitý svět. In SPFFBU, řada pedagogická U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 11 - 27, 17 s. ISBN 80-210-3120-4.
 151. RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina TRNKOVÁ, Klára ŠEĎOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U8, Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 103-116. ISSN 1211-6971.
 152. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. OPENNESS OF SCHOOLS TO THE PARENTS AND THE PUBLIC:CASE OF THE CZECH REPUBLIC. Leeds: Brotherton Library, 2003.
 153. ŠEĎOVÁ, Klára a Viktor ŠEĎA. Průzkum uplatnění absolventů VUT v praxi pro rok ukončení studia 1999 2002. Brno: VUT Brno, 2003. ISBN 80-214-2416-8.
 154. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 309 - 320. ISSN 0031-3815.
 155. ŠEĎOVÁ, Klára. Televize v rodinách předškoláků. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, 11. konference ČAPV. Brno: Paido, 2003. s. 51-70. ISBN 80-7315-046-8.
 156. 2002

 157. ŠEĎOVÁ, Klára a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. České a zahraniční grantové nabídky a jejich využívání školami sekundární a terciární úrovně - ukončení první fáze projektu. In SPFFBU, řada pedagogická U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 93-98, 6 s. ISBN 80-210-3120-4.
 158. ŠEĎOVÁ, Klára. České školy a možnosti grantové podpory. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 2002, roč. 2002/2003, č. 10, s. 10 - 11. ISSN 1210-6313.
 159. ŠEĎOVÁ, Klára. Kam směřuje evropská vzdělávací politika? Univerzitni noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 13. ISSN 1211-6866.
 160. KUNZOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Obraz školy a školství v českých médiích. In SPFFBU, řada pedagogická, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 99 -110, 11 s. ISBN 80-210-3120-4.
 161. ŠEĎOVÁ, Klára. Péče o děti mezinárodně. Informatorium 3-8, Praha: Portál, s.r.o., 2002, roč. 2002, č. 2, s. 2. ISSN 1210-7506.
 162. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002. s. 119 - 120, 2 s. ISBN 80-7290-089-7.
 163. 2001

 164. ŠEĎOVÁ, Klára. Populární časopisy pro dívky a jejich vliv na názory a jednání čtenářek. Pedagogika, časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 221 - 225. ISSN 3330-3815.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 7. 2020 20:44