Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. VENTRUBA, Pavel, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Tomáš VENTRUBA, David RUMPÍK a Ivona OBROVSKÁ. Globální trendy a praxe v reprodukční medicíně. In Celoslovenský rozbor perinatálnej a materskej morbidity a mortality za rok 2021 s medzi-národnou účasťou, 17.- 18. 6. 2022, Nižná nad Oravou, SR. 2022.
 2. MEKIŇOVÁ, Lenka, Vít WEINBERGER, Karel CRHA, Igor CRHA, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Robert HUDEČEK, Eva MATUŠKOVÁ a Kateřina REMUNDOVÁ. Spontánní těhotenství po radikální operaci hluboké endometriózy. 2022. ISBN 978-80-907696-9-4.
 3. JEŠETA, Michal, Kateřina FRANZOVÁ, Simona MACHYNOVÁ, Jiří KALINA, Jiří KOHOUTEK, Lenka MEKIŇOVÁ, Igor CRHA, Bartosz KEMPISTY, Marek KAŠÍK, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Jana NAVRÁTILOVÁ. The Bisphenols Found in the Ejaculate of Men Does Not Pass through the Testes. Toxics. Basel: MDPI, 2022, roč. 10, č. 6, s. 1-9. ISSN 2305-6304. doi:10.3390/toxics10060311.
 4. MEKIŇOVÁ, Lenka, Michal JEŠETA, Igor CRHA, J. VODIČKA, Robert HUDEČEK, Kateřina REMUNDOVÁ, E. MATUŠKOVÁ a R. PILKA. Vybrané patologické stavy ovlivňující receptivitu endometria. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 87, č. 6, s. 416-422. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2022416.
 5. HLAVÁČKOVÁ POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Anna VYHLÍDALOVÁ KOTRBOVÁ, Kristína GÖMÖRYOVÁ, David POTĚŠIL, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER, Igor CRHA a Vítězslav BRYJA. XXXIV/252. Mass spectrometry analysis of extracellular vesicles from malignant ascites highlights the role of tumor microenvironment in progression of ovarian cancer. In XLVI. Brněnské onkologické dny XXXVI. 2022. ISSN 0862-495X.
 6. 2021

 7. JEŠETA, Michal, Kateřina FRANZOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Elena KISTANOVA, Peter HARBULÁK, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Endocrine disrupting chemicals and their detection in an IVF laboratory. Medical Journal of Cell Biology. Warwaw: Walter de Gruyter, 2021, roč. 9, č. 4, s. 165-169. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2021-0023.
 8. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ, Martin HUSER a Robert HUDEČEK. Kryokonzervace spermatu před gonadotoxickou léčbou ve Fakultní nemocnici Brno v letech 1995-2020. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2021, roč. 86, č. 3, s. 156-162. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021156.
 9. JEŠETA, Michal, Jana NAVRÁTILOVÁ, Kateřina FRANZOVÁ, Sandra FIALKOVÁ, Bartozs KEMPISTY, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Overview of the Mechanisms of Action of Selected Bisphenols and Perfluoroalkyl Chemicals on the Male Reproductive Axes. Frontiers in Genetics. Laussane: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 12, September 2021, s. 1-13. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2021.692897.
 10. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, K. REZABEK, K. VESELA, G. TAUWINKLOVA, P. TRAVNIK, Michal JEŠETA, T. MARDESIC, Igor CRHA, L. JELINKOVA a D. RUMPIK. Řešená problematika reprodukční medicíny v České republice 2020. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2021, roč. 86, č. 2, s. 140-147. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021140.
 11. 2020

 12. PARMOVÁ, Olesja, Eva VLČKOVÁ, Monika HULOVÁ, Livie MENSOVA, Igor CRHA, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRALICKOVA, Lenka JUŘÍKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Radim MAZANEC, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Iva ŠROTOVÁ. Anti-Mullerian hormone as an ovarian reserve marker in women with the most frequent muscular dystrophies. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 99, č. 23, s. 1-6. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000020523.
 13. KOCHEROVA, I., K. STEFANSKA, R. BRYL, J. PEREK, W. PIEŃKOWSKI, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, P. MOZDZIAK a Michal JEŠETA. Apoptosis related genes expression in primary in vitro culture of human ovarian granulosa cells. Medical Journal of Cell Biology. Walter de Gruyter, 2020, roč. 8, č. 4, s. 176-182. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2020-0023.
 14. JEŠETA, Michal, Markéta MYŠKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Karel CRHA, Eva CHMELÍKOVÁ, Elena KISTANOVA a Pavel VENTRUBA. Can oocytes repair fragmented DNA of spermatozoa? Medical Journal of Cell Biology. Walter de Gruyter, 2020, roč. 8, č. 2, s. 73-77. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2020-0008.
 15. JEŠETA, Michal, Pavel VENTRUBA, W. KRANC, K. JOPEK, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a B. KERNPISTY. Cell-free seminal mRNA as a marker of complete obstruction in azoospermic men. 2020.
 16. CRHA, Karel, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, R. PILKA, J. VODIČKA a Igor CRHA. Cervikální sekret - důležitý faktor reprodukce. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 85, č. 5, s. 333-338. ISSN 1210-7832.
 17. JEŠETA, Michal, Kateřina FRANZOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Comparison of microfluidic and swim-up sperm separation methods for IVF. Medical Journal of Cell Biology. Warsaw: Walter de Gruyter, 2020, roč. 8, č. 4, s. 170-175. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2020-0022.
 18. JEŠETA, Michal, Andrea CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Igor CRHA, Zdeněk GLATZ, Bartosz KEMPISTY a Pavel VENTRUBA. Metabolic activity of human embryos after thawing differs in atmosphere with different oxygen concentrations. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 8, s. 1-13. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm9082609.
 19. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ a Patrícia NIŽNÍKOVÁ. Současné možnosti asistované reprodukce. In Kongres ČRS ČLS JEP. 2020.
 20. KOCHEROVA, Ievgeniia, Rut BRYL, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Michal JEŠETA. The extracellular reactive oxygen species levels in primary in vitro culture of human ovarian granulosa and cumulus cells. Medical Journal of Cell Biology. Warsaw: Walter De Gruyter, 2020, roč. 8, č. 3, s. 112-117. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2020-0014.
 21. VODIČKA, J., P. HEJTMÁNEK, Igor CRHA, Michal JEŠETA, M. HAJDÚCH, P. DŽUBÁK, M. ŽALUDOVÁ, K. SMÉKALOVÁ a R. PILKA. Vyšetření endometriální receptivity. Gynekolog. Praha: Mladá fronta, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 68-71. ISSN 1210-1133.
 22. KOTRBOVÁ, Anna, Petra OVESNÁ, Tomáš GYBEĽ, Tomasz Witold RADASZKIEWICZ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Igor CRHA, Vít WEINBERGER, Ludek ZAVESKY, Vítězslav BRYJA a Vendula POSPÍCHALOVÁ. WNT signaling inducing activity in ascites predicts poor outcome in ovarian cancer. Theranostics. Lake Haven: Ivyspring International Publisher, 2020, roč. 10, č. 2, s. 537-552. ISSN 1838-7640. doi:10.7150/thno.37423.
 23. 2019

 24. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, E. LOUSOVÁ a Z. PAPÍKOVÁ. Děložní mikrobiom jako faktor receptivity endometria. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 84, č. 1, s. 49-54. ISSN 1210-7832.
 25. CRHA, Karel, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Radovan PILKA, Jan VODIČKA a Igor CRHA. The role of uterine microbiome and epithelial-mesenchymal transition in endometrial function. Medical Journal of Cell Biology. Walter de Gruyter, 2019, roč. 7, č. 3, s. 146-151. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2019-0020.
 26. POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Anežka KOTRBOVÁ, Veronika OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Igor CRHA, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Vítězslav BRYJA. WNT signaling inducing activity in ascites predcts poor outcome in ovarian cancer. Praha: Ambit Media, a.s., 2019. ISSN 0862-495X.
 27. 2018

 28. ŽÁKOVÁ, Jana, Igor CRHA, L. JELÍNKOVÁ, T. MARDEŠIC, Z. PASTOR, P. TRÁVNÍK, B. KEMPISTY, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Current topics in assisted reproduction in the Czech Republic. Medical Journal of Cell Biology. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 6, č. 2, s. 61-65. ISSN 2544-3577. doi:10.2478/acb-2018-0011.
 29. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Female fertility in myotonic dystrophy type 1 and 2. In Journal of Neuromuscular Diseases. 2018. ISSN 2214-3599.
 30. CRHA, Igor. Fyziologie reprodukce. 1. vydání. Praha: Mladá fronta a. s., divize Medical Services, 2018. s. 24-52, 32 s. Medical services. ISBN 978-80-204-4657-2.
 31. VENTRUBA, Pavel, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, B. KEMPISTY, Eva CHMELÍKOVÁ a Igor CRHA. Magnet Activated Cell Sorting Method in Sperm Selection and Their Benefit in Human Assisted Reproduction. Biomedical journal of scientific & technical research. New York: Biomedical Research Network+, 2018, roč. 6, č. 4, s. 1-2. ISSN 2574-1241. doi:10.26717/BJSTR.2018.06.001378.
 32. JEŠETA, Michal, Eliška BOŽENKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva LOUSOVA. Magnetic-activated cell sorting as a complement to swim-up improves efficiency of spermatozoa separation. In 34th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE). 2018. ISSN 0268-1161.
 33. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Radovan PILKA, J. VODIČKA a Z. PAPÍKOVÁ. Mikrobiom endometria - možný faktor poruch plodnosti. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 34. JEŠETA, Michal, J. MORAVEC, Jana ŽÁKOVÁ, J. NEVORAL, K. HOŠKOVÁ, t: ŽALMANOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Obsah bisfenolu S v lidské folikulární tekutině a jeho vliv na efektivitu IVF. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 35. PILKA, Radovan, T. OŽDIAN, Jiří DOSTÁL, Jan VODIČKA, V. KOLÁŘOVÁ, M. PEŠKOVÁ, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, J. VÁCLAVKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Michal JEŠETA. Prospektivní multicentrická studie proteomických biomarkerů receptivity endometria v cervikálním hlenu (Biomer) - výsledky pilotní studie. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 36. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Serum anti-Mullerian hormone as a marker of fertility in women with myotonic dystrophy type 1 and 2. In European Journal of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
 37. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Study of metabolic activity of human embryos focused on amino acids by capillary electrophoresis with light-emitting diode-induced fluorescence detection. Electrophoresis. Weinheim: Verlag Chemie, 2018, roč. 39, č. 23, s. 3040-3048. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201800265.
 38. VENTRUBA, Pavel, David RUMPÍK, Karel ŘEŽÁBEK, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Patrícia NIŽNÍKOVÁ. Trendy v asistované reprodukci z pohledu evropského a světového registru. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 39. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Eva FILIPINSKÁ, Martina DZIAKOVA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ a Zuzana PAPÍKOVÁ. Využití medroxyprogesteron acetátu k blokádě LH při stimulaci dárkyní vajíček. Česká gynekologie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 83, č. 1, s. 11-16. ISSN 1210-7832.
 40. 2017

 41. JEŠETA, Michal, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Andrea CELÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Zdeněk GLATZ. Koncentrace kyslíku v kultivačním prostředí ovlivňuje metabolickou aktivitu embryí po vitrifikaci. Sborník abstrakt 16. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2017, 40 s.
 42. MÁDR, Aleš, Zdeněk GLATZ a Igor CRHA. Stanovení vývojového potenciálu lidských embryí pomocí omických disciplín. Chemické listy. Praha: Chemické listy, 2017, roč. 111, č. 9, s. 551-558. ISSN 0009-2770.
 43. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA, Martin HUSER, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. The intracellular concentration of homocysteine and related thiols is negatively correlated to sperm quality after highly effective method of sperm lysis. ANDROLOGIA. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 49, č. 7, s. 1-5. ISSN 0303-4569. doi:10.1111/and.12702.
 44. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Využití progesteronu v asistované reprodukci. In Gynekologie a porodnictví. Praha: Medibay s.r.o., 2017. s. 153-155. ISSN 2533-4689.
 45. HALÁSZOVÁ, Nikoleta, Igor CRHA, Martin HUSER, Vít WEINBERGER, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Zachování fertility u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 4, s. 287-292. ISSN 1210-7832.
 46. 2016

 47. MÁDR, Aleš, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Cílená metabolomika lidských embryí v asistované reprodukci. 2016. ISBN 978-80-270-0331-0.
 48. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Bartosz KEMPISTY a Igor CRHA. Cryopreservation of Human Gametes and Embryos: Current State and Future Perspectives. In Francisco Marco-Jiménez, Hülya Akdemir. Cryopreservation in Eukaryotes. Rijeka: InTech, 2016. s. 165-180. ISBN 978-953-51-2779-6. doi:10.5772/64950.
 49. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Nikoleta HALÁSZOVÁ a Eva FILIPINSKÁ. Eigenorm Set - nová účinná volba v indukci operace. In 15. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
 50. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Andrea CELÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Hodnocení metabolické aktivity lidských embryí po jejich vitrifikaci. In Prof. MUDr. Pavel Ventruba, CSc, MBA, Doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. Sborník abstrakt 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce. Brno, 2016. s. 24-57. ISBN 978-80-905578-4-0.
 51. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, L. CHALUPOVÁ, M. HLOŽÁNKOVÁ a Eva LOUSOVÁ. Human prolactin inducible protein in seminal plasma as a marker of azoospermia. In ESHRE 2016. 2016. ISSN 0268-1161.
 52. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Tereza DĚDOVÁ, Marta PELCOVÁ, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. MEKC LIF method for analysis of amino acids after on-capillary derivatization by transverse diffusion of laminar flow profiles mixing of reactants for assessing developmental capacity of human embryos after in vitro fertilization. Electrophoresis. Wiley, 2016, roč. 37, 17-18, s. 2305-2312. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201500587.
 53. BARÁTOVÁ, D., L. MEKIŇOVÁ, K. SLABÁ a Igor CRHA. Operace endometriomů ovaria a ovariální rezerva. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 3, s. 182-185. ISSN 1210-7832.
 54. CRHA, Igor, N HALÁSZOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Martin HUSER, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Ovariální stimulace u žen s karcinomem prsu. In Sborník abstrakt 26. sympozium asistované reprodukce a 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 15.-16.11.2016, Brno , s.14. 2016.
 55. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, D. RUMPÍK, M. BRANDEJSKÁ, Igor CRHA, D. HLINKA, L. JELÍNKOVÁ, E. ORÁČOVÁ, J. PAVELKOVÁ, K. ŘEŽÁBEK a K. VESELÁ. Současná témata reprodukční medicíny v České republice. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 3, s. 234-240. ISSN 1210-7832.
 56. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Vývoj a nové trendy v kryokonzervaci gamet a embryí. In XXIV. Bárdošov memorial, Bratislava. 2016.
 57. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Význam progesteronu v asistované reprodukci. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 2016, roč. 24, 1, supplementum, s. 102-105. ISSN 1211-1058.
 58. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Michal JEŠETA. 15. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce. 2016.
 59. 2015

 60. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Bořivoj KLEJDUS, Marta PELCOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of pyruvate and lactate as potential biomarkers of embryo viability in assisted reproduction by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis. 2015, roč. 36, 11-12, s. 1244-1250. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201400487.
 61. MÁDR, Aleš, Marta PELCOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Development of capillary electrophoresis based method for analysis of metabolic turnover of energetically important compounds as a tool for human embryo quality assessment. In 22nd International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015). 2015.
 62. HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Petr JANKŮ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Pavel VENTRUBA. Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. New York: Springer, 2015, roč. 32, č. 8, s. 1187-1193. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-015-0452-z.
 63. ŽÁKOVÁ, Jana, Markéta CHALUPOVÁ, E. HLOŽÁNKOVÁ, M. LOUSOVÁ, Michal JEŠETA, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Lidský Prolactin Inducible Protein v seminální plazmě jako marker azoospermie. Praha, 2015. s. 28.
 64. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. In 14. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce. 2015.
 65. CRHA, Igor, A. MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 2015. s. 18.
 66. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Tereza DĚDOVÁ, Marta PELCOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Method development for baseline separation of cyanobenz[f]isoindoles of proteinogenic amino acids by CE-LIF. In 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2015). 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.
 67. ŠROTOVÁ, Iva, Igor CRHA, Eva VLČKOVÁ, Monika SVOBODOVÁ, Eva NEKVAPILOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Roztroušená skleróza, neplodnost a její léčba. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 655-660. ISSN 1210-7859.
 68. POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Jan SVOBODA, Zankruti DAVE, Anna KOTRBOVÁ, Karol KAISER, Dobromila KLEMOVÁ, Ladislav ILKOVICS, Aleš HAMPL, Igor CRHA, Eva JANDÁKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Vítězslav BRYJA. Simplified protocol for flow cytometry analysis of fluorescently labeled exosomes and microvesicles using dedicated flow cytometer. Journal of Extracellular Vesicles. Järfälla: Co-Action Publishing, 2015, roč. 4, č. 25530, s. 1-15. ISSN 2001-3078. doi:10.3402/jev.v4.25530.
 69. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya. In 25. Sympozium asistované reprodukce a 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie (SAR2015). 2015. ISBN 978-80-905578-3-3.
 70. MÁDR, A., A. CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya. 2015. s. 29.
 71. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Tonko MARDEŠIC, D RUMPÍK, Karel ŘEŽÁBEK a P. TRÁVNÍK. Vývoj a trendy reprodukční medicíny v zrcadle 25 let setkání v Brně. Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 2015. s. 7.
 72. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Tonko MARDEŠIC, David RUMPÍK a Karel ŘEŽÁBEK. Vývoj indukce ovulace v asistované reprodukci u nás: 1980–2015. ? Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologi, 2015. s. 15.
 73. 2014

 74. MÁDR, Aleš, Marta PELCOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for the analysis of energetically important compounds for use in human assisted reproduction. In EBF 7th Open Meeting: "Beyond the Horizon - Painting a New Landscape". 2014.
 75. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ, Soňa PÁNKOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Renáta KRAJČOVIČOVÁ a Eva LOUSOVÁ. Corifollitropin alfa – klinické zkušenosti CAR01 Brno. In 13. Česko-Slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
 76. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Differences of seminal plasma proteome in normospermia and nonobstructive azoospermia men. In 30th Annual Meeting of the ESHRE, Munich, 29.6.-2.7.2014. 2014. ISSN 0268-1161.
 77. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Eva LOUSOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. Kryokonzervace spermatu před léčbou testikulárního karcinomu a jeho využití v asistovaná reprodukci. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12.11.2014. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
 78. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Eva LOUSOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. Kryokonzervace spermatu před léčbou testikulárního karcinomu a jeho využití v asistovaná reprodukci. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12.11.2014. 2014.
 79. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Marta PELCOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Metabolomics: the tool for the improvement of pregnancy outcome in the human assisted reproduction. In CEITEC Annual Conference: "Frontiers in Material and Life Sciences". 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 80. MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Andrea CELÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. In MSB 2014 (30th International Symposium on Microscale Bioseparations). 2014. ISBN 978-963-642-599-9.
 81. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Reprodukční ochrana u dospívajících dívek s maligním onemocněním. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 2, s. 61-63. ISSN 1802-4475.
 82. ŽÁKOVÁ, Jana, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Hana POCHOPOVÁ, Eva TESAŘOVÁ, Jaroslava VINKLÁRKOVÁ a Mohamed Ismail Abdo NUSSIR. Sperm cryopreservation before testicular cancer treatment and its subsequent utilization for the treatment of infertility. The Scientific World Journal. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "575978", s. 1-5. ISSN 1537-744X. doi:10.1155/2014/575978.
 83. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavla KOSZTYU, Miroslava HLOŽÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Hana POCHOPOVÁ. Stanovení koncentrace Cysteine-Rich Secretory Protein 1 v seminální plazmě jako ukazatele typu azoospermie. In 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce. 2014. ISBN 978-80-905578-1-9.
 84. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. The History of Embryologic Methods Implementation at the First Workplace of Assisted Reproduction in the Czech Republic. Austin Journal of Invitro Fertilization. New Jersey: Austin Publishing Group, 2014, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 2910-2014.
 85. CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. Thioly a kyselina listová v mužském reprodukčním systému. In 13. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014. 2014.
 86. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER a Robert HUDEČEK. Treatment of infertility with cryopreserved sperm before treatment of testicular cancer. In 3rd International Congress of Gynaecology and Obstetrics, October 24-26, 2014, Taiyuan, China. 2014.
 87. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER a Robert HUDEČEK. Treatment of infertility with cryopreserved sperm before treatment of testicular cancer. In 3rd International Congress of Gynaecology and Obstetrics, October 24-26, 2014, Taiyuan, China. 2014.
 88. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martin HUSER, Robert HUDEČEK, Eva LOUSOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. 25 let kryokonzervace spermatu na GPK LF MU a FN Brno: využití v programu asistované reprodukce, dárcovství, u zdravých mužů a onkologických pacientů. In Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 2014. 2014.
 89. 2013

 90. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel TRÁVNÍK, Igor CRHA, Milan MRÁZEK, David RUMPÍK, Jiří ŠTĚPÁN, Karel ŘEŽÁBEK, Tonko MARDEŠIC, Alice MALENOVSKÁ, Kateřina VESELÁ a Milada BRANDEJSKÁ. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Gynekológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2013, roč. 11, č. 4, s. 183-187. ISSN 1336-3425.
 91. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel TRÁVNÍK, Igor CRHA, Milan MRÁZEK, David RUMPÍK, Jiří ŠTĚPÁN, Karel ŘEŽÁBEK, Tonko MARDEŠIC, Alice MALENOVSKÁ, Kateřina VESELÁ a Milada BRANDEJSKÁ. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 78, č. 4, s. 392-398. ISSN 1210-7832.
 92. LOUSOVÁ, Eva, Jana ŽÁKOVÁ, Hana POCHOPOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva TESAŘOVÁ. Asistovaná reprodukce u mužů po onkologické léčbě tumoru varlete. 2013.
 93. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity po asistované reprodukci. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2013.
 94. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity po asistované reprodukci. In Sb abstrakt 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 11-12.
 95. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Heterotopická gravidita – závažná komplikace asistované reprodukce. In Mára Michal. Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 75-82. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2901-8.
 96. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Neinvazivní léčba symptomatických forem endometrózy. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2013.
 97. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Neinvazivní léčba symptomatických forem endometrózy. In Sb abstrakt 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 9.
 98. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Štefan POLÁK, Jana DUMKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Nejlepší publikace z oblasti asistované reprodukce za rok 2012. Sekce asistované reprodukce, ČGPS ČLS JEP, 2013.
 99. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Renáta KRAJČOVIČOVÁ a Vendula POSPÍCHALOVÁ. Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria. In 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce. 2013. ISBN 978-80-905578-0-2.
 100. CRHA, Igor, Vendula POSPÍCHALOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Renáta KRAJČOVIČOVÁ. Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria. In 12. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce, Brno. 2013.
 101. CRHA, Igor a Jana ŽÁKOVÁ. Patologie spermatu. i-med, Slovenská lekárska komora, 2013. 19 s. ISSN 1338-4392.
 102. CRHA, Igor, Zbyněk ZDRÁHAL, K STEJSKAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria. In 22. Symposium asistované reprodukce. 2013.
 103. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Průvodce léčbou poruch plodnosti. Informační příručka programu asistované reprodukce, GPK LF MU a FN Brno. 1. vyd. Brno: Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, 2013. 28 s. ISBN 978-80-904002-9-0.
 104. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Renata KRAJČOVIČOVÁ. Receptivita endometria v asistované reprodukci. In XXI. Bárdošov memoriál. 2013.
 105. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Pavel VENTRUBA a Renáta KRAJČOVIČOVÁ. RECEPTIVITA ENDOMETRIA V ASISTOVANÉ REPRODUKCI. Gynekológia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2013, roč. 11, č. 4, s. 191-194. ISSN 1336-3425.
 106. CRHA, Igor. Reviewer. Recenzent časopisu Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2013.
 107. MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Vývoj nových analytických přístupů pro neinvazivní stanovení implantačního potenciálu embrya. In 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce. 2013.
 108. 2012

 109. MÁDR, Aleš, Jindra MUSILOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Analysis of the embryo culture media by capillary electrophoresis using acetonitrile stacking. In 29th International Symposium on Chromatography (ISC 2012, Torun). 2012. ISBN 978-83-7780-440-7.
 110. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Audit CAR 01 za rok 2011. In 93. jihomoravský doškolovací seminář, Brno. 2012.
 111. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Capillary Electrophoresis and Metabolomics: Promising Tools for Embryo Election in Assisted Reproduction. In 27th International Symposium on MicroScale Bioseparations and Analyses (MSB 2012, Geneva). 2012.
 112. VENTRUBA, Pavel, Romana GERYCHOVÁ, Tereza LUKÁŠOVÁ a Igor CRHA. Farmakoterapie u těhotných a kojících žen. In XX. Brněnské dny praktického lékařství, Brno. 2012.
 113. ŠMARDOVÁ, Lenka, Igor CRHA, Jozef MICHALKA, Zdeněk KRÁL, Andrea JANÍKOVÁ, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Fertilita u pacientů s Hodgkinovým lymfomem léčených režimem BEACOPP. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 114. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ a Luboš MINÁŘ. Historie a současnost Gynekologicko-porodnické kliniky v Brně. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 88-90. ISSN 1210-7832.
 115. LOUSOVÁ, Eva, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Historie laboratorních metod asistované reprodukce za 30 let v centru CAR 01. In 11. Česko –slovenská konference reprodukční gynekologie a 22. sympozium asistované reprodukce,. 2012.
 116. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL, A. REVEL a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek – 6 let klinických zkušeností. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 118-126. ISSN 1210-7832.
 117. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Martin HUSER. Lze zvýšit efektivitu metod asistované reprodukce? In XX. Bárdošov memoriál, Bratislava, SR. 2012.
 118. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Martin HUSER. Lze zvýšit efektivitu metod asistované reprodukce? In XX. Bárdošov memoriál, Bratislava, SK. 2012.
 119. KRAJČOVIČOVÁ, Renata, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Iva VLAŠÍNOVÁ. Mechanizmus implantace embrya. Praktická gynekologie. 2012, roč. 16, č. 1, s. 20-26. ISSN 1211-6645.
 120. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, S. POLAK, Jana DUMKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Methods for preserving fertility in young women suffering from cancer: some aspects of ovarian tissue cryopreservation. Bratislavské Lekárské Listy. 2012, roč. 113, č. 3, s. 192–194. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2012_045.
 121. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ, Kateřina SOCHOROVÁ, Michal POHANKA a Martin HUSER. Nové metody zvyšující úspěšnost asistované reprodukce. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 139-142. ISSN 1210-7832.
 122. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Nové technologie a perspektivy analýzy metabolomu embrya. Česká gynekologie. Praha: ČLS J.E.P., 2012, roč. 77, č. 6, s. 502-506. ISSN 1210-7832.
 123. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Novinky v asistované reprodukci. In 163. doškolovací den v gynekologii a porodnictví - profesorský, LEVRET, Praha. 2012.
 124. CRHA, Igor a Jana ŽÁKOVÁ. Současné možnosti výběru spermie v asistované reprodukci. Moderní gynekologie a porodnictví. 2012, roč. 21, č. 1, s. 4-9. ISSN 1211-1058.
 125. 2011

 126. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. A Prospective Non-invasive Assessment of a Human Embryo Viability Based on Capillary Electrophoresis. In 8th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE2011. 2011. ISBN 978-80-904959-0-6.
 127. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Amino Acids Footprinting Based on Capillary Electrophoresis for Non-invasive Assessment of Human Embryo Viability. In 18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques ITP2011 Tbilisi. 2011.
 128. CRHA, Igor, Robert HUDEČEK a Martin HUSER. Analoga gonadoliberinu v léčbě infertility. Praktická gynekologie. 2011, roč. 15, 3-4, s. 152–156. ISSN 1211-6645.
 129. ŽÁKOVÁ, Jana, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jitka MELOUNOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, M. VODOVÁ a E. LOUSOVÁ. Assesment of intracellular homocysteine concentration in sperms. In Human Reproduction. 27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE. 2011. ISSN 0268-1161.
 130. CRHA, Igor. Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Reprodukční medicína. 2011.
 131. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ a Michal POHANKA. Digital holographic microscopy in human sperm imaging. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2011, roč. 28, č. 8, s. 725-729. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-011-9584-y.
 132. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jaroslava TALLOVÁ. Intraindividual variability of homocysteine and related thiols concentrations in follicular fluid. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2011, roč. 28, č. 9, s. 863-868. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-011-9606-9.
 133. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, E. LOUSOVÁ, Igor CRHA a Robert HUDEČEK. Kryokonzervace buněk a tkání v asistované reprodukci. Praktická gynekologie. 2011, roč. 15, č. 1, s. 16-21. ISSN 1211-6645.
 134. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Robert HUDEČEK. Kryokonzervace buněk a tkání v asistované reprodukci. Praktická gynekologie. Brno: Ambit, 2011, roč. 2011,15, č. 2, s. 16-21. ISSN 1211-6645.
 135. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Non-Invasive Assessment of Embryo Viability In Assisted Reproduction using Capillary Electrophoresis. In 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC2011 Budapest. 2011. ISBN 978-963-89335-0-8.
 136. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 137. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Onkofertilita - nový směr reprodukční medicíny. Česká Gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 76, č. 2, s. 91-99, 8 s. ISSN 1210-7832.
 138. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, E. LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plazmy u mužů s azoospermií. Praktická gynekologie. 2011, roč. 15, č. 2, s. 60-63. ISSN 1211-6645.
 139. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA a Jitka MELOUNOVÁ. Role homocysteinu a příbuzných thiolů v etiopatogenezi poruch lidské reprodukce. Praktická gynekologie. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 15, č. 2, s. 78-82. ISSN 1211-6645.
 140. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Stanovení životaschopnosti embryí v asistované reprodukci pomocí kapilární elektroforézy. In 10. česko-slovenské konference Reprodukční gynekologie a 21. sympozium Asistované reprodukce. 2011.
 141. MELOUNOVÁ, Jitka, Milena MATEJOVIČOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. The Effect of Homocysteine on Sperm DNA Integrity. In 8th International Conference on Homocysteine Metabolism. 2011.
 142. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Miroslava BEŇOVSKÁ. Thioly ve spermiích - souhrnné výsledky po roce stanovení. In Jubilejní 10. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie. 21. sympozium Asistované reprodukce. 2011.
 143. 2010

 144. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ a Michal POHANKA. AFM (Atomic Force Microscopy) zobrazení spermií poškozených oxidačním stresem. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2010, roč. 14, č. 3, s. 120-122. ISSN 1211-6645.
 145. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Atomic force microscopy (AFM) of heat-treated human sperm. In 20th World Congress on Fertility and Sterility, Mnichov. 2010. ISSN 1810-2107.
 146. CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Determination of the surface pathology of human sperm by atomic force microscopy. In 26th Annual Meeting of ESHRE. 2010. ISSN 0268-1161.
 147. CRHA, Igor. Farmakoterapie v reprodukční medicíně. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2010, roč. 6, č. 4, s. 173-176. ISSN 1801-2434.
 148. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martina VODOVÁ a P. NENTWICHOVÁ. Intracelulární stanovení homocysteinu ve spermiích. In 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 20. sympozium asistované reprodukce. 2010. ISSN 1211-6645.
 149. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Léčba Hodgkinova lymfomu v těhotenství. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 162-163. ISSN 1802-4475.
 150. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Kateřina ČADOVÁ, Michal POHANKA a Martin HUSER. Luteal-phase GnRH agonist administration in IVF/ICSI cycles stimulated with the long GnRH agonist protocol. In XIVth World Congress of Gynecological Endocrinology. 2010.
 151. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Ochrana reprodukce u nemocných s Hodgkinským lymfomem. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 159-161. ISSN 1802-4475.
 152. ŽÁKOVÁ, Jana, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. PICSI-selekce zralých spermií pro oplození lidských oocytů metodou ICSI. Praktická gynekologie. Brno: Ambit Media, 2010, roč. 2010, 14/4, s. 180-182. ISSN 1211-6645.
 153. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Proces reprodukčního stárnutí ženy, jeho příčiny a možnosti ovlivnění v praxi. Česká gynekologie. Česká gynekologie, 2010, roč. 75, č. 4, s. 353-358, 5 s. ISSN 1210-7832.
 154. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plasmy. In 9. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 20. sympozium asistované reprodukce. 2010.
 155. CRHA, Igor, Hana KONEČNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jana BURŠÍKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Proteom seminální plasmy. In 9. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 20. sympozium asistované reprodukce. 2010.
 156. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Reprodukční ochrana žen podstupujících onkologickou léčbu. In 17. Kongres Slovenské Gynekologicko - porodnické společnosti. Martin Slovensko: 30.9-2.10.2010 v Martine, 2010. 2 s.
 157. CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Richard HUSIČKA, Michal POHANKA a Martin HUSER. Seminal plasma homocysteine, folate and cobalamin in men with obstructive and non-obstructive azoospermia. J. Assist. Reprod. Genetics. USA: Springer, 2010, roč. 27, č. 9, s. 533-538. ISSN 1058-0468.
 158. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Martina VODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Sperm DNA integrity assesment using different comet assay protocols. In XXII. Biochemický zjazd. 2010. ISBN 978-80-88866-83-1.
 159. POHANKA, Michal, P. SEJBALOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Účinek tadalafilu na parametry spermiogramu u mužů s erektilní dysfunkcí. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2010, roč. 14, č. 4, 4 s. ISSN 1211-6645.
 160. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Vliv homocysteinu na integritu DNA spermií. In 20. sympozium asistované reprodukce a 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, Praktická gynekologie 2010, (S1): 187-8. 2010. ISSN 1801-8750.
 161. POHANKA, Michal, Petra SEJBALOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Vliv tadlafilu na parametry spermiogramu u mužů s erektilní dysfunkcí. Praktická gynekologie. Praha: Medica Healthworld, a.s., 2010, roč. 14, S1, s. 163. ISSN 1211-6645.
 162. SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, Brno, 2010, roč. 14, č. 2, s. 85-88. ISSN 1211-6645.
 163. CRHA, Igor, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Vyšetření fragmentace chromatinu spermií metodou comet assay. In 82. Jihomoravský krajský seminář asistované reprodukce. 2010.
 164. 2009

 165. CRHA, Igor a Martin HUSER. Centrum ochrany reprodukce. Medical Tribune. Praha: Medical Tribune, s.r.o., 2009, roč. 5, č. 17, s. B4-B5, 2 s. ISSN 1214-8911.
 166. HUSER, Martin, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Zbyněk DIVIŠ. Centrum ochrany reprodukce. Multimediální webová prezentace. Centrum ochrany reprodukce. 2009. vyd. Brno: CVT LF MU, 2009. 8 s. CVT LF MU.
 167. HUSER, Martin, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Leopold ROTTER. Centrum pro léčbu endometriozy. Multimediální webová prezentace. Centrum pro léčbu endometriozy. 2009. vyd. Brno: CVT LF MU, 2009. 9 s. CVT LF MU.
 168. CRHA, Igor, Hana JANEČKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Digitální holografická mikroskopie spermií. In 8. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 19. sympozium asistované reprodukce, Brno, 12. – 13. listopadu 2009. 2009.
 169. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Miloslava BEŇOVSKÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Homocystein, vitamin B12 a kyselina listová v seminální tekutině. 2009.
 170. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA, Jitka MELOUNOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Pavel VENTRUBA a Martin HUSER. Homocysteine, cysteine and glutathione in follicular fluid and blood plasma during ovarian stimulation by follicle stimulating hormone. In 7th International Conference on Homocysteine Metabolism. 2009.
 171. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Kometová analýza jako nástroj pro stanovení integrity DNA spermií. Porovnání různých protokolů. 2009.
 172. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Martina VODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Nové poznatky o koncentraci thiolů ve folikulární tekutině – intraindividuální rozdíly a doporučení pro další stanovení. 2009.
 173. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Pavel VENTRUBA. Seminiferous epithelium of azoospermic men. Acta histochemica. Jena: Urban&Fischer Verlag, 2009, roč. 111, č. 5, s. 459. ISSN 0065-1281.
 174. CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, J. ŽÁKOVÁ, M. HUSER, B. KUBEŠOVÁ a M. POHANKA. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Scripta Medica. 2009, roč. 82 / 2009, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-3395.
 175. CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Barbara KUBEŠOVÁ, Michal POHANKA a Dalibor PACÍK. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Sripta medica. Brno: LF MU Brno, 2009, roč. 82, č. 2, s. 69 - 75. ISSN 1211-3395.
 176. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Survival and infertility treatment in male cancer patients after sperm banking. Fertility and Sterility. 2009, roč. 91, č. 6, s. 2344-2348. ISSN 1556-5653.
 177. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Vliv nízkých dávek kyseliny acetylosalicylové na výsledky IVF/ICSI cyklů. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 13, č. 1, s. 30-32. ISSN 1211-6645.
 178. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Robert HUDEČEK. Závěrečná zpráva grantu IGA FN č. 10/05: Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou in vitro fertilizace technikou ultrazvukem řízeného transferu embryí. 2009. vyd. Brno: vlastní, 2009. 48 s. vlastní.
 179. 2008

 180. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 57-59. ISSN 1211-6645.
 181. ŽÁKOVÁ, Jana, Igor CRHA, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Does ultrasound guided embryo transfer improve pregnancy rate in in vitro fertilization? Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, S1, s. 324. ISSN 0268-1161.
 182. HUSER, Martin, Mira SVITEKOVÁ, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Efekt cabergolinu v prevenci ovariálního hyperstimulačního syndromu: soubor kazuistik. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2008, roč. 12, č. 4, s. 287. ISSN 1211-6645.
 183. CRHA, Igor. Endokrinní syndromy. In Gynekologie. Druhé přepracované. Praha: Galen, 2008. s. 77-84. ISBN 978-80-7262-501-7.
 184. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Fertility in male patients with newly diagnosed Hodgkin´s lymphoma. In European Andrology (suplementum). Praha, Česká Republika: Androgeos, 2008. s. 44-44. ISSN 1802-4793.
 185. KUBEŠOVÁ, Jitka, Jaroslava TALLOVÁ, Igor CRHA a Jiří JARKOVSKÝ. Homocysteine and thiols in plasma and follicular fluid during FSH ovarian stimulation. In Scripta Medica, Meetings and abstracts of the Czechoslovak Biological Society in 2008 year. 2008.
 186. HUSER, Martin, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Robert HUDEČEK. Impact of combined oral contraception in IVF stimulation protocols. Eur J Contracept Reprod Health Care. London: Taylor and Francis Group, 2008, roč. 13, S2, s. 97-98, 1 s. ISSN 1362-5187.
 187. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Barbora KUŘECOVÁ. Incidence ektopické a heterotopické gravidity v programu asistované reprodukce. In 18. symposium asistované reprodukce. 2008. ISBN 1211-6645.
 188. CRHA, Igor. Nepravidelnosti menstruačního cyklu. In Gynekologie. Druhé přepracované. Praha: Galen, 2008. s. 85-92, 7 s. ISBN 978-80-7262-501-7.
 189. BULIKOVÁ, Alena, Igor CRHA a Miroslav PENKA. Ovariální hyperstimulační syndrom z pohledu hematologa. In 2. Národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu. 2008.
 190. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin HUSER. Podpora luteální fáze triptorelinem u IVF/ICSI cyklů. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2008, roč. 2008/11, č. 4, s. 278. ISSN 1211-6645.
 191. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian function damage with gonadoliberine analogues during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, č. 4, s. 863-868, 5 s. ISSN 0268-1161.
 192. VENTRUBA, Pavel, Leopold ROTTER, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA a Robert HUDEČEK. Reprodukční chirurgie žen - od klasické po robotickou pánevní operaci. In Sborník abstrakt DETERM při MEDICAL FAIR BRNO. Brno, 2008. s. 4-5.
 193. SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2008, roč. 4, č. 12, s. 290-290. ISSN 1211-6645.
 194. 2007

 195. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2007, roč. 11/2007, č. 3, s. 117 - 119. ISSN 1211-6645.
 196. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. DNA analysis of microdeletions in AZF regions (YQ) in men with reproductive failure. 2007. 1 s. Eur Androl Suppl 1(1) 25.
 197. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. DNA test mikrodelece v oblasti AZF (Yq) u muže s reprodukční poruchou – naše výsledky. In Druhý Český a mezinárodní andrologický kongres v České republice, Štiřín, 3.-5.5., Urologické listy 5(3). 2007. s. 78-78.
 198. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2007, roč. 56, S1, s. 120-121. ISSN 0268-1161.
 199. CRHA, Igor, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jaroslava TALLOVÁ a Jitka KUBEŠOVÁ. Homocystein, cystein a glutathion ve folikulární tekutině a krvi při ovariální stimulaci FSH. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 11, č. 6, s. 266-267, 1 s. ISSN 1211-6645.
 200. CRHA, Igor, Jitka MELOUNOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma. 2007.
 201. KUBEŠOVÁ, Jitka, Jaroslava TALLOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Igor CRHA a Jiří JARKOVSKÝ. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma of males with oligoasthenoteratozoospermia and azoospermia. In 6th Conference on Homocysteine Metabolism, World Congress on Hyperhomocysteinemia. 2007. ISBN 1431-6621.
 202. KUŘECOVÁ, Barbora, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Radka VAVRUŠOVÁ. Incidence ektopické gravidity po technikách in vitro fertilizace. Česká gynekologie. Praha: ČLS, 2007, roč. 72, 2007, č. 6, s. 375-381. ISSN 1210-7832.
 203. KUŘECOVÁ, Barbora, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Incidence mimoděložního těhotenství v programu asistované reprodukce. Praktická Gynekologie. Brno: MHW, 2007, roč. 11/2007, č. 6, s. 260. ISSN 1211-6645.
 204. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Kryokonzervace ovariální tkáně - šance na záchranu fertility žen s rakovinou. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2007, roč. 72, č. 1, s. 68-73, 5 s. ISSN 1210-7832.
 205. CRHA, Igor. Kryokozervace spermatu před gonadotoxickou léčbou - 11 let zkušeností. Česká gynekologie. 2007, roč. 72, č. 5, s. 320-326, 8 s. ISSN 1210-7832.
 206. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Ovarian function preservation dutiny chemotherapy with gonadoliberine analogues. In 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) - Book of Abstracts, Berlin, November 2007. 1. vyd. Berlin: ESGO, 2007. s. 124. ISSN 1802-128X.
 207. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Ovarian tissue cryopreservation - new opportunity to preserve fertility in female cancer patients. Eur J Gynaec Oncol. Canada: IROG Canada Inc., 2007, roč. 28, č. 4, s. 249-256, 10 s. ISSN 3925-2930.
 208. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prevence poškození ovariálních funkcí aplikací analog gonadoliberinu u pacientek léčených pro Hodgkinův lymfom. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
 209. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Igor CRHA, Zdeněk KRÁL, Pavel VENTRUBA a Jiří VORLÍČEK. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Haematologica/Teh Hematology Journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 210. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Haematologica/The Hematology Journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 211. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In 31st British International Congress of Obstetrics and Gynaecology - Book of Abstracts. Royal College of Obstetriciants and Gynecologists Bulletin 07/ 2007. 1. vyd. London: RCOG, 2007. s. 60-61. ISSN 1802-128X.
 212. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Abstract book of 19th World Congress on Fertility and Sterility of International Federation of Fertility Societies (IFFS). Durban: IFFS, 2007. s. 44. ISSN 1802-128X.
 213. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Petr JANKŮ a Igor CRHA. Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie. Brno: MHW, 2007, roč. 11/2007, č. 6, s. 283-289. ISSN 1211-6645.
 214. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Eva LOUSOVÁ a Pavel VENTRUBA. Seminiferous epithelium of azoospermic men. In Programme and Abstract Book of the 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 44th Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2007. Bratislava: Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. s. 88-88. ISBN 978-80-89305-01-8.
 215. ZAKOVA, J, Igor CRHA, P VENTRUBA a Jiří JARKOVSKÝ. Ultrasound-guided vs. clinical touch embryotrasnfer – results analysis. In XIX World Congress on Fertility and Sterility, Durban, South Africa, 29th April - 3rd May 2007, Abstract Book of XIX World Congress on Fertility and Sterility, s. 139. 2007.
 216. MITÁŠOVÁ, Soňa, Martin HUSER a Igor CRHA. Výsledky intrauterinní inseminace v letech 2002-2006. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 11, č. 6, s. 281. ISSN 1211-6645.
 217. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Dalibor PACÍK, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Výsledky vyšetření mikrodelecí oblasti AZF(Yq) u mužů s reprodukčními problémy. Urologické listy. 2007, roč. 5, č. 3, s. 18-21. ISSN 1214-2085.
 218. HUSER, Martin. Význam kombinované hormonální kontracepce ve stimulačním protokolu IVF. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 11, č. 6, s. 274-275. ISSN 1211-6645.
 219. 2006

 220. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy. Eur Clinics Obstet Gynecol. Belgium: Springer, 2006, roč. 2, č. 2, s. 77-78. ISSN 1613-3412.
 221. HUSER, Martin, Robert HUDEČEK, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zdenk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). 1. vyd. Florencie: Taylor a Francis, 2006. 1 s. Gynecological Endocrinology 2005, vol 22, supl. 1.
 222. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). Gynecological Endocrinology. 2006, roč. 22, S1, s. 141-142. ISSN 0951-3590.
 223. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Interakce oocytu a jeho kumulu v průběhu maturace a fertilizace in vitro. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 06, č. 6, s. 243-243. ISSN 1211-6645.
 224. ŽÁKOVÁ, Jana. Možnost využití darovaných gamet nebo embryí při léčbě neplodnosti. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 105-107.
 225. CRHA, Igor a Eva JURÁNKOVÁ. Poruchy plodnosti podmíněné endometriózou. Gynekológia pre prax. Bratislava: Solen s.r.o., 2006, roč.4, č. 4, s. 203-208. ISSN 1336-3425.
 226. CRHA, Igor, Leopold POSPÍŠIL, Hana ŠTROBLOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin HUSER. Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními adhezemi. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2006, roč. 71, č. 2, s. 127-131. ISSN 1210-7832.
 227. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a B KUBEŠOVÁ. Sperm banking before gonadotoxic treatment - 11 years experience. In HUMAN REPRODUCTION 21. England: OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND, 2006. s. 210-210.
 228. 2005

 229. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jaroslava TALLOVÁ, Igor CRHA a HILL MARTIN. . Homocysteine, folate, and vitamin B12 in seminal plasma. Pavia Italy: Ferrat-Storti Foundation, 2005. s. 71. ISSN1824-9337.
 230. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Martin HUSER a Igor CRHA. Damage to ovarian functions in young women treated with ABVD and BEACOPP chemotherapy for Hodgkin lymfoma. In Annals of Oncology. 2005. ISSN 0923-7534.
 231. BEHARKA, Rastislav, Dalibor PACÍK a Igor CRHA. Dlhodobé skúsenosti s technikami MESA/TESE vo FN Brno. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 22. ISSN 1211-8729.
 232. WEINBERGER, Vít a Igor CRHA. Hojení peritonea, tvorba adhezí a možnosti jejich prevence. Praktická gynekologie. 2005, 01/2005. ISSN 1211-6645.
 233. WEINBERGER, Vít a Igor CRHA. Hojení peritonea, tvorba adhezí a možnosti jejich prevence. Praktická gynekologie. Praha: Medica Publishing, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 9-12. ISSN 1211-6645.
 234. POHANKA, Michal, R. HAMPL, L. STÁRKA a Igor CRHA. Hormony v seminální plasmě. Gynekolog. Praha, 2005, roč. 14, č. 3, s. 116-123, 6 s. ISSN 1210-1133.
 235. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In Annals of Oncology. United Kingdom: The European Society of Medical Oncology, 2005. s. 198-199. ISSN 0923-7534.
 236. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Zdeněk KRÁL. Kryokonzervace ovariální tkáně: šance k záchraně fertility u ženy s rakovinou. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 6, s. 30-31. ISSN 1211-6645.
 237. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Poškození fertility a možnosti její ochrany u pacientů podstupujících systémovou léčbu chemoterapií pro Hodgkinův lymfom, literární přehled a vlastní zkušenosti. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 4, s. 162-169. ISSN 1213-5763.
 238. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva LOUSOVÁ. Sperm donation programme at the centre of assisted reproduction in Brno: results from 1995-2005. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2005, roč. 78, č. 6, s. 323-328. ISSN 1211-3395.
 239. 2004

 240. BULIKOVÁ, Alena a Igor CRHA. Antifosfolipidové protilátky a antifosfolipidový syndrom v porodnictví. Praktické gynekologie. 2004, s. 6-10. ISSN 1211-6645.
 241. CRHA, Igor, Jiří DOSTÁL, Pavel VENTRUBA, Milan KUDELA a Jana ŽÁKOVÁ. Etické a legislativní otázky odběru a užití spermií zemřelého. Česká gynekologie. 2004, roč. 69/2004, č. 4, s. 335-339. ISSN 1210-7832.
 242. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Hana VIŠŇOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In The Hematology Journal. Nature Publishing Group. London, United Kingdom: EHA - The European Hematology Association, 2004. s. 25-25. ISSN 1466-4860.
 243. ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Sources of H2O2 in cryostoraged and then cultured human embryos. Human. Reprod. Oxford, UK: Oxford University Press, 2004, roč. 19, suppl.1, s. 138-138. ISSN 0268-1161.
 244. 2003

 245. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jiří TOTUŠEK a Hana VIŠŇOVÁ. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 2, s. 63-67. ISSN 1210-7778.
 246. HRUBÁ, Drahoslava, Igor CRHA, Jindřich FIALA a Jiří TOTUŠEK. Kyselina askorbová při léčbě neplodnosti (méně známý význam vitaminu C). Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 21-28. ISSN 1210-7840.
 247. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Submikroskopická stavba a vývojový potenciál dlouhodobě kryokonzervovaných embryí. In Asistovaná reprodukce, 13, č.1. Brno: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, 2003. s. 36.
 248. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Jana ŠARMANOVÁ a Tomáš SOLÁR. Získávání znalostí z databáze klinického registru asistované reprodukce analýza rizikových faktor vzniku Ovariálního hyperstimulaního syndromu metodou ACETN. none. In Sboník abstrakt Kongres MEFA. 1. vyd. Brno: Sboník abstrakt Kongres MEFA, 2003. s. 24.
 249. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Získávání znalostí z databází aplikace v reprodukční medicíně. none. In Asistovaná reprodukce. 1. vyd. Brno: Asistovaná reprodukce, 2003. s. 40.
 250. 2002

 251. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin HUSER, Jana ŠARMANOVÁ, Zdeněk ŠARMAN a Tomáš SOLÁR. Application of data mining methods in assisted reproduction technology. Česká gynekologie Suppl. 2. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 34-35. ISSN 1210-7832.
 252. KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ a Pavel VENTRUBA. I/D polymorphism of gene for angiotensin corventing enzyme (ACE) and male fertility. Česká gynekologie Suppl. 2. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 13-13. ISSN 1210-7832.
 253. VIŠŇOVÁ, Hana, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Insulin sensitizing agents and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Česká gynekologie, Suppl. 2. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 5. ISSN 1210-7832.
 254. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou - 7 let zkušeností. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 67, č. 6, s. 324-328. ISSN 1210-7832.
 255. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA, Otto DOSTÁL a Igor CRHA. První krok k integraci endoskopie do nemocničního systému PACS. In Sborník abstrakt ze 4. mezinárodního kongresu gynekologické endoskopie. Praha, 2002. s. 33.
 256. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Hana VIŠŇOVÁ a Martin KUČERA. Sperm cryopreservation before cancer treatment - 7 year experience. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2002, roč. 17, Suppl. 1, s. 25. ISSN 0268-1161.
 257. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA, Otto DOSTÁL a Igor CRHA. Využití digitálních obrazových dat v reprodukční gynekologii. In Česko- Slovenská konference reprodukční gynekologie a 12. symposium asistované reprodukce. Brno: FN Brno, 2002. s. 17.
 258. 2001

 259. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, J. ŠARMANOVÁ a Z. ŠARMAN. Analýza faktorů ovlivňujících výsledky asistované reprodukce pomocí systému pro dolování znalostí z databází SHLUK. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 66, č. 4, s. 270-276. ISSN 1210-7832.
 260. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA, Pavel REZL a Jiří TOTUŠEK. Environmental cadmium is not serious hazard for the Czech Republic. Ekológia (Bratislava). Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS, 2001, roč. 20, č. 3, s. 336-341. ISSN 1335-342X.
 261. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA, Pavel REZL a Jiří TOTUŠEK. Is environmental cadmium a serious hazard for the Czech population? Int J Occup Med Environ Health. 2001, roč. 14, č. 2, s. 185-188. ISSN 1232-1087.
 262. CRHA, Igor, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in angiotensin-converting enzyme and tumor necrosis factor beta gene in men with pathological sperm count. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2001, Vol 16., Abstr b 1, s. 9. ISSN 0268-1161.
 263. KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism of Gene for Angiotensin Converting Enzyme (ACE) in Infertile Men. In 3rd International Conference of PhD Students - Medical Science. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. s. 19-22. ISBN 963 661 480 6.
 264. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Reduced numbers of retrieved oocytes in smoking women. Scripta medica (Brno). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2001, roč. 73, č. 5, s. 299-304. ISSN 1211-3395.
 265. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 64-68. ISSN 1210-7778.
 266. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Výskyt peroxisomů v lidských a myších oocytech a jejich kumulech. In Asistovaná reprodukce (Abstrakta 11. sympozia asistované reprodukce). Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2001. s. 7.
 267. ŠŤASTNÁ, Jitka, Jana ŽÁKOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Vztahy mezi klinickým výsledkem fertilizace in vitro a sumikroskopickou stavbou cumulus oophorus lidského oocytu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2001, V., č. 6, s. 33-36. ISSN 1211-6645.
 268. 2000

 269. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2000, roč. 70, Supp.No. 1, s. 34-35. ISSN 0020-7292.
 270. PASEKA, Jiří, Vít UNZEITIG, Alena BULIKOVÁ, Igor CRHA a M. MATYSKOVA. Cost-effectivness of factor V Leiden screening among oral contraceptive users. In Contraceptive Choices and Ralities. Londýn: European Society of Contraception, 2000. s. 79-82. ISBN 1-85070-067-2.
 271. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin PETRENKO a Jitka ŠŤASTNÁ. Does transfer of embryos at the blastocyst stage increase the risk of multiple pregnancy? Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2000, roč. 73, č. 3, s. 195-200. ISSN 1211-3395.
 272. CRHA, Igor a Petr JANKŮ. Faktory životního stylu ovlivňující porodní hmotnost novorozenců. Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, 2000, roč. 9, č. 4, s. 271-276. ISSN 1210-1133.
 273. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Gametotoxické účinky cigaretového kouře. In Novinky ze sekce asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2000. s. 6-7.
 274. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Morfologie a funkční aktivity kumulárních buněk v průběhu humánní fertilizace in vitro. Reprodukční medicína. Sekce asistované reprodukce ČGPS, 2000, roč. 1, č. 1, s. 24-25. ISSN 1213-1318.
 275. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Igor CRHA. Syndróm PICA u 3-ročného dieťaťa z Kosova. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 25-26. ISSN 1335-0838.
 276. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultracytochemical identification of hydrogen peroxide producing spermatozoa and cumulus cells in inseminated human cumuli oophori. Human. Reprod. Oxford, UK: Oxford University Press, 2000, roč. 15, Abst. B. 1, s. 147-148. ISSN 0268-1161.
 277. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 193-198. ISSN 1335-0862.
 278. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA a Hana HRSTKOVÁ. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých těhotných a kojících žen. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 140-143. ISSN 1335-0862.
 279. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vztah koncentrace kadmia v seminální plasmě a kouření k hodnotám spermiogramu a fertilizaci oocytů. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 121-126. ISSN 1335-0862.
 280. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Drahoslava HRUBÁ. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR - 4078 - 3: Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF. Brno: I. gynek. - porod. klinika LF MU, 2000. 230 s.
 281. 1999

 282. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA a Pavel REZL. Asistovaná reprodukce u kouřících a nekouřících pacientek. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 1, s. 8-14. ISSN 1210-7840.
 283. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Effect of Smoking on the Ovarian Responde to Stimulation, IVF Results and on Cadmium Residues in Blood and Follicular Fluid. In Proceedings of the 11th World Congress of in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. Bologna: Monduzzi Editote, 1999. s. 363-367. ISBN 88-323-0509-7.
 284. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 1999, roč. 1999, č. 6, s. 105-108. ISSN 1335-0862.
 285. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Dalibor PACÍK, Michal POHANKA a Renata GAILLYOVÁ. Mezioborová spolupráce v brněnském andrologickém centru. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 1999, roč. 1999, č. 5, s. 25-28. ISSN 1211-6645.
 286. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jindřich FIALA a Ivana REJDOVÁ. Protection of the human fertility against the oxidative stress by vitamin supplementation. In Sborník abstrakt kongres MEFA 1999. 1. vyd. Brno, 1999. s. 9.
 287. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Martin PETRENKO a Hana VIŠŇOVÁ. Současné možnosti prevence adhezí a jejich imunologické aspekty. Česká gynekologie. Praha: ČGPS, 1999, roč. 64, č. 3, s. 230-234. ISSN 1210-7832.
 288. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Jitka ŠŤASTNÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultracytochemický průkaz peroxidu vodíku v lidském kumulu a jeho možný vliv na IVF. In 38. zjazd SAS s medzinárodnou účasťou (Zborník abstraktov). 1. vyd. Bratislava: Slovenská anatomická spoločnosť, 1999. s. 86. ISBN 80-967507-6-3.
 289. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Ultrastructural detection of the H2O2 produced by human cumulus cells and its possible significance for the IVF procedure. Human. Reprod. Velká Británie: Oxford University Press, 1999, roč. 14, Abstr. B.1, s. 215. ISSN 0268-1161.
 290. ŽÁKOVÁ, Jana, Jitka ŠŤASTNÁ, Pavel VENTRUBA, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Igor CRHA a Hana VAJCÍKOVÁ. Závěrečná zpráva grantu IGA MZ ČR č. 5164-3: Identifikace peroxisomů a jejich úloha v eliminaci poškození lidských zárodečných buněk kyslíkovými radijály při in vitro fertilizaci. 1999.
 291. 1998

 292. ŽÁKOVÁ, Jana, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Cadmium Analysis of Follicular Fluid in Women Undergoing In Vitro Fertilization. Hum. Reprod. 1998, roč. 1998, č. 1998, s. 313. ISSN 0268-1161.
 293. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel REZL a Zuzana BRÁZDOVÁ. Cadmium levels in the follicular fluid of women in assisted reproduction/IVF therapy. A pilot study. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 449-461. ISSN 1211-3395.
 294. CRHA, Igor, Pavel REZL, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA a Jiří TOTUŠEK. Cadmium residues in the follicular fluid. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 1, s. 9-14. ISSN 1211-3395.
 295. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Effectiveness of Frozen/Thawed Embryo Transfer in 1996 and 1997 Years. Hum. Reprod. 1998, roč. 1998, č. 13, s. 297. ISSN 0268-1161.
 296. PASEKA, Jiří, Vít UNZEITIG a Igor CRHA. Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc. II. Patofyziologický podklad. Česká gynekologie. 1998, roč. 63, č. 4, s. 330-334. ISSN 1210-7832.
 297. CRHA, Igor, Pavel REZL, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jana ŽÁKOVÁ a Jan PASEKA. Koncetrace kadmia ve folikulární tekutině a seminální plasmě u neplodných dvojic při in vitro fertilizaci. Gynekolog. Hradec-Králové: MedExart, 1998, roč. 7, č. 3, s. 199-202. ISSN 1210-1133.
 298. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Dagmar BURGETOVÁ a D. CHMELAŘ. Meropenem v léčbě závažných gynekologických infekcí. Česká gynekologie. Praha, 1998, roč. 63, č. 3, s. 229-233. ISSN 1210-7832.
 299. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Tonko MARDEŠIČ, Ladislav PILKA, H. VIŠŇOVÁ a R. HUDEČEK. Národní registr asistované reprodukce: Výsledky a analýza komplikací. Česká gynekologie. Praha, 1998, roč. 63, č. 2, s. 107-110. ISSN 1210-7832.
 300. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Vít UNZEITIG a Igor CRHA. Počítačový software v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, č. 1, s. 66-69. ISSN 1211-6645.
 301. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Hana VIŠŇOVÁ. Současné možnosti prevence adhezí a jejich imunologické aspekty. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, speciál, s. 26-27. ISSN 1211-6645.
 302. PASEKA, Jiří, Vít UNZEITIG a Igor CRHA. Vybrané poznatky z fyziologie a patofyziologie estrogen - gestagenní perorální kontracepce. Moderní gynekologie a porodnictví. 1998, roč. 1998, č. 7, s. 86-90. ISSN 1211-1058.
 303. 1997

 304. CRHA, Igor. Azoospermia treatment by intracytoplasmatic sperm injection with MESA or TESE technique. In Proceedings of the 10th World Congress of in Vitro Fertiliza. Bologna: Monduzzi Editore, 1997. s. 517-521. ISBN 88-323-0524-0.
 305. PETRENKO, Martin, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Comparison of hysteroscopical, sonographical and histological findings of peri- and postmenopausal endometrium. Gynaecological Endoscopy. 1997, roč. 1997, č. 6, s. 21. ISSN 0942-1091.
 306. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Dárcovství gamet - biologické, legislativní a etické aspekty. Česká gynekologie. Praha, 1997, roč. 1997, č. 62, s. 72-75. ISSN 1210-7832.
 307. CRHA, Igor. Gynekologická endokrinologie. In Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 25-30. ISBN 80-2101690-6.
 308. CRHA, Igor. Imunologie těhotenství a neplodnosti. In Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 68-74. 1997. ISBN 80-210-1690-6.
 309. CRHA, Igor. MESA and TESE results in azoospermia treatment. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1997, roč. 14, č. 5, s. 141. ISSN 1058-0468.
 310. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Michal TURJANICA. MESA and TESE results in Azoospermia Treatment. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1997, roč. 14, č. 5, s. 141. ISSN 1058-0468.
 311. CRHA, Igor. Stručný přehled problematiky mužské neplodnosti. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing s.r.o., 1997, roč. 1, č. 1, s. 14-19. ISSN 1211-6645.
 312. CRHA, Igor. Ureaplasma urealyticum and mycoplasma hominis in human spermi - results of treatment. Scripta medica. 1997, roč. 70, č. 7, s. 345-351. ISSN 1211-3395.
 313. 1996

 314. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Anticardiolipin and antihiston levels during the treatment of IVF patients with endometriosis by goserelin. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1996, roč. 13, č. 4, s. 366-368. ISSN 1058-0468.
 315. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA a P. MULLER. Léčba pánevní endometriózy goserelinem, LH-RH agonistou. Česká gynekologie. 1996, roč. 61, č. 1, s. 11-16. ISSN 1210-7832.
 316. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Management of leiomyomas. Scripta medica. 1996, roč. 69, 1-2, s. 21-26. ISSN 1211-3395.
 317. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Periadnexal adhesions and elevated autoantibodies. Human. Reprod. 1996, roč. 11, č. 1, s. 223. ISSN 0268-1161.
 318. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Vliv terapie goserelinem na adhese a hladiny autoprotilátek u žen s endometriózou. Gynekolog. 1996, roč. 5, č. 1, s. 26-28. ISSN 1210-1133.
 319. 1995

 320. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. GnRH analogs in the treatment of IVF patients with endometriosis - anticardiolipin and antihiston profiles. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1995, roč. 12, č. 3, s. 87. ISSN 1058-0468.
 321. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. GnRH Analogs in the Treatment of IVF Patients with Endometriosis - Anticardiolipin and Antihiston profiles. In IXth Worls Congress on In Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. Bologna: Monduzzi Editore S. p. A., 1995. s. 677-680. ISBN 88-323-0403-1.
 322. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a H. VAJCIKOVÁ. Occurence of the zona pellucida antibodies in infertile women. Scripta medica. 1995, roč. 68, 3-4, s. 113-118. ISSN 1211-3395.
 323. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Zona pellucida antibodies in comparison with elevated anticardiolipin and antihiston levels in infertile women. Contraception Fertilité Sexualité. Francie: Francie, 1995, roč. 23, č. 9, s. 111. ISSN 1157-8181.
 324. 1994

 325. CRHA, Igor a Z. ADAM. Možnost léčebného použití interferonů u infekcí lidským papilomavirem v gynekologii. Gynekolog. 1994, roč. 1994, č. 2, s. 73-74. ISSN 1210-1133.
 326. 1981

 327. BARTL, Vladimír a Igor CRHA. Rest polygraphy in a Long-Term Study of Patients with Coronary Syndrome Aged up to 55 Years. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1981, roč. 1981, č. 5, s. 47-52. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2023 21:31