FF FBLJpH Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ504Seminář k bakalářské práci II D. Urbanováz 0/2/07 6P
FF:LJ506Bakalářská práce D. Urbanováz 0/0/0- 6-
FF:LJ503Seminář k bakalářské práci I D. Urbanováz 0/2/03 5P
10 kreditů

Povinné předměty

Četba v originále

  • Cornelius Nepos, Eutropius, Hyginus. (ukázky textů). (povinné předměty).
  • C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici I, VI (povinné předměty).
  • M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis (povinné předměty); Tusculanae disputationes I (bakalářská zkouška).
  • C. Sallustius Crispus. Catilinae coniuratio (povinné předměty).
  • P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875; III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10; Amores 5. (povinné předměty).
  • C. Catullus. 1, 3, 8, 51 (povinné předměty).
  • T. Livius. Ab urbe condita I (bakalářská zkouška).
  • P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4 (povinné předměty, bakalářská zkouška).

 

Četba v překladu:

Caesar: Zápisky o válce galské; Římská lyrika (Stiebitz: výběr poezie období republiky); Cicero: Tuskulské hovory nebo O státě nebo O věštění, Proti Catilinovi I, Proti Verrovi II, Filippiky (1 dle vlastního výběru); Catullus: celé dílo; Ovidius: Listy heroin, Lásky, Umění milovat, Proměny, Kalendář; Vergilius: celé dílo; Horatius: Vavřín a réva (Ódy: tři knihy; Epódy: 1, 9; Satiry: 1,1/4 a 2,1; Listy: 2,1/3); Tibullus: 1. kniha; Propertius: 1. kniha; Lucretius: O přírodě (první a pátá kniha); Sallustius: Catilinovo spiknutí; Cornelius Nepos: 3 životopisy dle vlastního výběru; Plautus: jedna komedie dle vlastního výběru; Terentius: jedna komedie dle vlastního výběru; Livius: Letopisy (knihy 1. a 21.); Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (3 životopisy); Homér: Ílias, Odysseia; Hésiodos: Theogonia, Práce a dny (Zpěvy železného věku); Výbor z řecké lyriky (výbor, Ferdinand Stiebitz); Aischylos: Oresteia; Sofoklés: Oidipús král, Antigona; Eurípidés: Médeia; Platón: Faidros, Symposion, Kratylos; Hérodotos: 6.-9. kniha; Thúkýdidés: 1.-2. kniha; Aristotelés: Poetika; Démosthenés: Filippika (výbor Tribuni výmluvnosti v Antické knihovně); Augustinus: Vyznání; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Vulgáta: evangelium dle vlastního výběru; Isidor ze Sevilly: Etymologie (1 kniha dle vlastního výběru); Sestra múza s. 43-46, 86-91, 109-119, 133-146, 148-183, 198-202, 211-217, 248-249, 257-295; Otto z Freisingu: Historie aneb o dvou obcích; Kristiánova legenda; Petr Abelárd: Dopisy utrpení a lásky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ101Latinská gramatika I J. Mikulovák 2/2/08 1Z
FF:LJ102Latinská gramatika II J. Mikulovák 2/2/06 2Z
FF:LJ103Latinská gramatika III J. Mikulovázk 2/2/04+2 3Z
FF:LJ104Latinská gramatika IV J. Mikulovázk 2/2/04+2 4Z
FF:LJ105Latinská gramatika V J. Mikulovák 2/2/04 5P
FF:LJ107Latinská stylistika D. Urbanovák 1/1/04 5P
FF:LJ108Dějiny latinského jazyka D. Urbanovák 1/1/04 6P
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/03+1 2P
FF:LJ203Seminář k četbě (Ovidius) D. Urbanovák 0/2/03+1 3P
FF:LJ204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/03+1 4P
FF:LJ205Seminář k četbě (Vergilius, Ovidius) D. Urbanovák 0/2/04 5P
FF:LJ207Samostatná četba (Ovidius) D. Urbanovák 0/0/0 0.3 5P
FF:LJ208Samostatná četba (Sallustius) J. Mikulovák 0/0/0 0.2 4P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 1P
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovázk 2/2/02+3 2P
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovázk 2/2/04+3 3P
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2P
FF:MED09Úvod do teorie literatury M. Kulhánkovák 1/1/04 3P
FF:LJ501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovázk 2/0/03+1 1Z
FF:LJ502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/02 2Z
97 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 1-
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LJ209Četba snadných textů ze středověké latiny L. Mazalováz 1/1/03 --
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/05 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ109Tutorium k latinské gramatice I, III, V J. Mikulováz 0/2/01 1-
FF:LJ110Tutorium k latinské gramatice II, IV J. Mikulováz 0/2/01 --
FF:LJ605České a světové bestsellery v latinském překladu J. Mikulovák 1/1/03 --
FF:LJ607Latina přímou metodou I J. Mikulovák 1/1/0 0.3 --
FF:LJ608Latina přímou metodou II J. Mikulovák 1/1/0 0.3 --
FF:LJMedB26Středověká putování do záhrobí L. Mazalovák 2/0/0 0.3 --
FF:MED12Renesanční humanismus J. Franekk 1/1/04 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
94 kreditů