PdF BNJ3Shp Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_B101, NJ_B102, NJ_B201, NJ_B202, NJ_B204. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_AA10Úvod do studia němčiny T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_AA20Úvod do akademického psaní P. Pytlíkz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_B101Jazyková cvičení B1+/1 H. Hradílkováz 0/4/0 18 hodin v kombinované formě.4 1-
PdF:NJ_B102Jazyková cvičení B1+/2 H. Hradílkovázk 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_B201Jazyková cvičení B2 H. Hradílkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_B202Jazyková cvičení B2+/1 H. Hradílkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_B204Jazyková cvičení B2+/2 H. Hradílkovázk 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.4 5-
PdF:NJ_G100Fonetika a fonologie němčiny R. Wagnerzk 1/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 2P
PdF:NJ_G200Morfologie němčiny R. Wagnerzk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3P
PdF:NJ_G300Syntax němčiny H. Pelouškovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 4P
PdF:NJ_G400Lexikologie a stylistika němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 5P
PdF:NJ_K100Kultura a společnost německy mluvících zemí P. Váňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_L101Úvod do analýzy literárního textu P. Pytlíkz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 3P
PdF:NJ_L102Německy psaná literatura před rokem 1900 P. Pytlíkz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L103Německy psaná literatura po roce 1900 P. Pytlíkz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 5P
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutno zvolit minimálně 12 kreditů. Většina povinně volitelných předmětů má dvojí možnost ukončení, zápočtem (2 kr.), kolokviem (4 kr.). Podmínky pro ukončení jsou uvedeny v sylabech.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D301Prezentační dovednosti v němčině P. Marečkováz 0/1/0 3 x 2 hodiny v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_D402Kreativní psaní H. Hradílkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G220Třídy německé flexe R. Wagnerz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_G310Kontrastivní syntax 1 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_G320Kontrastivní syntax 2 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G420Slovotvorba kontrastivně T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G600Textová lingvistika T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G990Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_L120Tématický literární seminář P. Váňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_L130Mezinárodní literární seminář I P. Váňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_M301Němčina jako vyučovací jazyk A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_M302Motivace ve výuce cizího jazyka V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M308Práce se slovní zásobou A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
26 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G111Cvičení z německé fonetiky 1 R. Wagnerz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G130Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence H. Pelouškovák 0/1/0 12 hodin.2+2 --
PdF:NJ_G211Cvičení z německé morfologie R. Wagnerz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G311Cvičení z německé syntaxe H. Pelouškováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G411Cvičení z lexikologie a slovotvorby T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_K110Reálie projektovou formou V. Janíkovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+1 --
PdF:NJ_K120 -- 0/0- --
PdF:NJ_K130Spolková země Bavorsko R. Wagnerz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_L150Současná literatura a společnost P. Váňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P001Překladatelský seminář P. Pytlíkz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P002Překladatelský seminář - pasivní překlad T. Káňaz 0/1/02 --
PdF:NJ_P003Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad) P. Váňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P004Překladatelský seminář 4 (analýza překladů) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
29 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M100Základy oborové didaktiky P. Marečkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
PdF:NJ_M110Strategie učení se cizímu jazyku V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_BPpBakalářská práce - Projekt H. Pelouškováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:NJ_BPBakalářská práce H. Pelouškováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:NJ_BPdBakalářská práce - Dokončení H. Pelouškováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů