Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF 1 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (na dostudování hlavní)
Název anglicky: Arts for Education (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-VV3S_ Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1-
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1-
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/02 3-
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3-
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3-
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2-
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2-
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 4-
PdF:SZ6010Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4-
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4-
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 5-
29 kreditů

Povinně volitelné předměty

blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6007Asistentská praxe M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 --
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 --
4 kredity
blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 --
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 --
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 --
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 --
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 --
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 --
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 --
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 --
PdF:SZ6021Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ K. Lojdováz 0/2/02 --
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 --
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 --
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 --
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 --
26 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6062Virtuální třída G. Šimkovák 0/03 --
PdF:SZ6064Úvod do filosofie E. Vonkovák 1/0/03 --
PdF:SZ6070E-learningové systémy ve vzdělávání M. Dosedlak 0/2/03 --
PdF:SZ6071Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání M. Dosedlak 0/2/03 --
PdF:SZ6072Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele M. Dosedlak 0/2/03 --
PdF:SZ6073Zpracování informací z elektronických zdrojů M. Dosedlak 0/2/03 --
PdF:SZ6078Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese H. Horkák 0/2/03 --
PdF:SZ6057Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi J. Tuškovák 0/03 --
PdF:SZ6058Základy jazykové kultury a rétoriky J. Tuškovák 0/0/03 --
PdF:SZ6059Jazyková situace v Evropské unii J. Tuškovák 0/03 --
PdF:SZ6060Kreativní výtvarné techniky jako prostor pro jinakost v inkluzivní škole K. Pančochak 0/2/03 --
PdF:SZ6061Aktivizující výukové metody J. Kratochvílovák 0/0/03 --
PdF:SZ6063Antropologie lidské sexuality M. Jančovák 1/0/03 --
PdF:SZ6065Individuální pedagogická praxe - třída L. Škarkovák 0/0/2.5 30 hodin.3 --
PdF:SZ6066Individuální pedagogická praxe - zájmové vzdělávání L. Škarkovák 0/0/03 --
PdF:SZ6068Úvod do Feuersteinova instrumentálního obohacování M. Vítkovák 0/23 --
PdF:SZ6075Projektová výuka v teorii a praxi H. Horkák 0/2/03 --
PdF:SZ6077Praktikum environmentální výchovy H. Horkák 0/2/03 --
54 kreditů

Oborová část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVb001Malba 1 P. Kamenickýz 0/3/03 1P
PdF:VVb004Kresba B. Rozbořilzk 0/2/04 1P
PdF:VVb002Současné umění 1 R. Horáčekzk 2/0/04 1Z
PdF:VVb003Dějiny umění 1 O. Navrátilz 2/0/02 1Z
PdF:VVb005Dějiny umění 2 O. Navrátilz 2/0/02 2Z
PdF:VVb007Malba 2 P. Kamenickýzk 0/3/06 2P
PdF:VVb006Grafika O. Navrátilz 0/2/02 2P
PdF:VVb008Dějiny umění 3 O. Navrátilz 2/0/02 3Z
PdF:VVb009Prostorová tvorba 1 J. Sobotkaz 0/3/03 3P
PdF:VVb010Grafický design P. Nogaz 0/2/02 3P
PdF:VVb011Dějiny umění 4 O. Navrátilzk 2/0/04 4Z
PdF:VVb013Nová média J. Francováz 0/2/02 4P
PdF:VVb012Prostorová tvorba 2 J. Sobotkazk 0/3/06 4P
PdF:VVb015Zprostředkování umění 1 R. Horáčekz 0/2/02 5Z
PdF:VVb016Výtvarná akce V. Havlíkz 0/3/03 5P
PdF:VVb017Ateliér klauzura P. Kamenickýzk 0/1/04 5P
PdF:VVb014Současné umění 2 R. Horáčekz 2/0/02 5Z
PdF:VVb018Základy teorie výtvarné výchovy H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 6Z
55 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VIb023Ateliér kresby a grafiky B. Rozbořilz 0/3/03 2-
PdF:JV006Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí B. Allanz 0/2/03 3-
PdF:JV007Němčina pro studijní pobyty v zahraničí R. Heroutz 0/2/03 3-
PdF:VIb006Ateliér malby P. Kamenickýz 0/3/03 3-
PdF:VIb008Ateliér prostorové tvorby J. Sobotkaz 0/3/03 4-
PdF:VIb011Ateliér grafického designu P. Nogaz 0/3/03 4-
PdF:JV005Academic Writing_ONLINE D. Hochmanovázk 0/0/0 Online kurz se studijní zátěží min. 90 - 120 min./týden.5 4-
PdF:VIb016Ateliér nových médií J. Francováz 0/3/03 5-
PdF:VIb018Portfolio P. Kamenickýz 0/2/02 6-
28 kreditů

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV_BPpBakalářska práce - Projekt R. Horáčekz 0/0/12 4-
PdF:VV_BPBakalářska práce R. Horáčekz 0/0/12 5-
PdF:VV_BPdBakalářska práce - Dokončení R. Horáčekz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
8 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ D. Trčkováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B D. Trčkovázk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 1-
2 kredity

Další aplikace