Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NEHYBA, Jan a James LAWLEY. Clean Language Interviewing as a Second-Person Method in the Science of Consciousness. JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES, EXETER: IMPRINT ACADEMIC, 2020, roč. 27, 1-2, s. 94-119. ISSN 1355-8250.
 2. ŠKARKOVÁ, Lucie, Jan NEHYBA a Kateřina LOJDOVÁ. „Jsem ředitel/ka soukromé alternativní školy“. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 3. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 s. ISBN 978-80-210-9567-0.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 s. ISBN 978-80-210-9566-3.
 5. 2019

 6. UKROP, Martin, Valdemar ŠVÁBENSKÝ a Jan NEHYBA. Reflective Diary for Professional Development of Novice Teachers. In Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE’19). Minneapolis, Minnesota, USA: ACM, 2019. s. 1088-1094, 7 s. ISBN 978-1-4503-5890-3. doi:10.1145/3287324.3287448.
 7. 2018

 8. NEHYBA, Jan a Marika KROUTILOVÁ. Neuromýty u učitelů na základní škole. In XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018.
 9. NEHYBA, Jan. Šest mýtů o reflexi? Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, Prázdninová škola Lipnice-Outward Bound ČR, 2018, roč. 12, č. 1, s. 24-28. ISSN 0049-9099.
 10. 2017

 11. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017.
 12. NEHYBA, Jan, Petr SVOJANOVSKÝ a Jakub CIGÁN. Skryté determinanty komunikace ve skupinové reflexi praxe u studentů učitelství. In In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017.
 13. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Some determinants of communication in group reflection of practice. In 18th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 2017.
 14. 2016

 15. JUŘÍK, Vojtěch, Jan NEHYBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kamila VLČKOVÁ, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Jan POSPÍCHAL, Pavel UGWITZ a Jiří CHMELÍK. Embodied Morality : The influence of body on moral judgement. In Sociální procesy a osobnost 2016, 12.-14. 9. 2016, Nový Smokovec. 2016.
 16. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Nové možnosti vedení hloubkového rozhovoru v kvalitativním výzkumu. In Konferencia QAK XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. 1.-2. února 2016. Univerzita Komenského v Bratislave. 2016.
 17. NEHYBA, Jan. Second Person Interview: Psycho-phenomenology, Descriptive Sampling Method and Clean Language Interviewing. In Vyžádaná přednáška pro Psychiatrickou kliniku FN Brno. 2016.
 18. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Radim ŠÍP, Blanka PRAVDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan SLAVÍK, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a James LAWLEY. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, svazek 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 19. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8429-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016.
 20. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 21. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 57-85. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-4.
 22. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience. In Dawn Garbett and Alan Ovens. Enacting self-study as methodology for professional inquiry. Herstmonceux, UK: Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP) community, 2016. s. 249-255, 7 s. ISBN 978-0-473-35893-8.
 23. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience. In The 11th International Conference on Self-Study of Teacher Education Practices. 2016.
 24. 2015

 25. RABUŠICOVÁ, Milada a Jan NEHYBA. Adult Learning as a Lifelong Concern: Interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, Vol. 20, No. 4, s. 109-122. ISSN 1803-7437.
 26. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Manifestations of Tacit Knowledge in Metaphors of Student Teacher. In PRAGMATISM AND EDUCATION in the Visegrad Countries: History and Vistas. 2015.
 27. SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA, Vlastimil ŠVEC, Blanka PRAVDOVÁ a Jakub LANC. Metaphors in the tacit dimension of student teachers’ subjective theories. In 17th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 13-17 July 2015, University of Auckland, New Zealand. 2015.
 28. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Neočekávané situace ve výuce studentky učitelství. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 29. SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Projevy tacitních znalostí v metaforách studentky učitelství. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 30. ŠKARKOVÁ, Lucie, Petr SVOJANOVSKÝ a Jan NEHYBA. Vzdělávací příležitost pro kultivaci reflektivního myšlení. In AEDUCA 2015. 2015.
 31. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 230 s. ISBN 978-80-210-7961-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015.
 32. 2014

 33. ŠVEC, Vlastimil, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ a Jan NEHYBA. „Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014.
 34. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5.
 35. NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8.
 36. ŠÍP, Radim a Jan NEHYBA. Tacitní znalost, metafora a čistý jazyk. In Koference IGA. 2014.
 37. NEHYBA, Jan. Vtělené modelování jako metoda učení a vyučování. In 22. konference české asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014.
 38. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 111 s. XX. ISBN 978-80-210-7605-1.
 39. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7605-1.
 40. NEHYBA, Jan. Zpětná vazba v práci učitele. 1. vyd. Brno: Josef Trna, 2014. s. 1-8, 8 s. Školní pedagogika.
 41. 2013

 42. LANC, Jakub a Jan NEHYBA. Čistý jazyk jakožto dialogický přístup? In Horizonty: Kolaborativní a dialogická praxe přístup napříč kontexty. 2013.
 43. NEHYBA, Jan a Jakub LANC. Koncept čistého jazyka v psychoterapii. Psychoterapie, Brno: Masarykova Univerzita, 2013, roč. 7, č. 2, s. 123-133. ISSN 1802-3983.
 44. NEHYBA, Jan a Jan KOLÁŘ. Proces učení ve skupinových reflexích u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 45. NEHYBA, Jan. The Social Neuroscience of Education. In Studia paedagogica, roč. 18, č. 4, s. 129-134. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 129-134, 5 s. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-8.
 46. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Zkušenostně reflektivní učení v pojetí Akademického centra osobnostního rozvoje. In Konference ZKUŠENOST-REFLEXE-UČENÍ. 2013.
 47. 2012

 48. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. In 6th International Mountain and Outdoor Sports Conference Outdoor activities – from adventure to health. 2012.
 49. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. The Journal of sports medicine and physical fitness, Italy (Torino): International Federation of Sports Medic, 2012, roč. 52, 6, Suppl 1, s. 7-8. ISSN 0022-4707.
 50. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Odraz sociálně kognitivních teorií v činnosti lektorů pracujících se skupinou. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 51. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Proces zkušenostně reflektivního učení v pojetí lektorů osobnostně sociálního rozvoje. 2012.
 52. NEHYBA, Jan. Reflective And Experiential Learning In Personal-Social Development. In The European Conference on Educational Research, Cádiz, 18-21 September 2012. 2012.
 53. NEHYBA, Jan. Tři inspirace od Petera Jarvise. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 37-57. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-1-3.
 54. NEHYBA, Jan. V krajině slov a metafor Josefa Šafaříka. In Konference Setkání v mezidveří kulis a smrti II. 2012.
 55. 2011

 56. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Osobnostně sociální rozvoj - o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 5. - 7. září 2011. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2011. s. 349-355, 7 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-28.
 57. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ a Martin HAK. Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 356-361, 6 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-42.
 58. NEHYBA, Jan. Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno: Česká pedagogická společnost, 2011, roč. 21, č. 3, s. 81–97. ISSN 1211-4669.
 59. KOLÁŘ, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ a Jan NEHYBA. Zkušenostně reflektivní učení v přípravě studentů pomáhajících profesí. In Teaching Psychology 2011. 2011.
 60. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In konference Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
 61. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In Bargel, Miroslav; Jarosz, Ewa ; Jůzl, Miloslav. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. s. 141-147, 7 s. ISBN 978-80-87182-16-1.
 62. 2010

 63. NEHYBA, Jan. Konflikty ve středisku. 1. vyd. Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2010. 2 s. Skauting: dvouměsíčník pro skautskou výchovu. ISSN 1210-9827.
 64. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi. Ikaros [online], Praha, 2010, roč. 14, č. 9, s. "nestránkováno". ISSN 1212-5075.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2020 04:00