Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. NEHYBA, Jan, Libor JUHAŇÁK a Jakub CIGÁN. Effects of Seating Arrangement on Students' Interaction in Group Reflective Practice. JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD., 2023, roč. 91, č. 2, s. 249-277. ISSN 0022-0973. doi:10.1080/00220973.2021.1954865.
 2. BULA, Marek a Jan NEHYBA. Charakteristika a efekt programů na podporu well-beingu ve vzdělávání adolescentů : přehledová studie. Studia Paedagogica. Masaryk University, Faculty of Arts, 2023, roč. 27, č. 3, s. 63-97. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2022-3-3.
 3. 2022

 4. NEHYBA, Jan a Michal ŠTEFÁNIK. Applications of deep language models for reflective writings. EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. UNITED STATES: SPRINGER, 2022, roč. 2023, č. 1, s. 1-39. ISSN 1360-2357. doi:10.1007/s10639-022-11254-7.
 5. NEHYBA, Jan. Chaos osobnostních rozvojů aneb kolik jich je? In Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha. Nadace Pangea, 2022. s. 75-80, 5 s. ISSN 1214-603X.
 6. NEHYBA, Jan. Metaphor, Clean Language and Qualitative Research. In Cairns-Lee, Heather, James Lawley, and Paul Tosey. Clean Language Interviewing: Principles and Applications for Researchers and Practitioners. Bingley: Emerald Group Publishing, 2022. s. 31-43, 240 s. ISBN 978-1-80117-331-5. doi:1108/9781801173308.
 7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jan NEHYBA, Karel PICKA, Petr SVOJANOVSKÝ a Barbora ZAVADILOVÁ. Připravenost studenta učitelství: sebehodnocení v jádrových dovednostech výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0221-3.
 8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jan NEHYBA, Karel PICKA, Petr SVOJANOVSKÝ a Barbora ZAVADILOVÁ. Připravenost studenta učitelství: sebehodnocení v jádrových dovednostech výuky. 1., elektronické vyd. Brno,. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0222-0.
 9. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jan NEHYBA, Karel PICKA, Petr SVOJANOVSKÝ a Barbora ZAVADILOVÁ. Připravenost studenta učitelství: sebehodnocení v jádrových dovednostech výuky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0222-0.
 10. NEHYBA, Jan. Reflexe praxe: od skupinové reflexe k deliberativní praxi. 2022.
 11. MATĚJKA, Pavel, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan NEHYBA, Michal ČEVELÍČEK, Petr SOJKA, Josef ŽIŽKA, Daniel WÁGNER, Radim KARPÍŠEK, Michaela LADMANOVÁ, Štěpánka LOULOVÁ, Alexander POLOK a Martin KARAFIÁT. ShallowPsy - beta verze. 2022.
 12. NĚMEC, Jiří, Lenka GULOVÁ, Hana HORKÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Jan NEHYBA a Radek POSPÍŠIL. Teorie a metodika výchovy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0131-5.
 13. NĚMEC, Jiří, Lenka GULOVÁ, Hana HORKÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Jan NEHYBA a Radek POSPÍŠIL. Teorie a metodika výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISBN 978-80-280-0131-5.
 14. 2021

 15. ŠTEFÁNIK, Michal a Jan NEHYBA. Česko-Anglický reflektivní dataset (CEReD). 2021. doi:11372/LRT-3573.
 16. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-9956-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9957-2021.
 17. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9956-2.
 18. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
 19. KARASOVÁ, Jiřina a Jan NEHYBA. První kroky sociálního a emočního rozvoje v přípravě budoucích učitelů. In Konference Inovace v přípravě budoucích učitelů 2021. 2021.
 20. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Jan NEHYBA. Stories of teachers’ identity: Between personal and professional experience. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 2, s. 113-137. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-2-6.
 21. NEHYBA, Jan. Subjektivně vnímaná spravedlnost u studentů učitelství. In Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9.
 22. 2020

 23. NEHYBA, Jan a James LAWLEY. Clean Language Interviewing as a Second-Person Method in the Science of Consciousness. JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES. EXETER: IMPRINT ACADEMIC, 2020, roč. 27, 1-2, s. 94-119. ISSN 1355-8250.
 24. ŠKARKOVÁ, Lucie, Jan NEHYBA a Kateřina LOJDOVÁ. „Jsem ředitel/ka soukromé alternativní školy“. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 25. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 s. ISBN 978-80-210-9567-0.
 26. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 s. ISBN 978-80-210-9566-3.
 27. 2019

 28. NEHYBA, Jan a Václav VYDRA. Čistý jazyk: systematický způsob uplatňování nevědění v terapii. In TVOŘIVÉ CESTY KE ZMĚNÁM: přístup zaměřený na řešení v pomáhajících profesích. 2019.
 29. UKROP, Martin, Valdemar ŠVÁBENSKÝ a Jan NEHYBA. Reflective Diary for Professional Development of Novice Teachers. In Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE’19). Minneapolis, Minnesota, USA: ACM, 2019. s. 1088-1094. ISBN 978-1-4503-5890-3. doi:10.1145/3287324.3287448.
 30. NEHYBA, Jan. Za hranice komfortní zóny. In GYMNASION: časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Nadační fond Gymnasion, 2019. s. 37-45, 8 s. ISSN 1214-603X.
 31. 2018

 32. NEHYBA, Jan a Marika KROUTILOVÁ. Neuromýty u učitelů na základní škole. In XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018.
 33. NEHYBA, Jan. Šest mýtů o reflexi? Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Prázdninová škola Lipnice-Outward Bound ČR, 2018, roč. 12, č. 1, s. 24-28, 4 s. ISSN 0049-9099.
 34. 2017

 35. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017.
 36. NEHYBA, Jan, Petr SVOJANOVSKÝ a Jakub CIGÁN. Skryté determinanty komunikace ve skupinové reflexi praxe u studentů učitelství. In In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017.
 37. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Some determinants of communication in group reflection of practice. In 18th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 2017.
 38. 2016

 39. JUŘÍK, Vojtěch, Jan NEHYBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kamila VLČKOVÁ, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Jan POSPÍCHAL, Pavel UGWITZ a Jiří CHMELÍK. Embodied Morality : The influence of body on moral judgement. In Sociální procesy a osobnost 2016, 12.-14. 9. 2016, Nový Smokovec. 2016.
 40. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Nové možnosti vedení hloubkového rozhovoru v kvalitativním výzkumu. In Konferencia QAK XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. 1.-2. února 2016. Univerzita Komenského v Bratislave. 2016.
 41. NEHYBA, Jan. Second Person Interview: Psycho-phenomenology, Descriptive Sampling Method and Clean Language Interviewing. In Vyžádaná přednáška pro Psychiatrickou kliniku FN Brno. 2016.
 42. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Radim ŠÍP, Blanka PRAVDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan SLAVÍK, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a James LAWLEY. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, svazek 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 43. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8429-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016.
 44. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 45. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 57-85. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-4.
 46. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience. In Dawn Garbett and Alan Ovens. Enacting self-study as methodology for professional inquiry. Herstmonceux, UK: Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP) community, 2016. s. 249-255. ISBN 978-0-473-35893-8.
 47. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience. In The 11th International Conference on Self-Study of Teacher Education Practices. 2016.
 48. 2015

 49. RABUŠICOVÁ, Milada a Jan NEHYBA. Adult Learning as a Lifelong Concern: Interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, Vol. 20, No. 4, s. 109-122. ISSN 1803-7437.
 50. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Manifestations of Tacit Knowledge in Metaphors of Student Teacher. In PRAGMATISM AND EDUCATION in the Visegrad Countries: History and Vistas. 2015.
 51. SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA, Vlastimil ŠVEC, Blanka PRAVDOVÁ a Jakub LANC. Metaphors in the tacit dimension of student teachers’ subjective theories. In 17th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 13-17 July 2015, University of Auckland, New Zealand. 2015.
 52. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Neočekávané situace ve výuce studentky učitelství. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 53. SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Projevy tacitních znalostí v metaforách studentky učitelství. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 54. ŠKARKOVÁ, Lucie, Petr SVOJANOVSKÝ a Jan NEHYBA. Vzdělávací příležitost pro kultivaci reflektivního myšlení. In AEDUCA 2015. 2015.
 55. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 230 s. ISBN 978-80-210-7961-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015.
 56. 2014

 57. ŠVEC, Vlastimil, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ a Jan NEHYBA. „Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014.
 58. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5.
 59. NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8.
 60. ŠÍP, Radim a Jan NEHYBA. Tacitní znalost, metafora a čistý jazyk. In Koference IGA. 2014.
 61. NEHYBA, Jan. Vtělené modelování jako metoda učení a vyučování. In 22. konference české asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014.
 62. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 111 s. XX. ISBN 978-80-210-7605-1.
 63. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7605-1.
 64. NEHYBA, Jan. Zpětná vazba v práci učitele. 1. vyd. Brno: Josef Trna, 2014. s. 1-8. Školní pedagogika.
 65. 2013

 66. LANC, Jakub a Jan NEHYBA. Čistý jazyk jakožto dialogický přístup? In Horizonty: Kolaborativní a dialogická praxe přístup napříč kontexty. 2013.
 67. NEHYBA, Jan a Jakub LANC. Koncept čistého jazyka v psychoterapii. Psychoterapie. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, roč. 7, č. 2, s. 123-133. ISSN 1802-3983.
 68. NEHYBA, Jan a Jan KOLÁŘ. Proces učení ve skupinových reflexích u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 69. NEHYBA, Jan. The Social Neuroscience of Education. In Studia paedagogica, roč. 18, č. 4, s. 129-134. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 129-134, 5 s. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-8.
 70. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Zkušenostně reflektivní učení v pojetí Akademického centra osobnostního rozvoje. In Konference ZKUŠENOST-REFLEXE-UČENÍ. 2013.
 71. 2012

 72. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. In 6th International Mountain and Outdoor Sports Conference Outdoor activities – from adventure to health. 2012.
 73. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. The Journal of sports medicine and physical fitness. Italy (Torino): International Federation of Sports Medic, 2012, roč. 52, 6, Suppl 1, s. 7-8. ISSN 0022-4707.
 74. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Odraz sociálně kognitivních teorií v činnosti lektorů pracujících se skupinou. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 75. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Proces zkušenostně reflektivního učení v pojetí lektorů osobnostně sociálního rozvoje. 2012.
 76. NEHYBA, Jan. Reflective And Experiential Learning In Personal-Social Development. In The European Conference on Educational Research, Cádiz, 18-21 September 2012. 2012.
 77. NEHYBA, Jan. Tři inspirace od Petera Jarvise. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 37-57. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-1-3.
 78. NEHYBA, Jan. V krajině slov a metafor Josefa Šafaříka. In Konference Setkání v mezidveří kulis a smrti II. 2012.
 79. 2011

 80. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Osobnostně sociální rozvoj - o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 5. - 7. září 2011. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2011. s. 349-355. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-28.
 81. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ a Martin HAK. Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 356-361. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-42.
 82. NEHYBA, Jan. Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2011, roč. 21, č. 3, s. 81–97, 16 s. ISSN 1211-4669.
 83. KOLÁŘ, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ a Jan NEHYBA. Zkušenostně reflektivní učení v přípravě studentů pomáhajících profesí. In Teaching Psychology 2011. 2011.
 84. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In konference Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
 85. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In Bargel, Miroslav; Jarosz, Ewa ; Jůzl, Miloslav. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. s. 141-147. ISBN 978-80-87182-16-1.
 86. 2010

 87. NEHYBA, Jan. Konflikty ve středisku. 1. vyd. Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2010. 2 s. Skauting: dvouměsíčník pro skautskou výchovu. ISSN 1210-9827.
 88. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi. Ikaros [online]. Praha, 2010, roč. 14, č. 9, s. "nestránkováno", 5 s. ISSN 1212-5075.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 08:10