Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. POLEDŇOVÁ, Ivana, Denisa KUCHTOVÁ a Zdenka STRÁNSKÁ. ICT technologies in the education of elementary school pupils in the Czech Republic (Poster). In 8th International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2021, Wroclaw, Poland, October 26-28, 2021, Online Conference; Conference Theme: The digital innovation in information systems, virtual management and their impact on sustainable development in crisis conditions. 2021.
 2. 2019

 3. STRÁNSKÁ, Zdenka a Markéta VEJMĚLKOVÁ. Analýza vztahů mezi self-efficacy, školním prospěchem žáků a jejich postavením ve školní třídě. In Medzinárodná konferencia Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 27. - 28. 11. 2019. 2019.
 4. STRÁNSKÁ, Zdenka a Petra KUBEŠOVÁ. Školní výkonová motivace, tréma a školní prospěch žáků druhého stupně základních škol. In Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2019 "Co opravdu zajímá školní psychology?", Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, pořádaná Asociací školní psychologie, Ústavem pedagogických věd FF MU a Katedrou psychologie PdF MU ve dnech 29. - 30. 8. 2019. 2019.
 5. 2017

 6. STRÁNSKÁ, Zdenka, Ivana POLEDŇOVÁ a Martina KERATOVÁ. Pedagogical Humanism and Creativity in ICT- oriented Elementary Schools. In Kowal Jolanta (Ed.), Kuzio Anna (Ed.), Mäkiö Juho (Ed.), Paliwoda-Pękosz Grażyna (Ed.), Soja Piotr (Ed.), Sonntag Ralph (Ed.). ICTManagement for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies Wrocław, Poland, October 23-24, 2017 Conference title: Innovations for Human Development in Transition Economies Proceedings. Wroclaw (Poland): University of Wroclaw, 2017. s. 424-437. ISBN 978-83-64389-64-1.
 7. 2016

 8. STRÁNSKÁ, Zdenka, Ivana POLEDŇOVÁ a Tereza KOBĚRSKÁ. Forms of Social Conflicts in Schoolchildren as Perceived by the Children’s Teachers. Polish Journal of Applied Psychology. Wrocław: De Gruyter Open, 2016, roč. 14, č. 1, s. 9-24. ISSN 2354-0052. doi:10.1515/pjap-2015-0047.
 9. STRÁNSKÁ, Zdenka. ICTM 2016 International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies. (The member of Scientific and Review Committee). Scientific and Review Committee, 2016.
 10. 2015

 11. STRÁNSKÁ, Zdenka. ICTM 2015 Third International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Socio-economic sciences and challenges of modern technology and planetary communication. (The member of Scientific and Review Committee). Scientific and Review Committee, 2015.
 12. STRÁNSKÁ, Zdenka, Ivana POLEDŇOVÁ a Iveta REBROVÁ. Skipping school in early adolescents in the Czech Republic: Association with problems and conflicts in the family and at school. Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601; Sytuacje konfliktu społecznego. Przyczyny - Sposoby rozwiązywania - Skutki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015, roč. 63, č. 3601, s. 247-261. ISSN 0137-110X.
 13. STRÁNSKÁ, Zdenka, Sláva BRISUDOVÁ, Ivana POLEDŇOVÁ a František BAUMGARTNER. Sociální kompetence studentů učitelství - poznatky z výzkumu českých studentů. In Frankovský, Miroslav; Birknerová, Zuzana (Eds.). Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík. 1. vyd. Prešov: Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2015. s. 200-214. ISBN 978-80-8165-126-7.
 14. STRÁNSKÁ, Zdenka a Eva BRÍDOVÁ. The impact of parenting style on self-esteem and classroom social status in early adolescents. In Kuzio, Anna; Kowal, Jolanta; Wawrzak-Chodaczek, Miroslawa. Communication and Information Technology in Society. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 13-35. ISBN 978-1-4438-7540-0.
 15. 2014

 16. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Hana NIEDOBOVÁ. Achievement motivation of secondary school students in relation to their social position in the class. Problems of Psychology in the 21st Century. Lithuania: Scientia Socialis, 2014, Vol. 8, No.1, s. 61-70. ISSN 2029-8587.
 17. 2013

 18. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Monika ČECHOVÁ. Cyberbullying as a Form of Violence against Teachers in the Czech Republic. In Jolanta Kowal, Narcyz Roztocki and Heinz Roland Weistroffer (Eds.). Proceedings of the Second Internacional Conference on ICT Management for Global Competiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. 1. vyd. Wrocław (Poland): College of Management "Edukacja" (WSZ E), University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev), 2013. s. 130-145. ISBN 978-83-64389-00-9.
 19. STRÁNSKÁ, Zdenka. ICTM 2013 Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. (The member of Scientific and Review Committee). Scientific and Review Committee, 2013.
 20. STRÁNSKÁ, Zdenka, Ivana POLEDŇOVÁ a Martina DRŠKOVÁ. Importance of E-learning in University Students. In Kowal, Jolanta; Roztocki, Narcyz; Weistroffer, Heinz Roland. Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies; Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. 1. vyd. Wrocław (Poland): College of Management "Edukacja" (WSZ E), University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev), 2013. s. 146-164. ISBN 978-83-64389-00-9.
 21. STRÁNSKÁ, Zdenka, Kateřina HOUROVÁ a Ivana POLEDŇOVÁ. Masmedia a agresywność dzieci. In Borecka-Biernat, D. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania. Warszawa: Difin, 2013. s. 166-182. ISBN 978-83-7641-831-5.
 22. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Utváření pracovní identity osob se zdravotním postižením v období přechodu do dospělosti. 2013.
 23. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Utváření pracovní identity osob se zdravotním postižením v období přechodu do dospělosti. In Bargel, M., jr., Janigová, E., Jarosz, E., Jůzl, M. (eds.). Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2013. s. 1245-1246. ISBN 978-80-87182-43-7.
 24. 2012

 25. STRÁNSKÁ, Zdenka a Hana FOREJTNÍKOVÁ. Interkulturní rozdíly ve stylech učení (styly učení romských a neromských žáků). Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 45-64. ISSN 1805-6393.
 26. STRÁNSKÁ, Zdenka a Eva BRÍDOVÁ. The Impact of Parenting Style on Self-Esteem and Classroom Social Status in Early Adolescents. In International Conference on Communication in Management, Education and Play - CMEP 2012, St. Marienthal, Ostritz, 9-10 September 2012. 2012.
 27. STRÁNSKÁ, Zdenka. Úroveň tvořivosti a preference stylů učení u gymnaziálních studentů. In Heretik, Anton; Rošková Eva. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave PSYCHOLOGICA XLI. 1. vyd. Bratislava: STIMUL FiF UK, 2012. s. 869-883. ISBN 978-80-8127-057-4.
 28. 2011

 29. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Individuální a sociální podmíněnost přechodu do dospělosti. In Eds.: M. Bargel, E. Jarosz, M. Jůzl. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. CD-ROM. 2011. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2011. s. 236-238. ISBN 978-80-87182-16-1.
 30. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Individuální a sociální podmíněnost přechodu do dospělosti. 3. mezinárodní konference Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Brno, Hlavní pořadatel: Institut mezioborových studií Brno. 5.-6. 5.2011., 2011.
 31. STRÁNSKÁ, Zdenka. Úroveň tvořivosti a preference stylů učení u gymnaziálních studentů. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III. Medzinárodná konferencia, 23.-24. 11. 2011, Univerzita Komenského, Bratislava. Kniha abstraktov, Vyd. Katedra psychológie, FiF UK v Bratislave, 2011, s. 65. 2011. ISBN 978-80-8127-034-5.
 32. 2010

 33. STRÁNSKÁ, Zdenka. Individuální preference při učení úzkostných žáků. In Démuthová, S. (Ed.): Kondášove dni 2009. Zborník príspevkov. 1. vyd. Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 110-122. ISBN 978-80-8105-115-9.
 34. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti a limity sociometrické analýzy sociálních vztahů v třídních kolektivech. In Čechová, D. Psychologica XL, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: STIMUL FiF UK, 2010. s. 617-624. ISBN 978-80-89236-93-0.
 35. STRÁNSKÁ, Zdenka a Petr KLUSKA. Názory žáků a studentů na správné zkoušení a hodnocení ve škole. In Medzinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni s témou "Zdravá škola" pořádaná Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s AŠP SR A ČR a Krajským školským úradom v Banskej Bystrici ve dnech 11.-12.11. 2010. 2010.
 36. JURKOVÁ, Kristýna a Zdenka STRÁNSKÁ. Osobnostní a sociometrické charakteristiky účastníků šikany. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2010, roč. 45, č. 2, s. 137-154. ISSN 0555-5574.
 37. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Šedesát let výuky psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. In Démuthová, S. (Ed.): Kondášove dni 2009. Zborník príspevkov. 1. vyd. Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 123-127. ISBN 978-80-8105-115-9.
 38. 2009

 39. STRÁNSKÁ, Zdenka. Individuální preference při učení úzkostných žáků. In Kondášove dni 2009. Zborník abstraktov z medzinárodnej konferecie (Ed. S. Démuthová), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2009 (s. 16). 2009. ISBN 978-80-8105-114-2.
 40. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti a limity sociometrické analýzy sociálních vztahů v třídních kolektivech. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. Medzinárodná konferencia, 26. - 27. 11. 2009, UK Bratislava. Kniha abstraktov. Bratislava: STIMUL, 2009, s. 64-65. 2009. ISBN 978-80-89236-69-5.
 41. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Problémy v sociální adaptaci dětí s dyslexií. In Sociální pedagogika ve střední Evropě, současný stav a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2009. s. 489-494. ISBN 978-80-87182-08-6.
 42. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Tereza KMĚTÍKOVÁ. Sebepojetí dětí se specifickými poruchami učení. In Poledňová, I. (Ed.), Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy. 1. vyd. Brno: Muni press, 2009. s. 79-94. ISBN 978-80-210-5085-3.
 43. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Šedesát let výuky psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. In Kondášove dni 2009. Zborník abstraktov z medzinárodnej konferecie (Ed. S. Démuthová), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2009 (s. 17). 2009. ISBN 978-80-8105-114-2.
 44. STRÁNSKÁ, Zdenka. The relationship between anxiety and learning styles. In Rozwój czlowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych. XVIII Ogólnopolska konferencja psychologii rozwojowej. Program i streszczenia. Instytut Psychologii Uniwersitetu Wroclawskiego, Wroclaw 2009 (Sesja plakatowa 5 Edukacja i adaptacja, s. 122). 2009.
 45. STRÁNSKÁ, Zdenka a Lucie TROJANOVÁ. Vztah mezi tvořivostí pubescentů a některými faktory rodinného prostředí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2009, roč. 44, č. 2, s. 99-118. ISSN 0555-5574.
 46. 2008

 47. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia. In Svatoš, T., Doležalová, J. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. září 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 383-390. ISBN 978-80-7041-287-9.
 48. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia. In Vrabcová, D., Svatoš, T. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. 9. 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008 (s. 24). 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
 49. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils' development. In Řehulka, E. et al. School and Health 21, 3/2008 Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-30. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 50. STRÁNSKÁ, Zdenka. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005-2007. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, LVI, P 12, s. 5-38. ISSN 1211-3522.
 51. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Projective diagnostics of achievement motivation - possibilities and limitations. In Personality in the context of cognition, emotionality and motivation. Psychologica XXXIX. Bratislava: Stimul FiF UK, 2008. 10 s. ISBN 978-80-89236-45-9.
 52. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Výuka magisterské psychologie dnes (včera, zítra). In XXVI. Psychologické dny 2008: Já & my a oni, Olomouc. 2008.
 53. 2007

 54. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Adekvátní motivace k učení - předpoklad rozvoje zdravé osobnosti žáků. 2007.
 55. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, České Budějovice, 12. 9.-14. 9. 2007 (CD-ROM). 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 50-56. ISBN 978-80-7040-991-6.
 56. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy. In Jandová, R. (Ed.): Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník anotací XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. České Budějovice: JU, 2007 (s. 81). 2007. ISBN 978-80-7040-987-9.
 57. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Projektivní diagnostika výkonové motivace - možnosti a omezení. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava: Stimul, 2007. s. 57-67, 10 s. ISBN 978-80-89-236-29-9.
 58. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Projektivní diagnostika výkonové motivace - možnosti a omezení. In Mezinárodní konference Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií pořádaná Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ve spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie SAV a Universidad Computense v Madride. 2007. ISBN 978-80-89-236-29-9.
 59. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Sociální vztahy jako ústřední kategorie věd o člověku. In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. Recenzovaný sborník příspěvků z odborného semináře. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2007. s. 52-59. ISBN 978-80-902936-9-4.
 60. 2006

 61. STRÁNSKÁ, Zdenka. Issues of learning styles and academic achievement at pupils prone to test-anxiety and test-anxious pupils. In Psychology & Health (Norman, P. (Ed.)). Abstracts Book. 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society: Social Change and New Challenges for Health Psychology. Routledge Taylor & Francis Group, Volume 21, Supplem. 1, p. 146. 2006. ISSN 0887-0446.
 62. STRÁNSKÁ, Zdenka. K problematice významu motivace žáků k učení. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. Recenzovaný sborník příspěvků z odborného semináře. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2006. s. 173-182. ISBN 80-902936-8-9.
 63. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006 [CD-ROM]. 1. vyd. Plzeň: ZČU v Plzni, 2006. s. 23-30, 7 s. ISBN 80-7043-483-X.
 64. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol. In Kocurová, M. (Ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 33-33. ISBN 80-7043-483-X.
 65. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Social adaptation of children in the school environment: The problems and disturbances. In Psychology & Health (Norman, P. (Ed.)). Abstracts Book. 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society: Social Change and New Challenges for Health Psychology. Routledge Taylor & Francis Group, Volume 21, Supplem. 1, p. 123. 2006. ISSN 0887-0446.
 66. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Social adaptation of children in the school environment: The problems and disturbances. In 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society: "Social Change and New Challenges for Health Psychology", 30 August-2 September 2006, Warsaw University, Warsaw, Poland. 2006.
 67. 2005

 68. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Intellective Skills and School Successfulness of Primary and Secondary School Pupils. In Řehulka Evžen et al. a Řehulka Evžen et al. School and Health 21 (1) - Volume 2 (Škola a zdraví 21 (1) - 2. díl) Evžen Řehulka (Ed.). 1. vyd. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2005. s. 845-861. ISBN 978-80-7315-119-5.
 69. STRÁNSKÁ, Zdenka. K problematice učebního stylu dětí školního věku na tradičních a daltonských školách. In Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (Eds.). Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004. 1. vyd. Olomouc: FF UP v Olomouci ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2005. s. 28. ISBN 80-244-1059-1.
 70. STRÁNSKÁ, Zdenka. Learning styles and anxiety. In Abstracts. 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Halle (Saale), Germany: Stress and Anxiety Research Society (STAR), 2005, p. 89. 2005.
 71. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Maladaptace dětí v prostředí základních škol. In Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (Eds.). Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 29. ISBN 80-244-1059-1.
 72. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Prediktory syndromu vyhoření u učitelů. In Vašťáková, J. (Ed.): Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník z XIII. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky s celoškolskou působností PedF UP v Olomouci a ČAPV ve dnech 13. a 14. 9. 2005. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 283-285. ISBN 80-244-1079-6.
 73. STRÁNSKÁ, Zdenka a Mojmír SVOBODA. Přehled o činnosti Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2003-2004. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 9. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 5-29. ISBN 80-210-3717-2.
 74. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils psychological stress and optimal school adaptation factors. In Abstracts. 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Halle (Saale), Germany: Stress and Anxiety Research Society (STAR), 2005, p. 82. 2005.
 75. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Self-Perception of School Successfulness among Children with Specific Learning Disorders. In Řehulka, E. (Ed.): School and Health 21 (1) - Volume 2 (Škola a zdraví 21 (1) - 2. díl). 1. vyd. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2005. s. 897-917. ISBN 978-80-7315-119-5.
 76. 2004

 77. STRÁNSKÁ, Zdenka. Analýza motivace žáků k učení. 2004. 157 s.
 78. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils Optimal School Adaptation Factors. In Řehulka Evžen et al. a Řehulka Evžen et al. Teachers and Health 6. Evžen Řehulka (Ed.). 1. vyd. Brno: Paido a Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 429-438. ISBN 978-80-7315-093-8.
 79. 2003

 80. STRÁNSKÁ, Zdenka a Mojmír SVOBODA. Činnost Psychologického ústavu Filozozické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 7. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 5-18. ISBN 80-210-3130-1.
 81. STRÁNSKÁ, Zdenka. Motivace adeptů učitelství k volbě učitelské profese (poster). In Zborník príspevkov "Psychologické dni" Trenčín, 17.- 19.9. 2003: Práca a jej kontexty, Ed.: Ivan Sarmány Schuller. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2003. s. 414-422. ISBN 80-88982-75-8.
 82. HAJNÁ, Věra a Zdenka STRÁNSKÁ. Souvislosti mezi způsobem výchovy v rodině a sebehodnocením mladých dospělých. In Svoboda, M., Humpolíček, P., Humpolíčková, J. (Eds.). Sociální procesy a osobnost 2003. Sborník příspěvků 6. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost 2003 (11.-12. září 2003, Pavlov) [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 113-119. ISBN 80-86633-09-8.
 83. HAJNÁ, Věra a Zdenka STRÁNSKÁ. Souvislosti mezi způsobem výchovy v rodině a sebehodnocením mladých dospělých. In Book of abstracts: 6. ročník konference Sociální procesy a osobnost 2003 [CD-ROM]. 2003. ISBN 80-86633-09-8.
 84. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Hana VÍZDALOVÁ. Školní úspěšnost - některé souvislosti s dětskou úzkostí. In Zborník príspevkov "Psychologické dni" Trenčín, 17. - 19. 9. 2003: Práca a jej kontexty Ed.: Ivan Sarmány Schuller. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2003. s. 368-373. ISBN 80-88982-75-8.
 85. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Hana VÍZDALOVÁ. Školní úspěšnost a intelektové schopnosti žáků základních škol (poster). 10. sem. Novinky v ped. a školní psych.: Asociace školní psychologie ČR a SR - Lingua - Informační a vzdělávací centrum Zlín, 2003.
 86. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Úzkost jako indikátor psychické zátěže školních dětí. In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Ed. Daniel Heller, Irena Sobotková, Jaroslav Šturma. 1. vyd. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a Katedrou psychologie FF UP v Olomouci, 2003. s. 286-291. ISBN 80-86174-05-0.
 87. POLEDŇOVÁ, Ivana, Hana VÍZDALOVÁ, Zdenka STRÁNSKÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Vzorce maladaptivního sociálního chování současné mládeže. In Mareš, P., Potočný, T. (Eds.). Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15.-17. října 2003 FSS MU v Brně. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 251-263. sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
 88. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ, Hana VÍZDALOVÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: 11. výroční mezinárodní konference ČAPV: Sborník referátů [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-6. ISBN 80-7315-046-8.
 89. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ, Hana VÍZDALOVÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání (anotace). In Sborník anotací příspěvků účastníků 11. konference České asociace pedagogického výzkumu: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. s. 49. ISBN 80-7315-046-8.
 90. 2002

 91. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 5-13. ISBN 80-210-2832-7.
 92. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. K problematice úzkosti u dětí školního věku. In Blatný, M., Svoboda, M., Ruisel, I., Výrost, J. (Eds.). Sociální procesy a osobnost. 1. vyd. Tišnov: Psychologický ústav AV Brno, Sdružení SCAN Tišnov, 2002. s. 74-76. ISBN 80-86620-04-2.
 93. STRÁNSKÁ, Zdenka a Helena SKŘIVÁNKOVÁ. Motivace žáků k učení a jejich sociální pozice ve školní třídě (poster). In Plaňava, I., Pilát, M. (Eds.). Děti, mládež a rodiny v období transformace. Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 19.-21.9. 2002 FSS MU Brno. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 234-240. ISBN 80-86598-36-5.
 94. STRÁNSKÁ, Zdenka. Styly učení a temperament. In Svatoš, T., Mareš, J. (Eds.). Sborník příspěvků z 9. česko-slovenského semináře Novinky v pedagogické a školní psychologii 2001. 1. vyd. Zlín: Asociace školní psychologie ČR a SR, Lingua - Informační a vzdělávací centrum Zlín, 2002. s. 79-86. ISBN 80-238-8161-2.
 95. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Úzkost jako indikátor psychické zátěže školních dětí. 1. vyd. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a katedrou psychologie FF UP v Olomouci, 2002. Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". ISBN 80-86174-05-0.
 96. 2001

 97. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. K některým souvislostem mezi stylem výchovy v rodině a vybranými aspekty sebehodnocení. In Schuller, I.S. (Ed.). Zborník príspevkov Psychológia pre bezpečný svet , "Psychologické dni" Trenčín 10. - 12.9. 2001. 1. vyd. Bratislava: STIMUL, 2001. s. 82-85. ISBN 80-88982-53-7.
 98. STRÁNSKÁ, Zdenka a Helena BLAŽKOVÁ. Motivace žáků k učení. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 7-25. ISBN 80-210-2588-3.
 99. STRÁNSKÁ, Zdenka a Soňa PANČOCHOVÁ. Úzkost a strach ve škole. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 149-161. ISBN 80-210-2516-6.
 100. 2000

 101. STRÁNSKÁ, Zdenka. Motivace k učení se cizím jazykům. In Pedagogický výzkum v ČR. Sborník příspěvků z 8. celostátní konference ČAPV u příležitosti 10. výročí vzniku Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. s. 372-381. ISBN 80-7083-468-4.
 102. 1998

 103. STRÁNSKÁ, Zdenka, Ivana KOPLÍKOVÁ, Anna SPÁČILOVÁ a Alena STŘELCOVÁ. Funkce tvořivosti v chování a školním výkonu adolescenta. In Sborník příspěvků z konference konané k 50.výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14.11.1996: Cesty k tvořivé škole. Rudolf Šrámek, Ivan Němec (Eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 61-64. ISBN 80-210-1938-7.
 104. STRÁNSKÁ, Zdenka, Ivana POLEDŇOVÁ a Zuzana STEHNOVÁ. Některé osobnostní charakteristiky uchazečů o studium psychologie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 63-72. ISBN 80-210-2020-2.
 105. 1997

 106. STRÁNSKÁ, Zdenka. Nuda ve škole. In Sborník referátů z 5. konference ČAPV konané 30.6.-1.7.1997 v Plzni: Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí. 1. vyd. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997. s. 16-18. ISBN 80-7043-216-0.
 107. 1996

 108. STRÁNSKÁ, Zdenka. Motivace volby učitelského povolání. In Sborník referátů ze 4. konference ČAPV konané 3.-4.7. 1996 v Olomouci: Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy. 1. vyd. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996. s. 147-153. ISBN 80-902250-6-3.
 109. 1995

 110. STRÁNSKÁ, Zdenka. Test koncentrace pozornosti KVT, T-58. Bratislava, Brno: Psychodiagnostika a.s. , Psychodiagnostika s.r.o., 1995. 33 s. Psychologie.
 111. 1993

 112. STRÁNSKÁ, Zdenka. Psychologické úvahy o estetickém vědomí. 1993. 143 s.
 113. STRÁNSKÁ, Zdenka. Psychologické úvahy o estetickém vnímání, prožívání a poznávání sochařského umění. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1993. s. 123-132. Řada pedagogicko-psychologická I 27, XLII. ISBN 80-210-0890-3.
 114. STRÁNSKÁ, Zdenka a REC. Tatenko, V.A. - Titarenko, T.M.: Ranňaja profilaktika otkloňajuščegosja poveděnija učaščichsja. Kijev: Raďanska škola, 1989, 128 s. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1993. s. 146-148. Řada pedagogicko-psychologická I 27, XLII. ISBN 80-210-0890-3.
 115. STRÁNSKÁ, Zdenka a REC. Tepperwein, K.: Umenie láhko sa učiť. Šamorín: Fontana Kiadó s.r.o., 1992, 171 s. (orig. Tepperwein, K.: Die. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1993. s. 145-146. Řada pedagogicko-psychologická I 27, XLII. ISBN 80-210-0890-3.
 116. 1991

 117. STRÁNSKÁ, Zdenka a REC. Drejkurs, R. - Zolc, V.: Ščasťje vašego rebjonka. Moskva: Progress, 1986, 240 s. (orig. Dreikurs, R. - Solts, V.: Happy children a challenge to parents. Collins/Fontana, 1983. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1991. s. 95-97. Řada pedagogicko-psychologická I 25, XXXIX-XL. ISBN 80-210-0316-2.
 118. STRÁNSKÁ, Zdenka a rec. Chofman, I.: Aktivnaja pamjať. Moskva: Progress, 1986, 312 s. (orig. Hoffmann, J.: Das Aktive Gedachtnis. Berlin, 1982). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1991. s. 92-94. Řada pedagogicko-psychologická I 25, XXXIX-XL. ISBN 80-210-0316-2.
 119. STRÁNSKÁ, Zdenka a REC. Miškin, M. - Eppenceller, T.: Anatomija pamjati. V mire nauki, V, 1987, No 8, s. 30-41. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1991. s. 98-102. Řada pedagogicko-psychologická I 25, XXXIX-XL. ISBN 80-210-0316-2.
 120. 1987

 121. STRÁNSKÁ, Zdenka. Estetické vědomí. In Kuric, J. a kol. : Psychologie umění. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1987. s. 34-47. 1334.
 122. STRÁNSKÁ, Zdenka. Psychologické aspekty komunikace trojrozměrným uměním. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1987. s. 135-142. Řada pedagogicko-psychologická I 23, XXXVI.
 123. GAZDA, Jiří a Zdenka STRÁNSKÁ. Ruská textová cvičebnice pro posluchače psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 182 s. 1111-5223.
 124. 1984

 125. STRÁNSKÁ, Zdenka. Ruské ekvivalenty některých českých lexikálních prostředků vyjadřujících postoj mluvčího [Stránská, 1984]. Edited by Stanislav Žaža. 1984. 115 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2022 07:44