Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠVAŘÍČEK, Roman. Diskuse ve třídě. In Kurz Kritického myšlení pro učitele. Zvaná přednáška v rámci ročního vzdělávacího programu pro učitele středních škol. 2021.
 2. ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvantifikace dat v kvalitativním výzkumu. In Konference "Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury". 2021.
 3. ŠVAŘÍČEK, Roman a Hana VOŇKOVÁ. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: MSD Brno, 2021. s. 1-512. ISBN 978-80-7392-367-9.
 4. ŠVAŘÍČEK, Roman. Students’ Participation and Equality of Treatment in Classroom Discourse. In ATEE Annual Conference 2021: (RE)IMAGINING & REMAKING TEACHER EDUCATION. 2021.
 5. 2020

 6. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Dialogické vyučování. Workshop profesního vzdělávání učitelů. In Letní škola základních škol Heuréka. 2020.
 7. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible. Heidelberg: Springer, 2020. 184 s. Understanding Teaching-Learning Practice. ISBN 978-981-15-9242-3. doi:10.1007/978-981-15-9243-0.
 8. BROM, Cyril, Jiří LUKAVSKÝ, David GREGER, Tereza HANNEMANN, Jana STRAKOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Mandatory Home Education During the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders' Parents. Frontiers in Education. 2020, July 2020, č. 5, s. 1-8. ISSN 2504-284X. doi:10.3389/feduc.2020.00103.
 9. ŠVAŘÍČEK, Roman, Jana STRAKOVÁ, Cyril BROM, David GREGER, Tereza HANNEMANN a Jiří LUKAVSKÝ. Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 3, s. 9-41. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-3-1.
 10. 2019

 11. ŠVAŘÍČEK, Roman. Argumentace ve výuce : Případová studie role učitele v utváření epistemického klimatu při diskusi bohaté na argumenty. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.–13. 9. 2019, Liberec. 2019.
 12. ŠVAŘÍČEK, Roman. Assessment of the quality of arguments in classroom discourse : An attempt at applying philosophical analysis to a qualitative analysis of student arguments in classroom discourse. In Symposium on Better Learning through Argumentation, 11.2.2019, Brno. 2019.
 13. ŠVAŘÍČEK, Roman. Dialogicity and non-verbal communication. In Vyžádáná přednáška na Department of Teacher Education, UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, 15.10.2019. 2019.
 14. ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin MAJCÍK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Anna DREXLEROVÁ, Jakub KYCHLER a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction. Elsevier, 2019, roč. 63, October, s. 1-10. ISSN 0959-4752. doi:10.1016/j.learninstruc.2019.101217.
 15. SEDEN, Kinlay a Roman ŠVAŘÍČEK. English as a Foreign Language (EFL) Teachers’ Perceptions of Fair Assessment. Neveléstudomány. Budapest: Etvos Lorand University, 2019, roč. 2019, Education Sciences Journal, s. 20-30. ISSN 2063-9546. doi:10.21549/NTNY.25.2019.1.2.
 16. ŠVAŘÍČEK, Roman. Etika a výzkum v sociálních vědách. In Seminář o etice ve výzkumu pro členy etických komisí, 4.4.2019, Praha. 2019.
 17. ŠVAŘÍČEK, Roman. Indicators and principles of dialogic teaching. In Vyžádáná přednáška na Department of Teacher Education, UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ. 2019.
 18. ŠVAŘÍČEK, Roman. The Role of the Teacher in Supporting Students’ Epistemic Thinking in Dialogic Argumentation. A Case Study. Studia paedagogica. 2019, roč. 24, č. 4, s. 143-171. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-4-7.
 19. VLČKOVÁ, Kateřina, Jana STRAKOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Cyril BROM. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o tom, jak napsat úspěšný projekt GA ČR. In XXVII. konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. 2019.
 20. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. Brno: Muni press, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 21. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. ISBN 978-80-210-9529-8.
 22. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 23. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. What does the silence mean? Student non participation in classroom discourse – reasons and effects. In EARLI Conference, 12. - 16.08.2019, Aachen. 2019.
 24. 2018

 25. ŠVAŘÍČEK, Roman, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Petr SUCHÁČEK. Beginning University Teachers and Their Approaches to Teaching and Professional Self-Perception. In Teaching for Learning. University Perspective. Conference in Tartu, Estonia 23 – 25 January, 2018. 2018.
 26. SEDEN, Kinley a Roman ŠVAŘÍČEK. English as a Foreign Language Teachers’ Perception of Effective Feedback. Journal of the International Society for Teacher Education. 2018, roč. 22, č. 2, s. 36-46. ISSN 1029-5968.
 27. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. How to use qualitative research to solve the mysteries of quantitative research. Mixed methods research of classroom discourse. In EERA Summer School 2018. Qualitative and Mixed Methods Research Designs. From designing to publishing, 9 - 13 July 2018, Brno. 2018.
 28. SMITH, Kari, Roman ŠVAŘÍČEK a Milan POL. O překračování hranice známého v doktorském studiu zaměřeném na učitelské vzdělávání: rozhovor s Kari Smith. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 165-174. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-3-8.
 29. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. On the Relationship between Student Participation in Classroom Discourse and Student Achievement. In EARLI SIG 26 - Argumentation, Dialogue and Reasoning, 9th - 12th of October, 2018, Israel. 2018.
 30. ŠVAŘÍČEK, Roman. Research Ethics in Education : Ethical naivety, sensitivity and practice. In EERA Summer School 2018. Qualitative and Mixed Methods Research Designs. From designing to publishing, 9 – 13 July 2018, Brno. 2018.
 31. ŠVAŘÍČEK, Roman. Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning. 61st World Assembly ICET 2017. Yearbook of Teacher Education. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9103-0.
 32. SEDEN, Kinley a Roman ŠVAŘÍČEK. Teacher Subjectivity Regarding Assessment: Exploring English as a Foreign Language Teachers’ Conceptions of Assessment Theories that Influence Student Learning. Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, roč. 8, č. 3, s. 119-139. ISSN 1855-9719. doi:10.26529/cepsj.500.
 33. VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Roman ŠVAŘÍČEK, Ingrid ČEJKOVÁ a Petr SUCHÁČEK. Teaching University Teachers to Teach Better: Program, Prospects and Challenges. In Towards Better University Teaching. 2018.
 34. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. To speak or not to speak? Student participation patterns in classroom discourse. In Lecture: To speak or not to speak? Student participation patterns in classroom discourse. 2018.
 35. 2017

 36. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří CHMELÍK. EduCoM 1.0. Mobilní aplikace pro sběr dat o výukové komunikaci. 2017.
 37. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak fungují etické komise? Etické dimenze pedagogického výzkumu. In Odborný seminář na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK v Praze. 2017.
 38. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 39. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Kolektivita a účelnost v dialogickém vyučování. In XXV. Konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
 40. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. On the path to dialogic teaching: Learnings from action research. In EARLI 2017. 2017.
 41. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 247-278. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.768.
 42. ŠVAŘÍČEK, Roman. Re-thinking Teacher Professional Education : Using Research Findings for Better Learning. 61st World Assembly. ICET 2017. 2017.
 43. ŠVAŘÍČEK, Roman. Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning. 61st World Assembly ICET 2017. Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 46 s. ISBN 978-80-210-8612-8.
 44. ŠVAŘÍČEK, Roman. Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning. 61st World Assembly ICET 2017. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 46 s. ISBN 978-80-210-8611-1.
 45. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Teachers’ Emotions in Teacher Development: Do They Matter? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 4, s. 77-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-4-5.
 46. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. The Relationship between Indicators and Principles in Dialogic Teaching. In AERA 2017, 27. 4.-1. 5. 2017. 2017.
 47. 2016

 48. ŠVAŘÍČEK, Roman. Analýza videosekvencí a reflektivních rozhovorů jako nástroj ve výzkumu výchovně vzdělávacího procesu. In Faktory rozvoja prosociálneho správania v školskom prostredí. Vědecké kolokvium. 10. 11. 2016 Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických studií. 2016.
 49. ŠVAŘÍČEK, Roman. Conceptual and Practical Tools in Teacher Development Programme. In Symposium Closing the Gap across International Contexts. International Council on Education for Teaching (ICET), 60th ICET World Assembly. The University of the West Indies Kingston, Jamaica, 18.-21. 6. 2016. 2016.
 50. ŠVAŘÍČEK, Roman. Editorial. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 4, s. 5-12. ISSN 1803-7437.
 51. ŠVAŘÍČEK, Roman. Improving Teacher Feedback In Dialogic Education. In International Council on Education for Teaching (ICET), 60th ICET World Assembly. The University of the West Indies Kingston, Jamaica, 18.-21.6.2016. 2016. 2016.
 52. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 53. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 54. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak se učitelé učí? Role videonahrávky v procesu změny. In Konference ČAPV 2016, Fakulta pedagogická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 14.-16. 9. 2016. 2016.
 55. ŠVAŘÍČEK, Roman a Ingrid ČEJKOVÁ. Metaforický svět učení. In Strouhal, Martin; Štech, Stanislav. Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Vydání první. Praha: Karolinum, 2016. s. 124-145. ISBN 978-80-246-3558-3.
 56. ŠVAŘÍČEK, Roman. Od deskripce k akci. Akční výzkum výukové komunikace. In Zvaná přednáška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 3. 3. 2016. 2016.
 57. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-2.
 58. ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education. Oxford: Pergamon Press, 2016, roč. 57, July, s. 14-25. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2016.03.005.
 59. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Teacher Professional Development as a Path to Dialogic Teaching. In International Council on Education for Teaching (ICET), 60th ICET World Assembly. The University of the West Indies Kingston, Jamaica, 18.-21.6.2016. 2016. 2016.
 60. ŠVAŘÍČEK, Roman. Video as the Mediator of a Teacher-Researcher Relationship in Action Research: Improving Teacher Feedback in Dialogical Education. In Assunçāo Flores, Maria; Al Barwani, Thuwayba. Redefining Teacher Education for the Post-2015 Era. Global Challenges and Best Practices. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 233-254. Teacher. ISBN 978-1-63484-495-6.
 61. 2015

 62. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. In International Council on Education for Teaching (ICET), 59th World Assembly, Challenging disparities in education, Naruto University of Education, 19.-22. 6. 2015, Tokushima, Japan. 2015.
 63. WALL, Kate, Roman ŠVAŘÍČEK a Klára ŠEĎOVÁ. Akční výzkum je věcí profesní odvahy: Rozhovor s Kate Wall. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 127–133. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-7.
 64. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum: Učitel a žáci v dialogickém vyučování. In Týden humanitních věd na FF MU. 2015.
 65. ŠVAŘÍČEK, Roman. Analýza dat v kvalitativním výzkumu. Workshop. In Zvaná přednáška pro Fakultu veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, 30. 11. 2015, Opava. 2015.
 66. ŠVAŘÍČEK, Roman. Building a New Center at a Large University. In Symposium Faculty Development Centers: Confronting the disparities in the quality of classroom practice globally at International Council for Education for Teaching Conference, Naruto, Japan. 2015. 2015.
 67. ŠVAŘÍČEK, Roman, Otherine NEISLER, James O’MEARA a Mairette NEWMAN. Faculty Development Centers : Confronting the disparities in the quality of classroom practice globally. 2015.
 68. ŠVAŘÍČEK, Roman. Chybějící metafora. In Konference VZDĚLÁNÍ A DNEŠEK. Konference k 50. výročí úmrtí prof. Otokara Chlupa Katedra pedagogiky FF UK. 2015.
 69. ŠVAŘÍČEK, Roman. Principy a zásady kvalitativního výzkumu Aneb od plánu výzkumu k analýze dat. In Zvaná přednáška pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, 1. 12. 2015, Opava. 2015.
 70. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Sympozium : Akční výzkum výukové komunikace. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 71. ŠVAŘÍČEK, Roman. Základy analýzy dat v kvalitativním výzkumu. In Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. 2015.
 72. 2014

 73. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Analýza kvalitativních dat. In Pedagogická fakulta MU, Brno. 2014.
 74. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Analýza kvalitativních dat: jádrová tvrzení, datové fragmenty a interpretace. In Pedagogická fakulta MU, Brno. 2014.
 75. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 125-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-1-7.
 76. ŠVAŘÍČEK, Roman. Improving Teacher Feedback During Action Research Projects. In Symposium on dialogic teaching, Brno, 13. 10. 2014. 2014.
 77. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Od plánu kvalitativního výzkumu k analýze dat. In Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem, 27. 2. - 28. 2. 2014. 2014.
 78. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 9-43. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-2.
 79. ŠVAŘÍČEK, Roman. Proměna učitelské zpětné vazby vlivem participativního akčního výzkumu. In Konference ČAPV 2014 v Olomouci. 2014.
 80. TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6.
 81. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction. 2014, roč. 3, č. 4, s. 274-285. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2014.04.001.
 82. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Troubles with Dialogic Teaching. How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. 2014.
 83. ŠVAŘÍČEK, Roman. Verbal and Visual Strategies of Teachers' Work on Identity. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 38, s. 141-151. ISSN 1732-6729.
 84. ŠVAŘÍČEK, Roman. Výzkum výukové komunikace. In Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 02 12 2014. 2014.
 85. ŠVAŘÍČEK, Roman. Za obecnou pedagogiku "méně obecnější"! Obsahová analýza učebnic obecné pedagogiky. In Základní diskurzy obecné pedagogiky v současném pedagogickém myšlení, odborné literatuře, teorii a praxi. 2014.
 86. 2013

 87. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum výukové komunikace. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 88. ŠVAŘÍČEK, Roman. Dialogic Teaching: How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In ICET 57th World Assembly: Innovations and Trends in Education, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), Nonthaburi, Thailand, 25-28 June 2013. 2013.
 89. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478.
 90. ŠVAŘÍČEK, Roman. Konec pedagogiky: kritický esej. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 55-72. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-4.
 91. NOVOTNÝ, Petr a Roman ŠVAŘÍČEK. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky: rozhovor s Lejfem Moosem. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 97-104. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-1-6.
 92. ŠVAŘÍČEK, Roman a Milan POL. O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-9. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-1.
 93. ŠVAŘÍČEK, Roman. Sedm pravidel kognitivně náročné výuky. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, č. 1, s. 11-17. ISSN 0323-0449.
 94. ŠVAŘÍČEK, Roman. Teorie a principy kvalitativního výzkumu. In Seminář kvalitativního výzkumu. 2013.
 95. ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vizuální akty ve výukové komunikaci. Pedagogická orientace. Brno, 2013, roč. 23, č. 1, s. 48-71. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-1-48.
 96. 2012

 97. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. Springer Netherlands, 2012, roč. 24, č. 3, s. 239-261. ISSN 1874-8597. doi:10.1007/s11092-012-9144-8.
 98. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7.
 99. ŠVAŘÍČEK, Roman. Konec pedagogiky. In Kam se ubírá teorie výchovy? Trendy a perspektivy rozvoje oboru, Praha. 2012.
 100. ŠVAŘÍČEK, Roman. Narrative and Social Construction of Expert Teacher Professional Identity. In Lecture at Department of Education, Aarhus University, Copenhagen. 2012.
 101. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Jiří ZOUNEK. Proč a jak zkoumat výukovou komunikaci. In ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. s. 19-39, 20 s. ISBN 978-80-262-0085-7.
 102. ŠVAŘÍČEK, Roman. The Structure of Teacher’s Nonverbal Communication in a Classroom. In Lecture at Department of Education, Aarhus University, Copenhagen. 2012.
 103. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. The Visual in Educational Communication. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 104. ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vizualita ve výukové komunikaci. In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 105. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zapomenuté hodnoty a sny ve výchově : rozhovor s Christophem Wulfem. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 109-116. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-7.
 106. 2011

 107. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika. 2011, roč. 61, č. 1, s. 13-34, 21 s. ISSN 0031-3815.
 108. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Editorial. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 1/16, č. 1, s. 5-8, 35 s. ISSN 1803-7437.
 109. ŠVAŘÍČEK, Roman. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 9-46, 35 s. ISSN 1803-7437.
 110. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Ideálni model vyučování v didaktických materiálech pro učitele aneb Návod ke stavebnici. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 134-140. ISBN 978-80-8078-459-1.
 111. ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy. In Personální podmínky školy ve vztahu k inkluzi. 2011.
 112. POL, Milan a Roman ŠVAŘÍČEK. Pokus o teorii nepořádku: rozhovor se Stephenem J. Ballem. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. 159-170. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2011-2-12.
 113. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Power and communication processes in the classroom. In ECER 2011. 2011.
 114. ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Struktura a obsah komunikace mezi učitelem a žáky. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 115. ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Struktura a obsah výukové komunikace mezi učitelem a žáky. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 46-51. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-73.
 116. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 52-56. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-54.
 117. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 118. ŠVAŘÍČEK, Roman. Učitelské otázky ve výukovém dialogu na druhém stupni základní školy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Olomouc. 2011.
 119. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zlomové události při vytváření profesní identity učitele. PEDAGOGIKA.SK. Trnava: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, 2011, roč. 2, č. 4, s. 247-274. ISSN 1338-0982.
 120. 2010

 121. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2010, roč. 20, č. 3, s. 24-48. ISSN 1211-4669.
 122. ŠVAŘÍČEK, Roman. Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 147-176. ISSN 1803-7437.
 123. MAKOVSKÁ, Zuzana, Jiří ZOUNEK, Klára ŠEĎOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Dialogical Structures in Educational Communication. In Konference ECER: Education and cultural change. 2010.
 124. PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex pro český pedagogický výzkum: zdůvodnění a návrh. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 10-16. ISBN 978-80-7368-769-4.
 125. ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní přístupy k poznávání kvality školy aneb otevírání černé skříňky a nastolování témat. Školní psycholog/Školský psychológ. 2010, roč. 12, 1-2, s. 32-38. ISSN 1212-0529.
 126. ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele. In Učitel v současné škole. První. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. s. 249-261. ISBN 978-80-7308-301-4.
 127. ŠVAŘÍČEK, Roman. Neuvědomované obsahy her. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 172-179, 7 s. ISSN 1803-7437.
 128. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Výukový dialog v české škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
 129. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci nadruhém stupni základní školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 61-86. ISSN 1803-7437.
 130. 2009

 131. ŠVAŘÍČEK, Roman. Editorial. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 7-12. ISSN 1803-7437.
 132. PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105, 12 s. ISSN 1211-4669.
 133. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Grantové agentury podporující pedagogický výzkum v ČR. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 903-908. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2.
 134. ŠVAŘÍČEK, Roman. Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 396 s. Dizertační práce.
 135. ŠVAŘÍČEK, Roman. Pomluvy jako mikropolitická strategie učitelů základní školy. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 87-108. ISSN 1803-7437.
 136. ŠVAŘÍČEK, Roman. Úhly pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 13, č. 1, s. 169-174, 5 s. ISSN 1211-6971.
 137. 2008

 138. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 101-126. ISSN 1211-6971.
 139. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University, 2008. s. 43-48, 5 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 140. ŠVAŘÍČEK, Roman. Významná představitelka akčního výzkumu v pedagogice hostem na FF. muni.cz. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2008, roč. 4, leden 2008, s. 5. ISSN 1801-0806.
 141. 2007

 142. ŠVAŘÍČEK, Roman. Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management. Pedagogika. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 400-402. ISSN 0031-3815.
 143. ŠVAŘÍČEK, Roman. Expert teacher as a proficient and a moral authority. In International Congress for School Effectiveness and Improvement. Book of Abstracts. 2006. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2007. s. 25. ISBN 978-961-6637-03-9.
 144. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Jak se vyznat v babylonské krajině? Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2007. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 289-299. ISBN 978-80-244-1813-1.
 145. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7.
 146. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U12. Brno: MU, 2007. s. 189-195. ISBN 978-80-210-4472-2.
 147. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
 148. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. E-learningový kurz. In Sojka,P., Kvizda, M. (ed.). Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-210-4296-4.
 149. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0.
 150. HLAVATÁ, Martina, Jiří ŠPRDLÍK a Roman ŠVAŘÍČEK. Omalovánky. 2007. vyd. Brno: Vlastním nákladem, 2007. 30 s.
 151. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3.
 152. LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
 153. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 176 s. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6.
 154. 2006

 155. ŠVAŘÍČEK, Roman. Indukce v kvalitativní metodologii. In Študentské fórum : zborník príspevkov z 8. ročníka stretnutí. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, 2006. s. 13-20. ISBN 80-969146-5-0.
 156. ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U11. Brno: MU, 2006. s. 209-210. ISBN 80-210-4143-9.
 157. SEDLÁČEK, Martin a Roman ŠVAŘÍČEK. Rozmanitost jako klíčové téma školského managementu. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006, LVI, č. 2, s. 182-184. ISSN 0031-3815.
 158. ŠVAŘÍČEK, Roman. Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2006, roč. 14, č. 4, s. 22-30. ISSN 1210-6658.
 159. ŠVAŘÍČEK, Roman. Životní historie učitele experta. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV (CD-ROM). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-17. ISBN 80-7043-483-X.
 160. 2005

 161. ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 133-145. ISBN 80-210-3891-8.
 162. 2004

 163. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný, 2004. 132 s. Diplomová práce.
 164. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč.LII, řada pedagogická U9. Brno: Filozofická fakulta MU, 2004. s. 169-178, 12 s. ISBN 80-210-3452-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 10:21