Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF BNJ3S01 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-NJ3S_ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/02 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
25 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 2 předměy za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ D. Trčkováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B D. Trčkovázk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (119 kr.)

Povinné předměty (P+PV 101 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_B101, NJ_B102, NJ_B201, NJ_B202, NJ_B204. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_AA10Úvod do studia němčiny T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_AA20Základy vědecké práce v němčině T. Káňaz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_B101Jazyková cvičení B1+/1 T. Káňaz 0/3/0 24 hodin v kombinované formě.3 1-
PdF:NJ_B102Jazyková cvičení B1+/2 T. Káňazk 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_B201Jazyková cvičení B2 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_B202Jazyková cvičení B2+/1 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_B204Jazyková cvičení B2+/2 T. Káňazk 0/2/0 12 hodin blokově v kombinované formě.4 5-
PdF:NJ_D201Gramatická cvičení 1 T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.1 1-
PdF:NJ_G100Fonetika a fonologie němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
PdF:NJ_G200Morfologie němčiny T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2P
PdF:NJ_G300Syntax němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3P
PdF:NJ_G400Lexikologie a stylistika němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 4P
PdF:NJ_K100Kultura a společnost německy mluvících zemí T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L101Úvod do analýzy literárního textu T. Káňaz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 3P
PdF:NJ_L102Německy psaná literatura před rokem 1900 T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L103Německy psaná literatura po roce 1900 T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 5P
43 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti volí předměty v hodnotě 58 kreditů. Předměty Studentská konference (NJ_S100) a Semestrální práce (NJ_S200) lze zapsat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D301Prezentační dovednosti v němčině T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_D402Tvůrčí psaní T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G110Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_G120Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_G130Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 1-
PdF:NJ_G210Vnitřní struktura slovních forem v němčině T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
PdF:NJ_G220Morfologie: Třídy německé flexe T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_G310Kontrastivní syntax 1 T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_G320Kontrastivní syntax 2 T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
PdF:NJ_G420Slovotvorba kontrastivně T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
PdF:NJ_G600Textová lingvistika T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 5-
PdF:NJ_G980Bilingvismus T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G990Korpusová lingvistika T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_L120Tématický literární seminář T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_L130Mezinárodní literární seminář T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 5-
PdF:NJ_M301Němčina jako vyučovací jazyk T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_M302Motivace ve výuce cizího jazyka T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M308Práce se slovní zásobou T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
PdF:NJ_S100Studentská konference T. Káňak 0/0/1 celodenní konference.4 2-
PdF:NJ_S200Semestrální práce T. Káňak 0/0/1 konzultace min. 6 hod.6 2-
70 kreditů

Volitelné předměty (18 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G111Cvičení z německé fonetiky 1 T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G211Cvičení z německé morfologie T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G311Cvičení z německé syntaxe T. Káňaz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G411Cvičení z lexikologie a slovotvorby T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_K110Reálie projektovou formou T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 --
PdF:NJ_K130Spolková země Bavorsko T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 --
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 --
PdF:NJ_M303Videoweb T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P001Překladatelský seminář 1 (úvod) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P002Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P003Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P004Překladatelský seminář 4 (analýza překladů) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
30 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M100Základy oborové didaktiky T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
PdF:NJ_M110Strategie učení se cizímu jazyku T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4Z
7 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 E. Štěpařováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_BPpBakalářská práce - Projekt T. Káňaz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:NJ_BPBakalářská práce T. Káňaz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:NJ_BPdBakalářská práce - Dokončení T. Káňaz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů

Další aplikace