PdF BZE3Shp Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-ZE3S Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0103Reliéf a stavba Země P. Mackovčinzk 1/1/04 1P
PdF:Ze0108Atmosféra a hydrosféra Země P. Mackovčinzk 1/1/04 2P
PdF:Ze0109Terénní cvičení z kartografie D. Mísařováz 0/0/2.6 4 dny.3 2P
PdF:Ze0112Půda a biota Země P. Mackovčinzk 1/1/04 3P
PdF:Ze0116Geografie výrobní sféry H. Svobodovázk 1/1/04 4P
PdF:Ze0118Terénní cvičení ze sociální geografie H. Svobodováz 0/0/2.6 4 dny.3 4P
PdF:Ze0119Terénní cvičení z fyzické geografie P. Mackovčinz 0/0/2.6 4 dny.3 3P
PdF:Ze0121Geografie nevýrobní sféry H. Svobodovázk 1/1/04 5P
PdF:Ze0123Zahraniční terénní praxe - Evropa D. Mísařováz 0/0/3.6 6 dní.4 5-
PdF:Ze0127Úvod do studia geografie H. Svobodováz 0/1/02 1-
PdF:Ze0128Kartografie D. Mísařovázk 2/1/05 1P
PdF:Ze0129Kartografie a geoinformatika D. Mísařovázk 1/2/05 2P
PdF:Ze0130Geoinformatika a dálkový průzkum Země D. Mísařovák 0/2/03 3P
PdF:Ze0131Aplikované metody výzkumu H. Svobodovák 0/2/03 4-
PdF:Ze0132Geografie obyvatelstva a sídel H. Svobodovázk 1/1/04 3P
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Studující si z nabídky Masarykovy univerzity volí volitelné předměty v celkové hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0110Svět pohledem geografa E. Hofmannz 0/2/03 3-
PdF:Ze0133Geografie Brna a okolí H. Svobodováz 0/0/2 3 x 4 hodiny. Výuka probíhá blokově.3 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0122Didaktika geografie pro bakalářské studium E. Hofmannzk 0/2/05 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3-
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4-
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3-
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4-
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3-
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4-
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5-
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ZE_BPBakalářská práce H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny.2 5-
PdF:ZE_BPdBakalářské práce - Dokončení H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny, odevzdání BP.4 6-
PdF:ZE_BPpBakalářská práce - Projekt H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny.2 4-
8 kreditů