FF FBDSpV Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-DST_ Dějiny starověku

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcA01Úvod do studia dějin starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 1Z
FF:DSBcA02Proseminář k dějinám starověku M. Melounováz 0/2/03 1Z
FF:DSBcA03Dějiny starověkého Předního východu I L. Pechazk 2/2/03+3 1P
FF:DSBcA22Dějiny starověkého Předního východu II L. Pechazk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajzk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 3P
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovázk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovázk 2/2/03+3 3P
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 4P
FF:DSBcA28Dějiny starověkého dějepisectví M. Melounováz 2/0/03 1Z
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti studující podle dvouoborového plánu s Dějinami starověku jako vedlejším oborem (minor) mají povinnost získat 8 kreditů za povinně volitelné předměty: mohou si vybrat, jestli je získají absolvováním dvou semestrů pramenného jazyka (výběr mezi latinou, klasickou řečtinou a akkadštinou podle zaměření studenta), nebo předmětů z nabídky širšího kulturně-historicko-archeologického kontextu v celkové hodnotě 8 kreditů (podle své volby).

Pramenný jazyk

V případě, že si student zvolí blok Pramenný jazyk, musí absolvovat 2 semestry jednoho pramenného jazyka z nabídky (dle svého výběru).

Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III P. Ševčíkk 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV P. Ševčíkzk 1/1/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 kreditů
Akkadština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB16Akkadština I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadština II L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB20Četba akkadských textů I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB21Četba akkadských textů II L. Pechazk 0/4/04 --
16 kreditů

Širší kulturně-historicko-archeologický kontext

V případě, že si student zvolí blok Širší kulturně-historicko-archeologický kontext, musí zde získat nejméně 8 kreditů.

Nabídka předmětů vyučovaných externími odborníky (domácími nebo zahraničními) se pravidelně obměňuje.

Studijní soustředění
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB22Studijní soustředění M. Melounováz 0/20/04 --
FF:DSBcB35Podzimní škola římského práva M. Frýdekz 0/0/04 --
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 --
FF:DSBcA25Topografie starověkého Říma a Itálie M. Melounovázk 0/0/04 --
FF:DSBcA26Dějiny starověkého práva I M. Frýdekz 2/0/02 --
FF:DSBcA27Dějiny starověkého práva II M. Frýdekzk 2/0/04 --
FF:DSBcB03PVH v kontextu starověkých dějin N. Jaškováz 2/0/04 --
FF:DSBcB06Doba iulsko-claudijské dynastie v zrcadle Senekova a Petroniova díla N. Jaškováz 0/2/04 --
FF:DSBcB07Reflexe antické literatury ve výtvarném umění dalších věků J. Malaníkováz 0/2/04 --
FF:DSBcB12Křesťanská zvěst na pozadí římských dějin N. Jaškováz 1/1/04 --
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB21Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB25Římské umění M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB27Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSBcB29Vikingové na mořích i na pevnině J. Bednaříkováz 2/0/04 --
FF:DSBcB30Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství J. Kouřilz 0/2/04 --
FF:DSBcB31Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří M. Šmerdak 2/0/04 --
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB33Dějiny Židů ve starověku T. Kvasničkovák 2/0/04 --
FF:DSBcB34Římské trestní právo M. Frýdekk 1/1/04 --
FF:DSBcB39Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého J. Bednaříkováz 0/0/0 exkurze.4 --
FF:DSBcB40Starověká Sparta J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB42Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie M. Habajk 4/0/04 --
FF:DSBcB44Alexander the Great J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:DSBcB46Role psa a slona ve starověku J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:DSBcB47Říše podél Hedvábné stezky J. Bednaříkováz 1/1/04 --
FF:DSBcB48Archeologie antické medicíny T. Alušíkk 1/0/03 --
FF:DSMB01Dějiny starověkého vojenství - Řecko J. Kouřilk 1/1/04 --
FF:DSMB24Dějiny starověkého vojenství - východní národy M. Melounovák 1/1/04 --
FF:DSMB18Pseudohistorie versus věda J. Bednaříkovák 0/2/04 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:KR030Magic in the Graeco-Roman World J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ451Přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí D. Urbanovák 0/0/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:RLB112Hebrejština I S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
161 kreditů