Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LEVÍČEK, Dominik a Martin VRUBEL. Digitální technologie ve výuce hudební výchovy u osob se zrakovým postižením. 2023.
  2. LEVÍČEK, Dominik a Martin VRUBEL. Efektivita výukové online platformy Braille-Music. In X. konference mladých vědeckých pracovníků PORTA OMNIA. 2023.
  3. LEVÍČEK, Dominik a Martin VRUBEL. Innovative approaches in teaching Braille Music notation. In 14th International Conference: Education, Research & Development. 2023.
  4. LEVÍČEK, Dominik a Martin VRUBEL. Výuka Braillského notopisu via online. ŠTÚDIE ZO ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2023, roč. 12, č. 2, s. 30-43, 13 s. ISSN 2585-7363.

  2022

  1. VRUBEL, Martin. člen Asociace zrakových terapeutů. Asociace zrakových terapeutů, 2022.
  2. VRUBEL, Martin. Metodologické soustředění pro kandidáty Ph.D. z Pedagogické fakulty MU 2022. 2022.
  3. LEVÍČEK, Dominik a Martin VRUBEL. Výuka Braillského notopisu via online. In IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2022.
  4. FADEYEV, Daniil a Martin VRUBEL. Vývoj rané péče v České republice a zemích bývalého Sovětského svazu. In XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 29.3.2022. 2022.
  5. VRUBEL, Martin a Dominik LEVÍČEK. XVI. konference doktorského studijního programu Speciální pedagogika: Strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu 2022. 2022.

  2021

  1. VRUBEL, Martin. Accessibility of Czech Primary Schools for Students with Visual Impairment. In 8th ECPVI European Conference - Psychology and Visual Impairment "Real life (In) dependence". 2021.
  2. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Digitální pomůcky pro slabozraké, nácvik a výběr u klientů se zrakovým postižením. In XV. Sympozium dětské oftalmologie. 2021.
  3. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA a Nicol DOSTÁLOVÁ. Improving functional vision through training based on principles of behaviour analysis. Journal of Exceptional People. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2021, roč. 10, č. 18, s. 61-74. ISSN 1805-4978.
  4. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook for Special Edication doctoral program. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9840-4.
  5. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9838-1.
  6. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9839-8.
  7. VRUBEL, Martin. Metodologické soustředění pro kandidáty Ph.D. na Pedagogické fakultě MU 2021. 2021.
  8. VRUBEL, Martin. Praktický workshop pro studenty v DSP programech na téma: Úvod do problematiky práce s hlasem, individuální konzultace s účastníky workshopu o hlasové průpravě a předcházení potížím s hlasem. 2021.
  9. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Veronika MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ, Lenka GAJZLEROVÁ a Martin VRUBEL. Sumář dobré praxe - sdílení praxe v inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 270 s.
  10. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Veronika MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ, Lenka GAJZLEROVÁ a Martin VRUBEL. Sumář dobré praxe. Zkušenosti s inzkluzivním vzděláváním. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0270-1.
  11. DOSTÁLOVÁ, Nicol, Martin VRUBEL a Petr KACHLÍK. Syndrom počítačového vidění – projevy a možnosti předcházení. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 160, 2-3, s. 88-92. ISSN 0008-7335.
  12. VRUBEL, Martin. XV. konference doktorského studijního programu Speciální pedagogika: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2021. 2021.

  2020

  1. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dana DLOUHÁ a Martin VRUBEL. BeIN - Výzvy inkluze a jak na ně - dobrá praxe v inkluzivním vzdělávání & Sumář dobré praxe. 2020.
  2. BENEŠ, Pavel, Martin VRUBEL, Šárka HLUBOCKÁ a Kateřina MALÁ. Jednoduché vyšetření zraku u dětského pacienta. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 3, s. 152-155. ISSN 1213-0494.
  3. RÖDEROVÁ, Petra, Marie PAVLOVSKÁ a Martin VRUBEL. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se zrakovým postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 135 s. ISBN 978-80-210-9845-9.
  4. BENEŠ, Pavel, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Přehled oftalmologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických profesí, 2020. 126 s. ISBN 978-80-7013-603-4.
  5. VRUBEL, Martin. Přístupnost základních škol jako důležité podpůrné opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2020.
  6. VRUBEL, Martin. Recenze LOGBOOK - Praktická výuka v rámci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu - ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020.
  7. VRUBEL, Martin. Recenze LOGBOOK - PRO CVIČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU OPTIKA A OPTOMETRIE. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2020.
  8. VRUBEL, Martin. Série metodologických workshopů pro doktorské studenty a akademické pracovníky 2020. 2020.
  9. ŘEHULKA, Pavel, Martin VRUBEL, Tomáš NEŽÁDAL a Milan BRÁZDIL. Socioekonomické dopady bolestí hlavy - příčiny a možnosti ovlivnění. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 5, s. 499-503. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020499.
  10. VRUBEL, Martin. XIV. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Školní a sociální inkluze osob se zdravotním postižením 2020. 2020.

  2019

  1. VRUBEL, Martin. Abstrakt k přednášce Fyzická přístupnost základních škol v kontextu inkluzivního vzdělávání. In Konference ICOLLE 2019. 2019.
  2. ZEMSKÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců. děkan Pedagogické fakulty MU, 2019.
  3. VRUBEL, Martin. Fyzická přístupnost základních škol v kontextu inkluzivního vzdělávání. In 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. 2019.
  4. JÁGEROVÁ, Nora a Martin VRUBEL. Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 1, s. 76-87. ISSN 2585-7363.
  5. VRUBEL, Martin. Metodologické soustředění pro kandidáty Ph.D. v oboru Speciální pedagogika 2019. 2019.
  6. VRUBEL, Martin. Recenze LOGBOOK - PRO CVIČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU ORTOPTIKA. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2019. ISBN 978-80-210-9526-7.
  7. VRUBEL, Martin. Série metodologických workshopů pro doktorské studenty a akademické pracovníky. 2019.
  8. VRUBEL, Martin. Simulační techniky oftalmopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 38 s. ISBN 978-80-210-9592-2.
  9. VRUBEL, Martin. Simulační techniky oftalmopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 38 s. ISBN 978-80-210-9592-2.
  10. BENEŠ, Pavel, Zuzana STŘÍTESKÁ a Martin VRUBEL. Výhody a využitelnost barevných fólií ve speciálně pedagogickém procesu. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 2, s. 111-126. ISSN 2585-7363.
  11. VRUBEL, Martin. XIII. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Vhodné strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu. 2019.

  2018

  1. VRUBEL, Martin. člen Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno, 2018 - 2022.
  2. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Pavel BENEŠ. EDUCATION POLICY: INCLISIVE EDUCATION,SOCIOLOGY OF EDUCATION - Accessibility of Education for Students with Visual Impairment. Journal “EDUCATION“. Tbilisi: Sokhumi State Univerzity, 2018, roč. 9-10, 9-10, s. 14-24.
  3. TANNENBERGEROVÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Evaluation of School Inclusion: Mission (Im)possible. 1. vyd. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2018. 161 s. ISBN 978-3-8309-3771-5.
  4. VRUBEL, Martin. Metodologické soustředění pro kandidáty Ph.D. v oboru Speciální pedagogika 2018. 2018.
  5. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Výhody digitálních lup, nácvik a rehabilitace klientů se zrakovými disabilitami. Rehabilitácia. Bratislava: Liečreh s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 215-219. ISSN 0375-0922.
  6. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Výhody digitálních lup pro slabozraké, nácvik a rehabilitace klientů se zrakovým postižením. In VI. Speciálněpedagogické dny. 2018.
  7. VRUBEL, Martin. XII. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu. 2018.

  2017

  1. VRUBEL, Martin. Abstract for the lecture Accessibility of Colleges for People with Disabilities. In Abstract book: Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support. 2017. ISBN 978-9941-25-352-2.
  2. VRUBEL, Martin. Accessibility of Colleges for People with Disabilities. In Inclusive Education: Research Learning, Teaching and Student Support. 2017.
  3. VRUBEL, Martin. Analýza přístupnosti vzdělávání dospělých s postižením v České republice, Izraeli a Gruzii. In 9. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2017. 2017.
  4. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za publikaci Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. Pedagogická fakulta MU, 2017.
  5. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8456-8.
  6. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8885-6.
  7. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8456-8.
  8. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Individuals with a high refractive error and the learning with an appropriate type of optical corrective aid. Journal of Exceptional People. Olomouc: Palacký University, 2017, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN 1805-4978.
  9. VRUBEL, Martin a Filip HABRMAN. Integration through Education - support for disadvantaged families. In Abstract book: Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support. 2017. ISBN 978-9941-25-352-2.
  10. VRUBEL, Martin. Integration through Education - support for disadvantaged families. In Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support. 2017.
  11. VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ a Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
  12. VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ a Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
  13. VRUBEL, Martin. Metodologický workshop pro studenty DSP Speciální pedagogika 2017. 2017.
  14. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2.
  15. VRUBEL, Martin. Přístupnost vzdělávání na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii pro studenty s postižením v kontextu otevírání pracovního trhu. In Konferenci projektu Active Citizenship and Decent Work - Proč zaměstnávat? Protože je to normální. 2017.
  16. VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie. první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 103 s. ISBN 978-80-210-8894-8.
  17. VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání – přehledové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 103 s. ISBN 978-80-210-8894-8.
  18. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Výběr vhodného typu korekční pomůcky při rehabilitaci jedinců se zrakovým znevýhodněním. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
  19. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Výběr vhodného typu korekční pomůcky při rehabilitaci jedinců se zrakovým znevýhodněním. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
  20. VRUBEL, Martin. Workshop - tvorba přehledových studií 2017. 2017.
  21. VRUBEL, Martin. XI. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Speciální a inkluzivní pedagogika. 2017.

  2016

  1. VIKTORIN, Jan a Martin VRUBEL. Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy. In Vrubel, M. a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 7-20. ISBN 978-80-210-8468-1.
  2. VRUBEL, Martin. Elektronické studijní podklady k předmětu Základy oftalmopedie. Masarkova univerzita, 2016.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  4. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů DSP Speciální pedagogika Inkluzivní vzdělávání. 2016.
  5. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Metodologický workshop pro studenty Ph.D. Speciální pedagogika 2016. 2016.
  6. VRUBEL, Martin. Recenze pro redakční radu časopisu Speciální pedagogika. 2016.
  7. VRUBEL, Martin, Eva DOLEŽALOVÁ, Marie HOŠŤÁLKOVÁ, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Zuzana ONDROUŠKOVÁ, Jan VIKTORIN, Michal VOSTRÝ, Marie VÍTKOVÁ a Iva ŽÁKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 140 s. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích, sv. II. ISBN 978-80-210-8468-1.
  8. VRUBEL, Martin, Eva DOLEŽALOVÁ, Marie HOŠŤÁLKOVÁ, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Zuzana ONDROUŠKOVÁ, Jan VIKTORIN, Michal VOSTRÝ, Marie VÍTKOVÁ a Iva ŽÁKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích, sv. II. ISBN 978-80-210-8468-1.
  9. VRUBEL, Martin. workshop - tvorba přehledových studií. 2016.
  10. VRUBEL, Martin. workshop - tvorba přehledových studií II. 2016.

  2015

  1. VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5.
  2. VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  6. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů DSP Speciální pedagogika Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost. 2015.
  7. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Metodologický workshop pro studenty Ph.D. Speciální pedagogika. 2015.
  8. VRUBEL, Martin. Předseda redakční rady. Česká oční optika, 2015. ISSN 1211-233X.
  9. VRUBEL, Martin. Předseda redakční rady časopisu Česká oční optika. 2015 - 2023. ISSN 1211-233X.
  10. VRUBEL, Martin. Přehledové studie I: úvod a tvorba studie ze zahraničních zdrojů. 2015.
  11. VRUBEL, Martin. Přehledové studie II. - příprava přehledové studie. 2015.
  12. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
  13. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
  14. VRUBEL, Martin. Viceprezident Společenstva českých optiků a optometristů. Společenstvo českých optiků a optometristů, 2015.
  15. VRUBEL, Martin. Význam determinant inkluzivního vzdělávání pohledem ředitelek a ředitelů běžných škol. In III. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2015.
  16. VRUBEL, Martin. Význam determinant inkluzivního vzdělávání pohledem ředitelek a ředitelů běžných škol. In III. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2015.

  2014

  1. VRUBEL, Martin. Assistant teacher as a barrier to inclusive education. 2014.
  2. VRUBEL, Martin. Barriers for pupils with visual impairment in elementary schools - attitudes of school principals. 2014.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  5. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Inkluze v interdisciplinárním pohledu - metodologické pojetí. 2014.
  6. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
  7. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
  8. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Inkluze v interdisciplinárním pohledu. 2014.
  9. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. In Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. 2014.
  10. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. In II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2014.
  11. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  12. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  13. PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
  14. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014. Praha: S-Press Publishing, 2014.
  15. VRUBEL, Martin. Terénní mapování ve speciální pedagogice. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
  16. VRUBEL, Martin. Terénní mapování ve speciální pedagogice. In II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2014.
  17. VRUBEL, Martin. The educational system of people with visual impairment in the Czech Republic. 2014.
  18. VRUBEL, Martin. Visual impairment as a barrier to education in elementary schools - attitudes of school principals. 2014.
  19. VRUBEL, Martin. Vocational training of people with severe visual impairments on their job opportunities. 2014.

  2013

  1. PANČOCHA, Karel, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Pinková PAVLÍNA, Sayoud Solárová KATEŘINA, Pavel SOCHOR, Helena VAĎUROVÁ a Martin VRUBEL. Aktéři školní inkluze. Actors of School Inclusion. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6688-5.
  2. VRUBEL, Martin. Analýza regionálních přístupů k inkluzi při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základních školách. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 129-143. ISBN 978-80-210-6678-6.
  3. VRUBEL, Martin. Art Availability and Visual Impairment. In 6. Symposium Internationale Heil- und Sondernpädagogik. 2013.
  4. VRUBEL, Martin a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Bariéry školní inkluze osob se zrakovým postižením na středních školách. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 129-142. ISBN 978-80-210-6674-8.
  5. VRUBEL, Martin a Filip CHVÁTAL. Dospělé osoby a senioři se zrakovým postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 165-174. ISBN 978-80-210-6306-8.
  6. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 2013.
  7. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 294 s. ISBN 978-80-210-6674-8.
  8. VRUBEL, Martin. Management škol a inkluze ve vzdělávání. In SLEPIČKOVÁ, L. a K. PANČOCHA. Aktéři školní inkluze. School Inclusion Actors. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-76. ISBN 978-80-210-6688-5.
  9. VRUBEL, Martin, Filip CHVÁTAL a Karel PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, č. 3, s. 229-242. ISSN 1211-2720.
  10. VRUBEL, Martin. Postoje k bariérám ovlivňujícím proces inkluze žáků se zrakovým postižením. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 117-125. ISBN 978-80-7315-245-1.
  11. VRUBEL, Martin. Vidí váš žák na tabuli? aneb Nepozornost může být způsobena i zrakovou vadou. Komenský. Masarykova univerzita, 2013, roč. 137, č. 03, s. 30-33. ISSN 0323-0449.
  12. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Výzkum facilitátorů a bariér v inkluzivním vzdělávání - metodologický workshop. 2013.
  13. VRUBEL, Martin. Zrakové postižení a intaktní společnost. In Optofest 13 - Konference Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 2013.

  2012

  1. VRUBEL, Martin. Baréry veřejného prostoru pro osoby se zrakovým postižením. In Optofest 12 - Konference Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 2012.
  2. VRUBEL, Martin. Faktory ovlivňující úspěch školní inkluze žáků s postižením zraku. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 221-230. ISBN 978-80-210-5995-5.
  3. VRUBEL, Martin. Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 157-168. ISBN 978-80-7315-236-9.
  4. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK a Martin VRUBEL. Studenti se podělili o své znalosti. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2012, roč. 53, č. 1, s. 64-66. ISSN 1211-233X.
  5. VRUBEL, Martin. Školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. In Konferece DSP Speciální pedagogika. 2012.
  6. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Školní a sociální inkluze u osob se zrakovým postižením. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 131-140. ISBN 978-80-210-6101-9.
  7. VRUBEL, Martin. Technologické prostředky ke kompenzaci zrakové vady u těžce slabozrakých a prakticky nevidomých klientů. In Odborná konference Telč 2012. 2012.

  2011

  1. VRUBEL, Martin. Možnosti školní a sociální inkluze u jedinců se zrakovým postižením. In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 152-157. ISBN 978-80-210-5663-3.
  2. VRUBEL, Martin. Poloměr křivosti brýlových čoček : Teoretický standard vs. aktuální výrobní trendy. In 55. Studentská vědecká konference. Brno: Muni press, 2011. s. 53-54. ISBN 978-80-210-5483-7.
  3. PETROVÁ, Sylvie a Martin VRUBEL. První celostátní studentská konference optometrie, Česká oční optika 1, 2011, s. 28-30. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2011. 3 s. ISSN 1211-233X.
  4. VRUBEL, Martin. Revoluce ve výrobě brýlových čoček. In elportál. Sborník 2. celostátní studentské konference optometrie. 1. vydání. Brno: elportál, 2011. s. 129-138. ISSN 1802-128X.
  5. VRUBEL, Martin. 55. Studentská vědecká konference LF MU, 1. místo v sekci nelékařských oborů: POLOMĚR KŘIVOSTI BRÝLOVÝCH ČOČEK - TEORETICKÝ STANDARD VS. AKTUÁLNÍ VÝROBNÍ TRENDY. Lékařská fakulta MU, 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 09:44