Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VRUBEL, Martin. Abstrakt k přednášce Fyzická přístupnost základních škol v kontextu inkluzivního vzdělávání. In Konference ICOLLE 2019. 2019.
 2. VRUBEL, Martin. Fyzická přístupnost základních škol v kontextu inkluzivního vzdělávání. In 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. 2019.
 3. JÁGEROVÁ, Nora a Martin VRUBEL. Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 1, s. 76-87. ISSN 2585-7363.
 4. VRUBEL, Martin. Recenze LOGBOOK - PRO CVIČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU ORTOPTIKA. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2019.
 5. BENEŠ, Pavel, Zuzana STŘÍTESKÁ a Martin VRUBEL. Výhody a využitelnost barevných fólií ve Speciálně pedagogickém procesu. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 2, s. 111-126. ISSN 2585-7363.
 6. 2018

 7. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Pavel BENEŠ. EDUCATION POLICY: INCLISIVE EDUCATION,SOCIOLOGY OF EDUCATION - Accessibility of Education for Students with Visual Impairment. Journal “EDUCATION“, Tbilisi: Sokhumi State Univerzity, 2018, roč. 9-10, 9-10, s. 14-24.
 8. TANNENBERGEROVÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Evaluation of School Inclusion: Mission (Im)possible. 1. vyd. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2018. 161 s. ISBN 978-3-8309-3771-5.
 9. VRUBEL, Martin. Metodologické soustředění pro kandidáty Ph.D. v oboru Speciální pedagogika 2018. 2018.
 10. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Výhody digitálních lup, nácvik a rehabilitace klientů se zrakovými disabilitami. Rehabilitácia, Bratislava: Liečreh s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 215-219. ISSN 0375-0922.
 11. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Výhody digitálních lup pro slabozraké, nácvik a rehabilitace klientů se zrakovým postižením. In VI. Speciálněpedagogické dny. 2018.
 12. VRUBEL, Martin. XII. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu. 2018.
 13. 2017

 14. VRUBEL, Martin. Abstract for the lecture Accessibility of Colleges for People with Disabilities. In Abstract book: Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support. 2017. ISBN 978-9941-25-352-2.
 15. VRUBEL, Martin. Accessibility of Colleges for People with Disabilities. In Inclusive Education: Research Learning, Teaching and Student Support. 2017.
 16. VRUBEL, Martin. Analýza přístupnosti vzdělávání dospělých s postižením v České republice, Izraeli a Gruzii. In 9. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2017. 2017.
 17. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za publikaci Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. : Pedagogická fakulta MU, 2017.
 18. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8456-8.
 19. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8885-6.
 20. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8456-8.
 21. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Individuals with a high refractive error and the learning with an appropriate type of optical corrective aid. Journal of Exceptional People, Olomouc: Palacký University, 2017, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN 1805-4978.
 22. VRUBEL, Martin a Filip HABRMAN. Integration through Education - support for disadvantaged families. In Abstract book: Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support. 2017. ISBN 978-9941-25-352-2.
 23. VRUBEL, Martin. Integration through Education - support for disadvantaged families. In Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support. 2017.
 24. VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ a Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
 25. VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ a Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
 26. VRUBEL, Martin. Metodologický workshop pro studenty DSP Speciální pedagogika 2017. 2017.
 27. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2.
 28. VRUBEL, Martin. Přístupnost vzdělávání na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii pro studenty s postižením v kontextu otevírání pracovního trhu. In Konferenci projektu Active Citizenship and Decent Work - Proč zaměstnávat? Protože je to normální. 2017.
 29. VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie. první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 103 s. ISBN 978-80-210-8894-8.
 30. VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání – přehledové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 103 s. ISBN 978-80-210-8894-8.
 31. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Výběr vhodného typu korekční pomůcky při rehabilitaci jedinců se zrakovým znevýhodněním. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
 32. BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Výběr vhodného typu korekční pomůcky při rehabilitaci jedinců se zrakovým znevýhodněním. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
 33. VRUBEL, Martin. Workshop - tvorba přehledových studií 2017. 2017.
 34. VRUBEL, Martin. XI. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Speciální a inkluzivní pedagogika. 2017.
 35. 2016

 36. VIKTORIN, Jan a Martin VRUBEL. Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy. In Vrubel, M. a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 7-20, 14 s. ISBN 978-80-210-8468-1.
 37. VRUBEL, Martin. Elektronické studijní podklady k předmětu Základy oftalmopedie. : Masarkova univerzita, 2016.
 38. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 39. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů DSP Speciální pedagogika Inkluzivní vzdělávání. 2016.
 40. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Metodologický workshop pro studenty Ph.D. Speciální pedagogika 2016. 2016.
 41. VRUBEL, Martin. Recenze pro redakční radu časopisu Speciální pedagogika. 2016.
 42. VRUBEL, Martin, Eva DOLEŽALOVÁ, Marie HOŠŤÁLKOVÁ, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Zuzana ONDROUŠKOVÁ, Jan VIKTORIN, Michal VOSTRÝ, Marie VÍTKOVÁ a Iva ŽÁKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 140 s. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích, sv. II. ISBN 978-80-210-8468-1.
 43. VRUBEL, Martin, Eva DOLEŽALOVÁ, Marie HOŠŤÁLKOVÁ, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Zuzana ONDROUŠKOVÁ, Jan VIKTORIN, Michal VOSTRÝ, Marie VÍTKOVÁ a Iva ŽÁKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích, sv. II. ISBN 978-80-210-8468-1.
 44. VRUBEL, Martin. Viceprezident Společenstva českých optiků a optometristů. 2016 - 2019.
 45. VRUBEL, Martin. workshop - tvorba přehledových studií. 2016.
 46. VRUBEL, Martin. workshop - tvorba přehledových studií II. 2016.
 47. 2015

 48. VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5.
 49. VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5.
 50. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
 51. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 52. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 53. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů DSP Speciální pedagogika Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost. 2015.
 54. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Metodologický workshop pro studenty Ph.D. Speciální pedagogika. 2015.
 55. VRUBEL, Martin. Předseda redakční rady. : Česká oční optika, 2015. ISSN 1211-233X.
 56. VRUBEL, Martin. Předseda redakční rady časopisu Česká oční optika. 2015 - 2019. ISSN 1211-233X.
 57. VRUBEL, Martin. Přehledové studie I: úvod a tvorba studie ze zahraničních zdrojů. 2015.
 58. VRUBEL, Martin. Přehledové studie II. - příprava přehledové studie. 2015.
 59. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
 60. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
 61. VRUBEL, Martin. Viceprezident SČOO. : Společenstvo českých optiků a optometristů, 2015.
 62. VRUBEL, Martin. Význam determinant inkluzivního vzdělávání pohledem ředitelek a ředitelů běžných škol. In III. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2015.
 63. VRUBEL, Martin. Význam determinant inkluzivního vzdělávání pohledem ředitelek a ředitelů běžných škol. In III. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2015.
 64. 2014

 65. VRUBEL, Martin. Assistant teacher as a barrier to inclusive education. 2014.
 66. VRUBEL, Martin. Barriers for pupils with visual impairment in elementary schools - attitudes of school principals. 2014.
 67. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
 68. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
 69. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Inkluze v interdisciplinárním pohledu - metodologické pojetí. 2014.
 70. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
 71. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
 72. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Inkluze v interdisciplinárním pohledu. 2014.
 73. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. In Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. 2014.
 74. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. In II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2014.
 75. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 76. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 77. PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
 78. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014, Praha: S-Press Publishing, 2014.
 79. VRUBEL, Martin. Terénní mapování ve speciální pedagogice. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
 80. VRUBEL, Martin. Terénní mapování ve speciální pedagogice. In II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2014.
 81. VRUBEL, Martin. The educational system of people with visual impairment in the Czech Republic. 2014.
 82. VRUBEL, Martin. Visual impairment as a barrier to education in elementary schools - attitudes of school principals. 2014.
 83. VRUBEL, Martin. Vocational training of people with severe visual impairments on their job opportunities. 2014.
 84. 2013

 85. VRUBEL, Martin. Analýza regionálních přístupů k inkluzi při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základních školách. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 129-143, 15 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
 86. VRUBEL, Martin. Art Availability and Visual Impairment. In 6. Symposium Internationale Heil- und Sondernpädagogik. 2013.
 87. VRUBEL, Martin a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Bariéry školní inkluze osob se zrakovým postižením na středních školách. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 129-142, 14 s. ISBN 978-80-210-6674-8.
 88. VRUBEL, Martin a Filip CHVÁTAL. Dospělé osoby a senioři se zrakovým postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 165-174, 10 s. ISBN 978-80-210-6306-8.
 89. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 2013.
 90. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 294 s. ISBN 978-80-210-6674-8.
 91. VRUBEL, Martin. Management škol a inkluze ve vzdělávání. In SLEPIČKOVÁ, L. a K. PANČOCHA. Aktéři školní inkluze. School Inclusion Actors. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-76, 18 s. ISBN 978-80-210-6688-5.
 92. VRUBEL, Martin, Filip CHVÁTAL a Karel PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, č. 3, s. 229-242. ISSN 1211-2720.
 93. VRUBEL, Martin. Postoje k bariérám ovlivňujícím proces inkluze žáků se zrakovým postižením. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 117-125, 9 s. ISBN 978-80-7315-245-1.
 94. VRUBEL, Martin. Vidí váš žák na tabuli? aneb Nepozornost může být způsobena i zrakovou vadou. Komenský, Masarykova univerzita, 2013, roč. 137, č. 03, s. 30-33. ISSN 0323-0449.
 95. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Výzkum facilitátorů a bariér v inkluzivním vzdělávání - metodologický workshop. 2013.
 96. VRUBEL, Martin. Zrakové postižení a intaktní společnost. In Optofest 13 - Konference Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 2013.
 97. 2012

 98. VRUBEL, Martin. Baréry veřejného prostoru pro osoby se zrakovým postižením. In Optofest 12 - Konference Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 2012.
 99. VRUBEL, Martin. Faktory ovlivňující úspěch školní inkluze žáků s postižením zraku. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 221-230, 10 s. ISBN 978-80-210-5995-5.
 100. VRUBEL, Martin. Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 157-168, 12 s. ISBN 978-80-7315-236-9.
 101. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK a Martin VRUBEL. Studenti se podělili o své znalosti. Česká oční optika, Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2012, roč. 53, č. 1, s. 64-66. ISSN 1211-233X.
 102. VRUBEL, Martin. Školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. In Konferece DSP Speciální pedagogika. 2012.
 103. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Školní a sociální inkluze u osob se zrakovým postižením. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 131-140, 10 s. ISBN 978-80-210-6101-9.
 104. VRUBEL, Martin. Technologické prostředky ke kompenzaci zrakové vady u těžce slabozrakých a prakticky nevidomých klientů. In Odborná konference Telč 2012. 2012.
 105. 2011

 106. VRUBEL, Martin. Možnosti školní a sociální inkluze u jedinců se zrakovým postižením. In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 152-157, 6 s. ISBN 978-80-210-5663-3.
 107. VRUBEL, Martin. Poloměr křivosti brýlových čoček : Teoretický standard vs. aktuální výrobní trendy. In 55. Studentská vědecká konference. Brno: Muni press, 2011. s. 53-54. ISBN 978-80-210-5483-7.
 108. PETROVÁ, Sylvie a Martin VRUBEL. První celostátní studentská konference optometrie, Česká oční optika 1, 2011, s. 28-30. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2011. 3 s. ISSN 1211-233X.
 109. VRUBEL, Martin. Revoluce ve výrobě brýlových čoček. In elportál. Sborník 2. celostátní studentské konference optometrie. 1. vydání. Brno: elportál, 2011. s. 129-138, 10 s. ISSN 1802-128X.
 110. VRUBEL, Martin. 55. Studentská vědecká konference LF MU, 1. místo v sekci nelékařských oborů: POLOMĚR KŘIVOSTI BRÝLOVÝCH ČOČEK - TEORETICKÝ STANDARD VS. AKTUÁLNÍ VÝROBNÍ TRENDY. : Lékařská fakulta MU, 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2019 14:06