Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KINGSDORF, Sheri Leigh a Karel PANČOCHA. A survey of the use of applied behaviour analysis for children with autism in the Czech Republic. EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION, ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020. ISSN 0885-6257. doi:10.1080/08856257.2020.1726092.
 2. ATHIENDE, Joseph Omoga, Karel PANČOCHA, Margaret MURUGAMI a Jessina MUTHEE. An analysis of determinants of psycho-educational assessment for learners with learning disabilities in Brno, Czech Republic. Journal of Exceptional People, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 16, č. 1, s. 47-64. ISSN 1805-4978.
 3. SYCHRA REUCCI, Tullia a Karel PANČOCHA. Využití aplikované behaviorální analýzy při snižování výskytu chování spojeného s Pika syndromem u dítěte s poruchou autistického spektra. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 1, s. 56 - 64. ISSN 2585-7363.
 4. KRSIČKA, Daniel, Karel PANČOCHA a Ivana TRELLOVÁ. Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 1, s. 34-47. ISSN 2585-7363.
 5. 2019

 6. PANČOCHA, Karel. Aplikovaná behaviorální analýza při terapii neurovývojových poruch – příklady a zkušenosti z Institutu inkluzivního vzdělávání PdF MU. In Odborná akce KDN LF MU a FN Brno na rok 2019. 2019.
 7. KINGSDORF, Sheri Leigh a Karel PANČOCHA. Applied Behavior Analysis in the Czech Republic: Strides Made and Progress Needed. In 10th International Conference - Association for Behavior Analysis International. 2019.
 8. ZEMSKÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců. : děkan Pedagogické fakulty MU, 2019.
 9. SLEPIČKOVÁ, Lenka, Karel PANČOCHA a Helena VAĎUROVÁ. Časný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen, s. r. o., 2019, roč. 20, č. 6, s. 330-334. ISSN 1213-0494.
 10. PANČOCHA, Karel. Ovlivnění chování dítěte při využití aplikované behaviorální analýzy. In 17. ročník Logopedické konference. 2019.
 11. PANČOCHA, Karel a Sheri Leigh KINGSDORF. Profesní vzdělávání behaviorálních analytiků: využití metody behavioral skills training. In 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9.
 12. PANČOCHA, Karel. Screening, diagnostika a terapie autismu v ČR: Možnosti speciálně pedagogické intervence. In VII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2019.
 13. SLEPIČKOVÁ, Lenka, Helena VAĎUROVÁ a Karel PANČOCHA. Screening PAS: Zkušenosti českých pediatrů. In VII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2019.
 14. OBROVSKÁ, Jana, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Karel PANČOCHA. Supporting Disadvantaged Multilingual Families in Using Their Own Resources in Education. In Orbis Scholae, 2019, 13 (3). Praha: Karolinum, 2019. s. 5-8, 4 s. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.6.
 15. KINGSDORF, Sheri Leigh a Karel PANČOCHA. The Impact of an Applied Behavioral Skills Training Workshop Series on the Behavior Analytic Practices of Emerging Practitioners in the Czech Republic. In 10th International Conference - Association for Behavior Analysis International. 2019.
 16. SHMIDT, Victoria, Karel PANČOCHA a Frank HENSCHEL. The Politics of Disability in Interwar and Socialist Czechoslovakia Segregating in the Name of the Nation. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019. 252 s. Heritage and Memory Studies 8. ISBN 978-94-6372-001-4. doi:10.5117/9789463720014.
 17. KINGSDORF, Sheri Leigh, Karel PANČOCHA, Lauren COWLED a Nina Alexandra AHLGREN BERG. The Shared Struggles of Behavior Analysts Across the Globe: Practices of Dissemination in the Czech Republic and Australia. In 10th International Conference - Association for Behavior Analysis International. 2019.
 18. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Včasná intenzivní behaviorální intervence u dětí s autismem: chybějící dílek puzzle. In XVI. Hradecké dny sociální práce - Sociální začleňování v kontextu sociální práce. 2019. ISBN 978-80-7435-749-7.
 19. ŠKUBALOVÁ, Tereza, Helena VAĎUROVÁ, Karel PANČOCHA, Pavel NEPUSTIL, Monica SESMA-VAZQUEZ, Harlene ANDERSON, Rocio CHAVESTE, Papusa MOLINA, Sheila MCNAMEE, Leticia RODRIGUEZ, Joseph SEGUI, Adriana GIL-WILKERSON, Sylvia LONDON, Marilene GRANDESSO, Neca RODRIGUEZ, Nelly CHONG, Roxana ZEVALLOS, Saliha BAVA, Sue LEVIN a Přemysl ULMAN. 4th International Congress of Collaborative-Dialogic Practices. 2019.
 20. 2018

 21. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Behavior Analyst in the Czech Republic. In 9th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. 2018.
 22. VOSTRÝ, Michal, Jiří ŠKODA, Karel PANČOCHA, Pavel DOULÍK a Hana KYNŠTOVÁ. Efektivita edukační intervence u osob trpících Alzheimerovou chorobou. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018. 194 s. ISBN 978-80-7561-117-8.
 23. TANNENBERGEROVÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Evaluation of School Inclusion: Mission (Im)possible. 1. vyd. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2018. 161 s. ISBN 978-3-8309-3771-5.
 24. PANČOCHA, Karel. Inkluze ano, ale rozhodně ne ve třídě se 30 dětmi a jedním učitelem. In Co vy na to? : Český rozhlas, 2018.
 25. PANČOCHA, Karel. Možnosti využití aplikované behaviorální analýzy při edukaci dospělých. In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2018. 2018.
 26. PANČOCHA, Karel. Předsednictví sekce na 9th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. : University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, 2018.
 27. VOSTRÝ, Michal a Karel PANČOCHA. Rehabilitation of individual components of cognitive functions in seniors with selected diagnosis. In Magnanimitas. Quaere: Recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 656-661, 6 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
 28. PANČOCHA, Karel. Teaching complex behaviors with acoustic guidance. Journal of Exceptional People, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 12, č. 1, s. 17-23. ISSN 1805-4978.
 29. VOSTRÝ, Michal a Karel PANČOCHA. The Development of Communication Skills for People after a Stroke in a Chronic Stage Using Special Pedagogical Approaches. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2018 Proceedings. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2018. s. 216-220, 5 s. ISBN 978-84-09-05948-5. doi:10.21125/iceri.2018.1052.
 30. PANČOCHA, Karel. Využití postupů aplikované behaviorální analýzy při rozvoji komunikačních dovedností. In Pražský logopedický den 2018 - Konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání. 2018.
 31. 2017

 32. PANČOCHA, Karel. Aplikovaná behaviorální analýza a její zavádění do praxe v ČR. In Konference k Mezinárodnímu dni porozumění autismu. 2017.
 33. SHMIDT, Victoria a Karel PANČOCHA. Building the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Routledge, 2017, roč. 25, č. 3, s. 307-329. ISSN 2573-9638. doi:10.1080/25739638.2017.1400215.
 34. PANČOCHA, Karel. Člen hodnotícího panelu RVVI, Úřad vlády ČR. : Hodnotící panel Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR, 2017.
 35. PANČOCHA, Karel. Člen vědecké rady časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. : Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 2017. ISSN 2585-7363.
 36. PANČOCHA, Karel. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky na PdF MU. 2017 - 2021.
 37. PANČOCHA, Karel. Historical development of approaches to individuals with dissabilities within the Central European region. In Lecture at University of Northampton. 2017.
 38. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 39. PANČOCHA, Karel. People with Special Needs in the Czech Republic - current trends in treatment and service delivery. In Lecture at University of Northampton. 2017.
 40. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Petr KACHLÍK. Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, roč. 156, č. 8, s. 437-444. ISSN 0008-7335.
 41. 2016

 42. PANČOCHA, Karel. Člen redakční rady časopisu Orbis Scholae. : Orbis Scholae, 2016 - 2020. ISSN 1802-4637.
 43. PANČOCHA, Karel. Člen vědecké rady časopisu Journal of Exceptional People. : Journal of Exceptional People, 2016 - 2020. ISSN 1805-4978.
 44. PANČOCHA, Karel. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Pedagogika na PdF MU. 2016 - 2020.
 45. PANČOCHA, Karel. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Speciální pedagogika na PdF MU. 2016 - 2020.
 46. PANČOCHA, Karel. Členství ve stálé pracovní skupině pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise. 2016.
 47. PANČOCHA, Karel. Členství ve vědecké radě PdF MU. : Vědecká rada PdF MU, 2016 - 2020.
 48. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 49. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 50. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů DSP Speciální pedagogika Inkluzivní vzdělávání. 2016.
 51. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Metodologický workshop pro studenty Ph.D. Speciální pedagogika 2016. 2016.
 52. VÍTKOVÁ, Marie a Karel PANČOCHA. Participace jako aktivní účast člověka s postižením ve škole a v životě. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1, vydání. Brno: Paido, Brno, 2016. s. 15-42, 28 s. ISBN 978-80-7315-256-7.
 53. 2015

 54. PANČOCHA, Karel. Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS. 2015.
 55. PANČOCHA, Karel. Člen předsednictva, zástupce pro vzdělávání. : Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy, 2015 - 2020.
 56. PANČOCHA, Karel. Člen vědecké rady časopisu Journal of Exceptional People. : Journal of Exceptional People, 2015. ISSN 1805-4978.
 57. PANČOCHA, Karel. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Pedagogika na PdF MU. 2015.
 58. PANČOCHA, Karel. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Speciální pedagogika na PdF MU. 2015.
 59. PANČOCHA, Karel. Členství ve stálé pracovní skupině pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise. 2015.
 60. PANČOCHA, Karel. Členství ve vědecké radě PdF MU. : Vědecká rada PdF MU, 2015.
 61. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 62. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 63. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů DSP Speciální pedagogika Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost. 2015.
 64. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Metodologický workshop pro studenty Ph.D. Speciální pedagogika. 2015.
 65. PANČOCHA, Karel. People with ASD in the Czech Republic - policy and practice development. 2015.
 66. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání. In III. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2015.
 67. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 68. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 69. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 70. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Dagmar PŘINOSILOVÁ. Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 25, č. 2, s. 123-134. ISSN 1211-2720.
 71. VAĎUROVÁ, Helena, Lenka SLEPIČKOVÁ a Karel PANČOCHA. Vzdělávání pro diverzitu: Zkušenosti s pilotováním metody Global Storylines v českých základních školách. In Škola a zdraví v 21. století. 2015.
 72. 2014

 73. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Dagmar PŘINOSILOVÁ. Burnout syndrome in Teachers of Special schools in the South Moravia Region in Czech Republic. In EAPRIL 2014 Conference. 2014.
 74. PANČOCHA, Karel. Člen vědecké rady časopisu Journal of Exceptional People. : Journal of Exceptional People, 2014. ISSN 1805-4978.
 75. PANČOCHA, Karel. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Speciální pedagogika na PdF MU. 2014.
 76. PANČOCHA, Karel. Členství ve stálé pracovní skupině pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise. 2014.
 77. PANČOCHA, Karel. Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
 78. PANČOCHA, Karel. Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
 79. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Karel PANČOCHA. Inclusive Education and General Public Opinion: the case of the Czech Republic. In EAPRIL 2014 Conference. 2014.
 80. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Inkluze v interdisciplinárním pohledu - metodologické pojetí. 2014.
 81. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
 82. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
 83. PANČOCHA, Karel. Introduction to Special Needs Education: E-learning course. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 80 s.
 84. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Inkluze v interdisciplinárním pohledu. 2014.
 85. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 86. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 87. SHMIDT, Victoria a Karel PANČOCHA. Pomogajushhie specialisty v zabote o pozhilyh v Chehii: opyt nesistemnogo soprotivlenija neposledovatel'noj politike? Sociology of power, Moskva: Akademia gosudarstvennogo upravlenia, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 126-140. ISSN 2074-0492.
 88. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014, Praha: S-Press Publishing, 2014.
 89. BELL, Sheena, Maija HIRVONEN, Hasso KUKEMELK, Karel PANČOCHA, Helena VAĎUROVÁ a Piret HION. The inclusion of students with special educational needs in vocational education and training: a comparative study of the changing role of SEN teachers in the European context (Finland, England, The Czech Republic and Estonia). Socialiniai Tyrimai/Social Research, Vilnius (Lithuania): Faculty of Social Sciences, Siauliai university, 2014, roč. 35, č. 2, s. 42-52. ISSN 1392-3110.
 90. SHMIDT, Victoria a Karel PANČOCHA. The Models of Legitimizing Inclusive Education in the Czech Republic. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
 91. SHMIDT, Victoria a Karel PANČOCHA. The Models of Legitimizing Inclusive Education in the Czech Republic. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
 92. 2013

 93. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Aktéři školní inkluze. Actors of School Inclusion. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6688-5.
 94. PANČOCHA, Karel a Marie VÍTKOVÁ. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 320 s. ISBN 978-80-210-6457-7.
 95. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Česká veřejnost a inkluzivní vzdělávání. In SLEPIČKOVÁ, L. a K. PANČOCHA. Aktéři školní inkluze. School Inclusion Actors. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 9-31, 23 s. ISBN 978-80-210-6688-5.
 96. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Disability experience in postsocialist context: social participation as a concept and as a tool. In Disability Studies Interantional Conference „The Art of Belonging“. 2013.
 97. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Disability experience in postsocialist context: social participation as a concept and as a tool. In Disability Studies Interantional Conference „The Art of Belonging“. 2013.
 98. PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8.
 99. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 2013.
 100. SHMIDT, Victoria a Karel PANČOCHA. Modeli legitimizatsii inklyuzivnogo obrazovaniya v Chehii. Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 547-560. ISSN 1727-0634.
 101. VRUBEL, Martin, Filip CHVÁTAL a Karel PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, č. 3, s. 229-242. ISSN 1211-2720.
 102. PANČOCHA, Karel. Participace jako aktivní účast člověka s postižením ve společnosti. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 13-23, 11 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
 103. PANČOCHA, Karel. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 219 s. ISBN 978-80-210-6344-0.
 104. PANČOCHA, Karel. Pre-service Teachers´Attitudes towards Individuals with Disabilities ans Inclusion. In SEHRBROCK, P., ERDÉLYI, A., GAND, S. (Hrsg.). Internationale und Vergleichende Heil- und Sonderpädagogik und Inklusion. Individualität und Gemeinschaft als Prinzipien Internationaler Heil- und Sonderpädagogik. 1. vydání. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2013. s. 123-129, 7 s. ISBN 978-3-7815-1944-2.
 105. PANČOCHA, Karel, Helena VAĎUROVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním žáků se SVP na střední škole. Podpora pro pracovníky v odborném školství, kteří chtějí vytvořit inkluzivní prostředí. In Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
 106. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Social acceptance of people with disabilities as a key factor for participation. In 6th International Symposium on Remedial and Special Education. 2013.
 107. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Social acceptance of people with disabilities as a key factor for participation. In 6th International Symposium on Remedial and Special Education. 2013.
 108. VÍTKOVÁ, Marie, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education. In Estonsko: University of Tartu - Projekt Leonardo da Vinci. 2013.
 109. PANČOCHA, Karel. Společenské přístupy k jedincům s postižením. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 31-42, 12 s. ISBN 978-80-7315-245-1.
 110. PANČOCHA, Karel a Pavel SOCHOR. Umění jako facilitátor inkluze. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, Ročník 2, č. 2, s. 31-40. ISSN 1338-6670.
 111. SOCHOR, Pavel a Karel PANČOCHA. Výtvarná tvorba u dospělých osob se zdravotním postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 211-223, 13 s. ISBN 978-80-210-6306-8.
 112. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Výzkum facilitátorů a bariér v inkluzivním vzdělávání - metodologický workshop. 2013.
 113. 2012

 114. FORD, Jo Ann, Judson WORKMAN, Navid MASOUDI, Mary HUBER a Karel PANČOCHA. Accessible Substance Abuse Prevention for All Children. In Hollar, D. Handbook of Children with Special Health Care Needs. New York: Springer, 2012. s. 353-368, 16 s. Springer Science. ISBN 978-1-4614-2334-8. doi:10.1007/978-1-4614-2335-5_18.
 115. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Attitudes Towards People With Disabilities and Inclusion Comparing Students of Education with General Public. In konference Creating competence - Innovations in Learning and Development, JAMK University of Applied Sciences - Jyväskylä, Finland. 2012.
 116. PANČOCHA, Karel a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. 2012.
 117. PANČOCHA, Karel. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 280 s. ISBN 978-80-210-6101-9.
 118. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Contextualizing disability within the Czech republic: between invisibility and inclusion. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012. s. 998-1005, 8 s. ISBN 978-618-5009-05-2.
 119. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Contextualizing disability within the Czech republic: between invisibility and inclusion. In Book of abstracts ICE 2012 Conference. 2012. ISBN 978-618-5009-04-5.
 120. PANČOCHA, Karel. Evaluating Services for Adults with Disabilities through the Concept of Participation. In Pančocha, K., Procházková, L. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 67-73, 7 s. ISBN 978-80-210-5848-4.
 121. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. General public and future teachers´ attitudes towards people with disabilities and inclusion. Journal of Exceptional People, Olomouc: Palacký university, Olomouc, 2012, roč. 1, č. 2, s. 45-56. ISSN 1805-4978.
 122. BALÁTOVÁ, Kristýna a Karel PANČOCHA. Hodnoty u jedinců s poruchami chování v období dospívání. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 141-150, 10 s. ISBN 978-80-210-5996-2.
 123. PANČOCHA, Karel. Lidé s postižením. In Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. s. 32-49, 18 s. ISBN 978-80-7440-072-8.
 124. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 556-561, 6 s. ISBN 978-80-210-5941-2.
 125. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 126. PANČOCHA, Karel. Participation as an Indicator of Inclusion. In ph publico impulse aus wissenschaft und forschung. schriften der pädagogischen hochschule burgenland. Eisenstadt: PH Burgerland, 2012. s. 71-74, 4 s. ISBN 978-3-85253-456-5.
 127. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. People with Disabilities in the Czech Republic: Between Invisibility and Inclusion. In DISABILITY STUDIES CONFERENCE, LANCASTER UNIVERSITY, 11‐13 SEPTEMBER, 2012. 2012.
 128. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. People with Disabilities in the Czech Republic: Between Invisibility and Inclusion. In DISABILITY STUDIES CONFERENCE, LANCASTER UNIVERSITY, 11‐13 SEPTEMBER, 2012. 2012.
 129. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Postoje k osobám s postižením u obecné populace ČR. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 41-50, 10 s. ISBN 978-80-7315-235-2.
 130. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Postoje, obavy a emoce spojené s inkluzí u studentů pedagogických oborů. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 27-42, 16 s. ISBN 978-80-210-5995-5.
 131. VAĎUROVÁ, Helena, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním pro střední odborné školy. In konference Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2012. 2012.
 132. VAĎUROVÁ, Helena, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním pro střední odborné školy. In konference Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2012. 2012.
 133. PANČOCHA, Karel a Pavel NEPUSTIL. „Skryté skupiny“ – základní vymezení. In Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. s. 10-15, 6 s. ISBN 978-80-7440-072-8.
 134. VRUBEL, Martin a Karel PANČOCHA. Školní a sociální inkluze u osob se zrakovým postižením. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 131-140, 10 s. ISBN 978-80-210-6101-9.
 135. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Teachers’ Self-reported Willingness and Ability to Teach Students with SEN in Inclusive Settings. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 35-55, 21 s. ISBN 978-80-210-6107-1.
 136. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Karel PANČOCHA. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 172 s. ISBN 978-80-210-6107-1.
 137. 2011

 138. PANČOCHA, Karel. Attitudes of future teachers and other professionals towards individuals with disabilities and inclusion. In Forschungskulturen im Diskurs. 2011.
 139. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Attitudes of future teachers and other professionals towards individuals with disabilities and inclusion. (Poster). In Forschungskulturen im Diskurs. 2011.
 140. PANČOCHA, Karel. Dospělí lidem s Williamsovým syndromem a jejich možnosti uplatnění. In Občanské sdružení Willík: Podzimní setkání v Březejci. 2011.
 141. PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Měření výsledků inkluzivních aktivit prostřednictvím konceptu participace. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of pupils with special educational needs V. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 27-36, 9 s. ISBN 978-80-7315-220-8.
 142. PANČOCHA, Karel. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 196 s. ISBN 978-80-210-5663-3.
 143. PANČOCHA, Karel a Kristýna BALÁTOVÁ. Postoje budoucích učitelů k jedincům se zdravotním postižením jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, 2011. s. 331-342, 13 s. ISBN 978-80-210-5731-9.
 144. PANČOCHA, Karel a Petr HOREHLEĎ. Special Andragogy - Education and Support of Adults with Special Needs. 2011. ISBN 978-963-88422-9-9.
 145. PANČOCHA, Karel a Petr HOREHLEĎ. Speciální andragogika jako součást edukace v sociální práci. In Ondrušková, Elena, Koscurová Zoja. In: Ondrušková, Elena, Koscurová Zoja (eds.) Realita a vízia sociálnej práce. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. s. 127 – 132, 6 s. ISBN 978-80-223-3075-6.
 146. PANČOCHA, Karel. Vybrané problémy inkluzivního výzkumu. In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 6-15, 10 s. ISBN 978-80-210-5663-3.
 147. PITNEROVÁ, Pavla a Karel PANČOCHA. Znalosti budoucích učitelů z oblasti speciální pedagogiky jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, 2011. s. 331-342, 13 s. ISBN 978-80-210-5731-9.
 148. 2010

 149. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Analýza inkluzivního prostředí v základních školách prostřednictvím Indexu Inkluze. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 25-40, 16 s. ISBN 978-80-7315-201-7.
 150. SHEENA, Bell, Maija HIRVONEN, Inga MUTSO, Karel PANČOCHA a Helena VAĎUROVÁ. Embracing the Challenges of Diversity in the Inclusion of Adults with (SEN) Special Educational Needs in Vocational Training; A Comparative Study of the Changing Role of SEN Teachers in the European Context. In The 5th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference. 2010.
 151. PANČOCHA, Karel. Etika výzkumu ve speciální pedagogice. In Etika ve vědách o výchově. 1. vydání. Olomouc: ČPdS, 2010. s. 342 - 348, 7 s. ISBN 978-80-244-2654-9.
 152. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 15-32, 18 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
 153. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Připravenost na inkluzivní vzdělávání z pohledu pedagogických pracovníků. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 53-65, 13 s. ISBN 978-80-7315-201-7.
 154. PANČOCHA, Karel, Lenka SLEPIČKOVÁ a Helena VAĎUROVÁ. Učitel jako zprostředkovatel inkluzivního vzdělávání a sociální inkluze u žáků se SVP. 2010.
 155. PANČOCHA, Karel. Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 185 s. ISBN 978-80-210-5340-3.
 156. 2009

 157. PANČOCHA, Karel. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 158. PANČOCHA, Karel. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 31 - 40, 10 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 159. 2008

 160. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Learning Difficulties and Emotional / Behavioral Disorders. In ŠIMONÍK, Oldřich. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. s. 92-128, 36 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
 161. PANČOCHA, Karel. Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe. Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 52-66. ISSN 1211-4669.
 162. PANČOCHA, Karel. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 31-38, 8 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
 163. 2007

 164. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 165. PANČOCHA, Karel. Citizenship as an Andragogic Category. In Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych. 1. vyd. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2007. s. 425 - 430, 6 s. ISBN 978-83-7308-978-5.
 166. PANČOCHA, Karel. Patologické závislosti a kvalita života ve výkonu trestu odnětí svobody. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 159 - 170, 11 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-012-8.
 167. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální aspekty kvality života pečovatelů onkologicky nemocných dětí. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 126-141, 15 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 168. HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočnické služby poskytované sluchově postiženým v České republice a analýza jejich využívání. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 82-91. ISBN 978-80-86633-92-3.
 169. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Vizuální percepce řeči u sluchově postižených. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 36-43, 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 170. PANČOCHA, Karel. Závislostní chování u osob s postižením. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103 – 117, 14 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 171. 2006

 172. PANČOCHA, Karel. Krátká intervence jako sociální práce s jedincem v seniorském věku. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 30 - 42, 12 s. ISBN 80-86633-62-4.
 173. PANČOCHA, Karel. Speciálně pedagogická dimenze závislostního chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 167 s. ISBN 80-86633-61-6.
 174. 2005

 175. PANČOCHA, Karel. Problémy s alkoholem u žen seniorek. In MÜHLPACHR, Pavel. Schola gerontologica. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005. s. 117-122, 6 s. ISBN 80-210-3838-1.
 176. 2001

 177. PANČOCHA, Karel. Postavení antipedagogiky v současném světě. In Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 9-11. ISBN 80-210-2661-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 22:12