PdF BVV3Scp Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-VV3S Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 2 předměy za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (119 kr.)

Povinné předměty (P+PV 101 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVb003Dějiny umění 1 O. Navrátilz 2/0/02 1Z
PdF:VVb002Současné umění 1 R. Horáčekzk 2/0/04 1Z
PdF:VIb021Úvod do vizuální kultury B. Rozbořilzk 1/0/02 1Z
PdF:VVb001Malba 1 P. Kamenickýz 0/3/03 1P
PdF:VVb022Kresba a grafika J. Nedomovázk 0/3/06 1P
PdF:VIb020Ateliér vizuální tvorby P. Kamenickýz 0/3/03 1P
PdF:VVb005Dějiny umění 2 O. Navrátilz 2/0/02 2Z
PdF:VIb022Seminář vizuální kultury B. Rozbořilz 0/2/02 2Z
PdF:VVb007Malba 2 P. Kamenickýzk 0/3/06 2P
PdF:VVb009Prostorová tvorba 1 J. Nedomováz 0/3/03 2P
PdF:VIb023Ateliér kresby a grafiky J. Nedomováz 0/3/03 2P
PdF:VVb008Dějiny umění 3 O. Navrátilz 2/0/02 3Z
PdF:VVb010Grafický design J. Nedomováz 0/3/03 3P
PdF:VVb012Prostorová tvorba 2 P. Kamenickýzk 0/3/06 3P
PdF:VIb006Ateliér malby P. Kamenickýz 0/3/03 3P
PdF:VVb011Dějiny umění 4 O. Navrátilzk 2/0/04 4Z
PdF:VVb014Současné umění 2 R. Horáčekz 2/0/02 5Z
PdF:VIb025Interpretace výtvarného díla 1 R. Horáčekz 0/2/02 4Z
PdF:VVb013Nová média J. Francováz 0/3/03 4P
PdF:VIb008Ateliér prostorové tvorby P. Kamenickýz 0/3/03 4P
PdF:VIb011Ateliér grafického designu J. Nedomováz 0/3/03 4P
PdF:VIb026Interpretace výtvarného díla 2 R. Horáčekk 0/2/03 5Z
PdF:VVb016Výtvarná akce M. Kovářováz 0/3/03 4P
PdF:VVb017Ateliér klauzura P. Kamenickýzk 0/1/04 5P
PdF:VIb016Ateliér nových médií J. Francováz 0/3/03 5P
PdF:VIb028Portfolio 1 J. Nedomovák 0/2/03 5P
PdF:VIb027Zprostředkování výtvarné tvorby R. Horáčekz 0/2/02 6Z
PdF:VIb029Portfolio 2 J. Nedomováz 0/2/02 6P
PdF:VVb023Komunikační aspekty tvorby B. Rozbořilz 0/2/02 6P
89 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti během studia splní alespoň 3 z 5 nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VIb007Autorský projekt - Malba P. Kamenickýzk 0/1/0 projekt – domácí příprava praktických výstupů.4 3-
PdF:VIb009Autorský projekt - Prostorová tvorba P. Kamenickýzk 0/1/0 projekt – domácí příprava praktických výstupů.4 4-
PdF:VIb012Autorský projekt - Grafický design J. Nedomovázk 0/1/0 projekt – domácí příprava praktických výstupů.4 4-
PdF:VIb017Autorský projekt - Nová média J. Francovázk 0/1/0 projekt – domácí příprava praktických výstupů.4 5-
PdF:VIb024Autorský projekt – Kresba a grafika J. Nedomovázk 0/1/0 projekt – domácí příprava praktických výstupů.4 2-
20 kreditů

Volitelné předměty (18 kr.)

Předmět VIb001 Aktuality současného umění může student v průběhu studia splnit 6krát.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VIb001Aktuality současného umění O. Navrátilz 0/1/0 Student může předmět v průběhu studia splnit 6x.12*6 1-
PdF:VV_FKRFigurální kresba B. Rozbořilz 0/2/02 1-
PdF:VV_GDZSGrafický design a životní styl P. Nogaz 0/1/03 3-
PdF:VV_KTVKeramická tvorba J. Nedomováz 0/2/02 3-
PdF:VV_TKMTvorba komiksu J. Nedomováz 0/2/02 2-
PdF:VV_TTKTeorie a tvorba komiksu J. Nedomováz 0/2/02 1-
83 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVb020Výtvarná výchova v teorii a praxi H. Stehlíková Babyrádovák 0/2/03 6Z
PdF:VVb021Zprostředkování umění R. Horáčekz 0/2/02 5Z
5 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV_BPpBakalářska práce - Projekt R. Horáčekz 0/0/12 4P
PdF:VV_BPBakalářska práce R. Horáčekz 0/0/12 5P
PdF:VV_BPdBakalářska práce - Dokončení R. Horáčekz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů