Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Tereza PROKOPOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Anaesthetic management of the patient with Congenital Cataract, Facial Dysmorphism, Neuropathy (CCFDN) syndrome: first published successful endotracheal intubation. In Anesthesia & Analgesia. 2021. ISSN 0003-2999.
 2. LIPOVÝ, Břetislav, Martin HLADÍK, Petr ŠTOURAČ a Serhij FOROSTYAK. Case Report: Wound Closure Acceleration in a Patient With Toxic Epidermal Necrolysis Using a Lyophilised Amniotic Membrane. Frontiers in bioengineering and biotechnology. Laussane: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 9, April, s. 1-7. ISSN 2296-4185. doi:10.3389/fbioe.2021.649317.
 3. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Jitka BLAŽKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Complex medical simulation centre at the Masaryk University integrates innovative teaching modalities. In SESAM Virtual Annual Meeting 2021. 2021.
 4. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ, Milan KRATOCHVÍL, Lukáš MAREČEK, Petra KOVALČÍKOVÁ, Milan URÍK a Petr ŠTOURAČ. Difficult airway prediction in paediatric anaesthesia (Diffair): prospective observational study. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 165, č. 3, s. 298-304. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.020.
 5. PEŠKOVÁ, Klára, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Lukáš HRUBAN a Karolína HURDÁLKOVÁ. Dynamics of Selected Serum Immunological Markers During Caesarean Section. Neuroendocrinology Letters. Munsbach: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2021, roč. 42, č. 1, s. 48-54. ISSN 0172-780X.
 6. KLUČKA, Jozef, Eva KLABUSAYOVÁ, Tereza MUSILOVÁ, Tereza KRAMPLOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Milan KRATOCHVÍL, Martina KOSINOVÁ, Ondřej HORÁK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Petr ŠTOURAČ. Pediatric Patient with Ischemic Stroke: Initial Approach and Early Management. Children-Basel. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2021, roč. 8, č. 8, s. 1-11. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children8080649.
 7. LIPOVÝ, Břetislav, Martin HLADÍK, Petr ŠTOURAČ a Serhij FOROSTYAK. První použití lyofylizované amniotické membrány v léčbě toxické epidermální nekrolýzy u dětského pacienta. In 16. Festival kazuistik. 2021. ISBN 978-80-88379-06-5.
 8. KEMPNÝ, Tomáš, Filip HAIDUK, Jakub HOLOUBEK, Marek JOUKAL, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Roman MADEJA, Zuzana MUSILOVÁ, Jan NEISER, Petr REIMER, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1199-2.
 9. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Milan KRATOCHVÍL. Reply to: findings of two independent surveys on rapid sequence induction Deliberate practice should be reinforced. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, roč. 38, č. 2, s. 199-200, 3 s. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000001343.
 10. URÍK, Milan, Michal BARTOŠ, Soňa ŠIKOLOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Klára PERCEOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Eva KLABUSAYOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Petr JABANDŽIEV. Risk Factors for Postoperative Bleeding after Adenoidectomy. Children-Basel. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2021, roč. 8, č. 3, s. 1-8. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children8030242.
 11. URÍK, Milan, Táňa NOVOTNÁ, Michaela MÁCHALOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Josef MACHAČ, Jana JANČÍKOVÁ, Michal JURAJDA, Jozef KLUČKA, Petr ŠTOURAČ a Petr JABANDŽIEV. Subglottic stenosis in children: management and experience over 15 years at a tertiary center. B-ENT. SISLI: AVES, 2021, roč. 17, č. 3, s. 164-168. ISSN 1781-782X. doi:10.5152/B-ENT.2021.21438.
 12. KLUČKA, Jozef, Milan KRATOCHVÍL, Petr ŠTOURAČ, Petr DOMINIK, Martina KOSINOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ a Eva KLABUSAYOVÁ. Tetanus in 3-years old child. In 17th World Congress of Anaesthesiologists. 2021.
 13. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ a Jan MALÁSKA. The premiere of the accredited course Simulation of Critical Conditions took place in Brno. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 32, č. 2, s. 71. ISSN 1214-2158.
 14. HOMOLA, Lukáš, Jozef KLUČKA, Jan HELEŠIC, Zlatava JIRSENSKÁ, Milan KRATOCHVÍL, Petr DOMINIK, Milan URÍK, Ondřej HORÁK, Petr JABANDŽIEV, Lenka KRBKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Unvaccinated child tetanus from nasal toy battery. Central European Journal of Public Health. Prague: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2021, roč. 29, č. 4, s. 322-324. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a6702.
 15. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Eva KLABUSAYOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Martina KOSINOVÁ a Roman ŠTOUDEK. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for airway management in paediatric patients: randomized controlled trial. In 17th World Congress of Anaesthesiologists. 2021.
 16. KLABUSAYOVÁ, Eva, Jozef KLUČKA, Martina KOSINOVÁ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Milan KRATOCHVÍL, Lukáš MAREČEK, Michal SVOBODA, Petr JABANDŽIEV, Milan URÍK a Petr ŠTOURAČ. Videolaryngoscopy vs. Direct Laryngoscopy for Elective Airway Management in Paediatric Anaesthesia A prospective randomised controlled trial. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, roč. 38, č. 11, s. 1187-1193. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000001595.
 17. 2020

 18. JOUZA, Martin, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Eva SLOUKOVÁ, Jakub PECL, Anna SEEHOFNEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Kateřina SLABÁ, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jaroslav A. HUBÁČEK a Petr JABANDŽIEV. A Newly Observed Mutation of the ABCA3 Gene Causing Lethal Respiratory Failure of a Full-Term Newborn: A Case Report. Frontiers in Genetics. Laussane: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 11, August 2020, s. 1-5. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2020.568303.
 19. KLUČKA, Jozef, Kateřina SZTURZOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Lenka KNOPPOVA, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Milan KRATOCHVÍL, Alena TRCKOVA, Martina KLINCOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ladislav PLÁNKA, Jiří TŮMA a Petr ŠTOURAČ. Depth of neuromuscular blockade and the perioperative conditions in laparoscopic surgery in pediatric population: Randomized controlled pilot trial. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2020, roč. 61, MAY 2020, s. 1-3. ISSN 0952-8180. doi:10.1016/j.jclinane.2019.109659.
 20. SKŘÍŠOVSKÁ, Tamara, Jitka CHLUPOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Martina KLINCOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Interactive algorithms AKUTNĚ.CZ: Open access database of more than 100 virtual patients focused on acute medicine. In Euroanaesthesia 2020. 2020.
 21. PAŘÍZKOVÁ-ČERNÁ, Renata, Vladimír ČERNÝ, Jana DJAKOW, Martina KOSINOVÁ, Roman ŠKULEC, Petr ŠTOURAČ a Anatolij TRUHLÁŘ. Kardiopulmonální resuscitace pacientů se suspektním nebo potvrzeným COVID-19. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 31, 1-2, s. 53-56. ISSN 1214-2158.
 22. ŠTOURAČ, Petr a Tereza MUSILOVÁ. Klinická farmakologie inhalačních anestetik - co je nutno znát k atestační zkoušce-Oxid dusný. 2020.
 23. ŠTOURAČ, Petr a Jan BLÁHA. Mezinárodní konsenzuální stanovisko k použití uterotonik v průběhu císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 31, 1-2, s. 64-65. ISSN 1214-2158.
 24. SLABÁ, Kateřina, Hana NOSKOVÁ, Petra VESELÁ, Jana TUČKOVÁ, Hana JIČÍNSKÁ, Tomáš HONZÍK, Hana HANSÍKOVÁ, Petra KLEIBLOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Novel Splicing Variant in the PMM2 Gene in a Patient With PMM2-CDG Syndrome Presenting With Pericardial Effusion: A Case Report. Frontiers in Genetics. Lausanne: Frontiers, 2020, roč. 11, October 2020, s. 1-7. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2020.561054.
 25. KLUČKA, Jozef, Tomáš JUŘENČÁK, Petr ŠTOURAČ, Pavel VÍT, Vladimíra FORALOVÁ a Iva SYNKOVÁ. Out-of-Hospital Cardiac Arrest Due to Ventricular Fibrillation in a 5-Year-Old Pediatric Patient. PEDIATRIC EMERGENCY CARE. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2020, roč. 36, č. 7, s. "E405"-"E407", 3 s. ISSN 0749-5161. doi:10.1097/PEC.0000000000001444.
 26. BLÁHA, Jan, Antonín PAŘÍZEK, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ a Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ. Perioperační péče o pacientky podstupující císařský řez. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 31, 1-2, s. 51-52. ISSN 1214-2158.
 27. SROVNAL, Josef, Emil BERTA, Alona ŘEHULKOVÁ, Monika VIDLÁŘOVÁ, Petr PRÁŠIL, Lubomír VEČEŘA, Petr ŠTOURAČ, Pavla KOUŘILOVÁ a Marian HAJDÚCH. Piritramide analgesia reduces CEA mRNA-positive circulating tumor cells' presence compared to morphine and epidural analgesia following radical colon cancer surgery. 2020.
 28. MOŤKOVÁ, Lucie, Jozef KLUČKA, Petr ŠTOURAČ, Petr DOMINIK, Milan KRATOCHVÍL a Zdenka BÁLINTOVÁ. Prolonged pharmacoresistant dystonia of a child successfully solved by deep brain stimulation. In Euroanaesthesia 2020. 2020.
 29. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ, Kai ZACHAROWSKI, Stefan DE HERT, Milan KRATOCHVÍL, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Hana ZELINKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Rapid sequence induction: An international survey. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 37, č. 6, s. 435-442. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000001194.
 30. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Eva KLABUSAYOVÁ a Martina KOSINOVÁ. Rok 2020 v přehledu - Dětská anestezie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen, 2020, roč. 31, č. 6, s. 292-295. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2020.060.
 31. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Martina KOSINOVÁ, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Hana HARAZIM a Dagmar SEIDLOVÁ. Rok 2020 v přehledu - Porodnická anestezie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen, 2020, roč. 31, č. 6, s. 299-304. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2020.062.
 32. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr JABANDŽIEV, Jan PAPEŽ, Pavlína DANHOFER, Hana VINOHRADSKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Milan BRÁZDIL, Petr ŠTOURAČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Role zánětu v etiopatogenezi farmakorezistentní epilepsie a refrakterního status epilepticus. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn20208.
 33. PROKOPOVÁ, Tereza, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ a Petr ŠTOURAČ. Simulačné centrum a pohyb. In Zdravé dieťa. Praha: Evropská asociace pro fototerapii, 2020. s. s. 65-72. ISBN 978-80-87861-15-8.
 34. KAROLYI, Matěj, Petra RŮŽIČKOVÁ, Tereza VAFKOVÁ, Jiří LIBRA, Martin KOMENDA, Petr ŠTOURAČ, Lenka ŠNAJDROVÁ a Tereza PROKOPOVÁ. Technology Enhanced Assessment: Objective Structured Clinical Examination Supported by SIMUportfolio. In Springer Book of CSEDU 2020. 2020.
 35. KLUČKA, Jozef, Milan KRATOCHVÍL, Petr ŠTOURAČ, Martina KOSINOVÁ, Eva KLABUSAYOVÁ a Lukáš HOMOLA. Tetanus in 3- yeras old child. In Euroanaesthesia 2020. 2020.
 36. VEČEŘA, Lubomír, Tomáš GABRHELÍK, Petr PRÁŠIL a Petr ŠTOURAČ. The role of cannabinoids in the treatment of cancer. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2020, roč. 121, č. 1, s. 79-95. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2020_012.
 37. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Martina KOSINOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Eva KLABUSAYOVÁ a Roman ŠTOUDEK. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for airway management in paediatric patients: randomized controlled trial. In Euroanaesthesia 2020. 2020.
 38. ŠTOURAČ, Petr a Martina KOSINOVÁ. Zapojení studentů v době pandemie COVID-19 a nouzového stavu. In Valčianske CORONA nástrahy. 2020.
 39. 2019

 40. ŠTOURAČ, Petr. Akutní stavy v gynekologii a porodnictví. In Robin Šín. Lékařská první pomoc. První vydání. Praha: Galén, 2019. s. 219-228. ISBN 978-80-7492-433-0.
 41. ŠTOURAČ, Petr a Martina KOSINOVÁ. Anaesthesia recommendations for Recessive myotonia congenita (Becker's disease). ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN. EBELSBACH: AKTIV DRUCK & VERLAG GMBH, 2019, roč. 60, č. 11, s. „S545“-„S553“, 9 s. ISSN 0170-5334. doi:10.19224/ai2019.S545.
 42. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Anestezie u popáleninového traumatu. In Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny. Brno: MUNI, 2019. s. 56-65.
 43. NOSKOVA, P., J. BLAHA, J. MANNOVA, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Aplikace epidurální analgezie v porodnictví. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 1, s. 9-13. ISSN 1214-2158.
 44. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Milan KRATOCHVÍL a Petr ŠTOURAČ. Bleskový úvod do anestezie: Evropská dotazníková akce. In Anesteziologie a intenzivní medicína. 2019. ISSN 1214-2158.
 45. ŠTOURAČ, Petr. Co je nového v porodnické anestezii v roce 2019. In XXVI. Kongres ČSARIM, 2.–4. října 2019, Brno. 2019.
 46. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr JABANDŽIEV, Jan PAPEŽ, Pavlína DANHOFER, Hana VINOHRADSKÁ, Milan BRÁZDIL, Petr ŠTOURAČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Co nám může mozkomíšní mok říct o epilepsii a epileptogenezi? In XXIX. bratislavské posrgraduálne dni detskej neurológie, Slovensko. 2019. ISSN 1337-4451.
 47. ŠTOURAČ, Petr, J. BLAHA, P. NOSKOVA, R. KLOZOVA, Dagmar SEIDLOVÁ, M. GROCHOVA, Martina KOSINOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana ZELINKOVÁ, Daniel SCHWARZ, Michal SVOBODA, S. RICHTEROVA, Olga SMÉKALOVÁ, B. ZAORALOVA, Z. MROZEK, Z. KRUPKOVA, L. VECERA, H. IVANKOVA, A. MAGYAROVA, J. SIMONOVA a J. FIRMENT. Časná poporodní anestezie v České a Slovenské republice z pohledu studie OBAAMA-INT – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 2, s. 72-79. ISSN 1214-2158.
 48. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Milan KRATOCHVÍL. Difficult Airway Prediction in Paediatric Anaesthesia: prospective observational trial. In European Journal of Anaesthesiology. 2019. ISSN 0265-0215.
 49. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ a Adela JAKÚBKOVÁ. Farmakologické postupy v pooperační léčbě bolesti u dětí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 21, č. 6, s. 482-485. ISSN 1212-4184.
 50. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Jan BLAHA, Monika GROCHOVA, Radka KLOZOVA, Pavlina NOSKOVA, Dagmar SEIDLOVÁ, Stanislava RICHTEROVA a Jozef FIRMENT. Changes in caesarean section anaesthesia between 2011 and 2015 Czech and Slovak national surveys. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 36, č. 10, s. 801-803. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000001063.
 51. KLUČKA, Jozef, Tomáš JUŘENČÁK, Martina KOSINOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Milan KRATOCHVÍL, Yvona SEDLÁČKOVÁ, Tomáš NAVRÁTIL, Daniela PELCLOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Intralipid infusion in paediatric patient with quetiapine and lamotrigine intoxication. Monatshefte fur Chemie. Wien: Springer Wien, 2019, roč. 150, č. 9, s. 1711-1714. ISSN 0026-9247. doi:10.1007/s00706-019-02423-5.
 52. KŘIKAVA, Ivo, Jozef KLUČKA a Petr ŠTOURAČ. Invazivní postupy v pooperační léčbě bolesti u dětí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 21, č. 6, s. 486-489. ISSN 1212-4184.
 53. ČERNÝ, Vladimír a Petr ŠTOURAČ. Jak pracovat s Doporučeným postupem ČSARIM pro zajištění obtížných dýchacích cest? Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, 3-4, s. 117-118. ISSN 1214-2158.
 54. ŠTOURAČ, Petr. Je operační sál bezpečným prostředím pro srdeční zástavu? In XXVI. Kongres ČSARIM, 2.–4. října 2019, Brno. 2019.
 55. ŠTOUDEK, Roman, Petr ŠTOURAČ, Jozef KLUČKA, Martina KOSINOVÁ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ a Milan KRATOCHVÍL. Mortality in tertiary paediatric critical care centre 2008-2012 versus 2013-2017: retrospective cohort trial. In European Journal of Anaesthesiology. 2019. ISSN 0265-0215.
 56. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ a Martina KOSINOVÁ. Nejvýznamnější publikace v oblasti anesteziologie za rok 2019. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 6, s. 260-264. ISSN 1214-2158.
 57. ŠTOURAČ, Petr a Martina KOSINOVÁ. Periferní myorelaxancia v moderní anesteziologii. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, 2019, roč. 33, č. 2, s. 20-23. ISSN 1212-7973.
 58. GROCHOVÁ, Monika, Petr ŠTOURAČ, Jan BLÁHA, Jana ŠIMONOVÁ, Jozef FIRMENT, Stanislava RICHTEROVÁ, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Daniel SCHWARZ, Martina KOSINOVÁ, Jaroslava MACKOVÁ, Lucia VÁROŠOVÁ, Renáta TOBOLÁKOVÁ, Jakub HLOŽNÍK, Hedviga IVANKOVÁ, Viera LESNÁ, Alžbeta MAGYAROVÁ a Ján SLÁVIK. Peripartálna anestézia a analgézia na Slovensku a v Českej republike z ohľadu štúdie OBAAMA - INT. Anestéziológia a intenzívna medicína. Bratislava: Solen, s.r.o., 2019, roč. 8, č. 1, s. 16-22. ISSN 1339-0155.
 59. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Residual neuromuscular block in paediatric anaesthesia. British Journal of Anaesthesia. OXFORD: Oxford University Press, 2019, roč. 122, č. 1, s. "E1"-"E2", 2 s. ISSN 0007-0912. doi:10.1016/j.bja.2018.10.001.
 60. ŠTOURAČ, Petr, J. BLAHA, Martina KOSINOVÁ, J. MANNOVA, P. NOSKOVA, Hana HARAZIM a Dagmar SEIDLOVÁ. Rok v přehledu - anesteziologie a intenzivní péče v gynekologii a porodnictví. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 6, s. 254-259. ISSN 1214-2158.
 61. ŠTOURAČ, Petr. Simulačný tréning nielen v anestéziológii a itenzívnej medicíne s ukážkou klinických stavov s nedostatkom kyslíka. In Zdravé dieťa Kyslík - iskra života. Praha: Evropská asociace pro fototerapiii, 2019. s. 67-74, 198 s. ISBN 978-80-87861-13-4.
 62. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Vojtěch BULHART a Petr ŠTOURAČ. SIMUportfolio: a platform for OSCE support. 2019.
 63. ŠTOURAČ, Petr. Specifika analgezie dětských pacientů. In VI. kongres Pediatrie pro praxi v Brně, 18.10.2019. 2019.
 64. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Jan BLÁHA, Monika GROCHOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Stanislava RICHTEROVÁ, Michal SVOBODA, Jiří JARKOVSKÝ, Xénia SILOVÁ, Božena JEŽOVÁ, Jiří STEINBACH, Martin ZEMÁNEK, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ján SLÁVIK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ľuba MIŠÁKOVÁ a Jozef FIRMENT. The influence of mode of anaesthesia for caesarean delivery on neonatal Apgar scores in the Czech Republic and Slovakia: secondary analysis of the results of an international survey in 2015. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 163, č. 2, s. 147-154. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.008.
 65. KLUČKA, Jozef, Martina KOSINOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Eva KLABUSAYOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Videolaryngoskopie versus přímá laryngoskopie v pediatrické anestezii: prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie. In Anesteziologie a intenzivní medicína. 2019. ISSN 1214-2158.
 66. KLINCOVÁ, Martina, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Martina KOSINOVÁ, Olga SMÉKALOVÁ a Petr ŠTOURAČ. What Can Be Achieved With Motivation-Based Teaching of Medical Students? A Monocentric Retrospective Audit of Retention Among Highly Motivated Graduates Who Underwent the Learning-by-Doing Concept in Anesthesiology and Intensive Care Medicine. JMIR SERIOUS GAMES. TORONTO: JMIR PUBLICATIONS, INC, 2019, roč. 7, č. 2, s. 1-8, 9 s. ISSN 2291-9279. doi:10.2196/10155.
 67. CERNY, V., V. CHROBOK, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, P. MICHALEK, M. OTAHAL, J. SKOLA, Petr ŠTOURAČ a T. VYMAZAL. Zajištění obtížných dýchacích cest u dospělých a dětí. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, 3-4, s. 173-186. ISSN 1214-2158.
 68. ŠTOURAČ, Petr, Ivo KŘIKAVA, Martina KOSINOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Dagmar KREJČÍ a Jozef KLUČKA. Základní koncepty v léčbě chronické bolesti u dětí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 21, č. 6, s. 490-492. ISSN 1212-4184.
 69. 2018

 70. ŠTOURAČ, Petr, Jan BENEŠ, Dušan MACH a Markéta ŘÍHOVÁ. Abstrakty z XXIV. kongresu ČSARIM Brno, 7.–9. 9. 2017. Anest. Intenziv. Med. 2018, roč. 29, č. 1, s. 49-64. ISSN 1214-2158.
 71. ŠTOURAČ, Petr, Dušan MACH a Jan BENEŠ. Abstrakty z XXV. kongresu ČSARIM, Praha, 3.-5. 10. 2018. Anesteziologie a intenzivní medicína. Česká republika: Mladá fronta a.s.., 2018, roč. 29, č. 6, s. 360-369. ISSN 1214-2158.
 72. BLÁHA, J., V. ČERNÝ, Petr JANKŮ, M. KAMENÍKOVÁ, Z. KOKRDOVÁ, M. KORBEĹ, P. NOSKOVÁ, A. PAŘÍZEK, P. PAŘÍZKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Š. TRENKLER. Analgezie u vaginálního porodu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 4, s. 230-234. ISSN 1214-2158.
 73. BLÁHA, Jan, Vladimír ČERNÝ, Petr JANKŮ, Miloslava KAMENÍKOVÁ, Zuzana KOKRDOVÁ, Miroslav KORBEĹ, Pavlína NOSKOVÁ, Antonín PAŘÍZEK, Petra PAŘÍZKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Štefan TRENKLER. Analgezie u vaginálního porodu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 2, s. 145-149. ISSN 1210-7832.
 74. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ a Adela JAKÚBKOVÁ. Analgezie v perioperačním období u dětí. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2018, roč. 20/2018, č. 5, s. 352-356. ISSN 1212-4184.
 75. VOHÁŇKA, Stanislav, Petr ŠTOURAČ a Martina KLINCOVÁ. Anestezie a nervosvalová onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 5, s. 501-513. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018501.
 76. KOSINOVÁ, Martina, Hana HARAZIM, Martina KLINCOVÁ a Petr ŠTOURAČ. ANESTHESIA FOR CESAREAN DELIVERY IN PARTURIENTS SUFFERING FROM RARE DISEASES. In Dallas Brewer. Postpartum Hemorrhage and Cesarean Section : Complications of Labor and Delivery. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2018. s. 69-93. Obstetrics and Gynecology Advances. ISBN 978-1-5361-4000-2.
 77. PAŘÍZEK, Antonín, Tomáš BINDER, Jan BLÁHA, Jan BLATNÝ, Martin BURŠÍK, Jaroslav FEYEREISL, Petr JANKŮ, Zuzana KOKRDOVÁ, Petr KŘEPELKA, Jan KVASNIČKA, Marek ĽUBUŠKÝ, Dagmar SEIDLOVÁ, Ondřej ŠIMETKA, Petr ŠTOURAČ a Vladimír ČERNÝ. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 2, s. 150-157. ISSN 1210-7832.
 78. PARIZEK, A., T. BINDER, J. BLAHA, Jan BLATNÝ, M. BURSIK, J. FEYEREISL, Petr JANKŮ, Z. KOKRDOVA, P. KREPELKA, J. KVASNICKA, M. LUBUSKY, Dagmar SEIDLOVÁ, O. SIMETKA, Petr ŠTOURAČ a V. CERNY. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Česko-slovenský mezioborový konsenzus. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 5, s. 284-291. ISSN 1214-2158.
 79. TRČKOVÁ, Alena a Petr ŠTOURAČ. Influence of perioperative hypothermia on blood clotting in children. Bratislava medical journal. Bratislava: Comenius University, 2018, roč. 119, č. 5, s. 294-297. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2018_055.
 80. BLÁHA, J., Petr ŠTOURAČ, M. GROCHOVÁ, R. KLOZOVÁ, S. RICHTEROVÁ, P. NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, V. ZENKNER, A. NOVOTNÝ, Daniel SCHWARZ, J. SCAMBUROVÁ, Martina KOSINOVÁ, C. KUFA, M. KIRCHNEROVÁ, J. MACKOVÁ, L. VAROSOVÁ, R. TOBOLAKOVÁ, J. CEPÁK a J. FIRMENT. Labor analgesia in Czech Republic and Slovakia: a 2015 national survey. International journal of obstetric anesthesia. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 35, AUG 2018, s. 42-51. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2018.04.001.
 81. KLUČKA, Jozef, Jan ŠENKYŘÍK, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Lukáš MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Laryngeal mask airway Unique position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational study. BMC Anesthesiology. London: BMC, 2018, roč. 18, č. 153, s. 1-6. ISSN 1471-2253. doi:10.1186/s12871-018-0617-2.
 82. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jan ŠENKYŘÍK. Laryngeal mask Unique® position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational trial. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress, 2018. 2018.
 83. KUBALOVÁ, Jana a Petr ŠTOURAČ. Náhlá zástava oběhu po zásahu fotbalovým míčem do hrudníku. Urgentní medicína. České Budějovice: Mediprax CB, 2018, roč. 21, č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-1924.
 84. KLUČKA, Jozef, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Eva KLABUSAYOVÁ, Mária MORAVSKÁ a Petr ŠTOURAČ. Neuromuscular blockade in clinical practice in paediatric anaesthesia: retrospective cohort trial in a tertiary paediatric anaesthesia centre. SIGNA VITAE. ZAGREB: PHARMAMED MADO LTD, 2018, roč. 14, č. 1, s. 59-62. ISSN 1334-5605. doi:10.22514/SV141.042018.10.
 85. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Mária MORAVSKÁ a Eva KLABUSAYOVÁ. Neuromuscular blockade in clinical practice in tertiary paediatric anaesthesia centre: retrospective observational trial. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress, 2018. 2018.
 86. HARAZIM, Hana, Pavel ŠTOURAČ, Petr JANKŮ, Hana ZELINKOVÁ, Kamil FRANK, Michal DUFEK a Petr ŠTOURAČ. Obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis: 10-year retrospective cohort study. Brain and Behavior. Hoboken: Wiley, 2018, roč. 8, č. 9, s. 1-9. ISSN 2162-3279. doi:10.1002/brb3.1082.
 87. SEIDLOVÁ, Dagmar, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, Michaela RICHTROVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Michaela ŤOUKÁLKOVÁ. Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 251 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4857-6.
 88. TRČKOVÁ, Alena, Petr ŠTOURAČ, Jozef KLUČKA, Martina KLINCOVÁ, Hana ZELINKOVÁ a Tereza MUSILOVÁ. Perioperative temperature management during general anaesthesia in children: audit in tertiary paediatric care center. 2018. ISSN 0265-0215.
 89. ŠČAVNICKÝ, Jakub, Matěj KAROLYI, Petra RŮŽIČKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Hana HARAZIM, Petr ŠTOURAČ a Martin KOMENDA. Pitfalls in users' evaluation of algorithms for text-based similarity detection in medical education. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. PROCEEDINGS OF THE 2018 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS (FEDCSIS). New York: IEEE, 2018. s. 109-116. ISBN 978-83-949419-5-6.
 90. MEIXNEROVÁ, Ivana, Martin HUSER, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr JANKŮ, Petr ŠTOURAČ a Roman GÁL. Porovnání incizionální a epidurální analgezie v léčbě pooperační bolesti po císařském řezu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 3, s. 182-187. ISSN 1210-7832.
 91. KOSINOVÁ, Martina, Jozef KLUČKA a Petr ŠTOURAČ. Re: Influence on neonatal outcomes of rocuronium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section reply. International Journal of Obstetric Anesthesia. Oxon: Elsevier Science, 2018, roč. 35, AUG 2018, s. 113-114. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2018.01.010.
 92. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Ivo KŘIKAVA. Residual Neuromuscular Blockade in Paediatric Anesthesia: prospective observational trial. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress, 2018. 2018.
 93. REPKO, Martin, Milan FILIPOVIČ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Scheuermannova hyperkyfóza - operační léčba solitárně zadním přístupem s využitím Smith-Petersenových osteotomií. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 6, s. 392-397. ISSN 0001-5415.
 94. KOMENDA, Martin, Jakub ŠČAVNICKÝ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Matěj KAROLYI, Petr ŠTOURAČ a Daniel SCHWARZ. Similarity detection between virtual patients and medical curriculum using R. In John Mantas, Zdenko Sonicki, Mihaela Crişan-Vida, Kristina Fišter, Maria Hägglund, Aikaterini Kolokathi, Mira Hercigonja-Szekeres. Studies in Health Technology and Informatics 255. Amsterdam: IOS Press, 2018. s. 222-226. ISBN 978-1-61499-920-1. doi:10.3233/978-1-61499-921-8-222.
 95. ŠTOURAČ, Petr, Jozef KLUČKA, Hana HARAZIM a Martina KOSINOVÁ. Successful Naloxone Administration During Cardiac Arrest in Course of Remifentanil Labor Analgesia: Case Report. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress, 2018. 2018.
 96. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Pavel ŠTOURAČ, Petr JANKŮ a Hana ZELINKOVÁ. Type of obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis parturients: 10-year retrospective trial. In European Journal of Anaesthesiology. 35 (e-Suppl. 56). 2018. s. 105. ISSN 0265-0215.
 97. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Petr JANKŮ a Hana ZELINKOVÁ. Type of obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis parturients: 10-year retrospective trial. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress. 2018.
 98. HARAZIM, Hana a Petr ŠTOURAČ. Vliv porodnické anestezie a analgezie na další průběh onemocnění u rodičky se sclerosis multiplex: retrospektivní studie. In Michal Jurajda. 62. Studentská vědecká konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 113. ISBN 978-80-210-8959-4.
 99. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Petr JANKŮ a Pavel ŠTOURAČ. Vliv porodnické anestezie a analgezie na další průběh onemocnění u rodičky se sclerosis multiplex: retrospektivní studie. In Anestezie a intenzivní medicína. 2018, 29, č. 1. 2018. s. 60. ISSN 1214-2158.
 100. TRČKOVÁ, Alena, Peter KOŠUT, Martina KLINCOVÁ, Hana ZELINKOVÁ, Tereza MUSILOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Výskyt hypotermie na operačním sále u pediatrických pacientů: prospektivní unicentrická observační studie. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 6, s. 346-352. ISSN 1214-2158.
 101. ADAMUS, Milan, Vladimír ČERNÝ, Karel CVACHOVEC, Ivan HEROLD, Michal HORÁČEK, Dušan MACH, Vladimír ROGOZOV, Pavel ŠEVČÍK, Petr ŠTOURAČ, Jan ŠTURMA a Tomáš VYMAZAL. Zásady bezpečné anesteziologické péče. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 2, s. 107-110. ISSN 1214-2158.
 102. 2017

 103. CVACHOVEC, Karel, Vladimír ČERNÝ, Michal HORÁČEK, Ivana KUPEČKOVÁ, Bohuslav KUTA, Pavel MICHÁLEK, Markéta ŘÍHOVÁ, Josef ŠKOLA, Petr ŠTOURAČ, René URBANEC, Jan VÍTEK a Renata ZOUBKOVÁ. Bezpečné podávání farmak během anesteziologické péče. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 6, s. 371-375. ISSN 1214-2158.
 104. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Pavel MICHÁLEK a Vladimír ČERNÝ. Bleskový úvod do anestezie v České republice 2016: dotazníková studie. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 4, s. 232-239. ISSN 1214-2158.
 105. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Michal MAŠEK a Martin REPKO. Compartment Syndrome and Regional Anaesthesia: Critical Review. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2017, roč. 161, č. 3, s. 242-251. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2017.025.
 106. SZTURZOVÁ, Kateřina, Lenka KNOPPOVÁ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Jozef KLUČKA a Petr ŠTOURAČ. Does the depth of neuromuscular blockade influence surgical conditions during paediatric laparoscopic surgery? Preliminary results of a randomized controlled study. 2017. ISSN 0265-0215.
 107. SZTURZOVÁ, Kateřina, Lenka KNOPPOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Petr ŠTOURAČ. Hloubka nervosvalové blokády v průběhu laparoskopického výkonu u pacientů dětského věku – první zkušenosti s hlubokou úrovní blokády a její aktivní reverzí. In Národní kongres ČSARIM 2016. 2017. ISSN 1214-2158.
 108. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Miroslav PENKA a Petr ŠTOURAČ. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie v těhotenství. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 2, s. 93-100. ISSN 1214-2158.
 109. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Andrej MRLIAN, Petr SUK a Jan MALÁSKA. Ischemic stroke in paediatrics - narrative review of the literature and two cases. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2017, roč. 161, č. 1, s. 24-30. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.053.
 110. KLUČKA, Jozef, Andrej MRLIAN a Petr ŠTOURAČ. Ischemická cévní mozková příhoda v pediatrii - kazuistika. In Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2017. ISSN 1214-2158.
 111. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Monika GROCHOVÁ, Jozef FIRMENT a Daniel SCHWARZ. Obstetric anaesthesia and analgesia related complications in Czech and Slovak Republics: National observational survey in 2015. In European Journal of Anaesthesiology. 2017. ISSN 0265-0215.
 112. PAŘÍZEK, Tomáš, Roman GÁL, Petr ŠTOURAČ, René URBANEC, Tomáš VYMAZAL a Vladimír ČERNÝ. Preanesthesia evaluation by using digital/telemedicine technologies in the Czech Republic - are our patients ready and willing to it? In Euroanaesthesia 2017. 2017. ISSN 0265-0215.
 113. PAŘÍZEK, Tomáš, Roman GÁL, Jarmila HLOŽKOVÁ, Pavel NEUMANN, Josef ŠKOLA, Roman ŠKULEC, Petr ŠTOURAČ, René URBANEC, Tomáš VYMAZAL a Vladimír ČERNÝ. Předanestetické vyšetření s využitím mobilních komunikačních technologií – jsou naši pacienti připraveni: Prospektivní observační multicentrická průřezová studie. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 4, s. 226-231. ISSN 1214-2158.
 114. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdeněk MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVÁ, Jarmila HLOŽKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. International Journal of Obstetric Anesthesia. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 32, NOV 2017, s. 4-10. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2017.05.001.
 115. KLUČKA, Jozef, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK a Petr ŠTOURAČ. Současné trendy v zajištění dýchacích cest u dětí – tradice a mýty versus evidence based medicine. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 2, s. 128-134. ISSN 1214-2158.
 116. ABOŠI, Alexander, Ivo KŘIKAVA, Luboš GÁBOR, Jozef KLUČKA, Kateřina ABOŠI, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Hana ZELINKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Úspěšné podání naloxonu v průběhu srdeční zástavy při porodní analgezii remifentanilem: kazuistika a retrospektivní audit. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 4, s. 240-247. ISSN 1214-2158.
 117. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ a Antonín PAŘÍZEK. Vybrané aspekty mezioborové spolupráce na porodním sále. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 3, s. 148-153. ISSN 1214-2158.
 118. 2016

 119. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Hana HARAZIM, Petr JANKŮ, Martin HUSER a Stanislav VOHÁŇKA. Anaesthesia and Orphan Disease: Rocuronium and Sugammadex in the Anaesthetic Management of a Parturient with Becker's Myotonia Congenita. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 33, č. 7, s. 545-547. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000000442.
 120. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA a Martin HUSER. Anaesthetic management of a parturient with becker’s myotonia congenita using propofol, rocuronium and sugammadex. In Euroanaesthesia 2016. 2016. ISSN 0265-0215.
 121. SZTURZOVÁ, Kateřina, Lenka KNOPPOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Petr ŠTOURAČ. Hloubka nervosvalové blokády v průběhu laparoskopického výkonu u pacientů dětského věku - první zkušenosti s hlubokou úrovní blokády a její aktivní reverzí. In XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2016. ISSN 1214-2158.
 122. ŠTOURAČ, Petr, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdenek MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVA, Jarmila HLOZKOVA a Pavel ŠEVČÍK. Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 122, č. 5, s. 1536-1545. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/ANE.0000000000001197.
 123. ŠTOURAČ, Petr. Nervosvalová blokáda a její reverze u dětí - up to date 2016. In 11. Slovensko-český kongres pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny. 2016.
 124. NOSKOVÁ, P., J. BLÁHA, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci v porodnictví. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 27, č. 4, s. 222-225. ISSN 1214-2158.
 125. UVIZL, Radovan, Milan ADAMUS, Vladimir CERNY, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Vladimír ŠRÁMEK, Martin MATEJOVIC, Petr ŠTOURAČ, Roman KULA, Jan MALÁSKA a Pavel SEVCIK. Patient survival, predictive factors and disease course of severe sepsis in Czech intensive care units: a multicentre, retrospective, observational study. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 2, s. 287-297. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.052.
 126. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Monika GROCHOVÁ, Jozef FIRMENT a Daniel SCHWARZ. Preferred techniques for obstetric anaesthesia and analgesia in Czech and Slovak Republic in the year 2015 – prospective observational survey. In Euroanaesthesia 2016. 2016. ISSN 0265-0215.
 127. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ a Martina KOSINOVÁ. Pregraduální výuka urgentní medicíny simulační formou: pětileté zkušenosti s Kurzem urgentní medicíny na LF MU. In XXIII. Dostálovy dny,, Urgentní medicína a medicína katastrof 2016. 2016. s. 19. ISBN 978-80-270-0451-5.
 128. JURÁKOVÁ, Michaela, Martin HUSER, Atanas-Ivan BELKOV, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ a Pavel VENTRUBA. Prospective randomized comparison of the transobturator mid-urethral sling with the single-incision sling among women with stress urinary incontinence: 1-year follow-up study. International urogynecology journal. London: Springer London, 2016, roč. 27, č. 5, s. 791-796. ISSN 0937-3462. doi:10.1007/s00192-015-2895-2.
 129. ŠTOURAČ, Petr. Remifentanil in Real Clinical Conditions: Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Current medical research and opinion. Oxon: Taylor & Francis, 2016, roč. 32, č. 12, s. 1983-1984. ISSN 0300-7995. doi:10.1080/03007995.2016.1226164.
 130. KLINCOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Olga SMÉKALOVÁ a Roman ŠTOUDEK. Retention of extra-motivated students who underwent learning by doing concept in anaesthesia and intensive care medicine. In Euroanaesthesia 2016. 2016. ISSN 0265-0215.
 131. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Martin HUSER, Petr JANKŮ, Simona LITTNEROVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. The analgesic efficacy of remifentanil for labour. Systematic review of the recent literature. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2016, roč. 160, č. 1, s. 30-38. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.043.
 132. ŠTOURAČ, Petr, Olga SMÉKALOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Petr JANKŮ a Martin HUSER. The Role of Remifentanil in Obstetric Analgesia: A Review. In Leon V. Berhardt. Advances in Medicine and Biology. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 1-16. ISBN 978-1-63484-186-3.
 133. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Miroslav PENKA a Petr ŠTOURAČ. Trombofilní stavy v těhotenství. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 27, č. 6, s. 380-389. ISSN 1214-2158.
 134. ŠTOURAČ, Petr, J. BLÁHA, P. NOSKOVÁ, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr JANKŮ, Martin HUSER, Hana HARAZIM a Martina KOSINOVÁ. Vybrané aspekty anestezie u operačních výkonů z neporodnické indikace v těhotenství. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 27, č. 5, s. 294-301. ISSN 1214-2158.
 135. 2015

 136. ŠTOURAČ, Petr, J. BLÁHA, P. NOSKOVÁ, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Hana ZELINKOVÁ. Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 2, s. 127-134. ISSN 1210-7832.
 137. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLAHA, Radka KLOZOVA, Pavlina NOSKOVA, Dagmar SEIDLOVÁ, Lucie BROŽOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey. Anesthesia and Analgesia. Cleveland: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 120, č. 6, s. 1303-1308. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/ANE.0000000000000572.
 138. HUSER, Martin, Kristýna WÁGNEROVÁ, Petr JANKŮ, Lenka MALÁSKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Clinical Management of Pregnancy in Women with Goodpasture Syndrome. Gynecologic and Obstetrics Investigation. Basel: KARGER, 2015, roč. 79, č. 2, s. 73-77. ISSN 0378-7346. doi:10.1159/000369998.
 139. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Hana HARAZIM a Martina KOSINOVÁ. Controversies in Pediatric Perioperative Airways. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 368761, s. 1-11. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/368761.
 140. NOSKOVÁ, P., J. BLÁHA, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Děložní hypotonie a přístup anesteziologa. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 3, s. 145-149. ISSN 1214-2158.
 141. ADÁMKOVÁ, V., M. BALÍK, J. BLÁHA, V. ČERNÝ, M. KOLÁŘ, J. MAŠATA, J. MELICHAR, A. PAŘÍZEK, R. PILKA, R. PLAVKA a Petr ŠTOURAČ. Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 5, s. 298-302. ISSN 1214-2158.
 142. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Hana HARAZIM a Tomáš PAVLÍK. Does anaesthetic approach for caesarean section with a combination of rocuronium and sugammadex confers any benefit over suxamethonium, rocuronium and neostigmine? A prospective single blinded randomized study. In Euroanaesthesia 2015. 2015. ISSN 0265-0215.
 143. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Martina KOSINOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Tomáš PAVLÍK, Roman ŠTOUDEK a Ivo KŘIKAVA. Does Anesthetic approach for Cesarean Section With a Combination of Rocuronium and Sugammadex Confer Any Benefits Over Suxamethonium, Rocuronium and Neostigmine? A Prospective Single Blinded Randomized Study. In ASA Annual Congress 2015, San Diego, USA. 2015.
 144. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Roman ŠTOUDEK a Tomáš PAVLÍK. Does sugammadex shorten recovery time of rocuronium induced neuromuscular blockade for caesarean section in comparison to neostigmine: randomised single blinded controlled trial. In Euroanaesthesia 2015. 2015. ISSN 0265-0215.
 145. ŠTOURAČ, Petr, Tereza HRADILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr JANKŮ, Jana SKŘIČKOVÁ a Roman GÁL. Eclampsia as a cause of secondary non-obstructive central sleep hypoventilation. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 1, s. 16-19. ISSN 1210-7832.
 146. ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela, Petr ŠTOURAČ, Olga SMÉKALOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Martin REPKO a Michal MAŠEK. Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2015, roč. 82, č. 4, s. 288-292. ISSN 0001-5415.
 147. HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Petr JANKŮ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Pavel VENTRUBA. Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. New York: Springer, 2015, roč. 32, č. 8, s. 1187-1193. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-015-0452-z.
 148. ŠTOURAČ, Petr. Jaký může být potenciál mezinárodní studie OBAAMA-INT ve světle projektu OBAAMA-CZ? Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015. ISSN 1214-2158.
 149. VALENTA, Jiri, Zdenek STACH, Petr ŠTOURAČ, Zdeněk KADAŇKA a Pavel MICHALEK. Neurological symptoms following the Fea’s viper (Azemiops feae) bite. CLINICAL TOXICOLOGY. Oxon: Taylor & Francis, 2015, roč. 53, č. 10, s. 1150-1151. ISSN 1556-3650. doi:10.3109/15563650.2015.1094703.
 150. ŠTOURAČ, Petr. Nové molekuly v rukou anesteziologa na porodním sále. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015.
 151. ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela, Olga SMÉKALOVÁ, Michal DRÁB, Tomáš KOLÁČEK, Tomáš PAVLÍK a Petr ŠTOURAČ. Pooperační mortalita u pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru – retrospektivní observační studie. In XXI. kongres ČSARIM. 2015. ISSN 1214-2158.
 152. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA a Tomáš PAVLÍK. Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u akutních a plánovaných císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. In Kongres ČSARIM. 2015. ISSN 1214-2158.
 153. KOSINOVÁ, Martina a Petr ŠTOURAČ. Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. In 59. studentská vědecká konference. 2015.
 154. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Petr JANKŮ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS a Tomáš PAVLÍK. Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období - prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie. In Anestezie a intenzivní medicína. 2015, 26, č. 1. 2015. s. 58-9. ISSN 1214-2158.
 155. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ a Petr JANKŮ. Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období: prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie. In Michal Jurajda. 59. Studentská vědecká konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 88. ISBN 978-80-210-7852-9.
 156. BLÁHA, Jan, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Současné postupy v porodnické anestezii V. – pooperační péče po císařském řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 2, s. 87-98. ISSN 1214-2158.
 157. ŠTOURAČ, Petr a Olga SMÉKALOVÁ. Strategies for Neuromuscular Blockade in Patients with Myotonic Dystrophy. In Sandra Jenkins. Myotonic Dystrophies Epidemiology, Diagnosis and Therapeutic Challenges. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015. s. 65-75. ISBN 978-1-63482-905-2.
 158. HARAZIM, Hana, Martina KOSINOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Roman ŠTOUDEK, Tomáš PAVLÍK a Ivo KŘIKAVA. Sugammadex Shortens Recovery Time of Rocuronium Induced Neuromuscular Blockade for Cesarean Section in Comparison to Neostigmine: Randomised Single Blinded Controlled Trial. In ASA Annual Congress 2015, San Diego, USA. 2015.
 159. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Martina KOSINOVÁ a Olga SMÉKALOVÁ. Virtual patient AKUTNĚ.CZ on the route. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2015, roč. 3, č. 2, s. 61-63. ISSN 1805-9163.
 160. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Martina KOSINOVÁ, Olga SMÉKALOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Daniel SCHWARZ, Vít RUSŇÁK a Miloš LIŠKA. Zapojení interaktivní výuky do pregraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 4, s. 202-212. ISSN 1214-2158.
 161. 2014

 162. STRUŽKOVÁ, Klára, Petr ŠTOURAČ, Jan KAŇOVSKÝ, Ivo KŘIKAVA, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. An unusual reason for severe bradycardia leading to cardiac arrest during general anaesthesia: A case report. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2014, roč. 158, č. 4, s. 659-661. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2013.005.
 163. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Marta STODŮLKOVÁ, Martin HUSER, Ivo KŘIKAVA, Petr JANKŮ, Olga HAKLOVA, Lubomír HAKL, Roman ŠTOUDEK, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Comparison of parturient – controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2014, roč. 158, č. 2, s. 227-232. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.073.
 164. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1st ed. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. doi:10.13140/2.1.1383.0723.
 165. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Hana ZELINKOVÁ. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 5, s. 341-347. ISSN 1214-2158.
 166. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Ivo KŘIKAVA a Tomáš PAVLÍK. Effect of rapid sequence induction for caesarean section in general anaesthesia with rocuronium versus succinylcholine on neonatal outcome: prospective randomised interventional multicentric trial. In Euroanaesthesia 2014. 2014. ISSN 0265-0215.
 167. ŠTOURAČ, Petr, Eliška KUCHAŘOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman MALÝ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Olga SMÉKALOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Petr JANKŮ, Martin HUSER, Kristýna WÁGNEROVÁ, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Daniel SCHWARZ, Hana ZELINKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 363-370. ISSN 1210-7832.
 168. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Olga SMÉKALOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Roman GÁL. Experience-based teaching of acute medicine for extra motivated medical students and young physicians – 4th Emergency Medicine Course and 6th AKUTNĚ.CZ Congress. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 2, č. 2, s. 79-82. ISSN 1805-9163.
 169. ŠTOURAČ, Petr, Martin DOLEČEK, Lukáš DADÁK, Roman GÁL, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Olga SMÉKALOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ a Zuzana MARKUSEKOVÁ. Kurz urgentní medicíny 2014. 2014.
 170. STRAŽEVSKÁ, Eva a Petr ŠTOURAČ. Mediastinitidy. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozš. Praha: Galén, 2014. s. 749-750. ISBN 978-80-7492-066-0.
 171. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM a Martina KOSINOVÁ. Postavení remifentanilu v porodnické analgezii. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 4, s. 281-287. ISSN 1214-2158.
 172. NOSKOVÁ, Pavlína, Jan BLÁHA, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Postpunkční cefalea v porodnictví. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 3, s. 194-202. ISSN 1214-2158.
 173. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ a Petr JANKŮ. Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období: prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie. In XXI. ročník Konference mladých lékařů. 2014. s. 15. ISSN 1805-7977.
 174. BLÁHA, Jan, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Současné postupy v porodnické anestezii III. – regionální anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2014, roč. 25, č. 1, s. 29-39. ISSN 1214-2158.
 175. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ a Dagmar SEIDLOVÁ. Současné postupy v porodnické anestezii IV. – anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 2, s. 123-134. ISSN 1214-2158.
 176. ŠTOURAČ, Petr, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Eliška KUCHAŘOVÁ, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Martin HUSER, Kristýna WÁGNEROVÁ, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Roman ŠTOUDEK, Martina KOSINOVÁ, Daniel SCHWARZ, Hana ZELINKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2014, roč. 25, č. 1, s. 8-16. ISSN 1214-2158.
 177. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Ivo KŘIKAVA a Tomáš PAVLÍK. Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex in anaesthesia for caesarean section led to reduction of myalgia incidence in early postoperative period: prospective randomised interventional multicentric trial. In European Journal of Anaesthesiology. 2014. ISSN 0265-0215.
 178. ŠTOURAČ, Petr, Roman GÁL, Olga SMÉKALOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ a Zuzana MARKUSEKOVÁ. VI. konference AKUTNĚ.CZ. 2014.
 179. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ a Daniel SCHWARZ. Virtual Patient Implementation in Case-oriented Teaching for Pregraduate Medical Education. In MEFANET Conference 2014. 2014. s. 26.
 180. 2013

 181. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Hana HARAZIM, Martin HUSER, Petr JANKŮ a Roman GÁL. Aktivní reverze nervosvalové blokády rokuroniem podáním sugammadexu u císařského řezu v celkové anestezii – série kazuistik. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 3, s. 163-168. ISSN 1214-2158.
 182. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Ivo KŘIKAVA, Martin KOMENDA, Roman ŠTOUDEK, Olga SMÉKALOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Richard HŮLEK, Jan MALÁSKA, Radim ŠUSTR, Ivo ŠNÁBL, Ladislav DUŠEK a Roman GÁL. AKUTNE.CZ algorithms and SEPSIS-Q scenarios as interactive tools for problem based learning sessions in medical education. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2013, roč. 1, č. 2, s. 61-73. ISSN 1805-9163.
 183. SCHWARZ, Daniel, Hana HARAZIM, Petr ŠTOURAČ, Martin KOMENDA a Ladislav DUŠEK. Infrastructure of clinical cases for medical education. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. first, 2013. Ostrava: University of Ostrava, 2013. s. 268-273, 320 s. ISBN 978-80-7464-324-8.
 184. SCHWARZ, Daniel, Petr ŠTOURAČ, Martin KOMENDA, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Jakub GREGOR, Richard HŮLEK, Olga SMÉKALOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK a Ladislav DUŠEK. Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of medical Internet research. Toronto: JMIR Publications Inc., 2013, roč. 15, č. 7, s. 298-311. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/jmir.2590.
 185. ŠTOURAČ, Petr, Martin DOLEČEK, Lukáš DADÁK, Roman GÁL, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Olga SMÉKALOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ a Zuzana MARKUSEKOVÁ. Kurz urgentní medicíny 2013. 2013.
 186. ŠTOURAČ, Petr. Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes - reálná zpráva o anesteziologické praxi na českých porodních odděleních. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 2, s. 81-82. ISSN 1214-2158.
 187. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Hana ZELINKOVÁ. Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes in Czech Republic 2011 ‐ prospective national observational survey. 2013. ISSN 0265-0215.
 188. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Palliative Endobronchial Treatment in Patients with Endobronchial Growth of Malignancies and Respiratory Symptoms. In 13th Eorld Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 189. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Iva BÁRTÍKOVÁ, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Petr JANKŮ, Karel HEJDUK, Tomáš PAVLÍK a Roman GÁL. Porovnání vlivu použití rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. In XX. kongres ČSARIM 2013. 2013. ISSN 1214-2158.
 190. NOSKOVÁ, Pavlína, Radka KLOZOVÁ, Jan BLÁHA, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom z pohledu anesteziologa. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 5, s. 350-356. ISSN 1214-2158.
 191. BLÁHA, Jan, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Současné postupy v porodnické anestezii I. – peroperační péče u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 2, s. 91-101. ISSN 1214-2158.
 192. BLÁHA, Jan, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Současné postupy v porodnické anestezii II. – celková anestezie u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 3, s. 186-192. ISSN 1214-2158.
 193. KŘIKAVA, Ivo, Petr ŠTOURAČ a Roman GÁL. Sugammadex – up to date 2013. In Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013. ISSN 1214-2158.
 194. ŠTOURAČ, Petr, Ivo KŘIKAVA, Judita SEIDLOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Martin HUSER, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ a Roman GÁL. Sugammadex in a parturient with myotonic dystrophy. British Journal of Anaesthesia. OXFORD: Oxford University Press, 2013, roč. 110, č. 4, s. 657-658. ISSN 0007-0912. doi:10.1093/bja/aet037.
 195. ŠTOURAČ, Petr, MIlan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Martina KOSINOVÁ a Karel HEJDUK. Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex does not shorten operating time during caesarean section in compare to suxamethonium, rocuronium and neostigmine: prospective randomised interventional multicentric trial. 2013. ISSN 0265-0215.
 196. ŠTOURAČ, Petr, Daniel SCHWARZ, Hana HARAZIM, Ivo KŘIKAVA, Martina KOSINOVÁ a Roman ŠTOUDEK. Virtual Patient Lessons in Anaesthesia, Intensive Care and Emergency Medicine Undergraduate Teaching. In 13th IAMSE Congress. 2013.
 197. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ a Daniel SCHWARZ. Využití interaktivních kazuistik a scénářů v kazuisticky orientované výuce. In Klinická biochemie a metabolizmus. 2013, 21, č. 3. 2013. s. 161. ISSN 1210-7921.
 198. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Olga SMÉKALOVÁ a Roman GÁL. 5th AKUTNE.CZ Congress. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2013, roč. 1, č. 2, s. 82-84. ISSN 1805-9163.
 199. 2012

 200. ŠTOURAČ, Petr, Ivo KŘIKAVA, Eliška KUCHAŘOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Hana ZELINKOVÁ. Acute pain service after caesarean section in general anaesthesia in two large perinatological centers ‐ one year review. European Journal of Anaesthesiology. Lippincott Williams and Wilkins, 2012, roč. 29, Suppl. 50, s. 203. ISSN 0265-0215.
 201. SCHWARZ, Daniel, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ŠTOURAČ, Hana HARAZIM, Jan MALÁSKA, Pavel ŠEVČÍK a Ladislav DUŠEK. Advanced clinical case player for data-driven education based on real severe sepsis cases. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav. MEFANET Report 05. Brno: Facta medica, s.r.o., 2012. s. 72-78. ISBN 978-80-904731-3-3.
 202. ŠTOURAČ, Petr. Bleskový úvod rocuroniem a reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v porodnictví. In Analgezie a anestezie v porodnictví. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha, Kamenice: Galén, MCC Publishing, 2012. s. 315-316. ISBN 978-80-7262-893-3.
 203. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Marta STODŮLKOVÁ, Martin HUSER, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Comparison of Parturient Controlled Remifentanil With Epidural Bupivacain and Sufentanil for Labour Analgesia: Randomised Controlled Trial. In ANESTHESIOLOGY 2012 ASA Annual Meeting. 2012.
 204. ČERNÝ, Vladimír, Karel CVACHOVEC, Pavel ŠEVČÍK, Ivan HEROLD, Petr ŠTOURAČ a Vladimír ŠRÁMEK. Doporučený postup před zahájením anesteziologické péče. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 280-281. ISSN 1214-2158.
 205. ŠTOURAČ, Petr. Eklampsie. In Doc. MUDr. Antonín Pařízek. Kritické stavy v porodnictví. první. Praha, Kamenice: Galén, MCC Publishing, 2012. s. 79-81. ISBN 978-80-7262-949-7.
 206. SCHWARZ, Daniel a Petr ŠTOURAČ. Interactive multimedia algorithms for acute medicine teaching and learning. In AMEE 2012. 2012.
 207. ŠTOURAČ, Petr. Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny. 12.5.2012. Brno, 2012. Portál MEFANET. ISSN 1801-6103.
 208. JANEČKOVÁ, Anna, Ida ŠALGOVIČOVÁ, Kateřina JEDLIČKOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Petr ŠTOURAČ. KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2012. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2012, roč. 3, č. 2012, s. 9-12. ISSN 1805-0131.
 209. KOSINOVÁ, Martina, Markéta BRANDOVÁ, Zuzana MARKUSEKOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Petr ŠTOURAČ. Kurz urgentní medicíny 2012...aneb výuka léčby akutních stavů v praxi. MEFANETin. Brno, 2012, roč. 2012, č. 01, s. 28-33. ISSN 1804-8013.
 210. PEARSE, Rupert M., Rui P. MORENO, Peter BAUER, Paolo PELOSI, Philipp METNITZ, Claudia SPIES, Benoit VALLET, Jean-Louis VINCENT, Andreas HOEFT, Andrew RHODES, Petr ŠTOURAČ, Katarína ZADRAŽILOVÁ, Kamil HUDÁČEK, Michal DRÁB, Barbora BĚLÍKOVÁ a Ivo KŘIKAVA. Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. The Lancet. London: Elsevier, 2012, roč. 380, č. 9847, s. 1059-1065. ISSN 0140-6736. doi:10.1016/S0140-6736(12)61148-9.
 211. KOSINOVÁ, Martina a Petr ŠTOURAČ. MUC RALLYE REJVÍZ 2012. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2012, roč. 3, září 2012, s. 18-19. ISSN 1805-0131.
 212. NOSKOVÁ, Pavlína, Jan BLÁHA, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Hana ZELINKOVÁ. Mýty a realita porodní analgezie ČR: OBAAMA-CZ projekt 2012. Bolest. Praha: TIGIS, 2012, roč. 15, Suppl. 1, s. 18-18. ISSN 1212-0634.
 213. ŠTOURAČ, Petr. OBAAMA – CZ, aneb co přinesl projekt měsíčního sledování anesteziologické praxe na porodních odděleních v ČR. In 14. postgraduální kurz Sepse a MODS. 2012.
 214. HROMÁDKOVÁ, Martina a Petr ŠTOURAČ. Studenti lékařství si vyzkoušeli urgentní medicínu. Brno, 2012. On-line MUNI.CZ. ISSN 1801-0814.
 215. ŠTOURAČ, Petr. Vzduchová embolie v porodnictví. In Pařízek Antonín. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha; Kamenice: Galén ; MCC Publishing, 2012. s. 111-111. ISBN 978-80-7262-949-7.
 216. KUCHAŘOVÁ, Eliška, Petr ŠTOURAČ a Petr JANKŮ. Zavedení systému monitorace a léčby pooperační bolesti po císařském řezu. In 56. Studentská vědecká konference. 23.května 2012 : Program a sborník abstraktů. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
 217. 2011

 218. ŠTOURAČ, Petr, Daniel SCHWARZ, Ivo KŘIKAVA a Roman ŠTOUDEK. AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu [online]. 2011.
 219. ŤÁPALOVÁ, Veronika, Iva VLAŠÍNOVÁ, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Petr KYSELA, Tomáš ZATOČIL a Petr ŠTOURAČ. Disekce aorty u gravidní s Turnerovým syndromem. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica s.r.o., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 98-100. ISSN 1211-6645.
 220. ŠTOURAČ, Petr, Zuzana MARKUSEKOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Jakub GREGOR. II. konference výukového a publikačního portálu AKUTNE.CZ. MEFANETin. Brno, 2011, roč. 01/2011, s. 17-19. ISSN 1804-8013.
 221. ŠTOURAČ, Petr, Zuzana MARKUSEKOVÁ a Martina KOSINOVÁ. II. konference výukového a publikačního portálu AKUTNE.CZ. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2011, únor/2011, s. 46-49.
 222. ŠTOURAČ, Petr, Zuzana MARKUSEKOVÁ, Hana HARAZIM a Martina KOSINOVÁ. III. konference AKUTNE.CZ. MEFANETin. Brno, 2011, roč. 2011, č. 03, s. 43-47. ISSN 1804-8013.
 223. ŠTOURAČ, Petr, Zuzana MARKUSEKOVÁ, Hana SUCHOMELOVÁ a Martina KOSINOVÁ. III. konference AKUTNE.CZ. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2011, roč. 2, č. 08, s. 18-19. ISSN 1805-0131.
 224. JEDLIČKOVÁ, Kateřina, Anna JANEČKOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Olga SMÉKALOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Kurz urgentní medicíny pro studenty LF. MEFANETin. Brno, 2011, roč. 2011, č. 02, s. 12-15. ISSN 1804-8013.
 225. JEDLIČKOVÁ, Kateřina, Anna JANEČKOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Olga SMÉKALOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Kurz urgentní medicíny 2011. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2011, roč. 2, č. 06, s. 16-21.
 226. BALÁKOVÁ, Lenka, Petr ŠTOURAČ, Ivo KŘIKAVA, Markéta BRANDOVÁ, Anna JANEČKOVÁ, Andrej ČERNÝ, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL, Radim ŠUSTR a Pavel ŠEVČÍK. Methodical Guidance of Students During Multimedial Algorithm Creation for the Portal AKUTNE.CZ. In D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. MEFANET report 04. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 24-26. ISBN 978-80-210-5539-1.
 227. ŠTOURAČ, Petr, Pavel ŠEVČÍK, Ivo KŘIKAVA a Martina KOSINOVÁ. Moderní zvrat nervosvalové blokády v praxi. Tipy, triky a kazuistiky. 2011.
 228. SUCHOMELOVÁ, Hana, Petr ŠTOURAČ, Marta STODŮLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Martin HUSER, Petr JANKŮ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Rodičkou řízená porodní analgezie remifentailem jako alternativa epidurální analgezie. In Anestezie a intenzivní medicína. 2011, 22, č. 5. 2011. s. 288. ISSN 1214-2158.
 229. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Safety Of Endobronchial Treatment In General Anesthesia With Jet Ventilation. In American Thoracic Society 2011 International Conference, Denver, Colorado. 2011. ISSN 1073-449X.
 230. KŘIKAVA, Ivo a Petr ŠTOURAČ. Trendy v anesteziologii. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta, a.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 26-27. ISSN 1214-7664.
 231. STODŮLKOVÁ, Marta, Hana HARAZIM, Petr ŠTOURAČ a Martin HUSER. Užití remifentanilu v porodnické analgezii. In 55. Studentská vědecká konference. 18.května 2011 : Program a sborník abstraktů. 2011. ISBN 978-80-210-5483-7.
 232. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 233. BALÁKOVÁ, Lenka, Petr ŠTOURAČ, Ivo KŘIKAVA, Pavel ŠEVČÍK, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL, Radim ŠUSTR a Petr HOLUB. Využití e-learningového portálu AKUTNE.CZ při studiu medicíny. In Petr Sojka, Martin Kvizda. Sborník SCO 2011. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2011. s. 165-169. ISBN 978-80-210-5528-5.
 234. 2010

 235. ŠTOURAČ, Petr. … sejdeme se na AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2010, roč. 1, č. 1, s. 18-21.
 236. ŠTOURAČ, Petr, Ivo KŘIKAVA, Daniel SCHWARZ, Roman ŠTOUDEK, Peter BAKALÍK, Olga SMÉKALOVÁ, Lukáš BREYER, Pavel ŠEVČÍK, Ivo ŠNÁBL, Radim ŠUSTR, Zuzana ĎURIŠOVÁ, Jana WOLFOVÁ, Lenka MAKOVÁ, Michal IZAKOVIČ, Miloš HONS, Jan MAYER, Gabriela KOLÁŘOVÁ, Elena KRÁTKA, Martina KOSINOVÁ, Martin CHOVANEC, Zdeněk CHVÁTAL, Michal MALÝ, Eliška KRAJTLOVÁ a Dominik KUCHAŘ. AKUTNE.CZ projects - How to join medical students to e-learning content developing. In MEFANET report 03 - Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 101-103. ISBN 978-80-210-5302-1.
 237. ŠTOURAČ, Petr. Bezpečnost epidurální blokády v peripartálním období. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2010.
 238. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation. In 16th World Congress for Bronchology. 2010. ISBN 80-8063-014-3.
 239. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba elektrokauterem a laserem v letech 2001-2009 (úspěchy i komplikace). In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. 2010. ISBN 978-80-88866-77-0.
 240. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. In XXXIV. Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. s. 177-179. ISBN 978-80-86793-15-3.
 241. ŠTOURAČ, Petr, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jitka SMUTNÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Influence of palliative endobronchial treatment on blood gases in general anaesthesia with high-frequency jet ventilation. 2010.
 242. ŠTOURAČ, Petr. Interaktivní testy k tématům akutní medicíny. 19.3.2010. Brno, 2010. Portál MEFANET. ISSN 1801-6103.
 243. BALÁKOVÁ, Lenka, Petr ŠTOURAČ, Ivo KŘIKAVA, Markéta BRANDOVÁ, Anna JANEČKOVÁ, Andrej ČERNÝ, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL, Radim ŠUSTR a Pavel ŠEVČÍK. Metodické vedení studentů při tvorbě interaktivních multimediálních algortimů na Akutne.cz. In MEFANET 2010. 2010. ISBN 978-80-7392-141-5.
 244. ŤOUKÁLKOVÁ, M., F. TRÁVNÍČEK, Petr ŠTOURAČ, Ivo KŘIKAVA, Alena ŠTOURAČOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Páteřní hematom po subarachnoidální blokádě - anesteziologická nebo hemodialyzační komplikace? In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Sborník abstrakt. Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010, 2010. s. 75. ISBN 978-80-254-7942-1.
 245. STAŇKOVÁ, Yvonne, Petr ŠTOURAČ a Jana SKŘIČKOVÁ. Péče o nemocné na umělé plicní ventilaci 
z pohledu lékaře internisty. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 56/2010, č. 8, s. 801-809. ISSN 0042-773X.
 246. MALÁ, Klára, Petr ŠTOURAČ, Ivo KŘIKAVA, J. KAŇOVSKÝ a Pavel ŠEVČÍK. Perioperační zástava na podkladě tako-tsubo kardiomyopatie - kazuistika. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Sborník abstrakt. Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010, 2010. s. 24. ISBN 978-80-254-7942-1.
 247. SMÉKALOVÁ, Olga, Ivo KŘIKAVA, Petr ŠTOURAČ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Ruptura aorty u těhotné pacientky s Turnerovým syndromem. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Sborník abstrakt. Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010, 2010. s. 41. ISBN 978-80-254-7942-1.
 248. SCHWARZ, Daniel a Petr ŠTOURAČ. Sejdeme se na AKUTNĚ.CZ. MEFANETin. Brno, 2010, roč. 2010, březen, s. 11-13.
 249. ŠTOURAČ, Petr, Lubomír HAKL, Olga HAKLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Eliška KUCHAŘOVÁ. Six months review of postcaesarean acute pain. In 13th World Congress on Pain. 2010.
 250. KŘIKAVA, Ivo, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ŠTOURAČ, Marie NOVÁKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. The effects of lidocaine on bupivacaine-induced cardiotoxicity in the isolated rat heart. In The 7th International Medical Postgraduate Conference: New Frontiers in the Research of PhD Students. 2010. s. 89-92. ISBN 978-80-254-8617-7.
 251. KŘIKAVA, Ivo, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ŠTOURAČ, Marie NOVÁKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. The Effects of Lidocaine on Bupivacaine-Induced Cardiotoxicity in the Isolated Rat Heart. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, roč. 59, Suppl. 1, s. S65-S69, 5 s. ISSN 0862-8408.
 252. ŠTOURAČ, Petr, Roman MALÝ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Pavel ŠEVČÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ a J. SMUTNÁ. Zkušenost s VFV u endobronchiálních výkonů. In 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. 2010. 1 s.
 253. 2009

 254. ŠTOURAČ, Petr, Peter BAKALÍK, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Olga SMÉKALOVÁ, Lukáš BREYER, Pavel ŠEVČÍK a Daniel SCHWARZ. AKUTNE.CZ - interaktivní algoritmy v neodkladné péči. In III. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek. 2009.
 255. STŘÍTESKÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Kateřina BERANOVÁ, Vladimír ČERNÝ a JItka SCHREIBEROVÁ. Elective surgery cancellations in Czech university hospitals: A prospective survey. European Journal of Anaesthesiology. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2009, roč. 26, Suppl. 45, s. 13-13. ISSN 0265-0215.
 256. ŠTOURAČ, Petr, Renata GBELCOVÁ, R. DOUBEK, Ivo KŘIKAVA, Olga HAKLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Kontinuální epidurální blokáda v peripartálním období - univerzální řešení? In XI. Winterfórum a III. Slovensko-české dni anesteziológie a intenzívnej medicíny. 2009.
 257. ŠTOURAČ, Petr, Daniel SCHWARZ, Petr BAKALÍK, Roman ŠTOUDEK, Ivo KŘIKAVA, Radim ŠUSTR, Olga SMÉKALOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Multimediální výukové algortimy na portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]. In SOJKA, Petr a Jiří RAMBOUSEK. SCO 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 53-57. ISBN 978-80-210-4878-2.
 258. ŠTOURAČ, Petr, Daniel SCHWARZ, Roman ŠTOUDEK, Ivo KŘIKAVA, Radim ŠUSTR, Ivo ŠNÁBL, Peter BAKALÍK, Olga SMÉKALOVÁ, Lukáš BREYER a Pavel ŠEVČÍK. Nové interaktivní multimediální algoritmy na portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 267. ISSN 1214-2158. 2009.
 259. ŠTOURAČ, Petr, Daniel SCHWARZ, Roman ŠTOUDEK, Ivo KŘIKAVA, Radim ŠUSTR, Ivo ŠNÁBL, Peter BAKALÍK, Olga SMÉKALOVÁ, Lukáš BREYER a Pavel ŠEVČÍK. Nové interaktivní multimediální algoritmy na portálu AKUTNĚ.CZ [ISSN 1803-179X]. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
 260. STŘÍTESKÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Kateřina BERANOVÁ, Eliška KRAJTLOVÁ, Jan ŠPUNDA, Karel CVACHOVEC, Pavel ŠEVČÍK a Vladimír ČERNÝ. Odložené plánované operační výkony ve třech českých fakultních nemocnicích - prospektivní studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, roč. 20, č. 5, s. 241-245. ISSN 1214-2158.
 261. SMUTNÁ, Jitka a Petr ŠTOURAČ. Paliativní endobronchální výkony v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventIlací. In 53. Studentská vědecká konference LF MU. 2009. ISBN 978-80-210-4856-0.
 262. ŠTOURAČ, Petr. Projekty spojené s portálem AKUTNE.CZ, aneb jak zapojit studenty do tvorby e-learningového obsahu. In MEFANET 2009. 2009. ISBN 978-80-7392-118-7.
 263. ZEMANOVÁ, Jitka, Petr ŠTOURAČ a Pavel ŠEVČÍK. Úloha multimediálních přenosů z operačních sálů při výuce anesteziologie. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 267-268. ISSN 1214-2158. 2009.
 264. ZEMANOVÁ, Jitka, Petr ŠTOURAČ a Pavel ŠEVČÍK. Úloha multimediálních přenosů z operačních sálů při výuce anesteziologie. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
 265. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 281. ISSN 1214-2158. 2009.
 266. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
 267. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Výsledky a úskalí endobronchiální léčby. In Sborník abstrakt (CD). 2009.
 268. 2008

 269. ŠTOURAČ, Petr, Roman ŠTOUDEK, Ivo KŘIKAVA, Daniel SCHWARZ, Milan KRATOCHVÍL a Pavel ŠEVČÍK. AKUTNE.CZ - nový publikační formát o akutní medicíně. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vyd. Brno: Galén, 2008. s. 364-365. ISBN 978-80-7262-589-5.
 270. ŠTOURAČ, Petr, Pavel ŠEVČÍK, Roman ŠTOUDEK, Daniel SCHWARZ a Milan KRATOCHVÍL. AKUTNE.CZ - VÝUKA VENTILACE FORMOU ROZHODOVACÍCH ALGORITMŮ. In 5. Celostátní konference Umělá plicní ventilace. 2008. ISBN 978-80-254-1418-7.
 271. ŠTOURAČ, Petr, Pavel ŠEVČÍK, Roman ŠTOUDEK, Daniel SCHWARZ a Milan KRATOCHVÍL. AKUTNE.CZ ve vztahu k sepsi. In Sborník přednášek X. postgraduální kurz Sepse a MODS. 2008. ISBN 978-80-254-2769-9.
 272. ŠTOURAČ, Petr, Renata GBELCOVÁ, Radan DOUBEK, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Pavel ŠEVČÍK a Olga HAKLOVÁ. Algeziologické aspekty péče o rodičky ve Fakultní nemocnici Brno, pracoviště Bohunice. In Bolest, supplementum 2/2008, V. sympozium o léčbě bolesti. 1. vyd. Praha: Tigis, 2008. s. 31. ISSN 1212-0634.
 273. ŠTOURAČ, Petr, Renata GBELCOVÁ, Radan DOUBEK, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Pavel ŠEVČÍK a Olga HAKLOVÁ. Anesteziologicko-algeziologické aspekty perioperační péče o pacientky gynekologicko-porodnické kliniky. In Sborník abstrakt 9. Anesteziologických dnů Na Homolce. 1. vyd. Brno: AKUTNE.CZ, 2008. s. 19. ISSN 1803-179X.
 274. ŠTOURAČ, Petr, Roman ŠTOUDEK, Klára ČÍŽKOVÁ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Cesta k certifikaci dle ISO 9001:2000 v podmínkách Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vyd. Brno: Galén, 2008. s. 291-292. ISBN 978-80-7262-589-5.
 275. ŠTOURAČ, Petr, Renata GBELCOVÁ, Radan DOUBEK, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Pavel ŠEVČÍK a Olga HAKLOVÁ. Kontinuální epidurální blokáda v peripartálním období. In Sborník přednášek a abstrakt V. Anesteziologické dny Vysočiny. 1. vyd. Jihlava: EKON, družstvo Jihlava, 2008. s. 167-168. ISBN 80-902743-0-7.
 276. STŘÍTESKÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Eliška KRAJTLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, L. KORÁBOVÁ a J. SCHREIBEROVÁ. Odložení plánovaných operací : prospektivní studie. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vyd. Brno: Galén, 2008. s. 289. ISBN 978-80-7262-589-5.
 277. KŘIKAVA, Ivo, Marie NOVÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Pavel ŠEVČÍK. Ovlivnění kardiotoxicity bupivacainu trimekainem v experimentu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd. Brno: Gelén, 2008. s. 270-270. ISBN 978-80-7262-589-5.
 278. ŠTOURAČ, Petr, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Jitka SMUTNÁ, Denisa REICHELOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pětileté zkušenosti anesteziologa s paliativní endobronchiální léčbou. In AKUTNE.CZ - střípky z ČSARIM 2008. 1. vyd. Brno: AKUTNE.CZ, 2008. s. 1. ISSN 1803-179X.
 279. ŠTOUDEK, Roman, Pavel ŠEVČÍK, Petr ŠTOURAČ, Daniel SCHWARZ a Milan KRATOCHVÍL. PORTÁL AKUTNE.CZ - NOVÉ POJETÍ VÝUKY AKUTNÍ MEDICÍNY. In MEFANET report 01. 2008. ISBN 978-80-210-4539-2.
 280. ŠTOURAČ, Petr. Předsednictví sekce Multimediální podpora výuky lékařských oborů na IV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína 2008. 2008.
 281. ŠTOUDEK, Roman, Pavel ŠEVČÍK a Petr ŠTOURAČ. VLIV ABUSU ALKOHOLU NA PRŮBĚH A VÝSLEDEK LÉČBY PACIENTŮ VYŽADUJICÍCH UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI. In 5. Celostátní konference Umělá plicní ventilace. Mladá Boleslav, 2008. s. 128-128. ISBN 978-80-254-1418-7.
 282. ŠTOURAČ, Petr, Daniel SCHWARZ, Roman ŠTOUDEK, Ivo KŘIKAVA, Milan KRATOCHVÍL a Pavel ŠEVČÍK. Výukový a publikační portál akutní medicíny AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]. In Sborník přednášek MEFANET 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-065-4.
 283. ŠTOURAČ, Petr, Pavel ŠEVČÍK, Daniel SCHWARZ, Roman ŠTOUDEK, Milan KRATOCHVÍL a Ivo KŘIKAVA. Výukový multimediální portál akutní medicíny AKUTNE.CZ. In IV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-025-8.
 284. 2007

 285. STRAŽEVSKÁ, Eva, Petr ŠTOURAČ, Roman GÁL, Radek PEJČOCH, Alena ŠEVČÍKOVÁ a Alena ŠTOURAČOVÁ. Akutní descendentní mediastinitida - retrospektiva zkušeností intenzivistických a chirurgických. In Sborník přednášek - 9. postgraduální kurz sepse. 1. vyd. Ostrava: ČSFPS, 2007. 2 s. ISBN 978-80-239-8932-8.
 286. SCHWARZ, Daniel, Pavel ŠEVČÍK, Petr ŠTOURAČ a Roman ŠTOUDEK. Educational Portal of Emergency Medicine. In Proceedings of Information and Commuication Technologies in Education 2007. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2007. s. 191-193. ISBN 978-80-7368-388-7.
 287. ŠTOURAČ, Petr, Eva STRAŽEVSKÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Roman GÁL. EKLAMPSIE JAKO PŘÍČINA CENTRÁLNÍ NEOBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ HYPOVENTILACE -. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 181-181. ISBN 978-80-7262-510-9.
 288. ŠTOUDEK, Roman, Pavel ŠEVČÍK, Petr KOŠKA a Petr ŠTOURAČ. EKONOMICKÉ DŮSLEDKY LÉČBY PACIENTŮ S ABUSEM ALKOHOLU. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 178-178. ISBN 978-80-7262-510-9.
 289. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ a Anna HRAZDIROVÁ. Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation is safe and useful procedure. In Journal of Thoracic Oncology. Seoul, Korea: ERS, 2007. s. 420-421. ISSN 1556-0864.
 290. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Is endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation safe? In European Respiratory Journal - Abstracts 17th ERS Annual Congres. Volume 30, Supplement 51. Stockholm, Sweden: Novartis, 2007. s. 541-541. ISSN 0903-1936.
 291. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ a Anna HRAZDIROVÁ. Komplikace endobronchiální léčby. Respirace. Olomouc: VIDA 99 Plzeň, 2007, roč. 1, Suplement, s. 27-28. ISSN 1211-572X.
 292. KÝR, Michal, M. PISÁR, P. ŠTOURAČ, P. ŠEVČÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Michal FEDORA. Korelace dynamiky C-reaktivního proteinu a leukocytů, závažnosti septických stavů a původu onemocnění u dětí a dospělých. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. - 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 23. ISBN 978-80-7262-510-9.
 293. KÝR, Michal, Michal PISÁR, Petr ŠTOURAČ, Pavel ŠEVČÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Michal FEDORA. KORELACE DYNAMIKY C-REAKTIVNÍHO PROTEINU A LEUKOCYTŮ, ZÁVAŽNOSTI SEPTICKÝCH STAVŮ A PŮVODU ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH. In Sborník abstrakt I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 23-23. ISBN 978-80-7262-510-9.
 294. GÁL, Roman, Martin SMRČKA, Petr ŠTOURAČ, Eva STRAŽEVSKÁ a Eduard NEUMAN. Měření tkáňového kyslíku v mozku jako součást multimodálního monitorování: kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 562-566. ISSN 1210-7859.
 295. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI, Petr ŠTOURAČ a Jana SKŘIČKOVÁ. Neobvyklá příčina noční hyposaturace u mladé ženy po těhotenské eklampsií. In Sborník abstrakt. Luhačovice, 2007. s. 27-27.
 296. ŠTOURAČ, Petr. Novinky v KPR. In Seminář ČLS JEP Třebíč. 2007.
 297. ŠTOURAČ, Petr, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Roman GÁL. OPAKOVANÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA JAKO KOMPLIKACE REIMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY – KAZUISTIKA. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 179-179. ISBN 978-80-7262-510-9.
 298. ŠTOUDEK, Roman, Eva STRAŽEVSKÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. PANKREATICKÁ PSEUDOCYSTA JAKO PŘÍČINA VZNIKU TĚŽKÉ PNEUMONIE. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 177-177. ISBN 978-80-7262-510-9.
 299. ŠTOURAČ, Petr, Pavel ŠEVČÍK, Roman ŠTOUDEK, Daniel SCHWARZ a Milan KRATOCHVÍL. Portál AKUTNE.CZ - napomůže výuce akutní medicíny? In Sborník přednášek Anesteziologie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Praha 2007. 2007.
 300. ŠTOUDEK, Roman, Pavel ŠEVČÍK, Petr ŠTOURAČ, Daniel SCHWARZ a Milan KRATOCHVÍL. Portál AKUTNE.CZ - nové pojetí výuky akutní medicíny. In Sborník přednášek MEFANET 2007. 2007. ISBN 978-80-7392-007-4.
 301. ŠTOURAČ, Petr, Pavel ŠEVČÍK, Roman ŠTOUDEK a Daniel SCHWARZ. PORTÁL AKUTNE.CZ – NOVÝ POHLED NA VÝUKU AKUTNÍ MEDICÍNY. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 2007. ISBN 978-80-7262-510-9.
 302. ŠTOURAČ, Petr. Předsednictví XIV. národní kongres ČSARIM- sekce volná sdělení. In XIV. národní kogres ČSARIM Praha. 2007.
 303. ŠTOURAČ, Petr, Eva STRAŽEVSKÁ, Iveta ZIMOVÁ, Michal PISÁR, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Rok provozu lúžek centralizované intenzivní péče na KARIM LF MU a FN Brno. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2007, roč. 18/2007, č. 4, s. 227-230. ISSN 1214-2158.
 304. ŠTOURAČ, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Alena ŠTOURAČOVÁ a Roman GÁL. Zajištění centrálního žilního řečiště hemodialyzační kanylou - přístupy, komplikace a jejich řešení. In Strategie péče o cévní přístupy. Brno: Aesculap academy, 2007.
 305. ŠTOURAČ, Petr. Základy anesteziologie. 5.12.2007. Brno, 2007. Portál MEFANET. ISSN 1801-6103.
 306. 2006

 307. ŠTOURAČ, Petr, Jana SKŘIČKOVÁ a Roman GÁL. Obstrukce obou hlavních bronchů metastázou maligního melanomu v průběhu paliativního endobronchiálního výkonu - kazuistika. In Umělá plicní ventilace - souhrn přednášek. 2006. 4 s. ISBN 80-86313-17-4.
 308. ŠTOURAČ, Petr, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman GÁL a Roman ŠTOUDEK. Řešení raritní komplikace endobronchiální léčby - kazuistika. In Sborník přednášek - 13. kongres ČSARIM. 2006. s. 250-251.
 309. ŠTOURAČ, Petr. Základy intenzivní medicíny. 21.4.2006. Brno, 2006. Portál MEFANET. ISSN 1801-6103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 1. 2022 16:30