Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Romana BORSKÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Petra KONEČNÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ a Kateřina SLABÁ. Alagillův syndrom-arteriohepatální dysplázie: kazuistika. Pediatria, Bratislava: Amedi, 2019, roč. 14, č. 4, s. 191-193. ISSN 1336-863X.
 2. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Rudolf AUTRATA. Bilateral cataract as the first feature of type1 diabetes in a 12 year old girl: A case report. In ISPAD conference, USA, Boston, říjen 2019, in Pediatric Diabetes, vol. 20, Is 28, p.1-269. 2019. ISSN 1399-5448. doi:10.111/pedi.12924.
 3. SLABÁ, Kateřina, Jana ŠŤASTNÁ, Helena POUPĚTOVÁ, Eva HRUBÁ, Věra MALINOVÁ, Gabriela ŠTORKÁNOVÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. CESD (Cholesterol Ester Storage Disease). In Kongres pediatrů a dětských sester, Olomouc,17.-18.5.2019, in Pediatrie pro praxi 2019;20(Suppl B), s.40. 2019. ISBN 978-80-7471-266-1.
 4. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Milan DASTYCH, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Klinické, biochemické a genetické aspekty Wilsonovy choroby. In 34.pracovni dny-dědičné metabolické poruchy, květen 2019, Olomouc, In Sborník abstrakt. 2019.
 5. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Milan DASTYCH, Petra KONEČNÁ, Kateřina SLABÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Mutation analysis of ATP7B gene in Czech families with Wilson´s disease. In SSIEM, Rotterdam, Holandsko, 2.-6.9.2019. in JIMD,vol.42,suppl.1,p.283-284. 2019. ISSN 1573-2665. doi:10.1002/jimd.12153.
 6. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Nová doporučení k diagnostice a léčbě fenylketonurie. In prof. Mudr.Hana Hrstková,Csc.. XXV.Luhačovické pediatrické dny, Genetika a vrozené vady v pediatrii, 15.-17.11.2019, Luhačovice. 1.vydani. Luhacovice: Lázně Luhacovice a.s., 2019. s. 40-41, 2 s. ISBN 978-80-87450-26-0.
 7. PECIMONOVA, Martina, Daniela KLUCKOVA, František CSICSAY, Kamila RÉBLOVÁ, Jan KRAHULEC, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Ludovit ŠKULTETY, Ludevít KADASI a Andrea ŠOLTYSOVÁ. Structural and Functional Impact of Seven Missense Variants of Phenylalanine Hydroxylase. Genes, Basilej: MDPI, 2019, roč. 10, č. 6, s. 459-463. ISSN 2073-4425. doi:10.3390/genes10060459.
 8. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lenka FAJKUSOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Dagmar HOŠNOVÁ, Jiří ŠTARHA, Jan ŠENKYŘÍK a Petra KONEČNÁ. Vzácná onemocnění-deficit aminoacylázy 1. In Festival kazuistik, Luhačovice,26.-28.dubna 2019, in Sborník,s.113. 2019. ISBN 978-80-907517-1-2.
 9. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Milan DASTYCH, Petra KONEČNÁ, Kateřina SLABÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Wilsonova choroba: analýza souboru 35 dětských pacientů. In Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 26.-28.9.2019, Olomouc, in Čes.-Slov. Pediat., 2019,74, Supl.1, s.50. 2019. ISSN 0069-2328.
 10. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Život s fenylketonurii (PKU). Praha: IEMAllergy s r.o., 2019. s. 1-31, 30 s. ISBN 978-80-270-5106-9.
 11. 2018

 12. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Romana BORSKÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Petra KONEČNÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ a Jan PAPEŽ. Alagillův syndrom-arteriohepatální dysplázie. In 13.kongres českých pediatrů a sester, Praha, 13.-15.9.2018, in Čes.-Slov. Pediat.,S1/73, s.48. 2018. ISSN 0069-2328.
 13. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Slávka POUCHLÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ, Zdeňka OSVALDOVÁ, Dana NOVOTNÁ, Lukáš CINTULA, Lucie KOLBOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Smith-Lemli-Opitz syndrom, dva případy našich pacientů. In 14. Festival kazuistik, Luhačovice, in Sborník abstrakt, s. 114. 2018. ISBN 978-80-906874-2-4.
 14. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Lucie KOLBOVÁ, Petra KONEČNÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Smithův-Lemliův-Opitzův syndrom. Pediatria, Bratislava: Samedi, 2018, roč. 13, č. 2, s. 97-99. ISSN 1336-863X.
 15. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Romana BORSKÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Petra KONEČNÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ a Jan PAPEŽ. Three novel mutations in the JAG1 gene in Czech families with the Alagille syndrome. In Annual Sympozium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Athens, Greece, 4-7 September 2018, in JIMD, vol 41, S1/s.34-35. 2018. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-0232-x.
 16. 2017

 17. KONEČNÁ, Petra, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Josef VČELÁK a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. A novel MC4 R gene mutations associated with early onset childhood obesity: a case report. In ICIEM 2017, Rio de Janeiro, Brasil, Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, 2017, vol.5,s.390. 2017. ISSN 2326-4098. doi:10.1177/2326409817722292.
 18. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Romana BORSKÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Petra KONEČNÁ a Eliška HLOUŠKOVÁ. Alagillův syndrom. In IV.Kongres pediatrů v Brně, Pediatrie pro praxi, 2017, suppl.D,s.12-13. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
 19. PAPEŽ, Jan, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Anna KŘEPELOVÁ, Marek MECHL, Lucie KOLBOVÁ, Petra KONEČNÁ a Dana NOVOTNÁ. Hypofosfatázie-kazuistika. In IV.Kongres pediatrů v Brně, Pediatrie pro praxi, 2017, suppl.D,s.11. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
 20. PAPEŽ, Jan, Petra KONEČNÁ, Šárka ŠVECOVÁ, Markéta TESAŘOVÁ, Hana HANSÍKOVÁ, Ondřej HORÁK, Markéta VEVERKOVÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Kazuistika chlapce s dědičnou poruchou glykosylace, typ PMM2-CDG. In 32.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Nesuchyně, květen 2017. 2017.
 21. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Nová doporučení k diagnostice a léčbě fenylketonurie. Pediatria, Bratislava: Samedi, 2017, roč. 12, č. 4, s. 16-19. ISSN 1336-863X.
 22. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Milan DASTYCH, Petra KONEČNÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Novel mutations of the ATP7B gene in Czech families with Wilsons disease. In ICIEM 2017, Rio de Janeiro, Brasil, Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, 2017, vol.5,s.379. 2017. ISSN 2326-4098. doi:10.1177/2326409817722292.
 23. CHRASTINA, Petr, David FRIEDECKÝ, Felix VOTAVA, Eva HLÍDKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Renata PAZDÍRKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Pavel JEŠINA, Tomáš ADAM a Viktor KOŽICH. Novorozenecký screening v letech 2009-2016. In XIII.celostátní sjezd ČSKB 17.-19.9.2017 České Budějovice, In Sborník abstrakt. 2017.
 24. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jan PAPEŽ, Hana VINOHRADSKÁ, Anna KŘEPELOVÁ, Marek MECHL, Lucie KOLBOVÁ a Petra KONEČNÁ. Případ chlapce, kterému předčasně vypadaly zoubky. In 13.Festival Kazuistik, 21.-23.4.2017 Luhačovice. 2017. ISBN 978-80-906549-5-2.
 25. KONEČNÁ, Petra, Zuzana HRUBÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Vzácné formy diabetu mellitu v dětství:Wolfram-like syndrom. In IV.Kongres pediatrů v Brně, Pediatrie pro praxi, 2017, suppl.D,s.12. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
 26. 2016

 27. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Zuzana HRUBA, Petra KONECNA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. A p.(Glu809Lys) Mutation in the WFS1 Gene Associated with Wolfram-like Syndrome: A Case Report. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, Istanbul: Galenos Yayincilik, 2016, roč. 8, č. 4, s. 482-483. ISSN 1308-5727. doi:10.4274/jcrpe.3021.
 28. PAPEŽ, Jan, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Anna KŘEPELOVÁ, Marek MECHL, Lucie KOLBOVÁ, Petra KONEČNÁ, Dana NOVOTNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Hypofosfatázie - vzácné onemocnění s možností nové terapie. Pediatria, Bratislava: A-medi management, 2016, roč. 11, č. 5, s. 271-274. ISSN 1336-863X.
 29. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Renata TASLEROVÁ, Milan DASTYCH, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Klinické, biochemické a genetické aspekty Wilsonovy choroby. In Pracovná konferencia 1.detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava, říjen 2016. 2016.
 30. PAPEŽ, Jan, Tomáš HONZÍK, Pavel JEŠINA, Petr JABANDŽIEV, Jiří ŠTARHA, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Pozdní manifestace dědičné poruchy cyklu močoviny - deficit ornitintranskarbamoylázy. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 1, s. 52-55. ISSN 1213-0494.
 31. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Matúš BAŠOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Eva KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana HRUBÁ a Lenka SLAVÍČKOVÁ. Pozdní záchyt klasické fenylketonurie (PKU) u kojence. In 12.festival kazuistik, duben 2016, Luhačovice. 2016. ISBN 978-80-87735-24-4.
 32. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Michal BAŠOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Eva KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana HRUBÁ a Lenka SLAVÍČKOVÁ. Pozdní záchyt klasické fenylketonurie u kojence. In Pracovná konferencia 1.detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava, říjen 2016. 2016.
 33. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Matúš BAŠOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Eva KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana HRUBÁ a Lenka SLAVÍČKOVÁ. Pozdní záchyt klasické fenylketonurie u kojence. In 31.pracovní dny dědičné metabolické poruchy, Bratislava, Slovenská Republika. 2016.
 34. PEŠKOVA, Karolína, Petr CHRASTINA, Josef BARTL, David FRIEDECKÝ, Eva HLÍDKOVÁ, Renata PINKASOVA, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Renata PAZDÍRKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Pavel JEŠINA, Zuzana HRUBÁ, Tomáš ADAM a Viktor KOŽICH. Six years of neonatal screening of inherited metabolic disorders in the Czech Republic. In SSIEM 2016 Annual Symposium, Rome, Italy, J Inherit Metab Dis, 2016,39, suppl.1, s.78-79. 2016. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-016-9970-9.
 35. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. The Wolfram-like syndrome: a case report. In 42 Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes(ISPAD), 26-29 October,2016, Valencia, Spain, in Pediatric Diabetes 2016,17(suppl.24) s.76-77. 2016. ISSN 1399-5448. doi:10.111/pedi.12451.
 36. 2015

 37. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jiří JARKOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Hana BENAKOVÁ a Hana VINOHRADSKÁ. Does long-term treatment for hyperphenylalaninemia and phenylketonuria create a risk of vitamin B12 nutritional deficiency? In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Lyon, France, JIMD, 2015, 38, Supl. 1, s.87. 2015. ISSN 0141-8955.
 38. BARTL, Jiří, Petr CHRASTINA, David FRIEDECKÝ, Eva HLÍDKOVÁ, Renata PINKASOVÁ, Hana VLÁŠKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Renata PAZDÍRKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Pavel JEŠINA, Zuzana HRUBÁ, Tomáš ADAM a Viktor KOŽICH. Five years of newborn screening of inherited metabolic disorders in the Czech Republic. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Lyon, France, JIMD, 2015, 38, Supl. 1, s.83. 2015. ISSN 0141-8955.
 39. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jiří JARKOVSKÝ, Zdena HAŇKOVÁ, Petra KONEČNÁ, Hana BENÁKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Alena MIKUŠKOVÁ. Long-term treatment for hyperphenylalaninemia and phenylketonuria: a risk for nutritional vitamin B12 deficiency? Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Berlin: Walter de Gruyter GMBH, 2015, roč. 28, 11-12, s. 1327-1332. ISSN 0334-018X. doi:10.1515/jpem-2014-0489.
 40. CHRASTINA, Petr, Jana JANDOVÁ, David FRIEDECKÝ, Eva HLÍDKOVÁ, Martina PŘIBYLOVÁ, Veronika ZOULOVÁ, Hana VLÁŠKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Renata PAZDÍRKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Pavel JEŠINA, Zuzana HRUBÁ, Tomáš ADAM a Viktor KOŽICH. Pět let novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch v České republice. In XII.celostátní sjezd Čs. společnosti klinické biochemie, Brno, září 2015. 2015.
 41. CHRASTINA, Petr, David FRIEDECKÝ, Eva HLÍDKOVÁ, Jiří BÁRTL, Hana VLÁŠKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Renata PAZDÍRKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zuzana HRUBÁ, Tomáš ADAM a Viktor KOŽICH. Pět let novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch v České republice. In 30.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Dolní Morava, květen 2015. 2015. ISBN 978-80-260-8054-1.
 42. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar a Petra KONEČNÁ. Tři případy pacientů s klasickou fenylketonurií a zhoubným nádorovým onemocněním. In 30. pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Dolní Morava, květen 2015. 2015. ISBN 978-80-260-8054-1.
 43. 2014

 44. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Nina ONDRUŠKOVÁ, Hana HANSÍKOVÁ, Petra KONEČNÁ, Dirk LEFEBER a Zdeněk DOLEŽEL. Cesta k diagnoze může být opravdu dlouhá: případ chlapce s dědičnou poruchou glykosylace způsobenou deficitem 1,2-alfa-manosidázy. In 10. festival kazuistik, Pediatrická konference. 2014. ISBN 978-80-87735-11-4.
 45. VAN SCHERPENZEEL, Monigue, Sharita TIMAL, Daisy RYMAN, Alexander HOISCHEN, Manfred WUHRER, Agnes HIPGRAVE-EDERVEEN, Stephanie GRUNEWALD, Romain PEANNE, Ann SAADA, Shimon EDVARDSON, Sabine GRONBORG, George RUITER, Anna KATTENTIDT-MOURAVIEVA, Jaime Moritz BRUM, Mary-Loise FRECKMANN, Susan TOMKINS, Anil JALAN, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Nina ONDRUŠKOVÁ, Hana HANSÍKOVÁ, Michael WILLEMSEN, Paul HENSBERGEN, Gert MATTHIJS, Ron WEWERS, Joris VELTMAN, Eva MORAVA a Dirk LEFEBER. Diagnostic serum glycosylation profile in patients with intellectual disability as a result of MAN1B1 deficiency. Brain, Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 137, č. 4, s. 1030-1038. ISSN 0006-8950. doi:10.1093/brain/awu019.
 46. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Hana BENÁKOVÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie MACHAČOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Increased risk of vitamin B12 nutritional deficiency in long-term treated patients with phenylketonuria and hyperphenylalaninemia. In EAPS, Barcelona, 17-21.10.2014, Arch Dis Child 2014, 99, Suppl.2, A292 www.adc.bmj.com. 2014. doi:10.1136/archdischild-2014-307384.800.
 47. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Proč potřebuji dietu aneb jak zvládnout fenylketonurii. 3. vydání. Praha: Nutricia a.s., 2014. ISBN 978-80-260-5394-1.
 48. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Proč potřebuji dietu? Aneb jak zvládnout fenylketonurii. Edukační brožurka pro pacienty a rodiče. In 29. pracovní dny dědičné metabolické poruchy, Donovaly, Slovensko. 2014. ISBN 978-80-971654-7-5.
 49. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Nina ONDRUŠKOVÁ, Hana HANSÍKOVÁ, Petra KONEČNÁ, Zdenka HAŇKOVÁ a Dirk LEFEBER. Případ chlapce s dědičnou poruchou glykosylace způsobenou deficitem 1,2-alfa manozidázy (MAN1B1). In 29. pracovní dny dědičné metabolické poruchy, Donovaly, Slovensko. 2014. ISBN 978-80-971654-7-5.
 50. 2013

 51. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie MACHAČOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Controlled diet in phenylketonuria and hyperphenylalaninemia may cause serum selenium deficiency in adult patients: the Czech experience. Biological Trace Element Research, Totowa: Humana Press, 2013, roč. 154, č. 2, s. 178-184. ISSN 0163-4984. doi:10.1007/s12011-013-9724-6.
 52. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Alena MIKUŠKOVÁ, Jana JAGEROVÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie MACHAČOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Controlled diet in phenylketonuria and hyperphenylalninemia may cause serum vitamin B12 and folic acid deficiency: the Czech experience. In 12th International congress of inborn errors of metabolism, Barcelona; Journal of Inherited Metabolic Diseases,s.307. 2013. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-9635-x.
 53. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Zdena HAŇKOVÁ, Lucie KOLBOVÁ, Lucie MACHAČOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Dlouhodobá terapeutická restriktivní dieta při HPA/PKU může v dospělosti způsobit sérový deficit selenu. In 28.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Sborník abstrakt, s. 68. 2013. ISBN 978-80-260-4295-2.
 54. RÉBLOVÁ, Kamila, Zuzana HRUBÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Renata PAZDÍRKOVÁ, Slávka POUCHLÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Hyperphenylalaninemia in the Czech Republic: Genotype-phenotype correlations and in silico analysis of novel missense mutations. Clinica Chimica Acta, Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013, roč. 419, APR 18, s. 1-10. ISSN 0009-8981. doi:10.1016/j.cca.2013.01.006.
 55. FRIEDECKÝ, David, Eva HLÍDKOVÁ, Vojtěch BEKÁREK, Jitka TOMKOVÁ, Michaela KAPUSTOVÁ, Lenka KITTLOVÁ, Valerie ŠEVČÍKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Tomáš ADAM. Naše zkušenosti s celoplošným laboratorním novorozeneckým screeningem DMP-3 roky zkušeností v Olomouci. In 28.pracovní dny dědičné metabolické poruchy, Sborník abstrakt, s.51. 2013. ISBN 978-80-260-4295-2.
 56. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Lucie MACHAČOVÁ a Elies HOEFSLOOT. Neobvyklá příčina diabetu v dětském věku: Wolframův syndrom. In 9. festival kazuistik, Luhačovice, Sborník abstrakt, s. 108. 2013. ISBN 978-80-87735-03-9.
 57. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Jan PAPEŽ, Karolína PEŠKOVÁ, Hana POUPĚTOVÁ, Jaroslav LNĚNIČKA a Světlana KÖHLEROVÁ. Potvrzení alfa-mannosidozy u stigmatizovaného a mentálně postiženého chlapce v 16 letech věku. In 9.festival kazuistik, Luhačovice, Sborník abstrakt, s.108. 2013. ISBN 978-80-87735-03-9.
 58. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Elies HOEFLSLOOT. Wolfram syndrome: new mutation case report. In 12th international congress of inborn errors of metabolism, Barcelona, Journal of Inherited Metabolic Diseases, s. 337. 2013. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-013-9635-x.
 59. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Lucie MACHAČOVÁ a Elies HOEFLSLOOT. Wolframův syndrom. In Terezie Pelikánová. Diabetologie,metabolismus, endokrinologie,výživa; 2013, r.16, supp.1. první. Praha: TIGIS print, 2013. s. 53-54, 2 s. ISSN 1212-6853.
 60. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Lucie MACHAČOVÁ a Elias HOEFLSLOOT. Wolframův syndrom-kazuistika. In 28.pracovní dny dědičné metabolické poruchy, Sborník abstrakt, s.59. 2013. ISBN 978-80-260-4295-2.
 61. 2012

 62. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lucie KOLBOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Detemination of prealbumin, selenium, zinc and iron concentrations in serum for monitoring the nutrition status of phenylketonuric and hyperphenylalaninemic patients. In Archives diseases in childhood, 97, suppl. 2, s. 1-58, 2012. 2012. ISSN 1468-2044.
 63. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lucie KOLBOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Investigation into the concentration of serum pre-albumin nad trace elements to monitor the nutritional status of phenylketonuric and hyperphenylalninemic patients. In J Inherit Metab Dis 35, 2012,Suppl1, S 44. 2012. ISSN 0141-8955.
 64. JANEČKOVÁ, Hana, Karel HRON, Petr WOJTOWICZ, Eva HLÍDKOVÁ, Anna BAREŠOVÁ, David FRIEDECKÝ, Lenka ŽÍDKOVÁ, Petr HORNÍK, Darina BEHULOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Per BRUHEIM, Vratislav SMOLKA, Sylvie ŠŤASTNÁ a Tomáš ADAM. Targeted metabolomic analysis of plasma samples for the diagnosis of inherited metabolic disorders. Journal of Chromatography A, Holandsko: Elsevier, 2012, roč. 1226, "neuvedeno", s. 11-17. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2011.09.074.
 65. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lucie KOLBOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Vyšetření sérové koncentrace prealbuminu a selenu ke sledování nutričního stavu pacientů s fenylketonurií a hyperfenylalaninemií. Čs. pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 67, č. 3, s. 170-177. ISSN 0069-2328.
 66. 2011

 67. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Tomáš HONZÍK a Iva HERMÁNKOVÁ. Brožura o maternální PKU: Rady pro pacientky s PKU a blízké okolí. In 26.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-254-9682-4.
 68. ADAM, Tomáš, Hana KRÄTSCHMEROVÁ, Eva HLÍDKOVÁ, Karel HRON, Petr WOJTOWICZ, Anna BAREŠOVÁ, Petr HORNÍK, Darina BEHULOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Karolína PEŠKOVÁ. Diagnosing of inherited metabolic disorders in plasma samples using targed metabolomic profiling. In 26.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-254-9682-4.
 69. KRATSCHMEROVA, Hana, Eva HLIDKOVA, Karel HRON, Petr WOJTOWICZ, Alena BARESOVA, David FRIEDECKÝ, Petr HORNIK, Darina BEHULOVA, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš ADAM. Diagnosis of inherited metabolic disorders using a targeted metabolomic approach. In Journal of Inherited Metabolic Diseases. 2011. ISSN 0141-8955.
 70. KONEČNÁ, Petra, Sylvie STASTNA, Lenka DVORAKOVA, Hana VLASKOVA, Milan VOTRUBA a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Familial juvenile hyperuricemic nephropathy-case report. In Johannes Zschocke. Journal of Inherited metabolic Diseases. 34, suppl.3. Holansko: springer, 2011. s. 249. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-011-9371-z.
 71. KONEČNÁ, Petra, Sylvie ŠŤASTNÁ, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Hana VLÁŠKOVÁ, Milan VOTRUBA, Zdenka HAŇKOVÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie:kazuistika. In 26.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, Sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-254-9682-4.
 72. KONEČNÁ, Petra, Olga MAGNOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Miluše VILÉMOVÁ, Slávka POUCHLÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Galaktosémie, Prader-Willi syndrom a diabetes mellitus 1. typu: dvě kazuistiky našich pacientek. In Diabetologie, Metabolizmus, Endokrinologie, Výživa, ročník 14, supl.1, Abstrakta. 2011. ISSN 1211-9326.
 73. DOLEŽEL, Zdeněk, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petra KONEČNÁ a Lia ELSTNEROVÁ. Kongenitální hyperinzulinismus - limitace diagnostiky a léčby. In Dědičné metabolické poruchy : Sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-254-9682-4.
 74. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Tomáš HONZÍK a Iva HERMÁNKOVÁ. Rady pro pacientky s PKU a blízké okolí. první vydání. Praha: Nutricia Česká republika a.s., 2011. 40 s. 1. ISBN 978-80-254-9655-8.
 75. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Současné možnosti léčby hyperfenylalaninémie. In Brněnský genetický den: klinická genetika-genetická diagnostika. 2011.
 76. KRATSCHMEROVA, Hana, Eva HLIDKOVA, Karel HRON, Petr WOJTOWICZ, David FRIEDECKÝ, Petr HORNÍK, Darina BEHULOVA, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Sylvie STASTNA, Viktor KOZICH a Tomáš ADAM. Targeted metabolomics for diagnosing of inherited metabolic disorders. In Clinical Biochemistry, 44,2011. 2011. doi:10.1016/j.clinbiochem.2011.03.035.
 77. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Zuzana HRUBÁ, Lucie KOLBOVA, Hana VINOHRADSKÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Tetrahydrobiopterin-responsive phenylketonuria: the Czech experience. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism. 2011. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-011-9371-z.
 78. 2010

 79. DASTYCH, Milan, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Antonín POKORNÝ a Libor ZDRAŽIL. Copper and Zinc in the Serum, Urine, and hair of patients with Wilson´s Disease Treated with Penicillamine and Zinc. Biological Trace Element Research, Holansko: Springer, 2010, roč. 133, č. 3, s. 265-269. ISSN 0163-4984.
 80. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Renata GAILLYOVÁ, Ivana SLÁMOVÁ, Miluše VILÉMOVÁ, Olga MAGNOVÁ, Petra KONEČNÁ, Slávka POUCHLÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Galactosemia, Prader-Willi syndrome and diabetes mellitus type I: two case reports. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Istanbul, Turkey, 31 August– 3 September 2010. 2010. ISSN 0141-8955.
 81. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Renata GAILLYOVÁ, Ivana SLÁMOVÁ, Miluše VILÉMOVÁ, Olga MAGNOVÁ, Petra KONEČNÁ, Alena RYŠANÁ a Slávka POUCHLÁ. Galaktosémie, Prader-Willi syndrom a diabetes mellitus I typu: 2 kazuistiky našich pacientek. : Dědičné metabolické poruchy, 25. pracovní dni, květen 2010, Trenčanské teplice, Slovenská republika, Kniha abastrakt, 2010.
 82. KONEČNÁ, Petra, Renata GAILLYOVÁ, Ivana SLÁMOVÁ, Miluše VILÉMOVÁ, Lucie KOLBOVÁ, Slávka POUCHLÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Galaktosémie, Prader-Willi syndrom a diabetes mellitus 1.typu: 2 kazuistiky našich pacientek. In VII.Festival kazuistik, Pediatrická konference, 25.-27.9.2010, DK Elektra, Luhačovice, Sborník abstrakt. první. Zlín: BPP Zlín, 2010. s. 95. ISBN 978-80-254-8015-1.
 83. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Slávka POUCHLÁ a Kateřina BAJEROVÁ. Glykogenoza typ 1b jako příčina neprospívání u 15-měsíčního batolete. In VII.festival kazuistik, Pediatrická konference, 25.-27.9.2010, DK Elektra Luhačovice, Sborník abstrakt. první. Zlín: BPP Zlín, 2010. s. 97. ISBN 978-80-254-8015-1.
 84. VONDRÁČKOVÁ, Alžběta, Markéta TESAŘOVÁ, Martin MAGNER, Dagmar DOČEKALOVÁ, Petr CHRASTINA, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Tomáš HONZÍK a Jiří ZEMAN. Klinické projevy a výsledky metabolických a molekulárně-genetických analýz u jedenácti dětí s tyrosinémií typ 1. Časopis lékařů českých, Česká republika: Česká lékařská společnost J. E.Purkyně, 2010, roč. 149, č. 9, s. 411-416. ISSN 0008-7335.
 85. BLAU, Nenad, Amaya BELANGER-QUINTANA, Mubeccel DEMIRKOL, Francois FEILLET, Marcello GIOVANNINI, Friedrich TREFZ, Francian VAN SPROSEN a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Management of phenylketonuria in Europe: Survey results from 19 countries. Molecular Genetics and Metabolism, Holansko: elsevier, 2010, roč. 99, č. 2, s. 109-115. ISSN 1096-7192.
 86. KONEČNÁ, Petra a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Maternální PKU-kazuistika. dědičné metabolické poruchy, 25. pracovní dni, květen 2010, Trenčanské teplice, Slovenská republika, Kniha abstrakt, 2010.
 87. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Současné možnosti léčby hyperfenylalaninémie. Ces.-slov. Pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 65, 6-7, s. 452-458. ISSN 0069-2328.
 88. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slavka POUCHLA, Hana VINOHRADSKÁ, Petra KONEČNÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Tetrahydrobiopterin responsiveness after loading test of 21 Czech HPA/PKU patients and correlations to their genotype. In Pediatric Research. Supp1, November 2010, s.505. 2010. ISSN 0031-3998.
 89. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Petra KONEČNÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Jana JAGEROVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Výsledky zátěžového testu s BH4 u 18 HPA/PKU pacientů a korelace ke genotypu. In Česko-slovenská Pediatrie. první. Praha: ČLS JEP, 2010. s. 318-319, 2 s. ISSN 0069-2328.
 90. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Zátěžový test s BH4 u 21 HPA/PKU pacientů a korelace s genotypem-první zkušenosti. : Dědičné metabolické poruchy, 25. pracovní dny, květen 2010, Trenčanské teplice, Slovenská republika, Kniha abstrakt, 2010.
 91. 2009

 92. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Boris HABANEC, Michal FEDORA, Milan ELLEDER, Petra KONEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Hepatosplenomegálie a střádavá onemocnění. In VII.Festival kazuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt 2009. Luhačovice: zlínský kraj, 2009. s. 14. ISBN 978-80-254-4373-6.
 93. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav MICHÁLEK, Sylvie ŠŤASTNÁ, Zdeňka OSVALDOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Horečka nejasné etiologie-mevalonová acidurie. In VII.Festival kuzuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt 2009. Luhačovice: zlínský kraj, 2009. s. 13. ISBN 978-80-254-4373-6.
 94. KONEČNÁ, Petra, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana BUČKOVÁ, Zdena HAŇKOVÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Hyperfenylalaninémie a nádorová onemocnění. In 24. pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, 13.-15.5.2009, Lázně Jeseník. 2009.
 95. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Hana BUČKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Petra KONEČNÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Hana HRSTKOVÁ. Hyperphenylalaninaemia and lymphomas. Molecular Genetics and Metabolism, San Diego: Academic Press, 2009, roč. 98, 1-2, s. 18. ISSN 1096-7192.
 96. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Jana JAGEROVÁ a slávka POUCHLÁ. Výsledky novorozeneckého screeningu HPA v letech 2000-2008. In 24. pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, 13.-15.5.2009, Lázně jeseník. 2009.
 97. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slavka POUCHLA, Vladimír MEJZLÍK, Petra KONEČNÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Drahomíra BARTOŠOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Wilson s Disease: Monocentric Experiences Over a Period of 10 Years. Klinische Pädiatrie, Stuttgart: Thieme, 2009, roč. 221, č. 7, s. 419-424. ISSN 0300-8630.
 98. 2008

 99. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Slávka POUCHLÁ, Vladimír MEJZLÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Hana HRSTKOVÁ. Diagnosis of Wilson disease in children. In Archives Diseases in Childhood. 2008. ISSN 1468-2044.
 100. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Fenylketonurie. In Česko-slovenská Pediatrie. 2008. ISSN 0069-2328.
 101. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ, Eva HRABINCOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Fenylketonurie v dospělosti. Čes. - slov. Pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 63, č. 11, s. 601-605. ISSN 0069-2328.
 102. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Vladimír MEJZLÍK, Michal KÝR, Víta ŽAMPACHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Haemolytic anaemia and acute liver failure - the initial manifestations of Wilson disease. Bratisl. Lek. Listy, Bratislava, Slovenská republika: Slovak Academic Press, s.r.o., 2008, roč. 109, č. 10, s. 434-437. ISSN 0006-9248.
 103. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Eva HRABINCOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Phenylketonuria in adulthood in the Moravian region (Czech Republic). In Journal of Inheroted Metabolic Diseases. 2008. ISSN 0141-8955.
 104. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Vladimír MEJZLÍK, Slávka POUCHLÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Poruchy metabolizmu mědi-Wilsonova choroba. In Dědičné metabolické poruchy-23.pracovné dni, Senec, Slovenská Republika, květen 2008. 2008.
 105. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Vladimír MEJZLÍK, Slávka POUCHLÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Wilson disease: en experience over a mean period of 15 years. In Journal of Inherited Metabolic Diseases,. Volume 31, suppl.1. Holansko: Springer, 2008. s. 157. ISSN 0141-8955.
 106. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Vladimír MEJZLÍK, Slávka POUCHLÁ a Milan DASTYCH. Wilsonova choroba. In Česko-slovenská Pediatrie. 2008. ISSN 0069-2328.
 107. 2007

 108. KÝR, Michal, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Vladimír MEJZLÍK, Libor KOZÁK, Víta ŽAMPACHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Hemolytická anémie a fulminantní jaterní selhání u 16leté dívky s Wilsonovou chorobou. In Sborník abstrakt V. festivalu kazuistik Pediatrické konference Luhačovice 2007. 1. vyd. Zlín: Krajská nemocnice T. Bati, 2007. s. 29. ISBN 978-80-254-0117-0.
 109. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petra KONEČNÁ, Milan ELLEDER a Hana HRSTKOVÁ. Niemann-Pick A/B u 18- měsíčního batolete rumenského původu. In V.Festival kazuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt. Luhačovice, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0117-0.
 110. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. Problematika PKU v dospělosti. In 22.pracovní dni-dědičné metabolické poruchy, sborník Abstrakt, květen 2007, Průhonice. Praha, 2007. ISBN 978-80-239-9322-6.
 111. 2006

 112. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Libor KOZÁK, Hana VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Hyperfenylalaninémie jako první příznak klasické galaktosémie. In IV: Festival kazuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt 2006. Luhačovice, 2006. 1 s. ISBN 80-239-7013-5.
 113. KOZÁK, Libor, Eva HRABINCOVÁ, Jaromír KINTR, Ondřej HORKÝ, Petra ZAPLETALOVÁ, Ivona BLAHAKOVA, Pavel MEJSTŘÍK a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Identification and characterization of large deletions on the phenylalanine hydroxylase (PAH) gene by MLPA: Evidence for both homologous and non homologous mechanism of rearrangement. Molecular Genetics and Metabolism, Elsevier, 2006, roč. 89, č. 4, s. 300-309. ISSN 1096-7192.
 114. KOZÁK, Libor, Eva HRABINCOVÁ, Jaroslav KINTR, Ondřej HORKÝ, Petra ZAPLETALOVÁ, Ivona DRÁPALOVÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Identification and characterizatiton of large deletions in the phenylalaninhydroxylase (PAH)gene. In J Inherit Metab Dis, 29,2006, suppl.1, s. 97. Nizozemí: Springer, 2006. s. 97. ISSN 0141-8955.
 115. LEBL, Jan, Milan MACEK a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Kazuistiky z molekulární genetiky. In Kazuistiky z molekulární genetiky. 1. vydání. Praha: Galén, 2006. s. 73-76, 4 s. Galén. ISBN 80-7262-418-0.
 116. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK, Eva HRABINCOVÁ, Jana SEVEROVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Pavel VENTRUBA a Hana HRSTKOVÁ. Maternal PKU in the Moravian region (Czech Republic). In J Inherit metab Dis, 29, 2006, Suppl 1., s. 93. Nizozemí: Springer, 2006. s. 93. ISSN 0141-8955.
 117. 2005

 118. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Libor KOZÁK. Alfa-1-deficiency in children. In J Inherit metab Dis, 28,2005, suppl.1, s. 251. Nizozemí: Springer, 2005. s. 251. ISSN 0141-8955.
 119. KOZÁK, Libor, Eva HRABINCOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Ludmila HEJCMANOVÁ, Lenka PLORANSKÁ, Sylvie ŠŤASTNÁ a Josef HYÁNEK. Báječná léta s fenylketonurií-od fenotypu ke genotypu a zpět k fenotypu. In Časopis lékařů českých,144,2005,č.5, s. 342. 2005.
 120. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Libor KOZÁK, Markéta HANÁKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Dědičný deficit alfa-1 antitrypsinu. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 10, s. 558-563. ISSN 0069-2328.
 121. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK, Eva HRABINCOVÁ, Jana SEVEROVÁ, H. VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Maternální fenylketonurie (PKU) v regionu Moravy. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 5, s. 251-256. ISSN 0069-2328.
 122. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK, Eva HRABINCOVÁ, Jana SEVEROVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Pavel VENTRUBA a Hana HRSTKOVÁ. Maternální PKU. In Čs.Pediat., 60,2005, č.8-9, s. 522-523. Praha: ČLS JEP, 2005. s. 522-523, 2 s. ISSN 0069-2328.
 123. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Slávka VRÁBELOVÁ, Libor KOZÁK, Milan DASTYCH a Hana HRSTKOVÁ. Význam molekulárně-genetického vyšetření pro diagnostiku Wilsonovy choroby. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 4, s. 188-199. ISSN 0069-2328.
 124. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK a Slávka VRÁBELOVÁ. Wilson disease in children. In J Inherit Metab Dis 28,2005, suppl.1, s. 251. Nizozemí: Springer, 2005. s. 251. ISSN 0141-8955.
 125. 2004

 126. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Antonín POHLÍDAL, David SLABÍK, Jana NEMECKOVA, Jolana MRÁZOVÁ, Hana FRANCOVÁ a Libor KOZÁK. Biomarkers of bone metabolism in patients with classic galactosaemia. In J Inherit Metab Dis, 27, 2004, suppl.1, s. 197. Nizozemí: Springer, 2004. s. 197. ISSN 0141-8955.
 127. KOZÁK, Libor, Ivona DRÁPALOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Věra JUTTNEROVA, Vladimír BZDUCH a Jiří ZEMAN. DNA analysis of patients with SLOS from Czech Republic and Slovakia. In J Inherit metab Dis 27,2004, suppl.1, s. 210. Nizozemí: Springer, 2004. s. 210. ISSN 0141-8955.
 128. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Libor KOZÁK. Familiární deficit Apo-E: kazuistika. In VI. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Ostrava, Sborník abstrakt. Ostrava, 2004. s. 79. ISBN 80-239-3292-6.
 129. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Slávka VRÁBELOVÁ, Libor KOZÁK, Hana HRSTKOVÁ a Milan DASTYCH. Význam molekulárně-genetického vyšetření pro diagnostiku Wilsonovy choroby. In VI.Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, ostrava 2004, Sborník abstrakt. Ostrava, 2004. s. 113-114, 2 s. ISBN 80-239-3292-6.
 130. 2003

 131. HUŠEK, Karel, Petra PEŤOVSKÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Amplifikace 2p13-16 u případu extranodálního velkobuněčného difuzního B-lymfomu. Česko-slovenská patologie, 2003, roč. 39, č. 3, s. 138-142. ISSN 1210-7875.
 132. HORKÝ, Ondřej, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Milada LAUTERBACHOVÁ, Petra PEŤOVSKÁ, Jana BARTOŠOVÁ a Martin TRBUŠEK. Characterization of add(4)(pter) chromosome-a familial case of novel unbalanced Y chromosome heterochromatin translocation. In 8th Prague International Sympozium of Child Neurology, Prague, March 2003, Book of Abstract. : Galén, 2003. ISBN 80-7262-211-0.
 133. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, V. ČÍHALOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Rudolf AUTRATA. Retinoblastom u monozygotních dvojčat. Čes.a slov. Oftal., Praha: ČLS, 2003, roč. 59, č. 2, s. 134-140. ISSN 1211-9059.
 134. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Věra ČÍHALOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Rudolf AUTRATA. 13q14 deletion in monozygotic twins with retinoblastoma and peculiar faces. In 8th Prague International Symposium of Child neurology, Prague, March 2003, Book of Abstracts. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-211-0.
 135. 2002

 136. VRÁBELOVÁ, Slávka, Petra VÁŇOVÁ, Pavel TRUNEČKA, Vladimír SMOLKA, Zdeněk FIEDLER, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Šárka VEJVÁLKOVÁ, Sylva ŠIRŮČKOVÁ, Viera KUPČOVÁ a Vkadimír BZDUCH. Molekulární analýza wilsonovy choroby. Časopis lékařů českých, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 141, č. 20, s. 654-645. ISSN 0008-7335.
 137. VRBA, Milan, Věra ČÍHALOVÁ, Lenka HOFMANOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Věra JURÁŠKOVÁ. Polymorfismus chromozomů a jejich instabilita v permanentním růstu linie VUP z maligního melanomu uvey. Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 15, č. 1, s. 30-34. ISSN 0862-495X.
 138. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka VRÁBELOVÁ a Libor KOZÁK. The importance of molecular genetitic examinations in the diagnosis of Wilson disease. In J Inherti metab Dis,25, 2002, suppl. 1, s. 165. Nizozemí: Springer, 2002. s. 165. ISSN 0141-8955.
 139. 2001

 140. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar a Jaroslav STEJSKAL. Pravastatin in Treatment of secondary hypercholesterolemia in Alagilles Syndrome. Short-term Administration. In J Inherit Metab Dis 24, 2001, suppl 1, s. 147. Nizozemí: Springer, 2001. s. 147. ISSN 0141-8955.
 141. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar a Jaroslav STEJSKAL. Pravastatin při léčbě sekundární hypercholesterolémie u Allagilova syndromu. Krátkodobá aplikace. Čs Pediat, Praha: ČLS, 2001, roč. 56, č. 6, s. 340-343. ISSN 0069-2328.
 142. ČECHÁK, Petr, Ludmila HEJCMANOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Anna PIJÁČKOVÁ, Sylvie ŠŤASTNÁ, Josef HYÁNEK, Věra PLOTICOVÁ a Hana PEKÁRKOVÁ. Výsledky screeningu HPA v českých zemích v letech 1970-2000. Čs Pediat, Praha: ČLS, 2001, roč. 56, č. 11, s. 667-670. ISSN 0069-2328.
 143. 2000

 144. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav STEJSKAL a Slávka VRÁBELOVÁ. Diskuzní příspěvek k práci netypické iniciální pžíznaky Wilsonovy nemoci u monozygotních dvojčat autorů Smolka v. a spol., uveřejněné v Čs. Pediatrii 54,1999, č. 6., s. 298-301. Čs Pediat, Praha: ČLS, 2000, roč. 55, č. 4, s. 261-263. ISSN 0069-2328.
 145. STEJSKAL, Jaroslav, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Anna PIJÁČKOVÁ. Poškození jater u dětí s dědičným deficitem alfa-1- antitrypsinu. Trendy v medicíně, Praha: Triton, 2000, roč. 2, č. 4, s. 63-67. ISSN 1212-9046.
 146. KOZÁK, Libor, Hana FRANCOVÁ, Eva HRABINCOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, věra JUTTNEROVÁ, Vladimír BZDUCH a Petr ŠIMEK. Smith-Lemli-Opitz syndrome: Molecular- genetic analysis of ten families. J. Inherit. Metab. Dis., UK: Springer, 2000, roč. 23, č. 12, s. 409-412. ISSN 0141-8955.
 147. 1999

 148. KOZÁK, Libor, Hana FRANCOVÁ, Eva HRABINCOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Věra JUTTNEROVÁ, Vladimír BZDUCH a Petr ŠIMEK. Characterization of DHCR mutant alleles in 9-SLOS families. In J Inherit metab Dis 22, 1999, Suppl 1. Nizozemí: Springer, 1999. 1 s. ISSN 0141-8955.
 149. MACKŮ, Jindřiška, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Jaroslav STEJSKAL, Slávka VRÁBELOVÁ a Libor KOZÁK. Ovlivní DNA diagnostika Wilsonovy choroby naše názory na současné diagnostické postupy? In 14. pracovní dny- dědičné metabolické poruchy, 1999, Litomyšl, Sborník abstrakt. Litomyšl, 1999. 1 s. ISBN 80-901753-9-2.
 150. KOZÁK, Libor, Hana FRANCOVÁ, Eva HRABINCOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Věra JUTTNEROVÁ a Vladimír BZDUCH. SLOS:Molekulárně-genetická analýza 8 rodin. In 14.pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, květen 1999, Sborník abstrakt. Litomyšl, 1999. ISBN 80-901753-9-2.
 151. 1998

 152. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav STEJSKAL, Zdeněk DOLEŽEL a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Alagillův syndrom. klinika a terapie. In Čs. Pediatrie, Suppl.1, 1998, s. 70. Praha: ČLS JEP, 1998. s. 70. ISSN 0069-2328.
 153. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Věra ČÍHALOVÁ a Vendula WERNEROVÁ. Fenotyp probandky s ring chromosomem 19. Čs Pediat, Praha: ČLS, 1998, roč. 53, č. 3, s. 170-171. ISSN 0069-2328.
 154. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lenka KOVÁŘOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Věra ČÍHALOVÁ a Petra KONEČNÁ. Trisomie X prokázaná u devítiletého děvčátka s ALL. Čs Pediat, Praha: ČLS, 1998, roč. 53, č. 7, s. 440-441. ISSN 0069-2328.
 155. 1997

 156. PEKAŘÍK, Vladimír, Libor KOZÁK, Renata GAILLYOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Milada BLAŽKOVÁ. Přímá DNA diagnostika mentálních retardací spojených e syndromem fragilního X chromozomu. Čs Pediat, Praha: ČLS, 1997, roč. 52, č. 1, s. 8-11. ISSN 0069-2328.
 157. 1996

 158. FREIBERGER, Tomáš, Viera KUHROVÁ, Jaroslav STEJSKAL, Alžběta JURTÍKOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Libor KOZÁK a Lenka FAJKUSOVÁ. Familiární funkční defekt ligandu apolipoproteinu B-100 u dětí. Čs Pediat, Praha: ČLS, 1996, roč. 51, č. 9, s. 529-531. ISSN 0069-2328.
 159. 1991

 160. ŠTARHA, Jiří, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Michal FEDORA, Milan DASTYCH a Olga ČELECHOVSKÁ. Získaný deficit mědi. Čs Pediat, Praha: ČLS, 1991, roč. 46, č. 2, s. 101-102. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 4. 2020 09:10