PdF BCJ3Shp Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp001Fonetika a fonologie českého jazyka M. Lollokk 0/1/02 1P
PdF:CJp002Úvod do studia jazyka a jazykovědy I. Kolářováz 1/0/02 1-
PdF:CJp003Úvod do studia literatury a literární vědy M. Šubrtováz 0/2/02 1-
PdF:CJp004Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 E. Novákováz 0/2/02 1P
PdF:CJp011Morfologie českého jazyka J. Tuškovázk 0/2/04 2P
PdF:CJp012Tvoření slov v českém jazyce A. Veřmiřovskýz 0/2/02 2P
PdF:CJp013Teorie literatury pro učitele 1 D. Kročaz 0/1/02 2P
PdF:CJp014Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 E. Novákovázk 0/1/03 2P
PdF:CJp020Základy slavistiky a staroslověnštiny H. Svobodovák 0/2/03 3P
PdF:CJp021Lexikologie českého jazyka A. Veřmiřovskýzk 0/1/03 3P
PdF:CJp022Základy korpusové lingvistiky I. Kolářováz 0/2/02 3-
PdF:CJp023Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 J. Poláčekz 0/2/02 3P
PdF:CJp024Teorie literatury pro učitele 2 D. Kročazk 0/1/03 3P
PdF:CJp031Syntax českého jazyka I. Kolářovázk 0/2/04 4P
PdF:CJp032Historická mluvnice českého jazyka H. Svobodovák 0/2/03 4P
PdF:CJp034Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 J. Poláčekzk 0/1/03 4P
PdF:CJp035Česká literatura po roce 1945 1 M. Chocholatýz 0/2/02 4P
PdF:CJp042Literatura pro mládež M. Šubrtovázk 0/1/03 5P
PdF:CJp043Česká literatura po r. 1945 2 M. Chocholatýzk 0/1/03 5P
PdF:CJp050Základy stylistiky českého jazyka M. Lollokk 0/2/03 6P
PdF:CJp051Kapitoly z problematiky dětského čtenářství M. Šubrtováz 1/0/02 6-
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Studující si v průběhu celého studia zapisuje předměty s celkovou minimální hodnotou 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp005Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka M. Lollokz 1/0/02 1-
PdF:CJp006Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě I. Kolářovák 1/0/03 1-
PdF:CJp007Aktuální otázky jazykové správnosti M. Lollokz 1/0/03 1-
PdF:CJp008Kapitoly z české literatury 19. století 1 E. Novákovák 1/0/02 1-
PdF:CJp009Umělecký přednes D. Kročak 0/2/04 2-
PdF:CJp010Zásady psaní bakalářských a diplomových prací D. Sochorovák 1/0/04 3-
PdF:CJp015Kapitoly z morfologie českého jazyka J. Tuškováz 1/0/02 2-
PdF:CJp016Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce A. Veřmiřovskýz 1/0/02 2-
PdF:CJp017Kapitoly z literární teorie 1 D. Kročaz 1/0/02 2-
PdF:CJp018Kapitoly z české literatury 19. století 2 E. Novákováz 1/0/02 2-
PdF:CJp019Literární psaní E. Novákováz 0/2/04 4-
PdF:CJp025Kapitoly ze základů slavistiky a staroslověnštiny H. Svobodováz 1/0/02 3-
PdF:CJp026Kapitoly z lexikologie českého jazyka A. Veřmiřovskýz 1/0/02 3-
PdF:CJp027Kapitoly z české literatury 20. století 1 J. Poláčekz 2/0/03 3-
PdF:CJp028Kapitoly z literární teorie 2 D. Kročaz 1/0/02 3-
PdF:CJp029Základy redakční práce v nakladatelství a v odborném časopise M. Chocholatýz 0/2/04 3-
PdF:CJp030Intermedialita literárního díla M. Šubrtovák 1/0/03 4-
PdF:CJp036Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 1 I. Kolářováz 1/0/02 4-
PdF:CJp037Kapitoly z historické mluvnice českého jazyka H. Svobodováz 1/0/02 4-
PdF:CJp038Kapitoly z české literatury 20. století 2 J. Poláčekz 2/0/03 4-
PdF:CJp039Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 M. Chocholatýz 1/0/02 4-
PdF:CJp040Literárněvědná exkurze J. Poláčekz 0/0/0 3D.5 4-
PdF:CJp045Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 2 I. Kolářováz 1/0/02 5-
PdF:CJp046Jazyková analýza textu I. Kolářováz 0/1/03 5-
PdF:CJp047Kapitoly z literatury pro mládež M. Šubrtováz 2/0/03 5-
PdF:CJp048Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 M. Chocholatýz 1/0/02 5-
PdF:CJp049Kapitoly ze světové literatury pro mládež M. Šubrtováz 2/0/04 5-
PdF:CJp052Kapitoly ze stylistiky českého jazyka M. Lollokz 1/0/02 6-
PdF:CJp053Osobnosti české bohemistiky I. Kolářovák 1/0/03 6-
79 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp033Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium A. Veřmiřovskýz 0/1/0 2 (co 14 dní).2 4Z
PdF:CJp044Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium J. Zítkovák 0/1/03 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJ_BPpBakalářská práce - Projekt I. Kolářováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:CJ_BPBakalářská práce I. Kolářováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:CJ_BPdBakalářská práce - Dokončení I. Kolářováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů