Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MRÁZKOVÁ, Jana, Petr SISTEK, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk DANĚK a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. A SNaPshot Assay for Determination of the Mannose-Binding Lectin Gene Variants and an Algorithm for Calculation of Haplogenotype Combinations. Diagnostics. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 2, s. 1-17. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics11020301.
 2. DOLINA, Jiří, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Karel STARÝ, Petr JABANDŽIEV, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Tomáš ANDRAŠINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Dávid SAID, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, 2021. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.040.
 3. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of the CD14 -260C/T polymorphism with plaque-induced gingivitis depends on the presence of Porphyromonas gingivalis. International Journal of Paediatric Dentistry. Hoboken: Wiley, 2021, s. 1-9. ISSN 0960-7439. doi:10.1111/ipd.12847.
 4. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivana VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš KEMPNÝ, Martin SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Human Infections by Wohlfahrtiimonas chitiniclastica: A Mini-Review and the First Report of a Burn Wound Infection after Accidental Myiasis in Central Europe. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 9, s. 1-11. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9091934.
 5. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Marketa HANSLIANOVA, Michaela CVANOVÁ, Leo KLEIN, Ivana GROSSOVA, Robert ZAJICEK, Peter BUKOVCAN, Jan KOLLER, Matus BARAN, Peter LENGYEL, Lukas EIMER, Marie JANDOVA, Milan KOSTAL, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Impact of Antibiotics Associated with the Development of Toxic Epidermal Necrolysis on Early and Late-Onset Infectious Complications. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 1, s. 1-15. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9010202.
 6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan VOKURKA a Zdeněk DANĚK. Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9794-0.
 7. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk DANĚK, Daniela GACHOVÁ, Kateřina ZUKALOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Orální mikrobiota a hojení sliznice dutiny ústní. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
 8. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, I VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. První případ infekce popálené plochy patogenem Wohlfahrtiimonas chitiniclastica. In XXX. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 9. DEISSOVÁ, Tereza a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Research Activities in Dentistry – Practical Course. Portál LF MU, 2021. 19 s. ISSN 1801-6103.
 10. VYHNALOVÁ, Tereza, Zdeněk DANĚK, Daniela GACHOVÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. The Role of the Oral Microbiota in the Etiopathogenesis of Oral Squamous Cell Carcinoma. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 8, s. 1-23. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9081549.
 11. LIPOVÝ, Břetislav, Martin HLADÍK, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Markéta HANSLIANOVÁ. The Use of Dalbavancin with a Dermal Substitute Application - a Case Report. Acta chirurgiae plasticae. Mladá fronta a.s., 2021, roč. 63, č. 1, s. 14-17. ISSN 0001-5423.
 12. 2020

 13. POSKEROVÁ, Hana, Jan VOKURKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Zdeněk DANĚK. Atlas of Oral Mucosal Diseases. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020.
 14. POSKEROVÁ, Hana, Jan VOKURKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Zdeněk DANĚK. Atlas onemocnění sliznice ústní dutiny. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020.
 15. DEISSOVÁ, Tereza, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Biomarkery pro neendoskopické vyšetření sliznice jícnu. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. 13-19. ISSN 0042-773X.
 16. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Tomáš GROLICH, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Petr MORAVČÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Vladimír PROCHÁZKA. Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: a pilot study. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 5, s. "e26"-"e32", 7 s. ISSN 0042-773X.
 17. SLEZÁKOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jirina BARTOVA, Jitka PETANOVA, Pavel KUKLINEK, Antonín FASSMANN, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Gene variability in matrix metalloproteinases in patients with recurrent aphthous stomatitis. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 49, č. 3, s. 271-277. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12993.
 18. KROUPA, Radek, Ivana KATINOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbora PACKOVÁ, Zdeněk KALA a Jiří DOLINA. Incidence trends of esophageal cancer in the Czech Republic by histological subtype and stage and prescription rate of acid suppressing drugs. Cancer epidemiology. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 69, DEC 2020, s. 1-7. ISSN 1877-7821. doi:10.1016/j.canep.2020.101853.
 19. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk DANĚK, Tereza DEISSOVÁ, Filip HROMČÍK, Břetislav LIPOVÝ, Dávid SZÁRAZ, Július JÁNOŠ, Antonín FASSMANN, Jirina BARTOVA, Ivo DRIZHAL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin Gene Variability and Periodontal Bacteria in Patients with Generalized Aggressive Form of Periodontitis. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 21, č. 13, s. 1-24. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms21134728.
 20. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Tereza DEISSOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Matrix metalloproteinases gene variants and dental caries in Czech children. BMC Oral Health. LONDON: BMC, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-8. ISSN 1472-6831. doi:10.1186/s12903-020-01130-6.
 21. VRANKOVÁ, Zuzana, Pavel TURČÁNI, Pavel HORNÍK, Alena BRYŠOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Obstrukční spánková apnoe ve vztahu k ortodontické léčbě u dětských pacientů. Česká stomatologie a praktické zubní lékařství. Praha: Česká stomatologická komora, 2020, roč. 120, č. 1, s. 13-25. ISSN 1213-0613.
 22. DANĚK, Zdeněk, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Oliver BULIK a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Orální mikrobiom u pacientů s nádorovým onemocněním hlavy. In XXIII. Olomoucké onkologické dny. 2020.
 23. LIPOVÝ, Břetislav, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Tomáš KEMPNÝ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Použití dermální náhrady v rekonstrukci hlubokých defektů měkkých tkání nejen termální etiologie. Česká dermatovenerologie. Mladá fronta a.s., 2020, roč. 62, č. 2, s. 22-28. ISSN 1805-0611.
 24. LOCHMAN, Jan, Martina ZAPLETALOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Rapid Multiplex Real-Time PCR Method for the Detection and Quantification of Selected Cariogenic and Periodontal Bacteria. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10010008.
 25. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. Repetitorium onemocnění sliznice ústní dutiny. 3. přepracované, elektronic. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020. 145 s. ISBN 978-80-210-9550-2.
 26. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Daniela GACHOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Responsiveness to i.v. immunoglobulin therapy in patients with toxic epidermal necrolysis: A novel pharmaco-immunogenetic concept. JOURNAL OF DERMATOLOGY. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 47, č. 11, s. 1236-1248. ISSN 0385-2407. doi:10.1111/1346-8138.15583.
 27. SLEZÁKOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jirina BARTOVA, Jitka PETANOVA, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Serotonin transporter gene (SLC6A4) variability in patients with recurrent aphthous stomatitis. Archives of Oral Biology. Oxford: Pergamon-Elsevier, 2020, roč. 110, FEB 2020, s. 1-6. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2019.104628.
 28. LIPOVÝ, Břetislav a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Současný pohled na podávání intravenózních imunoglobulinů u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 34, č. 3, s. 135-141. ISSN 1212-7973. doi:10.36290/far.2020.024.
 29. KUNOVSKÝ, Lumír, Jan LOCHMAN, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Jitka VACULOVÁ, Petr LITZMAN, Tereza DEISSOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. The microbiome of the esophagus, stomach and duodenum in patients with gastroesophageal reflux disease - pilot study. In UEG Week 2020. 2020. ISSN 2050-6414.
 30. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3rd; electronic edition. Brno, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9563-2.
 31. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3., elektronické vyd. Brno, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9563-2.
 32. DEISSOVÁ, Tereza a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Vědecká příprava pro Zubní lékařství - cvičení. Portál LF MU, 2020. 17 s. ISSN 1801-6103.
 33. 2019

 34. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Július JÁNOŠ, Hana POSKEROVÁ, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Antonín FASSMANN, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Adipokine gene variability and plasma levels in patients with chronic periodontitis - a case-control study. BRAZILIAN ORAL RESEARCH. SAO PAULO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLOGICA, 2019, roč. 33, e034, s. 1-12. ISSN 1807-3107. doi:10.1590/1807-3107bor-2019.vol33.0034.
 35. NOVÁK, David, Natálie MLČŮCHOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Asociace funkční varianty genu kódujícího receptor pro vitamín D s recidivující aftózní stomatitidou. In 63. Studentská vědecká konference LF MU. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 36. MOHLEROVÁ, Nora, Jana MRÁZKOVÁ, Petr ŠÍSTEK, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Efektivní metodika pro stanovení haplogenotypů lektinu vázajícího manózu a role tohoto receptoru v etiopatogenezi onemocnění dutiny ústní. In 63. Studentská vědecká konference LF MU. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 37. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Emotional stimuli candidates for behavioural intervention in the prevention of early childhood caries: a pilot study. BMC Oral Health. London: BMC, 2019, roč. 19, č. 33, s. 1-8. ISSN 1472-6831. doi:10.1186/s12903-019-0718-4.
 38. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Antonín FASSMANN, Jitka LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Farmakoterapie recidivující aftózní stomatitidy u pacientů s geneticky podmíněnou sníženou schopností metabolizovat kyselinu listovou – pilotní studie. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 119, č. 1, s. 4-11. ISSN 1213-0613.
 39. BARTOŠOVÁ, Michaela, Michaela SKOUPÁ, Dominika PECUCHOVÁ, Michaela KURUCÁROVÁ, Lukáš POSPÍŠIL, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gravident Brno - preventivní program pro těhotné ženy. 2019.
 40. DEISSOVÁ, Tereza, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Ondřej SLABÝ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Haplogenotypy variant genů pro epidermální růstový faktor a jeho receptor asociované s gastroezofageální refluxní chorobou a jejími komplikacemi. In 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES. 2019.
 41. KAVŘÍKOVÁ, Denisa, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Chemokine Receptor 2 (CXCR2) Gene Variants and Their Association with Periodontal Bacteria in Patients with Chronic Periodontitis. MEDIATORS OF INFLAMMATION. London: HINDAWI LTD, 2019, roč. 2019, č. 2061868, s. 1-8. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2019/2061868.
 42. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Hana POSKEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jirina BARTOVA, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-1 Gene Variability and Plasma Levels in Czech Patients with Chronic Periodontitis and Diabetes Mellitus. INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTISTRY. London: HINDAWI LTD, 2019, roč. 2019, č. 6802349, s. 1-10. ISSN 1687-8728. doi:10.1155/2019/6802349.
 43. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Komerční testy pro stanovení rizika rozvoje zubního kazu a onemocnění parodontu. Časopis LKS. Česká stomatologická komora, 2019, roč. 29, č. 2, s. 30-37. ISSN 1210-3381.
 44. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk KALA, Jan LOCHMAN, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Tomáš GROLICH, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Mikrobiom jícnu, žaludku a duodena u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - pilotní studie. In XXIII. Biologické dny 2019 - Moderní trendy biomedicínského výzkumu. 2019. ISBN 978-80-270-6488-5.
 45. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra a Michaela BARTOŠOVÁ. Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství. Portál LF MU, 2019. 25 s. ISSN 1801-6103.
 46. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra a Michaela BARTOŠOVÁ. Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí. Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 6, 2019. 87 s. 1., elektronické vydání. ISBN 978-80-210-9203-7.
 47. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Onemocnění dutiny ústní u pacientů s diabetem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2019, roč. 65, č. 4, s. 314-320. ISSN 0042-773X.
 48. STEHLIKOVA, Zuzana, Vojtech TLASKAL, Natalie GALANOVA, Radka ROUBALOVA, Jakub KREISINGER, Jiri DVORAK, Petra PROCHAZKOVA, Klara KOSTOVCIKOVA, Jirina BARTOVA, Marketa LIBANSKA, Radka CERMAKOVA, Dagmar SCHIEROVA, Antonín FASSMANN, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Stepan COUFAL, Miloslav KVERKA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jitka PETANOVA, Helena TLASKALOVA-HOGENOVA a Zuzana JIRASKOVA ZAKOSTELSKA. Oral Microbiota Composition and Antimicrobial Antibody Response in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis. Microorganisms. Basel: MDPI, 2019, roč. 7, č. 12, s. 1-14. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms7120636.
 49. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Relationship between breastfeeding and dental caries in primary dentition. In 5th International Conference on Public Health and Nutrition & 6th International Conference on Diabetes Treatment and Research, Vancouver, Canada. 2019.
 50. TKÁČOVÁ, Veronika, Kristián KROTKÝ, Dávid KÖVÉR, Veronika VITOUCHOVÁ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Rola genetických predispozícií v chuťových a diétnych preferenciách u študentov zubného lekárstva LF MU. In Študentská vedecká konferencia študentov lekárskych fakúlt ČR a SR, Bratislava, 2019. 2019.
 51. KROTKÝ, Kristián, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Dávid KÖVÉR, David NOVÁK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Role genetických predispozic v chuťových a dietních preferencích u studentů zubního lékařství LF MU. In 63. Studentská vědecká konference LF MU. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 52. MASOPUSTOVÁ, Lucie, Michael KILLINGER, Marie TOMANDLOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Variabilita v genech pro katalázu a její plazmatické koncentrace u pacientů s recidivující aftózní stomatitidou. In XX. setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 2019. 2019.
 53. DEISSOVÁ, Tereza, Zuzana ZÁKOSTELSKÁ-JIRÁSKOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Význam epidermálního růstového faktoru v etiopatogenezi recidivující aftózní stomatitidy. In 63. Studentská vědecká konference LF MU. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 54. 2018

 55. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Július JÁNOŠ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Adiponectin gene variability and plasma levels in non-obese Czech patients with asthma. In World Immune Regulation Meeting, Davos, Switzerland. WIRM Travel Grant Winner. 2018.
 56. KÖVÉR, Dávid, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza kariogenních bakterií a kvasinek u studentů zubního lékařství - pilotní studie. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 57. SLEZÁKOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza polymorfizmů v genech pro metaloproteinázy u pacientů s recidivující aftózní stomatitidou. In Den výzkumných prací 2018, Praha. 2018. ISSN 1213-0613.
 58. DEISSOVÁ, Tereza, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza polymorfizmů ve vybraných genech u českých pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary. 2018. ISSN 1804-7874.
 59. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jana MRÁZKOVÁ, David NOVÁK, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene variants with dental caries and gingivitis in Czech children. In The 43rd FEBS Congress, Prague 2018. 2018. ISSN 2211-5463. doi:10.1002/2211-5463.12453.
 60. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Lucie MASOPUSTOVÁ, Hana POSKEROVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of NOD-like receptor (NLRP3) gene variability with chronic periodontitis and type 2 diabetes mellitus. In EuroPerio9, Amsterdam. 2018.
 61. SLEZÁKOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Lucie MASOPUSTOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of the NOD-like receptor 3 (NLRP3) gene variability with recurrent aphthous stomatitis in the Czech population. Journal of Oral Pathology & Medicine. Hoboken: Wiley, 2018, roč. 47, č. 4, s. 434-439. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12694.
 62. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Behavioral intervention: a tool in early childhood caries prevention. In 14th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. 2018.
 63. ZAPLETALOVÁ, Martina, Kateřina PAŠKOVÁ, Jiří KUČERA, Jan LOCHMAN a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Carbohydrate source effects on the transcriptome of Streptococcus mutans. In FEBS OPEN BIO. 2018. ISSN 2211-5463.
 64. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Václav ŘEHKA, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Differences in Interleukin-8 Plasma Levels between Diabetic Patients and Healthy Individuals Independently on Their Periodontal Status. International Journal of Molecular Sciences. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, roč. 19, č. 10, s. 1-17. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms19103214.
 65. NOVÁK, David, Kristián KROTKÝ, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Dávid KÖVÉR, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Genetics of taste preferences: a pilot study focused on students of Masaryk University. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018.
 66. SKOUPÁ, Michaela, Dominika PECUCHOVÁ, Michaela KURUCÁROVÁ, Lukáš POSPÍŠIL, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gravident Brno – preventivní program pro těhotné ženy: komunikační kanály. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 67. DEISSOVÁ, Tereza, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Antonín FASSMANN, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Inzerčně/deleční polymorfizmus v genu pro angiotenzin konvertující enzym a vybraná onemocnění dutiny ústní u české populace. In XIX. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2018.
 68. PAŠKOVÁ, Kateřina, Katarína NOVOTNÁ, Jiří KUČERA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Komparativní studie vlivu vybraných rostlinných extraktů na růst bakterie Streptococcus mutans. In Studentská vědecká konference lékařských fakult České a Slovenské republiky 2018. 2018. ISBN 978-80-87878-34-7.
 69. PAŠKOVÁ, Kateřina, Katarína NOVOTNÁ, Jiří KUČERA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Komparativní studie vlivu vybraných rostlinných extraktů na růst bakterie Streptococcus mutans. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 70. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Tereza DEISSOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of association between ENAM gene polymorphism and dental caries in primary and permanent teeth in Czech children. Clinical Oral Investigations. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2018, roč. 22, č. 4, s. 1873-1877. ISSN 1432-6981. doi:10.1007/s00784-017-2280-2.
 71. KÖVÉR, Dávid, Veronika VITOUCHOVÁ, Veronika TKÁČOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Mikrobiální analýza a orální status u studentů zubního lékařství LF MU. In Den výzkumných prací 2018, Praha. 2018.
 72. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Ladislav BARTOŠ, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Personalizovaná terapie pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - metodika stanovení genového profilu CYP2C19. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 4, s. 320-328. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018320.
 73. VRANKOVÁ, Zuzana, Martina SIROTKOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms in genes coding purinoreceptor and osteoprotegerin in relation to external apical root resorption in patients after orthodontic treatment. In International spring meeting 2018, Societa Italiana di Ortodonzia, SIDO, Naples, Italy. Best Poster Award (Free Topic). 2018.
 74. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jana MRÁZKOVÁ, David NOVÁK, Dominika HULOVÁ, Lubomír KUKLA, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms in genes linked with folate metabolic pathway in Czech children with dental caries. In HGSA 2018, Sydney, Australia. 2018.
 75. ALIWIOVÁ, Mona, Saskia FRAJTKOVÁ, Veronika ŠTEVLÍKOVÁ, Andrea ŽENČUCHOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Preventivní program Dračí zoubky a pilotní dotazníkové šetření zaměřené na výživu a orální hygienu u dětí s intaktní dočasnou denticí. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 76. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Július JÁNOŠ, Simona SLEZÁKOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Recurrent aphthous stomatitis and gene variability in selected interleukins. In FDI 2018 World Dental Congress 2018, Buenos Aires. 2018. ISSN 0020-6539.
 77. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Július JÁNOŠ, Simona SLEZÁKOVÁ, Jirina BARTOVA, Jitka PETANOVA, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Recurrent aphthous stomatitis and gene variability in selected interleukins: a case-control study. EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2018, roč. 126, č. 6, s. 485-492. ISSN 0909-8836. doi:10.1111/eos.12577.
 78. SLEZÁKOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Serotonin transporter gene (SLC6A4) variability in patients with recurrent aphthous stomatitis. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2018.
 79. MASOPUSTOVÁ, Lucie, Marie TOMANDLOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Variabilita genů pro superoxid dismutázu (SOD) a její plazmatické koncentrace u pacientů s recidivující aftózní stomatitidou. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2018.
 80. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Marie TOMANDLOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Lucie MASOPUSTOVÁ, David NOVÁK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro myeloperoxidázu (MPO) a její plazmatické koncentrace u pacientů s astmatem: pilotní studie. In XXXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 2018.
 81. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Michaela CVANOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vliv onemocnění diabetes mellitus na stav chrupu a parodontu. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 118, č. 1, s. 3-12. ISSN 1213-0613.
 82. MRÁZKOVÁ, Jana, Nora MOHLEROVÁ, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Využití systému SNaPshot pro identifikaci vybraných jednonukleotidových polymorfizmů v genu kódujícím lektin vázající manózu (MBL). In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018. ISBN 978-80-210-9069-9.
 83. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah mezi kojením a výskytem závažného kazu raného dětství. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 118, č. 3, s. 59-67. ISSN 1213-0613.
 84. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah mezi kojením a výskytem závažného kazu raného dětství. In Den výzkumných prací 2018, Praha. 2018.
 85. 2017

 86. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Adam KŘENEK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Acid reflux in patients with gastroesophageal reflux disease – genetic predispositions and efficiency of surgical treatment. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 87. JÁNOŠ, Július, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN, Kateřina KAŇKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Adiponectin gene variability in relation to body mass index and lipid profile in patients with diabetes mellitus type 2 and chronic periodontitis. In Lipid mediators in ageing and disease, Aston University, UK, 2017. 2017.
 88. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza polymorfismů v genu pro proteiny zapojené do vývoje skloviny u českých dětí se zubním kazem. In 61. Studentská vědecká konference LF MU Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
 89. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Patricie KUDELOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza polymorfizmů v genech pro metaloproteinázy u českých dětí se zubním kazem v dočasné a stálé dentici. In 21. celostátní konference DNA diagnostiky, Plzeň. 2017. ISBN 978-80-7177-947-6.
 90. SLEZÁKOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of interleukin-8 gene variability with recurrent aphthous stomatitis. In The Biomania Student Scientific Meeting 2017, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8737-8.
 91. SLEZÁKOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of matrix metalloproteinases gene variants with recurrent aphthous stomatitis. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 92. BARTOŠ, Ladislav, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Adam KŘENEK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of specific variants and their combination in the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene with reflux esophagitis. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 93. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Simona VALOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK a Antonín FASSMANN. Association study of interleukin-1 family, interleukin-6, and its receptor gene polymorphisms in patients with recurrent aphthous stomatitis. Journal of Oral Pathology & Medicine. Hoboken: Wiley, 2017, roč. 46, č. 10, s. 1030-1035. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12594.
 94. PAŠKOVÁ, Kateřina, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiří KUČERA, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Expression of virulence genes in Bacillus cereus depending on various carbohydrates. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 95. NOVÁK, David, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Margarita ROUSI, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Gene variability in taste receptors and early childhood caries. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 96. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Zuzana VRANKOVÁ, Martina SIROTKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Genetic determinants and postorthodontic external apical root resorption in Czech children. Oral Disease. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 23, č. 1, s. 29-35. ISSN 1354-523X. doi:10.1111/odi.12564.
 97. JÁNOŠ, Július, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, David NOVÁK, Ivo DŘÍZHAL, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Genetická variabilita vo vybraných interleukínoch vo vzťahu ku generalizovanej agresívnej parodontitíde v českej populácii. In 61. Studentská vědecká konference LF MU Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
 98. NOVÁK, David, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-17A gene variant and allergic asthma in the Czech population. In Biomania Student Scientific Meeting, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8737-8.
 99. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of Association between BMP2/DLX3 Gene Polymorphisms and Dental Caries in Primary and Permanent Dentitions. Caries Research. Basel: Karger, 2017, roč. 51, č. 6, s. 590-595. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000479828.
 100. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Léčiva a lékové formy jako rizikové faktory pro zubní kaz. Česká a slovenská farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 66, č. 3, s. 103-106. ISSN 1210-7816.
 101. MASOPUSTOVÁ, Lucie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Myeloperoxidase (MPO) gene variability in patients with recurrent aphthous stomatitis. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 102. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Július JÁNOŠ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmy v genech pro interleukiny a jejich vztah k recidivující aftózní stomatitidě v české populaci. In Den výzkumných prací 2017, Praha. 2017. ISSN 1213-0613.
 103. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislav BARTOŠ, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Proton pump inhibitors therapy and cyp2c19 gene variability in Czech patients with gastroesophageal reflux disease: pilot study. In 67. Česko-Slovenské Farmakologické dni. 2017. ISSN 1337-6853.
 104. JÁNOŠ, Július, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Purinergic receptor (P2RX7) gene variability in Czech patients with diabetes mellitus type 2 and/or chronic periodontitis. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 105. PAŠKOVÁ, Kateřina, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiří KUČERA, Roman ŘEMÍNEK, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Streptococcus mutans and its ability to metabolize various carbohydrates. In The Biomania Student Scientific Meeting 2017, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8737-8.
 106. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Lucie MASOPUSTOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The NOD-like receptor (NLRP3) gene variability in patients with recurrent aphthous stomatitis. In 8th European Immunology Conference, Madrid, Spain. 2017. ISSN 2155-9899.
 107. MASOPUSTOVÁ, Lucie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Simona VALOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita genu pro NOD-like receptor (NLRP3) u pacientů s recidivující aftózní stomatitidou. In 61. Studentská vědecká konference LF MU Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
 108. JÁNOŠ, Július, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v génoch kódujúcich adipocytokíny, ich plazmatické koncentrácie a vzťah ku klinickým parametrom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickou parodontitídou. In XXVIII. Izakovičov memoriál, Nitra, Slovenská Republika, 2017. 2017.
 109. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jiří DOLINA, Ladislav DUŠEK, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vitamin D Receptor as a Potential Gene Therapy Target in Barrett's Esophagus and Esophageal Adenocarcinoma. In BIT's 15th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology, Osaka Japan 2017. 2017.
 110. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Vitamin D receptor TaqI gene polymorphism and dental caries in Czech children. Caries Research. Basel: Karger, 2017, roč. 51, č. 1, s. 7-11. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000452635.
 111. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Simona VALOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vrozená náchylnost k recidivující aftózní stomatitidě. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 117, č. 2, s. 27-34. ISSN 1213-0613.
 112. 2016

 113. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ACE Insertion/Deletion Polymorphism Associated with Caries in Permanent but Not Primary Dentition in Czech Children. Caries Research. Basel: Karger, 2016, roč. 50, č. 2, s. 89-96. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000443534.
 114. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Gastroezofageální refluxní choroba a variabilita v genech pro CDX2 a receptor vitaminu D. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 115. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Světlana LUČANOVÁ, Jirina BARTOVA, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN, Kateřina KAŇKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-17A Gene Variability in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis: Its Correlation with IL-17 Levels and the Occurrence of Periodontopathic Bacteria. Mediators of Inflammation. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2016, roč. 2016, "neuvedeno", s. 1-9. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2016/2979846.
 116. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-8 receptor 2 (CXCR2) gene variability in patients with chronic periodontitis alone or in combination with type 2 diabetes mellitus in the Czech population. In International Congress of Immunology 2016, Melbourne. 2016. ISSN 1521-4141. doi:10.1002/eji.201670200.
 117. VRANKOVÁ, Zuzana, Martina SIROTKOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmy v génoch pre purinergný receptor a osteoprotegerin vo vzťahu k externej apikálnej resorpcii koreňa u pacientov po ortodontickej liečbě. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 118. VRANKOVÁ, Zuzana, Martina SIROTKOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms in genes encoding purinoreceptor and osteoprotegerin and external apical root resorption in children after orthodontic treatment. In 15th Euro Congress on Dental & Oral Health, Rome. 2016. doi:10.4172/2161-1122.C1.006.
 119. VALÍKOVÁ, Petra, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ a M. MRKVICOVA. Polymorphisms in Vitamin D Receptor Gene in Orthodontic Patients with External Apical Root Resorption. In 92nd Congress of the European Orthodontic Society, Stockholm. 2016.
 120. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Variabilita v genech pro chuťové receptory, jejich vztah k výběru potravin a asociace se zdravím, resp. chorobami. In 7. ročník mezinárodní stomatologické konference 2016 „Víme, jak na zubní kaz“, Olomouc. 2016.
 121. KAVÁNKOVÁ, Jana, Simona VALOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro receptor produktů pokročilé glykace (RAGE) u pacientů s chronickou parodontitidou s/bez diabetes mellitus. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 122. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Tereza DEISSOVÁ, Simona VALOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro receptor vitamínu D a predikce rozvoje Barrettova jícnu a/nebo adenokarcinomu ezofagu u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. In XXVII. Izakovičov memoriál, Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, Bratislava, Slovensko. 2016. ISBN 978-80-89858-03-3.
 123. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variability in selected candidate genes for recurrent aphthous stomatitis: a pilot study. In First International Conference on Human & Translational Immunology, Aegean Conferences, Rhodos, Greece. 2016.
 124. 2015

 125. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Světlana LUČANOVÁ, Matej MAGURA, Pavol MOSNÝ, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analysis of vitamin D receptor and osteoprotegerin gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis. In EuroPerio 8. 2015. ISSN 1600-051X. doi:10.1111/jcpe.12399.
 126. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza haplotypů polymorfizmů v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetem mellitem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 127. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jirina BARTOVA, Hana POSKEROVÁ, Jan MÁCHAL, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Apolipoprotein E gene polymorphisms in relation to chronic periodontitis, periodontopathic bacteria and lipid levels. Archives of Oral Biology. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Press, 2015, roč. 60, č. 3, s. 456-462. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2014.10.003.
 128. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Světlana LUČANOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 129. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Simona VALOVÁ, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Genetická analýza vybraných cytokinů ve vztahu k chronické parodontitidě u pacientů s/bez diabetu mellitu. In Den výzkumných prací 2015, Praha. 2015. ISSN 1210-7891.
 130. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Simona VALOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Genová variabilita v imunoregulačních faktorech u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetes mellitus. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 115, č. 4, s. 89-97. ISSN 1210-7891.
 131. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Ladislav DUŠEK. GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries. Caries Research. Basel: Karger, 2015, roč. 49, č. 4, s. 417-424. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000430958.
 132. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Haplotype analysis of interleukin-6 gene promoter polymorphisms in patients with chronic periodontitis and diabetes mellitus. In The 12th World Congress on Inflammation. 2015. ISSN 1023-3830. doi:10.1007/s00011-015-0839-4.
 133. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN, Kateřina KAŇKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-17 gene variability and IL-17 plasma levels in patients with chronic periodontitis. In XVII. setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2015. ISBN 978-80-210-8015-7.
 134. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Simona VALOVÁ, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Kateřina KAŇKOVÁ. Periodontal status and genetic variability in pro-inflammatory cytokines in patients with diabetes mellitus. In World Diabetes Congress 2015, IDF. 2015.
 135. VALÍKOVÁ, Petra, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Polymorfismy v genu pro VDR u ortoontických pacientů se zevní apikální resorpcí. 2015. vyd. Neuveden, 2015. ISSN 1805-7977.
 136. VALÍKOVÁ, Petra, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D u ortodontických pacientů se zevní apikální resorpcí. In Den výzkumných prací 2015, Praha. 2015.
 137. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou. In Den výzkumných prací 2015, Praha. 2015. ISSN 1210-7891.
 138. 2014

 139. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Hana POSKEROVÁ a Antonín FASSMANN. Association of interleukin-1 gene polymorphisms with chronic periodontitis and diabetes mellitus in Czech population. In BIT´s 1st Annual World Congress of Oral and Dental Medicine 2014. 2014.
 140. SEDLÁČKOVÁ, Denisa, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. CXCR2 gene polymorphisms in patients with chronic and aggressive periodontitis in the Czech population. In Human Single Nucleotide Polymorphisms and Disease (Gordon Research Conference), Stonehill College Easton, MA, USA. 2014.
 141. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Diabetes mellitus a orální zdraví. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 75-86. ISSN 1213-0613.
 142. VOLČKOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of association between lactotransferrin polymorphism and dental caries. Caries Research. Basel: Karger, 2014, roč. 48, č. 1, s. 39-44. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000351689.
 143. MAGURA, Matej, Pavol MOSNÝ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra VALÍKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmus TaqI v géne pre vitamín D receptor (VDR) a jeho vzťah k agresívnej a chronickej parodontitíde. In International Dental Student Congress 2014, Brno. 2014.
 144. MAGURA, Matej, Pavol MOSNÝ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra VALÍKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmus TaqI v géne pre vitamín D receptor (VDR) a jeho vzťah k agresívnej a chronickej parodontitíde. In 58. Studentská vědecká konference, Brno. 2014. ISBN 978-80-210-6820-9.
 145. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphism 140A/G in lactotransferrin gene and its association with development of dental caries and gingivitis in children. In 6th International Student Medical Congress in Košice, 25th – 27th of June 2014. 2014. ISBN 978-80-8152-147-8.
 146. MAGURA, Matej, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. TaqI polymorphism in the vitamin D receptor (VDR) and its relation to aggressive and chronic periodontitis in Czech population. In IADS & YDW MidYear Meeting 2014, Tunisia. 2014.
 147. BARTOVA, Jirina, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Stepan PODZIMEK, Tatjana JANATOVA, Kazi SVOBODOVA, Antonín FASSMANN, Jana DUSKOVA, Jaromir BELACEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The effect of IL-4 gene polymorphisms on cytokine production in patients with chronic periodontitis and in healthy controls. Mediators of Inflammation. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "185757", s. 1-11. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2014/185757.
 148. 2013

 149. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan MÁCHAL, Jiřina BÁRTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA a Antonín FASSMANN. Apolipoprotein E gene polymorphisms in chronic and aggressive periodontitis. In 2nd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology. 2013.
 150. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan MÁCHAL, Jiřina BÁRTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Apolipoprotein E gene polymorphisms in chronic periodontitis. In FEBS CONGRESS 2013, Sankt Petersburg, Russia, FEBS Journal, vol. 280, suppl. 1, pp. 457. 2013. ISSN 1742-4658.
 151. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Vladimír ŘIHÁK a Zdeněk KALA. Asociace polymorfizmů v genech pro interleukin-1 s gastroezofageální refluxní chorobou jícnu a jejími komplikacemi. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013. ISBN 978-80-905337-3-8.
 152. BÁRTOVÁ, Jiřina, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Štěpán PODZIMEK, Kazi SVOBODOVÁ, T JANATOVA, O ŠVÉDA, Antonín FASSMANN, Jana DUŠKOVÁ, J BĚLÁČEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Effect of IL-4 gene polymorphisms on cytokine production for patients with periodontitis and healthy controls. In 2nd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology. 2013.
 153. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Haplotype Analysis of Interleukin-8 Gene Polymorphisms in Chronic and Aggressive Periodontitis. Mediators of Inflammation. New York (USA): Hindawi Pub. Corp., 2013, roč. 2013, č. 342351, s. 1-8. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2013/342351.
 154. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Haplotype analysis of interleukin-8 polymorphisms in chronic and aggressive periodontitis. In Front Immunol, Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI), Milan, Italy. 2013. ISSN 1664-3224. doi:10.3389/conf.fimmu.2013.02.00919.
 155. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Vladimír ŘIHÁK a Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus. Human Immunology. New York: Elsevier Science, 2013, roč. 74, č. 9, s. 1161-1169. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2013.06.026.
 156. LINHARTOVÁ, Petra, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. IL1 gene polymorphisms in relation to external apical root resorption concurrent with orthodontia. Oral Diseases. United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd., 2013, roč. 19, č. 3, s. 262-270. ISSN 1354-523X. doi:10.1111/j.1601-0825.2012.01973.x.
 157. BÁRTOVÁ, Jiřina, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Štěpán PODZIMEK, Kazi SVOBODOVÁ, Taťjana JANATOVÁ, Antonín FASSMANN, Jana DUŠKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Immune mechanisms in periodontitis – effect of IL-4 gene polymorphisms on cytokine production. In 15th International Congress of Immunology, Milan, Italy. 2013.
 158. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. LACTOTRANSFERRIN GENE POLYMORPHISM IN CHILDREN WITH DENTAL CARIES. In FDI 2013 Annual World Dental Congress. 2013.
 159. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Parodontitida a systémová onemocnění. In Pražské Dentální dny. 2013.
 160. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmus 140A/G v genu pro laktotransferin a jeho vztah k rozvoji zubního kazu a gingivitidy u dětí. In Dny výzkumných prací. 2013.
 161. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Michaela VOLČKOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmy v genu pro laktoferin a jejich vztah k rozvoji zubního kazu. In 9. Jindřichohradecké pedostomatologické dny. 2013.
 162. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Příspěvek k problematice parodontitidy u diabetiků. In Den Výzkumných prací na 1. LF UK Praze a VFN. 2013.
 163. VLAŽNÝ, Jan, Tereza TREFNÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Michaela VOLČKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Role polymorfismu v genu pro laktoferin při vzniku zubního kazu. In 57. Studentská vědecká konference, Brno. 2013.
 164. VALÍKOVÁ, Petra, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita genu pro receptor vitaminu D u zevní apikální resorpce. In XX. ročník Konference mladých lékařů, Brno. 2013. ISSN 1805-7977.
 165. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan MÁCHAL, Jiřina BÁRTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro apolipoprotein E a její vztah k lipidovému profilu u pacientů s parodontitidou. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013. ISBN 978-80-905337-3-8.
 166. VALÍKOVÁ, Petra, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro receptor vitaminu D (VDR) u pacientů se zevní apikální kořenovou resorpcí. Pilotní studie. In 9. Jindřichohradecké pedostomatologické dny. 2013.
 167. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Hana POSKEROVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah polymorfizmů v genu pro interleukin-1 k onemocnění chronickou parodontitidou a diabetes mellitus. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013. ISBN 978-80-905337-3-8.
 168. 2012

 169. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Ota HLINOMAZ, Petra LINHARTOVÁ, Ladislav GROCH a Jiří VÍTOVEC. Apolipoprotein E Polymorphism Is Associated with Both Number of Diseased Vessels and Extent of Coronary Artery Disease in Czech Patients with CAD. Biomedical Papers. Olomouc, 2012, roč. 156, č. 2, s. 151-158. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.051.
 170. LINHARTOVÁ, Petra, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of Interleukin-1 Gene Polymorphisms with Chronic Periodontitis and Diabetes Mellitus. In 10th Cytokines and Inflammation Conference, San Diego, CA. 2012.
 171. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra LINHARTOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Jan VOKURKA a Antonín FASSMANN. Haplotype analysis of the IL-10 promoter polymorphisms and microbial composition in patients with chronic and aggressive periodontitis. In Europerio7. 2012. doi:10.1111/j.1600-051x-2012.01890.x.
 172. LINHARTOVÁ, Petra, Václav ŘEHKA, Michal JURAJDA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-8 gene variations associated with subgingival bacterial colonization in chronic and aggressive periodontitis in the Czech population. In Europerio 7, Vienna, Austria. 2012. doi:10.1111/j.1600-051x-2012.01890.x.
 173. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Lukáš PÁCAL, Petra LINHARTOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jurg OTT a Kateřina KAŇKOVÁ. Určení rizikových genetických faktorů u diabetické nefropatie kombinací multilokusové analýzy a analýzy přežívání – výsledky pilotní studie. In Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa, 48. Diabetologické dny v Luhačovicích, 2012. 2012. ISSN 1211-9326.
 174. KURICOVÁ, Katarína, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Petra LINHARTOVÁ, Lukáš PÁCAL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Význam RAGE polymorfizmov v progresii diabetickej nefropatie. In XV. celostátní konference DNA diagnostiky. 2012. ISSN 0008-7335.
 175. 2011

 176. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Ota HLINOMAZ, Petra LINHARTOVÁ a Ladislav GROCH. Apolipoprotein E ε2/ε3 genotype as a predictor of angiographic parameters in Czech patients with coronary artery disease. In EAS 2011 Satellite Meeting: Genetics and Epidemiology of Cardiovascular Disease. 2011.
 177. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Ota HLINOMAZ, Petra LINHARTOVÁ a Ladislav GROCH. Apolipoprotein E ε2/ε3 Genotype Is Associated with Lower Use of Lipid-lowering Drugs in Czech Patients With Coronary Artery Disease. In 9th International Congress on Coronary Artery Disease (ICCAD). 2011.
 178. LINHARTOVÁ, Petra, Václav ŘEHKA, Vendula BARTÁKOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of Interleukin-8 Gene Polymorphisms with Periodontitis and Subgingival Bacterial Colonization in the Czech Population. In XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita. 2011. ISBN 978-80-210-5594-0.
 179. BARTÁKOVÁ, Vendula, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Katarína KURICOVÁ, Petra LINHARTOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Diabetic nephropathy - Pharmacogenomics and variability in genes of renin-angiotensin-aledosterone system. In XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita. 2011. ISBN 978-80-210-5594-0.
 180. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Petra LINHARTOVÁ a Antonín FASSMANN. Interferon-gamma +874A/T polymorphism in relation to generalized chronic periodontitis and the presence of periodontopathic bacteria. Archives of Oral Biology. Amsterodam: Elsevier, 2011, roč. 56, č. 2, s. 153-158. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2010.09.005.
 181. LINHARTOVÁ, Petra, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-1 Gene Polymorphisms Associated with Reflux Oesophagitis in the Czech Population. In 15th International Congress of Mucosal Immunology. Paris, France. 2011.
 182. LINHARTOVÁ, Petra, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Jolana LIPKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-1 gene variations in post-orthodontic external root resorption. In XV. celostátní konference DNA diagnostiky. Praha. 2011.
 183. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Petra LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Pavla PANTUČKOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů u vybraných patologických stavů v dutině ústní. In Sympozium XIII. Brněnské dentální a implantologické dny, přednáškové dny LF MU. 2011. ISBN 978-80-210-5446-2.
 184. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Lukáš PÁCAL, Petra LINHARTOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jurg OTT a Kateřina KAŇKOVÁ. Pilot application of multi-locus and time-to-event analysis to ascertain genetic risk factors for diabetic nephropathy and related adverse outcomes of diabetes mellitus. In Diabetologia, 47th EASD Annual Meeting. 2011. ISSN 0012-186X.
 185. 2010

 186. LINHARTOVÁ, Petra, Jan LOCHMAN, Přemysl KREJČÍ, Eva MATALOVÁ, Ivan MÍŠEK a Omar ŠERÝ. Hypodontia: Molecular analysis of PAX9 gene. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2021 10:25