FF FNPVpH Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-PV_ Pomocné vědy historické

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV2A315Seminář k magisterské diplomové práci I D. Havelz 0/2/010 3P
FF:PV2A316Seminář k magisterské diplomové práci II D. Havelz 0/2/010 4P
FF:PV2A317Magisterská diplomová práce D. Havelz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 1-
FF:PV2A300Edice středověkého diplomatického materiálu I D. Havelz 1/1/03 1Z
FF:PV2A301Edice středověkého diplomatického materiálu II D. Havelz 1/1/03 2Z
FF:PV2A302Edice novověkého diplomatického materiálu Z. Svitákz 0/2/03 4Z
FF:PV2A303Seminář z ediční práce D. Havelz 0/2/04 2P
FF:PV2A304Seminář ze středověké diplomatiky a sfragistiky D. Havelz 0/2/03 2Z
FF:PV2A305Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/03 3Z
FF:PV2A308Regestová ediční technika P. Elbelz 0/2/03 3P
FF:PV2A310Historische Hilfswissenschaften – Einführung in die deutschsprachige Terminologie P. Elbelzk 2/0/04 4-
FF:PV2A311Středověká latina I I. Adámkováz 1/1/03 1-
FF:PV2A312Středověká latina II I. Adámkovázk 1/1/04 2-
FF:PV2A313Středověká němčina a základy vývoje jazyka V. Bromz 2/0/03 1-
FF:PV2A314Raně novověká a novověká němčina V. Bromzk 1/1/04 2-
44 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti navazujícího magisterského programu hlavního/maior z nabídky povinně volitelných předmětů splní 10 kreditů. Doporučuje se přednostně zapisovat předměty z bloku A.

Blok A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR2A300Dějiny archivnictví T. Černušákzk 1/0/04 --
FF:AR2A306Autografy 18.-20. století D. Havelz 2/0/04 --
FF:CJBA18Historická toponomastika M. Boháčovák 2/0/04 --
FF:PV2B110Digitální kodikologie a paleografie P. Barz 1/1/04 --
FF:PV2A306Interpretační seminář I - skriptoria a kanceláře D. Havelz 0/2/04 --
FF:PV2A307Interpretační seminář II – císařská diplomatika P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV2A309Kodikologický seminář L. Führerz 0/2/04 --
FF:PV2B100Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters I - Kaiser- und Königsurkunden K. Hruzaz 4/0/04 --
FF:PV2B101Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters II - Privaturkunden K. Hruzaz 4/0/04 --
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 --
FF:PV2B107Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země T. Černušákz 1/0/02 --
FF:PV2B112Hochmittelalterliche Kaiserurkunden und Editionstechnik der MGH A. Rzihacekz 4/0/04 --
FF:PV2B200Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi I K. Hübnerováz 0/2/05 --
FF:PV2B201Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi II K. Hübnerováz 0/2/05 --
FF:PV2B202Praxe v paměťové instituci II S. Bártaz 0/40/0 3 týdny souvislé praxe v rozsahu 120 hodin.4 --
59 kreditů

Blok B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A323Základy peněžního vývoje pro archiváře D. Grossmannovák 1/1/03 --
FF:AR1A334Církevní správa P. Elbelk 1/1/03 --
FF:AR1B101Městská správa S. Bártak 1/0/02 --
FF:AR1B105Prameny k vojenským dějinám 19. století. M. Svobodaz 0/2/02 --
FF:AR1B107Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin E. Chodějovskáz 2/2/03 --
FF:AR1B200Výstava v archivu I P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B201Výstava v archivu II P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B29Patrimoniální správa J. Smitkaz 1/0/02 --
FF:AR1B30Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B32Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 --
FF:AR1B67Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B68Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:HIB024nMoc středověkého vládce. Vládní praxe Přemysla Otakara II. a jiných panovníků ve světle itinerářových a prosopografických analýz L. Reitingerz 0/2/04 --
FF:HIB027nMikrohistorie a raný novověk B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB053nSociální dějiny venkova českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:PV1B100Czech Medieval Sources D. Havelk 1/1/04 --
FF:PV1B103Great Moravia: Carolingian March, or independent "empire"? D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV1B105Středověká archeologie P. Hrubýz 1/1/03 --
FF:PV1B106Historická statistika L. Fasorak 1/1/03 --
FF:PV1B108Interpretace historických právních textů II L. Šmídová Malárováz 0/2/03 --
FF:PV1B109Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku P. Barz 2/0/03 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B112English Terminology in Auxiliary Historical Sciences A. Zavřelováz 1/1/04 --
FF:PV1B113Golden Prague: The Art of Book Illumination during the Reign of the Luxembourg Kings from c.1350 to 1420 M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B118Novověké prameny a metody výzkumu P. Elbelz 1/1/03 --
FF:PV1B120Knižní kultura v digitálním prostředí J. Marekz 1/0/03 --
FF:PV1B121Papežská diplomatika J. Hrdinak 2/2/03 --
FF:PV1B122Císařská diplomatika P. Elbelk 1/1/03 --
FF:PV1B125 -- 0/0- --
FF:PV1B126 -- 0/0- --
FF:PV1B128Austria’s art of book illumination in the 15th century M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B129Česká středověká diplomatika D. Kalhousk 1/1/03 --
FF:PV1B130Sfragisticko-heraldický seminář T. Krejčíkk 1/1/02 --
FF:PV1B131Filigranológia A. Zavřelováz 1/1/02 --
FF:PV1B132Kapitoly z dějin řeholních institucí v českých zemích T. Černušákk 1/0/02 --
FF:PV1B141Lektura diplomatických pramenů pozdně středověkých českých zemí O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B142Praxe v zahraniční paměťové instituci P. Elbelz 0/0/0- --
FF:PV1B33Interpretace historických právních textů L. Šmídová Malárováz 2/0/03 --
FF:PV1B35Kašpar Šlik: kancléř, politik a falzátor na sklonku středověku P. Elbelz 2/0/03 --
FF:PV1B67Faleristika a vexilologie T. Krejčíkz 1/1/03 --
FF:PV1B69The Czech Lands in the Middle Ages D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
FF:PV2B82Editing post-Roman inscriptions in the German speaking countries. A. Zajicz 2/0/04 --
FF:PV2B83Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století J. Brňovjákz 2/0/04 --
PřF:Z8110Historie kartografie 1 Z. Stachoňzk 2/1/05 --
137 kreditů

Volitelné předměty

Studenti navazujícího magisterského programu hlavního/maior z nabídky ostatních kurzů ÚPVHaA nebo z celouniverzitní nabídky splní 6 kreditů.