PdF BLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-LOG_ Logopedie

Pedagogicko-psychologická propedeutika (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk102Inkluzivní speciální pedagogika M. Vítkovázk 0/0/2 16 hodin.4 5P
PdF:SPk109Sociologie pro speciální pedagogy M. Vítkovák 0/0/.7 8 hodin.3 1-
PdF:SPk111Základy zdravotních nauk M. Vítkovák 0/0/.7 8 hodin.3 1-
PdF:SPk126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochazk 0/0/1 12 hodin.3 2Z
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1-
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 5-
PdF:SZ6097Teorie a metodika výchovy J. Německ 0/0/.5 6 hodin.2 2-
30 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk D. Dvořákováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk013Angličtina pro speciální pedagogy I R. Mlýnkovázk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Speciálněpedagogický základ (86 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk020Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment P. Kopečnýk 0/0/1.3 16 hodin.2 4-
PdF:SPk105Internacionalizace oboru speciální pedagogika M. Vítkováz 0/0/0- 3-
PdF:SPk106Patopsychologie 1 M. Vítkovák 0/0/1.3 16 hodin.10 2P
PdF:SPk130Specifické poruchy učení – základy oboru I. Márovázk 0/0/2.7 32 hodin.6 2-
PdF:SPkK00Alternativní a augmentativní komunikace M. Vítkovázk 0/0/3.3 40 hodin.8 4P
PdF:SPkK01Komunikace osob s duálním smyslovým postižením R. Horákovák 0/0/3.3 40 hodin.3 4P
PdF:SPkK02Komunikační a simulační techniky logopedické P. Kopečnýk 0/0/1.3 16 hodin.3 3P
PdF:SPkK03Komunikační a simulační techniky oftalmopedické M. Vrubelk 0/0/1.3 16 hodin.3 3-
PdF:SPkK04Komunikační a simulační techniky somatopedické D. Opatřilovák 0/0/1.3 16 hodin.3 4-
PdF:SPkK05Komunikační a simulační techniky surdopedické R. Horákovák 0/0/1.3 16 hodin.3 3P
PdF:SPkK06Speciálněpedagogická diagnostika logopedická M. Vítkovázk 0/0/3.3 40 hodin.8 5P
PdF:SPkK07Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická M. Vítkovázk 0/0/3.3 40 hodin.8 5-
PdF:SPkK08Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická M. Vítkovázk 0/0/3.3 40 hodin.8 5-
PdF:SPkK09Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická M. Vítkovázk 0/0/3.3 40 hodin.8 5P
PdF:SPkK15Oftalmopedie – základy oboru P. Röderovázk 0/0/1.3 16 hodin.4 3-
PdF:SPkK16Psychopedie – základy oboru J. Pipekovázk 0/0/1.3 16 hodin.4 1-
PdF:SPkK17Somatopedie – základy oboru D. Zámečníkovázk 0/0/1.3 16 hodin.4 3-
PdF:SPkK18Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/0/1.3 16 hodin.4 2-
PdF:SPkK19Surdopedie – základy oboru L. Doležalovázk 0/0/2.7 32 hodin.6 1-
PdF:SPkK20Logopedie – základy oboru P. Kopečnýzk 0/0/2.7 32 hodin.6 1-
PdF:SPkK21Sociální práce L. Slepičkovák 0/0/.7 8 hodin.2 4-
103 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk101Neurologie M. Vítkovázk 0/0/.7 8 hodin.3 3P
PdF:SPk103ORL – Foniatrie M. Vítkovázk 0/0/.7 8 hodin.3 2P
PdF:SPk104Oftalmologie M. Vítkovázk 0/0/.7 8 hodin.3 1-
PdF:SPk107Pediatrie M. Vítkovázk 0/0/.7 8 hodin.3 2-
PdF:SPk108Psychiatrie M. Vítkovázk 0/0/.7 8 hodin.3 3P
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPkK13Speciálněpedagogická praxe diagnostická P. Kopečnýz 0/0/5 40 hodin.14 5-
PdF:SPkK14Speciálněpedagogická praxe intervenční P. Kopečnýz 0/0/5 60 hodin.8 6-
22 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPBakalářská práce M. Vítkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení M. Vítkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt M. Vítkováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPk132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/0/1.3 16 hodin.2 5P
10 kreditů