PdF BLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-LOG Logopedie

Pedagogicko-psychologická propedeutika (33 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3000Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3007Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SP3099Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5P
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie J. Bradovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1-
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 5-
PdF:SZ6097Teorie a metodika výchovy J. Německ 0/0/.5 6 hodin.2 2-
27 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk013Angličtina pro speciální pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Speciálněpedagogický základ (86 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3003Specifické poruchy učení – základy oboru I. Jůzovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3009Patopsychologie 1 V. Vojtovázk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3030Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3040Psychopedie – základy oboru B. Bazalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3050Sociální práce L. Slepičkovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3100Alternativní a augmentativní komunikace V. Vojtovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 4P
PdF:SP3107Speech and Language Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 4-
PdF:SP3111Logopedie 1 I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 1P
PdF:SP3112Logopedie 2 I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3113Logopedie 3 V. Vojtovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3114Vyvozování hlásek I. Bytešníkováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3120Základy oftalmopedie P. Röderovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3121Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická P. Röderovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 5-
PdF:SP3122Komunikační a simulační techniky oftalmopedické M. Vrubelk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3127Komunikace osob s duálním smyslovým postižením – základy R. Horákovák 0/2/03 4P
PdF:SP3171Surdopedie 1 M. Štibrányiovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 1P
PdF:SP3172Surdopedie 2 M. Štibrányiovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3173Surdopedie 3 L. Vrbecká Doležalovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 3P
PdF:SP3174Inkluzivní vzdělávání a role asistenta pedagoga u dětí a žáků se sluchovým postižením I. Bytešníkováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3180Základy somatopedie I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3181Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická L. Matouškovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 5-
PdF:SP3182Komunikační a simulační techniky somatopedické V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3999Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
86 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3002Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1-
PdF:SP3004Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3005Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3006Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3017ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2P
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3882Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické L. Vrbecká Doležalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 5-
PdF:SP3883Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční L. Vrbecká Doležalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 6-
PdF:SP3892Speciálněpedagogická praxe diagnostická L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 4 týdny.10 5-
PdF:SP3893Speciálněpedagogická praxe intervenční L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SP3991Speciálněpedagogická praxe L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 2 týdny.4 4-
34 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPBakalářská práce I. Bytešníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Zámečníkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPk132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.2 5P
10 kreditů

Volitelné předměty

Studující si mohou zvolit z univerzitní nabídky předměty v hodnotě 2 kredity.